Bedrijfstakatlas 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfstakatlas 2014"

Transcriptie

1 Bedrijfstakatlas 2014

2 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid en gezondheid in de bouw- en nevenbedrijven te bevorderen en het ziekteverzuim te verminderen. Daartoe verricht Arbouw onderzoek en worden instrumenten ontwikkeld die alle bij het bouwproces betrokken disciplines in staat stellen om de arbeidsomstandigheden gunstig te beïnvloeden. Arbouw ontwikkelt normen, modellen en richtlijnen op het gebied van arbeidsomstandigheden en draagt zorg voor adequaat voorlichtingsmateriaal voor zowel werkgevers als werknemers. Daarnaast is de organisatie van bedrijfsgezondheidszorg een belangrijke taak. Arbouw ziet toe op de uniformiteit van de dienstverlening door arbodiensten en bewaakt de kosten en de kwaliteit. In het bestuur van Arbouw zitten vertegenwoordigers van Bouwend Nederland, Stichting FOSAG-NOA, FNV Bouw en CNV Vakmensen. Heeft u vragen over arbeidsomstandigheden? Met al uw vragen over arbeidsomstandigheden kunt u op werkdagen tussen en terecht bij de Arbouw Infolijn: U kunt uw vraag ook per stellen, op de website kijken of een fax sturen. Arbouw Ceintuurbaan 2 Postbus AE Harderwijk tel: fax: website: Stichting Arbouw juni Alle rechten voorbehouden Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 2 van 464

3 Inhoud Inleiding Begrippenlijst Toelichting op de begrippen bij de overzichten en in de tabel. Bouwplaatspersoneel UTA personeel Overzicht van gezondheid, arbeidsbelasting, welzijn en leefstijl van personeel op de bouwplaats en UTA-personeel, met onderlinge vergelijking. Leeftijd Overzicht van gezondheid, arbeidsbelasting, welzijn en leefstijl naar leeftijdsgroep, met verdeling in bouwplaatspersoneel en UTA-personeel. Leeftijdsgroep jaar Leeftijdsgroep jaar Leeftijdsgroep jaar Leeftijdsgroep jaar Leeftijdsgroep jaar Leeftijdsgroep jaar Leeftijdsgroep 55 jaar en ouder Bedrijfssector Overzicht van gezondheid, arbeidsbelasting, welzijn en leefstijl in de bouwnijverheidsectoren burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U), de grond-, weg- en waterbouw (GWW) en afbouw en onderhoud (A&O). Per sector zijn er overzichten voor de gehele bouwnijverheid (totaal), voor UTA-personeel en voor bouwplaatspersoneel. B&U - totaal GWW - totaal A&O - totaal UTA personeel B&U UTA personeel GWW UTA personeel A&O Bouwplaatspersoneel B&U Bouwplaatspersoneel GWW Bouwplaatspersoneel A&O Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 3 van 464

4 Bedrijfsgrootte Overzicht van gezondheid, arbeidsbelasting, welzijn en leefstijl naar bedrijfsgrootte, verdeeld in vijf categorieën. Per categorie zijn er overzichten voor de gehele bouwnijverheid, voor UTA-personeel en voor bouwplaatspersoneel. Bedrijfsgrootte 1 t/m 10 werknemers Bedrijfsgrootte 11 t/m 20 werknemers Bedrijfsgrootte 21 t/m 50 werknemers Bedrijfsgrootte 51 t/m 100 werknemers Bedrijfsgrootte meer dan 100 werknemers UTA personeel bedrijfsgrootte 1 t/m 10 werknemers UTA personeel bedrijfsgrootte 11 t/m 20 werknemers UTA personeel bedrijfsgrootte 21 t/m 50 werknemers UTA personeel bedrijfsgrootte 51 t/m 100 werknemers UTA personeel bedrijfsgrootte meer dan 100 werknemers Bouwplaatspersoneel bedrijfsgrootte 1 t/m 10 werknemers Bouwplaatspersoneel bedrijfsgrootte 11 t/m 20 werknemers Bouwplaatspersoneel bedrijfsgrootte 21 t/m 50 werknemers Bouwplaatspersoneel bedrijfsgrootte 51 t/m 100 werknemers Bouwplaatspersoneel bedrijfsgrootte meer dan 100 werknemers Beroepen Overzicht van gezondheid, arbeidsbelasting, welzijn en leefstijl per beroep. Bij elk beroep zijn ter vergelijking de scores weergegeven van al het bouwplaatspersoneel of al het UTA-personeel. Administratief medewerker/kantoorpersoneel Asbestsaneerder Asfaltwerker/asfaltwegenbouwer Betonboorder/-zager Betonmortelcentralewerker Betonreparateur Betonstaalvlechter/ijzervlechter Betonstorter/gietbouwer Betontimmerman/bekistingstimmerman Betonwerker Blokkensteller afbouw (o.a. Gips, durox) Blokkensteller ruwbouw (o.a. Kalkzandsteen) Bodemsaneerder Bronbemaler Chauffeur Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 4 van 464

5 Dakdekker - bitumen bitumin. dakdekker Dakdekker - leisteen/leidekker Dakdekker - pannen/pannenlegger Dakdekker - riet/rietdekker Direkteur/zelfstandige Electriciën (monteur cai, telecomm.) Funderingswerker kleine funderingsmachine Gevelisoleerder (buitengevel, spouwmuur) Gevelmonteur/gevelbekleder Glaszetter Grondwerker Heier Huishoudelijk- en kantinepersoneel Kabel- en buizenlegger Kitter/purder Kozijnmonteur Landmeter/uitzetter lasser Loodgieter Maatvoerder Machinaal houtbewerker Machinist - grond-, weg- en waterbouw Machinist - mobiele kraan en mobiele heistelling Machinist - torenkraan Magazijn-/winkelpersoneel Metaalbewerker/bankwerker/lasser Metselaar (nieuwbouw) Metselaar (renovatie/onderhoud) Modellenmaker/mallenbouwer prefab beton Monteur centrale verwarming klimaatbeheersing Monteur onderhoud machines Natuursteenbewerker Opperman metselaar Opperman straatmaker Opperman/bouwvakhelper Ovenbouwer Plafondmonteur/monteur - afbouw (wanden,keukens) Rioleerder/rioolbuizenlegger Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 5 van 464

6 Schilder - constructie Schilder - nieuwbouw Schilder - onderhoud Schilder - spuiter Sloper Stafpersoneel/leidinggevenden/bouwtechnici Steenzetter/dijkwerker Steigerbouwer Stelleur Straatmaker Stukadoor - mechanisch, spackspuiter Stukadoor - traditioneel Tegelwerker (wand- en vloertegels) Terrazzowerker (granito-)vloerenlegger Timmerman (nieuwbouw) Timmerman (onderhoud, renovatie, restauratie) Timmerman/metselaar Uitvoerder afbouw Uitvoerder b&u Uitvoerder gww Uitzetter Vakman gww Vloerenlegger (epoxy, polyurethaan, kunststof) Vloerenlegger (zandcement-dekvloer, gietvloer, anhydriet) Voeger (nieuwbouw, renovatie, restauratie) Wegmarkeerder Werfbaas Werkvermogenindex Tabel met de werkvermogenindex, uitgesplitst naar bouwplaatspersoneel en UTA-personeel, sector, leeftijd, bedrijfsgrootte en beroep. Arbeidsongeschiktheidsindex Tabel met de arbeidsongeschiktheidsindex, uitgesplitst naar bouwplaatspersoneel en UTA-personeel, sector, leeftijd, bedrijfsgrootte en beroep. Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 6 van 464

7 Inleiding De Bedrijfstakatlas 2014 brengt in kaart hoe werknemers in de bouwnijverheid hun werksituatie, arbeidsbelasting, gezondheid en welzijn ervaren. Ook geeft de atlas inzicht in hun leefstijl, werkvermogen en kans op arbeidsongeschiktheid. De grote diversiteit van het werk in de bouwnijverheid, maakt dat de gegevens zijn uitgesplitst naar soort werk, sector en beroep. Ook is er gekeken naar bedrijfsgrootte en leeftijd van de werknemers. De gegevens in de Bedrijfstakatlas 2014 zijn gebaseerd op de uitkomsten van twee onderzoeken: het Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en het Gericht Periodiek Onderzoek (GPO). Aan beide onderzoeken kunnen werknemers vrijwillig deelnemen. Opzet Deze Bedrijfstakatlas 2014 is een geactualiseerde versie van de Bedrijfstakatlas In de Bedrijfstakatlas vindt u staafdiagrammen die telkens een andere selectie van medewerkers in de bouwnijverheid belichten. Per geselecteerde groep zijn er vier profielen te onderscheiden: 1. Gezondheid (indicatoren o.a. klachten van werknemers en ziekteverzuim) 2. Arbeidsbelasting (indicatoren o.a. lichamelijke inspanning en factoren als stof en lawaai) 3. Welzijn (indicatoren o.a. werkdruk, werksfeer en waardering) 4. Gezondheid en Leefstijl (indicatoren o.a. overgewicht en wel/niet roken) Behalve de gegevens van de geselecteerde groep zijn ter vergelijking ook de gegevens van een referentiegroep opgenomen. De Bedrijfstakatlas geeft ook een algemeen overzicht van personeel op de bouwplaats en uitvoerend, technisch- en administratief personeel (UTA-personeel) en daarnaast zijn er overzichten naar leeftijdsgroep, bedrijfssector, bedrijfsgrootte en beroep. Tot slot geven de werkvermogenindex en arbeidsongeschiktheidindex een beeld van de arbeidscapaciteit van werknemers in de bouwnijverheid en van de kans dat zij binnen vier jaar voor langere tijd arbeidsongeschikt raken. Onderzoeksverantwoording en interpretatie De gegevens in de Bedrijfstakatlas 2014 zijn ontleend aan vragenlijstgegevens en biometrische gegevens van alle werknemers in de bedrijfstak uit heel Nederland die in 2013 aan het PAGO of GPO deelnamen. De vragenlijsten gaan uitgebreid in op de gezondheid, het werk en de werksituatie. In totaal gaat het om gegevens van ruim werknemers in de bouwnijverheid. Betrouwbaarheid Bij de meeste beroepen zijn de overzichten gebaseerd op (zeer) grote aantallen werknemers en geven de resultaten een helder en betrouwbaar beeld van de specifieke knelpunten bij arbeid en de gezondheid in het betreffende beroep. Voor de beroepen met relatief kleine aantallen werknemers Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 7 van 464

8 (35-60 werknemers) geldt dat de resultaten met enige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Significante verschillen Verschillen tussen een geselecteerde groep en een referentiegroep zijn significant als de kans dat toeval die verschillen veroorzaakt kleiner is dan 5%. In de staafdiagrammen is de balk rood gearceerd als er sprake is van significant meer klachten ten opzichte van de referentiegroep en groen bij significant minder klachten. Is er geen significant verschil dan is de balk oranje. Gezondheidsselectie Werknemers in zware beroepen zullen eerder en vaker de bedrijfstak verlaten als gevolg van gezondheidsklachten. Door deze gezondheidsselectie zal het verloop in de zware beroepen groter zijn, waardoor een sterke en relatief gezonde werknemerspopulatie overblijft. Dit is het zogenaamde healthy worker effect. Dit verlaagt de klachtenpercentages. De verschillen in klachtenpercentages tussen deze beroepen en hun referentiegroep zijn dus veelal nog een onderschatting van de werkelijke invloed van de arbeidsomstandigheden. Dat betekent dat significante verschillen heel serieus moeten worden genomen. Toepassing Het overzicht van bouwplaatspersoneel en UTA-personeel en die naar leeftijd en per sector geven een goed beeld van de algemene problemen in de bouwnijverheid. De overzichten per beroep geven een specifiek beeld van het betreffende beroep. Voor een deel zullen de uitkomsten algemeen bekend zijn en bestaande inzichten bevestigen. Voor andere aspecten kan de informatie uit de beroepenoverzichten onderbelichte problemen onder de aandacht brengen. Zo kunnen arbodeskundigen de informatie uit deze atlas gebruiken bij de advisering van bouwbedrijven over het arbobeleid. Daarnaast geven de beroepenoverzichten signalen die voor de bedrijven, branche- en bedrijfstakorganisaties relevant zijn bij het ontwikkelen en onderbouwen van arbobeleid en het stellen van prioriteiten. Deze atlas kan dan ook een belangrijk hulpmiddel zijn bij de verbetering van de arbeidsomstandigheden en het verminderen van gezondheidsrisico s in de bouwnijverheid. Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 8 van 464

9 Begrippenlijst Verminderd veraf zien Er is sprake van een verminderd veraf zien als de visus voor beide ogen gezamenlijk met correctie (bril of lenzen) voor het veraf zien minder is dan 0,8. Lawaaislechthorendheid Als er sprake is van meer dan 20 db(a) gehoorverlies boven op het gehoorverlies hetgeen men op grond van de leeftijd zou verwachten dan is dit gedefinieerd als lawaaislechthorendheid. Voor dit laatste zijn de referentiewaarden HL 10 volgens ISO 7029 gebruikt. Overgewicht De Body Mass Index (BMI) is het getal dat gevonden wordt als het lichaamsgewicht in kg. wordt gedeeld door het kwadraat van de lichaamslengte in meters. Is dit getal groter dan 25 dan spreken we van overgewicht. Als de BMI groter is dan 30 dan is er sprake van ernstig overgewicht ofwel obesitas. Bewegingsnorm Men voldoet aan deze norm als men minimaal vijf dagen per week 30 minuten per dag een matig intensieve inspanning levert (wandelen, fietsen, tuinieren). Fitheidsnorm Men voldoet aan deze norm als men minimaal driemaal per week een zodanig fysiek zware inspanning levert bv. tijdens het werk of sporten, dat men bezweet raakt. (Zware) Rokers Als de vraag: Ik rook nog steeds positief wordt beantwoord dan wordt de werknemer als roker beschouwd. Is het aantal sigaretten of sigaren dat wordt gerookt meer dan 20 per dag dan is de werknemer een zware roker. Bovenmatig drinken Een consumptie van meer dan 14 glazen alcoholhoudende drank voor mannen en 7 glazen voor vrouwen per week wordt beschouwd als bovenmatig drinken (op basis van de door de Gezondheidsraad vastgestelde norm van maximaal 2 glazen voor mannen en 1 glas voor vrouwen per dag). Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 9 van 464

10 Verhoogde bloeddruk Er is sprake van een verhoogde bloeddruk bij een onderdruk die hoger is dan 95 mmhg. Verhoogd cholesterol Er is sprake van een verhoogd cholesterol gehalte indien de totaal cholesterol waarde hoger dan 6,22 mmol/l is. Verhoogd risico op hart- en vaatziekten Hiervan is sprake als het risico groter is dan gemiddeld in vergelijking met leeftijdsgenoten. Dit risico wordt berekend op basis van een aantal risicofactoren zoals: leeftijd, het cholesterol- en HDL cholsterolgehalte, de bloeddruk en roken. Werkvermogenindex Enige jaren geleden is door Arbouw de werkvermogenindex geïntroduceerd voor de bedrijfsgezondheidskundige begeleiding van werknemers in de bouwnijverheid. De index laat de mate zien waarin een werknemer het vermogen heeft om arbeid te verrichten. De beoordeling is gebaseerd op een zevental factoren, waaronder fysieke en mentale belastingsaspecten in het werk, de individuele gezondheid en de beschikbare capaciteiten van de werknemer. Het werkvermogen wordt uitgedrukt in een getal van 7 tot 49 en is in klassen verdeeld: slecht matig goed uitstekend. Arbeidsongeschiktheidsindex De arbeidsongeschiktheidsindex geeft het kanspercentage aan op langdurig arbeidsverzuim in de komende vier jaar. De index wordt berekend op basis van het werkvermogen en de volgende (combinatie van )risicofactoren: ziekteverzuim in het afgelopen jaar, ernstige klachten van het bewegingsapparaat en leeftijd. Het overzicht maakt onderscheid in vier risicocategorieën: laag, gemiddeld, verhoogd en hoog risico. Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 10 van 464

11 Gezondheid UTA personeel - Bouwplaatspersoneel Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen Pijn of stijfheid in de nek Pijn of stijfheid in de rug 27.9% 25.3% 22.4% 20.5% 27.0% 38.8% 36.3% 36.7% Er niet tegenop kunnen 3.8% 4.4% Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen 15.2% 10.3% 11.6% 12.2% 13.8% 12.9% Verminderd verafzien 1.9% 2.2% Gehoorklachten Lawaaislechthorendheid Allergische luchtwegaandoeningen 7.2% 8.0% 6.8% 13.0% 17.0% 22.0% Allergische huidaandoeningen 2.2% 9.1% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 41.4% 51.1% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats Voelt zich niet gezond Gezondheidsklachten door het werk 3.2% 0.8% 4.1% 8.2% 10.2% 10.7% 25.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% UTA (N=8847) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=17523) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 11 van 464

12 Arbeidsbelasting UTA personeel - Bouwplaatspersoneel Lichamelijk inspannend werk 11.9% 73.1% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 6.2% 49.9% In ongemakkelijke houding werken 3.9% 33.7% Stof 10.3% 5 Lawaaioverlast 9.3% 44.6% Lichaamstrillingen of -schokken Hand- armtrillingen 2.3% 2.0% 21.6% 23.8% Koude Tocht 8.0% 7.0% 33.8% 39.7% Onveilige situaties Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen Geen PBM beschikbaar Veiligheid niet in orde 3.8% 6.3% 5.8% 6.9% 1.5% 2.3% 5.5% 13.9% Geen goede was- en kleedruimten 18.8% 35.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% UTA (N=8847) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=17523) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 12 van 464

13 Welzijn UTA personeel - Bouwplaatspersoneel Geestelijk inspannend werk 32.3% 67.5% Geregeld onder tijdsdruk werken 45.4% 68.9% Te veel werk 35.3% 49.0% Geen invloed op het werktempo 13.9% 23.4% Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen 9.1% 19.0% Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk 4.0% 3.5% 4.6% 11.5% Slechte werksfeer Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie Onvoldoende waardering Onvoldoende beloning Ontevreden met het werk 4.7% 7.5% 12.2% 11.4% 11.1% 5.1% 5.9% 10.0% 11.0% 13.7% 17.5% 22.5% 7.9% 11.7% 37.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% UTA (N=8847) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=17523) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 13 van 464

14 Gezondheid en leefstijl UTA personeel - Bouwplaatspersoneel Overgewicht 62.3% 66.4% Ernstig overgewicht 14.9% 16.9% Voldoet niet aan bewegingsnorm 61.8% 51.6% Voldoet niet aan fitheidsnorm 82.0% 82.2% Rokers 16.7% 30.3% Zware rokers Bovenmatig drinken Verhoogde bloeddruk Verhoogd cholesterol Verhoogd risico hart en vaatziekten 3.2% 13.0% 16.5% 10.4% 10.7% 17.5% 19.0% 16.6% 21.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% UTA (N=8847) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=17523) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 14 van 464

15 Gezondheid Leeftijdsgroep jaar Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen 15.4% 10.1% 7.7% 11.6% Pijn of stijfheid in de nek Pijn of stijfheid in de rug Er niet tegenop kunnen Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen Verminderd verafzien Gehoorklachten Lawaaislechthorendheid Allergische luchtwegaandoeningen Allergische huidaandoeningen 5.0% 0.0% 1.4% 7.7% 4.3% 5.7% 0.0% 2.5% 0.0% 2.3% 6.2% 0.0% 2.1% 7.7% 6.2% 0.0% 5.5% 15.4% 15.4% 21.0% 15.4% 15.4% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 38.5% 60.1% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval 23.1% 17.5% Ongeval op de bouwplaats Voelt zich niet gezond Gezondheidsklachten door het werk 7.7% 5.0% 0.0% 3.6% 7.7% 4.8% 0% 20% 40% 60% 80% UTA (N=13) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=440) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 15 van 464

16 Arbeidsbelasting Leeftijdsgroep jaar Lichamelijk inspannend werk 69.2% 69.4% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 46.2% 49.9% In ongemakkelijke houding werken Stof Lawaaioverlast 30.8% 22.8% 30.8% 30.8% 38.2% 58.4% Lichaamstrillingen of -schokken Hand- armtrillingen 0.0% 15.4% 12.1% 17.2% Koude Tocht 0.0% 0.0% 25.0% 30.2% Onveilige situaties 0.0% 10.0% Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen Geen PBM beschikbaar Veiligheid niet in orde 0.0% 5.2% 0.0% 1.6% 0.0% 2.7% Geen goede was- en kleedruimten 16.7% 34.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% UTA (N=13) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=440) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 16 van 464

17 Welzijn Leeftijdsgroep jaar Geestelijk inspannend werk 18.6% 46.2% Geregeld onder tijdsdruk werken Te veel werk 23.1% 32.1% 30.8% 28.7% Geen invloed op het werktempo 38.5% 37.5% Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk Slechte werksfeer Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg 7.7% 6.4% 7.7% 4.6% 0.0% 1.4% 0.0% 3.6% 7.7% 5.2% 4.6% 0.0% 1.6% 15.4% Onvoldoende werkinstructie 2.7% 7.7% Onvoldoende waardering 0.0% 4.8% Onvoldoende beloning Ontevreden met het werk 3.4% 15.4% 14.1% 15.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% UTA (N=13) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=440) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 17 van 464

18 Gezondheid en leefstijl Leeftijdsgroep jaar Overgewicht 23.1% 26.9% Ernstig overgewicht 7.7% 6.6% Voldoet niet aan bewegingsnorm 30.8% 50.6% Voldoet niet aan fitheidsnorm 53.8% 63.5% Rokers 15.4% 43.5% Zware rokers 0.0% 5.3% Bovenmatig drinken 15.4% 24.4% Verhoogde bloeddruk Verhoogd cholesterol 0.0% 0.5% 0.0% 1.2% Verhoogd risico hart en vaatziekten 11.4% 27.3% 0% 20% 40% 60% 80% UTA (N=13) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=440) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 18 van 464

19 Gezondheid Leeftijdsgroep jaar Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen Pijn of stijfheid in de nek Pijn of stijfheid in de rug 23.0% 16.5% 13.8% 20.2% 18.6% 10.1% 20.5% 21.6% Er niet tegenop kunnen Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen Verminderd verafzien Gehoorklachten Lawaaislechthorendheid Allergische luchtwegaandoeningen Allergische huidaandoeningen 1.4% 2.0% 10.1% 12.5% 7.8% 7.7% 3.2% 1.4% 1.0% 6.8% 6.7% 3.3% 6.3% 5.8% 6.2% 1.4% 7.3% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 46.2% 57.2% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats Voelt zich niet gezond Gezondheidsklachten door het werk 6.2% 1.9% 5.8% 3.8% 4.7% 5.7% 8.0% 14.9% 0% 20% 40% 60% 80% UTA (N=210) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=816) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 19 van 464

20 Arbeidsbelasting Leeftijdsgroep jaar Lichamelijk inspannend werk 13.0% 78.0% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 6.3% 57.6% In ongemakkelijke houding werken 2.9% 30.5% Stof 8.1% 61.9% Lawaaioverlast 7.2% 48.0% Lichaamstrillingen of -schokken Hand- armtrillingen 2.9% 3.9% 21.2% 24.8% Koude Tocht 10.0% 7.1% 29.3% 36.8% Onveilige situaties Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen Geen PBM beschikbaar Veiligheid niet in orde 3.3% 5.7% 5.5% 6.2% 0.9% 1.4% 3.0% 15.9% Geen goede was- en kleedruimten 29.4% 39.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% UTA (N=210) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=816) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 20 van 464

21 Welzijn Leeftijdsgroep jaar Geestelijk inspannend werk 27.9% 69.7% Geregeld onder tijdsdruk werken 38.8% 69.2% Te veel werk 32.8% 48.6% Geen invloed op het werktempo 14.4% 25.2% Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk Slechte werksfeer Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie Onvoldoende waardering 6.7% 8.4% 1.0% 6.0% 1.9% 3.8% 1.4% 3.7% 5.3% 8.7% 3.3% 6.0% 2.4% 3.1% 5.3% 6.2% 7.2% 10.6% Onvoldoende beloning 26.1% 23.2% Ontevreden met het werk 3.4% 6.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% UTA (N=210) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=816) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 21 van 464

22 Gezondheid en leefstijl Leeftijdsgroep jaar Overgewicht 34.4% 34.0% Ernstig overgewicht 5.3% 6.9% Voldoet niet aan bewegingsnorm Voldoet niet aan fitheidsnorm 52.1% 61.7% 63.2% 66.3% Rokers 17.3% 43.7% Zware rokers 1.4% 7.2% Bovenmatig drinken 15.8% 23.9% Verhoogde bloeddruk Verhoogd cholesterol 1.9% 1.4% 2.5% 2.5% Verhoogd risico hart en vaatziekten 13.4% 20.4% 0% 20% 40% 60% 80% UTA (N=210) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=816) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 22 van 464

23 Gezondheid Leeftijdsgroep jaar Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen 12.0% 18.1% 24.2% 23.4% Pijn of stijfheid in de nek Pijn of stijfheid in de rug 16.2% 12.7% 21.1% 30.0% Er niet tegenop kunnen 1.1% 2.2% Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen Verminderd verafzien Gehoorklachten 10.9% 8.4% 8.4% 10.8% 4.8% 3.0% 0.8% 0.8% 6.7% 9.1% Lawaaislechthorendheid 5.0% 10.6% Allergische luchtwegaandoeningen Allergische huidaandoeningen 0.8% 7.2% 6.7% 8.7% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 46.1% 55.7% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats 4.6% 0.8% 5.4% 11.1% Voelt zich niet gezond Gezondheidsklachten door het werk 5.3% 7.7% 6.1% 14.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% UTA (N=526) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=834) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 23 van 464

24 Arbeidsbelasting Leeftijdsgroep jaar Lichamelijk inspannend werk 7.2% 81.5% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 2.9% 60.6% In ongemakkelijke houding werken 1.5% 35.5% Stof Lawaaioverlast 7.2% 7.3% 53.4% 61.5% Lichaamstrillingen of -schokken Hand- armtrillingen 1.3% 1.5% 26.4% 29.4% Koude 5.5% 41.2% Tocht 5.1% 32.9% Onveilige situaties Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen Geen PBM beschikbaar Veiligheid niet in orde 4.2% 5.5% 6.4% 4.6% 1.8% 1.7% 5.3% 15.5% Geen goede was- en kleedruimten 23.3% 39.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% UTA (N=526) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=834) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 24 van 464

25 Welzijn Leeftijdsgroep jaar Geestelijk inspannend werk 37.2% 79.2% Geregeld onder tijdsdruk werken 50.1% 78.3% Te veel werk 36.1% 53.8% Geen invloed op het werktempo 10.1% 23.8% Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen 5.7% 14.4% Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk Slechte werksfeer Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie Onvoldoende waardering 2.1% 9.3% 3.0% 4.6% 3.2% 7.3% 9.2% 10.8% 9.5% 9.5% 3.8% 4.6% 9.5% 10.7% 11.8% 15.8% Onvoldoende beloning 34.7% 35.0% Ontevreden met het werk 6.5% 9.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% UTA (N=526) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=834) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 25 van 464

26 Gezondheid en leefstijl Leeftijdsgroep jaar Overgewicht 39.0% 47.5% Ernstig overgewicht 6.1% 9.0% Voldoet niet aan bewegingsnorm 50.2% 64.0% Voldoet niet aan fitheidsnorm 72.8% 75.1% Rokers 21.7% 42.3% Zware rokers Bovenmatig drinken Verhoogde bloeddruk Verhoogd cholesterol Verhoogd risico hart en vaatziekten 2.5% 8.6% 9.6% 14.9% 1.5% 2.5% 6.5% 21.4% 32.7% 0% 20% 40% 60% 80% UTA (N=526) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=834) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 26 van 464

27 Gezondheid Leeftijdsgroep jaar Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen 12.6% 20.8% 25.2% 23.5% Pijn of stijfheid in de nek Pijn of stijfheid in de rug 20.2% 15.5% 21.6% 32.4% Er niet tegenop kunnen 2.6% 2.6% Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen Verminderd verafzien Gehoorklachten Lawaaislechthorendheid Allergische luchtwegaandoeningen 13.8% 10.6% 9.5% 10.8% 6.5% 3.9% 1.0% 1.7% 6.7% 10.6% 7.1% 11.8% 7.7% 6.1% Allergische huidaandoeningen 1.0% 10.0% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 48.7% 60.4% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval 2.2% 10.5% Ongeval op de bouwplaats Voelt zich niet gezond Gezondheidsklachten door het werk 0.3% 5.2% 6.8% 5.5% 7.6% 15.5% 0% 20% 40% 60% 80% UTA (N=780) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=891) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 27 van 464

28 Arbeidsbelasting Leeftijdsgroep jaar Lichamelijk inspannend werk 7.2% 81.5% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 3.7% 62.1% In ongemakkelijke houding werken 1.9% 36.9% Stof 7.3% 64.2% Lawaaioverlast 7.1% 54.1% Lichaamstrillingen of -schokken Hand- armtrillingen 1.3% 1.5% 22.7% 27.6% Koude Tocht 6.3% 5.4% 39.1% 46.6% Onveilige situaties Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen Geen PBM beschikbaar Veiligheid niet in orde 3.2% 5.8% 6.8% 5.0% 1.1% 1.7% 6.1% 16.4% Geen goede was- en kleedruimten 19.0% 37.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% UTA (N=780) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=891) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 28 van 464

29 Welzijn Leeftijdsgroep jaar Geestelijk inspannend werk 38.7% 77.0% Geregeld onder tijdsdruk werken 50.5% 81.0% Te veel werk 35.2% 56.2% Geen invloed op het werktempo 13.0% 20.7% Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk Slechte werksfeer 8.1% 3.0% 9.3% 3.9% 3.3% 3.2% 5.8% 18.1% Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie Onvoldoende waardering 7.2% 12.8% 9.4% 9.1% 3.0% 4.3% 9.7% 10.2% 14.8% 17.7% Onvoldoende beloning 34.4% 38.3% Ontevreden met het werk 6.0% 9.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% UTA (N=780) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=891) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 29 van 464

30 Gezondheid en leefstijl Leeftijdsgroep jaar Overgewicht 47.9% 56.4% Ernstig overgewicht 8.2% 12.9% Voldoet niet aan bewegingsnorm 53.2% 64.4% Voldoet niet aan fitheidsnorm 78.9% 79.5% Rokers 17.7% 40.0% Zware rokers Bovenmatig drinken Verhoogde bloeddruk Verhoogd cholesterol 1.8% 6.8% 8.4% 14.7% 4.2% 4.0% 11.0% 10.6% Verhoogd risico hart en vaatziekten 24.5% 36.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% UTA (N=780) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=891) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 30 van 464

31 Gezondheid Leeftijdsgroep jaar Pijn of stijfheid bovenste ledematen 23.7% 34.1% Pijn of stijfheid onderste ledematen Pijn of stijfheid in de nek Pijn of stijfheid in de rug 18.1% 23.9% 19.3% 25.4% 31.0% 34.9% Er niet tegenop kunnen 3.1% 3.2% Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen 16.6% 10.9% 11.0% 11.9% 7.9% 7.8% Verminderd verafzien 0.9% 1.3% Gehoorklachten 9.5% 14.2% Lawaaislechthorendheid Allergische luchtwegaandoeningen 7.2% 8.6% 6.7% 15.0% Allergische huidaandoeningen 2.3% 8.4% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 45.6% 53.6% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats Voelt zich niet gezond Gezondheidsklachten door het werk 2.5% 7.1% 0.4% 4.2% 8.2% 9.0% 22.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% UTA (N=2557) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=3644) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 31 van 464

32 Arbeidsbelasting Leeftijdsgroep jaar Lichamelijk inspannend werk 8.3% 75.9% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 3.8% 53.5% In ongemakkelijke houding werken 2.3% 31.9% Stof 57.9% Lawaaioverlast 7.1% 47.5% Lichaamstrillingen of -schokken Hand- armtrillingen 1.8% 1.6% 23.0% 24.3% Koude Tocht 8.4% 6.2% 34.6% 40.6% Onveilige situaties Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen Geen PBM beschikbaar Veiligheid niet in orde 3.2% 6.2% 6.6% 6.6% 1.7% 2.4% 6.4% 15.8% Geen goede was- en kleedruimten 20.7% 37.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% UTA (N=2557) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=3644) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 32 van 464

33 Welzijn Leeftijdsgroep jaar Geestelijk inspannend werk 37.9% 72.6% Geregeld onder tijdsdruk werken 48.3% 73.0% Te veel werk 36.6% 52.5% Geen invloed op het werktempo 12.1% 20.6% Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk Slechte werksfeer 9.5% 3.9% 10.4% 3.2% 3.8% 4.6% 7.9% 19.8% Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie Onvoldoende waardering 7.0% 12.8% 11.0% 11.9% 4.4% 6.1% 9.8% 11.9% 15.5% 18.5% Onvoldoende beloning 26.2% 39.8% Ontevreden met het werk 6.9% 10.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% UTA (N=2557) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=3644) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 33 van 464

34 Gezondheid en leefstijl Leeftijdsgroep jaar Overgewicht 56.9% 67.6% Ernstig overgewicht 12.9% 17.0% Voldoet niet aan bewegingsnorm 52.2% 64.3% Voldoet niet aan fitheidsnorm 83.9% 82.9% Rokers Zware rokers Bovenmatig drinken Verhoogde bloeddruk Verhoogd cholesterol 15.4% 3.0% 8.4% 8.7% 13.9% 7.5% 8.6% 14.6% 19.7% 33.5% Verhoogd risico hart en vaatziekten 19.5% 30.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% UTA (N=2557) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=3644) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 34 van 464

35 Gezondheid Leeftijdsgroep jaar Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen Pijn of stijfheid in de nek Pijn of stijfheid in de rug 28.3% 26.4% 21.6% 21.7% 26.9% 36.8% 37.3% 41.0% Er niet tegenop kunnen 3.9% 4.8% Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen 15.3% 10.6% 11.5% 13.0% 19.5% 19.0% Verminderd verafzien 2.1% 1.9% Gehoorklachten Lawaaislechthorendheid Allergische luchtwegaandoeningen 9.3% 7.8% 6.9% 17.6% 22.8% 16.0% Allergische huidaandoeningen 2.2% 8.9% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 38.6% 48.2% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats Voelt zich niet gezond Gezondheidsklachten door het werk 2.3% 6.1% 0.6% 3.7% 8.1% 10.6% 10.8% 27.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% UTA (N=2518) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=6190) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 35 van 464

36 Arbeidsbelasting Leeftijdsgroep jaar Lichamelijk inspannend werk 10.9% 72.9% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 5.7% 48.1% In ongemakkelijke houding werken 3.1% 34.0% Stof 10.4% 55.9% Lawaaioverlast 9.1% 43.5% Lichaamstrillingen of -schokken Hand- armtrillingen 2.1% 2.2% 22.3% 24.2% Koude Tocht 7.9% 7.1% 33.3% 40.0% Onveilige situaties Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen 3.7% 7.1% 5.5% 13.5% Geen PBM beschikbaar Veiligheid niet in orde 7.6% 1.5% 2.4% 5.5% Geen goede was- en kleedruimten 17.1% 35.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% UTA (N=2518) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=6190) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 36 van 464

37 Welzijn Leeftijdsgroep jaar Geestelijk inspannend werk 32.9% 66.1% Geregeld onder tijdsdruk werken 45.8% 69.8% Te veel werk 36.4% 50.1% Geen invloed op het werktempo Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen 12.9% 10.2% 22.1% 20.9% Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk 3.8% 3.6% 4.8% 11.3% Slechte werksfeer Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie Onvoldoende waardering Onvoldoende beloning Ontevreden met het werk 5.3% 7.7% 7.5% 12.1% 11.1% 11.3% 5.5% 6.1% 9.7% 10.7% 13.5% 18.7% 20.7% 7.9% 12.4% 39.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% UTA (N=2518) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=6190) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 37 van 464

38 Gezondheid en leefstijl Leeftijdsgroep jaar Overgewicht 70.2% 72.1% Ernstig overgewicht 18.2% 19.3% Voldoet niet aan bewegingsnorm 61.1% 50.9% Voldoet niet aan fitheidsnorm 82.6% 83.4% Rokers 17.0% 28.2% Zware rokers Bovenmatig drinken Verhoogde bloeddruk Verhoogd cholesterol Verhoogd risico hart en vaatziekten 4.0% 7.9% 13.9% 16.4% 14.7% 13.4% 22.1% 22.1% 13.6% 17.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% UTA (N=2518) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=6190) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 38 van 464

39 Gezondheid Leeftijdsgroep 55 jaar en ouder Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen 35.9% 37.9% 51.2% 49.6% Pijn of stijfheid in de nek 25.3% 25.5% Pijn of stijfheid in de rug 32.6% 43.3% Er niet tegenop kunnen 5.6% 6.1% Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen 16.5% 10.7% 12.7% 13.2% 16.0% 15.0% Verminderd verafzien 3.6% 3.8% Gehoorklachten 27.9% 35.8% Lawaaislechthorendheid Allergische luchtwegaandoeningen 5.8% 10.5% 8.3% 7.0% Allergische huidaandoeningen 2.9% 10.7% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 39.1% 48.5% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats 2.5% 5.9% 0.6% 3.8% Voelt zich niet gezond Gezondheidsklachten door het werk 11.3% 14.0% 14.2% 34.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% UTA (N=2243) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=4708) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 39 van 464

40 Arbeidsbelasting Leeftijdsgroep 55 jaar en ouder Lichamelijk inspannend werk 12.2% 67.8% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 6.0% 43.9% In ongemakkelijke houding werken 4.5% 35.3% Stof 11.9% 56.2% Lawaaioverlast 10.3% 40.3% Lichaamstrillingen of -schokken Hand- armtrillingen 1.9% 2.2% 19.3% 21.8% Koude Tocht Onveilige situaties Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen Geen PBM beschikbaar Veiligheid niet in orde Geen goede was- en kleedruimten 9.1% 8.9% 4.9% 12.1% 6.4% 5.4% 7.7% 1.4% 2.5% 5.3% 17.2% 34.6% 33.4% 38.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% UTA (N=2243) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=4708) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 40 van 464

41 Welzijn Leeftijdsgroep 55 jaar en ouder Geestelijk inspannend werk 27.2% 63.3% Geregeld onder tijdsdruk werken 43.3% 64.8% Te veel werk 33.8% 44.4% Geen invloed op het werktempo 14.9% 26.1% Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk Slechte werksfeer 8.9% 5.2% 4.3% 5.6% 5.5% 8.0% 15.2% 19.7% Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie Onvoldoende waardering Onvoldoende beloning Ontevreden met het werk 7.9% 13.3% 14.0% 12.4% 6.6% 6.8% 11.9% 12.3% 14.9% 17.9% 17.8% 9.2% 14.3% 38.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% UTA (N=2243) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=4708) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 41 van 464

42 Gezondheid en leefstijl Leeftijdsgroep 55 jaar en ouder Overgewicht 72.9% 72.4% Ernstig overgewicht 18.9% 18.5% Voldoet niet aan bewegingsnorm 58.6% 52.0% Voldoet niet aan fitheidsnorm 84.3% 86.2% Rokers 16.5% 23.0% Zware rokers 3.3% 6.1% Bovenmatig drinken Verhoogde bloeddruk Verhoogd cholesterol Verhoogd risico hart en vaatziekten 18.9% 17.1% 14.1% 13.9% 22.1% 22.5% 13.1% 16.4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% UTA (N=2243) UTA (significant minder) UTA (significant meer) Bouwplaats (N=4708) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 42 van 464

43 Gezondheid B&U Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen 34.4% 35.0% 32.2% 32.4% Pijn of stijfheid in de nek 20.4% 21.2% Pijn of stijfheid in de rug 32.7% 33.4% Er niet tegenop kunnen 3.8% 4.2% Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen 11.6% 12.0% 11.4% 11.9% 13.5% 12.9% Verminderd verafzien 2.0% 2.1% Gehoorklachten 21.1% 20.0% Lawaaislechthorendheid Allergische luchtwegaandoeningen Allergische huidaandoeningen 12.5% 11.1% 7.2% 7.2% 7.8% 6.8% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 48.6% 48.1% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats Voelt zich niet gezond 6.1% 5.8% 3.2% 2.9% 9.5% 9.5% Gezondheidsklachten door het werk 20.9% 20.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% B&U (N=13486) B&U (significant minder) B&U (significant meer) Bouwtotaal (N=26370) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 43 van 464

44 Arbeidsbelasting B&U Lichamelijk inspannend werk 54.8% 51.9% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 37.7% 34.8% In ongemakkelijke houding werken 22.9% 23.4% Stof 42.4% 41.3% Lawaaioverlast 34.6% 32.5% Lichaamstrillingen of -schokken Hand-arm trillingen 14.1% 14.9% 17.0% 16.5% Koude Tocht 29.2% 29.1% 26.9% 24.8% Onveilige situaties Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen Geen PBM beschikbaar Veiligheid niet in orde 9.8% 10.5% 5.9% 6.0% 3.5% 3.3% 4.2% 4.4% Geen goede was- en kleedruimten 26.6% 30.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% B&U (N=13486) B&U (significant minder) B&U (significant meer) Bouwtotaal (N=26370) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 44 van 464

45 Welzijn B&U Geestelijk inspannend werk 44.8% 44.7% Geregeld onder tijdsdruk werken 53.1% 54.0% Te veel werk 40.1% 40.3% Geen invloed op het werktempo Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen 20.0% 19.9% 15.1% 15.6% Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk Slechte werksfeer Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie Onvoldoende waardering 8.4% 9.0% 4.1% 4.2% 6.0% 6.5% 10.3% 10.6% 10.6% 11.2% 5.2% 5.6% 10.8% 10.7% 15.8% 16.4% Onvoldoende beloning 31.4% 32.8% Ontevreden met het werk 10.5% 10.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% B&U (N=13486) B&U (significant minder) B&U (significant meer) Bouwtotaal (N=26370) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 45 van 464

46 Gezondheid en leefstijl B&U Overgewicht 63.6% 65.0% Ernstig overgewicht 14.4% 16.2% Voldoet niet aan bewegingsnorm 54.6% 55.1% Voldoet niet aan fitheidsnorm 83.0% 82.1% Rokers 22.0% 25.7% Zware rokers 4.7% 6.0% Bovenmatig drinken Verhoogde bloeddruk Verhoogd cholesterol Verhoogd risico hart en vaatziekten 15.4% 15.3% 9.9% 10.6% 18.0% 18.5% % 0% 20% 40% 60% 80% 100% B&U (N=13486) B&U (significant minder) B&U (significant meer) Bouwtotaal (N=26370) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 46 van 464

47 Gezondheid GWW Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen 31.8% 35.0% 29.6% 32.4% Pijn of stijfheid in de nek 19.9% 21.2% Pijn of stijfheid in de rug 32.1% 33.4% Er niet tegenop kunnen 3.5% 4.2% Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen 10.6% 12.0% 10.3% 11.9% 11.1% 12.9% Verminderd verafzien 2.2% 2.1% Gehoorklachten 18.5% 20.0% Lawaaislechthorendheid Allergische luchtwegaandoeningen Allergische huidaandoeningen 9.9% 11.1% 6.9% 7.2% 4.2% 6.8% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 46.3% 48.1% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats Voelt zich niet gezond 5.1% 5.8% 2.6% 2.9% 8.5% 9.5% Gezondheidsklachten door het werk 17.5% 20.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% GWW (N=7465) GWW (significant minder) GWW (significant meer) Bouwtotaal (N=26370) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 47 van 464

48 Arbeidsbelasting GWW Lichamelijk inspannend werk 44.9% 51.9% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen 29.3% 34.8% In ongemakkelijke houding werken 19.2% 23.4% Stof Lawaaioverlast 29.4% 34.2% 32.5% 41.3% Lichaamstrillingen of -schokken Hand-arm trillingen 19.8% 14.9% 17.1% 16.5% Koude Tocht Onveilige situaties 15.2% 12.5% 10.5% 26.2% 29.1% 24.8% Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen Geen PBM beschikbaar Veiligheid niet in orde 5.4% 6.0% 2.7% 3.3% 4.2% 4.4% Geen goede was- en kleedruimten 36.1% 30.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% GWW (N=7465) GWW (significant minder) GWW (significant meer) Bouwtotaal (N=26370) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 48 van 464

49 Welzijn GWW Geestelijk inspannend werk Geregeld onder tijdsdruk werken Te veel werk 49.6% 44.7% 53.7% 54.0% 39.2% 40.3% Geen invloed op het werktempo Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen 18.3% 19.9% 13.6% 15.6% Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk Slechte werksfeer Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie Onvoldoende waardering 6.7% 9.0% 3.6% 4.2% 5.7% 6.5% 9.6% 10.6% 10.4% 11.2% 5.0% 5.6% 9.1% 10.7% 14.6% 16.4% Onvoldoende beloning 32.3% 32.8% Ontevreden met het werk 6.5% 10.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% GWW (N=7465) GWW (significant minder) GWW (significant meer) Bouwtotaal (N=26370) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 49 van 464

50 Gezondheid en leefstijl GWW Overgewicht 69.5% 65.0% Ernstig overgewicht 20.5% 16.2% Voldoet niet aan bewegingsnorm 57.6% 55.1% Voldoet niet aan fitheidsnorm 81.3% 82.1% Rokers 29.4% 25.7% Zware rokers Bovenmatig drinken Verhoogde bloeddruk Verhoogd cholesterol Verhoogd risico hart en vaatziekten 7.6% 6.0% 14.5% 15.3% 11.5% 10.6% 19.5% 18.5% 23.5% 19.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% GWW (N=7465) GWW (significant minder) GWW (significant meer) Bouwtotaal (N=26370) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 50 van 464

51 Gezondheid A&O Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen 35.0% 36.4% 32.4% 42.3% Pijn of stijfheid in de nek 26.3% 21.2% Pijn of stijfheid in de rug % Er niet tegenop kunnen 5.2% 4.2% Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen 15.2% 12.0% 13.9% 11.9% 13.8% 12.9% Verminderd verafzien 2.6% 2.1% Gehoorklachten 19.5% 20.0% Lawaaislechthorendheid Allergische luchtwegaandoeningen Allergische huidaandoeningen 9.9% 11.1% 8.1% 7.2% 7.9% 6.8% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 49.9% 48.1% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats Voelt zich niet gezond 6.2% 5.8% 2.7% 2.9% 11.0% 9.5% Gezondheidsklachten door het werk 22.4% 20.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% A&O (N=3845) A&O (significant minder) A&O (significant meer) Bouwtotaal (N=26370) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 51 van 464

52 Arbeidsbelasting A&O Lichamelijk inspannend werk 56.2% 51.9% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen In ongemakkelijke houding werken 23.4% 31.0% 35.0% 34.8% Stof 41.3% 55.5% Lawaaioverlast 25.0% 32.5% Lichaamstrillingen of -schokken Hand-arm trillingen 11.2% 14.9% 15.2% 16.5% Koude 32.9% 29.1% Tocht 24.8% 32.4% Onveilige situaties Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen Geen PBM beschikbaar Veiligheid niet in orde 9.4% 10.5% 6.6% 6.0% 3.4% 3.3% 5.1% 4.4% Geen goede was- en kleedruimten 31.4% 30.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% A&O (N=3845) A&O (significant minder) A&O (significant meer) Bouwtotaal (N=26370) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 52 van 464

53 Welzijn A&O Geestelijk inspannend werk 37.1% 44.7% Geregeld onder tijdsdruk werken 56.8% 54.0% Te veel werk 43.6% 40.3% Geen invloed op het werktempo Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk Slechte werksfeer Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie Onvoldoende waardering 21.0% 19.9% 20.5% 15.6% 13.8% 9.0% 5.0% 4.2% 8.8% 6.5% 13.6% 10.6% 14.1% 11.2% 6.9% 5.6% 12.3% 10.7% 18.3% 16.4% Onvoldoende beloning 36.9% 32.8% Ontevreden met het werk 10.5% 10.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% A&O (N=3845) A&O (significant minder) A&O (significant meer) Bouwtotaal (N=26370) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 53 van 464

54 Gezondheid en leefstijl A&O Overgewicht 65.1% 65.0% Ernstig overgewicht 15.3% 16.2% Voldoet niet aan bewegingsnorm 53.0% 55.1% Voldoet niet aan fitheidsnorm 83.7% 82.1% Rokers 29.4% 25.7% Zware rokers 7.5% 6.0% Bovenmatig drinken Verhoogde bloeddruk Verhoogd cholesterol Verhoogd risico hart en vaatziekten 15.3% 15.3% 11.9% 10.6% 20.3% 18.5% 21.5% 19.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A&O (N=3845) A&O (significant minder) A&O (significant meer) Bouwtotaal (N=26370) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 54 van 464

55 Gezondheid UTA personeel - B&U Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen Pijn of stijfheid in de nek Pijn of stijfheid in de rug % 23.4% 24.5% 22.6% 22.7% 26.5% 26.9% Er niet tegenop kunnen 3.6% 3.8% Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen 15.6% 15.5% 11.2% 11.3% 13.1% 12.9% Verminderd verafzien 1.8% 1.9% Gehoorklachten 15.8% 16.0% Lawaaislechthorendheid Allergische luchtwegaandoeningen 7.2% 7.2% 8.3% 8.1% Allergische huidaandoeningen 2.2% 2.2% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 41.7% 42.3% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats 2.5% 2.6% 0.5% 0.6% Voelt zich niet gezond Gezondheidsklachten door het werk 7.9% 8.3% 10.5% 10.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% UTA personeel - B&U (N=4895) UTA personeel - B&U (significant minder) UTA personeel - B&U (significant meer) Totaal UTA (N=8847) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 55 van 464

56 Arbeidsbelasting UTA personeel - B&U Lichamelijk inspannend werk 8.9% 10.1% Zware lasten tillen, duwen, trekken of dragen In ongemakkelijke houding werken 4.0% 5.0% 2.3% 3.1% Stof Lawaaioverlast 7.8% 9.4% 7.1% 8.5% Lichaamstrillingen of -schokken Hand-arm trillingen 1.5% 1.9% 1.8% 2.0% Koude Tocht 7.0% 8.1% 6.8% 7.0% Onveilige situaties 2.9% 3.8% Onvold. techn. en organ. veiligheidsmaatregelen Geen PBM beschikbaar 6.6% 6.4% 7.6% 6.9% Veiligheid niet in orde 2.3% 2.3% Geen goede was- en kleedruimten 17.2% 19.0% 0% 10% 20% UTA personeel - B&U (N=4895) UTA personeel - B&U (significant minder) UTA personeel - B&U (significant meer) Totaal UTA (N=8847) Staafdiagram 2 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 56 van 464

57 Welzijn UTA personeel - B&U Geestelijk inspannend werk Geregeld onder tijdsdruk werken 69.8% 69.1% 71.5% 70.9% Te veel werk 50.5% 50.0% Geen invloed op het werktempo Geen mogelijkh.vakbekwaamheid te ontwikkelen Werk meestal niet boeiend Geen plezier in het werk Slechte werksfeer Werk niet goed georganiseerd Onvoldoende ondersteuning in het werk Onvoldoende werkoverleg Onvoldoende werkinstructie Onvoldoende waardering 14.0% 13.1% 9.2% 9.1% 3.7% 3.9% 3.5% 3.6% 4.7% 4.8% 6.9% 7.5% 10.8% 11.4% 5.1% 5.1% 10.2% 10.1% 13.9% 14.3% Onvoldoende beloning 22.5% 23.7% Ontevreden met het werk 8.0% 7.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% UTA personeel - B&U (N=4895) UTA personeel - B&U (significant minder) UTA personeel - B&U (significant meer) Totaal UTA (N=8847) Staafdiagram 3 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 57 van 464

58 Gezondheid en leefstijl UTA personeel - B&U Overgewicht 60.9% 62.3% Ernstig overgewicht 13.5% 14.9% Voldoet niet aan bewegingsnorm 60.2% 61.8% Voldoet niet aan fitheidsnorm 82.6% 82.0% Rokers 14.6% 16.7% Zware rokers 2.4% 3.2% Bovenmatig drinken Verhoogde bloeddruk Verhoogd cholesterol Verhoogd risico hart en vaatziekten 13.1% 13.0% 10.3% 10.4% 17.1% 17.5% 14.9% 16.6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% UTA personeel - B&U (N=4895) UTA personeel - B&U (significant minder) UTA personeel - B&U (significant meer) Totaal UTA (N=8847) Staafdiagram 4 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 58 van 464

59 Gezondheid UTA personeel - GWW Pijn of stijfheid bovenste ledematen Pijn of stijfheid onderste ledematen Pijn of stijfheid in de nek Pijn of stijfheid in de rug 25.4% 27.5% 24.6% 24.5% 21.1% 22.7% 25.9% 26.9% Er niet tegenop kunnen 3.5% 3.8% Vaak last van stress Vaak somber en neerslachtig Klachten gezichtsvermogen 14.7% 15.5% 10.0% 11.3% 12.4% 12.9% Verminderd verafzien 1.8% 1.9% Gehoorklachten 15.6% 16.0% Lawaaislechthorendheid Allergische luchtwegaandoeningen 6.8% 7.2% 8.1% Allergische huidaandoeningen 1.6% 2.2% Ziek geweest afgelopen 12 maanden 42.8% 42.3% Afgelopen 12 mnd verzuimd wegens ongeval Ongeval op de bouwplaats 2.3% 2.6% 0.5% 0.6% Voelt zich niet gezond Gezondheidsklachten door het werk 8.3% 8.3% 9.6% 10.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% UTA personeel - GWW (N=3005) UTA personeel - GWW (significant minder) UTA personeel - GWW (significant meer) Totaal UTA (N=8847) Staafdiagram 1 Bedrijfstakatlas 2014 Pagina 59 van 464

Bedrijfstakatlas 2012

Bedrijfstakatlas 2012 Bedrijfstakatlas 2012 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid en gezondheid in de bouw- en nevenbedrijven

Nadere informatie

Bedrijfstakatlas 2010

Bedrijfstakatlas 2010 Bedrijfstakatlas 2010 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid en gezondheid in de bouw- en nevenbedrijven

Nadere informatie

Brancheportret. Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. mei 2015

Brancheportret. Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. mei 2015 Brancheportret Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf 2015 mei 2015 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid

Nadere informatie

PAGO-bedrijfsrapport. PAGO-Bedrijfsrapport uitgebreid. november 2013

PAGO-bedrijfsrapport. PAGO-Bedrijfsrapport uitgebreid. november 2013 PAGO-bedrijfsrapport PAGO-Bedrijfsrapport uitgebreid 2012 november 2013 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid

Nadere informatie

PAGO-bedrijfsrapport. PAGO-Bedrijfsrapport standaard. november 2013

PAGO-bedrijfsrapport. PAGO-Bedrijfsrapport standaard. november 2013 PAGO-bedrijfsrapport PAGO-Bedrijfsrapport standaard 2012 november 2013 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid om de veiligheid

Nadere informatie

De bouwnijverheid arbeid, gezondheid en veiligheid in Bedrijfstakverslag 2011

De bouwnijverheid arbeid, gezondheid en veiligheid in Bedrijfstakverslag 2011 De bouwnijverheid arbeid, gezondheid en veiligheid in 2011 Bedrijfstakverslag 2011 Inhoud Samenvatting Samenvatting 3 1. Verantwoording 7 2. Arbeidsomstandigheden 9 2.1 Fysieke belasting 9 2.2 Klimaat,

Nadere informatie

ANALYSE ITEMS DUURZAME INZETBAARHEID PAGO BOUWNIJVERHEID 2010-2011

ANALYSE ITEMS DUURZAME INZETBAARHEID PAGO BOUWNIJVERHEID 2010-2011 Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. In het bestuur van Arbouw zijn vertegenwoordigd Bouwend Nederland, Federatie

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/5 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

PAGO. Rapport. Persoonlijke resultaten en advies. jaar. Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Vragen? Arbouw

PAGO. Rapport. Persoonlijke resultaten en advies. jaar. Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Vragen? Arbouw Vragen? Heeft u vragen over uw resultaten? Neem dan contact op met uw arbodienst. Voor algemene vragen over het PAGO kunt u contact opnemen met Arbouw. Bel de Arbouw Infolijn op 0341-46 62 22 of stuur

Nadere informatie

Arbeid en Gezondheid in de bouwnijverheid. Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid

Arbeid en Gezondheid in de bouwnijverheid. Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbeid en Gezondheid in de bouwnijverheid Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbouw verbetering o Bedrijfstakatlas '98 Inhoud Voorwoord Voorwoord In Inleiding Algemeen De Bedrijfstakatlas

Nadere informatie

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid in 2012. Bedrijfstakverslag

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid in 2012. Bedrijfstakverslag De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid in 2012 Bedrijfstakverslag De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid in 2012 Bedrijfstakverslag Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid. Bedrijfstakverslag 2014

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid. Bedrijfstakverslag 2014 De bouwnijverheid arbeid, gezondheid en veiligheid Bedrijfstakverslag 2014 Arbouw is door werkgevers en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren.

Nadere informatie

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid. Bedrijfstakverslag 2016

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid. Bedrijfstakverslag 2016 De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid Bedrijfstakverslag 2016 2016 Colofon Auteurs: Evelyn Tjoe Nij Johan Timmerman Margo Caspers Adri Frijters Vormgeving: Michiel Jansen Arbouw is door

Nadere informatie

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid. Bedrijfstakverslag 2015

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid. Bedrijfstakverslag 2015 De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid Bedrijfstakverslag 2015 De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid Bedrijfstakverslag 2015 Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor 2015-Q1

Arbeidsmarktmonitor 2015-Q1 REGIONALE MONITOR ARBEIDSMARKT Toelichting In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van een aantal regionale ontwikkelingen op de bouwarbeidsmarkt. In de rapportage is de volgende data opgenomen;

Nadere informatie

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid. Bedrijfstakverslag 2016

De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid. Bedrijfstakverslag 2016 3 De bouwnijverheid - arbeid, gezondheid en veiligheid Bedrijfstakverslag 2016 3 4 Inhoud Samenvatting 7 1. Verantwoording 9 2. Arbeidsbelasting 13 2.1 Fysieke belasting 13 2.2 Klimaat, geluid en gevaarlijke

Nadere informatie

Werk veilig. Houd plezier. Kijk vooruit. Bedrijfstakverslag

Werk veilig. Houd plezier. Kijk vooruit. Bedrijfstakverslag Werk veilig. Houd plezier. Kijk vooruit. Bedrijfstakverslag Inhoud pagina Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 4 1 Verantwoording 6 2 Arbeidsbelasting 7 2.1 Fysieke belasting 7 2.2 Klimaat, geluid en

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor 2013-Q4

Arbeidsmarktmonitor 2013-Q4 REGIONALE MONITOR ARBEIDSMARKT Toelichting In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van een aantal regionale ontwikkelingen op de bouwarbeidsmarkt. In de rapportage is de volgende data opgenomen;

Nadere informatie

code beroep CAO Bouwnijverheid 140 AFMONTEERDER 134 APPLICATEUR 385 ASBESTVERWIJDERAAR 245 ASFALTEERDER BUISLEIDINGEN 270 ASFALTWERKER 365 ASSISTENT

code beroep CAO Bouwnijverheid 140 AFMONTEERDER 134 APPLICATEUR 385 ASBESTVERWIJDERAAR 245 ASFALTEERDER BUISLEIDINGEN 270 ASFALTWERKER 365 ASSISTENT code beroep CAO Bouwnijverheid 140 AFMONTEERDER 134 APPLICATEUR 385 ASBESTVERWIJDERAAR 245 ASFALTEERDER BUISLEIDINGEN 270 ASFALTWERKER 365 ASSISTENT SPRINGMEESTER 281 BAKSCHIPPER (CAO BOUW) 271 BALKMAN

Nadere informatie

Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013. drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw

Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013. drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013 drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw Programma 1.Strategie Bouw 2012-2016 2.Vijf beroepen in 2013 3.Handhaving 4.Vragen en discussie % WERKNEMERS MET KLACHTEN

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor 2012-Q1

Arbeidsmarktmonitor 2012-Q1 MONITOR ARBEIDSMARKT Toelichting In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van een aantal ontwikkelingen op de bouwarbeidsmarkt. In de rapportage is de volgende data opgenomen; Het aantal werknemers

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor 2011-Q4

Arbeidsmarktmonitor 2011-Q4 MONITOR ARBEIDSMARKT Toelichting In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van een aantal ontwikkelingen op de bouwarbeidsmarkt. In de rapportage is de volgende data opgenomen; Het aantal werknemers

Nadere informatie

WERK EN GEZONDHEID IN DE BOUWNUVERHEID EEN BEROEPENOVERZICHT

WERK EN GEZONDHEID IN DE BOUWNUVERHEID EEN BEROEPENOVERZICHT WERK EN GEZONDHEID IN DE BOUWNUVERHEID EEN BEROEPENOVERZICHT Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Materiaal en methoden 4 3. Resultaten van de beroepenoverzichten 5 4. Discussie 9 5. Conclusies 10 6. Beroepenoverzicht

Nadere informatie

DE ARBOUW-MONITOR. Analyses van de PBGO-bestanden 1989/1990, 1993/1994, 1995/1996 en 1997/1998. December

DE ARBOUW-MONITOR. Analyses van de PBGO-bestanden 1989/1990, 1993/1994, 1995/1996 en 1997/1998. December DE ARBOUW-MONITOR Analyses van de PBGO-bestanden 1989/1990, 1993/1994, 1995/1996 en 1997/1998 December 1999-1- -2- INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 2 METHODE... 8 2.1 PBGO... 8 2.2 De PBGO- bestanden >89/=90,

Nadere informatie

Bouw aan je gezondheid

Bouw aan je gezondheid Bouw aan je gezondheid Gratis leefstijladvies en begeleiding voor werknemers in de bouw Informatie voor de werknemer Hart- en vaatziekten Gezond en vitaal zijn; wie wil dat niet? Iedereen wil tenslotte

Nadere informatie

Gericht Periodiek Onderzoek (GPO)

Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) Aandacht voor werk met bijzondere gezondheidsrisico s Informatie voor de werknemer Werk met bijzondere gezondheidsrisico s Sommige werkzaamheden in de bouwnijverheid gaan

Nadere informatie

VISA Specificaties PAGO-rapport

VISA Specificaties PAGO-rapport VISA Specificaties PAGO-rapport Versie 1.1 - juli 2012 Blad 1 van 19 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Transformatietabel PAGO-rapport... 4 3. Uitleg gegevens PAGO-rapport... 8 3.1 Algemene gegevens...

Nadere informatie

VISA Blokkensteller - afbouw (o.a. gips, durox) A Blokkensteller - ruwbouw (o.a. kalkzandsteen) A. Pagina 1 van 9

VISA Blokkensteller - afbouw (o.a. gips, durox) A Blokkensteller - ruwbouw (o.a. kalkzandsteen) A. Pagina 1 van 9 VIS ccountant 2140 Stafpersoneel/ Leidinggevenden/ Bouwtechnici BDSU cquisiteur 2140 Stafpersoneel/ Leidinggevenden/ Bouwtechnici BDSU djunct-directeur 2110 Directeur - Zelfstandige BDSU dministrateur

Nadere informatie

Arbouw staat voor gezond en veilig werken in de bouwnijverheid en richt zich op

Arbouw staat voor gezond en veilig werken in de bouwnijverheid en richt zich op Arbouw staat voor gezond en veilig werken in de bouwnijverheid en richt zich op de duurzame inzetbaarheid van werkgevers en werknemers in deze bedrijfstak. Jan Warning Directeur Arbouw Hoe wij werken Praktijkgericht

Nadere informatie

02.01.02 Inkoper Technische voorbereiding. 02.01.03 Calculator Technische voorbereiding. 02.01.06 Planner Technische voorbereiding

02.01.02 Inkoper Technische voorbereiding. 02.01.03 Calculator Technische voorbereiding. 02.01.06 Planner Technische voorbereiding Bouwend Nederland, ZOETERMEER Functienummer Functienaam Afdeling 01.01.01 Vastgoedontwikkelaar (Project)ontwikkeling 01.01.02 Tendermanager (Project)ontwikkeling 01.01.03 Projectontwikkelaar (Project)ontwikkeling

Nadere informatie

Werken bij hitte? Wat kan je doen!

Werken bij hitte? Wat kan je doen! Werken bij hitte? Wat kan je doen! Heerlijk zo n zonnetje toch? In de bouw werk je vaak buiten. Lekker, vooral in de zomer, de zon schijnt en de temperatuur loopt op. Maar gevaar ligt op de loer. Werken

Nadere informatie

BedrijfsGezondheidsIndex 2007

BedrijfsGezondheidsIndex 2007 BedrijfsGezondheidsIndex 2007 Oudere werknemers zijn vitaler Oudere werknemers zijn vitaler en ervaren een betere mentale gezondheid dan hun jongere collega s. Dit komt mede doordat ze een gezondere leefstijl

Nadere informatie

De effecten van ouder worden en langer doorwerken op de gezondheid van de Nederlandse bouwvakker

De effecten van ouder worden en langer doorwerken op de gezondheid van de Nederlandse bouwvakker De effecten van ouder worden en langer doorwerken op de gezondheid van de Nederlandse bouwvakker Cor van Duivenbooden hoofd O&O Arbouw Inhoud presentatie Demografische ontwikkelingen in Nederland Gevolgen

Nadere informatie

De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid

De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid Tilja van den Berg & Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Aanleiding Zorgsector Aanleiding

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-018 18 maart 2008 9.30 uur Gezonde leefstijl wint langzaam terrein De laatste jaren zijn Nederlanders iets gezonder gaan leven. Het percentage rokers

Nadere informatie

Sectoraanpak Grond- Weg- en Waterbouw. Sicco Gjaltema, inspecteur Leoniek van der Vliet, Programmaleider GWW

Sectoraanpak Grond- Weg- en Waterbouw. Sicco Gjaltema, inspecteur Leoniek van der Vliet, Programmaleider GWW Sectoraanpak Grond- Weg- en Waterbouw Sicco Gjaltema, inspecteur Leoniek van der Vliet, Programmaleider GWW - Achtergrondinformatie over de GWW - Sectoraanpak GWW 2012 2015 - Activiteiten 2012-2013 De

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-020 17 maart 2009 9.30 uur Verbetering gezonde leefstijl stagneert Percentage rokers blijft gelijk Licht dalende trend zware drinkers Ruim een op de

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Het CAO-pakket. Preventiezorg in de bouwnijverheid. Arbouw voor gezond en veilig werken

Vraag & Antwoord. Het CAO-pakket. Preventiezorg in de bouwnijverheid. Arbouw voor gezond en veilig werken Vraag & Antwoord Het CAO-pakket Preventiezorg in de bouwnijverheid Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-017 16 maart 2010 9.30 uur Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Bijna een op de twee beweegt onvoldoende Ruim een op de tien heeft

Nadere informatie

Straatmaker. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten. Informatie voor de werknemer

Straatmaker. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten. Informatie voor de werknemer Straatmaker Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als straatmaker werk je vaak geknield, gebukt of zittend.

Nadere informatie

Vitaliteit: van feit tot beleid. Inventariserend onderzoek

Vitaliteit: van feit tot beleid. Inventariserend onderzoek Vitaliteit: van feit tot beleid Inventariserend onderzoek Vitaliteit: van feit tot beleid Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSONGEVALLEN IN DE BOUW 2010. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw. Bestelcode: 11-147 ISBN: 9789490943103

MONITOR ARBEIDSONGEVALLEN IN DE BOUW 2010. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw. Bestelcode: 11-147 ISBN: 9789490943103 Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. In het bestuur van Arbouw zijn vertegenwoordigd Bouwend Nederland, Federatie

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ANO

Onderzoeksresultaten ANO Onderzoeksresultaten ANO mei t/m september 2012 Vascu, Instituut voor vaatonderzoek INLEIDING Het Vascu-bedrijfsrapport is een rapport waarin de geanonimiseerde gegevens zijn weergegeven van de testen

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSONGEVALLEN IN DE BOUW 2011

MONITOR ARBEIDSONGEVALLEN IN DE BOUW 2011 Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. In het bestuur van Arbouw zijn vertegenwoordigd Bouwend Nederland, Federatie

Nadere informatie

BedrijfsGezondheidsIndex 2008:

BedrijfsGezondheidsIndex 2008: BedrijfsGezondheidsIndex 2008: Nederland niet klaar voor verhoogde AOW-leeftijd Een derde van de oudere Nederlandse werknemers (50+) is nog niet klaar voor een hogere AOW-leeftijd. Dat blijkt uit de LifeGuard

Nadere informatie

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2015

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2015 Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2015 Cijfers over 2014 juni 2015 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie,

Nadere informatie

Nek/schouder en armklachten bij groepsbegeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Nek/schouder en armklachten bij groepsbegeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Aanleiding onderzoek Nek/schouder en armklachten bij groepsbegeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Lydi de Lange bedrijfsfysiotherapeut paramedisch team Advisium Ermelo december

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw. Samen de arbeidsrisico s te lijf

Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw. Samen de arbeidsrisico s te lijf Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw Samen de arbeidsrisico s te lijf De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Wat doet de

Nadere informatie

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2016

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2016 Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2016 Cijfers over 2015 Juni 2016 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie,

Nadere informatie

KWALITEIT ARBODIENSTVERLENING BOUW 2010 CONCEPTRAPPORT. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw

KWALITEIT ARBODIENSTVERLENING BOUW 2010 CONCEPTRAPPORT. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw KWALITEIT ARBODIENSTVERLENING BOUW 2010 CONCEPTRAPPORT Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw Harderwijk, september 2011 Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht

Nadere informatie

Afbouw en onderhoud Arbeidsbelasting van zandcementdekvloerenleggers tijdens het werken met twee verschillende mechanische reien (2014)

Afbouw en onderhoud Arbeidsbelasting van zandcementdekvloerenleggers tijdens het werken met twee verschillende mechanische reien (2014) Arbouw Onderzoeksrapporten (alle rapporten zijn gratis) Afbouw en onderhoud Arbeidsbelasting van zandcementdekvloerenleggers tijdens het werken met twee verschillende mechanische reien (2014) 14-176 Arbovriendelijke

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-021 20 maart 2007 9.30 uur Leefstijl Nederlander niet verbeterd In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders

Nadere informatie

Vloerenlegger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen. Informatie voor de werknemer

Vloerenlegger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen. Informatie voor de werknemer Vloerenlegger Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Het aanbrengen en nabehandelen van vloeren is lichamelijk

Nadere informatie

hoofdstuk 1 hoofdstuk 2 hoofdstuk 3

hoofdstuk 1 hoofdstuk 2 hoofdstuk 3 SAMENVATTING Dit proefschrift is gewijd aan Bouwen aan Gezondheid : een onderzoek naar de effectiviteit van een leefstijlinterventie voor werknemers in de bouwnijverheid met een verhoogd risico op hart

Nadere informatie

Glaszetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten. Informatie voor de werknemer

Glaszetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten. Informatie voor de werknemer Glaszetter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Het dragen en plaatsen van ruiten is lichamelijk zwaar

Nadere informatie

EMGO Institute - Care and Prevention. Start van het project. Onderzoeksvraag. Wat is de effectiviteit en kosteneffectiviteit

EMGO Institute - Care and Prevention. Start van het project. Onderzoeksvraag. Wat is de effectiviteit en kosteneffectiviteit Iris F Groeneveld 1, Karin I Proper 1, Allard J van der Beek 1, Cor van Duivenbooden 2, Vincent Hildebrandt 3, Willem van Mechelen 1 1VU Medisch Centrum, Afdeling Sociale Geneeskunde, Amsterdam 2Stichting

Nadere informatie

DE ONTWIKKELING VAN EEN PROGNOSTISCH MODEL VOOR LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM ONDER BOUWVAKKERS

DE ONTWIKKELING VAN EEN PROGNOSTISCH MODEL VOOR LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM ONDER BOUWVAKKERS DE ONTWIKKELING VAN EEN PROGNOSTISCH MODEL VOOR LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM ONDER BOUWVAKKERS Auteurs: Lex Burdorf, Erasmus MC Tilja van den Berg, Erasmus MC Leo Elders, Erasmus MC Cor van Duivenbooden, Arbouw

Nadere informatie

Stafpersoneel/ leidinggevenden/ technici

Stafpersoneel/ leidinggevenden/ technici Stafpersoneel/ leidinggevenden/ technici Onder stafpersoneel / leidinggevenden / technici (hierna stafpersoneel) vallen meerdere beroepen. Veel administratief, calculatie- en voorbereidend werk is geautomatiseerd.

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSONGEVALLEN IN DE BOUW 2005

MONITOR ARBEIDSONGEVALLEN IN DE BOUW 2005 MONITOR ARBEIDSONGEVALLEN IN DE BOUW 2005 Auteur: Drs. E. Lourens, Economisch Instituut voor de bouwnijverheid Bestelcode: 06-90 ISBN: 90-77286519 Mei 2006 2 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING...

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Rotterdam

duurzame inzetbaarheid Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Rotterdam De feiten en mythen van werkvermogen en duurzame inzetbaarheid Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Rotterdam Het gaat uitstekend met ons.. 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64

Nadere informatie

Gezondheid en inzetbaarheid: trends en cijfers Glastuinbouw 2013

Gezondheid en inzetbaarheid: trends en cijfers Glastuinbouw 2013 Gezondheid en inzetbaarheid: trends en cijfers 2013 Leiden, september 2014 Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) Postbus 32 2300 AA Leiden Telefoon (071) 568 90

Nadere informatie

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Onder stafpersoneel / leidinggevenden / technici (hierna stafpersoneel) vallen meerdere beroepen. Veel administratief, calculatie- en voorbereidend werk is geautomatiseerd.

Nadere informatie

BedrijfsGezondheidsIndex 2006

BedrijfsGezondheidsIndex 2006 BedrijfsGezondheidsIndex 2006 Op het werk zijn mannen vitaler dan vrouwen Mannen zijn vitaler en beter inzetbaar dan vrouwen. Dit komt mede doordat mannen beter omgaan met stress. Dit blijkt uit de jaarlijkse

Nadere informatie

Fysiotherapie Van Heeswijk en Van der Valk

Fysiotherapie Van Heeswijk en Van der Valk Geachte heer, mevrouw, Fysiotherapie Van Heeswijk en Van der Valk BaLaDe 119 Waalwijk Telefoon: 0416 337651 e mail: Info@hevafysio.nl De dubbele vergrijzing zorgt ervoor dat het percentage ouderen in Nederland

Nadere informatie

Overgewicht Inhoud Inleiding Oorzaken van overgewicht

Overgewicht Inhoud Inleiding Oorzaken van overgewicht Overgewicht Brochure over oorzaken, gevolgen en behandeling van overgewicht. Met eet- en beweegdagboekje. Inhoud Inleiding Oorzaken van overgewicht Gevolgen van overgewicht Meten en wegen BMI (Body Mass

Nadere informatie

Taak 1.1.8 Arbo >> Discussietaak Burcu Arslan 3T1A. Ergonomie. Arbozorg in de grafimedia

Taak 1.1.8 Arbo >> Discussietaak Burcu Arslan 3T1A. Ergonomie. Arbozorg in de grafimedia Taak 1.1.8 Arbo >> Discussietaak Burcu Arslan 3T1A Ergonomie Arbozorg in de grafimedia In de grafische sector zijn de laatste jaren behoorlijke inspanningen gedaan om een gezondere bedrijfstak te worden

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

Verantwoord werken aan duurzame inzetbaarheid

Verantwoord werken aan duurzame inzetbaarheid Verantwoord werken aan duurzame inzetbaarheid Inhoud Voorstellen Waarom gezondheidsmanagement / duurzaam inzetbaarheidsbeleid? Waarop richten? Hoe te doen? Goede voorbeelden en mogelijke baten Jan Plat

Nadere informatie

Bijlage 1. A. Vragenlijst Gezondheidstoestand (PBGO)

Bijlage 1. A. Vragenlijst Gezondheidstoestand (PBGO) Bijlage 1 A. Vragenlijst Gezondheidstoestand (PBGO) 1. Bent u vaak moe Zo ja: - Bij het opstaan? - Na het werk? - 's Avonds? 2. Bent u vaak slaperig of suf? 3. Slaapt u slecht? 4. Heeft u voortdurend het

Nadere informatie

Link servicedocume. Rating voor route 2. Servicedocument. Crebonummer OCW/EZ Naam

Link servicedocume. Rating voor route 2. Servicedocument. Crebonummer OCW/EZ Naam Crebonummer OCW/EZ Naam Rating voor route 2 Servicedocument Techniek en gebouwde omgeving 25001 Allround medewerker afvalbeheer A 25002 Allround medewerker beheer openbare ruimte B 25041 Beheerder milieustraat

Nadere informatie

Samenvatting: risk analysis of sick leave among Dutch farmers Auteur: Esther Hartman

Samenvatting: risk analysis of sick leave among Dutch farmers Auteur: Esther Hartman : risk analysis of sick leave among Dutch farmers Auteur: Esther Hartman In de agrarische sector worden arbeidskrachten aan relatief veel gezondheidsrisico s blootgesteld die kunnen leiden tot ziekteverzuim

Nadere informatie

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Arbowet Verplichtingen/Aansprakelijkheid Zelfstandigen en Arbo Arbocatalogus Prioritaire risico s en maatregelen Project aanpak fysieke belasting ISZW Gert van

Nadere informatie

Verslag MoDI. Bedrijfsrapportage XX. Onderzoeksperiode: februari maart 2014 Dhr. K. der Weduwe, Mevr. M. van Kalken

Verslag MoDI. Bedrijfsrapportage XX. Onderzoeksperiode: februari maart 2014 Dhr. K. der Weduwe, Mevr. M. van Kalken Verslag MoDI Bedrijfsrapportage XX Onderzoeksperiode: februari maart 2014 Verslag door: Dhr. K. der Weduwe, Mevr. M. van Kalken Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algehele conclusies en prioriteiten... 4 Algemene

Nadere informatie

Plafond- en wandmonteur

Plafond- en wandmonteur Plafond- en wandmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig monteren van wanden en plafonds Informatie voor de werknemer Zwaar werk Wanden en plafonds

Nadere informatie

Monitor arbeidsongevallen in de bouw November 2014

Monitor arbeidsongevallen in de bouw November 2014 Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2013 November 2014 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten

Nadere informatie

AFNL/NOA. De gespecialiseerde (af)bouwer in beeld. Taco van Hoek Directeur Economisch Instituut voor de Bouw. AFNL/NOA Den Haag, 30 maart

AFNL/NOA. De gespecialiseerde (af)bouwer in beeld. Taco van Hoek Directeur Economisch Instituut voor de Bouw. AFNL/NOA Den Haag, 30 maart AFNL/NOA De gespecialiseerde (af)bouwer in beeld Taco van Hoek Directeur Economisch Instituut voor de Bouw AFNL/NOA Den Haag, 30 maart 2016 1 Inhoud Drie vragen Wat is het profiel van de gespecialiseerde

Nadere informatie

Sectoraanpak Bouw 2012-2016

Sectoraanpak Bouw 2012-2016 Sectoraanpak Bouw 2012-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Analyse van de sector Bouw... 4 2.1 Beeld van de sector... 4 2.2 Risicoanalyse... 6 2.3 Arbozorg... 10 2.4 Actorenanalyse... 10 2.5 Doelgroepenanalyse...

Nadere informatie

Toelichting op de jaarcontrole Voor mensen met diabetes mellitus

Toelichting op de jaarcontrole Voor mensen met diabetes mellitus Toelichting op de jaarcontrole Voor mensen met diabetes mellitus Afdeling interne geneeskunde Deze informatie is een aanvulling op de folder Jaarcontrole voor mensen met diabetes mellitus, die u heeft

Nadere informatie

Tabel 2: Aantal deelnemers enquête

Tabel 2: Aantal deelnemers enquête Resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de enquête en het interview. Als eerst worden de resultaten van de enquête behandeld. Aan de hand van deze resultaten zijn vragen bedacht

Nadere informatie

Onderzoek naar verbetering van de bouwhelm.

Onderzoek naar verbetering van de bouwhelm. Onderzoek naar verbetering van de bouwhelm. Arjan Wanders Versie 2 Begeleiders: Ir. Margot Stilma, lectoraat Product Design Johannes de Boer, lectoraat Ambient Intelligence 1 Samenvatting In dit verslag

Nadere informatie

Fysieke belasting in de bouw. Veilig en gezond werken

Fysieke belasting in de bouw. Veilig en gezond werken Fysieke belasting in de bouw Veilig en gezond werken De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 1 Fysieke belasting Werken in de bouw is zwaar. Mensen

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Metselaar. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen. Informatie voor de werknemer

Metselaar. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen. Informatie voor de werknemer Metselaar Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als metselaar buk, draai en sjouw je veel. Je zit nogal eens

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Metaalbewerker / bankwerker

Metaalbewerker / bankwerker Metaalbewerker / bankwerker Er werken circa 800 tot 1000 metaalbewerkers in de bouw. Ze werken bij grote GWW- en B&U-bedrijven. Onder de verzamelnaam metaalbewerker / bankwerker vallen naast de metaalbewerker

Nadere informatie

Arbovriendelijk werken met gipsplaten. Best Practice methode

Arbovriendelijk werken met gipsplaten. Best Practice methode Arbovriendelijk werken met gipsplaten Best Practice methode Het verwerken van gipsplaten is zwaar werk. Gipsplaten zijn in de meeste gevallen zwaarder dan 25 kg. Bovendien kunnen (til-) hulpmiddelen niet

Nadere informatie

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers RSI Informatie voor werknemers en werkgevers RSI RSI (Repetitive Strain Injury) is de veelgebruikte verzamelnaam voor klachten aan nek, bovenrug, schouders, armen, polsen en handen. Deze klachten komen

Nadere informatie

HEALTHCHECK VRAGENLIJST GEZONDHEIDSDAG 2014

HEALTHCHECK VRAGENLIJST GEZONDHEIDSDAG 2014 HEALTHCHECK VRAGENLIJST GEZONDHEIDSDAG 2014 Voor een beoordeling van mogelijke gezondheidsrisico s en een advies m.b.t. leefstijl verzoeken wij u de vragenlijst ingevuld mee te nemen naar de healthcheck.

Nadere informatie

Inhoud Hoe BRAVO ben jij?

Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inleiding 2 De behandeling van een aandoening 2 Medicijnen 2 Leefstijl 5 Een verergering van je klachten 6 Jouw behandelplan 8 Bewegen 8 Roken 8 Alcohol en voeding 8 Ontspanning

Nadere informatie

Kwartsstof in de bouwnijverheid: blootstelling, preventie, begeleiding. Brussel, 26 januari 2010. Ton Spee, Arbouw, Harderwijk

Kwartsstof in de bouwnijverheid: blootstelling, preventie, begeleiding. Brussel, 26 januari 2010. Ton Spee, Arbouw, Harderwijk Kwartsstof in de bouwnijverheid Kwartsstof in de bouwnijverheid: blootstelling, preventie, begeleiding Brussel, 26 januari 2010 Ton Spee, Arbouw, Harderwijk Klachten over stof Risico (blootstellingsonderzoek)

Nadere informatie

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Hoofdstuk 2 Zorgverleners bij diabetes type 2 21 Checklists Dit uitneembare katern bevat checklists over controles die bij goede zorg horen; tips voor communicatie

Nadere informatie

Steigerbouwer. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig steigerbouwen. Informatie voor de werknemer

Steigerbouwer. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig steigerbouwen. Informatie voor de werknemer Steigerbouwer Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig steigerbouwen Informatie voor de werknemer Zwaar werk De werkzaamheden die je uitvoert zijn zwaar en belastend

Nadere informatie

Dik is duur. Wat werkgevers kunnen doen aan overgewicht

Dik is duur. Wat werkgevers kunnen doen aan overgewicht Praktijkwijzer van VNO-NCW Dik is duur Wat werkgevers kunnen doen aan overgewicht Eén op de twee Nederlanders is te zwaar; twintig jaar geleden was dat nog één op de drie. Overgewicht wordt een steeds

Nadere informatie

Voeger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig voegen. Informatie voor de werknemer

Voeger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig voegen. Informatie voor de werknemer Voeger Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig voegen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als voeger buk en draai je veel. Je werkt soms in een ongunstige

Nadere informatie

NATUURSTEEN. Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken

NATUURSTEEN. Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken NATUURSTEEN Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken Zwaar en stoffig werk Het werken met natuursteen is zwaar werk. Ook komt er bij het bewerken van natuursteen

Nadere informatie

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid Achtergrond informatie Quickscan Bevlogenheid Bezoek onze website op Twitter mee via @Activeliving93 Linken? Linkedin.com/company/active-living-b.v. Bezoekadres Delta 40 6825 NS Arnhem Altijd ~ Overal

Nadere informatie

Blokkensteller ruwbouw

Blokkensteller ruwbouw Blokkensteller ruwbouw Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig blokkenstellen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Blokkenstellen betekent langdurig staan.

Nadere informatie

Er zijn verschillende meetmethodes waarmee u kunt vaststellen of u een gezond gewicht hebt:

Er zijn verschillende meetmethodes waarmee u kunt vaststellen of u een gezond gewicht hebt: Een gezond gewicht Een gezond gewicht Hebt u een gezond gewicht? Energiebalans Bewegen Hoe behoudt u een gezond gewicht? Tips voor het behouden van een gezond gewicht Tips voor het bereiken van een gezond

Nadere informatie

Kwartsstof te lijf. Lees de folder goed en bescherm uw werknemers! Informatie voor de werkgever

Kwartsstof te lijf. Lees de folder goed en bescherm uw werknemers! Informatie voor de werkgever Kwartsstof te lijf Lees de folder goed en bescherm uw werknemers! Informatie voor de werkgever Kwartsstof te lijf! Bijna iedereen in de bouw heeft te maken met stof. Bij bouwwerkzaamheden komt nu eenmaal

Nadere informatie

Stukadoor. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig stukadoren. Informatie voor de werknemer

Stukadoor. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig stukadoren. Informatie voor de werknemer Stukadoor Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig stukadoren Informatie voor de werknemer Zwaar werk De werkzaamheden die je uitvoert zijn zwaar voor je lichaam.

Nadere informatie