Custom Selector SE. Installation & Configuration Guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Custom Selector SE. Installation & Configuration Guide"

Transcriptie

1 Custom Selector SE Installation & Configuration Guide

2 2017, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel een terugzoek mogelijkheid te verschaffen aan derden zonder voorafgaande toestemming van Eddon Software B.V. Eddon Software B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Add-on Custom Selector SE Artikel software BSE017 Behorende bij release vanaf 3 Datum Auteur Bregje Elemans Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 2 van 36

3 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten en randvoorwaarden Systeemeisen server en client Benodigde rechten Afhankelijkheden andere applicaties Technische uitgangspunten Benodigde licenties Functionele uitgangspunten Installatie Custom Selector SE Add-on Maatwerkmenu SE Installatie software Bijwerken database Configuratie Custom Selector SE Beveiliging in Synergy Benodigde rol Enabling add-on solutions Benodigde functierechten Onderhoud Add-on Maatwerkmenu Onderhoud instellingen Installatie licentiesleutel Algemeen Browsers definiëren Kolommen definiëren Browser testen Redirects definiëren Knoppen toevoegen Redirect parameters toevoegen Deploy Browsers en redirects exporteren en importeren Exporteren Importeren Bekende meldingen DLL-bestanden geblokkeerd Contactpersonen browser in verzoek toont geen gegevens Entiteitenbrowser op Solution Builderkaart wordt niet vervangen Browser geeft een foutmelding bij bladeren Termen onderhouden Nieuwe term toevoegen Talen toevoegen Technische eigenschappen Databasetabellen Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 3 van 36

4 Inleiding De Custom Selector SE biedt de gebruiker de mogelijkheid om zelf de standaard zoek- en selectievensters van Synergy Enterprise aan te passen. Deze aanpassing bestaat niet alleen uit de getoonde informatie, maar ook de invoervelden, achterliggende selectie op de database, knoppen en zoekvelden zijn volledig naar eigen wens in te richten. De Custom Selector wordt ingezet wanneer de standaard functionaliteit van Synergy niet voldoende is. Zo is het mogelijk om eigen knoppen toe te voegen met daarbij zelfgedefinieerde zoekcriteria. Of u stelt in welk veld bij het openen van een zoekvenster of browser als eerste standaard geselecteerd wordt. De browsers zijn via een onderhoudspagina te bewerken. Als er een nieuw criterium toegevoegd moet worden aan een browser, kan dit dus zonder aanpassing in de software. De naamgeving, queries, welke knoppen en zoekvelden er aanwezig moeten zijn en hoe het resultaat getoond moet worden is volledig instelbaar. Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 4 van 36

5 1 Uitgangspunten en randvoorwaarden 1.1 Systeemeisen server en client Voor de server(s) en clients zijn de standaard systeemeisen voor Exact Synergy Enterprise van toepassing. Deze zijn te vinden in document op de Exact Customer Portal. 1.2 Benodigde rechten Voor de installatie zijn de volgende rechten van belang: System administrator (om de database te kunnen updaten en initialiseren) Synergy administrator (om rechten/rollen aan te maken) 1.3 Afhankelijkheden andere applicaties Om een of meerdere add-ons te kunnen gebruiken moet men ook het Add-on Maatwerkmenu SE hebben geïnstalleerd. LET OP: U dient altijd de recente commerciële versie van de bovengenoemde add-on te installeren. 1.4 Technische uitgangspunten Er is bij de ontwikkeling gebruik gemaakt van de Software Development Kit (SDK) voor Exact Synergy Enterprise. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de add-on zoveel mogelijk onafhankelijk van de standaard software kan functioneren. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een update van de standaard software uit te voeren. Ondanks dat dient u toch contact met uw partner op te nemen wanneer u een update wilt uitvoeren naar een nieuwere versie van Exact Synergy Enterprise. 1.5 Benodigde licenties Module YA Enabling add-on solutions role in de Exact Synergy Enterprise licentie. Voor de Custom Selector SE is een licentiesleutel van Pink Elephant vereist. 1.6 Functionele uitgangspunten Er wordt gebruik gemaakt van de standaard oplossing van Exact Synergy Enterprise vanaf batch 254. Eventueel kan dit uitgebreid worden met andere add-ons en maatwerk. Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 5 van 36

6 2 Installatie Custom Selector SE 2.1 Add-on Maatwerkmenu SE Voor een correcte werking van de add-ons dient het Add-on Maatwerkmenu SE geïnstalleerd te worden. Het Add-on Maatwerkmenu is een aparte installatieset en voegt het Add-on menu toe aan Synergy. Hiervandaan kunnen meerdere add-ons en maatwerkonderdelen worden aangeroepen. Figuur 1 Opvragen Add-on Maatwerkmenu 2.2 Installatie software De add-on dient op de server geïnstalleerd te worden waar ook Exact Synergy Enterprise staat. Door middel van het bestand CSSetup_NL.exe kan de set-up van de add-on opgestart worden. LET OP: Voor het installeren dienen alle gebruikers Synergy te verlaten. Ook eventuele achtergrondprocessen dient u tijdelijk te stoppen. Figuur 2 Opstartscherm installatie add-on Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 6 van 36

7 Bij Installatie soort wordt gekozen voor CD installatie Bij Lokale installatiedirectory moet worden gekozen voor de directory waar Synergy in geïnstalleerd staat. Door te kiezen voor OK wordt de installatie gestart. Het volgende scherm verschijnt. Figuur 3 Installatie add-on Door te kiezen voor Ja wordt de installatie verder uitgevoerd. Wanneer de installatie voltooid is, wordt het onderstaande scherm getoond. Figuur 4 Installatie is voltooid Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 7 van 36

8 2.3 Bijwerken database Na het installeren van de add-on moet de database opnieuw geïnitialiseerd worden. Hierom zal automatisch worden gevraagd bij het opstarten van Synergy. Figuur 5 Bijwerken database Door te kiezen voor Bijwerken wordt het initialiseren van de database uitgevoerd. De instellingen bij het onderdeel Login zijn afhankelijk van de beveiligingsinstellingen van de Synergy-database. Iedere database dient apart bijgewerkt te worden. Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 8 van 36

9 3 Configuratie Custom Selector SE 3.1 Beveiliging in Synergy Benodigde rol Enabling add-on solutions Alle medewerkers die gebruik moeten kunnen maken van Custom Selector SE, dienen gekoppeld te zijn aan de licentierol Enabling add-on solutions op niveau Bedrijf. Koppel hiervoor allereerst een willekeurige licentierol aan de medewerkers, waarmee bepaald wordt op welke Synergy-portal (ESS, CRM, etc.) ze kunnen inloggen. Hierna kunt u de rol Enabling add-on solutions koppelen aan de gebruikers op niveau Bedrijf. U kunt de Custom Selector SE NIET gebruiken op de dealer- en/of klantenportal, omdat dealers en klanten niet de juiste rechten toegewezen kunnen krijgen. Voor meer informatie over de rollenstructuur binnen Exact Synergy Enterprise verwijzen wij u naar documenten en op de Exact Customer Portal Benodigde functierechten Bij de installatie van Custom Selector SE is automatisch een nieuw functierecht aangemaakt. Dat is te vinden via het menupad Systeem Inrichting Beveiliging: Functierechten. Figuur 6 Functierecht voor add-on Custom Selector Bovenstaande functierechten moeten gekoppeld worden aan een rol. Automatisch zorgt Synergy ervoor dat standaard de rol Administrator Custom Selector SE mag onderhouden en gebruiken. Door functierecht te koppelen aan bepaalde rollen en die rollen vervolgens te koppelen aan medewerkers, kunt u zelf bepalen wie er verantwoordelijk is voor de inrichting van de add-on. Na opnieuw inloggen, kan de medewerker de add-on verder onderhouden. 3.2 Onderhoud Add-on Maatwerkmenu Klik in het moduleblok op Add-on. De eerste keer dat een administrator dit doet, zal er gevraagd worden om de inloggegevens. Figuur 7 Maatwerkmenu bijwerken Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 9 van 36

10 Vul uw gegevens in en klik op Bewaren. Dit is een eenmalige handeling en het wordt aangeraden dit onder het administrator account uit te voeren. Hiermee wordt het add-on menu aangepast wanneer er een wijziging (update of toevoeging) heeft plaatsgevonden in de add-ons. Na het bijwerken, zal Add-on Inrichting er als volgt uitzien: Figuur 8 Add-on Maatwerkmenu U heeft hier de mogelijkheid om nieuwe zoekvensters of browsers aan te maken en bestaande standaard browsers van Synergy te vervangen door uw eigen aangemaakte browsers. Ook kunt u de browsers en/of redirects exporteren of importeren. 3.3 Onderhoud instellingen Nadat de add-on voor Synergy is geïnstalleerd moeten er een aantal instellingen ingevuld worden. De instellingen zijn te onderhouden via het menupad Add-on Inrichting Custom Selector: Instellingen Installatie licentiesleutel Voor een correcte werking van deze add-on is het noodzakelijk een licentiesleutel in te voeren. De licentiesleutel wordt via een tekstbestand verstrekt door uw leverancier in Unicode formaat. Bewaar het bestand op uw computer of netwerklocatie. LET OP: De sleutel dient te worden aangeleverd in een tekstbestand. Het tekstbestand heeft de volgende naamgeving: License_1709_Custom Selector SE_[Naam klant in Exact]_[Einddatum]_[Aantal gebruikers].txt. Als u dit bestand opent met Kladblok, ziet u bijvoorbeeld onderstaande (fictieve) licentiesleutel: Figuur 9 Aanlevering van licentiesleutel Custom Selector De licentiesleutel is in te lezen via het menu pad Modules Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Add-on licenties. Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 10 van 36

11 Figuur 10 Licentiesleutel uploaden Via de knop Browse zoekt u de locatie op waar u het licentiebestand heeft opgeslagen en selecteert het tekstbestand. Druk op de knop Uploaden. De licentiesleutel wordt nu gevalideerd en opgeslagen bij de add-on Custom Selector. Bij Modules Add-on Inrichting Custom Selector: Instellingen kunt u de licentiesleutel zien, maar niet bewerken. Figuur 11 Licentiesleutel voor Custom Selector is ingelezen Zonder deze licentiesleutel zal Custom Selector niet functioneren. U kunt de add-on alleen gebruiken in uw eigen Synergy-omgeving: de licentiesleutel wordt namelijk uitgegeven op naam zoals die in uw Exact Synergy Enterprise licentie is vastgelegd. In de volgende gevallen wordt een foutmelding getoond: 1. Verlopen van de einddatum. Dit geldt voornamelijk voor proeflicenties. 2. Foutieve/ verminkte licentiesleutel. Indien de licentiesleutel ontbreekt of niet overeenstemt met de gegevens uit uw Exact licentie, wordt hier melding van gemaakt Algemeen Figuur 12 Licentiesleutel voor Custom Selector is ingelezen Licentiesleutel Custom Selector SE licentiesleutel, zie paragraaf Alle redirects uitschakelen Door het aanvinken van dit vakje worden alle redirects uitgeschakeld. De instellingen over welke redirects geactiveerd en gedeactiveerd waren worden behouden. Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 11 van 36

12 3.4 Browsers definiëren De definities van de zoekvensters of browsers zijn te bewerken via Add-on Inrichting Custom Selector: Browsers. Op deze pagina staat een overzicht van gedefinieerde browsers. Figuur 13 Licentiesleutel voor Custom Selector is ingelezen Door te kiezen voor Nieuw kunt u een nieuwe browserdefinitie aanmaken. Handiger is echter te kiezen voor Kopie: Nieuw, waarmee u de definitie van een standaard browser kopieert, welke u vervolgens naar uw eigen wensen kunt aanpassen. In de pop-up die verschijnt, kunt u de standaard browser van Synergy opzoeken. Figuur 14 Bestaande Synergybrowsers selecteren Wat de naam van de standaard browser is, kunt u achterhalen via de bron van de betreffende pagina waar de browser vervangen moet worden. U wilt bijvoorbeeld de browser van een verzoek aanpassen. Maak een nieuw verzoek aan en klik met de rechter muisknop op de pagina. Kies voor Bron weergeven. Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 12 van 36

13 Figuur 15 Bron weergeven voor achterhalen standaard browsernaam In dit voorbeeld willen we de browser van het veld Medewerker vervangen. Zoek dit veld in de bron op. Hier vindt u de code SysBrowseData Name=RequestEmployees. De naam van de browser staat achter Name ; in dit voorbeeld is de naam de standaard browser van Synergy dus RequestEmployees. Zodra u deze browser in de pop-up heeft opgezocht en geselecteerd, worden de gegevens van deze browser al voorgevuld in de nieuwe browserdefinitie. Figuur 16 Nieuwe browserdefinitie U kunt nu de definitie aanpassen naar uw eigen wensen. LET OP: Bij het aanpassen van de browserdefinitie is enige kennis van SQL een vereiste. Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 13 van 36

14 Name Group Caption TermID Caption suffix Hier vult u de naam in van de browser. Wanneer u heeft gekozen voor Kopie: Nieuw wordt deze waarde automatisch gevuld. Wij raden u in dit geval aan de waarde niet aan te passen. U kunt aangeven bij welke groep deze browser dient te behoren. Dit wordt alleen gebruikt voor sorteerdoeleinden onder Systeem Inrichting Repository: Explorer. Wij raden u aan deze voorgevulde waarde niet te wijzigen, zodat u altijd een aparte groep heeft voor uw maatwerkbrowsers. Geef de browser een naam. Let er hierbij dat u veld Term ID correct vult of zelfs leeg laat. Log opnieuw in om een wijziging te activeren. U kunt uw browser taalonafhankelijk maken door middel van terms. Een term ID is een getal dat aan een bepaalde term is gekoppeld. Deze term is in meerdere talen aanwezig. Zie voor meer informatie over termen hoofdstuk 5Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. Aan de titel kunt u een toevoeging meegeven. De suffix wordt tussen haakjes toegevoegd aan de naam van de browser. Bijvoorbeeld: Query Column info Result columns De waarde afd. HR is de suffix. Log opnieuw in om een wijziging te activeren. Hier vult u de SQL-query is die uitgevoerd moet worden als de browser wordt aangeroepen. Wanneer u voor Kopie: Nieuw heeft gekozen, wordt de query voorgevuld. Dit veld vult u met alle kolomnamen uit de hiervoor ingevulde query in, gescheiden door een puntkomma. Wanneer u de kolomdefinities heeft aangepast (meer hierover in paragraaf 4.4.1), worden de waardes in dit veld automatisch aangevuld met extra parameters. Nadat u in het zoekvenster een regel heeft geselecteerd, wordt de waarde uit de hier ingevulde kolom teruggegeven aan de pagina. Bijvoorbeeld: Wanneer u de medewerker uit de browser selecteert, wordt het veld gevuld met de res_id en daarachter de naam en functienaam: Het veld Medewerker wordt dan als volgt gevuld: Query parameters Table list Security level LET OP: Wanneer er in de programmacode al result columns zijn gedefinieerd, dan kunt u geen gebruik maken van eigen Result columns. Of dit zo is, kunt u achterhalen in de broncode van de pagina of door te proberen. Zijn er al result columns gedefinieerd, dan verschijnt een foutmelding bij het opvragen van de browser. Hier kunt u een afhankelijkheid opgeven voor het aanroepen van de browser. Bijvoorbeeld op @customerid. NVT Hiermee bepaalt u welke medewerkers met welk beveiligingsniveau de browser mogen zien. Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 14 van 36

15 Placeholders Maintenance Application Enterprise search entity Security provider Security provider parameters NVT Door het opgeven van een maintenance applicatie kunt u de Nieuw -knop en de Bewerken -link tonen in het browsescherm. Bij een browser om een contactpersoon te vervangen geeft u bijvoorbeeld de volgende string in: CRMContactMaint.aspx?ContactID=<cicntp.cnt_id>, waarbij u verwijst naar de aspx-pagina om de contactpersoon aan te maken of te bewerken. <cicntp.cnt_id> wordt vervangen door de betreffende ID. NVT NVT NVT Kolommen definiëren In de nieuwe browser klik op Bewaren + Edit column info om de kolomdefinitie aan te passen. Bij Repository browser is de betreffende nieuwe browser al voorgevuld. Wij raden u aan dit NIET aan te passen. Figuur 17 Column Info Editor Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 15 van 36

16 Bij Browser query en Column info zijn de gegevens automatisch overgenomen uit de nieuwe browser. Deze gegevens kunt u niet aanpassen en zijn alleen ter info. In het linker deel (1) staan de kolommen vermeld die u heeft gedefinieerd in de query. Deze kolommen zullen in de nieuwe browser verschijnen als zoekcriteria, maar ook als kolommen in het resultaat. U kunt de volgorde hiervoor bepalen door middel van de knoppen Omhoog en Omlaag (2). Zodra u een kolom in het linker deel heeft geselecteerd, kunt u in het rechter deel (3) de parameters aanpassen. Figuur 18 Column Info Editor Column name Header / TermID Header - Suffix / TermID In het uitklapmenu kunt u de betreffende kolom opzoeken, waarvan u de definitie wilt aanpassen. De waardes komen overeen met de kolommen vermeld in het linker deel. U geeft de kolom een naam. U kunt uw browser taalonafhankelijk maken door middel van terms. Een term ID is een getal dat aan een bepaalde term is gekoppeld. Deze term is in meerdere talen aanwezig. Zie voor meer informatie over termen hoofdstuk 5. Geef een toevoeging voor de kolomnaam mee, die tussen haakjes achter de kolomnaam zal verschijnen. Bijvoorbeeld: Visible De waarde (ST) is de suffix. U kunt uw browser taalonafhankelijk maken door middel van terms. Een term ID is een getal dat aan een bepaalde term is gekoppeld. Deze term is in meerdere talen aanwezig. Zie voor meer informatie over termen hoofdstuk 5. Wilt u dat deze kolom zichtbaar is in de browser of niet? Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 16 van 36

17 Sorting Geef op welke sorteermogelijkheid u voor deze kolom in de browser wenst. Bijvoorbeeld: Quick search column Checkmark U heeft de mogelijkheid om de kolom zowel van A-Z als van Z-A (instelling Both ) te sorteren door middel van de driehoekicoontjes. NVT Op de waarde vervangen moet worden door een groen vinkje. Bijvoorbeeld: humres.blocked geeft 1 of 0 terug. In de browser moet een groen vinkje verschijnen voor waarde 1. Domain Hier geeft u een domein op, waarbij gedefinieerd is of er bijvoorbeeld een string of number waarde ingevuld mag worden en hoeveel karakters er ingevuld mogen worden in het zoekveld. Bijvoorbeeld: U wilt bij zoekveld MedewerkerID alleen numerieke waardes invullen en dit mogen niet meer dan 10 karakters zijn. U kiest domein HumresID : Scale Currency column Selection values In uw query dient u een valuta op te vragen om hier goed gebruik van te kunnen maken. Kies de valutakolom. De waardes in de kolom worden omgezet naar bedragen. Middels Scale geeft u het aantal decimalen op waaruit het bedrag moet bestaan. Bijvoorbeeld: 123 wordt omgezet naar 123,00 Hiermee kunt u een uitklapmenu maken van het zoekveld. Bijvoorbeeld: U wilt op medewerkertype kunnen zoeken. Laat u dit veld leeg, dan moet u zelf het type invullen bij de zoekcriteria in de browser. Vult u een select-query in, dan wordt het veld een uitklapmenu en staan de beschikbare medewerkertypes al voorgevuld. U hoeft dan alleen het juiste type te selecteren. De instelling is dan gevuld met de volgende query: "SELECT DatabaseChar,Description,TermID FROM DDTests WHERE TableName='humres' AND FieldName='emp_type'" Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 17 van 36

18 Selection column In Selection values maakt u een subselectie die uitgevoerd wordt op de Browser query. Met dit veld geeft u aan op basis van welk veld uit de Browser query de subselectie uitgevoerd moet worden. In bovenstaand voorbeeld kiest u types.databasechar in het uitklapmenu. TermID column Suffix - / TermID column Right aligned Human ID Date/time format Search options U kunt uw browser taalonafhankelijk maken door middel van terms. Een term ID is een getal dat aan een bepaalde term is gekoppeld. Deze term is in meerdere talen aanwezig. Zie voor meer informatie over termen hoofdstuk 6. U kunt uw browser taalonafhankelijk maken door middel van terms. Een term ID is een getal dat aan een bepaalde term is gekoppeld. Deze term is in meerdere talen aanwezig. Zie voor meer informatie over termen hoofdstuk 6. Geef op of u de waardes in de kolom rechts wilt uitlijnen. Bijvoorbeeld: 123 wordt omgezet naar Ute van Riel wordt omgezet naar Ute. va.n R.iel In welk format u een datum en tijd wilt weergeven. Op welke manier er gezocht kan worden op dit veld. U heeft de volgende mogelijkheden: Browser testen In uw nieuwe browser heeft u de mogelijkheid om op Bewaren + Test te klikken om het zoekvenster te testen. Figuur 19 Testen van de browser De velden onder de bovenste sectie Criteria hoeft u niets mee te doen, de Repository browser is automatisch voorgevuld met uw nieuwe browser. Bij de onderste sectie klikt u op het loep-icoon om de nieuwe browser aan te roepen. Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 18 van 36

19 Figuur 20 Testresultaat van de browser U kunt op deze manier controleren of de gegevens op de juiste manier worden weergegeven, of dat u op een correcte manier kunt zoeken en of alle knoppen naar behoren functioneren. 3.5 Redirects definiëren Om specifiek aan te geven op welke pagina s de op maat gemaakte zoekvensters geopend moeten worden, dient u de redirects in te stellen via Add-on Inrichting Customer Selector: Redirects. Klik op Nieuw om een nieuwe redirect aan te maken: Figuur 21 Nieuwe redirect aanmaken Geef een logische Naam in voor de redirect. Bij Te vervangen browser kiest u door middel van het loep-icoon het standaard zoekvenster van Synergy. Wilt u bijvoorbeeld het zoekvenster voor het veld Relatie in een verzoek vervangen, dan zoekt u RequestCustomers op. Bij het veld Nieuwe browser kiest u het zojuist nieuw aangemaakte zoekvenster. U vinkt de optie Verberg standaard knoppen aan wanneer u de standaard knoppen Herstellen, Nieuw, Wissen en Sluiten, die Synergy normaal in browsers zet, niet meer wilt gebruiken. Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 19 van 36

20 In referentievelden, zoals een relatieveld in een verzoek, kunt u standaard zoeken via het loep-icoon, maar ook door een (deel van) zoekterm in te vullen in een invulveld. Figuur 22 Relatieveld met invoerveld Met de optie Verberg invulveld bepaalt u of dit invulveld beschikbaar is of niet. Wanneer de optie is aangevinkt, zal alleen het loep-icoon gebruikt kunnen worden. Om een redirect te kunnen gebruiken, dient u deze te activeren door de optie Actief aan te vinken. Tot slot dient u een Redirect op aan te geven in combinatie met de betreffende Pagina. Wilt u zoals in ons voorbeeld het zoekvenster voor het relatieveld in een verzoek vervangen, dan kiest u bij Redirect op in het uitklapmenu voor Verzoeken. Bij Pagina komen in het uitklapmenu vervolgens alle pagina s beschikbaar die betrekking hebben op verzoeken. De meest gebruikte pagina zal voorgevuld zijn. Welke pagina u precies nodig heeft om de browser in te vervangen, kunt u achterhalen door een verzoek aan te maken en in de pagina met de rechter muisknop te klikken. Kies voor Eigenschappen. Figuur 23 Achterhalen paginanaam Bij Adres: (URL) staat de betreffende ASPX-pagina vermeld. In ons voorbeeld kiest u bij Pagina voor WflRequest.aspx. Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 20 van 36

21 U heeft bij Redirect op de keuze uit Verzoeken, Relaties, Medewerkers, Documenten en Projecten. Bij Pagina worden in het uitklapmenu de mogelijke pagina s voor het gekozen onderdeel getoond. Kiest u bij Redirect op voor Anders, dan komen alle mogelijke pagina s uit Synergy beschikbaar bij Pagina. Klik op Bewaren en open de redirect opnieuw om de overige instellingen te doen: Figuur 24 Redirect na aanmaken Zoals u in deze schermafdruk kunt zien, is er een nieuwe knop Zoeken automatisch toegevoegd Knoppen toevoegen U kunt nu zelf nieuwe knoppen Toevoegen of de automatisch aangemaakte knop aanpassen door op de omschrijving te klikken. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld een knop maken die als resultaat alle relaties oplevert en een knop die als resultaat alleen de relaties weergeeft die aan een bepaalde manager zijn gekoppeld. Figuur 25 Nieuwe knop toevoegen Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 21 van 36

22 Geef een Knop omschrijving. Wanneer dat wenselijk is, kunt u een TermId invullen. U dient verplicht een door u gedefinieerde Browser te kiezen. Geef desgewenst een Positie, waarmee u de volgorde voor de knoppen in het zoekvenster bepaalt. Klik op Bewaren en open de knop opnieuw om de overige instellingen te doen: Figuur 26 Toegevoegde knop inrichten De betreffende Browser query wordt nu automatisch getoond. U krijgt de mogelijkheid om een Aanvullende where clausule toe te voegen. U kunt hierbij gebruik maken van harde waardes, maar u kunt ook eigen parameters definiëren. Bijvoorbeeld: U wilt dat alleen de relaties van de gekoppelde medewerker in het verzoek worden weergegeven als u op de knop klikt. Hiervoor gaat u als volgt te werk: Klik op de knop Toevoegen bij Beschikbare where clausule parameters : Figuur 27 Parameter voor where-clausule toevoegen Bij Query parameter ID geeft u een willekeurige naam op. Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 22 van 36

23 LET OP: De naam van de parameter moet uniek zijn. U kunt hierbij bijvoorbeeld gebruik maken van voor de naam zoals in het voorbeeld in de schermafdruk. Bij Bron veldnaam vult u de naam in van het veld waaruit de waarde gehaald moet worden. Deze naam kunt u halen uit de bron van de pagina. Open de betreffende pagina waarin de browser vervangen moet worden in Internet Explorer, in dit voorbeeld maakt u een nieuw verzoek aan. Klik met de rechter muisknop op de pagina en kies voor Bron weergeven. Figuur 28 Achterhalen naam van de parameter In de code die weergegeven wordt, zoekt u het veld op waar de waarde uit gehaald moet worden. In dit voorbeeld is dat het veld Medewerker. Hierbij vindt u voor dit voorbeeld de <input id= EmployeeID >. Bij Source name gebruikt u voor dit voorbeeld dan de waarde EmployeeID. LET OP: De waarde die u bij Bron veldnaam invult is hoofdlettergevoelig. Een andere optie is bij Bron veldnaam een parameter in de te vullen uit de URL van de pagina. Deze URL is te vinden door met de rechter muisknop te klikken op de pagina en te kiezen voor Eigenschappen. Bijvoorbeeld de URL voor een nieuw verzoekpagina: De parameters staan vermeld achter het?-teken en zijn gescheiden door een &-teken. In dit geval kunt u dus de parameters BCAction en Type gebruiken. Wilt u dat het zoekvenster afhankelijk is van het type verzoek, dan maakt u een parameter aan met als Bron veldnaam de waarde Type. In ons voorbeeld moet de waarde uit de pagina zelf gehaald worden, dus u dient de instelling Waarde ophalen uit pagina-element aan te vinken. Wanneer u de waarde uit de URL van de pagina haalt, vinkt u de instelling uit. Zodra u de parameter heeft opgeslagen, kunt u deze gebruiken in de Aanvullende where clausule. Voor ons voorbeeld typt u dan het volgende in: Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 23 van 36

24 De zal bij het opvragen van het zoekvenster vervangen worden door de betreffende waarde, dus het nummer van de medewerker die gekoppeld wordt aan het verzoek. LET OP: Wanneer de teruggegeven waarde uit de parameter een lettercombinatie is, dient u in de Aanvullende where clausule gebruik te maken van enkele aanhalingstekens om de waarde correct mee te kunnen geven aan de query. Bijvoorbeeld: U koppelt in een verzoek een project. Vervolgens wilt u een ander verzoek koppelen, maar daarbij alleen de keuze hebben uit alle aan het gekoppelde project gekoppelde verzoeken. U definieert een en de Aanvullende where clausule wordt: absences.projectnr Zoals eerder beschreven moet de naam van de parameter uniek zijn. Wanneer de naam gelijk is aan een lettercombinatie in de Aanvullende where clausule wordt die lettercombinatie vervangen door de waarde uit de parameter. Heeft u de parameter de naam acc_man gegeven, en de waarde hiervan wordt 1, dan wordt de where-clausule c.cmp_acc_man = acc_man vervangen door c.cmp_1 = 1. Dit geeft een foutmelding bij het opvragen van de browser Redirect parameters toevoegen Nadat u knoppen heeft toegevoegd, kunt u redirect parameters toevoegen door middel van de knop Toevoegen. Figuur 29 Aanmaken Redirect parameter Bij Naam vult u de naam voor de parameter in en bij Waarde de waarde. U kunt standaard parameters type en status gebruiken. Met type geeft u op dat de browser alleen in bijvoorbeeld een bepaald verzoektype of bepaalde documenttypes vervangen moet worden. Door status te gebruiken, bepaalt u dat de browser alleen in bepaalde statussen van het verzoek of document vervangen wordt. LET OP: Geeft u geen type of status op, dan zal de browser voor alle verzoektypes in alle statussen vervangen worden. Wilt u zoals in ons voorbeeld het zoekvenster voor het relatieveld in een verzoek uit alleen voor verzoektypes Checklist indiensttreding, Checklist uitdiensttreding en Exit verslag vervangen, dan vult u bij Naam type in. De Waarde zal een loep-icoon worden. Klikt u hierop, dan verschijnt een nieuw scherm. Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 24 van 36

25 Figuur 30 Invoerveld Waarde aangepast naar browser U heeft bij Omschrijving, Categorie of ID de mogelijkheid om een verzoektype op te zoeken. Vul de betreffende zoekcriteria in en klik op Actualiseren. Onder u vinkt de gewenste verzoektypes (1) aan, waarna u de selectie bevestigd door op de knop Toevoegen (2) te klikken. De geselecteerde verzoektypes komen boven aan het lijstje te staan. U kunt ze ook weer verwijderen, door op het rode kruisje (3) achter de regel te klikken. Klik tot slot op Sluiten (3) om de browser af te sluiten. Figuur 31 Verzoektypes selecteren Ook wanneer u bij Naam status invult, wordt Waarde een loep-icoon. In het scherm dat dan verschijnt, kunt u de betreffende statussen van in ons voorbeeld een verzoek kiezen. Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 25 van 36

26 Figuur 32 Verzoekstatus selecteren Wanneer u een browser wil vervangen in de status Nieuw van een verzoek, gebruikt u de parameter BCAction in plaats van status. Figuur 33 Parameter BCAction gebruiken in plaats status Een andere parameter die u standaard kunt gebruiken is source. Hiermee specificeert u voor welk veld u het zoekvenster wilt vervangen. Heeft u in een verzoek bijvoorbeeld naast een relatieveld een vrij guidveld toegevoegd met een referentie naar relaties, dan wordt voor beide velden standaard dezelfde browser gebruikt door Synergy. U wilt echter dat alleen de browser voor het relatieveld wordt vervangen door uw eigen gedefinieerde browser. Maak dan een parameter source aan. De waarde hiervoor haalt u uit de broncode van de pagina. Open de betreffende pagina waarin de browser vervangen moet worden in Internet Explorer, in dit voorbeeld maakt u een nieuw verzoek aan. Klik met de rechter muisknop op de pagina en kies voor Bron weergeven. Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 26 van 36

27 Figuur 34 Bronweergave voor opzoeken veldnaam In de code die weergegeven wordt, zoekt u het veld op waar de waarde uit gehaald moet worden. In dit voorbeeld is dat het veld Relatie. Hierbij vindt u voor dit voorbeeld {this.click()}" id="pcustomerid" Bij Waarde gebruikt u voor dit voorbeeld dan de waarde die begint met p, in dit geval dus pcustomerid : Figuur 35 Opgeven waarde voor source LET OP: De waarde die u invult bij Waarde voor de parameter source is hoofdlettergevoelig. Maakt u gebruik van de bouwsteen Solution Builder SE, dan kunt u naast type (voor het vervangen van browsers in alle entiteiten binnen bepaalde entiteittypes), status (vervangen van browsers in entiteiten binnen bepaalde statussen) ook nog de standaard parameter group gebruiken. Met group vervangt u browsers in alle entiteiten binnen bepaalde entiteitgroepen. Overige parameters die u kunt gebruiken, haalt u uit de URL van de betreffende pagina. De URL is, zoals eerder beschreven, te vinden door met de rechter muisknop te klikken op de pagina en te kiezen voor Eigenschappen. Bijvoorbeeld de URL voor een nieuwe verzoekpagina: De parameters staan vermeld achter het?-teken en zijn gescheiden door een &-teken. De meeste parameters uit dergelijke URL s zijn al afgevangen met de hiervoor beschreven standaard parameters. Zo is BCAction de status en Type is redirect parameter type. Eventuele overige redirect parameters maakt u zelf aan door de URL-parameter bij Naam in te vullen met de bijbehorende Waarde die achter het =-teken in de URL staat. LET OP: Parameters mag u per redirect slechts 1 keer gebruiken. Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 27 van 36

28 3.6 Deploy Nadat u een redirect heeft aangemaakt, gewijzigd of verwijderd, dient u een deployment uit te voeren. Hiermee worden de wijzigingen definitief doorgevoerd. Een deployment voert u uit via Addon Inrichting Custom Selector: Deploy. Figuur 36 Deployment Na klikken op Deploy verschijnt onderaan de pagina een statusbalk. Is de deployment correct verlopen, zal het bericht Gereed verschijnen. LET OP: Zorg ervoor dat tijdens de deployment alle gebruikers zijn uitgelogd uit Synergy! Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 28 van 36

29 3.7 Browsers en redirects exporteren en importeren U heeft de mogelijkheid om gedefinieerde browsers en redirects te exporteren vanuit bijvoorbeeld uw testomgeving en deze te importeren in uw productie-omgeving Exporteren Om browsers en redirects te exporteren gaat u naar Add-on Inrichting Custom Selector: Exporteren. Ook kunt u vanuit het onderhoudscherm van browsers en redirects door middel van de knop Exporteren naar de export-functionaliteit gaan. Figuur 37 Selectie maken ten behoeve van export Vink de browsers en/of redirects aan die u wilt exporteren. Exporteert u een redirect, dan worden automatisch de gekoppelde browsers mee geëxporteerd. Deze hoeft u dus niet afzonderlijk aan te vinken. Klik vervolgens op Exporteren. In de pop-up die onderaan in het scherm verschijnt, kiest u voor Opslaan of Opslaan als van het betreffende XML-bestand. Figuur 38 Exportbestand opslaan Kies vervolgens de locatie waar u het XML-exportbestand wilt opslaan en klik nogmaals op Opslaan. Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 29 van 36

30 Figuur 39 Locatie selecteren voor het exportbestand Het XML-bestand ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit: Figuur 40 Voorbeeld van exportbestand Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 30 van 36

31 Importeren Het XML-bestand dat u geëxporteerd heeft, kunt u in een andere omgeving importeren. Ga hiervoor naar Add-on Inrichting Custom Selector: Importeren. Ook vanuit het onderhoudscherm van browsers en redirects kunt u naar de import-functionaliteit gaan door middel van de knop Importeren. Figuur 41 Importeren van het exportbestand Vanuit het import-scherm kunt u naar het onderhoud van browsers en redirects gaan middels de knoppen Browsers respectievelijk Redirects. Klik bij Bestand op Bladeren om een geëxporteerd XML-bestand te selecteren. U kunt ervoor kiezen om eventueel al bestaande browsers en/of redirects te overschrijven door de optie Bestaande overschrijven aan te vinken. Vinkt u deze niet aan, dan zullen nieuwe browsers en redirects aangemaakt worden. Klik vervolgens op de knop Importeren. Onderaan het scherm verschijnen meldingen van de acties die zijn uitgevoerd. Zo krijgt u te zien of de import is geslaagd. Zijn er al browsers en/of redirects met dezelfde naam aanwezig, dan zal hier ook melding van gemaakt worden. Figuur 42 Resultaten van de Import Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 31 van 36

32 4 Bekende meldingen 4.1 DLL-bestanden geblokkeerd Bij het gebruik van de Custom Selector op een Windows 2008 R2 Server kan de volgende foutmelding verschijnen: Request for the permission of type 'System.Web.AspNetHostingPermission, System, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed., Application = WflSearch.aspx, Source = CSNOBWord.Extension, Function = Void AfterInit(), Stack = CSNOBWord.Extension.WflSearchWordMerge.AfterInit() Deze melding heeft ermee te maken dat Windows de DLL-bestanden van de Custom Selector heeft geblokkeerd. De DLL-bestanden van de Custom Selector vindt u in de Bin-map van de Synergy installatiemap: CSNobCSE.Extension.dll CSNobCSE.Repository.dll Wanneer u in de eigenschappen van de DLL-bestanden (klik met de rechter muisknop op de bestanden en kies Eigenschappen ) de volgende melding ziet, dient u op Unblock te klikken om de DLL-bestanden te deblokkeren: Figuur 43 Geblokkeerde dll s deblokkeren 4.2 Contactpersonen browser in verzoek toont geen gegevens Wanneer u het veld Contactpersoon in een verzoek afhankelijk heeft gemaakt van het veld Relatie en u klikt op het loep-icoon, dan krijgt u foutmeldingen of helemaal geen gegevens te zien in de betreffende browser. Met de Custom Selector is het helaas niet mogelijk om met de standaard afhankelijkheid van Exact Synergy Enterprise te werken. U dient zelf de contactpersoonbrowser te vervangen met de Custom Selector. Zet allereerst in de verzoekdefinitie bij veld Contactpersoon het vinkje Afhankelijk van: Relatie uit: Figuur 44 Contactpersoon loskoppelen van relatie op verzoek Vervang daarna de betreffende contactpersoon browser zoals in deze handleiding beschreven. In de vervangende browser kunt u vervolgens de afhankelijkheid van het gewenste relatieveld instellen. Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 32 van 36

33 4.3 Entiteitenbrowser op Solution Builderkaart wordt niet vervangen Wanneer u op een Solution Builderkaart de browser wilt vervangen voor een referentieveld naar entiteiten, dient u gebruik te maken van CSNobEntProjectAll in plaats van ProjectAll. In plaats van de browser Projects gebruikt u CSNobEntProjects. Bij het opvragen van de broncode van een Solution Builderkaart ziet u wel de ProjectAll en Projects browsers staan, maar in de programmacode wordt dit omgezet naar CSNobEntProjectAll en CSNobEntProjects. U kunt deze browsers daarom niet via de gebruikelijke manier opzoeken. 4.4 Browser geeft een foutmelding bij bladeren Wanneer u in de definitie van een browser een alias in de query gebruikt, kan er een foutmelding optreden wanneer u bladert in de vervangen browser. De eerste resultatenpagina wordt correct getoond, maar bij het bladeren naar pagina 2 gaat het fout. U kunt dit eenvoudig oplossen door de alias te verwijderen uit de query. Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 33 van 36

34 5 Termen onderhouden Voor add-ons kunt u maatwerktermen opgeven voor onder andere label- en omschrijvingsvelden. Tevens is er een veld Term ID aanwezig in de verschillende onderhoudsschermen van de add-on. Hierin vult u een nummer in. Dit nummer bepaalt de term die gebruikt moet worden voor het label of de omschrijving, maar dit bepaalt ook de taal waarin het label of de omschrijving verschijnt, afhankelijk van de taalinstellingen binnen Synergy. U kunt gebruik maken van termnummers die standaard in Synergy aanwezig zijn, maar u kunt ook eigen termen definiëren. Ook voor de onderhoudsschermen van de add-on zelf zijn termen gedefinieerd, welke u desgewenst kunt aanpassen voor de verschillende talen waaronder u Synergy gebruikt. Termen onderhoudt u in Synergy via Modules Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Termen. LET OP: Om termen te komen onderhouden heeft u functierecht 439 nodig. Door dit functierecht te koppelen aan bepaalde rollen en die rollen vervolgens te koppelen aan medewerkers, kunt u zelf bepalen wie er verantwoordelijk is voor het onderhouden van de termen. Na opnieuw inloggen kan de medewerker de termen verder onderhouden. Het volgende scherm wordt geopend: Figuur 45 Overzicht termen Kies bij Taal de taal waarin de term voorkomt, vink eventueel Alle aan of geef een waarde in bij Termen en/of ID. Klik op Tonen (of Actualiseren ) om het overzicht van alle beschikbare termen te tonen die aan uw zoekcriteria voldoen. Open een term om wijzigingen aan te brengen. Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 34 van 36

35 5.1 Nieuwe term toevoegen Klik op de knop Nieuw. Het veld ID is standaard ingevuld met een nieuw nummer. U kunt nu een nieuwe term aanmaken. Vul de term bij de gewenste taal in. Wanneer u op Bewaren klikt, zal de term automatisch in de overige velden gevuld worden. U kunt desgewenst ook per taalveld de term invullen in de betreffende taal. Figuur 46 Nieuwe term aanmaken Wanneer u het nummer in het ID -veld aanpast en er bestaat al een term met dat nummer, dan zal die term weergegeven worden in de beschikbare talen zodra u de cursor in een van de taalvelden plaatst. U kunt nu desgewenst de termen per taal aanpassen. 5.2 Talen toevoegen Bij termen wordt uitgegaan van actieve talen bij medewerkers en contactpersonen en talen die zijn toegevoegd aan de databasetabel CSNobMnuLanguages. Desgewenst kunt u talen toevoegen voor het gebruik van de maatwerktermen. Ga naar Modules Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Termen en kies een gewenste taal in het uitklapmenu bij Taal. Klik op Toevoegen. De nieuwe taal wordt aan alle aanwezige termen toegevoegd. U kunt nu bestaande termen zoeken en de nieuw toegevoegde taal vullen of nieuwe termen aanmaken in de nieuwe taal. Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 35 van 36

36 6 Technische eigenschappen 6.1 Databasetabellen Na installatie van Custom Selector SE worden in de database automatisch tabellen toegevoegd. Tabel CSNobCSEBrowserButtons CSNobCSEBrowserReplacements CSNobCSEDocumentStatus CSNobCSEParameters CSNobCSERedirectOn CSNobCSERequestStatus Omschrijving Alle knoppen die zijn ingesteld in de redirects. Alle redirects die zijn ingesteld. Statussen van documenten die gebruikt kunnen worden bij redirect parameter status wanneer bij redirect instelling Redirect op Documenten is gekozen. Alle parameters in redirects en in buttons. Beschikbare opties in uitklapmenu bij redirect instelling Redirect op. Statussen van verzoeken die gebruikt kunnen worden bij redirect parameter status wanneer bij redirect instelling Redirect op Verzoeken is gekozen. Eddon Software BV Custom Selector SE 11 september 2017 pagina 36 van 36

Installation & Configuration Contact Manager SE

Installation & Configuration Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s Hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Installation & Configuration Contact Manager SE Block:

Nadere informatie

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide Document Preview SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Add-on Maatwerkmenu SE. Installation & Configuration Guide

Add-on Maatwerkmenu SE. Installation & Configuration Guide Add-on Maatwerkmenu SE Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Marketing Add-on SE. Installation & Configuration Guide

Marketing Add-on SE. Installation & Configuration Guide Marketing Add-on SE Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

MS Outlook Add-on SE. User Guide

MS Outlook Add-on SE. User Guide MS Outlook Add-on SE User Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Serienummers worden met hun ID opgeslagen

Serienummers worden met hun ID opgeslagen Solution Builder SE : BSE101 Versie : 8.0.0.4818 Releasedatum : 10-03-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249 ALGEMEEN Serienummers worden met hun ID opgeslagen Serienummers die aan entiteiten

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

Installation & Configuration Solution Builder SE

Installation & Configuration Solution Builder SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s Hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Installation & Configuration Solution Builder SE Add-on:

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Solution Builder Portal SE. Installation & Configuration Guide

Solution Builder Portal SE. Installation & Configuration Guide Solution Builder Portal SE Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. User Guide

MS Word Merge Add-on SE. User Guide MS Word Merge Add-on SE User Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 02-10-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezerscorrectie

Nadere informatie

Quick Reference MS Reporting Services Integrator SE

Quick Reference MS Reporting Services Integrator SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Reporting Services Integrator SE

Nadere informatie

Handleiding Joomla! 1.5

Handleiding Joomla! 1.5 Handleiding Joomla! 1.5 Versie :0.1 2/20 Inhoud 2. Aanmelden... 4 3. Artikelbeheer... 5 3.1 Nieuw artikel toevoegen... 5 3.2 Bestaand artikel wijzigen/verwijderen... 6 3.2.1 Front end editing... 7 4. Sectie

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding om uw website/webshop aan te passen

Handleiding om uw website/webshop aan te passen Handleiding om uw website/webshop aan te passen ONDERWERP PAGINA 1. Hoe moet ik inloggen in het beheer? 2 2. Hoe pas ik een bestaande pagina aan? 2 3. Hoe plaats ik een afbeelding? 3 4. Hoe maak ik een

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie

Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie Versie 1.1 Cane Webservices.nl Integratie Handleiding voor de Applicatiebeheerder 1 Inhoud INHOUD... 2 1. INTRODUCTIE... 3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Installation & Configuration MS Reporting Services Integrator SE

Installation & Configuration MS Reporting Services Integrator SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s Hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Installation & Configuration MS Reporting Services

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013 Act! SnelStart Connect Handleiding Versie 1.0 12-12-2013 Inleiding Met SnelStart Connect kunt uw Act! database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect biedt u de mogelijkheid om de gegevens

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Handleiding. Verlinde Net@Price Website

Handleiding. Verlinde Net@Price Website Handleiding Verlinde Net@Price Website Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1. Maak een nieuwe configuratie 4 Hoofdstuk 2. Bekijk een bestaande configuratie 13 Hoofdstuk 3. Levertijden 13 1 Inleiding De

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Contact Connect

Gebruikershandleiding Contact Connect Gebruikershandleiding Contact Connect Inleiding... 2 Introductie... 2 Installeren en in gebruik nemen van Contact Connect... 3 Downloaden... 3 Installeren... 3 Inloggen... 3 Contact Connect Configuratie...

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Business Assistent

Gebruikershandleiding Business Assistent Gebruikershandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezercorrecties + toevoeging

Nadere informatie

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 I Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 ESS... Iconen selecteren 1 1.2 ESS... Inlog scherm tekst

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007)

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) 1. Inleiding DiginBFT, de digitale indiening van financiële verantwoordingsdocumenten van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Versie : 8.0.3.4978 Releasedatum : 30-06-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249

Versie : 8.0.3.4978 Releasedatum : 30-06-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249 Solution Builder SE : BSE200 Versie : 8.0.3.4978 Releasedatum : 30-06-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249 Gewijzigd in Solution Builder 8 en ITSM 8 In Solution Builder versie 8 zijn

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Data Quality Solutions Microsoft Dynamics CRM 2011 Datum: 12-4-2012 Versie 1.5 Versie 2.1 Datum: 01/06/2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. KVK-integratie... 4 3. Update service... 5 4. Leadgenerator... 6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Websites i.s.m. Service @ School

Websites i.s.m. Service @ School Websites i.s.m. Service @ School Inhoudsopgave Introductie...3 Inloggen in het Beheer Panel...3 Aanpassen van de tekst op de pagina s...4 Nieuwe pagina maken...5 Toelichting op enkele knoppen...6 Een link

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Quick reference Smartflow App

Quick reference Smartflow App Het opstarten van de app 1. Open de smartflow app. 2. U wordt gevraagd om een domein naam in te vullen. Vul de domein naam in die u heeft gekregen van 88degrees. 3. Log in met u inloggegevens. Het hoofd

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4 Handleiding Measure App Versienummer:1.4 Datum: 14-12-2015 Voorwoord Hartelijk dank voor de aanschaf van de Measure App. M App zal u en uw collega s in staat stellen om begeleid in te meten of na te meten.

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Kaart

Handleiding Site to Edit Module Kaart THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Kaart Aanvulling

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

HANDLEIDING BEELDBEZOEK PC

HANDLEIDING BEELDBEZOEK PC HANDLEIDING BEELDBEZOEK PC INHOUDSOPGAVE: 1 Installatieproces voor BeeldBezoek op uw pc of laptop... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Aanmaken van gebruiker... 3 1.3 BeeldBezoek registreren... 4 1.4 Contactpersonen

Nadere informatie

ISIS. Gebruikershandleiding

ISIS. Gebruikershandleiding ISIS Gebruikershandleiding 7-8-2012 Inleiding Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Aanvragen... 3 Het creëren van een nieuwe aanvraag... 3 Uw meldingen inzien... 5 Het afdrukken van de melding... 5 Het toevoegen

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager,

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager, Handleiding Dododent Beste tandarts of praktijkmanager, Hartelijk dank voor de aanschaf van een website bij Dodoworks. Hieronder volgt een uitgebreide handleiding van het Dododent systeem waarmee de website

Nadere informatie

ACCEPETEREN RESERVERING

ACCEPETEREN RESERVERING E-mail Templates In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Het verzenden van dergelijke mails kan volledig worden geautomatiseerd: u maakt dan gebruik van zogenaamde automatische

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0 Navigator CMS 2009 Beknopte handleiding v1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Menustructuur... 5 4. Document Verkenner... 6 5. Mappen beheren... 7 5.2 Map hernoemen... 7 5.3 Map verplaatsen...

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie

Training Kit Planning en icalendar

Training Kit Planning en icalendar Training Kit Planning en icalendar Versie: December 2011, Revisie 2 Coachview.net: 2.4 Auteur(s): Remy Remery Dé nieuwe manier van samenwerken Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 DOELSTELLING... 3 MODULES...

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie

Legal Eagle Update Handleiding versie 2.14 juni 2008

Legal Eagle Update Handleiding versie 2.14 juni 2008 DIT DOCUMENT IS ALLEEN VAN TOEPASSING VANAF LEGAL EAGLE VERSIE 2.13. INDIEN DIT NIET HET GEVAL IS DIENT ER EERST EEN UPDATE UITGEVOERD TE WORDEN!!! Voordat u begint...2 Update downloaden...2 Update installeren...5

Nadere informatie

Web Presence Builder. Inhoud

Web Presence Builder. Inhoud Web Presence Builder Inhoud Inhoud... 1 Wat is Web Presence Builder?... 2 Het categoriescherm... 2 De eerste stappen naar een eigen website... 3 Onderwerp selecteren en website naam aanpassen... 3 Vooraf

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

MobiDM Partner Handleiding 4.8

MobiDM Partner Handleiding 4.8 MobiDM Partner Handleiding 4.8 Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de partner binnen de MobiDM Portal. Version: x.x Pagina 1 Index Introductie 2 Help-bestanden & Tooltips 2 Filteren van

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

Act! Company Builder Handleiding

Act! Company Builder Handleiding Act! Company Builder Handleiding Versie 1.1 25-07-2014 Inleiding Kost het u ook zoveel tijd om, na het importeren van nieuwe contacten, bedrijven aan te maken of deze contacten te koppelen aan bestaande

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail.

Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. INLOGGEN Ga naar http://www.domeinnaam.nl/wp-admin en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord verkregen via mail. Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen. Bij succesvolle login

Nadere informatie

Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de partner binnen de MobiDM Portal.

Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de partner binnen de MobiDM Portal. Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de partner binnen de MobiDM Portal. Version: x.x MobiDM Partner Handleiding Pagina 1 Index Introductie 2 Help-bestanden & Tooltips 2 Filteren van data

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER INHOUD Inleiding... 2 Het uiterlijk van QDAC light... 2 Bestandsformaten... 2 Standaardanalyses... 3 Filters en knoppen... 3 De rode draad... 4 Openen van een Auditfile...

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

ITware. Itware gebruikershandleiding

ITware. Itware gebruikershandleiding Itware gebruikershandleiding Werking ITware kort samengevat: ITware is een hulpprogramma voor uw webwinkel. Producten kunnen op éénvoudige wijze, al dan niet automatisch, worden geplaatst en onderhouden.

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

Gebruikershandleiding personeelsdossier

Gebruikershandleiding personeelsdossier Gebruikershandleiding personeelsdossier Inhoud Handleiding personeelsdossier... 1 1. Inleiding personeelsdossier... 3 2. Inloggen Personeelsdossier... 3 3. Het digitale personeelsdossier... 4 4. De taakbalk

Nadere informatie

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Copyright 2016 Swing Jive Swing is een product van ABF Research Jive Full screen weergave Swing 5 beschikt nu ook over een full screen weergave. Deze is te activeren via

Nadere informatie

VIDA ADMIN SNELGIDS INHOUD

VIDA ADMIN SNELGIDS INHOUD INHOUD 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Controlelijst... 3 1.2 Gebruiker toevoegen... 3 1.3 Het registreren van VIDA All-in-one... 4 1.4 Activeer het abonnement en koppel gebruiker en computer aan het abonnement...

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie