Financiële Planning bij ontslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële Planning bij ontslag"

Transcriptie

1 Financiële Planning bij ontslag Ledenevent PGGM mei 2015 drs Harry Mijland FFP

2 Even voorstellen Wie zijn wij? Wat doen wij? - Mensen helpen met hun financiële planning, zoals bij ontslag, stoppen met werken, scheiden en arbeidsongeschiktheid. - Algemene en ingewikkelde informatie persoonlijk en begrijpelijk maken. Wat doen wij niet? Wij verkopen geen (financiële) producten. Nooit gedaan ook. 2

3 Even voorstellen Vertel - Ontslag? Voor juli 2015? Vanaf 2016? - Hoe oud bent u dan? <50, 50-60, Waar pensioen? PFZW? ABP? Elders? - Heeft u een lijfrente? - Heeft u (nog) levenslooptegoed? - Eigen woning? Spaar/beleggingspolis? 3

4 Programma 1. Wat heb ik, nu en straks? 2. Wat wil ik / wat heb ik nodig? 3. Wat zou ik kunnen doen? 4

5 Wat heb ik, nu en straks? Inkomsten in 2015, , 2031, 2032 Pensioen AOW WW 5

6 Wat heb ik, nu en straks? Inkomsten in 2015, , 2031, 2032 Pensioen Kapitaalverzekering AOW WW Toeslagen 6

7 Wat heb ik, nu en straks? Inkomsten in 2015, , 2031, 2032 Lijfrente Pensioen Ontslagvergoeding Kapitaalverzekering Dividend AOW WW Rente Toeslagen 7

8 Wat heb ik, nu en straks? Inkomsten in 2015, , 2031, 2032 Loon Lijfrente Pensioen Ontslagvergoeding Kapitaalverzekering Dividend AOW IAOW WW Rente Erfenis Toeslagen 8

9 Wat heb ik, nu en straks? Inkomsten in 2015, , 2031, 2032 Loon Lijfrente Bijstand Pensioen Dividend Ontslagvergoeding IAOW Kapitaalverzekering Huurinkomsten AOW WW Rente Erfenis Inkomen partner Toeslagen 9

10 Wat heb ik? Overzicht op een tijdslijn Wat heb ik nu en straks na ontslag Loon WW Bijstand Prepensioen Pensioen IAOW/IOW? AOW Lijfrente? 10

11 Loon Belast in box 1 52% 42% 42% 36,5% Loon 11

12 Loon Belast in box 1 52% Loon stopt 42% 42% 36,5% Loon 12

13 Ontslagvergoeding Belast in box 1 Ontslagvergoeding 52% 42% 42% 36,5% Loon 13

14 Ontslagvergoeding Eenmalige uitkering die in één keer wordt belast Hoogte Afhankelijk van: - Financiële situatie van de werkgever - Arbeidsduur, leeftijd en verwijtbaarheid van het ontslag Oude uitzondering = stamrecht Ontslagvergoeding niet ineens ontvangen, maar de uitkering spreiden over meer jaren. Kan sinds 2014 niet meer. 14

15 Transitievergoeding vanaf juli 2015 Voor wie - Werknemers van 18 jaar of ouder - na minimaal 2 jaar (contracten) Wanneer géén transitievergoeding - Bij aanbod van andere (gelijkwaardige of betere) voorziening van door werkgever (bijvoorbeeld kantonrechtersformule) - Na afwijzing gelijkwaardig of beter contract - Ontslag bij bereiken AOW leeftijd - Ernstig verwijtbaar handelen werknemer (zoals diefstal) - Werkgever is failliet, uitstel van betaling of schuldsanering Korting op transitievergoeding - Lopende collectieve of individuele afspraken over vergoedingen of andere voorzieningen kunnen worden gekort. - Nog niet alles is uitgekristalliseerd. 15

16 Transitievergoeding vanaf juli 2015 (thuis lezen) Hoeveel - ⅓ bruto maandsalaris per dienstjaar - ½ bruto maandsalaris per dienstjaar dat u langer werkt dan 10 jaar - Maximaal Inkomen hoger dan , dan maximaal één bruto jaarsalaris Meer Uitzondering tot 2020: 50 jaar of ouder en na 10 e dienstjaar (moet aan beide voorwaarden voldoen) 1 maandsalaris per dienstjaar Minder Bij kleine MKB werkgever die slechte financiële situatie kan aantonen mag worden uitgegaan van een (fictief) dienstverband vanaf 1 mei 2013, niet van de langere (maar werkelijke) duur van het dienstverband. 16

17 Dus Ontslagvergoeding kan aanzienlijk hoger zijn dan transitievergoeding. Zeker bij lang contract en een werkgever die het kan betalen. Hoe bereken ik het? Berekenhet.nl Transitievergoeding: vrij besteedbaar? Ja, maar primaire doel is transitie door bijvoorbeeld omscholing naar nieuwe baan. Maar als u weer ander werk vindt, mag u de vergoeding houden. 17

18 WW Belast in box 1 52% Loon stopt 42% 42% 36,5% Loon 18

19 WW Belast in box 1 52% WW 42% 42% 36,5% Loon 19

20 WW = 1 e vangnet 20

21 WW Wanneer - Geheel of gedeeltelijk (5 uur/week) werkeloos - In 36 weken daarvoor minimaal 26 weken gewerkt Hoogte - 75% van (dag)loon in maand 1 en 2, daarna 70% Hoe lang? maanden, afhankelijk van arbeidsverleden, jaar = maand - Uiterlijk tot ingang AOW 21

22 WW veranderingen Maximale duur nieuwe uitkering daalt maand per kwartaal Tot januari 2016: Vanaf januari 2016 Vanaf april 2016 Vanaf april 2019: 38 maanden 37 maanden 36 maanden 24 maanden Frequentie Vanaf juli 2015: 4 weken maand (voor nieuwe uitkeringen) Verplicht passende arbeid accepteren - Vanaf 1 juli 2015: 12 maanden 6 maanden (alles, overal) - Minder werken en/of gedeeltelijk werken? 70% van de inkomsten worden gekort op de WW 22

23 Dus Hoe lang WW? Zie UWV.nl Tot 2016 opgebouwd recht blijft bestaan, maar de duur van een nieuwe uitkering wordt vanaf 2016 nooit langer dan de nieuwe maximale uitkeringsduur. Voorbeeld: werkeloos per dec 2016 = maximaal 34 maanden WW. Ook al had u 38 jaar opbouw. Wachtgeldregeling: aanvulling op de WW in tijd en/of duur. Per cao of zelfs per persoon verschillend. Let op: Of wachtgeld of ontslag/transitievergoeding. 23

24 Bijstand, IOAW en IOW Belast in box 1 52% 42% 42% WW Bijstand, IOW of IOAW 36,5% Loon 24

25 Bijstand, IOAW en IOW = 2 e vangnet 25

26 Bijstand Wanneer - Geen of weinig inkomsten (loon, winst, lijfrente, prepensioen) - Geen of weinig vermogen maximaal samenwonenden (bedragen 2015) Van de overwaarde mag u maximaal houden (u krijgt een lening van de gemeente) 26

27 Bijstand Hoogte Afhankelijk van leeftijd, situatie en andere inkomsten huishouden In 2015 netto per maand inclusief vakantiegeld 961 alleenstaand en met partner (kostendelersnorm) - In sommige gemeenten: eerst 4 weken zoekperiode (wachttijd) - U doet mee aan activiteiten van de gemeente om werk te vinden 27

28 IOAW en IOW* Bijstand IOAW IOW Leeftijd bij ontslag n.v.t. 50+ (<1965) 60+ * Inkomsten Eigen inkomsten Inkomsten partner Uitkeringen Werk 70% gekort Vermogen Spaargeld, auto etc. Overwaarde woning * WW-uitkering begint voor 1 januari

29 Dus Verder Ingang IOW en IOAW Na minimaal 3 maanden WW of loongerelateerde uitkering WGA Tot wanneer bijstand, IOW en IOAW? Tot aanvang AOW 29

30 Toeslagen Belast in box 1 52% 42% 42% Toeslagen Bijstand, IOW of IOAW 36,5% 30 Loon WW

31 Toeslagen Aanvragen bij Belastingdienst Huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag Bijvoorbeeld bovenop loon, WW of bijstand Aanvragen bij UWV Toeslagenwet: aanvulling inkomen tot sociaal minimum, als u al een uitkering van UWV krijgt Bijvoorbeeld bovenop WW Aanvragen bij gemeente Gemeentelijke bijdrage Bijvoorbeeld bovenop bijstand, IOW of IOAW 31

32 Toeslagen van Belastingdienst Aanvragen bij Belastingdienst op Huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag Inkomen en vermogen (ook van de partner) Ontvangt u al een toeslag? - Geef binnen 4 weken de wijziging van uw inkomen door Ontvangt u nog geen toeslag en daalt uw inkomen? - Misschien kunt u al een toeslag krijgen. Vraag zorg- en huurtoeslag 2014 uiterlijk voor september 2015 aan Ontvangt u een al een toeslag en ontvangt u een ontslagvergoeding? - Als het vermogen per 1 januari aanstaande meer dan is, dan daalt mogelijk de zorg- en huurtoeslag 32

33 Toeslagen van UWV Toeslagenwet Aanvragen - Binnen 6 weken na de start van de uitkering of Voor wie? - U krijgt een uitkering van UWV (zoals WW of WIA) en - Het inkomen is lager dan het sociaal minimum (hoeveel dat is, hangt af van uw leeftijd en leefsituatie) Leeftijd, leefsituatie en inkomsten (ook van de partner) Tip - Vraag bij wijzigingen zoals een daling van het inkomen van uw partner een toeslag aan 33

34 Toeslagen van gemeente Gemeentelijke regelingen Aanvragen bij gemeente Leeftijd, leefsituatie, inkomsten en vermogen (ook van de partner) Invulling verschilt per gemeente Voorbeelden - Aanvulling op de bijstandsuitkering - Bijdrage in de uitgaven voor wonen - Kwijtschelding van gemeente- en waterschapsbelasting - Bijzondere bijstand (voor noodgevallen zoals een kapotte wasmachine of voor medische kosten) 34

35 Dus Verder Weinig veranderingen Is dat alles? Toeslagen zijn complex, doelgroep wordt niet goed bereikt, misbruik gevoelig Daarom op lange termijn Kabinet wil de zolder opruimen. Belastingtoeslagen (en aftrekposten) = niet efficiënte rondpompen van belastinggeld. 35

36 AOW en pensioen AOW krijgt u van de overheid (SVB) Ontslag heeft geen gevolgen voor de AOW Pensioen krijgt u van uw pensioenfonds Ontslag heeft wel gevolgen voor het pensioen 36

37 Voor ontslag Belast in box 1 52% 52% 42% 42% 36,5% Loon 42% 24,1% 18,6% AOW + pensioen 37

38 Na ontslag Belast in box 1 52% 42% 42% Loon stopt Minder pensioen 36,5% Loon AOW + pensioen 38

39 Hoe hoog wordt het ouderdomspensioen? Stel, u bent 1 januari 2015 ontslagen. Hoe hoog is uw pensioen na ontslag? Kijk naar: Vanaf AOW leeftijd opgebouwd - Vanaf 62 tot AOW leeftijd - Vanaf AOW leeftijd - Vanaf 62 tot AOW leeftijd - Vanaf AOW leeftijd Hoe hoog is uw pensioen na ontslag? Hoeveel minder door ontslag? te bereiken opgebouwd

40 Doorbetaling pensioenpremie na ontslag Standaard stopt de pensioenopbouw bij ontslag Soms betaalt de werkgever na ontslag de premie door - Afspraak in het sociaal plan, in de cao of in de pensioenregeling (bijvoorbeeld ABP) - Individuele afspraak (onderhandelen!) U kunt misschien ook zelf de premie blijven betalen Vraag uw pensioenfonds of zelf doorbetalen kan en hoe lang dat mag - Bereken wat het kost en wat u er voor terugkrijgt (bij PFZW via of laat dit berekenen - U moet stoppen met zelf premie doorbetalen als u weer opnieuw bij een werkgever verplicht pensioen opbouwt 40

41 Prepensioen Belast in box 1 52% Prepensioen 42% 42% 36,5% Loon AOW + pensioen 41

42 Prepensioen Misschien heeft u prepensioen (bij PFZW: flexpensioen) Dit is tijdelijk inkomen voor uw AOW en ouderdomspensioen ingaan Prepensioen kan worden omgezet in ouderdomspensioen, u krijgt dan in plaats van prepensioen levenslang een beetje extra pensioen Bij sommige fondsen wordt prepensioen automatisch omgezet in extra ouderdomspensioen Het komt ook voor dat prepensioen verplicht wordt uitgekeerd als u niet meer werkt 42

43 Dus Verder Let op: Het UWV kort pensioen op de WW als dat pensioen is opgebouwd bij de werkgever van waaruit u werkeloos bent geworden. U kunt prepensioen eventueel omzetten in ouderdomspensioen dat ingaat vanaf de AOW-leeftijd. Mogelijk kunt u het later toch weer vervroegen. Of u mag vervroegen verschilt per pensioenfonds. 43

44 Financiële Planning 1. Wat heb ik, nu en straks? 2. Wat wil ik / wat heb ik nodig? 3. Wat zou ik kunnen doen? 44

45 Wat wil ik / wat heb ik nodig? Plannen start met weten wat u uitgeeft Wat heeft u nodig? Consumptie, vaste lasten, woonlasten, premies voor verzekeringen, Uitgaven inventariseren kan met pen en papier, maar ook online Wat heeft u nodig in 2015, , 2031,

46 Financiële Planning 1. Wat heb ik, nu en straks? 2. Wat wil ik / wat heb ik nodig? 3. Wat zou ik kunnen doen? 46

47 Wat zou ik kunnen doen? - Minder uitgaven - Meer/langer inkomsten 47

48 Wat zou ik kunnen doen? Scholing laten betalen Scholingsvoucher via UWV Subsidie voor een opleiding direct gericht op werk - Eenmalig - Opleiding van maximaal 1 jaar - Leeftijd minimaal 50 jaar - Maximaal bedrag van Alleen met toestemming van UWV Zie uwv.nl 48

49 Wat zou ik kunnen doen? Scholing zelf betalen Belasting terugkrijgen van studie- en scholingskosten - Alleen zelf betaalde kosten - Via aangifte inkomstenbelasting of voorlopige aanslag/teruggaaf Een voorbeeld: Studiekosten Drempel 250 Belastingaftrek Een partner? Dan belastingaftrek bij hoogste inkomen - Bij een belastingtarief van 42% krijgt u 420 terug (42% van 1.000). 49

50 Wat zou ik verder kunnen doen? Overbruggen - Ingang prepensioen - Lijfrente uitkeren - Ingang ouderdomspensioen vervroegen Let op! - Pensioen dat u heeft opgebouwd bij de werkgever door wie u bent ontslagen, wordt gekort op de WW - Levensloop of lijfrente-uitkering wordt niet gekort Pensioen, lijfrente en bijstand, IOW of IOAW - Inkomsten uit pensioen of lijfrente verlagen de uitkering(en) - Een lijfrentekapitaal moet u van de bijstand laten uitkeren, dit geldt niet voor pensioen 50

51 Wat zou ik nog meer kunnen doen? - Partner gaat (meer) werken Let op: inkomsten verlagen bijstand en IOAW, maar niet de WW of de IOW - Spaargeld opeten - Levenslooptegoed opeten. Ineens in 2015 uit laten keren is fiscaal aantrekkelijk (20% vrijstelling waarde per ) - Lijfrente uitkeren. Desnoods in 1 keer als het (bij 1 concern) minder is dan (2014) of in stukjes afkopen bij langdurige arbeidsongeschiktheid, U moet er wel belasting over betalen - Niet aflossen met de uitkering van uw kapitaalverzekering. Let op: dit mag niet altijd en kan risicovol zijn, win dus advies in - Fiscale middeling: misschien kunt u belasting terugkrijgen bijvoorbeeld over de ontslagvergoeding die zorgde dat het inkomen (in box 1) eerder piekte 51

52 Wat zou ik nog meer kunnen doen? - Spaargeld opeten - Levenslooptegoed opeten. Ineens in 2015 uit laten keren is fiscaal aantrekkelijk (20% vrijstelling waarde per ) - Lijfrente uitkeren. Desnoods in 1 keer als het (bij 1 concern) minder is dan (2014) of in stukjes afkopen bij langdurige arbeidsongeschiktheid, U moet er wel belasting over betalen - Niet aflossen met de uitkering van uw kapitaalverzekering. Let op: dit mag niet altijd en kan risicovol zijn, win dus advies in - Fiscale middeling: misschien kunt u belasting terugkrijgen bijvoorbeeld over de ontslagvergoeding die zorgde dat het inkomen (in box 1) eerder piekte 52

53 Wat zou ik nog meer kunnen doen? - Lijfrente uitkeren. Desnoods in één1 keer als het (bij één concern) minder is dan (2015) of in stukjes afkopen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. U moet er ook dan belasting over betalen. - Niet aflossen met de uitkering van uw kapitaalverzekering. Let op: dit mag niet altijd en kan risicovol zijn, win dus advies in - Fiscale middeling: misschien kunt u belasting terugkrijgen bijvoorbeeld over de ontslagvergoeding die zorgde dat het inkomen (in box 1) eerder piekte 53

54 Wat zou ik nog meer kunnen doen? - Niet aflossen met de uitkering van uw kapitaalverzekering. Let op: dit mag niet altijd en kan risicovol zijn, win dus advies in. - Fiscale middeling: misschien kunt u belasting terugkrijgen bijvoorbeeld over de ontslagvergoeding die zorgde dat het inkomen (in box 1) eerder piekte 54

55 Wat zou ik nog meer kunnen doen? - Fiscale middeling: misschien kunt u belasting terugkrijgen bijvoorbeeld over de ontslagvergoeding die zorgde dat het inkomen (in box 1) eerder piekte. 52% 42% 42% 36,25% Jaren 55

56 Dus Meer lezen Voor aftrek van scholingskosten en fiscale middeling, zie de site van de belastingdienst Kijk ook op de ledensite van PGGM voor meer informatie over bijvoorbeeld fiscale middeling De site van het UWV geeft informatie over de scholingsvoucher 56

57 Vergeet risico s arbeidsongeschiktheid en overlijden niet Loon WW Bijstand Prepensioen Pensioen IAOW/IOW? AOW Lijfrente? arbeidsongeschiktheid? overlijden? 57

58 Arbeidsongeschikt worden of overlijden Partner- en wezenpensioen Levenslang inkomen voor uw partner en tijdelijk inkomen voor uw kinderen na uw overlijden Arbeidsongeschiktheidspensioen Aanvullend inkomen bovenop WIA bij arbeidsongeschiktheid Premieovername bij arbeidsongeschiktheid Voorkomt lagere pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt wordt Deze voorzieningen stoppen zodra de premiebetaling stopt Vraag uw pensioenfonds of er een regeling is die u beschermt bij verlof en werkeloosheid 58

59 Wat kunnen wij voor u doen? Het is een warboel in mijn hoofd. Ik heb behoefte aan overzicht! Wat kunnen wij voor u doen? (tegen betaling) - Algemene en ingewikkelde informatie persoonlijk en begrijpelijk maken. - In kaart brengen hoeveel u na ontslag kunt uitgeven door het op een rijtje zetten van de inkomsten. - Dit geeft inzicht en overzicht waarmee u belangrijke beslissingen kunt nemen. Wat doen wij niet? - Wij verkopen geen (financiële) producten. Nooit gedaan ook. Het gesprek heeft onze ogen meer dan geopend! 59

60 Het is een warboel in mijn hoofd. Ik heb behoefteaan overzicht! voorbeeld 60

61 61 voorbeeld

62 Bedankt voor uw aandacht Wilt u financiële planning bij ontslag?

Financiële oplossingen bij stoppen met werken

Financiële oplossingen bij stoppen met werken Financiële oplossingen bij stoppen met werken voor werkgevers en werknemers die zijn aangesloten bij PFZW EIGEN INKOMEN VERGOEDING VAN DE WERKGEVER PFZW-pensioen Welke financiële oplossingen kunnen werkgevers

Nadere informatie

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen?

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen? Overbruggings- UITKERING Wilt u eerder met pensioen? Eerder met pensioen met een overbruggingsuitkering Wilt u niet tot uw 65e doorwerken maar eerder al met werken stoppen? En bent u vóór 1949 geboren?

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WAO voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WAO voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WAO voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WAO-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen? U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT Wat betekent WAO voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WAO-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Ik ben ontslagen, wat moet ik nu regelen?

Ik ben ontslagen, wat moet ik nu regelen? Deze denkhulp laat zien wat u moet regelen als u bent ontslagen. Dit gaat zowel over volledig ontslag als over gedeeltelijk ontslag, waarbij u van uw werkgever minder uren zou moeten gaan werken. De mate

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Ontslagen of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Ontslagen of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen? Ontslagen of baan opgezegd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Ontslagen of baan opgezegd? 3 2. Wat betekent ontslag voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 U bouwt geen ouderdomspensioen meer op 3 2.2

Nadere informatie

ONTSLAGEN of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

ONTSLAGEN of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen? ONTSLAGEN of baan opgezegd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Ontslagen of baan opgezegd? 3 2. Wat betekent ontslag voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1. U bouwt geen ouderdomspensioen meer op 3

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media. PNO pensioenregeling 1. MCO Sociaal plan en uw pensioen

Pensioenfonds PNO Media. PNO pensioenregeling 1. MCO Sociaal plan en uw pensioen Pensioenfonds PNO Media PNO pensioenregeling 1 MCO Sociaal plan en uw pensioen 1 Even voorstellen Rudi Brouwer Gertjan van den Hengel Media Pensioen Diensten (MPD) Uitvoerder van pensioenfonds PNO Media

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

U heeft Flexpensioen opgebouwd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft Flexpensioen opgebouwd. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft Flexpensioen opgebouwd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Flexpensioen 3 2. Wat betekent Flexpensioen voor u? 3 2.1 Eerder met pensioen 3 2.2 Hoogte van uw Flexpensioen 4 2.3 Vakantiegeld

Nadere informatie

U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft FLEXPENSIOEN opgebouwd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Flexpensioen 3 2. Wat betekent Flexpensioen voor u? 3 2.1. Eerder met pensioen 3 2.2. Hoogte van uw Flexpensioen 4 2.3. Vakantiegeld

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WIA voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WIA-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw Versie: mei 2017 Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw 1 Wat bpfbouw voor u regelt: sheet 3 t/m 5 Hoe uw geld wordt beheerd door bpfbouw: sheet 6 t/m 8 Pensioen de basis:

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog?

Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog? Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog? MontClair Seminar Pensioen Actueel 2015. 11 september 2014, Groot Kievitsdal Baarn Herman M. Kappelle Directeur Aegon Adfis Adviesgroep juridische en fiscale

Nadere informatie

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies 1 Presentatie voor medewerkers Philip Morris Holland B.V. Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies Augustus 2014 2 Agenda

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

SNS Online Pensioen Seminar Erik Beckers

SNS Online Pensioen Seminar Erik Beckers SNS Online Pensioen Seminar Erik Beckers SNS Bank - september 2012 uit onderzoek blijkt Wat doe je het liefst van de volgende vijf activiteiten? Naar de tandarts gaan Op vakantie gaan Examen doen Pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID PROGRAMMA Wet Werk en Zekerheid (WW, IOAW, IOW) Reparatie WW in cao Transitievergoeding Aanpassingen contractvormen SOCIAAL AKKOORD Ingangsdatum 1-1-2016; Maximumduur wordt 2 jaar,

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 Dat er een nieuwe regering is zal niemand zijn ontgaan. En dat de voorstellen verstrekkende gevolgen hebben ook niet. Het vervelende is dat we nu in een periode

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Versie: januari Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw

Versie: januari Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw Versie: januari 2018 Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw 1 Wat bpfbouw voor u regelt: sheet 3 t/m 5 Hoe uw geld wordt beheerd door bpfbouw: sheet 6 t/m 8 Pensioen de basis:

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Wat moet de werkgever weten als het privéleven van de werknemer verandert?

Wat moet de werkgever weten als het privéleven van de werknemer verandert? Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) maakt aan de hand van mogelijke gebeurtenissen pensioenvraagstukken inzichtelijk, voor werkgevers en werknemers. Veranderingen in de samenstelling van het huishouden

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis Onderdeel van Wft PE+ modules zijn actualiteiten. Dat zijn de meest recente ontwikkeling in het betreffende vakgebied. De minister heeft deze actualiteiten op 6 oktober

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu?

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? Versie: april 2013 AGENDA - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? De WW eisen 1: Belangrijkste eis: DOE ER ALLES AAN OM UIT DE WW TE BLIJVEN Referte eis: De WW eisen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn van een goed pensioenpakket. Premie inbrengen in combinatie met een uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het mogelijk

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

O N B E TA A L D V E R L O F E N U W I N KO M E N M A A RT

O N B E TA A L D V E R L O F E N U W I N KO M E N M A A RT Erratum Onderaan bladzij 12 ontbreekt de zin: Als de verlofperiode korter is dan 18 maanden, dan heeft het onbetaald verlof geen invloed op de hoogte en duur van uw WW-uitkering. ONBETAALD VERLOF EN UW

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten Uw pensioen in zicht 1 Kopje van een bepaalde lengte Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten UW PENSIOEN IN ZICHT 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens biedt deelnemers aan Pensioenregeling 2015 de mogelijkheid

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de groothandel in bloemen en planten werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

U gaat minder verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat minder verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat minder verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 3 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 U bouwt minder ouderdomspensioen op 3 2.2

Nadere informatie

Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen. Pagina. Bijna met pensioen

Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen. Pagina. Bijna met pensioen Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen Pagina Bijna met pensioen Voorwoord Misschien droomt u van verre reizen of heeft u straks eindelijk tijd om uw oude hobby weer op te pakken. Maar het kan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode vóór en ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode vóór en ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode vóór en ná uw Aanvulling van partnerpensioen en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend loon. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Zou u het de laatste jaren vóór uw pensioen ook al rustiger aan willen doen? Dan is de regeling 80-85-85 wellicht wel iets voor u

Zou u het de laatste jaren vóór uw pensioen ook al rustiger aan willen doen? Dan is de regeling 80-85-85 wellicht wel iets voor u Zou u het de laatste jaren vóór uw pensioen ook al rustiger aan willen doen? Dan is de regeling 80-85-85 wellicht wel iets voor u De Stichting Fonds Collectieve Belangen voor het Kartonnage- en Flexibele

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. 11 december 2007

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. 11 december 2007 De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro 11 december 2007 Wat is pensioen? Wat is Pensioen? Een uitkering bij: Ouderdom (65 jaar) Overlijden Arbeidsongeschiktheid (tot 65 jaar)

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 3 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

PRINSJESDAG Roelof van Marrum

PRINSJESDAG Roelof van Marrum Welkom bij PRINSJESDAG Roelof van Marrum INHOUD Fiscaal Arbeidsrecht Sociale verzekeringen Pensioen Page 2 Visma op Reis! 19.09.2013 Even voorstellen Roelof van Marrum, wonende in Franeker (Friesland)

Nadere informatie

Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD

Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD Welkom bij SPD U werkt net (of opnieuw) als dierenarts in loondienst of u bent onlangs een eigen praktijk gestart. Een goed moment om stil te staan bij uw pensioen. Als

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie