diagnose- & servicecodes voor ketels & badverwarmers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "diagnose- & servicecodes voor ketels & badverwarmers"

Transcriptie

1 info voor vaklui N diagnose- & servicecodes voor ketels & badverwarmers JUNKERS - Cerastar - Eurostar - Ceranorm - Cerapur - Cerasmart - Cerapur (model 2008) - CerapurComfort - CerapurAcu - CerapurSmart - Radostar - HydroPowerDigit RADSON - TOP TOP E - TOP L - Multicomfort - EHR - EHRE (MCBA 1113) - EHRE (Furimat 400) Techniek evolueert voortdurend. Deze brochure geeft de stand op de datum van uitgifte weer en zal dan ook mee evolueren. Op onze website: vindt U steeds de aangepaste versie. nv SERVICO sa Kontichsesteenweg AARTSELAAR TEL: FAX:

2 DIAGNOSE DISPLAY BETEKENIS OORZAAK OPLOSSING VOOR KETEL(S) TOP 2000 TOP E & Cerasmart TOP L & Cerapur Cerastar -3 Eurostar-3/4 Ceranorm -6 Multicomfort EHLE Radostar 2 NIETS ketel start niet meer op zekeringen, voeding (230 V/AC) zie 0 x. alleen aanduiding "." zekeringen 24 V A, spanning, printplaat zie 1 x OO slecht contact NTC sanitair of slechte defecte NTC-voeler of beschadigde bedrading thermostaat bedrading zie 2 x AA/A0 microprocessor gestoord zie 3 x x A 1 dialoogpomp droog gelopen druk laag of pomp vast/stuk zie 4 x A 2 rookgas uit verbrandingskamer warmtewisselaar vervuild zie 5 x A 3 TTB-voeler (trekonderbreker) kortgesloten TTB-voeler defect zie 6 x x x A 4 terugslag rookgassen (TTB) rookgasafvoer controleren zie 7 x x x x A 5 boiler NTC 2 defect NTC 2 of kabelboomcontact zie 8 x A 5 TTB-voeler kortgesloten controleer contact TTB-voeler zie 9 x A 6 TTB brander defecte TTB brander zie 10 x A 7 retour NTC defect retour NTC of kabelboom zie 11 x A 7 warm water NTC defect warm water NTC of kabelboom zie 12 x x x x A 8 intern probleem ontgrendeltoets, printplaat 24 V (CAN-BUS) zie 13 x x x A 9 beveiliging na oververhitting of na lage waterdruk (na code E9/Ec) waterdetectie of clixons 110 & 120 C zie 14 x AA ZWN bij warmwaterafname, platenwarmtewisselaar verkalkt platenwarmtewisselaar verkalkt zie 15 x AC TA 210 E, TA 211 E verbindingskabel, printplaat 24 V, buitenvoeler zie 16 x AC module niet herkend BM1, BM2 of RAMII defect/los zie 17 x x x x Ab NTC warmwater onderbroken bedrading controleren zie 18 Ad NTC warmwater in kortsluiting (boiler) NTC vervangen zie 19 x x x x x x x = storing = waarschuwing

3 DISPLAY BETEKENIS OORZAAK OPLOSSING VOOR KETEL(S) TOP 2000 TOP E & Cerasmart TOP L & Cerapur Cerastar -3 Eurostar-3/4 Ceranorm -6 Multicomfort EHLE Radostar 3 b1/b2 verkeerde codeerstekker aansluiting thermostaat, verkeerde bedrading thermostaat codeerstekker controleren, printplaat zie 20 x x x x x x b 3 intern probleem ontgrendeltoets of 24 V printplaat zie 21 x b 4 codeerstekker ontbreekt codeerstekker monteren zie 22 x b 8/b9 intern probleem ontgrendeltoets of 24 V printplaat zie 23 x C 1 lagedrukpressostaat, toerental extractor diafragma, pitotbuis, extractor te traag zie 24 x x x x x x C 2 hogedrukpressostaat zie 24 x C 4 contacten lagedrukpressostaat blijven te groot drukverschil hangen na uitschakeling extractor pressostaat, 230 V printplaat zie 25 x x x x C 5 contacten hogedrukpressostaat blijven hangen na uitschakeling extractor zie 25 x C 6 lagedrukpressostaat geeft geen contact diafragma, pitotbuis, extractor start bij het opstarten (sluit niet) niet zie 26 x x x x C 7 hogedrukpressostaat geeft geen contact bij het opstarten zie 24 x C 9 TA 210 E kabel thermostaat 24 V printplaat zie 27 x CA/Cb TA 210 E verkeerd ingesteld TA 210 E juist instellen zie 28 CA turbine defect turbine en aansluitkabel controleren zie 29 x CC buitenvoeler defect bedrading controleren zie 30 x x x x d1 LSM vergrendeld bedrading LSM 5 zie 31 x x x x x d2 verkeerde pompschakeling met TA 210 E pompkeuzeschakelaar zie 32 d3 brug 8-9 wordt niet herkend boiler NTC, stekker niet vast zie 33 x x x d4 interne temperatuur loopt op (NTC 1) debiet, NTC zie 34 x x d7 ontstekingstijd > 4 sec branderdruk, ionisatie zie 35 d 8 intern probleem ontgrendeltoets of 24 V printplaat zie 36 x d 9 alleen voor ZWR 24-3 AE verkeerde printplaat 230 V zie 37 x x = storing = waarschuwing

4 DIAGNOSE DISPLAY BETEKENIS OORZAAK OPLOSSING VOOR KETEL(S) TOP 2000 TOP E & Cerasmart TOP L & Cerapur Cerastar -3 Eurostar-3/4 Ceranorm -6 Multicomfort EHLE Radostar 4 EA geen ionisatiestroom bij opstarten gasdruk, ontsteking, vocht, CO 2 zie 38 x x x x x x x Eb geen ionisatiestroom tijdens werking gastoevoer, gasklep, zekering zie 39 x EC oververhittingsbeveiliging uitgeschakeld oververhitting, zekering, druk zie 40 x EE/F0 spanning blijft op de gaskleppen printplaat 24 V of 230 V, leidingen/stekkers vast zie 41 x x x EE retourtemperatuur hoger dan aanvoer NTC 1 & 2 controleren zie 42 x EF stroming over wisselaar T bewaking tussenaanvoer en retour zie 43 x E0 module fout (vergrendeld) printplaat 230 V zie 44 x x E0 referentiespanning onjuist (blokkering) printplaat, netspanning zie 45 x x E 1 intern probleem, max. temp te hoog printplaat 24 V, NTC 1 zie 46 x x E 2 NTC-voeler defect (aanvoer) kabel controleren, NTC 1 zie 47 x x x x x x x E 3 maximaal temperatuur overschreden retour NTC, pomp zie 48 x E 4 ionisatiestroom is te klein vochtigheid, ionisatie zie 49 E 5 ionisatiestroom > 7µA/DC 230 V printplaat zie 50 x x E 5 vertrektemperatuur te hoog waterdruk of geen circulatie zie 81 x E 7 intern probleem, NTC brander onderbroken NTC brander of 230 V printplaat zie 51 x x E 8 probleem gasklep kabel gasblok, 24 V of 230 V zie 52 x oververhittingsbeveiliging of waterdrukbeveiliging uitgeschakeld (voor opstarten) waterdruk, zekering 1,6 A, E 9 pomp, ontluchten magneetspoel gasblok CE 426 defect zie 53 x x x x x x x Ed probleem met magneetklep 1 kabels controleren, 230 V printplaat zie 54 x FA niet sluitende gasklep gasklep 2 lekt zie 55 x x x x x x Fb niet sluitende gasklep gasklep 1 lekt zie 56 x FC/Fd/FE intern probleem, tekstdisplay ontgrendeltoets of 24 V printplaat zie 57 x x x x = storing = waarschuwing

5 DISPLAY BETEKENIS OORZAAK OPLOSSING VOOR KETEL(S) TOP 2000 TOP E & Cerasmart TOP L & Cerapur Cerastar -3 Eurostar-3/4 Ceranorm -6 Multicomfort EHLE Radostar 5 F0 interne fout controleer of elektrische stekkers, ontstekingsleidingen en BUS module zie 58 x x x x vastzitten, 2 fasen net controleren F1 / F2 / F3 F4 / F5 / F6 intern probleem ontgrendeltoets of 24 V printplaat zie 57 x F 7 verkeerd ionisatiesignaal (vlam herkend) ionisatie, vocht op printplaat, aarding zie 59 x x x x x x F 8 ontgrendeltoets 24 V printplaat zie 60 x F 9 intern probleem, elektrisch circuit gasblok 24 V printplaat. De verbinding tussen gasblok en stuureenheid controleren. zie 61 x P1P2P3 wachten a.u.b. initialisatie zekering 24 V defect, printplaat 24 V, spanning zie 62 x x x x % ontluchtingsprogramma stopt na 8 minuten x x -II- sifonvulprogramma (15 minuten) stopt na 15 minuten x x 0 vast geen vraag wel vraag CV of WW zie 63 x 0 knippert ten onrechte vlamsignaal gasblok sluit te traag of niet zie 64 x o knippert onderste segment sluiting NTC 4 zie 65 x knippert bovenste segment sluiting NTC 3 zie 66 x 1 knippert kortsluiting 24 V circuit bedrading van de gasblok zie 67 x 2 knippert vlamstoring geen gas, geen vonk, slechte ionisatie zie 68 & 69 x 3 knippert module fout spanning weggenomen tijdens storing zie 70 & 71 x 4 knippert module fout bedrading nat, ontsteekkabel, aarding zie 72 x 5 knippert pressostaat sluit niet extractor, pressostaat, sifon zie 73 x 5 knippert extractor extractor, pressostaat, zekering zie 74 x 6 knippert lage drukschakelaar aanwezig (propaan) bekabeling controleren zie 75 x 7 knippert NTC 1 geen signaal sluiting NTC 1 zie 76 x 8 knippert NTC 2 geen signaal sluiting NTC 2 zie 77 x 9 knippert maximaal temperatuur overschreden druk te laag, lucht in toestel, pomp vast zie 78 x 9 knippert maximaal temperatuur overschreden connector 4-5-6, zekering, thermostaat zie 79 x 9 vast regelthermostaat vast toestel warmer dan 90 C zie 80 x x = storing = waarschuwing

6 6 ADVIES & OPLOSSINGEN 0 Is de voeding 230 V/AC in orde? Controleer de zekeringen van 0,5 A en 2,5 A. Transformator defect? Pomp en extractor controleren op sluiting. 1 De ontgrendeltoets indrukken; de zekering 24 V - 1,6 A controleren en eventueel printplaat 24 V vervangen. 2 De bedrading controleren en eventueel de NTC-voeler sanitair vervangen. 3 Enkel voor Cerastar: Kan te wijten zijn aan overspanningen. Isolatie van de hoogspanningskabel controleren en eventueel de printplaat 24 V vervangen. Voor Ceranorm verschijnt code AA wanneer de T tussen de NTC warm water en de NTC verwarming 30 K bedraagt. De normale T bedraagt 8 K. De code AA verschijnt ook wanneer er een slecht contact is in de witte stekker van de gemotoriseerde driewegkraan. 4 Controleer de vuldruk van de installatie. Vul eventueel bij en ontlucht. Draait de pomp (230 V / AC)? 5 Controleer de warmtewisselaar op vervuiling. 6 Rookgasbeveiliging(TTB) en aansluitkabel testen en eventueel vervangen. 7 Rookgasafvoer, schouw controleren op verstoppingen. Zijn er externe afzuigsystemen die beïnvloeden? 8 Controleer de boiler-ntc 2 en aansluitkabel op onderbreking of kortsluiting. 9 TTB voeler is defect en dient vervangen te worden. 10 Rookgasbeveiliging (TTB aan branderkamer) en aansluitkabel testen en eventueel vervangen. 11 Meet de waarde van de retour NTC. Controleer de aansluitkabel op onderbreking of kortsluiting. Is de weerstand < 800 Ω of oneindig, NTC vervangen. 12 Controleer warmwater-ntc en aansluitkabel op onderbreking of kortsluiting. 13 Controleer de verbindingskabel, BUS module en regelaar. Vervang eventueel de ontgrendeltoets of de printplaat 24 V. 14 De hoofdschakelaar van II naar I, van I naar II, van ECO naar COM of van COM naar ECO schakelen. Indien A9 steeds terugkomt, eerst ontgrendeltoets vervangen. Watergebrekdetectie boven de waterpomp nakijken (of de clixons die hiermee in serie staan). 15 Platenwarmtewisselaar vervangen Bedrading buitenvoeler controleren (de weerstand moet kleiner zijn dan 100 Ω, indien niet de weerstand vervangen). Klemmen 2 en 3 van de afstandsbediening losmaken (de weerstand moet kleiner zijn dan 100 Ω). De kabel op klemmen 2 en 3 geeft geen signaal naar printplaat. Vervang de afstandbediening of de printplaat 24 V. Controleer de verbindingskabel tussen de BUS module en de Heatronic. Vervang de BUS module. Controleer de printplaat. Is er kortsluiting tussen de bedrading en de massa? 18 De bedrading van de NTC controleren. Indien de bedrading in orde is, de NTC warm water vervangen. 19 Controleer de waarde van de boiler NTC. Is er geen boiler NTC, draai 8-9 op de witte connector vaster. Bij EHLE klemmen 3 en 4 controleren. 20 Controleer of de codeerstekker aanwezig is en goed vast zit. De bedrading 1-4 controleren. Is de bedrading niet omgewisseld? 21 De ontgrendeltoets of de printplaat 24 V vervangen. 22 Codeerstekker monteren. 23 De ontgrendeltoets of de printplaat 24 V vervangen Is het toerental van de extractor goed? Werd het juiste diafragma gemonteerd? Controleer de siliconedarm en de pitotbuis. Zijn de kabel en de stekker van de motor nog in orde? Controleer het relais op 230 V printplaat (eventueel printplaat vervangen). Vervang de pressostaat indien er een slecht contact is. Pressostaat blijft gesloten. Te groot drukverschil op rookgasafvoer (vooral bij type C 52). Pressostaat vervangen. Controleer de printplaat 230 V en vervang ze indien nodig. 26 Controleer de extractor en de rookgasafvoer. Zie Controleer de kabel tussen TA 210 E en 24 V printplaat. Eventueel printplaat vervangen. 28 Controleer of de TA 210 E juist is ingesteld. 29 Turbine en aansluitkabel controleren en vervangen indien nodig. 30 Controleer de buitenvoeler en de aansluitkabel op onderbreking (op de klemmen A - F: als de weerstand oneindig is, moet de buitenvoeler vervangen worden). 31 Controleer de externe sturing. (LSM 5). Begrenzer van de vloerverwarming is geactiveerd.

7 7 32 De pompkeuzeschakelaar op de printplaat op nummer III plaatsen. 33 Is de brug 8-9 geplaatst (goed vastgedraaid?). Begrenzer van de vloerverwarming is geactiveerd. Onvoldoende debiet in de installatie. Draait de pomp (230 V)? 34 Hydraulische schakelaar schakelt niet over op stand CV, spanning min. 14 V/DC. NTC-voeler controleren: 20 C = 12 kω en 80 C = 1,4 kω. Microswitch watervalve zit geblokkeerd of de watervalve blijft hangen. Zijn de thermostatische radiatorkranen niet allemaal dichtgedraaid? 35 Branderdruk controleren. Zijn de brander of ionisatie-elektrode niet vervuild. Als er continu ontsteking is, de printplaat 230 V vervangen. 36 Vervang de ontgrendeltoets of de 24 V printplaat. 37 Verkeerde printplaat 230 V geïnstalleerd (printplaat met 1 relais i.p.v. 3). 38 Staat de gaskraan dicht of blijft de gasklep gesloten? Controleer het START gasdebiet (26-34 mbar). Bij vollast minimaal 22 mbar. Controleer de ontstekingselektrode en de ionisatiestroom (indien deze kleiner is dan 2 µa, moet de printplaat 230 V vervangen worden). Controleren op vochtigheid. CO 2 meten. 39 Is de gastoevoer afgesloten of sluit de gasklep tijdens warmtevraag? Zekering op de 230 V printplaat nakijken anders de printplaat vervangen. Bij ketels met gestuwde afvoer dient met het diafragma te controleren. Controleer tevens de warmtewisselaar op vervuiling. 40 Oververhitting. Staat er nog genoeg druk op de ketel (min. 1,1 bar). Vanaf FD 769 kan de waterdrukdetectie defect zijn. Gasblok controleren. Bij code F0, het 2 fase-net controleren!!!!! 41 2 X warmtevraag op/af schakelen. Kabels van de gasblok controleren. Controleer of elektrische steekcontacten, ontstekingsleidingen RAM en BUS module goed vastzitten. Printplaat 24 V of 230 V vervangen indien het probleem nog steeds niet opgelost is. 42 De aan NTC 2 gemeten waarde is hoger dan de waarde aan NTC 1 (bij 25 C = 12 kω; 95 C = 1,1 kω). Indien de waarden afwijken, NTC 2 vervangen. 43 T tussen NTC 1 & NTC 2 is groter dan 45 C. Controleer de werking van de circulatiepomp. Is er wel voldoende doorstroming in de installatie? Werkt men met thermostatische kranen en is er wel een bypass gemonteerd? 44 Controleer de kabelboom en vervang eventueel de RAM module. Controleer de Heatronic en de printplaat. Bij EHLE: de schakelkast controleren en vervangen indien nodig. 45 Controleer of de netspanning voldoende is. Controleer de printplaat en de bedrading van de regelapparatuur. Is er kortsluiting tussen de bedrading en de massa? 46 Als de temperatuur van het ketelwater hoger is dan 97 C, controleer dan de waterdruk en ontlucht de installatie. Draait de pomp? Controleer de printplaten 24 V & 230 V en de ontgrendeltoets. 47 Controleer de contacten van de aanvoer-ntc en de aansluitkabel: 20 C = 12 kω en 80 C = 1,4kΩ. Controleer de printplaat 24 V. 48 De ketel heeft een temperatuur van meer dan 97 C. Controleer de druk en de automatische ontluchter. 49 Draait de pomp (230 V)? De ionisatiestroom meten: min. 2µA/DC. Spanning tussen elektrode en massa: min. 50 V/AC. Controleer op vochtigheid? Reinig of vervang de ionisatie-elektrode. Reinig de warmtewisselaar. Controleer de branderdruk. 50 Controleer de ionisatiestroom en de temperatuurvoeler. Is de installatie ontlucht? Vervang de printplaat 230 V indien de werking onstabiel is. 51 Temperatuurvoeler en aansluitkabel testen en eventueel vervangen of de printplaat vervangen. 52 Er is spanning zonder warmtevraag. Kabel van de gasblok controleren. Printplaat 24 V of 230 V vervangen. 53 De oververhittingsbeveiliging is defect of de bedrading is losgeraakt. Controleer de installatiedruk (minimum 1,1 bar), de pomp (230 V), de zekeringen op de printplaat en de aanwezigheid van lucht in de installatie. Magneetspoelen van de gasblok uitmeten (20 Ω). Eventueel printplaat vervangen. 54 Controleer de gasblok en vervang hem eventueel. Printplaat 230 V vervangen. 55 De gasblok sluit niet na warmtevraag. Controleer de gasblok (gasklep 2) en de bekabeling ervan. Controleer de elektrodenset. Indien er vocht op de printplaat 230 V aanwezig is, laten opdrogen (vervangen indien het probleem blijft bestaan). Reinig condenswatersifon. 56 Gasklep 1 lekt, sluit niet af. Controleer de gasblok en vervang hem eventueel.

8 ADVIES & OPLOSSINGEN 8 57 Druk opnieuw op de ontgrendeltoets (de toets eventueel vervangen). Bij afwisselende codes: de 230 V printplaat vervangen. Eventueel printplaat 24 V of Text Display vervangen. 58 Controleer het 2 fasen net. Controleer of elektrische stekkers, ontstekingskabels en BUS module goed vastzitten. Vervang indien nodig de printplaat 230 V of de BUS module. 59 Controleer de elektrodenset op barsten of vervuiling, maak de printplaat droog. Is de rookgasafvoer in orde? 60 Slecht gemonteerde ontgrendeltoets. Opnieuw monteren. Indien geen oplossing, de printplaat 24 V vervangen. 61 Zekering van de printplaat 24 V defect. Vervang ze. Eventueel de printplaat 24 V vervangen. Controleren of de stuureenheid correct op de gasblok gemonteerd is. 62 Hoogspanningskabel controleren en de bedrading en de zekering van de printplaat 24 V nakijken. 63 Breng een verbinding tussen klemmen 1-2 aan. Controleer de batterijen van de kamerthermostaat (voor ieder stookseizoen). Controleer de zekering van de 64 printplaat 24 V en vervang ze indien nodig. Blijft er 24 V op de gasblok staan, dient de MCBA te worden vervangen. Indien de gasblok nog gas doorlaat, dient men de complete gasblok te vervangen. Indien de elektrode slecht ontsteekt, moet men de klemmen 2 en 3 doorverbinden. Als de 0 knippert bij het verwijderen van de brug, dient men de elektrode te vervangen. 65 Waarde NTC 4 uitmeten. Controleer de automatische ontluchter op lekken. Controleer de bedrading of de pakking van het rookgasdeksel. 66 Waarde NTC 3 uitmeten. Controleer de bedrading. Controleer de automatische ontluchter op lekken. 67 Controleer de bedrading van de 3-wegklep en de bedrading van de gasblok op kortsluiting 24 V. 68 Staat de gaskraan open? Is de voordruk in orde? Is de vonk zichtbaar of hoorbaar? Weerstand meten tussen ontsteekkabel en bougiekap (deze moet 1 kω bedragen). Brander misschien gescheurd of ontsteekelektrode slecht. Is er een slecht contact van de bougiekabel? 69 Controleer de overgangsweerstand van de regelthermostaat en de maximaalthermostaat (deze moet kleiner zijn dan 1 Ω). Controleer de weerstand van de kamerthermostaat De ketel is in storing gevallen en de spanning naar de MCBA was onderbroken. Gewoon resetten (met de witte toets) om het probleem op te lossen. 72 Controleer de bedrading van de gasblok (nat?). Meet de weerstand van de ontstekingskabel. Deze moet ongeveer 1 kω bedragen. Controleer de aarding. 73 Controleer de extractor. Is de spanning 24 V aanwezig. Controleer de pressostaat (indien aanwezig). 74 Controleer de extractor en zijn zekering 3.15 AT (F3). Zit de connector X-2 wel goed op de MCBA. Op de connector van de extractor moet men - tussen rood en blauw 30 V/DC meten. Indien niet, dient men de condensator te vervangen. Is er een MCBA voor aardgas of voor propaan gemonteerd? 75 Bedrading van de lagedrukschakelaar op vocht controleren. Zit de bedrading van de kabelboom niet gekneld tussen de extractor? Kijk of de automatische ontluchter niet op de kabelboom lekt. Vervang de automatische ontluchter indien dit het geval is en droog de bedrading. 76 Controleer de bedrading op de MCBA en meet de weerstand van NTC 1: 25 C = 12 kω en 90 C = 1,2 kω. Controleer de connector X-3 op de MCBA. 77 Controleer de bedrading op de MCBA en meet de weerstand van NTC 2: 25 C = 12 kω en 90 C = 1,2 kω. 78 De ketel bijvullen (tot 1,2 bar) indien de druk kleiner is dan 1 bar. Controleer de werking van de automatische ontluchter. Nakijken of de pomp draait en of ze spanning krijgt (230 V). 79 Zit de connector onder in de bodemplaat? Nakijken of er geen slecht contact is. Zekering 2 A (F2) defect. Is kamerthermostaat wel op klemmen 2 en 3 aangesloten (i.p.v. op 1 en 2). NTC 1 & NTC 2 controleren. Boilerthermostaat blijft warmte vragen. Controleren of er geen lekkende aftapkraan is. 80 De voeler is uit de boiler gezakt. Terug monteren of eventueel vervangen. Komt de driewegklep onder spanning (24 V/DC) bij warmtevraag CV. 81 Controleer waterdruk (minimum 1,1 bar) en circulatiedebiet (afsluitkranen, lucht).

9 9

10 10 SERVICECODES EUROSTAR Niveau 1: van 0.1 tot 4.9 is op te vragen door servicefunctie (sleutel) in te drukken. Waarde vastleggen door dezelfde toets in te drukken tot [ ] verschijnt. Niveau 2: van 5.0 tot 9.3 is op te vragen door servicefunctie (sleutel) en schoorsteenveger gelijktijdig in te drukken. Waarde vastleggen door dezelfde toetsen opnieuw gelijktijdig in te drukken tot [ ] verschijnt. CODE LEZEN INSTEL. BESCHRIJVING WEERGAVEBEREIK RESET.0 X foutmelding in het geheugen 0 FF 0.1 X vertrektemperatuur (NTC) 0 99 C.2 X sanitaire temperatuur (NTC) 0 99 C.3 X NTC Storacell 0 99 C.4 X reserve.5 X TTB (NTC) 0 20 X 10 C 1.2 X bestelnummer codeerstekker ( xxx) (bvb = codeerstekker 197) 1.4 X spanning regelapparatuur (2 4) (correcte aflezing na 10 sec) min.: 5 V/DC max.: 22 V/DC warmtevraag bereikt: 10 V/DC 2.0 X vermogenscontrole 0 = bedrijf; 1 = minimum; 2 = maximum X keuzeschakelaar pompsturing 1 = niet gebruiken; 2 = gestuurd; 3 = continu X opwarmingsvermogen boiler (in %) % 99 % 2.4 X wachttijd na uitschakeling door aquastaat 0 15 min 3 min 2.5 X maximum vertrektemperatuur CV C 87 C 2.6 X proportionele band bij centrale verwarming 0 30 K 0 K 2.9 X huidig vermogen % 3.1 X stroom naar de gasblok ma X X weergave codes van de microprocessor 3 X 2 karakters (bvb. BF ) 3.7 X frequentie sanitaire generator (X 0,1) LINKS RECHTS 3.8 X pressostaat = open / 1 = gesloten 3.9 X overbrugging klem 8-9 overbrugging klem Ls-Lr alles of niets 0 = open / 1 = gesloten 4.0 X --- boileraquastaat = open / 1 = gesloten 4.1 X ingang LSM 4 uitgang LSM 4 0 = geblokkeerd / 1 = gedeblokkeerd 4.2 X klok 1 (verwarming) klok 2 (boiler) 0 = geblokkeerd / 1 = gedeblokkeerd X intern: algemene warmtevraag CV 0 = geblokkeerd / 1 = gedeblokkeerd 4.5 X intern: algemene warmtevraag WW intern: comfortvraag sanitair 0 = geblokkeerd / 1 = gedeblokkeerd 4.6 X interne wachttijd 0 = geblokkeerd / 1 = gedeblokkeerd Reset niveau 1 Reset niveau 2 Toestel uitschakelen. Terug inschakelen terwijl men de toets sleutel ingedrukt houdt. Wachten tot r1 en [ ] verschijnen. Toestel uitschakelen. Terug inschakelen terwijl men de toetsen sleutel en schoorsteenveger ingedrukt houdt. Wachten tot r2 en [ ] verschijnen.

11 SERVICECODES EUROSTAR Niveau 1: van 0.1 tot 4.9 is op te vragen door servicefunctie (sleutel) in te drukken. Waarde vastleggen door dezelfde toets in te drukken tot [ ] verschijnt. Niveau 2: van 5.0 tot 9.3 is op te vragen door servicefunctie (sleutel) en schoorsteenveger gelijktijdig in te drukken. Waarde vastleggen door dezelfde toetsen opnieuw gelijktijdig in te drukken tot [ ] verschijnt. CODE LEZEN INSTEL. BESCHRIJVING WEERGAVEBEREIK RESET 5.0 X programmeren van het maximum CV-vermogen % 99 % 5.1 X continu ontsteking (zonder gas) 0 = uit; 1 = aan X branderautomaat status / storing 00 FF 8.8 X wachttijd van de turbine bij warmwaterbereiding 0 10 X 0,25 s 4 Reset niveau 1 Reset niveau 2 Toestel uitschakelen. Terug inschakelen terwijl men de toets sleutel ingedrukt houdt. Wachten tot r1 en [ ] verschijnen. Toestel uitschakelen. Terug inschakelen terwijl men de toetsen sleutel en schoorsteenveger ingedrukt houdt. Wachten tot r2 en [ ] verschijnen. 11

12 12 SERVICECODES CERANORM Niveau 1: van 0.1 tot 4.9 is op te vragen door servicefunctie (sleutel) in te drukken. Waarde vastleggen door dezelfde toets in te drukken tot [ ] verschijnt. Niveau 2: van 5.0 tot 9.3 is op te vragen door servicefunctie (sleutel) en schoorsteenveger gelijktijdig in te drukken. Waarde vastleggen door dezelfde toetsen opnieuw gelijktijdig in te drukken tot [ ] verschijnt. CODE LEZEN INSTEL. BESCHRIJVING WEERGAVEBEREIK RESET.0 X foutmelding in het geheugen 0 FF.1 X vertrektemperatuur (NTC) 0 99 C.2 X sanitaire temperatuur (NTC) 0 99 C.3 X NTC Storacell 0 99 C.4 X temperatuur brander (NTC) 0 99 C.5 X temperatuur TTB (NTC) trekonderbreker C.6 X temperatuur TTB (NTC) brander C 1.2 X bestelnummer codeerstekker ( xxx) (bvb = codeerstekker 188) 1.4 X spanning regelapparatuur (2 4) (correcte aflezing na 10 sec) min.: 5 V/DC max.: 22 V/DC warmtevraag bereikt: 10 V/DC 1.5 X gevraagde vertrektemperatuur van BM of TA 211 E 0 99 C 1.6 X buitentemperatuur van regelaar (TA 211 E, ) C 1.7 X instelling TW 2 (0 = niet aanwezig; 1 = vorstbeveiliging; 3 = automatisch 4 = dag, nacht) X opgegeven vermogen van de BUS module X moduleherkenning (0, 2, 4, 5 = geen module herkend; 1 = RAM; 3 = BM 1 of BM 2; 6 = TA 211 E) X vermogenscontrole 0 = bedrijf; 1 = minimum; 2 = maximum X warmhoudtemperatuur begrensd op 50 C 0 = uit; 1 = aan X keuzeschakelaar pompsturing 1 = niet gebruiken; 2 = gestuurd (thermostaat) 3 = continu (weersafhankelijk) X opwarmingsvermogen boiler (in %) % 99 % 2.4 X wachttijd na uitschakeling door aquastaat (enkel bij uitschakeling 2.7) 0 15 min 3 min 2.5 X maximum vertrektemperatuur CV C 88 C 2.6 X proportionele band bij centrale verwarming 0 30 K 0 K 2.7 X automatisch antipendelprogramma 0 = uit; 1 = aan X huidig vermogen % 3.1 X stroom naar de gasblok ma X X ionisatiestroom (0 = niet meetbaar; 1 = slecht; 2 = goed; 3 = zeer goed) X weergave codes van de microprocessor 3 X 2 karakters 3.7 X frequentie sanitaire generator (X 0,1) Reset niveau 1 Reset niveau 2 Toestel uitschakelen. Terug inschakelen terwijl men de toets sleutel ingedrukt houdt. Wachten tot r1 en [ ] verschijnen. Toestel uitschakelen. Terug inschakelen terwijl men de toetsen sleutel en schoorsteenveger ingedrukt houdt. Wachten tot r2 en [ ] verschijnen.

13 13 SERVICECODES CERANORM Niveau 1: van 0.1 tot 4.9 is op te vragen door servicefunctie (sleutel) in te drukken. Waarde vastleggen door dezelfde toets in te drukken tot [ ] verschijnt. Niveau 2: van 5.0 tot 9.3 is op te vragen door servicefunctie (sleutel) en schoorsteenveger gelijktijdig in te drukken. Waarde vastleggen door dezelfde toetsen opnieuw gelijktijdig in te drukken tot [ ] verschijnt. CODE LEZEN INSTEL. BESCHRIJVING WEERGAVEBEREIK RESET LINKS RECHTS 3.8 X pressostaat onderdruk pressostaat bovendruk 0 = open / 1 = gesloten 3.9 X overbrugging klem 8-9 overbrugging klem Ls-Lr alles of niets 0 = open / 1 = gesloten 4.0 X --- boileraquastaat = open / 1 = gesloten 4.1 X ingang LSM uitgang LSM 0 = geblokkeerd / 1 = gedeblokkeerd 4.2 X klok 1 (verwarming) klok 2 (boiler) 0 = geblokkeerd / 1 = gedeblokkeerd 4.3 X externe pompschakeling via RAM warmtevraag van TA 211 E 4.4 X intern: algemene warmtevraag CV warmtevraag boiler NTC 0 = geblokkeerd / 1 = gedeblokkeerd 4.5 X intern: warmtevraag WW turbine intern: comfortvraag sanitair 0 = geblokkeerd / 1 = gedeblokkeerd 4.6 X intern wachttijd 0 = geblokkeerd / 1 = gedeblokkeerd 5.0 X programmeren van het maximum CV vermogen % 99 % 5.1 X continu ontsteking (zonder gas) 0 = uit; 1 = aan X branderautomaat status / storing 00 FF 5.3 X controle van het minimum CV-vermogen in verband met minimale rookgastemperaturen 0 = geen 1 = 100 C rookgastemperatuur 2 = rookgastemperatuur afhankelijk van temperatuur in X minimale vertrektemperatuur C 35 C 5.5 X minimaal nominaal vermogen % (KE) & % (AE) 45 / 55 % 5.6 X minimale rookgastemperatuur 8 15 X 10 C X antipendeltijd warmhouden min 25 min 6.9 X continu warmhouden van de sanitaire platenwarmtewisselaar 0 30 min 1 min 7.9 X gevraagd toerental van de extractor Hz X 60 = toeren per minuut 8.0 X manuele correctie van het toerental X 60 = toeren per minuut 8.1 X actueel toerental van de extractor Hz X 60 = toeren per minuut 8.6 aangepast toerental van de extractrocurve 0 99 Hz X 60 = toeren per minuut 8.7 extractorcurve X wachttijd van de turbine bij warmwaterbereiding 0 10 X 0,25 s X verhoogde start bij ontsteking % (KE) & (AE) 72 / 81 % 9.1 X minimum nalooptijd van de extractor 0 18 X 10 s X sanitair comfort op commando 0 = uit; 1 = aan X foutmelding van de microprocessor 00 FF 9.6 X werking met open verbrandingskamer 1 = ja; 0 = neen 0 Reset niveau 1 Reset niveau 2 Toestel uitschakelen. Terug inschakelen terwijl men de toets sleutel ingedrukt houdt. Wachten tot r1 en [ ] verschijnen. Toestel uitschakelen. Terug inschakelen terwijl men de toetsen sleutel en schoorsteenveger ingedrukt houdt. Wachten tot r2 en [ ] verschijnen.

14 14 SERVICECODES CERASMART & TOP E Niveau 1: van 0.1 tot 4.9 is op te vragen door servicefunctie (sleutel) in te drukken. Waarde vastleggen door dezelfde toets in te drukken tot [ ] verschijnt. Niveau 2: van 5.0 tot 9.3 is op te vragen door servicefunctie (sleutel) en schoorsteenveger gelijktijdig in te drukken. Waarde vastleggen door dezelfde toetsen opnieuw gelijktijdig in te drukken tot [ ] verschijnt. CODE LEZEN INSTEL. BESCHRIJVING WEERGAVEBEREIK RESET.0 X foutmelding in het geheugen 0 FF.1 X vertrektemperatuur (NTC) 0 99 C.2 X sanitaire temperatuur (NTC) 0 99 C.3 X NTC Storacell 0 99 C.4 X NTC warm houden 0 99 C 1.2 X bestelnummer codeerstekker ( xxx) X spanning regelapparatuur (2 4) (correcte aflezing na 10 sec) min.: 5 V/DC max.: 22 V/DC warmtevraag bereikt: 10 V/DC 1.5 X gevraagde vertrektemperatuur van BM of TA 211 E 0 99 C 1.6 X buitentemperatuur van regelaar (TA 211 E, ) C 1.7 X instelling TW 2 (0 = niet aanwezig; 1 = vorstbeveiliging; 3 = automatisch 4 = dag, nacht) X klem 2 aan RAM 0 24 V/DC 1.9 X moduleherkenning (0, 2, 4, 5 = geen module herkend; 1 = RAM; 3 = BM 1 of BM 2; 6 = TA 211 E) X vermogenscontrole 0 = bedrijf; 1 = minimum; 2 = maximum X keuzeschakelaar pompsturing 1 = niet gebruiken; 2 = gestuurd (thermostaat) 3 = continu (weersafhankelijk) X opwarmingsvermogen boiler (in %) 0 99 % 99 % 2.4 X antipendelprogramma (regelaars TA, enkel als in is ingesteld) 0 15 min 3 min 2.5 X maximum vertrektemperatuur CV C 88 C 2.6 X proportionele band bij centrale verwarming 0 30 K 0 K 2.7 X automatisch antipendelprogramma 0 = uit; 1 = aan X huidig vermogen 0 99 % 3.0 X toerental extractor U/s 3.3 X ionisatiestroom (0 = niet meetbaar; 1 = slecht; 2 = goed; 3 = zeer goed) X pompmodus X weergave codes van de microprocessor 3 X 2 karakters Reset niveau 1 Reset niveau 2 Toestel uitschakelen. Terug inschakelen terwijl men de toets sleutel ingedrukt houdt. Wachten tot r1 en [ ] verschijnen. Toestel uitschakelen. Terug inschakelen terwijl men de toetsen sleutel en schoorsteenveger ingedrukt houdt. Wachten tot r2 en [ ] verschijnen.

15 15 SERVICECODES CERASMART & TOP E Niveau 1: van 0.1 tot 4.9 is op te vragen door servicefunctie (sleutel) in te drukken. Waarde vastleggen door dezelfde toets in te drukken tot [ ] verschijnt. Niveau 2: van 5.0 tot 9.3 is op te vragen door servicefunctie (sleutel) en schoorsteenveger gelijktijdig in te drukken. Waarde vastleggen door dezelfde toetsen opnieuw gelijktijdig in te drukken tot [ ] verschijnt. CODE LEZEN INSTEL. BESCHRIJVING WEERGAVEBEREIK RESET LINKS RECHTS 3.9 X overbrugging klem 8-9 overbrugging klem Ls-Lr alles of niets 0 = open / 1 = gesloten 4.0 X --- boileraquastaat = open / 1 = gesloten 4.1 X ingang LSM uitgang LSM 0 = geblokkeerd / 1 = gedeblokkeerd 4.2 X klok 1 (verwarming) klok 2 (boiler) 0 = geblokkeerd / 1 = gedeblokkeerd 4.3 X externe pompschakeling via RAM warmtevraag van TA 211 E 4.4 X intern: algemene warmtevraag CV warmtevraag boiler NTC 0 = geblokkeerd / 1 = gedeblokkeerd 4.5 X intern: warmtevraag WW microschakelaar intern: comfortvraag sanitair 0 = geblokkeerd / 1 = gedeblokkeerd 4.6 X intern wachttijd 0 = geblokkeerd / 1 = gedeblokkeerd 5.0 X programmeren van het maximum CV vermogen % 96 % 5.1 X continu ontsteking (zonder gas) 0 = uit; 1 = aan X branderautomaat status / storing 00 FF 5.9 X starttoerental 0 = eerste start met laag toerental 1 = eerste start met hoog toerental X pompstop bij warmwaterbedrijf 0 = uitgeschakeld / 1 = ingeschakeld X antipendeltijd warmhouden min 0 min 6.9 X continu warmhouden van de sanitaire platenwarmtewisselaar 0 30 min 3 min 7.3 X ontluchtingsfunctie 0= uit; 1 = aan; na 8 cycli continu uit (op 0 gezet) 2 = aan X sifonvulprogramma 0 = uitgeschakeld / 1 = ingeschakeld X foutmelding van de microprocessor 00 FF Reset niveau 1 Reset niveau 2 Toestel uitschakelen. Terug inschakelen terwijl men de toets sleutel ingedrukt houdt. Wachten tot r1 en [ ] verschijnen. Toestel uitschakelen. Terug inschakelen terwijl men de toetsen sleutel en schoorsteenveger ingedrukt houdt. Wachten tot r2 en [ ] verschijnen.

16 16 SERVICECODES CERAPUR & TOP L CODE LEZEN INSTEL. BESCHRIJVING WEERGAVEBEREIK RESET.0 X foutmelding in het geheugen 0 FF.1 X vertrektemperatuur (NTC) 0 99 C.2 X sanitaire temperatuur (NTC) 0 99 C.3 X NTC boiler (onder) 0 99 C.4 X NTC 2 boiler (boven) 0 99 C 1.2 X bestelnummer codeerstekker ( xxx) X uitgang kamerthermostaat (klem 2) 5 22 V/DC (temperatuur bereikt: 10 V/DC 1.5 X gevraagde vertrektemperatuur 0 99 C 1.6 X buitentemperatuur van regelaar (TA 211 E, ) C 1.8 X opgegeven vermogen BUS module warmtevraag aan RAM II 0 / X moduleherkenning (0, 2, 4, 5 = geen module herkend; 1 = RAM; 3 = BM 1 of BM 2; 6 = TA 211 E) X vermogenscontrole 0 = bedrijf; 1 = minimum; 2 = maximum X keuzeschakelaar pompsturing 1 = niet gebruiken; 2 = gestuurd (thermostaat) 3 = continu (weersafhankelijk) X opwarmingsvermogen boiler (in %) 0 99 % 99 % 2.4 X antipendelprogramma (automatisch bij weersafhankelijke regeling) 0 15 min 3 min 2.5 X maximum vertrektemperatuur CV (voor vloerverwarming) C 88 C 2.6 X proportionele band bij centrale verwarming 0 30 K 0 K 2.7 X automatisch antipendelprogramma (0 = uit; 1 = aan) 0, X huidig vermogen 0 99 % 3.0 X toerental extractor U/s 3.3 X ionisatiestroom (0 = niet meetbaar; 1 = slecht; 2 = goed; 3 = zeer goed) X pompmodus X blokkeertijd verwarmingspomp sec in stappen van 15 sec X versienummer van de software BF 15.XX LINKS RECHTS 3.9 X overbrugging klem 8-9 overbrugging klem Ls-Lr alles of niets 0 = open / 1 = gesloten 4.0 X --- boileraquastaat = open / 1 = gesloten 4.1 X ingang LSM (kamerthermostaat) uitgang LSM (vrijgave) 0 = geblokkeerd / 1 = gedeblokkeerd 4.2 X klok 1 (verwarming) klok 2 (boiler) 0 = geblokkeerd / 1 = gedeblokkeerd 4.3 X externe pompschakeling via LSM warmtevraag van TA 211 E Reset niveau 1 Reset niveau 2 Toestel uitschakelen. Terug inschakelen terwijl men de toets sleutel ingedrukt houdt. Wachten tot r1 en [ ] verschijnen. Toestel uitschakelen. Terug inschakelen terwijl men de toetsen sleutel en schoorsteenveger ingedrukt houdt. Wachten tot r2 en [ ] verschijnen.

17 17 SERVICECODES CERAPUR & TOP L CODE LEZEN INSTEL. BESCHRIJVING WEERGAVEBEREIK RESET LINKS RECHTS 4.4 X intern: algemene warmtevraag CV warmtevraag boiler NTC ja / neen 4.5 X intern: gezamenlijke warmtevraag WW intern: comfortvraag sanitair ja / neen 4.6 X intern regelaar 0 = geblokkeerd / 1 = gedeblokkeerd 5.0 X programmeren van het maximum CV vermogen 0 99 % 99 % 5.1 X continu ontsteking (zonder gas) neen / ja neen 5.2 X branderautomaat status / storing 00 FF 5.5 X minimum nominaal vermogen % 27 % 5.9 X starttoerental (BF 15,16) 0 = eerste start met laag toerental 1 = eerste start met hoog toerental X starttoerental extractor (bij BF 15,23 & 15,33) X compensatie NTC s Storamaxx ja / neen neen 6.7 X pompstop bij warmwaterbedrijf uit / aan uit 6.8 X antipendeltijd warmhouden min X continu warmhouden van de sanitaire platenwarmtewisselaar 0 30 min 1 0 = pomptoerental vast; 1 = constante druk hoog; 7.0 X drukcurve pomp verwarming 2 = constante druk middel; 3 = constante druk 4 laag; 4 = prop. druk hoog; 5 = prop. druk laag 7.1 X toerental elektronische pomp verwarming X antiblokkering pomp verwarming uit / aan aan 7.3 X ontluchtingsfunctie 0= uit; 1 = aan; na 8 cycli continu uit (op 0 gezet) 2 = aan X actueel toerental CV pomp 0 8 (0 = geen stuursignaal) 7.5 X belastingsindex CV pomp X type CV pomp X keuze soort vermogensbegrenzing uit; alleen bij verwarmingsfunctie; alleen bij functie sanitair; bij verwarmingsfunctie en bij functie sanitair water 8.5 X sifonvulprogramma 0 = uitgeschakeld / 1 = ingeschakeld X nalooptijd van de extractor sec 30 sec 9.2 X sanitair comfort op commando uit / aan aan 9.3 X foutmelding microprocessor 00 FF Reset niveau 1 Reset niveau 2 Toestel uitschakelen. Terug inschakelen terwijl men de toets sleutel ingedrukt houdt. Wachten tot r1 en [ ] verschijnen. Toestel uitschakelen. Terug inschakelen terwijl men de toetsen sleutel en schoorsteenveger ingedrukt houdt. Wachten tot r2 en [ ] verschijnen.

18 18 DIAGNOSECODES HEATRONIC III (TOP-toestellen) Code Beschrijving Oorzaak A1 Dialoogpomp droog gelopen Lucht, druk te laag, pomp vast of stuk A3 NTC rookgassen NTC defect of de kabelboom onderbroken A5 Boiler NTC 2 NTC defect of de kabelboom onderbroken A7 Warmwater NTC NTC defect of de kabelboom onderbroken Boiler NTC 3 A8 Communicatie onderbroken BUS verbindingskabel onderbroken, deelnemers controleren, BB overbrugd? A9 Warmwater NTC Niet correct geïnstalleerd Ad Boiler NTC niet herkend Boiler NTC 1 b1 Codeerstekker niet herkend Codeerstekker nazien b2-b6 Intern probleem: b2 of b3: service functie 8E op nul zetten b7 Brandersturing C1/C6 Toerental extractor te laag Extractor, kabelboom en rookgasafvoer controleren C7 Extractor draait niet Extractor en kabelboom controleren CC Buitenvoeler niet herkend Buitenvoeler en aansluitkabel controleren CE Installatiedruk te laag installatiedruk en pomp controleren CF Watergebrekdetectie Controleren van de watergebrekdetectie d1 Retour NTC NTC defect of kabelboom onderbroken d2 Boiler NTC NTC defect of kabelboom onderbroken d3 Externe temperatuur begrenzer heeft geschakeld Temperatuurbegrenzer controleren, brug 8-9 en PR PO nazien d5 Externe vertrekvoeler defect (evenwichtsfles): zie service code Fd NTC defect of ontbreekt (bedrading controleren) E2 Vertrek NTC NTC defect of ontbreekt (bedrading controleren) E4 Koud water NTC NTC defect of ontbreekt (bedrading controleren) E9 Oververhittingbeveiliging Waterdruk, pomp, zekering controleren en eventueel ontluchten EA Geen ionisatiestroom bij opstarten Gasdruk, elektroden, vocht, CO2 controleren FO Intern probleem Elektrische stekker, aarding controleren F7 Vlam wordt herkend zonder werking van het toestel Elektroden en rookgasafvoer controleren FA Vlam herkend na uitschakeling van het toestel Gasblok, rookgasafvoer, elektroden en sifon controleren Fd Reset. Druktoets per vergissing ingedrukt Reset-toets opnieuw indrukken F1 Interne fout Te vlugge temperatuurstijging Debiet te laag, te weinig warmteafgifte

19 19 SERVICECODES HEATRONIC III (TOP-toestellen) NIVEAU 1 (servicetoets indrukken) HT III HT II type toestel BESCHRIJVING BEREIK: waarden oproepen door toets in te RESET drukken. Bevestigen door toets ingedrukt te houden. 1.A 5.0 Maximaal verwarmingsvermogen 27 U0 (aanduiding in %) U0 = 100 % 1.b 2.3 TOP 42-3 ZB Maximaal boiler- of WW vermogen 28 U0 (aanduiding in %). Bv met ST of 160: 60% U0 = 100 % 1.C 7.0 Cerapur Pompkarakteristiek CV 00: pompstand is nu instelbaar via 1.d 4 Comfort 01: constante druk hoog 02: constante druk middel 03: constante druk laag 04: proportionele druk hoog 05: proportionele druk laag 1.d 7.1 Cerapur Pomp opvoerhoogte CV Comfort 1.E 2.2 Cerapur Comfort Pompschakeling 00: automatische werking 01: zonder thermostaat: pomp gestuurd door aquastaat CV 02: sturing via kamerthermostaat of BB 03: continu 04: voor installatie met weersafhankelijke regeling 1.F 3.4 TOP 42-3 ZB Pompmodus (Lz Nz) 00: enkel ketelpomp 01: ketelpomp en 3-wegkraan voor boiler 02: ketelpomp en boilerpomp: prioriteit pomp boiler 03: ketelpomp en boilerpomp draaien tegelijk 2.A 3.5 TOP 42-3 ZB Blokkeertijd verwarmingspomp/driewegkraan sec (1=10 sec): voor TOP 42-3 ZB: 30 sec 18 2.b 2.5 Maximale aanvoertemperatuur C 88 2.C 7.3 Ontluchtingsfunctie 00: uit 01: automatisch (deactivering na 4 min) 02: continu aan 01 2.d N Bescherming legionella (herhaling om de 24h) 00 = uit 01 = aan 2.F 2.0 Bedrijfsstand 00 = normaal 01 = minimum gedurende 15 min 02 = maximum gedurende 15 min 3.A 2.7 Automatisch antipendelprogramma 00 = uit (manueel: 3b en 3C) / 01 = aan (automatisch) 01 3.b 2.4 Antipendelprogramma tijdsinstelling minuten 03 3.C 2.6 Schakeldifferentieel vertrek NTC K 10 3.d 5.5 Minimaal vermogen 0 U

20 20 SERVICECODES HEATRONIC III (TOP-toestellen) NIVEAU 1 (servicetoets indrukken) HT III HT II type toestel BESCHRIJVING BEREIK: waarden oproepen door toets in te RESET drukken. Bevestigen door toets ingedrukt te houden. 3.E 6.8 Eco-Comfort Antipendeltijd warmhouden minuten 20 3.F 6.9 Eco-Comfort Tijd warmhoudfunctie minuten 01 4.b N Eco-Comfort Maximale warmhoudtemperatuur C: kalkhoudend water 40! 65 4.d N Waarschuwingssignaal (bij storing) 00 = uit = aan 4.E N TOP 42-3 ZB Toesteltype 00 = verwarming = combi 02 = boiler met NTC-voeler 03 = (boiler met aquastaat): niet bij TOP toestellen 04 = solarboiler en CerapurAcu 4.F 8.5 Sifonvulprogramma 00 = uit = sifonvulprogramma in werking (min. vermogen) 02 = sifonvulprogramma in werking.(min. geprogrammeerd vermogen 5.A N Onderhoudsinterval resetten 00 = resetten 00 5.b 9.1 Nadraaitijd ventilator x 10 seconden 03 5.C N Type schakelklok instellen 00 = 2-kanaals (verwarming en warmwaterbereiding) 01 = 1 kanaal verwarming 02 = 1 kanaal warmwaterbereiding 00 5.d N Instellen type boiler 00 = geen NTC beschikbaar 01 = standaard boiler 02 = buffervat (verwarming) 5.E N Aansluiting LP NP instellen 00 = uit 01 = sanitaire circulatiepomp 02 = pomp CV geplaatst na de evenwichtsfles in ongemengde kring 5.F N Onderhoudsbeurt instellen 00 = uit = aantal maanden U0 = instelling gebeurt via regelaar 6.A.0 Laatste storingen uitlezen 00 FF 6.b 1.4 Spanning tussen klem 2 en 4 kamerthermostaat (bv. TR Min. 4 max. 21 V/DC 100/TR 200)

21 19 SERVICECODES HEATRONIC III (TOP-toestellen) NIVEAU 1 (servicetoets indrukken) HT III HT II type toestel BESCHRIJVING BEREIK: waarden oproepen door toets in te drukken. Bevestigen door toets ingedrukt te houden. 6.d 3.7 Waterdebiet door turbine l/min 6.E N Schakelklok (kanaal 1 en/of 2 ) aanduiden 11 = CV + WW aan: 01: WW 10: CV 7.A N Lamp: indicatie toestel onder spanning 00 = uit 01 = aan 7.b N Driewegkraan in tussenstand plaatsen 00 = uit 01 = aan 7.C N Debietdrempel sanitair liter/minuut 7.d N Extra vertrek/aanvoer voeler (na evenwichtsfles) 00= buiten dienst 01= NTC verbonden met Heatronic III 02= NTC verbonden met IPM, ISM 7.E N Droging vloerverwarming 00: buiten dienst 01: in dienst: enkel CV! 7.F N Configuratie regelaars : buiten dienst 01: 0-20 V/DC (1.2.4) SERVICECODES HEATRONIC III (TOP-toestellen) NIVEAU 2 (Eco en vergrendeltoets gelijktijdig indrukken) 8.A 3.6 Software versie Afwisselend 3 x 2 uitlezingen (vb.:cl.18.04) 8.b 1.2 Versie codeerstekker Laatste 4 cijfers 8.C 5.2 Informatie microprocessor: GFA status 00 F6 8.d 5.2 Storing microprocessor: GFA status 00 Fd 8.E N Terug naar fabrieksinstelling 00: programmeren voor reset 8.F 5.1 Continu ontsteking 00 = uit 01 = aan (max 2 minuten) 9.A 2.0 Bedrijfsstand continu instellen 00 = normaal bedrijf 01 = minimum 02 = maximum 9.b 3.0 Actueel toerental ventilator 0 - Hz 9.C 2.9 Actueel brandervermogen 0 - % RESET

22 SERVICECODES HEATRONIC III (TOP-toestellen) NIVEAU 2 (Eco en vergrendeltoets gelijktijdig indrukken) HT III HT II type toestel BESCHRIJVING BEREIK: waarden oproepen door toets in te RESET drukken. Bevestigen door toets ingedrukt te houden. 9.d 6.0 Starttoerental 0 - Hz (afhankelijk van het type toestel: niet bij CerapurSmart ) 9.E 8.8 Wachttijd brander t.o.v. detectie turbine WW x 0.25 seconden 04 9.F N Nadraaitijd pomp minuten 03 b.e N Selecteren van het type boiler NTC 01 = enkel NTC 1 02 = NTC 1 & NTC 2 03 = NTC 1 & turbine 04 = NTC 1 & NTC 2 met solar ondersteuning Service code 9b: Toerental ventilator bij TOP 22/28-3 ZWB Start Min Max* (CV) Max* (san) 22 * ** Toerental Service code 9.b 52 Hz 35 Hz 74 Hz 106 Hz Onderdruk -1.8 mbar mbar -3.0 mbar -5.8 mbar (-4.5 mbar* *) bij max ingesteld vermogen: fabrieksinstelling! bij onderdrukken (bij dit toerental: fabrieksinstelling) lager dan deze waarde moet de warmtewisselaar gereinigd worden, sifon reinigen of rookgasafvoer controleren (lengte?)

23 23

24 STORINGEN & OPLOSSINGEN EHLE RADOSTAR Niveau van de storingen: 1. De ketel is in veiligheid geschakeld: herstarten met de hoofdschakelaar. 2. De ketel is in veiligheid geschakeld tot een storing verholpen is: herstarten met RESET. 3. De ketel is in veiligheid geschakeld tot een storing verholpen is: herstarten nadat de storing verholpen is. 4. De ketel is in veiligheid geschakeld: herstarten met RESET. Doe een beroep op Uw installateur of op de technische dienst van JUNKERS indien de storing blijft. DE BEVEILIGINGEN MOGEN NOOIT OVERBRUGD WORDEN!! DISPLAY AANDUIDING NIVEAU OPLOSSINGEN Normale aanduiding: maar de ketel start niet. 3 Er is geen warmtevraag. Controleer de kamerthermostaat, de temperatuurvoeler, de verbinding X5. Er is een slecht contact of ze zijn niet actief. De rookgasbeveiliging is geactiveerd en de brander stopt 1 min 30 na de ingebruikname. De reset is geblokkeerd gedurende 10 minuten. Controleer de uitgang van de trekonderbreker. Controleer de schouw. Nagaan of de voeler (3) correct aangesloten is. 24 Storing van de sanitaire voeler. 3 Nagaan of de voeler (4) correct aangesloten is. Controleer de weerstand. Interne fout. Vervang de schakelkast. Storing vertrekvoeler. 3 Controleer of de voeler correct aangesloten is. Controleer de weerstand van de voeler.

25 STORINGEN & OPLOSSINGEN EHLE RADOSTAR DISPLAY AANDUIDING NIVEAU OPLOSSINGEN De oververhittingsbeveiliging (12) van de warmtewisselaar is geactiveerd, wanneer de temperatuur hoger dan 105 C oploopt. 2 Controleer of de waterdruk van de CV-installatie voldoende is (minimum 1 bar). Controleer het circulatiedebiet (afsluitkranen dicht, lucht in het circuit). Herstart de gasketel door de ontgrendeltoets (1) in te drukken. De vertrektemperatuurbeveiliging is geactiveerd (vertrektemperatuur hoger dan 100 C). 4 Controleer of de waterdruk van de CV-installatie voldoende is (minimum 1 bar). Controleer het circulatiedebiet (afsluitkranen dicht, lucht in het circuit). 25 De brander ontsteekt niet. Verkeerd ionisatiesignaal. 1 of 2 Indien er geen vlam is: - controleer of de gaskraan geopend is, - controleer de gasdruk, - controleer of de gasleiding ontlucht is. Indien er wel een vlam is: - controleer de ionisatie-elektrode en haar aansluiting. Herstart de gasketel door de ontgrendeltoets (1) in te drukken. Er is een wachttijd van ongeveer 1 minuut, vooraleer de brander opnieuw in werking gaat. Zet de ketel buiten werking en doe beroep op Uw installateur of op de technische dienst van JUNKERS. Controleer de aarding van de ketel. Defect in het elektrisch circuit van de gasblok. 4 Controleer of de schakelkast correct in de gasblok gemonteerd is.

26 STORINGEN & OPLOSSINGEN HYDROPOWER DIGIT CODE OMSCHRIJVING STORING E9 Oververhitting (clixon 104 C). JA EA Geen ionisatie. JA F7 Verkeerd ionisatiesignaal. JA A7 NTC in kortsluiting of open. NEEN E1 Temperatuur te hoog (85 C). NEEN E0 Elektronische fout (stuureenheid). JA A4 Terugslag verbrande gassen (TTB). JA F0 Aan/uit-schakelaar bediend tijdens waterafname. Stuureenheid defect. Oplossing: Kraan dichtdraaien om het toestel te ontstoren. Oplossing: Stuureenheid vervangen. 26

27 27 STORINGEN & OPLOSSINGEN ER, HR & EHR STORING MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING Grote hoeveelheid lucht in de gasleiding. Gasleiding ontluchten. Waakvlam ontsteekt niet. Gasdruk. Bedraagt de voordruk 20 of 25 mbar. Inspuiter van de waakvlam verstopt. Reinigen. Maximaal thermostaat verbroken. Toestel laten afkoelen en oorzaak oververhitting opsporen. Waakvlambrander of zeefje vervuild. Reinigen. Vlam raakt thermokoppel niet. Waakvlambrander afstellen op de gasblok. Waakvlam blijft niet branden. Slecht contact tussen het thermokoppel, de maximaal thermostaat en de power-unit. Controleer elektrische verbinding van het thermokoppelcircuit. Thermokoppel defect. Meet de thermokoppelspanning = ongeveer 21 mv. Maximaal thermostaat defect. Meet de thermokoppelspanning bij de power-unit = 10 mv. Power-unit defect. Vervang de power-unit. Zekering defect. 24 V spanning op klemmen 1-2 van de kroonsteen. Kamerthermostaat. Verbind klem 2-3 op de kroonsteen, controleer bedrading. Waakvlam brandt, ketel start niet. Ketelthermostaat. Overbrug de ketelthermostaat. Gasklep defect. Controleer of er 24 V/AC aanwezig op de aansluiting van het gasblok. TTB geopend. TTB controleren op klemmen Indien 24 V gemeten wordt, blijft de TTB geopend. Lucht in de installatie. Ontluchten. Pomp draait maar er is geen circulatie. Open tenminste 1 radiatorkraan of instaleer bypass. Maximaal thermostaat verbreekt Ketelthermostaat defect. Ketelthermostaat vervangen. door te hoge watertemperaturen. Controleer de spanning (230 V/AC) op de aansluiting van de Pomp draait niet. pomp. De pomp is geblokkeerd. Breng de pomp op gang of vervang ze. Verbind de klemmen 5-8 op de kroonsteen. Waakvlam brandt, wel CV en geen Staat er 230 V/AC op de klemmen 3-W & N van de printplaat warm water. Printplaat of boilerthermostaat vervangen.

28 28 STORINGEN & OPLOSSINGEN ERE, HRE & EHRE (MCBA 1113) GROEN ROOD STORING OPLOSSING uit uit De MCBA werkt niet. Staat er 230 V/AC op de klemmen L-N? Is de zekering 2 AF defect. Controleer de pomp op kortsluiting en vervang eventueel de zekering. Als het probleem niet opgelost is dient men de branderautomaat te vervangen. uit aan Module fout. Vervang de branderautomaat. uit knippert Kortsluiting in het 24 V circuit. Indien er een 24 V driewegklep aanwezig is dient men de bekabeling op de klemmen 6 en 7 te verwijderen en de automaat opnieuw te ontgrendelen. Als de storing weg is, driewegklep vervangen. Anders de bekabeling van de gasblok controleren op kortsluiting. aan aan Ketelaquastaat of TTB zijn geopend. Is de watertemperatuur hoger dan de ingestelde waarde van de ketelaquastaat? Geen storing, wachten tot ketelaquastaat weer sluit. Controleer de spanning op de klemmen 10 en 11. Indien er 24 V/DC aanwezig is blijft de TTB geopend en moet men de schouw(trek) controleren. Ketel brandt nog niet (in wachttijd of tijdens ontsteking). aan uit 0.5 AT. Normale werking, behalve wanneer het toestel niet reageert op Overbrug de klemmen 2 en 3 (kamerthermostaat). warmtevraag. Staat er 24 V/AC op de klemmen 1 en 2. Controleer de zekering van aan knippert Loopt de temperatuur op tot meer dan 90 C? knippert aan knippert uit Ionisatiestoring. Blijft de vlam langere tijd na het beëindigen van de warmtevraag aanwezig? Controleer de circulatie op de ganse installatie (pomp, thermostatische radiatorkranen, bypass. Controleer de maximaalthermostaat als de ketel niet in oververhitting gaat. Controleer de gasblok en de elektrode op vervuiling knippert knippert Module fout. Vervang de branderautomaat. Ontgrendel de automaat en wacht 15 sec. Hoort u de ontsteking? Is de ontsteking zichtbaar? NEEN: hoogspanningskabel en elektrode nazien. De weerstand over de ontstekingskabel moet 1 kω bedragen. Als de weerstand hard afwijkt, moet men deze kabel vervangen. De weerstand over de contacten van de regelaquastaat mag de 1Ω niet overschrijden anders vervangen.

Cerapur TOP 30-3 ZWB TOP 30/42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB. condensatieketels met gestuwde afvoer

Cerapur TOP 30-3 ZWB TOP 30/42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB. condensatieketels met gestuwde afvoer Technische en praktische voorschriften TOP 30-3 TOP 30/42-3 TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB N Cerapur condensatieketels met gestuwde afvoer Een onberispelijke werking kan slechts dan gewaarborgd worden, wanneer

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2000-2004 URA-20 URA-25 URA-35 URA-45 URA-55 URA-65 URA-80 URA-95 Werking Voor men begint met de in bedrijfstelling is het raadzaam te controleren

Nadere informatie

COMBIFORT. Storingen en blokkeringen

COMBIFORT. Storingen en blokkeringen COMBIFORT Storingen en blokkeringen INHOUDSOPGAVE Storingen en blokkeringen 1 Algemeen 2 Overzicht meldingen 2.1 Waarschuwingsmeldingen 4 2.2 Blokkeringsmeldingen 4 2.3 Storingsmeldingen 5 3 Oorzaken van

Nadere informatie

Cerapur. Cerapur Comfort TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. Bedieningshandleiding

Cerapur. Cerapur Comfort TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR N Cerapur Cerapur Comfort nv SERVICO sa Kontichsesteenweg 60 2630 AARTSELAAR TEL: 03 887

Nadere informatie

8.1 Storingssignalering De storingssignalering wordt zichtbaar op het moment dat er een storing in het toestel optreedt.

8.1 Storingssignalering De storingssignalering wordt zichtbaar op het moment dat er een storing in het toestel optreedt. Hoofdstuk 8 8. ssignalering De storingssignalering wordt zichtbaar op het moment dat er een storing in het toestel optreedt. Display Allure toestel Bij storingen zal op het toestel display een knipperende

Nadere informatie

Status-, diagnose-, fout- & testcodes. VU / VUW Plus atmotec / turbotec

Status-, diagnose-, fout- & testcodes. VU / VUW Plus atmotec / turbotec Status-, diagnose-, fout- & testcodes VU / VUW Plus atmotec / turbotec Symbolen display. Storing in het verbrandingslucht-/verbrandingsgasafvoer systeem Zolang het symbool op het display verschijnt, wordt

Nadere informatie

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSDIAGRAM GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWAR 2011 VRA-2-8 VRA-2-12 VRA-2-16 VRA-2-20 VRA-2-28 VRA-2-32 VRA-2-38 VRA-2-46 VRA-2-53 VRA-2-60 VRA-2-70 VRA-2-80 VRA-2-93 VRA-2-106 Probleem Reden Oplossing

Nadere informatie

De PS 005 op z'n duimpje kennen

De PS 005 op z'n duimpje kennen De PS 005 op z'n duimpje kennen odule voor de sanitair warmwaterproductie via uw ketel SA V B-6530 HUI Route de Biesme 49 E 071 59 00 39 FAX 071 59 01 61 info@tempolec.be www.tempolec.be B-1090 BRUSSE

Nadere informatie

LED weergave-systeem Hoofdstuk 7

LED weergave-systeem Hoofdstuk 7 LED weergave-systeem Hoofdstuk 7 7.1 Algemene verklaring display Op het display kan uitgelezen worden wat de bedrijfssituatie van het toestel is. Ook kunnen met het display diverse instellingen zichtbaar

Nadere informatie

Bosch Service vademecum voor HR gaswandketels Bosch HRS/HRC basisuitvoering

Bosch Service vademecum voor HR gaswandketels Bosch HRS/HRC basisuitvoering Bosch Service vademecum voor HR gaswandketels Bosch HRS/HRC basisuitvoering 6 720 611 391-00.1O Bosch 22 HRS Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC OSW Inhoud Inhoud Veiligheidsvoorschriften 3 Verklaring

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 1997-2000 URA-10 URA-15 URA-19 Werking Door het inschakelen van externe regelapparatuur wordt een elektrisch circuit tot stand gebracht en de rookgasventilator

Nadere informatie

Bosch-Servicevademecum gaswandketels HRS/HRC Top vanaf FD 181 = jan.2001

Bosch-Servicevademecum gaswandketels HRS/HRC Top vanaf FD 181 = jan.2001 Bosch-Servicevademecum gaswandketels HRS/HRC Top vanaf FD 181 = jan.2001 6 720 611 394-00.1O Bosch 16 HRS Bosch 22 HRS Bosch 28 HRS Bosch 35 HRC Bosch 42 HRS OSW Inhoud Inhoud Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200 VERWARIGSREGEIG Weersafhankelijke regelaar SA 00 De SA 00 vervangt de SA 003 en de oude modellen SA 83 en SA 83.1 die gebruikt werden voor sturing van mengkranen. O DIP 1 34 Éen enkele regelaar, 6 hydraulische

Nadere informatie

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming 4 STORINGEN 4.1 Algemeen De Remeha Avanta is uitgerust met een geavanceerde besturingsautomaat. Het hart van de besturing is een microprocessor, de Comfort Master, die de ketel zowel beveiligt als bestuurt.

Nadere informatie

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm Company name: 70542200 (07/2013) Nefit is een merk van Bosch Thermotechniek B.V. Bosch Thermotechniek B.V.., Postbus 3, 7400 AA Deventer. DealerLine: 0570-67 85 66. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00.

Nadere informatie

Vitodens 300-W type B3HA, Vitodens 333-F type B3TA, Vitodens 343-F type B3UA

Vitodens 300-W type B3HA, Vitodens 333-F type B3TA, Vitodens 343-F type B3UA Vitodens 300-W type B3HA, Vitodens 333-F type B3TA, Vitodens 343-F type B3UA De gaswandketels Vitodens van de reeks 300, type B3XX zijn uitgerust met een debietsensor. Dit geeft nieuwe mogelijkheden om

Nadere informatie

Isotwin C F d29. d32. d33. d36. d37. d35

Isotwin C F d29. d32. d33. d36. d37. d35 Isotwin C F 2530 F1 Ontstekingsfout d28 F4 F2 F3 Vlam dooft tijdens de werking Slechte afzuiging of aanzuiging van de lucht Herhaalde storing luchttoevoer d29 d32 d33 d36 d37 d35 Geen gastoevoer / onvoldoende

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 9K en 12K Indicatie binnendeel (, 0.5s AAN, No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoge druk Invries Systeem geblokkeerd of koelmiddel lekkage Hoge

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100 Weersafhankelijke regelaar S 1 e S 1 vervangt de S 1,, 4 en 5 evenals de oude modellen S 81, 81.1, 8, 8.1 en 84. Vervangt eveneens S 83 en 83.1 indien deze niet gebruikt werden voor sturing van mengkranen,

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100 VRWRIGSRGIG Weersafhankelijke regelaar S 1 S 1 e S 1 vervangt de S 1,, 4 en 5 evenals de oude modellen S 81, 81.1, 8, 8.1 en 84. Vervangt eveneens S 83 en 83.1 indien deze niet gebruikt werden voor sturing

Nadere informatie

ecovit statuscodes diagnosecodes storingscodes

ecovit statuscodes diagnosecodes storingscodes ecovit statuscodes diagnosecodes storingscodes 1. Statuscodes Tijdens het normaal functioneren van het toestel kan door het drukken op de -toets de actuele status van het toestel worden opgevraagd. Door

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2004-2008 VRA-8 VRA-12 VRA-16 VRA-20 VRA-28 VRA-32 VRA-38 VRA-46 VRA-53 VRA-60 VRA-70 VRA-80 VRA-93 VRA-106 Werking Controle installatie Controleer

Nadere informatie

66 [ PRIJSLIJST BULEX 2015/2 ]

66 [ PRIJSLIJST BULEX 2015/2 ] 66 [ PRIJSLIJST BULEX 2015/2 ] Regelingen ELEKTRONISCHE REGELINGEN (ebus & ON/OFF) EXAMASTER (COLLECTIEF & INDIVIDUEEL) T-BOX [ PRIJSLIJST BULEX 2015/2 ] 67 Elektronische regelingen Modulerende ebus kamerthermostaten

Nadere informatie

Stappenplan installeren UMR Vario

Stappenplan installeren UMR Vario Stappenplan installeren UMR Vario stap invullen sl tabbel op blz... 1 begin met het invullen van de tabel in de handleiding. dit geeft een duidelijk overzicht voor de volgende stappen. alle bekabeling

Nadere informatie

Nefit houdt Nederland warm. Gebruikersinstructie. Nefit Economy HR

Nefit houdt Nederland warm. Gebruikersinstructie. Nefit Economy HR Nefit houdt Nederland warm Gebruikersinstructie Nefit Economy HR VOORWOORD Het doel van deze instructie is de gebruiker voldoende informatie te geven om op een veilige wijze om te gaan met de Nefit Economy

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2008-2014 VRA-2-8 VRA-2-12 VRA-2-16 VRA-2-20 VRA-2-28 VRA-2-32 VRA-2-38 VRA-2-46 VRA-2-53 VRA-2-60 VRA-2-70 VRA-2-80 VRA-2-93 VRA-2-106 Volgorde

Nadere informatie

Cerasmart TOP ZWB TOP 26 ZWB TOP 30 ZWB TOP 42 ZWB TOP 28 ZSB. Bedieningshandleiding

Cerasmart TOP ZWB TOP 26 ZWB TOP 30 ZWB TOP 42 ZWB TOP 28 ZSB. Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding TOP 22-28 ZWB TOP 26 ZWB TOP 30 ZWB TOP 42 ZWB TOP 28 ZSB N Cerasmart nv SERVICO sa Kontichsesteenweg 60 2630 AARTSELAAR TEL: 03 887 20 60 FAX: 03 877 01 29 Deutsche Fassung auf Anfrage

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

DE PS005 OP Z N DUIMPJE KENNEN. Module voor de sanitair warmwaterproductie via uw ketel.

DE PS005 OP Z N DUIMPJE KENNEN. Module voor de sanitair warmwaterproductie via uw ketel. DE PS005 OP Z DUIPJE KEE odule voor de sanitair warmwaterproductie via uw ketel www.tempolec.be PS005 PS005 GEBRUIK De module voor sanitair warmwaterproductie PS005 is geschikt voor het sturen van een

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 18K en 24K (, 0.5s No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoge druk Invries Hoge persgas Overstroom Communicatie Hoge weerstand Interne ventilator motor

Nadere informatie

Elektronische module EK002 voor het sturen van twee ketels in cascade

Elektronische module EK002 voor het sturen van twee ketels in cascade EGEYEE Elektronische module EK00 voor het sturen van twee ketels in cascade EK00 Wat is een cascademodule EK00? De module EK00 kan gebruikt worden voor de tijdsafhankelijke sturing van twee ketels. De

Nadere informatie

Instellingen en parameters. HeatMaster 25-35 - 45-70 - 85-120 TC 71-101 - 201 660Y1400-A

Instellingen en parameters. HeatMaster 25-35 - 45-70 - 85-120 TC 71-101 - 201 660Y1400-A Instellingen en parameters HeatMaster 25-35 - 45-70 - 85-120 TC 71-101 - 201 Inhoudstafel Algemene aanbevelingen... 3 Gebruiksgids... 4 Hoe gebruik maken van deze handleiding?...4 Beschrijving van het

Nadere informatie

CerapurComfort TOP 30-3 ZWBR TOP 30/42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. condensatieketels met gestuwde afvoer

CerapurComfort TOP 30-3 ZWBR TOP 30/42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. condensatieketels met gestuwde afvoer Technische en praktische voorschriften TOP 30-3 ZWBR TOP 30/42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR CerapurComfort N condensatieketels met gestuwde afvoer Een onberispelijke werking kan slechts dan gewaarborgd worden,

Nadere informatie

Henks Reparatie Werkplaats - Van IJsendijkstraat 152-1442LC - Purmerend - www.hksservices.nl. Bedienings display

Henks Reparatie Werkplaats - Van IJsendijkstraat 152-1442LC - Purmerend - www.hksservices.nl. Bedienings display Bedienings display T4 koelkast storing zoeken Dit artikel omschrijft het fout zoeken en om de juiste diagnose te stellen als de koelkast problemen geeft. Het betreft de volgende modellen. Compressor type

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

Inbedrijfstelling. Checklist. Voor de installateur AAN DE INSTALLATEUR

Inbedrijfstelling. Checklist. Voor de installateur AAN DE INSTALLATEUR Inbedrijfstelling Checklist AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Bosch VRC. s.v.p. volledig invullen! Gaswandketel BOSCH VRC s.v.p. volledig invullen! XXX XXXX XXX XXXX. Bedieningsvoorschrift.

Bosch VRC. s.v.p. volledig invullen! Gaswandketel BOSCH VRC s.v.p. volledig invullen! XXX XXXX XXX XXXX. Bedieningsvoorschrift. Bedieningsvoorschrift Gaswandketel BOSCH VRC s.v.p. volledig invullen! BOSCH 6 7201 610 823-00.1O Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC Bosch VRC XXX XXXX XXX XXXX Best. Nr. 7 713 224 99X NL/ Kat. II2L 3B/P /C Aardgastoestel

Nadere informatie

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm Nefit Buderus B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00. Fax: 0570-67 85 86. E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl Nefit houdt Nederland warm Gebruikersinstructie

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR HET VERVANGEN VAN DE

INSTRUCTIES VOOR HET VERVANGEN VAN DE PLUS en KONDENSA Luchtverwarmer INSTRUCTIES VOOR HET VERVANGEN VAN DE HONEYWELL PRINT DOOR DE CPU-PLUS PRINT - KIT G15010 - Introductie Handel als volgt om de Honeywell print te vervangen voor een CPU-PLUS

Nadere informatie

CERASMART TOP 22-28 ZWB. condensatieketel met gestuwde afvoer

CERASMART TOP 22-28 ZWB. condensatieketel met gestuwde afvoer Technische en praktische voorschriften N TOP 22-28 ZWB CERASMART condensatieketel met gestuwde afvoer Deze gaswandketels dragen het keurmerk: Een onberispelijke werking kan slechts dan gewaarborgd worden,

Nadere informatie

Climate Master BQLS. Installatievoorschrift. Brink Climate Systems BV 1

Climate Master BQLS. Installatievoorschrift. Brink Climate Systems BV 1 Climate Master BQLS Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift bij het toestel. Handel altijd

Nadere informatie

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm Nefit Buderus B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00. Fax: 0570-67 85 86. E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl Nefit houdt Nederland warm Gebruikersinstructie

Nadere informatie

Elektronische kamerthermostaat

Elektronische kamerthermostaat Elektronische kamerthermostaat Gefeliciteerd! U bent in het bezit van de EasyStat, een nieuwe, door Honeywell ontwikkelde kamerthermostaat. Eenvoud en duidelijkheid staan voorop bij deze kamerthermostaat.

Nadere informatie

Boiler Control BC 03 BOILERVOORRANGSMODULE OF REGELING VAN 2 ONAFHANKELIJKE VERWARMINGSKRINGEN

Boiler Control BC 03 BOILERVOORRANGSMODULE OF REGELING VAN 2 ONAFHANKELIJKE VERWARMINGSKRINGEN Boiler Control BC 03 BOILERVOORRANGSMODULE OF REGELING VAN 2 ONAFHANKELIJKE VERWARMINGSKRINGEN GEBRUIK De BC 03 verzekert de regeling van een verwarmingsinstallatie met sanitair warmwaterproductie, dewelke

Nadere informatie

8.1 Storingssignalering De storingssignalering wordt zichtbaar op het moment dat er een storing in het toestel optreedt.

8.1 Storingssignalering De storingssignalering wordt zichtbaar op het moment dat er een storing in het toestel optreedt. 8.1 ssignalering De storingssignalering wordt zichtbaar op het moment dat er een storing in het toestel optreedt. Display Allure toestel Bij storingen zal op het toestel display een knipperende F (vergrendelende

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Theta-regelaar. 1.2 Ruimtethermostaat

1 Inleiding. 1.1 Theta-regelaar. 1.2 Ruimtethermostaat Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 1.1 Theta-regelaar... 2 1.2 Ruimtethermostaat...2 1.3 Draai-drukknop-Algemeen... 3 1.4 Basisweergave... 3 1.5 Uitzonderlijke weergaven...3 1.6 Instellen van de gewenste dag-ruimtetemperatuur...

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden.

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. Gebruikshandleiding 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. 2 Inhoud I1 Inleiding... 3 2 Veiligheid... 4 3 Ketelbeschrijving... 5 4 Beeldscherm en toetsen... 6 4.1 Reset-toets... 6 4.2 Instellen van

Nadere informatie

Instructieboekje installateurs-mode weersafhankelijke regeling TM2HR Comfort Plus Versietijd: 15-10-01 14:06:00 Printtijd: 30-10-03 16:11:03

Instructieboekje installateurs-mode weersafhankelijke regeling TM2HR Comfort Plus Versietijd: 15-10-01 14:06:00 Printtijd: 30-10-03 16:11:03 Instructieboekje installateurs-mode weersafhankelijke regeling TM2HR Comfort Plus Versietijd: 15-10-01 14:06:00 Printtijd: 30-10-03 16:11:03 1 Inhoudsopgave b l z. Inhoudsopgave...... 2 Bediening van de

Nadere informatie

XTREME 36. BEDIENINGSVOORSCHRIFT Hoog Rendement Gaswandketel INHOUDSOPGAVE

XTREME 36. BEDIENINGSVOORSCHRIFT Hoog Rendement Gaswandketel INHOUDSOPGAVE XTREME 36 BEDIENINGSVOORSCHRIFT Hoog Rendement Gaswandketel Laat u vooral eerst voorlichten door de installateur omtrent het vullen, het ontluchten en de werking van het toestel en de installatie. Bewaar

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

RADOSTAR EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 & EHLE 78. vloerketels voor schouwaansluiting

RADOSTAR EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 & EHLE 78. vloerketels voor schouwaansluiting Technische en praktische voorschriften N EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 & EHLE 78 RADOSTAR vloerketels voor schouwaansluiting Een onberispelijke werking kan slechts dan gewaarborgd worden, wanneer

Nadere informatie

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 6.720.67.216 (T30.3216.04) (200812) Aanbevelingen Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen 2 1 Aanbevelingen 2 2 Verandering

Nadere informatie

Nederland. Condenserende gaswandketels. Calenta. Serviceset instructies 119292-AA

Nederland. Condenserende gaswandketels. Calenta. Serviceset instructies 119292-AA Nederland NL Condenserende gaswandketels Calenta Serviceset instructies 119292-AA Calenta Inhoud 1 Controle en onderhoud...2 1.1 Controle en onderhoud...2 1.1.1 Algemeen...2 1.1.2 Preventief onderhoud

Nadere informatie

ZWN 24-7 KE ZSN 24-7 KE Cerastar

ZWN 24-7 KE ZSN 24-7 KE Cerastar Technische en praktische voorschriften N ZWN 24-7 KE ZSN 24-7 KE Cerastar gasketels (low NOx) voor schouwaansluiting Een onberispelijke werking kan slechts dan gewaarborgd worden, wanneer de technische

Nadere informatie

SERVICEHANDLEIDING HDC1200i HDC1500i K26i

SERVICEHANDLEIDING HDC1200i HDC1500i K26i SERVICEHANDLEIDING HDC1200i HDC1500i K26i 2-15 1 WERKING... 1 2 TECHNISCHE GEGEVENS... 2 3 DIP SCHAKELAARS... 3 4 INSTELLEN BRANDERDRUK... 5 5 ELEKTRISCH SCHEMA HDC1200i / K26i... 6 6 ELEKTRISCH SCHEMA

Nadere informatie

4 Knops afstandsbediening

4 Knops afstandsbediening Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 4 Knops afstandsbediening Well Straler Industrielaan 22 9320 Erembodegem info@wellstraler.be www.wellstraler.be Inhoudstafel

Nadere informatie

Initia Plus HTE Condenserende gaswandketel

Initia Plus HTE Condenserende gaswandketel Initia Plus HTE Condenserende gaswandketel Eenvoud en prestaties : Zowel voor nieuwbouw als voor vervanging Het nieuwe gamma condenserende gasketels, Initia Plus, is speciaal ontworpen voor nieuwbouw en

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR HET VERVANGEN VAN DE

INSTRUCTIES VOOR HET VERVANGEN VAN DE PLUS en KONDENSA Luchtverwarmer INSTRUCTIES VOOR HET VERVANGEN VAN DE HONEYWELL PRINT DOOR DE CPU-PLUS PRINT - KIT G15010 - 1) Inhoud G15010 ombouwkit: - 1x Printplaat G 15010-R05 (fig.1) - 1x Kabelboom

Nadere informatie

Bedieningsrichtlijnen Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Bedieningsrichtlijnen Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Weishaupt n.v. Paepsemlaan 7 1070 Brussel Tel. (02) 343.09.00 Fax (02) 343.95.14 Druknr. 83053107, december 2006 Printed in Germany. Alle wijzigingen voorbehouden. Nadruk verboden. Bedieningsrichtlijnen

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Toetsfuncties. Bedrijfsindicaties. Met de programmatoetsen schakelt u de volgende functies aan of uit: centrale verwarming

Gebruikshandleiding. Toetsfuncties. Bedrijfsindicaties. Met de programmatoetsen schakelt u de volgende functies aan of uit: centrale verwarming Gebruikshandleiding CV aan/uit ( ) WW aan/uit ( ) Pomp aan/uit (Store) Step-toets Mode-toets Reset-toets Toetsfuncties Met de programmatoetsen schakelt u de volgende functies aan of uit: centrale verwarming

Nadere informatie

TOP 14-3 ZSB TOP 22-3 ZSB TOP 22/28-3 ZWB CerapurSmart

TOP 14-3 ZSB TOP 22-3 ZSB TOP 22/28-3 ZWB CerapurSmart Bedieningshandleiding TOP 14-3 ZSB TOP 22-3 ZSB TOP 22/28-3 ZWB CerapurSmart N nv SERVICO sa Kontichsesteenweg 60 2630 AARTSELAAR TEL: 03 887 20 60 FAX: 03 877 01 29 Deutsche Fassung auf Anfrage erhältlich

Nadere informatie

Schakelkasten voor installaties met één ketel

Schakelkasten voor installaties met één ketel Schakelkasten voor installaties met één ketel GT 2100-RP10 stuurt een ketel en een circulatiepomp 1 beveiliging voor de regeling 2 x 2 A 1 beveiliging voor de ketel 2 x 6 A 1 beveiliging voor de circulatiepomp

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Compacte HR 107 Cv-ketel voor aan de wand 60-180 kw. Ambassador. 60 Line 80 DuOz 100 DuOz 120 DuOz 150 DuOz 180 DuOz

Gebruikershandleiding. Compacte HR 107 Cv-ketel voor aan de wand 60-180 kw. Ambassador. 60 Line 80 DuOz 100 DuOz 120 DuOz 150 DuOz 180 DuOz Gebruikershandleiding Compacte HR 107 Cv-ketel voor aan de wand 60-180 kw Ambassador 60 Line 80 DuOz 100 DuOz 120 DuOz 150 DuOz 180 DuOz Eco Heating Systems Groningen B.V. De nieuwe trend in verwarmingstechnologie

Nadere informatie

E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl. Nefit B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Nefit houdt Nederland warm. Gebruikersinstructie

E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl. Nefit B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Nefit houdt Nederland warm. Gebruikersinstructie Nefit B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00. Fax: 0570-67 85 86. E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl Nefit houdt Nederland warm Gebruikersinstructie Nefit

Nadere informatie

Techneco Elga. Regeling en Extra s

Techneco Elga. Regeling en Extra s Techneco Elga Regeling en Extra s Versie D7.3 4 maart 2011 Inhoud 1 Regeling... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Regelstrategie... 1 1.3 Opentherm en aan/uit... 1 1.4 Kamerthermostaat... 1 1.5 Elga of ketel...

Nadere informatie

Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann

Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann Doel: De regeling regelt de cv klep, lucht inlaat klep en de ventilator van de mengluchtheater(s) en geeft een recirculatie groep vrij. De mengluchtregeling

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

Bosch service vademecum voor VR gaswandketel BOSCH 24 VRC open Bosch 24 VRC open

Bosch service vademecum voor VR gaswandketel BOSCH 24 VRC open Bosch 24 VRC open Bosch service vademecum voor VR gaswandketel BOSCH 24 VRC open Bosch 24 VRC open OSW Inhoud Inhoud Veiligheidsvoorschriften 3 Verklaring symbolen 3 1 Overzicht van het toestel 4 1.1 Bosch 24 VRC open 4

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing.

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. VDH doc. 9 Versie: v1. Datum: 1-4- Software: ALFA 45 Doc: DO9.WP8 Bereik: -5/+5 C, uitlezing per 1 C * Installatie.

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5

Gebruikshandleiding. BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5 Gebruikshandleiding BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5 - BUVA - Postbus 262-2990 AG Barendrecht - - tel. 31 (0)180 69750 - fax. 31 (0)180 697505 - info@buva.nl - www.buva.nl - 9A.52.15.00/01.14

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Multizone-modules MZ003 en MZ004

Multizone-modules MZ003 en MZ004 REGESYSEME Multizone-modules MZ00 en MZ00 Wat is een multizone-module? et is een elektronisch apparaat dat voorzien is voor het sturen van een gasklep of stookoliebrander en maximum of circulatiepompen,

Nadere informatie

Beveiligingsautomaat MCBA 1461 D

Beveiligingsautomaat MCBA 1461 D Montage instructie Beveiligingsautomaat MCBA 1461 D Remeha W21/28 ECO Beveiligingsautomaat MCBA 1461 D MONTAGE-INSTRUCTIE VOOR BEVEILIGINGSAUTOMAAT VOOR REMEHA W21/28 ECO Inhoud verpakking: beveiligingsautomaat

Nadere informatie

I N S T A L L A T I E V O O R S C H R I F T E N CLIMATE MASTER BQLS BEWAREN BIJ HET TOESTEL

I N S T A L L A T I E V O O R S C H R I F T E N CLIMATE MASTER BQLS BEWAREN BIJ HET TOESTEL I N S T A L L A T I E V O O R S C H R I F T E N CLIMATE MASTER BQLS BEWAREN BIJ HET TOESTEL Inhoudsopgave Bladzijde 1 Uitvoering... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Regelvoorwaarden Climate Master met 4 zones...

Nadere informatie

Day Night Round T8700A1009/T8700N1000

Day Night Round T8700A1009/T8700N1000 Day Night Round T8700A1009/T8700N1000 Programmeerbare kamerthermostaat met 24-uursprogramma Gebruiksaanwijzing en montagevoorschrift 1 INHOUDSOPGAVE Honeywell Day Night Round...2 Uitleesvenster en toetsen

Nadere informatie

Bosch staande toestellen

Bosch staande toestellen Bosch staande toestellen EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 & EHLE 78 6 720 675 123 (T30.35123.04) (2008/12) INHOUD INHOUD 1 AANSLUITINGEN EN AFMETINGEN 4 1.1 Afmetingen EHLE 17, EHLE 23 en EHLE

Nadere informatie

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8 v.120110 1. Installatie van de e-thermostaat 3 2. Installatie van de hub 8 3. De webportal en smart phone app 10 Webportal...10 Smart phone App...10 4. Problemen oplossen - E-thermostaat 11 Het display

Nadere informatie

CerapurSmart TOP 14-3 C ZSB TOP 22-3 C ZSB TOP 22/28-3 C ZWB. condensatieketels met gestuwde afvoer

CerapurSmart TOP 14-3 C ZSB TOP 22-3 C ZSB TOP 22/28-3 C ZWB. condensatieketels met gestuwde afvoer Technische en praktische voorschriften TOP 14-3 C ZSB TOP 22-3 C ZSB TOP 22/28-3 C ZWB CerapurSmart N condensatieketels met gestuwde afvoer Een onberispelijke werking kan slechts dan gewaarborgd worden,

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING Betrouwbaarheid Innovatie

GEBRUIKSHANDLEIDING Betrouwbaarheid Innovatie GEBRUIKSHANDLEIDING Betrouwbaarheid Innovatie 8A.52.08.02/01.04 Wijzigingen voorbehouden. Inhoud Inleiding...3 Toestelbeschrijving...3 Schematische voorstelling S-HR ZonneGasCombi...4 Het toestel... 4

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller VDH doc. 941060 Versie: V1.2 Datum: 01-09-99 (vanaf software versie V1.04) * Werkingsbeschrijving. De DSC785 Dry/Store Controller is een speciale regelaar

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

RADOSTAR EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 & EHLE 78. vloerketels voor schouwaansluiting

RADOSTAR EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 & EHLE 78. vloerketels voor schouwaansluiting Technische en praktische voorschriften N EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 & EHLE 78 RADOSTAR vloerketels voor schouwaansluiting Een onberispelijke werking kan slechts dan gewaarborgd worden, wanneer

Nadere informatie

Servicehandleiding DOMINA F24E C24E

Servicehandleiding DOMINA F24E C24E Servicehandleiding DOMINA F24E C24E DOMINA F24E / C24E AGPO b.v. Postbus 3364, 4800 DJ Breda Konijnenberg 24, 4825 BD Breda Bedrijfsnummer: 3108 Internet: E-mail: www.agpo.nl info@agpo.nl Geachte installateur,

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM91

Weersafhankelijke regelaar SAM91 Weersafhankelijke regelaar SAM9 Gebruik SAM9 De regelaar SAM9 is geschikt voor cv-installaties met warm water, die uitgerust zijn met een gemotoriseerde mengkraan of een lage temperatuur-ketel. In functie

Nadere informatie

ELWSE sturing met BOX10

ELWSE sturing met BOX10 ELWSE sturing met BOX10 Deze handleiding kan gebruikt worden voor de monofasige en de 3-fasige BOX10-motor met snelontgrendeling of kettingtakel. Belangrijk: De motor en de sturing zijn reeds volledig

Nadere informatie

BESCHRIJVING FUNCTIE MODES speciaal ontworpen voor vloerverwarming en koeling systemen die aangestuurd worden door actuators. Instelmogelijkheden: Enk

BESCHRIJVING FUNCTIE MODES speciaal ontworpen voor vloerverwarming en koeling systemen die aangestuurd worden door actuators. Instelmogelijkheden: Enk BESCHRIJVING FUNCTIE MODES speciaal ontworpen voor vloerverwarming en koeling systemen die aangestuurd worden door actuators. Instelmogelijkheden: Enkel omgevingsvoeler Enkel externe voeler (vloersensor)

Nadere informatie

HANDLEIDING. SCU209DE / basis ontvanger. Inhoud;

HANDLEIDING. SCU209DE / basis ontvanger. Inhoud; HANDLEIDING SCU209DE / basis ontvanger Inhoud; Introductie Pagina 1 Specificaties en veiligheidsinstructies Pagina 2 Indicatieverlichting en installatie Pagina 3 Aansluitschema Pagina 4 Aanmelden thermostaten

Nadere informatie

Energiemeter en Modulator CL 2356

Energiemeter en Modulator CL 2356 Nefit houdt Nederland a rm w Nefit houdt Nederland a rm w Technische gegevens E Gebruikers- en Installatie-instructie energymeter Energiemeter en Modulator CL 2356 F De afmetingen volgens bovenstaande

Nadere informatie

Handleiding. 24Vdc -50/+50 C

Handleiding. 24Vdc -50/+50 C Handleiding ALFA(NET) 51 PI 24Vdc -50/+50 C 1 Werking De ALFA(NET) 51 PI is een DIN-rail thermostaat-unit met een analoge 0-10Vdc PI-uitgang. Verder heeft de thermostaat ook drie relais uitgangen instelbaar

Nadere informatie

Indirecte warmwaterbereider. Modellen: CP- B25 CP- B200

Indirecte warmwaterbereider. Modellen: CP- B25 CP- B200 Indirecte warmwaterbereider Modellen: CP- B25 CP- B200 CP- B50 CP- B250 CP- B75 CP- B00 CP- B0 CP- B50 CP- B125 CP- B400 CP- B150 Installatie- en bedieningsvoorschriften 201.0 1 BESCHRIJVING... 1 2 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN...

Nadere informatie

Deze pompschakelaar kunnen wij U aanbieden voor 79 gemonteerd en wel. Zie onderstaande beschrijving van deze unieke pompschakelaar

Deze pompschakelaar kunnen wij U aanbieden voor 79 gemonteerd en wel. Zie onderstaande beschrijving van deze unieke pompschakelaar Ingeschreven KVK-maastricht nr.14084548 onder Installatietechniek DWC Schoutens BTW-nr.156857182B01 E mail : its@brunssum.net Web : www.installatietechniekdwcschoutens.nl Deze pompschakelaar kunnen wij

Nadere informatie

MGC OpenTherm regelaar

MGC OpenTherm regelaar MOS NL-780-2 MGC 061100 MGC OpenTherm regelaar Montage- en gebruikshandleiding Gebruikte symbolen In dit document worden de volgende symbolen gebruikt: Gevaar voor elektrische spanning! Let op! Gebruikte

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE... 6

INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE... 6 INHOUDSOPGAVE BEDIENINGSHANDLEIDING Algemene opmerkingen... 1 Afstemmen zender / ontvanger... 1 Toestel inschakelen... 2 Toestel uitschakelen... 2 Afstelling vlamhoogte... 2 Bediening van de circulatieventilator...

Nadere informatie

ATAG monteur aan het woord door Bert Hiddink

ATAG monteur aan het woord door Bert Hiddink ATAG monteur aan het woord door Bert Hiddink Inspectie en onderhoud ATAG A ATAG E ATAG XL INSPECTIE ATAG A & E Wat heb ik nodig? Meetapparatuur Scherpe blik Documentatie Vastleggen meetwaardes INSPECTIE

Nadere informatie

ThermoElegance Advance Onderdelenoverzicht

ThermoElegance Advance Onderdelenoverzicht AWB ThermoElegance 3, 4, 5 Advance ThermoElegance 4 Solo Advance WHB + FSB ThermoElegance Advance Onderdelenoverzicht Inhoud Onderdeel Type Pagina Overzichtsblad onderdelen ThermoElegance 3, 4, 5 -A/1,-A/2,

Nadere informatie

Gaswandketel. Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O. Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC 6720 611 391 NL (2006/01) OSW

Gaswandketel. Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O. Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC 6720 611 391 NL (2006/01) OSW Gaswandketel Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw veiligheid 3 Verklaring symbolen 4 1 Bedieningsoverzicht 5 2 Inbedrijfname 6 2.1

Nadere informatie