DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA"

Transcriptie

1 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA

2 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Deskundigheidsbevordering 3 Trainingsaanbod 6 Slachtoffers van mensenhandel: herkennen van signalen 7 Een heldere procedure - B9-procedure simpel uitleggen 8 Begeleiding bij aangifte 9 Arbeidsrecht 10 Interculturele communicatie 11 Communiceren met Nigeriaanse slachtoffers van mensenhandel 12 Communiceren met Chinese slachtoffers van mensenhandel 13 Communiceren met Oost-Europese slachtoffers van mensenhandel 14 Religie en voodoo 15 Train-de-trainer I - Trainingen geven aan slachtoffers van mensenhandel 16 Train-de-trainer II - Trainingen geven aan slachtoffers van mensenhandel, verdieping 17 Werkvormen I - Tekentaal 18 Werkvormen II - Dramatische expressie 19 Positionering van de hulpverlener 20 Seksualiteit: bespreekbaar en leuk? 21 Positionering van de hulpverlener 22 Zelfzorg 23 Stress release 24 Emotiemanagement 25 Coachend begeleiden 26 Slachtoffer van mensenhandel én moeder 27 FairWork en CoMensha werken samen aan deskundigheidsbevordering. Ons streven is iedereen in het werkveld deskundig te maken in de bejegening, ondersteuning en bescherming van slachtoffers van mensenhandel. Onze deskundigheidsbevordering is gegroepeerd rond vier thema s. Deze zijn kenmerkend voor de problematiek van slachtoffers van mensenhandel. Trauma De ervaring die slachtoffers van mensenhandel delen is dat zij in een uitbuitingssituatie verkeerden. De manier waarop zij met deze traumatiserende gebeurtenis omgaan, verschilt echter per persoon. Traumagerelateerde klachten komen sterk naar voren in gesprekken, gedragingen en hun dagelijks leven. Cultuur Culturele verschillen bemoeilijken de communicatie op verschillende manieren. Ook in de manier van omgaan met de traumatische ervaring van mensenhandel is de culturele achtergrond van groot belang. Juridische en sociale positie Voor veel slachtoffers van mensenhandel is het onduidelijk of ze in Nederland mogen blijven. Regelmatig hebben ze ook geen zelfstandige woonruimte en missen een plek voor zichzelf. Dit blokkeert hun persoonlijke groei. Sociaal isolement komt veel voor bij deze doelgroep en wanneer zij wel sociale contacten hebben, zijn deze niet altijd veilig. Ontwikkelingsverschil Slachtoffers van mensenhandel hebben een periode niet echt kunnen leven; overleven was hun enige doel. Zij hebben tijd nodig om te herstellen en hebben zich daardoor, soms jaren lang, maar beperkt kunnen ontwikkelen op het gebied van sociale contacten, scholing en werk. Tergelijkertijd hebben zij andere kwaliteiten, zoals een sterk ontwikkelde intuïtie. [ 2 ] [ 3 ]

3 FairWork en CoMensha zijn beschikbaar voor verschillende vormen van deskundigheidsbevordering. Workshop Trainingen Voorlichting Presentatie Intervisie Workshop Een workshop is interactief en inspirerend. Het is een praktijkgerichte bijeenkomst gericht op kennisoverdracht. In een kort tijdsbestek, van maximaal enkele uren, komen de verschillende leerstijlen van de deelnemers aan bod. Het is een instrument voor bewustwording en kan direct ingezet worden in de praktijk. Het verschil met een training is de duur van de bijeenkomst. Trainingen In tegenstelling tot een presentatie en voorlichting wordt bij trainingen, workshops, intervisie meer rekening gehouden met de (emotionele) veiligheid van de deelnemers. De trainer vraagt bij de deelnemers naar ervaringen uit de praktijk. Via trainingen spijkeren wij professionals op een snelle en effectieve manier bij over het omgaan met slachtoffers van mensenhandel. Er wordt gewerkt aan het aanleren van vaardigheden. Doen en ervaren staan centraal. Voorlichting Deze vorm van deskundigheidsbevordering is toegankelijk en laagdrempelig. In tegenstelling tot workshops, intervisie en themabijeenkomsten, ligt bij voorlichtingen en presentaties de nadruk op luisteren. Wat is mensenhandel? Hoe herken je signalen van mensenhandel? FairWork en CoMensha beantwoorden deze vragen tijdens een voorlichtingsbijeenkomst bij u op kantoor. Maar ook andere vragen kunnen centraal staan tijdens een voorlichtingsbijeenkomst. Het verschil met een training is dat er slechts informatie wordt gedeeld en vragen mogen worden gesteld. Presentatie Wat doen FairWork en CoMensha? En wat kunnen wij voor uw organisatie betekenen? Tijdens een presentatie bij u op kantoor komen deze vragen aan de orde. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen. Intervisie FairWork en CoMensha organiseren op verzoek intervisiebijeenkomsten. Leren van ervaringen van andere hulpverleners in groepsverband is het doel. De nadruk ligt op uitwisseling, experimenteren, kritisch bevragen en feedback geven. De begeleider biedt verschillende werkvormen aan waardoor de groepsleden meer inzichten krijgen in hun eigen handelen. Deelnemers aan intervisiegroepen kunnen werkzaam zijn bij dezelfde of bij verschillende organisaties. Een intervisiegroep bestaat idealiter uit 5 personen Open inschrijving of FairWork, CoMensha bieden een programma van trainingen waar u zich voor kunt inschrijven. U kunt ook kiezen voor In Company-trainingen. In dat geval worden trainingen volledig op maat gesneden van uw organisatie. U bent hiermee verzekerd dat de leerdoelen, de werkwijze en het materiaal aansluiten op uw wensen en dat efficiënt wordt omgegaan met de trainingstijd. De training kan bij uw organisatie plaatsvinden, bij FairWork, CoMensha of elders. Ook voorlichtingen, themabijeenkomsten, intervisie, workshops en presentaties worden gegeven. Trainingsadvies Wilt u weten welke training geschikt is voor u of uw medewerkers? Wij denken graag met u mee. Vanessa Scholtens ( ) of Romaike Zuidema ( ) of fairwork.nu Data Zie voor actuele data. Inschrijven U kunt zich voor trainingen inschrijven via de website. Hier vindt u een aanmeldformulier.inschrijven kan ook via fairwork.nu. Voor meer informatie over In Company-trainingen kunt u contact opnemen met Vanessa Scholtens ( ) of Romaike Zuidema ( ) of fairwork.nu Leveringsvoorwaarden Zie CRKBO FairWork is sinds augustus 2011 opgenomen in het centraal register kort beroeps onderwijs (CRKBO). In dit register worden onderwijsinstellingen opgenomen die voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs. De audit, richtte zich op kwaliteitseisen : zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Ook houdt de registratie in dat voor de meeste activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering BTWvrijstelling geldt. [ 4 ] [ 5 ]

4 Maar, hoe weet ik of dit echt een slachtoffer is? Eerst wil ze er niet over praten en dan zegt ze dat het niet zo is. trainingsaanbod SlAcHtOffERS VAN mensenhandel: HERKENNEN VAN SIGNAlEN Hoe herken je een slachtoffer van mensenhandel? Wat typeert de doelgroep? Hoe ga je om met signalen? herkennen van signalen die wijzen op mensenhandel gesprek kunnen voeren met mogelijke slachtoffers van mensenhandel weten hoe te handelen indien je met een slachtoffer te maken hebt/ denkt te hebben specifieke kenmerken van slachtoffers van mensenhandel relevante gesprekstechnieken vertrouwen opbouwen, in soms beperkte tijd welke weg te bewandelen als het slachtoffer is herkend informatieverstrekking aan het slachtoffer zoeken van samenwerking en Twee dagdelen op één dag, verschillende data. Voor exacte data en tijdstip, Amsterdam, tenzij het een training aan deze training. 299,- per persoon incl. materialen en lunch Voor meer informatie of voor inschrijving, Deze training wordt ook aangeboden. maat gemaakt. Dit is financieel aantrekkelijk [ 6 ] [ 7 ]

5 Ik vind die hele procedure al ingewikkeld. Hoe leg ik dat een ander uit? Ik wil graag iets doen voor dit slachtoffer. Zorgen dat ze de bescherming krijgt waar ze recht op heeft. Hoe kan ik daaraan bijdragen EEN HElDERE PROcEDURE B9-PROcEDURE SImPEl UItlEGGEN BEGElEIDING BIj AANGIftE De B9-procedure is niet eenvoudig. In helder taalgebruik de werking ervan uitleggen kan lastig zijn. Juridische taal is vaak een struikelblok. De vraag is achteraf: begrijpen slachtoffers van mensenhandel nu echt hoe het zit? Hebben ze een realistisch beeld van hun rechten en plichten? Het draait tenslotte om een voor hen belangrijke procedure. In deze training wordt aandacht geschonken aan de werking van de B9-procedure en hoe deze simpel maar duidelijk over te brengen aan slachtoffers van mensenhandel. kennis van de B9-procedure B9-procedure helder kunnen uitleggen aan cliënten B9-procedure: hoe en wat? gesprekstechnieken, hoe en wanneer deze in te zetten oefenen in het eenvoudig uitleggen van de B9-procedure Twee dagdelen op één dag, verschillende Amsterdam, tenzij het een In companytraining Voor meer informatie of voor inschrijving, Deze training wordt ook aangeboden. maat gemaakt. Dit is financieel aantrekkelijk Slachtoffers hebben geen toegang tot bescherming en ondersteuning, als de signalen van mensenhandel niet goed worden opgepikt. Dit terwijl ze er wel recht op hebben. Voor slachtoffers is het doen van aangifte vaak een ingrijpende ervaring waarbij ze alle steun kunnen gebruiken. De begeleiding die geboden wordt vóór, tijdens en na de aangifte is enorm belangrijk. kennis van de B9-procedure en de verschillende partners die erbij betrokken zijn gesprekstechnieken aanleren weten hoe een vertrouwensband wordt opgebouwd wat houdt aangifte doen in? Voor het slachtoffer en voor u, als begeleider wat is de taakverdeling tussen onder meer politie, marechaussee, OM en IND wat kan er mis gaan rond de aangifte? hoe kun je hierop (juridisch) reageren? kennis maken en oefenen met verschillende gesprekstechnieken. en Twee dagdelen op een dag, verschillende Amsterdam, tenzij het een training Voor meer informatie of bij inschrijving Deze training wordt ook aangeboden. maat gemaakt. Dit is financieel aantrekkelijk [ 8 ] [ 9 ]

6 Ik wil weten wat de arbeidsrechten zijn van slachtoffers. Ik wil hen goed kunnen informeren. Ja, de cliënt vond dat ik direct was en klapte dicht. Ik wil graag leren wat ik beter wel en beter niet kan zeggen, en hoe ik het kan zeggen. ARBEIDSREcHt INtERcUltURElE communicatie Op iedereen die in Nederland werkt is het Nederlands arbeidsrecht van toepassing. Migranten weten dat vaak niet. Door kwetsbare arbeidsmigranten, waaronder potentiële slachtoffers van mensenhandel, juist te informeren, kunt u hun rechtspositie in de praktijk helpen te versterken. kennis over het Nederlands arbeidsrecht toepassen van het Nederlands arbeidsrecht hoe u migranten kunt leren hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen inhoud van het Nederlands arbeidsrecht arbeidsrecht in de praktijk van migranten oefenen met gespreksvoering met migrant over arbeidsrecht verschillen in cultuur ten aanzien van arbeidsrecht en Twee dagdelen, verschillende data. Voor de exacte data en tijdstip, raadpleeg onze website. De training is in Amsterdam, tenzij het een -training betreft. Er kunnen minimaal zeven en maximaal dertien personen deelnemen 299,- incl. materialen en lunch Deze training wordt ook aangeboden. maat gemaakt. Dit is financieel aantrekkelijk Communiceren met mensen uit een andere cultuur kan een opgave zijn. Hoe open je ook probeert te zijn, soms verloopt een gesprek ronduit stroef en ongemakkelijk. Wat doe je wel en wat doe je niet? Elk land heeft eigen omgangsvormen en eigen communicatieregels. Toch zijn er overeenkomsten en manieren om de ander respectvol te benaderen en toch jezelf te blijven. Kennis hebben van de gebruiken van de ander en hiermee omgaan is het begin van een goede communicatie en daarmee de basis voor een vertrouwensband. kennis van werken met andere culturen volgens diverse theorieën ontwikkelen van vaardigheden in interculturele communicatie theorie over interculturele communicatie (Pinto en Hofstede) oefenen met interculturele communicatie kennis van verschillende culturen en gebruiken tips over het omgaan met verschillende culturen in de praktijk uitwisseling en behandeling van eigen casuïstiek Twee dagdelen op één dag, verschillende Amsterdam, tenzij het een training Vervolgtraining Deze training sluit aan bij de trainingen communiceren met Nigeriaanse slachtoffers van mensenhandel, communiceren met Chinese slachtoffers van mensenhandel en communiceren met Oost-Europese slachtoffers van mensenhandel. Ze kunnen elkaar opvolgen. Interculturele communicatie kan als basistraining dienen Deze training wordt ook aangeboden. [ 10 ] [ 11 ]

7 Ik blijf het lastig vinden met deze groep te werken. Ik wil meer weten van hun manier van communiceren om het voor beiden prettiger te maken. Ik blijf het lastig vinden met deze groep te werken. Ik wil meer weten van hun manier van communiceren om het voor beiden prettiger te maken. communiceren met NIGERIAANSE SlAcHtOffERS VAN mensenhandel communiceren met chinese SlAcHtOffERS VAN mensenhandel Communiceren met slachtoffers van mensenhandel is lastig. Hun ervaringen hebben een ontwrichtende werking gehad op hun leven. Daarbij belemmeren taal-, culturele, etnische, religieuze en opleidingsverschillen een heldere communicatie. Met de juiste achtergrondinformatie kan een betere interpretatie van het gedrag van een slachtoffer gegeven worden, wat de onderlinge relatie ten goede komt. Er wordt in de training ingegaan op Nigeriaanse slachtoffers van mensenhandel, omdat professionals aangeven dat ze regelmatig met deze groep werken. kennis over Nigeriaanse slachtoffers van mensenhandel en hun achtergronden weten hoe je kunt communiceren met Nigeriaanse slachtoffers van mensenhandel oefenen met tools om beter te communiceren met deze groep. landeninformatie over Nigeria informatie over de Nigeriaanse cultuur hoe te communiceren met Nigeriaanse slachtoffers tips en handvatten bij communiceren en werken met deze specifieke cultuur. Twee dagdelen op één dag, verschillende Amsterdam, tenzij het een training Deze training sluit aan bij de trainingen interculturele communicatie, communiceren met Chinese slachtoffers van mensenhandel en communiceren met Oost- Europese slachtoffers van mensenhandel. Ze kunnen elkaar opvolgen. U kunt zelf de volgorde aangeven. Deze training wordt ook aangeboden. Communiceren met slachtoffers van mensenhandel is lastig. Hun nare ervaringen hebben een ontwrichtende werking gehad op hun leven. Daarbij belemmeren taal-, culturele, etnische, religieuze en opleidingsverschillen een heldere communicatie. Met de juiste achtergrondinformatie kan een betere interpretatie van het gedrag van een slachtoffer gegeven worden, wat de onderlinge relatie ten goede komt. Er wordt ingegaan op Chinese slachtoffers van mensenhandel omdat professionals aangeven dat deze groep lastig te doorgronden is. kennis over Chinese slachtoffers van mensenhandel en hun achtergronden weten hoe je kunt communiceren met Chinese slachtoffers van mensenhandel oefenen met tools om beter te communiceren met deze groep. landeninformatie over China informatie over de Chinese cultuur hoe te communiceren met Chinese slachtoffers tips en handvatten bij communiceren en werken met deze specifieke cultuur. Twee dagdelen op één dag, verschillende Amsterdam, tenzij het een training De training is goed te combineren met één van onze trainingen: interculturele communicatie, communiceren met Nigeriaanse slachtoffers van mensenhandel en communiceren met Oost-Europese slachtoffers van mensenhandel. Deze training wordt ook aangeboden. [ 12 ] [ 13 ]

8 Ik blijf het lastig vinden met deze groep te werken. Ik wil meer weten van hun manier van communiceren om het voor beiden prettiger te maken. De angst van slachtoffers voor voodoo: ik zie het en voel het. Maar waar zit die angst? Wat kan ik doen? communiceren met OOSt-EUROPESE SlAcHtOffERS VAN mensenhandel RElIGIE EN VOODOO Communiceren met slachtoffers van mensenhandel is lastig. Hun nare ervaringen hebben een ontwrichtende werking gehad op hun leven. Daarbij belemmeren taal-, culturele, etnische, religieuze en opleidingsverschillen een heldere communicatie. Met de juiste achtergrondinformatie kan een betere interpretatie van het gedrag van een slachtoffer gegeven worden, wat de onderlinge relatie ten goede komt. Er wordt ingegaan op Oost- Europese slachtoffers van mensenhandel omdat professionals aangeven dat ze deze groep regelmatig tegenkomen. kennis over Oost-Europese slachtoffers van mensenhandel en hun achtergronden en nationaliteiten weten hoe je kunt communiceren met Oost-Europese slachtoffers van mensenhandel oefenen met tools om beter te communiceren met deze groep. landeninformatie over verschillende Oost- Europese landen informatie over de Oost-Europese cultuur hoe te communiceren met Oost-Europese slachtoffers tips en handvatten bij communiceren en werken met deze specifieke cultuur. Amsterdam, tenzij het een training De training is goed te combineren met één van onze trainingen: interculturele communicatie, communiceren met Nigeriaanse slachtoffers van mensenhandel en communiceren met Chinese slachtoffers van mensenhandel. Indien u een specifiek land binnen Oost-Europa zou willen behandelen in deze of een separate training, neem dan contact met ons op. Deze training wordt ook aangeboden. Slachtoffers van mensenhandel zijn vaak diepgelovig. Het geloof geeft hen steun bij traumaverwerking. Ze schrijven vaak hun ellendige ervaringen toe aan de wil van God en vertrouwen erop dat Hij ook de nieuwe koers van hun leven uitzet nu de situatie van uitbuiting tot het verleden behoort. Dit geloof kan ervoor zorgen dat mensen moeite hebben hun lot in eigen handen te nemen. Geloof kan er bovendien toe leiden dar een slachtoffer in angst leeft wanneer ze in de ban zijn van voodoo. De religieuze achtergrond en eigen geloof beïnvloedt hoe mensen het slachtofferschap beleven. In deze training leert men hiermee om te gaan. kennis van voodoorituelen kennis van technieken om in gesprek te gaan met slachtoffers over religie en voodoo stromingen binnen religie, met name over Nigeria en Guinee voodoorituelen overtuigingen van jezelf en de ander; hoe deze in te zetten gesprekstechnieken Twee dagdelen op een dag, verschillende Amsterdam, tenzij het een training Deze training wordt ook aangeboden. Twee dagdelen op één dag, verschillende [ 14 ] [ 15 ]

9 Traint u slachtoffers van mensenhandel? Of werkt u in een ander groepsverband met slachtoffers? Dan is deze train-de-trainer geschikt voor u! train-de-trainer I trainingen GEVEN AAN SlAcHtOffERS VAN mensenhandel train-de-trainer II - trainingen GEVEN AAN SlAcHtOffERS VAN mensenhandel, VERDIEPING Hoe zijn trainingen opgebouwd? Wat kenmerkt groepsdynamica bij slachtoffers van mensenhandel? Hoe ga je als trainer om met weerstand? Als u trainingen gaat geven komt u voor deze vragen te staan. Het groepsproces met deze doelgroep is complex. Dit heeft te maken met de vier thema s die kenmerkend zijn voor de problematiek van slachtoffers van mensenhandel: trauma, verschil in cultuur, sociale en juridisch onzekere status en ontwikkelingsverschil ten opzichte van Nederlandse leeftijdsgenoten. weten wat groepsdynamica is eerste ervaring met groepsdynamica handvatten krijgen hoe om te gaan met weerstand herkennen van groepsfasen kunnen herkennen van leerstijlen van je deelnemer en jezelf weten om te gaan met emoties in een groep oefenen met groepsdynamica aanleren van interventietechnieken die ingezet worden in een training aan de doelgroep. welke leerstijl heb jij en hoe herken je die van de ander? fasen in het groepsproces functies van groepen groepsdynamica interventies bespreken van eigen casuïstiek omgaan met weerstand omgaan met lastige trainingssituaties opvangen en beïnvloeden van emoties omgaan met eigen emoties en die van de deelnemer tijdens een training dagen Voor de exacte data en tijdstip, raadpleeg onze website. De training is in Amsterdam, tenzij het een training 595,- incl. materialen en lunch kunt u contact opnemen met Vanessa Scholtens ( ) of Romaike Zuidema ( ): Deze training wordt ook aangeboden. één organisatie. In deze verdiepingstraining wordt verder ingegaan op train-de-trainer I. Deze dagen worden aanbevolen aan trainers die de eerste training hebben gevolgd en die ervaring hebben met het trainen van de doelgroep. Eigen trainingssituaties kunnen worden ingebracht. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de opbouw van een trainingsdesign, hoe hierin geschoven wordt en wanneer welke werkvormen worden ingezet. Daarnaast worden zelfonthulling, wat laat je van jezelf zien als trainer, en een verdieping in de groepsdynamica en interventietechnieken behandeld. praktijk en groepsdynamica met elkaar verbinden interventietechnieken opzet van een trainingsdesign leren schakelen in werkvormen en programma opbouw van een training eigen casuïstiek groepsdynamica, een verdieping interventietechnieken, een verdieping verschillende niveaus binnen een training zelfonthulling trainersvaardigheden dagen. Voor de exacte data en tijdstip, raadpleeg onze website. De training is in Amsterdam, tenzij het een In company training betreft. Er kunnen minimaal zeven en maximaal dertien personen deelnemen 595,- incl. materialen en lunch Deze training wordt ook aangeboden. [ 16 ] [ 17 ]

10 Soms loop ik vast tijdens een training. Dan giet ik de stof in een ander werkvorm en trek ik het proces weer vlot Als je iemand anders speelt tijdens een rollenspel, komt er meer aan het licht dan je kan vermoeden. Mensen durven meer. Verrassend! WERKVORmEN I tekentaal WERKVORmEN II DRAmAtIScHE EXPRESSIE Uit een tekening is veel af te lezen als we letten op bijvoorbeeld kleur, vormen, lijnen, interactie of symboliek. De tekening biedt een opening om met iemand in gesprek te komen. Door het stellen van de juiste vragen, kan veel inzicht worden geboden. In deze training laten we u kennismaken met de basisbeginselen van de tekentaal. De nadruk ligt op het zelf ervaren door middel van enkele tekenoefeningen en tekenspelletjes, welke we zorgvuldig zullen nabespreken. We werken individueel, twee aan twee en met de hele groep. Enkele thema s die aan bod kunnen komen in een tekenoefening zijn: interactiepatronen, grenzen, balans, ritme en structuur, loslaten, verandering en kracht. De kennis van deze training is in te zetten binnen een training of andere groepsactiviteit en tevens in individuele gesprekken. Doelstelling kennis van creatieve werkvormen kennis van bruikbare materialen weten wanneer en met welk doel creatieve werkvormen ingezet kunnen worden kunnen inzetten van deze werkvormen kunnen begeleiden van de werkvormen en de gesprekken die daarop volgen theorie over creatieve werkvormen do s en dont s bij gebruik van creatieve werkvormen Nazorgtraject Zes weken na de training komen de deelnemers wederom een dagdeel bij elkaar. Ervaring uitwisselen over het effect van de werkvormen staat dan centraal. dagen op verschillende data. Voor de exacte data en tijdstip, raadpleeg onze website. De training is in Amsterdam, tenzij het een -training betreft. Er kunnen minimaal zeven en maximaal dertien personen deelnemen 595,- incl. materialen en lunch en terugkombijeenkomst Deze training leert deelnemers hoe zij dramatische expressie, oftewel een rollenspel, kunnen inzetten bij het werken met slachtoffers van mensenhandel. Dit kan zijn binnen een training of binnen een hulpverleningsgesprek. Soms is het veiliger iets te vertellen in bijvoorbeeld een rollenspel. U kunt met cliënten ook afspraken met bijvoorbeeld instanties voorbereiden. Essentieel is de rol van de begeleider van de oefeningen. Een oefening kan verschillende uitkomsten hebben, die in goede banen geleid moeten worden. Ook wordt het gebruik van muziek als werkvorm aangestipt. kennis van de werkvormen dramatische expressie en muziek kennis van begeleiden van rollenspellen kunnen uitvoeren en begeleiden van rollenspellen weten wanneer muziek in te zetten als krachtbron kunnen begeleiden van muzikale werkvormen eigen casuïstiek verbinden met theorie verschillende werkvormen; doel en meerwaarde dramatische expressie, theorie dramatische expressie; werkvormen begeleiden van rollenspellen muzikale werkvormen; doel en meerwaarde diverse werkvormen oefenen eigen casuïstiek inzetten en koppelen met nieuwe werkvormen Nazorgtraject Zes weken na de training komen de deelnemers wederom een dagdeel bij elkaar. Ervaring uitwisselen over het effect van de werkvormen staat dan centraal. Twee dagdelen op een dag, verschillende Amsterdam, tenzij het een training 299,- incl. materialen en lunch en terugkombijeenkomst kennismaken met verschillende soorten creatieve werkvormen kennismaken met diverse materialen Deze training wordt ook aangeboden. Deze training wordt ook aangeboden. inventariseren wanneer men dit in kan zetten [ 18 ] [ 19 ]

11 Ik wil zorgen dat het slachtoffer van op eigen benen kan staan. Ik dacht dat ik mijn leven weer op de rit had: een huisje, een partner, maar de slaapkamer blijft een onveilige plek. Wanneer kan ik weer van seks kan genieten? POSItIONERING VAN DE HUlPVERlENER SEKSUAlItEIt: BESPREEKBAAR EN leuk? Wat is de positie van de hulpverlener ten opzichte van de cliënt? Je wilt ze hen ondersteunen, zonder belerend te zijn. Iemand de regie over het eigen leven laten oppakken zonder iemand voor de leeuwen te gooien. In hoeverre heb je te maken en kun je gebruik maken van de culturele opvattingen van je cliënt in je begeleiding? Deze training geeft antwoord op de vraag waar je als hulpverlener staat in relatie tot de cliënt. Effectief communiceren en omgaan met lastige situaties staan hierin centraal. inzicht hoe om te gaan met slachtoffers van mensenhandel in de dagelijkse hulpverlening inzetten methoden voor effectieve communicatie doelgroep: kennis en ervaring contact maken met cliënt positiebepaling ten opzichte van cliënt Ook wordt aan de orde gesteld hoe de visie en missie van een instelling hierop van invloed is, naast de eigen opvattingen van de hulpverlener. interculturele communicatie cultuur en emoties eigen casuïstiek dagen op verschillende data. Voor de exacte data en tijdstip, raadpleeg onze website. De training is in Amsterdam, tenzij het een -training betreft. Er kunnen minimaal zeven en maximaal dertien personen deelnemen 595,- incl. materialen en lunch Deze training wordt ook aangeboden. Slachtoffers van mensenhandel die seksueel zijn uitgebuit, ervaren een negatieve weerslag op hun seksualiteitsbeleving en willen er niet over praten. Toch leven er vaak veel vragen. Maar hoe begin je een gesprek over seksualiteit? Wanneer is dit wenselijk? Hoe weet je of de ander dit wil? En, hoe makkelijk is het voor jou om erover te praten? Deze vragen komen aan de orde in deze tweedaagse training. seksualiteit bespreekbaar maken weten wanneer en hoe seksualiteit ingezet kan worden in de begeleiding gesprekstechnieken leren inzetten kennis van beleving seksualiteit in verschillende culturen wat is seksualiteit? seksualiteit in verschillende culturen bespreekbaar maken van seksualiteit geven van seksuele voorlichting bespreken eigen casuïstiek dagen op verschillende data. Voor de exacte data en tijdstip, raadpleeg onze website. De training is in Amsterdam, tenzij het een -training betreft. Er kunnen minimaal zeven en maximaal dertien personen deelnemen 595,- incl. materialen en lunch Deze training wordt ook aangeboden. [ 20 ] [ 21 ]

12 Ik vind het zwaar met deze doelgroep te werken. De verhalen kan ik niet altijd loslaten. Ik wil leren hiermee om te gaan. ZElfZORG StRESS RElEASE Slachtoffers van mensenhandel bespreken hun ervaringen met professionals. Naast psychologen, delen ze hun verleden ook met andere hulpverleners, politie en justitie; dit is noodzakelijk voor een goede begeleiding van het slachtoffer. Maar de vraag is wat dit met u doet als persoon? Hoe zorgt u ervoor dat u de verhalen niet mee naar huis neemt? Als reactie op traumatische gebeurtenissen nemen slachtoffers van mensenhandel hun toevlucht tot ingewikkelde overlevingsstrategieën. Deze zijn, buiten de uitbuitingssituatie, soms destructief en niet meer functioneel. Voor hulpverleners is het lastig met deze complexe gedragingen om te gaan. Het is een overlevingsstrategie en Ze hebben al zoveel meegemaakt, horen wij vaak terug. Dat klopt allemaal, maar hoe voorkom je dat je je eigen grenzen voorbij gaat? Hoe kun je respectvol handelen naar een slachtoffer van mensenhandel en toch goed voor jezelf te zorgen? overlevingsstrategieën leren herkennen leren omgaan met eigen emoties aangeven van eigen grenzen feedback geven en ontvangen zelfzorgplan opstellen overlevingsstrategieën wat is zelfzorg? Hoe zet je dit momenteel in? inventarisatie lastige situaties/ eigen casuïstiek assertiviteit in de begeleiding van slachtoffers van mensenhandel feedback geven en ontvangen, intercollegiaal en aan cliënten welke emoties zijn er? hoe ga je om met je eigen emoties, in en na gesprekken? het opstellen van een zelfzorgplan en introductie intervisiemogelijkheden stress release dagen op verschillende data. Voor exacte data en tijdstip, raadpleeg onze website. De training is in Amsterdam, tenzij het een -training betreft. Er kunnen minimaal zeven en maximaal dertien personen deelnemen 595,- incl. materialen en lunch Deze training wordt ook aangeboden. Stressklachten komen veel voor bij slachtoffers van mensenhandel. Hoewel er in hun hoofd vaak geen ruimte is voor fysieke en mentale ontspanning, blijken ontspanningsoefeningen voor hen van grote waarde. Begeleiders kunnen slachtoffers via simpele oefeningen beter leren omgaan met stress. weten wat het belang is van ontspanning en ontspanningsoefeningen kennen van een aantal ontspanningsoefeningen kunnen overbrengen van ontspanningsoefeningen aan een slachtoffer van mensenhandel theorie over ontspanningtechnieken kennismaken met verschillende toegankelijke werkvormen zelf begeleiden van een oefening Twee dagdelen op één dag verschillende data. Voor exacte data en tijdstip, Amsterdam, tenzij het een training Deze training wordt ook aangeboden. [ 22 ] [ 23 ]

13 Iedereen weet uiteindelijk wat goed voor is voor zichzelf. De uitdaging is om dat slachtoffers te laten voelen en geloven. EmOtIEmANAGEmENt coachend BEGElEIDEN Woede, angst en verdriet. Deze en andere emoties komen vaak en langdurig voor bij slachtoffers van mensenhandel. Soms mondt woede uit in agressie, angst of paranoia en verdriet in hysterie. Loop je weg? Ga je de confrontatie aan? Hoe ontstaan de emoties? Wat roepen ze op bij jou? En belangrijker nog, hoe kun jij erop reageren? Hoe handel je adequaat? Een training die goed aansluit bij Zelfzorg. kennen van theorie over emotiemanagement leren adequaat te handelen in verschillende situaties inzicht krijgen in de situatie van de cliënt en je eigen belevingswereld krijgen van verschillende handvatten (via modellen en theorie) om met moeilijke emoties om te gaan. kennis van emotiemanagement emoties, waar en wanneer? inventariseren eigen casuïstiek waarnemingsposities gesprekstechnieken cultuur en emoties oefenen met eigen casuïstiek actieplan maken dagen op verschillende data. Voor exacte data en tijdstip, raadpleeg onze website. De training is in Amsterdam, tenzij het een -training betreft. Er kunnen minimaal zeven en maximaal dertien personen deelnemen 595,- incl. materialen en lunch Voor meer informatie of voor inschrijving, Deze training wordt ook aangeboden. Hoe kun je ervoor zorgen dat iemand zelf verantwoordelijkheid neemt? Gevraagd en ongevraagd advies werken minder goed dan wanneer iemand zelf ervaart wat nodig is. Het is verleidelijk kwesties die voor u eenvoudig zijn, van het slachtoffer over te nemen. Maar hoe blijf je uit deze valkuil? Via coachingstechnieken kan een professional ondersteunend zijn bij het teruggeven van de regie aan het slachtoffer. Iedereen heeft zijn eigen wijsheid. Maak daar gebruik van. Deze training leert u hoe. aan het eind van de training hebben de deelnemers meer zicht op hoe zij verschillende coachingstechnieken kunnen inzetten in de praktijk. de deelnemers hebben kennis van diverse coachingstechnieken de deelnemers hebben geoefend met coachend begeleiden. Programma kennis van verschillende coachingstechnieken en hiermee oefenen meer coachingstechnieken (o.a. RET en LSD) oefenen en inbreng eigen casuïstiek en dagen op verschillende data. Voor de exacte data en tijdstip, raadpleeg onze website. De training is in Amsterdam, tenzij het een -training betreft. Er kunnen minimaal zeven en maximaal dertien personen deelnemen 595,- incl. materialen en lunch Deze training wordt ook aangeboden. [ 24 ] [ 25 ]

14 SlAcHtOffER VAN mensenhandel én moeder Veel vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel krijgen, al dan niet gepland, een kind. Zij zijn vaak jong en hun sociaal-maatschappelijke omstandigheden zijn meestal verre van ideaal. Een aantal factoren maakt het moederschap een gecompliceerd: trauma, een onzekere verblijfsstatus, de vader van het kind is afwezig of onbekend, het ontbreken van vast woonadres en een gebrek aan rolmodellen. Culturele verschillen en een overdaad aan andere belangrijke onderwerpen in de begeleiding, maken het voor hulpverleners niet gemakkelijk effectief in te gaan op de dynamiek tussen moeder en kind. Tegelijkertijd kunnen kleine verbeteringen in het contact tussen moeder en kind voorkomen dat de ontwikkeling van het kind lijdt onder de problematiek van de moeder. Daarbij kunnen kleine interventies van grote invloed zijn op hun welbevinden. aandacht voor signalen van opvoedingsproblemen bij slachtoffers van mensenhandel kennis van doorverwijsmogelijkheden inzicht in factoren die de moeder-kinddynamiek bij slachtoffers beïnvloeden meer weten over hoe moederschap in verschillende culturen wordt beleefd weten wanneer en hoe slachtoffers kunnen worden aangesproken en kunnen worden ondersteund in hun rol als moeder opvoeding en opvoedingsproblemen in het licht van de specifieke problematiek van slachtoffers van mensenhandel moederschap in verschillende culturen voorlichting en interventies: hoe ver ga je in de begeleiding? moederschap en empowerment bespreken eigen casuïstiek en Twee dagdelen op één dag, verschillende Amsterdam, tenzij het een training 299,- incl. materialen en lunch Deze training wordt ook aangeboden. [ 26 ] [ 27 ]

15 CoMensha Johan van Oldenbarneveltlaan HB Amersfoort T F E FairWork Postbus NA Amsterdam T F E

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS FAIRWORK EN COMENSHA

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS FAIRWORK EN COMENSHA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS FAIRWORK EN COMENSHA INHOUDSOPGAVE Deskundigheidsbevordering 3 Trainingsaanbod 6 Slachtoffers van mensenhandel: herkennen van signalen 7 Een heldere procedure -

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding

Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding Methodiekbeschrijving Juridische Begeleiding Inleiding Slachtoffers van mensenhandel vormen een specifieke doelgroep met complexe problemen. Veel van hen hebben steun nodig om te herstellen van traumatische

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

workshop? 2. In welke situatie(s) voel je je wel eens onveilig in je werk? 3. Wat heb je nodig om je veilig te voelen

workshop? 2. In welke situatie(s) voel je je wel eens onveilig in je werk? 3. Wat heb je nodig om je veilig te voelen 1. Om welke reden(en) volg je deze workshop? 2. In welke situatie(s) voel je je wel eens onveilig in je werk? 3. Wat heb je nodig om je veilig te voelen in je werk? 4. Waarin blink jij jjmet betrekking

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

MINDFULNESS IN MEDIATION

MINDFULNESS IN MEDIATION MINDFULNESS IN MEDIATION aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen verdiepingstraining ver Mindfulness in Mediation aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen Introductie Conflicten leveren spanning en stress op.

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

STA STERK OP JE WERK

STA STERK OP JE WERK STA STERK OP JE WERK Training/modules op maat Thema-bijeenkomsten Werknemers in deze tijd worden meer en anders belast dan vroeger. Dit geldt helemaal voor werknemers in de zorg. Gedurende enkele decennia

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY Inleiding Steeds meer kinderen hebben al op jongere leeftijd te maken met overgewicht. Dit gaat niet altijd automatisch over wanneer zij in de puberteit komen en

Nadere informatie

Tabel 2: Overzicht programma in middelen, doelen en leerstijlen in fase 2

Tabel 2: Overzicht programma in middelen, doelen en leerstijlen in fase 2 Bijlage Romeo Deze bijlage hoort bij de beschrijving van de interventie Romeo, zoals die is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer informatie: www.nji.nl/jeugdinterventies December

Nadere informatie

PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT TELEFONEREN

PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT TELEFONEREN PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT TELEFONEREN tweedaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Je wilt professioneler en klantgerichter telefoongesprekken

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR Opleiding DIFERENCI J RINER FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Wat kies jij uit de schijf van 5?

Wat kies jij uit de schijf van 5? Goed bezig 2016 Wat kies jij uit de schijf van 5? Alsjeblieft! Dit is het Goed Bezig trainingsaanbod voor 2016. Doel is samen werken aan goede persoonlijke balans. De trainingen zijn bedoeld voor medewerkers

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE

DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE tweedaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Je stuurt een kleine groep medewerkers aan terwijl je zelf actief

Nadere informatie

Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken

Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken Aanbod Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken Veilig Thuis Friesland heeft een breed aanbod van trainingen ontwikkeld voor beroepskrachten in de provincie

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

EFFECTIEF COMPAREREN Voor advocaten en gemachtigden. Vaardigheidstraining

EFFECTIEF COMPAREREN Voor advocaten en gemachtigden. Vaardigheidstraining EFFECTIEF COMPAREREN Voor advocaten en gemachtigden Vaardigheidstraining COMPAREREN: Inlichtingen geven, een schikking beproeven en nadere instructies krijgen Introductie Het lijkt heel praktisch en eenvoudig,

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep

Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep Therapie en training, iets voor jou? Als je bij De Hoenderloo Groep komt wonen, heb je vaak al veel meegemaakt in je leven. Het valt niet altijd

Nadere informatie

Speel het spel. stimulansen

Speel het spel. stimulansen Speel het spel In een mix van hints, pictionary, ganzenbord en spijker slaan staan we stil bij belevingsgericht werken. In twee teams strijden we om de eer: wie is het meest belevingsgericht? Hierbij moeten

Nadere informatie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Overzicht Groepsaanbod Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Waarom een groep of cursus? Waarom in een groep? Het kan zijn dat je het zelf prettiger vindt

Nadere informatie

Mentale Kracht. De succestraining van Olympische sporters en de Nationale Politie

Mentale Kracht. De succestraining van Olympische sporters en de Nationale Politie Mentale Kracht De succestraining van Olympische sporters en de Nationale Politie Mentale Kracht De succestraining van Olympische sporters en de Nationale Politie Veel organisaties kiezen ervoor om, als

Nadere informatie

Mindful Werken voor Verloskundigen Nascholing

Mindful Werken voor Verloskundigen Nascholing Mindful Werken voor Verloskundigen Nascholing (KNOV register) De Mindful Werken nascholing` bestaat uit twee dagdelen van 3 uur. Het is een kennismaking met de waarden en de toepassing van mindfulness

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Stabilisatiecursus Scelta Nijmegen

Stabilisatiecursus Scelta Nijmegen Stabilisatiecursus Scelta Nijmegen Informatie voor cliënten Inleiding Als iemand zich onveilig heeft gevoeld tijdens de jeugd of later in een intieme relatie, kan dat in zijn of haar verdere leven klachten

Nadere informatie

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM van het de workshop: BALANS WERK EN

Nadere informatie

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Inleiding Dit document beschrijft de basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode van trainingsbureau Moetd. Doelgroep

Nadere informatie

Verlies en Verlangen Praktijk voor psychodynamische therapie en persoonlijke ontwikkeling. Nieuwsbrief 1 jaargang 2013

Verlies en Verlangen Praktijk voor psychodynamische therapie en persoonlijke ontwikkeling. Nieuwsbrief 1 jaargang 2013 Verlies en Verlangen Praktijk voor psychodynamische therapie en persoonlijke ontwikkeling Nieuwsbrief 1 jaargang 2013 Afwezigheid van oordeel, een mooi onderwerp om eens bij stil te staan of over te praten

Nadere informatie

Impulsklas aan de slag met gedrag

Impulsklas aan de slag met gedrag Impulsklas aan de slag met gedrag workshop-aanbod 2014-2015 De Impulsklas workshops voor teams & Lezingencyclus voor ouders en onderwijsprofessionals Het workshop-aanbod van Impuls sluit aan bij het werken

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Sport werkt! Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Leer optimaal samenwerken, omgaan met stress en effectief communiceren Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen DESKUNDIG AAN HET WERK Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen nodig?! 4 Praktische informatie 5 Zicht op

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN 2 INHOUD INLEIDING... 5 VISIE OP LEREN... 6 REFLECTIE IS HET HART VAN DE VRIJWILLIGERSACADEMIE... 6 TRAININGSAANBOD... 6 KWALITEIT... 7 LEERDOELEN EN DE PRAKTIJK... 7 OVERZICHT IN

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland Opleiding systemische pedagogiek Bert Hellinger Instituut Nederland Inleiding Het systemisch fenomenologisch werk met opstellingen heeft in Nederland zo langzamerhand zijn plek gekregen. De opstellingen

Nadere informatie

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk Veens trainingen opkomen voor jezelf een groter netwerk samen leren lotgenoten ontmoeten 1 meer zelfvertrouwen durven vragen Soms zit je met vragen of problemen in je dagelijks leven waar je niet helemaal

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Leer trefzeker beïnvloeden! www.learyacademy.nl

Leer trefzeker beïnvloeden! www.learyacademy.nl EA-Design EA-Design Leer trefzeker beïnvloeden! Welkom! Trefzeker beïnvloeden van communicatie met anderen leer je bij de Learyacademy. Lees over onze workshops, trainingen, ook online, opleidingen, boeken

Nadere informatie

Voordelen: Nascholing in je eigen praktijk op het moment dat jullie goed uitkomt (ochtend / middag / avond in overleg).

Voordelen: Nascholing in je eigen praktijk op het moment dat jullie goed uitkomt (ochtend / middag / avond in overleg). Thema-bijeenkomst Begeleiding gebaseerd op de KNOV-standaard Prenatale verloskundige begeleiding. Dé gelegenheid om op praktijknivo én op je eigen locatie in slechts 1 dagdeel (4 uur) Methodisch collegiaal

Nadere informatie

Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken

Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken Aanbod Aanbod trainingen en scholingen voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken Veilig Thuis Friesland heeft een breed aanbod van trainingen ontwikkeld voor beroepskrachten in de provincie

Nadere informatie

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals Cursus op 6 en 20 maart en 3 en 24 april 2009 Autisme zonder verstandelijke handicap Cursus voor professionals PICOWO

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage I Product. Handleiding training Seksualiteit. Carlijn Boomars en Nadine Houvast

Bijlagen. Bijlage I Product. Handleiding training Seksualiteit. Carlijn Boomars en Nadine Houvast Bijlagen Bijlage I Product Handleiding training Seksualiteit Carlijn Boomars en Nadine Houvast Mei 2015 8 Format training Seksualiteit Deze training is uitgesplitst in twee dagdelen. In dagdeel 1 staat

Nadere informatie

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders)

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders) Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders) Cursus op 13 en 27 maart en 10 april en 8 mei 2009 Autisme zonder verstandelijke handicap Cursus voor

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Omgaan met Verbale Agressie en Lastig gedrag

Omgaan met Verbale Agressie en Lastig gedrag Orlemans & Orlemans Organisatieontwikkeling en opleiding St. Annastraat 291 6525 GT Nijmegen Telefoon (024) 355 58 18 E-mail info@orlemans.nl Internet www.orlemans.nl Omgaan met Verbale Agressie en Lastig

Nadere informatie

Inhoud Inleiding Een nieuw beroep, een nieuwe opleiding Een nieuwe start bouwt voort op het voorgaande Relaties aangaan Omgaan met gevoelens

Inhoud Inleiding Een nieuw beroep, een nieuwe opleiding Een nieuwe start bouwt voort op het voorgaande Relaties aangaan Omgaan met gevoelens Inhoud Inleiding 9 1 Een nieuw beroep, een nieuwe opleiding 11 1.1 Het beroep Social Work 11 1.2 Beelden over leren mentale modellen 15 1.3 Competentiegericht leren 16 1.4 Een open leerhouding 17 1.5 Leren

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Balans werk en privé Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? dinsdag 30 oktober 2012 dinsdag 4 december 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM

Nadere informatie

Opleiding Kindercoach

Opleiding Kindercoach Opleiding Kindercoach Maak jij het verschil? Sociale - emotionele vaardigheden ADHD / ADD Leer- en gedragsproblemen Hooggevoeligheid Ontwikkelingsfases Kind en zijn omgeving Rouw en verlies Pesten Beelddenkers

Nadere informatie

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders. Leony Coppens Carina van Kregten

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders. Leony Coppens Carina van Kregten Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders Leony Coppens Carina van Kregten Het zuurstofmasker Doe de zelfzorgcheck Wat gaan we vandaag doen? Wie zijn wij? Wat gaan we vandaag doen?

Nadere informatie

Inhoud. plaatsbepaling en verklaringsmodel... 9. met een verstandelijke beperking... 27. Literatuur... 8. verstandelijke beperking...

Inhoud. plaatsbepaling en verklaringsmodel... 9. met een verstandelijke beperking... 27. Literatuur... 8. verstandelijke beperking... XIII Inhoud 1 Het handboek SOS Snelle Opvang bij Seksueel misbruik..................... 1 1.1 Doelgroep van het handboek SOS..................................................... 2 1.2 Het belang van het

Nadere informatie

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STA STERK TRAINING 1 sta sterk training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STA STERK TRAINING 3 De sta sterk training achtergrond sta sterk Training

Nadere informatie

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN GGD Kennemerland geeft diverse bijeenkomsten voor ouders. Over opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen. Deze bijeenkomsten kunnen als school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

Systemisch werken voor onderwijsprofessionals

Systemisch werken voor onderwijsprofessionals Systemisch werken voor onderwijsprofessionals Ze tje n o d ig? Nie u we in zich ten in je zelf? Waard e to evo e ge n aan gro ep sp ro ce ssen? Sy ste m isch werke n vo or o n d e rwijsp ro fe ssio n als

Nadere informatie

Trainingen in omgaan met agressie

Trainingen in omgaan met agressie Omgaan met agressieve klanten is onderdeel van het werken bij een woningcorporatie. Uw medewerkers hebben vast al eerder agressietrainingen gevolgd. Toch blijft dit een punt van aandacht. Het verschil

Nadere informatie

Seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking

Seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking 1 Seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking Onbestaanbaar waar. We kunnen en willen het niet geloven. Tegelijkertijd willen we helpen; maar hoe? Hoe voorkom je de impasse waarin iedereen

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Vermoeidheid bij MPD

Vermoeidheid bij MPD Vermoeidheid bij MPD Landelijke contactmiddag MPD Stichting, 10-10-2009 -van Wijlen Psycho-oncologisch therapeut Centrum Amarant Toon Hermans Huis Amersfoort Welke verschijnselen? Gevoelens van totale

Nadere informatie

Opleiding Commissaris Publieke Sector

Opleiding Commissaris Publieke Sector ERLY the consulting company Opleiding Commissaris Publieke Sector Dé opleiding voor wie commissaris wil worden in de publieke sector pag. 1 Deze opleiding biedt u als aankomend commissaris dé voorbereiding

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

VPT Zuidwest-Nederland

VPT Zuidwest-Nederland VPT Zuidwest-Nederland 30 oktober 2013 Onderwerpen Inleiding Factoren Interventies Voorbeelden Afsluiting 1 Woord vooraf. Er is niet één recept om te komen van protocol Kies een pad dat aansluit bij uw

Nadere informatie

Cursushandleiding. Tja, wat zal ik zeggen, met cliënten in gesprek over spiritualiteit

Cursushandleiding. Tja, wat zal ik zeggen, met cliënten in gesprek over spiritualiteit Cursushandleiding Tja, wat zal ik zeggen, met cliënten in gesprek over spiritualiteit N.a.v. het gelijknamige boek van Elizabeth Johnston Taylor, in het Nederlands hertaald onder redactie van Peterjan

Nadere informatie

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders Leony Coppens Carina van Kregten Symposium Pleegzorg 2014 Waar blijft het kind? 11 maart 2014 Wat gaan we vandaag doen? Wie zijn wij?

Nadere informatie

Denk jij dat je. vastloopt tijdens. je studie?

Denk jij dat je. vastloopt tijdens. je studie? Denk jij dat je vastloopt tijdens je studie? Soms loopt het leven niet zoals jij zou willen. Misschien ben je somber, twijfel je erover wie je bent, loopt het niet zo met contacten of worstel je met je

Nadere informatie

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer:

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: COACHEND LEIDERSCHAP vierdaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Als leidinggevende heb je te maken met verschillende medewerkers met ieder

Nadere informatie

VrijwilligersAcademie: Trainingen en cursussen, najaar 2017

VrijwilligersAcademie: Trainingen en cursussen, najaar 2017 VrijwilligersAcademie: Trainingen en cursussen, najaar 2017 SEPTEMBER 2017 Coachingsvaardigheden Budgetcoaching, hoe doe je dat? Hoe stimuleert u de cliënt om weloverwogen keuzes te maken en zelf de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Impulsklas aan de slag met gedrag

Impulsklas aan de slag met gedrag Impulsklas aan de slag met gedrag workshop-aanbod voorjaar2015 De Impulsklas workshops voor teams Het workshop-aanbod van Impuls sluit aan bij het werken met de Impulsklas en passend onderwijs. Zie naast

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep

NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep Training en intervisie data najaar 2013 Intervisie Dringend gezocht: enkele vertrouwenspersonen voor een nieuw

Nadere informatie

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid JOUW ROL ALS TRAINER Het klinkt misschien overbodig om het te hebben over de rol die je hebt bij het beïnvloeden van het denken en doen van anderen in groepssituaties. Iedereen weet toch wel wat die rol

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN. Feedback = een concrete uitspraak over het gedrag van een ander, met een specifiek doel voor ogen

FEEDBACK GEVEN. Feedback = een concrete uitspraak over het gedrag van een ander, met een specifiek doel voor ogen FEEDBACK GEVEN Feedback geven is een van de meest directe manieren om gedrag te sturen. Zeker op de korte termijn, maar zeker ook op de langere termijn is feedback heel krachtig. Maar effectief feedback

Nadere informatie

Bijlage. My Identity

Bijlage. My Identity Bijlage My Identity Deze bijlage hoort bij de beschrijving van de interventie My Identity, zoals die is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer informatie: www.nji.nl/jeugdinterventies

Nadere informatie

Doel en resultaat WPOplus training

Doel en resultaat WPOplus training Doel en resultaat WPOplus training Effect: Werknemers vergroten zichtbaar de vaardigheden goed werknemerschap en daardoor kunnen ze doorstromen in hun loopbaan Resultaat: Deelnemers in staat stellen WPO

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

! Laat u inspireren en ga de uitdaging aan! ! Stel uzelf de vraag wat het kan opleveren en waar mogelijkheden liggen!

! Laat u inspireren en ga de uitdaging aan! ! Stel uzelf de vraag wat het kan opleveren en waar mogelijkheden liggen! Inleiding Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. ziet al een aantal jaren de aanloop van kwetsbare burgers toenemen. Uit onderzoek van Movisie blijkt dat kwetsbare burgers onvoldoende op het netvlies te staan

Nadere informatie