FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014"

Transcriptie

1 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen.

2 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen.

3 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen, of juist niet, om fiscaal voordeel te behalen. In deze Fiscale Eindejaarstips 2014 vindt u volop informatie. Uiteraard zijn ook het Belastingplan 2015 en andere lopende wetsvoorstellen in deze Fiscale Eindejaarstips verwerkt. U vindt dan ook zeker tips terug over: de werkkostenregeling; de aanpassing in de eigenwoningregeling; het gebruikelijk loon; de aanpassing van uw pensioenregeling en de pensioenregeling van uw personeel; de schenkvrijstelling voor de eigen woning. Van inhoudelijke wijzigingen van de diverse wetsvoorstellen houden wij u op de hoogte via onze website en uiteraard via onze nieuwsbrief (u kunt zich abonneren via Wij wensen u veel fiscaal voordeel met deze Fiscale Eindejaarstips. Indien u meer informatie wilt, of een advies op maat, kunt u uiteraard contact opnemen met uw BDO-adviseur. Wij staan u graag met raad en daad bij. Tilburg, 20 oktober 2014 Met vriendelijke groet, BDO Belastingadviseurs Hoofdstuk 1 Ondernemers en ondernemingen Ondernemers - algemeen Maak gebruik van de investeringsaftrekken Voorkom desinvesteringsbijtelling Waardeer onvolwaardige vorderingen, voorraden of bedrijfsmiddelen af Maak uw onderneming inflatiebestendig door een optimale voorraadwaardering Zorg voor een onderbouwing van uw herinvesteringsvoornemen Voorkom verdamping van verliezen Genereer liquiditeit: verzoek om voorlopige verliesverrekening Startende ondernemer Kwalificerende buitenlandse belastingplicht Inbreng in personenvennootschap makkelijker Keer nog dividend uit in 2014 of vervreemd uw aanmerkelijk belangaandelen nog in Ondernemingen - vennootschapsbelasting Maak optimaal gebruik van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie Benut de aftrek van gemengde kosten optimaal Maak uw beleggingsverliezen definitief (en beleg in box 3 of de VBI) Zorg voor een verrekenprijsadministratie Verzoek om toepassing van de regeling voor functionele valuta Zorg voor een leningsovereenkomst Paraplukrediet Maak aan- en verkopen deelnemingen maximaal aftrekbaar... 18

4 6 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 7 Voorkom toepassing van de aftrekbeperking voor deelnemingsrente Voorkom toepassing van de renteaftrekbeperking voor overnameholdings Haal voordeel uit het aangaan van een fiscale eenheid Fiscale eenheid met buitenlandse moeder of tussenhoudster Voorkom nadelen door het verbreken van een fiscale eenheid Haal voordeel door het verbreken van de fiscale eenheid Aangaan en verbreken van een fiscale eenheid in één jaar In aanmerking nemen van een liquidatieverlies BV of eenmanszaak? Wijzig uw boekjaar Verzoek om teruggave bronbelasting bij dividenden, rente of royalty s Let op de fiscale aspecten van de Flex-BV Maak uw onderneming fiscaal vriendelijk schuldenvrij Ondernemingen en btw Maak slim gebruik van aangiftetermijnen Vraag uw btw over 2014 in andere EU-lidstaten terug Let op de herzieningstermijn Vraag teruggave btw voor dubieuze debiteuren Voorkom btw-heffing bij maatschappen en VOF s Kwalificeert uw huurder nog voor aftrekgerechtigdheid? Loop geen btw-vooraftrek mis als medicus Loop de kleine ondernemersregeling niet mis Btw-integratielevering is vervallen vanaf 1 januari 2014, let op de in 2013 en eerder geclaimde voorbelasting Betaal nooit contant bij het tanken Meld verbreking van de fiscale eenheid voor de btw Stel uw sportaccommodaties btw-belast ter beschikking Ondernemingen en formaliteiten Benut de mogelijkheid van ambtshalve teruggaaf Vernietig uw oude administratie (maar niet te snel) Dien zo snel mogelijk een suppletie btw in Kijk goed naar uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf Hoofdstuk 2 DGA s en personeel Overstappen op de werkkostenregeling: geen ontkomen meer aan Pas de pensioenregeling voor uw werknemers op tijd aan Maak uw decemberuitkering belastingvrij Verschuif de eindejaarsuitkeringen naar Personeelsfonds of personeelsvereniging (PV) Let op! De VAR gaat verdwijnen Een fiets nu het nog kan Dit jaar een tablet geven? Of volgend jaar? Beoordeel uw (gebruikelijk) loon DGA: overweeg te stoppen met verdere pensioenopbouw Hoofdstuk 3 Privé Toekomstvoorzieningen: pensioenen en lijfrenten Pas uw pensioenregeling aan voor 1 januari Bereken uw pensioentekort met de juiste gegevens... 39

5 8 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 9 Maak nog gebruik van de hogere aftrekruimte voor uw lijfrente Betaal uw lijfrentepremie op tijd Benut de flexibiliteit van oude lijfrentepolissen Stop met uitkeren uit uw ontslagvergoedingsstamrecht Stop met uitkeringen uit uw levenslooptegoed Eigen woning Betaal uw rente vooruit Schaf nog dit jaar een onroerende zaak aan Neem een hypotheek bij de eigen BV Doe tijdig opgave bij de Belastingdienst van uw hypotheek bij uw eigen BV Lenen aan de kinderen voor de eigen woning Maak gebruik van de tijdelijke verruiming van de schenkvrijstelling in verband met de eigen woning Sparen en beleggen Sparen in de Vrijgestelde Beleggingsinstelling Verlagen grondslag box Family-taxplanning Maak gebruik van jaarlijkse vrijstellingen Benut alsnog de hoge vrijgestelde schenking Overweeg schenken met behoud van beschikkingsmacht Maak gebruik van de uitsluitingsclausule Overweeg een herroepelijke schenking Gebrek aan liquiditeiten? Doe een papieren schenking Hebt u aan uw kinderen een renteloze of laagrente directe opeisbare lening verstrekt? Laat uw testament (regelmatig) checken Bent u bij het aangaan van uw huwelijk vergeten huwelijkse voorwaarden op te stellen? Check uw huwelijkse voorwaarden Kom het periodiek verrekenbeding na Bent u betrokken of betrokken geweest bij de afwikkeling van een nalatenschap? Hebt u of uw echtgeno(o)t(e) geïnvesteerd in een vermogensbestanddeel van de ander? Overig Benut uw fiscale partner BDO-vestigingen... 50

6 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 11 Ondernemers - algemeen Maak gebruik van de investeringsaftrekken Een energie-investering levert u een extra aftrek op van 41,5%. Een milieu-investering levert u een extra aftrek op van 13,5%, 27% of zelfs 36%. Ook kunt u mogelijk de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek benutten. Een dergelijke extra aftrekpost zorgt voor meer liquiditeit voor uw onderneming. Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN Voorkom desinvesteringsbijtelling De desinvesteringsbijtelling is een bijtelling bij de jaarwinst van de onderneming. De desinvesteringsbijtelling moet plaatsvinden bij vervreemding van bedrijfsmiddelen (drempel 2.300) waarvoor eerder een investeringsaftrek ten laste van de winst is gebracht. Een dergelijke vervreemding wordt een desinvestering genoemd. De desinvesteringsbijtelling is van toepassing als de vervreemding plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden. Deze desinvesteringsbijtelling geldt ook in een aantal situaties dat gelijk te stellen is met een verkoop. In bepaalde gevallen kunt u deze bijtelling voorkomen door de desinvestering uit te stellen tot Waardeer onvolwaardige vorderingen, voorraden of bedrijfsmiddelen af Zijn er activa op de fiscale balans die een lagere waarde hebben, dan kunt u deze afwaarderen binnen de grenzen van goed koopmansgebruik. Het afwaarderen van oninbare vorderingen, voorraden of bedrijfspanden kan u een flinke aftrekpost opleveren.

7 12 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 13 Maak uw onderneming inflatiebestendig door een optimale voorraadwaardering Bij het bepalen van de fiscale winst zijn er verschillende methoden om voorraden te waarderen. Een van de toegelaten systemen is het ijzeren voorraadsysteem. Dit waarderingssysteem houdt kort gezegd in dat een voor de onderneming normale voorraad tegen de historische kostprijs gewaardeerd mag blijven. Dit heeft tot gevolg dat prijsstijgingen buiten de winst blijven. Inflatie heeft dan geen vat meer op uw onderneming. LET OP! Het ijzeren voorraadsysteem is alleen toepasbaar op voorraden die soortgelijk of soortverwant zijn. Zorg voor een onderbouwing van uw herinvesteringsvoornemen Hebt u een bedrijfsmiddel met winst verkocht, dan kunt u de winst reserveren in een herinvesteringsreserve (HIR). De herinvesteringstermijn is normaal gesproken maximaal drie jaar. Wel moet dan uiterlijk aan het einde van het boekjaar waarin het bedrijfsmiddel is vervreemd een herinvesteringsvoornemen aanwezig zijn om te investeren in: - een bedrijfsmiddel dat economisch eenzelfde functie inneemt in het ondernemingsvermogen; of - bedrijfsmiddelen die in niet meer dan tien jaar worden afgeschreven. Het herinvesteringsvoornemen moet aanwezig zijn bij de directie van de onderneming. In een concern van vennootschappen kan dit onder bijzondere omstandigheden ook de concernleiding zijn. Wel moet dan aannemelijk zijn dat het bedrijfsmiddel waarin geherinvesteerd wordt bij de vennootschap met de herinvesteringsreserve terecht komt. Het herinvesteringsvoornemen moet niet alleen tijdig aanwezig zijn en blijven, het moet ook aannemelijk gemaakt worden. Een voornemen kan aannemelijk gemaakt worden via zoekopdrachten, investeringsprogramma s, etc. Zorg voor een duidelijke onderbouwing anders gaat de HIR aan uw neus voorbij. Prettig nieuws is dat de Hoge Raad in 2014 heeft beslist dat al geherinvesteerd is als de verplichting is aangegaan. Er hoeft dus niet te worden gewacht totdat het bedrijfsmiddel is afgeleverd. Voorkom verdamping van verliezen Verliezen zijn maximaal negen jaar voorwaarts verrekenbaar. Na afloop van die termijn verdampen de verliezen. Uw BDOadviseur kent verschillende mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen. Denk hierbij aan het realiseren van stille reserves en het optimaliseren van het tijdstip waarop winst en kosten in aanmerking mogen worden genomen. Genereer liquiditeit: verzoek om voorlopige verliesverrekening Als u in 2014 een verlies verwacht, kunt u in ieder geval het weglekken van liquiditeit voorkomen door de voorlopige aanslag voor 2014 op nihil te stellen. U betaalt dan niet teveel. Voorts kan na afloop van het boekjaar, bij het indienen van de aangifte een verzoek om voorlopige verliesverrekening worden gedaan. 80% van het aangegeven verlies kan dan mogelijk alvast worden benut. Als u in 2013 nog fiscale winst had, ontvangt u eventueel al betaalde belasting terug. Snel doen dus.

8 14 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 15 Startende ondernemer Bent u een startende ondernemer? Dan zijn er specifieke regelingen waarvan u mogelijk gebruik kunt maken. Zo geldt o.a.: - een soepeler urencriterium. Zorg voor een goede registratie van de uren om diverse ondernemersfaciliteiten te kunnen benutten; - verhoogde zelfstandigenaftrek; - verhoogde aftrek speur- en ontwikkelingswerk; - willekeurige afschrijving voor startende ondernemers. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht Het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen vervalt met ingang van 1 januari De regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen vervangt het keuzerecht. In de nieuwe regeling kan een buitenlandse belastingplichtige veel minder snel in aanmerking komen voor bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek in Nederland. Breng voor het einde van 2014 in kaart wat de gevolgen voor u zijn. Inbreng in personenvennootschap makkelijker Op grond van goed koopmansgebruik is het niet langer noodzakelijk om (herwaarderings)winst te nemen bij inbreng van activa in een personenvennootschap tegen de waarde in het economische verkeer, indien en voor zover de ondernemer een belang bij het activum behoudt, aldus de Hoge Raad in juli Daarmee is de Hoge Raad teruggekomen op een arrest uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Het is nu makkelijker geworden om een onderneming in een samenwerkingsverband in te brengen. Als herwaardering gewenst is (bijvoorbeeld in verband met verliesverdamping), kan echter nog steeds een beroep worden gedaan op het arrest uit de jaren 60. Bekijk of het voor u voordelig is om een personenvennootschap aan te gaan. Keer nog dividend uit in 2014 of vervreemd uw aanmerkelijk belangaandelen nog in 2014 In 2014 is het aanmerkelijk belangtarief tijdelijk verlaagd van 25% naar 22% voor de eerste (fiscale partners ). Door een dividenduitkering of verkoop van uw aandelen nog in 2014 te verrichten, bespaart u dus maximaal netto (3% over maximaal ). Voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag. Let er wel op dat er voldoende ruimte is om dividend uit te keren. Vooral bij BV s met een pensioenvoorziening is voorzichtigheid geboden. Ondernemingen - vennootschapsbelasting Maak optimaal gebruik van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie De fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie kunnen u veel liquiditeit opleveren. Denk aan de innovatiebox, de Research & Developmentaftrek (RDA), de afdrachtvermindering voor speuren ontwikkelingswerk en de mogelijkheid om voortbrengingskosten van zelf voortgebrachte immateriële activa direct ten laste van het resultaat te brengen. Benut de aftrek van gemengde kosten optimaal In beginsel komen zogenoemde gemengde kosten tot een bedrag van niet in aftrek. Bij aanwezigheid van één of meer werknemers wordt dit niet aftrekbare bedrag vervangen door, kort gezegd, 0,4% van de totale loonkosten. Dus bij een totale loonsom van meer dan wordt het niet aftrekbare bedrag verhoogd. Bij de aangifte kan er voor worden gekozen om loon uit vroegere dienstbetrekking (betaalde pensioenen) niet tot de loonkosten te rekenen. Hierdoor kunnen meer gemengde kosten in aftrek worden gebracht.

9 16 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 17 Maak uw beleggingsverliezen definitief (en beleg in box 3 of de VBI) Als de beleggingen van uw BV in waarde zijn gedaald, overweeg dan om de verliezen definitief te maken door overdracht van de beleggingen aan privé of aan een familiale VBI (Vrijgestelde Beleggingsinstelling). De verliezen zijn dan aftrekbaar tegen 40%-43,75% en de toekomstige waardestijgingen van de beleggingen zijn dan vriendelijker belast. Zorg voor een verrekenprijsadministratie De voorwaarden van onderlinge rechtsverhoudingen tussen gelieerde lichamen mogen niet afwijken van de voorwaarden die in het economische verkeer tussen onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen. De administratie dient gegevens te bevatten waaruit blijkt op welke wijze de verrekenprijzen tot stand zijn gekomen en waaruit kan worden opgemaakt dat er met betrekking tot de tot stand gekomen verrekenprijzen sprake is van voorwaarden die in het economische verkeer door onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen. Door de OECD is voorgesteld om de documentatievereisten aan te scherpen. Mogelijk krijgt u hiermee al in 2015 te maken. Onderneemt u grensoverschrijdend laat u dan informeren door onze Transfer Pricing-specialist. Verzoek om toepassing van de regeling voor functionele valuta De aangifte vennootschapsbelasting wordt normaal gesproken gedaan in euro s. Als de vennootschap haar jaarrekening opmaakt in een andere functionele valuta, dan is het in principe mogelijk om ook in die valuta aangifte te doen. Het voordeel is dat valutaresultaten niet meer van invloed zijn op de in Nederland verschuldigde vennootschapsbelasting. Om met ingang van 2015 gebruik te maken van de regeling voor functionele valuta moet u vóór 1 januari 2015 een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Een keuze voor de regeling voor functionele valuta geldt in beginsel voor een periode van tien jaar. Zorg voor een leningsovereenkomst De laatste jaren is veel jurisprudentie verschenen over de onzakelijke lening. Een dergelijke lening wordt geacht te zijn verstrekt onder voorwaarden die alleen een aandeelhouder zou overeenkomen. Denk hierbij aan het verstrekken van een lening zonder adequate zekerheden. Een afwaarderingsverlies op een dergelijke lening is niet aftrekbaar op het moment dat de vordering oninbaar wordt geacht. Om te voorkomen dat een lening wordt aangemerkt als een onzakelijke lening, is de eerste stap dat een leningsovereenkomst wordt opgesteld. Zorgt u dus voor een leningsovereenkomst en voor een onderbouwing van de voorwaarden waaronder de lening is aangegaan. Paraplukrediet In 2013 heeft de Hoge Raad beslist dat een betaling uit hoofde van een paraplukrediet niet aftrekbaar is. In de procedure was sprake van een concern dat circa 110 miljoen had geleend van een bankconsortium. Alle groepsmaatschappijen waren hoofdelijk aansprakelijk. Eén van de groepsmaatschappijen werd aangesproken voor ruim 5 miljoen en wilde dit bedrag ten laste van de winst brengen. Dit mocht niet van ons hoogste rechtscollege, omdat de hoofdelijke aansprakelijkheid niet voortvloeide uit haar eigen onderneming, maar voortvloeide uit het feit dat zij behoorde tot een concern met een gezamenlijke aandeelhouder. Zelfstandig had de groepsmaatschappij zich nooit garant gesteld (kunnen stellen) voor een bedrag van 110 miljoen. De aansprakelijkheid speelde in de aandeelhouderssfeer. Hoewel de omvang van de geldlening in de casus voor de Hoge Raad fors was, is feitelijk sprake van een alledaagse situatie.

10 18 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 19 Een concern, inclusief DGA, staat samen garant/borg voor een krediet. Houd er rekening mee dat betaalde bedragen niet aftrekbaar zijn als de garantie/borg wordt aangesproken. Wilt u dit voorkomen of het risico beperken, dan zal per vennootschap de aansprakelijkheid moeten worden beperkt tot het bedrag waarvoor zij zelfstandig garant zou (kunnen) staan, respectievelijk het bedrag dat zij zelfstandig had kunnen lenen. In de praktijk zal deze oplossing niet altijd mogelijk zijn. De bank zal dan geen krediet willen verstrekken. Maak aan- en verkopen deelnemingen maximaal aftrekbaar Aankoopkosten voor deelnemingen zijn niet aftrekbaar. Denk hierbij aan de kosten voor de due diligence. Voor de vraag of sprake is van aankoopkosten deelneming is relevant of de kosten verband houden met de aankoop van een deelneming. Op twee punten kan discussie ontstaan met de inspecteur: - Zien de kosten alleen op de aankoop van een deelneming of ook op andere zaken, zoals de financiering? In dat geval kunnen de kosten worden gesplitst; - Zijn de kosten gemaakt vóórdat aannemelijk was dat de deelneming zou worden gekocht. Bijvoorbeeld de kosten van een zoekopdracht lijken niet in causaal verband te staan. In de praktijk leeft de stelregel dat kosten die zijn gemaakt vóór het tekenen van de letter of intent wel aftrekbaar zijn en vanaf dat moment niet meer. Voor verkoopkosten gelden vergelijkbare regels. Het is dus van belang om goed te onderbouwen waar de kosten op zien en in welke fase de kosten zijn gemaakt. Dit levert u voordeel op. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat de kosten netto zijn. Voorkom toepassing van de aftrekbeperking voor deelnemingsrente Sinds 1 januari 2013 geldt een aftrekbeperking voor deelnemingsrente. Renten en kosten van geldleningen die geacht worden verband te houden met de financiering van een deelneming zijn niet aftrekbaar indien en voor zover deze bovenmatig zijn. De aftrekbeperking voor deelnemingsrente geldt bovendien pas indien en voor zover u jaarlijks meer dan aan bovenmatige deelnemingsrente betaalt. De aftrekbeperking van deelnemingsrente kan worden voorkomen of beperkt door te zorgen voor een tijdige toename van het eigen vermogen. De rekenregel op basis waarvan de aftrekbeperking wordt berekend houdt namelijk rekening met het gemiddelde eigen vermogen. Hoe hoger het eigen vermogen hoe lager in principe de renteaftrekbeperking is. Naast het voorkomen van een beperking van renteaftrek, zijn er (door de franchise van ) ook nog ruime planningsmogelijkheden die u veel voordeel kunnen bezorgen. Vraag uw BDO-adviseur naar de mogelijkheden. Voorkom toepassing van de renteaftrekbeperking voor overnameholdings Er geldt een renteaftrekbeperking wanneer een overname wordt gefinancierd met vreemd vermogen en de overnemende partij en de target een fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangaan. De overnamerente is alleen aftrekbaar voor zover de overnameholding zelf winst maakt. Flankerende maatregelen zijn getroffen voor de juridische splitsing en juridische fusie. De aftrekbeperking voor overnameholdings kent een franchise van aan rente waarbinnen de overnamerente aftrekbaar is. Als de overnamerente meer bedraagt, is het van belang dat u binnen de bandbreedte van de toegestane financiering blijft om buiten de toepassing van de renteaftrekbeperking voor overnameholdings te blijven. De toegestane financiering bedraagt in het eerste

11 20 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 21 jaar van de fiscale eenheid 60% van de verkrijgingsprijs, 55% in het tweede jaar, etc. 25% van de verkrijgingsprijs is altijd toegestaan. Extra aflossing van de overnameschuld in 2014 kan wenselijk zijn om een beperking van de renteaftrek in volgende jaren te voorkomen. Haal voordeel uit het aangaan van een fiscale eenheid Een fiscale eenheid kan uw onderneming diverse voordelen bieden. Denk hierbij vooral aan de onderlinge verliesverrekening. In voorkomende gevallen kunt u door voeging van een dochtermaatschappij de latent aanwezige verliezen van de dochtermaatschappij mogelijk (eerder) in de fiscale eenheid verrekenen. Houd hierbij rekening met de regels van goed koopmansgebruik. Fiscale eenheid met buitenlandse moeder of tussenhoudster De uitspraak van het Hof van Justitie van 12 juni 2014 breidt de mogelijkheden voor het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting binnen internationale concerns uit. In de volgende gevallen is een fiscale eenheid nu ook mogelijk: - Een fiscale eenheid tussen een Nederlandse moedermaatschappij en een Nederlandse kleindochtermaatschappij met één buitenlandse tussenhoudster gevestigd in een EU- lidstaat; - Een fiscale eenheid vergelijkbaar met de situatie hiervoor, maar met meerdere buitenlandse tussenhoudsters gevestigd in verschillende EU-lidstaten; - Een fiscale eenheid tussen twee zustermaatschappijen met een buitenlandse moedermaatschappij gevestigd in een EU-lidstaat. Het vormen van een fiscale eenheid kan met drie maanden terugwerkende kracht vanaf het moment van aanvraag plaatsvinden. Bekijk of in uw situatie deze uitspraak extra mogelijkheden biedt voor het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Voorkom nadelen door het verbreken van een fiscale eenheid Een fiscale eenheid biedt uw onderneming veel voordelen, maar kan ook belangrijke nadelen met zich meebrengen. Voor een onderneming in zwaar weer kan de onderlinge verliesverrekening voordelig zijn. Echter, voor diezelfde onderneming in zwaar weer is de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vennootschapsbelastingschuld van de fiscale eenheid voor elk van de gevoegde maatschappijen een potentieel nadeel. Bovendien heeft de ontvanger van de Belastingdienst bij een fiscale eenheid ruime verrekenmogelijkheden. Zo kan een loonbelastingschuld van de ene gevoegde maatschappij worden verrekend met een teruggaaf omzetbelasting van een andere gevoegde maatschappij. Een verbreking van de fiscale eenheid zorgt ervoor dat deze nadelen voor toekomstige belastingschulden worden vermeden. Haal voordeel door het verbreken van de fiscale eenheid Door de fiscale eenheid te verbreken kan wellicht meerdere malen gebruik worden gemaakt van het tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting. Dit kan per BV een voordeel opleveren van maar liefst Aangaan en verbreken van een fiscale eenheid in één jaar Als de fiscale eenheid in de loop van het boekjaar is aangegaan, kan het (afhankelijk van de behaalde resultaten) voordelig zijn om de fiscale eenheid nog hetzelfde boekjaar weer te verbreken. De fiscale eenheid wordt dan namelijk geacht niet te hebben bestaan. In aanmerking nemen van een liquidatieverlies De deelnemingsvrijstelling vindt geen toepassing op een verlies dat tot uitdrukking komt nadat de deelneming is ontbonden.

12 22 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 23 Met andere woorden; een liquidatieverlies is aftrekbaar. Eén van de voorwaarden om een liquidatieverlies in aanmerking te nemen is dat de vereffening voltooid moet zijn. Indien u nog in 2014 een liquidatieverlies wilt nemen, zorg dan dat de vereffening nog in 2014 helemaal is afgerond. BV of eenmanszaak? Bij inkomstenbelastingondernemers is de winst effectief belast tegen maximaal 44,72%. Dit komt doordat 14% van de fiscale winst is vrijgesteld (mkb-winstvrijstelling). Effectief is de marginale belastingdruk dus 44,72% (52% * 86%). Door de vele faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de FOR (Fiscale Oudedagsreserve), wordt de belastingdruk verder verlaagd. Alle winst, of dit nu voortvloeit uit de arbeidsinspanning of uit kapitaal, wordt in de inkomstenbelasting hetzelfde belast. In de BV bedraagt de gecombineerde inkomsten- en vennootschapsbelastingdruk 40% - 43,75%. Dit betreft echter de winst na aftrek van het loon van de DGA. Dat loon wordt belast tegen maximaal 52%. De totale belastingdruk in de BV is vrijwel altijd hoger dan bij ondernemers in de inkomstenbelasting. Uiteraard zijn er vele andere, niet-fiscale overwegingen om te (blijven) ondernemen in een BV. Bij winsten tussen de en dient u de BV echter fiscaal te heroverwegen. Wijzig uw boekjaar Als u om administratieve en/of andere bedrijfseconomische redenen uw boekjaar wenst te wijzigen, kunt u wellicht een bijkomend belastingvoordeel behalen. Denk hierbij aan tariefsvoordelen, een langere verliesverrekeningstermijn of een langere termijn om te herinvesteren. Verzoek om teruggave bronbelasting bij dividenden, rente of royalty s Als u geen verzoek om (gedeeltelijke) vrijstelling hebt ingediend, wordt belasting ingehouden bij de uitbetaling van dividenden, rente of royalty s. U kunt dan achteraf een verzoek indienen om teruggaaf van de teveel ingehouden belasting. Hoeveel belasting u terugkrijgt, is afhankelijk van het percentage dat volgens het belastingverdrag is vrijgesteld. Onder de meeste belastingverdragen dient een verzoek om teruggave van ingehouden bronbelasting binnen drie jaar na het jaar van ontvangst van het buitenlandse inkomen te worden ingediend. Niet teruggevraagde bronbelasting is niet vatbaar voor verrekening en is bovendien niet als kosten in mindering te brengen op het resultaat. Op basis van het voorgaande adviseren wij u er zeker van te zijn dat de in het jaar 2011 ingehouden bronbelasting voor het einde van 2014 is teruggevraagd. Mocht u zekerheid willen verkrijgen over de termijn waarbinnen een verzoek om teruggave van de op uw uit het buitenland ontvangen buitenlandse inkomen ingehouden bronbelasting dient te worden ingediend, adviseren wij u contact met ons op te nemen zodat we het van toepassing zijnde verdrag kunnen raadplegen. Let op de fiscale aspecten van de Flex-BV Met ingang van 1 oktober 2012 is de Flex-BV een feit. Als u gebruik maakt van de civielrechtelijke flexibiliseringsmogelijkheden van het nieuwe BV-recht (zoals uitgifte van winstrechtloze aandelen, stemrechtloze aandelen, aandelen met verschillende winstrechten en/of aandelen met verschillende stemrechten), laat dan ook altijd de fiscale aspecten beoordelen door een fiscalist. TIP Beoordeel nog voor het einde van het jaar of uw boekjaar aangepast moet worden.

13 24 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 25 Maak uw onderneming fiscaal vriendelijk schuldenvrij Door de huidige economische tegenwind komt schuldsanering steeds vaker voor om ondernemingen een nieuwe kans te geven. De schuldenlast van een vennootschap kan op verschillende manieren worden verminderd. Elke variant heeft zijn eigen fiscale gevolgen. Eén manier om de schulden van een vennootschap te verminderen, is de situatie waarin de schulden van de debiteur worden teruggekocht van bijvoorbeeld de bank door de aandeelhouder van de debiteur. Vervolgens kan de onderlinge vordering/schuldverhouding worden omgezet in eigen vermogen. In beginsel blijven de verliezen van de debiteur dan in stand. Het terugkopen van een schuld ofwel het kopen van een onvolwaardige vordering door de aandeelhouder (DGA of Holding) van de schuldenaar is mogelijk een goede variant om de schuldenlast van een vennootschap te verminderen. Let wel: ook deze variant kan ongewenste fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld als de (terugkopende) aandeelhouder en de schuldenaar gevoegd zijn in een fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Maatwerk is vereist! Ondernemingen en btw Maak slim gebruik van aangiftetermijnen Zolang sprake is van een totaal te betalen bedrag aan btw, wordt een financieringsvoordeel gerealiseerd als gekozen wordt om per kwartaal de aangifte en de afdracht van btw te doen. Krijgt u structureel btw terug, doe dan juist per maand aangifte. Vraag uw btw over 2014 in andere EU-lidstaten terug Nederlandse ondernemers kunnen via een elektronisch portaal bij de Nederlandse Belastingdienst de btw terugvragen die ze in een ander EU-land hebben betaald. De Nederlandse Belastingdienst stuurt dit verzoek door aan het land van teruggaaf. De sluitingsdatum om btw terug te vragen voor het jaar 2014 is 30 september Let op de herzieningstermijn Als u in het verleden onroerende zaken heeft aangeschaft en voor die aanschaf de btw geheel of gedeeltelijk in aftrek heeft gebracht, moet deze btw gedurende tien jaar jaarlijks worden herzien als de onroerende zaak meer of minder gebruikt gaat worden voor btw-belaste prestaties. Als u de zaak in 2014 heeft gebruikt voor handelingen waarvoor geen recht op aftrek bestaat en u alle btw ter zake van de aanschaf van de zaak in aftrek heeft gebracht, moet u de herzienings-btw aangeven bij de laatste aangifte van het boekjaar. Als u de zaak in 2014 heeft gebruikt voor handelingen waarvoor wel recht op aftrek bestaat en u geen btw voor de aanschaf van de zaak in aftrek heeft gebracht, heeft u recht op teruggaaf van de herzienings-btw. Ook deze teruggaaf doet u bij de laatste aangifte van het boekjaar. Het bovenstaande geldt ook voor roerende zaken waarop wordt afgeschreven c.q. waarop kan worden afgeschreven. De herzieningstermijn loopt dan geen tien jaar maar vijf jaar. Vraag teruggave btw voor dubieuze debiteuren Als u over 2014 debiteuren heeft die niet meer zullen betalen, kunt u bij de inspecteur een verzoek indienen voor teruggave van de met betrekking tot die debiteuren door u afgedragen btw. Voorkom btw-heffing bij maatschappen en VOF s Voor de btw wordt de maatschap (en de vennootschap onder firma) als belastingplichtige aangemerkt en niet de afzonderlijke maten (of vennoten). Als de maten goederen aanschaffen en deze ter beschikking stellen aan de maatschap of aan de maatschap diensten verlenen (zoals licenties), is het mogelijk dat daarover btw moet worden berekend. Er zijn echter richtlijnen

14 26 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 27 aan de hand waarvan de btw-heffing kan worden voorkomen. In die regeling is ook aangegeven hoe kan worden omgegaan met de aftrek van de btw die aan de maat in rekening wordt gebracht. Kwalificeert uw huurder nog voor aftrekgerechtigdheid? Als u onroerende zaken belast met btw verhuurt, is het van belang dat uw huurder de btw voor 90% of meer kan aftrekken (in bepaalde situaties is een aftrekrecht van 70% voldoende). Informeer of uw huurder nog voldoet aan de eisen voor de aftrekgerechtigdheid, zodat u weet of u nog btw belast kunt verhuren. Loop geen btw-vooraftrek mis als medicus De btw-vrijstelling voor medische handelingen geldt met ingang van 1 januari 2013 alleen voor handelingen die gericht zijn op de gezondheidskundige verzorging van de mens, die verricht worden door een bij of krachtens de Wet BIG (Wet voor de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) erkende (para)medicus, waarbij de handelingen binnen het deskundigheidsgebied van deze (para)medicus vallen en tevens aan de orde zijn gekomen in zijn (BIG-)opleiding. Als de overige prestaties belast zijn, bestaat ook recht op aftrek van de aan de ondernemer op een voorgeschreven wijze opgemaakte factuur in rekening gebrachte btw voor zover deze toerekenbaar is aan de belaste handelingen. Loop de kleine ondernemersregeling niet mis Komt u als btw-ondernemer in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling (KOR)? Pas dan op met de inkoop van goederen voor uw onderneming in het buitenland. De btw over deze buitenlandse inkopen moet u in de btw-aangifte verantwoorden als verwerving en vervolgens kunt u datzelfde bedrag als voorbelasting aftrekken. Maar de verschuldigde btw over deze verwervingen mag u niet meenemen voor de berekening van de KOR. Door die buitenlandse inkopen kunt u de KOR mislopen. Als aan de voorwaarden voldaan wordt, kunt u een verzoek indienen om ontheven te worden van administratieve verplichtingen. Dit verzoek dient vóór 1 januari 2015 ingediend te zijn. Btw-integratielevering is vervallen vanaf 1 januari 2014, let op de in 2013 en eerder geclaimde voorbelasting De integratieheffing is met ingang van 1 januari 2014 vervallen. De integratieheffing komt aan de orde als een ondernemer zelf goederen vervaardigt (of laat vervaardigen en daarbij materialen, zoals grond, ter beschikking stelt) en deze gaat gebruiken voor (deels) btw-vrijgestelde prestaties. Indien u in 2013 en eerder voorbelasting heeft geclaimd omdat een integratieheffing zou plaatsvinden, dan wordt u volgens de Belastingdienst deze verschuldigd op het moment van ingebruikname van de onroerende zaak. Het moment van ingebruikname van deze goederen is van groot belang voor de btw, vooral als het gaat om onroerende zaken. Besteed hier aandacht aan als u projecten heeft of had lopen waarbij goederen nog niet in gebruik zijn genomen of ná 1 januari 2014 in gebruik zijn genomen, en die bij ingebruikname voor 1 januari 2014 een btw-belaste integratielevering tot gevolg zouden hebben. Betaal nooit contant bij het tanken Tankt u voor uw auto van de zaak, betaal dan altijd met uw tankpas, pinpas of creditcard. Bij een contante betaling loopt u het risico om de btw-aftrek op de brandstofkosten te verspelen! Bij een contante betaling kan de fiscus niet nagaan wie de betaling heeft gedaan. De kassabon is daarvoor onvoldoende. Dat is voor de inspecteur voldoende reden om de btw-aftrek te weigeren. Zelfs als vaststaat dat met de brandstof uitsluitend zakelijke kilometers zijn verreden. Een en ander geldt uiteraard ook voor de tankbeurten van uw medewerkers met een auto van de zaak.

15 28 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 29 Meld verbreking van de fiscale eenheid voor de btw Heeft uw holding-bv de aandelen in een werk-bv verkocht en is daardoor de fiscale eenheid voor de btw tussen die twee BV s verbroken? Vergeet dan niet om dat schriftelijk te melden bij de bevoegde inspecteur. De wet bepaalt expliciet dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting - natuurlijke personen en lichamen - pas eindigt als de verbreking van de eenheid bij de inspecteur is gemeld. Niet melden kan een flinke zeperd opleveren: u kunt aansprakelijk gesteld worden voor de btw van de vroegere dochter-bv, zelfs voor de btw die is ontstaan in de periode na verkoop van de aandelen in deze BV. Stel uw sportaccommodaties btw-belast ter beschikking Het is mogelijk dat de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties aan sporters niet meer als vrijgestelde verhuur wordt aangemerkt, maar als btw-belaste dienstverlening. Dit lijkt nadelig, maar hierdoor kunnen voordelen worden behaald. Dit is het gevolg van het feit dat deze diensten onder het 6%-tarief vallen en de btw op de investeringen en exploitatiekosten belast zijn met 21%. De vooraftrek is daarmee hoger dan de af te dragen btw. Laat uw adviseur eens rekenen, maar doe dat vooral bij nieuwbouw. Er dient wel rekening gehouden te worden dat deze mogelijkheid mogelijk beïnvloed kan worden door een wijziging in de vrijstelling voor diensten van organisaties die zich de beoefening van sport of de bevordering daarvan ten doel stellen. Op het ministerie van Financiën beraadt men zich nu over deze wijziging. Ondernemingen en formaliteiten Benut de mogelijkheid van ambtshalve teruggaaf Als u in de laatste vijf jaar teveel btw op aangifte heeft voldaan, bijvoorbeeld vanwege een verkeerde tarieftoepassing, of als u te weinig btw op aangifte heeft teruggevraagd, bijvoorbeeld omdat u bent vergeten de btw op bepaalde inkoopfacturen mee te nemen, moet u een verzoek om teruggaaf doen. Gezien het feit dat een verzoek maximaal vijf jaar terugwerkt, is het van belang nog vóór het einde van het jaar te kijken of u hiervoor in aanmerking komt. Let hierbij op dat het verzoek bij de Belastingdienst ontvangen dient te zijn vóór het verstrijken van de vijfjaarstermijn. De ambtshalve regeling geldt ook voor andere belastingen. Ook daarvoor is het dus zinvol om nog voor het einde van het jaar te kijken of u nog geld terug kunt halen over de afgelopen vijf jaar. Vernietig uw oude administratie (maar niet te snel) Ondernemers en belastingplichtigen die resultaat uit overige werkzaamheden genieten, zijn wettelijk verplicht tot het voeren en bewaren van hun administratie. De wettelijke bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers bedraagt in het algemeen zeven jaar. Deze bewaarplicht geldt voor alle basisgegevens (zoals het grootboek, de facturen van debiteuren en crediteuren, de in- en verkoopadministratie, de voorraadgegevens en de loonadministratie) en de overige gegevens die van belang kunnen zijn bij een belastingcontrole. Ook de hiervoor bedoelde gegevens die elektronisch zijn opgeslagen vallen onder de bewaarplicht. Let wel dat bepaalde stukken betrekking kunnen hebben op meerdere jaren en dus pas dienen te worden vernietigd nadat

16 30 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 1 ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN 31 deze hun actualiteitswaarde hebben verloren. Een contract dat ziet op dient daarom pas in 2016 te worden vernietigd. LET OP! De algemene wettelijke bewaartermijn van zeven jaar is korter dan de btwherzieningstermijn voor onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen. De (al dan niet vrijgestelde) btw-ondernemer blijft daarom verplicht om te bewaren: alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan - betreffende onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen - gedurende negen jaar volgend op het jaar waarin de btw-ondernemer het goed is gaan gebruiken (= de herzieningstermijn). Als u personeel inleent is het ook raadzaam om stukken die op deze inlening zien (bijvoorbeeld ID-bewijzen of manurenstaten) langer dan zeven jaar te bewaren. Dit heeft te maken met een mogelijke aansprakelijkstelling die nog vele jaren na het verstrijken van de bewaartermijn kan plaatsvinden. Hoewel voor hen de administratieplicht niet geldt, is het voor particulieren ook raadzaam om oude aangiftes, overeenkomsten en contracten bijvoorbeeld ingescand te bewaren. Oude gegevens kunnen nog wel eens nodig zijn in een toekomstige discussie met de Belastingdienst. Kijk goed naar uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf De berekening van belastingrente (voorheen heffingsrente) vindt voor belastingjaren vanaf 2012 plaats vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar. Daarom raden wij u aan om uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggave voortdurend kritisch te bekijken. Dien voor 1 mei 2015 een verzoek om een te betalen voorlopige aanslag in. Dan wordt u geen belastingrente in rekening gebracht ten aanzien van de belasting waarop het verzoek betrekking heeft. Als u recht heeft op een voorlopige teruggaaf over 2014, krijgt u pas belastingrente vergoed indien de dagtekening van de (voorlopige) aanslag die leidt tot de teruggaaf ligt op of na 1 juli 2015 en de Belastingdienst traag is met het afwikkelen van uw verzoek om teruggaaf. Dit houdt in dat in veel gevallen geen rente meer vergoed wordt op een uitgestelde teruggaaf. Wellicht houdt dit voor u in dat u de teruggave, voor zover u dit al niet doet, beter al gedurende het belastingjaar kunt vragen. Dien zo snel mogelijk een suppletie btw in Zodra u weet dat u btw moet suppleren, moet u de betreffende suppletie ook indienen. Dit geldt voor zowel positieve (teruggaaf) als negatieve (te betalen) suppleties. Doet u dit niet, dan loopt u het risico op een forse boete.

17 Hoofdstuk 2 DGA S EN PERSONEEL 33 Overstappen op de werkkostenregeling: geen ontkomen meer aan De verplichte invoering van de werkkostenregeling gaat op 1 januari 2015 dan eindelijk gebeuren. Voor een aantal werkgevers is de werkkostenregeling voordeliger dan het huidige systeem, voor andere werkgevers juist nadeliger. Enkele aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden kunnen dan meer financieel voordeel opleveren of in ieder geval minder nadeel. De eindheffingsmogelijkheid biedt daarnaast soms de mogelijkheid werknemers op een goedkopere wijze bonussen en dergelijke te doen toekomen. Hoofdstuk 2 DGA S EN PERSONEEL Maar dan wordt het wel de hoogste tijd om in actie te komen. De tijd dringt nu echt. Werkgevers die nog niet zijn overgestapt en/of weinig kennis hebben van de werkkostenregeling adviseren wij die kennis snel eigen te maken. Ook werkgevers die al zijn overgestapt adviseren wij kritisch te (laten) bekijken welke uitkeringen en verstrekkingen in 2015 nog in het belastingvrije forfait kunnen worden ondergebracht, dan wel belast kunnen worden met de eindheffing of alsnog gericht zijn vrijgesteld. De voorgestelde veranderingen in de werkkostenregeling per 2015 kunnen voordeel opleveren maar ook nadeel! De aangekondigde veranderingen zijn divers. Zo komt er de mogelijkheid de werkkostenregeling op concernniveau toe te passen, de regels rond de mobiele telefoon en computers e.d. veranderen, er komt weer een regeling voor personeelskortingen, etc. Maar de vrije ruimte daalt ook van 1,5% naar 1,2%.

18 34 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 2 DGA S EN PERSONEEL 35 Inventariseer uw arbeidsvoorwaarden om de gevolgen van dit ingrijpende voorstel voor uw organisatie in beeld te krijgen. Maak een start met de vormgeving van de nieuwe arbeidsvoorwaarden en reglementen. Deze procedures nemen namelijk doorgaans veel tijd in beslag. BDO heeft een uitgebreid dienstenpakket rond de werkkostenregeling. Kijk daarvoor op Daar treft u ook uitgebreide informatie aan over de werkkostenregeling. Pas de pensioenregeling voor uw werknemers op tijd aan Op 1 januari 2015 wordt de pensioenwetgeving gewijzigd. De jaarlijkse opbouwmogelijkheden worden beperkter en het maximale pensioengevend loon wordt gesteld op De pensioenregeling voor uw personeel moet tijdig hieraan zijn aangepast. Een fiscaal bovenmatige pensioenregeling kan tot bijzonder ingrijpende fiscale consequenties leiden. Schakel uw BDO-adviseur hierbij in. Maak uw decemberuitkering belastingvrij Ook in moeilijkere tijden vinden ze plaats: bonussen en andere extra uitkeringen aan personeel dat zich verdienstelijk heeft gemaakt in het afgelopen jaar. Vaak zijn deze uitkeringen helaas bruto, terwijl in veel gevallen de uitkeringen ook geheel of gedeeltelijk belastingvrij hadden kunnen zijn als werkgever en werknemer afspreken dat de bonus wordt uitgekeerd als onbelaste kostenvergoeding (denk aan reiskosten en voldoende zakelijk gebruikte privé-internetaansluitingen en -telefoons). Uiteraard voor zover dergelijke vergoedingen nog niet zijn verstrekt. Werkgevers die al zijn overgestapt op de werkkostenregeling kunnen mogelijk de vrije ruimte van deze regeling benutten om de bonussen belastingvrij te maken. De Belastingdienst accepteert dat tot per werknemer per jaar, maar naar onze mening zijn er ook ruimere mogelijkheden. Verschuif de eindejaarsuitkeringen naar 2015 Soms kan het verstandig zijn om de eindejaarsuitkeringen, bonussen, etc. waar mogelijk te verschuiven naar Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werkgever in 2015 onder de werkkostenregeling nog extra belastingvrije ruimte over heeft. Personeelsfonds of personeelsvereniging (PV) Uitkeringen en verstrekkingen uit een PV zijn onder voorwaarden belastingvrij. Op een dergelijke manier kunnen werknemers op een voordeligere manier cadeautjes ontvangen of personeelsfeesten of -reizen worden georganiseerd. Eén van de voorwaarden is dat tussen het moment van oprichting en het jaar waarin de uitkeringen worden gedaan (met een maximumperiode van 5 jaar) de werkgever niet meer mag hebben bijgedragen dan de werknemers. Als u nu dus een personeelsfonds opricht kunt u daar al volgend jaar van gebruik maken. Let op! De VAR gaat verdwijnen De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt de Beschikking geen loonheffingen (BGL). Maar die geeft aan de opdrachtgever veel minder zekerheid dan de VAR. Lopende VAR s blijven vooralsnog geldig. Toch is het belangrijk bestaande arbeidsrelaties onder de loep te nemen. Want in tegenstelling tot de VAR die de opdrachtnemer zelf aanvraagt, geldt dat de BGL aangevraagd wordt door opdrachtgever en opdrachtnemer. Dat kan er toe leiden dat u plots tot de conclusie komt dat de arbeidsrelatie toch een dienstbetrekking is. Een tijdige beoordeling van de bestaande arbeidsrelaties kan voorkomen dat u hiermee wordt verrast en mogelijk voor een voldongen feit komt te staan. Voor meer informatie en hulp kunt u terecht bij de specialisten van de Adviesgroep Loon- & Premieheffing van BDO (

19 36 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Hoofdstuk 2 DGA S EN PERSONEEL 37 Een fiets nu het nog kan Voor werkgevers die nog niet zijn overgestapt op de werkkostenregeling is er goed nieuws. Als de werknemer aan de bestaande voorwaarden voldoet, kan de werkgever hem (al dan niet onder het inruilen van loon of vrije dagen) een fiets geven. De fiets of de fietsvergoeding moet dan wel uiterlijk 31 december worden verstrekt. Dat het loon pas in 2015 wordt verlaagd, doet niet ter zake. Raadpleeg voor de exacte voorwaarden uw BDO-adviseur. Dit jaar een tablet geven? Of volgend jaar? De Belastingdienst kijkt (of keek? Zie hierna) bij de beoordeling of een tablet of soortgelijke communicatieapparatuur een computer is of een telefoon naar de beeldschermdiagonaal: tot en met 7 inch is het een telefoon, bij meer dan 7 inch is het een computer. Dat maakt voor de belastingheffing nogal wat uit. Computers zijn onbelast als deze voor ten minste 90% zakelijk worden gebruikt, telefoons zijn dat al bij een zakelijk gebruik van meer dan 10%. Hof Amsterdam deelde deze mening niet en vindt tablets meer op een telefoon lijken. Dat zou betekenen dat aan diegenen die nu met instemming van de Belastingdienst een onbelaste mobiele telefoon(vergoeding) krijgen, een tablet kan worden gegeven. Onder de nieuwe werkkostenregeling per 2015 zou dat alleen onbelast kunnen als aan het zogeheten noodzakelijkheidscriterium is voldaan. En wanneer dat het geval is, is niet altijd zo duidelijk. Dit jaar een tablet geven lijkt dus een goed idee. Inmiddels heeft de staatssecretaris gemeld dat hij cassatie zal aantekenen tegen de uitspraak van het Hof. Wie zekerheid wil hebben zal dus even moeten wachten met het verstrekken van een tablet. Beoordeel uw (gebruikelijk) loon Als DGA wordt u geacht minimaal een gebruikelijk loon te genieten. De regels met betrekking tot het vaststellen van het gebruikelijk loon gaan op een aantal punten veranderen. In principe gebeurt dat al per 1 januari 2015, al geldt er voor DGA s die een ruling hebben met de Belastingdienst en die door de Belastingdienst niet is opgezegd een overgangsregeling. Die houdt ruwweg in dat uw gebruikelijk loon, als dat in 2013 meer bedroeg dan , in 2015 op 75/70 van dat bedrag moet worden gesteld. Maar ook hierop gelden uitzonderingen. Raadpleeg uw adviseur om te bespreken welke gevolgen de veranderingen voor u hebben. DGA: overweeg te stoppen met verdere pensioenopbouw Een goed pensioen is een waardevolle bezitting. Het geeft financiële rust als u als DGA stopt met werken. Het is dan ook zaak om zorgvuldig om te gaan met uw opgebouwde pensioenrechten in uw BV. Ook partnerpensioen moet uiteraard goed geregeld zijn. Een oudedagsvoorziening hoeft echter niet per se via een pensioen plaats te vinden, maar kan ook op een andere wijze worden opgebouwd. Vanuit fiscaal perspectief is pensioen minder aantrekkelijk indien u bij uitkering van het pensioen 52% belasting betaalt. Pensioenopbouw levert namelijk een belastingbesparing op van 40%-43,75%. Hebt u voldoende pensioen opgebouwd, dan kan het voordelig zijn om daarmee te stoppen en te bekijken op welke wijze u voorts in uw oudedagsvoorziening wilt voorzien.

20 Hoofdstuk 3 PRIVÉ 39 Toekomstvoorzieningen: pensioenen en lijfrenten Pas uw pensioenregeling aan voor 1 januari 2015 De fiscale wetgeving voor pensioenen wordt gewijzigd per 1 januari De jaarlijkse opbouwmogelijkheden worden wat kleiner en het maximale pensioengevend loon wordt afgetopt op Zorg dat uw pensioenregeling voor dit moment is gewijzigd. Als dit niet voor 1 januari gewijzigd is, is er sprake van een onzuivere pensioenregeling. Dit kan leiden tot het direct afrekenen over de totale pensioenaanspraak. Bereken uw pensioentekort met de juiste gegevens Als u een pensioentekort heeft, kunt u premies voor lijfrenten ten laste van uw inkomen brengen op grond van de jaar- en/of reserveringsruimte. Van een pensioentekort is al snel sprake als u een auto van de zaak heeft of een bedrijfspand aan de eigen BV verhuurt. Voor de pensioentekortberekening over 2014 moet u uitgaan van de gegevens (pensioenaangroei en inkomen) uit het voorafgaande kalenderjaar (2013). Maak nog gebruik van de hogere aftrekruimte voor uw lijfrente Per 1 januari 2015 wordt de maximale aftrek voor lijfrenten lager. In plaats van 15,5% van de premiegrondslag is nog maar 13,8% aftrekbaar. Maak daarom nog in 2014 gebruik van uw lijfrentepremieaftrek. Hoofdstuk 3 PRIVÉ Betaal uw lijfrentepremie op tijd Uw lijfrentepremie (behoudens stakingswinstlijfrenten) moet uiterlijk op 31 december zijn betaald om de premie nog in 2014 in aftrek te brengen.

Fiscale eindejaarstips 2015

Fiscale eindejaarstips 2015 Fiscale eindejaarstips 2015 Bij de presentatie van het belastingplan 2016 was het al duidelijk: de voorgenomen belastingherziening komt er voorlopig nog niet. Dit neemt niet weg dat dit in Den Haag nog

Nadere informatie

1. Ondernemer en onderneming. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 8

1. Ondernemer en onderneming. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 8 1. Ondernemer en onderneming RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 8 1.1 Toets de meewerkaftrek of arbeidsbeloning van uw meewerkende partner Als uw partner meewerkt in uw onderneming,

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief november 2014 Nieuwsbrief november 2014 Het jaar 2014 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 Omdat mensen tellen. Wat moet u echt nog dit najaar doen, of juist niet. 2 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2015 BDO VOORWOORD VOORWOORD De aangekondigde brede belastingherziening gaat

Nadere informatie

PAG 6 VERLAAG DE GRONDSLAG VAN BOX 3 PAG 7 BENUT SLIMME MOGELIJK HEDEN GIFTENAFTREK PAG 8 WETTELIJK MINIMUMJEUGDLONEN PER 1 JANUARI 2016

PAG 6 VERLAAG DE GRONDSLAG VAN BOX 3 PAG 7 BENUT SLIMME MOGELIJK HEDEN GIFTENAFTREK PAG 8 WETTELIJK MINIMUMJEUGDLONEN PER 1 JANUARI 2016 PAG 2 BV OF EENMANSZAAK? PAG 3 OVERWEEG TE STOPPEN MET VERDERE PENSIOENOPBOUW PAG 4 VOORKOM VERLIESVERDAMPING PAG 5 NEEM EEN HYPOTHEEK BIJ UW EIGEN BV PAG 6 VERLAAG DE GRONDSLAG VAN BOX 3 PAG 7 BENUT SLIMME

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] Fiscale eindejaarstips Vennootschapsbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Voorwoord. Ook in 2016 staat we als kantoor voor je klaar. Amsterdam December 2015. Met vriendelijke groet, Practical Accounting

Voorwoord. Ook in 2016 staat we als kantoor voor je klaar. Amsterdam December 2015. Met vriendelijke groet, Practical Accounting Eindejaartips 2015 Voorwoord De aangekondigde brede belastingherziening gaat vooralsnog niet door. Maar toch is dit dossier nog niet van de politieke tafel. Het pensioen in eigen beheer zal ingrijpend

Nadere informatie

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling.

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling. Vennootschapsbelasting - eindejaarstips Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013 In 2013 bestaat voor vennootschappen opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Vennootschapsbelasting Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80% Als de vennootschap 2012 met winst heeft afgesloten maar in 2013 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief november 2015 Nieuwsbrief november 2015 Het jaar 2015 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013 Eindejaarstips 2013 Voor iedereen Samenwoners regel fiscaal partnerschap Woont u samen maar voldoet u niet aan de regels voor fiscaalpartnerschap, regel dan voor 1 januari 2014 een samenlevingscontract

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2016

Nieuwsbrief november 2016 Nieuwsbrief november 2016 Het jaar 2016 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2012. Omdat mensen tellen.

EINDEJAARSTIPS 2012. Omdat mensen tellen. EINDEJAARSTIPS 2012 Omdat mensen tellen. EINDEJAARSTIPS 2012 Omdat mensen tellen. VOORWOORD Voor u liggen de Eindejaarstips 2012. Wat moet u echt nog dit najaar doen, of juist niet, om voordeel te behalen.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSS Het einde van het jaar komt in zicht. Graag willen wij van Administratiekantoor Janse BV u informeren wat u echt nog dit najaar moet doen (of juist

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013 INKOMSTENBELASTING. Algemeen

Eindejaarstips 2013 INKOMSTENBELASTING. Algemeen INKOMSTENBELASTING Algemeen Middelingsteruggave bij sterk wisselend inkomen Als de hoogte van de belastbare inkomens in box 1 (werk en woning) over drie opeenvolgende jaren sterk heeft gewisseld, kan aanspraak

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Herziening aftrek voorbelasting Auto van de zaak Werkkostenregeling

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Ondernemers en ondernemingen

Ondernemers en ondernemingen Ondernemers en ondernemingen Ondernemers - algemeen De BV, wel of niet iets voor u? De rechtsvorm waarin uw onderneming gedreven wordt, is uitermate bepalend voor de belastingdruk op de winst en de liquiditeit.

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Nieuwsbrief eindejaarstips 2009 Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Voor de investeringsaftrek een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag is het bestelmoment bepalend.

Nadere informatie

Eindejaarstips

Eindejaarstips Eindejaarstips 2016 In dit document vindt u de belangrijkste eindejaarstips voor de BV/IB ondernemer. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Lenssen ondersteunt ondernemers

Nadere informatie

Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Tips voor ondernemers en rechtspersonen www.stolk-accountants.nl Tips voor ondernemers en rechtspersonen Pro iteer optimaal van de investeringsaftrek en voorkom dat u door veel kleine investeringen de drempel van 2.300 net niet haalt. Vergeet

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor zzp ers, eenmanszaken en vof s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl ` Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl Tolbert, 16 december 2013 Betreft: Informatiebrief 2013/2014 Beste klant, Allereerst

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Bram Faber 21 september 2016 Inhoud: Ontwikkelingen in 2016? Wat zijn de voorstellen uit het Belastingplan? De ontwikkelingen 3 De ontwikkelingen 4 De ontwikkelingen

Nadere informatie

VOORBEREIDEN JAARREKENING EN E-BOOK

VOORBEREIDEN JAARREKENING EN E-BOOK E-BOOK VOORBEREIDEN JAARREKENING EN AANDACHTSPUNTEN - EDITIE 2016 INLEIDING Beste lezer, Voor u ligt alweer de vierde editie van het E-Book Voorbereiden Jaarrekening. In dit geheel ge-update E-Book zijn

Nadere informatie

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015 Deze nieuwsbrief bevat tips over zaken voor ondernemers en rechtspersonen, die u in 2015 nog kunt ondernemen. Daarnaast vindt u op www.eshuis.com nog veel meer interessante eindejaarstips. Wenst u een

Nadere informatie

Hoe oud zijn uw debiteuren?

Hoe oud zijn uw debiteuren? Fiscaal Uitgave van het Register Belastingadviseurs 04 Klantennieuwsbrief met actuele en praktische artikelen, speciaal voor klanten van leden van het RB. nummer 4 2017 Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon

Nadere informatie

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden!

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Optimaliseer uw ondernemersinkomen 2013 Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Als u ervoor gekozen heeft te ondernemen in de bv, krijgt u meteen meerdere petten op.

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

LEGAL TAX Fiscale eindejaarstips 2016

LEGAL TAX Fiscale eindejaarstips 2016 Fiscale eindejaarstips 2016 December 2016 Het einde van het jaar 2016 komt weer in zicht en nu de Tweede Kamer het Belastingplan 2017 heeft aangenomen wordt het fiscale landschap voor 2017 duidelijker.

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

Enkele Highlights. Nieuwsbrief December 2013

Enkele Highlights. Nieuwsbrief December 2013 Enkele Highlights v Eindejaarstips 2013 v Minimumlonen 01-01-2014 v Afdrachtvermindering onderwijs wordt subsidie v G-rekening wordt depot met ingang van 01-07-2014 De afdrachtvermindering onderwijs wordt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV 110.00

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

Wet werken aan winst in Staatsblad

Wet werken aan winst in Staatsblad Wet werken aan winst in Staatsblad De Wet werken aan winst is op 12 december 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de meeste wijzigingen ingevolge deze wet op 1 januari 2007 in werking

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Benut uw mogelijkheden!

Benut uw mogelijkheden! Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga (2013) Benut uw mogelijkheden! Huizen, november 2013 1 Introductie Als u ervoor gekozen

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2011 VOOR VRIJ ONDERNEMEN

EINDEJAARSTIPS 2011 VOOR VRIJ ONDERNEMEN EINDEJAARSTIPS 2011 VOOR VRIJ ONDERNEMEN EINDEJAARSTIPS 2011 VOOR VRIJ ONDERNEMEN VOORWOORD Voor u liggen de Eindejaarstips 2011. Wat moet u echt nog dit najaar doen, of juist niet, om voordeel te behalen.

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

Advieswijzer. Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij 13-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv s een fiscale

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips nieuwe perspectieven

Fiscale eindejaarstips nieuwe perspectieven Fiscale eindejaarstips 2016 nieuwe perspectieven 2 Fiscale eindejaarstips 2016 BDO Voorwoord Het Belastingplan 2017 en de tegelijk gepubliceerde wetsvoorstellen brengen in het algemeen geen rigoureuze

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN BELASTINGPLAN 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN door Henk Bosman AA - INKOMSTENBELASTING/ VENNOOTSCHAPSBELASTING door Bennie Wijnne AA SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 door Kees Westeneng AA/Fb

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2016/2017

EINDEJAARSTIPS 2016/2017 EINDEJAARSTIPS 2016/2017 Pagina 1 van 25 Inhoud 1. Ondernemer en onderneming... 5 1.1 Toets de meewerkaftrek of arbeidsbeloning van uw meewerkende partner... 5 1.2 Bepaal welke investeringsaftrekken u

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN

EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN Voorwoord Beste cliënt, beste relatie, Daar zijn ze weer! De Eindejaarstips en Aandachtspunten 2016! Tips en aandachtspunten Het jaar 2016 loopt langzaam aan naar een einde

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016 / 2017

RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016 / 2017 RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016 / 2017 Inhoudsopgave 1. Ondernemer en onderneming... 7 1.1 Toets de meewerkaftrek of arbeidsbeloning van uw meewerkende partner... 8 1.2 Bepaal welke investeringsaftrekken

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2 LOONHEFFINGEN Loonheffingen...2 - In 2015 meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens... 2 - Bent u klaar voor de werkkostenregeling?... 2 - Werkbonus vervalt... 3 - Nieuwe norm voor gebruikelijk

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie