FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014"

Transcriptie

1 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen.

2 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen.

3 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen, of juist niet, om fiscaal voordeel te behalen. In deze Fiscale Eindejaarstips 2014 vindt u volop informatie. Uiteraard zijn ook het Belastingplan 2015 en andere lopende wetsvoorstellen in deze Fiscale Eindejaarstips verwerkt. U vindt dan ook zeker tips terug over: de werkkostenregeling; de aanpassing in de eigenwoningregeling; het gebruikelijk loon; de aanpassing van uw pensioenregeling en de pensioenregeling van uw personeel; de schenkvrijstelling voor de eigen woning. Van inhoudelijke wijzigingen van de diverse wetsvoorstellen houden wij u op de hoogte via onze website en uiteraard via onze nieuwsbrief (u kunt zich abonneren via Wij wensen u veel fiscaal voordeel met deze Fiscale Eindejaarstips. Indien u meer informatie wilt, of een advies op maat, kunt u uiteraard contact opnemen met uw BDO-adviseur. Wij staan u graag met raad en daad bij. Tilburg, 20 oktober 2014 Met vriendelijke groet, BDO Belastingadviseurs Hoofdstuk 1 Ondernemers en ondernemingen Ondernemers - algemeen Maak gebruik van de investeringsaftrekken Voorkom desinvesteringsbijtelling Waardeer onvolwaardige vorderingen, voorraden of bedrijfsmiddelen af Maak uw onderneming inflatiebestendig door een optimale voorraadwaardering Zorg voor een onderbouwing van uw herinvesteringsvoornemen Voorkom verdamping van verliezen Genereer liquiditeit: verzoek om voorlopige verliesverrekening Startende ondernemer Kwalificerende buitenlandse belastingplicht Inbreng in personenvennootschap makkelijker Keer nog dividend uit in 2014 of vervreemd uw aanmerkelijk belangaandelen nog in Ondernemingen - vennootschapsbelasting Maak optimaal gebruik van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie Benut de aftrek van gemengde kosten optimaal Maak uw beleggingsverliezen definitief (en beleg in box 3 of de VBI) Zorg voor een verrekenprijsadministratie Verzoek om toepassing van de regeling voor functionele valuta Zorg voor een leningsovereenkomst Paraplukrediet Maak aan- en verkopen deelnemingen maximaal aftrekbaar... 18

4 6 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 7 Voorkom toepassing van de aftrekbeperking voor deelnemingsrente Voorkom toepassing van de renteaftrekbeperking voor overnameholdings Haal voordeel uit het aangaan van een fiscale eenheid Fiscale eenheid met buitenlandse moeder of tussenhoudster Voorkom nadelen door het verbreken van een fiscale eenheid Haal voordeel door het verbreken van de fiscale eenheid Aangaan en verbreken van een fiscale eenheid in één jaar In aanmerking nemen van een liquidatieverlies BV of eenmanszaak? Wijzig uw boekjaar Verzoek om teruggave bronbelasting bij dividenden, rente of royalty s Let op de fiscale aspecten van de Flex-BV Maak uw onderneming fiscaal vriendelijk schuldenvrij Ondernemingen en btw Maak slim gebruik van aangiftetermijnen Vraag uw btw over 2014 in andere EU-lidstaten terug Let op de herzieningstermijn Vraag teruggave btw voor dubieuze debiteuren Voorkom btw-heffing bij maatschappen en VOF s Kwalificeert uw huurder nog voor aftrekgerechtigdheid? Loop geen btw-vooraftrek mis als medicus Loop de kleine ondernemersregeling niet mis Btw-integratielevering is vervallen vanaf 1 januari 2014, let op de in 2013 en eerder geclaimde voorbelasting Betaal nooit contant bij het tanken Meld verbreking van de fiscale eenheid voor de btw Stel uw sportaccommodaties btw-belast ter beschikking Ondernemingen en formaliteiten Benut de mogelijkheid van ambtshalve teruggaaf Vernietig uw oude administratie (maar niet te snel) Dien zo snel mogelijk een suppletie btw in Kijk goed naar uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf Hoofdstuk 2 DGA s en personeel Overstappen op de werkkostenregeling: geen ontkomen meer aan Pas de pensioenregeling voor uw werknemers op tijd aan Maak uw decemberuitkering belastingvrij Verschuif de eindejaarsuitkeringen naar Personeelsfonds of personeelsvereniging (PV) Let op! De VAR gaat verdwijnen Een fiets nu het nog kan Dit jaar een tablet geven? Of volgend jaar? Beoordeel uw (gebruikelijk) loon DGA: overweeg te stoppen met verdere pensioenopbouw Hoofdstuk 3 Privé Toekomstvoorzieningen: pensioenen en lijfrenten Pas uw pensioenregeling aan voor 1 januari Bereken uw pensioentekort met de juiste gegevens... 39

5 8 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 9 Maak nog gebruik van de hogere aftrekruimte voor uw lijfrente Betaal uw lijfrentepremie op tijd Benut de flexibiliteit van oude lijfrentepolissen Stop met uitkeren uit uw ontslagvergoedingsstamrecht Stop met uitkeringen uit uw levenslooptegoed Eigen woning Betaal uw rente vooruit Schaf nog dit jaar een onroerende zaak aan Neem een hypotheek bij de eigen BV Doe tijdig opgave bij de Belastingdienst van uw hypotheek bij uw eigen BV Lenen aan de kinderen voor de eigen woning Maak gebruik van de tijdelijke verruiming van de schenkvrijstelling in verband met de eigen woning Sparen en beleggen Sparen in de Vrijgestelde Beleggingsinstelling Verlagen grondslag box Family-taxplanning Maak gebruik van jaarlijkse vrijstellingen Benut alsnog de hoge vrijgestelde schenking Overweeg schenken met behoud van beschikkingsmacht Maak gebruik van de uitsluitingsclausule Overweeg een herroepelijke schenking Gebrek aan liquiditeiten? Doe een papieren schenking Hebt u aan uw kinderen een renteloze of laagrente directe opeisbare lening verstrekt? Laat uw testament (regelmatig) checken Bent u bij het aangaan van uw huwelijk vergeten huwelijkse voorwaarden op te stellen? Check uw huwelijkse voorwaarden Kom het periodiek verrekenbeding na Bent u betrokken of betrokken geweest bij de afwikkeling van een nalatenschap? Hebt u of uw echtgeno(o)t(e) geïnvesteerd in een vermogensbestanddeel van de ander? Overig Benut uw fiscale partner BDO-vestigingen... 50

6 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 11 Ondernemers - algemeen Maak gebruik van de investeringsaftrekken Een energie-investering levert u een extra aftrek op van 41,5%. Een milieu-investering levert u een extra aftrek op van 13,5%, 27% of zelfs 36%. Ook kunt u mogelijk de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek benutten. Een dergelijke extra aftrekpost zorgt voor meer liquiditeit voor uw onderneming. Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN Voorkom desinvesteringsbijtelling De desinvesteringsbijtelling is een bijtelling bij de jaarwinst van de onderneming. De desinvesteringsbijtelling moet plaatsvinden bij vervreemding van bedrijfsmiddelen (drempel 2.300) waarvoor eerder een investeringsaftrek ten laste van de winst is gebracht. Een dergelijke vervreemding wordt een desinvestering genoemd. De desinvesteringsbijtelling is van toepassing als de vervreemding plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden. Deze desinvesteringsbijtelling geldt ook in een aantal situaties dat gelijk te stellen is met een verkoop. In bepaalde gevallen kunt u deze bijtelling voorkomen door de desinvestering uit te stellen tot Waardeer onvolwaardige vorderingen, voorraden of bedrijfsmiddelen af Zijn er activa op de fiscale balans die een lagere waarde hebben, dan kunt u deze afwaarderen binnen de grenzen van goed koopmansgebruik. Het afwaarderen van oninbare vorderingen, voorraden of bedrijfspanden kan u een flinke aftrekpost opleveren.

7 12 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 13 Maak uw onderneming inflatiebestendig door een optimale voorraadwaardering Bij het bepalen van de fiscale winst zijn er verschillende methoden om voorraden te waarderen. Een van de toegelaten systemen is het ijzeren voorraadsysteem. Dit waarderingssysteem houdt kort gezegd in dat een voor de onderneming normale voorraad tegen de historische kostprijs gewaardeerd mag blijven. Dit heeft tot gevolg dat prijsstijgingen buiten de winst blijven. Inflatie heeft dan geen vat meer op uw onderneming. LET OP! Het ijzeren voorraadsysteem is alleen toepasbaar op voorraden die soortgelijk of soortverwant zijn. Zorg voor een onderbouwing van uw herinvesteringsvoornemen Hebt u een bedrijfsmiddel met winst verkocht, dan kunt u de winst reserveren in een herinvesteringsreserve (HIR). De herinvesteringstermijn is normaal gesproken maximaal drie jaar. Wel moet dan uiterlijk aan het einde van het boekjaar waarin het bedrijfsmiddel is vervreemd een herinvesteringsvoornemen aanwezig zijn om te investeren in: - een bedrijfsmiddel dat economisch eenzelfde functie inneemt in het ondernemingsvermogen; of - bedrijfsmiddelen die in niet meer dan tien jaar worden afgeschreven. Het herinvesteringsvoornemen moet aanwezig zijn bij de directie van de onderneming. In een concern van vennootschappen kan dit onder bijzondere omstandigheden ook de concernleiding zijn. Wel moet dan aannemelijk zijn dat het bedrijfsmiddel waarin geherinvesteerd wordt bij de vennootschap met de herinvesteringsreserve terecht komt. Het herinvesteringsvoornemen moet niet alleen tijdig aanwezig zijn en blijven, het moet ook aannemelijk gemaakt worden. Een voornemen kan aannemelijk gemaakt worden via zoekopdrachten, investeringsprogramma s, etc. Zorg voor een duidelijke onderbouwing anders gaat de HIR aan uw neus voorbij. Prettig nieuws is dat de Hoge Raad in 2014 heeft beslist dat al geherinvesteerd is als de verplichting is aangegaan. Er hoeft dus niet te worden gewacht totdat het bedrijfsmiddel is afgeleverd. Voorkom verdamping van verliezen Verliezen zijn maximaal negen jaar voorwaarts verrekenbaar. Na afloop van die termijn verdampen de verliezen. Uw BDOadviseur kent verschillende mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen. Denk hierbij aan het realiseren van stille reserves en het optimaliseren van het tijdstip waarop winst en kosten in aanmerking mogen worden genomen. Genereer liquiditeit: verzoek om voorlopige verliesverrekening Als u in 2014 een verlies verwacht, kunt u in ieder geval het weglekken van liquiditeit voorkomen door de voorlopige aanslag voor 2014 op nihil te stellen. U betaalt dan niet teveel. Voorts kan na afloop van het boekjaar, bij het indienen van de aangifte een verzoek om voorlopige verliesverrekening worden gedaan. 80% van het aangegeven verlies kan dan mogelijk alvast worden benut. Als u in 2013 nog fiscale winst had, ontvangt u eventueel al betaalde belasting terug. Snel doen dus.

8 14 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 15 Startende ondernemer Bent u een startende ondernemer? Dan zijn er specifieke regelingen waarvan u mogelijk gebruik kunt maken. Zo geldt o.a.: - een soepeler urencriterium. Zorg voor een goede registratie van de uren om diverse ondernemersfaciliteiten te kunnen benutten; - verhoogde zelfstandigenaftrek; - verhoogde aftrek speur- en ontwikkelingswerk; - willekeurige afschrijving voor startende ondernemers. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht Het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen vervalt met ingang van 1 januari De regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen vervangt het keuzerecht. In de nieuwe regeling kan een buitenlandse belastingplichtige veel minder snel in aanmerking komen voor bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek in Nederland. Breng voor het einde van 2014 in kaart wat de gevolgen voor u zijn. Inbreng in personenvennootschap makkelijker Op grond van goed koopmansgebruik is het niet langer noodzakelijk om (herwaarderings)winst te nemen bij inbreng van activa in een personenvennootschap tegen de waarde in het economische verkeer, indien en voor zover de ondernemer een belang bij het activum behoudt, aldus de Hoge Raad in juli Daarmee is de Hoge Raad teruggekomen op een arrest uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Het is nu makkelijker geworden om een onderneming in een samenwerkingsverband in te brengen. Als herwaardering gewenst is (bijvoorbeeld in verband met verliesverdamping), kan echter nog steeds een beroep worden gedaan op het arrest uit de jaren 60. Bekijk of het voor u voordelig is om een personenvennootschap aan te gaan. Keer nog dividend uit in 2014 of vervreemd uw aanmerkelijk belangaandelen nog in 2014 In 2014 is het aanmerkelijk belangtarief tijdelijk verlaagd van 25% naar 22% voor de eerste (fiscale partners ). Door een dividenduitkering of verkoop van uw aandelen nog in 2014 te verrichten, bespaart u dus maximaal netto (3% over maximaal ). Voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag. Let er wel op dat er voldoende ruimte is om dividend uit te keren. Vooral bij BV s met een pensioenvoorziening is voorzichtigheid geboden. Ondernemingen - vennootschapsbelasting Maak optimaal gebruik van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie De fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie kunnen u veel liquiditeit opleveren. Denk aan de innovatiebox, de Research & Developmentaftrek (RDA), de afdrachtvermindering voor speuren ontwikkelingswerk en de mogelijkheid om voortbrengingskosten van zelf voortgebrachte immateriële activa direct ten laste van het resultaat te brengen. Benut de aftrek van gemengde kosten optimaal In beginsel komen zogenoemde gemengde kosten tot een bedrag van niet in aftrek. Bij aanwezigheid van één of meer werknemers wordt dit niet aftrekbare bedrag vervangen door, kort gezegd, 0,4% van de totale loonkosten. Dus bij een totale loonsom van meer dan wordt het niet aftrekbare bedrag verhoogd. Bij de aangifte kan er voor worden gekozen om loon uit vroegere dienstbetrekking (betaalde pensioenen) niet tot de loonkosten te rekenen. Hierdoor kunnen meer gemengde kosten in aftrek worden gebracht.

9 16 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 17 Maak uw beleggingsverliezen definitief (en beleg in box 3 of de VBI) Als de beleggingen van uw BV in waarde zijn gedaald, overweeg dan om de verliezen definitief te maken door overdracht van de beleggingen aan privé of aan een familiale VBI (Vrijgestelde Beleggingsinstelling). De verliezen zijn dan aftrekbaar tegen 40%-43,75% en de toekomstige waardestijgingen van de beleggingen zijn dan vriendelijker belast. Zorg voor een verrekenprijsadministratie De voorwaarden van onderlinge rechtsverhoudingen tussen gelieerde lichamen mogen niet afwijken van de voorwaarden die in het economische verkeer tussen onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen. De administratie dient gegevens te bevatten waaruit blijkt op welke wijze de verrekenprijzen tot stand zijn gekomen en waaruit kan worden opgemaakt dat er met betrekking tot de tot stand gekomen verrekenprijzen sprake is van voorwaarden die in het economische verkeer door onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen. Door de OECD is voorgesteld om de documentatievereisten aan te scherpen. Mogelijk krijgt u hiermee al in 2015 te maken. Onderneemt u grensoverschrijdend laat u dan informeren door onze Transfer Pricing-specialist. Verzoek om toepassing van de regeling voor functionele valuta De aangifte vennootschapsbelasting wordt normaal gesproken gedaan in euro s. Als de vennootschap haar jaarrekening opmaakt in een andere functionele valuta, dan is het in principe mogelijk om ook in die valuta aangifte te doen. Het voordeel is dat valutaresultaten niet meer van invloed zijn op de in Nederland verschuldigde vennootschapsbelasting. Om met ingang van 2015 gebruik te maken van de regeling voor functionele valuta moet u vóór 1 januari 2015 een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Een keuze voor de regeling voor functionele valuta geldt in beginsel voor een periode van tien jaar. Zorg voor een leningsovereenkomst De laatste jaren is veel jurisprudentie verschenen over de onzakelijke lening. Een dergelijke lening wordt geacht te zijn verstrekt onder voorwaarden die alleen een aandeelhouder zou overeenkomen. Denk hierbij aan het verstrekken van een lening zonder adequate zekerheden. Een afwaarderingsverlies op een dergelijke lening is niet aftrekbaar op het moment dat de vordering oninbaar wordt geacht. Om te voorkomen dat een lening wordt aangemerkt als een onzakelijke lening, is de eerste stap dat een leningsovereenkomst wordt opgesteld. Zorgt u dus voor een leningsovereenkomst en voor een onderbouwing van de voorwaarden waaronder de lening is aangegaan. Paraplukrediet In 2013 heeft de Hoge Raad beslist dat een betaling uit hoofde van een paraplukrediet niet aftrekbaar is. In de procedure was sprake van een concern dat circa 110 miljoen had geleend van een bankconsortium. Alle groepsmaatschappijen waren hoofdelijk aansprakelijk. Eén van de groepsmaatschappijen werd aangesproken voor ruim 5 miljoen en wilde dit bedrag ten laste van de winst brengen. Dit mocht niet van ons hoogste rechtscollege, omdat de hoofdelijke aansprakelijkheid niet voortvloeide uit haar eigen onderneming, maar voortvloeide uit het feit dat zij behoorde tot een concern met een gezamenlijke aandeelhouder. Zelfstandig had de groepsmaatschappij zich nooit garant gesteld (kunnen stellen) voor een bedrag van 110 miljoen. De aansprakelijkheid speelde in de aandeelhouderssfeer. Hoewel de omvang van de geldlening in de casus voor de Hoge Raad fors was, is feitelijk sprake van een alledaagse situatie.

10 18 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 19 Een concern, inclusief DGA, staat samen garant/borg voor een krediet. Houd er rekening mee dat betaalde bedragen niet aftrekbaar zijn als de garantie/borg wordt aangesproken. Wilt u dit voorkomen of het risico beperken, dan zal per vennootschap de aansprakelijkheid moeten worden beperkt tot het bedrag waarvoor zij zelfstandig garant zou (kunnen) staan, respectievelijk het bedrag dat zij zelfstandig had kunnen lenen. In de praktijk zal deze oplossing niet altijd mogelijk zijn. De bank zal dan geen krediet willen verstrekken. Maak aan- en verkopen deelnemingen maximaal aftrekbaar Aankoopkosten voor deelnemingen zijn niet aftrekbaar. Denk hierbij aan de kosten voor de due diligence. Voor de vraag of sprake is van aankoopkosten deelneming is relevant of de kosten verband houden met de aankoop van een deelneming. Op twee punten kan discussie ontstaan met de inspecteur: - Zien de kosten alleen op de aankoop van een deelneming of ook op andere zaken, zoals de financiering? In dat geval kunnen de kosten worden gesplitst; - Zijn de kosten gemaakt vóórdat aannemelijk was dat de deelneming zou worden gekocht. Bijvoorbeeld de kosten van een zoekopdracht lijken niet in causaal verband te staan. In de praktijk leeft de stelregel dat kosten die zijn gemaakt vóór het tekenen van de letter of intent wel aftrekbaar zijn en vanaf dat moment niet meer. Voor verkoopkosten gelden vergelijkbare regels. Het is dus van belang om goed te onderbouwen waar de kosten op zien en in welke fase de kosten zijn gemaakt. Dit levert u voordeel op. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat de kosten netto zijn. Voorkom toepassing van de aftrekbeperking voor deelnemingsrente Sinds 1 januari 2013 geldt een aftrekbeperking voor deelnemingsrente. Renten en kosten van geldleningen die geacht worden verband te houden met de financiering van een deelneming zijn niet aftrekbaar indien en voor zover deze bovenmatig zijn. De aftrekbeperking voor deelnemingsrente geldt bovendien pas indien en voor zover u jaarlijks meer dan aan bovenmatige deelnemingsrente betaalt. De aftrekbeperking van deelnemingsrente kan worden voorkomen of beperkt door te zorgen voor een tijdige toename van het eigen vermogen. De rekenregel op basis waarvan de aftrekbeperking wordt berekend houdt namelijk rekening met het gemiddelde eigen vermogen. Hoe hoger het eigen vermogen hoe lager in principe de renteaftrekbeperking is. Naast het voorkomen van een beperking van renteaftrek, zijn er (door de franchise van ) ook nog ruime planningsmogelijkheden die u veel voordeel kunnen bezorgen. Vraag uw BDO-adviseur naar de mogelijkheden. Voorkom toepassing van de renteaftrekbeperking voor overnameholdings Er geldt een renteaftrekbeperking wanneer een overname wordt gefinancierd met vreemd vermogen en de overnemende partij en de target een fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangaan. De overnamerente is alleen aftrekbaar voor zover de overnameholding zelf winst maakt. Flankerende maatregelen zijn getroffen voor de juridische splitsing en juridische fusie. De aftrekbeperking voor overnameholdings kent een franchise van aan rente waarbinnen de overnamerente aftrekbaar is. Als de overnamerente meer bedraagt, is het van belang dat u binnen de bandbreedte van de toegestane financiering blijft om buiten de toepassing van de renteaftrekbeperking voor overnameholdings te blijven. De toegestane financiering bedraagt in het eerste

11 20 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 21 jaar van de fiscale eenheid 60% van de verkrijgingsprijs, 55% in het tweede jaar, etc. 25% van de verkrijgingsprijs is altijd toegestaan. Extra aflossing van de overnameschuld in 2014 kan wenselijk zijn om een beperking van de renteaftrek in volgende jaren te voorkomen. Haal voordeel uit het aangaan van een fiscale eenheid Een fiscale eenheid kan uw onderneming diverse voordelen bieden. Denk hierbij vooral aan de onderlinge verliesverrekening. In voorkomende gevallen kunt u door voeging van een dochtermaatschappij de latent aanwezige verliezen van de dochtermaatschappij mogelijk (eerder) in de fiscale eenheid verrekenen. Houd hierbij rekening met de regels van goed koopmansgebruik. Fiscale eenheid met buitenlandse moeder of tussenhoudster De uitspraak van het Hof van Justitie van 12 juni 2014 breidt de mogelijkheden voor het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting binnen internationale concerns uit. In de volgende gevallen is een fiscale eenheid nu ook mogelijk: - Een fiscale eenheid tussen een Nederlandse moedermaatschappij en een Nederlandse kleindochtermaatschappij met één buitenlandse tussenhoudster gevestigd in een EU- lidstaat; - Een fiscale eenheid vergelijkbaar met de situatie hiervoor, maar met meerdere buitenlandse tussenhoudsters gevestigd in verschillende EU-lidstaten; - Een fiscale eenheid tussen twee zustermaatschappijen met een buitenlandse moedermaatschappij gevestigd in een EU-lidstaat. Het vormen van een fiscale eenheid kan met drie maanden terugwerkende kracht vanaf het moment van aanvraag plaatsvinden. Bekijk of in uw situatie deze uitspraak extra mogelijkheden biedt voor het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Voorkom nadelen door het verbreken van een fiscale eenheid Een fiscale eenheid biedt uw onderneming veel voordelen, maar kan ook belangrijke nadelen met zich meebrengen. Voor een onderneming in zwaar weer kan de onderlinge verliesverrekening voordelig zijn. Echter, voor diezelfde onderneming in zwaar weer is de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vennootschapsbelastingschuld van de fiscale eenheid voor elk van de gevoegde maatschappijen een potentieel nadeel. Bovendien heeft de ontvanger van de Belastingdienst bij een fiscale eenheid ruime verrekenmogelijkheden. Zo kan een loonbelastingschuld van de ene gevoegde maatschappij worden verrekend met een teruggaaf omzetbelasting van een andere gevoegde maatschappij. Een verbreking van de fiscale eenheid zorgt ervoor dat deze nadelen voor toekomstige belastingschulden worden vermeden. Haal voordeel door het verbreken van de fiscale eenheid Door de fiscale eenheid te verbreken kan wellicht meerdere malen gebruik worden gemaakt van het tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting. Dit kan per BV een voordeel opleveren van maar liefst Aangaan en verbreken van een fiscale eenheid in één jaar Als de fiscale eenheid in de loop van het boekjaar is aangegaan, kan het (afhankelijk van de behaalde resultaten) voordelig zijn om de fiscale eenheid nog hetzelfde boekjaar weer te verbreken. De fiscale eenheid wordt dan namelijk geacht niet te hebben bestaan. In aanmerking nemen van een liquidatieverlies De deelnemingsvrijstelling vindt geen toepassing op een verlies dat tot uitdrukking komt nadat de deelneming is ontbonden.

12 22 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 23 Met andere woorden; een liquidatieverlies is aftrekbaar. Eén van de voorwaarden om een liquidatieverlies in aanmerking te nemen is dat de vereffening voltooid moet zijn. Indien u nog in 2014 een liquidatieverlies wilt nemen, zorg dan dat de vereffening nog in 2014 helemaal is afgerond. BV of eenmanszaak? Bij inkomstenbelastingondernemers is de winst effectief belast tegen maximaal 44,72%. Dit komt doordat 14% van de fiscale winst is vrijgesteld (mkb-winstvrijstelling). Effectief is de marginale belastingdruk dus 44,72% (52% * 86%). Door de vele faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de FOR (Fiscale Oudedagsreserve), wordt de belastingdruk verder verlaagd. Alle winst, of dit nu voortvloeit uit de arbeidsinspanning of uit kapitaal, wordt in de inkomstenbelasting hetzelfde belast. In de BV bedraagt de gecombineerde inkomsten- en vennootschapsbelastingdruk 40% - 43,75%. Dit betreft echter de winst na aftrek van het loon van de DGA. Dat loon wordt belast tegen maximaal 52%. De totale belastingdruk in de BV is vrijwel altijd hoger dan bij ondernemers in de inkomstenbelasting. Uiteraard zijn er vele andere, niet-fiscale overwegingen om te (blijven) ondernemen in een BV. Bij winsten tussen de en dient u de BV echter fiscaal te heroverwegen. Wijzig uw boekjaar Als u om administratieve en/of andere bedrijfseconomische redenen uw boekjaar wenst te wijzigen, kunt u wellicht een bijkomend belastingvoordeel behalen. Denk hierbij aan tariefsvoordelen, een langere verliesverrekeningstermijn of een langere termijn om te herinvesteren. Verzoek om teruggave bronbelasting bij dividenden, rente of royalty s Als u geen verzoek om (gedeeltelijke) vrijstelling hebt ingediend, wordt belasting ingehouden bij de uitbetaling van dividenden, rente of royalty s. U kunt dan achteraf een verzoek indienen om teruggaaf van de teveel ingehouden belasting. Hoeveel belasting u terugkrijgt, is afhankelijk van het percentage dat volgens het belastingverdrag is vrijgesteld. Onder de meeste belastingverdragen dient een verzoek om teruggave van ingehouden bronbelasting binnen drie jaar na het jaar van ontvangst van het buitenlandse inkomen te worden ingediend. Niet teruggevraagde bronbelasting is niet vatbaar voor verrekening en is bovendien niet als kosten in mindering te brengen op het resultaat. Op basis van het voorgaande adviseren wij u er zeker van te zijn dat de in het jaar 2011 ingehouden bronbelasting voor het einde van 2014 is teruggevraagd. Mocht u zekerheid willen verkrijgen over de termijn waarbinnen een verzoek om teruggave van de op uw uit het buitenland ontvangen buitenlandse inkomen ingehouden bronbelasting dient te worden ingediend, adviseren wij u contact met ons op te nemen zodat we het van toepassing zijnde verdrag kunnen raadplegen. Let op de fiscale aspecten van de Flex-BV Met ingang van 1 oktober 2012 is de Flex-BV een feit. Als u gebruik maakt van de civielrechtelijke flexibiliseringsmogelijkheden van het nieuwe BV-recht (zoals uitgifte van winstrechtloze aandelen, stemrechtloze aandelen, aandelen met verschillende winstrechten en/of aandelen met verschillende stemrechten), laat dan ook altijd de fiscale aspecten beoordelen door een fiscalist. TIP Beoordeel nog voor het einde van het jaar of uw boekjaar aangepast moet worden.

13 24 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 25 Maak uw onderneming fiscaal vriendelijk schuldenvrij Door de huidige economische tegenwind komt schuldsanering steeds vaker voor om ondernemingen een nieuwe kans te geven. De schuldenlast van een vennootschap kan op verschillende manieren worden verminderd. Elke variant heeft zijn eigen fiscale gevolgen. Eén manier om de schulden van een vennootschap te verminderen, is de situatie waarin de schulden van de debiteur worden teruggekocht van bijvoorbeeld de bank door de aandeelhouder van de debiteur. Vervolgens kan de onderlinge vordering/schuldverhouding worden omgezet in eigen vermogen. In beginsel blijven de verliezen van de debiteur dan in stand. Het terugkopen van een schuld ofwel het kopen van een onvolwaardige vordering door de aandeelhouder (DGA of Holding) van de schuldenaar is mogelijk een goede variant om de schuldenlast van een vennootschap te verminderen. Let wel: ook deze variant kan ongewenste fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld als de (terugkopende) aandeelhouder en de schuldenaar gevoegd zijn in een fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Maatwerk is vereist! Ondernemingen en btw Maak slim gebruik van aangiftetermijnen Zolang sprake is van een totaal te betalen bedrag aan btw, wordt een financieringsvoordeel gerealiseerd als gekozen wordt om per kwartaal de aangifte en de afdracht van btw te doen. Krijgt u structureel btw terug, doe dan juist per maand aangifte. Vraag uw btw over 2014 in andere EU-lidstaten terug Nederlandse ondernemers kunnen via een elektronisch portaal bij de Nederlandse Belastingdienst de btw terugvragen die ze in een ander EU-land hebben betaald. De Nederlandse Belastingdienst stuurt dit verzoek door aan het land van teruggaaf. De sluitingsdatum om btw terug te vragen voor het jaar 2014 is 30 september Let op de herzieningstermijn Als u in het verleden onroerende zaken heeft aangeschaft en voor die aanschaf de btw geheel of gedeeltelijk in aftrek heeft gebracht, moet deze btw gedurende tien jaar jaarlijks worden herzien als de onroerende zaak meer of minder gebruikt gaat worden voor btw-belaste prestaties. Als u de zaak in 2014 heeft gebruikt voor handelingen waarvoor geen recht op aftrek bestaat en u alle btw ter zake van de aanschaf van de zaak in aftrek heeft gebracht, moet u de herzienings-btw aangeven bij de laatste aangifte van het boekjaar. Als u de zaak in 2014 heeft gebruikt voor handelingen waarvoor wel recht op aftrek bestaat en u geen btw voor de aanschaf van de zaak in aftrek heeft gebracht, heeft u recht op teruggaaf van de herzienings-btw. Ook deze teruggaaf doet u bij de laatste aangifte van het boekjaar. Het bovenstaande geldt ook voor roerende zaken waarop wordt afgeschreven c.q. waarop kan worden afgeschreven. De herzieningstermijn loopt dan geen tien jaar maar vijf jaar. Vraag teruggave btw voor dubieuze debiteuren Als u over 2014 debiteuren heeft die niet meer zullen betalen, kunt u bij de inspecteur een verzoek indienen voor teruggave van de met betrekking tot die debiteuren door u afgedragen btw. Voorkom btw-heffing bij maatschappen en VOF s Voor de btw wordt de maatschap (en de vennootschap onder firma) als belastingplichtige aangemerkt en niet de afzonderlijke maten (of vennoten). Als de maten goederen aanschaffen en deze ter beschikking stellen aan de maatschap of aan de maatschap diensten verlenen (zoals licenties), is het mogelijk dat daarover btw moet worden berekend. Er zijn echter richtlijnen

14 26 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 27 aan de hand waarvan de btw-heffing kan worden voorkomen. In die regeling is ook aangegeven hoe kan worden omgegaan met de aftrek van de btw die aan de maat in rekening wordt gebracht. Kwalificeert uw huurder nog voor aftrekgerechtigdheid? Als u onroerende zaken belast met btw verhuurt, is het van belang dat uw huurder de btw voor 90% of meer kan aftrekken (in bepaalde situaties is een aftrekrecht van 70% voldoende). Informeer of uw huurder nog voldoet aan de eisen voor de aftrekgerechtigdheid, zodat u weet of u nog btw belast kunt verhuren. Loop geen btw-vooraftrek mis als medicus De btw-vrijstelling voor medische handelingen geldt met ingang van 1 januari 2013 alleen voor handelingen die gericht zijn op de gezondheidskundige verzorging van de mens, die verricht worden door een bij of krachtens de Wet BIG (Wet voor de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) erkende (para)medicus, waarbij de handelingen binnen het deskundigheidsgebied van deze (para)medicus vallen en tevens aan de orde zijn gekomen in zijn (BIG-)opleiding. Als de overige prestaties belast zijn, bestaat ook recht op aftrek van de aan de ondernemer op een voorgeschreven wijze opgemaakte factuur in rekening gebrachte btw voor zover deze toerekenbaar is aan de belaste handelingen. Loop de kleine ondernemersregeling niet mis Komt u als btw-ondernemer in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling (KOR)? Pas dan op met de inkoop van goederen voor uw onderneming in het buitenland. De btw over deze buitenlandse inkopen moet u in de btw-aangifte verantwoorden als verwerving en vervolgens kunt u datzelfde bedrag als voorbelasting aftrekken. Maar de verschuldigde btw over deze verwervingen mag u niet meenemen voor de berekening van de KOR. Door die buitenlandse inkopen kunt u de KOR mislopen. Als aan de voorwaarden voldaan wordt, kunt u een verzoek indienen om ontheven te worden van administratieve verplichtingen. Dit verzoek dient vóór 1 januari 2015 ingediend te zijn. Btw-integratielevering is vervallen vanaf 1 januari 2014, let op de in 2013 en eerder geclaimde voorbelasting De integratieheffing is met ingang van 1 januari 2014 vervallen. De integratieheffing komt aan de orde als een ondernemer zelf goederen vervaardigt (of laat vervaardigen en daarbij materialen, zoals grond, ter beschikking stelt) en deze gaat gebruiken voor (deels) btw-vrijgestelde prestaties. Indien u in 2013 en eerder voorbelasting heeft geclaimd omdat een integratieheffing zou plaatsvinden, dan wordt u volgens de Belastingdienst deze verschuldigd op het moment van ingebruikname van de onroerende zaak. Het moment van ingebruikname van deze goederen is van groot belang voor de btw, vooral als het gaat om onroerende zaken. Besteed hier aandacht aan als u projecten heeft of had lopen waarbij goederen nog niet in gebruik zijn genomen of ná 1 januari 2014 in gebruik zijn genomen, en die bij ingebruikname voor 1 januari 2014 een btw-belaste integratielevering tot gevolg zouden hebben. Betaal nooit contant bij het tanken Tankt u voor uw auto van de zaak, betaal dan altijd met uw tankpas, pinpas of creditcard. Bij een contante betaling loopt u het risico om de btw-aftrek op de brandstofkosten te verspelen! Bij een contante betaling kan de fiscus niet nagaan wie de betaling heeft gedaan. De kassabon is daarvoor onvoldoende. Dat is voor de inspecteur voldoende reden om de btw-aftrek te weigeren. Zelfs als vaststaat dat met de brandstof uitsluitend zakelijke kilometers zijn verreden. Een en ander geldt uiteraard ook voor de tankbeurten van uw medewerkers met een auto van de zaak.

15 28 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 29 Meld verbreking van de fiscale eenheid voor de btw Heeft uw holding-bv de aandelen in een werk-bv verkocht en is daardoor de fiscale eenheid voor de btw tussen die twee BV s verbroken? Vergeet dan niet om dat schriftelijk te melden bij de bevoegde inspecteur. De wet bepaalt expliciet dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting - natuurlijke personen en lichamen - pas eindigt als de verbreking van de eenheid bij de inspecteur is gemeld. Niet melden kan een flinke zeperd opleveren: u kunt aansprakelijk gesteld worden voor de btw van de vroegere dochter-bv, zelfs voor de btw die is ontstaan in de periode na verkoop van de aandelen in deze BV. Stel uw sportaccommodaties btw-belast ter beschikking Het is mogelijk dat de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties aan sporters niet meer als vrijgestelde verhuur wordt aangemerkt, maar als btw-belaste dienstverlening. Dit lijkt nadelig, maar hierdoor kunnen voordelen worden behaald. Dit is het gevolg van het feit dat deze diensten onder het 6%-tarief vallen en de btw op de investeringen en exploitatiekosten belast zijn met 21%. De vooraftrek is daarmee hoger dan de af te dragen btw. Laat uw adviseur eens rekenen, maar doe dat vooral bij nieuwbouw. Er dient wel rekening gehouden te worden dat deze mogelijkheid mogelijk beïnvloed kan worden door een wijziging in de vrijstelling voor diensten van organisaties die zich de beoefening van sport of de bevordering daarvan ten doel stellen. Op het ministerie van Financiën beraadt men zich nu over deze wijziging. Ondernemingen en formaliteiten Benut de mogelijkheid van ambtshalve teruggaaf Als u in de laatste vijf jaar teveel btw op aangifte heeft voldaan, bijvoorbeeld vanwege een verkeerde tarieftoepassing, of als u te weinig btw op aangifte heeft teruggevraagd, bijvoorbeeld omdat u bent vergeten de btw op bepaalde inkoopfacturen mee te nemen, moet u een verzoek om teruggaaf doen. Gezien het feit dat een verzoek maximaal vijf jaar terugwerkt, is het van belang nog vóór het einde van het jaar te kijken of u hiervoor in aanmerking komt. Let hierbij op dat het verzoek bij de Belastingdienst ontvangen dient te zijn vóór het verstrijken van de vijfjaarstermijn. De ambtshalve regeling geldt ook voor andere belastingen. Ook daarvoor is het dus zinvol om nog voor het einde van het jaar te kijken of u nog geld terug kunt halen over de afgelopen vijf jaar. Vernietig uw oude administratie (maar niet te snel) Ondernemers en belastingplichtigen die resultaat uit overige werkzaamheden genieten, zijn wettelijk verplicht tot het voeren en bewaren van hun administratie. De wettelijke bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers bedraagt in het algemeen zeven jaar. Deze bewaarplicht geldt voor alle basisgegevens (zoals het grootboek, de facturen van debiteuren en crediteuren, de in- en verkoopadministratie, de voorraadgegevens en de loonadministratie) en de overige gegevens die van belang kunnen zijn bij een belastingcontrole. Ook de hiervoor bedoelde gegevens die elektronisch zijn opgeslagen vallen onder de bewaarplicht. Let wel dat bepaalde stukken betrekking kunnen hebben op meerdere jaren en dus pas dienen te worden vernietigd nadat

16 30 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 31 deze hun actualiteitswaarde hebben verloren. Een contract dat ziet op dient daarom pas in 2016 te worden vernietigd. LET OP! De algemene wettelijke bewaartermijn van zeven jaar is korter dan de btwherzieningstermijn voor onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen. De (al dan niet vrijgestelde) btw-ondernemer blijft daarom verplicht om te bewaren: alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan - betreffende onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen - gedurende negen jaar volgend op het jaar waarin de btw-ondernemer het goed is gaan gebruiken (= de herzieningstermijn). Als u personeel inleent is het ook raadzaam om stukken die op deze inlening zien (bijvoorbeeld ID-bewijzen of manurenstaten) langer dan zeven jaar te bewaren. Dit heeft te maken met een mogelijke aansprakelijkstelling die nog vele jaren na het verstrijken van de bewaartermijn kan plaatsvinden. Hoewel voor hen de administratieplicht niet geldt, is het voor particulieren ook raadzaam om oude aangiftes, overeenkomsten en contracten bijvoorbeeld ingescand te bewaren. Oude gegevens kunnen nog wel eens nodig zijn in een toekomstige discussie met de Belastingdienst. Kijk goed naar uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf De berekening van belastingrente (voorheen heffingsrente) vindt voor belastingjaren vanaf 2012 plaats vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar. Daarom raden wij u aan om uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggave voortdurend kritisch te bekijken. Dien voor 1 mei 2015 een verzoek om een te betalen voorlopige aanslag in. Dan wordt u geen belastingrente in rekening gebracht ten aanzien van de belasting waarop het verzoek betrekking heeft. Als u recht heeft op een voorlopige teruggaaf over 2014, krijgt u pas belastingrente vergoed indien de dagtekening van de (voorlopige) aanslag die leidt tot de teruggaaf ligt op of na 1 juli 2015 en de Belastingdienst traag is met het afwikkelen van uw verzoek om teruggaaf. Dit houdt in dat in veel gevallen geen rente meer vergoed wordt op een uitgestelde teruggaaf. Wellicht houdt dit voor u in dat u de teruggave, voor zover u dit al niet doet, beter al gedurende het belastingjaar kunt vragen. Dien zo snel mogelijk een suppletie btw in Zodra u weet dat u btw moet suppleren, moet u de betreffende suppletie ook indienen. Dit geldt voor zowel positieve (teruggaaf) als negatieve (te betalen) suppleties. Doet u dit niet, dan loopt u het risico op een forse boete.

17 Hoofdstuk 2 DGA S EN PERSONEEL 33 Overstappen op de werkkostenregeling: geen ontkomen meer aan De verplichte invoering van de werkkostenregeling gaat op 1 januari 2015 dan eindelijk gebeuren. Voor een aantal werkgevers is de werkkostenregeling voordeliger dan het huidige systeem, voor andere werkgevers juist nadeliger. Enkele aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden kunnen dan meer financieel voordeel opleveren of in ieder geval minder nadeel. De eindheffingsmogelijkheid biedt daarnaast soms de mogelijkheid werknemers op een goedkopere wijze bonussen en dergelijke te doen toekomen. Hoofdstuk 2 DGA S EN PERSONEEL Maar dan wordt het wel de hoogste tijd om in actie te komen. De tijd dringt nu echt. Werkgevers die nog niet zijn overgestapt en/of weinig kennis hebben van de werkkostenregeling adviseren wij die kennis snel eigen te maken. Ook werkgevers die al zijn overgestapt adviseren wij kritisch te (laten) bekijken welke uitkeringen en verstrekkingen in 2015 nog in het belastingvrije forfait kunnen worden ondergebracht, dan wel belast kunnen worden met de eindheffing of alsnog gericht zijn vrijgesteld. De voorgestelde veranderingen in de werkkostenregeling per 2015 kunnen voordeel opleveren maar ook nadeel! De aangekondigde veranderingen zijn divers. Zo komt er de mogelijkheid de werkkostenregeling op concernniveau toe te passen, de regels rond de mobiele telefoon en computers e.d. veranderen, er komt weer een regeling voor personeelskortingen, etc. Maar de vrije ruimte daalt ook van 1,5% naar 1,2%.

18 34 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 2 DGA S EN PERSONEEL 35 Inventariseer uw arbeidsvoorwaarden om de gevolgen van dit ingrijpende voorstel voor uw organisatie in beeld te krijgen. Maak een start met de vormgeving van de nieuwe arbeidsvoorwaarden en reglementen. Deze procedures nemen namelijk doorgaans veel tijd in beslag. BDO heeft een uitgebreid dienstenpakket rond de werkkostenregeling. Kijk daarvoor op Daar treft u ook uitgebreide informatie aan over de werkkostenregeling. Pas de pensioenregeling voor uw werknemers op tijd aan Op 1 januari 2015 wordt de pensioenwetgeving gewijzigd. De jaarlijkse opbouwmogelijkheden worden beperkter en het maximale pensioengevend loon wordt gesteld op De pensioenregeling voor uw personeel moet tijdig hieraan zijn aangepast. Een fiscaal bovenmatige pensioenregeling kan tot bijzonder ingrijpende fiscale consequenties leiden. Schakel uw BDO-adviseur hierbij in. Maak uw decemberuitkering belastingvrij Ook in moeilijkere tijden vinden ze plaats: bonussen en andere extra uitkeringen aan personeel dat zich verdienstelijk heeft gemaakt in het afgelopen jaar. Vaak zijn deze uitkeringen helaas bruto, terwijl in veel gevallen de uitkeringen ook geheel of gedeeltelijk belastingvrij hadden kunnen zijn als werkgever en werknemer afspreken dat de bonus wordt uitgekeerd als onbelaste kostenvergoeding (denk aan reiskosten en voldoende zakelijk gebruikte privé-internetaansluitingen en -telefoons). Uiteraard voor zover dergelijke vergoedingen nog niet zijn verstrekt. Werkgevers die al zijn overgestapt op de werkkostenregeling kunnen mogelijk de vrije ruimte van deze regeling benutten om de bonussen belastingvrij te maken. De Belastingdienst accepteert dat tot per werknemer per jaar, maar naar onze mening zijn er ook ruimere mogelijkheden. Verschuif de eindejaarsuitkeringen naar 2015 Soms kan het verstandig zijn om de eindejaarsuitkeringen, bonussen, etc. waar mogelijk te verschuiven naar Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werkgever in 2015 onder de werkkostenregeling nog extra belastingvrije ruimte over heeft. Personeelsfonds of personeelsvereniging (PV) Uitkeringen en verstrekkingen uit een PV zijn onder voorwaarden belastingvrij. Op een dergelijke manier kunnen werknemers op een voordeligere manier cadeautjes ontvangen of personeelsfeesten of -reizen worden georganiseerd. Eén van de voorwaarden is dat tussen het moment van oprichting en het jaar waarin de uitkeringen worden gedaan (met een maximumperiode van 5 jaar) de werkgever niet meer mag hebben bijgedragen dan de werknemers. Als u nu dus een personeelsfonds opricht kunt u daar al volgend jaar van gebruik maken. Let op! De VAR gaat verdwijnen De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt de Beschikking geen loonheffingen (BGL). Maar die geeft aan de opdrachtgever veel minder zekerheid dan de VAR. Lopende VAR s blijven vooralsnog geldig. Toch is het belangrijk bestaande arbeidsrelaties onder de loep te nemen. Want in tegenstelling tot de VAR die de opdrachtnemer zelf aanvraagt, geldt dat de BGL aangevraagd wordt door opdrachtgever en opdrachtnemer. Dat kan er toe leiden dat u plots tot de conclusie komt dat de arbeidsrelatie toch een dienstbetrekking is. Een tijdige beoordeling van de bestaande arbeidsrelaties kan voorkomen dat u hiermee wordt verrast en mogelijk voor een voldongen feit komt te staan. Voor meer informatie en hulp kunt u terecht bij de specialisten van de Adviesgroep Loon- & Premieheffing van BDO (www.bdo.nl/alp).

19 36 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 2 DGA S EN PERSONEEL 37 Een fiets nu het nog kan Voor werkgevers die nog niet zijn overgestapt op de werkkostenregeling is er goed nieuws. Als de werknemer aan de bestaande voorwaarden voldoet, kan de werkgever hem (al dan niet onder het inruilen van loon of vrije dagen) een fiets geven. De fiets of de fietsvergoeding moet dan wel uiterlijk 31 december worden verstrekt. Dat het loon pas in 2015 wordt verlaagd, doet niet ter zake. Raadpleeg voor de exacte voorwaarden uw BDO-adviseur. Dit jaar een tablet geven? Of volgend jaar? De Belastingdienst kijkt (of keek? Zie hierna) bij de beoordeling of een tablet of soortgelijke communicatieapparatuur een computer is of een telefoon naar de beeldschermdiagonaal: tot en met 7 inch is het een telefoon, bij meer dan 7 inch is het een computer. Dat maakt voor de belastingheffing nogal wat uit. Computers zijn onbelast als deze voor ten minste 90% zakelijk worden gebruikt, telefoons zijn dat al bij een zakelijk gebruik van meer dan 10%. Hof Amsterdam deelde deze mening niet en vindt tablets meer op een telefoon lijken. Dat zou betekenen dat aan diegenen die nu met instemming van de Belastingdienst een onbelaste mobiele telefoon(vergoeding) krijgen, een tablet kan worden gegeven. Onder de nieuwe werkkostenregeling per 2015 zou dat alleen onbelast kunnen als aan het zogeheten noodzakelijkheidscriterium is voldaan. En wanneer dat het geval is, is niet altijd zo duidelijk. Dit jaar een tablet geven lijkt dus een goed idee. Inmiddels heeft de staatssecretaris gemeld dat hij cassatie zal aantekenen tegen de uitspraak van het Hof. Wie zekerheid wil hebben zal dus even moeten wachten met het verstrekken van een tablet. Beoordeel uw (gebruikelijk) loon Als DGA wordt u geacht minimaal een gebruikelijk loon te genieten. De regels met betrekking tot het vaststellen van het gebruikelijk loon gaan op een aantal punten veranderen. In principe gebeurt dat al per 1 januari 2015, al geldt er voor DGA s die een ruling hebben met de Belastingdienst en die door de Belastingdienst niet is opgezegd een overgangsregeling. Die houdt ruwweg in dat uw gebruikelijk loon, als dat in 2013 meer bedroeg dan , in 2015 op 75/70 van dat bedrag moet worden gesteld. Maar ook hierop gelden uitzonderingen. Raadpleeg uw adviseur om te bespreken welke gevolgen de veranderingen voor u hebben. DGA: overweeg te stoppen met verdere pensioenopbouw Een goed pensioen is een waardevolle bezitting. Het geeft financiële rust als u als DGA stopt met werken. Het is dan ook zaak om zorgvuldig om te gaan met uw opgebouwde pensioenrechten in uw BV. Ook partnerpensioen moet uiteraard goed geregeld zijn. Een oudedagsvoorziening hoeft echter niet per se via een pensioen plaats te vinden, maar kan ook op een andere wijze worden opgebouwd. Vanuit fiscaal perspectief is pensioen minder aantrekkelijk indien u bij uitkering van het pensioen 52% belasting betaalt. Pensioenopbouw levert namelijk een belastingbesparing op van 40%-43,75%. Hebt u voldoende pensioen opgebouwd, dan kan het voordelig zijn om daarmee te stoppen en te bekijken op welke wijze u voorts in uw oudedagsvoorziening wilt voorzien.

20 Hoofdstuk 3 PRIVÉ 39 Toekomstvoorzieningen: pensioenen en lijfrenten Pas uw pensioenregeling aan voor 1 januari 2015 De fiscale wetgeving voor pensioenen wordt gewijzigd per 1 januari De jaarlijkse opbouwmogelijkheden worden wat kleiner en het maximale pensioengevend loon wordt afgetopt op Zorg dat uw pensioenregeling voor dit moment is gewijzigd. Als dit niet voor 1 januari gewijzigd is, is er sprake van een onzuivere pensioenregeling. Dit kan leiden tot het direct afrekenen over de totale pensioenaanspraak. Bereken uw pensioentekort met de juiste gegevens Als u een pensioentekort heeft, kunt u premies voor lijfrenten ten laste van uw inkomen brengen op grond van de jaar- en/of reserveringsruimte. Van een pensioentekort is al snel sprake als u een auto van de zaak heeft of een bedrijfspand aan de eigen BV verhuurt. Voor de pensioentekortberekening over 2014 moet u uitgaan van de gegevens (pensioenaangroei en inkomen) uit het voorafgaande kalenderjaar (2013). Maak nog gebruik van de hogere aftrekruimte voor uw lijfrente Per 1 januari 2015 wordt de maximale aftrek voor lijfrenten lager. In plaats van 15,5% van de premiegrondslag is nog maar 13,8% aftrekbaar. Maak daarom nog in 2014 gebruik van uw lijfrentepremieaftrek. Hoofdstuk 3 PRIVÉ Betaal uw lijfrentepremie op tijd Uw lijfrentepremie (behoudens stakingswinstlijfrenten) moet uiterlijk op 31 december zijn betaald om de premie nog in 2014 in aftrek te brengen.

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Fiscaal Actueel 2-2015 Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Per 1 maart 2013 werd het btw-tarief op de arbeidskosten bij renovatie, onderhoud en herstel van woningen tijdelijk verlaagd naar

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO:

Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO: NIEUWSBRIEF Juni 2007 Vrijstelling basispremie WAO: Werknemers die na 1 januari 2004 in dienst zijn genomen en toen ouder waren dan 50 jaar, krijgen vrijstelling voor de basispremie WAO. (Dit geldt ook

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Zakelijk / Ondernemers

Zakelijk / Ondernemers Eindejaartips 2012 Eindejaarstips 2012 Een aantal gevarieerde tips die de aandacht vragen en nog vóór 1 januari 2013 uitgevoerd kunnen worden. Meer informatie/overleg: Bel 0318 507 061! Zakelijk / Ondernemers

Nadere informatie

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr Sportvereniging en fiscus Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partner in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF en Ernst & Young en Holland

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

Pensioen ZZP-er is niet zo bijzonder! Een inventarisatie van het fiscale en juridische pensioenkader voor zelfstandigen zonder personeel

Pensioen ZZP-er is niet zo bijzonder! Een inventarisatie van het fiscale en juridische pensioenkader voor zelfstandigen zonder personeel ! Een inventarisatie van het fiscale en juridische pensioenkader voor zelfstandigen zonder personeel In de reeks brochures toekomstvoorzieningen zijn verschenen: 1: Pensioenregister in zicht? De haalbaarheid

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Nieuw voorjaar, van alles is veranderd

Nieuw voorjaar, van alles is veranderd Actueel nr 8 / april 2000 Een uitgave van Der Kinderen Verzekeringen BV, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. E-mail: der.kinderen.verzekeringen@wxs.nl Lambert s

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie