Jaarverslag Jeugdhulp. Samenvatting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Jeugdhulp. Samenvatting"

Transcriptie

1 Jaarverslag Jeugdhulp Samenvatting

2

3 De jeugdhulp in Vlaanderen in 2016: Een samenvatting Op 1 maart 2014 is het decreet Integrale jeugdhulp in werking getreden. Dat leidde op 1 juni 2016 tot de voorstelling van een uniek jaarverslag: het eerste dat rapporteerde over een volledig werkjaar volgens de principes van het decreet. Het was ook het eerste jaarverslag dat verslag uitbracht over de jeugdhulp als geheel. Op 21 juni 2017 wordt het eerste jaarverslag jeugdhulp voorgesteld dat een vergelijking mogelijk maakt met het jaar ervoor. De vergelijkingen zijn schier eindeloos en ook zelf te bekijken op De opvallendste tendensen zijn opgenomen in de tekst maar het jaarverslag van 2015 blijft beschikbaar om zelf vergelijkingen te maken. De belangrijkste inzichten komen aan bod in deze samenvatting. Het intersectoraal jaarverslag 2016 geeft een meer regionale blik en integreert het zorgregierapport VAPH Belangrijke nieuwigheid in het jaarverslag 2016 is de opname van een heel aantal tabellen die een meer gedetailleerd overzicht geven van de cijfers op regionaal niveau, dit ter ondersteuning van de regionale rol die de Intersectorale Regionale Overlegfora Jeugdhulp (IROJ s) spelen. Daarnaast is ook het volledige zorgregierapport minderjarigen VAPH geïntegreerd in deze versie van het jaarverslag. 3

4 Jeugdhulp is breed en divers Eén zaak valt opnieuw op: de omvang van de jeugdhulp in Vlaanderen. Jeugdhulp is overal. Het bereik is immens en zit op diverse werkvormen: gaande van de brede instap, laagdrempelige hulp voor iedereen toegankelijk; over probleemgebonden hulp rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijk tot het gesloten aanbod van de gemeenschapsinstellingen. De cijfers tonen de werking van de principes van de Vlaamse jeugdhulp: > > Een brede instap die periodiek de hele populatie van jongeren in Vlaanderen bereikt en dus hoge aantallen kan voorleggen. Er is een stijging van het bereik van de probleemgebonden hulp met 8%. > > Een geleidelijke afname van de cijfers naarmate de intensiteit en het ingrijpende karakter van de hulpverlening toenemen. Het principe dat - waar mogelijk - de minst ingrijpende hulp eerst wordt ingezet en pas indien nodig de zwaardere hulp wordt geboden, schemert door in de cijfers. Afkortingen infografiek CAW: Centrum voor algemeen welzijnswerk CGG: Centrum geestelijke gezondheidszorg CIG: Centra voor integrale gezinszorg CLB: Centra voor leerlingenbegeleiding HCA: Herstelgerichte constructieve afhandeling K&G: Kind & Gezin NRTJ: Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp OOOC: Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra OVBJ: Organisatie voor bijzondere jeugdzorg VAPH: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap VK: Vertrouwenscentrum kindermishandeling MFC: Multifunctioneel centrum 4

5 Bemiddeling 72 CLB s unieke leerlingen Brede instap/onthaal 15 inloopteams gezinnen 11 CAW s aanvragen Jongerenwelzijn K&G unieke kinderen 63 regioteams 26 thuisbegeleidingsdiensten centra voor ontwikkelingsstoornissen unieke kinderen en jongeren 93 OVBJ kinderen en jongeren Probleemgebonden hulp rechtstreeks toegankelijk gezinnen in pedagogische training kinderen en jongeren VAPH unieke kinderen en jongeren 5 diensten ondersteuningsplan 6 VK s K&G 20 CGG s unieke kinderen en jongeren meldingen gezinnen in mobiele begeleiding 18 CKG s 422 kinderen in ambulante dagopvang 641 kinderen in korte residentiële opvang 11 CAW s kinderen en jongeren unieke kinderen en jongeren rechtstreeks toegankelijke hulp 5 pleegzorgdiensten unieke kinderen en jongeren CIG HCA s Jongerenwelzijn 97 unieke minderjarigen afhandelingen betrokken kinderen Cliëntoverleg 513 dossiers Jongerenwelzijn unieke kinderen en jongeren thuisbegeleidingsdiensten VAPH persoonlijk assistentiebudget actieve budgethouders kinderen en jongeren 83 MFC s minderjarigen individuele materiële bijstand Probleemgebonden hulp NRTJ OOOC unieke minderjarigen 93 OVBJ Jongerenwelzijn unieke minderjarigen unieke kinderen en jongeren 5 pleegzorgdiensten unieke minderjarigen 8 CIG 18 CKG s K&G lang residentieel aanbod unieke kinderen en jongeren nieuwe hulpvragen 5 teams jeugdhulpregie jeugdhulpbeslissingen 603 Intersectorale toegangspoort prioraanvragen Jongerenwelzijn 5 teams indicatiestelling indicatiestellingsverslagen aanmeldingen consultteams consults Jongerenwelzijn 19 Ondersteuningscentra jeugdzorg Gemandateerde voorziening K&G 6 VK s procedures maatschappelijke noodzaak unieke aanmeldingen maatregelen Jongerenwelzijn 14 Gerechtelijke jeugdhulp sociale diensten jeugdrechtbank opdrachten maatschappelijk onderzoek 3 Gemeenschapsinstellingen Jongerenwelzijn opnames 10 diensten crisishulp aan huis unieke minderjarigen OOOC 413 unieke minderjarigen Jongerenwelzijn Crisisjeugdhulp unieke minderjarigen 6 crisisnetwerken 1 Jongerenwelzijn Centraal aanmeldpunt gemeenschapsinstellingen aanvragen 5

6 Het rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpaanbod onder druk De cijfers en tendensen in het jaarverslag tonen aan dat de druk op het rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpaanbod toeneemt: > > Vanuit diverse hoeken komen signalen van stijgende wachttijden voor het rechtstreeks toegankelijke aanbod. > > Het aantal crisismeldingen stijgt met 28% (cfr. infra) en kan een indicatie zijn van een niet tijdig vinden van hulp die snel en laagdrempelig beschikbaar is. > > Ook de stijging van het aantal aanmeldingen bij de gemandateerde voorzieningen kan hiervan een teken zijn. Het versterken van het rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpaanbod kan de druk op de achterliggende, en meer ingrijpende, hulp verlagen en vermijden dat situaties escaleren in crisissituaties en andere vormen van acuut ingrijpen. 6

7 Pleegzorg blijft groeien Pleegzorg is, vooral bij jonge kinderen, de eerste optie als toch beslist wordt tot een uithuisplaatsing. Dit kan zowel via de rechtstreeks toegankelijke als via de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Op 31 december 2016 zijn er pleegzorgsituaties. In vergelijking met het jaar ervoor is er een stijging met 405 pleegzorgsituaties (7 procent). Dat is de tweede stijging van deze grootte op rij en betekent dus een stijging met 14% sinds Het overgrote deel (82 procent) zijn kinderen en jongeren die langdurig en continu in eenzelfde gezin verblijven (perspectiefbiedende pleegzorg). Hierin zitten ook 450 pleeggasten boven de 21 jaar vervat. In totaal zijn er pleegzorgsituaties voor kinderen, jongeren en pleeggasten in 2016 Inzet pleegzorg Ondersteunend Perspectiefbiedend Perspectiefzoekend TOTAAL /12/ /12/ /12/2016 Bron: DOMINO-BINC 7

8 Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: meer accurate meting Sinds 1 maart 2014 is er één intersectorale toegangspoort in elke regio die de toegang regelt tot de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ). De toegang tot deze hulp hangt af van een beoordeling van de hulpvraag door de toegangspoort, omdat deze hulp langduriger, intensiever en gespecialiseerder is. Er is een algemene daling van de cijfers door een meer accurate meting van de kerncijfers van de toegangspoort. Dat heeft een aantal verklaringen: > > In 2016 heeft de toegangspoort ingezet op administratieve vereenvoudiging. > > De wachtlijsten zijn gescreend op grond van het actueel zijn van de hulpvraag. Dat levert een meer accuraat beeld op van het effectief aantal wachtenden en de reële wachttijden. In 2016 worden kinderen en jongeren aangemeld bij de intersectorale toegangspoort. De instroom is - in vergelijking met vorige jaren - gedaald door: > > Het in gebruik nemen van de dossiers van de sociale dienst jeugdrechtbank en INSISTO. > > Verschuiving aanbod naar het rechtstreeks toegankelijke. De helft van de aanmeldingen bij de toegangspoort kadert in het optreden binnen maatschappelijke noodzaak > > Er is sprake van een verschuiving van een deel van het aanbod naar het rechtstreeks toegankelijke. Aantal aanmeldingen bij de intersectorale toegangspoort per soort aanmelder * SOORT AANMELDER UNIEKE MJ % UNIEKE MJ % UNIEKE MJ % MDT (OOOC, OBC, COS, ) (Niet-) rechtstreeks toegankelijke voorziening Gemandateerde voorziening Sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ) ITP ** Nvt Nvt TOTAAL Bron: INSISTO * Door het werken met unieke aantallen per categorie, is het totaal niet gelijk aan de som van de aparte categorieën en zijn de percentages opgeteld niet 100%. ** Dit gaat over dossiers waarbij de aanmelder geen toegang heeft tot INSISTO en de toegangspoort zelf het A-document indient of over rechtzettingen door de ITP. 8

9 Uiteindelijk wordt voor jongeren NRTJ hulp opgestart, vooral in voorzieningen van Jongerenwelzijn en het VAPH. Daarnaast staan er op 31 december van 2016 nog jongeren op een wachtlijst (en zijn er jongeren die wachten op een PAB). In vergelijking met 2015 is dat een aanzienlijke daling omwille van de eerder aangehaalde screening. Dat geldt vooral bij de doelgroep van het VAPH. Dat jongeren op gevraagde hulp wachten, betekent niet altijd dat er voor hen geen enkele vorm van begeleiding is. Vaak krijgen deze jongeren reeds hulp maar wachten zij nog op een andere (meer geschikte) of bijkomende vorm van ondersteuning. Het aantal wachtenden daalt sterk door het screenen van de wachtenden op het nog actueel zijn van de hulpvraag Aantal wachtenden per sector * JWZ K&G VAPH TOTAAL Bron: INSISTO * In 2014 bestond de categorie intersectoraal (700) die vooral pleegzorg betrof. Sinds 2016 is er de categorie onderwijs (internaten) waar 31 jongeren op de wachtlijst staan. Door het werken met unieke aantallen per categorie, is het totaal niet gelijk aan de som van de aparte categorieën en zijn de percentages opgeteld niet 100%. 9

10 Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp is niet altijd meteen voorhanden. De wachttijden op hulp lopen sterk uiteen, afhankelijk van regio en soort hulp. Het gemiddelde ligt in de sector VAPH hoger dan bij Jongerenwelzijn en Kind en Gezin. De meer accurate gegevens waarover we nu beschikken geven volgend beeld. Gemiddelde wachttijd van jongere bij opname per sector (teleenheid: dagen) Jongerenwelzijn: Kind en Gezin: 122 VAPH: 277 Bron: INSISTO 10

11 Crisismeldpunt integreert de netwerken geestelijke gezondheidszorg De crisisnetwerken in Vlaanderen zijn hét referentiepunt voor eenieder die worstelt met een crisissituatie. Er zijn zes crisismeldpunten in Vlaanderen. Deze zijn ingebed in de CAW s. Die beluisteren de vraag en zoeken samen met de aanmelder naar een gepaste oplossing. Vaak is de aanmelder geholpen met een consult. Indien nodig kan het crisis meldpunt een mobiel of residentieel aanbod inzetten: > > kortdurende interventie; > > een begeleiding; > > een verblijf van maximaal 7 dagen. Het aantal aanmeldingen stijgt opnieuw. Dit heeft verschillende verklaringen. De bekendheid van de meldpunten stijgt. Zowel de jeugdrechters als ouders kunnen ook rechtstreeks aanmelden. De in 2015 aangekondigde integratie van de programma s crisiszorg vanuit de geestelijke gezondheidszorg heeft eveneens een effect op deze stijging. Daarnaast spelen andere factoren een rol, zoals de toenemende druk op het hulpaanbod Een stijging van 28% aangemelde jongeren bij de crisismeldpunten Aantal aanmeldingen en minderjarigen per crisismeldpunt REGIO Aanmeldingen Mj Aanmeldingen Mj Aanmeldingen Mj Aanmeldingen Mj Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant Brussel West-Vlaanderen TOTAAL (Bron: Crisisregistratiesysteem) 11

12 Het aanbod van de crisis netwerken is versterkt met mobiele en ambulante zorg voor psychische problemen Inzet crisishulp per crisismeldpunt Interventie Begeleiding Opvang Relevant aanbod volzet * Relevant aanbod ontbreekt * Consult meldpunt nvt ** nvt ** nvt ** nvt ** Bron: Crisisregistratiesysteem * Het onderscheid tussen relevant aanbod ontbreekt en relevant aanbod volzet wordt pas sinds 2015 gemaakt: > > relevant aanbod volzet betekent dat het beschikbare aanbod uit het netwerk volzet is; > > relevant aanbod ontbreekt betekent dat dit gevraagde aanbod er niet is in het netwerk (bijv. psychiatrie). ** In 2013 en 2014 waren beide categorieën samen respectievelijk 239 en

13 Gerechtelijke jeugdhulp is vooral hulp in verontrustende opvoedingssituaties minderjarigen stromen in 2016 in bij de sociale diensten jeugdrechtbank. Voor bijna 70% heeft het Parket de jeugdrechter gevorderd om op te treden omwille van een verontrustende situatie (VOS). Meer dan de helft van die situaties is aangemeld door de gemandateerde voorzieningen (GV). Er is een toename in de instroom in vergelijking met unieke minderjarigen hebben in 2016 een maatregel bij de jeugdrechtbank lopen. Een minderheid van hen heeft een maatregel als gevolg van een als misdrijf omschreven feit (MOF). Hun aantal blijft hiermee stabiel. Aantal vorderingen per vorderingsgrond MOF VOS via GV VOS hoogdringend TOTAAL Bron: Domino Aantal minderjarigen met een maatregel per vorderingsgrond MOF VOS via GV VOS hoogdringend TOTAAL * * unieke jongeren Bron: Domino 13

14 Consult, een laagdrempelig en gewaardeerd aanbod Diverse sectoren bieden consult aan. Dat is een laagdrempelig aanbod voor jeugdhulpaanbieders waar zij terecht kunnen voor vragen, concreet advies over situaties waarin zij zelf even het antwoord niet onmiddellijk weten. Het versterkt de krachten van de hulpaanbieder en kan betekenen dat een doorverwijzing naar meer ernstige, gespecialiseerde hulp wordt vermeden. Consult kan een oplossing bieden in situaties waarin hulp niet onmiddellijk voorhanden is. Consult wordt aangeboden in de gemandateerde voorzieningen, bij de centra voor geestelijke gezondheidszorg en in de crisisnetwerken. De cijfers tonen aan dat deze functie veel bevraagd blijft, en dat de bekendheid ervan nog verder stijgt in Consult in de crisisnetwerken - 50% van de interventies consults consults consults consults (Bron: Crisisregistratiesystemen Consult bij de Ondersteuningscentra Jeugdzorg: aantal consults consults consults OCJ: Algemeen advies : 49 consults 2016: 44 consults OCJ: Bespreking concrete situatie : consults 2016: consults OCJ: Informatie : 182 consults 2016: 131 consults Bron: Consulto 14

15 De consultfunctie van de vertrouwenscentra kindermishandeling is geïntegreerd in de volledige werking van de VK. Het wordt dus niet geteld als een apart aanbod, zoals bij de OCJ s. Dat verklaart de veel hogere cijfers t.a.v. consult OCJ. Consult bij de vertrouwenscentra kindermishandeling: aantal consults adviezen t.a.v. burgers (via 1712) en professionelen adviezen t.a.v. burgers (via 1712) en professionelen (Bron: VK e-dossier) 15

16 Meer beroep op samenwerking met gemandateerde voorzieningen Maatschappelijke noodzaak (mano) is een conclusie die een gemandateerde voorziening geeft aan een case wanneer zij verontrust is over een situatie van een minderjarige en meent dat er absoluut hulpverlening moet worden ingeschakeld maar dat er daartoe onvoldoende op de eigen keuzen van de opvoedingsverantwoordelijken kan worden gerekend. De Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) ontvangen aanmeldingen voor onderzoek naar maatschappelijke noodzaak. Dit is een toename van 21%. Ongeveer 70% van de aanmeldingen leidt tot de conclusie dat het maatschappelijk noodzakelijk is om gebruik te maken van de gepaste hulpverlening. Slechts een minderheid wordt doorverwezen naar het Parket. Aantal aanmeldingen bij een Ondersteuningscentrum Jeugdzorg naar uitkomst Maatschappelijke noodzaak Geen Mano Doorverwijzing Parket In onderzoek TOTAAL Bron: Domino Aanmeldingen bij gemandateerde voorziening in stijgende lijn maar inschatting mano blijft stabiel 16

17 Van de voltooide aanmeldingen bij de vertrouwenscentra kindermishandeling (VK) krijgt ongeveer 84% het besluit dat er sprake is van maatschappelijke noodzaak. Jeugdhulpaanbieders melden dus, ondanks de stijging in de cijfers, nog altijd gericht aan bij de gemandateerde voorzieningen en kunnen goed inschatten wanneer de ontwikkelingskansen van een minderjarige in het gedrang zijn. In de meeste gevallen slaagt men erin om tot een samenwerking binnen de vrijwillige hulpverlening te komen tussen kind of jongere, jeugdhulpaanbieder en indien nodig de gemandateerde voorziening. Aantal aanmeldingen bij een vertrouwenscentrum kindermishandeling naar uitkomst Maatschappelijke noodzaak Parketmelding Geen mano TOTAAL Bron: VK e-dossier 17

18 Antwoorden op de vluchtelingencrisis De Vlaamse Gemeenschap neemt op de diverse beleidsdomeinen haar verantwoordelijkheid om antwoorden te bieden op de vluchtelingencrisis. Ook binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zijn verschillende initiatieven genomen, met een bijzondere focus op de exponentieel gestegen instroom van de kwetsbare doelgroep van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV). Eind 2015 start het pilootproject Geef de wereld een thuis. Met projectmiddelen wordt daarbij de expertise van de diensten voor pleegzorg, het erkende aanbod voor de opvang en begeleiding van NBMV en Vluchtelingenwerk Vlaanderen samengebracht om pleegzorg expliciet naar voren te schuiven voor de doelgroep. In een eerste fase worden processen uitgetekend en samenwerkings afspraken gemaakt. In de zomer van 2016 stromen de eerste kinderen door en eind 2016 verblijft een 180-tal NBMV in een pleeggezin. Ook het reguliere aanbod wordt projectmatig uitgebreid: > > 18 residentiële bufferplaatsen; > > 40 plaatsen contextbegeleiding in functie van autonoom wonen. > > In samenwerking met de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg is een aanbod traumabegeleiding en behandeling uitgewerkt. Om een vlotte toeleiding tot het aanbod te realiseren, worden de aanmeldpunten tijdelijk versterkt. Daarnaast wordt een conventie met Fedasil afgesloten die voorziet in 145 gecofinancierde, rechtstreeks toegankelijke verblijfsmodules met contextbegeleiding voor NBMV van 15 jaar of jonger. Het is de verdienste van de 13 betrokken organisaties dat deze uitbreidingen op korte termijn operationeel zijn en een quasi volledige bezetting halen. Opvallend bij alle organisaties is dat in deze leefgroepen een aanzienlijk deel personeelsleden met migratieachtergrond en vluchtelingen wordt tewerkgesteld. Eind 2016 wordt een bijkomend initiatief genomen: voor de doelgroep van 16-tot-25-jarigen worden 100 plaatsen contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, al dan niet ondersteund door flexibele verblijfsvormen, gecreëerd. De gezamenlijke investeringen van voornoemde initiatieven bedragen ruim 13 miljoen euro, waarvan bijna 4 miljoen euro door de cofinanciering met Fedasil wordt gegenereerd. > 18 residentiële plaatsen en 40 plaatsen contextbegeleiding in functie van autonoom wonen binnen het reguliere aanbod > 180 pleegplaatsingen > 145 rechtstreeks toegankelijke verblijfsmodules met contextbegeleiding in cofinanciering met Fedasil > 100 plaatsen contextbegeleiding in functie van autonoom wonen voor de doelgroep 16-tot-25-jarigen 18

19 Eerste intersectorale vergelijking o.b.v. rijksregisternummer Een belangrijke vaststelling bij het jaarverslag jeugdhulp 2015 was het gebrek aan gegevens over sectoren heen. Het jaarverslag werd toen samengevat als een unieke som van aparte delen. VAPH Jongerenwelzijn ,3% 75 0,03% ,4% ,7% Kind & Gezin De editie 2016 van het jaarverslag jeugdhulp blijft dat voor een groot stuk maar wil toch al een eerste blik werpen op de grotere betekenis van het geheel. Er is een eerste vergelijking gemaakt van de populatie van jongeren die in 2016 in contact zijn gekomen met K&G (preventieve gezins ondersteuning), VAPH en Jongerenwelzijn (voorzieningen JWZ, gemeenschapsinstellingen, OCJ s en SDJ s) o.b.v. het gebruik van het rijksregisternummer in deze sectoren. De tekening hiernaast geeft een overzicht van de overlap tussen de drie sectoren. De cijfers geven unieke jongeren weer die gekend zijn in 2016 in 1 sector, een combinatie van 2 sectoren of de 3 sectoren. Het is voor het eerst dat een dergelijke oefening wordt gemaakt en het vergt nog heel wat verder onderzoek om hier zinnige uitspraken over te doen. In de toekomst worden nog volgende evoluties verwacht, die de kennis zullen vergroten: > > Er is een sectorbreed engagement om het gebruik van het rijksregisternummer vanaf 1 januari 2018 algemeen toe te passen. Dit betekent dat we vanaf het jaarverslag 2018 meer onderbouwde uitspraken kunnen doen over de overlap tussen sectoren; > > De implementatie van eyouth als centrale spil in het informaticalandschap - van in eerste instantie het agentschap Jongerenwelzijn en in tweede instantie het volledige jeugdhulpverleningslandschap - zal intersectorale gegevensuitwisseling mogelijk maken; > > Het longitudinaal onderzoek: dat wil komen tot o.a. een set van intersectorale indicatoren die door alle jeugdhulpactoren worden geregistreerd. 19

20 Leden van de werkgroep Tim Stroobants (K&G) Ruth Dufromont, Hilde Denys en André Verdegem (CLB s) Tineke Oosterlinck (GGZ) Hanna Steenwegen (VAPH) Tom D Olieslager (CAW s) Kirsten Dereymaeker en Yves Indeherberge (Jongerenwelzijn) Tekstbehandeling Yves Indeherberge Vormgeving Ludwig D Haeseleer & Katrien Verhoeven Foto s Florian Van Eenoo Meer informatie

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013 Afstemming GGZ en Welzijn OPZ GEEL 5 december 2013 Jeugdhulpverlening in beweging Nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen Vlaams en federaal Effectuering art.11 ziekenhuiswet ( netwerk van zorgvoorzieningen

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag Hoofdstuk 7 Kinderbijslag www.vlaanderen.be/welzijnengezondheid Inhoud 1 Situering... 3 2 De typemodules die een effect hebben op de kinderbijslag... 3 3 Effect op de 2/3 kinderbijslag... 4 3.1 Bij de

Nadere informatie

Het werken met en gebruiken van het A-document

Het werken met en gebruiken van het A-document Het werken met en gebruiken van het A-document Intersectorale toegangspoort Voor vragen naar Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp Twee stappen in de beoordeling van de aanvraag Indicatiestelling Jeugdhulpregie

Nadere informatie

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB)

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Té-jongeren : intersectorale zoektocht, 27 november 2012 Vooraf Werking BJB wordt bepaald door het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand Typisch

Nadere informatie

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster Aanmelden bij de toegangspoort WIE? Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster 3 type aanmelders: jeugdhulpaanbieders uit RTJ of NRTJ jeugdhulpaanbieders buiten

Nadere informatie

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Een korte rondleiding door Martine Puttaert Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Integrale Jeugdhulp (IJH) Historiek Wat is IJH? Wie is betrokken? Werkingsprincipes Structuur, opdrachten en thema s Concrete

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

Jeugdzorg in ontwikkeling

Jeugdzorg in ontwikkeling Jeugdzorg in ontwikkeling Prof. Dr. J. Vanderfaeillie De Maeyer Skrållan Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie 21-2-2014 pag. 2 Inhoud Aanleiding voor

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort Samenwerken met jeugdhulpregie in de intersectorale toegangspoort HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort IRPC MDT BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

betreffende de integrale jeugdhulp

betreffende de integrale jeugdhulp stuk ingediend op 1952 (2012-2013) Nr. 10 3 juli 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier: 1952 (2012-2013)

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. Van verkokerde naar integrale jeugdhulp 2. Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 2. Een grondige hertekening 3

1. INLEIDING 2. Van verkokerde naar integrale jeugdhulp 2. Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 2. Een grondige hertekening 3 Integrale Jeugdhulp De intersectorale toegangspoort in een notendop INHOUD 1. INLEIDING 2 Van verkokerde naar integrale jeugdhulp 2 Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 2 Een grondige

Nadere informatie

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH Omzendbrief IJH 2014/1 10 februari 2014 Gericht aan de multidisciplinaire teams; Gericht aan de voorzieningen die zich richten tot minderjarigen; Gericht aan de contactpersonen zorgregie. VRAGEN NAAR:

Nadere informatie

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015 Mia Claes UCLL Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de jeugdhulp Voorzien in een aanbod crisisjeugd

Nadere informatie

Met vereende kracht. naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen. Brochure over het Decreet integrale jeugdhulp

Met vereende kracht. naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen. Brochure over het Decreet integrale jeugdhulp Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Brochure over het Decreet integrale jeugdhulp Inhoudsopgave Beste lezer Wat vindt u in deze brochure? De vraag naar jeugdhulp in een veranderende

Nadere informatie

Het hulpaanbod in modules

Het hulpaanbod in modules Het hulpaanbod in modules Anno 1998: Werkvormen PRO Erkenning en subsidiering per type voorziening Eenvoudig: de voorziening bepaalt het aanbod CONTRA De ingang tot de jeugdhulp bepaalt het hulptraject

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Intrafamilaal geweld: provincies slaan brug tussen federale en Vlaamse overheid Intrafamiliaal geweld is een groot maatschappelijk

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGDRECHTBANK / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over de gerechtelijke jeugdhulp. We leggen uit hoe de gerechtelijke jeugdhulp werkt, hoe je er terecht

Nadere informatie

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden 27 november 2012 Catherine T Joens Coördinator zorgregie OVL en WVL Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Individueel traject van persoon

Nadere informatie

Voorwoord. Beste directeur Beste leerlingenbegeleider Beste preventiepartner

Voorwoord. Beste directeur Beste leerlingenbegeleider Beste preventiepartner Voorwoord Beste directeur Beste leerlingenbegeleider Beste preventiepartner U weet beter dan ik dat spijbelen niet zo onschuldig is als het soms lijkt. Jongeren spijbelen omdat ze gedemotiveerd zijn, omdat

Nadere informatie

Betreft: Advies inzake het voorontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp

Betreft: Advies inzake het voorontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Advies VTC nr. 06/2012 van 5 september 2012 Betreft: Advies inzake het voorontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp

Nadere informatie

Inhoud 1 De aanvraag van een Versnelde Indicatiestelling en Toewijzing...3

Inhoud 1 De aanvraag van een Versnelde Indicatiestelling en Toewijzing...3 Hoofdstuk 5 VIST Inhoud 1 De aanvraag van een Versnelde Indicatiestelling en Toewijzing...3 1.1 VIST in een situatie waarin er tekort is aan diagnostiek...3 a) De noodzakelijke diagnostiek behoort tot

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten De Sociale plattegrond Sector: VAPH (minderjarigen) Spreker: Paul Ongenaert (De Hagewinde) Missie en opdrachten Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie

Nadere informatie

De keuze voor integrale jeugdhulp

De keuze voor integrale jeugdhulp De keuze voor integrale jeugdhulp Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin over Hoe loopt de Integrale Jeugdhulp in de praktijk? Gedachtewisseling met minister en vragen van

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 11. Inleiding 15. Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden

INHOUD. Woord vooraf 11. Inleiding 15. Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden Woord vooraf 11 Inleiding 15 Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden 19 1. Inleiding 19 2. De organisatie van de zorg onder vuur 21 3. Het

Nadere informatie

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen Kristel Bovijn Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) Het VK is het meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, -verwaarlozing

Nadere informatie

Verslag IROJ Limburg. Datum 9 september 2014

Verslag IROJ Limburg. Datum 9 september 2014 Verslag IROJ Limburg Datum 9 september 2014 Aanwezig Verontschuldigd Voorzitter Verslaggever Eric Berx (OCJ/SDJ), An Dylst (CLB), Isabelle Saint-Georges (VAPH), Hans Schröter (CGG), Johan Tuerlinckx (ITP),

Nadere informatie

Binc 2.0 Ontwerpnota 10 januari 2014

Binc 2.0 Ontwerpnota 10 januari 2014 Binc 2.0 Ontwerpnota 10 januari 2014 begeleiding in cijfers Visie Binc 2.0 Na een grondige evaluatie van Binc en een herwerking in het kader van de veranderingen in de jeugdhulpverlening, heeft Jongerenwelzijn

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp

Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp Datum: mei 2013 Auteur: Ludo Serrien Doel: Ter discussie Bestemming: Studievoormiddag Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp 19 juni 2013 Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp In de

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Betreft: adviesaanvraag betreffende het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp (CO-A-2013-072)

Betreft: adviesaanvraag betreffende het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp (CO-A-2013-072) 1/13 Advies nr 07/2014 van 5 februari 2014 Betreft: adviesaanvraag betreffende het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp (CO-A-2013-072) De Commissie voor de bescherming

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Administratief medewerker

Functiebeschrijving: Administratief medewerker Functiebeschrijving: Administratief medewerker Wij zoeken een enthousiaste administratief medewerker! (contract bepaalde duur 1 jaar, mogelijk verlengbaar) 1. Context van de functie 1.1. Jongerenwelzijn

Nadere informatie

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Wat is een CKG? Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (IVA Kind en Gezin) Mobiele begeleiding Ambulante begeleiding Residentiële

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben zij een veilig thuis.

Nadere informatie

VERSLAG IROJ OOST-VLAANDEREN 26/09/2014

VERSLAG IROJ OOST-VLAANDEREN 26/09/2014 VERSLAG IROJ OOST-VLAANDEREN 26/09/2014 datum 26 september 2014 aanwezig Patrick D'Oosterlinck (CLB), Bert Vanacker (voorzieningen VAPH), Sonja Ramboer (voorzieningen Jongerenwelzijn), Marc Bittremieux

Nadere informatie

Sint-Franciscus Roosdaal

Sint-Franciscus Roosdaal Sint-Franciscus Roosdaal Najaar 2010: oproep VAPH Bespreking op coördinatoren niveau en stafniveau: moeten we hier wel in stappen Hele proces van minder is meer nog bezig Op sommige plaatsen al wel verlichting

Nadere informatie

VAN DE JEUGDZORG. Metamorphose van de jeugdhulp. 8 mei 2015 Dunantlaan, Gent. Jan Bosmans

VAN DE JEUGDZORG. Metamorphose van de jeugdhulp. 8 mei 2015 Dunantlaan, Gent. Jan Bosmans VAN DE JEUGDZORG Metamorphose van de jeugdhulp 8 mei 2015 Dunantlaan, Gent Jan Bosmans 1 2 Vorig jaar 2014 de Rubicon oversteken Decreten 2014 Decreet 29 juni 2012 organisatie Pleegzorg ( BVR 08.11.13)

Nadere informatie

1. Algemene Sociale Hulp- en Dienstverlening

1. Algemene Sociale Hulp- en Dienstverlening 1. Algemene Sociale Hulp- en Dienstverlening 1.1. TELEFONISCHE HULPVERLENING...16 1.2. CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK...17 1.3. WELZIJNSBUREAUS OCMW GENT...17 1.4. SOCIALE INFOPUNTEN...19 1.5. DIENSTENCENTRA...20

Nadere informatie

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL Rosien Mesdag, Consulentenwerking Onada, Gouverneur Kinsbergencentrum Stéphanie Danckaert, Consulententeam Vlaams-Brabant & Brussel, UPC St.- Kamillus Inhoudstafel

Nadere informatie

De rechten van kinderen in de integrale jeugdhulp

De rechten van kinderen in de integrale jeugdhulp De rechten van kinderen in de integrale jeugdhulp een brochure voor ouders en volwassenen die instaan voor de opvoeding van minderjarigen De rechten van kinderen in de integrale jeugdhulp voorwoord voorwoord

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland september 2011

Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Voor u ligt het derde infoblad 2011. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

HANDLEIDING Insisto Nederlandse Versie

HANDLEIDING Insisto Nederlandse Versie HANDLEIDING Insisto Nederlandse Versie 2014, GiVi Group Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van ons aanbod

Deel 1: Beschrijving van ons aanbod 1 / 5 Deel 1: Beschrijving van ons aanbod Jeugdzorg biedt als observatie- en behandelingscentrum hulp aan voor 96 minderjarigen, tussen 3 en 18 jaar (instroomleeftijd). Er dient minstens een ernstig vermoeden

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

Daidalos vzw. Veiligheidsondersteunend beleid

Daidalos vzw. Veiligheidsondersteunend beleid Daidalos vzw Veiligheidsondersteunend beleid Daidalos vzw: Situering Voorziening Bijzondere Jeugdbijstand Mobiele/ semi-ambulante hulpverlening bij Problematische opvoedingssituaties (POS): hoofdzakelijk

Nadere informatie

Aalst CKG. Lierde. Zottegem BEGELEIDING AAN HUIS OUDERTRAINING IN GROEP AMBULANTE OPVANG RESIDENTIËLE OPVANG

Aalst CKG. Lierde. Zottegem BEGELEIDING AAN HUIS OUDERTRAINING IN GROEP AMBULANTE OPVANG RESIDENTIËLE OPVANG Aalst CKG Lierde Zottegem BEGELEIDING AAN HUIS OUDERTRAINING IN GROEP AMBULANTE OPVANG RESIDENTIËLE OPVANG Den Boomgaard werkt voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 t.e.m. 12 jaar. We bieden

Nadere informatie

De erkenning en financiering van intersectorale M.D.T. s

De erkenning en financiering van intersectorale M.D.T. s De erkenning en financiering van intersectorale M.D.T. s De erkenning en financiering van intersectorale M.D.T. s... 1 1. Het toepassingsgebied van de erkenning als multidisciplinair team in het raam van

Nadere informatie

SNELLE STARTERGIDS INSISTO

SNELLE STARTERGIDS INSISTO Nota Snelle startergids INSISTO nota aan datum februari 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Jean-Pierre Vanhee naam auteur Dave Geentjens onderwerp Hoe starten met INSISTO SNELLE STARTERGIDS INSISTO 1. Situering

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/13/198 BERAADSLAGING NR. 13/068 VAN 18 JUNI 2013, GEWIJZIGD OP 17 SEPTEMBER 2013, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

D/2006/3241/145. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel.

D/2006/3241/145. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel.be EINDREDACTIE Karin Maes VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Marc Morris, secretaris-generaal.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/1 Welzijn. Voorstel tot opheffing van 14 subsidiereglementen.

Nadere informatie

Kindermishandeling: samen zorgen voor veiligheid en herstel

Kindermishandeling: samen zorgen voor veiligheid en herstel Kindermishandeling: samen zorgen voor veiligheid en herstel Kristof Desair Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant Kindermishandeling Waarom doen we iets aan kindermishandeling? Wanneer moeten

Nadere informatie

OPVOLGINGSRAPPORT. Perspectief! Evaluatie van het Globaal Plan Jeugdzorg. Visie op en toekomstperspectieven voor welzijn van kinderen en jongeren

OPVOLGINGSRAPPORT. Perspectief! Evaluatie van het Globaal Plan Jeugdzorg. Visie op en toekomstperspectieven voor welzijn van kinderen en jongeren Stuk 2167 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 6 maart 2009 OPVOLGINGSRAPPORT Perspectief! Evaluatie van het Globaal Plan Jeugdzorg. Visie op en toekomstperspectieven voor welzijn van kinderen en jongeren

Nadere informatie

OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT

OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT Binnen een geïntegreerd model van geestelijke gezondheidszorg volgens het stepped care model (getrapte zorg) kan er best gestreefd worden naar een vloeiende overgang tussen

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 23/2013 van 31 juli 2013 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens in het

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt)

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt) verslag Expertiseplatform Jeugdzorg datum 2 maart 2015 lokaal 10.53 refertenummers aanwezig Joost Bronselaer - David Debrouwere- Eddy Van den Hove Els Meert Chris Smolders Martine Van Geyt (STEunpunt aww)

Nadere informatie

Op de agenda van het sectoraal directiecomité

Op de agenda van het sectoraal directiecomité Blik op de maand april 2009 In het verbond Op 8 mei manifesteren we in Brussel voor een meerjarenplan voor onze sector : Betoging voor: Recht op ondersteuning Zorgvernieuwing Een voldoende, kwaliteitsvolle

Nadere informatie

HANDLEIDING Insisto Nederlandse Versie Zomerrelease juli 2015

HANDLEIDING Insisto Nederlandse Versie Zomerrelease juli 2015 HANDLEIDING Insisto Nederlandse Versie Zomerrelease juli 2015 2014, GiVi Group Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt w orden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

Perspectief! Evaluatie van het Globaal Plan Jeugdzorg. Visie op en toekomstperspectieven voor welzijn van kinderen en jongeren

Perspectief! Evaluatie van het Globaal Plan Jeugdzorg. Visie op en toekomstperspectieven voor welzijn van kinderen en jongeren Perspectief! Evaluatie van het Globaal Plan Jeugdzorg Visie op en toekomstperspectieven voor welzijn van kinderen en jongeren 1 GLOBAAL PLAN JEUGDZORG: ACTUALISATIE, REALISATIE EN EVALUATIE 4 1.1 Probleemstelling:

Nadere informatie

met de rechten van minderjarige cliënten in de integrale jeugdhulp

met de rechten van minderjarige cliënten in de integrale jeugdhulp met de rechten van minderjarige cliënten in de integrale jeugdhulp met de rechten van minderjarige cliënten in de integrale jeugdhulp Inhoud 3 Inleiding 4 Het decreet betreffende de rechtspositie van de

Nadere informatie

Inhoudelijke aanknopingspunten voor het invullen van A Documenten

Inhoudelijke aanknopingspunten voor het invullen van A Documenten Inhoudelijke aanknopingspunten voor het invullen van A Documenten 0. Inleiding Op basis van de vragen en ervaringen die sinds opstart van de intersectorale toegangspoort werd opgedaan, is deze eerste basic

Nadere informatie

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis:

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis: Donkweg 9, 3520 Zonhoven, 0/55 99 60 dab@wegwijs.stijn.be - www.dab.stijn.be Als thuisbegeleidingsdienst bevinden we ons in een zich wijzigend en evoluerend landschap waarvan de grote contouren getrokken

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 36/2013 van 11 september 2013 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

en HeT COMITe VOOR BIJZOnDeRe JeUGDZORG

en HeT COMITe VOOR BIJZOnDeRe JeUGDZORG en HET COMITE VOOR BIJZONDERE JEUGDZORG Inhoud Jij en het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg is een jongerenbrochure van de bijzondere jeugdbijstand. In samenwerking met de kinderrechtswinkels. Wat vind

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: CKG Spreker: Arnold Schaek (CKG Open Poortje) Situering van CKG s in het hulpverleningslandschap www.ckg.be 1 1. De CKG sector wordt gesubsidieerd door KIND EN GEZIN (www.ckg.be)

Nadere informatie

VAN DE JEUGDZORG. De jeugdzorg in 2013 op weg naar een keerpunt. vrijdag 17 mei 3013 Dunantlaan, Gent. Jan Bosmans

VAN DE JEUGDZORG. De jeugdzorg in 2013 op weg naar een keerpunt. vrijdag 17 mei 3013 Dunantlaan, Gent. Jan Bosmans VAN DE JEUGDZORG De jeugdzorg in 2013 op weg naar een keerpunt vrijdag 17 mei 3013 Dunantlaan, Gent Jan Bosmans 1 waar beginnen? Zonder het verleden is er geen toekomst, aangezien geen enkele gebeurtenis

Nadere informatie

For k what is in a name?

For k what is in a name? For k what is in a name? Dirk Deboutte Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute - Department youth mental health ZNA Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Het Antwerps project 1995-2005:

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid van de CAW s volgens de

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Consulent Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ)

Functiebeschrijving: Consulent Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) Functiebeschrijving: Consulent Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Agentschap Jongerenwelzijn Afdeling: Ondersteuningscentra en Sociale Diensten Jeugdrechtbank (OSD)

Nadere informatie

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Monitoring asielinstroom Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

Commissie Jeugdinformatie Jeugdhulpverlening

Commissie Jeugdinformatie Jeugdhulpverlening VERSLAG Commissie Jeugdinformatie Jeugdhulpverlening Datum: 18 juni 2015 Aanwezig: An Piessens (Kind en Samenleving), Els Van Hemelrijck (Kinderrechtencommissariaat), Sheela Grammens (VAPH), Karen Vanmarcke

Nadere informatie

KOC Sint-Gregorius. Multifunctioneel Centrum. Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Sint-Gregorius Broeders van Liefde WWW.SINT-GREGORIUS.

KOC Sint-Gregorius. Multifunctioneel Centrum. Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Sint-Gregorius Broeders van Liefde WWW.SINT-GREGORIUS. KOC Sint-Gregorius Multifunctioneel Centrum KOC Sint-Gregorius: Organogram Overlegstructuur Operationeel comité Strategisch comité Overleg Logistiek directeurs Overleg pedagogisch Directeurs en GON- directeurs

Nadere informatie

HANDLEIDING. Oktober 2015 Agentschap Jongerenwelzijn - Steunpunt Jeugdhulp. 0 H a n d l e i d i n g B i n c

HANDLEIDING. Oktober 2015 Agentschap Jongerenwelzijn - Steunpunt Jeugdhulp. 0 H a n d l e i d i n g B i n c HANDLEIDING Oktober 2015 Agentschap Jongerenwelzijn - Steunpunt Jeugdhulp 0 H a n d l e i d i n g B i n c INHOUD Gebruik van deze handleiding... 3 1. Inloggen en uitloggen... 5 1.1 Inloggen... 5 1.2 Uitloggen...

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke team administratie

Teamverantwoordelijke team administratie Functiebeschrijving Teamverantwoordelijke team administratie Graad: leidinggevend hoofdmedewerker Functiefamilie operationeel leidinggeven 1. Context van de functie 1.1. Waarden van de Vlaamse overheid

Nadere informatie

Het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, toegepast in pleegzorg.

Het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, toegepast in pleegzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, toegepast in pleegzorg. SITUERING Het

Nadere informatie

Gerechtelijke Jeugdbijstand in hoogdringende gevallen. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

Gerechtelijke Jeugdbijstand in hoogdringende gevallen. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Advies Gerechtelijke Jeugdbijstand in hoogdringende gevallen Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Voorstel van decreet houdende wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand,

Nadere informatie

Praktisch overzicht aanpak en behandeling vanuit de magistratuur :

Praktisch overzicht aanpak en behandeling vanuit de magistratuur : Praktisch overzicht aanpak en behandeling vanuit de magistratuur : De Verontrustende Opvoedingssituatie Ann Bourgeois Substituut Procureur des Konings Oost-Vlaanderen-afdeling Gent 27 januari 2014 1 BIJLAGEN

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE Situering De overheid ontwikkelde een globale visie op wat er nodig is om te komen tot een (nog) betere geestelijke gezondheidszorg, weliswaar

Nadere informatie

De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld. Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012

De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld. Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012 De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012 Inhoud 1. Registratiesysteem en gegevensverzameling... 3 1.1 Waarom een Vlaams registratiesysteem?...

Nadere informatie

Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/

Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/ Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/ 1 2 Missie en Waarden http://www.kindengezin.be/over-kind-en-gezin/missie-en-waarden/ 3 4 Opdracht Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/over-kind-en-gezin/wat-doen-we/

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen over het bevorderen van cultuurgevoelige jeugdhulp

Beleidsaanbevelingen over het bevorderen van cultuurgevoelige jeugdhulp Juni 2014 Beleidsaanbevelingen over het bevorderen van cultuurgevoelige jeugdhulp Ter afsluiting van het project Cultuurgevoelige Jeugdhulp formuleren de initiatiefnemers een aantal beleidsaanbevelingen

Nadere informatie