Studiegids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2014-2015"

Transcriptie

1 Studiegids

2 Colofon: 2014 De Studiegids van Dak Academie wordt uitgegeven door BDA Dak- en Gevelopleidingen en TECTUM voor Dakvakmanschap VOORWOORD Avelingen West MS Gorinchem (085) fax: (0183) Groningenhaven PE Nieuwegein tel.: (030) fax: (030) Dak Academie is een alliantie tussen TECTUM voor Dakvakmanschap en BDA Dak- en Gevelopleidingen. Beide opleidingsbedrijven hebben elkaar gevonden in de samenstelling van een doeltreffend cursusprogramma voor het middelbaar en hoger personeel van uiteenlopende bedrijven en organisaties. Een belangrijke mijlpaal is het recht op scholing dat CAO-partijen hebben toegekend aan de werkgevers van de bedrrijven van het UTA-personeel in de BIKUDAK-sector, die daardoor toegang krijgen tot de bedrijfstakeigen regelingen inzake scholing. De bundeling van kennis, kunde en vaardigheden van beide opleidingsbedrijven in Dak Academie zal zeker bijdragen tot een nog grotere professionaliteit in de dakbedekkingssector en daarbuiten. Wij hopen u als deelnemer te begroeten en u in de toekomst met nieuwe cursussen te kunnen verrassen. Tekst & Productie: Eric Boer Communicatie, Amstelveen Vormgeving: Marjolein Ruiter Grafisch Ontwerp&Media, Amsterdam Samenstelling: Ilse Kolsteeg Karel-Jan Batenburg Paul Verkaik Adri de Voest Karel-Jan Batenburg Directeur TECTUM voor Dakvakmanschap Paul Verkaik Directeur BDA Dak- en Gevelopleidingen Uitgave: digitaal 3

3 ADVISERING & DIENSTVERLENING (DA/A) 07 DA/A1 Onderhoudsinspecteur Platte Daken 08 DA/A3 Moderne Onderhoudsovereenkomsten 09 DA/A4 Schadebeelden en Advisering 10 DA/A5 Schadebeelden en Advisering Kunststof Dakbedekkingen COMMUNICATIE & ORGANISATIE (DA/C) 13 DA/C1 Communicatie voor Uitvoerders 14 DA/C2 Effectief Communiceren op de Werkvloer 15 DA/C3 Samenwerken en Leidinggeven 16 DA/C4 Aquisitiebezoeken (MIDDLE) MANAGEMENT, CALCULEREN & WERKVOORBEREIDEN (DA/M1) 19 DA/M1.1 Verwerven en Aannemen van Opdrachten 20 DA/M1.2 Opnemen van Werk 21 DA/M1.3 Calculeren van Werk 22 DA/M1.4 Opstellen en Aanbieden van Offertes 23 DA/M1.5 Organiseren en Plannen van Werk 24 DA/M1.6 Inkopen TECHNIEK (DA/T) 31 DA/T1 Dakcursus Platte Daken 32 DA/T2 Dakcursus Groene Daken 33 DA/T4 Onderhoud en Beheer van Gevels 34 DA/T5 Daken voor Administratief Personeel 35 DA/T6 Metalen Gevels 36 DA/T7 Wateraccumulatie en Preventie Dakinstortingen 37 DA/T8 Leefdaken/Intensief Dakgebruik VEILIGHEID, GEZONDHEID & MILIEU (DA/V) 39 DA/V1 Uitvoeren van een Dak-RI&E 40 DA/V2 Duurzame Daken 41 DA/V3 Ontwerp Zonnestroomsystemen 42 DA/V4 Veilig Werken op Hoogte 43 DA/V5 Preventiemedewerker 44 DA/V6 VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) 45 DA/V7 VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-herhaling) OVERIGE CURSUSSEN (DA/O) 47 DA/O1 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 48 DA/O2 Cursus Op Maat (MIDDLE) MANAGEMENT, UITVOERING (DA/M2) 27 DA/M2.1 Organiseren en Begeleiden bij Uitvoeren van Werk 28 DA/M2.2 Administratie en Voortgangsbewaking 29 DA/M2.3 Organisatie en Aansturen Personeel 51 Reglementen & Annuleringsvoorwaarden 52 Vergoedingen / BTW 54 Vestigingen / cursussecretariaat 4 5

4 A DV I S E R I N G & D I E N ST V E R L E N I N G ( DA /A ) DA/A1 ONDERHOUDSINSPECTEUR PLATTE DAKEN : De deelnemer wordt kennis en vaardigheden bijgebracht waarmee uiteindelijk een deskundig dakadvies kan worden opgesteld. Thema s in deze cursus hebben betrekking op de juiste inspectietechniek, materiaalherkenning, conditiebepaling, bepaling resterende levensduur, schadeanalyse en onderhoudsmethodieken. Aan de orde komen ondermeer de uitvoering van een dakinspectie, materiaalherkenning en conditiebepaling, gebreken en schadeanalyse, onderhoudsmethodieken, veiligheid en duurzaamheid in de beheersfase, opstellen van een onderhoudsadvies. A DV I S E R I N G & D I E N ST V E R L E N I N G PRIJS: E Vier dagen Certificaat Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven en toeleveranciers, opdrachtgevers, beheerders, opzichters en adviseurs 7

5 DA/A3 MODERNE ONDERHOUDSOVEREENKOMSTEN DA/A4 SCHADEBEELDEN EN ADVISERING Het dakbedekkingsbedrijf kan een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van een onderhoudsovereenkomst. De cursus verschaft inzicht in bestaande en nieuwe mogelijkheden van de onderhoudsmarkt voor platte daken. Er zullen thema s als onderhoud, reparaties en het nakomen van aangegane verplichtingen aan de orde worden gesteld. De cursus gaat ondermeer in op soorten overeenkomsten, onderhoudsbegrippen en onderhoudshandelingen, technische en economische motieven voor onderhoudsovereenkomsten, sterkte/ zwakte-analyse eigen bedrijf, procedure en uitwerking onderhoudsovereenkomst, vastleggen inspectiemethodiek en specificatie en indeling gebreken. De deelnemer leert schadebeelden en schadeomvang te herkennen en te beschouwen en krijgt effectieve en efficiënte schadehersteloplossingen aangedragen. Aan bod komen ondermeer de offerte-aanvraag en inspectie, schadebeelden dakbedekkingen, bouwfysische en bouwkundige gebreken, schade-omvang, storm- en brandschade, schadehersteloplossingen en de vorm en inhoud van de offerte. A DV I S E R I N G & D I E N ST V E R L E N I N G PRIJS Op aanvraag PRIJS E 710 Eén dag Twee dagen Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven, adviseurs daken en managers vastgoed Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven en toeleveranciers, (beginnende) onderhoudsinspecteurs, uitvoerders 8 9

6 DA/A5 SCHADEBEELDEN EN ADVISERING KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN De deelnemer leert over de specifieke problematiek bij het opnemen en beoordelen van gebreken van kunststof dakbedekkingen en de daaraan gekoppelde oplossingen. Offerte-aanvraag en inspectie, vorm en inhoud van de offerte, schadebeelden, kenmerken thermoplasten en elastomeren, veroudering en verouderingsverschijnselen, bouwfysische en bouwkundige gebreken, storm- en brandschade, schadebeelden kunststof dakbedekkingen ECB, EPDM, PIB, PVC, TPO en VAE, schade-omvang, schadehersteloplossingen. A DV I S E R I N G & D I E N ST V E R L E N I N G PRIJS E 370 Eén dag Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven en toeleveranciers, (beginnende) onderhoudsinspecteurs, uitvoerders 10 11

7 CO M M U N I C AT I E & O R G A N I S AT I E ( DA /C ) DA/C1 COMMUNICATIE VOOR UITVOERDERS De deelnemer leert doelgericht te communiceren, met zowel interne als externe vertegenwoordigers. Aan de orde komen het belang van gesprekstechnieken, het maken van werkafspraken, luisteren en observeren, gespreksstijlen, samenvatten van gemaakte afspraken, omgaan met verschillende typen medewerkers en het helder en duidelijk formuleren van het maken van meetbare afspraken. CO M M U N I C AT I E & O R GA N I SAT I E PRIJS E 380 Eén dag Uitvoerders, adviseurs daken en toeleveranciers 13

8 DA/C2 EFFECTIEF COMMUNICEREN OP DE WERKVLOER DA/C3 SAMENWERKEN EN LEIDINGGEVEN Op de werkvloer van een bedrijf of instantie wordt constant met elkaar gecommuniceerd. Vaak gebeurt dat min of meer toevallig, maar zeker ook doelbewust tijdens een werkbespreking, vergadering of toolbox-meeting bijvoorbeeld. De cursus brengt de deelnemer vaardigheden bij om de boodschap duidelijk over te brengen, zodat er in het zakelijke verkeer sprake zal zijn van een geslaagde communicatie. Aan de orde komen ondermeer sociale vaardigheden, gespreks- en presentatietechnieken, schriftelijke, mondelinge en digitale communicatie, delegeren, conflicthantering en behandeling van klachten. Aan de hand van korte oefeningen en rollenspelen wordt ingegaan op lichaamstaal, het formuleren en ontvangen van een boodschap, vraagstelling, feedback, kritiek en waardering. In deze cursus staat het leidinggeven en samenwerken met in- en externe doelgroepen centraal. De deelnemer leert welke technieken er vereist zijn om dit proces zo effectief mogelijk gestalte te geven. Ingegaan wordt op verschillende vormen van leiderschap en samenwerking met uiteenlopende doelgroepen, teambuilding, werkafspraken, coaching en overtuigingskracht, sociale vaardigheden, gespreks- en presentatietechnieken, luistervaardigheden, verslaglegging, Eerste Hulp bij Conflicten, klachtafhandeling en serviceverbetering. Na afloop van deze cursus is de deelnemer zich beter bewust van zijn eigen kwaliteiten en zal hij een balans weten te vinden tussen het aansturen en het samenwerken met collega s en relaties in het bouwproces. CO M M U N I C AT I E & O R GA N I SAT I E PRIJS E 380 PRIJS E 695 Eén dag Twee dagen Iedere medewerker van een dakbedekkingsbedrijf, toeleveranciers Kader- en staffunctionarissen, uitvoerders, ervaren voorlieden, dakinspecteurs 14 15

9 DA/C4 ACQUISITIEBEZOEKEN Acquireren moet goed worden voorbereid. Deze cursus bereidt de deelnemer voor op een geslaagd acquisitiebezoek. Van voorbereiding tot verslaglegging. Aan de hand van rollenspelen wordt ondermeer ingegaan op klantgerichtheid, communiceren met (potentiële) opdrachtgevers, inspelen op eisen en wensen, presentatie- en gesprekstechnieken, structuur en doel van een bezoek, verkooptechnieken, onderhandelingsstijl en -tactiek, acquisitieplan, orderafhandeling en after sales. CO M M U N I C AT I E & O R GA N I SAT I E PRIJS E 695 Twee dagen Kader- en staffunctionarissen, inkopers, beginnende directeuren van dakbedekkingsbedrijven 16 17

10 ( M I D D L E ) M A N AG E M E N T ( DA /M 1 ) Ca l c u l e r e n e n We r kvo o r b e r e i d i n g DA/M1.1 VERWERVEN EN AANNEMEN VAN OPDRACHTEN De deelnemer leert verschillende (marketing) technieken om met succes opdrachten op een professionele manier te verwerven en aan te nemen. Markt, markteisen en marktwerking, segmenteren van werk, profilering van de onderneming, gespreks- en presentatietechnieken, relatiebeheer, klantbehoefte en koopsignalen, adviseren, presenteren en argumenteren, het aannemen van werk, contractvormen/contractbeoordeling, garanties, leveringsvoorwaarden, after sales. PRIJS E Drie dagen Dak Academie ( M I D D L E ) M A N AG E M E N T, C A LC U L E R E N & W E R KVO O R B E R E I D I N G Kader- en staffunctionarissen, inkopers, beginnende directeuren van dakbedekkingsbedrijven 19

11 DA/M1.2 OPNEMEN VAN WERK DA/M1.3 CALCULEREN VAN WERK De deelnemer wordt volgens de voorgeschreven methodes vaardigheden bijgebracht om het opnemen en uitvoeren van werk succesvol te laten verlopen. Dakbouwkunde, dakbedekkingsconstructies, toegepaste bouwfysica, eigenschappen en verwerking van isolatie- en dakbedekkingsmaterialen, bestek en tekening lezen, beoordelen van inzet materiaal e.d., ramingen en begrotingen, meten, organisatie en werkplanning, administratieve verwerking. PRIJS E Drie dagen Kader- en staffunctionarissen, uitvoerders, calculatoren Dak Academie Offertes hebben met calculaties te maken. In deze bijzonder praktijkgerichte cursus wordt de deelnemer aan de hand van rekenprogramma s geleerd hoe hij de offrering van producten en diensten op een juiste wijze kan laten verlopen. Bestek en tekening lezen, vaststellen van de uitwerking van de uitvoeringsmethodiek, materiaalkeuze, bewerken van gegevens, ramingen en begrotingen, vaststellen hoeveelheden, hanteren calculatietarieven, gegevensverwerking, begrotingsmethoden, leren werken met courante rekenprogramma s, kostprijsberekening, effectieve communicatie, budgettering, nacalculatie, analyse faalkosten, klantgericht handelen en administratieve verwerking. PRIJS E Vier dagen (Beginnende) calculatoren, kader- en staffunctionarissen, inkopers, uitvoerders ( M I D D L E ) M A N AG E M E N T, C A LC U L E R E N & W E R KVO O R B E R E I D I N G 20 21

12 DA/M1.4 OPSTELLEN EN AANBIEDEN VAN OFFERTES DA/M1.5 ORGANISEREN EN PLANNEN VAN WERK Naast de vaardigheden die nodig zijn om een offerte voor een product of dienst te kunnen opstellen, wordt in deze cursus tevens aandacht besteed aan de vorm waarin dit kan gebeuren. Vaststellen van de aanbiedingsprijs, opstellen offerte aan de hand van courante rekenprogramma s, verwerking van de offerte in de huisstijl van de onderneming, (digitaal) aanbieden offerte, algemene voorwaarden, database systeem, doorspreken offerte met klant, relatiebeheer, klantgericht handelen, voortgangscontrole, administratieve verwerking. PRIJS E 695 Twee dagen Beginnende) calculatoren, kader- en staffunctionarissen, inkopers, uitvoerders De deelnemer leert zich goed voor te bereiden op de uitvoering van een werk. Ingegaan wordt op de noodzaak en de kracht van het plannen, soorten planningen, planningssystemen, bijzondere planningen, time management, werkorganisatie en werkterreininrichting, voortgangscontrole, database systemen, analyseren van het bestek en tekening, opname en begroting voor het komende uitvoeringsproces, het planmatig vastleggen van dat proces, opstellen KAM-beleid (Kwaliteit, Arbeid en Milieu), begrotingsbewaking en verzorgen van projectinformatie. PRIJS E Zes dagen Kader- en staffunctionarissen, uitvoerders, ervaren voorlieden ( M I D D L E ) M A N AG E M E N T, C A LC U L E R E N & W E R KVO O R B E R E I D I N G 22 23

13 DA/M1.6 INKOPEN Inkopers moeten van vele markten thuis zijn. De belangrijkste eisen voor de inkoop van bedrijfsmiddelen passeren de revue. Inkoopprocessen, vormen van/en eisen aan inkoop, inkoop van bedrijfsmiddelen, bedrijfsethiek, leverancierkeuze, selectiecriteria, onderhandelingsstrategieën, communicatievormen, presentatietechnieken, budgetbewaking, offertevergelijking, valkuilen, administratieve vaardigheden. PRIJS E 695 Twee dagen ( M I D D L E ) M A N AG E M E N T, C A LC U L E R E N & W E R KVO O R B E R E I D I N G Kader- en staffunctionarissen, uitvoerders 24 25

14 ( M I D D L E ) M A N AG E M E N T ( DA /M 2 ) U i t vo e r i n g DA/M2.1 ORGANISEREN EN BEGELEIDEN BIJ UITVOEREN VAN WERK De deelnemer leert hoe hij de voortgang van de uitvoering van een werk moet bewaken en controleren, de daarbij behorende administratie bijhouden en te verantwoorden hoe het opgestelde KAM-beleid (Kwaliteit, Arbeid en Milieu) geïmplementeerd kan worden. Planning en organisatie bij aanvang van, alsmede tijdens het uitvoeringsproces, het maken van detailplanningen, opstellen en uitvoeren van het KAM-beleid (Kwaliteit, Arbeid en Milieu), opstellen werkinstructies en aansturing van personeel, bewaking en controle van de voortgang, werkelijke inzet, registreren en verwerken van een uitgevoerd werk, verzorging maatvoering en stelwerk, leveranties en bijzonderheden en administratieve vaardigheden. ( M I D D L E ) M A N AG E M E N T, U I T VO E R I N G PRIJS E Zes dagen Ervaren (voorman) dakdekkers op minimaal niveau 3, (aankomende) uitvoerders 27

15 DA/M2.2 ADMINISTRATIE EN VOORTGANGSBEWAKING DA/M2.3 ORGANISATIE EN AANSTUREN PERSONEEL De deelnemer leert de voortgang van een project te bewaken en administratief te be- en verwerken. Database-systemen en administratieve vaardigheden, projectadministratie, deeladministraties, budgetbewaking, voortgangscontrole, faalkosten, rapporteren en corresponderen. De deelnemer leert vaardigheden waarmee hij werknemers kan aansturen, zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering van projecten. Stijlen van leidinggeven, sociale vaardigheden, bedrijfsorganisatie en leiderschap, coaching, samenwerkingsvormen, teambuilding, projectteams, personeelsmanagement, organisatie en werkplanning, delegeren en verantwoordelijkheid, presentatie- en communicatietechnieken. ( M I D D L E ) M A N AG E M E N T, U I T VO E R I N G PRIJS E PRIJS E Drie dagen Drie dagen Dak Academie Kader- en staffunctionarissen, projectleiders, administratief en boekhoudkundig personeel Kader- en staffunctionarissen, projectleiders, administratief en leidinggevend personeel, uitvoerders, (voorman) dakdekkers, leermeesters 28 29

16 T E C H N I E K ( DA / T ) DA/T1 DAKCURSUS PLATTE DAKEN De deelnemer wordt in deze basiscursus in aanraking gebracht met alle facetten van het platte dak, met nadruk op de ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen van de verschillende dakconstructies. Vanwege de te behandelen thematiek is de cursus uitermate geschikt voor nieuwkomers in de dakbedekkingsbranche en voor medewerkers die hun kennis van het platte dak willen verbeteren. T E C H N I E K Dakbedekkingsmaterialen, dakbouwkunde (ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen), belastingen (water- en windbelasting), bouwfysische aspecten dakopbouw, bijzondere daken (groen-, parkeeren energiedaken), veilig werken op daken en het verduurzamen van platte daken. PRIJS E Zeven dagen Diploma (de cursus wordt afgesloten met een examen) Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven, toeleveranciers, opdrachtgevers, beheerders, ontwerpers en aannemers 31

17 DA/T2 DAKCURSUS GROENE DAKEN DA/T4 ONDERHOUD EN BEHEER VAN GEVELS Naast de ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen van de dakconstructie, wordt de opbouw van het groene deel nadrukkelijk aan de orde gesteld, met de verschillende inrichtingsmogelijkheden voor extensieve en intensieve groen- en gebruiksdaken. In deze cursus worden voor de woningbouw van belang zijnde gevelsystemen besproken, met aandacht voor de inspectietechniek, schade-analyse en conditiebepaling. De deelnemer leert om zijn waarnemingen te vertalen in een hersteladvies en dit te positioneren binnen het planmatig onderhoud. T E C H N I E K Uitgangspunten: dakontwerp groendaken, componenten en vegetatiesoorten groene deel, ontwerp, uitvoering en beheer groendak, inrichting van extensieve en intensieve groendaken, combinaties met dakbestrating en andere inrichtingselementen. De levensduur van gevelsystemen, kwaliteit van metsel- en voegwerk, vochtproblematiek (hydrofobering en reiniging van gevels), isoleren van gevels (systemen en methodieken), kozijnaansluitingen en waterkerende (lood)slabben, relatie tussen ontwerp en onderhoud. PRIJS E 415 PRIJS E 795 Eén dag Twee dagen Certificaat Certificaat Adviseurs en andere kaderfunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven, dakhoveniers, leveranciers en medewerkers van gemeenten en corporaties Kaderfunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven, stafmedewerkers van woningcorporaties, gemeentelijke en/of andere instanties, beheerders en adviseurs, opzichters en uitvoerders 32 33

18 DA/T5 DAKEN VOOR ADMINISTRATIEF PERSONEEL DA/T6 METALEN GEVELS De cursus stelt administratief personeel van dakbedekkingsbedrijven op de hoogte van de gangbare begrippen in de dakbedekkingsbranche. Aan de hand van ondermeer demonstraties, modellen en monsters wordt een en ander aanschouwelijk gemaakt. In deze cursus passeren de meest voorkomende metalen gevelsystemen voor de woning- en utiliteitsbouw de revue. Er wordt tevens aandacht besteed aan de ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen en de wijze waarop de gevelkwaliteit kan worden beoordeeld. T E C H N I E K Het bouwproces en de dakenmarkt in Nederland, opbouw dakconstructies (functies en begrippen), dakbedekkingsmaterialen (bitumen en kunststof), vakjargon bij beheer en onderhoud alsmede actuele ontwikkelingen in de dakbedekkingsbranche. Materiaaleigenschappen, ontwerprichtlijnen, bouwfysische aspecten, gevelisolatie, uitvoering, conditiebepaling en schadeanalyse, herstelmethodiek, planmatig onderhoud, reiniging en levensduurverwachting. PRIJS E 425 PRIJS E 760 Eén dag Twee dagen Certificaat Secretariaat- en stafmedewerkers van dakbedekkingsbedrijven, medewerkers toeleveranciers en adviesbureaus Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven, stafmedewerkers van woningcorporaties, gemeentelijke en/of andere instanties, beheerders en adviseurs, opzichters en uitvoerders 34 35

19 DA/T7 WATERACCUMULATIE EN PREVENTIE DAKINSTORTINGEN DA/T8 LEEFDAKEN/INTENSIEF DAKGEBRUIK De cursus stelt de deelnemer op de hoogte van de regelgeving met betrekking tot NEN 3215 en NEN 6702 inzake waterbelasting. Thema s als afschot, noodafvoeren en typen uitlopen worden uitgebreid behandeld. De cursus stelt de deelnemer op de hoogte van de ontwerpmogelijkheden, uitvoeringstechnische aspecten, marktkansen en constructieopbouw van intensieve daktuinen en leefdaken. T E C H N I E K Normen en regelgeving voor wateraccumulatie, noodafvoeren, plasvorming, rekenmethodieken beoordeling bestaande dakconstructies, bouwfouten en veiligheid dakconstructie. Voordelen intensieve daktuinen, dakopbouw, gebruiksmogelijkheden, toepassingsmogelijkheden op hellende daken, marktkansen, samenwerkingsvormen en projectmatige aanpak. PRIJS E 430 PRIJS E 430 Een dag Eén dag Dak Academie Dak Academie Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven, stafmedewerkers van woningcorporaties, gemeentelijke en/of andere instanties, beheerders en adviseurs, opzichters en uitvoerders Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven, (staf)medewerkers van woningcorporaties, gemeentelijke en/of andere instanties, beheerders en adviseurs, opzichters en uitvoerders 36 37

20 V E I LG H E I D, G E ZO N D H E I D & M I L I E U ( DA / V ) DA/V1 UITVOEREN DAK-RI&E De deelnemer leert de veiligheidsrisico s te beoordelen op het platte dak en daarvoor een Dak-RI&E op te stellen. Daarnaast wordt behandeld op welke wijze de opdrachtgever ondersteund kan worden bij het opzetten van een veiligheidsbeleid voor het werken op hoogte. Wet- en regelgeving, methodieken risico-inventarisatie en evaluatie, veiligheidsvoorzieningen, risicovolle situaties, uitvoeren van inventarisaties op daken, veiligheidsvoorzieningen en opstellen van een Dak-RI&E alsmede een Plan van Aanpak om veilig werken op hoogte mogelijk te maken. V E I L I G H E I D, G E ZO N D H E I D & M I L I E U PRIJS E 795 Twee dagen Certificaat Kader- en staffunctionarissen, toeleveranciers, beheerders, opzichters en adviseurs, arbo-coördinatoren van gemeenten en corporaties, preventiemedewerkers 39

21 DA/V2 DUURZAME DAKEN DA/V3 ONTWERP ZONNESTROOMSYSTEMEN De deelnemer wordt inzicht verschaft in de wijze waarop op daken in nieuw- en bestaande bouw invulling kan worden gegeven aan klimaatgerelateerde duurzaamheid en energiebesparing. De (on)mogelijkheden tot verduurzaming van het dak met de bouwkundige consequenties worden aan de orde gesteld. Milieubeleid bouw, duurzaam ontwerp en onderhoud van platte daken, mogelijkheden tot na-isoleren, thermische renovatie, groendaken, zonne-energiesystemen, ecologische en economische winst. De deelnemer wordt inzicht verschaft in de werking van uiteenlopende zonnestroomsystemen, factoren die de opbrengst beïnvloeden, berekening ecologisch en economisch rendement en bouwregelgeving. In deze cursus worden alle bedrijfsprocessen, die nodig zijn om deze systemen te kunnen aanbieden, behandeld; van advies naar ontwerp en van calculatie naar werkvoorbereiding, uitvoering en onderhoud. Werking zonnestroom, systeemopbouw, ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen, zonnestroomsystemen, de opbouw en installatie, op de markt zijnde producten en componenten, kritische installatiefactoren, invloeden op dakbedekkingsconstructies, elektrotechniek en veiligheidsregels. V E I L I G H E I D, G E ZO N D H E I D & M I L I E U PRIJS E 425 PRIJS E Eén dag Drie dagen Certificaat Certificaat Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven, stafmedewerkers van corporaties, gemeenten en instellingen, beheerders en adviseurs Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven, leveranciers, stafmedewerkers van corporaties, gemeenten en instellingen, architecten en adviseurs 40 41

22 DA/V4 VEILIG WERKEN OP HOOGTE DA/V5 PREVENTIEMEDEWERKER De deelnemer doet kennis en vaardigheden op in de basisprincipes van het veilig werken op hoogte. Bij risicovolle situaties zal hij verantwoord weten te handelen. In deze cursus wordt onder meer aandacht besteed aan de huidige rechts- en wetskennis voor het veilig werken op hoogte, de arbocatalogus Platte Daken, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, PBM s (gebruik, inspectie en onderhoud), laddergebruik, onveilige werksituaties, taak-risicoanalyse, veiligheidsgedrag en praktijkoefeningen. De deelnemer leert binnen de onderneming invulling te geven aan de wettelijke verplichtingen uit de Arbowet. Werkgevers zijn verplicht om zich te laten bijstaan door een preventiemedewerker die aandacht besteedt aan de veiligheid en gezondheid binnen de eigen onderneming. Dit kan eventueel een externe deskundige zijn. Indien er minder dan 25 werknemers in dienst zijn, mag het ook de ondernemer zelf zijn die zich op de preventietaken richt. In deze cursus wordt aandacht geschonken aan arbowetgeving, arbocatalogus, arborisico s in de BIKUDAK-sector, arbo- en preventietaken in de praktijk, de rol, taak en positie van de preventiemedewerker, diens veranderstijl, organisatie van preventietaken, Plan van Aanpak, communicatielijnen, coaching en rapporteren. V E I L I G H E I D, G E ZO N D H E I D & M I L I E U PRIJS E 430 PRIJS E 805 Eén dag Twee dagen Dak Academie (Voorman)dakdekkers, uitvoerend personeel dakhoveniers, aannemers, opzichters van corporaties en gemeenten, adviseurs en opdrachtgevers Ondernemers, aannemers, (voorman) dakdekkers, kader- of staffunctionarissen, administratief personeel 42 43

23 DA/V6 VCA VEILIGHEID VOOR OPERATIONEEL LEIDINGGEVENDEN (VOL) DA/V7 VCA VEILIGHEID VOOR OPERATIONEEL LEIDINGGEVENDEN (VOL-HERHALING) Operationeel leidinggevenden uit een bedrijf dat VCA gecertificeerd is, dienen het diploma VCA-VOL in hun bezit te hebben. In deze cursus wordt aandacht geschonken aan arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving, het ontstaan en voorkomen van ongevallen, bevorderen van veilig werken, veiligheidsprocedures, taak/risico-analyse, bedrijfsnoodplannen, ergonomie. Het examen VCA-VOL voor Operationeel Leidinggevenden wordt aan het einde van de tweede lesdag afgenomen door een door SSVV erkend exameninstituut (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid). De Stichting Examenkamer houdt daarnaast toezicht op het afnemen van dit examen. Operationeel leidinggevenden uit een bedrijf behouden het diploma VCA-VOL. In deze cursus wordt aandacht geschonken aan arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving, het ontstaan en voorkomen van ongevallen, bevorderen veilig werken, veiligheidsprocedures, taak/risico-analyse, bedrijfsnoodplannen, ergonomie. Het examen VCA-VOL Herhaling wordt aan het einde van de lesdag afgenomen door een door SSVV erkend exameninstituut (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid). De Stichting Examenkamer houdt daarnaast toezicht op het afnemen van dit examen. Het diploma VCA-VOL voor Operationeel Leidinggevenden is persoonsgebonden. V E I L I G H E I D, G E ZO N D H E I D & M I L I E U PRIJS E 540 PRIJS E 350 Twee dagen Eén dag Diploma VCA-VOL (10 jaar geldig) Behoud diploma VCA-VOL (na 10 jaar) Medewerkers die in het bezit zijn van het diploma VCA-Basisveiligheid, aannemers, uitvoerders, projectleiders en overige functionarissen die operationeel leidinggeven Medewerkers die in het bezit zijn van het diploma VCA-VOL 44 45

24 OV E R I G E O P L E I D I N G E N ( DA /O ) DA/O1 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO) De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit principe gaat uit van de drie P s: People, Planet & Profit. Hij krijgt handvatten aangereikt om maatschappelijk verantwoord ondernemerschap door te voeren binnen het eigen bedrijf. Bedrijfsethiek, klantbehoefte, vermarkting MVO, samenwerkingsvormen/netwerken, overheidsbeleid, subsidies, milieuvergunningen conform de Wet Milieubeleid, bedrijfsmilieuplan, ISO (milieuzorgsysteem), duurzame inkoop, selectie- en gunningcriteria, CO2 prestatieladder, trends en ontwikkelingen. OV E R I G E O P L E I D I N G E N PRIJS E 430 Eén dag Dak Academie Ondernemers en (kader)functionarissen van dakbedekkingsbedrijven, aannemers, projectleiders, beheerders, adviseurs 47

25 DA/O2 CURSUS OP MAAT Afhankelijk van de wensen en/of behoeften van een opdrachtgever kan Dak Academie speciale cursussen op maat opzetten en uitvoeren. De mogelijkheden zijn daartoe nagenoeg onbegrensd. Een cursus of opleiding op maat sluit altijd aan op de behoeften, wensen en/of ervaringen van een opdrachtgever of deelnemer(s). Voor wat betreft de onderwerpkeuze zijn de mogelijkheden legio. Cursusmateriaal zal altijd op maat door de Dak Academie worden vervaardigd. Soms kan externe expertise worden ingehuurd als docent. Een cursus op maat biedt als verder voordeel dat er flexibiliteit bestaat in de keuzelocatie, de duur van de opleiding en de spreiding van het aantal cursusdagen. OV E R I G E O P L E I D I N G E N PRIJS Op aanvraag Variabel en mede afhankelijk van de wens van de opdrachtgever of certificaat Dak Academie In nauw overleg te bepalen 48 49

26 R E G L E M E N T E N & A N N U L E R I N G SVO O RWA A R D E N ANNULERINGSVOORWAARDEN Dak Academie kent de volgende annuleringsvoorwaarden: Bij uitnodiging moeten de cursuskosten worden voldaan. Hiervoor ontvangt de debiteur een factuur. De debiteur kan geheel kosteloos annuleren, indien uiterlijk binnen drie werkdagen na dagtekening van de uitnodiging, de annulering schriftelijk wordt doorgegeven. Wanneer de deelnemer uiterlijk drie weken voor de aanvang van de cursus schriftelijk wordt afgemeld vindt, na aftrek van E25 administratiekosten per aangemeld persoon, volledige restitutie van het cursusgeld plaats. Bij schriftelijke annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus wordt, na aftrek van E25 administratiekosten per aangemeld persoon, 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij schriftelijke annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus wordt, na aftrek van E25 administratiekosten per aangemeld persoon, 75% van de cursuskosten in rekening gebracht. Wordt de deelnemer binnen één week voor de aanvang van de cursus schriftelijk afgemeld, of vindt er geen annulering plaats, dan is te allen tijde betaling van de cursuskosten verschuldigd. Wel kan een vervanger de plaats van de aangemelde deelnemer innemen. De gegevens van de vervanger dienen voor aanvang van de cursus bij Dak Academie bekend te zijn. 51

27 CAO-artikel 8.B. Scholing In artikel 8.B. van de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) is ondermeer de scholing voor UTA-werknemers van dergelijke bedrijven geregeld. Het gaat daarbij niet om een scholingsverplichting voor de werkgever, zoals bij het uitvoerend personeel dat onder de integrale CAO valt, maar om een scholingsrecht. Uitsluitend branchespecifieke opleidingen, die verband houden met het beroep van de betrokken werknemer, komen in aanmerking voor vergoeding. Dit wil zeggen, dat deze opleidingen of cursussen dakspecifieke onderdelen omvatten of gericht zijn op de toepassing van algemene vaardigheden op de dakenbranche. VERGOEDINGEN Het Sociaal Fonds BIKUDAK voorziet in een tegemoetkoming in cursus- en verletkosten over maximaal twee scholingsdagen per UTA-werknemer per jaar. Het betreft de volgende vergoedingen: Tegemoetkoming in de gemaakte Verlet-, Reis- en Verblijfkosten (VRV) ad E125 per dag Tegemoetkoming in de gemaakte cursuskosten ad E110 per dag. De vermelde bedragen zijn analoog aan de vergoedingen voor het CAO-personeel. Elk bedrijf dat als bitumineus en/of kunststof dakbedekkingsbedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en via de inning door APG premie afdraagt aan het Sociaal Fonds BIKUDAK, komt in aanmerking komen voor deze vergoedingen. BTW Dak Academie berekent BTW over haar cursusprijzen. Alle genoemde cursusprijzen in deze studiegids zijn derhalve exclusief BTW

Studiegids

Studiegids Studiegids 2017-2018 Colofon: 2017 De Studiegids van Dak Academie wordt uitgegeven door BDA Dak- en Gevelopleidingen en TECTUM voor Dakvakmanschap VOORWOORD Avelingen West 33 4202 MS Gorinchem (085) 487

Nadere informatie

Focus op duurzaam bouwen, renoveren en transformeren

Focus op duurzaam bouwen, renoveren en transformeren Focus op duurzaam bouwen, renoveren en transformeren Het bouwvolume voor 2013 zal vooral bepaald worden door het renoveren, transformeren en herbestemmen van gebouwen. Daarbij is verduurzaming een van

Nadere informatie

Focus op duurzaam bouwen, renoveren en transformeren

Focus op duurzaam bouwen, renoveren en transformeren Focus op duurzaam bouwen, renoveren en transformeren De verwachtingen voor 2015 stemmen hoopvol. De orderportefeuilles vullen zich en aan de voorkant van het bouwproces is zelfs sprake van nieuw elan.

Nadere informatie

Veranderende bouw vraagt om meer kennis en kunde

Veranderende bouw vraagt om meer kennis en kunde Veranderende bouw vraagt om meer kennis en kunde De verwachtingen voor 2017 stemmen hoopvol. De orderportefeuilles zijn goed gevuld; zeker in de onderhoudsmarkt zien we dat beheerders nu weer ruimte hebben

Nadere informatie

De uitdaging: meer sturen op processen en prestaties

De uitdaging: meer sturen op processen en prestaties De uitdaging: meer sturen op processen en prestaties De bedrijvigheid in de bouw is weer op het oude niveau. Toch zijn veel zaken veranderd, met name omdat anders vorm wordt gegeven aan het bouwproces

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK Onze BBL Opleidingen verzorgen wij in samenwerking met het ROC NOORDERPOORT. In praktijk betekent dat, dat trainers van HOLLANDSWERK de opleiding verzorgen. ROC NOORDERPOORT

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Colofon: 2015 De Studiegids is een speciale uitgave van het TECTUM-Journaal en wordt uitgegeven door TECTUM, Stichting voor Dakvakmanschap

Colofon: 2015 De Studiegids is een speciale uitgave van het TECTUM-Journaal en wordt uitgegeven door TECTUM, Stichting voor Dakvakmanschap Colofon: 2015 De Studiegids is een speciale uitgave van het TECTUM-Journaal en wordt uitgegeven door TECTUM, Stichting voor Dakvakmanschap Groningenhaven 4 3433 PE Nieuwegein tel.: (030) 601 81 50 fax:

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

VCA functie / aanwijzing FORMULIER. Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING. Organisatie

VCA functie / aanwijzing FORMULIER. Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING. Organisatie Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING Functie benaming Projectmanager (11) Aanwijzing verantwoording Installatie verantwoordelijke / VCA Coordinator / Opleider /

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD

TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD bijlage Algemeen Examenreglement BOB bv 9011.13 NADERE BEPALINGEN VOOR TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD 1 Examencommissie (artikel 4) Technisch Beheerder/Opzichter

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert C. BIJZONDERE VOORWAARDEN SCHOLINGEN De in deze Bijzondere voorwaarden Scholingen vermelde bepalingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Workshop: De (operationeel) medewerker als Ambassadeur - Werken voor en bij je klant -

Workshop: De (operationeel) medewerker als Ambassadeur - Werken voor en bij je klant - Workshop: De (operationeel) medewerker als Ambassadeur - Werken voor en bij je klant - Workshop De (operationeel) medewerker als Ambassadeur Werken voor en bij je klant Inleiding Als uitvoerend technicus

Nadere informatie

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functievergelijking Taken Kennis en vaardigheden Diploma's

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA Informatieblad Opleiding basisveiligheid VCA Waarom kiezen voor ccb groep? In 1 dag uw VCA diploma halen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Contractbeheer

Branchetoetsdocument: Contractbeheer pagina van 6 Branchetoetsdocument: Contractbeheer Versie 4. VERVALLEN per -0-20 Deelbranche(s) Bedrijfsauto Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar kan offertes

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

NIET BBL-OPLEIDINGEN. De opleidingen worden op locatie gegeven.

NIET BBL-OPLEIDINGEN. De opleidingen worden op locatie gegeven. NIET BBL-OPLEIDINGEN De opleidingen Leidinggeven van HOLLANDSWERK zijn bedoeld voor (aankomend) Leidinggevenden in de sociale werkvoorziening. Deze praktische opleidingen worden getoetst conform de eisen

Nadere informatie

Workshop. De Vakman als Praktijkcoach

Workshop. De Vakman als Praktijkcoach Workshop De Vakman als Praktijkcoach Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of

Nadere informatie

Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4

Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4 Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4 16 januari 2013 Regioprofiel Op 31 mei 2012 hebben de MBO-instellingen, de

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV Informatieblad Opleiding herhaling ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

TRAINING Account Management

TRAINING Account Management TRAINING Account Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING ACCOUNT MANAGEMENT Steeds vaker blijkt dat ondernemingen het aantal toeleveranciers

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED Informatieblad Opleiding reanimatie & AED Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Commercieel Excelleren (4 dagen)

Commercieel Excelleren (4 dagen) Commercieel Excelleren (4 dagen) Wilt u uw mindset en verkooptechnieken nóg verder aanscherpen? En wilt u zich binnenkort meten met de absolute top van salesprofessionals in Nederland? Kies dan voor de

Nadere informatie

TRAINING Time Management

TRAINING Time Management TRAINING Time Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING TIME MANAGEMENT Deze ééndaagse training time management is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Kwaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid

Kwaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid Dakbedekkingsbedrijf Elro Kwaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid dakrenovatie Dakonderhoud 24-uursservice Dakveiligheid Energiedaken Groendaken parkeerdaken k e n n i s v a n d a k i n n o v a t i e

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN... 4 3.1 BEGROTEN, PRIJSVORMING EN BOUWTIJDBEÏNVLOEDING 5 3.2 KOSTENBEWAKING 5 3.3 SYSTEMS

Nadere informatie

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator DR-ARB-A2973 Deelreglement Arbo-coördinator Uitgave: september 2006 DR-ARB-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert.  Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

Onderdeel A: Algemene voorwaarden

Onderdeel A: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN MARKETINGSERVICE MERCURIUS, gevestigd te Capelle aan den IJssel Onderdeel A: Algemene voorwaarden Onderdeel B: Algemene voorwaarden Cursussen en Workshops Inschrijving

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 1

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 1 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN EN DUUR... 5 3.1 BEGROTEN-, BEWAKEN, MEER- EN MINDERWERK 5 3.2 BEGROTEN, PRIJSVORMING EN

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Cursusgids Medische Hulpmiddelen

Cursusgids Medische Hulpmiddelen Cursusgids Medische Hulpmiddelen 2016 Introductie MDProject is al jaren actief met consultancy ondersteuning op het gebied van medische hulpmiddelen. Wij krijgen regelmatig verzoeken voor het geven van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

TRAINING Beursdeelname

TRAINING Beursdeelname TRAINING Beursdeelname www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING BEURSDEELNAME Deelname aan een beurs is voor een bedrijf een uitgelezen moment om zich

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

Een duurzaam en veilig gebouw... begint bij een Icopal dak

Een duurzaam en veilig gebouw... begint bij een Icopal dak Een duurzaam en veilig gebouw... begint bij een Icopal dak Ontzorgt Deskundig advies Dakinspectie Duurzaam bouwen Betrouwbare dakbedekking Ontzorgt Deskundig advies Dakinspectie Duurzaam bouwen Betrouwbare

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Inhoud en opzet Preventie-medewerker

Inhoud en opzet Preventie-medewerker Inhoud en opzet Preventie-medewerker Apply opleidingen Claushof 8 4532 BB TERNEUZEN Tel.: +31 115-683444 info@applygroep.nl pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Taken preventiemedewerker vanuit de wettelijke

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium Bouw. Positieve ontwikkelingen voor de bouwsector Met Syntess Atrium Bouw klaar voor groei.

Synformatief. Syntess Atrium Bouw. Positieve ontwikkelingen voor de bouwsector Met Syntess Atrium Bouw klaar voor groei. Synformatief EDITIE VOORJAAR 2014 BOUW EN AANNEMERIJ WONINGBOUW UTILITEITSBOUW RENOVATIE SERVICE EN ONDERHOUD is de unieke en integrale ERP-oplossing voor uw bouwonderneming, waarmee u op eenvoudige wijze

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo

Informatieblad. Opleiding herhaling kinder-ehbo Informatieblad Opleiding herhaling kinder-ehbo Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel praktijkoefeningen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Prijsoverzicht uit te voeren werkzaamheden:

Prijsoverzicht uit te voeren werkzaamheden: B: & Zieuwentseweg 30a T: 0544-379 073 Lisztstraat 21 7131 LB Lichtenvoorde F: 0544-379 073 7131 GM Lichtenvoorde P: Postbus 51 E: info@marcvanooijen.nl Tel / fax: 0544-35 33 36 7130 AB Lichtenvoorde I:

Nadere informatie

TRAJECT WELZIJN_METHODIEK VAN BEGELEIDEN_9789006815597_INHOUD_KORT

TRAJECT WELZIJN_METHODIEK VAN BEGELEIDEN_9789006815597_INHOUD_KORT TRAJECT WELZIJN_METHODIEK VAN BEGELEIDEN_9789006815597_INHOUD_KORT Thema 1 Methodisch handelen 1 Methodisch handelen: wat is het? 1.1 Kenmerken 1.2 Stappenplan 2 Voor wie? 2.1 Doelgroep 2.2 Functionele

Nadere informatie

Behoeftegericht verkopen

Behoeftegericht verkopen TRAINING Behoeftegericht verkopen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING BEHOEFTEGERICHT VERKOPEN Klanten kopen geen producten. Ze kopen wat die

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht Cursus Zorgvaardigheden Centrum voor Thuisbeademing Maastricht Cursusinformatie Inhoud van de scholing Voorbereidingsopdracht Programma van de scholing Thuistoets Praktijkleeropdrachten Certificaat Verrijkingsliteratuur

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Veiligheid 5.1 is pure winst

Veiligheid 5.1 is pure winst Veiligheid 5.1 is pure winst (VCA-certificering in 6 stappen) Verkorte versie Inhoudsopgave Inleiding Waarom kiezen voor een VCA-certificering? VCA-certificering in 6 stappen 0: 1: 2: 3: 4: 5: Voorbereiding

Nadere informatie

CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 12 CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 127 12.1 12.2 12.3 12.4 Declaratieregeling Scholingsfonds (Scholing art 8B) 128 Scholing voor uta-personeel 130 Declaratieregeling stervensbegeleiding

Nadere informatie

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives Het TETA Seminar Changing perspective Changing perspectives Het TETA Seminar Ervaar je passie voor verandering en leiderschap Bewustwording is de basis voor succesvol veranderen. Verandering begint bij

Nadere informatie

Omschrijving kandidaat

Omschrijving kandidaat Omschrijving kandidaat Naam Geert (m) Geboortedatum 1966 Woonplaats Alblasserdam Rijbewijs Rijbewijs B + vervoer Nationaliteit Nederlandse Geert is een adviseur, calculator, constructeur, engineer en werkvoorbereider.

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 2

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 2 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN... 5 3.1 BEGROTEN, PRIJSVORMING EN BOUWTIJDBEÏNVLOEDING 5 3.2 KOSTENBEWAKING 5 3.3 SYSTEMS

Nadere informatie

Beoordelingsresultaat

Beoordelingsresultaat Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Medewerker Kees de Jonge Functie Monteur Gas en Verwarming Type beoordeling Beoordeling en functioneringsgesprek Beoordeeld door Kees de Jonge Datum 31012014 Printdatum

Nadere informatie

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011 elatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CEBO-nummer: 55011 Eindterm Markering en Verkoop 1 De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding EHBO

Informatieblad. Opleiding EHBO Informatieblad Opleiding EHBO Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime leslokalen,

Nadere informatie

Communicatieplan DE ROO B.V.

Communicatieplan DE ROO B.V. Communicatieplan DE ROO B.V. Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Informatieblad Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Waarom kiezen voor ccb groep? In 3 dagen uw diploma adembescherming voor de bedrijfshulpverlener van het NIBHV behalen vaardigheden

Nadere informatie

TRAINING Time Management

TRAINING Time Management TRAINING Time Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING TIME MANAGEMENT Deze ééndaagse training time management is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

CAO voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

CAO voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 12 CAO voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 127 12.1 12.2 12.3 Declaratieregeling Scholingsfonds (Scholing art 8B) 128 Declaratieregeling stervensbegeleiding en rouwverlof 130 Wintersluiting

Nadere informatie

Workshop: De (operationeel) medewerker als begeleider

Workshop: De (operationeel) medewerker als begeleider Workshop: De (operationeel) medewerker als begeleider Workshop De (operationeel) medewerker als begeleider Resultaat Na afloop van de workshop: Ben je in staat om efficiënt en effectief kennis en vaardigheden

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

Cursusspecial Vakbekwaamheid

Cursusspecial Vakbekwaamheid Cursusspecial Vakbekwaamheid > Elektrotechniek > Waterleidingtechniek > Gastechniek > CV-techniek Haal uw vakbekwaamheidsdiploma en word Erkend Installateur. Uw klanten zitten erop te wachten. Als installateur

Nadere informatie

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Eindterm 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van

Nadere informatie

VCA 2008. Toelichting wijzigingen

VCA 2008. Toelichting wijzigingen Toelichting wijzigingen Inleiding VCA ValQ biedt ondersteuning bij: ontwikkeling van mens en organisatie ValQ helpt ook bij het opzetten van managementsystemen die kunnen worden gecertificeerd (VCA/OHSAS/ISO

Nadere informatie