magazine boordevol tips & ideeën

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "magazine boordevol tips & ideeën"

Transcriptie

1 magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Verkeer: wijzigingen Uw pensioen Financiële begrippen editie juni 2014

2 Inhoud 04 Mythe of waarheid 04 Belastingaangifte Ongestraft bijklussen 06 Verkeer: recente wijzigingen 07 Vakantie! 08 Zorgen voor uw pensioen 09 Financiële begrippen 10 Reisverhalen»» UW MENING IS BELANGRIJK Hebt u vragen of opmerkingen bij één van de artikels in deze Inzicht? Of had u graag een specifiek onderwerp aan bod zien komen in een volgende uitgave? Laat het ons weten; mail naar Aquilae sponsort : Aquilae wordt gesteund door: Wij beogen steeds de hoogste graad van betrouwbaarheid in onze teksten. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Gezien de complexiteit van sommige onderwerpen behouden wij ons bovendien het recht voor om deze summier of algemeen te behandelen. Wij raden u aan om concrete situaties persoonlijk voor te leggen. Artikels scannen, digitaal opslaan, meermaals kopiëren of commercieel gebruiken is alleen toegestaan na voorafgaandelijk akkoord van de uitgever.

3 EDITO Waarschijnlijk merkte u het wel, uw vertrouwde magazine kreeg vanaf deze editie een nieuwe opmaak. Zo willen wij de vormgeving van Inzicht eigentijds en fris houden. Bij het bepalen van de manier waarop wij met u communiceren hechten wij erg veel belang aan uw mening daarover. De resultaten van een recent gehouden lezerspeiling bij meer dan bestemmelingen geven ons daarvoor de nodige input. Hieruit blijkt dat meer dan twee derde dit magazine gedeeltelijk of zelfs volledig leest en u van ons verwacht dat de artikelen weliswaar kort en bondig zijn, maar toch duidelijk en verstaanbaar. Wij noteren ook uw vraag naar meer voorbeelden uit de praktijk, waardoor de informatie nog beter aansluit bij uw ervaringen. 71% onder u stelt de actualiteit zowel als de overzichtelijkheid op prijs en van 67% krijgen wij een pluim voor het informatief karakter van de artikelen. U bent trouwens vragende partij voor meer info over onderwerpen uit ons vakgebied, zonder dat dit in botte reclame mag resulteren. Inhoudelijk blijven onze doelstellingen met deze publicatie dus ongewijzigd: u vanuit onze ervaring correct en onpartijdig informeren en adviseren over die zaken die voor u belangrijk kunnen zijn. Wat de globale samenstelling ervan betreft, blijven wij u een afwisselende mix van onderwerpen serveren, die iedereen kunnen aanbelangen en het lezen een aangename ervaring maken. Ook in de toekomst houden wij de vinger aan de pols door onze lezers met terugkerende regelmaat om hun opinie en opmerkingen te vragen. Alleen zo hebben wij de zekerheid dat wij datgene bieden wat u van ons verwacht. Uw Aquilaemakelaar 3

4 Mythes over verzekeringen Verzekeraars zoeken steeds naar redenen om schades niet te moeten vergoeden. Dit is vooral niet waar. Uw verzekeringsovereenkomst is weliswaar een overeenkomst, waarin duidelijk opgesomd wordt wat wel en niet verzekerd is. In geval van een schade zal de verzekeraar dus inderdaad controleren of het gebeurde wel overeenstemt met wat in de polis als schade omschreven wordt en of deze bijgevolg kan vergoed worden. Op dit niveau wordt de rol van de wetgever trouwens steeds belangrijker, aangezien die voor heel wat contracten een aantal minimumvoorwaarden heeft gedefinieerd. Eens die controle achter de rug, is er geen enkel bezwaar om de omvang en het bedrag van de schade volledig vast te leggen. En hier kunt u rekenen op de actieve ondersteuning van uw makelaar om u zo snel mogelijk in de toestand van vóór het schadegeval terug te brengen. In het geval van een aanrijding met een voertuig, dat bij dezelfde maatschappij verzekerd is, zal de verzekeraar de aansprakelijkheid leggen bij diegene die de minste schade heeft veroorzaakt. Dit is duidelijk onwaar. De regels rond aansprakelijkheid en deontologie verbieden een dergelijke praktijk. Nochtans kan een onafhankelijke verzekeraar rechtsbijstand u wel degelijk goede diensten bewijzen wanneer er onduidelijke of zelfs betwistbare omstandigheden in het spel zouden zijn. Nieuwigheden over uw belastingaangifte De fiscus voert het aantal vereenvoudigde aangiftes nog op. In plaats van 1,5 miljoen gaan nu 2 miljoen Belgen een vooraf ingevulde aangifte ontvangen. Enkel als er fouten gemaakt werden of correcties dienen aangebracht, hoeft men nog te reageren, anders volgt de aanslag automatisch. De toename van dit aantal aangiftes is te danken aan een nieuwe categorie belastingplichtigen die hiervoor in aanmerking komt: de loontrekkende met een belastbaar inkomen onder de belastingvrije som, na aftrek van de forfaitaire onkosten. Hierdoor zullen o.a. de meeste jobstudenten zelf geen aangifte meer dienen in te vullen.»»» Het formulier telt, voor het eerst sinds jaren, minder codes. Dit heeft te maken met het wegvallen van een aantal aftrekposten, vooral voor de energiebesparende uitgaven. Hier blijft enkel de code voor kosten muurisolatie over. Nieuwe codes zijn er o.a. voor bezoldiging van gelegenheidswerkers in de horeca en voor dienstencheques. Voortaan moet ook de buitenlandse individuele levensverzekering gemeld worden. Deze aangifte is duidelijk een overgangsdocument. De volgende staatshervorming en daaruit voortvloeiende fiscale autonomie van de regio s zal de volgende jaren ongetwijfeld ingrijpende wijzigingen met zich mee brengen. Of dit een vereenvoudiging zal betekenen, valt natuurlijk af te wachten. 4

5 Ongestraft bijklussen Wie naast zijn gewone werk wenst bij te verdienen, kan dit op verschillende manieren. Weet echter dat meer verdienen ook betekent meer belastingen betalen. Hierover zijn vaak misvattingen: als men in een hogere schijf komt, betaalt men enkel op dat gedeelte in die hogere schijf een hoger percentage en níet op het volledige inkomen. Zo betaalt men op de inkomsten tussen en euro 45% belastingen, daarboven 50%. Stel dat u een inkomen heeft van euro en u verdient euro bij: op euro betaalt u 45% en het saldo van euro valt in de schijf van 50% belastingen. Dit heeft dus geen invloed op de belastingen die op het oorspronkelijke inkomen worden geheven. Bijverdienen als werknemer Het is toegelaten om naast de gebruikelijke job een arbeidsovereenkomst te onderschrijven bij een tweede werkgever, zolang men zijn werk naar behoren uitvoert en niet bij de concurrentie gaat werken. Als men s nachts gaat bijverdienen en dan overdag oververmoeid op het werk verschijnt, dan is er een dringende reden voor ontslag. Hetzelfde geldt in geval van concurrentie: men wordt verondersteld loyaal te zijn tegenover de werkgever. Men neemt dus best op voorhand de nieuwe plannen door met de werkgever. Wie als gelegenheidswerknemer in de horeca, land-of tuinbouwsector werkt, kan belast worden aan een bijzondere aanslagvoet van 33%. Hiervoor werd een nieuwe code voorzien in de belastingaangifte: code 1263/2263. Bijverdienen als gepensioneerde Toegelaten beroepsinkomsten in 2014 al naargelang de normale pensioenleeftijd werd bereikt: Voorwaarden Kinderlast Werknemer Zelfstandige Jonger dan de normale pensioenleeftijd Neen 7.718,00 EUR 6.175,00 EUR Ja ,00 EUR 9.262,00 EUR Jonger dan 65 jaar Neen ,00 EUR ,00 EUR met alleen overlevingspensioen Ja ,00 EUR ,00 EUR Normale pensioenleeftijd Neen ,00 EUR ,00 EUR Ja ,00 EUR ,00 EUR 65 jaar met een loopbaan van 42 jaren of meer Ja of neen Geen beperking Geen beperking Bijverdienen als zelfstandige in bijberoep Ook hier mag men de werkgever geen concurrentie aandoen en komt er wel wat administratie bij kijken. Via een ondernemingsloket moet een ondernemingsnummer aangevraagd worden bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Er dient een boekhouding te worden gevoerd en de zelfstandige in bijberoep betaalt sociale bijdragen bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen. Men start met een voorlopige kwartaalbijdrage van 76,07 euro. Blijven de netto-inkomsten onder 1 423,89 euro per jaar, dan moet men geen bijdragen betalen. Verdient men bijv euro netto in bijberoep, dan wordt 533 euro per kwartaal aan sociale bijdragen aangerekend. Met deze bijdragen bouwt men geen rechten op want men behoudt de socialezekerheidsrechten als werknemer. Men moet minstens halftijds als werknemer blijven werken om te kunnen spreken van een zelfstandig bijberoep. Als zelfstandige is men verantwoordelijk voor de uitgevoerde activiteit en laat men zich best verzekeren voor BA uitbating, na levering en toevertrouwde goederen. 5

6 Mobiliteit: diverse wijzigingen Nummerplaat voor bromfietsen. Vanaf 31/03/2014 moeten nieuwe bromfietsen een nummerplaat hebben. De wet betreft alle twee-, drie- en vierwielers met een motor van max. 49cc en een snelheid van max. 45km/u. De kostprijs bedraagt 30. Het is de bedoeling om zicht te krijgen op het aantal voertuigen dat in het verkeer gebracht wordt, maar vooral om politiediensten toe te laten gemakkelijker te identificeren en te verbaliseren. In een eerste fase geldt de inschrijving enkel voor nieuwe bromfietsen. Later zal een procedure opgestart worden om de bestaande bromfietsen een kenteken te bezorgen, men verwacht tegen einde BIV-simulatietool Op de website Belastingportaal Vlaanderen staat een simulatietool voor het berekenen van de verkeersbelasting en de BIV voor wagens. Voor deze laatste taks is het blijkbaar het enige afdoende middel voor de berekening. De oude berekeningswijze was enkel gebaseerd op het vermogen en de ouderdom van de wagen. In 2012 werd een nieuw systeem ingevoerd met veel meer nadruk op diverse milieukenmerken van het voertuig, waaronder CO2-uitstoot, brandstoftype en Euronorm. In 2012 en 2013 werd het oude en nieuwe systeem als overgangsfase nog gecombineerd. Sinds 01/01/2014 geldt bij de berekening van de BIV enkel nog het nieuwe systeem. Het voordeel van de simulatietool bestaat onder andere hierin dat het onderstelnummer voldoende is om alle nodige berekeningselementen automatisch aan te vullen. 6 Wijzigingen rijbewijs Vanaf 03/02/2014 is een aantal bepalingen gewijzigd voor het verkrijgen van het rijbewijs B. Na 2 niet-geslaagde theorie-examens dient men verplicht 12 uur theorieonderricht te volgen. De begeleider moet minimum 8 jaar een rijbewijs B hebben en gedurende de laatste 3 jaar geen rijverbod hebben opgelopen. Hij wordt ook vermeld op het voorlopige rijbewijs. De bestuurder met een voorlopig rijbewijs mag enkel zijn begeleider(-s) vervoeren en geen andere passagiers. U kunt slechts éénmaal van scholingsmethode (met of zonder begeleiding) veranderen tijdens de geldigheid van uw voorlopige rijbewijs. Na het verstrijken van die termijn, volgt verplicht 6 uur praktijkonderricht. Het praktijkexamen kan enkel nog worden afgelegd tijdens de geldigheidsperiode van het theorie-examen (3 jaar).

7 Vakantietip Verre reisbestemmingen zijn al lang geen uitzondering meer. Uw bestemming en de manier waarop u in het buitenland reist, bepalen echter de gezondheidsrisico s die u loopt en bijgevolg welke vaccinaties u precies nodig heeft. De voorbereiding van uw reis is dé ideale gelegenheid voor uzelf, uw kinderen en uw omgeving om samen met uw huisarts de stand van uw vaccinaties te bekijken. Hou uw vaccinatiekaart en -kalender dus zorgvuldig bij. Maak van de gelegenheid gebruik om een afspraak te maken voor de noodzakelijke herhalingsinenting. Bijkomende vaccinaties kunnen soms nodig zijn. Maak uw afspraak bijgevolg tijdig want de meeste vaccins treden pas na enkele weken in werking of vereisen herhaaldelijke injecties op verschillende tijdstippen.»»» Op kunt u aan de hand van uw bestemming nagaan welke vaccinaties noodzakelijk zijn. Nieuws uit de bijstandscentrale Mijn vrouw, mijn dochter van 14 en ikzelf A B waren van plan om een wandeling te maken in de bergen tijdens de schoolvakantie. Helaas is mijn dochter een paar dagen vóór het vertrek gevallen. Gevolg: een gebroken been. We waren dus verplicht om alles te annuleren. Gelukkig voorzag ons jaarcontract in een annuleringsverzekering. Zij hebben ons dus alle kosten terugbetaald. Een jongeman van 23 vertrekt naar Zuid-Korea om er een aantal maanden in een hotel te gaan werken. Op de tweede dag na zijn aankomst valt hij in een ravijn. De omstandigheden van het ongeval zijn onduidelijk. Hij is buiten bewustzijn en wordt pas de volgende dag gevonden. Hij heeft verschillende breuken en ondergaat een eerste, dringende ingreep in het ziekenhuis in Seoul. Prognose van de lokale artsen: vijf weken hospitalisatie en een nieuwe ingreep na drie weken. Het kostenplaatje wordt op euro geschat; helaas zijn de medische kosten in zijn contract slechts tot euro gewaarborgd. De regulatiearts dringt dus aan op een snelle repatriëring: de vervolgoperatie kan immers ook in België uitgevoerd worden. Na akkoord van de behandelende artsen kan de patiënt al een week na het ongeval onder begeleiding gerepatrieerd worden, tot zijn eigen grote vreugde en die van zijn familie. Hij zal dus verder in België behandeld worden. En de medische kosten? Die blijven niet gering, maar wel ruim beneden de euro, waardoor de verzekerde voor geen enkel supplement hoeft op te draaien. 7

8 Pensioen: onder de loep Vanaf dit jaar geldt er een aangepast systeem van pensioenbonus: wie na zijn pensionering blijft doorwerken, krijgt extra pensioen om mensen aan te moedigen zo lang mogelijk te blijven werken. De pensioenbonus geldt voortaan als men meer dan één jaar blijft werken na de dag waarop men op vervroegd rustpensioen kan gaan of na de 65 ste verjaardag met een beroepsloopbaan van minstens 40 jaar. De bonus bestaat uit een forfaitair bedrag per dag van 1,50 gedurende de eerste 12 maanden. Dit bedrag wordt na elk gepresteerd jaar verhoogd met 0,20 tot een maximum van 2,50. Deze brutobedragen worden geïndexeerd. Afhankelijk van de fiscale situatie, kan bijvoorbeeld 3 jaar werken bruto ongeveer 100 maandelijks extra pensioen opleveren. Nadenken over en werken aan uw pensioen is ook de boodschap van economen Jef Vuchelen en Mark Scholliers. In hun nieuwe boek Pensioen onder vuur? Vecht terug! wijzen zij op de tekortkomingen van ons wettelijke pensioenstelsel. De volgende jaren gaan de uitgaven voor de wettelijke pensioenen pijlsnel stijgen door de toename van het aantal rechthebbenden. Hiervoor zal de overheid geld moeten vinden in een periode van lage economische groei en hoge staatschuld. Deze vergrijzingsbom moet door de nieuwe regering absoluut ontmijnd worden. Wat rommelen in de marge is volgens hen niet meer aan de orde, anders dreigen de kosten tegen 2050 op te lopen tot 30% van het gezamenlijke Belgische inkomen. Blijkbaar vertrouwen zij de politiek niet, want zij stellen één afdoende remedie voor: de burger zal zijn pensioenprobleem zelf moeten aanpakken door systematisch te sparen op lange termijn. De Vlaming moet van deze problematiek niet meer overtuigd worden. Onlangs bleek uit een grote VRTenquête dat drie vierde van hen pleit voor grotere solidariteit: zij maken zich grote zorgen over de sociale zekerheid. Zo is 67 procent bang voor een te lage levensstandaard eens hij of zij met pensioen is; 60 procent vraagt zich af of ze wel tot hun 65 ste zullen kunnen werken. Deze tendensen waren al lang bekend, maar hier wordt cijfermatig aangetoond hoe belangrijk voor de gemiddelde Vlaming de sociale zekerheid is en vooral hoe gevoelig de pensioenproblematiek ligt. 8 De overheid gaat ook zorgen voor een databank die vanaf 2016 voor iedere loontrekkende, zelfstandige of ambtenaar toegankelijk zal zijn. Op elk ogenblijk kan de geïnteresseerde dan een overzicht krijgen van zijn opgebouwde pensioenrechten en dit op een eenvoudige manier. Dit is belangrijk omdat blijkt dat steeds meer mensen een gemengde loopbaan opbouwen.

9 Financiële begrippen verduidelijkt BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal. Het doel van de vennootschap is op een gediversifieerde wijze te beleggen in roerende waarden. De bevek heeft een statutair karakter en legt op voorhand de beleggingsdoelstellingen vast. Dit zijn bankproducten. TAK23 BEVAK Beleggingsvennootschap met Vast Kapitaal, die uitsluitend in vastgoed belegt. Soorten open fondsen of beveks (niet limitatief): obligatiefondsen: beleggen alleen in obligaties aandelenfondsen: beleggen in aandelen gemengde fondsen: mogen beleggen in aandelen en obligaties dakfondsen: beleggen in andere fondsen en niet in individuele aandelen en/of obligaties indexfondsen: volgen een bepaalde beursindex waarbij het de betrachting is beter te presteren dan die index zelf regiofondsen: beleggen enkel in een bepaalde regio zoals USA, Europa, sectorfondsen: spitsen zich toe op een sector, bijv. technologie, pharma, energie, voeding,.. Wanneer dergelijke fondsen in een verzekeringskleedje worden gegoten, komt men terecht bij de Tak 23-producten. We spreken dan over een verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde in het contract zoals in een gewone levensverzekering. In zo n contract kan men de begunstigden bij overlijden bij naam noemen, wat niet kan in open fondsen. Er is ook een verschil in taksering: in Tak 23 moet er 2% betaald worden bij de aanvang van de investering; dit is niet het geval met open fondsen. Anderzijds moet men bij de verkoop met winst van een BEVEK roerende voorheffing betalen op het gedeelte dat in obligaties belegd werd, indien het fonds uit meer dan 25% obligaties bestaat. Bij Tak 23 is er bij verkoop geen roerende voorheffing te betalen. BELEGGERSPROFIEL Aan de hand van een reeks vragen over de termijn waarop u wilt beleggen of wanneer u het geld nodig heeft, of u al dan niet eigenaar bent, of u al dan niet risico wilt nemen, uw leeftijd, wordt uw beleggersprofiel bepaald. Naargelang het resultaat zullen bepaalde beleggingen en fondsen meer of minder geschikt zijn voor u. Men houdt drie profielen voor ogen : neutraal: voorzichtigheid is gewenst, zo weinig mogelijk risico s dynamisch: men zoekt een beter rendement met beperkte risico s offensief: men wenst groei voor zijn vermogen en is bereid hiervoor risico te nemen. 9

10 Op reis met het vliegtuig? Dit doet u beter niet! Stevige slaper In 2010 probeerden twee Engelse vrouwen een dood familielid in te checken. Ze vertelden later aan de politie dat ze dachten dat hij gewoon sliep. Wat zwemt daar onder je shirt? Een vrouw in Melbourne werd aangehouden met 51 levende, tropische vissen onder haar shirt. Het bleek dat deze daar al de hele vlucht vanuit Singapore zaten. Een maadje meer Grote paniek tijdens een vlucht vanaf Atlanta Airport in de Verenigde Staten toen er maden uit de bagageruimte vielen. Ze bleken uit de koffer van een passagier te komen waar rottend vlees in zat. Leuke hoed! Een 17-jarig meisje vloog helemaal van Dubai naar Manchester met een kameleon op haar hoed. Dankzij het vermogen van de kameleon om zichzelf te camoufleren, kwam ze er bijna mee weg totdat medepassagiers foto s gingen maken! Koffer vol bakstenen Op het vliegveld van het Engelse Cardiff werd een koffer vol met bakstenen onderschept. Je weet immers maar nooit waarvoor je die allemaal kan gebruiken Wat u zeker niet mag vergeten De voorwerpen die het vaakst blijven liggen in een vliegtuig zijn: boeken, gsm s, kranten en magazines, kleding, (zonne)brillen, koptelefoons, paspoorten en reisdocumenten, camera s, tablets, eten,. Maar ook en minder te verwachten: een trouwring, knuffelmuisjes, een trombone, ondergoed, hoeden, kunstgebit, zelfs een schilderij en een klok.

11 Witgoor-Dessel Maasmechelen Essen Kieldrecht Malle Assebroek Jabbeke Snaaskerke Oudenburg Kuringen Geel Winkelomheide Sint-Truiden Beerse Tielen Burcht Zwijndrecht Sint-Niklaas Ertvelde Lokeren Veurne Muizen Roeselare Berg Grimbergen Sint-Lievens-Houtem Lanaken Brasschaat Gentbrugge Diest Brecht Diepenbeek Kapellen Asse Ternat Hechtel-Eksel Izegem Ingelmunster Aalst Affligem Stavelot Saint-Hubert Beveren-Leie Hoeilaart Groot- Bijgaarden Schendelbeke Bellegem Vaux-sur-Sûre Dworp Aubange Estaimpuis Tubize Enghien Nivelles Antoing Charleroi Mons Frameries Thulin»» Het Aquilaenetwerk De volledige adresgegevens van onze kantoren-leden vindt u op 11

12 ABR VERZEKERINGSGROEP UW WELVAART EN COMFORT, ONZE UITDAGING Apere Peter Bernaers Lieven Rogier Luc Dorp West Zwijndrecht T F Ondernemingsnummer FSMA A V.U.: ABR Verzekeringsgroep, Dorp West 1, 2070 Zwijndrecht

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Staatssecretaris Tommelein wil eerlijke concurrentie, minder lasten en minder administratie

Staatssecretaris Tommelein wil eerlijke concurrentie, minder lasten en minder administratie -MAGAZINE Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen www.nsz.be Staatssecretaris Tommelein wil eerlijke concurrentie, minder lasten en minder administratie 12 Vaak gestelde vragen bij de jaarlijkse belastingaangifte

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten? Magazine van Federale Verzekering winter 2014 VERJAARDAGS- NUMMER 150 Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen News Zelfstandigen Oktober 2014 Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen Bart Vermoesen, accountant en belastingconsulent Moore Stephens Verschelden Peter Verschelden, accountant

Nadere informatie

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle ondernemers een krant geproduceerd door mediaplanet Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden maart 2009 kmo special starters

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie