WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG"

Transcriptie

1 WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG vrijwilligersacademie limburg VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG Vormingsaanbod voor verenigingen, organisaties en vrijwilligers

2 2 vrijwilligersacademie limburg vrijwilligersacademie limburg voorwoord colofon Uitgegeven in opdracht van de deputatie van de provincieraad van Limburg: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, gedeputeerden Renata Camps, provinciegriffier samenstelling Wendy Vannitsen, Steunpunt Vrijwilligerswerk Limburg, provincie Limburg Mario Knippenberg, Vrijwilligersacademie, Vormingplus Limburg vormgeving Hilde Winters, Grafische Producties, Informatie en Communicatie, provincie Limburg druk drukkerij Paesen- Opglabbeek verantwoordelijke uitgever Tom Van Thienen, bestuursdirecteur, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt D/2013/5857/017 Eén Limburger op vijf zet zich regelmatig vrijwillig in voor verenigingen of organisaties. Dit kan in een sportclub zijn of voor het milieu, binnen de zorg of voor een vereniging. We zijn onze vrijwilligers heel dankbaar. Vrijwilligers geven warmte aan onze samenleving. Onze samenleving is voortdurend in beweging. Dit is ook voelbaar in het vrijwilligerswerk. Daarom is het voor verenigingen en organisaties van groot belang om een doordacht vrijwilligersbeleid te voeren, met aandacht voor teambuilding en vorming. Een belangrijk instrument voor een kwalitatieve ondersteuning van het vrijwilligerswerk is het aanbieden van vorming op maat. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Limburg, operationeel binnen de schoot van het Limburgs provinciebestuur, startte samen met Vormingplus Limburg in 2003 de Vrijwilligersacademie Limburg. In deze vormingsbrochure vind je een concreet vormingsaanbod. Volgende thema s komen aan bod: Welk beeld heeft de buitenwereld van je vereniging?, Hoe stel je je op als bestuurslid binnen een vergadering?, Hoe communiceer je met de vrijwilligers binnen je organisatie?. Naast het aanbieden van vorming biedt het Steunpunt Vrijwilligerswerk Limburg ook informatie en advies (onder meer over de toepassing van de vrijwilligerswetgeving). Het Steunpunt voert ook promotie, stimuleert en waardeert het vrijwilligerswerk. Zo is er het aanbod van de gratis verzekering voor vrijwilligers in samenwerking met de lokale besturen en de Limburgse vacaturedatabank. Het provinciebestuur draagt de Limburgers een warm hart toe. Frank Smeets gedeputeerde van Welzijn

3 4 vrijwilligersacademie limburg vrijwilligersacademie limburg inhoudstafel Vormingsaanbod Vrijwilligersacademie Limburg Overzicht en doelgroep van 5 het vormingsaanbod Inhoudelijke toelichting bij de vormingen 6 Vorming organiseren of inschrijven voor vorming Praktische informatie: 10 troeven Vormingsdata Vorming voor professionelen of 22 andere vragen over vrijwilligerswerk 1 VORMINGSAANBOD - VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG 1.1 Overzicht en doelgroep van het vormingsaanbod thema s Werken met vrijwilligers Wetgeving Communicatie Organiseren van activiteiten Digitalisering doelgroep Het aanbod richt zich zowel naar vrijwilligers als naar personen die instaan voor de coördinatie van het vrijwilligerswerk binnen hun organisatie of leiding geven aan vrijwilligers. Werken met vrijwilligers Basiscursus vrijwilligersmanagement Werven en selecteren van vrijwilligers Motiveren en behouden van vrijwilligers Begeleiden en motiverend leidinggeven aan vrijwilligers Werken aan verjonging Vergadertechnieken Communicatie en conflicthantering Wetgeving De wet op het vrijwilligerswerk: het statuut van de vrijwilliger Boekhouden voor verenigingen De juridische aspecten van de vzw-wetgeving Beroepsgeheim Papierwerk, reglementeringen en vergunningen, Sabam, billijke vergoeding,

4 6 vrijwilligersacademie limburg vrijwilligersacademie limburg Communicatie Public relations voor een beter imago Verenigingscommunicatie Spreken voor publiek Succesvol promotie voeren Organiseren van activiteiten Op zoek naar sponsoring Succesvol projectdossiers schrijven Eventmanagement Een draaiboek opstellen voor je activiteit Digitalisering Een folder maken voor je vereniging Foto s bewerken en delen met het programma Picasa Een gratis website maken met het programma Drupal De UiTdatabank Facebook voor beginners-voor gevorderden-voor je vereniging of organisatie 1.2 Inhoudelijke toelichting bij de vormingen WERKEN MET VRIJWILLIGERS Elke organisatie, groot of klein en uit welke sector dan ook, heeft een missie. De missie laat zich vertalen in doelstellingen. Om de doelstellingen te halen heeft de organisatie middelen ter beschikking. Het werken met vrijwilligers is er één van. Vrijwilligers vinden en houden is vandaag geen sinecure. Niet alleen wordt de concurrentie tussen de vragende partijen groter, de vrijwilliger zelf is een stuk mondiger en kritischer geworden. Het werken met vrijwilligers vraagt dan ook steeds meer een professionele en doordachte aanpak. De losse pols maakt plaats voor een professioneel management. Met de cursus en met de reeks sessies onder de titel Werken met vrijwilligers willen we leidinggevenden en coördinatoren helpen bij het realiseren en optimaliseren van hun vrijwilligersmanagement. Basiscursus Vrijwilligersmanagement (2,5 uur) De Basiscursus Vrijwilligersmanagement is eigenlijk een snelcursus waar elementen uit onderstaande cursussen terugkomen, maar dan samengebald in 1 sessie. Tijdens de Basiscursus Vrijwilligersmanagement overlopen we de bouwstenen waaruit een goed vrijwilligersbeleid is opgebouwd. Hoe ontwikkel je een visie op vrijwilligersbeleid? Hoe ga je tewerk als je vrijwilligers gaat werven? Welke taken laat je uitvoeren door vrijwilligers en ga je vrijwilligers selecteren op basis van hun talenten en vaardigheden? Hoe zorg je ervoor dat vrijwilligers gemotiveerd blijven? Hoe zit het met bijscholing van vrijwilligers in jouw organisatie? Ben je in orde met de verzekeringsplicht en de informatieplicht? Werven en selecteren van vrijwilligers (2,5 uur) Weten wat de rol is van vrijwilligers in de organisatie en welke taken we hen geven is één. De juiste man op de juiste plaats krijgen is twee. Voor de ene is het een opgave, voor de andere een uitdaging. Welke technieken en middelen kun je hierbij gebruiken? We geven een overzicht en bespreken de voor- en nadelen ervan. Na werven volgt selecteren. Selectie van vrijwilligers lijkt in een tijd waarin het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden overbodig. Of toch niet? We zetten de pro s en contra s op een rijtje. Voor wie selecteert hebben we enkele concrete tips klaarliggen. Motiveren en behouden van vrijwilligers (2,5 uur) Het management van vrijwilligers stopt niet als we ze gevonden hebben. Vrijwilligers binden aan de organisatie is een volgende stap. Vrijwilligers zullen zich enkel binden als ze zich ook thuis voelen in de organisatie. Als leidinggevende, begeleider of coördinator moeten we daarom onder meer oog en oor hebben voor de motivaties van iedere vrijwilliger. We bespreken en vergelijken twee motivatietheorieën. Begeleiden en motiverend leiding geven aan vrijwilligers (2,5 uur) De ene vrijwilliger is de andere niet. Niet alleen verschilt de motivatie, ook het zelfvertrouwen en de capaciteiten kunnen verschillen. Bovendien kunnen vrijwilligers groeien in wat ze doen. Motiverend leiding geven impliceert dat je als leidinggevende, begeleider hiermee rekening houdt. Hoe? Dat bespreken we tijdens deze sessie. Feedback, assertiviteit en ondersteuningsgesprekken zijn belangrijke instrumenten bij het motiverend leiding geven. Tijd om de gemakkelijke en moeilijke kanten van deze technieken te verkennen en ons eigen te maken. Werken aan verjonging (2,5 uur) De vergrijzing van het verenigingsleven, en dan voornamelijk van besturen is een probleem dat al een aantal jaren een hypotheek legt op de werking van een heel

5 8 vrijwilligersacademie limburg vrijwilligersacademie limburg aantal verenigingen uit diverse sectoren. Tijdens deze sessie bekijken we welke voor jouw vereniging de ideale situatie zou zijn. Wil je verjongen naar leeftijd of naar activiteiten? Welke zijn andere aspecten die er voor zorgen dat je geen nieuwe of jongere vrijwilligers of leden kunt aantrekken? We bekijken ook een aantal goede praktijkvoorbeelden van verenigingen die er in slaagden om het tij te doen keren. Vergadertechnieken (2,5 uur) Als leidinggevende zit je vaak vergader- en overlegsituaties voor. Er zitten drie fasen in het voorzitten van een vergadering: de voorbereiding, de gespreksleiding en de nazorg. We bespreken de drie fasen en met oefeningen gaan we uitgebreid in op de technieken voor een optimale gespreksleiding. Communicatie en conflicthantering (2,5 uur) We krijgen allemaal wel eens te maken met kritiek, als ontvanger of als gever. In elke organisatie manifesteren zich wel eens conflicten. Als leidinggevende komt het er op aan om er adequaat op te reageren. Er zijn verschillende manieren om met kritiek en conflicten om te gaan. We zetten de kenmerken en verschillen op een rijtje. Daarnaast laten we je ontdekken welke stijl(en) je als leidinggevende het best hanteert. WETGEVING Als vereniging word je de dag van vandaag geconfronteerd met een heleboel regels en wetten. Die daar bovenop ook nog eens regelmatig worden gewijzigd. Wil je bijblijven met al de wettelijke bepalingen waar je vereniging mee te maken heeft, dan zijn de sessies onder de pijler Wetgeving zeker een aanrader. De wet op het vrijwilligerswerk: het statuut van de vrijwilliger (1 uur) Vrijwilligers vandaag willen weten waar ze aan toe zijn. Ze willen een klare kijk op hun juridische plaats in de organisatie. Een fundamentele kennis over de wettelijke bepalingen op het vrijwilligerswerk is dan ook geen overbodige luxe meer. Tijdens de sessie presenteren we de belangrijkste bepalingen uit het sociaal recht, fiscaal recht, aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht, in goed verteerbare brokken. Goede afspraken maken goede vrienden. Of ze ook op papier moeten staan is een andere vraag. We bekijken samen de voor- en nadelen en vooral ook de mogelijke inhoud van overeenkomsten. Boekhouden voor verenigingen (2,5 uur) Kasboek, dagboek van ontvangsten, dagboek van uitgaven, bewaarplicht, verantwoordingsstukken, jaarrekening, Klinken al deze termen je als Latijn in de oren? Geen nood, een cursus Boekhouden voor verenigingen kan wonderen doen. Na afloop van deze cursus ben je op de hoogte van al de financiële verplichtingen waarmee een kleine vereniging zonder winstoogmerk te maken krijgt. De juridische aspecten van de vzw-wetgeving (2,5 uur) Tijdens deze sessie bekijken we de vernieuwde vzw-wetgeving: wat zijn de voornaamste wijzigingen tegenover de vroegere wetgeving? Welke zijn de belangrijkste bepalingen in de wet? Hoe zit het met de aansprakelijkheid van bestuur en bestuursvrijwilligers? Hoe kan een vzw ontbonden worden en in welke gevallen kan er sprake zijn van een gerechtelijke ontbinding? Beroepsgeheim (2,5 uur) Als vrijwilliger krijg je vaak informatie waarvan je niet goed weet wat je er mee aan moet Mag je dit aan een leidinggevende doorvertellen of moet je dit voor jezelf houden? Wanneer spreek je van beroepsgeheim en wat bedoelen we met discretieplicht? Wat zegt de vrijwilligerswetgeving hierover? Papierwerk, reglementeringen en vergunningen (2,5 uur) Als je muziek wilt gebruiken tijdens je activiteit begeef je je op het terrein van Sabam en de Billijke Vergoeding. Maar wanneer moet je nu Sabam en/of Billijke Vergoeding aanvragen? Hoeveel gaat je dat kosten? Tijdens deze vorming leggen we je op duidelijke wijze uit hoe de wetgeving terzake precies in elkaar zit en hoe je kunt berekenen hoeveel je precies moet betalen aan Sabam en Billijke Vergoeding. Verder bekijken we tijdens deze vorming hoe het zit met andere reglementeringen, bijvoorbeeld de tapvergunning, de wet op de bewakingsdiensten enz.

6 10 vrijwilligersacademie limburg vrijwilligersacademie limburg COMMUNICATIE De manier waarop je communiceert met je leden, achterban, deelnemers aan activiteiten bepaalt voor een groot stuk de uitstraling van je vereniging en de manier waarop buitenstaanders zich een beeld van jou vormen. In de sessies die onder het luik Communicatie terug te vinden zijn bekijken we voornamelijk: hoe je met een gerichte en doelbewuste communicatie je imago kunt verbeteren en daardoor er ook in zal slagen om nieuwe mensen aan te trekken voor je activiteiten hoe je je boodschap op een gerichte manier, via de meest geschikte kanalen kunt overbrengen naar je doelpubliek, rekening houdend met je budget. Public relations voor een beter imago (2,5 uur) Veel verenigingen werken hard aan hun imago en zoeken hoe ze in de communicatie naar buiten de identiteit van de vereniging kunnen verbeteren. Deze sessie combineert theorie en praktijk en werkt concreet rond het communicatieplan en de communicatiestrategie. Verenigingscommunicatie (2,5 uur) Als vereniging moet je efficiënt communiceren naar je doelgroepen om ervoor te zorgen dat mensen weten waar je vereniging voor staat, welke activiteiten je aanbiedt, hoe ze je kunnen contacteren enz. De laatste jaren is de ontwikkeling op het vlak van verenigingscommunicatie erg snel gegaan; denk maar aan de mogelijkheden die internet en de dag van vandaag bieden. Welke kanalen kun je allemaal gebruiken, hoe bereik je het best bepaalde doelgroepen, wat zijn aandachtspunten bij het opstellen van een goede affiche en hoe bereik je je publiek zonder dat het veel geld kost? Spreken voor publiek (2,5 uur) Een krop in de keel, klamme handjes, zenuwen die door de keel gieren Voor veel mensen is het moeten spreken voor publiek niet direct een aantrekkelijk vooruitzicht. Tijdens deze vorming bekijken we samen hoe een goede spreekbeurt eruit ziet. Hoe begin je eraan, hoe bouw je ze op? Waar blijf je met je handen? Hoe betrek je het publiek bij jouw verhaal? Wat zegt je lichaamstaal? Tijdens deze vorming krijg je veel tips, tricks en aandachtspunten om zelf succesvol te spreken voor een publiek. Succesvol promotie voeren (2,5 uur) Tijdens deze sessie krijg je praktische tips over hoe je op een goedkope, originele en efficiënte manier extra reclame maakt voor je activiteit naar nietleden. We reiken je tips aan om anderen uit hun tent te lokken, om andere of meer vrijwilligers te bereiken, om beter leden te werven of om je activiteit beter bekend te maken in de gemeente. ORGANISEREN VAN ACTIVITEITEN Organisaties hebben doelen. Om deze te bereiken beschikken ze over diverse instrumenten. Enkele van deze instrumenten komen uitvoerig aan bod tijdens de reeks organisatiewerking. Op zoek naar sponsoring (2,5 uur) De organisatie van een activiteit kost handen vol geld. Samenwerking met sponsors is één van de aangewezen manieren om, voordat de eigenlijke activiteit plaatsvindt, toch al wat inkomsten te genereren. Maar natuurlijk moet je sponsors warm maken om jouw activiteit financieel te ondersteunen. Hoe je dat best aanpakt bekijken we tijdens deze sessie. We reiken je enkele praktijkvoorbeelden en werkmethoden aan waarmee je nadien zelf onmiddellijk aan de slag kunt. Succesvol projectdossiers schrijven (2,5 uur) Verenigingen kunnen zowel op gemeentelijk, provinciaal, Vlaams, federaal en Europees niveau een beroep doen op tal van subsidies. Met deze cursus willen we je een aantal gebruiksvriendelijke tips aanreiken om een goed projectdossier in elkaar te boksen. We willen met andere woorden jouw competentie om projectaanvragen te schrijven, vergroten. Deze cursus kan aangeboden worden in diverse formats. Voor meer info neem je best contact op met Vormingplus Limburg. Eventmanagement (2,5 uur) Als je de dag van vandaag een evenement wilt organiseren word je geconfronteerd met een heleboel reglementeringen, wetten en andere zaken waar je rekening mee moet houden. Tijdens deze sessie bekijken we volgende aspecten Veiligheid op je evenement Verzekeringen Welke vergunningen moet je aanvragen?

7 12 vrijwilligersacademie limburg vrijwilligersacademie limburg Hoe zit het met Sabam en Billijke Vergoeding? Hoe ziet een goede affiche er uit en waar mag je borden plaatsen? Hoe stel je een begroting op? Een draaiboek opstellen voor je activiteit (2,5 uur) Een goed draaiboek is onmisbaar bij elk evenement, zowel bij de voorbereiding als tijdens het evenement. Draaiboeken worden vaak alleen gezien als hulpmiddel bij de uitvoering van een evenement of activiteit. Het is echter ook van groot belang bij de voorbereiding van het evenement. Het draaiboek dwingt de organisatoren grondig na te denken over de wijze waarop het evenement van minuut tot minuut moet verlopen. Door tijdig te beginnen met het opstellen van het draaiboek, krijgt de organisator een helder inzicht in hoe ver hij staat met de organisatie. Het schept duidelijkheid in wat er nog moet gebeuren. Tijdens deze vorming krijg je handige tips om zelf stap voor stap aan de slag te gaan om zelf een draaiboek voor je activiteit op te stellen. DIGITALISERING Als vereniging moet je mee met je tijd. De digitale evolutie van de laatste jaren heeft ervoor gezorgd dat elke zichzelf respecterende vereniging aanwezig is op internet met een eigen website, een Facebookpagina enz. Via de vormingen onder de noemer digitalisering willen we verenigingen helpen om hun weg te vinden in het digitale bos. Hoe maak je een Facebookpagina? Hoe maak je een website? We laten je ook kennismaken met gratis computerprogramma s die je in staat stellen om op een gebruiksvriendelijke en goedkope manier zelf folders te ontwerpen en foto s te bewerken. Een folder maken voor je vereniging (6 uur) Het maken van folders, affiches, nieuwsbrieven en uitnodigingen kan je op verschillende manieren en met verschillende software. Je kunt je tekstverwerker gebruiken als beeldbewerkingsprogramma. Je zal echter al vlug op problemen stoten als je tekst en afbeeldingen wilt combineren en een aantrekkelijk resultaat wilt bereiken. Tijdens deze lessenreeks (2 lessen van elk 3 uur) maken we gebruik van Scribus een volledig gratis en legaal programma en leer je al doende hoe je een mooie affiche of folder in elkaar kunt steken. Houd er wel rekening mee dat er minstens 1 computer per 2 deelnemers ter beschikking moet staan. Foto s bewerken en delen met Picasa (6 uur) Picasa is een gratis programma van Google waarmee je foto s op je computer kunt organiseren, zoeken, bewerken en met andere personen kan delen. De mogelijkheden om de foto s te bewerken zijn natuurlijk beperkter dan bij dure programma s zoals Photoshop. Toch is de cursus Picasa een aanrader voor verenigingen die op een gebruiksvriendelijke manier foto s van activiteiten willen bewerken en delen. Houd er wel rekening mee dat er minstens 1 computer per 2 deelnemers ter beschikking moet staan. Een gratis website maken met Drupal (6 uur) Met Drupal kun je snel en gratis je eigen website maken. De mogelijkheden zijn enorm uitgebreid. We helpen je op weg in het programma en wijzen je op bijkomende aandachtspunten. Deze cursus is geschikt voor personen met basiservaring computer. De Uitdatabank (2,5 uur) Sinds 2005 beschikt de Vlaamse overheid met de UiTdatabank (de voormalige CultuurDatabank) over een specifieke website voor de verzameling en verspreiding van cultuur- en vrijetijdsaanbod in Vlaanderen en Brussel. Een concert, voorstelling, tentoonstelling of film? Cursussen, architectuur, erfgoed of evenementen? Wandelingen, sportevenementen, kaartavonden of kermissen? Het krijgt allemaal zijn plaats in de UiTdatabank, die dag na dag verder groeit. Elk jaar worden zo n activiteiten ingevoerd. Je hoeft maar één keer in te voeren in de UiTdatabank om je aanbod te zien verschijnen in een heleboel agenda s. Intussen maken al meer dan 270 online, gedrukte en mobiele kanalen gebruik van de UiTdatabank. Waaronder de meeste grote media en tal van steden en gemeenten. We bekijken hoe je een activiteit kunt toevoegen en opzoeken in de UiTdatabank. Facebook voor beginners (6 uur) Het internet is de laatste jaren erg veranderd. Sociale websites zoals Facebook, YouTube, Kapaza en Wikipedia zijn onmisbaar. Maak kennis met Facebook, de site waar iedereen over spreekt. Je leert een profiel maken op Facebook, je vrienden opzoeken en foto s delen.

8 14 vrijwilligersacademie limburg vrijwilligersacademie limburg Wat is Facebook en waarvoor kun je Facebook gebruiken? Een profiel maken Privacy-instellingen! Accountinstellingen bewerken Foto s op je profiel plaatsen Waar zie je dat meldingen binnenkomen? Vrienden zoeken Vrienden toevoegen Nieuwsoverzicht bekijken Berichten plaatsen (met de nodige privacy instellingen) op je eigen profiel Berichten plaatsen op profiel van vrienden Reageren op berichten. Voor deze cursus is er minstens internetaansluiting en 1 computer per 2 deelnemers nodig. Facebook voor gevorderden (6 uur) Starten met Facebook is helemaal niet moeilijk. Maar waarvoor kun je het precies gebruiken? Deze vormingssessie is geschikt voor Facebookgebruikers met vragen rond privacy, evenementen organiseren en mensen uitnodigen. Privéberichten sturen Chatfunctie (online of offline zijn) Notities schrijven Het prikbord gebruiken Een foto album toevoegen Een foto album wijzigen Lijsten maken Delen van informatie (berichten, links, filmpjes, foto s) Zoeken van interesses (groepen) Voor deze cursus is er minstens 1 computer nodig per 2 deelnemers en internetaansluiting. Facebook gebruiken voor je vereniging of organisatie (6 uur) Tijdens deze vorming bekijken we heel specifiek op welke manier je Facebook kunt gebruiken om de werking van je vereniging te versterken, meer volk aan te trekken voor je activiteiten en misschien zelfs om extra vrijwilligers aan te trekken. Korte herhaling groepen vinden en liken volgens interesses Zoeken en liken van pagina s Eigenschappen van een groep en van een pagina Een groep starten op Facebook Inhoud op de groep plaatsen Vrienden uitnodigen om lid te worden van de groep Evenementen opmaken (vb. vergaderingen, Algemene Vergadering, vormingssessie, feestje, ) Vrienden uitnodigen voor evenementen Adverteren op Facebook: hoe werkt het? Facebook koppelen aan andere sociale media: Instagram, Socialcam,... Specifieke vragen van deelnemers, bevindingen, adviezen geven,... Voor deze cursus is er minstens 1 computer nodig per 2 deelnemers en een internetaansluiting. 2 VORMING ORGANISEREN OF INSCHRIJVEN VOOR VORMING 2.1 Praktische informatie: 10 troeven Organisaties waarderen de Vrijwilligersacademie Limburg voor de vele troeven die ze in huis heeft. GEDREVEN BEGELEIDERS De sessies worden ontwikkeld door ervaren groepsbegeleiders. Ze hebben elk een affiniteit met de groep vrijwilligers en leidinggevenden/coördinatoren (beroepskrachten en bestuursvrijwilligers). Ze hebben de nodige thematische kennis en ze beheersen de vaardigheid om succesvol met een groep te werken. EEN BEPROEFD AANBOD We bieden een gevarieerd en ruim aanbod sessies. Het gaat hier om initiële vorming: binnen het bestek van (in principe) 2 à 3 uren krijgt je een inleiding in een bepaalde thematiek. Voor startende vrijwilligers hebben de sessies een inspirerende waarde als kaderaangever. Je krijgt een antwoord op de vraag: Hoe pak je dit het beste aan?. Voor geroutineerde vrijwilligers hebben de sessies een waarde als toetssteen : doe je wat je doet goed?.

9 16 vrijwilligersacademie limburg vrijwilligersacademie limburg MAATWERK Wie zijn gading niet vindt in het aanbod, of met specifieke vormingsvragen zit, kan ook bij de Vrijwilligersacademie Limburg terecht. Alle vragen worden onderzocht en indien mogelijk wordt er een aanbod op maat uitgewerkt. FLEXIBILITEIT Voor de groepssessies waarvoor nog geen concrete data vastliggen, kun je in overleg met Vormingplus Limburg hierover afspraken maken. Een sessie kan plaatsvinden in de voormiddag (tussen en uur), in de namiddag (tussen en uur) of s avonds (tussen en uur). BIJ JE THUIS WAT MOET JE VOORZIEN? De sessies vinden plaats in een door jou gekozen en gereserveerde accommodatie. Let op dat je bij de reservatie de volgende logistieke uitrusting voorziet: lokaal met tafels en stoelen in een vierkant of rechthoek bord of flap-over, een wit scherm voor het geven van een presentatie, beamer. Bedenk ook dat de deelnemers en de begeleiding het appreciëren wanneer er tijdens de sessie water, koffie en thee te krijgen is. AANTREKKELIJKE WERKVORMEN De begeleiders van de Vrijwilligersacademie Limburg vatten vorming niet op als een schools gebeuren. Elke vormingssessie bestaat in principe voor 30% uit het geven van informatie (het aanreiken van een praktijkgericht theoretisch kader) en voor 70% uit het uitwisselen van ervaringen en visies die in de groep leven. Ze worden uitgelokt via opdrachten in kleine en grote groep. De kwaliteit van het samenspel tussen begeleider en groep bepaalt het succes van het verloop van de sessie. Elke deelnemer krijgt een deelnemersmapje met werk- en/of infobladen. De sessies worden afgerond met een korte evaluatie. KWALITEIT BOVEN KWANTITEIT Het werken met ervaringen, eigen aan de gehanteerde methodiek, vraagt dat groepen met deelnemers niet te groot zijn. Een minimum van 6 is een vereiste en een maximum van 15 is ideaal. ALLEEN OF MET TWEE Het staat je vrij om al dan niet samen met een andere organisatie een vormingssessie voor jouw vrijwilligers aan te vragen (om de kosten te delen of om voldoende deelnemers te kunnen waarborgen). We vragen enkel dat er één contactpersoon is en dat je het minimum en maximum aantal deelnemers respecteert (tussen 6 en 15 deelnemers). KOSTPRIJS, INSCHRIJVINGEN EN AANVRAGEN Wanneer je een sessie wenst aan te vragen, neem je best eerst even telefonisch, per brief of per mail contact op met Vormingplus Limburg om een geschikte datum af te spreken. Houd wel rekening met een organisatieperiode van minimum 1 maand. We bespreken samen alle inhoudelijke en praktische gegevens, zodat we de sessie zo veel mogelijk op maat kunnen brengen. Voor een sessie betaal je 60 euro per vormingsuur en een kilometervergoeding vanuit Hasselt. Grootte van de groep: minimum 6 en maximum 15 deelnemers. In deze prijs zijn de deelnemersmap met infobladen en/of werkbladen inbegrepen. Om misverstanden te vermijden zetten we alle inhoudelijke en praktische gegevens nog even in een overeenkomst. Samen met de overeenkomst ontvang je een factuur met verzoek tot betaling. ANNULERINGEN Het kan gebeuren dat je buiten je wil om een sessie moet annuleren. We hebben hiervoor begrip. Toch zijn wij genoodzaakt een annuleringsvergoeding van 50 euro aan te rekenen wanneer een aangevraagde vorming (vastgelegd in een overeenkomst en verstuurd door Vormingplus vzw aan de aanvrager) wordt geannuleerd binnen een periode van twee weken voor de aanvang van de sessies. Het kan uitzonderlijk gebeuren dat door overmacht (ziekte, ongeval, van de begeleider) de sessie niet kan plaatsvinden. We verbinden ons er toe om je in dit geval zo snel mogelijk te verwittigen en we bepalen samen een nieuwe datum. De Vrijwilligersacademie kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten gemaakt door de aanvragende organisatie. Een andere begeleider inschakelen is niet mogelijk, vermits iedere begeleider zijn thematische specialiteit heeft.

10 18 vrijwilligersacademie limburg vrijwilligersacademie limburg RESERVEREN VAN EEN VORMING Vormingplus Limburg - Vrijwilligersacademie Cellebroedersstraat 13-15, 3500 Hasselt Mario Knippenberg, educatief medewerker - tel Vormingsdata WERKEN MET VRIJWILLIGERS Basiscursus Vrijwilligersmanagement lesgever Erwin Vermesen 2013 Datum: maandag 25 maart 2013 Locatie: Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt Duur: tot u. Datum: dinsdag 5 september 2013 Duur: 19u tot 22 u Datum: woensdag 26 maart 2014 Locatie: CC Casino, Kioskplein 25, 3582 Beringen Duur: tot u. Datum: donderdag 18 september 2014 Locatie: CC Achterolmen, Van Eycklaan 72, 3680 Maaseik Duur: 19 tot 22 u. WETGEVING De juridische aspecten van de vzw-wetgeving Lesgever: Davy De Laeter 2013 Datum: donderdag 25 april 2013 Datum: dinsdag 15 oktober 2013 Locatie: CC De Velinx, Dijk 111 bus 2, 3700 Tongeren Duur: tot u Datum: donderdag 03 april 2014 Locatie: Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt Duur: 19 tot 22 u. Datum: dinsdag 14 oktober 2014 Locatie: CC Casino, Kioskplein 25, 3582 Beringen COMMUNICATIE Succesvol promotie voeren Lesgever: Mario Knippenberg 2013 Datum: dinsdag 23 april 2013 Locatie: CC Casino, Kioskplein 25, 3582 Beringen Duur: 19 tot 22 u. Datum: donderdag 10 oktober 2013 Duur: tot u.

11 20 vrijwilligersacademie limburg vrijwilligersacademie limburg Datum: donderdag 13 maart 2014 Locatie: CC De Velinx, Dijk 111 bus 2, 3700 Tongeren Datum: dinsdag 7 oktober 2014 Locatie: Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt Duur: 19 tot 22 u. ORGANISEREN VAN ACTIVITEITEN Eventmanagement Lesgever: Mario Knippenberg 2013 Datum: donderdag 16 mei 2013 Datum: maandag 21 oktober 2013 Locatie: Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt Duur: 19 tot 22 u Datum: donderdag 20 februari 2014 Locatie: CC Achterolmen, Van Eycklaan 72, 3680 Maaseik Duur: 9.30 tot u. Datum: donderdag 25 september 2014 Locatie: CC De Velinx, Dijk 111 bus 2, 3700 Tongeren DIGITALISERING Een folder maken voor je vereniging Elke vorming bestaat telkens uit twee sessies. Lesgever: Sarah De Ceuster 2013 Datum: maandag 14 oktober en maandag 21 oktober Datum: dinsdag 11 maart en dinsdag 18 maart 2014 Duur: tot u. Datum: maandag 13 oktober en maandag 20 oktober 2014 DIGITALISERING Facebook Elke vorming bestaat telkens uit twee sessies. Lesgever: Werner Curinckx 2014 Facebook voor beginners Datum: donderdag 16 januari en donderdag 23 januari 2014 Duur: 14 tot 17 u. Facebook voor gevorderden Datum: donderdag 30 januari en donderdag 06 februari 2014 Duur: 14 tot 17 u. Facebook gebruiken voor je vereniging of organisatie Datum: donderdag 20 februari en donderdag 27 februari 2014 Duur: 14 tot 17 u.

12 22 vrijwilligersacademie limburg vrijwilligersacademie limburg INSCHRIJVEN Vormingplus Limburg - Vrijwilligersacademie Cellebroedersstraat 13-15, 3500 Hasselt Mario Knippenberg, educatief medewerker - tel Kostprijs: 5 euro per persoon per vorming. 3 VORMING VOOR PROFESSIONELEN OF ANDERE VRAGEN OVER VRIJWILLIGERSWERK Professionelen die in een organisatie werken met vrijwilligers, vrijwilligers begeleiden, vrijwilligerswerk organiseren kunnen voor het organiseren van een vorming uit dit vormingsaanbod of een andere vorming, contact opnemen met een freelancelesgever. Voor meer informatie hierover of als je een andere vraag hebt over vrijwilligerswerk (wetgeving, werven, op zoek naar vrijwilligerswerk, promotiemateriaal, de gratis verzekering voor vrijwilligers) kun je het Steunpunt Vrijwilligerswerk Limburg contacteren. Contactgegevens Steunpunt Vrijwilligerswerk Limburg, Directie Mens, provincie Limburg Universiteitslaan 3 (H-blok), 3500 Hasselt Wendy Vannitsen - tel

13 v.u. Tom Van Thienen, bestuursdirecteur Directie Mens, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt foto Robin Reynders vormgeving Hilde Winters, Grafische Producties, Informatie en Communicatie, provincie Limburg 24 vrijwilligersacademie limburg Contact Wendy Vannitsen - tel bereikbaar op werkdagen tijdens de kantooruren (behalve woensdag) Steunpunt Vrijwilligerswerk provincie Limburg Universiteitslaan Hasselt limburg.be provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT

vormingsaanbod voor vrijwilligers I voorjaar 2013 www.vrijwilligersacademie.be

vormingsaanbod voor vrijwilligers I voorjaar 2013 www.vrijwilligersacademie.be DE VRIJWILLIGERSACADEMIE vormingsaanbod voor vrijwilligers I voorjaar 2013 www.vrijwilligersacademie.be Bent u een enthousiaste vrijwilliger en wilt u graag bijblijven, nieuwe vaardigheden aanleren, en

Nadere informatie

Vormingsaanbod. De digitale wereld voor senioren

Vormingsaanbod. De digitale wereld voor senioren Vormingsaanbod De digitale wereld voor senioren VORMINGSAANBOD VOOR SENIOREN DIE HUN EERSTE STAPPEN ZETTEN IN DE DIGITALE WERELD Digitalisering is een thema waar in Limburg reeds een vormingsaanbod rond

Nadere informatie

Vormingsaanbod voor vrijwilligers I NAJAAR 2012. www.vrijwilligersacademie.be

Vormingsaanbod voor vrijwilligers I NAJAAR 2012. www.vrijwilligersacademie.be DE VRIJWILLIGERSACADEMIE Vormingsaanbod voor vrijwilligers I NAJAAR 2012 www.vrijwilligersacademie.be Bent u een enthousiaste vrijwilliger en wilt u graag bijblijven, nieuwe vaardigheden aanleren, en uw

Nadere informatie

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN Het Handvest succesvol vrijwilligen is opgevat als een handig en visueel aantrekkelijke tool. Het moet organisaties toelaten zich te profileren als vrijwilligersorganisatie(-dienst

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Infofiches opleidingen voorjaar 2012

Infofiches opleidingen voorjaar 2012 Infofiches opleidingen voorjaar 2012 1. Alcohol en drugspreventie Iedereen is begaan met de problemen die voortvloeien uit middelengebruik. Als sportclub kan je ook met gebruik en/of misbruik van alcohol

Nadere informatie

Dynamo Project opleidingen Infofiches voorjaar 2012

Dynamo Project opleidingen Infofiches voorjaar 2012 Dynamo Project opleidingen Infofiches voorjaar 12 1. Aanbod Sportdiensten en sportfederaties kunnen volgende opleidingen aanvragen: +/- 3 uur durende opleidingen (met attest): 2.1 Mijn sportclub, een vzw?...

Nadere informatie

Praktische richtlijnen organisatoren

Praktische richtlijnen organisatoren Praktische richtlijnen organisatoren Praktische richtlijnen en taken voor de sportfederaties/sportdiensten die een Sportac - opleiding aanvragen Inhoud 1. Accommodatie 2. Promotie van de opleiding 3. Inschrijvingen

Nadere informatie

PROMOTIE [ PROMOTIE. Inhoudstafel. Ajoce vzw organiseert een festival. Hoe kan ze dit evenement promoten?

PROMOTIE [ PROMOTIE. Inhoudstafel. Ajoce vzw organiseert een festival. Hoe kan ze dit evenement promoten? [ PROMOTIE PROMOTIE Ajoce vzw organiseert een festival. Hoe kan ze dit evenement promoten? De Chinese vrouwenvereniging maakt een affiche voor een nieuwjaarsreceptie. Welke info mag niet ontbreken? Inhoudstafel

Nadere informatie

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen.

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen. OPEN AANBOD Vormingsaanbod training tot meterschap Voor Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven Uit regio Kempen Door Vzw Agora Neerjouten 11 3550 Heusden-Zolder Tel. 011/57 01 60 Fax 011/57

Nadere informatie

Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN

Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN Affligem Computeropleidingen 2011 2012 http://www.tvds.be Hoe inschrijven? Inschrijven kan ten laatste

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie Digitaal Leerplein -

Inleiding. Meer informatie Digitaal Leerplein - Inleiding Deze catalogus bevat een overzicht van alle programma s uit het Digikundig Sollicitatie-pakket. Het Digikundig sollicitatie-pakket is de e-learningportal van Digitaal Leerplein; hét startpunt

Nadere informatie

MINI-CURSUS FACEBOOK. 1. Statusupdates op je prikbord (1) (2) (3) (4) (5)

MINI-CURSUS FACEBOOK. 1. Statusupdates op je prikbord (1) (2) (3) (4) (5) MINI-CURSUS FACEBOOK 1. Statusupdates op je prikbord (1) (2) (3) (4) (5) Onder het tabblad Nieuwsoverzicht (1) kan je bekijken welke publieke berichten ( statusupdates ) je vrienden hebben gepost. Dit

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN V.Z.W. www.educo.be educo@educo.be COMPUTEROPLEIDINGEN COMMUNICATIE & MEDIA OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN EDUCO vzw Mgr. Broekxplein 6-3500 Hasselt (in De Volksmacht tegenover het station) Gaat uw vereniging,

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Doet je buurt bruisen.

Doet je buurt bruisen. Doet je buurt bruisen. Gratis tool Organiseer op www.planidoo.be Samen. Sneller. Beter. 1 Een event in je straat, dorp, gemeente of stad? Gratis tool Ben je een vat vol wervelende ideeën voor toffe activiteiten

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator voor organisatoren (geldend vanaf 13 februari 2015) Afdeling Sportkaderopleiding

Nadere informatie

Computerlessen voorjaar 2014

Computerlessen voorjaar 2014 GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR SENIOREN Secretariaat : Astridplein 17, 9150 Bazel 03 740 04 08 - secretariaat.senior@gmail.com Informatie : http://users.telenet.be/kruibeke Voorzitter : Levien Foubert 03

Nadere informatie

Ook jouw activiteiten in de kalender op Retie.be! Handleiding bij het invoeren

Ook jouw activiteiten in de kalender op Retie.be! Handleiding bij het invoeren Ook jouw activiteiten in de kalender op Retie.be! Handleiding bij het invoeren Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is de evenementenkalender van Retie?... 3 1.2. Hoe krijg je jouw informatie in de agenda

Nadere informatie

Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen

Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen Welkom bij vzw AIF! Wil jouw vereniging culturele activiteiten organiseren, maar weet je niet hoe? Is jouw organisatie op

Nadere informatie

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren 1. Inleiding Het is een feit dat vandaag veel sporttechnisch niet gediplomeerde

Nadere informatie

Aan de slag met de nieuwe UiTdatabank!

Aan de slag met de nieuwe UiTdatabank! Aan de slag met de nieuwe UiTdatabank! 1 Surf naar www.uitdatabank.be Om activiteiten in te voeren log je in met je UiTiD. UiTiD is je persoonlijke account waarmee je je kan aanmelden op UiTdatabank, UiTinVlaanderen

Nadere informatie

Van maandag 28/2 tot en met zaterdag 5/3. Vormingsweek voor vrijwilligers WELGEVORMD DIGITAAL

Van maandag 28/2 tot en met zaterdag 5/3. Vormingsweek voor vrijwilligers WELGEVORMD DIGITAAL Van maandag 28/2 tot en met zaterdag 5/3 Vormingsweek voor vrijwilligers WELGEVORMD DIGITAAL Workshops (inschrijven verplicht) Ga je één keer per jaar als vrijwilliger helpen op het feest van de brandweer?

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de

Nadere informatie

Opmerkingen. engagement en budget. Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming. doelgroep en format

Opmerkingen. engagement en budget. Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming. doelgroep en format Opmerkingen Inbreng opleidingsthema's Akkoord van de directie engagement en budget Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming Reservering locatie Samenstelling inhoud Begroten doelgroep en format

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN www.educo.be educo@educo.be V.Z.W. COMPUTEROPLEIDINGEN COMMUNICATIE & MEDIA OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN EDUCO vzw Koning Albertlaan 27-9000 GENT (vlakbij Sint-Pietersstation) Gaat uw vereniging, organisatie

Nadere informatie

1. Ongeveer een half jaar van tevoren

1. Ongeveer een half jaar van tevoren 68 Er bestaat geen ideaal recept voor het organiseren van een concert. Er spelen immers honderden dingen mee in het welslagen van de avond en de moeilijkheidsgraad om dit te realiseren. Maar we doen toch

Nadere informatie

Voor allochtone groepen bestaat de mogelijkheid het discussiespel uit te breiden met Wat zegt de Koran -vraagjes.

Voor allochtone groepen bestaat de mogelijkheid het discussiespel uit te breiden met Wat zegt de Koran -vraagjes. Gezondheidssessies MammObox Huisje weltevree Gezondheidsstraat 13 Rookvrij, ook voor mij? Weet wat je eet Over en voor vrouwen Blijf diabetes voor Beweeg je gezond GEZONDHEIDSSESSIE MAMMOBOX Krijg je

Nadere informatie

OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL

OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL 2 OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL Fedagrim, de Belgische federatie van leveranciers van machines, gebouwen en uitrusting voor landbouw en groene zones vzw, heeft een reeks verdelers van tuinmaterieel

Nadere informatie

Tips voor een succesvol evenement

Tips voor een succesvol evenement Tips voor een succesvol evenement Luc David Lien Vanden Broucke Toerisme, WES Zet drie Vlamingen bij elkaar en ze beginnen iets te organiseren. Maar hoe beginnen ze eraan? Een succesvol evenement organiseren

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat

Nadere informatie

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging Inhoud van de cursussen van DLB, voorjaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het voorjaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn vier cursussen, bedoeld

Nadere informatie

THE MAKING OF WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN. Week van de Amateurkunsten 2017 Infomoment 2

THE MAKING OF WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN. Week van de Amateurkunsten 2017 Infomoment 2 THE MAKING OF WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN 28.4-7.5 17 2 0 Week van de Amateurkunsten 2017 Infomoment 2 Woensdag 11 januari / 19.30 uur Gemeentehuis Maldegem (raadzaal) 1. WAK: wat is dat? 2. Voorwaarden

Nadere informatie

Najaar Vormingsaanbod voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisa es in Brussel.

Najaar Vormingsaanbod voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisa es in Brussel. Najaar 2014 Vormingsaanbod voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisa es in Brussel www.hetpuntbrussel.be Het Punt vzw is jouw steunpunt voor vrijwilligerswerk in Brussel. Via het aanbieden van een vacaturebank,

Nadere informatie

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken:

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken: Voorwoord Voor een geslaagd festival ben je vaak afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Als organisatie van een festival loont het dan ook om een gedegen vrijwilligersbeleid te voeren. De vraag is

Nadere informatie

Inschrijvingsbrochure computerlessen voorjaar 2016

Inschrijvingsbrochure computerlessen voorjaar 2016 1 E-mail : secretariaat.senior@gmail.com Inschrijvingsbrochure computerlessen voorjaar 2016 Doelgroep esplaats : 50-plussers en senioren : asteel Wissekerke, oningin Astridplein 17, 9150 Bazel INSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Potgrond als basis voor een goede organisatie? Het geheim recept van t Kroegske en i see clouds

Potgrond als basis voor een goede organisatie? Het geheim recept van t Kroegske en i see clouds Potgrond als basis voor een goede organisatie? Het geheim recept van t Kroegske en i see clouds Even voorstellen: i seeclouds I see clouds = jongerencultuur collectief Wat juist? I see clouds ondersteunt

Nadere informatie

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG Driedaagse vormingsreeks c Sterk in mijn functie als ergotherapeut in de STUDIEDAG ouderenzorg ERGOTHERAPIE of de geestelijke gezondheidszorg BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG 27 NOVEMBER 2014 De Kronkels-studiedag

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Leren werken met Facebook Facebook is een van de populairste sociale

Nadere informatie

Activiteitendraaiboek VC Tesla Lint Inhoud

Activiteitendraaiboek VC Tesla Lint Inhoud Activiteitendraaiboek VC Tesla Lint Inhoud Inhoud... 1 Info voor website, Facebook en beelscherm... 2 Affiches en Flyers... 3 Materiaal... 4 Aanvragen en toelatingen... 4 Financieel... 4 Takenlijst en

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. open-school

V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. open-school V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, open-school Niet op de openbare weg gooien Kennismaking met computer en internet (3 lessen van 3 uur) Je hebt nog nooit op de computer gewerkt en

Nadere informatie

Introductie FONDSENWERVING. door Carla van de Brake werkzaam bij

Introductie FONDSENWERVING. door Carla van de Brake werkzaam bij Introductie FONDSENWERVING door Carla van de Brake werkzaam bij Inleiding Waarom fondsen werven? 1. Fondsen willen hun geld graag kwijt aan maatschappelijke projecten/ontwikkelingen. 2. Georganiseerde

Nadere informatie

Sociale Media voor beginners. starten met sociale netwerken

Sociale Media voor beginners. starten met sociale netwerken Sociale Media voor beginners starten met sociale netwerken Voorstelling Welke sociale media kennen jullie? Programma 1 - Algemeen: Nik 2 - Facebook voor jou en je vereniging: Laurien 3 - Twitter voor jou

Nadere informatie

Brochure n 5. marketing

Brochure n 5.  marketing Brochure n 5 E-MAILmarketing In samenwerking met Brochure n 1 Vooruit met digitale marketing in de autosector pagina 2 Brochure n 5 E-mailmarketing pagina 2 Introductie De relatie met de klant stopt niet

Nadere informatie

Aanvraagformulier activiteit in het kader van 800 jaar Sint-Niklaas

Aanvraagformulier activiteit in het kader van 800 jaar Sint-Niklaas Aanvraagformulier activiteit in het kader van 800 jaar SintNiklaas A. Contactinformatie organisator HOOFDAANVRAGER Datum aanvraag: 1. (naam): 2. (adres): 3. (tel.): 4. (email): 5. (website): VZW / Feitelijke

Nadere informatie

Handleiding Google+ ICT Design Team. Project Street Art Gent. Workshop 2: Social Media

Handleiding Google+ ICT Design Team. Project Street Art Gent. Workshop 2: Social Media Handleiding Google+ ICT Design Team Project Street Art Gent Workshop 2: Social Media 0 Hoofdstuk 1 Mogelijkheden van Google+ 1.1 Mogelijkheden Google+ is het sociale netwerk van Google. Google+ lijkt in

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Waarom? Wat kan je verwachten? Word LEERMEESTER in de horeca Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Belang van online media. Eric Goubin

Belang van online media. Eric Goubin Belang van online media Eric Goubin 1 1. online media?! 4 Online media Website E-mail Digitale nieuwsbrief Sociale media Apps 5 6 Wat is online communicatie? Niet alleen tekst, maar ook beeld (foto &

Nadere informatie

VORMINGSAANBOD VOOR VRIJWILLIGERS I VOORJAAR 2015. www.vrijwilligersacademie.be

VORMINGSAANBOD VOOR VRIJWILLIGERS I VOORJAAR 2015. www.vrijwilligersacademie.be DE VRIJWILLIGERSACADEMIE VORMINGSAANBOD VOOR VRIJWILLIGERS I VOORJAAR 2015 www.vrijwilligersacademie.be Ben je een enthousiaste vrijwilliger en wil je graag je vaardigheden verder ontwikkelen of nieuwe

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Word leermeester Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring mee maar zoek je een inspirerende manier

Nadere informatie

Een zuurstofkuur voor elk bestuur!

Een zuurstofkuur voor elk bestuur! Een zuurstofkuur voor elk bestuur! Vorming voor bestuursleden Vormingplus regio Brugge vzw Sint-Pieterskerklaan 5 8000 Brugge 050 33 01 12 - regio.brugge@vormingplus.be www.vormingplus.be/brugge Een frisse

Nadere informatie

Hoe vraag je subsidies aan?

Hoe vraag je subsidies aan? 1 Hoe vraag je subsidies aan? Startgids Heb je een idee voor een project? Zoek je nog extra geld? In Borgerhout kan je subsidies aanvragen om projecten te organiseren. We weten dat zo n aanvraag ingewikkeld

Nadere informatie

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30 mei 2013 REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN DEEL 1: ONDERSTEUNING VAN CONCERTEN EN FESTIVALS Art. 1: Wat Dit reglement voorziet

Nadere informatie

Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid

Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid Haal het beste uit je vrijwilligers: Bouwstenen voor een vrijwilligersbeleid Provinciale bijeenkomst VVJ Antwerpen Mechelen, 3 oktober 2013 1 Departement: Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Dienst

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten gezocht open klanten gezocht KLANTEN ZOEKEN VIA INTERNET Wist u dat 8 op 10 Belgen dagelijks het internet gebruikt? En dat de helft daarvan het medium

Nadere informatie

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten Wat is het en wat kun je ermee Gerard Drent Drasco Webdiensten Wie ben ik? Gerard Drent Eigenaar van Drasco Webdiensten Maak websites voor het MKB en kleine ondernemers Ondersteuning Social Media Organiseer

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Doelen en organisatie voor navorming in de kleuterschool

Doelen en organisatie voor navorming in de kleuterschool Navormingsaanbod: muzisch werken met kleuters Kleuters hebben zo hun eigenaardigheden. Ze zitten motorisch anders in elkaar dan kinderen of volwassenen, ze denken anders en kijken daardoor op een andere

Nadere informatie

Hoe werkt u met dit boek?

Hoe werkt u met dit boek? 8 Hoe werkt u met dit boek? Dit boek is geschreven volgens de Visual Steps -methode. De werkwijze is eenvoudig: u legt het boek naast uw computer en voert alle opdrachten stap voor stap direct op uw computer

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

Handleiding UiTdatabank Agenda GoneWest

Handleiding UiTdatabank Agenda GoneWest Handleiding UiTdatabank Agenda GoneWest 1 Surf naar www.uitdatabank.be Om in te voeren in UiTdatabank, moet je aanmelden via UiTiD. Heb je nog geen UiTiD, maak er dan snel één aan (je kan bv jouw Facebook-account

Nadere informatie

JUVA WEBDESIGN. B.I.W. Consult GCV Molenstraat 47 bus 2.01, 8710 Wielsbeke BE

JUVA WEBDESIGN. B.I.W. Consult GCV Molenstraat 47 bus 2.01, 8710 Wielsbeke BE JUVA WEBDESIGN B.I.W. Consult GCV Molenstraat 47 bus 2.01, 8710 Wielsbeke 0495 51 16 13 info@juvawebdesign.be BE 0635.642.087 1 INHOUDSOPGAVE 1.Voorstelling... 3 2.Facebook... 4 2.1 : Wat is het verschil

Nadere informatie

MINI-CURSUS FACEBOOK Statusupdates op je startpagina (1) (2) (3) (4) (5)

MINI-CURSUS FACEBOOK Statusupdates op je startpagina (1) (2) (3) (4) (5) MINI-CURSUS FACEBOOK Statusupdates op je startpagina (1) (2) (3) (4) (5) Onder het tabblad Nieuwsoverzicht (1) kan je bekijken welke publieke berichten ( statusupdates ) je vrienden hebben gepost. Dit

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

Talenten inzetten voor communicatie en samenwerking

Talenten inzetten voor communicatie en samenwerking PN193SO/1617 Ingrid Molein, Eef Rombaut, Tine Van Severen Talenten inzetten voor communicatie en samenwerking PN193SO/1617 Hoe kunnen leerlingen efficiënt samenwerken? Hoe kan je groepen indelen rekening

Nadere informatie

DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST

DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST Gebruik deze checklist om te beslissen welke kanalen je zal gebruiken op je school om zowel leerlingen als collega s te informeren en motiveren over Zuiddag. Deze checklist bestaat

Nadere informatie

Samen digitaal in Blankenberge

Samen digitaal in Blankenberge Programmaboekje Samen digitaal in Blankenberge Al voor het tiende jaar op rij organiseert LINC de Digitale Week in heel Vlaanderen. Ook in Blankenberge worden er van 22 tot 30 april gratis activiteiten

Nadere informatie

Checklist website bouwen

Checklist website bouwen Checklist website bouwen Je wilt een website voor je bedrijf. Of de bestaande website veranderen. Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht van je. Er zijn veel mogelijkheden en je moet in het proces

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging?

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Heeft u altijd al eens iets willen doen voor de Mucovereniging, maar u weet niet goed wat? Dan helpen wij u daar graag mee verder! In deze informatiegids

Nadere informatie

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH Alternatieve financiering Cultuurplatform Alternatieve financiering Sponsoring van profit bedrijven aan cultuurinstellingen Alle vormen van inkomsten /samenwerkingen die geen

Nadere informatie

World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN

World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN STAPPENPLAN REPUTATIESCAN EN WEBCARE SENTIMENTANALYSE Sentiment positief Sentiment neutraal Sentiment negatief Zowel bij sentiment positief, neutraal als negatief

Nadere informatie

Opleidingen 2016 voor politici

Opleidingen 2016 voor politici Opleidingen 2016 voor politici WIVO vzw Koning Leopold III-Laan 41, 8200 Brugge www.wivo.be p. 1 Inhoudstafel Besluitvormingsprocessen begeleiden van brainstorm tot beslissing... 3 Beslissen op intuïtie...

Nadere informatie

Dag van de Sportclubbestuurder

Dag van de Sportclubbestuurder Dag van de Sportclubbestuurder exclusief voor sportclubbestuurders en medewerkers van sportfederaties Dag van de Sportclubbestuurder in Vlaams-Brabant Leuven - 6 november 2010 Vlaams-Brabant - Leuven

Nadere informatie

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmoment voor kinderbegeleiders Kinderopvang is volop in beweging. Vanuit het Steunpunt Kinderopvang van de VVSG en Diverscity willen we mee invulling geven

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

Inclusieve praktijkvoorbeelden bij sportfederatie RECREAS vzw

Inclusieve praktijkvoorbeelden bij sportfederatie RECREAS vzw Inclusieve praktijkvoorbeelden bij sportfederatie RECREAS vzw Voorstelling RECREAS vzw. INHOUD Voorbeeld van een inclusieve sportvakantie en de beleving van een lesgever Lichamelijke Opvoeding. Voorbeeld

Nadere informatie

STRAKX is NU werken aan een nieuwe toekomst

STRAKX is NU werken aan een nieuwe toekomst Stichting STRAKX Onderzoek en Innovatie Vroeg kinderlijke Chronische Traumatisering Volwassenen (VCT-V) STRAKX is een schakel tussen in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen, behandelaren,

Nadere informatie

Project Lokaal Vrijwilligen. kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk

Project Lokaal Vrijwilligen. kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk Project Lokaal Vrijwilligen kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk Project ism. Cera en VVSG loopt van november 2015 tot en met oktober 2017 ter ondersteuning van OCMW s,

Nadere informatie

V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. open-school

V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. open-school V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, open-school Niet op de openbare weg gooien Opnieuw op volgende locaties: OC De Schelpe Elisabethlaan 32 Violierenlaan 3 b CVO DE AVONDSCHOOL Leopold

Nadere informatie

Financiële richtlijnen: activiteitensubsidie gezondheidspromotie

Financiële richtlijnen: activiteitensubsidie gezondheidspromotie Financiële richtlijnen: activiteitensubsidie gezondheidspromotie Het invullen van het financieel plan (aanvraagformulier) Op het aanvraagformulier vindt u een financieel plan. In dit plan vult u de verwachte

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

JAARCURSUSSEN 15/16. Pipe Smet. GC t Blikveld

JAARCURSUSSEN 15/16. Pipe Smet. GC t Blikveld JAARCURSUSSEN 15/16 Pipe Smet GC t Blikveld Elk jaar opnieuw geven een dertigtal enthousiaste lesgevers onze jaarcursussen aan geïnteresseerde deelnemers. Onderstaande cursussen vinden wekelijks plaats

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

HAAL MEER UIT JE ZAAK!

HAAL MEER UIT JE ZAAK! HAAL MEER UIT JE ZAAK! WORKSHOPS VOOR HANDELAARS EN HUN MEDEWERKERS UIT DE BRUGSE REGIO 2015 (GEORGANISEERD DOOR SBM IN SAMENWERKING MET LOKALE ECONOMIE, STAD BRUGGE) SESSIE 1: HOSPITALITY, GASTVRIJHEID

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk

Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk Deel 2 bijlage 1 Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk RICHTEN VAN HET VRIJWILLIGERSWERK Richten gaat over de doelen van de organisatie, de visie op en uitgangspunten van het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Aan de slag met de online community Breda Doet

Aan de slag met de online community Breda Doet Aan de slag met de online community Breda Doet (versie 2.0, 18 juli 2016) Inhoud: 1 Wat is de online community Breda Doet?... 2 2 Eerste stappen als nieuw lid... 2 2.1 Je persoonlijke instellingen controleren

Nadere informatie