coaching voor BELEGGERS & TRADERS Coaching van het Beleggingsinstituut

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "coaching voor BELEGGERS & TRADERS Coaching van het Beleggingsinstituut"

Transcriptie

1 coaching voor BELEGGERS & TRADERS Coaching van het Beleggingsinstituut

2 Coaching van het Beleggingsinstituut COACHING ALS STRATEGISCH EN PRAKTISCH KOMPAS VOOR RENDEMENT EN VERMOGENSONTWIKKELING In financieel onzekere tijden is het steeds belangrijker om rendement te maken. Sparen levert niets op, de inflatie is hoog en de tijd dat de beurs alsmaar steeg is voorbij. Daarnaast zijn beleggers in de afgelopen jaren regelmatig teleurgesteld in de aanpak van hun bank of vermogensbeheerder. Om deze redenen is het van eminent belang zelf verantwoordelijkheid te nemen voor uw vermogen, zodat u nu en in de toekomst de juiste resultaten met beleggen haalt. Met coaching van het Beleggingsinstituut wordt u getraind en stap voor stap begeleid tot u een concrete beleggingsmethodiek heeft voor structureel rendement. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende coaching trajecten: voor Beleggers & voor Traders. Coaching van het Beleggingsinstituut zorgt voor een totaalaanpak. Naast gedegen theorieën en methodes, is er aandacht voor de markt, uw persoonlijke situatie en uw beleggingsemotie. Hiermee ontwikkelt u niet alleen de juiste beleggingsmethode, maar leert u ook om op een juiste manier om te gaan met uw emoties tijdens het in de praktijk toepassen van deze methode. De traditionele buy and hold strategie van vele beleggers, banken en vermogensbeheerders wordt in mindere tijden vaak een strategie van buy and hope, en soms zelfs buy and pray. Helaas bleek deze methode de laatste 10 jaar niet succesvol en is het de vraag of dit de komende decennia anders zal zijn. We zien daarom dat steeds meer beleggers op zoek zijn naar een andere manier van beleggen. Veel beleggers zijn onvoldoende op te hoogte van de risico s van een methode die zich volledig richt op stijgende koersen en er wordt hierbij enkel gekeken naar het eventuele rendement. Echter, het is onmogelijk om het rendement in eigen handen te hebben. Daarentegen is het wel mogelijk om het risico te controleren. Onze beleggingsmethodiek kenmerkt zich dus door het risico als uitgangspunt te nemen in plaats van het verwachte rendement. Kern van de methodiek is om ervoor te zorgen dat u belegt met een juiste verhouding tussen het risico en het rendement. U leert posities in te nemen waarbij u meer kunt verdienen dan kunt verliezen. Wanneer u dit consequent en structureel toepast heeft u meer kans op een positief resultaat onder aan de streep. Voor deze succesvolle methode is een duidelijke strategie, structuur en discipline vereist. Bij coaching leren wij u dit. U krijgt praktijkgerichte strategieën aangereikt en gaat vervolgens aan de slag om deze strategieën voor u te laten werken binnen uw eigen portefeuille. Dit alles in een levendige interactie met mededeelnemers en docenten. Er is aandacht voor wat er in de markt gebeurt en hoe u hier direct op kunt inspelen. Hiermee ontwikkelt u het vermogen om uw strategieën direct uit te rollen. In een coaching traject gaan we op zoek naar een antwoord op de dubbelvraag Wat moet ik doen om succesvol te zijn met beleggen en hoe doe ik dat in de praktijk. Volgens ons kan dit enkel door te kiezen voor een praktijk gericht traject waarbij we met concrete methodes, strategieën en systemen werken. De kennis en theorie die we aanreiken wordt door de cursisten verwerkt aan de hand van actuele opdrachten en oefeningen. Kennis is immers niet hetzelfde als kunnen. André Brouwers, trainer Coaching voor Beleggers en Coaching voor Traders

3 Opzet van het coaching traject Beide coaching trajecten bestaan uit zeven eendaagse modules, gespreid over een periode van negen maanden. Naast deze modules is de studiebelasting minimaal twee uur per week. Per module worden huiswerkopdrachten besproken, wordt er theorie uiteengezet aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden, worden er oefeningen uitgevoerd en wordt u voorzien van een uitgebreide lunch. U komt bij elkaar in het hart van de Nederlandse financiële wereld; Beursplein 5 te Amsterdam. Tijdens het traject werkt u aan uw persoonlijke beleggersplan welke tijdens de laatste module wordt gepresenteerd. Praktijkgericht & onafhankelijk Naast het werken met actuele en concrete praktijkvoorbeelden krijgt u per module huiswerkopdrachten mee. Deze opdrachten zijn gebaseerd op de stof die tijdens de module is besproken. De huiswerkopdrachten levert u op voorhand digitaal in en worden tijdens de les klassikaal besproken. Beide coaching trajecten zijn geheel onafhankelijk. Dus bij welke bank of broker u ook zit, u kunt altijd participeren. De trainers kunnen u verder adviseren en begeleiden bij het zoeken naar een juiste broker, nieuwssites, beleggingsinformatie en dergelijke. Uniek aan onze beide coaching trajecten is de individueel begeleidende insteek. Elke stap die u maakt dient u in de praktijk toe te passen waarna u van feedback wordt voorzien door onze trainers. Hierdoor verwerft u een duidelijk beeld van uw beleggingsmethodiek, de markt en van uzelf. Groepsproces De coaching trajecten zijn zo opgezet dat ze maximaal rendement opleveren voor de deelnemers. De groepen zijn overzichtelijk (ongeveer 15 personen). De groepssamenstelling wordt mede bepaald door de uitkomsten van intakegesprekken die met alle deelnemers worden gevoerd als onderdeel van het aanmeldingstraject. Netwerkplatform U ontmoet andere beleggers. Ieder met zijn eigen verleden, ervaringen en leerpunten. De actieve uitwisseling van kennis en praktijkervaring tussen deelnemers en docenten, en deelnemers onderling voegt een waardevolle dimensie toe aan het leerproces. Het maakt het traject tot een uitstekend netwerkplatform dat in de praktijk veel langdurige en waardevolle relaties oplevert. Persoonlijk Door te werken in kleine groepen is er veel ruimte voor uw inbreng. Daarnaast heeft u gedurende het traject ook nog een individueel gesprek met de trainers om uw persoonlijke situatie te bespreken. Waarom Beleggingsinstituut? In onze trainingen en coaching trajecten komt theorie en praktijk samen. Doordat ervaren trainers hun kennis, methodes en systemen uitleggen aan de hand van actuele gebeurtenissen kunt u de theorie direct in de praktijk toepassen. Inmiddels hebben ruim beleggers onze trainingen gevolgd. Zij beoordelen onze trainingen met een 8,4 als gemiddeld cijfer en 87% geeft aan beter te kunnen beleggen na het volgen van een training. Mede om deze reden zijn wij een graag en veel geziene gast bij partners en partijen als RTLZ, de Financiële Telegraaf, Euronext en vele brokers en banken. Docenten André Brouwers en Rombout Höld geven samen invulling aan de inhoud van beide coaching trajecten. Beide trainers hebben ruimschoot hun sporen verdiend in de beleggingswereld. Omdat beide een totaal verschillende achtergrond hebben zijn zij in staat om complementair aan elkaar de lesstof over te brengen. Zij zijn daardoor uitstekend in staat om zich te verplaatsen in de lerende belegger en trader en vanuit persoonlijke ervaring over te brengen wat er nodig is om succesvol te worden, zijn en blijven. Intakegesprek & aanmelden Om uw kennisniveau te bepalen wordt er vooraf telefonisch een intakegesprek gevoerd met één van onze adviseurs. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar uw intenties en uw huidige kennisniveau. Aanmelden kan via onze adviseurs per telefoon ( ) of per

4 Coaching voor BELEGGERS & Coaching voor TRADERS Uitgangspunt is om u tijdens een coaching traject uw beleggingsdoelstellingen te laten behalen. Een heterogene groep is hierbij essentieel. Om die reden zijn er twee verschillende trajecten met daarin differentiatie in type belegger, doelstellingen, manier van beleggen, timeframes, etc. Immers, beleggen en traden zijn volstrekt verschillende disciplines. Qua opzet en structuur zijn beide trajecten hetzelfde, echter hebben beide een geheel eigen invulling. Met Coaching voor Beleggers Beseft u dat beleggen met risico s gepaard gaat. Echter wilt u deze risico s kunnen managen en in een juiste verhouding brengen met het rendement. U wilt hierbij niet afhankelijk zijn van tips uit het nieuws en van mensen uit uw omgeving. U wilt niet instappen en vervolgens (zenuwachtig) afwachten, maar actief aan de gang gaan en zelf verantwoordelijkheid nemen voor uw beslissingen op basis van een gefundeerde methode die zichzelf heeft bewezen. Voor wie is Coaching voor Beleggers? U heeft vermogen, maar wilt het niet (compleet) uitbesteden aan de bank. U wilt uw vermogen creëren en voor u laten werken, maar behoud hiervan is essentieel. U doelt niet op grote rendementen van 50%, maar een correcte groei (gemiddeld 6-12% per jaar) tegen een juiste verhouding tussen risico en rendement. Hiervoor zoekt u een betrouwbare aanpak en een klankbord. Na Coaching voor Beleggers - Heeft u een eigen beleggersplan o.b.v. uw (rendement)doelstellingen en kenmerken als belegger. - Kunt u uw portefeuille op de juiste manier managen. - Weet u (gestructureerd en zonder emotie) om te gaan met schommelingen op de beurs en hiervan te profiteren. - Kunt u met vertrouwen gefundeerde beslissingen nemen. - Weet u welke signalen en indicatoren u moet volgen. - Neemt u enkel posities in met de juiste verhouding tussen risico en rendement. - Belegt u zelfverzekerd met een eigen (custom made) ontwikkelde en onderzochte methodiek. Met coaching voor Traders Wilt u leren hoe u uw eigen aanpak ontwikkelt of uw huidige aanpak minder kwetsbaar maakt en ervoor te zorgen dat deze tot structureel rendement leidt. Allereerst beseft u dat uw (huidige) beleggingskennis daarvoor naar een hoger niveau moet. Vervolgens dient er een duidelijk getest systeem te komen en wilt u regelmatig worden voorzien van feedback en bijsturing op uw trades. Tot slot dient u deze gedisciplineerd te volgen zonder zich te laten leiden door emotie. Voor wie is Coaching voor Traders? Vergelijk het met uw racecertificaat: u weet hoe de raceauto werkt en u mag al zelfstandig het circuit op. Echter kunt u nog steeds te hard gaan, uit de bocht vliegen en te veel risico nemen op bepaalde stukken. U wilt daarom dat een ervaren professionele coureur u traint, bijstuurt, afremt en op de juiste manier met de auto om leert gaan. Elk circuit is anders, de techniek is in ontwikkeling en het kan plotseling gaan regenen op de baan. U beseft daardoor dat blijven leren essentieel is en weet dat u zich alleen op die manier kunt meten aan de beste. Na Coaching voor Traders - Weet u welke aanpak en systeem bij u past. - Is uw trade plan verbeterd of wellicht sterk herzien. - Is uw trade plan gestructureerd en gericht op trades met een juiste verhouding tussen risico en rendement. - Handelt u met discipline en weet om te gaan met de emoties. - Neemt u op de juiste momenten verlies. - Is uw hitration positief ontwikkelt.

5 INHOUD VAN DE OPLEIDING Coaching voor Beleggers INHOUD VAN DE OPLEIDING Coaching voor Traders Module 1 Beleggingsplan & basisstrategie Allereerst houden we u een spiegel voor. Wat wilt u bereiken en wat wilt u ervoor doen? Het uiteindelijke doel is dat u een beleggingsplan heeft wat past bij uw intenties. In deze module bepalen wij met u de randvoorwaarden en doelstellingen. Verder behandelen we de door ons ontwikkelde basisstrategie en bepalen we de uitgangspunten voor een succesvolle aanpak op de beurs. Module 1 Trade plan & Systeem We ontwikkelen of verbeteren uw eigen manier van traden en beleggen. Hoe ziet deze eruit? Hoe komt u aan deze manier van traden? Wat zijn de valkuilen van traden en nog belangrijker; hoe kunt u uw aanpak verbeteren? We leggen u uit waarom een trade plan belangrijk is, welke onderdelen een trade plan omvat, bepalen de doelstellingen en maken samen met u een blauwdruk. Module 2 Instrumenten Met behulp van de trainer heeft u de uitgangspunten bepaald op welke manier u wilt gaan beleggen. De vraag is nu hoe u dit moet gaan doen. Ieder plan heeft bijpassende instrumenten. Tijdens deze module worden deze uitgelegd en wordt concreet gemaakt hoe u deze dient toe te passen binnen uw methodiek. Onder andere aandelen, trackers, futures, obligaties, fondsen, opties en derivaten worden besproken aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden. Module 2 Opzet & Technische Analyse Technische analyse vormt de basis voor onze aanpak van trading. Naast het lezen van grafieken behandelen we diverse koerspatronen en indicatoren die de basis kunnen vormen van een tradingsysteem. Echter zijn hierbij beslisregels nodig voordat we een trade daadwerkelijk uitvoeren. De opzet beschrijft in welke markten we handelen, met welke instrumenten, wanneer we een positie innemen, welke positiegrootte en wanneer we de positie sluiten. Module 3 Optie strategieën Opties zijn ideale instrumenten om een juiste verhouding tussen risico en rendement te creëren. Deze module besteden we dan ook alle aandacht om de verschillende constructies en strategieën uiteen te zetten en toe te passen binnen uw beleggingsplan. Module 3 Money Management In de vorige modules hebben we ons gericht op de methode. Echter is een goede methode nog geen garantie voor succes. Money Management gaat over verhoudingen tussen risico en rendement en over verantwoorde omvang van posities binnen uw portefeuille. Module 4 Analysemethodes, Timing & Signalen Nu u bepaalt heeft wat u wilt doen en hoe u dat gaat doen rest ons nog één vraag: wanneer gaat u het doen? Timing is daarom een essentieel onderdeel. In deze module leren wij u gebruik te maken van de goede signalen, de juiste analyses te maken en correcte inen uitstap momenten te bepalen. Module 4 Systeem testen & verbeteren In deze module gaan we kijken hoe ons systeem presteert. We laten zien hoe u uw systeem kunt testen zodat u weet wat voor karakteristieken uw systeem heeft. Op basis hiervan kunnen we het systeem net zolang aanpassen en verbeteren tot het geoptimaliseerd is. Module 5 Strategie in praktijk & Trading U heeft inmiddels de kennis in huis om te kunnen beleggen, maar veel aspecten zullen nog verfijnd moeten worden. Deze module wordt besteedt aan het concretiseren van het beleggersplan en alle aspecten die er nog niet voldoende in zitten te bespreken. Er wordt gekeken wat er uit de groep naar voren komt en er wordt een uitstapje gemaakt naar trading. Module 5 Live Trading Tijdens deze module gaan we gezamenlijk live traden. De trainer opent zijn scherm op het grote doek en u zit zelf achter uw eigen computer. Juist door zelf te traden onder onze begeleiding leert u alle trade aspecten en uzelf kennen. Het is een intensieve en enerverende module met veel groepsdynamiek en waarbij er direct ingespeeld kan worden op wat er in de praktijk gebeurt. Module 6 Emotie, beheer & mutaties Uw nieuwe strategie en methode wordt geëvalueerd. Hoe loopt het in de praktijk? Hoe gaat u om met aanpassen van posities n.a.v. veranderingen in de markt? Emotie speelt een grote rol en discipline is belangrijk. We gaan daarom ook in op de psychologie van u als belegger. Module 6 Mind Vooral trading kan mentaal erg belastend zijn. Schommelingen in de markt en het ondergaan van meerdere verliestrades op rij kan ertoe leiden dat u gaat afwijken van het plan en u zich laat leiden door emoties. In deze module leren wij u om uw mind onder controle te houden. Module 7 Presenteren & Evalueren Tijdens de afsluitende module wordt nogmaals ingegaan op de integratie van de afzonderlijke onderdelen en wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de rol die u daar zelf in speelt. Tot slot presenteren de deelnemers hun tijdens het traject ontwikkelde beleggingsplan. Module 7 Presenteren & Evalueren Alle aspecten van het Trade Plan zijn besproken, u heeft uw plan veelvuldig getest en u weet om te gaan met emoties. Er is ruimte voor uw inbreng, laatste vragen en ter afsluiting presenteert u uw tijdens het traject ontwikkelde Trade Plan.

6 Gedurende het traject komt de cursist tot een volledig nieuwe methode welke d.m.v. huiswerkopdrachten continu wordt getest. Echter houdt het verhaal hier niet op. Na ruim beleggers te hebben getraind weten we inmiddels dat het hebben van een juiste methode nog niet garant staat voor een goed rendement. Het is essentieel om deze gedisciplineerd te blijven volgen. En juist dit laatste blijkt in de praktijk erg lastig te zijn. Om die reden is de leergang zo opgesteld dat we gedurende 9 maanden over de schouder van de cursisten kunnen meekijken, kunnen bijsturen en kunnen dienen als klankbord. Rombout Höld, trainer Coaching voor Beleggers en Coaching voor Traders Afbeelding 1: Met Coaching voor Beleggers werken we met dergelijke strategieën waarmee we een betere verhouding tussen risico en rendement creëren. Afbeelding 2: Met Coaching voor Traders leert u signalen te herkennen, de juiste timing te bepalen en leert u succesvolle indicatoren te lezen en gebruiken. Ik ben Coaching voor Traders gaan volgen omdat ik ondersteuning wilde hebben in het opzetten van een zelfstandig tradeplan, meer gestructureerd en gefundeerd posities wilde innemen en een hoger beleggingsresultaat wilde halen. Ik kan nu eerlijk zeggen dat ik alle drie de doelstellingen ruimschoots heb behaald. In alle facetten echt een aanrader. Gerard de Winter, 49 jaar, cursist Coaching voor Traders Coaching is een goede mix tussen theorie en praktijk. Wat mij fascineerde was dat ik werd gedwongen kritisch in de spiegel te kijken en werd gewezen op de zwakke punten van mijn eigen aanpak. Het is verbazingwekkend hoeveel mensen het bekende pad blijven behandelen terwijl er zoveel betere wegen zijn. Het traject was een echte eyeopener. Jennifer Prins, 36 jaar, cursist Coaching voor Beleggers De interactie met de medecursisten is enorm stimulerend. Je kunt je eigen visies en ideeën aan hen benchmarken. De inzichten die je krijgt door het gezamenlijke proces maken het verhaal alleen nog maar completer. De kennis en ervaring die ik heb opgedaan is echt onmisbaar als belegger. Iedere belegger moet absoluut naar het Beleggingsinstituut. Peter Maassen van den Brink, 68 jaar, cursist Coaching voor Beleggers De juiste keuze Is coaching de juiste keuze voor u? Heeft u vragen over de inhoud, doelstellingen en opzet van het traject? Wij adviseren alle potentiële deelnemers om voor inschrijving hierover inhoudelijk te overleggen met één van onze adviseurs. Voor een adviesgesprek kunt u contact opnemen via het telefoonnummer Beleggingsinstituut Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam Adviseurs: Internet:

Sit and Trade. Seize Opportunities Learn Do Practice Become Experience. Trade Week

Sit and Trade. Seize Opportunities Learn Do Practice Become Experience. Trade Week Sit and Trade Seize Opportunities Learn Do Practice Become Experience Trade Week TRADE WEEK: BEURSPLEIN 5 (AMSTERDAM) Het Beleggingsinstituut nodigt u uit om tijdens een intensieve Trade Week een gedisciplineerde

Nadere informatie

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen Succesvol Beleggen Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen door Harry Klip en Jan Robert Schutte OptieAcademy 0 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1: Bouwstenen succesvol beleggen

Nadere informatie

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman.

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman. Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl kan echter niet verantwoordelijk en/of

Nadere informatie

NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010

NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010 1 NIEUWSMAGAZINE Nr. 55, november 2010 INHOUD Pag. 2 Pag. 3 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 13 Pag. 17 Pag. 20 Pag. 23 Pag. 23 Pag. 25 Pag. 26 Voorwoord Programma IG Noordbeleggen voor theorie en praktijk Risico

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Adviseurs. Thema: Indexproducten

Adviseurs. Thema: Indexproducten Indexproducten Adviseurs Thema: Indexproducten in de frontlinie Indexproducten raken steeds meer ingeburgerd bij beleggers. Maar hebben beleggingsadviseurs wel het juiste arsenaal in huis om aan de wensen

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

verkorte handleiding vermogensbeheer van

verkorte handleiding vermogensbeheer van verkorte handleiding vermogensbeheer van Welkom bij Alex Vermogensbeheer 3 Met deze verkorte handleiding willen we u graag kort wegwijs maken in de werkwijze van Alex Vermogensbeheer en informeren over

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA

E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA E-BOOK OPTIEBOXEN SELECTIE CRITERIA METOPTIES VERDIENEN OM VAN TE LEVEN AANGEBODEN DOOR HET OPTIEBOX TEAM Dit e-book wordt u aangeboden door www.optiebox.nl Op deze website vindt u een aanbod van services

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

Praktisch timemanagement voor managers

Praktisch timemanagement voor managers Praktisch timemanagement voor managers Wil je het volle potentieel uit jezelf en je team te halen? De 5 sleutels om richting te geven aan de werkwijzen van medewerkers en aan onderlinge samenwerking Stappenplan

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken Hand-out behorende bij de training Projectmatig Werken Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Intraday traden met cycli

Intraday traden met cycli Balpen OKTOBER 2007 Toen de Amerikanen begonnen aan bemande ruimtevaart was er uiteraard ook behoefte aan schrijfgerei in de ruimte. Er werden door de Nasa miljoenen dollars gespendeerd aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Inhoud. Ontvouw jezelf als een (online) ondernemer 2015

Inhoud. Ontvouw jezelf als een (online) ondernemer 2015 Inhoud Gebruiksaanwijzing... 3 De Juiste Business... 4 Vragen, Juiste Business!?... 5 Een paar wijsheden om je te stimuleren... 5 Hoe ziet je begroting eruit?... 6 To Do: maak een begroting!... 6 Wat zijn

Nadere informatie

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal 1 Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken is een uitgave van Vilans. Tekst: Jeanny Engels,

Nadere informatie