JAARVERSLAG WERKINGSJAAR 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG WERKINGSJAAR 2012"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG WERKINGSJAAR 2012

2 INHOUD Inleiding... 3 Interne werking erfgoedcel... 4 Personeelsbeleid... 4 Interne communicatie... 5 Externe communicatie... 5 Dienstverlening... 9 Vorming...10 Beleidsontwikkeling...12 Expertise uitwisseling...12 Samenwerking en netwerking met cultureel erfgoedactoren op diverse niveau s Deelname aan landelijke, regionale en lokale overlegstructuren/adviescommissies...13 Ondersteuningsbeleid voor cultureel erfgoedactoren...19 Publiekswerking N.a.v. de nationale erfgoedevenementen...23 Erfgoeddag 22 april 2012 Helden...23 Volgens de thematische cultureel erfgoedgemeenschappen...25 Oorlogsverleden...26 Industrieel-commercieel verleden...27 Cultuur-historisch erfgoed...30 En verder Selectie: erfgoedcel TERF in de pers... 35

3 Inleiding In dit vierde jaar van de beleidsperiode zette erfgoedcel TERF zich definitief op de erfgoedkaart van de regio. Niet enkel met een nieuw overkoepelend beeldmerk, maar ook met heel wat opgestarte of afgeronde erfgoedwerven in de regio TERF, mét meerwaarde voor de regio: - Expertise uitwisseling rond Jongerenproject Zonder Ondertitels met Vlaamse erfgoed- en jeugdsector - Versterking vlasverleden in de regio via druk bijgewoonde vlastheatertour - Digitale en sociaal-artistieke ontsluiting wielerverleden via In het wiel van Odiel museumgames en uitverkochte theatertournée - Verhoging publieksbelangstelling voor diverse lokaal cultureel erfgoed via derde succesvolle Museumnacht - Ondersteuning van de opname van de rituele handeling van het manueel klokkenluiden op de inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen - Publieksvertaling van socio-economische streekstudie en valorisatie van het zwerfgoed hierover via documentaire Al Doende en (zoek)puzzels - Inventarisatie en behoud van West-Vlaams dialect via dialectcampagne Wuk zeg je? ism mediapartners, ondersteund met dialectlezingen - Sensibilisering voor bijna uitgestorven ambachten via erfgoedreeks Levende Helden op de regionale Focus-WTV ism W-Vl. erfgoedcellen - Het engagement om lokaal cultureel erfgoed blijvend toegankelijk te maken via de oprichting van een regionale erfgoedbank - Sensibiliseren erfgoedveld inzake duurzaam digitaal beheer Met deze en vele andere acties of resultaten, verder in dit verslag nog inhoudelijk toegelicht, blijven we inzetten op de zorg voor en het ontsluiten van het diverse cultureel erfgoed in de regio TERF samen met de vele, enthousiaste (erfgoed)werkers en partners! Veel leesplezier! Het erfgoedcelteam: Hugo Verhenne, Aline Verbeeck, Astrid Himpens, Kim Van Belleghem & Margaretha Van Huele p 3 van 53 pagina s

4 Interne werking erfgoedcel Personeelsbeleid Margaretha Van Huele die vorig jaar inhoudelijk stafmedewerker Aline Verbeeck tijdens haar bevallingsverlof verving, bleef nog verder actief tot einde mei ter vervanging van Kim van Belleghem tijdens haar bevallingsverlof én als projectmedewerker voor het oorlogsverleden (herwerking van en het industrieel-commercieel verleden (ontwikkeling van documentaire en (zoek)puzzels nav de 150 jaar Kanaalviering). In 2012 werd verder werk gemaakt van de professionalisering van de projectverenging. Nadat in 2011 werk werd gemaakt van een eigen rechtspositieregeling, trad in 2012 in het verlengde daarvan het nieuwe arbeidsreglement in voege. Sinds januari 2012 wordt ook voorzien in een tweede pensioenpijler voor de werknemers. In een participatief proces, begeleid door WIVO, werd in 2012 werk gemaakt van competentiegerichte functieprofielen. Daarnaast werd ook een evaluatiereglement opgemaakt. In 2012 koos de overkoepelende projectvereniging voor een nieuwe naam en een nieuw beeldmerk voor de projectvereniging zelf en de verschillende diensten. Dit nieuw beeldmerk vertaalde zich als volgt in het organigram van de projectvereniging: 4 van de 53 pagina s

5 Interne communicatie (convenantdoelstelling 5: stimuleert samenwerking en netwerking) Werken in teamverband met regelmatige uitwisseling van informatie, ideeën en feedback is een dagelijks engagement van de erfgoedcel medewerkers. Dit uit zich in: Het wekelijks intern overleg met de coördinator ivm de directe opvolging van opportuniteiten, projecten, subsidiedossiers, De maandelijkse aftoetsing van de erfgoedwerking met de werkgroep van de 7 cubeco s, de regiocoördinator Midden West-Vlaanderen van de provincie West- Vlaanderen en de provinciale gebiedswerker Cultuur De maandelijkse aanlevering van agendapunten voor de Raad van Bestuur, telkens voorbereid door het Dagelijks Bestuur Een gemotiveerde Raad van Bestuur volgde alles nauwgezet op en nam enkele belangrijke beslissingen: Goedkeuring diverse bestekken en toewijzing opdrachten Toekenning lokale en regionale subsidies Goedkeuring tijdelijk subsidiereglement erfgoedbank Goedkeuring huisstijl en naam Goedkeuring actieplan en begroting 2013 Goedkeuring arbeidsreglement Goedkeuring functieprofielen en evaluatiesysteem Inname standpunt nav nieuw cultureel-erfgoeddecreet Externe communicatie (convenantdoelstelling 3: uitbouw instrumentarium aan communicatiekanalen) Nieuw beeldmerk Na de evaluatie van de communicatiekanalen van TERF (via het tevredenheidsonderzoek TERF) in 2011 besliste de RvB om ook de bestaande huisstijl los te laten ifv van een overkoepelend beeldmerk voor de projectvereniging TERF met verdere afgeleiden zoals een website en introductiefolder. Via een externe procesbegeleider met ervaring in de erfgoedsector werd het personeelsteam én de RvB via 2 sessies naar een nieuw DNA-profiel van de projectvereniging begeleid. 5 van de 53 pagina s

6 Dit toekomstgerichte en dynamische profiel van de projectvereniging werd opgenomen in een bestek dat naar diverse communicatiebureau s verstuurd werd. Een jury bestaande uit 2 RvB leden, Kim en Hugo van de projectvereniging en 2 communicatieambtenaren uit de regio TERF beoordeelden de ingediende offertes. Deze grondige restyling van de communicatiekanalen van de vernieuwde projectvereniging BIE in het najaar bleek zijn effect niet te missen. Website Op 4 oktober 2012 werd de nieuwe overkoepelde website gelanceerd. Een heuglijk moment! Een maand later op 6 november 2012 was het de beurt aan de deelsites & Voor wat betreft de bezoekersaantallen: - Oude website (tot 6 november 2012) 6 van de 53 pagina s

7 - Nieuwe deelwebsite (vanaf 6 november 2012): Opmerkelijk: - Aantal bezoekers blijft jaarlijks stijgen: van bezoekers in 2011 naar bezoekers dit jaar of een stijging met 15% - Daarvan zijn er gemiddeld 63,82% nieuwe bezoekers of 49% meer dan de 42,86 nieuwe bezoekers in Terug stijgt ook de gemiddelde bezoekduur van 2,34 min in 2011 naar 2,46 min in 2012 Digitale nieuwsbrief De nieuwsbrieven naar sector en publiek smolten vanaf september samen in één gezamenlijke maandelijkse nieuwsbrief van de 3 BIE partners met een mix van (cultureel) erfgoednieuws en nieuws van de bibliotheeksamenwerking voor zowel sector als publiek. De pieken in het consulteren van de website telkens er een nieuwsbrief verscheen, bleven onverminderd stijgen. Ook de raadplegingsgraad van de nieuwsbrieven met nieuwe look lag erg hoog met gemiddeld 88,60% geopende nieuwsbrieven per maand in het najaar. 7 van de 53 pagina s

8 Het adressenbestand met (erfgoed)werkers/-partners/-instellingen/-organisaties en overheden, scholen, maar ook geïnteresseerd publiek, leveranciers, bedrijven werd nav de omschakeling naar een nieuw adressenbeheersysteem volledig geactualiseerd en klokt af op een tal relevante adressen, die maandelijks de nieuwsbrief ontvangen TERFblad Het huis-aan-huis bedeeld activiteitenblad transformeerde naar een goed onthaald BIE infoblad met een totaal nieuwe lay-out en huisstijl. Promocampagne Het brede publiek maakte kennis met deze nieuwe overkoepelende merknaam voor TERF en de 2 andere partners via een stickeractie: Via een downloadbare of af te halen introductiefolder werd het verhaal achter deze naamsverandering duidelijk gemaakt. 8 van de 53 pagina s

9 Dienstverlening (convenantdoelstelling 11: ondersteuningsinstrumenten voor cultureel erfgoedactoren) Elke binnenkomende vraag zo snel en correct mogelijk beantwoorden blijft dé prioriteit binnen onze helpdeskfunctie. Ook fysiek krijgen we meer en meer bezoekers over de vloer: verenigingen, instellingen, particulieren met vragen voor medewerking, ondersteuning of aanbod van vrijwilligerswerk of input voor de erfgoedbank. In 2012 organiseerden we ook een cursus Mondelinge geschiedenis, waarbij de methodiek op een laagdrempelige manier werd uitgelegd. Tevens werden er tips gegeven voor een goed interview en een duurzame verwerking en bewaring achteraf. Onze uitleendienst werd uitgebreid met 2 extra scanners ter facilitering van het externe inscanwerk voor de invulling van de erfgoedbank. De dienst kende een 20-tal ontleningen op jaarbasis (wat meer dan vorig jaar met 15 ontleningen, maar telkens wel met een langere uitleentermijn, vooral wat de MDrecorders betreft) Top 3: 1. MD-recorders 2. Scherm & Beamer (+ laptop) 3. Erfgoedbankautomaat Ontleend door Heemkundige Kringen, Scholen uit de regio, Provincie West-Vlaanderen 9 van de 53 pagina s

10 Vorming (convenantdoelstelling 6: versterking eigen organisatie door opbouw van expertise) Hugo Aline Kim Astrid Studiedag BBC, beleidsbeïnvloeding en onderhandelingstechnieken (FARO) 08/02/2012 Studiedag BBC, beleidsbeïnvloeding en onderhandelingstechnieken (FARO) 08/02/2012 Studiedag SES 26/06/2012 Opleidingsessies Communicatie voor social en non-profit sector (Escala) 15, 22 en 29/03/2012 Opleiding ivm Collective Access (bij Pure Sign) 02/05/2012 Opleiding ivm Collective Access (bij Pure Sign) 02/05/2012 Workshop Dagelijks leven tijdens WO I (Provincie) 23/04/2012 Studiereis Friesland (RvB) 5 en 6/07/2012 Studiereis Friesland (RvB) 5 en 6/07/2012 Studiereis Friesland (RvB) 5 en 6/07/2012 Opleiding Erfgoedbank (door Aline) 10/05/2012 Jeugd XL (FARO) 05/10/2012 Opleiding ivm Drupal voor website Erfgoedbank (bij Pure Sign) Opleiding ivm Drupal voor website Erfgoedbank (bij Pure Sign) 03/07/ /07/ van de 53 pagina s

11 Infosessie EGD 2013 (FARO) 10/10/2012 Opleiding ivm Drupal voor website Kinderen in Bezet gebied en (bij Pure Sign) 21/08/2012 Opleiding ivm Drupal voor website Kinderen in Bezet gebied en (bij Pure Sign) Opleiding ivm Drupal voor website Kinderen in Bezet gebied en (bij Pure Sign) 21/08/ /08/2012 Themadag erfgoedcellen (EGCen) 27/11/2012 Mediation in transition 10/10/2012 Themadag erfgoedcellen (EGC-en) 27/11/2012 Opleiding Mondelinge Geschiedenis (door Aline) 11/10/2012 Studiedag Groot onderhoud (FARO) Studiedag Groot onderhoud (FARO) CAG contactdag: landbouw en WOI 19/10/ /10/ /11/2012 Gaming: the next level 29/11/2012 Studiedag CRKC: religieus immaterieel erfgoed 06/12/2012 Culture Matters : internationale conferentie 14-16/11/2012 Margaretha Van Huele volgde op 27/03/2012 een studiedag over Bruggen bouwen: mogelijkheden voor samenwerking rond ICE met Vorming Plus centra, een organisatie van Tapis Plein ism FARO. 11 van de 53 pagina s

12 Beleidsontwikkeling (convenantdoelstelling 5: gemeenten responsabiliseren en stimuleren in het beleidsmatig versterken van het cultureel erfgoedbeleid) Op 28 augustus 2012 werd samen met de lokale ambtenaren (cubeco s, bibliothecarissen, stedenbouwkundige ambtenaren, gemeentesecretarissen, ) een ambitienota opgemaakt voor de projectvereniging. Dit in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Van de vooropgestelde 67 acties in het actieplan 2012 zijn er uiteindelijk 62 gerealiseerd of zo n 92,5%. Volgende 5 acties zijn in de lade blijven liggen: Kinderen in bezet gebied werd volledig herzien, maar wegens het vele invoerwerk wordt de site pas begin 2013 gelanceerd. Het provinciale project Vrouwen en conflict werd niet uitgevoerd, waarbij de samenwerking met erfgoedcel TERF wegviel. De organisatie van laagdrempelige werkwinkels rond religieus erfgoed gebeurde niet wegens tijdsgebrek. Er werd wel al intern overgelegd met de onroerend erfgoeddienst RADAR om het project vorm te geven in Het traject rond bedrijfsarchieven is wegens tijdsgebrek uitgesteld naar 2013 De vertaling van de Cinema De Keizer TV reeks naar een reminiscentieproject is uitgesteld naar volgend jaar wegens het wachten op het initiatief van erfgoedcel Brugge daarrond met hun Souvenirs project dat pas in het najaar gelanceerd werd en waarop in 2013 verder zal gebouwd worden. Expertise uitwisseling (convenantdoelstelling 9: proactief expertise beschikking stellen) TERF was aanwezig op diverse fora: op 16/3 op studiedag Erfgoed van COMEET (gastspreker KIBG) lid van Platform Digitale Duurzaamheid deelname workshop lokale publieksgeschiedenis op vraag van het Vlaams Vredesinstituut (12/6) op infomarkt van Studiedag Katho rond herinneringseducatie (16-17/10) spreker op studiedag CAG landbouw en WOI (30/11) studiedag CRKC rond religieus ICE (6/12) toelichting klokkenluiden spreker op Gaming, the next level van FARO (29/11) toelichting In het wiel van Odiel 12 van de 53 pagina s

13 Samenwerking en netwerking met cultureel erfgoedactoren op diverse niveau s Deelname aan landelijke, regionale en lokale overlegstructuren/adviescommissies (Op Vlaams niveau convenantdoelstelling 6 en 9: versterking eigen organisatie via overleg en expertise uitwisseling) Collegagroepen - COP Beleid (Kim) : ging door op , , en in de voormiddag. - Op de agenda stonden onder meer de volgende punten: o Voorstellen tot samenwerking rond projecten WOI o Voorbereiding vergadering VVSG o Studiedag belangenbehartiging, een toelichting over het CRKC (religieus cultureel erfgoed), de stand van zaken en belangenbehartiger voor het cultureel-erfgoedoverleg; o Planning van de themadag te Ath o Werken met BBC, besluitvorming en bestuursorganisatie in IGS o ICE Databank o De complementaire rol van lokaal, regionaal en Vlaams erfgoedbeleid o De eindevaluatieprocedure van de erfgoedcellen. - COP Communicatie (Hugo): vond slechts 1 keer plaats op Op het programma stond de evaluatie van: o De samenwerking met Digital Mind o Exopera (werking, update, mogelijkheid nieuwe ontwikkelingen) o De eigen websites (integratiemogelijkheden van sociale media, structuur, vormgeving ) o De website als gemeenschappelijk platform 13 van de 53 pagina s

14 - COP Digi projecten (Aline): ging door op en Volgende agendapunten werden behandeld: o Stand van zaken digitalisering Lucie Gelber o Het platform digitale duurzaamheid o ICE o Culture Hack, de werking van Variaties, de Phobel collectie, de website een actie in het kader van Music for Life. Speakers Corner (overleg FARO en erfgoedcellen) (Kim): ging door op dezelfde data als COP Beleid maar in de namiddag met als agendapunten: o Introductiecursus erfgoed en zaken o Het Europa voor de burger-programma o De tekstaffiches WOI o Evaluatie Erfgoeddag 2012 o BBC, planlast en beleidsplanning o Creatieve ontsluitingsvormen o Archiefbank Vlaanderen o KMS: De Andere Verbeeld/Verbeeld Gevaar o Oscar (competentie management tool) VVSG overleg (Kim) Op 20 januari 2012 werd een overleg georganiseerd tussen de erfgoedcellen en de VVSG betreffende het nieuwe decreet. De themadag van de erfgoedcellen (Kim en Hugo) Op trokken de erfgoedcellen over de taalgrens naar Ath om ondergedompeld te worden in het Immaterieel Cultureel Erfgoed. De volgende onderwerpen kwamen (na bevraging van de Erfgoedcellen) aan bod: duurzaamheid, draagvlak, documenteren, Erfgoedcel vs. Erfgoedgemeenschap, gevolgd door een toelichting van LECA rond het reuzenproject en een rondleiding in La Maison des Géants. 14 van de 53 pagina s

15 Kwaliteitscomité en stuurgroep Erfgoeddag (FARO) (Kim) Als vertegenwoordiger voor de intergemeentelijke erfgoedcellen nam Kim deel aan het kwaliteitscomité en stuurgroepvergadering van Erfgoeddag Algemene vergadering Heemkunde Vlaanderen en werkgroep Jongeren en Heemkunde (Aline) De werkgroep jongeren en heemkunde zorgde mee voor de invulling van de studiedag Heemkunde Actueel en verzorgde enkele artikels in het tijdschrift. Er wordt nagedacht over nieuwe manieren om meer jongeren te betrekken bij heemkunde. Als lid van de Algemene Vergadering blijft de erfgoedcel op de hoogte van het beleid van Heemkunde Vlaanderen en kan hierdoor inspelen op mogelijke opportuniteiten. Platform digitale duurzaamheid (Aline) Actief samenwerken aan een duurzaam digitaal beleid voor cultureel erfgoed in Vlaanderen. Verder zorgden tal van formele en informele overlegmomenten voor een voortdurende uitbreiding en uitdieping van het netwerk van de erfgoedcel. Zo werden er bijvoorbeeld contacten gelegd en uitgediept met Vlaams Vredesinstituut, Universiteit Gent (IPG), Goethe Instituut, Duitse ambassade, Evaluatie Deze overlegmomenten werden ervaren als zeer waardevol en verrijkend voor onze eigen werking en de plaatsing van onze eigen werking in een groter kader. Stand van zaken eind 2012: overleg en expertise-uitwisseling loopt door in van de 53 pagina s

16 (Op Provinciaal/regionaal niveau convenantdoelstelling 2, 6, 7 en 9: overleg, expertise uitwisseling, digitalisering, publiekswerking, cultureel-erfgoededucatie en ondersteuning) Overleg met West-Vlaamse erfgoedcellen en Provincie (Hugo) Op en Belangrijke agendapunten hier waren vooral: o Registratie/Behoud en beheer kerkelijk erfgoed + stand van zaken erfgoeddatabank o Decreet-en regelgeving: interne staatshervorming : stand van zaken - nieuwe decreten Lokaal Cultuurbeleid en Cultureel Erfgoed: repercussies o Evaluatie gezamenlijke studiedag Vind ik Leuk?! Praktijkuitwisseling rond erfgoed en jongeren én gezamenlijk mediaproject 'Helden' op regionale TV o Voorstelling Volkskunde West-vlaanderen ivm samenwerking met erfgoedcellen - Geplande initiatieven ihkv de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog (oa initiatieven als dat van Theater Zam Zam, provinciaal project rond tekstaffiches,...) o Barnumproject: stand van zaken o Platform immaterieel erfgoed: terugkoppeling nav de lancering op 14/09 o Hoera een jubileum! Vormingsreeks door de Vlaamse provincies en de kleurarchieven, voor verenigingen die een jubileum vieren en daar een erfgoedproject aan koppelen Adviescommissie provinciaal erfgoedreglement en raad voor cultuur (Kim) Vertegenwoordiging erfgoedcellen in de adviescommissie Overlegplatform Collectieregistratie (Aline) Opvolgen ontwikkeling provinciale databank erfgoedinzicht.be en mogelijke opportuniteiten voor de erfgoedbank Initiatiefgroep Stad-Land-Schap t West-Vlaamse hart (Kim) Beleidsmatige afstemming SLS en TERF + detectie samenwerkingsopportuniteiten 16 van de 53 pagina s

17 Werkgroep educatie Stad-land-Schap (Aline) De inhoudelijke en praktische medewerking aan regioklassen voor 5e en 6e leerjaar met natuur- en landschapsverkenning in de regio TERF, doorspekt met educatie en erfgoed rond één centraal thema voeding. In het educatieve programma worden ook een aantal erfgoedgerelateerde opdrachten verwerkt en bij de uitbreiding van voor het bredere publiek (teambuilding, incentives, ) wordt ook de nodige aandacht aan het regiospecifieke erfgoed gegeven. Stuurgroep project 150 jaar kanaal (Kim) Beleidsmatig aanleveren erfgoedinsteek en het onderzoeken van de mogelijke erfgoedprojecten in het programma. Werkgroep 150 jaar kanaal (Kim) Praktische invulling erfgoedluik vieringsprogramma Overleg met provinciale gebiedswerker Cultuur (Kim) Detectie opportuniteiten + afstemming project Vlasproject Overleg met Oorlog en Vrede in de Westhoek (Kim) Detectie opportuniteiten + afstemming projecten WO I 17 van de 53 pagina s

18 (Op Lokaal niveau convenantdoelstelling 2, 3, 4, 5 en 11: coördinatie acties erfgoedwerking/ publiekswerking/ cultureel erfgoededucatie, overleg, expertise uitwisseling, samenwerking en netwerking, ondersteuning erfgoedgemeenschappen en partnerships) Wetenschappelijk comité Eperon d Or Izegem (Kim) Expertise uitwisseling Stuurgroep project In het wiel van Odiel (Aline en Kim) Dankzij het innovatieve gaming-project wordt het regionale erfgoed op een aantrekkelijke manier tot bij het jonge volkje gebracht. Daarnaast werd de opgedane expertise uitgewisseld en werd het project geïntegreerd in de werking van de erfgoedcel. Afstemming met RADAR (Kim) Doordat de erfgoedcel ingebed is in dezelfde projectvereniging als de onroerende erfgoeddienst RADAR wordt er voortdurend afstemming gezocht waar mogelijk tussen de twee poten. Een grote meerwaarde voor de werking van de erfgoedcel. In 2012 was er onder meer afstemming rond de herdenking van 150 jaar kanaal en het opstarten van een werking rond religieus erfgoed. Overleg met bibliotheeksamenwerkingsverband BRoeRe (Kim) Detectie opportuniteiten + afstemming projecten Overleg met basis erkende musea uit Izegem en Roeselare (Aline) Het overleg tussen de basis erkende musea (Wielermuseum Roeselare en Borstel- en Schoeiselmuseum Izegem) is afgelopen jaar geïntegreerd in de overlegmomenten voor het gaming project rond Odiel Defraeye. Hierbij werd expertise uitgewisseld en de educatieve werking van beide musea op elkaar afgestemd. Verder werd bekeken hoe er opnieuw een gezamenlijk project kan worden opgezet, dit keer naar aanleiding van 100 jaar Ronde van Vlaanderen in van de 53 pagina s

19 Archieven (Aline) Na een korte pauze werd het archievenoverleg terug opgestart waarbij de krijtlijnen voor een publieksontsluitend traject rond WO I werden uitgetekend. Verder werd een samenwerking ifv de erfgoedbank bekeken. Collegagroep Heemkundige Kringen (Aline en Hugo) Op en met volgende agendapunten, aangebracht door de HK-en zelf en de erfgoedcel: o Uitwerking programma erfgoedbeurs o Stand van zaken beeldbank + oproep TERF o Overzicht TERFactiviteiten 2012, overzicht mogelijke WO I activiteiten voor HK-en, info OMD-inschrijvingen/- subsidiemogelijkheid o Demonstratie + vrijwilligersbeleid o Inspiratie Erfgoeddag 2013 o Opleiding mondelinge geschiedenis Ondersteuningsbeleid voor cultureel erfgoedactoren (convenantdoelstelling 1, 2, 3, 5, 10 en 11: cultureel erfgoedorganisaties en hun collecties op uniforme wijze in kaart brengen, coördinatie acties integrale erfgoedwerking/publiekswerking/cultureel erfgoededucatie en communicatie, responsabilisering lokale besturen, vrijwilligersmanagement en ondersteuningsbeleid voor cultureel erfgoedactoren) 19 van de 53 pagina s

20 Organisatie ontmoetingsavond (januari 2012): Met onze erfgoedwerkers en - partners samen klinken op het nieuwe jaar tijdens dit jaarlijks ontmoetingsmoment met terug- en vooruitblik en informeel netwerken tijdens een hapje en een drankje is een waardevolle traditie geworden in onze erfgoedregio. Honderdtwintig deelnemers (een stijging van 20% tov 2011 met 100 deelnemers) beaamden dit. Een overzicht van de voorbije ontmoetingsavonden vind je op De verhoging van het politieke draagvlak bij de lokale CBS en/of gemeenteraad van de 7 TERF gemeenten voor het erfgoedbeleid in de BIE regio (Kim) Via het regelmatig agenderen van erfgoeditems (uitbreiding TERF/Broere, oktoberronde) + het sturen van diverse uitnodigingen voor onze persconferenties en infosessies. Zo n aan subsidies toegestaan Aan een 15-tal lokale en regionale erfgoedprojecten, maar ook vanuit de BIE steden en gemeenten aan zelf aangebrachte erfgoedprojecten. 20 van de 53 pagina s

21 De ontwikkeling van een vrijwilligerswerking rond de erfgoedbank (Aline) Naar aanleiding van de ontwikkeling van de erfgoedbank werd een oproep voor vrijwilligers gelanceerd. Op die manier konden we een vaste groep van zo n 8-tal mensen samenstellen die elke week tot bij ons komen. Er zijn verschillende taken, namelijk het invoeren in de databank, het digitaliseren volgens de normen, inscansessies op verplaatsing, meestal gelinkt aan een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld WO I, culinair erfgoed, de gemeente, ), het transcriberen van interviews, enzovoort. Er is een voortdurende begeleiding voorzien en er wordt ook een vrijwilligersdag georganiseerd waarbij we op studiebezoek gaan en samen gaan lunchen. Begeleiding van de opstart van een borstelmakersclub (Aline) Het verloren gegane ambacht van handmatig borstel maken wordt in leven gehouden door lessen voor geïnteresseerden. 21 van de 53 pagina s

22 Begeleiding van de Roeselaarse Klokkengilde Dit alles resulteerde in 2012 in de opname van (de rituele handeling van het) manueel klokkenluiden in Vlaanderen op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Rond immaterieel cultureel erfgoed werd in 2012 heel wat expertise opgebouwd (deelname aan studiedagen, begeleiding Klokkengilde, ) maar ook uitgewisseld (studiedag CRKC, erfgoedcellendag). Bij het indienen van een aanvraag voor opname van het manueel klokkenluiden op de Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen in Roeselare en het versterken van de erfgoedwerking rond deze ICE-praktijk (borgen). Er werden verschillende versies van de aanvraag opgesteld, waarbij een groeiend aantal partners werd betrokken. Dit resulteerde in een aanvraag voor opname van het manueel luiden in Vlaanderen (ipv in Roeselare), die ook formeel ondersteuning kreeg van de klokkenluiders van Hamme-Zogge, de lokale erfgoedcellen, Leca, Tapis Plein, Faro, Resonant, Campanae Lovanienses, Daarnaast werd in het verlengde van het project met erfgoedcel Mechelen in 2011 verder afgestemd. De eerste stappen werden gezet in de richting van een evaluatietraject. Begeleiding inventarisatie Brandweercollectie De erfgoedcel stond de conservator van de Brandweercollectie van Roeselare bij in het registreren, digitaliseren en duurzaam beheren van de uitgebreide collectie. 22 van de 53 pagina s

23 Opstart Omgevingsboek I.s.m. Stad-Land-Schap, Katho en RADAR wordt een digitale tool voor omgevingsonderwijs ontwikkeld. Deze tool wil de leerkrachten een overzicht geven van alle mogelijke omgevingselementen (zowel materieel als immaterieel), met daarbij horende lestips. Verder wordt er ook een interactief leerlingenhoekje ontwikkeld dat inspeelt op de noden die de meeste inspectieverslagen en doorlichtingsrapporten melden. Er is namelijk nood aan een tool om leerlingen zelf een omgevingsboek van hun school te laten maken. Het digitale omgevingsboek wordt gefinaliseerd in 2013 en er wordt regelmatig afgetoetst met de collega van Buurten met erfgoed Publiekswerking N.a.v. de nationale erfgoedevenementen Erfgoeddag 22 april 2012 Helden (convenantdoelstelling 3, 4, 5 en 11: coördinatie acties publiekswerking/cultureel erfgoededucatie en communicatie rekening houdend met thematische erfgoedlijnen, stimuleert samenwerking en netwerking tussen de actoren, ondersteunt financieel) Deze heroïsche editie van Erfgoeddag houdt ons een spiegel voor en onderzoekt hoe en wanneer helden werden (en worden) opgevoerd. Door wie en waarom werd (en wordt) er aanspraak gemaakt op het heldendom? Welke soorten helden bestaan er? En hoe zit het met de houdbaarheidsdatum van al die helden? 23 van de 53 pagina s

24 Eigen realisaties De erfgoedcel verzorgde de regiocoördinatie, ondersteuning en begeleiding van de erfgoedactoren: Ideeën aanleveren en/of mee helpen denken voor organisatie van een EGD-activiteit Op de hoogte houden van het Erfgoeddag nieuws via de nieuwsbrieven en de website Opmaak en verspreiding huis-aan-huis van TERFblad, een regionale Erfgoeddag brochure op exemplaren Maar ook gezinnen met kinderen werden niet vergeten! TERF verwende hen op EGD met een Zoepertocht! Met de kids tot 7 jaar op zoek naar de lokale helden in de BIE regio via de leuke opdrachten van de downloadbare Zoepertocht zoektochten op onze site. Zo werden deze meestal vergeten lokale helden nog eens van onder het stof gehaald en geïntroduceerd op kindermaat! Wat viel er te beleven? Een greep uit het heroïsche aanbod: Met de fiets op zoek naar de vermoedelijke stamvader van Ingelmunster: fietsen doorheen de legende van Sint-Amandus, de stichter van Ingelmunster langs de talrijke Sint-Amandusstraatjes tussen Ingelmunster en Tielt. In de voetsporen van de oud-strijders te Dadizele via rouwprentjes, foto s, brieven, gedichten en dagboekfragmenten Per boot naar de tweeluiktentoonstelling over 150 jaar kanaal: varen langs de geschiedenis van 150 jaar kanaal en zijn helden. Tentoonstelling, causerie en fiets- en wandeltocht met creatieve tussenstops over Odiel Defraeye: maak kennis met deze vergeten volksheld die als eerste Belg in 1912 de Ronde van Frankrijk won! Leer zijn fans en tegenstanders kennen, bezoek zijn gerenoveerde wielerpiste Het gevaar bestrijden met een brandweerspuit of een pijl en boog: aanhoor sterke verhalen van memorabele acties uit het archief van de brandweermannen. Volgende erfgoeddagactiviteiten werden financieel gesteund door TERF Op de fiets met Sint-Amandus, de stichter van Ingelmunster Stap in het bewogen leven van Pater Lievens te Moorslede Duik in de geschiedenis van 150 jaar kanaal in Izegem 24 van de 53 pagina s

25 Ontmoet de brandweerhelden en hun materiaal van toen te Roeselare Op zoek naar Roeselaarse helden met Campus Tant te Roeselare Een exclusieve blik achter de schermen van het kloosterleven van de Zusters Arme Klaren te Roeselare Een volledig overzicht en sfeerbeelden vind je op Ook Focus-WTV ging op de heldentoer! Deze nieuwe erfgoedreeks ism de West-Vlaamse erfgoedcellen en de Provincie toont in de vijfdelige reeks 'Levende Helden' portretten van vijf mensen die met hun eerder 'bescheiden' en 'onopgemerkt' werk indirect belangrijk waren voor onze samenleving. Deze reeks haalde hen en hun handenarbeid uit hun anonimiteit en liet hen zelf aan het woord. Voor de BIE regio viel de keuze op Eddy Ameye, de laatste ambachtelijke borstelmaker in Izegem. Levende Helden sloot aan op Erfgoeddag, startte op vrijdag 27 april en liep 5 weken lang. In totaal hebben meer dan bezoekers de verschillende Erfgoeddag activiteiten in de BIE regio bezocht! Volgens de thematische cultureel erfgoedgemeenschappen (convenantdoelstelling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 en 11: op uniforme wijze in kaart brengen van cultureel erfgoedorganisaties en hun collecties via een dynamisch, integraal en geïntegreerd intergemeentelijk cultureel erfgoedbeleid, coördinatie acties publiekswerking/cultureel erfgoededucatie en communicatie rekening houdend met thematische erfgoedlijnen, stimuleert samenwerking en netwerking tussen de actoren, doet aan expertise opbouw en ontsluiting, inhaalbeweging op het vlak van digitaliseren cultureel erfgoed, opbouw vrijwilligerspool en werking, ondersteunt financieel, inhoudelijk en logistiek) 25 van de 53 pagina s

26 Oorlogsverleden WO I Dit jaar begon de voorbereiding voor de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Voor de uitbouw van onze website als platform konden we beroep doen op een studente die voor het vak Publieksgeschiedenis (Ugent) een volledig raamwerk opmaakte, dat in het komende jaar met alle info zal worden aangevuld. Verder werden er enkele scansessies georganiseerd, al of niet gekoppeld aan een WO I vertelnamiddag voor senioren, om zo WO I zwerfgoed uit onze regio op te sporen, te digitaliseren en te ontsluiten voor het publiek. Dit bracht veel interessant en onontdekt materiaal aan de oppervlakte: foto s, postkaarten, dagboeken, brieven, munten, rouwprentjes, Erfgoedcel TERF en Provincie West-Vlaanderen droegen elk euro bij om de website grondig te hernieuwen en de educatieve inhoud te actualiseren. De nieuwe site richt zich in de eerste plaats tot de leerlingen zelf (ipv in eerste instantie tot de leerkrachten), is een stuk interactiever opgevat en laat toe om naar believen content toe te voegen of in de kijker te zetten. Het beheerssysteem werd ook instapklaar gemaakt voor nieuwe partners. Erfgoedcel Meetjesland stapte als eerste mee in, erfgoedcel Land van Dendermonde volgde en ook erfgoedcel Viersprong Land van Rode liet weten te willen instappen. Nieuw is ook dat de website niet gericht is op vredeseducatie met WOI als eindpunt. Er werd ook een actueel luik opgenomen rond kinderen in oorlogsgebied vandaag. Verhalen van kinderen in oorlogsgebied vandaag weerspiegelen dezelfde thema s als de getuigenissen van kinderen uit WOI: het vluchten, de honger, de vernieling, angst voor verlies van familie, vrienden, huisdieren Het hedendaagse luik werd gerealiseerd in samenwerking met een stagiaire uit het regentaat (KATHO). De vernieuwde website werd in primeur voorgesteld op het Congres Herinneringseducatie op dinsdag 16 en woensdag 17 oktober van de 53 pagina s

27 WO II WO II project Izegemse verhalen : erfgoedcel TERF ondersteunde het project van twee Izegemse scholen (Instituut de Pélichy en VTI) waarbij leerlingen de laatste getuigen van de Tweede Wereldoorlog uit Izegem verzamelden en ontsloten. Deze ondersteuning gebeurde zowel door een vorming rond de methodiek van mondelinge geschiedenis als door een financiële en logistieke bijdrage (cf uitlenen MD recorders). Het project kende verschillende uitrollen: een publicatie, een website, een radioprogramma en een slotmoment. Op aanraden van de werkgroep en met het idee in het achterhoofd dat de meeste gemeenten uit ons werkingsgebied geen middelbare school hebben, deden we een oproep naar vrijwillige interviewers en vertelgrage respondenten. Zo kunnen ook de laatste getuigen uit de andere gemeentes worden geïnterviewd en bewaard voor de toekomst. Vrijwilliger Geert Callebert neem het leeuwendeel van de interviews voor zijn rekening. Vrijwilligers Mieke Verbouw en Ester Wemel zorgen voor de transcriptie. Industrieel-commercieel verleden 150 jaar Kanaal In het kader van de feestelijkheden rond 150 jaar kanaal Roeselare-Leie, ging ook TERF in op de uitnodiging van Provincie West-Vlaanderen om de erfgoedinsteek van het feestprogramma te bewaken. De erfgoedcel trok volop de kaart van laagdrempelige, publieksvriendelijke producten die het het cultureel-erfgoed mbt het economische verleden van de regio breed onder de aandacht konden brengen. Doorheen het proces kwam ook heel wat tot nog toe onbekend en waardevol cultureel erfgoed aan de oppervlakte wat ons de nood aan het opstarten van een traject rond bedrijfsarchieven deed inzien. 27 van de 53 pagina s

28 Uit een samenwerking met twee beloftevolle jonge en creatieve artiesten werd dit verborgen socio-economisch cultureel erfgoed naar het publiek ontsloten met: Documentaire Al Doende : Annabel Verbeke, een jonge regisseur uit Ieper, comprimeerde 200 jaar economische geschiedenis tot een vlotte film van 78 minuten. Animatie, getuigenissen van ondernemers vandaag, historische en actuele beelden belichten de nijverheden die onze regio het meest hebben getypeerd: de bewerking van cichorei, vlas en textiel, de vervaardiging van schoenen, borstels en meubels, de veevoeder- en voedingsindustrie,... met ook aandacht aan de uitbouw van transportinfrastructuur (spoorwegen, kanaal, auto(snel)wegen). De film werd in de verschillende TERF-gemeenten voorgesteld na een feestelijke en druk bijgewoonde première op dinsdag 22 mei 2012 in CC De Spil: -Zaterdag 2 juni 2012: Nieuw Gemeentehuis, Marktplaats 1, Hooglede -Vrijdag 7 september 2012: GC De Bunder, Iepersestraat 52B, Moorslede -Zondag 9 september 2012: Cinema De Keyser, Neerstraat 11, Lichtervelde -Zondag 16 september 2012: GC Het SWOK, Ooststraat 4A, Staden -Woensdag 12 december 2012: CC De Leest, Sint-Jorisstraat 62, Izegem In Ingelmunster vertoond tijdens Ingelmunster-Bad (28 juni-21 juli) De DVD, in een oplage van 500 ex., werd bovendien op meerdere plaatsen (toeristische dienst, bibliotheek, gemeentehuis, musea ) in de TERF-gemeenten te koop aangeboden voor 10 euro: in de loop van 2012: - ongeveer 140 exemplaren verkocht - ongeveer 180 exemplaren als presentexemplaar weggeschonken (o.m. aan organisaties en personen die de film hielpen realiseren of beeldmateriaal ter beschikking stelden) (Zoek)puzzels Noeste Nijver : stripauteur Pieter De Poortere ontwierp twee puzzels, één over de 19 de en één over de 20 ste eeuw, met een begeleidende brochure die diverse zoekopdrachten, een korte duidende tekst over de economie in deze tijdsperiodes en een vijftal weetjes van allerlei aard bevat. In beide puzzels werden ook historische relicten en landmarks uit de regio verwerkt. De puzzel werd samen met de documentaire tijdens de hierboven vermelde première voorgesteld aan publiek en pers. 28 van de 53 pagina s

29 De puzzels, beiden in een oplage van 252 ex., werden eveneens te koop aangeboden à 6 euro/puzzel of 10 euro/beide puzzels. In 2012 werden ongeveer 120 exemplaren van de puzzel verkocht. Ook zo n 80-tal exemplaren van de puzzels werden aan een aantal personen/organisaties weggeschonken. Vlasverleden Ism met de Figuranten, het Vlasmuseum en Cultuuroverleg Kortrijk werd een sociaal artistiek theaterproject met senioren opgezet die het vlasverleden van de regio vertelden/speelden in een boeiende voorstelling op basis van vroeger opgenomen mondelinge getuigenissen van vlassers. Deze Verhalen uit het achterland kenden een groot succes en toerden door de hele regio, met een stop in bijna elke gemeente van TERF en telkens gemiddeld zo n 160 toeschouwers! Deze voorstelling werd, waar mogelijk, gekoppeld aan een scansessie zodat het zwerfgoed over het vlasverleden van de regio aan de oppervlakte zou komen. 29 van de 53 pagina s

30 Cultuur-historisch erfgoed Studienamiddag Vind ik leuk Naar aanleiding van het afgewerkte jongerenproject Zonder ondertitels vorig jaar, stelden we vast dat de erfgoedsector wel op zoek is naar manieren om met jongeren in vrije tijd rond erfgoed te werken. Bovendien heeft iedereen de wil en intentie om hierrond kennis te delen. Onze eigen ervaring met jongeren (kennis opdoen over hoe ze denken en te werk gaan, wat hen interesseert en wat niet) en de moeizame relatie met erfgoedmedewerkers, overtuigde ons ervan dat het noodzakelijk is om een letterlijk contact tussen beide te realiseren. Samen met Tapis Plein die eveneens ervaring kon putten uit hun jongerenproject Onvoltooid Verleden Tijd planden we een praktijkmiddag Vind ik leuk!? Praktijkuitwisseling over jongeren en erfgoed op 7 maart in het Fabriekspand te Roeselare. In de eerste plaats gericht op die mensen die zelf nog geen project lopende hebben maar toch interesse hebben in werken met jongeren. Het effectief zelf doen en ervaren is een belangrijk deel van ons opzet. Hoe begin je er aan, waar vind je jongeren en hoe maak je ze warm voor erfgoed? Kan je twee verschillende leefwerelden harmoniseren en moet dat eigenlijk wel? Op deze vragen kregen meer dan 60 deelnemers praktische handvaten om mee verder te werken. Naast de do s and don ts voorstelling van de twee afgewerkte jongerenprojecten (15-19 jaar) ( Zonder Ondertitels en Onvoltooid Verleden Tijd ) boden ook de 5 fel gesmaakte rondetafelgesprekken een platform van leuke ideeën, praktische raad en prikkelende gesprekstof, waaraan ook de aanwezige jongeren zelf enthousiast deelnamen. Ook de presentatie van Bram Vermeiren, directeur Steunpunt Jeugd vzw, gaf een verhelderende inkijk in het jeugdwerk met enkele eerlijke aanbevelingen voor wie met jongeren wil werken. 30 van de 53 pagina s

31 In het wiel van Odiel Het Odiel Defraeye-project dat in 2010 werd opgezet, kende in 2012 een mooie lancering. Ter ere van de 100 ste verjaardag van de eerste Belgische Tourwinnaar werd een tourbouwer voor het TSO en BSO uitgewerkt. Hiermee kunnen de leerlingen zelf een museumgame ontwerpen voor het Wielermuseum of het Schoeisel- of Borstelmuseum. Naderhand kunnen die gemaakte games ook in de verschillende musea door andere bezoekers gespeeld worden. Voor de virtuele bezoekers werd een online game gemaakt die een tipje van de sluier van beide musea oplicht en uitnodigt tot een fysiek bezoek. Aansluitend bij dit vieringsjaar ondersteunde TERF ook het theaterproject van de Queeste rond Odiel. Dit kende ook een groot succes, was meteen uitverkocht en werd hierdoor zelfs een tweede keer hernomen. Wuk zeg je? Samen op zoek gaan naar het West-Vlaamse dialectwoord dat niet mag verdwijnen was de opzet van deze dialectwedstrijd naar het brede publiek, mogelijk gemaakt dankzij een samenwerking met onze BROERE partner en bij uitbreiding ook alle West-Vlaamse bibliotheken (via het Streekgericht Bibliotheek Beleidsteam van de Provincie) en de mediapartners Roularta press, Focus-WTV en Radio2 West- Vlaanderen. 31 van de 53 pagina s

32 Uit de meer dan inzendingen viel via een Radio2 live slotevenement het woord Zurkeltrutte als meest favoriete West-Vlaamse dialectwoord uit de bus, wat zoveel betekent als Zure vrouw, die niet kan lachen. In de BIE regio werd deze dialectcampagne door de erfgoedcel verder inhoudelijk ondersteund door de organisatie van dialectlezingen in de BROERE bibliotheken, die druk bevolkt én becommentarieerd werden door een geïnteresseerd en interactief publiek. Museumnacht Het brede publiek op een verrassende en attractieve manier met het regionale culturele erfgoed in musea en bij privé-verzamelaars laten kennis maken is met deze 3 de editie van Museumn8 zeker gelukt: in totaal zo n bezoekers, dit is 35 % meer dan in 2011 (869 bezoekers)!!! Met Feest als invalshoek boden 14 enthousiaste deelnemers een waaier aan culturele erfgoedactiviteiten aan. TERF zorgde voor o.a. de coördinatie van de programmering, ideeën voor verrassende randactiviteiten, communicatie via nieuwsbrieven en website + persmoment, promotie via flyers, affiches en de opmaak en verspreiding huis-aanhuis van een speciale Museumn8 editie van het TERF blad, handige programmaboekjes en polsbandjes voor elke Museumnachtbezoeker die avond... Meer info en sfeerbeelden vind je op 32 van de 53 pagina s

33 En verder. Op 21 juni werd erfgoedbank Midwest gelanceerd. Het backoffice collectiebeheersysteem Collective Access biedt als open source softwaresysteem een meerwaarde aan de verschillende ingestapte partners. Deze website is een soort van virtueel museum van de regio waarop zowel beeld, video- als audiomateriaal kan worden ontsloten. Zowel collecties van professionele instellingen (archief) als heemkundige kringen en privéverzamelingen worden op de erfgoedbank toegankelijk gemaakt voor het publiek. In het kader van deze erfgoedbank werden verschillende opleidingen georganiseerd, een subsidiereglement voor digitalisering opgesteld, 2 semiprofessionele scanners aangekocht en inscansessies in de verschillende gemeentes georganiseerd. Daarnaast worden de verschillende partners en erfgoedwerkers gesensibiliseerd omtrent het duurzaam digitaal bewaren en digitaliseren volgens de normen van de CEST. Erfgoedbeurs Op vraag van de heemkundige kringen die heel graag eens hun werking rond het diverse culturele erfgoed in de regio aan elkaar en het publiek wilden tonen en misschien hierdoor extra vrijwilligers konden werven, organiseerde erfgoedcel TERF een erfgoedbeurs. In het prachtige en statige, doch gezellige decor van Kasteel Wallemote te Izegem was deze eerste regionale erfgoedbeurs meteen een schot in de roos! Zo n 15 standhouders waaronder 4 HK-en, 2 musea, Stadsarchief, Klokkengilde, 6 privé verzamelaars en de projectvereniging zelf kregen heel de zaterdagnamiddag constant een 70-tal bezoekers over de vloer. Publicaties werden verkocht, ervaringen en expertise uitgewisseld. 33 van de 53 pagina s

34 De leuke/verrassende randactiviteiten waren telkens volgeboekt: een komen en gaan van schattenjagers voor de gratis taxatie (met inscansessies voor het meegebrachte materiaal, nadien te ontsluiten op de erfgoedbank) en telkens een 15-tal mensen voor zowel Middeleeuwse striptease als kasteelrondleiding. De reacties van zowel standhouders als publiek op deze eerste erfgoedbeurs waren zonder uitzondering positief! Zie ook Ter promotie van alle educatieve pakketten rond erfgoed in onze regio werd erfgoedopschool.be opgericht. Per leeftijd (kleuter, lager en middelbaar) worden verschillende pakketten met de daarbij horende links opgelijst. Er werd ook een Facebookpagina opgericht die op gezette tijden wordt geüpdatet. Gratis lezingenreeks Rondje erfgoed De formule van deze 4 de editie werd enigszins aangepast: naast boeiende en gevarieerde erfgoedtopics werd er telkens ook een extraatje aan het publiek geboden zoals een BBQ, een bedrijfsblik achter de schermen, een gratis proevertje én kookboekje (waaraan het publiek zelf kon meewerken!) Deze combinatie van boeiend luistergenot én prikkelende beleving konden telkens gemiddeld meer dan 70 mensen verleiden tot het bijwonen van een lezing! Bekijk de folder, sfeerbeelden, persartikels en korte verslagen op 34 van de 53 pagina s

35 Selectie: erfgoedcel TERF in de pers , Krant van West-Vlaanderen, Vlastheater in Moorslede , Krant van West-Vlaanderen, Dialectlezing in De Gobbe , Het Nieuwsblad, WieMu jaar lang in het teken van Odiel Defraeye , Het Laatste Nieuws, Op zoek naar mooiste dialectwoord , Het Laatste Nieuws, Op verkenning in musea met videogame , Krant van West-Vlaanderen, Toeristische troef voor de regio , Krant van West-Vlaanderen, Waar komen onze familie-en gemeentenamen vandaan? , Krant van West-Vlaanderen, Brandweermuseum in de maak , Krant van West-Vlaanderen, Izegem: stad in oorlog , Het Nieuwsblad, Odiel Defraeye centraal op erfgoeddag , Krant van West-Vlaanderen, Proms at the port op 17 mei , Krant van West-Vlaanderen, Expo van Kop tot Sluis , Krant van West-Vlaanderen, Deel je batjesschatten , Krant van West-Vlaanderen, Museumnacht wordt topper , Krant van West-Vlaanderen, Puzzels en documentaire over 150 jaar kanaal , Krant van West-Vlaanderen, Vertelnamiddag WO I 35 van de 53 pagina s

36 , Het Laatste Nieuws, Erfgoedbank start met virtuele batjesexpo , Krant van West-Vlaanderen, Digitaal museum van de regio , Het Nieuwsblad, Klokkengilde erkend als Vlaams erfgoed , Krant van West-Vlaanderen, Erfgoedcel zoekt vrijwilligers , Het Nieuwsblad, Erfgoedverenigingen en bibliotheken bundelen krachten in BIE , Krant van West-Vlaanderen, Verhalen gezocht over Barnum & Bailey , Krant van West-Vlaanderen, Virtueel museum van de streek , Krant van West-Vlaanderen, Erfgoedautomaat in de bib , Het Laatste Nieuws, Retrokookboek in de maak , Krant van West-Vlaanderen, Winnaars campagne BIE worden verwend , De Streekkrant, Geschiedenis van de kerstkaart , Het Nieuwsblad, Expo eert componist Adriaen Willaert 36 van de 53 pagina s

37 Krant van West-Vlaanderen Krant van West-Vlaanderen 37 van de 53 pagina s

38 Het Nieuwsblad 38 van de 53 pagina s

39 Het Laatste Nieuws Het Laatste Nieuws 39 van de 53 pagina s

40 Krant van West-Vlaanderen Krant van West-Vlaanderen 40 van de 53 pagina s

41 Krant van West-Vlaanderen 41 van de 53 pagina s

42 Krant van West-Vlaanderen Het Nieuwsblad 42 van de 53 pagina s

43 Krant van West-Vlaanderen Krant van West-Vlaanderen 43 van de 53 pagina s

44 Krant van West-Vlaanderen Krant van West-Vlaanderen 44 van de 53 pagina s

45 Het Laatste Nieuws Krant van West-Vlaanderen 45 van de 53 pagina s

46 Het Laatste Nieuws Krant van West-Vlaanderen 46 van de 53 pagina s

47 Het Nieuwsblad 47 van de 53 pagina s

48 Krant van West-Vlaanderen Het Nieuwsblad 48 van de 53 pagina s

49 Krant van West-Vlaanderen 49 van de 53 pagina s

50 Krant van West-Vlaanderen 50 van de 53 pagina s

51 Krant van West-Vlaanderen Het Laatste Nieuws 51 van de 53 pagina s

jaarverslag 2012 d mentie expertisecentrum Vlaanderen

jaarverslag 2012 d mentie expertisecentrum Vlaanderen expertisecentrum d mentie jaarverslag 2012 Vlaanderen inhoud Voorwoord 3 Organisatie Expertisecentra Dementie Vlaanderen 4 Missie en visie 4 Gerealiseerde activiteiten Vlaamse convenant 6 Regionale expertisecentra

Nadere informatie

vormingsaanbod oor beheerders van erfgoedcollecties

vormingsaanbod oor beheerders van erfgoedcollecties vormingsaanbod 2011 v oor beheerders van erfgoedcollecties VORMINGSAANBOD VAN DE CONSULENTEN VAN DE PROVINCIES, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN FARO - VLAAMS STEUNPUNT VOOR CULTUREEL ERFGOED 2 Levenslang

Nadere informatie

Moet er nog inhoud zijn?

Moet er nog inhoud zijn? Moet er nog inhoud zijn? Redactie Liesbeth De Ridder Redactieteam Tom Andries, Sigrid Bosmans, Eva Van Hoye, Bram Wiercx Eindredactie Bart Biesbrouck Dank aan Jan Baetens, Bert Cannaerts, Roel Daenen,

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

PRATEN OVER REUZEN. LECA Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag 2013

PRATEN OVER REUZEN. LECA Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag 2013 2013 PRATEN OVER REUZEN VERSLAG RONDETAFELGESPREKKEN 2012-2013 LECA Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag 2013 Gent, 2013 2 Traditie is geen herhaling van wat geweest is, het is de werkelijkheid

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Project onder de loep: Vogels die niet vliegen gaan dood

Project onder de loep: Vogels die niet vliegen gaan dood Project onder de loep: Vogels die niet vliegen gaan dood 30 jaar Ghanezen in Gent en Oost-Vlaanderen 30 jaar migratie en integratie Wanneer projecten afgelopen zijn, komt er vaak nog een terugblik die

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

M HKA 2011 Jaarverslag

M HKA 2011 Jaarverslag M HKA 2011 Jaarverslag Inhoud 1 INLEIDING 8 Inhoud 2 AFDELINGSNIEUWS 12 2.1 PRESENTATIE 2.1.1 Programmering 2.1.2 Productie 2.1.3 Cinema Zuid 2.1.4 Overzicht stages in 2011 2.2 ABCD 2.2.1 Archiefwerking

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

Maximalisering van het UiTPAS-gebruik bij mensen in armoede

Maximalisering van het UiTPAS-gebruik bij mensen in armoede Maximalisering van het UiTPAS-gebruik bij mensen in armoede UiTPAS als katalysator voor toeleidingsinitiatieven Voor ons, de armoedeverenigingen, is de UiTPAS een belangrijk instrument om mensen in armoede

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013

Jaarverslag 2012  www.boekman.nl Mei 2013 Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013 Inhoud Bestuur, toezicht en organisatie 4 Raad van Toezicht, bestuur en directie Bibliotheek en documentatie 7 Terugblik 2012 7 Collectie 7 Downloads vanaf juni

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2011

Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2011 Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2011 Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid, lokaal 2C56 Boudewijnlaan 30, bus 70, 1000 Brussel Tel : 02-553 40 25 E-mail: info@thuisindestad.be

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

bon jaarverslag 2013

bon jaarverslag 2013 bon jaarverslag 2013 1 Leeswijzer Dit document bevat een groot aantal van de teksten uit het online jaarverslag 2011 van bon vzw. Het volledige jaarverslag 2013 is online terug te vinden via www.bonjaarverslag.be.

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID INHOUDSTAFEL Voorwoord door voorzitter Pierre Nicaise 3 Het notariaat, 100% betrokkenheid 5 Het notariaat

Nadere informatie

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Bedrijven creëren bedrijven 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Inhoud Voorwoord Succesvol nieuwe bedrijven creëren 6 Interview Vlaams minister-president Kris Peeters INNOTEK speelt verrijkende rol bij

Nadere informatie