SOMATIC MOVEMENT OPLEIDING EEN LICHAAMSGERICHTE ERVARINGSMETHODIEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOMATIC MOVEMENT OPLEIDING EEN LICHAAMSGERICHTE ERVARINGSMETHODIEK"

Transcriptie

1 5 PILLARS SOMATICS SOMATIC MOVEMENT OPLEIDING EEN LICHAAMSGERICHTE ERVARINGSMETHODIEK Cursusaanbod

2 2 SOMATISCH BEWEGEN EEN LICHAAMSGERICHTE ERVARINGS METHODE Antwoorden op vragen over gezondheid en welbevinden liggen vaak in het lichaam zelf besloten. Somatisch Bewegen is een lichaamsgerichte ervaringsmethode, die ons leert de signalen van ons lichaam te begrijpen en te waarderen. Door deze signalen hun juiste plek en functie te geven, groeit ons vermogen om ze te vertalen in gezondheid, welbevinden en effectief handelen Jacques van Eijden SOMATIC MOVEMENT OPLEIDING Somatisch Bewegen wordt wereldwijd toegepast onder de naam Somatic Movement. Het Somatic Movement opleidingsaanbod van het bestaat uit vijf cursussen van elk vijf dagen die jaarlijks worden aangeboden. Alle cursussen zijn ISMETA en KTNO geaccrediteerd en kunnen zowel los als in combinatie gevolgd worden. De vijf cursussen vormen samen de opleiding tot Somatic Movement Practitioner. VOOR WIE? Bent u aan een verandering toe? Verbreding of verdieping van uw huidige werk of juist een nieuw beroep? Wilt u graag werken met beweging, houding, lichaamsgerichte technieken, stem en adem, dans en lichaamsbewustzijn, maar ook met verbale technieken en het creatieve proces? Heeft u affiniteit met zowel ervaringsgericht als intuïtief en cognitief leren? Wilt u met zowel fysieke als emotionele en cognitieve aspecten van cliënten en studenten werken? Bent u geïnteresseerd in werken met embodiment, beklijfde kennis en vaardigheden, ervaringsgericht leren en intuïtie, volgens een heldere methode? Leert u het beste tijdens korte intensieve studieperiodes samen met een groep gemotiveerde en enthousiaste professionals? Dan kan de opleiding tot Somatic Movement Practitioner juist iets voor u zijn. De cursussen zijn bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in lichaamsgericht werken in hun huidige beroep en / of geïnteresseerd zijn in een carrière als Somatic Movement Practitioner. LOCATIE Alle cursussen worden gegeven in GROND, een prachtige locatie in het noorden van Nederland. (www.buitenbusiness.nl/vergaderlocaties/ groningen/vergaderlocatie-groningen/grond)

3 3 SOMATIC MOVEMENT OPLEIDING Het ene na het andere inzicht daalde neer Cursist PILLARS SOMATICS De methode wordt toegepast in het lichaam- en ervaring gericht omgaan met vragen, problemen en/of uitdagingen rond gezondheid, welzijn en effectief handelen. Het is een benadering waarbij de psychische en somatische aspecten als nauw met elkaar verweven en onafscheidelijk worden gezien. De vijf Pillars ( pijlers ) staan voor de vijf competenties die een Somatic Movement Practitioner toepast bij de begeleiding, hulpverlening en coaching van mensen. DE 5 COMPETENTIES De 5 competenties van een Somatic Movement Practitioner zijn: 1. Soma Mapping (methodisch werken) 2. Embody Embrace Empower Process (het belichamingsproces) 3. PEACE-ful Communication (effectief communiceren) 4. Experiential Learning (ervaringsgericht leren) 5. Somatic Skills (lichaamsgerichte vaardigheden) 1. Somatic Movement Practitioners werken met Soma-Mapping. Soma-Mapping brengt de vraag of het probleem dat speelt allereerst in kaart. Dit door de lichamelijke en de daarbij behorende psychologische aspecten ervan te benoemen en een plek te geven. Cliënt en de Somatic Movement Practitioner maken vervolgens samen een stappenplan met behulp van Balans en Integratie methodieken. Doel van deze aanpak is het systematisch begeleiden van de cliënt bij zijn verbeterproces. 2. De Embody-Embrace-Empower cyclus is leidend bij het procesmatig werken. Embodiment oftewel belichaamd zijn is leven daar waar je aanwezig bent. Het procesmatig werken leert ervaringen te omarmen en leert hoe zij kracht kunnen geven. 3. PEACE-ful Communication. De begrippen Presence, Ease, Affectivity, Creativity en Effectiveness staan bij deze vorm van communicatie aan de basis van alle verbale en non-verbale interacties. 4. Experiential Learning is gebaseerd op het verweven van kennis, ervaring en intuïtie bij het leren. Vertrouwend op intuïtie én kennis van zaken. De erkenning van verschillende vormen van intelligentie is hierbij van groot belang. 5. Somatic Movement Practitioners zetten de volgende Somatic Skills in: belichaamd bewustzijn, manuele en verbale technieken, houding en beweging technieken en adem en stemgebruik.

4 4 BALANS EN INTEGRATIE THEMA S De nadruk bij de methode ligt op het werken met Balans en Integratie thema s. Deze thema s maken vragen en/of problemen hanteerbaar en oplosbaar door ze een plek te geven. De Balans en Integratie principes en technieken die bij de thema s horen zijn geworteld in de ervaringsgerichte studie van de structurele en functionele aspecten van het lichaam (de anatomie, fysiologie, embryogenese en kinesiologie). Elke individuele cursus richt zich op een specifiek thema dat verbonden is met de daarbij horende systemen van het lichaam en de Integratieve (Body Mind) principes en technieken. De vijf cursusthema s zijn: Externe Balans (Cursus 1) Interne Balans (Cursus 2) Groei en Ontwikkeling (Cursus 3) Zelfsturing (Cursus 4) Organisatie (Cursus 5) Ik wist niet dat ik begrip en compassie zo miste, maar toen ik het kreeg raakte het me erg Cursist 2014

5 5 CURSUS SOMATIC MOVEMENT - EXTERNE BALANS GAAN EN STAAN THEMA Bij het thema Externe Balans werken we met onze houding, de manier waarop we staan en gaan door het leven. Vragen over hoe we omgaan met de krachten die ons beïnvloeden zijn daarbij van belang. Maar ook over hoe we onze eigen kracht gebruiken en hoe we omgaan met wat we te dragen hebben en de uitdagingen daarbij. PRINCIPES EN TECHNIEKEN Bij Externe Balans wordt met het Tensegrity principe gewerkt, met de effecten van de zwaartekracht en de andere krachten die op ons inwerken. De systemen van het lichaam die betrokken zijn bij Tensegrity creëren een gevoel van evenwicht in onze houding, de gebaren, bewegingen en acties. LICHAAMSSYSTEMEN: Het skelet-, gewrichts-, spier- en bindweefsel systeem zijn bij Externe Balans van primair belang. TOEPASSINGEN Bij Externe Balans wordt gekeken naar de effectieve (levens)houding, het evenwichtig gebruik van energie (actie en rust), een goede spanningsverdeling (in de houding, maar ook van de spieren, de weefsels en de cellen) en de balans tussen flexibiliteit en stabiliteit. Dit alles draagt bij aan ons vermogen om met een bepaald gemak door het leven te gaan. DUUR EN LOCATIE De cursus bestaat uit 5 dagen, van woensdagmiddag t/m zondag. Maaltijden en overnachting zijn mogelijk op de cursuslocatie: GROND, Lietsweg 6, 9364 TB Nuis, Groningen. (www.buitenbusiness.nl/vergaderlocaties/groningen/vergaderlocatie-groningen/grond) KOSTEN EN AANMELDING De cursuskosten bedragen 600. De kosten van verblijf zijn hierbij niet inbegrepen. Voor deelname aan meer dan één cursus geldt bij vooruitbetaling een korting van 10% op de cursuskosten. Aanmelden via com of met een naar DATA 8-12 oktober oktober 2015

6 6 CURSUS SOMATIC MOVEMENT - INTERNE BALANS VITALITEIT EN ZELFZORG THEMA Interne Balans gaat over vitaliteit en gezondheid. De zelfzorg, de zorg voor elkaar en voor onze leefomgeving. Dat uit zich in hoe we ons verbonden voelen, hoe we de tijd nemen voor verwerking en hoe we de rust kunnen nemen die nodig is om te herstellen en/of te genezen. PRINCIPES EN TECHNIEKEN Interne Balans omvat het principe van Homeodynamics, een dynamische vorm van Homeostase. De systemen van het lichaam betrokken bij Homeodynamics creëren een innerlijk evenwicht dat niet los gezien kan worden van de werking van het ecosysteem waarvan wij allen een integraal deel uitmaken. LICHAAMSSYSTEMEN De nadruk ligt op het spijsverteringssysteem, het circulatiesysteem (met onder anderen de bloedsomloop, het hart, de lymfe-en cerebrospinale systemen) en het ademhalingsstelsel. TOEPASSINGEN Interne Balans ondersteunt bij het werken met vitaliteit en zelfzorg. Het bevorderen van een evenwichtige stofwisseling (voeding en energiebeheer) en temperatuurregeling. Bloedsomloop en hartcirculatie, bijvoorbeeld van het lymfevocht en het weefselvocht komen daarbij aan bod. Interne Balans toepassingen bevorderen het maag-, darm-, en lever functioneren en de ademhaling. DUUR EN LOCATIE De cursus bestaat uit 5 dagen, van woensdagmiddag t/m zondag. Maaltijden en overnachting zijn mogelijk op de cursuslocatie: GROND, Lietsweg 6, 9364 TB Nuis, Groningen. (www.buitenbusiness.nl/vergaderlocaties/groningen/vergaderlocatie-groningen/grond) KOSTEN EN AANMELDING De cursuskosten bedragen 600. De kosten van verblijf zijn hierbij niet inbegrepen. Voor deelname aan meer dan één cursus geldt bij vooruitbetaling een korting van 10% op de cursuskosten. Aanmelden via www. somaticmovementinstitute.com of met een naar DATA november november 2015

7 7 CURSUS SOMATIC MOVEMENT - GROEI EN ONTWIKKELING POTENTIEEL BENUTTEN THEMA We zijn begenadigd met onmiddellijke reacties zoals bijvoorbeeld reflexen en evenwichtsreacties. We worden in onze groei gesteund door aangeboren bewegingspatronen en we bewegen ons door specifieke ontwikkelingsfasen in het leven. Groei en Ontwikkeling gaat over onze aangeboren en verworven krachten die ons helpen ons volledige potentieel te benutten. PRINCIPES EN TECHNIEKEN Groei en Ontwikkeling omvat het principe van Spirallic Transformation, waarbij ontwikkeling niet als lineair maar als cyclisch proces wordt gezien. Wij werken daarbij met de kennis en inzichten van de embryogenese en de sensomotorische aspecten van groei en ontwikkeling. LICHAAMSSYSTEMEN De systemen die hierbij ter sprake komen zijn het neuro-endocriene systeem, het neuromusculaire systeem en het urogenitale systeem. De focus is op de onmiddellijke reacties (onder andere met de primitieve en posturale reflexen), de ontwikkeling krachten en de ontwikkeling patronen (zoals het contralaterale bewegingspatroon). Het omvat ook de belichaming van zowel de ontogenetische als fylogenetische ontwikkeling. TOEPASSINGEN Groei en Ontwikkeling ondersteunt bij het werken met leerproblemen, intellectuele ontwikkeling, verbetering van houding en beweging en bij sociaal emotionele en communicatievraagstukken. DUUR EN LOCATIE De cursus bestaat uit 5 dagen, van woensdagmiddag t/m zondag. Maaltijden en overnachting zijn mogelijk op de cursuslocatie: GROND, Lietsweg 6, 9364 TB Nuis, Groningen. (www.buitenbusiness.nl/vergaderlocaties/groningen/vergaderlocatie-groningen/grond) KOSTEN EN AANMELDING De cursuskosten bedragen 600. De kosten van verblijf zijn hierbij niet inbegrepen. Voor deelname aan meer dan één cursus geldt bij vooruitbetaling een korting van 10% op de cursuskosten. Aanmelden via of met een naar DATA februari februari 2016

8 8 CURSUS SOMATIC MOVEMENT - ZELFSTURING RICHTING KIEZEN THEMA Het thema Zelfsturing gaat over het maken van duurzame keuzes om een blijvend en positief verschil te kunnen maken. Vragen als: Wat beweegt ons? Wat zijn onze werkelijke motieven en wat is onze visie en missie in het leven? liggen daaraan ten grondslag. PRINCIPES EN TECHNIEKEN Zelfsturing omvat het principe van Creative Perception (scheppend waarnemen). Wij werken daarbij met Sensomotoric Integration en Perceptual - Motor Training. We richten ons op aspecten als het aanvoelen, het waarnemen, het observeren en het deelnemend bewustzijn. Het maken van keuzes, het opmerken, het in zich opnemen, verinnerlijken, beschouwen en overwegen. Weten en niet weten zijn beide van belang bij de waarneming wanneer we werken met het bewuste, het onderbewuste en voorbewuste. LICHAAMSSYSTEMEN Zelfsturing wordt ondersteund door systemen als het zenuwstelsel, de zintuigen en het neuro-endocriene systeem. Ook spelen specifieke sturende functies van bepaalde cellen en weefsels een rol. Het besef van het bestaan van meerdere vormen van intelligentie (cognitieve, verbale, kinesthetische, muzikale enzovoorts) is daarbij van groot belang. TOEPASSINGEN Zelfsturing ondersteunt het werken met de verschillende manieren van keuzes maken. Het geeft de mogelijkheid om opties te zien en deze open en beschikbaar te houden. Het helpt om te komen tot doeltreffend optreden. Ook helpt het om te leren omgaan met obstakels en de gevolgen van gemaakte keuzes. DUUR EN LOCATIE De cursus bestaat uit 5 dagen, van woensdagmiddag t/m zondag. Maaltijden en overnachting zijn mogelijk op de cursuslocatie: GROND, Lietsweg 6, 9364 TB Nuis, Groningen. (www.buitenbusiness.nl/vergaderlocaties/groningen/vergaderlocatie-groningen/grond) KOSTEN EN AANMELDING De cursuskosten bedragen 600. De kosten van verblijf zijn hierbij niet inbegrepen. Voor deelname aan meer dan één cursus geldt bij vooruitbetaling een korting van 10% op de cursuskosten. Aanmelden via of met een naar DATA maart maart 2016

9 9 CURSUS SOMATIC MOVEMENT - ORGANISATIE PLEK INNEMEN THEMA Het thema Organisatie gaat over hoe we omgaan met spanning(en) en stress en met de behoefte aan ondersteuning en hoe wij onze doelen kunnen verwezenlijken. Organisatie gaat ook over de manier waarop wij ons leven vorm geven en hoe wij leven in de gegeven tijd en ruimte. PRINCIPES EN TECHNIEKEN Bij het thema Organisatie werken wij met het principe van Dynamic Patterning, de cyclische organisatie van het leven in termen van ruimte en tijd. Hierbij spelen aspecten van ruimte, zoals de ruimte binnen of buiten het lichaam, onze persoonlijke of de gedeelde (publieke) ruimte een rol maar ook positionering en richtingen, afmetingen en dimensies zijn van belang. Organisatorische aspecten van tijd zijn bijvoorbeeld de fasering van activiteiten, biologische ritmes en tempo verschillen. LICHAAMSSYSTEMEN De focus in Organisatie ligt op de beleving van tijd en ruimte. Dit betekent bijvoorbeeld het werken met de verschillende anatomische niveaus van organisatie, van het cellulaire en weefselniveau tot en met de aan elkaar verbonden systemen van het lichaam. Het omvat de wijze waarop het lichaam georganiseerd is in schema s (bij bijvoorbeeld centraal of perifeer bewustzijn) en regio s (bijvoorbeeld het schouder of borstgebied). Maar Organisatie heeft ook betrekking op de ruimtelijke verhoudingen van het lichaam (zoals voor- en achterkant). Daarnaast zijn de ervaring van de ruimte om ons heen als ook de beleving van tijd van belang. TOEPASSINGEN Organisatie ondersteunt het werken met communicatie en samenwerking. Aanwezig kunnen zijn, ergens voor kunnen staan, de ruimte durven nemen. Het omgaan met tijd (time management, ongeduld, spanning), het gevoel van eigenwaarde en de mogelijkheid om zichzelf een plek te geven en ergens bij te horen zijn voorbeelden van werken met Organisatie. Het levert instrumenten die vormen van zelforganisatie vergemakkelijken en uitnodigen. DUUR EN LOCATIE De cursus bestaat uit 5 dagen, van woensdagmiddag t/m zondag. Maaltijden en overnachting zijn mogelijk op de cursuslocatie: GROND, Lietsweg 6, 9364 TB Nuis, Groningen. (www.buitenbusiness.nl/vergaderlocaties/groningen/vergaderlocatie-groningen/grond) KOSTEN EN AANMELDING De cursuskosten bedragen 600. De kosten van verblijf zijn hierbij niet inbegrepen. Voor deelname aan meer dan één cursus geldt bij vooruitbetaling een korting van 10% op de cursuskosten. Aanmelden via of met een naar DATA 6-10 mei mei 2016

10 SMI Voor een aanmeldingsformulier voor een of meer cursussen en/of meer informatie over methodiek en het beroep van Somatic Movement Practitioner ga naar: of stuur een naar Wij helpen u graag. Vossenlaan GD Haren (GN) T: M: Het is ISMETA en KTNO geaccrediteerd en geregistreerd bij het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). TEKST Jacques van Eijden / Leon Manet GRAFISCH ONTWERP EN OPMAAK Otto Roth

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Ho, tot hier en niet verder...!

Ho, tot hier en niet verder...! Ho, tot hier en niet verder...! Toelichting op methode en kind/oudercursus Samenvatting Doel Het doel van de cursus Ho, tot hier en niet verder! is het bevorderen van de psychosociale weerbaarheid van

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Inhoudsopgave... - 2 - Over Anand... - 4 - Opleidingen... - 5 - Opleiding tot Masseur (1 jaar in deeltijd)... - 5 -

Inhoudsopgave... - 2 - Over Anand... - 4 - Opleidingen... - 5 - Opleiding tot Masseur (1 jaar in deeltijd)... - 5 - Anand, 2014-1 - INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... - 2 - Over Anand... - 4 - Opleidingen... - 5 - Opleiding tot Masseur (1 jaar in deeltijd)... - 5 - Opleiding tot Reiki Master (6 maanden in deeltijd)... -

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie 3.1 Inleiding De gedachte bij een lerende organisatie is, dat mensen werkelijk veranderen als mensen leren, als zij nieuwe vaardigheden leren en leren deze

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal 1 Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken is een uitgave van Vilans. Tekst: Jeanny Engels,

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz

Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz Annemieke Hendriksen-Favier, Karla Nijnens en Sonja van Rooijen Handreiking implementatie herstelondersteunende zorg Het gedachtegoed van herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid wordt door steeds

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie