FATF evaluatieverslag: gevolgen voor België. Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF-CFI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FATF evaluatieverslag: gevolgen voor België. Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF-CFI)"

Transcriptie

1 FATF evaluatieverslag: gevolgen voor België Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF-CFI)

2 FATF evaluatieverslag: gevolgen voor België 1. Inleiding 2. Wat zijn de algemene conclusies? 3. Wat zijn de gevolgen? Toegespitst op het financiële en preventieve luik? 4. Conclusies 2

3 1. Inleiding 3

4 1. Inleiding Vierde wederzijdse evaluatie van België: proces dat in september 2013 van start ging. België is een van de vier landen die als eerste geëvalueerd werden, samen met Spanje, Noorwegen en Australië. Hierna is Italië aan de beurt. Zeer lang en tijdrovend proces dat in februari 2015 werd beëindigd. Bij het evaluatieproces worden twee verschillende aspecten beoordeeld: de technische naleving van de veertig aanbevelingen van de FATF enkel het juridische stelsel wordt beoordeeld de doeltreffendheid van het stelsel ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme 4

5 Technische naleving De methodologie voor de evaluatie van technische naleving is gebaseerd op de nieuwe veertig aanbevelingen van de FATF van februari De nieuwe 40 aanbevelingen van de FATF besteden meer aandacht aan een benadering gebaseerd op het risico dan voorheen. Aanbevelingen 1 en 2 van de FATF over een (nationale) risicobeoordeling en coördinatie op het vlak van witwassen en financiering van terrorisme zijn volkomen nieuw. Een nationale risicobeoordeling op het vlak van witwassen en financiering van terrorisme opstellen is verplicht. Ook financiële instellingen en nietfinanciële ondernemingen en beroepen moeten hun eigen risico s op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme beoordelen. 5

6 Technische naleving Om aan de vereisten van aanbevelingen 1 en 2 te voldoen richtte België in juli 2013 twee nationale coördinatieorganen op (het ene orgaan beoordeelt de witwasrisico s en het andere die van financiering van terrorisme), om de gepaste beleidslijnen op het vlak de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme uit te werken en de strijd tegen witwassen en financiering te coördineren. België keurde in december 2013 en februari 2014 de twee eerste nationale risicobeoordelingen goed. België zette de nieuwe aanbevelingen niet om in Belgische wetgeving voor het bezoek ter plaatse, maar besloot op de vierde Europese richtlijn ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme te wachten, die nog niet door het Europees Parlement werd goedgekeurd. 6

7 Technische naleving De FATF stelde voor elke aanbeveling een lijst op met vereisten waaraan moet worden voldaan of wettelijke bepalingen waarover een land moet beschikken om aan de aanbevelingen te voldoen (en vragen die de evaluatoren moeten beantwoorden en hen helpen het juridische stelsel van het land te beoordelen). De evaluatoren kennen vervolgens voor elke aanbeveling een beoordeling toe volgens de mate waarin het land aan deze vereisten voldoet. Compliant volledig nageleefd Geen wijzigingen noodzakelijk. Largely compliant Partially compliant Non- Compliant grotendeels nageleefd gedeeltelijk nageleefd niet nageleefd Slechts kleine wijzigingen noodzakelijk. Grote wijzigingen noodzakelijk. Het juridische stelsel voldoet niet aan de aanbevelingen / normen van de FATF. 7

8 Doeltreffendheid Doeltreffendheid = resultaten die door het land werden behaald. De methodologie om de doeltreffendheid te beoordelen is gebaseerd op 11 onmiddellijke resultaten (te behalen resultaten). De evaluatoren beoordelen de resultaten die door de verschillende bevoegde instanties en de private sector samen werden behaald op het vlak van 11 specifieke resultaten. Onderstaande tabel beschrijft de 11 onmiddellijke resultaten en de instanties die voor elk resultaat bevoegd zijn. Een welbepaald onmiddellijke resultaat kan een invloed hebben op een ander resultaat (bijvoorbeeld: de doeltreffendheid van de gerechtelijke overheden kan gevolgen hebben voor de doeltreffendheid van de financiële inlichtingeneenheid en de doeltreffendheid van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, COIV). 8

9 11 onmiddellijke resultaten 1 Risicobeoordeling op het vlak van witwassen en financiering van terrorisme en nationale coördinatie 2 Internationale samenwerking 3 4 Toezicht (financiële instellingen en niet-financiële ondernemingen en beroepen) Preventieve maatregelen (financiële instellingen en nietfinanciële ondernemingen en beroepen) alle bevoegde instanties verantwoordelijk voor de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme financiële inlichtingeneenheid, gerechtelijke overheden, rechtshandhavingsinstanties, toezichthouders van financiële instellingen en niet-financiële ondernemingen en beroepen toezichthouders van financiële instellingen en niet-financiële ondernemingen en beroepen financiële instellingen en niet-financiële ondernemingen en beroepen 5 Uiteindelijke begunstigde en juridische constructies FOD Justitie 6 Gebruik van financiële inlichtingen opgesteld door de financiële inlichtingeneenheid financiële inlichtingeneenheid, gerechtelijke overheden, rechtshandhavingsinstanties, inlichtingendiensten en FOD Financiën 7 Vervolging van witwassen gerechtelijke overheden, rechtshandhavingsinstanties 8 Inbeslagneming en verbeurdverklaring 9 Vervolging van financiering van terrorisme 10 Bevriezing van tegoeden van terroristen en misbruik van nonprofitorganisaties Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring Federaal Procureur, rechtshandhavingsinstanties en inlichtingendiensten FOD Financiën, douane, inlichtingendiensten 11 Bestrijding van financiering van proliferatie FOD Financiën, douane, inlichtingendiensten 9

10 Doeltreffendheid De beoordeling die een land krijgt voor een onmiddellijk resultaat kan ook voortvloeien uit een (aantal) resultaten behaald door verschillende bevoegde instanties of partners uit de private sector. (bijvoorbeeld: onmiddellijk resultaat 4 preventieve maatregelen toegepast door financiële instellingen en niet-financiële ondernemingen en beroepen, onmiddellijk resultaat 3 toezichtmaatregelen toegepast door de toezichthouders van de financiële instellingen en de toezichthouders van de niet-financiële ondernemingen en beroepen). High Substantial Moderate Low Het land is in hoge mate doeltreffend. Het land is in aanzienlijke mate doeltreffend. Het land is in gemiddelde mate doeltreffend. Het land is in lage mate doeltreffend. Het resultaat is in zeer grote mate bereikt. Kleine verbeteringen zijn noodzakelijk. Het resultaat is in grote mate bereikt. Matige verbeteringen zijn noodzakelijk. Het resultaat is in zekere mate bereikt. Aanzienlijke verbeteringen zijn noodzakelijk. Het resultaat werd niet bereikt of in verwaarloosbare mate bereikt. Fundamentele verbeteringen zijn noodzakelijk. 10

11 Praktische gevolgen van de nieuwe methodologie Eerste vier wederzijde evaluaties met de nieuwe methodologie uit 2013 (technische naleving en doeltreffendheid). Volledig nieuw voor het secretariaat van de FATF, de evaluatoren en het geëvalueerde land. Vereist veel personeel (niet altijd beschikbaar bij het secretariaat van de FATF) technische naleving + doeltreffendheid slechts vier evaluatoren observatoren moesten als evaluatoren optreden. De evaluatoren moeten veel informatie verzamelen (en het land moet veel informatie verstrekken) over het juridische stelsel van het land, statistieken en voorbeelden van procedures en succesverhalen om de doeltreffendheid van het stelsel ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme te beoordelen. 11

12 Praktische gevolgen van de nieuwe methodologie De evaluatoren moeten alle statistieken en documenten (naargelang het land wordt informatie soms anders gepresenteerd) begrijpen en in korte tijd verwerken. Het is niet eenvoudig voor evaluatoren om technische naleving en doeltreffendheid te scheiden. In de eerste versie van het verslag bevatten de beoordelingen voor technische naleving aspecten die op doeltreffendheid betrekking hadden. België drong aan om de beoordelingen op het vlak van technische naleving en die op het vlak van doeltreffendheid te scheiden, om te vermijden dat doeltreffendheid op de technische naleving een invloed zou hebben. Er bestaan vrijwel geen richtlijnen over hoe de beoordelingen op het vlak van technische naleving en doeltreffendheid worden toegekend. De beoordelingen verschillen van land tot land en volgens de evaluatoren ( hoge mate van subjectiviteit bij het toekennen van de beoordelingen). De vier mogelijke beoordelingen zijn zeer ruim en niet nauwkeurig genoeg om een land correct te beoordelen (waarom niet Moderate+ of Moderate- of met een cijfer van 1 tot 10). 12

13 Praktische gevolgen van de nieuwe methodologie De CFI was het aanspreekpunt dat de vragen en antwoorden centraliseerde van alle bevoegde instanties die bij het wederzijdse evaluatieproces betrokken waren. Meer dan twaalf maanden voor de evaluatie van start ging werden er bewustmakingsmaatregelen genomen. De CFI stelde een tabel op die voor elke aanbeveling en onmiddellijk resultaat vermeldde welke bevoegde instantie(s) verantwoordelijk is / zijn. Elke instantie stelde ook een eigen hoofdcoördinator aan. 13

14 2. Wat zijn de algemene conclusies? 14

15 2. Wat zijn de algemene conclusies? België begrijpt de risico s op het vlak van witwassen en financiering van terrorisme zeer goed. De coördinatie van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme in België verloopt goed, alsook de internationale samenwerking, de werking van de financiële inlichtingeneenheid en de vervolging van financiering van terrorisme. België dient het stelsel ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme echter op verschillende vlakken te verbeteren (zie volgende dia s). Welke beoordelingen werden er toegekend? 15

16 Technische naleving aantal beoordelingen Compliant Largely Compliant Partially Compliant Non- Compliant Totaal % 27,5 % 45 % 27,5 % % De vierde Europese richtlijn ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme moet nog door het Europees Parlement worden goedgekeurd (wellicht in juni 2015). De aanbevelingen van de FATF van februari 2012 werden nog niet in Belgische wetgeving omgezet. geen enkele aanbeveling werd niet nageleefd (Non-Compliant) slechts 11 aanbevelingen werden gedeeltelijk nageleefd (Partially Compliant) Subjectiviteit van de beoordelingen: België is van mening dat sommige Partially Compliant beoordelingen overdreven streng zijn. Sommige aanbevelingen werden in 2005 als Compliant beoordeeld en zijn in 2015 Partially Compliant, hoewel er in februari 2012 slechts kleine wijzigingen aan de normen van de FATF werden aangebracht. Een Largely Compliant zou een meer passende beoordeling zijn geweest in plaats van Partially Compliant. 16

17 Doeltreffendheid High in hoge mate doeltreffend Substantial in aanzienlijke mate doeltreffend Moderate in gemiddelde mate doeltreffend Low in lage mate doeltreffend Totaal aantal beoordelingen Substantial : onmiddellijk resultaat (OR) 1 (risicobeoordeling en nationale coördinatie), OR 2 (internationale samenwerking), OR 6 (financiële inlichtingeneenheid) en OR 9 (vervolging financiering van terrorisme) Moderate : OR 3 (toezicht), OR 4 (preventieve maatregelen), OR 5 (uiteindelijke begunstigde en juridische constructies), OR 7 (vervolging van witwassen), OR 8 (inbeslagneming en verbeurdverklaring), OR 10 (bevriezing van tegoeden van terroristen) en OR 11 (bestrijding van financiering van proliferatie) 17

18 Substantial Onmiddellijk resultaat (OR) Vereisten van de FATF België OR 1 risicobeoordeling en nationale coördinatie Het land moet de risico s op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme bepalen, beoordelen en begrijpen. Nationale coördinatie om deze risico s te beperken. De bevoegde instanties werken ook samen en coördineren het beleid in de strijd tegen financiering van proliferatie. België beoordeelt de risico s op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme. België begrijpt de risico s op het vlak van financiering van terrorisme. Meer proactieve aanpak vereist voor het opsporen van nieuwe trends (kwetsbaarheden). Meer instanties en de private sector betrekken. OR 2 internationale samenwerking Tijdig en op constructieve wijze informatie verstrekken of bijstand verlenen aan andere landen (verzoeken die verband houden met uitlevering; het opsporen, in beslag nemen, verbeurd verklaren van tegoeden of informatie met betrekking tot witwassen, terrorismefinanciering of onderliggende misdrijven). Goede internationale samenwerking. Geen problemen vastgesteld bij de uitwisseling van informatie. 18

19 Substantial Onmiddellijk resultaat (OR) Vereisten van de FATF België OR 6 financiële inlichtingeneenheid De bevoegde instanties verzamelen en gebruiken financiële en andere relevante informatie bij onderzoeken in verband met witwassen, onderliggende misdrijven en financiering van terrorisme (betrouwbare, correcte en bijgewerkte informatie). De bevoegde instanties beschikken over de nodige middelen en kennis om de informatie te gebruiken om hun analyse uit te voeren, tegoeden op te sporen en operationele analyse uit te voeren. België beschikt over vele middelen om financiële en andere relevante informatie te verkrijgen met betrekking tot onderzoeken in verband met witwassen, onderliggende misdrijven en financiering van terrorisme (CFI: hoogstaande informatieverzameling, nut van nationale en internationale samenwerking). Door een gebrek aan middelen bij de gerechtelijke overheden kan niet alle informatie optimaal worden benut. OR 9 vervolging financiering van terrorisme Terrorismefinanciering wordt onderzocht, personen die terrorisme financieren worden vervolgd en krijgen doeltreffende, evenredige en ontradende sancties opgelegd. Alle elementen (onderzoek, vervolging, veroordeling en sancties) vormen een coherent geheel dat de risico's met betrekking tot financiering van terrorisme beperkt. De gebruikte methodes zijn niet enkel gericht op de financiële aspecten van terroristische dreigingen. Optreden stemt overeen met de werkelijkheid en dreigingen (opsporing, actieve rol). Reeds verschillende vonnissen voor terrorismefinanciering. 19

20 Waar schiet België tekort en wat moeten we verbeteren? Onmiddellijk resultaat (OR) Vereisten van de FATF België OR 3 Toezicht financiële instellingen en nietfinanciële ondernemingen en beroepen De toezichthoudende overheden moeten controles op afstand en controles ter plaatse uitvoeren volgens het risico van elke instelling. De toezichthoudende overheden moeten ontradende en evenredige sancties opleggen. Onvoldoende controles ter plaatse, zowel bij financiële instellingen als bij niet-financiële ondernemingen en beroepen. Geen sancties. OR 4 Preventieve maatregelen Uitvoering van de verplichtingen ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme door financiële instellingen en niet-financiële ondernemingen en beroepen zoals bepaald in de aanbevelingen van de FATF. Bepaalde niet-financiële ondernemingen en beroepen komen hun verplichtingen ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme onvoldoende na. Bepaalde betalingsinstellingen passen de onderzoeksmaatregelen voor verrichtingen niet correct toe (automatische meldingen). OR 5 Uiteindelijke begunstigde en juridische constructies Het land moet de risico s op het vlak van witwassen en financiering van terrorisme in verband met rechtspersonen en juridische constructies beoordelen, en maatregelen nemen om deze risico s te verminderen. Sancties opleggen aan rechtspersonen die hun transparantieverplichtingen niet naleven. Geen uitvoerige risicobeoordeling van rechtspersonen. Er werden maatregelen genomen, maar deze zijn te recent om de doeltreffendheid ervan te beoordelen. Er werden een reeks sancties opgesteld, maar deze werden nog niet toegepast. 20

21 Waar schiet België tekort en wat moeten we verbeteren? Onmiddellijk resultaat (OR) Vereisten van de FATF België OR 7 vervolging van witwassen Vervolging van witwassen moet doeltreffend en ontradend zijn. Het werk van de gerechtelijke overheden werd als toereikend beoordeeld, de gerechtelijke overheden krijgen echter onvoldoende middelen toegewezen dit tast de doeltreffendheid aan. OR 8 inbeslagneming en verbeurdverklaringen De overheden moeten doeltreffende maatregelen nemen voor inbeslagneming en verbeurdverklaring en het beheer van de in beslag genomen goederen. Nog niet alle magistraten en onderzoeksrechters in België doen een beroep op het COIV. De statistieken van het COIV zijn ontoereikend. Er worden verbeteringen aangebracht. OR 10 gerichte sancties terrorisme en financiering van terrorisme De sancties van de Verenigde Naties moeten onverwijld worden omgezet. Toezicht en doeltreffende en ontradende sancties bij niet-naleving. Te lange termijn op Europees niveau. Geen toezichthoudende overheid en geen sancties. OR 11 sancties financiering van proliferatie Bestrijding van financiering van proliferatie. Te lange termijn op Europees niveau. 21

22 3. Wat zijn de gevolgen? Toegespitst op het financiële en preventieve luik? 22

23 Kwesties ter overweging Gebrek aan passende en nauwkeurige statistieken België beschikt over onvoldoende passende en nauwkeurige statistieken met betrekking tot internationale samenwerking, waaronder de uitlevering van verdachten, inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen op vraag van buitenlandse instanties, vervolging van witwassen, vonnissen inzake witwassen en financiering van terrorisme en inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen. De preventieve maatregelen door verschillende niet-financiële ondernemingen en beroepen moeten worden verbeterd. Het merendeel van de financiële instellingen begrijpt de risico s op het vlak van witwassen en financiering van terrorisme, en neemt gepaste maatregelen ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Bepaalde betalingsinstellingen melden vermoedens niet op gepaste wijze, maar geven in plaats hiervan de voorkeur aan automatische meldingen. Het toezicht op financiële instellingen en niet-financiële ondernemingen en beroepen moet worden verbeterd (controles ter plaatse en sancties zijn ontoereikend). De nauwkeurigheid van informatie in de Kruispuntbank van Ondernemingen moet worden verbeterd, alsook de toegankelijkheid van informatie over de uiteindelijke begunstigde van juridische constructies. 23

24 Kwesties ter overweging De gerechtelijke overheden en rechtshandhavingsinstanties moeten meer middelen toegewezen krijgen om hun doeltreffendheid verder te verbeteren. Het verslag vermeldt duidelijk dat de gerechtelijke overheden en rechtshandhavingsinstanties goed werk leveren, maar ze meer middelen nodig hebben om volledig doeltreffend te zijn. De doeltreffendheid van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) moet worden verbeterd, in het bijzonder inzake de statistieken die het COIV opstelt. Met betrekking tot de bevriezing van tegoeden van terroristen en de bestrijding van financiering van proliferatie wordt de doeltreffendheid van België negatief beïnvloed door de lange termijn voor de omzetting van de sancties van de Verenigde Naties inzake terrorisme en financiering van proliferatie door de Europese Unie. Een termijn van vijf tot zes maanden is ontoereikend. 24

25 Kwesties ter overweging Voor België zal een uitgebreidere opvolgingsprocedure worden ingesteld. Te veel Partially Compliant beoordelingen 1 Moderate beoordeling te veel Na een overgangsperiode van twaalf maanden zal België (elk jaar) een opvolgingsverslag moeten indienen. 25

26 4. Conclusies 26

27 4. Conclusies 1. De FATF en Europa De Europese Commissie is als lid van de FATF niet echt actief. Lidstaten van de Europese Unie zijn individuele leden van de FATF (Europa spreekt niet eensgezind tijdens vergaderingen van de FATF, zoals de Verenigde Staten). De FATF beoordeelt lidstaten, niet de gehele Europese Unie (behalve voor aanbeveling 32 inzake geldkoeriers). 27

28 4. Conclusies Er werd door de evaluatoren niet op positieve wijze rekening gehouden met het bindende karakter van de Europese regelgeving voor alle 28 lidstaten en de degelijkheid van het bestaande stelsel. Er werd enkel rekening gehouden met de negatieve aspecten van de Europese regelgeving. (Er werd bijvoorbeeld te veel belang gehecht aan de lange termijn om sancties van de Verenigde Naties om te zetten, de evaluatoren hielden echter geen rekening met de strengere Europese regels voor de bevriezing van tegoeden en de bestrijding van financiering van proliferatie.) 28

29 4. Conclusies 2. Aanbeveling 1 en aanbeveling 2 zijn nieuw, maar zeer belangrijk Aan de hand van de nationale risicobeoordeling op het vlak van witwassen en financiering van terrorisme kan een land de risico s op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme beter begrijpen. Het coördinatiemechanisme van aanbeveling 1 helpt bevoegde instanties en de private sector om samen te werken. 29

30 4. Conclusies 3. Wederzijdse evaluaties zijn belangrijk om de doeltreffendheid van stelsels ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme te versterken Als dit eerlijk en onpartijdig gebeurt. Als de wederzijdse evaluatie objectief is en op werkelijke verklaringen gebaseerd is. Als er voldoende personeel ter beschikking is. Als de evaluatoren voldoende en gepaste vaardigheden hebben om de verschillende delen van het stelsel ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme te beoordelen (juridische en operationele vaardigheden voor alle domeinen die worden geëvalueerd). Als er geen politieke kwesties of beweegredenen de technische naleving van het land beïnvloeden. 30

31 4. Conclusies 4. De doeltreffendheid van België moet op vele vlakken worden verbeterd We aanvaarden deze conclusie De beschikbare statistische instrumenten in België moeten worden verbeterd. Meer middelen voor toezicht (niet-financiële ondernemingen en beroepen). Meer middelen of herverdeling van de middelen voor een betere bestrijding en vervolging van witwassen. De doeltreffendheid van maatregelen voor inbeslagneming en verbeurdverklaring moet worden verbeterd. De bevriezing van tegoeden van terroristen en de bestrijding van financiering van proliferatie moeten worden verbeterd, de verbeteringen beperken zich echter tot enkele kleine wetswijzigingen (bijvoorbeeld: in de Belgische wetgeving vermelden dat sancties van de Verenigde Naties onmiddellijk moeten worden toegepast zonder op de Europese omzetting te wachten, Belgische lijst met terroristen wiens tegoeden moeten worden bevroren ten uitvoer brengen). 31

32 Bedankt voor uw aandacht Vragen? 32

7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG

7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 17 april 2015 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 CODEC 463 EF 65 ECOFIN 235 DROIPEN 30 CRIMORG 32 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft:

Nadere informatie

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom INHOUD Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 14 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 15 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek van

Nadere informatie

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004.

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2004 (23.07) (OR. en) 0369//04 REV PUBLIC LIMITE DROIPEN 24 NOTA van: het voormalige Ierse voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig

Nadere informatie

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133 Inhoudstafel Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 15 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 16 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek

Nadere informatie

(Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

(Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 39 van 11/02/2000 (Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) RAAD Initiatief van het Koninkrijk

Nadere informatie

Rol van de CFI, samenwerking en doelstellingen

Rol van de CFI, samenwerking en doelstellingen Rol van de CFI, samenwerking en doelstellingen Kris Meskens, Secretaris-generaal CFI Conferentie 8 december 2016 «Strijd tegen het witwassen van geld» Structuur, doelstellingen en huidige werkwijze CFI

Nadere informatie

Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 januari Gert Vermeulen

Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 januari Gert Vermeulen Toelichting Deze uitgave bundelt de voornaamste, voor België relevante beleidsdocumenten en nationale en multilaterale regelgeving inzake internationaal en Europees strafrecht. Bijzondere aandacht is gegeven

Nadere informatie

5748/15 ADD 2 ons/gra/mt 1 DGG 1B

5748/15 ADD 2 ons/gra/mt 1 DGG 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 2 februari 2015 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2013/0024 (COD) 2013/0025 (COD) 5748/15 ADD 2 EF 20 ECOFIN 55 DROIPEN 8 CRIMORG 14 CODEC 127 NOTA I/A-PUNT van:

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL 9.9.2013 B7-0377/2. Amendement. Judith Sargentini namens de Verts/ALE-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL 9.9.2013 B7-0377/2. Amendement. Judith Sargentini namens de Verts/ALE-Fractie 9.9.2013 B7-0377/2 2 Overweging C C. overwegende dat de veiligheid van de Europese burgers cruciaal is; overwegende dat de interne en externe aspecten van veiligheid even belangrijk zijn; C. overwegende

Nadere informatie

I. Openbare verklaring van de FAG van 23 oktober 2015

I. Openbare verklaring van de FAG van 23 oktober 2015 MEDEDELING Rechtsgebieden met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme zoals vastgesteld door de Financiële Actiegroep (FAG) en de te nemen

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 004 Commissie verzoekschriften 009 9.0.007 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 077/007, ingediend door Dominique Voillemot (Franse nationaliteit), hoofd van de Franse delegatie

Nadere informatie

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance aan de verzekeringsondernemingen werd een wettelijke verplichting opgelegd aan de

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE PUBLIC ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4 NOTA van: van het voorzitterschap aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2000 (11.10) (OR. en) 12089/00 Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2000 (11.10) (OR. en) 12089/00 Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 oktober 2000 (11.10) (OR. en) 12089/00 Interinstitutioneel dossier: 1999/0152 (COD) LIMITE EF 76 ECOFIN 269 CRIMORG 137 CODEC 744 NOTA van: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 juli 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 juli 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 juli 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0208 (COD) 10678/16 ADD 2 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 6 juli 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: EF 208 ECOFIN

Nadere informatie

Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering ====================================================================

Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 23 juni 2010 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst)

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX C(2011) 4977 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van XXX betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening (Voor de EER relevante tekst) {SEC(2011) 906} {SEC(2011) 907} NL

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie

Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie Circulaire FSMA_2013_20 d.d. 18/12/2013 Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie Toepassingsveld: Alle ondernemingen die onder toezicht staan van de Nationale Bank van België en de Autoriteit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

5135/02 CS/mm DG H NL

5135/02 CS/mm DG H NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 januari 2002 (OR. es) 5135/02 ENFOPOL 5 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Initiatief van het Koninkrijk Spanje betreffende de oprichting van een

Nadere informatie

Brussel, 6 december Geachte heer Geachte Mevrouw

Brussel, 6 december Geachte heer Geachte Mevrouw Brussel, 6 december 2016 Geachte heer Geachte Mevrouw Gelet op de recente nationale en internationale ontwikkelingen, verwacht de Bank van de financiële instellingen dat zij, binnen de grenzen van hun

Nadere informatie

De herziene veertig aanbevelingen van de Financiële Actiegroep (FAG)

De herziene veertig aanbevelingen van de Financiële Actiegroep (FAG) De herziene veertig aanbevelingen van de Financiële Actiegroep (FAG) Internationale normen ter bestrijding van witwassen, financiering van terrorisme en proliferatie Voornaamste wijzigingen door Caty GRIJSEELS

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

wet aangenomen, maar ratificatie nog niet bekendgemaakt

wet aangenomen, maar ratificatie nog niet bekendgemaakt Brussel, 23 Mei 2001 Bijna zes jaar nadat de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (de BFB-overeenkomst) werd opgesteld, werkt het ontbreken van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad betreffende de beveiliging van de bijeenkomsten

Nadere informatie

5933/4/15 REV 4 ADD 1 LAS/mt 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 LAS/mt 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC

Nadere informatie

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot

Nadere informatie

NOTA de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger en de Commissie

NOTA de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger en de Commissie Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 december 2004 (13.12) PUBLIC 14180/4/04 REV 4 LIMITE JAI 417 ECOFIN 351 EF 45 RELEX 489 COTER 73 NOTA van: aan: Betreft: de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. ONTSTAAN VAN DE CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING

HOOFDSTUK I. ONTSTAAN VAN DE CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING 1 INHOUDSTAFEL VOORWOORD INLEIDING HOOFDSTUK I. ONTSTAAN VAN DE CEL VOOR FINANCIËLE INFORMATIEVERWERKING A. INTERNATIONAAL KADER EN VERGELIJKEND RECHT 1. De eerste internationale teksten 2. Centrale meldpunten:

Nadere informatie

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Argenta Spaarbank nv Dienst Personenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 ANTWERPEN FSMA 27316 RPR Antwerpen btw BE 0404.453.574 Kenmerk: PBUBOA

Nadere informatie

A8-0326/ Toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten

A8-0326/ Toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten 18.11.2016 A8-0326/ 001-022 AMENDEMENTEN 001-022 ingediend door de Commissie economische en monetaire zaken Verslag Emmanuel Maurel Toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten A8-0326/2016

Nadere informatie

16 februari Deze mededeling vervangt de voorgaande mededeling van 28 oktober 2011.

16 februari Deze mededeling vervangt de voorgaande mededeling van 28 oktober 2011. MEDEDELING Landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme zoals vastgesteld door de FAG en de te nemen maatregelen voor deze landen

Nadere informatie

Circulaire. Toepassingsveld. Samenvatting/Doelstelling. Brussel, 18 december 2013. Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie

Circulaire. Toepassingsveld. Samenvatting/Doelstelling. Brussel, 18 december 2013. Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie Circulaire Nationale Bank van België n.v. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be FSMA Congresstraat 12-14

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2008 (OR. en) 14914/08 COPEN 199 EUROJUST 87 EJN 65 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel

Nadere informatie

2. Het Europees Parlement heeft op 12 juni 2001 advies over het voorstel uitgebracht. 2

2. Het Europees Parlement heeft op 12 juni 2001 advies over het voorstel uitgebracht. 2 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 juli 2002 (15.07) (OR. en) 10158/02 LIMITE PUBLIC DROIPEN 41 MIGR 58 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat aan: het Coreper/de Raad nr. vorig doc.: 9576/02

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT Definitieve versie 24-05-2017 Pagina 1 van 5 Bijlage 4 bij het Convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën bij de uitvoering van wettelijke

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32 NOTA van: de Belgische delegatie aan: de Groep politiële samenwerking nr. vorig doc.: 12629/02 ENFOPOL

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14473 26 mei 2014 Samenwerkingsprotocol tussen Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.10.2017 COM(2017) 606 final 2017/0265 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa

Nadere informatie

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 april 2000 (17.04) (OR. en) 7316/00 LIMITE EUROPOL 4 NOTA van: Europol aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 5845/00 EUROPOL 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 Betreft: Artikel

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN KADERBESLUIT VAN DE RAAD over de accreditatie van activiteiten van gerechtelijke laboratoria

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN KADERBESLUIT VAN DE RAAD over de accreditatie van activiteiten van gerechtelijke laboratoria RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 juli 2009 (OR. en) 11419/09 JAI 424 ENFOPOL 181 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: KADERBESLUIT VAN DE RAAD over de accreditatie van activiteiten van

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 juni 2009 (24.06) (OR. en) 10964/09 JAI 391 E FOPOL 170

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 juni 2009 (24.06) (OR. en) 10964/09 JAI 391 E FOPOL 170 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 16 juni 2009 (24.06) (OR. en) 10964/09 JAI 391 E FOPOL 170 I ITIATIEF van: Betreft: de Zweedse en de Spaanse delegatie Initiatief van het Koninkrijk Zweden en het Koninkrijk

Nadere informatie

Londen, 4 november 2004

Londen, 4 november 2004 Ref: lon-pa/031104/001 Londen, 4 november 2004 Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de tekst van de voorgestelde Modelovereenkomst tussen de Regering van Anguilla en de Regering van het Koninkrijk

Nadere informatie

Steun bij internationale samenwerking in strafzaken voor praktijkmensen. Europees justitieel netwerk en Eurojust. Wat kunnen zij betekenen?

Steun bij internationale samenwerking in strafzaken voor praktijkmensen. Europees justitieel netwerk en Eurojust. Wat kunnen zij betekenen? Gezamenlijk Task Force document Steun bij internationale samenwerking in strafzaken voor praktijkmensen Europees justitieel netwerk en Eurojust Wat kunnen zij betekenen? 6 mei 2014 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

MEDEDELING. 22 juni Deze mededeling vervangt de voorgaande mededeling van 16 februari 2012.

MEDEDELING. 22 juni Deze mededeling vervangt de voorgaande mededeling van 16 februari 2012. ctif c 1 MEDEDELING Landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme zoals vastgesteld door de FAG en de te nemen maatregelen voor deze

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) PUBLIC 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Ontwerp-conclusies van de Raad over een

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 december 2001 (19.12) (OR. en) 15354/1/01 REV 1 LIMITE PESC 546 RELEX 184 JAI 177

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 december 2001 (19.12) (OR. en) 15354/1/01 REV 1 LIMITE PESC 546 RELEX 184 JAI 177 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 december 2001 (19.12) (OR. en) 15354/1/01 REV 1 LIMITE PESC 546 RELEX 184 JAI 177 NOTA van: het Coreper d.d.: 12 december 2001 aan: de Raad Betreft: ontwerp-verslag

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN GEZAMEIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN "1. De vandaag vastgestelde verordening betreffende de uitvoering van de mededingingsregels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2301 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol. Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code

Samenwerkingsprotocol. Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13691 24 mei 2013 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 16 mei 2013, nr. 382509, houdende instelling

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4 INITIATIEF van: de Sloveense, de Franse, de Tsjechische, de Zweedse, de Slowaakse, de Britse en de Duitse delegatie d.d.:

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken.

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 februari 2011 (16.02) (OR. en) 6196/1/11 REV 1 SOC 99 COMPET 34 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING

SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 6.11.2007 SEC(2007) 1425 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Begeleidend document bij het Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad tot wijziging

Nadere informatie

9 Europese regelgevende agentschappen

9 Europese regelgevende agentschappen 9 Europese regelgevende agentschappen Bij de uitvoering van Europese regelgeving spelen in toenemende mate Europese regelgevende agentschappen een belangrijke rol. Het gaat daarbij om organen die los staan

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

Compliance: de 5 de C die waarde toevoegt

Compliance: de 5 de C die waarde toevoegt Hoofdstuk 5 Compliance Compliance: de 5 de C die waarde toevoegt Om het belang van compliance in de diamantsector te benadrukken, heeft AWDC compliance in het Masterplan 2020 opgenomen als vijfde C van

Nadere informatie

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ALGEMEEN 1.1 In de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ('Implementatiewet') worden wijzigingen

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Samenvatting van de effectbeoordeling. bij

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Samenvatting van de effectbeoordeling. bij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.2.2013 SWD(2013) 20 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Samenvatting van de effectbeoordeling bij VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 JAI 346 COMIX 469 COTER 60 ENFOPOL 159 USA 39 ASIM 57 COHOM 126 COJUR 15 POLGEN 97 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Raad datum:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 maart 2003 (OR. en) 6505/03 CRIMORG 11

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 maart 2003 (OR. en) 6505/03 CRIMORG 11 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 maart 2003 (OR. en) 6505/03 CRIMORG 11 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming van

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 27 mei 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0151 (COD) 9479/16 ADD 2 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 26 mei 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: AUDIO 68 DIGIT

Nadere informatie

Panorama van de recente wijzigingen in de regelgeving die gevolgd moeten worden

Panorama van de recente wijzigingen in de regelgeving die gevolgd moeten worden Panorama van de recente wijzigingen in de regelgeving die gevolgd moeten worden Joost Everaert CREO BIS Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme (12/10/2017) Op de agenda

Nadere informatie

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

Woord vooraf... 5. Inhoudsopgave... 8. 1. Inleiding... 15

Woord vooraf... 5. Inhoudsopgave... 8. 1. Inleiding... 15 Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 8 1. Inleiding... 15 1.1. Strafwetboek... 15 1.1.1. Oplichting... 15 1.1.1.1. Wettelijke bepalingen... 15 1.1.1.2. Poging tot oplichting... 16 1.1.1.3. Gronden van verschoning...

Nadere informatie

Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken

Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken in verdragen, resoluties, aanbevelingen, wetten, richtlijnen en circulaires 2e bijgewerkte en herziene druk verzameld en ingeleid door

Nadere informatie

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden EUROPESE UNIE ~OVERZICHT~ De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden PERS 6 februari 2008 In december 2001 heeft de EU voor

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW 27 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke

Nadere informatie

(Resoluties, aanbevelingen en adviezen) RESOLUTIES RAAD

(Resoluties, aanbevelingen en adviezen) RESOLUTIES RAAD 19.1.2017 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 18/1 I (Resoluties, aanbevelingen en adviezen) RESOLUTIES RAAD RESOLUTIE VAN DE RAAD BETREFFENDE EEN MODELOVEREENKOMST TER INSTELLING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet.

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet. Werkafspraken tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie), de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Keuringsraad Openbare Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Een energiebeleid voor

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11662/99 LIMITE OJ/CONS 52 JAI 84

PUBLIC. Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11662/99 LIMITE OJ/CONS 52 JAI 84 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) 11662/99 LIMITE PUBLIC OJ/CONS 52 JAI 84 ONTWERP-NOTULEN Betreft: 2203e zitting van de Raad (justitie en binnenlandse zaken),

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2015 COM(2015) 291 final 2015/0130 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het aanvullend protocol bij het

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 915 definitief 2011/0450 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn,

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn, AANBEVELING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau M (2015)

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

14957/15 ADD 1 nuf/van/hw 1 DGD 1C

14957/15 ADD 1 nuf/van/hw 1 DGD 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 24 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0091 (COD) 14957/15 ADD 1 ENFOPOL 403 CSC 305 CODEC 1655 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 september 2000 (29.09) (OR. fr) 11702/00 LIMITE CATS 58 COPEN 63 JAI 97

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 september 2000 (29.09) (OR. fr) 11702/00 LIMITE CATS 58 COPEN 63 JAI 97 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 september 2000 (29.09) (OR. fr) 11702/00 LIMITE CATS 58 COPEN 63 JAI 97 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig doc.: 10597/00 COPEN

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 214/29

Publicatieblad van de Europese Unie L 214/29 4.8.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 214/29 RICHTLIJN 2006/70/EG VAN DE COMMISSIE van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement

Nadere informatie

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) Deel I: Gegevens over de aanbestedingsprocedure en de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit Informatie over bekendmaking Voor een aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding voor het onderzoek

Samenvatting. Aanleiding voor het onderzoek Samenvatting Aanleiding voor het onderzoek Het nationale bestuursrecht is van oudsher verbonden met het territorialiteitsbeginsel. Volgens dat beginsel is een autoriteit alleen bevoegd op het grondgebied

Nadere informatie

ISSAI 20 Principes van transparantie en rekenschap

ISSAI 20 Principes van transparantie en rekenschap ISSAI 20 Principes van transparantie en rekenschap Vertaling ISSAI 20 VERTALING REKENHOF, MEI 2017 / 2 INHOUD Inleiding 4 Doelstellingen 4 De concepten rekenschap en transparantie 4 Principes 5 1. Rekenkamers

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/17/085 BERAADSLAGING NR. 17/041 VAN 6 JUNI 2017 OVER DE UITWISSELING VAN IDENTIFICATIEGEGEVENS TUSSEN DE

Nadere informatie

DE TYPOLOGIEËN VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN VAN DE FINANCIERING VAN TERRORISME. Nathalie Laukens Criminologe CFI-CTIF IBR -17 oktober2008

DE TYPOLOGIEËN VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN VAN DE FINANCIERING VAN TERRORISME. Nathalie Laukens Criminologe CFI-CTIF IBR -17 oktober2008 DE TYPOLOGIEËN VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN VAN DE FINANCIERING VAN TERRORISME Nathalie Laukens Criminologe CFI-CTIF IBR -17 oktober2008 CFI? eenheid van financiële informatieverwerking; opgericht bij

Nadere informatie

De directeur-generaal Belastingdienst in Nederland en de Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen in België,

De directeur-generaal Belastingdienst in Nederland en de Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen in België, Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België met betrekking tot een grensoverschrijdende samenwerking inzake de rechtstreekse uitwisseling van fiscale inlichtingen 3 januari 2011 DGB

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Commissariaat voor de Media

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Commissariaat voor de Media Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Commissariaat voor de Media Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en het Commissariaat voor de Media over de wijze van samenwerking tussen

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 25.11.2008 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1103/2007, ingediend door Laurent Hermoye (Belgische nationaliteit), namens de vereniging

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 januari 2002 (22.01) (OR. fr) 5297/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0114 (CNS) LIMITE DROIPEN 1 CORDROGUE 9

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 januari 2002 (22.01) (OR. fr) 5297/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0114 (CNS) LIMITE DROIPEN 1 CORDROGUE 9 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 januari 2002 (22.01) (OR. fr) 5297/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0114 (CNS) LIMITE DROIPEN 1 CORDROGUE 9 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep materieel

Nadere informatie