Overal NaSk 1-2 vwo / gymnasium Uitwerkingen Hoofdstuk 2 Licht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overal NaSk 1-2 vwo / gymnasium Uitwerkingen Hoofdstuk 2 Licht"

Transcriptie

1 Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium Uitwerkingen Hoofdstuk 2 Licht 2.1 Licht en zicht A1 Het voorwerp weerktst licht dt drn in je oog terechtkomt. b Nee, de mn is geen lichtbron. De mn zendt zelf geen licht uit, mr weerktst licht vn de zon. Het licht vn de mn is dus geen direct, mr indirect licht. c Een schduw ontstt op een plek wr geen licht komt doordt zich een voorwerp tussen de lichtbron en die plek bevindt. d Je ziet lichtstrlen ls er licht vn de lichtstrl in je oog komt, doordt vocht- of stofdeeltjes licht weerktsen. A2 Strlen die uit je oog komen wrmee je kunt zien b Het zich verpltsen vn licht vn de ene plek nr de ndere plek B3 De lmp dichter bij je hnd houden, of je hnd en de lmp verder vn het ppier houden. b Als je je hnd dicht bij het ppier houdt, dn lopen de rndstrlen bijn recht en is de schduw ongeveer even groot ls je hnd, zols in de figuur. B4 fstnd = ,28 = meter b Controleren: licht vn de zon doet er iets meer dn 8 minuten over om bij de rde te komen. fstnd = 150 miljoen km = meter tijd = = 500 seconden seconden = 500 = 8,3 min 60 J, de uitsprk is juist. c Licht dt vnf de mn in je oog komt, komt oorspronkelijk vn de zon. Het licht moet iets verder dn lleen nr de rde, dus het doet er iets lnger over dn de ruim 8 minuten. d Dit is de fstnd die het licht in één jr flegt. e 4,23 lichtjr =? meter In één jr legt het licht = meter f. 4,23 lichtjr = 4, = meter Noordhoff Uitgevers Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium uitwerkingen hoofdstuk 2 1

2 B5 b Ann krijgt vn de lmp geen direct licht in hr ogen omdt er geen lichtstrlen vn de lmp direct in hr ogen komen. c Ann krijgt indirect licht in hr ogen vi bijvoorbeeld het boek. B6 b De schduw is groter ls het scherm verder weg stt omdt de rndstrlen dn schuiner lopen. c De schduw is kleiner ls A verder vn het voorwerp stt omdt de rndstrlen dn meer prllel lopen. d e A 16 mm, B 13 mm f De schduw vn lmp A is groter omdt deze dichter bij het voorwerp stt. g Het donkergrijze gedeelte vn het scherm is de kernschduw, de lichtgrijze gedeeltes zijn de hlfschduw. h Als je oog boven de kernschduw zit, dn kun je lichtbron A zien. Het voorwerp houdt licht vn bron B tegen, wrdoor er een schduw is op de plek vn je oog. Bron B kun je dus niet zien. Noordhoff Uitgevers Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium uitwerkingen hoofdstuk 2 2

3 B7 Leerling 1, 3, 4 en 6 kunnen ongehinderd meekijken. Voor leerling 5 blokkeert het hoofd vn leerling 2 de lichtstrlen vnf het scherm. C8 b Nee, Ans kn de bezoeker niet zien. c Zie de tekening bij. d J, Ans kn Willem zien. e Zie de tekening bij. f J, Willem kn de bezoeker zien. g De bezoeker kn Willem zien, mr kn Ans niet zien. Als er lichtstrlen vn de bezoeker nr Willem kunnen, dn kunnen er ook lichtstrlen vn Willem nr de bezoeker. En ls er geen lichtstrlen vn de bezoeker nr Ans kunnen, dn kunnen er ook geen lichtstrlen vn Ans nr de bezoeker. C9 Er verndert dn niets, omdt je het uiteinde vn de tl-buis kunt opvtten ls een puntbron gezien de richting wrin hij schijnt ten opzichte vn wr jij bent. De rndstrlen vn de tlbuis komen overeen met de strlen voor een puntbron. b Als je vnuit een punt P in de hlfschduw en dicht bij de kernschduw zichtlijnen tekent nr de tl-blk, dn zie je dt dr slechts licht komt vn een klein deel vn de tl-blk. Doe je hetzelfde vnuit een punt Q verder vn de kernschduw, dn komt dr licht vn een groter deel vn de tl-blk. Het is in Q dus lichter dn in P. Noordhoff Uitgevers Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium uitwerkingen hoofdstuk 2 3

4 C10 eigen ntwoord (ctief:, c, f, h; pssief: b, d, e, g, i, j) C11 Als je verder vn de lmp komt, wordt de schduw lnger. Schduw 1 en 2 zullen dus lnger worden. b Om schduw 3 even groot te houden, moet de triner op dezelfde fstnd blijven vn de lmp die de schduw mkt. Hij moet drom op de denkbeeldige cirkel lopen met de lichtmst linksboven ls middelpunt. c De twee lichtstrlen vn de lmp geven de rnden n wr kernschduw en hlfschduw ontstt. De totle lengte vn kernschduw en hlfschduw is ongeveer 4 meter. +12 De fstnd die het licht moet fleggen is = m. Als het tndwiel 1640 toeren mkt per minuut, dn zijn dt er 1640 / 60 = 27,3 per seconde. Over één toer doet het tndwiel 1 / 27,3 = 0,0366 seconden. De tijd die voor de meting gebruikt wordt is de tijd die het tndwiel nodig heeft om één tndje voorbij te lten drien. Dt komt overeen met 0,0366 / 720 = 0,00005 seconden. De snelheid is: = m/s 0, nieuw oud b 100% = 100% = 6,9% oud c Veelvouden vn 1640 toeren per minuut voldoen. Bijvoorbeeld tweeml zo snel. Het tndwiel drit dn precies twee tndjes door in de tijd dt het licht op en neer nr de spiegel gt. d Voor een kleinere fstnd is een kleinere tijd nodig, dus een groter toerentl. 2.2 Vlkke spiegels A13 virtueel b Een spiegelbeeld bestt niet echt: het lijkt chter de spiegel te liggen, mr ls je chter de spiegel kijkt, dn is het er niet. A14 Het spiegelbeeld komt even ver chter de spiegel te liggen ls dt het voorwerp er voor stt. b De hoek wrmee de lichtstrl de spiegel rkt, is gelijk n de hoek wrmee de lichtstrl de spiegel verlt. B15 figuur A Noordhoff Uitgevers Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium uitwerkingen hoofdstuk 2 4

5 B16 b B17 + b Teken eerst de lijn vn het spiegelbeeld vn de vlg nr het oog vn Aniek. Teken dn de lichtstrl vn de echte vlg nr het punt wr de lijn vnf het spiegelbeeld uit het wter komt. De tekening is ter beoordeling vn de docent. Noordhoff Uitgevers Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium uitwerkingen hoofdstuk 2 5

6 B18 b c d j e het spiegelbeeld f Noordhoff Uitgevers Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium uitwerkingen hoofdstuk 2 6

7 19 Teken eerst de lijnen vn het spiegelbeeld vn de lmp nr de rnden vn de spiegel. Teken dn de lichtstrlen vn de echte lmp nr de rnden vn de spiegel. Voor L1: Voor L2: b Henk kn een lmp in de spiegel zien ls het weerktste licht vn de lmp in zijn ogen terechtkomt. Dit is bij L2 wel het gevl, mr bij L1 niet. C20 b Dit spiegelbeeld vn Henk bestt niet echt. Het is een virtueel beeld. c Henk kn zijn eigen spiegelbeeld niet zien, wnt tussen hem en het spiegelbeeld stt geen spiegel. Noordhoff Uitgevers Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium uitwerkingen hoofdstuk 2 7

8 d e Het spiegelbeeld kn lleen lmp 2 zien. f De rnden vn dit gebied zijn zichtlijnen, omdt het gt om de lichtstrlen die bij Henks ogen kunnen komen. g Het gezichtsveld vi een spiegel kun je vinden door het beeld vn de wrnemer te tekenen, en vervolgens zijn zichtlijnen te tekenen. C21 boven b rechts c chter d C C22 b In de linker situtie zijn links en rechts verwisseld. De groene lichtstrl komt de periscoop links vn de rode lichtstrl binnen, mr komt er rechts vn de rode lichtstrl uit. +23 Als je vn binnen nr de tekst op de rmen kijkt, dn zie je de tekst gespiegeld. Als je nu vi een spiegel kijkt, worden de letters nogmls gespiegeld en krijg je de oorspronkelijke letters weer terug. 2.3 Gebogen spiegels A24 Joep heeft de richting vn de lichtstrlen niet ngegeven met pijlen. Dit kn nu een divergente bundel zijn vn links nr rechts, of een convergente bundel vn rechts nr links. A25 divergeert, groter Noordhoff Uitgevers Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium uitwerkingen hoofdstuk 2 8

9 B26 divergente b evenwijdig B27 B28 b De bundel is niet lleen nr beneden gericht, mr is ook minder divergent geworden. De bundel is dus meer op de tfel gericht dn eerst. B29 Toeschouwer 1, 3 en 4 kunnen het spiegelbeeld vn het voorwerp volledig zien. C30 b divergent, minder sterk, divergent, convergerende Noordhoff Uitgevers Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium uitwerkingen hoofdstuk 2 9

10 c Omdt nders de helft vn het licht de ndere knt op gt, nu wordt dt weerktst zodt dit licht ook bijdrgt n de lichtbundel. Drnst convergeert de spiegel de bundel, zodt de lichtintensiteit hoger is. C31 De bundel wordt evenwijdig gemkt. Om de bundel te convergeren is een holle spiegel nodig. b Een evenwijdige bundel is verder te zien, omdt het licht zich bij een divergerende over een steeds groter oppervlk verspreidt en zo dus minder intens wordt. Een convergerende bundel wordt op zekere fstnd een divergerende bundel; ook dn wordt de lichtintensiteit kleiner. Alleen bij een evenwijdige bundel blijft de lichtintensiteit constnt op wt verliezen door bsorptie in de lucht n. c Met een vuurtoren wil je ver kunnen schijnen. De lichtintensiteit neemt weer f ndt de strlen bij elkr gekomen zijn. Vnf dt punt heb je weer te mken met een divergente bundel, die niet zo ver te zien is op zee. C32 + b + c d Je kunt voorkomen dt er een dode hoek is, door de buitenspiegel te voorzien vn een klein bol gedeelte. Dt bolle gedeelte vergroot het gezichtsveld. Dit heet een dodehoekspiegel. C33 b Als jij het gezicht vn de chuffeur vi de spiegel kunt zien, kn hij jou ook zien. C34 Het wteroppervlk is niet vlk. Doordt het wter golft, weerktst het licht vnuit verschillende richtingen nr je ogen, zols in de figuur hieronder. b Omdt er licht vnuit veel richtingen wordt weerktst, komt er in totl veel licht jouw knt op vi de spiegeling. Noordhoff Uitgevers Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium uitwerkingen hoofdstuk 2 10

11 +35 b c d +36 b Het licht vn de lntrnpl wordt in dezelfde richting weerktst wr het vndn komt: terug nr de lntrnpl. De kns dt dit precies overeenkomt met de richting vn wr jij kijkt is erg klein. Drom is het belngrijk om je eigen fietslmp n te zetten. c Als op de spiegel in de tekening hierboven een lichtstrl binnenvlt die niet in het vel vn het ppier ligt, mr vn onder komt, wordt deze niet in de goede richting weerktst. Er is een derde spiegel nodig die licht dt in of uit het ppier komt in de goede richting weerktst. d Als er een gewone vlkke spiegel op de mn stond, zou lleen een lserstrl die precies loodrecht op die spiegel wordt geschenen terugkomen. Omdt de mn zo ver weg stt, wordt zelfs een hele kleine fwijking enorm uitvergroot. Noordhoff Uitgevers Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium uitwerkingen hoofdstuk 2 11

12 e Het licht wordt ltijd in de tegenovergestelde richting vn de invlsrichting gereflecteerd, onfhnkelijk vn de invlshoek. Ze zijn vk groen, net ls echte kttenogen. 2.4 Kleuren mken A37 rood, groen en bluw b Door rood, groen en bluw te mengen kun je lle kleuren mken. A38 Als wit licht door een prism gt, breekt het licht. Je ziet dn kleurschifting, doordt de ene kleur meer knikt dn de ndere. B39 Een kleurfilter lt voorl één kleur uit het kleurenspectrum door en neemt de ndere kleuren licht op. b Als je een bluw filter voor een rode lmp pltst, dn bsorbeert het filter lle kleuren licht behlve bluw. Het rode licht komt er niet doorheen, het filter ziet er zwrt uit. B40 RGB = rood, groen, bluw C41 Noordhoff Uitgevers Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium uitwerkingen hoofdstuk 2 12

13 b + c C42 Additief mengen = mengen door toevoeging vn meerdere kleuren. b Deze kleuren zijn helderder, omdt ze bestn uit twee primire kleuren en er dus meer licht is toegevoegd om de kleur te mken dn bij de primire kleuren rood, groen en bluw. c Geel bsorbeert bluw licht, mgent bsorbeert groen licht. Alleen het rode licht wordt door beide gereflecteerd. Het mengsel is rood. d Door meer kleuren verf toe te voegen, zorg je ervoor dt er minder kleuren licht weerktst worden. Deze substrheer je vn het witte licht dt erop vlt en weerktst hd kunnen worden. e cyn, mgent, yellow en key (blck) C43 De kleur die je ziet, ontstt doordt lichtkleuren mengen. b De pointillist heeft de zwrte verf nodig om kleuren donkerder te mken. c J, RGB zijn de primire kleuren voor licht. Zwrt is nodig om de kleuren donkerder te mken. d Deze schilder heeft minstens cyn, mgent, geel en zwrt nodig. +44 receptor R G B uv lichtkleur R + G + B + uv b Zie in de tbel bij. c Een vogel of reptiel ziet geen verschil tussen wit licht en uv-licht. In beide gevllen is er respons in lle receptoren. Een vogel of reptiel ziet wel verschil tussen (R + G + B) en uvlicht, wnt bij (R + G + B) is er geen respons in de uv-receptor. d Je kunt geen uv-licht zien, wnt je hebt dr geen receptor voor in je oog. (R + G + B + uv)- licht kun je wel zien, omdt je receptoren hebt voor R, G en B. e Je ziet geen verschil tussen wit licht en R + G + B, omdt je geen uv-receptor hebt. f De kmeleon heeft voldoende kleurpigmenten om voor ons lle zichtbre kleuren te mken. Voor vogels en reptielen heeft hij niet voldoende kleurpigmenten, omdt er geen uvpigmenten zijn. g De functie vn het witte pigment is om kleuren lichter te mken zodt de kmeleon niet fsteekt tegen heldere chtergronden. h De functie vn het donkere pigment om kleuren donkerder te mken zodt de kmeleon niet fsteekt tegen donkere chtergronden. Noordhoff Uitgevers Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium uitwerkingen hoofdstuk 2 13

14 2.5 Kleuren zien A45 Het grsveld is groen, het bsorbeert rood en bluw licht. b Het grsveld reflecteert groen licht. B46 Je pupil is zwrt, omdt hij geen licht weerktst. B47 De Nederlndse vlg is rood, wit en bluw. De kleuren rood en wit op de vlg weerktsen het rode licht. Het bluw weerktst geen licht. Drom zl de vlg er uitzien ls rood, rood en zwrt. B48 Nee, de letters en het etiket weerktsen beide lleen het ornje licht zodt er geen verschil is tussen letters en chtergrond. b zwrt c een groen schrift met een groen etiket met zwrte letters B49 B C50 Dt mkt niets uit, wnt de hoeveelheid licht vn buiten is in beide situties gelijk. b In de kmer met witte wnden, wnt de witte wnden weerktsen meer licht dn de zwrte wnden. Drdoor is je boek beter te lezen. C51 Dr mg de politie niet op vertrouwen. Als er lleen ornje-geel licht is, zijn dt de enige kleuren licht die weerktst kunnen worden. Hierdoor is het niet mogelijk om onderscheid te mken tussen bluw en groen. C52 Je gele pk weerktst kleuren die smen geel vormen. Net zols bij de bnn zou dt gn om geel licht of een mengsel vn rood en groen licht. Voorl bluw licht wordt gebsorbeerd. Je zult er drom zwrt uitzien in bluw licht ls je een geel pk drgt. b Als de kleurfilters onhndig gekozen zijn, kunnen beplde voorwerpen veel te donker zijn. C53 Nee, verschillende kleuren zullen veel rood licht weerktsen, bijvoorbeeld rood en ornje, of weinig rood licht weerktsen, bijvoorbeeld bluw en groen. Het is veiliger om verschillende symbolen in dezelfde kleur te gebruiken. b Hij moet voorl niet met rood schrijven op een witte ondergrond, wnt beide weerktsen in deze situtie lléén rood licht en zijn dus niet vn elkr te onderscheiden. +54 Als je dieper in zee komt, zl er ls eerste minder rood licht nwezig zijn, drn steeds minder groen, enzovoort. Dicht onder het oppervlk zie je het dglicht nog ls wit. Zodr rood licht door het wter gebsorbeerd wordt, zie je dglicht ls bluw-groen. Wnneer je nog dieper komt, bsorbeert het wter het groene licht. Drdoor zie je het dglicht ls bluw. +55 blderen vn de bomen: groen stmmen vn de bomen: beige shirts vn de mensen: wit licht vn de video: prs b Je weet het niet zeker, omdt er mengkleuren bestn en deze zijn niet f te leiden uit de foto, omdt je ogen lleen het eindresultt wrnemen. Noordhoff Uitgevers Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium uitwerkingen hoofdstuk 2 14

15 2.6 Spiegelbeelden A56 Een bolle spiegel, om het gezichtsveld te vergroten b Een holle spiegel, om de bundel te convergeren c Een holle spiegel, om de bundel evenwijdig te mken d Een holle spiegel, om het beeld te vergroten e Een bolle spiegel, om gezichtsveld te vergroten f Een holle spiegel, om de bundel evenwijdig te mken B57 b Het spiegeltje zou hol moeten zijn, om het beeld te vergroten. B58 Het is een bolle spiegel, wnt je ziet een verkleind beeld vn de uto. b Het doel vn de spiegel is om de bestuurder een beter verkeersoverzicht te geven. C59 Zols in de tekening is te zien komt de lichtstrl rechts vn boven. In een vlkke, horizontle spiegel komen de invllende lichtstrlen ltijd vn beneden. Moeder kn met een bolle spiegel een gebied zien dt met een vlkke spiegel niet zichtbr is en ziet dus een groter gebied. b Objecten die je ziet vi de spiegel zijn dichterbij dn ze lijken te zijn. c De bolle spiegel heeft weliswr een groter gezichtsveld, mr je ziet er lles kleiner in. De uto s die je in deze spiegel ziet, zien er kleiner uit en lijken drdoor verder weg. d Het kn gevrlijk zijn ls je denkt dt een uto nog ver weg is, terwijl hij zich in werkelijkheid l dichterbij bevindt. Noordhoff Uitgevers Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium uitwerkingen hoofdstuk 2 15

16 +60 b Zols je kunt zien, ligt het beeld dichter bij de spiegel dn het voorwerp, dus b < v. Drnst is het beeld kleiner, de spiegel verkleint. De spiegel heeft een groter gezichtsveld, wnt vn kleine beelden pssen er meer in hetzelfde vlk. Noordhoff Uitgevers Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium uitwerkingen hoofdstuk 2 16

17 Oefentoets 1 onjuist 2 juist 3 juist 4 onjuist 5 onjuist 6 juist 7 Strl 2 is juist getekend, wnt drvoor geldt dt de hoek vn invl gelijk is n de hoek vn terugktsing. 8 violet, bluw, groen, geel, ornje, rood 9 De spiegel is om de lichtbundel goed te kunnen richten en om te zorgen dt licht dt nr chter schijnt ook nr voren wordt gericht. 10 De spiegel is gebogen om de divergente bundel smen te brengen. 11 Met lichtfilters kun je kleuren mken, wnt een kleurfilter lt voorl één kleur door en neemt de ndere kleuren op Noordhoff Uitgevers Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium uitwerkingen hoofdstuk 2 17

18 14 kleiner gezichtsveld 15 groter Het licht vn de zon bestt op rde uit vrijwel evenwijdige strlen. Ze komen uit één richting, zodt er geen hlfschduwen ontstn. 19 De fotogrf moet die vlkken of prsols zo opstellen dt de pltsen wr kernschduw zou ontstn, nu toch belicht worden. 20 De schduwen worden minder scherp, doordt er licht gereflecteerd wordt vi deze oppervlkken of prsols. 21 De getekende strlen zijn lichtstrlen, wnt ze geven n wr het licht nrtoe gt vnuit de twee lmpen. 22 Dt komt doordt rood en groen licht smen geel mkt. Op sommige pltsen op het scherm vlt groen en rood licht. 23 Noordhoff Uitgevers Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium uitwerkingen hoofdstuk 2 18

19 24 Het geel ontstt door dditieve kleurmenging, wnt hier worden kleuren licht gemengd (en geen verfstoffen) De spiegel is een holle spiegel, wnt ls je jezelf niet heleml in de spiegel kunt zien is het gezichtsveld klein. Noordhoff Uitgevers Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium uitwerkingen hoofdstuk 2 19

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Faculteit Biomedische Technologie Tentamen OPTICA (8N040) 15 augustus 2013, 9:00-12:00 uur

Faculteit Biomedische Technologie Tentamen OPTICA (8N040) 15 augustus 2013, 9:00-12:00 uur Fculteit Biomedische Technologie Tentmen OPTICA (8N040) 15 ugustus 013, 9:00-1:00 uur Opmerkingen: 1) Lijsten met de punten toegekend door de corrector worden op OASE gepubliceerd. De ntwoorden vn de opgven

Nadere informatie

Examen VWO 2012. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO 2012. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exmen VWO 2012 tijdvk 1 woensdg 16 mei 13.30-16.30 uur wiskunde B Bij dit exmen hoort een uitwerkbijlge. Dit exmen bestt uit 17 vrgen. Voor dit exmen zijn mximl 78 punten te behlen. Voor elk vrgnummer

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm.

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm. Psser en irkel Verkennen Opgve 1 Op de foto hiernst wordt met ehulp vn een psser een irkel getekend. Pk jouw psser en mk de fstnd tussen de psserpunten 3 m. Teken een punt M en zet drin de stlen punt vn

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten DE HUID 1 Bouw en functie O: 12/1 Wt is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede ntwoorden n. weinig slp uitenlucht goede voeding ontspnning veel fruit eten innen zitten ptt met myonise eten in

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

K4 Relativiteitstheorie

K4 Relativiteitstheorie K4 Reltiviteitstheorie Ruimtetijd vwo Uitwerkingen bsisboek K4. INTRODUCTIE 2 3 De golflengte vn rdiostrling is groter dn die vn liht. b Uit λ f volgt dt de frequentie vn de fotonen vn rdiostrling lger

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Emen VW 20 tijdvk woensdg 8 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B Bij dit emen hoort een uitwerkbijlge. chter het correctievoorschrift is een nvulling opgenomen. Dit emen bestt uit 8 vrgen. Voor dit emen zijn miml

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

wiskunde B pilot vwo 2015-I

wiskunde B pilot vwo 2015-I wiskunde B pilot vwo 05-I Formules Goniometrie sin( tu) sintcosu costsinu sin( tu) sintcosu costsinu cos( tu) costcosusintsinu cos( tu) costcosusintsinu sin( t) sintcost cos( t) cos tsin t cos t sin t

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

1.0 Voorkennis. Voorbeeld 1:

1.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: 1.0 Voorkennis Voorbeeld 1: 4 2 4 2 8 5 3 5 3 15 Als je twee breuken met elkr vermenigvuldigd moet je de tellers en de noemers vn beide breuken met elkr vermenigvuldigen. Voorbeeld 2: 3 3 1 5 4 8 3 5 4

Nadere informatie

Opbouw van het boek: overzicht

Opbouw van het boek: overzicht Opbouw vn het boek: overzicht Opbouw vn het boek: overzicht Deel I: intuïtief Deel II: rigoureus 8: Limieten en continuïteit omschrijving en definities limieten berekenen smptoten continuïteit onderzoeken

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

OP GETAL EN RUIMTE KUN JE REKENEN

OP GETAL EN RUIMTE KUN JE REKENEN OP GETAL EN RUIMTE KUN JE REKENEN Welke wiskunde moet ik kiezen? Dit jr moet je gn kiezen welke wiskunde je wilt gn volgen in de bovenbouw. Hieronder kun je lezen wt wiskunde A, en D inhouden. Wiskunde

Nadere informatie

Rekenregels van machten

Rekenregels van machten 4 Rekenregels vn mchten Dit kun je l 1 mchten met een ntuurlijke exponent berekenen mchten met een gehele exponent berekenen 3 terminologie in verbnd met de mchtsverheffing correct gebruiken Test jezelf

Nadere informatie

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN III - 1 HOODSTUK 3 MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN De kennis vn het moment vn een krcht is nodig voor het herleiden vn een krcht en een krchtenstelsel, voor het (nlytisch) smenstellen vn niet-snijdende

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 4 6 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 4 6 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 4 6 november 2012 lgemeen nieuws Een leuk boek voor Los De boekenctie voor Los ws een groot succes! Niet lleen omdt er zoveel blije mensen met een stpel boeken onder hun rm nr huis konden

Nadere informatie

Iepen en iepziekte. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer. Colofon. Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Haag

Iepen en iepziekte. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer. Colofon. Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Haag Gemeente Den Hg Dienst Stdsbeheer Colofon Iepen en iepziekte Uitgve Gemeente Den Hg Dienst Stdsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Hg Vormgeving Teres Jonkmn (BNO) Druk Fcilitire dienst - Multimedi Deze brochure

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen Verhuisgids met hndige tips wij leveren grtis bel ons en bestel Jij verhuist mkkelijk en snel met stpelbre dozen Wij pikken op wnneer je dt wil Inhoudstfel 4 6 10 Checklist 2 3 3 Oude Huis Nieuwe Huis

Nadere informatie

Routeplanning middels stochastische koeling

Routeplanning middels stochastische koeling Routeplnning middels stochstische koeling Modellenprcticum 2008 Stochstische koeling of Simulted nneling is een combintorisch optimlistielgoritme dt redelijke resultten geeft in ingewikkelde situties.

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B Moderne wiskunde: erekenen zwrtepunt vwo B In de edities 7 en 8 ws er in de slotdelen vn VWO B ruimte genomen voor een prgrf over het erekenen vn een zwrtepunt. In de negende editie is er voor gekozen

Nadere informatie

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)²

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)² Merkwrdig producten: Het kwdrt vn een tweeterm + (+)² Even herhlen Wnneer een getl of een lettervorm met zichzelf vermenigvuldigd wordt, dn duid je dt n door dt getl of die lettervorm één keer te schrijven

Nadere informatie

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk Anvulling oefenoek rijewijs B 19 e druk Deze nvulling is noodzkelijk geworden door npssingen ij het CBR en vernderingen in de wetgeving. Met deze nvulling ij het oek ent u weer up to dte. Tijdens of n

Nadere informatie

Krommen en oppervlakken in de ruimte

Krommen en oppervlakken in de ruimte (HOOFDSTUK 60, uit College Mthemtis, door Frnk Ares, Jr. nd Philip A. Shmidt, Shum s Series, MGrw-Hill, New York; dit is de voorereiding voor een uit te geven Nederlndse vertling). Krommen en oppervlkken

Nadere informatie

AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE)

AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE) OWNER S MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE) Voor lgemeen publiek gebruik Binnenpprt RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

opgaven formele structuren procesalgebra

opgaven formele structuren procesalgebra opgven formele struturen proeslger Opgve 1. (opgve 3.3.7 op p.97 vn het ditt 2005) Een mier moet vn links voor onder nr rehts hter oven op een kuus, met ties (rehts), (hter), en (oven). Uitwerking vn opgve

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1994 1995 : Eerste Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1994 1995 : Eerste Ronde. Vlmse Wiskunde Olmpide 994 995 : Eerste Ronde De eerste ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen, opgemkt door de jur vn VWO Het quoteringsssteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 punten Per goed ntwoord

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

ELECTRONIC ALARMS MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M. Imarchi

ELECTRONIC ALARMS MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M. Imarchi MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M Imrchi sono di proprietà dellpiaggio &CS.p.. www.piggio.com V.leR.Piggio,25-56025 PONTEDERA (PI) ELECTRONIC ALARMS BY INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

De standaard oppervlaktemaat is de vierkante meter. Die is afgeleid van de standaard lengtemaat, de meter.

De standaard oppervlaktemaat is de vierkante meter. Die is afgeleid van de standaard lengtemaat, de meter. Opgve 1 Dit is een roosterord. Elk roosterhokje is 5 m ij 5 m. Hoeveel edrgt de oppervlkte vn dit ord? Opgve 2 Welke oppervlktemten ken je l? Noem er zoveel mogelijk. De oppervlkte-eenheid is de vierknte

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Antwoorden Doeboek 21 Kijk op kegelsneden. Rob van der Waall en Liesbeth de Clerck

Antwoorden Doeboek 21 Kijk op kegelsneden. Rob van der Waall en Liesbeth de Clerck Antwoorden Doeboek 1 Kijk op kegelsneden Rob vn der Wll en Liesbeth de Clerk 1 De 3 4 ) 5 Een 6 Als 7 8 ) 9 De Nee, lle punten die 1 entimeter vn het midden liggen, liggen op de irkel. gevrgde figuur bestt

Nadere informatie

Meet de lengte en de breedte van de rechthoek.

Meet de lengte en de breedte van de rechthoek. M15 Rechthoek en lk 692 E Je kunt hieronder eenvoudig de oppervlkte vn een rechthoek vinden door de ruitjes te tellen. Elk ruitje is 1 cm². Hoe groot is de oppervlkte vn deze rechthoek?... 693 B Bereken

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde. 1 Vlmse Wiskunde Olymide 1985-1986: Tweede Ronde De tweede ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen Het quoteringssysteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 unten Per goed ntwoord krijgt hij of zij 4

Nadere informatie

Route J. Een gier heeft naar verhouding een lange nek. Wat is het voordeel hiervan? vale gier

Route J. Een gier heeft naar verhouding een lange nek. Wat is het voordeel hiervan? vale gier Route J 1 Vle gieren Over het lgemeen zijn gieren niet bepld de meest geliefde dieren. Hun kle kop en hls en hun gedrg zijn dr vk de oorzk vn. Welke reden kun je bedenken voor het feit dt op de kop en

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN ELEMENTAIR ALGEBRAÏSCH REKENEN Een zelfhulpgids voor letterrekenen Rekenregels Uitgewerkte voorbeelden

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 bcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 Algemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Krant. Lees alles over... HET ALLERBESTE IN KUNSTSTOF

Krant. Lees alles over... HET ALLERBESTE IN KUNSTSTOF Krnt Lees lles over... KUNSTSTOFKRANT IS N UITGAV VAN KunststofBoulevrd NDRLAND DURN SCHUIFPUIN VRANDA S DAKKAPLLN KUNSTSTOF KOZIJNN HT ALLRBST IN KUNSTSTOF Miniml Onderhoud, Optiml Comfort. GRATIS PRIJSOPGAV!

Nadere informatie

Welke van de volgende beweringen over de kromme snavel is of welke zijn juist voor jonge flamingo's? Maak het hokje met een juiste bewering zwart.

Welke van de volgende beweringen over de kromme snavel is of welke zijn juist voor jonge flamingo's? Maak het hokje met een juiste bewering zwart. Route I 1 Flmingo's Flmingo's zeven met hun kromme snvel voedsel uit het wter. Jonge flmingo's heen een rehte snvel. De jonge dieren zeven niet zelf voedsel uit het wter, mr worden door de ouders gevoerd.

Nadere informatie

AFRIKA RAPPORT www.burgerszoo.nl

AFRIKA RAPPORT www.burgerszoo.nl AFRIKA RAPPORT Je gt op ontdekkingstoht nr de Afriknse dieren die in het Prk en in de Sfri vn Koninklijke Burgers Zoo leven. Bentwoord lle vrgen en hl je Afrik Rpport! Wrttenzwijnen Welkom in Burgers Prk!

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

Extra oefenopgaven licht (1) uitwerkingen

Extra oefenopgaven licht (1) uitwerkingen Uitwerking van de extra opgaven bij het onderwerp licht. Als je de uitwerking bij een opgave niet begrijpt kun je je docent altijd vragen dit in de les nog eens uit te leggen! Extra oefenopgaven licht

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie

Abnormale verdachte (niet accidentele, intentionele) letsels en afwijkingen

Abnormale verdachte (niet accidentele, intentionele) letsels en afwijkingen hoofdstuk 10 Anormle verdchte (niet ccidentele, intentionele) letsels en fwijkingen 10.1 Inleiding Eenderde vn de letsels evindt zich op een voor een letsel ongeruikelijke plek, zols de zijknt vn het gelt,

Nadere informatie

Kansrekening en dynamica als basis voor breed wiskundeonderwijs 2

Kansrekening en dynamica als basis voor breed wiskundeonderwijs 2 Knsrekening en dynmic ls bsis voor breed wiskundeonderwijs Joost Hulshof en Ronld Meester c Reproductie lleen in overleg met de uteurs. Alle rechten voorbehouden. 1 Voorwoord In de eerste cursus hebben

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

rekenboek 8a taken 513830

rekenboek 8a taken 513830 rekenboek 8 tken 80 Een voorproefje vn groep 8 Het mteril vn De wereld in getllen voor de onderbouw is gereed. Dit schooljr (009-00) verschijnen lle mterilen voor de bovenbouw. U kunt dus vnf het schooljr

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Modue Uitwerkingen vn de opdrchten Opdrcht 1 nyse Sttisch bepde constructie. Uitwendig evenwicht te bepen met evenwichtsvoorwrden. Drn op de gevrgde ptsen een denkbeedige snede nbrengen en met de evenwichtsvoorwrden

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

Ontleden? Leuk! Inleiding. Opzet van deze lesbrief. Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op Niveau tweede fase

Ontleden? Leuk! Inleiding. Opzet van deze lesbrief. Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op Niveau tweede fase Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Ontleden? Leuk! Inleiding Lstig soms, dt ontleden. Denk je net een regel te egrijpen, kom je weer een uitzondering tegen. En ls je denkt die uitzondering

Nadere informatie

7 Bij het bevriezen van het water komt warmte vrij, die wordt afgestaan aan de bloesem (en de lucht).

7 Bij het bevriezen van het water komt warmte vrij, die wordt afgestaan aan de bloesem (en de lucht). K3 Arde en klimt Stromingen in de rde, de tmosfeer en de oenen hvo Uitwerkingen sisoek (N.B. dit is de oneptversie voor de snelle leerlingen, die nog niet geontroleerd is) K3.1 INTRODUCTIE 1 [W] Experiment:

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Bekijk onderstaand algoritme recalg. Bepaal recalg(5) en laat zien hoe u het antwoord hebt verkregen.

Bekijk onderstaand algoritme recalg. Bepaal recalg(5) en laat zien hoe u het antwoord hebt verkregen. Vooreeldtentmen 1 Tentmen Dtstructuren en lgoritmen (T641 en T6741) OPGAVE 1 c d Bekijk onderstnd lgoritme recalg. Bepl recalg() en lt zien hoe u het ntwoord het verkregen. Wt erekent recalg in het lgemeen?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Uitwerkingen. Hoofdstuk 2 Licht. Verkennen

Uitwerkingen. Hoofdstuk 2 Licht. Verkennen Uitwerkingen Hoofdstuk 2 Licht Verkennen I a. Teken het gebouw met de zon in de tekening. De stand van de zon bepaalt waar de schaduw terecht komt. b. Maak een tekening in bovenaanzicht. Jij staat voor

Nadere informatie

Automatische ontluchters

Automatische ontluchters Automtische ontluchters OUR EUROPEAN PRESENCE 2 AUTOMATISCHE ONTLUCHTERS s r e t r u q d e H s e l d s n g n i r u t c f u n M g n i r u t c f u n M s e l S INHOUD MINIVENT MV 4 3 MINIVENT MV-R 4 DUOVENT

Nadere informatie

Sømenvatting. Samenwerken. Zo regelen we dat! Grenzeloos

Sømenvatting. Samenwerken. Zo regelen we dat! Grenzeloos Sømenvtting Grenzeloos () N de TWeede Wereldoorlog gingen Europese lnden smenwerken in de Europese Unie of EU. Om gemkkelijker hndel met elkr te kunnen drijven, besloten de lnden vn de EU om geen invoerrechten

Nadere informatie

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde.

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde. Route L - Oen 1 De route vn de Oen strt in de Bush. Volg de ordjes nr de Oen. De vrgen stn in hronologishe volgorde. Kwllen Dt er lngs de Nederlndse kust kwllen voorkomen, is lgemeen ekend. De oorkwl kun

Nadere informatie

REKENEN MACHTEN MET. 5N4p EEBII 2013 GGHM

REKENEN MACHTEN MET. 5N4p EEBII 2013 GGHM REKENEN MET MACHTEN Np EEBII 0 GGHM Inhoud Herhlin: Eponentiele roei... Netieve Mchten... Geroken mchten... Etr Oefeninen... 9 Hoere-mchts functies... 0 Overzicht vn de reels... Herhlin: Eponentiële roei

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstrt 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 Cursus: I. Clesen, R. Slechten 1 Gelijkstroommotoren... 2 1.1 Bepling... 2 1.2 Toepssingsgebied...

Nadere informatie

De supermarkt. a Welk karretje heeft de duurste boodschappen? Leg uit waarom je dat denkt. b Hoeveel klanten nog tot de 1000ste klant? Reken uit.

De supermarkt. a Welk karretje heeft de duurste boodschappen? Leg uit waarom je dat denkt. b Hoeveel klanten nog tot de 1000ste klant? Reken uit. lesboek groep 8 1 De supermrkt nt 0ste kl De 0 inuut grtis! mg 1 mhppen doen boods en: bloem bij bloemen extr! grtis 3 193 86 0 klnten 1 Welk krretje heeft de duurste boodshppen? Leg uit wrom je dt denkt.

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

WELK LICHTSCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING?

WELK LICHTSCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING? ICK KEUZEHULP WELK LICHTCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING? Voor inloopeveiliging geldt onder meer de norm EN 13855. Dit is de norm voor het eplen vn de veiligheidsfstnd. Deze fstnd is fhnkelijk

Nadere informatie