Eindejaarsmemorandum Particulieren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindejaarsmemorandum Particulieren"

Transcriptie

1 Eindejaarsmemorandum Particulieren 2013

2 Inhoud 2 Voorwoord 3 1 Inkomstenbelasting Inkomstenbelastingtarieven Ontvangen rente Vermogenswinsten Interim-dividend vrijgestelde vennootschap Financieringskosten eigen woning Onderhoudskosten eigen woning Giften Buitengewone lasten 6 2 Loonbelasting Loonbelastingbeschikking Controle loonbelastingberekeningen Niet belastbaar loon Tipgeld 7 3 Omzetbelasting Jaaraangifte 8 4 Basisverzekering Ziektekosten Landsverordening basisverzekering ziektekosten Premieheffing en grondslag 9 5 Wijzigingen AOV Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering 11 6 Belangrijk voor Onroerende zaakbelasting Landsverordening basisverzekering ziektekosten Nieuwe belastingregeling met Nederland 13 Tot slot 14

3 Voorwoord 3 De belastingadviseurs van Baker Tilly Curaçao schrijven jaarlijks twee Eindejaarsmemoranda, één voor particulieren en één voor ondernemingen. Voor u ligt het 2013 Baker Tilly Curaçao Eindejaarsmemorandum voor Particulieren. Het memorandum behandelt de fiscale wetswijzigingen in 2013, belangrijke aandachtspunten voor 2014 en natuurlijk onze belastingtips voor de jaren 2013 en De 2013 Baker Tilly Curaçao Eindejaarsmemoranda kunt u tevens vinden op onze website Uw contactpersonen: Arthur van Aalst Tax Attorney T: F: Wilco van Oosten Tax Advisor T: F: Suhena Neuman Tax Lawyer T: F:

4 1 Inkomstenbelasting Inkomstenbelastingtarieven 2014 De inkomstenbelastingtarieven en inkomensschijven voor 2014 zijn tot op heden nog niet gepubliceerd. Zeer waarschijnlijk zullen de tarieven ongewijzigd blijven en de inkomstenschijven veranderen. Our teams of specialists bring a wide range of experience in a variety of disciplines, with industry specific knowledge of the latest practices and emerging issues 1.2 Ontvangen rente Rente-inkomsten zijn in beginsel belast tegen de reguliere progressieve inkomstenbelastingtarieven. Er geldt een uitzondering voor rente op lokale spaartegoeden. Deze zijn slechts belast tegen een vast tarief van 6,5%. Rente-inkomsten op obligaties uitgegeven door Curaçao kunnen zelfs onbelast worden genoten. Het kan derhalve aantrekkelijk zijn om uw buitenlandse spaartegoeden over te hevelen naar lokale banken of uw beleggingsportefeuille te herschikken. 1.3 Vermogenswinsten Rente- en dividendinkomsten (niet zijnde uit een aanmerkelijk belang) zijn belast tegen de reguliere progressieve inkomstenbelastingtarieven. In plaats van te beleggen in fondsen die jaarlijks rente of dividenden uit betalen kan het lonen om te beleggen in fondsen die slechts vermogenswinsten genereren. Vermogenswinsten kan u als particulier onbelast ontvangen.

5 5 1.4 Interim-dividend vrijgestelde vennootschap Your Business is Our Business Indien u aandeelhouder van een vrijgestelde vennootschap bent, kan het gunstiger zijn om de winstreserve voor het einde van het jaar als (interim)dividend uit te keren. Voor de heffing van inkomstenbelasting bedraagt de grondslag 4% van de waarde van de vrijgestelde vennootschap op 1 januari, ongeacht de hoogte van de daadwerkelijke dividenduitkering. Door de winstreserves vóór 1 januari 2014 uit te keren, wordt de grondslag voor de heffing van inkomstenbelasting 2013 verlaagd. 1.5 Financieringskosten eigen woning Rente en kosten van geldleningen die zijn aangegaan voor de aanschaf of verbetering van de eigen woning zijn aftrekbaar voor zover deze niet meer bedragen dan NAf per jaar (tenzij de lening is aangegaan voor 1 augustus 2001, dan geldt er geen maximum). Het ongebruikte deel van rente op persoonlijke leningen (maximaal NAf en voor gehuwden NAf 5.000), mag als extra aftrek voor de financiering van de eigen woning worden gebruikt. Indien deze maxima niet worden gehaald kan een deel van de hypotheekrente voor 2013 vooruit worden betaald. 1.6 Onderhoudskosten eigen woning Onderhoudskosten van de eigen woning zijn aftrekbaar tot 2% van de waarde van de eigen woning met een maximum van NAf Indien het maximum reeds is bereikt, is het mogelijk voordeliger nieuwe kosten uit te stellen tot volgend jaar.

6 6 1.7 Giften Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships Giften zijn aftrekbaar voor zover zij meer bedragen dan 1% van het inkomen en tenminste NAf 100 bedragen. Maximaal aftrekbaar is 3% van het inkomen. Door deze drempel kan het aantrekkelijk zijn niet jaarlijks giften te doen, maar bijvoorbeeld eens per twee jaar. 1.8 Buitengewone lasten Voor een aantal buitengewone lasten, waaronder de ziektekosten, geldt een drempel van 5% van het inkomen. Wanneer deze drempel bijna wordt overschreden is het aan te raden om reeds ontvangen nota s nog in 2013 te voldoen, de premie voor 2014 vooruit te betalen of de aanschaf van bijvoorbeeld een bril nog in 2013 te doen.

7 2 Loonbelasting Loonbelastingbeschikking Indien u voor het jaar 2014 aanzienlijke aftrekposten verwacht (bijvoorbeeld in verband met de eigen woning), adviseren wij u eind dit jaar of begin 2014 een loonbelastingbeschikking aan te vragen. U ontvangt de over 2014 te verwachten belastingteruggave dan reeds in Baker Tilly in de Dutch Caribbean Baker Tilly Aruba Baker Tilly Bonaire Baker Tilly Curacao Baker Tilly St. Maarten 2.2 Controle loonbelastingberekeningen De Belastingdienst controleert jaarlijks uw verzamelloonstaat. Om eventuele naheffingen (inclusief boete) te voorkomen is het raadzaam om aan het eind van 2013 uw berekeningen te controleren en eventuele verschillen in de loonbelastingaangifte van december recht te trekken. 2.3 Niet belastbaar loon Als werknemer is het mogelijk om bepaalde vergoedingen van een werkgever onbelast te genieten. Voorbeelden zijn vergoedingen voor vakliteratuur, werkkleding, zakelijke kilometers en deelname aan congressen of seminars. Wij adviseren u met uw werkgever de mogelijkheden te bespreken. Uw voordeel is tenslotte vaak ook een voordeel voor de werkgever middels een besparing op de werkgeverslasten. 2.4 Tipgeld Fooien die in de toerismesector uit vrijgevigheid aan personeelsleden worden gegeven behoren niet tot het loon. Deze ontheffing is slechts geldig voor werknemers in dienst van hotels, restaurants en activiteiten van casino s waar toeristen komen. Voor werknemers van fastfoodrestaurants, snackbars of truk i pan geldt deze vrijstelling niet en dient u tips als loon aan te merken.

8 3 Omzetbelasting Jaaraangifte Vanaf 2012 kwalificeert een ieder (dus ook een particulier) die een vermogensbestanddeel exploiteert om daar duurzaam opbrengst uit te verkrijgen als ondernemer voor de omzetbelasting. Onder deze bepaling valt ook de particulier die onroerend goed verhuurt. Dit geldt zowel voor de verhuur van een woning als een bedrijfspand. Er geldt een uitzondering voor niet-commerciële langdurige verhuur (minimale contractduur één jaar) van woningen aan op Curaçao wonende personen waarvan de woning moet zijn ingericht en bestemd voor permanente bewoning. Dergelijke verhuur is vrijgesteld van omzetbelasting. How may we be of your assistance? Our Services: - Tax Advice - Accountancy - Business Support - Forensic Services - Internal Audit and Risk Services Bij kortdurende verhuur is in beginsel ook omzetbelasting verschuldigd. Indien u verhuurt aan toeristen is echter logeergastenbelasting verschuldigd en geldt een vrijstelling voor de omzetbelasting. Naar verwachting vervalt in 2014 de logeergastenbelasting en dient 7% omzetbelasting over de verhuur aan toeristen te worden gefactureerd. Let op: in 2013 zijn de eisen voor het opstellen van een factuur gewijzigd. Zo dient op de factuur het bedrag aan omzetbelasting tenminste in NAf te worden vermeld, dient de naam en het adres van de afnemer volledig te worden genoemd en dient uw registratienummer van de Kamer van Koophandel te worden vermeld. Wij adviseren u dringend uw facturen op deze en de andere wijzigingen te controleren. Er bestaat de mogelijkheid om niet per maand maar eens per jaar aangifte omzetbelasting te doen. Hiervoor dient een verzoek te worden ingediend. Doet u reeds eens per jaar aangifte? Vergeet niet voor 16 februari 2014 uw jaaraangifte voor de omzetbelasting te doen.

9 4 Basisverzekering Ziektekosten Landsverordening basisverzekering ziektekosten De nieuwe wet Landsverordening basisverzekering ziektekosten is per 1 februari 2013 van kracht. De basisverzekering ziektekosten geldt voor alle ingezetenen van Curaçao en voor niet-ingezetenen die hier werk verrichten en aan de loonbelasting onderworpen zijn. Deze nieuwe ziektekostenverzekering geldt echter niet voor ambtenaren of voor degene die voorafgaande aan de inwerkingtreding particulier verzekerd waren bij een Curaçaose verzekeringsmaatschappij. Discover how Baker Tilly International member firms can deliver the solutions needed to help you achieve your short and long-term ambitions 4.2 Premieheffing en grondslag De verzekerde dient zowel een nominale premie te betalen als een inkomensafhankelijke premie. De nominale premie bedraagt NAf 82 per jaar, tenzij het inkomen minder bedraagt, dan NAf per jaar of de verzekerde de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Er zijn momenteel drie inkomensafhankelijke premiepercentages: 0% voor degene die een inkomen van minder dan NAf per jaar geniet; 10% van het inkomen voor een ingezetene ouder dan 15 jaar die niet verzekerd is krachtens de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering; en 12% van het inkomen voor de overige situaties. In 2013 zijn er diverse voorstellen in de Raad van Ministers behandeld die een gradatie aanbrengen van de inkomensafhankelijke premies. Dit geldt met name voor particulieren die enkel een AOV-uitkering of een inkomen tussen de NAf NAf genieten. Valt u in deze categorie dan adviseren wij u deze voorstellen goed in de gaten te houden.

10 10 Let op: het bedrag waarover de premie wordt berekend is de som van de inkomsten uit roerende goederen, onroerende goederen, inkomsten uit onderneming, inkomsten uit dienstbetrekking (9% voor rekening van de werkgever) en inkomsten uit periodieke uitkeringen. De premie wordt dus niet enkel over uw looninkomsten berekend maar ook over uw andere inkomsten. Onze belangrijkste tip voor verzekerden van de basisverzekering ziektekosten is dat u geld reserveert voor deze verzekeringspremies. Over bijvoorbeeld in 2013 genoten rente- of dividendinkomsten dient u tenslotte ook 12% premie te betalen. Discover how Baker Tilly International member firms can deliver the solutions needed to help you achieve your short and long-term ambitions De maximale grens waarover de inkomensafhankelijke premie wordt berekend is NAf

11 5 Wijzigingen AOV Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering Per 1 maart 2013 is de Landsverordening op de Algemene Ouderdomsverzekering gewijzigd. De premie is verhoogd van 13% naar 15%. Bovendien is het maximale premie-inkomen verhoogd naar NAf en is de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd van 60 naar 65 jaar. Voor inkomens boven NAf wordt een aanvullende premie geheven van 1% over het meerdere van NAf De aanvullende premie komt voor rekening van de verzekerde. Verdient u in 2013 meer dan NAf , gelieve rekening te houden met een extra premie betaling van 1% aan AOV over het meerdere.

12 6 Belangrijk voor Onroerende zaakbelasting In 2014 verdwijnt de grondbelasting. Deze wordt met ingang van 1 januari 2014 vervangen door een onroerende zaakbelasting. Het doel van deze onroerende zaakbelasting is het bezit van onroerende zaken te belasten. Belastingheffing vindt aan het begin van elk jaar plaats. Als belastingplichtige wordt beschouwd degene die volgens de kadastrale registratie het genot van een onroerende zaak krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft. De waardevaststelling vindt plaats voor een tijdvak van 5 jaar. Bezwaar is alleen mogelijk tegen de waardebeschikking in het eerste jaar van het vijfjarig tijdvak. Let op: in tegenstelling tot de grondbelasting dient de onroerende zaakbelasting binnen twee maanden vanaf 1 januari van elk jaar te worden betaald. Het tarief voor de grondbelasting bedroeg in ,345%. Het tarief voor de onroerende zaakbelasting is hoger en wordt bovendien een progressief tariefstelsel. In 2014 zal de belasting conform onderstaand schijventarief worden berekend: Waarde onroerende zaak Tarief Over de eerste NAf ,4% vanaf NAf tot NAf ,5% vanaf NAf ,6% Als de waarde van uw woning bijvoorbeeld NAf is dan bedraagt de belasting NAf 4.000, te weten: NAf x 0,4% = NAf NAf x 0,5% = NAf NAf x 0,6% = NAf 600 Totaal derhalve NAf 4.000

13 Landsverordening basisverzekering ziektekosten Naar verwachting zal tenminste vanaf 2014 een gradatie worden aangebracht bij de inkomensafhankelijke premie om particulieren met inkomens die op jaarbasis net de NAf overstijgen te ontzien. 6.3 Nieuwe belastingregeling met Nederland In 2014 dienen de parlementen van Curaçao en Nederland de nieuwe belastingregeling ter voorkoming van dubbele belasting ( BRNC ) goed te keuren. Bij goedkeuring zal de BRNC vanaf 2015 in werking treden. Voor particulieren zijn met name de volgende punten van belang: tot 5 jaar na emigratie kan erf- en schenkingsrecht worden geheven; Nederland en Curaçao zullen (automatisch) informatie gaan uitwisselen; voor niet overheidspensioenen zal een gedeeld heffingsrecht gaan gelden; er komt een bronstaatheffing voor de beloningen van sporters en artiesten; er komt een bronstaatheffing voor beloningen voor het verrichten van diensten langer dan 183 dagen; en er komt een bronheffingsrecht voor dividenden en vervreemdingswinsten over voor emigratie opgebouwde aanmerkelijk belangwinsten.

14 Tot slot 14 In dit eindejaarsmemorandum hebben wij een aantal aandachtspunten op fiscaal gebied behandeld. De fiscale wetgeving is complex en laat zich niet vangen in een kort memorandum. In de fiscaliteit kunnen op het oog gelijke situaties in detail afwijken, soms met verstrekkende fiscale gevolgen. Voor antwoorden op specifieke vragen kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met één van onze medewerkers. Whether serving public sector organizations, owner managed businesses, private individuals or listed companies with overseas operations, our goal is to help our clients achieve their ambitions Het memorandum is met de uiterste zorgvuldigheid opgesteld desondanks kunnen bijvoorbeeld spel- of printfouten zijn opgetreden. Het memorandum is vooraleerst bedoeld om algemene fiscale ontwikkelingen onder uw aandacht te brengen en is geenszins aan te merken als een concreet advies. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor acties die zijn ondernomen op basis van dit memorandum. Voor meer informatie zie tevens:

15 Contact: Arthur van Aalst Tax Attorney T: F: Wilco van Oosten Tax Advisor T: F: Suhena Neuman Tax Lawyer T: F: The firm or firm(s) mentioned within this document are independent members of Baker Tilly International (unless other expressly stated). Baker Tilly International Limited is an English Company. Baker Tilly International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. Member firms are not Baker Tilly International s agent and do not have authority to bind Baker Tilly International or act on Baker Tilly International s behalf. None of Baker Tilly International nor any of the independent member firms of Baker Tilly International has any liability for each other s acts or omissions. In addition, neither Baker Tilly International nor any other member firm has a right to exercise management control over any other member firm

Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao

Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao www.pwc.com/dutch-caribbean juni 2014 Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao Samenvatting van belangrijkste wijzigingen Dividendbelasting Het huidige Nederlandse tarief van 8,3% zal worden verlaagd

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Toelichting Verzoek om vermindering van loonbelasting

Toelichting Verzoek om vermindering van loonbelasting Toelichting Verzoek om vermindering van loonbelasting Algemene informatie Wat betekent vermindering van loonbelasting? Op uw loon, uitkering of pensioen wordt loonbelasting ingehouden. Uw werkgever of

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr Sportvereniging en fiscus Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partner in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF en Ernst & Young en Holland

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 01 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Toelichting aangifte inkomstenbelasting/premies. volksverzekering 2013 verkorte versie 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 september 2014

Toelichting aangifte inkomstenbelasting/premies. volksverzekering 2013 verkorte versie 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 september 2014 Toelichting aangifte inkomstenbelasting/ premies volksverzekering 2013 Aruba, 1 september 2014 Departamento di Impuesto De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Departamento di Impuesto

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

Parttime ondernemen. Ondernemingsplan. Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand?

Parttime ondernemen. Ondernemingsplan. Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand? Ondernemingsplan opstellen Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand? Wat vindt uw werkgever ervan? Netwerken Wat u verder moet regelen Parttime ondernemen

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 260-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet

Nadere informatie

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Onlangs heeft de Spaanse fiscus (Hacienda) de geplande belastingherzieningen voor 2015 (en voor een deel zelfs al met onmiddellijke ingang in 2014) gepubliceerd.

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Cliëntenbrief: Onderwerp: Doel: Bestemd voor: Werkkostenregeling Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Adviseurs Wettekst Fiscale vereenvoudigingswet 2010, Staatsblad 2009/611... 3 Toelichting...11

Nadere informatie

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Fiscaal Actueel 2-2015 Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Per 1 maart 2013 werd het btw-tarief op de arbeidskosten bij renovatie, onderhoud en herstel van woningen tijdelijk verlaagd naar

Nadere informatie