Help, ik heb een stamrecht BV!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Help, ik heb een stamrecht BV!"

Transcriptie

1 Help, ik heb een stamrecht BV! Do s & Dont s voor Stamrecht BV s Agenda Even voorstellen Wat is een Stamrecht BV Financieel beheer Rollen DGA Oprenten, rendement, uitkeren Do s & Dont s Geld aan de BV onttrekken Lenen Uitkeren Diverse onderwerpen Vragen / opmerkingen / open discussie

2 Wat is een Stamrecht BV Etymologie 'Stammrecht Het stamrecht als fiscaal instrument is ingevoerd in 1941 Etymologie: Stammrecht, n. Recht, einen Baumstamm im Walde zu schlagen. Crecelius Oberhess. wb auch die für Ausübung einer solchen Freiheit an den Förster zu zahlende Abgabe: "die Herrn sollen es (das Holz zum Hausbau) Ihme auch geben, darumb soll der arme Mann den Herrn ein Sester Weins geben unndt dem Förster sein Stammrecht aussrichten. Stamrecht is dus het recht om een boomstam in stukken te hakken en dat de boswachter er pas belasting over heft als het hout wordt opgehaald Ontslagvergoeding: loonbelasting niet heffen bij het ontvangen van de ontslagvergoeding maar pas later bij het uitkeren Het stamrecht is helaas afgeschaft voor ontslagvergoedingen toegekend na 1 januari 2014

3 De Stamrecht BV (1) Een stamrecht BV is een kleine verzekeringsmaatschappij deze beheert een bruto ontslagvergoeding keert later periodiek uit en rekent dan pas belasting af draagt loonbelasting en bijdrage ZVW af aan de BD keert het netto deel uit aan cliënt (de verzekerde) heeft meestal maar één cliënt (de verzekerde) en belooft aan cliënt om het geld te laten groeien ( oprenten ) moet dus rendement maken om verlies te voorkomen directeur heeft meestal ook alle aandelen deze noemen we DGA: directeur grootaandeelhouder als alles is uitgekeerd kan de BV worden opgeheven en gaat een eventuele resterende winst naar de aandeelhouder(s) De Stamrecht BV (2) DGA (directeur van de BV) en cliënt zijn dezelfde persoon maar verschillende entiteiten! verhouding is als verzekeringsmaatschappij t.o.v. verzekerde De BV moet zakelijk handelen handelen zoals een verzekeringsmaatschappij of bank zou handelen mag dus de DGA (of verwanten) niet bevoordelen BV en verzekerde stellen een stamrechtovereenkomst (SRO) op met o.m. dat alles voldoet aan de wet m.b.t. stamrechten vastleggen oprenting en kosten- en winstopslag Deze kunnen kan later niet meer worden aangepast begunstiging: uitkeringsgerechtigden na overlijden cliënt Deze begunstiging kan later nog wel worden aangepast dat het recht op elk moment kan worden omgezet in een ander soortgelijk recht zolang het blijft voldoen aan de wet

4 Stamrecht BV (3) Mogen omzetten in een ander soortgelijk recht betekent dat je zeer flexibel bent in de timing en de hoogte van de uitkeringen. Zie ook deel uitkeringen Je kunt de uitkeringen ook tijdelijk stopzetten als je bijvoorbeeld een andere baan hebt gevonden (< AOW leeftijd) De DGA beheert zelf het geld en kan het investeren waar hij/zij wilt, mits het "zakelijk" gebeurt. geld investeren in een startende onderneming. aan DGA of derden een lening/hypotheek verstrekken Nadeel: het kost tijd en aandacht, er zijn jaarlijkse kosten zoals bankkosten en opstellen jaarrekening/vpb Voor dat laatste kan de Stamrecht Ingenieur je goedkoop ondersteunen Rollen van de DGA De DGA speelt meestal de volgende rollen in de stamrecht BV: Directeur Moet de BV besturen en voldoende winst laten maken om ervoor te zorgen dat de BV later het geld aan de verzekerde uit kan betalen Aandeelhouder Heeft er belang bij dat de BV veel winst maakt ivm dividend Verzekerde / cliënt Heeft een ontslagvergoeding bij de BV gestort en een contract (SRO) afgesloten om later uitkeringen te ontvangen; wil hoge uitkeringen Leningnemer Leent geld van de BV of heeft een negatief 'saldo rekening courant' Administrateur / Accountant Ook bij uitbesteden heeft DGA heeft altijd de eindverantwoordelijkheid Deze rollen hebben vaak tegengestelde belangen! Hou alles zuiver, dus regel alles zakelijk met goede overeenkomsten

5 Beheer Stamrecht BV Het beheer komt neer op de volgende zaken Beleggen van het kapitaal Kapitaal optimaal laten renderen Het doen van de uitkeringen Afdracht loonbelasting en ZVW Uitkeren aan jezelf Opstellen jaarstukken Jaarrekening, balans, W/V Goedkeuring Algemene Vergadering Aangifte Vennootschapsbelasting Verkorte rapportage KvK Het lijkt veel maar het is prima te doen en erg interessant! Voornaamste zorg is laten renderen van het kapitaal Administratie Stamrecht BV In een commerciële BV spelen veel meer zaken een rol dan in een stamrecht BV zoals BTW, voorraadbeheer, bonnetjes, veel meer mutaties, onbetaalde facturen etc. Het opstellen van de jaarrekening en de VpB van een stamrecht BV is veel simpeler en kan dan ook een stuk goedkoper In de meeste stamrecht BV s gebeurt bijna niks! Je hoeft maar zelden met de administratie bezig te zijn. Eenmaal per jaar: Jaarrekening / VpB / KvK Bedragen boven splitsen en onderbrengen bij verschillende banken vanwege het deposito garantiestelsel Een wat lager bedrag is beter i.v.m. bijgeschreven rente!

6 Als Referentie: Afstorten als Lijfrente bij VM Is weg, blijft weg! Renderen en uitkeringen Ontslagvergoeding Lijfrente Stamrecht BV: Kosten- en stamrechtvoorziening Kosten- en winstopslag Kosten-/winstvoorziening (5%) Blijft binnen BV! Stamrechtvoorziening (95%) Ontslagvergoeding moet worden opgerent!

7 Oprenten en de Stamrechtovereenkomst Als je bij een verzekeringsmaatschappij een bedrag stort, verwacht je dat het geld aangroeit. Het bedrag met rente wordt dan de basis voor je uitkering. Er komt een polis van de VM waarin alles wordt vastgelegd, incl. wat er moet gebeuren bij overlijden. Een stamrecht BV is ook een verzekeraar, dus hier verwacht je als klant ook dat het geld aangroeit! Daarom leg je vast hoe je afgedragen ontslagvergoeding aangroeit - dat heet oprenten. Ook hier maak je een contract tussen jezelf en de stamrecht BV: de stamrechtovereenkomst waarin je alles vastlegt. Deze kan later niet meer worden veranderd (behalve op twee punten). De stamrechtovereenkomst is een zeer belangrijk document! Investeringen / Beleggingen Oprichtingskosten Kostenvoorziening Kas Stamrechtvoorziening Op een spaarrekening zetten is ook 'beleggen'!

8 Oprenting en Rendement De BV maakt rendement op het kapitaal = winst De BV moet de stamrechtvoorziening oprenten = verlies oprenting meestal gerelateerd aan het 'u-rendement', soms vast u-rendement is gebaseerd op het gemiddelde effectieve rendement van in de Officiële Prijscourant genoteerde obligatieleningen m.a.w. een rendement dat je kunt halen bij conservatief beleggen er is geen oprenting over de kostenvoorziening Een typische stamrecht BV maakt in de praktijk een geringe winst of verlies (soms een paar honderd Euro) Een voorbeeld van een simpele stamrecht B.V. verduidelijkt dit. ontslagvergoeding oprichtingskosten 800 kostenvoorziening 5% = 5000 waarvan dus 4200 overblijft. Investeringen / Beleggingen Oprichtingskosten Kas Kostenvoorziening Stamrechtvoorziening Het geld in de kostenvoorziening rendeert gewoon mee!

9 Balans voor en na Oprichting Na Storting Kas Stamrechtvoorziening Kostenvoorziening 5000 Na afrekening Kas Stamrechtvoorziening oprichtingskosten Kostenvoorziening 4200 Beleggen Investeringen Stamrechtvoorziening Kas 200 Kostenvoorziening 4200 Winstreserve 0 Een voorziening is een potje: waarvoor is het geld bedoeld Het fysieke geld rendeert, staat dus los van voorzieningen Voor de winst is er een aparte voorziening: de winstreserve Noot: De 10 geplaatst kapitaal zijn niet meegenomen Oprenting en Rendement (2) Aangroeien Uitkeren Winst beleggingen 1.00% 1.40% 1.50% 0.00% 0.00% Geinvesteerd bedrag Kas Oprentingspercentage 1.25% 1.25% 1.25% Stamrechtverplichting Kosten Kostenvoorziening W/V Cumulatieve W/V VpB betalen! *) 2014 na verrekening oprichtingskosten

10 Oprenting en Rendement (3) Investeringen Oprenting Winst/Verlies Winst- of verlies hangt af van het verschil in groei van investeringen en stamrechtvoorziening Balans tot Opheffing Na jaar 1 Investeringen Stamrechtvoorziening Kas 200 Kostenvoorziening 4180 Winstreserve 198 Na jaar 2 Investeringen Stamrechtvoorziening Kas 200 Kostenvoorziening 3960 Winstreserve 0 Na jaar 3 Investeringen Stamrechtvoorziening Kas 200 Kostenvoorziening 3740 Winstreserve 300 Na uitkeren 1 Investeringen Stamrechtvoorziening Kas 200 Kostenvoorziening 3520 Winstreserve 300 Na uitkeren 2 Investeringen 3400 Stamrechtvoorziening 0 Kas 200 Kostenvoorziening 3300 Winstreserve 300 Eindbalans Investeringen 0 Stamrechtvoorziening 0 Kas 3600 Kostenvoorziening 0 Winstreserve 3600

11 Rendement Oprenting Investeringen Oprenting Winst/Verlies In het algemeen: kleine winst die er als dividend uitkomt Rendement > Oprenting Investeringen Oprenting Winst/Verlies Winst die er als dividend uitkomt

12 Rendement < Oprenting Investeringen Oprenting Winst/Verlies Verlies! Als geld op is gaat de BV failliet! BD checkt dan 'zakelijk handelen' Effecten van Oprenting: Hoeveel gaat naar DGA? Investeringen Oprenting Winst/Verlies Investeringen Oprenting Winst/Verlies Investeringen Oprenting Winst/Verlies DGA krijgt in het algemeen het gerendeerde kapitaal! Het merendeel wordt belast als IB, klein deel als dividend. Dus: kosten laag houden en rendement halen...!

13 Uitkeringen en Opheffing Cum.Winst Kosten Uitkeringen 3600 O p h e f f e n Netto winst Box 2 (25%) -DvB Dividendbelasting (15%) Dividend Vennootschapsbelasting (20% van de belastbare winst over de jaren heen) Do s & Dont s

14 Hoe Kun Je Legitiem Geld uit de BV Halen? Uitkeringen doen (zie later in deze presentatie) Geld lenen van de BV Leningsovereenkomst tussen jezelf en de BV maken met: zakelijke rente terugbetalingsregeling zekerstelling Bedenk: het geld moet eens terug naar de BV om uit te keren! Ik zie regelmatig dan men wel erg gemakkelijk bij de BV leent Onthoud altijd dat het bruto geld betreft! Rekening Courant Directie DGA mag tot schuld hebben bij de BV zonder er rente over te hoeven betalen! Schuld ? Dan rente betalen over het hele bedrag! Of de regeling zo blijft is nog de vraag! Geld uit de BV halen - Dividend Hoewel formeel toegestaan moet je als DGA van een stamrecht BV nooit tussentijds dividend aan jezelf uitkeren Als je dividend uitkeert gaat de BD de fiscale waarde van de stamrechtvoorziening bepalen met fiscale rekenrente van 4% Als deze fiscale waarde hoger is dan de waarde op de balans dan laat je onvoldoende reserves in de BV BD kan alles in een keer belasten Als deze waarde lager is (zal nu meestal het geval zijn) dan beschouwt de BD deze als winst --> nu VpB betalen Later is de betaalde VpB vaak moeilijk of niet te compenseren! Kortom: als stamrecht BV keer je pas dividend uit als (nagenoeg) het hele stamrecht is uitgekeerd!

15 Geld uit de BV halen Dividend (2) Uitkering 100k in 10 jaar met 1% rekenrente Terugrekenen met 4% fiscale rente versimpelde berekening Fiscale winst 2014: VpB 2014: = gaat van je eigen vermogen af Het zal niet gemakkelijk zijn dit bedrag weer terug te verdienen! Moet bovenop kosten en oprenting Kortom: nooit tussentijds dividend uitkeren!! Lening Eigen Woning (1) "Je kunt je hypotheek aflossen met de ontslagvergoeding" Mooi niet! Je kunt hooguit (een deel van) de hypotheek oversluiten Voordeel = mooi rendement De winst die anders de bank maakt is nu voor de BV Dus in het algemeen: goed rendement met dividend Maar uiteindelijk moet het geld weer terug naar de BV! Ga na of de BV aan de verplichtingen kan blijven voldoen! De BV móet op zeker moment gaan uitkeren Bij(dreigende) onderdekking: nooit lening eigen woning nemen! Zorg dat je later het geld weer bij een bank gefinancierd krijgt! Je mag de voorwaarden van bestaande hypotheek meenemen Annuïtair moet wel bij verhoging hypotheek Notarisakte niet nodig voor lening eigen woning

16 Lening Eigen Woning (2) Een goede leenovereenkomst is een must! Modelovereenkomst aanwezig voor cliënten Rentepercentage hangt af de markt Maak een screendump van de rente die je gebruikt als referentie Beetje hoger of lager is ook OK - hangt af van je eigen specifieke situatie Gebruik een wat hoger rentepercentage als je nu weet dat: je nu 52% belasting betaalt en bij uitkeren 42% of het er als winst/dividend uitkomt (40% effectieve belasting) Gebruik een wat lager rentepercentage als je nu en bij uitkeren dezelfde belasting betaalt èn je met verlies zult eindigen of je het nu financieel ruimer wilt hebben Voor een nieuwe Lening Eigen Woning is er in een aantal gevallen een meldingsplicht (geen goedkeuringsplicht) bij de BD. Lenen aan Jezelf "Je kunt jezelf lekker goedkoop een lening verschaffen" Mooi niet! De BV dient zakelijk te handelen en dus moet een lening worden afgesloten tegen zakelijke marktrente. De BD kan een lage rente beschouwen als afkoop van het stamrecht Lenen aan jezelf mag, maar zorg altijd voor een goede leningsovereenkomst Zakelijke rente zoals gangbaar in de financiële markt Tot 25% afwijken leidt i.h.a. niet tot problemen met de BD Terugbetalingsregeling De BV moet aan haar verplichtingen kunnen blijven voldoen Zekerstelling Pas op! Veel DGA s lenen te veel en te gemakkelijk bij de BV! Vergeet nooit: de stamrecht BV beheert bruto geld

17 Kostenvoorziening Besteden Echt gehoord: "Je kunt een auto kopen van de kostenvoorziening" Mooi niet! De BD kan dit beschouwen als privé onttrekking! Mogelijk gevolg: direct 52% belasting De kostenvoorziening is bedoeld voor de oprichtingskosten en de beheerskosten gedurende de looptijd van de BV Deze moet binnen de BV blijven Heb meegemaakt dat die 5% naar privé was geboekt! Auch! Je kunt wel een lening afsluiten Of gebruiken maken dat je tot negatief staan Geld moet op termijn terug naar de BV het blijft een lening! Bij BV s met 18k aandelenkapitaal ligt dat wat genuanceerder Afrekenen met 18k aandelenkapitaal op het einde Aftrekbare Kosten De BV mag uitsluitend kosten aftrekken die de BV maakt voor het beleggen en uitkeren van het stamrechtkapitaal Bankkosten, kosten advies beleggen, beheerskosten Kosten opstellen jaarrekening/vpb/kvk Kantoorbenodigdheden, computer/laptop/scanner/printer Kosten zakelijk verteer/representatie zijn slechts beperkt aftrekbaar Een deel internet kosten en deel telefoonkosten zijn wel erg kleine geldstromen ik zelf doe het nooit! Zeker niet aftrekbaar zijn privé zaken Kosten bijscholing om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten Kosten van netwerkgesprekken Kortom: aftrekbaar zijn alleen kosten waarvan je aannemelijk kunt maken dat ze zakelijk zijn voor de stamrecht BV

18 Het Doen van de Uitkeringen Voorwerk Lange termijn plan maken - als je twijfelt: aan BD voorleggen Loonheffingennummer aanvragen In lopende maand Vanuit bruto salaris met groene tabel de afdrachten bepalen loonbelasting (groene tabel) en bijdrage ZVW Het netto deel overmaken naar privé Voor het einde van de erop volgende maand Aangifte doen via het aangifteprogramma De afdrachten doen tijdig overmaken! Je kunt begin van het jaar alle aangiftes in een keer doen Naar jezelf een jaaroverzicht sturen van de aangegeven bedragen Instructie verkrijgbaar voor cliënten van de Stamrecht Ingenieur Er is een minimale uitkeringsduur bepaald door de sterftekans Uitkeringen - Criteria De uitkeringen moeten uiterlijk beginnen in het kalenderjaar waarin je de AOW leeftijd bereikt (dus in december van dat jaar) Daarna mag je niet meer stoppen, maar je mag nog wel de uitkeringen variëren binnen een bandbreedte 1:10 Slim: uitkeringen zo plannen dat je binnen het 42% tarief blijft! Toestemming BD is niet vereist, maar kan geen kwaad Leeftijd Maanden max De minimale duur bepaalt tevens de maximale uitkering. Zie de tabel voor een SRV van (SRV = 95% ontslagvergoeding + oprentingen) Je mag altijd stoppen en later opnieuw gaan uitkeren max per maand voor SRV = 100k, indicatieberekening

19 Uitkeringsfase Actuarieel berekenen? Actuarieel berekenen is meestal niet nodig Meestal staat in de stamrechtovereenkomst: Op de ingangsdatum wordt de beschikbare som *) omgezet in een periodieke uitkering op basis van tarieven die levensverzekeraars op dat moment hanteren voor dergelijke uitkeringen. Dus we kunnen een offerte opvragen en daarvan uitgaan De BD doet dat zelf ook in model-stamrechtovereenkomst De hoogte van het bedrag van de periodieke uitkeringen is bepaald op basis van de offerte van (naam levensverzekeraar) van (datum). Aanpak: offerte opvragen via Internet en annuïtair uitwerken! Als je twijfelt: voorstel voorleggen aan de BD Voorbeeld: 100k, uitkeren per kwartaal, offerte NN *) 95% van ontslagvergoeding + oprentingen Offerte via Internet

20 Uitwerken in Uitkeringsplan Periode SRV Uitkering Rente Vrijval SRV eind pe Uitwerken: exacte rente% bepalen. Check: eind-srv moet 0 zijn. Stamrechtvoorziening einde boekjaar is vet weergegeven Noot: De BD kan stellen dat doorlopende en initiële kosten ten laste van de kostenvoorziening moeten komen. Dan uitgaan van een offerte met kostenspecificatie en daaruit de effectieve rente berekenen Uitkeren - Alternatief Wat veel stamrechters doen is: eruit halen als je het nodig hebt! Zolang het voldoet aan de regels qua sterftekans minimum looptijd, bepaalt ook de maximale uitkering Later de SRV berekenen met voortschrijdende oprenting Voorbeeld: vier uitkeringen van 2000 elke drie maanden, oprenting: 2.4%/jr = 0.2%/mnd Zie verloop SRV van 28 februari naar 31 maart Het is niet zoals het zou moeten maar het is zeer verdedigbaar

21 Actuarieel Berekenen Sinds enige tijd heb ik toegang tot actuariële software Ik kan dan ook actuariële berekeningen maken en de hoogte van de uitkeringen bepalen Teven genereer ik dan een lijst van de fiscale waardering van de stamrechtvoorzieningen per einde boekjaar van de lopende uitkeringen (dus voor de hele uitkeringsperiode) Stukje zelfwerkzaamheid: je zorgt als onderdeel van het proces zelf voor een commerciële referentie door een offerte op te vragen (zie vorige slides) Prijs voor een uitkeringsplan met waarderingsverloop van de stamrechtvoorzieningen: 50 (ex.btw) De Belastingdienst De Belastingdienst moet checken of het allemaal wel volgens de regelen der kunst is gebeurd Zij hebben een aantal interne richtlijnen, maar iedere inspecteur heeft zijn eigen autonomie Zo zijn de richtlijnen van het CAP ("Centraal Aanspreekpunt Pensioenen" dat ook over stamrechten adviseert) niet bindend De meeste inspecteurs zijn overigens zeer redelijk en kijken om 5 uur ook graag terug op een plezierige werkdag! Je moet bij de BD je beslissingen "aannemelijk" kunnen maken Als het echt fout gaat (bijvoorbeeld forse verliezen op de aandelenmarkt): vraag een persoonlijk gesprek aan. Vergeet nooit: de stamrecht BV beheert bruto geld!

22 Rendement Maken met de Stamrecht BV Hoe meer rendement je maakt, hoe meer er voor jezelf uitkomt: dus kosten laag houden, ook al zijn ze "aftrekbaar" - het gaat direct van het dividend af en je betaalt zo'n 60% zelf! Spaarrekeningen - goed rondkijken voor hoge rente Let ook op verborgen kosten (afsluit-, transferkosten e.d.) Spreiden risico i.v.m. garantiedeposito stelsel Je mag niet privé over het geld beschikken: altijd koppelen aan BV! Meer winst maken: 'denken als bank'! Geld uitlenen - zakelijke rente, aflossingschema en zekerstelling Lening eigen woning, maar bedenk dat eens het geld terug moet! Deel in effecten beleggen, maar (zeer) defensief profiel Ik zie vaak dat BV s met aandelen forse verliezen maken! Altijd: zakelijk handelen Aanpassen Stamrechtovereenkomst (SRO) Middels een addendum zijn twee zaken aan te passen: 1 De begunstiging bij overlijden Normaalgesproken is de begunstiging na overlijden als volgt: 1. je partner als je nog niet bent begonnen met uitkeren 2. je partner en/of kinderen als er tenminste 1 uitkering is geweest 3. je kinderen als je partner overlijdt voordat je zelf overlijdt Kinderen zijn (volgens de formulering in de wet) jonger dan 30! Heb je een kind 30 of ouder en een jonger dan 30 dan gaat het recht op de uitkeringen alleen over de jongste! Dit levert in de praktijk vaak veel moeilijkheden op 2 Als in je SRO staat dat je uiterlijk moet beginnen met uitkeren in het jaar waarin je 65 wordt is dat aan te passen naar het jaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt Andere zaken in de SRO zijn niet aan te passen

23 Tenslotte Enkele Specifieke Vragen van Stamrechters (1) Wanneer moet ik de BD inlichten? Als je jezelf van uit de BV een hypotheek verschaft vanwege privé IB, niet de BV Zeer wenselijk als je fors verlies maakt Als je dat een goed idee vindt voor je gemoedsrust Hoe bied je zaken aan aan je boekhouder? Is per adviseur verschillend Bij mij: kopie van alle mutaties (xls, csv), jaaroverzicht bank(en), details aandelen en leningen zie ook mijn website Welke verslagen/rapporten móeten er gemaakt worden? VpB indienen en deponeren publicatiebalans bij de KvK móet Er is geen extern instituut dat controleert of de jaarrekening en de notulen AVA er zijn, maar het is zeer wenselijk deze te hebben, bijvoorbeeld i.g.v. controle BD

24 Enkele Specifieke Vragen van Stamrechters (2) Hoe verreken ik privé betaalde oprichtingskosten? Declaratie maken (Word/Excel) en overmaken Mag ik kosten van scholing aftrekken in de BV? Kosten van scholing om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten zijn privé kosten en kunnen worden meegenomen in je IB Het is te verdedigen dat je als directeur een cursus beleggen volgt bij Alex als je het stamrecht geld wilt beleggen in aandelen "Wat gebeurt er als de Stamrecht Ingenieur wegvalt?" Ik houd zelf in ieder geval nog een jaar of 10 de stamrecht BV aan. Met de geleverde gedetailleerde jaarrekening die ik lever kan iedere andere adviseur zo aan de slag! Mag ik nou een smartphone kopen? Alleen als je aannemelijk kunt maken dat het zakelijk is Nog Enkele Hints en Tips Begin elk jaar: download alle mutaties van alle rekeningen vanaf 1 januari vorig jaar tot en met 5 januari dit jaar (i.v.m. rente die na het boekjaar is ontvangen over het vorige jaar) In een aantal gevallen (ING, ABN-AMRO) kun je maar een beperkte tijd in het verleden als xls/csv downloaden Download ook de jaaroverzichten hoewel die soms wat later komen Als je een negatief saldo rekening courant hebt, schiet dan gedurende het jaar een of meer BV uitgaven (bijv. inkt cartridges) privé voor, daarmee blijft een eventueel saldo rekening courant directie levend Als je een rekening bij een bank opzegt: eerst een download maken van de mutaties (na opheffen kan dat vaak niet meer!)

25 'De Stamrecht Ingenieur' Hij heeft zelf een stamrecht BV en weet hoe belangrijk lage kosten zijn voor een stamrecht BV Zeer scherpe prijzen zijn mogelijk omdat er zoveel mogelijk is geautomatiseerd uitsluitend voor stamrecht BV s De Stamrecht Ingenieur heeft geen duur kantoor Hij heeft ook geen status als belastingconsulent met daaraan verbonden kosten of dure software Hij gaat ook uit van een stukje zelfwerkzaamheid Veel persoonlijke aandacht en ondersteuning Voorbeeldcontracten (lening eigen woning) Instructie voor het doen van de uitkeringen en belastingafdrachten Alles is en blijft wel altijd je eigen verantwoordelijkheid! Aangeboden Diensten en Basisprijs 1) Het verzorgen van de jaarstukken: de VpB, opstellen Jaarrekening, de rapportage aan de KvK en de notulen AvA (alleen voor stamrecht BV s zonder commerciële activiteiten) 159,= 1) Opstellen van een uitkeringstabel gebaseerd op een offerte van een verzekeringsmaatschappij, actuarieel berekend 50,= Het oprichten van een stamrecht BV all-in 645,= Het opheffen van de stamrecht BV (inclusief slotaangifte!) 295,= 1) Standaard support voor cliënten gedurende het jaar, zolang de tijdsbesteding beperkt blijft 0,= 1) In sommige gevallen geldt een meerprijs - zie website (alle prijzen zijn ex.btw)

26 Succes met je stamrecht BV!

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

2. OVERZICHT HOUDEN...

2. OVERZICHT HOUDEN... 18 plus en je geld Inhoud 1. 18 WORDEN... 3 WIE GAAT DAT BETALEN?... 3 JE EIGEN ZORGVERZEKERING... 5 2. OVERZICHT HOUDEN... 7 POST OPRUIMEN... 7 WAAR BLIJFT JE GELD?... 9 BETALINGEN REGELEN... 11 EXTRA

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrentes op basis van beleggingen

Direct ingaande lijfrentes op basis van beleggingen Direct ingaande lijfrentes op basis van beleggingen Drs Rob Dorscheidt, Kennisgroep Financiën, afdeling Onderzoek, Consumentenbond, maart 2000 COPYRIGHT: afdeling Onderzoek, Consumentenbond, 2000 Hoewel

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie