Help, ik heb een stamrecht BV!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Help, ik heb een stamrecht BV!"

Transcriptie

1 Help, ik heb een stamrecht BV! Do s & Dont s voor Stamrecht BV s Agenda Even voorstellen Wat is een Stamrecht BV Financieel beheer Rollen DGA Oprenten, rendement, uitkeren Do s & Dont s Geld aan de BV onttrekken Lenen Uitkeren Diverse onderwerpen Vragen / opmerkingen / open discussie

2 Wat is een Stamrecht BV Etymologie 'Stammrecht Het stamrecht als fiscaal instrument is ingevoerd in 1941 Etymologie: Stammrecht, n. Recht, einen Baumstamm im Walde zu schlagen. Crecelius Oberhess. wb auch die für Ausübung einer solchen Freiheit an den Förster zu zahlende Abgabe: "die Herrn sollen es (das Holz zum Hausbau) Ihme auch geben, darumb soll der arme Mann den Herrn ein Sester Weins geben unndt dem Förster sein Stammrecht aussrichten. Stamrecht is dus het recht om een boomstam in stukken te hakken en dat de boswachter er pas belasting over heft als het hout wordt opgehaald Ontslagvergoeding: loonbelasting niet heffen bij het ontvangen van de ontslagvergoeding maar pas later bij het uitkeren Het stamrecht is helaas afgeschaft voor ontslagvergoedingen toegekend na 1 januari 2014

3 De Stamrecht BV (1) Een stamrecht BV is een kleine verzekeringsmaatschappij deze beheert een bruto ontslagvergoeding keert later periodiek uit en rekent dan pas belasting af draagt loonbelasting en bijdrage ZVW af aan de BD keert het netto deel uit aan cliënt (de verzekerde) heeft meestal maar één cliënt (de verzekerde) en belooft aan cliënt om het geld te laten groeien ( oprenten ) moet dus rendement maken om verlies te voorkomen directeur heeft meestal ook alle aandelen deze noemen we DGA: directeur grootaandeelhouder als alles is uitgekeerd kan de BV worden opgeheven en gaat een eventuele resterende winst naar de aandeelhouder(s) De Stamrecht BV (2) DGA (directeur van de BV) en cliënt zijn dezelfde persoon maar verschillende entiteiten! verhouding is als verzekeringsmaatschappij t.o.v. verzekerde De BV moet zakelijk handelen handelen zoals een verzekeringsmaatschappij of bank zou handelen mag dus de DGA (of verwanten) niet bevoordelen BV en verzekerde stellen een stamrechtovereenkomst (SRO) op met o.m. dat alles voldoet aan de wet m.b.t. stamrechten vastleggen oprenting en kosten- en winstopslag Deze kunnen kan later niet meer worden aangepast begunstiging: uitkeringsgerechtigden na overlijden cliënt Deze begunstiging kan later nog wel worden aangepast dat het recht op elk moment kan worden omgezet in een ander soortgelijk recht zolang het blijft voldoen aan de wet

4 Stamrecht BV (3) Mogen omzetten in een ander soortgelijk recht betekent dat je zeer flexibel bent in de timing en de hoogte van de uitkeringen. Zie ook deel uitkeringen Je kunt de uitkeringen ook tijdelijk stopzetten als je bijvoorbeeld een andere baan hebt gevonden (< AOW leeftijd) De DGA beheert zelf het geld en kan het investeren waar hij/zij wilt, mits het "zakelijk" gebeurt. geld investeren in een startende onderneming. aan DGA of derden een lening/hypotheek verstrekken Nadeel: het kost tijd en aandacht, er zijn jaarlijkse kosten zoals bankkosten en opstellen jaarrekening/vpb Voor dat laatste kan de Stamrecht Ingenieur je goedkoop ondersteunen Rollen van de DGA De DGA speelt meestal de volgende rollen in de stamrecht BV: Directeur Moet de BV besturen en voldoende winst laten maken om ervoor te zorgen dat de BV later het geld aan de verzekerde uit kan betalen Aandeelhouder Heeft er belang bij dat de BV veel winst maakt ivm dividend Verzekerde / cliënt Heeft een ontslagvergoeding bij de BV gestort en een contract (SRO) afgesloten om later uitkeringen te ontvangen; wil hoge uitkeringen Leningnemer Leent geld van de BV of heeft een negatief 'saldo rekening courant' Administrateur / Accountant Ook bij uitbesteden heeft DGA heeft altijd de eindverantwoordelijkheid Deze rollen hebben vaak tegengestelde belangen! Hou alles zuiver, dus regel alles zakelijk met goede overeenkomsten

5 Beheer Stamrecht BV Het beheer komt neer op de volgende zaken Beleggen van het kapitaal Kapitaal optimaal laten renderen Het doen van de uitkeringen Afdracht loonbelasting en ZVW Uitkeren aan jezelf Opstellen jaarstukken Jaarrekening, balans, W/V Goedkeuring Algemene Vergadering Aangifte Vennootschapsbelasting Verkorte rapportage KvK Het lijkt veel maar het is prima te doen en erg interessant! Voornaamste zorg is laten renderen van het kapitaal Administratie Stamrecht BV In een commerciële BV spelen veel meer zaken een rol dan in een stamrecht BV zoals BTW, voorraadbeheer, bonnetjes, veel meer mutaties, onbetaalde facturen etc. Het opstellen van de jaarrekening en de VpB van een stamrecht BV is veel simpeler en kan dan ook een stuk goedkoper In de meeste stamrecht BV s gebeurt bijna niks! Je hoeft maar zelden met de administratie bezig te zijn. Eenmaal per jaar: Jaarrekening / VpB / KvK Bedragen boven splitsen en onderbrengen bij verschillende banken vanwege het deposito garantiestelsel Een wat lager bedrag is beter i.v.m. bijgeschreven rente!

6 Als Referentie: Afstorten als Lijfrente bij VM Is weg, blijft weg! Renderen en uitkeringen Ontslagvergoeding Lijfrente Stamrecht BV: Kosten- en stamrechtvoorziening Kosten- en winstopslag Kosten-/winstvoorziening (5%) Blijft binnen BV! Stamrechtvoorziening (95%) Ontslagvergoeding moet worden opgerent!

7 Oprenten en de Stamrechtovereenkomst Als je bij een verzekeringsmaatschappij een bedrag stort, verwacht je dat het geld aangroeit. Het bedrag met rente wordt dan de basis voor je uitkering. Er komt een polis van de VM waarin alles wordt vastgelegd, incl. wat er moet gebeuren bij overlijden. Een stamrecht BV is ook een verzekeraar, dus hier verwacht je als klant ook dat het geld aangroeit! Daarom leg je vast hoe je afgedragen ontslagvergoeding aangroeit - dat heet oprenten. Ook hier maak je een contract tussen jezelf en de stamrecht BV: de stamrechtovereenkomst waarin je alles vastlegt. Deze kan later niet meer worden veranderd (behalve op twee punten). De stamrechtovereenkomst is een zeer belangrijk document! Investeringen / Beleggingen Oprichtingskosten Kostenvoorziening Kas Stamrechtvoorziening Op een spaarrekening zetten is ook 'beleggen'!

8 Oprenting en Rendement De BV maakt rendement op het kapitaal = winst De BV moet de stamrechtvoorziening oprenten = verlies oprenting meestal gerelateerd aan het 'u-rendement', soms vast u-rendement is gebaseerd op het gemiddelde effectieve rendement van in de Officiële Prijscourant genoteerde obligatieleningen m.a.w. een rendement dat je kunt halen bij conservatief beleggen er is geen oprenting over de kostenvoorziening Een typische stamrecht BV maakt in de praktijk een geringe winst of verlies (soms een paar honderd Euro) Een voorbeeld van een simpele stamrecht B.V. verduidelijkt dit. ontslagvergoeding oprichtingskosten 800 kostenvoorziening 5% = 5000 waarvan dus 4200 overblijft. Investeringen / Beleggingen Oprichtingskosten Kas Kostenvoorziening Stamrechtvoorziening Het geld in de kostenvoorziening rendeert gewoon mee!

9 Balans voor en na Oprichting Na Storting Kas Stamrechtvoorziening Kostenvoorziening 5000 Na afrekening Kas Stamrechtvoorziening oprichtingskosten Kostenvoorziening 4200 Beleggen Investeringen Stamrechtvoorziening Kas 200 Kostenvoorziening 4200 Winstreserve 0 Een voorziening is een potje: waarvoor is het geld bedoeld Het fysieke geld rendeert, staat dus los van voorzieningen Voor de winst is er een aparte voorziening: de winstreserve Noot: De 10 geplaatst kapitaal zijn niet meegenomen Oprenting en Rendement (2) Aangroeien Uitkeren Winst beleggingen 1.00% 1.40% 1.50% 0.00% 0.00% Geinvesteerd bedrag Kas Oprentingspercentage 1.25% 1.25% 1.25% Stamrechtverplichting Kosten Kostenvoorziening W/V Cumulatieve W/V VpB betalen! *) 2014 na verrekening oprichtingskosten

10 Oprenting en Rendement (3) Investeringen Oprenting Winst/Verlies Winst- of verlies hangt af van het verschil in groei van investeringen en stamrechtvoorziening Balans tot Opheffing Na jaar 1 Investeringen Stamrechtvoorziening Kas 200 Kostenvoorziening 4180 Winstreserve 198 Na jaar 2 Investeringen Stamrechtvoorziening Kas 200 Kostenvoorziening 3960 Winstreserve 0 Na jaar 3 Investeringen Stamrechtvoorziening Kas 200 Kostenvoorziening 3740 Winstreserve 300 Na uitkeren 1 Investeringen Stamrechtvoorziening Kas 200 Kostenvoorziening 3520 Winstreserve 300 Na uitkeren 2 Investeringen 3400 Stamrechtvoorziening 0 Kas 200 Kostenvoorziening 3300 Winstreserve 300 Eindbalans Investeringen 0 Stamrechtvoorziening 0 Kas 3600 Kostenvoorziening 0 Winstreserve 3600

11 Rendement Oprenting Investeringen Oprenting Winst/Verlies In het algemeen: kleine winst die er als dividend uitkomt Rendement > Oprenting Investeringen Oprenting Winst/Verlies Winst die er als dividend uitkomt

12 Rendement < Oprenting Investeringen Oprenting Winst/Verlies Verlies! Als geld op is gaat de BV failliet! BD checkt dan 'zakelijk handelen' Effecten van Oprenting: Hoeveel gaat naar DGA? Investeringen Oprenting Winst/Verlies Investeringen Oprenting Winst/Verlies Investeringen Oprenting Winst/Verlies DGA krijgt in het algemeen het gerendeerde kapitaal! Het merendeel wordt belast als IB, klein deel als dividend. Dus: kosten laag houden en rendement halen...!

13 Uitkeringen en Opheffing Cum.Winst Kosten Uitkeringen 3600 O p h e f f e n Netto winst Box 2 (25%) -DvB Dividendbelasting (15%) Dividend Vennootschapsbelasting (20% van de belastbare winst over de jaren heen) Do s & Dont s

14 Hoe Kun Je Legitiem Geld uit de BV Halen? Uitkeringen doen (zie later in deze presentatie) Geld lenen van de BV Leningsovereenkomst tussen jezelf en de BV maken met: zakelijke rente terugbetalingsregeling zekerstelling Bedenk: het geld moet eens terug naar de BV om uit te keren! Ik zie regelmatig dan men wel erg gemakkelijk bij de BV leent Onthoud altijd dat het bruto geld betreft! Rekening Courant Directie DGA mag tot schuld hebben bij de BV zonder er rente over te hoeven betalen! Schuld ? Dan rente betalen over het hele bedrag! Of de regeling zo blijft is nog de vraag! Geld uit de BV halen - Dividend Hoewel formeel toegestaan moet je als DGA van een stamrecht BV nooit tussentijds dividend aan jezelf uitkeren Als je dividend uitkeert gaat de BD de fiscale waarde van de stamrechtvoorziening bepalen met fiscale rekenrente van 4% Als deze fiscale waarde hoger is dan de waarde op de balans dan laat je onvoldoende reserves in de BV BD kan alles in een keer belasten Als deze waarde lager is (zal nu meestal het geval zijn) dan beschouwt de BD deze als winst --> nu VpB betalen Later is de betaalde VpB vaak moeilijk of niet te compenseren! Kortom: als stamrecht BV keer je pas dividend uit als (nagenoeg) het hele stamrecht is uitgekeerd!

15 Geld uit de BV halen Dividend (2) Uitkering 100k in 10 jaar met 1% rekenrente Terugrekenen met 4% fiscale rente versimpelde berekening Fiscale winst 2014: VpB 2014: = gaat van je eigen vermogen af Het zal niet gemakkelijk zijn dit bedrag weer terug te verdienen! Moet bovenop kosten en oprenting Kortom: nooit tussentijds dividend uitkeren!! Lening Eigen Woning (1) "Je kunt je hypotheek aflossen met de ontslagvergoeding" Mooi niet! Je kunt hooguit (een deel van) de hypotheek oversluiten Voordeel = mooi rendement De winst die anders de bank maakt is nu voor de BV Dus in het algemeen: goed rendement met dividend Maar uiteindelijk moet het geld weer terug naar de BV! Ga na of de BV aan de verplichtingen kan blijven voldoen! De BV móet op zeker moment gaan uitkeren Bij(dreigende) onderdekking: nooit lening eigen woning nemen! Zorg dat je later het geld weer bij een bank gefinancierd krijgt! Je mag de voorwaarden van bestaande hypotheek meenemen Annuïtair moet wel bij verhoging hypotheek Notarisakte niet nodig voor lening eigen woning

16 Lening Eigen Woning (2) Een goede leenovereenkomst is een must! Modelovereenkomst aanwezig voor cliënten Rentepercentage hangt af de markt Maak een screendump van de rente die je gebruikt als referentie Beetje hoger of lager is ook OK - hangt af van je eigen specifieke situatie Gebruik een wat hoger rentepercentage als je nu weet dat: je nu 52% belasting betaalt en bij uitkeren 42% of het er als winst/dividend uitkomt (40% effectieve belasting) Gebruik een wat lager rentepercentage als je nu en bij uitkeren dezelfde belasting betaalt èn je met verlies zult eindigen of je het nu financieel ruimer wilt hebben Voor een nieuwe Lening Eigen Woning is er in een aantal gevallen een meldingsplicht (geen goedkeuringsplicht) bij de BD. Lenen aan Jezelf "Je kunt jezelf lekker goedkoop een lening verschaffen" Mooi niet! De BV dient zakelijk te handelen en dus moet een lening worden afgesloten tegen zakelijke marktrente. De BD kan een lage rente beschouwen als afkoop van het stamrecht Lenen aan jezelf mag, maar zorg altijd voor een goede leningsovereenkomst Zakelijke rente zoals gangbaar in de financiële markt Tot 25% afwijken leidt i.h.a. niet tot problemen met de BD Terugbetalingsregeling De BV moet aan haar verplichtingen kunnen blijven voldoen Zekerstelling Pas op! Veel DGA s lenen te veel en te gemakkelijk bij de BV! Vergeet nooit: de stamrecht BV beheert bruto geld

17 Kostenvoorziening Besteden Echt gehoord: "Je kunt een auto kopen van de kostenvoorziening" Mooi niet! De BD kan dit beschouwen als privé onttrekking! Mogelijk gevolg: direct 52% belasting De kostenvoorziening is bedoeld voor de oprichtingskosten en de beheerskosten gedurende de looptijd van de BV Deze moet binnen de BV blijven Heb meegemaakt dat die 5% naar privé was geboekt! Auch! Je kunt wel een lening afsluiten Of gebruiken maken dat je tot negatief staan Geld moet op termijn terug naar de BV het blijft een lening! Bij BV s met 18k aandelenkapitaal ligt dat wat genuanceerder Afrekenen met 18k aandelenkapitaal op het einde Aftrekbare Kosten De BV mag uitsluitend kosten aftrekken die de BV maakt voor het beleggen en uitkeren van het stamrechtkapitaal Bankkosten, kosten advies beleggen, beheerskosten Kosten opstellen jaarrekening/vpb/kvk Kantoorbenodigdheden, computer/laptop/scanner/printer Kosten zakelijk verteer/representatie zijn slechts beperkt aftrekbaar Een deel internet kosten en deel telefoonkosten zijn wel erg kleine geldstromen ik zelf doe het nooit! Zeker niet aftrekbaar zijn privé zaken Kosten bijscholing om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten Kosten van netwerkgesprekken Kortom: aftrekbaar zijn alleen kosten waarvan je aannemelijk kunt maken dat ze zakelijk zijn voor de stamrecht BV

18 Het Doen van de Uitkeringen Voorwerk Lange termijn plan maken - als je twijfelt: aan BD voorleggen Loonheffingennummer aanvragen In lopende maand Vanuit bruto salaris met groene tabel de afdrachten bepalen loonbelasting (groene tabel) en bijdrage ZVW Het netto deel overmaken naar privé Voor het einde van de erop volgende maand Aangifte doen via het aangifteprogramma De afdrachten doen tijdig overmaken! Je kunt begin van het jaar alle aangiftes in een keer doen Naar jezelf een jaaroverzicht sturen van de aangegeven bedragen Instructie verkrijgbaar voor cliënten van de Stamrecht Ingenieur Er is een minimale uitkeringsduur bepaald door de sterftekans Uitkeringen - Criteria De uitkeringen moeten uiterlijk beginnen in het kalenderjaar waarin je de AOW leeftijd bereikt (dus in december van dat jaar) Daarna mag je niet meer stoppen, maar je mag nog wel de uitkeringen variëren binnen een bandbreedte 1:10 Slim: uitkeringen zo plannen dat je binnen het 42% tarief blijft! Toestemming BD is niet vereist, maar kan geen kwaad Leeftijd Maanden max De minimale duur bepaalt tevens de maximale uitkering. Zie de tabel voor een SRV van (SRV = 95% ontslagvergoeding + oprentingen) Je mag altijd stoppen en later opnieuw gaan uitkeren max per maand voor SRV = 100k, indicatieberekening

19 Uitkeringsfase Actuarieel berekenen? Actuarieel berekenen is meestal niet nodig Meestal staat in de stamrechtovereenkomst: Op de ingangsdatum wordt de beschikbare som *) omgezet in een periodieke uitkering op basis van tarieven die levensverzekeraars op dat moment hanteren voor dergelijke uitkeringen. Dus we kunnen een offerte opvragen en daarvan uitgaan De BD doet dat zelf ook in model-stamrechtovereenkomst De hoogte van het bedrag van de periodieke uitkeringen is bepaald op basis van de offerte van (naam levensverzekeraar) van (datum). Aanpak: offerte opvragen via Internet en annuïtair uitwerken! Als je twijfelt: voorstel voorleggen aan de BD Voorbeeld: 100k, uitkeren per kwartaal, offerte NN *) 95% van ontslagvergoeding + oprentingen Offerte via Internet

20 Uitwerken in Uitkeringsplan Periode SRV Uitkering Rente Vrijval SRV eind pe Uitwerken: exacte rente% bepalen. Check: eind-srv moet 0 zijn. Stamrechtvoorziening einde boekjaar is vet weergegeven Noot: De BD kan stellen dat doorlopende en initiële kosten ten laste van de kostenvoorziening moeten komen. Dan uitgaan van een offerte met kostenspecificatie en daaruit de effectieve rente berekenen Uitkeren - Alternatief Wat veel stamrechters doen is: eruit halen als je het nodig hebt! Zolang het voldoet aan de regels qua sterftekans minimum looptijd, bepaalt ook de maximale uitkering Later de SRV berekenen met voortschrijdende oprenting Voorbeeld: vier uitkeringen van 2000 elke drie maanden, oprenting: 2.4%/jr = 0.2%/mnd Zie verloop SRV van 28 februari naar 31 maart Het is niet zoals het zou moeten maar het is zeer verdedigbaar

21 Actuarieel Berekenen Sinds enige tijd heb ik toegang tot actuariële software Ik kan dan ook actuariële berekeningen maken en de hoogte van de uitkeringen bepalen Teven genereer ik dan een lijst van de fiscale waardering van de stamrechtvoorzieningen per einde boekjaar van de lopende uitkeringen (dus voor de hele uitkeringsperiode) Stukje zelfwerkzaamheid: je zorgt als onderdeel van het proces zelf voor een commerciële referentie door een offerte op te vragen (zie vorige slides) Prijs voor een uitkeringsplan met waarderingsverloop van de stamrechtvoorzieningen: 50 (ex.btw) De Belastingdienst De Belastingdienst moet checken of het allemaal wel volgens de regelen der kunst is gebeurd Zij hebben een aantal interne richtlijnen, maar iedere inspecteur heeft zijn eigen autonomie Zo zijn de richtlijnen van het CAP ("Centraal Aanspreekpunt Pensioenen" dat ook over stamrechten adviseert) niet bindend De meeste inspecteurs zijn overigens zeer redelijk en kijken om 5 uur ook graag terug op een plezierige werkdag! Je moet bij de BD je beslissingen "aannemelijk" kunnen maken Als het echt fout gaat (bijvoorbeeld forse verliezen op de aandelenmarkt): vraag een persoonlijk gesprek aan. Vergeet nooit: de stamrecht BV beheert bruto geld!

22 Rendement Maken met de Stamrecht BV Hoe meer rendement je maakt, hoe meer er voor jezelf uitkomt: dus kosten laag houden, ook al zijn ze "aftrekbaar" - het gaat direct van het dividend af en je betaalt zo'n 60% zelf! Spaarrekeningen - goed rondkijken voor hoge rente Let ook op verborgen kosten (afsluit-, transferkosten e.d.) Spreiden risico i.v.m. garantiedeposito stelsel Je mag niet privé over het geld beschikken: altijd koppelen aan BV! Meer winst maken: 'denken als bank'! Geld uitlenen - zakelijke rente, aflossingschema en zekerstelling Lening eigen woning, maar bedenk dat eens het geld terug moet! Deel in effecten beleggen, maar (zeer) defensief profiel Ik zie vaak dat BV s met aandelen forse verliezen maken! Altijd: zakelijk handelen Aanpassen Stamrechtovereenkomst (SRO) Middels een addendum zijn twee zaken aan te passen: 1 De begunstiging bij overlijden Normaalgesproken is de begunstiging na overlijden als volgt: 1. je partner als je nog niet bent begonnen met uitkeren 2. je partner en/of kinderen als er tenminste 1 uitkering is geweest 3. je kinderen als je partner overlijdt voordat je zelf overlijdt Kinderen zijn (volgens de formulering in de wet) jonger dan 30! Heb je een kind 30 of ouder en een jonger dan 30 dan gaat het recht op de uitkeringen alleen over de jongste! Dit levert in de praktijk vaak veel moeilijkheden op 2 Als in je SRO staat dat je uiterlijk moet beginnen met uitkeren in het jaar waarin je 65 wordt is dat aan te passen naar het jaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt Andere zaken in de SRO zijn niet aan te passen

23 Tenslotte Enkele Specifieke Vragen van Stamrechters (1) Wanneer moet ik de BD inlichten? Als je jezelf van uit de BV een hypotheek verschaft vanwege privé IB, niet de BV Zeer wenselijk als je fors verlies maakt Als je dat een goed idee vindt voor je gemoedsrust Hoe bied je zaken aan aan je boekhouder? Is per adviseur verschillend Bij mij: kopie van alle mutaties (xls, csv), jaaroverzicht bank(en), details aandelen en leningen zie ook mijn website Welke verslagen/rapporten móeten er gemaakt worden? VpB indienen en deponeren publicatiebalans bij de KvK móet Er is geen extern instituut dat controleert of de jaarrekening en de notulen AVA er zijn, maar het is zeer wenselijk deze te hebben, bijvoorbeeld i.g.v. controle BD

24 Enkele Specifieke Vragen van Stamrechters (2) Hoe verreken ik privé betaalde oprichtingskosten? Declaratie maken (Word/Excel) en overmaken Mag ik kosten van scholing aftrekken in de BV? Kosten van scholing om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten zijn privé kosten en kunnen worden meegenomen in je IB Het is te verdedigen dat je als directeur een cursus beleggen volgt bij Alex als je het stamrecht geld wilt beleggen in aandelen "Wat gebeurt er als de Stamrecht Ingenieur wegvalt?" Ik houd zelf in ieder geval nog een jaar of 10 de stamrecht BV aan. Met de geleverde gedetailleerde jaarrekening die ik lever kan iedere andere adviseur zo aan de slag! Mag ik nou een smartphone kopen? Alleen als je aannemelijk kunt maken dat het zakelijk is Nog Enkele Hints en Tips Begin elk jaar: download alle mutaties van alle rekeningen vanaf 1 januari vorig jaar tot en met 5 januari dit jaar (i.v.m. rente die na het boekjaar is ontvangen over het vorige jaar) In een aantal gevallen (ING, ABN-AMRO) kun je maar een beperkte tijd in het verleden als xls/csv downloaden Download ook de jaaroverzichten hoewel die soms wat later komen Als je een negatief saldo rekening courant hebt, schiet dan gedurende het jaar een of meer BV uitgaven (bijv. inkt cartridges) privé voor, daarmee blijft een eventueel saldo rekening courant directie levend Als je een rekening bij een bank opzegt: eerst een download maken van de mutaties (na opheffen kan dat vaak niet meer!)

25 'De Stamrecht Ingenieur' Hij heeft zelf een stamrecht BV en weet hoe belangrijk lage kosten zijn voor een stamrecht BV Zeer scherpe prijzen zijn mogelijk omdat er zoveel mogelijk is geautomatiseerd uitsluitend voor stamrecht BV s De Stamrecht Ingenieur heeft geen duur kantoor Hij heeft ook geen status als belastingconsulent met daaraan verbonden kosten of dure software Hij gaat ook uit van een stukje zelfwerkzaamheid Veel persoonlijke aandacht en ondersteuning Voorbeeldcontracten (lening eigen woning) Instructie voor het doen van de uitkeringen en belastingafdrachten Alles is en blijft wel altijd je eigen verantwoordelijkheid! Aangeboden Diensten en Basisprijs 1) Het verzorgen van de jaarstukken: de VpB, opstellen Jaarrekening, de rapportage aan de KvK en de notulen AvA (alleen voor stamrecht BV s zonder commerciële activiteiten) 159,= 1) Opstellen van een uitkeringstabel gebaseerd op een offerte van een verzekeringsmaatschappij, actuarieel berekend 50,= Het oprichten van een stamrecht BV all-in 645,= Het opheffen van de stamrecht BV (inclusief slotaangifte!) 295,= 1) Standaard support voor cliënten gedurende het jaar, zolang de tijdsbesteding beperkt blijft 0,= 1) In sommige gevallen geldt een meerprijs - zie website (alle prijzen zijn ex.btw)

26 Succes met je stamrecht BV!

Help, ik heb een stamrecht BV!

Help, ik heb een stamrecht BV! Help, ik heb een stamrecht BV! Do s & Dont s voor Stamrecht BV s www.stamrechtingenieur.nl Agenda Even voorstellen Wat is een Stamrecht BV Financieel beheer Rollen DGA Oprenten, rendement, uitkeren Do

Nadere informatie

Help, ik heb een stamrecht BV!

Help, ik heb een stamrecht BV! Help, ik heb een stamrecht BV! Do s & Dont s voor Stamrecht BV s www.stamrechtingenieur.nl Agenda Even voorstellen Wat is een Stamrecht BV Financieel beheer Rollen DGA Oprenten, rendement, uitkeren Do

Nadere informatie

Ontslagvergoeding en de Stamrecht BV...een introductie

Ontslagvergoeding en de Stamrecht BV...een introductie Ontslagvergoeding en de Stamrecht BV...een introductie www.stamrechtingenieur.nl Agenda Even voorstellen Deel 1: Ontslagvergoeding wat nu? Direct uitbetalen Lijfrente bij verzekeringsmaatschappij Stamrechtbanksparen

Nadere informatie

Ontslagvergoeding en Stamrecht BV s...een introductie

Ontslagvergoeding en Stamrecht BV s...een introductie Ontslagvergoeding en Stamrecht BV s...een introductie Even voorstellen Agenda Deel 1: Bestemmingen ontslagvergoeding Direct uitbetalen Lijfrente bij verzekeringsmaatschappij Banksparen Stamrecht BV Vergelijking

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

VpB 2012 Invulinstructie 19 juli 2013. VpB Invulinstructie 2012, uitsluitend voor stamrecht bv s

VpB 2012 Invulinstructie 19 juli 2013. VpB Invulinstructie 2012, uitsluitend voor stamrecht bv s VpB Invulinstructie 2012, uitsluitend voor stamrecht bv s Versie 18 juli 2013 info@stamrechtingenieur.nl Deze invulinstructie is uitsluitend voor pure stamrecht bv s, dwz zonder andere activiteiten! 1

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu?

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? Versie: april 2013 AGENDA - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? De WW eisen 1: Belangrijkste eis: DOE ER ALLES AAN OM UIT DE WW TE BLIJVEN Referte eis: De WW eisen

Nadere informatie

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer Bert Faber Fiscale Zaken Rabobank FFP Jaarcongres 5 oktober 2017 Klant en uitfasering PEB Welke wegwijzers ga jij invullen? Waar maak jij het verschil? 2 Toetsen

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

De DGA en de Dividenduitkering

De DGA en de Dividenduitkering Door Rob Korendijk, op persoonlijke titel De DGA en de Dividenduitkering Vanaf 1 oktober 2012 is het nieuwe BV-recht (Flex BV) van kracht. In het nieuwe BV-recht is onder meer het minimum aandelenkapitaal

Nadere informatie

DGA en pensioen in eigen beheer? let op uw winstreserve!

DGA en pensioen in eigen beheer? let op uw winstreserve! DGA en pensioen in eigen beheer? let op uw winstreserve! Vanaf 1 april 2017 kan de DGA niet langer pensioen in eigen beheer opbouwen. Wel krijgt de DGA krijgt een afkoopmogelijkheid, waarbij een fiscale

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per 1-4-2017 Inleiding Het oorspronkelijke wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer is in het najaar van 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft Welke keuze maakt u? Bron: SRA- Publicatiedatum:29-08-2017 Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Het pensioen in eigen beheer

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Versie 1-01-07-2014 Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je met deze

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen 8.4252.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper 28.06.16 Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden whitepaper In dit whitepaper: Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Inhoud 1. Box 3 per 01-01-2017 2. Pensioen in eigen beheer vanaf 01-01-2017 3. Diverse overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 De laatste jaren was het pensioen dat de directeurgrootaandeelhouder (DGA) in zijn eigen B.V. opbouwt onderwerp van gesprek. Het liefst wilde het kabinet er

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele- en vaste rente Augustus 2015

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele- en vaste rente Augustus 2015 Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele- en vaste rente Augustus 2015 Gouden Handdruk Opbouwrekening 1. Waarvoor is de Gouden Handdruk Opbouwrekening bedoeld? 2. Welke ontslagvergoeding

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de

Nadere informatie

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen.

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen. Ontwikkelingen pensioen in eigen beheer voor de dga: de meest gestelde vragen Uitfasering pensioen Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente-

Nadere informatie

Kenmerken en risico s

Kenmerken en risico s Kenmerken en risico s OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening? Algemeen Met een OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening bouwt u vermogen op met als

Nadere informatie

De MoneyWise Lijfrentewijzer. Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden?

De MoneyWise Lijfrentewijzer. Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? De MoneyWise Lijfrentewijzer Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Uw lijfrente komt vrij... 3 Uw mogelijkheden... 4 Meer mogelijkheden met Oud Regime... 4

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop.

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bron: SRA - Publicatiedatum: 07-03-2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

WELKOM Prinsjesdagavond Ontvangst Presentatie nieuwe website Presentatie Wil Vennix + Vragen 21.

WELKOM Prinsjesdagavond Ontvangst Presentatie nieuwe website Presentatie Wil Vennix + Vragen 21. WELKOM Prinsjesdagavond 19.30 Ontvangst 19.45 Presentatie nieuwe website 20.00 Presentatie Wil Vennix + Vragen 21.00 Hapje & Drankje Prinsjesdag en fiscale actualiteiten 2016 28-9-16, DE TOESTROOM WIL

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van:

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van: Lid van: Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de pensioenopbouw in eigen beheer. Wat dit voor u betekent, leest

Nadere informatie

Gouden Handdruk Polis

Gouden Handdruk Polis Gouden Handdruk Polis Optimaal rendement op uw ontslagvergoeding Uniek in Nederland Terugstortingsmogelijkheid in het depot als u uw uitkering op enig moment niet meer nodig heeft. Uw adviseur vertelt

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V.

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Sprekers Mr. M.J.G. Kleine Punte Notariskantoor Sprang-Capelle Raadhuisplein 4a Sprang-Capelle J.F. Hettema Hettema Interim Controlling www.hettemainterimcontrolling.nl

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten Lid van: Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017 niet meer. Daarmee is de Eerste Kamer op 7 maart 2017 akkoord gegaan. Wat betekent dit

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen van RegioBank. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Ook leest

Nadere informatie

Geschreven door mr. R.M.J. van Zijp zaterdag, 23 oktober 2010 22:54 - Laatst aangepast donderdag, 09 juni 2011 23:45

Geschreven door mr. R.M.J. van Zijp zaterdag, 23 oktober 2010 22:54 - Laatst aangepast donderdag, 09 juni 2011 23:45 Banksparen Inleiding Als u uw pensioen wilt aanvullen heeft u de keus uit een groot aantal mogelijkheden. Deze website www.pensioenvoordenotaris.nl geeft u objectieve en onafhankelijke informatie over

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling 3. Welke

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 af te schaffen.

Nadere informatie

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting mr. Anthony van Venrooij Pensioen in eigen beheer (PEB) 2 Presentatie in twee delen: Deel 1 Historie pensioen in

Nadere informatie

Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu?

Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu? Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu? Ondernemerszaken! Pensioen in Eigen Beheer afgeschaft. En nu? Inleiding Er zijn belangrijke wijzigingen voor DGA s die pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd.

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening Augustus 2015

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening Augustus 2015 Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Leefrekening Augustus 2015 Gouden Handdruk Leefrekening 1. Waarvoor is de Gouden Handdruk Leefrekening bedoeld? 2. Welke ontslagvergoeding kan ik inleggen? Aanvragen

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 Jaarrekening uit Acumulus

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 Jaarrekening uit Acumulus Jaarrekening uit Acumulus (Overzichten > Balans > Jaarrekening voor IB aangifte) Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2012 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans BTW-nummer

Nadere informatie

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv Ruitenburg University Belastingheffing privé vs bv Inhoud bijeenkomst Introductie belastingheffingssystematiek Ondernemen in privé of in BV Salaris of dividend Vermogen, in BV of eruit? Hypotheek aflossen?

Nadere informatie

Dienstenwijzer G kwadraat Financieel Advies

Dienstenwijzer G kwadraat Financieel Advies Dienstenwijzer G kwadraat Financieel Advies In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u onze diensten en

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER

GEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER GEBRUIKERSGIDS WETSVOORSTEL UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER De besluitvorming rondom het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is uitgesteld.

Nadere informatie

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Een lijfrenteverzekering 1. Wat voor lijfrenteverzekering heb ik nu? U hebt nu een verzekering waarmee u lijfrentekapitaal opbouwt. U betaalt premie, of een koopsom, of eventueel een extra storting. De

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO

Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Leefrekening (in het kort)? 1. De Gouden Handdruk Leefrekening is een uitkering in termijnen. Het is een

Nadere informatie

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bron: SRA - Publicatiedatum: 29-11-2016 Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Banksparen? Wij zijn uw bank.

Banksparen? Wij zijn uw bank. Banksparen? Wij zijn uw bank. U wilt voldoende extra inkomen als u met pensioen gaat. Wij hebben hiervoor de producten! Op enig moment gaat u met pensioen. Een leven met veel vrije tijd gaat dan beginnen.

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2016 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2016 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2016 uit Acumulus Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2016 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen

Nadere informatie

U kunt direct over de (netto)ontslagvergoeding beschikken.

U kunt direct over de (netto)ontslagvergoeding beschikken. Krijgt u een ontslagvergoeding? Dan moet uw werkgever hierover loonbelasting inhouden. De belasting wordt direct of in termijnen geheven. Wordt de ontslagvergoeding direct aan u uitbetaald, dan ontvangt

Nadere informatie

Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen

Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen Aegon Garantie Inkomen Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen (inclusief de voorwaarden Aegon Garantie Inkomen AGI 1.0) Bent u zich aan het oriënteren of wilt u Aegon Garantie Inkomen aankopen?

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2013 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen - Bijlagen BTW-nummer Van 01-01-2013 Tot en met 31-12-2013

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 - Jaarrekening IB-aangifte 2015 uit Acumulus Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2015 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

DGA in de pocket. Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten DGA in de pocket 1

DGA in de pocket. Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten DGA in de pocket 1 DGA in de pocket Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten 14-5-2017 DGA in de pocket 1 Weten wat u verdient 14-5-2017 DGA in de pocket 2 Weten wat u verdient Gebruikelijk loon Werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Tips voor de B.V. en de DGA

Tips voor de B.V. en de DGA www.stolk-accountants.nl Tips voor de B.V. en de DGA Voor DGA s gaan er wijzigingen plaatsvinden. Het gebruikelijk loon van de DGA wordt aangescherpt en dividenden en verkoopwinsten zijn belast tegen een

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente (in het kort)? 2. Voor wie is de

Nadere informatie

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377 Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

De oudedagsvoorziening van de DGA. Dukers & Baelemans 2016

De oudedagsvoorziening van de DGA. Dukers & Baelemans 2016 De oudedagsvoorziening van de DGA Staatssecretaris Wiebes Er zijn DGA s die hun actuaris zo vaak zien dat hij ook met kerst en op verjaardagen van familie welkom is. 2 Programma Aanleiding en historie

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast ABN AMRO

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast ABN AMRO Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast ABN AMRO Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast (in het kort)? 1. Met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Rentevast

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer Pensioen in eigen beheer PEB DE FINANSEURS, DECEMBER 2016 Wat houdt PEB in? De B.V. neemt de rol van de verzekeraar over: Je betaalt premies aan je eigen B.V. Je eigen B.V. reserveert deze premies Als

Nadere informatie

Kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening

Kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening Kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening Algemeen Het bruto bedrag wordt van uw rekening afgeschreven. Vervolgens worden de belastingen, heffingen en kosten* voor de uitkering ingehouden.

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioenrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioenrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw pensioen aan te vullen.

Nadere informatie

Productwijzer. Gouden Handdruk Opbouwrekening. Met variabele- en vaste rente

Productwijzer. Gouden Handdruk Opbouwrekening. Met variabele- en vaste rente Productwijzer Gouden Handdruk Opbouwrekening Met variabele- en vaste rente Juni 2016 2 Inhoud Inhoud Gouden Handdruk Opbouwrekening 1. Waarvoor is de Gouden Handdruk Opbouwrekening bedoeld? 2. Welke ontslagvergoeding

Nadere informatie

(Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012

(Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012 (Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012 Inhoud Gevolgen aanpassen pensioenleeftijd naar 66, 67 jaar. Waardering aanspraken. Dividenduitkeringen Wet

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioen Spaarrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioen Spaarrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO

Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO Voorwaarden Gouden Handdruk Leefrekening ABN AMRO Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Leefrekening (in het kort)? 2. Voor wie is de Gouden Handdruk Leefrekening?

Nadere informatie

Welke DGA heeft straks pensioen?

Welke DGA heeft straks pensioen? Welke DGA heeft straks pensioen? WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Pensioen: een serieuze aangelegenheid De directeur grootaandeelhouder is geen werknemer in de

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

De Spaar BV Bespaar belasting in Box 3

De Spaar BV Bespaar belasting in Box 3 De Spaar BV Bespaar belasting in Box 3 november 2016 In 2017 zijn de tarieven voor box 3 iets aangepast, maar nog steeds (te) hoog. n Belast wordt niet het werkelijk rendement, maar een fictief rendement.

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2014 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen - Bijlagen BTW-nummer Van 01-01-2014 Tot

Nadere informatie

Een leven zonder eigen beheer?! Jack Borremans Zwitserleven Pensioenevent 4 oktober 2016

Een leven zonder eigen beheer?! Jack Borremans Zwitserleven Pensioenevent 4 oktober 2016 Een leven zonder eigen beheer?! Jack Borremans Zwitserleven Pensioenevent 4 oktober 2016 Aanleiding en context: de worsteling van het kabinet Fiscaal pensioen of echt pensioen That s the question! Onderwerpen

Nadere informatie

Beleggen met geleend geld van de BV

Beleggen met geleend geld van de BV Beleggen met geleend geld van de BV Overtollige middelen van de BV kunnen beter niet binnen de BV worden belegd, maar in privé. De BV betaalt namelijk 35% vennootschapsbelasting over de beleggingsresultaten,

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is

Nadere informatie