DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA"

Transcriptie

1 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA

2 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Deskundigheidsbevordering 3 Trainingsaanbod 6 Slachtoffers van mensenhandel: herkennen van signalen 7 Een heldere procedure - B9-procedure simpel uitleggen 8 Begeleiding bij aangifte 9 Arbeidsrecht 10 Interculturele communicatie 11 Communiceren met Nigeriaanse slachtoffers van mensenhandel 12 Communiceren met Chinese slachtoffers van mensenhandel 13 Communiceren met Oost-Europese slachtoffers van mensenhandel 14 Religie en voodoo 15 Train-de-trainer I - Trainingen geven aan slachtoffers van mensenhandel 16 Train-de-trainer II - Trainingen geven aan slachtoffers van mensenhandel, verdieping 17 Werkvormen I - Tekentaal 18 Werkvormen II - Dramatische expressie 19 Positionering van de hulpverlener 20 Seksualiteit: bespreekbaar en leuk? 21 Positionering van de hulpverlener 22 Zelfzorg 23 Stress release 24 Emotiemanagement 25 Coachend begeleiden 26 Slachtoffer van mensenhandel én moeder 27 FairWork en CoMensha werken samen aan deskundigheidsbevordering. Ons streven is iedereen in het werkveld deskundig te maken in de bejegening, ondersteuning en bescherming van slachtoffers van mensenhandel. Onze deskundigheidsbevordering is gegroepeerd rond vier thema s. Deze zijn kenmerkend voor de problematiek van slachtoffers van mensenhandel. Trauma De ervaring die slachtoffers van mensenhandel delen is dat zij in een uitbuitingssituatie verkeerden. De manier waarop zij met deze traumatiserende gebeurtenis omgaan, verschilt echter per persoon. Traumagerelateerde klachten komen sterk naar voren in gesprekken, gedragingen en hun dagelijks leven. Cultuur Culturele verschillen bemoeilijken de communicatie op verschillende manieren. Ook in de manier van omgaan met de traumatische ervaring van mensenhandel is de culturele achtergrond van groot belang. Juridische en sociale positie Voor veel slachtoffers van mensenhandel is het onduidelijk of ze in Nederland mogen blijven. Regelmatig hebben ze ook geen zelfstandige woonruimte en missen een plek voor zichzelf. Dit blokkeert hun persoonlijke groei. Sociaal isolement komt veel voor bij deze doelgroep en wanneer zij wel sociale contacten hebben, zijn deze niet altijd veilig. Ontwikkelingsverschil Slachtoffers van mensenhandel hebben een periode niet echt kunnen leven; overleven was hun enige doel. Zij hebben tijd nodig om te herstellen en hebben zich daardoor, soms jaren lang, maar beperkt kunnen ontwikkelen op het gebied van sociale contacten, scholing en werk. Tergelijkertijd hebben zij andere kwaliteiten, zoals een sterk ontwikkelde intuïtie. [ 2 ] [ 3 ]

3 FairWork en CoMensha zijn beschikbaar voor verschillende vormen van deskundigheidsbevordering. Workshop Trainingen Voorlichting Presentatie Intervisie Workshop Een workshop is interactief en inspirerend. Het is een praktijkgerichte bijeenkomst gericht op kennisoverdracht. In een kort tijdsbestek, van maximaal enkele uren, komen de verschillende leerstijlen van de deelnemers aan bod. Het is een instrument voor bewustwording en kan direct ingezet worden in de praktijk. Het verschil met een training is de duur van de bijeenkomst. Trainingen In tegenstelling tot een presentatie en voorlichting wordt bij trainingen, workshops, intervisie meer rekening gehouden met de (emotionele) veiligheid van de deelnemers. De trainer vraagt bij de deelnemers naar ervaringen uit de praktijk. Via trainingen spijkeren wij professionals op een snelle en effectieve manier bij over het omgaan met slachtoffers van mensenhandel. Er wordt gewerkt aan het aanleren van vaardigheden. Doen en ervaren staan centraal. Voorlichting Deze vorm van deskundigheidsbevordering is toegankelijk en laagdrempelig. In tegenstelling tot workshops, intervisie en themabijeenkomsten, ligt bij voorlichtingen en presentaties de nadruk op luisteren. Wat is mensenhandel? Hoe herken je signalen van mensenhandel? FairWork en CoMensha beantwoorden deze vragen tijdens een voorlichtingsbijeenkomst bij u op kantoor. Maar ook andere vragen kunnen centraal staan tijdens een voorlichtingsbijeenkomst. Het verschil met een training is dat er slechts informatie wordt gedeeld en vragen mogen worden gesteld. Presentatie Wat doen FairWork en CoMensha? En wat kunnen wij voor uw organisatie betekenen? Tijdens een presentatie bij u op kantoor komen deze vragen aan de orde. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen. Intervisie FairWork en CoMensha organiseren op verzoek intervisiebijeenkomsten. Leren van ervaringen van andere hulpverleners in groepsverband is het doel. De nadruk ligt op uitwisseling, experimenteren, kritisch bevragen en feedback geven. De begeleider biedt verschillende werkvormen aan waardoor de groepsleden meer inzichten krijgen in hun eigen handelen. Deelnemers aan intervisiegroepen kunnen werkzaam zijn bij dezelfde of bij verschillende organisaties. Een intervisiegroep bestaat idealiter uit 5 personen Open inschrijving of FairWork, CoMensha bieden een programma van trainingen waar u zich voor kunt inschrijven. U kunt ook kiezen voor In Company-trainingen. In dat geval worden trainingen volledig op maat gesneden van uw organisatie. U bent hiermee verzekerd dat de leerdoelen, de werkwijze en het materiaal aansluiten op uw wensen en dat efficiënt wordt omgegaan met de trainingstijd. De training kan bij uw organisatie plaatsvinden, bij FairWork, CoMensha of elders. Ook voorlichtingen, themabijeenkomsten, intervisie, workshops en presentaties worden gegeven. Trainingsadvies Wilt u weten welke training geschikt is voor u of uw medewerkers? Wij denken graag met u mee. Vanessa Scholtens ( ) of Romaike Zuidema ( ) of fairwork.nu Data Zie voor actuele data. Inschrijven U kunt zich voor trainingen inschrijven via de website. Hier vindt u een aanmeldformulier.inschrijven kan ook via fairwork.nu. Voor meer informatie over In Company-trainingen kunt u contact opnemen met Vanessa Scholtens ( ) of Romaike Zuidema ( ) of fairwork.nu Leveringsvoorwaarden Zie CRKBO FairWork is sinds augustus 2011 opgenomen in het centraal register kort beroeps onderwijs (CRKBO). In dit register worden onderwijsinstellingen opgenomen die voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs. De audit, richtte zich op kwaliteitseisen : zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Ook houdt de registratie in dat voor de meeste activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering BTWvrijstelling geldt. [ 4 ] [ 5 ]

4 Maar, hoe weet ik of dit echt een slachtoffer is? Eerst wil ze er niet over praten en dan zegt ze dat het niet zo is. trainingsaanbod SlAcHtOffERS VAN mensenhandel: HERKENNEN VAN SIGNAlEN Hoe herken je een slachtoffer van mensenhandel? Wat typeert de doelgroep? Hoe ga je om met signalen? herkennen van signalen die wijzen op mensenhandel gesprek kunnen voeren met mogelijke slachtoffers van mensenhandel weten hoe te handelen indien je met een slachtoffer te maken hebt/ denkt te hebben specifieke kenmerken van slachtoffers van mensenhandel relevante gesprekstechnieken vertrouwen opbouwen, in soms beperkte tijd welke weg te bewandelen als het slachtoffer is herkend informatieverstrekking aan het slachtoffer zoeken van samenwerking en Twee dagdelen op één dag, verschillende data. Voor exacte data en tijdstip, Amsterdam, tenzij het een training aan deze training. 299,- per persoon incl. materialen en lunch Voor meer informatie of voor inschrijving, Deze training wordt ook aangeboden. maat gemaakt. Dit is financieel aantrekkelijk [ 6 ] [ 7 ]

5 Ik vind die hele procedure al ingewikkeld. Hoe leg ik dat een ander uit? Ik wil graag iets doen voor dit slachtoffer. Zorgen dat ze de bescherming krijgt waar ze recht op heeft. Hoe kan ik daaraan bijdragen EEN HElDERE PROcEDURE B9-PROcEDURE SImPEl UItlEGGEN BEGElEIDING BIj AANGIftE De B9-procedure is niet eenvoudig. In helder taalgebruik de werking ervan uitleggen kan lastig zijn. Juridische taal is vaak een struikelblok. De vraag is achteraf: begrijpen slachtoffers van mensenhandel nu echt hoe het zit? Hebben ze een realistisch beeld van hun rechten en plichten? Het draait tenslotte om een voor hen belangrijke procedure. In deze training wordt aandacht geschonken aan de werking van de B9-procedure en hoe deze simpel maar duidelijk over te brengen aan slachtoffers van mensenhandel. kennis van de B9-procedure B9-procedure helder kunnen uitleggen aan cliënten B9-procedure: hoe en wat? gesprekstechnieken, hoe en wanneer deze in te zetten oefenen in het eenvoudig uitleggen van de B9-procedure Twee dagdelen op één dag, verschillende Amsterdam, tenzij het een In companytraining Voor meer informatie of voor inschrijving, Deze training wordt ook aangeboden. maat gemaakt. Dit is financieel aantrekkelijk Slachtoffers hebben geen toegang tot bescherming en ondersteuning, als de signalen van mensenhandel niet goed worden opgepikt. Dit terwijl ze er wel recht op hebben. Voor slachtoffers is het doen van aangifte vaak een ingrijpende ervaring waarbij ze alle steun kunnen gebruiken. De begeleiding die geboden wordt vóór, tijdens en na de aangifte is enorm belangrijk. kennis van de B9-procedure en de verschillende partners die erbij betrokken zijn gesprekstechnieken aanleren weten hoe een vertrouwensband wordt opgebouwd wat houdt aangifte doen in? Voor het slachtoffer en voor u, als begeleider wat is de taakverdeling tussen onder meer politie, marechaussee, OM en IND wat kan er mis gaan rond de aangifte? hoe kun je hierop (juridisch) reageren? kennis maken en oefenen met verschillende gesprekstechnieken. en Twee dagdelen op een dag, verschillende Amsterdam, tenzij het een training Voor meer informatie of bij inschrijving Deze training wordt ook aangeboden. maat gemaakt. Dit is financieel aantrekkelijk [ 8 ] [ 9 ]

6 Ik wil weten wat de arbeidsrechten zijn van slachtoffers. Ik wil hen goed kunnen informeren. Ja, de cliënt vond dat ik direct was en klapte dicht. Ik wil graag leren wat ik beter wel en beter niet kan zeggen, en hoe ik het kan zeggen. ARBEIDSREcHt INtERcUltURElE communicatie Op iedereen die in Nederland werkt is het Nederlands arbeidsrecht van toepassing. Migranten weten dat vaak niet. Door kwetsbare arbeidsmigranten, waaronder potentiële slachtoffers van mensenhandel, juist te informeren, kunt u hun rechtspositie in de praktijk helpen te versterken. kennis over het Nederlands arbeidsrecht toepassen van het Nederlands arbeidsrecht hoe u migranten kunt leren hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen inhoud van het Nederlands arbeidsrecht arbeidsrecht in de praktijk van migranten oefenen met gespreksvoering met migrant over arbeidsrecht verschillen in cultuur ten aanzien van arbeidsrecht en Twee dagdelen, verschillende data. Voor de exacte data en tijdstip, raadpleeg onze website. De training is in Amsterdam, tenzij het een -training betreft. Er kunnen minimaal zeven en maximaal dertien personen deelnemen 299,- incl. materialen en lunch Deze training wordt ook aangeboden. maat gemaakt. Dit is financieel aantrekkelijk Communiceren met mensen uit een andere cultuur kan een opgave zijn. Hoe open je ook probeert te zijn, soms verloopt een gesprek ronduit stroef en ongemakkelijk. Wat doe je wel en wat doe je niet? Elk land heeft eigen omgangsvormen en eigen communicatieregels. Toch zijn er overeenkomsten en manieren om de ander respectvol te benaderen en toch jezelf te blijven. Kennis hebben van de gebruiken van de ander en hiermee omgaan is het begin van een goede communicatie en daarmee de basis voor een vertrouwensband. kennis van werken met andere culturen volgens diverse theorieën ontwikkelen van vaardigheden in interculturele communicatie theorie over interculturele communicatie (Pinto en Hofstede) oefenen met interculturele communicatie kennis van verschillende culturen en gebruiken tips over het omgaan met verschillende culturen in de praktijk uitwisseling en behandeling van eigen casuïstiek Twee dagdelen op één dag, verschillende Amsterdam, tenzij het een training Vervolgtraining Deze training sluit aan bij de trainingen communiceren met Nigeriaanse slachtoffers van mensenhandel, communiceren met Chinese slachtoffers van mensenhandel en communiceren met Oost-Europese slachtoffers van mensenhandel. Ze kunnen elkaar opvolgen. Interculturele communicatie kan als basistraining dienen Deze training wordt ook aangeboden. [ 10 ] [ 11 ]

7 Ik blijf het lastig vinden met deze groep te werken. Ik wil meer weten van hun manier van communiceren om het voor beiden prettiger te maken. Ik blijf het lastig vinden met deze groep te werken. Ik wil meer weten van hun manier van communiceren om het voor beiden prettiger te maken. communiceren met NIGERIAANSE SlAcHtOffERS VAN mensenhandel communiceren met chinese SlAcHtOffERS VAN mensenhandel Communiceren met slachtoffers van mensenhandel is lastig. Hun ervaringen hebben een ontwrichtende werking gehad op hun leven. Daarbij belemmeren taal-, culturele, etnische, religieuze en opleidingsverschillen een heldere communicatie. Met de juiste achtergrondinformatie kan een betere interpretatie van het gedrag van een slachtoffer gegeven worden, wat de onderlinge relatie ten goede komt. Er wordt in de training ingegaan op Nigeriaanse slachtoffers van mensenhandel, omdat professionals aangeven dat ze regelmatig met deze groep werken. kennis over Nigeriaanse slachtoffers van mensenhandel en hun achtergronden weten hoe je kunt communiceren met Nigeriaanse slachtoffers van mensenhandel oefenen met tools om beter te communiceren met deze groep. landeninformatie over Nigeria informatie over de Nigeriaanse cultuur hoe te communiceren met Nigeriaanse slachtoffers tips en handvatten bij communiceren en werken met deze specifieke cultuur. Twee dagdelen op één dag, verschillende Amsterdam, tenzij het een training Deze training sluit aan bij de trainingen interculturele communicatie, communiceren met Chinese slachtoffers van mensenhandel en communiceren met Oost- Europese slachtoffers van mensenhandel. Ze kunnen elkaar opvolgen. U kunt zelf de volgorde aangeven. Deze training wordt ook aangeboden. Communiceren met slachtoffers van mensenhandel is lastig. Hun nare ervaringen hebben een ontwrichtende werking gehad op hun leven. Daarbij belemmeren taal-, culturele, etnische, religieuze en opleidingsverschillen een heldere communicatie. Met de juiste achtergrondinformatie kan een betere interpretatie van het gedrag van een slachtoffer gegeven worden, wat de onderlinge relatie ten goede komt. Er wordt ingegaan op Chinese slachtoffers van mensenhandel omdat professionals aangeven dat deze groep lastig te doorgronden is. kennis over Chinese slachtoffers van mensenhandel en hun achtergronden weten hoe je kunt communiceren met Chinese slachtoffers van mensenhandel oefenen met tools om beter te communiceren met deze groep. landeninformatie over China informatie over de Chinese cultuur hoe te communiceren met Chinese slachtoffers tips en handvatten bij communiceren en werken met deze specifieke cultuur. Twee dagdelen op één dag, verschillende Amsterdam, tenzij het een training De training is goed te combineren met één van onze trainingen: interculturele communicatie, communiceren met Nigeriaanse slachtoffers van mensenhandel en communiceren met Oost-Europese slachtoffers van mensenhandel. Deze training wordt ook aangeboden. [ 12 ] [ 13 ]

8 Ik blijf het lastig vinden met deze groep te werken. Ik wil meer weten van hun manier van communiceren om het voor beiden prettiger te maken. De angst van slachtoffers voor voodoo: ik zie het en voel het. Maar waar zit die angst? Wat kan ik doen? communiceren met OOSt-EUROPESE SlAcHtOffERS VAN mensenhandel RElIGIE EN VOODOO Communiceren met slachtoffers van mensenhandel is lastig. Hun nare ervaringen hebben een ontwrichtende werking gehad op hun leven. Daarbij belemmeren taal-, culturele, etnische, religieuze en opleidingsverschillen een heldere communicatie. Met de juiste achtergrondinformatie kan een betere interpretatie van het gedrag van een slachtoffer gegeven worden, wat de onderlinge relatie ten goede komt. Er wordt ingegaan op Oost- Europese slachtoffers van mensenhandel omdat professionals aangeven dat ze deze groep regelmatig tegenkomen. kennis over Oost-Europese slachtoffers van mensenhandel en hun achtergronden en nationaliteiten weten hoe je kunt communiceren met Oost-Europese slachtoffers van mensenhandel oefenen met tools om beter te communiceren met deze groep. landeninformatie over verschillende Oost- Europese landen informatie over de Oost-Europese cultuur hoe te communiceren met Oost-Europese slachtoffers tips en handvatten bij communiceren en werken met deze specifieke cultuur. Amsterdam, tenzij het een training De training is goed te combineren met één van onze trainingen: interculturele communicatie, communiceren met Nigeriaanse slachtoffers van mensenhandel en communiceren met Chinese slachtoffers van mensenhandel. Indien u een specifiek land binnen Oost-Europa zou willen behandelen in deze of een separate training, neem dan contact met ons op. Deze training wordt ook aangeboden. Slachtoffers van mensenhandel zijn vaak diepgelovig. Het geloof geeft hen steun bij traumaverwerking. Ze schrijven vaak hun ellendige ervaringen toe aan de wil van God en vertrouwen erop dat Hij ook de nieuwe koers van hun leven uitzet nu de situatie van uitbuiting tot het verleden behoort. Dit geloof kan ervoor zorgen dat mensen moeite hebben hun lot in eigen handen te nemen. Geloof kan er bovendien toe leiden dar een slachtoffer in angst leeft wanneer ze in de ban zijn van voodoo. De religieuze achtergrond en eigen geloof beïnvloedt hoe mensen het slachtofferschap beleven. In deze training leert men hiermee om te gaan. kennis van voodoorituelen kennis van technieken om in gesprek te gaan met slachtoffers over religie en voodoo stromingen binnen religie, met name over Nigeria en Guinee voodoorituelen overtuigingen van jezelf en de ander; hoe deze in te zetten gesprekstechnieken Twee dagdelen op een dag, verschillende Amsterdam, tenzij het een training Deze training wordt ook aangeboden. Twee dagdelen op één dag, verschillende [ 14 ] [ 15 ]

9 Traint u slachtoffers van mensenhandel? Of werkt u in een ander groepsverband met slachtoffers? Dan is deze train-de-trainer geschikt voor u! train-de-trainer I trainingen GEVEN AAN SlAcHtOffERS VAN mensenhandel train-de-trainer II - trainingen GEVEN AAN SlAcHtOffERS VAN mensenhandel, VERDIEPING Hoe zijn trainingen opgebouwd? Wat kenmerkt groepsdynamica bij slachtoffers van mensenhandel? Hoe ga je als trainer om met weerstand? Als u trainingen gaat geven komt u voor deze vragen te staan. Het groepsproces met deze doelgroep is complex. Dit heeft te maken met de vier thema s die kenmerkend zijn voor de problematiek van slachtoffers van mensenhandel: trauma, verschil in cultuur, sociale en juridisch onzekere status en ontwikkelingsverschil ten opzichte van Nederlandse leeftijdsgenoten. weten wat groepsdynamica is eerste ervaring met groepsdynamica handvatten krijgen hoe om te gaan met weerstand herkennen van groepsfasen kunnen herkennen van leerstijlen van je deelnemer en jezelf weten om te gaan met emoties in een groep oefenen met groepsdynamica aanleren van interventietechnieken die ingezet worden in een training aan de doelgroep. welke leerstijl heb jij en hoe herken je die van de ander? fasen in het groepsproces functies van groepen groepsdynamica interventies bespreken van eigen casuïstiek omgaan met weerstand omgaan met lastige trainingssituaties opvangen en beïnvloeden van emoties omgaan met eigen emoties en die van de deelnemer tijdens een training dagen Voor de exacte data en tijdstip, raadpleeg onze website. De training is in Amsterdam, tenzij het een training 595,- incl. materialen en lunch kunt u contact opnemen met Vanessa Scholtens ( ) of Romaike Zuidema ( ): Deze training wordt ook aangeboden. één organisatie. In deze verdiepingstraining wordt verder ingegaan op train-de-trainer I. Deze dagen worden aanbevolen aan trainers die de eerste training hebben gevolgd en die ervaring hebben met het trainen van de doelgroep. Eigen trainingssituaties kunnen worden ingebracht. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de opbouw van een trainingsdesign, hoe hierin geschoven wordt en wanneer welke werkvormen worden ingezet. Daarnaast worden zelfonthulling, wat laat je van jezelf zien als trainer, en een verdieping in de groepsdynamica en interventietechnieken behandeld. praktijk en groepsdynamica met elkaar verbinden interventietechnieken opzet van een trainingsdesign leren schakelen in werkvormen en programma opbouw van een training eigen casuïstiek groepsdynamica, een verdieping interventietechnieken, een verdieping verschillende niveaus binnen een training zelfonthulling trainersvaardigheden dagen. Voor de exacte data en tijdstip, raadpleeg onze website. De training is in Amsterdam, tenzij het een In company training betreft. Er kunnen minimaal zeven en maximaal dertien personen deelnemen 595,- incl. materialen en lunch Deze training wordt ook aangeboden. [ 16 ] [ 17 ]

10 Soms loop ik vast tijdens een training. Dan giet ik de stof in een ander werkvorm en trek ik het proces weer vlot Als je iemand anders speelt tijdens een rollenspel, komt er meer aan het licht dan je kan vermoeden. Mensen durven meer. Verrassend! WERKVORmEN I tekentaal WERKVORmEN II DRAmAtIScHE EXPRESSIE Uit een tekening is veel af te lezen als we letten op bijvoorbeeld kleur, vormen, lijnen, interactie of symboliek. De tekening biedt een opening om met iemand in gesprek te komen. Door het stellen van de juiste vragen, kan veel inzicht worden geboden. In deze training laten we u kennismaken met de basisbeginselen van de tekentaal. De nadruk ligt op het zelf ervaren door middel van enkele tekenoefeningen en tekenspelletjes, welke we zorgvuldig zullen nabespreken. We werken individueel, twee aan twee en met de hele groep. Enkele thema s die aan bod kunnen komen in een tekenoefening zijn: interactiepatronen, grenzen, balans, ritme en structuur, loslaten, verandering en kracht. De kennis van deze training is in te zetten binnen een training of andere groepsactiviteit en tevens in individuele gesprekken. Doelstelling kennis van creatieve werkvormen kennis van bruikbare materialen weten wanneer en met welk doel creatieve werkvormen ingezet kunnen worden kunnen inzetten van deze werkvormen kunnen begeleiden van de werkvormen en de gesprekken die daarop volgen theorie over creatieve werkvormen do s en dont s bij gebruik van creatieve werkvormen Nazorgtraject Zes weken na de training komen de deelnemers wederom een dagdeel bij elkaar. Ervaring uitwisselen over het effect van de werkvormen staat dan centraal. dagen op verschillende data. Voor de exacte data en tijdstip, raadpleeg onze website. De training is in Amsterdam, tenzij het een -training betreft. Er kunnen minimaal zeven en maximaal dertien personen deelnemen 595,- incl. materialen en lunch en terugkombijeenkomst Deze training leert deelnemers hoe zij dramatische expressie, oftewel een rollenspel, kunnen inzetten bij het werken met slachtoffers van mensenhandel. Dit kan zijn binnen een training of binnen een hulpverleningsgesprek. Soms is het veiliger iets te vertellen in bijvoorbeeld een rollenspel. U kunt met cliënten ook afspraken met bijvoorbeeld instanties voorbereiden. Essentieel is de rol van de begeleider van de oefeningen. Een oefening kan verschillende uitkomsten hebben, die in goede banen geleid moeten worden. Ook wordt het gebruik van muziek als werkvorm aangestipt. kennis van de werkvormen dramatische expressie en muziek kennis van begeleiden van rollenspellen kunnen uitvoeren en begeleiden van rollenspellen weten wanneer muziek in te zetten als krachtbron kunnen begeleiden van muzikale werkvormen eigen casuïstiek verbinden met theorie verschillende werkvormen; doel en meerwaarde dramatische expressie, theorie dramatische expressie; werkvormen begeleiden van rollenspellen muzikale werkvormen; doel en meerwaarde diverse werkvormen oefenen eigen casuïstiek inzetten en koppelen met nieuwe werkvormen Nazorgtraject Zes weken na de training komen de deelnemers wederom een dagdeel bij elkaar. Ervaring uitwisselen over het effect van de werkvormen staat dan centraal. Twee dagdelen op een dag, verschillende Amsterdam, tenzij het een training 299,- incl. materialen en lunch en terugkombijeenkomst kennismaken met verschillende soorten creatieve werkvormen kennismaken met diverse materialen Deze training wordt ook aangeboden. Deze training wordt ook aangeboden. inventariseren wanneer men dit in kan zetten [ 18 ] [ 19 ]

11 Ik wil zorgen dat het slachtoffer van op eigen benen kan staan. Ik dacht dat ik mijn leven weer op de rit had: een huisje, een partner, maar de slaapkamer blijft een onveilige plek. Wanneer kan ik weer van seks kan genieten? POSItIONERING VAN DE HUlPVERlENER SEKSUAlItEIt: BESPREEKBAAR EN leuk? Wat is de positie van de hulpverlener ten opzichte van de cliënt? Je wilt ze hen ondersteunen, zonder belerend te zijn. Iemand de regie over het eigen leven laten oppakken zonder iemand voor de leeuwen te gooien. In hoeverre heb je te maken en kun je gebruik maken van de culturele opvattingen van je cliënt in je begeleiding? Deze training geeft antwoord op de vraag waar je als hulpverlener staat in relatie tot de cliënt. Effectief communiceren en omgaan met lastige situaties staan hierin centraal. inzicht hoe om te gaan met slachtoffers van mensenhandel in de dagelijkse hulpverlening inzetten methoden voor effectieve communicatie doelgroep: kennis en ervaring contact maken met cliënt positiebepaling ten opzichte van cliënt Ook wordt aan de orde gesteld hoe de visie en missie van een instelling hierop van invloed is, naast de eigen opvattingen van de hulpverlener. interculturele communicatie cultuur en emoties eigen casuïstiek dagen op verschillende data. Voor de exacte data en tijdstip, raadpleeg onze website. De training is in Amsterdam, tenzij het een -training betreft. Er kunnen minimaal zeven en maximaal dertien personen deelnemen 595,- incl. materialen en lunch Deze training wordt ook aangeboden. Slachtoffers van mensenhandel die seksueel zijn uitgebuit, ervaren een negatieve weerslag op hun seksualiteitsbeleving en willen er niet over praten. Toch leven er vaak veel vragen. Maar hoe begin je een gesprek over seksualiteit? Wanneer is dit wenselijk? Hoe weet je of de ander dit wil? En, hoe makkelijk is het voor jou om erover te praten? Deze vragen komen aan de orde in deze tweedaagse training. seksualiteit bespreekbaar maken weten wanneer en hoe seksualiteit ingezet kan worden in de begeleiding gesprekstechnieken leren inzetten kennis van beleving seksualiteit in verschillende culturen wat is seksualiteit? seksualiteit in verschillende culturen bespreekbaar maken van seksualiteit geven van seksuele voorlichting bespreken eigen casuïstiek dagen op verschillende data. Voor de exacte data en tijdstip, raadpleeg onze website. De training is in Amsterdam, tenzij het een -training betreft. Er kunnen minimaal zeven en maximaal dertien personen deelnemen 595,- incl. materialen en lunch Deze training wordt ook aangeboden. [ 20 ] [ 21 ]

12 Ik vind het zwaar met deze doelgroep te werken. De verhalen kan ik niet altijd loslaten. Ik wil leren hiermee om te gaan. ZElfZORG StRESS RElEASE Slachtoffers van mensenhandel bespreken hun ervaringen met professionals. Naast psychologen, delen ze hun verleden ook met andere hulpverleners, politie en justitie; dit is noodzakelijk voor een goede begeleiding van het slachtoffer. Maar de vraag is wat dit met u doet als persoon? Hoe zorgt u ervoor dat u de verhalen niet mee naar huis neemt? Als reactie op traumatische gebeurtenissen nemen slachtoffers van mensenhandel hun toevlucht tot ingewikkelde overlevingsstrategieën. Deze zijn, buiten de uitbuitingssituatie, soms destructief en niet meer functioneel. Voor hulpverleners is het lastig met deze complexe gedragingen om te gaan. Het is een overlevingsstrategie en Ze hebben al zoveel meegemaakt, horen wij vaak terug. Dat klopt allemaal, maar hoe voorkom je dat je je eigen grenzen voorbij gaat? Hoe kun je respectvol handelen naar een slachtoffer van mensenhandel en toch goed voor jezelf te zorgen? overlevingsstrategieën leren herkennen leren omgaan met eigen emoties aangeven van eigen grenzen feedback geven en ontvangen zelfzorgplan opstellen overlevingsstrategieën wat is zelfzorg? Hoe zet je dit momenteel in? inventarisatie lastige situaties/ eigen casuïstiek assertiviteit in de begeleiding van slachtoffers van mensenhandel feedback geven en ontvangen, intercollegiaal en aan cliënten welke emoties zijn er? hoe ga je om met je eigen emoties, in en na gesprekken? het opstellen van een zelfzorgplan en introductie intervisiemogelijkheden stress release dagen op verschillende data. Voor exacte data en tijdstip, raadpleeg onze website. De training is in Amsterdam, tenzij het een -training betreft. Er kunnen minimaal zeven en maximaal dertien personen deelnemen 595,- incl. materialen en lunch Deze training wordt ook aangeboden. Stressklachten komen veel voor bij slachtoffers van mensenhandel. Hoewel er in hun hoofd vaak geen ruimte is voor fysieke en mentale ontspanning, blijken ontspanningsoefeningen voor hen van grote waarde. Begeleiders kunnen slachtoffers via simpele oefeningen beter leren omgaan met stress. weten wat het belang is van ontspanning en ontspanningsoefeningen kennen van een aantal ontspanningsoefeningen kunnen overbrengen van ontspanningsoefeningen aan een slachtoffer van mensenhandel theorie over ontspanningtechnieken kennismaken met verschillende toegankelijke werkvormen zelf begeleiden van een oefening Twee dagdelen op één dag verschillende data. Voor exacte data en tijdstip, Amsterdam, tenzij het een training Deze training wordt ook aangeboden. [ 22 ] [ 23 ]

13 Iedereen weet uiteindelijk wat goed voor is voor zichzelf. De uitdaging is om dat slachtoffers te laten voelen en geloven. EmOtIEmANAGEmENt coachend BEGElEIDEN Woede, angst en verdriet. Deze en andere emoties komen vaak en langdurig voor bij slachtoffers van mensenhandel. Soms mondt woede uit in agressie, angst of paranoia en verdriet in hysterie. Loop je weg? Ga je de confrontatie aan? Hoe ontstaan de emoties? Wat roepen ze op bij jou? En belangrijker nog, hoe kun jij erop reageren? Hoe handel je adequaat? Een training die goed aansluit bij Zelfzorg. kennen van theorie over emotiemanagement leren adequaat te handelen in verschillende situaties inzicht krijgen in de situatie van de cliënt en je eigen belevingswereld krijgen van verschillende handvatten (via modellen en theorie) om met moeilijke emoties om te gaan. kennis van emotiemanagement emoties, waar en wanneer? inventariseren eigen casuïstiek waarnemingsposities gesprekstechnieken cultuur en emoties oefenen met eigen casuïstiek actieplan maken dagen op verschillende data. Voor exacte data en tijdstip, raadpleeg onze website. De training is in Amsterdam, tenzij het een -training betreft. Er kunnen minimaal zeven en maximaal dertien personen deelnemen 595,- incl. materialen en lunch Voor meer informatie of voor inschrijving, Deze training wordt ook aangeboden. Hoe kun je ervoor zorgen dat iemand zelf verantwoordelijkheid neemt? Gevraagd en ongevraagd advies werken minder goed dan wanneer iemand zelf ervaart wat nodig is. Het is verleidelijk kwesties die voor u eenvoudig zijn, van het slachtoffer over te nemen. Maar hoe blijf je uit deze valkuil? Via coachingstechnieken kan een professional ondersteunend zijn bij het teruggeven van de regie aan het slachtoffer. Iedereen heeft zijn eigen wijsheid. Maak daar gebruik van. Deze training leert u hoe. aan het eind van de training hebben de deelnemers meer zicht op hoe zij verschillende coachingstechnieken kunnen inzetten in de praktijk. de deelnemers hebben kennis van diverse coachingstechnieken de deelnemers hebben geoefend met coachend begeleiden. Programma kennis van verschillende coachingstechnieken en hiermee oefenen meer coachingstechnieken (o.a. RET en LSD) oefenen en inbreng eigen casuïstiek en dagen op verschillende data. Voor de exacte data en tijdstip, raadpleeg onze website. De training is in Amsterdam, tenzij het een -training betreft. Er kunnen minimaal zeven en maximaal dertien personen deelnemen 595,- incl. materialen en lunch Deze training wordt ook aangeboden. [ 24 ] [ 25 ]

14 SlAcHtOffER VAN mensenhandel én moeder Veel vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel krijgen, al dan niet gepland, een kind. Zij zijn vaak jong en hun sociaal-maatschappelijke omstandigheden zijn meestal verre van ideaal. Een aantal factoren maakt het moederschap een gecompliceerd: trauma, een onzekere verblijfsstatus, de vader van het kind is afwezig of onbekend, het ontbreken van vast woonadres en een gebrek aan rolmodellen. Culturele verschillen en een overdaad aan andere belangrijke onderwerpen in de begeleiding, maken het voor hulpverleners niet gemakkelijk effectief in te gaan op de dynamiek tussen moeder en kind. Tegelijkertijd kunnen kleine verbeteringen in het contact tussen moeder en kind voorkomen dat de ontwikkeling van het kind lijdt onder de problematiek van de moeder. Daarbij kunnen kleine interventies van grote invloed zijn op hun welbevinden. aandacht voor signalen van opvoedingsproblemen bij slachtoffers van mensenhandel kennis van doorverwijsmogelijkheden inzicht in factoren die de moeder-kinddynamiek bij slachtoffers beïnvloeden meer weten over hoe moederschap in verschillende culturen wordt beleefd weten wanneer en hoe slachtoffers kunnen worden aangesproken en kunnen worden ondersteund in hun rol als moeder opvoeding en opvoedingsproblemen in het licht van de specifieke problematiek van slachtoffers van mensenhandel moederschap in verschillende culturen voorlichting en interventies: hoe ver ga je in de begeleiding? moederschap en empowerment bespreken eigen casuïstiek en Twee dagdelen op één dag, verschillende Amsterdam, tenzij het een training 299,- incl. materialen en lunch Deze training wordt ook aangeboden. [ 26 ] [ 27 ]

15 CoMensha Johan van Oldenbarneveltlaan HB Amersfoort T F E FairWork Postbus NA Amsterdam T F E

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Groepshulpverlening aan vrouwen na huiselijk geweld Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Wilma Schakenraad

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

INTERVISIE- SCHATKIST

INTERVISIE- SCHATKIST leren & ontwikkelen Intervisie schatkist blz. 1 van 25 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 Wat is intervisie?... 3 Wat is de werkwijze in de intervisie?... 3 De spelregels van intervisie...

Nadere informatie

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Jan Willem van de Maat MOVISIE 030 789 22 32 j.vandemaat@movisie.nl Jan

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Vaardig omgaan met tijd voor zorg

Vaardig omgaan met tijd voor zorg Handleiding voor zorgpraktijk en onderwijs Vaardig omgaan met tijd voor zorg Gabriëlle Verbeek Handleiding Vaardig omgaan met Tijd voor zorg 1 Colofon Auteur: Gabriëlle Verbeek Vormgeving en druk: Van

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie