WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG"

Transcriptie

1 WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG vrijwilligersacademie limburg VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG Vormingsaanbod voor verenigingen, organisaties en vrijwilligers

2 2 vrijwilligersacademie limburg vrijwilligersacademie limburg voorwoord colofon Uitgegeven in opdracht van de deputatie van de provincieraad van Limburg: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, gedeputeerden Renata Camps, provinciegriffier samenstelling Wendy Vannitsen, Steunpunt Vrijwilligerswerk Limburg, provincie Limburg Mario Knippenberg, Vrijwilligersacademie, Vormingplus Limburg vormgeving Hilde Winters, Grafische Producties, Informatie en Communicatie, provincie Limburg druk drukkerij Paesen- Opglabbeek verantwoordelijke uitgever Tom Van Thienen, bestuursdirecteur, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt D/2013/5857/017 Eén Limburger op vijf zet zich regelmatig vrijwillig in voor verenigingen of organisaties. Dit kan in een sportclub zijn of voor het milieu, binnen de zorg of voor een vereniging. We zijn onze vrijwilligers heel dankbaar. Vrijwilligers geven warmte aan onze samenleving. Onze samenleving is voortdurend in beweging. Dit is ook voelbaar in het vrijwilligerswerk. Daarom is het voor verenigingen en organisaties van groot belang om een doordacht vrijwilligersbeleid te voeren, met aandacht voor teambuilding en vorming. Een belangrijk instrument voor een kwalitatieve ondersteuning van het vrijwilligerswerk is het aanbieden van vorming op maat. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Limburg, operationeel binnen de schoot van het Limburgs provinciebestuur, startte samen met Vormingplus Limburg in 2003 de Vrijwilligersacademie Limburg. In deze vormingsbrochure vind je een concreet vormingsaanbod. Volgende thema s komen aan bod: Welk beeld heeft de buitenwereld van je vereniging?, Hoe stel je je op als bestuurslid binnen een vergadering?, Hoe communiceer je met de vrijwilligers binnen je organisatie?. Naast het aanbieden van vorming biedt het Steunpunt Vrijwilligerswerk Limburg ook informatie en advies (onder meer over de toepassing van de vrijwilligerswetgeving). Het Steunpunt voert ook promotie, stimuleert en waardeert het vrijwilligerswerk. Zo is er het aanbod van de gratis verzekering voor vrijwilligers in samenwerking met de lokale besturen en de Limburgse vacaturedatabank. Het provinciebestuur draagt de Limburgers een warm hart toe. Frank Smeets gedeputeerde van Welzijn

3 4 vrijwilligersacademie limburg vrijwilligersacademie limburg inhoudstafel Vormingsaanbod Vrijwilligersacademie Limburg Overzicht en doelgroep van 5 het vormingsaanbod Inhoudelijke toelichting bij de vormingen 6 Vorming organiseren of inschrijven voor vorming Praktische informatie: 10 troeven Vormingsdata Vorming voor professionelen of 22 andere vragen over vrijwilligerswerk 1 VORMINGSAANBOD - VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG 1.1 Overzicht en doelgroep van het vormingsaanbod thema s Werken met vrijwilligers Wetgeving Communicatie Organiseren van activiteiten Digitalisering doelgroep Het aanbod richt zich zowel naar vrijwilligers als naar personen die instaan voor de coördinatie van het vrijwilligerswerk binnen hun organisatie of leiding geven aan vrijwilligers. Werken met vrijwilligers Basiscursus vrijwilligersmanagement Werven en selecteren van vrijwilligers Motiveren en behouden van vrijwilligers Begeleiden en motiverend leidinggeven aan vrijwilligers Werken aan verjonging Vergadertechnieken Communicatie en conflicthantering Wetgeving De wet op het vrijwilligerswerk: het statuut van de vrijwilliger Boekhouden voor verenigingen De juridische aspecten van de vzw-wetgeving Beroepsgeheim Papierwerk, reglementeringen en vergunningen, Sabam, billijke vergoeding,

4 6 vrijwilligersacademie limburg vrijwilligersacademie limburg Communicatie Public relations voor een beter imago Verenigingscommunicatie Spreken voor publiek Succesvol promotie voeren Organiseren van activiteiten Op zoek naar sponsoring Succesvol projectdossiers schrijven Eventmanagement Een draaiboek opstellen voor je activiteit Digitalisering Een folder maken voor je vereniging Foto s bewerken en delen met het programma Picasa Een gratis website maken met het programma Drupal De UiTdatabank Facebook voor beginners-voor gevorderden-voor je vereniging of organisatie 1.2 Inhoudelijke toelichting bij de vormingen WERKEN MET VRIJWILLIGERS Elke organisatie, groot of klein en uit welke sector dan ook, heeft een missie. De missie laat zich vertalen in doelstellingen. Om de doelstellingen te halen heeft de organisatie middelen ter beschikking. Het werken met vrijwilligers is er één van. Vrijwilligers vinden en houden is vandaag geen sinecure. Niet alleen wordt de concurrentie tussen de vragende partijen groter, de vrijwilliger zelf is een stuk mondiger en kritischer geworden. Het werken met vrijwilligers vraagt dan ook steeds meer een professionele en doordachte aanpak. De losse pols maakt plaats voor een professioneel management. Met de cursus en met de reeks sessies onder de titel Werken met vrijwilligers willen we leidinggevenden en coördinatoren helpen bij het realiseren en optimaliseren van hun vrijwilligersmanagement. Basiscursus Vrijwilligersmanagement (2,5 uur) De Basiscursus Vrijwilligersmanagement is eigenlijk een snelcursus waar elementen uit onderstaande cursussen terugkomen, maar dan samengebald in 1 sessie. Tijdens de Basiscursus Vrijwilligersmanagement overlopen we de bouwstenen waaruit een goed vrijwilligersbeleid is opgebouwd. Hoe ontwikkel je een visie op vrijwilligersbeleid? Hoe ga je tewerk als je vrijwilligers gaat werven? Welke taken laat je uitvoeren door vrijwilligers en ga je vrijwilligers selecteren op basis van hun talenten en vaardigheden? Hoe zorg je ervoor dat vrijwilligers gemotiveerd blijven? Hoe zit het met bijscholing van vrijwilligers in jouw organisatie? Ben je in orde met de verzekeringsplicht en de informatieplicht? Werven en selecteren van vrijwilligers (2,5 uur) Weten wat de rol is van vrijwilligers in de organisatie en welke taken we hen geven is één. De juiste man op de juiste plaats krijgen is twee. Voor de ene is het een opgave, voor de andere een uitdaging. Welke technieken en middelen kun je hierbij gebruiken? We geven een overzicht en bespreken de voor- en nadelen ervan. Na werven volgt selecteren. Selectie van vrijwilligers lijkt in een tijd waarin het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden overbodig. Of toch niet? We zetten de pro s en contra s op een rijtje. Voor wie selecteert hebben we enkele concrete tips klaarliggen. Motiveren en behouden van vrijwilligers (2,5 uur) Het management van vrijwilligers stopt niet als we ze gevonden hebben. Vrijwilligers binden aan de organisatie is een volgende stap. Vrijwilligers zullen zich enkel binden als ze zich ook thuis voelen in de organisatie. Als leidinggevende, begeleider of coördinator moeten we daarom onder meer oog en oor hebben voor de motivaties van iedere vrijwilliger. We bespreken en vergelijken twee motivatietheorieën. Begeleiden en motiverend leiding geven aan vrijwilligers (2,5 uur) De ene vrijwilliger is de andere niet. Niet alleen verschilt de motivatie, ook het zelfvertrouwen en de capaciteiten kunnen verschillen. Bovendien kunnen vrijwilligers groeien in wat ze doen. Motiverend leiding geven impliceert dat je als leidinggevende, begeleider hiermee rekening houdt. Hoe? Dat bespreken we tijdens deze sessie. Feedback, assertiviteit en ondersteuningsgesprekken zijn belangrijke instrumenten bij het motiverend leiding geven. Tijd om de gemakkelijke en moeilijke kanten van deze technieken te verkennen en ons eigen te maken. Werken aan verjonging (2,5 uur) De vergrijzing van het verenigingsleven, en dan voornamelijk van besturen is een probleem dat al een aantal jaren een hypotheek legt op de werking van een heel

5 8 vrijwilligersacademie limburg vrijwilligersacademie limburg aantal verenigingen uit diverse sectoren. Tijdens deze sessie bekijken we welke voor jouw vereniging de ideale situatie zou zijn. Wil je verjongen naar leeftijd of naar activiteiten? Welke zijn andere aspecten die er voor zorgen dat je geen nieuwe of jongere vrijwilligers of leden kunt aantrekken? We bekijken ook een aantal goede praktijkvoorbeelden van verenigingen die er in slaagden om het tij te doen keren. Vergadertechnieken (2,5 uur) Als leidinggevende zit je vaak vergader- en overlegsituaties voor. Er zitten drie fasen in het voorzitten van een vergadering: de voorbereiding, de gespreksleiding en de nazorg. We bespreken de drie fasen en met oefeningen gaan we uitgebreid in op de technieken voor een optimale gespreksleiding. Communicatie en conflicthantering (2,5 uur) We krijgen allemaal wel eens te maken met kritiek, als ontvanger of als gever. In elke organisatie manifesteren zich wel eens conflicten. Als leidinggevende komt het er op aan om er adequaat op te reageren. Er zijn verschillende manieren om met kritiek en conflicten om te gaan. We zetten de kenmerken en verschillen op een rijtje. Daarnaast laten we je ontdekken welke stijl(en) je als leidinggevende het best hanteert. WETGEVING Als vereniging word je de dag van vandaag geconfronteerd met een heleboel regels en wetten. Die daar bovenop ook nog eens regelmatig worden gewijzigd. Wil je bijblijven met al de wettelijke bepalingen waar je vereniging mee te maken heeft, dan zijn de sessies onder de pijler Wetgeving zeker een aanrader. De wet op het vrijwilligerswerk: het statuut van de vrijwilliger (1 uur) Vrijwilligers vandaag willen weten waar ze aan toe zijn. Ze willen een klare kijk op hun juridische plaats in de organisatie. Een fundamentele kennis over de wettelijke bepalingen op het vrijwilligerswerk is dan ook geen overbodige luxe meer. Tijdens de sessie presenteren we de belangrijkste bepalingen uit het sociaal recht, fiscaal recht, aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht, in goed verteerbare brokken. Goede afspraken maken goede vrienden. Of ze ook op papier moeten staan is een andere vraag. We bekijken samen de voor- en nadelen en vooral ook de mogelijke inhoud van overeenkomsten. Boekhouden voor verenigingen (2,5 uur) Kasboek, dagboek van ontvangsten, dagboek van uitgaven, bewaarplicht, verantwoordingsstukken, jaarrekening, Klinken al deze termen je als Latijn in de oren? Geen nood, een cursus Boekhouden voor verenigingen kan wonderen doen. Na afloop van deze cursus ben je op de hoogte van al de financiële verplichtingen waarmee een kleine vereniging zonder winstoogmerk te maken krijgt. De juridische aspecten van de vzw-wetgeving (2,5 uur) Tijdens deze sessie bekijken we de vernieuwde vzw-wetgeving: wat zijn de voornaamste wijzigingen tegenover de vroegere wetgeving? Welke zijn de belangrijkste bepalingen in de wet? Hoe zit het met de aansprakelijkheid van bestuur en bestuursvrijwilligers? Hoe kan een vzw ontbonden worden en in welke gevallen kan er sprake zijn van een gerechtelijke ontbinding? Beroepsgeheim (2,5 uur) Als vrijwilliger krijg je vaak informatie waarvan je niet goed weet wat je er mee aan moet Mag je dit aan een leidinggevende doorvertellen of moet je dit voor jezelf houden? Wanneer spreek je van beroepsgeheim en wat bedoelen we met discretieplicht? Wat zegt de vrijwilligerswetgeving hierover? Papierwerk, reglementeringen en vergunningen (2,5 uur) Als je muziek wilt gebruiken tijdens je activiteit begeef je je op het terrein van Sabam en de Billijke Vergoeding. Maar wanneer moet je nu Sabam en/of Billijke Vergoeding aanvragen? Hoeveel gaat je dat kosten? Tijdens deze vorming leggen we je op duidelijke wijze uit hoe de wetgeving terzake precies in elkaar zit en hoe je kunt berekenen hoeveel je precies moet betalen aan Sabam en Billijke Vergoeding. Verder bekijken we tijdens deze vorming hoe het zit met andere reglementeringen, bijvoorbeeld de tapvergunning, de wet op de bewakingsdiensten enz.

6 10 vrijwilligersacademie limburg vrijwilligersacademie limburg COMMUNICATIE De manier waarop je communiceert met je leden, achterban, deelnemers aan activiteiten bepaalt voor een groot stuk de uitstraling van je vereniging en de manier waarop buitenstaanders zich een beeld van jou vormen. In de sessies die onder het luik Communicatie terug te vinden zijn bekijken we voornamelijk: hoe je met een gerichte en doelbewuste communicatie je imago kunt verbeteren en daardoor er ook in zal slagen om nieuwe mensen aan te trekken voor je activiteiten hoe je je boodschap op een gerichte manier, via de meest geschikte kanalen kunt overbrengen naar je doelpubliek, rekening houdend met je budget. Public relations voor een beter imago (2,5 uur) Veel verenigingen werken hard aan hun imago en zoeken hoe ze in de communicatie naar buiten de identiteit van de vereniging kunnen verbeteren. Deze sessie combineert theorie en praktijk en werkt concreet rond het communicatieplan en de communicatiestrategie. Verenigingscommunicatie (2,5 uur) Als vereniging moet je efficiënt communiceren naar je doelgroepen om ervoor te zorgen dat mensen weten waar je vereniging voor staat, welke activiteiten je aanbiedt, hoe ze je kunnen contacteren enz. De laatste jaren is de ontwikkeling op het vlak van verenigingscommunicatie erg snel gegaan; denk maar aan de mogelijkheden die internet en de dag van vandaag bieden. Welke kanalen kun je allemaal gebruiken, hoe bereik je het best bepaalde doelgroepen, wat zijn aandachtspunten bij het opstellen van een goede affiche en hoe bereik je je publiek zonder dat het veel geld kost? Spreken voor publiek (2,5 uur) Een krop in de keel, klamme handjes, zenuwen die door de keel gieren Voor veel mensen is het moeten spreken voor publiek niet direct een aantrekkelijk vooruitzicht. Tijdens deze vorming bekijken we samen hoe een goede spreekbeurt eruit ziet. Hoe begin je eraan, hoe bouw je ze op? Waar blijf je met je handen? Hoe betrek je het publiek bij jouw verhaal? Wat zegt je lichaamstaal? Tijdens deze vorming krijg je veel tips, tricks en aandachtspunten om zelf succesvol te spreken voor een publiek. Succesvol promotie voeren (2,5 uur) Tijdens deze sessie krijg je praktische tips over hoe je op een goedkope, originele en efficiënte manier extra reclame maakt voor je activiteit naar nietleden. We reiken je tips aan om anderen uit hun tent te lokken, om andere of meer vrijwilligers te bereiken, om beter leden te werven of om je activiteit beter bekend te maken in de gemeente. ORGANISEREN VAN ACTIVITEITEN Organisaties hebben doelen. Om deze te bereiken beschikken ze over diverse instrumenten. Enkele van deze instrumenten komen uitvoerig aan bod tijdens de reeks organisatiewerking. Op zoek naar sponsoring (2,5 uur) De organisatie van een activiteit kost handen vol geld. Samenwerking met sponsors is één van de aangewezen manieren om, voordat de eigenlijke activiteit plaatsvindt, toch al wat inkomsten te genereren. Maar natuurlijk moet je sponsors warm maken om jouw activiteit financieel te ondersteunen. Hoe je dat best aanpakt bekijken we tijdens deze sessie. We reiken je enkele praktijkvoorbeelden en werkmethoden aan waarmee je nadien zelf onmiddellijk aan de slag kunt. Succesvol projectdossiers schrijven (2,5 uur) Verenigingen kunnen zowel op gemeentelijk, provinciaal, Vlaams, federaal en Europees niveau een beroep doen op tal van subsidies. Met deze cursus willen we je een aantal gebruiksvriendelijke tips aanreiken om een goed projectdossier in elkaar te boksen. We willen met andere woorden jouw competentie om projectaanvragen te schrijven, vergroten. Deze cursus kan aangeboden worden in diverse formats. Voor meer info neem je best contact op met Vormingplus Limburg. Eventmanagement (2,5 uur) Als je de dag van vandaag een evenement wilt organiseren word je geconfronteerd met een heleboel reglementeringen, wetten en andere zaken waar je rekening mee moet houden. Tijdens deze sessie bekijken we volgende aspecten Veiligheid op je evenement Verzekeringen Welke vergunningen moet je aanvragen?

7 12 vrijwilligersacademie limburg vrijwilligersacademie limburg Hoe zit het met Sabam en Billijke Vergoeding? Hoe ziet een goede affiche er uit en waar mag je borden plaatsen? Hoe stel je een begroting op? Een draaiboek opstellen voor je activiteit (2,5 uur) Een goed draaiboek is onmisbaar bij elk evenement, zowel bij de voorbereiding als tijdens het evenement. Draaiboeken worden vaak alleen gezien als hulpmiddel bij de uitvoering van een evenement of activiteit. Het is echter ook van groot belang bij de voorbereiding van het evenement. Het draaiboek dwingt de organisatoren grondig na te denken over de wijze waarop het evenement van minuut tot minuut moet verlopen. Door tijdig te beginnen met het opstellen van het draaiboek, krijgt de organisator een helder inzicht in hoe ver hij staat met de organisatie. Het schept duidelijkheid in wat er nog moet gebeuren. Tijdens deze vorming krijg je handige tips om zelf stap voor stap aan de slag te gaan om zelf een draaiboek voor je activiteit op te stellen. DIGITALISERING Als vereniging moet je mee met je tijd. De digitale evolutie van de laatste jaren heeft ervoor gezorgd dat elke zichzelf respecterende vereniging aanwezig is op internet met een eigen website, een Facebookpagina enz. Via de vormingen onder de noemer digitalisering willen we verenigingen helpen om hun weg te vinden in het digitale bos. Hoe maak je een Facebookpagina? Hoe maak je een website? We laten je ook kennismaken met gratis computerprogramma s die je in staat stellen om op een gebruiksvriendelijke en goedkope manier zelf folders te ontwerpen en foto s te bewerken. Een folder maken voor je vereniging (6 uur) Het maken van folders, affiches, nieuwsbrieven en uitnodigingen kan je op verschillende manieren en met verschillende software. Je kunt je tekstverwerker gebruiken als beeldbewerkingsprogramma. Je zal echter al vlug op problemen stoten als je tekst en afbeeldingen wilt combineren en een aantrekkelijk resultaat wilt bereiken. Tijdens deze lessenreeks (2 lessen van elk 3 uur) maken we gebruik van Scribus een volledig gratis en legaal programma en leer je al doende hoe je een mooie affiche of folder in elkaar kunt steken. Houd er wel rekening mee dat er minstens 1 computer per 2 deelnemers ter beschikking moet staan. Foto s bewerken en delen met Picasa (6 uur) Picasa is een gratis programma van Google waarmee je foto s op je computer kunt organiseren, zoeken, bewerken en met andere personen kan delen. De mogelijkheden om de foto s te bewerken zijn natuurlijk beperkter dan bij dure programma s zoals Photoshop. Toch is de cursus Picasa een aanrader voor verenigingen die op een gebruiksvriendelijke manier foto s van activiteiten willen bewerken en delen. Houd er wel rekening mee dat er minstens 1 computer per 2 deelnemers ter beschikking moet staan. Een gratis website maken met Drupal (6 uur) Met Drupal kun je snel en gratis je eigen website maken. De mogelijkheden zijn enorm uitgebreid. We helpen je op weg in het programma en wijzen je op bijkomende aandachtspunten. Deze cursus is geschikt voor personen met basiservaring computer. De Uitdatabank (2,5 uur) Sinds 2005 beschikt de Vlaamse overheid met de UiTdatabank (de voormalige CultuurDatabank) over een specifieke website voor de verzameling en verspreiding van cultuur- en vrijetijdsaanbod in Vlaanderen en Brussel. Een concert, voorstelling, tentoonstelling of film? Cursussen, architectuur, erfgoed of evenementen? Wandelingen, sportevenementen, kaartavonden of kermissen? Het krijgt allemaal zijn plaats in de UiTdatabank, die dag na dag verder groeit. Elk jaar worden zo n activiteiten ingevoerd. Je hoeft maar één keer in te voeren in de UiTdatabank om je aanbod te zien verschijnen in een heleboel agenda s. Intussen maken al meer dan 270 online, gedrukte en mobiele kanalen gebruik van de UiTdatabank. Waaronder de meeste grote media en tal van steden en gemeenten. We bekijken hoe je een activiteit kunt toevoegen en opzoeken in de UiTdatabank. Facebook voor beginners (6 uur) Het internet is de laatste jaren erg veranderd. Sociale websites zoals Facebook, YouTube, Kapaza en Wikipedia zijn onmisbaar. Maak kennis met Facebook, de site waar iedereen over spreekt. Je leert een profiel maken op Facebook, je vrienden opzoeken en foto s delen.

8 14 vrijwilligersacademie limburg vrijwilligersacademie limburg Wat is Facebook en waarvoor kun je Facebook gebruiken? Een profiel maken Privacy-instellingen! Accountinstellingen bewerken Foto s op je profiel plaatsen Waar zie je dat meldingen binnenkomen? Vrienden zoeken Vrienden toevoegen Nieuwsoverzicht bekijken Berichten plaatsen (met de nodige privacy instellingen) op je eigen profiel Berichten plaatsen op profiel van vrienden Reageren op berichten. Voor deze cursus is er minstens internetaansluiting en 1 computer per 2 deelnemers nodig. Facebook voor gevorderden (6 uur) Starten met Facebook is helemaal niet moeilijk. Maar waarvoor kun je het precies gebruiken? Deze vormingssessie is geschikt voor Facebookgebruikers met vragen rond privacy, evenementen organiseren en mensen uitnodigen. Privéberichten sturen Chatfunctie (online of offline zijn) Notities schrijven Het prikbord gebruiken Een foto album toevoegen Een foto album wijzigen Lijsten maken Delen van informatie (berichten, links, filmpjes, foto s) Zoeken van interesses (groepen) Voor deze cursus is er minstens 1 computer nodig per 2 deelnemers en internetaansluiting. Facebook gebruiken voor je vereniging of organisatie (6 uur) Tijdens deze vorming bekijken we heel specifiek op welke manier je Facebook kunt gebruiken om de werking van je vereniging te versterken, meer volk aan te trekken voor je activiteiten en misschien zelfs om extra vrijwilligers aan te trekken. Korte herhaling groepen vinden en liken volgens interesses Zoeken en liken van pagina s Eigenschappen van een groep en van een pagina Een groep starten op Facebook Inhoud op de groep plaatsen Vrienden uitnodigen om lid te worden van de groep Evenementen opmaken (vb. vergaderingen, Algemene Vergadering, vormingssessie, feestje, ) Vrienden uitnodigen voor evenementen Adverteren op Facebook: hoe werkt het? Facebook koppelen aan andere sociale media: Instagram, Socialcam,... Specifieke vragen van deelnemers, bevindingen, adviezen geven,... Voor deze cursus is er minstens 1 computer nodig per 2 deelnemers en een internetaansluiting. 2 VORMING ORGANISEREN OF INSCHRIJVEN VOOR VORMING 2.1 Praktische informatie: 10 troeven Organisaties waarderen de Vrijwilligersacademie Limburg voor de vele troeven die ze in huis heeft. GEDREVEN BEGELEIDERS De sessies worden ontwikkeld door ervaren groepsbegeleiders. Ze hebben elk een affiniteit met de groep vrijwilligers en leidinggevenden/coördinatoren (beroepskrachten en bestuursvrijwilligers). Ze hebben de nodige thematische kennis en ze beheersen de vaardigheid om succesvol met een groep te werken. EEN BEPROEFD AANBOD We bieden een gevarieerd en ruim aanbod sessies. Het gaat hier om initiële vorming: binnen het bestek van (in principe) 2 à 3 uren krijgt je een inleiding in een bepaalde thematiek. Voor startende vrijwilligers hebben de sessies een inspirerende waarde als kaderaangever. Je krijgt een antwoord op de vraag: Hoe pak je dit het beste aan?. Voor geroutineerde vrijwilligers hebben de sessies een waarde als toetssteen : doe je wat je doet goed?.

9 16 vrijwilligersacademie limburg vrijwilligersacademie limburg MAATWERK Wie zijn gading niet vindt in het aanbod, of met specifieke vormingsvragen zit, kan ook bij de Vrijwilligersacademie Limburg terecht. Alle vragen worden onderzocht en indien mogelijk wordt er een aanbod op maat uitgewerkt. FLEXIBILITEIT Voor de groepssessies waarvoor nog geen concrete data vastliggen, kun je in overleg met Vormingplus Limburg hierover afspraken maken. Een sessie kan plaatsvinden in de voormiddag (tussen en uur), in de namiddag (tussen en uur) of s avonds (tussen en uur). BIJ JE THUIS WAT MOET JE VOORZIEN? De sessies vinden plaats in een door jou gekozen en gereserveerde accommodatie. Let op dat je bij de reservatie de volgende logistieke uitrusting voorziet: lokaal met tafels en stoelen in een vierkant of rechthoek bord of flap-over, een wit scherm voor het geven van een presentatie, beamer. Bedenk ook dat de deelnemers en de begeleiding het appreciëren wanneer er tijdens de sessie water, koffie en thee te krijgen is. AANTREKKELIJKE WERKVORMEN De begeleiders van de Vrijwilligersacademie Limburg vatten vorming niet op als een schools gebeuren. Elke vormingssessie bestaat in principe voor 30% uit het geven van informatie (het aanreiken van een praktijkgericht theoretisch kader) en voor 70% uit het uitwisselen van ervaringen en visies die in de groep leven. Ze worden uitgelokt via opdrachten in kleine en grote groep. De kwaliteit van het samenspel tussen begeleider en groep bepaalt het succes van het verloop van de sessie. Elke deelnemer krijgt een deelnemersmapje met werk- en/of infobladen. De sessies worden afgerond met een korte evaluatie. KWALITEIT BOVEN KWANTITEIT Het werken met ervaringen, eigen aan de gehanteerde methodiek, vraagt dat groepen met deelnemers niet te groot zijn. Een minimum van 6 is een vereiste en een maximum van 15 is ideaal. ALLEEN OF MET TWEE Het staat je vrij om al dan niet samen met een andere organisatie een vormingssessie voor jouw vrijwilligers aan te vragen (om de kosten te delen of om voldoende deelnemers te kunnen waarborgen). We vragen enkel dat er één contactpersoon is en dat je het minimum en maximum aantal deelnemers respecteert (tussen 6 en 15 deelnemers). KOSTPRIJS, INSCHRIJVINGEN EN AANVRAGEN Wanneer je een sessie wenst aan te vragen, neem je best eerst even telefonisch, per brief of per mail contact op met Vormingplus Limburg om een geschikte datum af te spreken. Houd wel rekening met een organisatieperiode van minimum 1 maand. We bespreken samen alle inhoudelijke en praktische gegevens, zodat we de sessie zo veel mogelijk op maat kunnen brengen. Voor een sessie betaal je 60 euro per vormingsuur en een kilometervergoeding vanuit Hasselt. Grootte van de groep: minimum 6 en maximum 15 deelnemers. In deze prijs zijn de deelnemersmap met infobladen en/of werkbladen inbegrepen. Om misverstanden te vermijden zetten we alle inhoudelijke en praktische gegevens nog even in een overeenkomst. Samen met de overeenkomst ontvang je een factuur met verzoek tot betaling. ANNULERINGEN Het kan gebeuren dat je buiten je wil om een sessie moet annuleren. We hebben hiervoor begrip. Toch zijn wij genoodzaakt een annuleringsvergoeding van 50 euro aan te rekenen wanneer een aangevraagde vorming (vastgelegd in een overeenkomst en verstuurd door Vormingplus vzw aan de aanvrager) wordt geannuleerd binnen een periode van twee weken voor de aanvang van de sessies. Het kan uitzonderlijk gebeuren dat door overmacht (ziekte, ongeval, van de begeleider) de sessie niet kan plaatsvinden. We verbinden ons er toe om je in dit geval zo snel mogelijk te verwittigen en we bepalen samen een nieuwe datum. De Vrijwilligersacademie kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten gemaakt door de aanvragende organisatie. Een andere begeleider inschakelen is niet mogelijk, vermits iedere begeleider zijn thematische specialiteit heeft.

10 18 vrijwilligersacademie limburg vrijwilligersacademie limburg RESERVEREN VAN EEN VORMING Vormingplus Limburg - Vrijwilligersacademie Cellebroedersstraat 13-15, 3500 Hasselt Mario Knippenberg, educatief medewerker - tel Vormingsdata WERKEN MET VRIJWILLIGERS Basiscursus Vrijwilligersmanagement lesgever Erwin Vermesen 2013 Datum: maandag 25 maart 2013 Locatie: Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt Duur: tot u. Datum: dinsdag 5 september 2013 Duur: 19u tot 22 u Datum: woensdag 26 maart 2014 Locatie: CC Casino, Kioskplein 25, 3582 Beringen Duur: tot u. Datum: donderdag 18 september 2014 Locatie: CC Achterolmen, Van Eycklaan 72, 3680 Maaseik Duur: 19 tot 22 u. WETGEVING De juridische aspecten van de vzw-wetgeving Lesgever: Davy De Laeter 2013 Datum: donderdag 25 april 2013 Datum: dinsdag 15 oktober 2013 Locatie: CC De Velinx, Dijk 111 bus 2, 3700 Tongeren Duur: tot u Datum: donderdag 03 april 2014 Locatie: Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt Duur: 19 tot 22 u. Datum: dinsdag 14 oktober 2014 Locatie: CC Casino, Kioskplein 25, 3582 Beringen COMMUNICATIE Succesvol promotie voeren Lesgever: Mario Knippenberg 2013 Datum: dinsdag 23 april 2013 Locatie: CC Casino, Kioskplein 25, 3582 Beringen Duur: 19 tot 22 u. Datum: donderdag 10 oktober 2013 Duur: tot u.

11 20 vrijwilligersacademie limburg vrijwilligersacademie limburg Datum: donderdag 13 maart 2014 Locatie: CC De Velinx, Dijk 111 bus 2, 3700 Tongeren Datum: dinsdag 7 oktober 2014 Locatie: Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt Duur: 19 tot 22 u. ORGANISEREN VAN ACTIVITEITEN Eventmanagement Lesgever: Mario Knippenberg 2013 Datum: donderdag 16 mei 2013 Datum: maandag 21 oktober 2013 Locatie: Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt Duur: 19 tot 22 u Datum: donderdag 20 februari 2014 Locatie: CC Achterolmen, Van Eycklaan 72, 3680 Maaseik Duur: 9.30 tot u. Datum: donderdag 25 september 2014 Locatie: CC De Velinx, Dijk 111 bus 2, 3700 Tongeren DIGITALISERING Een folder maken voor je vereniging Elke vorming bestaat telkens uit twee sessies. Lesgever: Sarah De Ceuster 2013 Datum: maandag 14 oktober en maandag 21 oktober Datum: dinsdag 11 maart en dinsdag 18 maart 2014 Duur: tot u. Datum: maandag 13 oktober en maandag 20 oktober 2014 DIGITALISERING Facebook Elke vorming bestaat telkens uit twee sessies. Lesgever: Werner Curinckx 2014 Facebook voor beginners Datum: donderdag 16 januari en donderdag 23 januari 2014 Duur: 14 tot 17 u. Facebook voor gevorderden Datum: donderdag 30 januari en donderdag 06 februari 2014 Duur: 14 tot 17 u. Facebook gebruiken voor je vereniging of organisatie Datum: donderdag 20 februari en donderdag 27 februari 2014 Duur: 14 tot 17 u.

12 22 vrijwilligersacademie limburg vrijwilligersacademie limburg INSCHRIJVEN Vormingplus Limburg - Vrijwilligersacademie Cellebroedersstraat 13-15, 3500 Hasselt Mario Knippenberg, educatief medewerker - tel Kostprijs: 5 euro per persoon per vorming. 3 VORMING VOOR PROFESSIONELEN OF ANDERE VRAGEN OVER VRIJWILLIGERSWERK Professionelen die in een organisatie werken met vrijwilligers, vrijwilligers begeleiden, vrijwilligerswerk organiseren kunnen voor het organiseren van een vorming uit dit vormingsaanbod of een andere vorming, contact opnemen met een freelancelesgever. Voor meer informatie hierover of als je een andere vraag hebt over vrijwilligerswerk (wetgeving, werven, op zoek naar vrijwilligerswerk, promotiemateriaal, de gratis verzekering voor vrijwilligers) kun je het Steunpunt Vrijwilligerswerk Limburg contacteren. Contactgegevens Steunpunt Vrijwilligerswerk Limburg, Directie Mens, provincie Limburg Universiteitslaan 3 (H-blok), 3500 Hasselt Wendy Vannitsen - tel

13 v.u. Tom Van Thienen, bestuursdirecteur Directie Mens, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt foto Robin Reynders vormgeving Hilde Winters, Grafische Producties, Informatie en Communicatie, provincie Limburg 24 vrijwilligersacademie limburg Contact Wendy Vannitsen - tel bereikbaar op werkdagen tijdens de kantooruren (behalve woensdag) Steunpunt Vrijwilligerswerk provincie Limburg Universiteitslaan Hasselt limburg.be provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Stappenplan om vrijwilligers te werven

Stappenplan om vrijwilligers te werven Stappenplan om vrijwilligers te werven Stappenplan om vrijwilligers te werven INHOUDSOPGAVE voorwoord 5 Stap 1: Geef je organisatie een gezicht (identiteit, imago, sterktes en zwaktes) 6 Stap 2: Waarom

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties Towards Professional Recognition Dossiers BSAE Essentials: hét vademecum voor de verenigingsmanager met essentiële informatie en bronnen. BSAE

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Maak van taal werk! Van drempel tot springplank Werken aan een interactieve samenleving voor en door de provincie Een goede taalvaardigheid maakt mensen sterker. Zeker op de werkvloer is het belang van

Nadere informatie

vormingsaanbod oor beheerders van erfgoedcollecties

vormingsaanbod oor beheerders van erfgoedcollecties vormingsaanbod 2011 v oor beheerders van erfgoedcollecties VORMINGSAANBOD VAN DE CONSULENTEN VAN DE PROVINCIES, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN FARO - VLAAMS STEUNPUNT VOOR CULTUREEL ERFGOED 2 Levenslang

Nadere informatie

Een praktische. handleiding. handleiding

Een praktische. handleiding. handleiding Een praktische handleiding handleiding 1 Inhoudsopgave Verantwoording Inleiding Onze kookmethode: 'vrijwilligers aantrekken' 4 5 7 inhoud 1. Aantrekken.. waarover hebben we het? 1. Aantrekken is... niet

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok. Jeugdorganisaties

Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok. Jeugdorganisaties Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok Jeugdorganisaties 2013 Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie Gustaaf Schildknechtstraat 9 1020 Brussel 02 422 49 49 www.vigez.be 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie