magazine boordevol tips & ideeën

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "magazine boordevol tips & ideeën"

Transcriptie

1 magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Verkeer: wijzigingen Uw pensioen Financiële begrippen editie juni 2014

2 Inhoud 04 Mythe of waarheid 04 Belastingaangifte Ongestraft bijklussen 06 Verkeer: recente wijzigingen 07 Vakantie! 08 Zorgen voor uw pensioen 09 Financiële begrippen 10 Reisverhalen»» UW MENING IS BELANGRIJK Hebt u vragen of opmerkingen bij één van de artikels in deze Inzicht? Of had u graag een specifiek onderwerp aan bod zien komen in een volgende uitgave? Laat het ons weten; mail naar Aquilae sponsort : Aquilae wordt gesteund door: Wij beogen steeds de hoogste graad van betrouwbaarheid in onze teksten. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Gezien de complexiteit van sommige onderwerpen behouden wij ons bovendien het recht voor om deze summier of algemeen te behandelen. Wij raden u aan om concrete situaties persoonlijk voor te leggen. Artikels scannen, digitaal opslaan, meermaals kopiëren of commercieel gebruiken is alleen toegestaan na voorafgaandelijk akkoord van de uitgever.

3 EDITO Waarschijnlijk merkte u het wel, uw vertrouwde magazine kreeg vanaf deze editie een nieuwe opmaak. Zo willen wij de vormgeving van Inzicht eigentijds en fris houden. Bij het bepalen van de manier waarop wij met u communiceren hechten wij erg veel belang aan uw mening daarover. De resultaten van een recent gehouden lezerspeiling bij meer dan bestemmelingen geven ons daarvoor de nodige input. Hieruit blijkt dat meer dan twee derde dit magazine gedeeltelijk of zelfs volledig leest en u van ons verwacht dat de artikelen weliswaar kort en bondig zijn, maar toch duidelijk en verstaanbaar. Wij noteren ook uw vraag naar meer voorbeelden uit de praktijk, waardoor de informatie nog beter aansluit bij uw ervaringen. 71% onder u stelt de actualiteit zowel als de overzichtelijkheid op prijs en van 67% krijgen wij een pluim voor het informatief karakter van de artikelen. U bent trouwens vragende partij voor meer info over onderwerpen uit ons vakgebied, zonder dat dit in botte reclame mag resulteren. Inhoudelijk blijven onze doelstellingen met deze publicatie dus ongewijzigd: u vanuit onze ervaring correct en onpartijdig informeren en adviseren over die zaken die voor u belangrijk kunnen zijn. Wat de globale samenstelling ervan betreft, blijven wij u een afwisselende mix van onderwerpen serveren, die iedereen kunnen aanbelangen en het lezen een aangename ervaring maken. Ook in de toekomst houden wij de vinger aan de pols door onze lezers met terugkerende regelmaat om hun opinie en opmerkingen te vragen. Alleen zo hebben wij de zekerheid dat wij datgene bieden wat u van ons verwacht. Uw Aquilaemakelaar 3

4 Mythes over verzekeringen Verzekeraars zoeken steeds naar redenen om schades niet te moeten vergoeden. Dit is vooral niet waar. Uw verzekeringsovereenkomst is weliswaar een overeenkomst, waarin duidelijk opgesomd wordt wat wel en niet verzekerd is. In geval van een schade zal de verzekeraar dus inderdaad controleren of het gebeurde wel overeenstemt met wat in de polis als schade omschreven wordt en of deze bijgevolg kan vergoed worden. Op dit niveau wordt de rol van de wetgever trouwens steeds belangrijker, aangezien die voor heel wat contracten een aantal minimumvoorwaarden heeft gedefinieerd. Eens die controle achter de rug, is er geen enkel bezwaar om de omvang en het bedrag van de schade volledig vast te leggen. En hier kunt u rekenen op de actieve ondersteuning van uw makelaar om u zo snel mogelijk in de toestand van vóór het schadegeval terug te brengen. In het geval van een aanrijding met een voertuig, dat bij dezelfde maatschappij verzekerd is, zal de verzekeraar de aansprakelijkheid leggen bij diegene die de minste schade heeft veroorzaakt. Dit is duidelijk onwaar. De regels rond aansprakelijkheid en deontologie verbieden een dergelijke praktijk. Nochtans kan een onafhankelijke verzekeraar rechtsbijstand u wel degelijk goede diensten bewijzen wanneer er onduidelijke of zelfs betwistbare omstandigheden in het spel zouden zijn. Nieuwigheden over uw belastingaangifte De fiscus voert het aantal vereenvoudigde aangiftes nog op. In plaats van 1,5 miljoen gaan nu 2 miljoen Belgen een vooraf ingevulde aangifte ontvangen. Enkel als er fouten gemaakt werden of correcties dienen aangebracht, hoeft men nog te reageren, anders volgt de aanslag automatisch. De toename van dit aantal aangiftes is te danken aan een nieuwe categorie belastingplichtigen die hiervoor in aanmerking komt: de loontrekkende met een belastbaar inkomen onder de belastingvrije som, na aftrek van de forfaitaire onkosten. Hierdoor zullen o.a. de meeste jobstudenten zelf geen aangifte meer dienen in te vullen.»»» Het formulier telt, voor het eerst sinds jaren, minder codes. Dit heeft te maken met het wegvallen van een aantal aftrekposten, vooral voor de energiebesparende uitgaven. Hier blijft enkel de code voor kosten muurisolatie over. Nieuwe codes zijn er o.a. voor bezoldiging van gelegenheidswerkers in de horeca en voor dienstencheques. Voortaan moet ook de buitenlandse individuele levensverzekering gemeld worden. Deze aangifte is duidelijk een overgangsdocument. De volgende staatshervorming en daaruit voortvloeiende fiscale autonomie van de regio s zal de volgende jaren ongetwijfeld ingrijpende wijzigingen met zich mee brengen. Of dit een vereenvoudiging zal betekenen, valt natuurlijk af te wachten. 4

5 Ongestraft bijklussen Wie naast zijn gewone werk wenst bij te verdienen, kan dit op verschillende manieren. Weet echter dat meer verdienen ook betekent meer belastingen betalen. Hierover zijn vaak misvattingen: als men in een hogere schijf komt, betaalt men enkel op dat gedeelte in die hogere schijf een hoger percentage en níet op het volledige inkomen. Zo betaalt men op de inkomsten tussen en euro 45% belastingen, daarboven 50%. Stel dat u een inkomen heeft van euro en u verdient euro bij: op euro betaalt u 45% en het saldo van euro valt in de schijf van 50% belastingen. Dit heeft dus geen invloed op de belastingen die op het oorspronkelijke inkomen worden geheven. Bijverdienen als werknemer Het is toegelaten om naast de gebruikelijke job een arbeidsovereenkomst te onderschrijven bij een tweede werkgever, zolang men zijn werk naar behoren uitvoert en niet bij de concurrentie gaat werken. Als men s nachts gaat bijverdienen en dan overdag oververmoeid op het werk verschijnt, dan is er een dringende reden voor ontslag. Hetzelfde geldt in geval van concurrentie: men wordt verondersteld loyaal te zijn tegenover de werkgever. Men neemt dus best op voorhand de nieuwe plannen door met de werkgever. Wie als gelegenheidswerknemer in de horeca, land-of tuinbouwsector werkt, kan belast worden aan een bijzondere aanslagvoet van 33%. Hiervoor werd een nieuwe code voorzien in de belastingaangifte: code 1263/2263. Bijverdienen als gepensioneerde Toegelaten beroepsinkomsten in 2014 al naargelang de normale pensioenleeftijd werd bereikt: Voorwaarden Kinderlast Werknemer Zelfstandige Jonger dan de normale pensioenleeftijd Neen 7.718,00 EUR 6.175,00 EUR Ja ,00 EUR 9.262,00 EUR Jonger dan 65 jaar Neen ,00 EUR ,00 EUR met alleen overlevingspensioen Ja ,00 EUR ,00 EUR Normale pensioenleeftijd Neen ,00 EUR ,00 EUR Ja ,00 EUR ,00 EUR 65 jaar met een loopbaan van 42 jaren of meer Ja of neen Geen beperking Geen beperking Bijverdienen als zelfstandige in bijberoep Ook hier mag men de werkgever geen concurrentie aandoen en komt er wel wat administratie bij kijken. Via een ondernemingsloket moet een ondernemingsnummer aangevraagd worden bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Er dient een boekhouding te worden gevoerd en de zelfstandige in bijberoep betaalt sociale bijdragen bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen. Men start met een voorlopige kwartaalbijdrage van 76,07 euro. Blijven de netto-inkomsten onder 1 423,89 euro per jaar, dan moet men geen bijdragen betalen. Verdient men bijv euro netto in bijberoep, dan wordt 533 euro per kwartaal aan sociale bijdragen aangerekend. Met deze bijdragen bouwt men geen rechten op want men behoudt de socialezekerheidsrechten als werknemer. Men moet minstens halftijds als werknemer blijven werken om te kunnen spreken van een zelfstandig bijberoep. Als zelfstandige is men verantwoordelijk voor de uitgevoerde activiteit en laat men zich best verzekeren voor BA uitbating, na levering en toevertrouwde goederen. 5

6 Mobiliteit: diverse wijzigingen Nummerplaat voor bromfietsen. Vanaf 31/03/2014 moeten nieuwe bromfietsen een nummerplaat hebben. De wet betreft alle twee-, drie- en vierwielers met een motor van max. 49cc en een snelheid van max. 45km/u. De kostprijs bedraagt 30. Het is de bedoeling om zicht te krijgen op het aantal voertuigen dat in het verkeer gebracht wordt, maar vooral om politiediensten toe te laten gemakkelijker te identificeren en te verbaliseren. In een eerste fase geldt de inschrijving enkel voor nieuwe bromfietsen. Later zal een procedure opgestart worden om de bestaande bromfietsen een kenteken te bezorgen, men verwacht tegen einde BIV-simulatietool Op de website Belastingportaal Vlaanderen staat een simulatietool voor het berekenen van de verkeersbelasting en de BIV voor wagens. Voor deze laatste taks is het blijkbaar het enige afdoende middel voor de berekening. De oude berekeningswijze was enkel gebaseerd op het vermogen en de ouderdom van de wagen. In 2012 werd een nieuw systeem ingevoerd met veel meer nadruk op diverse milieukenmerken van het voertuig, waaronder CO2-uitstoot, brandstoftype en Euronorm. In 2012 en 2013 werd het oude en nieuwe systeem als overgangsfase nog gecombineerd. Sinds 01/01/2014 geldt bij de berekening van de BIV enkel nog het nieuwe systeem. Het voordeel van de simulatietool bestaat onder andere hierin dat het onderstelnummer voldoende is om alle nodige berekeningselementen automatisch aan te vullen. 6 Wijzigingen rijbewijs Vanaf 03/02/2014 is een aantal bepalingen gewijzigd voor het verkrijgen van het rijbewijs B. Na 2 niet-geslaagde theorie-examens dient men verplicht 12 uur theorieonderricht te volgen. De begeleider moet minimum 8 jaar een rijbewijs B hebben en gedurende de laatste 3 jaar geen rijverbod hebben opgelopen. Hij wordt ook vermeld op het voorlopige rijbewijs. De bestuurder met een voorlopig rijbewijs mag enkel zijn begeleider(-s) vervoeren en geen andere passagiers. U kunt slechts éénmaal van scholingsmethode (met of zonder begeleiding) veranderen tijdens de geldigheid van uw voorlopige rijbewijs. Na het verstrijken van die termijn, volgt verplicht 6 uur praktijkonderricht. Het praktijkexamen kan enkel nog worden afgelegd tijdens de geldigheidsperiode van het theorie-examen (3 jaar).

7 Vakantietip Verre reisbestemmingen zijn al lang geen uitzondering meer. Uw bestemming en de manier waarop u in het buitenland reist, bepalen echter de gezondheidsrisico s die u loopt en bijgevolg welke vaccinaties u precies nodig heeft. De voorbereiding van uw reis is dé ideale gelegenheid voor uzelf, uw kinderen en uw omgeving om samen met uw huisarts de stand van uw vaccinaties te bekijken. Hou uw vaccinatiekaart en -kalender dus zorgvuldig bij. Maak van de gelegenheid gebruik om een afspraak te maken voor de noodzakelijke herhalingsinenting. Bijkomende vaccinaties kunnen soms nodig zijn. Maak uw afspraak bijgevolg tijdig want de meeste vaccins treden pas na enkele weken in werking of vereisen herhaaldelijke injecties op verschillende tijdstippen.»»» Op kunt u aan de hand van uw bestemming nagaan welke vaccinaties noodzakelijk zijn. Nieuws uit de bijstandscentrale Mijn vrouw, mijn dochter van 14 en ikzelf A B waren van plan om een wandeling te maken in de bergen tijdens de schoolvakantie. Helaas is mijn dochter een paar dagen vóór het vertrek gevallen. Gevolg: een gebroken been. We waren dus verplicht om alles te annuleren. Gelukkig voorzag ons jaarcontract in een annuleringsverzekering. Zij hebben ons dus alle kosten terugbetaald. Een jongeman van 23 vertrekt naar Zuid-Korea om er een aantal maanden in een hotel te gaan werken. Op de tweede dag na zijn aankomst valt hij in een ravijn. De omstandigheden van het ongeval zijn onduidelijk. Hij is buiten bewustzijn en wordt pas de volgende dag gevonden. Hij heeft verschillende breuken en ondergaat een eerste, dringende ingreep in het ziekenhuis in Seoul. Prognose van de lokale artsen: vijf weken hospitalisatie en een nieuwe ingreep na drie weken. Het kostenplaatje wordt op euro geschat; helaas zijn de medische kosten in zijn contract slechts tot euro gewaarborgd. De regulatiearts dringt dus aan op een snelle repatriëring: de vervolgoperatie kan immers ook in België uitgevoerd worden. Na akkoord van de behandelende artsen kan de patiënt al een week na het ongeval onder begeleiding gerepatrieerd worden, tot zijn eigen grote vreugde en die van zijn familie. Hij zal dus verder in België behandeld worden. En de medische kosten? Die blijven niet gering, maar wel ruim beneden de euro, waardoor de verzekerde voor geen enkel supplement hoeft op te draaien. 7

8 Pensioen: onder de loep Vanaf dit jaar geldt er een aangepast systeem van pensioenbonus: wie na zijn pensionering blijft doorwerken, krijgt extra pensioen om mensen aan te moedigen zo lang mogelijk te blijven werken. De pensioenbonus geldt voortaan als men meer dan één jaar blijft werken na de dag waarop men op vervroegd rustpensioen kan gaan of na de 65 ste verjaardag met een beroepsloopbaan van minstens 40 jaar. De bonus bestaat uit een forfaitair bedrag per dag van 1,50 gedurende de eerste 12 maanden. Dit bedrag wordt na elk gepresteerd jaar verhoogd met 0,20 tot een maximum van 2,50. Deze brutobedragen worden geïndexeerd. Afhankelijk van de fiscale situatie, kan bijvoorbeeld 3 jaar werken bruto ongeveer 100 maandelijks extra pensioen opleveren. Nadenken over en werken aan uw pensioen is ook de boodschap van economen Jef Vuchelen en Mark Scholliers. In hun nieuwe boek Pensioen onder vuur? Vecht terug! wijzen zij op de tekortkomingen van ons wettelijke pensioenstelsel. De volgende jaren gaan de uitgaven voor de wettelijke pensioenen pijlsnel stijgen door de toename van het aantal rechthebbenden. Hiervoor zal de overheid geld moeten vinden in een periode van lage economische groei en hoge staatschuld. Deze vergrijzingsbom moet door de nieuwe regering absoluut ontmijnd worden. Wat rommelen in de marge is volgens hen niet meer aan de orde, anders dreigen de kosten tegen 2050 op te lopen tot 30% van het gezamenlijke Belgische inkomen. Blijkbaar vertrouwen zij de politiek niet, want zij stellen één afdoende remedie voor: de burger zal zijn pensioenprobleem zelf moeten aanpakken door systematisch te sparen op lange termijn. De Vlaming moet van deze problematiek niet meer overtuigd worden. Onlangs bleek uit een grote VRTenquête dat drie vierde van hen pleit voor grotere solidariteit: zij maken zich grote zorgen over de sociale zekerheid. Zo is 67 procent bang voor een te lage levensstandaard eens hij of zij met pensioen is; 60 procent vraagt zich af of ze wel tot hun 65 ste zullen kunnen werken. Deze tendensen waren al lang bekend, maar hier wordt cijfermatig aangetoond hoe belangrijk voor de gemiddelde Vlaming de sociale zekerheid is en vooral hoe gevoelig de pensioenproblematiek ligt. 8 De overheid gaat ook zorgen voor een databank die vanaf 2016 voor iedere loontrekkende, zelfstandige of ambtenaar toegankelijk zal zijn. Op elk ogenblijk kan de geïnteresseerde dan een overzicht krijgen van zijn opgebouwde pensioenrechten en dit op een eenvoudige manier. Dit is belangrijk omdat blijkt dat steeds meer mensen een gemengde loopbaan opbouwen.

9 Financiële begrippen verduidelijkt BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal. Het doel van de vennootschap is op een gediversifieerde wijze te beleggen in roerende waarden. De bevek heeft een statutair karakter en legt op voorhand de beleggingsdoelstellingen vast. Dit zijn bankproducten. TAK23 BEVAK Beleggingsvennootschap met Vast Kapitaal, die uitsluitend in vastgoed belegt. Soorten open fondsen of beveks (niet limitatief): obligatiefondsen: beleggen alleen in obligaties aandelenfondsen: beleggen in aandelen gemengde fondsen: mogen beleggen in aandelen en obligaties dakfondsen: beleggen in andere fondsen en niet in individuele aandelen en/of obligaties indexfondsen: volgen een bepaalde beursindex waarbij het de betrachting is beter te presteren dan die index zelf regiofondsen: beleggen enkel in een bepaalde regio zoals USA, Europa, sectorfondsen: spitsen zich toe op een sector, bijv. technologie, pharma, energie, voeding,.. Wanneer dergelijke fondsen in een verzekeringskleedje worden gegoten, komt men terecht bij de Tak 23-producten. We spreken dan over een verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde in het contract zoals in een gewone levensverzekering. In zo n contract kan men de begunstigden bij overlijden bij naam noemen, wat niet kan in open fondsen. Er is ook een verschil in taksering: in Tak 23 moet er 2% betaald worden bij de aanvang van de investering; dit is niet het geval met open fondsen. Anderzijds moet men bij de verkoop met winst van een BEVEK roerende voorheffing betalen op het gedeelte dat in obligaties belegd werd, indien het fonds uit meer dan 25% obligaties bestaat. Bij Tak 23 is er bij verkoop geen roerende voorheffing te betalen. BELEGGERSPROFIEL Aan de hand van een reeks vragen over de termijn waarop u wilt beleggen of wanneer u het geld nodig heeft, of u al dan niet eigenaar bent, of u al dan niet risico wilt nemen, uw leeftijd, wordt uw beleggersprofiel bepaald. Naargelang het resultaat zullen bepaalde beleggingen en fondsen meer of minder geschikt zijn voor u. Men houdt drie profielen voor ogen : neutraal: voorzichtigheid is gewenst, zo weinig mogelijk risico s dynamisch: men zoekt een beter rendement met beperkte risico s offensief: men wenst groei voor zijn vermogen en is bereid hiervoor risico te nemen. 9

10 Op reis met het vliegtuig? Dit doet u beter niet! Stevige slaper In 2010 probeerden twee Engelse vrouwen een dood familielid in te checken. Ze vertelden later aan de politie dat ze dachten dat hij gewoon sliep. Wat zwemt daar onder je shirt? Een vrouw in Melbourne werd aangehouden met 51 levende, tropische vissen onder haar shirt. Het bleek dat deze daar al de hele vlucht vanuit Singapore zaten. Een maadje meer Grote paniek tijdens een vlucht vanaf Atlanta Airport in de Verenigde Staten toen er maden uit de bagageruimte vielen. Ze bleken uit de koffer van een passagier te komen waar rottend vlees in zat. Leuke hoed! Een 17-jarig meisje vloog helemaal van Dubai naar Manchester met een kameleon op haar hoed. Dankzij het vermogen van de kameleon om zichzelf te camoufleren, kwam ze er bijna mee weg totdat medepassagiers foto s gingen maken! Koffer vol bakstenen Op het vliegveld van het Engelse Cardiff werd een koffer vol met bakstenen onderschept. Je weet immers maar nooit waarvoor je die allemaal kan gebruiken Wat u zeker niet mag vergeten De voorwerpen die het vaakst blijven liggen in een vliegtuig zijn: boeken, gsm s, kranten en magazines, kleding, (zonne)brillen, koptelefoons, paspoorten en reisdocumenten, camera s, tablets, eten,. Maar ook en minder te verwachten: een trouwring, knuffelmuisjes, een trombone, ondergoed, hoeden, kunstgebit, zelfs een schilderij en een klok.

11 Witgoor-Dessel Maasmechelen Essen Kieldrecht Malle Assebroek Jabbeke Snaaskerke Oudenburg Kuringen Geel Winkelomheide Sint-Truiden Beerse Tielen Burcht Zwijndrecht Sint-Niklaas Ertvelde Lokeren Veurne Muizen Roeselare Berg Grimbergen Sint-Lievens-Houtem Lanaken Brasschaat Gentbrugge Diest Brecht Diepenbeek Kapellen Asse Ternat Hechtel-Eksel Izegem Ingelmunster Aalst Affligem Stavelot Saint-Hubert Beveren-Leie Hoeilaart Groot- Bijgaarden Schendelbeke Bellegem Vaux-sur-Sûre Dworp Aubange Estaimpuis Tubize Enghien Nivelles Antoing Charleroi Mons Frameries Thulin»» Het Aquilaenetwerk De volledige adresgegevens van onze kantoren-leden vindt u op 11

12 ABR VERZEKERINGSGROEP UW WELVAART EN COMFORT, ONZE UITDAGING Apere Peter Bernaers Lieven Rogier Luc Dorp West Zwijndrecht T F Ondernemingsnummer FSMA A V.U.: ABR Verzekeringsgroep, Dorp West 1, 2070 Zwijndrecht

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11 Inhoudstafel 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1 1.1. Wat is precies het gevolg voor uw wettelijk pensioen als zelfstandige?... 1 1.2. Heeft u dan recht op een uitkering?... 1 1.3. Blijft u

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier mei - juni Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave U ONTVING DE BELASTINGAANGIFTE? WAT

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Generali Profielbepaler Pensioen

Generali Profielbepaler Pensioen Heeft uw werkgever voor u een pensioenverzekering op basis van een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid afgesloten? Maak dan gebruik van deze. Met onderstaande vragenlijst kunt u nagaan welk beleggingsprofiel

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Auto en verkeer Huispersoneel Eindejaar editie december 2014 Inhoud 04 Aquilae Medewerkerscongres 05 Auto en verkeer 06 Verzekering: uw woningkapitaal

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT INHOUD Fiscaal gunstregime lesgevers Aansprakelijkheden Nadelen van illegale

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche SINDS 1 JULI 2005 MOET ELKE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) ZICH VERPLICHT ONDERWERPEN AAN HET ZOGEHETEN 'MAXISTATUUT'. HIERDOOR BOUWT DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Sinds 01/01/2003 was er een verplichte aansluiting van de meewerkende echtgeno(o)t(e) onder het 'mini-statuut'. Men kon toen vrijwillig toetreden tot het maxi-statuut.

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën In dit nummer: Huwelijkscontracten Wat brengt 2014? Verzekeringsmythes

magazine boordevol tips & ideeën In dit nummer: Huwelijkscontracten Wat brengt 2014? Verzekeringsmythes magazine boordevol tips & ideeën In dit nummer: Huwelijkscontracten Wat brengt 2014? Verzekeringsmythes editie december 2013 Inhoud Verzekeringsmythes 4 Vergeet de huishoudhulp niet 4 Actualiteit huwelijkscontracten

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar vandaag met een flink fiscaal voordeel Uw pensioen is misschien nog niet voor nu meteen, maar het is

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voortaan moeten ook bromfietsen een nummerplaat dragen. De roerende voorheffing stijgt naar 27 %: voor welke spaarproducten?

Inhoudsopgave. Voortaan moeten ook bromfietsen een nummerplaat dragen. De roerende voorheffing stijgt naar 27 %: voor welke spaarproducten? Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Inhoudsopgave Voortaan moeten ook bromfietsen een nummerplaat dragen Sinds 11 december 2015 geldt een inschrijvingsplicht voor alle bromfietsen ongeacht

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding...

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding... Inhoudstafel 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1 1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap... 1 1.1.1. U heeft betaald voor uw vennootschap en zij betaalt u dat terug...

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

Tak 21 kapitaalsgarantie, rendementsgarantie

Tak 21 kapitaalsgarantie, rendementsgarantie Waarborg Tak 21 kapitaalsgarantie, rendementsgarantie Tak 23 geen kapitaal garantie Tak 26 - kapitalisatie Beschrijving Een tak-21-levensverzekering biedt u een gewaarborgd rendement, met eventueel een

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Verzekering rechtsbijstand Sparen en vermogen Reistrends editie maart 2014 Inhoud 04 Energiebesparende investeringen 05 Hoe u verzekeren van rechtsbijstand

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

Pensioen zelfstandigen

Pensioen zelfstandigen Pensioen zelfstandigen Aanleggen buitenwettelijk pensioen voor bedrijfsleiders en/of zelfstandigen Pijler 1: het wettelijk pensioen Binnen de 1 ste pijler zijn er drie pensioenstelsels: een pensioenstelsel

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Informatief 135 Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp Bijverdienen tijdens uw pensioen: doe het vooral rustig aan... Datum 24 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Afgestudeerd? Derde-betaalsystemen Noodnummers editie september-oktober 2016 Inhoud 04 Car@ttest 04 Info voor de fiscus 05 Afgestudeerd en nu? 06

Nadere informatie

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 1. Loongrenzen concurrentiebeding 2015 33.203-66.406 2016 33.221-66.441 Loongrens scholingsbeding 2015 33.203 2016

Nadere informatie

Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen

Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Eerst en vooral:... Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/2015 2 In

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes.

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes. versie 27/06/2014 Financieel Overzicht - Vragenlijst voor de cliënt (=verzekeringnemer): Naam:.Voornaam:... Voor welke perso(o)n(en) wordt dit document ingevuld? voor uzelf samen met uw partner enkel voor

Nadere informatie

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak VIVIUM Non-Stop Plan Verzeker het voortbestaan van uw zaak Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 80% van uw bedrijfskosten betaald door VIVIUM Hét redmiddel voor uw onderneming tijdens

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6 De pensioenbonus 2 Inhoud Inleiding... 3 Wanneer start en eindigt de opbouw van een bonus?... 4 Hoeveel bedraagt de bonus?... 5 Welke diensten geven recht op een bonus?... 5 Telt de pensioenbonus mee voor

Nadere informatie

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio garandeert

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

APRA Leven, vennootschap in vereffening. De 10 meest gestelde vragen over de tegemoetkoming van het Bijzonder Beschermingsfonds

APRA Leven, vennootschap in vereffening. De 10 meest gestelde vragen over de tegemoetkoming van het Bijzonder Beschermingsfonds APRA Leven, vennootschap in vereffening De 10 meest gestelde vragen over de tegemoetkoming van het Bijzonder Beschermingsfonds uitgave 11 augustus 2011 www.bijzonderbeschermingsfonds.be BIJZONDER BESCHERMINGSFONDS

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW.

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. BMW Financial Services www.bmw.be Echt rijplezier VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. SLECHTS ÉÉN STOP VOOR UW NIEUWE BMW. Met BMW Financial Services

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV Een levensverzekering van AXA Belgium met als doel de geconventioneerde

Nadere informatie

magazine boordevol tips & ideeën

magazine boordevol tips & ideeën magazine boordevol tips & ideeën inzicht In dit nummer: Auto en verkeer Huispersoneel Eindejaar editie december 2014 Inhoud 04 Aquilae Medewerkerscongres 05 Auto en verkeer 06 Verzekering: uw woningkapitaal

Nadere informatie

VIVIUM Top-Hat Plus Plan

VIVIUM Top-Hat Plus Plan VIVIUM Top-Hat Plus Plan Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen Uw vennootschap betaalt uw pensioenpremies U betaalt minder belastingen dan bij een loonsverhoging U behoudt de vrijheid om uw pensioengeld

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Verkeersbelasting. Belasting op de inverkeerstelling Brussel-Hoofdstad / Wallonië. 11 PK 86 3 100 kw

Verkeersbelasting. Belasting op de inverkeerstelling Brussel-Hoofdstad / Wallonië. 11 PK 86 3 100 kw Indexen en bedragen De indexen die vermeld worden op de volgende pagina s kunnen eenvoudig geconsulteerd worden op de website www.brocom.be/hsp via de knop Indexen onder de rubriek Directe Toegang. Verkeersbelasting

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers. 29 juni 2016

Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers. 29 juni 2016 Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers 29 juni 2016 De pensioenregeling op hoofdlijnen De pensioenregeling op hoofdlijnen Algemeen over pensioen Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u straks?

Nadere informatie

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN Laat u niet overrompelen door de kosten van een voertuig, anticipeer! De verschillende kosten waarmee men rekening moet houden voor de berekening van de TCU

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie