Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

2

3 Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

4

5 Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten die SPIOR in 2012 heeft uitgevoerd. Net zoals in de voorgaande jaren betreft dit een breed scala. Een ieder die zich inzet voor deze organisatie, medewerkers en vrijwilligers, heeft de intrinsieke motivatie om de samenleving in haar geheel verder te helpen. Waar SPIOR begon als behartiger van de basale belangen van moskeeën, is de organisatie nu uitgegroeid tot een brede maatschappelijke organisatie die zich specifiek inzet voor de participatie van moslims in de Nederlandse samenleving en het realiseren van een positieve verbinding tussen moslims en de rest van de samenleving. We sluiten nadrukkelijk niemand uit in onze maatschappelijke activiteiten. In de uiteenlopende activiteiten die in dit jaarverslag worden besproken, is dat duidelijk terug te zien. De uitgevoerde activiteiten zijn gericht op emancipatie en participatie van onze achterban maar nadrukkelijk ook op verbinding tussen deze groep en de maatschappij in haar geheel. Samen met diverse partnerorganisaties en de onbetaalbare inzet van alle vrijwilligers die zich ook in 2012 weer hebben verbonden aan SPIOR, nemen we samen verantwoordelijkheid voor dat wat goed gaat en beter kan in onze samenleving. Het blijven aanboren van deze eigen kracht van mensen past in de trend van een terugtredende overheid en de visie op een participatiesamenleving. Deze kanteling gaat tegelijkertijd gepaard met beperktere middelen die althans van de kant van de overheid beschikbaar zijn voor maatschappelijke organisaties. Ook onze organisatie heeft daarmee te maken. Vanaf de oprichting van SPIOR is een van de kerntaken geweest om ondersteuning te bieden aan (aangesloten) vrijwilligersorganisaties. De belangrijkste ontwikkeling in 2012 op dit gebied is dat de gemeente Rotterdam heeft gekozen voor het instellen van een stedelijke vrijwilligerscentrale, welke in januari 2013 officieel van start is gegaan. In het afgelopen jaar is SPIOR daarom niet meer gesubsidieerd voor het bieden van ondersteuning aan (aangesloten) vrijwilligersorganisaties. De behoefte aan ondersteuning was evenwel nog breed aanwezig en mede omdat de vrijwilligerscentrale nog niet was ingesteld, hebben we de vragen die bij ons terecht kwamen dan ook zo goed mogelijk van een antwoord voorzien. In deze vrijwilligersorganisaties ligt naar onze overtuiging het kapitaal van de stad, zeker bij groepen die in het algemeen voor formele instanties etcetera juist moeilijk bereikbaar zijn. Deze eigen kracht verdient dan ook blijvende ondersteuning. We zullen in de komende jaren dan ook met grote betrokkenheid de ontwikkelingen rond de vrijwilligersondersteuning blijven volgen, zodat zorg kan worden gedragen voor een goede aansluiting op de behoefte in de stad. SPIOR voert ieder jaar vele activiteiten uit, maar altijd zijn er enkele die eruit springen, bijvoorbeeld wegens de omvang of het nieuwe karakter van het project. Zonder hierbij iets af te doen aan de andere activiteiten, was dat voor 2012 met name het project Rotterdam s got talent!. Dit project werd ingediend bij het Oranje Fonds binnen het programma Kansen voor jongeren en werd uit de 135 ingediende projecten als een van de 20 projecten gekozen die een bijdrage ontvingen. Hiermee heeft SPIOR zich voor drie jaar aan dit project gebonden en zet zich vanaf september met diverse partners in voor jongeren die de school voortijdig hebben verlaten en geen startkwalificatie op zak hebben of dreigen uit te vallen. Investeren in scholing en werk is een duurzame manier om bij te dragen aan zelfredzaamheid van mensen en een positieve verbinding met de samenleving. Daar maken wij ons ook sterk voor.

6 Meer over dit project en alle andere activiteiten die SPIOR uitvoerde in 2012, kunt u lezen in dit jaarverslag. Op het moment van schrijven van dit voorwoord bevinden we ons reeds in Dit wordt voor ons een bijzonder jaar, omdat het voor ons het 25-jarig bestaan van SPIOR markeert. Wij kijken dan ook niet alleen terug op afgelopen jaar, maar op de afgelopen kwart eeuw 25 jarige bewogen jaren van een organisatie die midden in de samenleving staat. We zullen daar op verschillende manieren bij stil staan in dit jubileumjaar, door terug te kijken maar zeker ook vooruit te kijken. Want dat staat voor ons al vast: we zullen ons blijven inzetten voor de samenleving, vanuit onze eigen inspiratie. En samen met u. Zahir Rana, voorzitter

7 Inhoudsopgave Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie: kiezen voor talent 1.1 De deur gaat voor iedereen open Van isolement naar empowerment Pak de kans Bewust, bekend, bekwaam Training bespreekbaar maken homoseksualiteit Diversiteit verrijkt Wijkuitwisselingen Samen sterk tegen discriminatie Ondersteuning vrijwilligersorganisaties...33 Deel 2 Overige producten 2.1 Islamitisch godsdienstonderwijs Aanpak sociaal isolement moslimvrouwen in Rotterdam-Charlois Pedagogisch scholingstraject moskeedocenten Your Right 2 Choose! Peer 2 Peer / Be a man! Dialoog op scholen Rotterdam s got talent! Islamofobie in Nederland: verkenning monitor Handreiking: Aan ouders geleerd, door jongeren gedaan Overige activiteiten...52 Bijlagen I Aangesloten organisaties II Samenstelling bestuur III Samenstelling staf IV Locaties islamitisch godsdienstonderwijs 2011/ V SPIOR in het nieuws VI Deelname overleggen en besturen VII Methodieken en producten...65 VIII Gebruikte afkortingen...67

8

9 Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie: kiezen voor talent

10 1.1 De deur gaat voor iedereen open Voortbouwend op het project De deur gaat naar twee kanten open werd ook in 2012 geïnvesteerd in het bevorderen van de contacten tussen basisscholen, maatschappelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties die onderwijsactiviteiten verzorgen en daarmee in het versterken van de pedagogisch-didactische infrastructuur op wijkniveau. Centraal thema hierbij was het bevorderen van gendergelijkheid in de opvoeding en educatie van kinderen en de nadere afstemming daarover tussen de verschillende leefmilieus. SPIOR organiseerde in samenwerking met basisscholen en zelforganisaties in dit kader een serie discussiebijeenkomsten over roldoorbrekend opvoeden. De discussiebijeenkomsten waren gericht op het bevorderen van een positieve attitude over gendergelijkheid en afstemming van de sociale norm tussen de genoemde leefmilieus. Tijdens de bijeenkomsten werd gesproken over welke boodschap door ouders thuis, op scholen en bij vrijwilligersorganisaties wordt gegeven aan jongens en meisjes over rolverdeling, mogelijkheden en positie. Voorbeelden hiervan zijn opvattingen over mannen - en vrouwenberoepen, de verdeling omtrent zorg en arbeid in een gezin en welke sporten al dan niet geschikt zouden zijn voor meisjes of jongens. Is die boodschap hetzelfde of tegenstrijdig? Hieronder een overzicht van de georganiseerde discussiebijeenkomsten en een impressie van de opbrengsten van deze bijeenkomsten middels citaten van de deelnemers. 1. Stichting de Meeuw, i.s.m. basisscholen Agnes, Heemskerk en Groen van Prinsterer 5 maart 2012: discussiebijeenkomst samenwerking basisscholen en zelforganisaties Deelnemers: 18 We moeten beter samenwerken, want zowel scholen als zelforganisaties hebben te maken met dezelfde kinderen die in de wijk wonen. 2. Stichting Rosarium 6 juni 2012: discussiebijeenkomst kind en carrière Deelnemers: 21 Vrouwen moeten ook gewoon kunnen werken. We brengen vaak genoeg tijd door met onze kinderen. En als we dan aan het werk zijn kunnen ze bij de vader of een familielid blijven. 3. Stichting Nida Noord, i.s.m. basisschool Noen 15 oktober 2012: discussiebijeenkomst beroepskeuze van je kinderen Deelnemers: 21 Mijn zoon die verloskundige wil worden? Ik zou het toestaan. Ze helpen vrouwen, net als artsen. Het heeft niets met nare gedachten te maken, maar juist met barmhartigheid. 8 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

11 4. Stichting Nida Zuid, i.s.m. basisschool Noen 5 november 2012: discussiebijeenkomst beroepskeuze van je kinderen Deelnemers: 21 We moeten de beroepskeuze van onze kinderen goed met hen bespreken en niet meteen afwijzen. 5. Marokkaanse Vereniging Centrum Noord (MVCN), i.s.m ACCENT praktijkonderwijs 14 november 2012: discussiebijeenkomst roldoorbrekend opvoeden Deelnemers: 22 In sommige gezinnen gaat het nog steeds zo. Dat meisjes en jongens anders worden opgevoed. Dat heeft te maken met cultuur en onwetendheid. 6. Stichting Almoustaqbal, i.s.m. Maatschappelijke Ondersteuning Feijenoord 19 november 2012: discussiebijeenkomst roldoorbrekend opvoeden Deelnemers: 33 Er zijn wel fysieke verschillen tussen jongens en meisjes. Verder vind ik dat er geen verschillen zijn of zouden moeten zijn tussen hen. 7. Othman moskee, i.s.m. Melanchton College Kralingen-Crooswijk 4 december 2012: discussiebijeenkomst roldoorbrekend opvoeden Deelnemers: 24 Ik vind dat beide ouders betrokken moeten worden bij de school waar hun kinderen zitten. De ouders moeten met elkaar afstemmen. 8. Stichting voor Vernieuwing en Participatie (SvVP), i.s.m Centrum voor Jeugd & Gezin 19 december 2012: discussiebijeenkomst opvoeding Deelnemers: 19 De afstemming tussen school en ouders loopt niet altijd goed. De ouders hanteren een auto-ritaire stijl en de school een andere stijl. Dat botst. Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie: kiezen voor talent 9

12 Kerngegevens Financiering Dienst JOS, Gemeente Rotterdam Bereik 179 deelnemers Resultaat Uitvoering van 8 discussiebijeenkomsten, gericht op: Bevorderen van positieve attitude en sociale norm ten aanzien van gendergelijkheid en roldoorbrekend opvoeden in diverse leefmilieus Bevorderen van de afstemming tussen gezinnen, onderwijs, maatschappelijke instellingen en zelforganisaties omtrent de pedagogisch-didactische infrastructuur 10 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

13 1.2 Van isolement naar empowerment Binnen de groepen Rotterdammers waarmee SPIOR werkt, bestaan vrouwen die in sociaal isolement verkeren. Soms komt dit omdat zij de taal niet machtig zijn of niet geloven in hun eigen kunnen maar ook omdat bijvoorbeeld hun sociale omgeving hen beperkt in hun ontwikkeling. In 2007 heeft SPIOR in samenwerking met de GGD een aanpak ontwikkeld om deze groep vrouwen te bereiken en uit hun sociaal isolement te halen. Tussen 2007 en 2010 is het project Aanpak sociaal isolement moslimvrouwen Rotterdam uitgevoerd met vier groepen vrouwen: in totaal 65 vrouwen doorliepen het gehele traject en ontvingen in november 2010 een certificaat. Allen waren het vrouwen die zich op de laagste treden van de participatieladder bevonden en die binnen het project middels een gefaseerde aanpak de samenleving leerden kennen en naar buiten traden. Hierbij werden de deelneemsters zo veel mogelijk gestimuleerd ook na afloop van het project verder te gaan met hun ontwikkeling en gebruik te maken van het aanbod in de samenleving dat zij hadden leren kennen. In 2012 bood SPIOR hierop een vervolg aan middels het project Van isolement naar empowerment waarin verder ingezet is op de begeleiding van (een deel van) deze vrouwen en anderen in dezelfde positie van sociaal isolement, om verdere stappen te zetten in hun maatschappelijke participatie. Per deelnemer werd er een persoonlijk plan opgesteld en uitgevoerd, waarbij ze intensief werd begeleid met als doel het stijgen van minimaal twee treden volgens het participatiepaspoort. Met alle deelnemers is het participatiepaspoort ingevuld en alle vrouwen zijn twee treden gestegen gedurende het project. Tevens is de sociale omgeving, met name de echtgenoten van de deelneemsters, betrokken bij hun ontwikkeling door met hen in gesprek te gaan over het belang van maatschappelijke participatie en daarmee de norm ten aanzien van maatschappelijke participatie van de vrouwen positief te beïnvloeden. Het project werd uitgevoerd met groepen in samenwerking met diverse organisaties, omdat het samen doorlopen van het traject de deelnemers ondersteunt in hun ontwikkeling: de vrouwen trekken zich aan elkaar op in het proces. Onderstaand een overzicht van de deelnemende organisaties en een impressie van het verloop van het project. 1. Stichting Annisa/ Iskender Paşa Aantal deelneemsters: 14 De bijeenkomsten voor de groep dames begonnen laagdrempelig: men maakte kennis met elkaar en raakte met elkaar en de begeleidster vertrouwd waardoor zij zich vrij voelden om openlijk te praten en te denken over het verleden, het heden en de toekomst. Hierdoor kreeg de groep een sterke band en raakten zij gemotiveerd om daadwerkelijk aan de slag Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie: kiezen voor talent 11

14 te gaan. Zo is de groep gezamenlijk gestart met conversatielessen om de Nederlandse taal beter te beheersen, hebben zij een bezoek gebracht aan verzorgingshuis Humanitas om de mogelijkheden qua vrijwilligerswerk te bekijken en hebben de dames aangegeven ook na het project begeleid te willen worden om verdere stappen te maken. 2. Marokkaanse Vereniging Centrum Noord (MVCN) Aantal deelneemsters: 10 Als start van het project werden activiteiten gericht op kennismaking met de groep en het creëren van een vertrouwde en veilige sfeer ingezet. Hierna werden de bijeenkomsten intensiever: de vrouwen kregen opdrachten om zelf te ontdekken waar hun talenten liggen en wat zij graag zouden willen doen. Dit waren moeilijke opdrachten voor deelneemsters: door het drukke gezinsleven hebben zij nooit echt nagedacht over de eigen kwaliteiten en wensen. Tevens bleek bij de dames de taalachterstand een belemmering te zijn voor het daadwerkelijk zetten van stappen richting de maatschappij. Zij wilden dan ook graag werken aan hun Nederlandse taal en in ieder geval vrijwilligerswerk doen, ook om op die manier de taal in de praktijk te brengen. Alle dames hebben het project met succes afgerond en zoeken in de eigen omgeving naar vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn twee deelneemsters ondersteund bij het opstellen van hun CV en zij zijn actief op zoek naar betaald werk. 3. Turkse Vrouwen Vereniging Hoogvliet (TVVH) Aantal deelneemsters: 6 De 6 vrouwen die zich hebben aangemeld voor het project werden middels laagdrempelige activiteiten, het organiseren van koffieochtenden en korte voorlichtingsbijeenkomsten, gemotiveerd om op regelmatige basis naar de vereniging te komen. Tijdens deze bijeenkomsten ging het voornamelijk om het creëren van een veilig en vertrouwd gevoel. Kenmerkend aan de groep dames was dat ze allen de motivatie hadden om zichzelf te ontwikkelen en te participeren maar dat de juiste vaardigheden en begeleiding ontbraken. Tijdens het project zijn de dames daarom geholpen met het opstellen van hun CV, is samen met hen gezocht naar mogelijkheden in sectoren waar hun interesses lagen en is de eerste stap naar werk gezet door in de eigen omgeving te zoeken naar (vrijwilligers)werk. Bij elk van de drie genoemde organisaties werd binnen het project een bijeenkomst georganiseerd gericht op mannen. De bijeenkomsten waren erop gericht de mannen te stimuleren hun vrouwen bij te staan in het proces tot meer maatschappelijke participatie. Tijdens de bijeenkomsten kwam het belang van maatschappelijke participatie van vrou- 12 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

15 wen en de ondersteuning van mannen hierin aan bod maar werd er ook gesproken over mogelijke knelpunten. Hierbij bleek weer hoe nodig het is deze discussies te voeren: bij sommige groepen wilden sleutelfiguren aanvankelijk niet meewerken aan een dergelijk thema. Met overreding is het toch gelukt dit te realiseren. Veel mannen erkenden dat het goed is als een vrouw werkt: voor de ontwikkeling van de vrouw zelf, financieel gezien en voor de ontwikkeling van de kinderen. Wel vinden zij het belangrijk dat er een goede balans is, dat de thuissituatie er niet onder lijdt en dat het niet altijd haalbaar is omdat de opvang voor kinderen tegenwoordig erg duur is. Onderstaand een overzicht van de organisaties, de datum waarop de bijeenkomst gehouden werd en het aantal deelnemers. 1. Stichting Annisa/ Iskender Paşa, 1 februari Deelnemers: MVCN, 10 oktober Deelnemers: TVVH, 25 januari Deelnemers: 33 Kerngegevens Financiering Dienst JOS, Gemeente Rotterdam Bereik 30 vrouwen 93 mannen Resultaat Uitvoering projectactiviteiten, gericht op: Doorbreken van sociaal isolement Bevorderen van maatschappelijke participatie deelneemsters met minimaal twee treden conform het participatiepaspoort Positief beïnvloeden sociale norm (mannelijke) omgeving t.a.v. maatschappelijke participatie vrouwen Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie: kiezen voor talent 13

16 1.3 Pak de kans Het verrichten van (vrijwilligers)werk is een wezenlijke stap in maatschappelijke participatie. In deze tijd van economische recessie is er sprake van stijgende werkloosheid. Toch liggen er ook kansen in diverse sectoren, met name in de zorg en de haven, waar reeds een tekort aan arbeidskrachten bestaat, dat in de komende jaren naar verwachting verder zal toenemen. Desondanks oriënteren veel meiden en vrouwen zich om diverse redenen niet op deze sectoren. Dit heeft te maken met onbekendheid maar ook met een negatief imago van het werk binnen deze sectoren. Met name bij technische beroepen, zoals in de haven, spelen bovendien stereotiepe beelden over mannelijke en vrouwelijke beroepen een rol. SPIOR pakte in 2012 deze beeldvorming aan binnen het project Pak de kans, om zo de aansluiting van meiden en vrouwen op de arbeidsmarkt een impuls te geven. Specifiek voor vrouwen en meiden werden er diverse excursies georganiseerd naar de haven en zorginstellingen. Daar werden zij voorgelicht over de mogelijkheden binnen die sectoren en konden ze door hun eigen observatie hun beeld positief bijstellen. Om dit te bewerkstelligen was het belangrijk om goede contacten aan te gaan en te onderhouden met relevante organisaties en bedrijven in de haven en de zorg. SPIOR heeft in dit kader de contacten met deze organisaties, zoals KMR, Calibris, zorginstelling Laurens, Deltalinqs, Zorgcampus e.a. aangehaald om samen de mogelijkheden te verkennen. Met sommige van deze instellingen is onder meer gekeken naar de aansluiting van voorlichtingsmateriaal op diverse doelgroepen. Onder andere met Zorgcampus, een organisatie die een contract heeft met zorginstelling Laurens en verkorte opleidingen in de zorg aanbiedt, is contact gelegd en gesproken over mogelijke samenwerking. Zorgcampus werkt op het moment voornamelijk met uitkeringsgerechtigden waarbij de leerlingen door het contract dat Zorgcampus heeft met Laurens gegarandeerd zijn van een baan. Bij geïnteresseerden die buiten deze doelgroep vallen, kijkt Zorgcampus of er mogelijkheden zijn voor financiering van de opleiding door de werkgever. Na een inventarisatie door SPIOR bleek dat er veel interesse was in deze opleiding: maar liefst 12 vrouwen hebben zich voor de opleiding aangemeld bij SPIOR. Hoewel de gesprekken met Zorgcampus voor het realiseren van de opleidingsmogelijkheden voor deze vrouwen in eerste instantie goed verliepen, ontbrak het de vrouwen aan de benodigde financiën en is het ook de samenwerkende partijen helaas niet gelukt om aanvullende financiering te vinden om de opleiding voor deze groep te bekostigen. Naast de hierboven beschreven inzet, zijn er in 2012 twee excursies uitgevoerd om meisjes en vrouwen te stimuleren te kiezen voor een beroep in de zorg of de haven. Onderstaand voor beide activiteiten een korte beschrijving van het aantal deelnemers, de inhoud van de activiteit en de uiteindelijke opbrengsten. 14 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

17 1. Excursie zorginstelling Laurens, 21 juni 2012 Deelnemers: 32 leerlingen (meiden) van scholengemeenschap Ibn Ghaldoun, VMBO-kader Door middel van een excursie naar zorginstelling Laurens konden de meiden kennis maken met werken in de zorg. Op locatie kregen zij informatie over de verschillende mogelijkheden in de zorg, opleidingseisen die hierbij worden gesteld en het toekomstperspectief. Ook kregen zij gelegenheid tot het stellen van vragen, waar zij gretig gebruik van maakten. Na de voorlichting werd de groep in tweeën opgesplitst en kregen de deelnemers een rondleiding door de instelling. De rondleiding gaf hen een goed beeld van de daadwerkelijke werkzaamheden binnen de sector en van de hulpvragen die hier behandeld worden. Zij waren hiervan onder de indruk en meer geïnteresseerd in werken als verzorgende of verpleegkundige. De meiden en de samenwerkende organisaties kijken dan ook terug op een geslaagde excursie die voor herhaling vatbaar is. Er is met Laurens en de school vervolgcontact onderhouden over de mogelijkheid tot het aanbieden van snuffelstages voor leerlingen. 2. Bezoek aan Scheepvaart en Transport College, 29 maart 2012 Deelnemers: 37 moeders en dochters In samenwerking met FNV organiseerde SPIOR een rondleiding voor moeders en dochters bij het Scheepvaart en Transport College met als thema een kijkje nemen in de wereld van de haven en techniek. Doel van de middag was om informatie over werken in de haven te verschaffen aan moeders en dochters en zo het heersende beeld over deze sector positief te beïnvloeden. Tijdens de bijeenkomst werd er hiertoe een presentatie verzorgd door STC over vrouwen in de haven. Tijdens deze presentatie werd ingegaan op de toekomstmogelijkheden in de haven en de mogelijke opleidingen die hiertoe gevolgd kunnen worden. Ook werd er een rondleiding aangeboden door de school. De voorlichting en rondleiding wierpen hun vruchten af. Zowel moeders als dochters waren zeer te spreken over het aanbod aan opleidingen en de locatie. Een aantal aanwezigen gaf aan dat hun eerste indruk over werken in de haven was dat het een mannenwereld was, maar dat dit beeld na de informatie en rondleiding was veranderd. Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie: kiezen voor talent 15

18 Met betrekking tot werken in de haven biedt SPIOR daarnaast naar aanleiding van een voorlichtingsbijeenkomst in de Essalam moskee in overleg met Deltalinqs ondersteuning bij het realiseren van een excursie voor vrouwen en meiden uit de moskee naar de haven. Deze hadden zich bij de voorlichtingsavond enthousiast gemeld, maar kwamen uiteindelijk niet naar de excursie. Het bleek niet meer mogelijk dit in 2012 te realiseren maar er wordt op ingezet dit in 2013 alsnog te organiseren. Kerngegevens Financiering Dienst JOS, Gemeente Rotterdam Bereik 69 deelnemers Resultaat Uitvoering van 8 activiteiten, gericht op: Bevorderen van carrièremogelijkheden voor vrouwen in m.n. de zorg en de haven Positief beïnvloeden van kennis en beeldvorming van vrouwen over werken en carrièremogelijkheden in deze sectoren 16 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

19 1.4 Bewust, bekend, bekwaam SPIOR maakt zich al jaren sterk voor het bevorderen van de zelfredzaamheid van vrouwen en meisjes in gemeenschappen waar deze zelfredzaamheid nog te wensen overlaat. In 2012 werd hieraan vorm gegeven door het organiseren van een serie discussiebijeenkomsten in combinatie met trainingen voor groepen moeders en dochters, gericht op beïnvloeding van attitudes en sociale normen en het bevorderen van vaardigheden, m.n. op het gebied van communicatie. De focus lag hierbij op de thema s weerbaarheid in relaties, partnerkeuze en de combinatie van werk en zorgtaken. In totaal zijn er tien discussiebijeenkomsten verzorgd, bij verschillende organisaties. Bij vijf van deze organisaties is er daarnaast ook een communicatie- en weerbaarheidstraining gegeven. Hieronder is een overzicht van de verschillende bijeenkomsten opgenomen, inclusief een impressie van de opbrengsten van de discussies en trainingen. 1. Marokkaanse Vereniging Centrum Noord (MVCN) 15 april 2012: discussiebijeenkomst weerbaarheid in relaties Deelnemers: 18 moeders en dochters van Marokkaanse afkomst De aanwezige moeders en dochters spraken met elkaar over onderwerpen zoals het kiezen van een partner, communicatie tussen meiden en hun ouders, sociale controle en eergerelateerd geweld. De avond werd afgesloten met een vragenronde waarbij iedereen de kans kreeg om aanvullende vragen en/of stellingen in te dienen, die in het laatste half uur werden besproken. De aanwezigen vonden het een leuke en leerzame avond: ze voelden zich vrij te praten over de dingen die hen dwars zaten, zijn meer te weten gekomen over diverse onderwerpen en de meiden en moeders zijn beter op de hoogte van elkaars ideeën en meningen over diverse onderwerpen. Als je met iets zit, moet je het niet opkroppen voor jezelf. Je kan er best met iemand over praten en je hart luchten. 29 april 2012: communicatie- en weerbaarheidstraining Deelnemers: 24 moeders en dochters van Marokkaanse afkomst Na een voorstelopdracht waarbij alle aanwezigen iets vertelden over zichzelf en hun dagelijkse routine, ging de training van start. In groepjes bespraken de moeders en dochters actuele gebeurtenissen uit de gezinssituatie waarin communicatie een belangrijke rol speelde. Ook werden er situaties uitgebeeld waarop de aanwezigen hun reactie gaven: zouden zij dit ook zo aanpakken of anders? Het doel van deze training was om moeders en dochters beter met elkaar te leren communiceren en oplossingsgericht te werk te gaan. Ter vergroting van de weerbaarheid was er voor de dames ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een uurtje kempo (zelfverdediging). Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie: kiezen voor talent 17

20 2. Marokkaanse Culturele Vereniging Charlois (MCVC) 19 april 2012: discussiebijeenkomst weerbaarheid in relaties Deelnemers: 25 meiden van Marokkaanse afkomst De aanwezige meiden gingen onder leiding van een discussieleidster met elkaar in gesprek over de positie van de vrouw, ook vanuit het perspectief van de islam. Zo leerden zij dat een vrouw het recht heeft om voor zichzelf op te komen, dat geweld binnen relaties absoluut niet kan en dat er altijd mogelijkheden zijn om hulp te zoeken. De meiden voelden zich vertrouwd binnen de groep, konden goed van gedachten wisselen en gaven aan het een leerzame discussie te hebben gevonden. Eigenwaarde en zelfvertrouwen hebben maakt je sterkt als vrouw. 3. Stichting Voice of Afghan Women 22 april 2012: discussiebijeenkomst partnerkeuze en huwelijksdwang Deelnemers: 11 meiden en vrouwen van Afghaanse afkomst Huwelijksdwang komt ook voor binnen de Afghaanse gemeenschap. De aanwezigen discussieerden over dit gegeven en kregen voorlichting van de discussieleidster: gedwongen uithuwelijken is niet toegestaan, zowel volgens de wet als volgens de islam. Om het tegen te gaan is goede communicatie vanuit de moeders met hun partner en kinderen van groot belang. Ook werd gesproken over het verschil met gearrangeerde huwelijken en het zelf kiezen van een partner door de meiden. Mijn dochters moeten hun partner zelf willen. Het is wel belangrijk voor mij dat hij uit een goede familie komt, respect heeft voor mijn dochter en goed voor haar zorgt. 16 september 2012: communicatie- en weerbaarheidstraining Deelnemers: 29 moeders en dochters van Afghaanse afkomst Aan de hand van interactieve opdrachten leerden de aanwezigen meer over effectieve manieren van communiceren. Zo moest iedereen op een briefje schrijven wat zij verstaan onder communiceren en welke vormen er volgens hen zijn en werd er gebrainstormd over de verschillende instrumenten die nodig zijn voor effectieve communicatie. Ook brachten de aanwezigen het geleerde in de praktijk door in kleine groepjes situaties na te spelen, waarbij de toeschouwers feedback gaven op hetgeen zij zagen. Zo gaven zij elkaar tips: om je doel te bereiken moet je openstaan voor de ander, goed luisteren en op een rustige en positieve manier reageren. 18 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

21 4. Stichting Dar al-arqam 13 mei 2012: discussiebijeenkomst weerbaarheid in relaties Deelnemers: 17 vrouwen en meiden van diverse culturele achtergronden Aan de hand van stellingen gingen de aanwezigen onder leiding van de discussieleidster met elkaar in gesprek over man-vrouw relaties, kind-ouder relaties, rechten en plichten en manieren om voor jezelf op te komen. Ook kregen aanwezigen de mogelijkheid om zelf stellingen en/of vragen in te brengen door deze op een briefje te schrijven en anoniem in een grote vaas te doen. Tijdens de discussie werden aanwezigen geprikkeld na te denken over hun relaties met anderen en hun eigen positie hierin. Het is belangrijk om te weten wat je rechten en plichten zijn. Dit helpt je weerbaar te maken. 3 juni 2012: communicatie- en weerbaarheidstraining Deelnemers: 14 vrouwen en meiden van diverse culturele achtergronden Tijdens deze training kregen aanwezigen concrete handvatten aangeboden om effectief te communiceren in relaties en hiermee hun zelfredzaamheid te vergroten. Zo gingen zij aan de slag met diverse casus en opdrachten waarin realistische situaties en problemen binnen relaties aan de orde kwamen. De trainster gaf hierbij voorlichting over positieve communicatie, de ik-boodschap en manieren om op een effectieve manier je doelen te bereiken. Aan het eind van de training konden de aanwezigen hun weerbaarheid vergroten door een uurtje kempo. 5. Turkse Vrouwen Vereniging Hoogvliet (TVVH) 20 mei 2012: discussiebijeenkomst weerbaarheid in relaties Deelnemers: 17 moeders en dochters van Turkse afkomst De aanwezige dochters en hun moeders spraken tijdens deze discussiebijeenkomst met elkaar over verwachtingen vanuit de cultuur m.b.t. relaties, dat het belangrijk is voor vrouwen om op eigen benen te staan en dat zelfvertrouwen hierbij een grote rol speelt. Iedereen was van mening dat wederzijds respect een belangrijk goed is binnen welke relatie dan ook: het zorgt ervoor dat je ruimte hebt en kritiek naar elkaar toe accepteert. Relaties gebaseerd op wederzijds respect blijven langer in stand. Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie: kiezen voor talent 19

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Stichting Ayasofya. Lokale schakel voor maatschappelijke participatie. Drs. Marjan de Gruijter Drs. Gülşen Doğan Dr. Rally Rijkschroeff.

Stichting Ayasofya. Lokale schakel voor maatschappelijke participatie. Drs. Marjan de Gruijter Drs. Gülşen Doğan Dr. Rally Rijkschroeff. Stichting Ayasofya Lokale schakel voor maatschappelijke participatie Drs. Marjan de Gruijter Drs. Gülşen Doğan Dr. Rally Rijkschroeff November 2006 Inhoud 1 Inleiding en onderzoeksopzet 5 2 Delfshaven

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Routeplanner Stap Twee

Routeplanner Stap Twee Routeplanner Stap Twee Utrecht, 2006 Utrecht, 2006 * Routeplanner Stap Twee Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Interculturalisatie: wat is dat?... 2 3 Het traject... 3 Fase 0: Agenderen... 3 Fase 1: Diagnose...

Nadere informatie

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Het goede voorbeeld Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Juni 2009 2 Verwey- Jonker Instituut Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 15 2. De jongeren

Nadere informatie

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha de Winter Marije Koeman Alieke Hofland Marloes van Verseveld Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening Kenniscentrum Maatschappij en Recht Lectoraat armoede en

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten

Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing een stimulans voor nieuwe projecten Inhoud 1. Introductie 4 2. Projectopzet 8 3. Basiscursus Wonen in West 12 4. Kadertraining met praktijkcoaching 16 5. Cursus Ouderraad

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie