Gemeentelijke basisscholen Lubbeek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijke basisscholen Lubbeek"

Transcriptie

1 Gemeentelijke basisscholen Lubbeek Aanwezig: Gilberte Muls (Schepen van onderwijs) Marijke Sué (gecoöpteerd lid) Karin Bunckens (directie Linden-Binkom) Marina Tuyls (leerkracht Binkom) Els Pauwels (leerkracht Linden) Christophe Hoeven (ouder Pellenberg) Lieven Gevaert (voorzitter/leerkracht Pellenberg) Elke Van Nooten (ouder Binkom) Ann Van De Weyer (secretariaatsmedewerker) Ine Taccoen (ouder Linden) Verontschuldigd: Bart Nijs (gecoöpteerd lid) Kristien Clits (directie Pellenberg) agendapunten: 1. Goedkeuring vorig verslag 2. Mandaat voorzitterschap 3. Wijziging pedagogisch project in het kader van ses-lestijden 4. Wijzigingen schoolreglement > opmerkingen van leden van de schoolraad 5. Inschrijvingsreglement >aanwending voorrangsperiode? 6. Individuele nascholingen 7. Infrastructuur Binkom / Pellenberg / Linden 8. Extra-muros-activiteiten: periode sneeuwklassen 9. Uitslag verkiezingen vertegenwoordiging oudergeleding Pellenberg 10. CLB afsprakennota Linden - Binkom + Pellenberg 11. Opvolging vernieuwing website 12. Rondvraag 1. Goedkeuring vorig verslag Bevraging ter goedkeuring vorig verslag. Opmerkingen worden zo nodig genoteerd. Advies: geen opmerkingen - unaniem gunstig 1

2 2. Mandaat voorzitterschap Lieven blijft voorzitter. Aanvankelijk was er een beurtrol tussen Lieven Gevaert en Liesbet Vandermeeren. Aangezien deze laatste per 30/06/2012 ontslag genomen heeft uit de schoolraad en niemand anders zich kandidaat stelt, is Lieven bereid het voorzitterschap opnieuw op te nemen. Alle leden van de schoolraad gaan akkoord. Voor de geleding personeel Pellenberg is ook alleen Lieven afgevaardigd. Er zijn geen plaatsvervangende leden. Wijziging in de geleding leerkrachten van Linden gezien de plaatsvervangende leerkracht met pensioen gegaan is per 1/9/2012. Vervangende leerkracht: Cindy Borgers > slechts één kandidate dus geen verkiezingen nodig. Werd behandeld op PV van 6/11/2012 > unaniem akkoord van alle leerkrachten. Advies: schoolraad gaat akkoord met de aanstelling van Lieven Gevaert als voorzitter en met de aanstelling van Cindy Borgers als plaatsvervangend lid van de geleding leerkrachten Linden 3. Wijziging pedagogisch project in het kader van ses-lestijden Gezien de afwezigheid van Kristien Clits wordt dit agendapunt verschoven naar de volgende vergadering. 4. Wijzigingen schoolreglement > opmerkingen van leden van de schoolraad Het gaat om wijzigingen in de infobrochure: het gedeelte van de buitenschoolse kinderopvang wordt aangepast conform het huishoudelijk reglement van de kinderopvang. Blz. 19, 20 en 21 vroeger 3.2 Voor en naschoolse opvang wordt vervangen door 3.2 Voor en naschoolse opvang biedt aan buitenhuiswerkende ouders de mogelijkheid om hun kinderen in de opvang te laten. De opvang wordt, uitgezonderd schoolvakanties, ingericht op school in twee kindvriendelijk ingerichte lokalen (boven de eetzaal in Linden en in het gedeelte gelegen aan de Tiensesteenweg te Binkom). Tijdens de schoolvrije dagen wordt er enkel opvang Ouders kunnen gebruik maken van de voor en naschoolse opvang. Tijdens de schoolperiode vindt de opvang plaats in de scholen. Er zijn in beide scholen telkens twee aparte lokalen voorzien voor de opvang. De lokalen zijn op een kindvriendelijke manier ingericht. In Linden bevinden de lokalen zich op de eerste verdieping, in Binkom is de buitenschoolse kinderopvang ondergebracht in het gebouw aan de Tiensesteenweg. Tijdens de schoolvrije en 2

3 georganiseerd in Lubbeek. U wordt hiervan telkens via de boekentas van uw kind op de hoogte gebracht. De organisatie van de voor- en naschoolse opvang wordt in beide vestigingen georganiseerd door het IBO (initiatief buitenschoolse kinderopvang), in samenwerking met het gemeentebestuur Lubbeek en dit tijdens gewone schooldagen : s morgens vanaf 7u00 tot 8u30 en s avonds vanaf 16u00 tot 19u00. Op vrijdag vanaf 15u15 tot 19u00. Op woensdag: 20 Binkom: van 11u45 tot 13u00 in de school zelf. De kinderen die niet voor 13u00 kunnen worden afgehaald, gaan om 11u35 met de schoolbus naar de locatie in Lubbeek. Daar is opvang voorzien tot 19u00. Linden: van 11u45 tot 18u00 op school. Mocht u langer gebruik wensen te maken van de opvangmogelijkheden neemt u contact op met de coördinator van het IBO: Marijke Sué op het nummer 016/ of Ouderbijdrage voor- en naschoolse opvang: Voor en na school: 0,84 per begonnen halfuur. Voor een hele dag:meer dan 6 uur= 9,41 Voor een halve dag: tussen de 3 en 6 uur= 4,71 Minder dag 3 uur: 3,14 woensdagnamiddag: berekening per halve dag of per begonnen halfuur kortingen: 25% bij de opvang van vakantiedagen wordt er enkel opvang georganiseerd in Lubbeek. Ouders worden hier telkens van op de hoogte gesteld, dit via een briefje dat meegegeven wordt aan de kinderen, de website van de gemeente Lubbeek het gemeentelijke informatieblad en/ of affichering. De voor- en naschoolse opvang wordt in beide vestigingsplaatsen georganiseerd door het gemeentebestuur Lubbeek. Hierna volgt een overzicht van de openingsuren: Voorschools: van 7u00 tot 8u30 Naschools: van 16u00 tot 19u00/ vrijdag van 15u15 tot 19u00 Woensdag: Binkom: van 11u45 tot 13u00. De kinderen die niet voor 13u00 kunnen worden afgehaald, gaan om 11u35 met de schoolbus naar de locatie in Lubbeek. Daar is opvang voorzien tot 19u00. Linden: van 11u45 tot 18u00. Ouderbijdrage voor- en naschoolse opvang: Voor en na school: 0,84 per begonnen halfuur. woensdagnamiddag: berekening per halve dag of per begonnen halfuur Schoolvrije en vakantiedagen: Voor een hele dag - meer dan 6 uur = 9,41 Voor een halve dag - tussen de 3 en 6 uur = 4,71 Minder dan 3 uur: 3,14 Kortingen: 25% bij de opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde dag. Het 3

4 meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde dag. Kortingen: 50% is sociaal tarief, afhankelijk van gezinsituatie. De kinderopvangdienst is alleen maar een hulpmiddel, zeker geen babysitdienst. Maak er dus geen misbruik van en haal je kind(eren) zo spoedig mogelijk af. De kinderen worden op een pedagogische verantwoorde manier opgevangen en voor de oudsten is er de mogelijkheid om aan lessen en taken te werken. Indien u gebruik maakt van de opvang ontvangt u op het einde van de maand een gedetailleerde factuur van de voor die maand aangerekende kosten. De opvang is fiscaal aftrekbaar.een fiscaal attest wordt u bezorgd. In de opvang dienen de leerlingen zich aan de opgelegde gedragscodes te houden. contact Marijke Sué Dorpsstraat 2B 3210 Lubbeek Tel (opvang) 016/ (coördinator) Afspraken opvang s morgens De leerlingen worden door hun ouders naar de lokalen van de opvang gebracht waar de ouders het register tekenen. Oudere leerlingen ( vanaf het 4de leerjaar) kunnen op eigen houtje de opvang bereiken en mogen zelf het inschrijvingsregister handtekenen. Er is geen opvang op de speelplaats vóór 8u30. Noch de school, noch het IBO kan sociale tarief - 50% korting is afhankelijk van de gezinssituatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator Marijke Sué 016/256498/ De kinderen worden opgevangen door hiervoor specifiek opgeleide en gemotiveerde begeleid(st)ers. De kinderen van de lagere school krijgen de mogelijkheid om hun huiswerk te maken. Indien u gebruik maakt van de opvang ontvangt u op het einde van de maand een gedetailleerde factuur van de voor die maand aangerekende kosten. De opvang is fiscaal aftrekbaar. Een fiscaal attest wordt u bezorgd. Alle informatie in verband met de organisatie/ werking van de buitenschoolse kinderopvang, kan worden teruggevonden in het huishoudelijke reglement buitenschoolse kinderopvang. Contactgegevens: Marijke Sué Dorpsstraat 2B te 3210 Lubbeek Telefoon: opvang of 016/ coördinator Organisatie Voorschools De kinderen worden door hun ouders naar opvanglokalen gebracht. Ze tekenen de aanwezigheidslijst. Er is geen opvang op de speelplaats vóór 8u30. Noch de school, noch de buitenschoolse kinderopvang kan aansprakelijk gesteld worden wanneer leerlingen zonder toezicht voor 8u30 op de speelplaats wachten of spelen. Ouders blijven tot 8u30 de volledige verantwoordelijkheid dragen tenzij de 4

5 aansprakelijk gesteld worden wanneer leerlingen zonder toezicht voor 8u30 op de speelplaats wachten of spelen. Ouders blijven tot 8u30 de volledige verantwoordelijkheid dragen tenzij de kinderen geregistreerd werden door de voorschoolse opvang. In de opvang houden we het zo rustig mogelijk. Wij blijven in het lokaal onder toezicht van de begeleidster. 21 Om naar het toilet te gaan, vragen wij toelating. Op het signaal van de begeleidster ruimen we alles netjes op en gaan in rij staan. Wij verlaten het lokaal pas als we alles netjes op orde gezet hebben. Om 8u30 worden de leerlingen door de begeleiders naar de speelplaats gebracht. Vanaf dan is er toezicht op de speelplaats door de leerkrachten. s avonds Wij begeven ons naar de afgesproken wachtplaats voor de opvang. Er is toezicht door een leerkracht tot een kwartier na schooltijd. We wachten daar tot de begeleidster ons komt halen of het sein geeft om te spelen. Kleuters worden door de kleuterleidster naar de opvang gebracht. Bij mooi weer spelen we langer buiten. Bij slecht weer gaan we naar het lokaal waar we vrij mogen spelen of deelnemen aan een aangeboden activiteit. De oudste leerlingen (alle leerlingen vanaf het 4deleerjaar) worden uitgenodigd om kinderen geregistreerd werden door de voorschoolse opvang. Om 8u30 worden de leerlingen door de begeleiders naar de speelplaats gebracht. Vanaf dan is er toezicht op de speelplaats door de leerkrachten. Naschools De leerlingen gaan naar de afgesproken wachtplaats voor de opvang. Er is toezicht door één of meerdere leerkracht(en) tot een kwartier na schooltijd. We wachten daar tot de begeleid(st)er ons komt halen of het sein geeft om te spelen. Bij mooi weer spelen we langer buiten. Bij slecht weer gaan we naar het lokaal waar we vrij mogen spelen of deelnemen aan een aangeboden activiteit. 5

6 het huiswerk te maken. Dit gebeurt in de refter of een apart lokaal. We houden ons aan de volgende afspraken: We gaan voor de aanvang van de studie naar het toilet; We eten of drinken voor de aanvang van de studie, niet in de studie; We blijven onder toezicht van de begeleidster. Wij maken onze huistaken en leren onze lessen in volledige stilte en blijven op onze plaats zitten; Wij steken ons hand op als we iets te vragen hebben of iets nodig hebben; Als we klaar zijn met de schooltaken steken we onze hand in de lucht en wachten we tot de begeleidster de toelating geeft om naar de opvanglokalen te gaan. We zijn steeds beleefd. Leerlingen die ( sporadisch) vroeger en alleen naar huis mogen, brengen hiervoor een ondertekend briefje van de ouders mee. Ouders, neem NOOIT een vriend of vriendin van je kind mee naar huis, tenzij met een akkoord van zijn of haar ouders. (Daarom ook weer een ondertekend briefje). Leerlingen die vroeger en/ of alleen naar huis willen/ mogen gaan, moeten een toelatingsformulier binnenbrengen. Het formulier moet ingevuld en ondertekend worden door de ouders. Ouders, neem NOOIT een vriend of vriendin van je kind mee naar huis, tenzij met een akkoord van zijn of haar ouders. Ook daarvoor moet een toelatingsformulier worden ingevuld en ondertekend. Advies: schoolraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzingen. 6

7 5. Inschrijvingsreglement >aanwending voorrangsperiode De regelgeving legt vast wanneer een school ten vroegste mag starten met inschrijven. Een school maakt de start van haar inschrijvingen bekend. Onze school is niet gelegen in een LOP-gebied waardoor de reglementeringen van scholen gelegen buiten LOP-gebieden, van toepassing zijn. Er wordt een vergadering gehouden op 15/11 met de schepen van onderwijs en de directies van alle Lubbeekse scholen om onze inschrijvingsperiodes kenbaar te maken aan iedereen en eventueel op elkaar af te stemmen. Doel is dezelfde principes toe te passen maar dit is niet verplicht. Kenbaar maken is wel verplicht. Schema 2: wanneer mag een school starten met inschrijven? Vanaf 1 ste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar Ten vroegste vanaf 1 ste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar School buiten LOP-gebied School KAN kinderen uit verschillende voorrangsgroepen apart of samen inschrijven. Voorwaarde: de school mag geen enkele leerling uit die groepen weigeren. Of School KAN ALLE kinderen inschrijven, te beginnen met de voorrangsgroepen. Voorwaarde: de school mag geen enkel kind weigeren. School schrijft alle kinderen in en begint daarbij met de voorrangsgroepen. School KAN voorrangsgroepen samen nemen. Voorwaarde: de school mag geen enkel kind uit die groepen weigeren. ons voorstel * voorrangsperiode inlassen voor beide voorrangsgroepen samen tussen de eerste schooldag van september en 1 december * alle overige inschrijvers vanaf de eerste schooldag van maart * geen dubbele contingentering in te lassen gezien de omgevingsanalyse voordeel inschrijvingsperiodes af te bakenen: zicht krijgen op broers, zussen en de nog resterende capaciteit na deze inschrijvingen kunnen berekenen zekerheid dat kinderen van eenzelfde leefeenheid in dezelfde school kunnen zitten de capaciteitsbepaling doen gelden nadeel: late inschrijvingen en moeilijke planning volgend schooljaar School KAN dubbele contingentering toepassen vanaf de inschrijvingen voor het schooljaar

8 De inschrijving Bij de inschrijving van leerlingen, volgt de school het principe van eerst komt eerst maalt. Ze moet dus de chronologie respecteren. De school gebruikt een opgelegd model van inschrijvingsregister vanaf de inschrijvingen voor het schooljaar Ouders ondertekenen voor akkoord het schoolreglement en het pedagogisch project. Vanaf dan is de leerling ingeschreven in de school. Voorrang Op het eerst komt eerst maalt principe is er een correctie die er uit bestaat dat sommige groepen voorrang krijgen. Schema 3: wie krijgt voorrang bij inschrijven? Voorrang in gewoon en buitengewoon basisonderwijs 1. Leerlingen van dezelfde leefeenheid. Dus broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn. 2. Kinderen van personeel. Personeel = op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van minimum 104 dagen. 3. Indicator- en niet-indicatorleerlingen Deze voorrang gebeurt volgens de systematiek van dubbele contingentering. Deze voorrang is enkel verplicht in het gewoon basisonderwijs in LOP-gebieden. De indicatoren zijn: - schooltoelage ontvangen in het voorafgaand schooljaar; - verblijven buiten gezinsverband; - trekkende bevolking; - moeder niet in het bezit van diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift 2 de leerjaar 3 de graad secundair onderwijs. Advies schoolraad: unaniem akkoord met het voorstel 8

9 6. Individuele nascholingen Nascholingen Linden - Binkom: 0. Anciënniteit Amy Van Goethem 1. Opvolgcursus hulpverlener individuele leerkracht Kim Peeters 2. Meer dan zomaar dans individuleleerkrachten: Ulla Nona > leerplan bewegingsexpressie 3. De sprookjesverteller : filosoferen individule leerkrachten: Ulla Nona met kinderen 4. Muziek zo kan het ook individule leerkrachten Peggy Meurrens 5. Omgaan met te mondige kinderen individule leerkrachten Peggy Meurrens 6. Creatieve stemspelletjes individule leerkrachten Anne Vanschoonlandt 7. Bewegen en dansen in de lagere school individule leerkrachten: Kim Peeters 8. Muzische tussendoortjes voor elke dag individule leerkrachten: Marina Tuyls 9. kleuters uitdagen via contractwerk volledig kleuterteam 10. Voeren van functionerings- en directeur evaluatiegesprekken : timemanagement 11. Muziek team op PV 12. Alles onder controle? Realiteit of directeur illusie Nascholingen Pellenberg > zie bijlage 7. Infrastructuur Binkom / Pellenberg / Linden Linden: Door het groeiend aantal kleuters is er na de krokusvakantie één lokaal tekort. Het zorglokaal en de aanpalende bergruimte wordt met minimale kosten verbouwd tot een 8ste kleuterklas. De verhuis staat gepland in de krokusvakantie, de ingebruikname na de krokusvakantie. Er werd een aanvraag ingediend om een toegangsbeveiliging te plaatsen aan de inkom in de school van Linden en dit uit veiligheidsoverwegingen daar er geen toezicht van binnen- en buitengaand verkeer is tijdens de schooluren. Het directielokaal en het secretariaat zijn immers gelegen op de eerste verdieping. Een systeem met toegangsbadges voor alle bevoegden lijkt het meest aangewezen. 9

10 Wegens financiële redenen zal de uitvoering hiervan vermoedelijk gebeuren in 2 fases: fase 1> toegang Martelarenplaats, fase 2 > toegang Wolvendreef waarbij ook de toegangscontrole voor - en naschoolse opvang geïntegreerd zal worden. In de nieuwe begroting werd ook een bewegwijzering opgenomen. Mits goedkeuring van de begrotingsaanvraag zal dit uitgevoerd worden zodat bezoekers zich kunnen oriënteren in de school. Binkom: De plannen werden herhaaldelijk besproken met alle betrokken partijen ( gemeente, school, Chiro, oudercomité) en telkens aangepast aan de vragen voor zover dit financieel haalbaar bleek en in het concept paste. Er werd gekozen voor een functionele, praktische school. Het definitieve plan ligt nu voor >> de financiële impact wordt berekend door aannemer. Afhankelijk van het resultaat worden de plannen opnieuw herbekeken en aangepast zodat het financieel wel een haalbare kaart wordt om dan, samen met de financiële berekening, aan het SC voor te leggen en nadien naar stedenbouw te sturen voor de bouwaanvraag. De streefdatum om te starten met de afbraak blijft de paasvakantie. Pellenberg: Er is een uitschrijving geweest voor een ontwerper en veiligheidscoördinator. Dit is nog niet op het schepencollege gekomen. Bij de nieuwbouw is er ook een toegangsbeveiliging. Dit is opgenomen in het eisenplan voor de nieuwbouw. Aan de opvang in Linden en Lubbeek maakt men gebruikt van een videofoon met parlofoon. Misschien is het niet slecht dat er in de opvang van Pellenberg ook een parlofoon wordt geïnstalleerd. 8. Extra-muros-activiteiten: periode sneeuwklassen De sneeuwklassen gaan dit schooljaar door van 4 maart tot 12 maart, in hotel Fabiola in Lyesin. Het vervoer gebeurt voor het eerst met de bus. In Pellenberg wil het 5de leerjaar niet meer op zeeklassen gaan. Zij stellen voor dat het 3de en 4de leerjaar een ander soort extra-murosactiviteit organiseert. Hiermee zou eventueel vanaf volgend schooljaar gestart worden. In de STip werd een dergelijke vraag nog niet geopperd en ook de aanwezige leerkrachten waren geen vragende partij voor een wijziging. Karin zal de vraag voorleggen aan het team. Karin stelt aan de schepen van onderwijs de vraag of het noodzakelijk is dat alle gemeentescholen de extra-murosactiviteiten op dezelfde manier organiseren. Antwoord: neen, maar het mag geen punt van concurrentie worden. In dat opzicht kan elke school op maat de organisatie opnemen. 9. Uitslag verkiezingen vertegenwoordiging oudergeleding Pellenberg Pellenberg wordt vanaf dit jaar vertegenwoordigd door Christophe Hoeven en Kaatje Bulté. 10

11 Kaatje Bulté is aangesteld als plaatsvervangend lid, geleding ouders Pellenberg. In april start een nieuwe schoolraad en mogelijk dus ook nieuwe verkiezingen. Voordien moeten er allerlei procedures doorlopen worden. De ouders worden via een brief hiervan op de hoogte gesteld. 10. CLB afsprakennota Linden - Binkom + Pellenberg In september 2012 start VCLB Leuven met een nieuw informatie- en communicatieplatform voor scholen (VIPS). Met VIPS willen ze onder meer de documenten van de beleidscontracten vlotter toegankelijk maken. Ook de afspraken tussen school en CLB worden genoteerd in VIPS. Het beleidscontract met de scholen werd in september 2012 verlengd tot Daarnaast werd de jaarlijkse afsprakennota opgemaakt. Dit is de concretisering van de beleidsnota en geënt op onze school. Voornaamste afspraken dit schooljaar + concrete actiepunten zijn : - Vaste aanwezigheid van de CLB-anker(s) op school en dit naar rato van het aantal leerlingen - Inzage leerlingendossiers ( school) door de CLB-medewerkers De CLB-medewerkers krijgen fysieke toegang tot de digitale leerlingendossiers van alle leerlingen De CLB-medewerkers engageren zich om enkel leerlingendossiers van de school te raadplegen bij leerlingen waar een hulpvraag gesteld is door leerling, ouders of school. - afspraken over CLB-deelname aan overleg rol CLB: Aanwezigheid bij vermoeden van leer- of ontwikkelingsstoornis complexe problemen eventuele doorverwijzing nodig naar externe hulp, GON, BuO op vraag van ouders (bv. Overstap lager-sec.onderwijs) gon-overleg: aanwezig indien nodig ( bij startvergadering - trajectwijziging - problemen) rol school: eerste zorg (fase 0 en fase 1) van de leerlingen oppakken. CLB betrekken bij complexe en hardnekkige problemen (fase 2 en fase 3) leerkrachten inlichten over de afspraken ivm wanneer CLB betrokken wordt maken van duidelijke afspraken over CLB-deelname aan overleg op school en over zorgbeleid. wanneer is het CLB aanwezig bij zorgbesprekingen? - Een structureel overleg over het zorgbeleid met CLB wordt opgestart voor de school Linden en Binkom : Mogelijke topics : instroom nieuwe leerlingen(inschrijvings- en onthaalbeleid) vroegtijdige signalering en aanpak van ontwikkelingsproblemen bij kleuters digitalisering leerlingvolgsysteem (kiezen we voor een ander en beter systeem?) begrijpend lezen 11

12 Hoe kunnen de besprekingen nog efficiënter verlopen? 11. Opvolging vernieuwing website Doel Mogelijkheden van de website vergroten + interactief maken. Nu stellen we geregeld vast dat de ruimte te beperkt is om bvb afbeeldingen aan een tekst toe te voegen of filmpjes op de site te zetten > meer schijfruimte nodig + communicatieplatvorm tussen ouders en school. Voorwaarden - Financieel haalbaar - Gemakkelijk in gebruik zodat de ICT-coördinatoren van de school de site kunnen beheren en later eventueel ook de leerkrachten hun klasblog in eigen beheer kunnen onderhouden. - Gehost op een externe server - Permanente hulplijn bij technische vragen van de school Mogelijkheden die zeker aanwezig moeten zijn, werden aan de ontwerper meegedeeld zoals: - Herkenbare homepage voor de drie scholen: duidelijke en overzichtelijke boomstructuur met blijvend zichtbare subpagina s - Kindvriendelijke en kleurrijke website, in de lijn van de huidige website - Huidige structuur behouden, maar met extra blokjes aan de linkerzijkant (de subpagina s van nu zouden beter tot hun recht komen aan de zijkant vb prikbord daar zitten nog ouderbrieven, activiteiten en foto s onder deze zouden zichtbaar moeten zijn willen ze meer gebruikt worden) - Mogelijkheid om in te loggen door ouders,. voor het opvragen van documenten, brieven op schoolniveau - Blog voor sneeuw- en zeeklassen(schoolniveau) - Blog voor klassen (mogelijkheid moet bestaan) - Geen twitter of facebook - VB van nuttige blokjes: schoolorganisatie/ in de boekentas / wat schaft de pot /. - Lopende banner bovenaan waarin je een bericht in de kijker kan plaatsen Wie werkt hieraan? - Joeri de webmaster van de gemeente Lubbeek. We kunnen hem nadien ook altijd contacteren als zijnde hulplijn. - Directies GBS Linden, Binkom en Pellenberg worden steeds op de hoogte gehouden door de ictcoördinatoren, Katrien Berghen en Marianne Empsen Hoe ver staan we? - Er werd gekozen voor CMS Quickersite, een systeem waar je, eens je online bent aan kan werken, met de nodige login en passwoorden uiteraard. Is heel gebruiksvriendelijk. Katrien en Marianne kregen hier eerst een demo van te zien. 12

13 - Het is geen htlm systeem zoals de huidige site want daarvoor heb je heel specifieke kennis en opleiding nodig >> was minder gebruiksvriendelijk. - Er werd een licentie van het programma Aristeer aangekocht. Dit hebben we nodig om de website te ontwerpen. Dit kost 150 euro exl BTW voor de drie scholen. Katrien en Marianne zochten uit welke template het meest geschikt was. - De site word gehost op de servers van Pieter Cooreman BVBA. Hierin is inbegrepen: o 1 GB Schijfruimte voor uw bestanden (foto s, office-documenten, PDF-files, ) o De registratie van 1 domein o 15 Gigabyte maandelijks transfer volume o Dagelijkse back-up van de website en de bestanden o Telefonische assistentie (en via ) bij het in gebruik nemen van QuickerSite (in opstartfase) o De server bevindt zich in het veilige en performante Combell-datanetwerk. Dat garandeert 99,7% uptime en 24/24 en 7/7 monitoring. - Een voorlopig ontwerp is gerealiseerd. Een testversie kan je bekijken op: - Deze proefversie is nog niet definitief en moet nog bijgeschaafd worden. - Qua INHOUD: een aantal zaken werden overgezet, ter illustratie, maar dit is dus ook nog verre van compleet. To Do - De ict coördinatoren overleggen en komen tot een consensus zodat Joeri met de finale noden het ontwerp kan finaliseren. Aangezien Katrien Berghen momenteel in bevallingsverlof is, zal Pellenberg moeten uitklaren wie dit nu verder opvolgt. - Voor de banner: degelijke sprekende foto s nemen, het moet een foto zijn die de school weerspiegelt - Overleg over het voorlopige ontwerp directies ict-coördinatoren - Overleg ICT-coördinatoren Joeri - Verder uitbouwen van de site :Joeri - Miniopleiding om de site te beheren: Joeri aan Katrien, Marianne - Site volledig in orde zetten :Katrien, Marianne - Voorlopige datum online gaan : 1 ste trimester 2013 De ouder van Pellenberg, Christophe, geeft/stelt aanvullend enkele bedenkingen/vragen: 1. Het systeem waarin we de nieuwe website zouden opstarten is achterhaald en biedt weinig mogelijkheden voor de toekomst. Hij stelt ook de kennis van de ontwerper in vraag. 2. Waarom werd het werk dat het oudercomité van Pellenberg al geleverd had, niet verder gebruikt en uitgebouwd - er was een goede basis! 3. Waarom mag het oudercomité van Pellenberg niet verder participeren in het ontwerp? 4. Waarom werd er niet overgegaan naar Drupal waarvan eerst sprake was? Antwoorden: 13

14 1. gezien de school niet de nodige technische know-how heeft en de nieuwe site ons alle mogelijkheden kan bieden die de school vooropgesteld had, zien we hierin geen graten. Joeri is zelf nog in opleiding voor Drupal en eens de opleiding afgesloten wordt, kan een wijziging in de loop der tijd bekeken worden. Bovendien is het financiële plaatje + de gebruiksvriendelijkheid van het huidige ontwerp heel wat haalbaarder dan de drupal-site. 2. In overleg met de directie van Pellenberg werd beslist van welke basis we zouden vertrekken. Zij was zelf vragende partij om opnieuw vanaf 0 te starten. 3. het oudercomité mag haar inbreng hebben en mag suggesties doen, doch het is de school die communiceert met de infodienst van de gemeente. Het oudercomité mag zeker het gedeelte oudercomité op de site vorm geven en beheren. 4. onvoldoende kennis in huis momenteel + prijskaartje + gebruiksvriendelijkheid 12. Rondvraag - Christophe haalt de nieuwe verkeerssituatie aan de school van Pellenberg aan. Hierbij spreekt hij in naam van tal van ouders die allen vinden dat de huidige situatie eerder onveiligheid creëert, terwijl de wijzigingen net bedoeld waren om meer veiligheid te bieden.. - De kiss en ride zone is uitgevoerd maar de werken zijn niet gefinaliseerd zoals afgesproken - De kiss en ride zone is niet duidelijk voor de ouders - Te weinig opvolging van de gemeentelijke dienst - De parking van de bus werd niet afgewerkt zoals afgesproken nl in klinkers. Nu liggen er matten waartussen steentjes gestrooid werden > Gilberte geeft hierbij aan dat het de bedoeling was om gras te zaaien tussen de matten maar dat de steentjes er gelegd werden op haar vraag. - Hij had het ook over de parking van de school die aan de kerk is gelegen. Deze ligt er altijd vuil bij (modder, zand, ) + of het mogelijk zou zijn dat het personeel zich op deze parking parkeert zodat er minder parkeerplaatsen aan de school zelf bezet zijn. Vraag: kan dit allemaal herbekeken worden om een veiligere situatie te creëren? - Elke Van Nooten, ouder van Binkom, drukt in naam van zichzelf en enkele ouders, haar bezorgdheid uit over de organisatie van de Binkomse kleuterschool dit schooljaar nl 2 graadklassen in de voormiddag die in de namiddag samensmelten tot één klas met één klastitularis. Deze situatie wordt door een aantal ouders als wel begrijpbaar maar niet optimaal gezien omdat enkele kinderen regressie zouden vertonen. Karin begrijpt dat deze situatie zeker niet ideaal is maar geeft aan dat tot op heden deze ongerustheid door niemand aan de juf of de directie gemeld werd ( ook niet op het oudercontact). Ze zal navraag doen bij juf Nathalie + opdracht geven extra te observeren. Binnenkort zal een derde jaar studente in Binkom zelfstandige stage lopen en dit gedurende 6 weken. Op dat ogenblik zijn de klassen de hele dag gesplitst. Na elke instapdag wordt de situatie herbekeken en in de mate van het mogelijke wordt, nog dit schooljaar, een herorganisatie in positieve zin doorgevoerd. Elke stelt als bijkomende vraag of er volgend schooljaar terug 2 volledige graadkleuterklassen kunnen ingericht worden. Antwoord: volgend schooljaar zullen we er alles aan doen om 2 fulltime graadklassen te vormen doch dit zal in functie van het totaal aantal inschrijvingen in de kleuterschool bekeken worden. 14

15 De volgende schoolraad is gepland op maandag 25 februari 2013 om 20u30 in de school van Pellenberg. 15

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs Bijlage bij omzendbrief BaO/2012/01 HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs In enkele overzichtelijke schema s krijgt u zicht op het inschrijvingsrecht. Bij elk schema leest u ook de basisprincipes

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop. 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit

Het inschrijvingsrecht in een notendop. 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit Het inschrijvingsrecht in een notendop 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur als maximaal aantal leerlingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle In opdracht van de school Zilverberk verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in Zilverberk. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE INHOUD 1 ALGEMEEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Nadere informatie

Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school?

Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school? Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school? Aanmelden en inschrijven: STAP VOOR STAP 1. Kies een school Maak voor jezelf een keuze: welke school kies je? Kleuteronderwijs Het Notendopje (GO!

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Vanaf 4 januari 2016 is er een samenwerking tussen de Sint-Stevensschool te Sint- Pieters Leeuw, de gemeente en Infano vzw

Nadere informatie

L-kids. 1. Organisatie. 2. Duur en plaats. 3. Inschrijvingen. meer info

L-kids. 1. Organisatie. 2. Duur en plaats. 3. Inschrijvingen. meer info Kinderclub L-kids Initiatief voor Buitenschoolse kinderopvang Voor kinderen van kleuter- en lager onderwijs tijdens alle schoolvrije en vakantiedagen (gesloten in de kerstvakantie) L-kids 1. Organisatie

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2015-2016

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2015-2016 Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2015-2016 1. Inleiding Cade kleuter- en lagere school werkt voor schooljaar

Nadere informatie

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Vanaf dinsdag 1 september 2015 werkt GVBS Heilig-Hartcollege samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw voor de organisatie van de voor- en naschoolse

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL T ZONNEVELD BERTEM

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL T ZONNEVELD BERTEM OPVANGBOEKJE Schooljaar 2015-2016 GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL T ZONNEVELD BERTEM Elk kind in t zonnetje! Gemeentelijke basisschool Kleuter en lager onderwijs A.E. Verbiststraat 6, 3060 Bertem Tel: 016 48

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE ORGANISATOR Naam: Gemeentebestuur Schelle Ondernemingsnummer: 0207.536.547 Adres: Fabiolalaan 55, 2627 Schelle Naam: De Schellebel (erkende opvanglocatie)

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

lubbeek inhoud Op zoek naar kinderopvang in Lubbeek?

lubbeek inhoud Op zoek naar kinderopvang in Lubbeek? gemeentelijke BROCHURE kinderopvang 2010 voor Lubbeek, Linden, Pellenberg en Binkom kinderopvang 2011 lubbeek inhoud Op zoek naar kinderopvang in Lubbeek? Onthaalgezin 3 Kinderdagverblijf 4 Flexibele en

Nadere informatie

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur WELKOM Dag flinke jongen, grote meid, wij zijn heel blij dat je binnenkort naar onze school komt. In dit boekje vind je informatie over onze werking. Je ouders zullen dit samen met jou graag doornemen.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RIEMST BIJLAGEN. 1Huishoudelijk Reglement - Buitenschoolse kinderopvang Riemst BIJLAGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RIEMST BIJLAGEN. 1Huishoudelijk Reglement - Buitenschoolse kinderopvang Riemst BIJLAGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RIEMST BIJLAGEN 1Huishoudelijk Reglement - Buitenschoolse kinderopvang Riemst BIJLAGEN INHOUD 1. Welkom in de buitenschoolse kinderopvang! 4 2. Locaties

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in een school naar keuze? Iedereen heeft recht op inschrijving in een school naar keuze. Als je jonger bent dan 12 jaar bepalen je ouders

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle

Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle In opdracht van de school Don Bosco te Halle verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG INFO KINDEROPVANG Naam: Adres: OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN Naam: IBO T WEIKEN IBO T KEIKOPJE

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal

NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal Beste ouders en Stekelbeesjes, De (drukke) zomervakantie is net voorbij en de kinderbegeleid(st)ers duiken van de vakantiewerking rechtstreeks

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Wegwijzer te Sint-Pieters Leeuw

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Vanaf 1 september 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Sint-Lutgardisbasisschool te

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Dilbeek CKO t Breugelkind vzw

Infobrochure schoolopvang Dilbeek CKO t Breugelkind vzw Infobrochure schoolopvang Dilbeek De gemeente Dilbeek werkt samen met centrum voor kinderopvang t Breugelkind vzw om in alle basisscholen voor en naschoolse opvang te organiseren. Zo is er eenzelfde opvangkwaliteit

Nadere informatie

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2016-2017

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2016-2017 Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2016-2017 della Faillelaan: 03/887 62 49 Carillolei: 03/887 49 88 1. Inleiding

Nadere informatie

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in een school in Wijnegem: 2014-2015

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in een school in Wijnegem: 2014-2015 Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in een school in Wijnegem: 2014-2015 1. INLEIDING Drie Wijnegemse kleuter- en lagere scholen werken met een aanmeldingsen inschrijvingsprocedure:

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse (Versie vanaf 1 september 2016) Organiserend bestuur De buitenschoolse opvang is een initiatief van het gemeentebestuur Asse,

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op maandag 2 maart 2015.

De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op maandag 2 maart 2015. BETREFT : Inschrijven voor het schooljaar 2015 2016 Enkel voor nieuwe kleuters en leerlingen Beste ouders, Sinds het schooljaar 2013-2014 zijn scholen gebonden aan de inschrijvingsregels uit het decreet

Nadere informatie

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt. Info nr.4 juni 2015 Ettelgem Beste ouders, grootouders, We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

Nadere informatie

Kleintjes worden snel groot!

Kleintjes worden snel groot! Kleintjes worden snel groot! Is je kind geboren in 2013 of vroeger? Kies NU al een school! 1 LOP103_Brochure A5.indd 1 9/12/14 15:09 Naar dezelfde school als broer of zus? Broers en zussen van ingeschreven

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE

PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCHE INFORMATIE 1. OPENINGSUREN Onze school is open van 7 u. s morgens tot 18. 30 u. s avonds. De lessen worden gegeven van 08.30 u. tot 12.05 u. in de voormiddag. In de namiddag voor de kleuters

Nadere informatie

In deze brochure kan u meer informatie terugvinden. Heeft u nog vragen, dan kan u contact opnemen met de volgende personen :

In deze brochure kan u meer informatie terugvinden. Heeft u nog vragen, dan kan u contact opnemen met de volgende personen : Infobrochure schoolopvang Destelbergen Infano vzw In opdracht van het gemeentebestuur van Destelbergen organiseert het centrum voor kinderopvang Infano vzw in alle basisscholen in de gemeente de voor -

Nadere informatie

Formele inschrijving

Formele inschrijving Welkom Alle leerlingen waarvan de ouders kiezen voor het pedagogisch project van de steinerscholen en voor de manier waarop de middelbare school de belangrijkste basisprincipes van deze pedagogie in vult,

Nadere informatie

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school.

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Geachte ouders, Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Zoals vorige jaren heeft het team dit

Nadere informatie

KINDEROPVANG TE LEDE. v.u. Dienst Kinderopvang Gemeente Lede, Markt 1, 9340 Lede

KINDEROPVANG TE LEDE. v.u. Dienst Kinderopvang Gemeente Lede, Markt 1, 9340 Lede KINDEROPVANG TE LEDE v.u. Dienst Kinderopvang Gemeente Lede, Markt 1, Augustus 2012 9. Thuisoppas voor zieke kinderen VOORWOORD Beste ouders en toekomstige ouders, Deskundig gevormde medewerkers komen

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw In opdracht van de gemeente Dilbeek verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in alle basisscholen van Dilbeek. Zo is er eenzelfde opvangkwaliteit en

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw In opdracht van de gemeente Dilbeek verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in alle basisscholen van Dilbeek. Zo is er eenzelfde opvangkwaliteit en

Nadere informatie

Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf

Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf Micha Zorgcoördinator Meester Patrick L.O. leerkracht Juf

Nadere informatie

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik infoavond Jaarplanning 2017-2018:(= onder voorbehoud) Er werd een voorlopige planning gemaakt van alle activiteiten die in de loop van het schooljaar plaatsvinden. Je kan deze planning raadplegen op de

Nadere informatie

Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school?

Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school? Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school? 2017-2018 Aanmelden en inschrijven STAP VOOR STAP 1. Kies een school Maak voor jezelf een keuze. Welke school kies je? KLEUTERSCHOLEN Het Notendopje

Nadere informatie

Temse basis. Inschrijven kleuteronderwijs en lager onderwijs. Temse. Editie 2015 Voor kinderen geboren in 2013 (of vroeger)

Temse basis. Inschrijven kleuteronderwijs en lager onderwijs. Temse. Editie 2015 Voor kinderen geboren in 2013 (of vroeger) Temse basis Inschrijven kleuteronderwijs en lager onderwijs Temse Editie 2015 Voor kinderen geboren in 2013 (of vroeger) Beste ouder Je hebt een kind dat geboren is in 2013? Dan mag dit kind volgend schooljaar

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Verslag vergadering Schoolraad dd. 22/02/2016

Verslag vergadering Schoolraad dd. 22/02/2016 Verslag vergadering Schoolraad dd. 22/02/2016 Aanwezig: Vertegenwoording voor de school: Dorien Cochez (schooldirectrice) Vertegenwoording voor het lokaal bestuur: Christian Krikikion (schepen van onderwijs)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13 De kostprijs Voor één kind bedraagt de prijs 2 per aangevangen uur en 1 per aangevangen half uur. Voor een gezin met meerdere kinderen gelijktijdig in de opvang bedraagt de prijs 1,50 per aangevangen uur

Nadere informatie

Doelen en organisatie voor navorming in de kleuterschool

Doelen en organisatie voor navorming in de kleuterschool Navormingsaanbod: muzisch werken met kleuters Kleuters hebben zo hun eigenaardigheden. Ze zitten motorisch anders in elkaar dan kinderen of volwassenen, ze denken anders en kijken daardoor op een andere

Nadere informatie

Herfstvakantie 2017 IBO Het Sterretje. Behaal je Opperheks-diploma tijdens deze griezeldagen!

Herfstvakantie 2017 IBO Het Sterretje. Behaal je Opperheks-diploma tijdens deze griezeldagen! Herfstvakantie IBO Het Sterretje Behaal je Opperheks-diploma tijdens deze griezeldagen! Het Sterretje : wie zijn we? Ons geëngageerde team bestaat uit 8 gekwalificeerde begeleidsters en 2 coördinatoren.

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar

Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar 2014-2015 De voor- en naschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door de VZW Ouderraad Pieter Vanhoudt Koersel en is enkel toegankelijk voor de schoolgaande

Nadere informatie

Indien het toegelaten aantal kinderen overschreden wordt, zal volgende voorrangsregel toegepast worden:

Indien het toegelaten aantal kinderen overschreden wordt, zal volgende voorrangsregel toegepast worden: t Merelhofke is de buitenschoolse kinderopvang die georganiseerd wordt door het gemeentebestuur van Hemiksem. Begeleidsters zorgen voor de opvang van uw kind(eren) voor- en na de schooluren en tijdens

Nadere informatie

Infoboekje. Maastrichtersteenweg Hasselt

Infoboekje. Maastrichtersteenweg Hasselt Infoboekje Maastrichtersteenweg 23 3500 Hasselt 011 22 41 19 directie@hetkleineatheneum.be 1. Schooluren Kleuter: Voormiddag van: 8u45 tot 11u40 Namiddag van: 12u40 tot 15u15 Woensdag van: 8u45 tot 12u20

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM INFO KINDEROPVANG Organisator Naam: Adres: O.C.M.W. Dentergem Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem (Wakken) Kinderopvanglocatie Naam: IBO Scoebidoe Markegem

Nadere informatie

Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar

Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar Afsprakennota Buitenschoolse opvang schooljaar 2015-2016 De voor- en naschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door de VZW Ouderraad Pieter Vanhoudt Koersel en is enkel toegankelijk voor de schoolgaande

Nadere informatie

Inschrijven kleuteronderwijs en lager onderwijs

Inschrijven kleuteronderwijs en lager onderwijs Temse basis Inschrijven kleuteronderwijs en lager onderwijs Temse Editie 2016 Voor kinderen geboren in 2014 (of vroeger) BESTE OUDER, Je hebt een kind dat geboren is in 2014? Dan mag dit kind volgend schooljaar

Nadere informatie

Kinderen vanaf 2,5 jaar tot 12 jaar uit Bever en de omliggende gemeenten kunnen voor opvang in het Sterretje terecht.

Kinderen vanaf 2,5 jaar tot 12 jaar uit Bever en de omliggende gemeenten kunnen voor opvang in het Sterretje terecht. Krokusvakantie 2017 Het Sterretje : wie zijn we? Ons geëngageerde team bestaat uit 8 gekwalificeerde begeleidsters en 2 coördinatoren. We vinden het belangrijk dat kinderen zich welkom, veilig en goed

Nadere informatie

Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster : juf Hilde Leerkrachten lager onderwijs

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar 2016-2017 Daltonathenheum Het Leerlabo Spikdorenveld 22 2260 Westerlo 1 Toelatingsvoorwaarden Om in onze school ingeschreven te worden, dien je

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE OPVANG GOOIK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE OPVANG GOOIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE OPVANG GOOIK Algemeen De opvang is een organisatie van het gemeentebestuur van Gooik en wordt ingericht voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het zesde

Nadere informatie

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in,

Nadere informatie

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in een school in Wijnegem

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in een school in Wijnegem Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in een school in Wijnegem Aanmelden en inschrijven: STAP VOOR STAP 1. Kies een school Maak voor uzelf een keuze: welke school kiest u? KleuterOnderwijs

Nadere informatie

Meester Patrick L.O. leerkracht

Meester Patrick L.O. leerkracht Wijkschool: Juf Geert peuters Juf Rebecca / Patricia K1R Juf Daphne K1D Juf Christel Kinderverzorgster Juf Femke Zorgcoördinator L.O. leerkracht Hoofdgebouw: Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine

Nadere informatie

Scholengemeenschap Prins Boudewijn

Scholengemeenschap Prins Boudewijn Edegem, 12 december 2012 Inschrijvingsrecht 2012 2013 Beste ouders De scholengemeenschap Prins Boudewijn schrijft voor het schooljaar 2012 2013 op volgende manier in. Het inschrijvingsrecht is een regelgeving,

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Maandag, 1 september 2014 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Buitenschoolse opvang Het Mini- Palet Tel: 0475/27.16.49 (Directie) Huishoudelijk reglement Verantwoordelijke(n): Directeur SFX : Dhr. Knockaert Carlos Pedagogisch directeur basisschool Het Palet en basisschool

Nadere informatie

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs datum: 23 februari 2010 Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs Verslag ouderbevraging Sint-Lievenscollege 1. Huiswerkbeleid in de lagere school (evolutie sinds vorige bevraging) / veiligheid

Nadere informatie

VOOR HET EERST NAAR DE KLEUTERSCHOOL. Update 25 juni 2013

VOOR HET EERST NAAR DE KLEUTERSCHOOL. Update 25 juni 2013 VOOR HET EERST NAAR DE KLEUTERSCHOOL Update 25 juni 2013 Huis van Mini OCMW Kampenhout februari 2013 - Probeer zoveel mogelijk aandacht te hebben voor je nieuwe schoolgangertje. De meeste problemen gaan

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten

Opleiding voor schoolsecretariaten Opleiding voor schoolsecretariaten 2016-2017 Inschrijvingsrecht 1. Uitgangspunten 2. VOOR: Hoe de inschrijvingen organiseren? 3. TIJDENS de inschrijvingsperiode 4. NA de start van de inschrijvingsperiode

Nadere informatie

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON SBS De Horizon Rotem SBS DE HORIZON VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT Kleuterbrochure 2015-2016 Beste ouders, Welkom in onze school. We willen jullie danken voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Met deze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

1 KKA & 1 KKB 45 per leerjaar: 85 2 KK 45 3 KK 45

1 KKA & 1 KKB 45 per leerjaar: 85 2 KK 45 3 KK 45 BIJDRAGELIJST VOOR HET SCHOOLJAAR 2016 2017 VERPLICHTE ACTIVITEITEN: Vanuit ons opvoedingsproject kiest de school om een aantal verplichte, maar kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden. Wij vragen een

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Dinsdag, 1 september 2015 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

EEN SCHOOL WAAR KINDGERICHT GEWERKT WORDT

EEN SCHOOL WAAR KINDGERICHT GEWERKT WORDT EEN SCHOOL WAAR KINDGERICHT GEWERKT WORDT die aan alle kinderen, op basis van hun eigen mogelijkheden, het maximum biedt die thema s en projecten uitwerkt die aansluiten bij de leefwereld van het kind

Nadere informatie

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. ORGANISEREND BESTUUR: KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Europalaan 1 3730 Hoeselt tel: 089/ 51 88 13 Hoofdverantwoordelijke: Dhr. Josy Slechten, secretaris OCMW Coördinator: Neven Annemie

Nadere informatie

Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Huishoudelijk Reglement

Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Huishoudelijk Reglement Gemeentebest Wingene Oude Bruggestraat 13 8750 Wingene 09-2013. Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Huishoudelijk Reglement Doel : Het IBO werd opgericht om de combinatie gezin en beroep mogelijk te

Nadere informatie

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens wettige afwezigheid, aanwezig zijn in de school en

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang 1 De contracterende partijen binnen de overeenkomst ORGANISATOR Gemeente Anzegem De Vierschaar 1-8570 Anzegem ondernemingsnr: BTW BE 0207.484.780

Nadere informatie

Bewaar deze bundel zeker tot het begin van het schooljaar

Bewaar deze bundel zeker tot het begin van het schooljaar Wezembeek-Oppem, 24 juni 2014 Geachte Ouders, Beste Leerling, Het schooljaar is nog maar net voorbij en we maken al plannen voor het nieuwe schooljaar. In deze informatiebundel vind je alle inlichtingen

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

Brigitte heet iedereen welkom en vraagt naar een eerste reactie op het ontvangen van de uitnodiging:

Brigitte heet iedereen welkom en vraagt naar een eerste reactie op het ontvangen van de uitnodiging: VBS De Schatkist Westmeerbeek 23 mei 2013 Verslag ouderpanel Aanwezigen: Tine Spaepen, Bart Ceulemans, Joke Verduyckt, Sandy Serneels, Cindy De Veuster, Tina Van Cleynenbreugel, Nancy Clé, Daisy Vannuffelen

Nadere informatie

infofolder buitenschoolse kinderopvang vakantieopvang Interessante info

infofolder buitenschoolse kinderopvang vakantieopvang Interessante info Gemeente MERKSPLAS infofolder Interessante info inschrijven tarieven waar wanneer contactpersonen... buitenschoolse kinderopvang vakantieopvang contactpersoon Isabel Van der Eycken Coördinator Pastorijstraat

Nadere informatie

Afsprakennota. Inschrijvingsrecht LOP SO Genk

Afsprakennota. Inschrijvingsrecht LOP SO Genk Afsprakennota Inschrijvingsrecht 2015-2016 LOP SO Genk 24 november 2014 1 INHOUD Algemene principes en opmerkingen... 3 1 Capaciteit... 4 1.1 Capaciteit niveaus bepalen... 4 1.1.1 Eerste jaar voltijds

Nadere informatie

Stappenplan. je kind inschrijven op een basisschool

Stappenplan. je kind inschrijven op een basisschool Stappenplan je kind inschrijven op een basisschool Inhoudsopgave Stappenplan... 4 Wie moet ingeschreven worden?... 5 Volgende kinderen moet je inschrijven voor het schooljaar 2013-2014:... 5 Is je kleuter

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST Tussen enerzijds: KINDERDAGVERBLIJF DE HONINGBOOM is een feitelijke vereniging met ondernemingsnummer 0843.231.787 vertegenwoordigd door Van Calster Ilse en Van Calster Ann met

Nadere informatie

Janseniusstraat 2-3000 Leuven - 016 24 05 10 - www.ksleuven.be. Aanmelden en inschrijven in het eerste leerjaar A of B

Janseniusstraat 2-3000 Leuven - 016 24 05 10 - www.ksleuven.be. Aanmelden en inschrijven in het eerste leerjaar A of B Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven Janseniusstraat 2-3000 Leuven - 016 24 05 10 - www.ksleuven.be Kiezen en inschrijven in KSLeuven op stap naar 2012-2013 Aanmelden en inschrijven

Nadere informatie