Studiegids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2014-2015"

Transcriptie

1 Studiegids

2 Colofon: 2014 De Studiegids van Dak Academie wordt uitgegeven door BDA Dak- en Gevelopleidingen en TECTUM voor Dakvakmanschap VOORWOORD Avelingen West MS Gorinchem (085) fax: (0183) Groningenhaven PE Nieuwegein tel.: (030) fax: (030) Dak Academie is een alliantie tussen TECTUM voor Dakvakmanschap en BDA Dak- en Gevelopleidingen. Beide opleidingsbedrijven hebben elkaar gevonden in de samenstelling van een doeltreffend cursusprogramma voor het middelbaar en hoger personeel van uiteenlopende bedrijven en organisaties. Een belangrijke mijlpaal is het recht op scholing dat CAO-partijen hebben toegekend aan de werkgevers van de bedrrijven van het UTA-personeel in de BIKUDAK-sector, die daardoor toegang krijgen tot de bedrijfstakeigen regelingen inzake scholing. De bundeling van kennis, kunde en vaardigheden van beide opleidingsbedrijven in Dak Academie zal zeker bijdragen tot een nog grotere professionaliteit in de dakbedekkingssector en daarbuiten. Wij hopen u als deelnemer te begroeten en u in de toekomst met nieuwe cursussen te kunnen verrassen. Tekst & Productie: Eric Boer Communicatie, Amstelveen Vormgeving: Marjolein Ruiter Grafisch Ontwerp&Media, Amsterdam Samenstelling: Ilse Kolsteeg Karel-Jan Batenburg Paul Verkaik Adri de Voest Karel-Jan Batenburg Directeur TECTUM voor Dakvakmanschap Paul Verkaik Directeur BDA Dak- en Gevelopleidingen Uitgave: digitaal 3

3 ADVISERING & DIENSTVERLENING (DA/A) 07 DA/A1 Onderhoudsinspecteur Platte Daken 08 DA/A3 Moderne Onderhoudsovereenkomsten 09 DA/A4 Schadebeelden en Advisering 10 DA/A5 Schadebeelden en Advisering Kunststof Dakbedekkingen COMMUNICATIE & ORGANISATIE (DA/C) 13 DA/C1 Communicatie voor Uitvoerders 14 DA/C2 Effectief Communiceren op de Werkvloer 15 DA/C3 Samenwerken en Leidinggeven 16 DA/C4 Aquisitiebezoeken (MIDDLE) MANAGEMENT, CALCULEREN & WERKVOORBEREIDEN (DA/M1) 19 DA/M1.1 Verwerven en Aannemen van Opdrachten 20 DA/M1.2 Opnemen van Werk 21 DA/M1.3 Calculeren van Werk 22 DA/M1.4 Opstellen en Aanbieden van Offertes 23 DA/M1.5 Organiseren en Plannen van Werk 24 DA/M1.6 Inkopen TECHNIEK (DA/T) 31 DA/T1 Dakcursus Platte Daken 32 DA/T2 Dakcursus Groene Daken 33 DA/T4 Onderhoud en Beheer van Gevels 34 DA/T5 Daken voor Administratief Personeel 35 DA/T6 Metalen Gevels 36 DA/T7 Wateraccumulatie en Preventie Dakinstortingen 37 DA/T8 Leefdaken/Intensief Dakgebruik VEILIGHEID, GEZONDHEID & MILIEU (DA/V) 39 DA/V1 Uitvoeren van een Dak-RI&E 40 DA/V2 Duurzame Daken 41 DA/V3 Ontwerp Zonnestroomsystemen 42 DA/V4 Veilig Werken op Hoogte 43 DA/V5 Preventiemedewerker 44 DA/V6 VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) 45 DA/V7 VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-herhaling) OVERIGE CURSUSSEN (DA/O) 47 DA/O1 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 48 DA/O2 Cursus Op Maat (MIDDLE) MANAGEMENT, UITVOERING (DA/M2) 27 DA/M2.1 Organiseren en Begeleiden bij Uitvoeren van Werk 28 DA/M2.2 Administratie en Voortgangsbewaking 29 DA/M2.3 Organisatie en Aansturen Personeel 51 Reglementen & Annuleringsvoorwaarden 52 Vergoedingen / BTW 54 Vestigingen / cursussecretariaat 4 5

4 A DV I S E R I N G & D I E N ST V E R L E N I N G ( DA /A ) DA/A1 ONDERHOUDSINSPECTEUR PLATTE DAKEN : De deelnemer wordt kennis en vaardigheden bijgebracht waarmee uiteindelijk een deskundig dakadvies kan worden opgesteld. Thema s in deze cursus hebben betrekking op de juiste inspectietechniek, materiaalherkenning, conditiebepaling, bepaling resterende levensduur, schadeanalyse en onderhoudsmethodieken. Aan de orde komen ondermeer de uitvoering van een dakinspectie, materiaalherkenning en conditiebepaling, gebreken en schadeanalyse, onderhoudsmethodieken, veiligheid en duurzaamheid in de beheersfase, opstellen van een onderhoudsadvies. A DV I S E R I N G & D I E N ST V E R L E N I N G PRIJS: E Vier dagen Certificaat Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven en toeleveranciers, opdrachtgevers, beheerders, opzichters en adviseurs 7

5 DA/A3 MODERNE ONDERHOUDSOVEREENKOMSTEN DA/A4 SCHADEBEELDEN EN ADVISERING Het dakbedekkingsbedrijf kan een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van een onderhoudsovereenkomst. De cursus verschaft inzicht in bestaande en nieuwe mogelijkheden van de onderhoudsmarkt voor platte daken. Er zullen thema s als onderhoud, reparaties en het nakomen van aangegane verplichtingen aan de orde worden gesteld. De cursus gaat ondermeer in op soorten overeenkomsten, onderhoudsbegrippen en onderhoudshandelingen, technische en economische motieven voor onderhoudsovereenkomsten, sterkte/ zwakte-analyse eigen bedrijf, procedure en uitwerking onderhoudsovereenkomst, vastleggen inspectiemethodiek en specificatie en indeling gebreken. De deelnemer leert schadebeelden en schadeomvang te herkennen en te beschouwen en krijgt effectieve en efficiënte schadehersteloplossingen aangedragen. Aan bod komen ondermeer de offerte-aanvraag en inspectie, schadebeelden dakbedekkingen, bouwfysische en bouwkundige gebreken, schade-omvang, storm- en brandschade, schadehersteloplossingen en de vorm en inhoud van de offerte. A DV I S E R I N G & D I E N ST V E R L E N I N G PRIJS Op aanvraag PRIJS E 710 Eén dag Twee dagen Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven, adviseurs daken en managers vastgoed Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven en toeleveranciers, (beginnende) onderhoudsinspecteurs, uitvoerders 8 9

6 DA/A5 SCHADEBEELDEN EN ADVISERING KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN De deelnemer leert over de specifieke problematiek bij het opnemen en beoordelen van gebreken van kunststof dakbedekkingen en de daaraan gekoppelde oplossingen. Offerte-aanvraag en inspectie, vorm en inhoud van de offerte, schadebeelden, kenmerken thermoplasten en elastomeren, veroudering en verouderingsverschijnselen, bouwfysische en bouwkundige gebreken, storm- en brandschade, schadebeelden kunststof dakbedekkingen ECB, EPDM, PIB, PVC, TPO en VAE, schade-omvang, schadehersteloplossingen. A DV I S E R I N G & D I E N ST V E R L E N I N G PRIJS E 370 Eén dag Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven en toeleveranciers, (beginnende) onderhoudsinspecteurs, uitvoerders 10 11

7 CO M M U N I C AT I E & O R G A N I S AT I E ( DA /C ) DA/C1 COMMUNICATIE VOOR UITVOERDERS De deelnemer leert doelgericht te communiceren, met zowel interne als externe vertegenwoordigers. Aan de orde komen het belang van gesprekstechnieken, het maken van werkafspraken, luisteren en observeren, gespreksstijlen, samenvatten van gemaakte afspraken, omgaan met verschillende typen medewerkers en het helder en duidelijk formuleren van het maken van meetbare afspraken. CO M M U N I C AT I E & O R GA N I SAT I E PRIJS E 380 Eén dag Uitvoerders, adviseurs daken en toeleveranciers 13

8 DA/C2 EFFECTIEF COMMUNICEREN OP DE WERKVLOER DA/C3 SAMENWERKEN EN LEIDINGGEVEN Op de werkvloer van een bedrijf of instantie wordt constant met elkaar gecommuniceerd. Vaak gebeurt dat min of meer toevallig, maar zeker ook doelbewust tijdens een werkbespreking, vergadering of toolbox-meeting bijvoorbeeld. De cursus brengt de deelnemer vaardigheden bij om de boodschap duidelijk over te brengen, zodat er in het zakelijke verkeer sprake zal zijn van een geslaagde communicatie. Aan de orde komen ondermeer sociale vaardigheden, gespreks- en presentatietechnieken, schriftelijke, mondelinge en digitale communicatie, delegeren, conflicthantering en behandeling van klachten. Aan de hand van korte oefeningen en rollenspelen wordt ingegaan op lichaamstaal, het formuleren en ontvangen van een boodschap, vraagstelling, feedback, kritiek en waardering. In deze cursus staat het leidinggeven en samenwerken met in- en externe doelgroepen centraal. De deelnemer leert welke technieken er vereist zijn om dit proces zo effectief mogelijk gestalte te geven. Ingegaan wordt op verschillende vormen van leiderschap en samenwerking met uiteenlopende doelgroepen, teambuilding, werkafspraken, coaching en overtuigingskracht, sociale vaardigheden, gespreks- en presentatietechnieken, luistervaardigheden, verslaglegging, Eerste Hulp bij Conflicten, klachtafhandeling en serviceverbetering. Na afloop van deze cursus is de deelnemer zich beter bewust van zijn eigen kwaliteiten en zal hij een balans weten te vinden tussen het aansturen en het samenwerken met collega s en relaties in het bouwproces. CO M M U N I C AT I E & O R GA N I SAT I E PRIJS E 380 PRIJS E 695 Eén dag Twee dagen Iedere medewerker van een dakbedekkingsbedrijf, toeleveranciers Kader- en staffunctionarissen, uitvoerders, ervaren voorlieden, dakinspecteurs 14 15

9 DA/C4 ACQUISITIEBEZOEKEN Acquireren moet goed worden voorbereid. Deze cursus bereidt de deelnemer voor op een geslaagd acquisitiebezoek. Van voorbereiding tot verslaglegging. Aan de hand van rollenspelen wordt ondermeer ingegaan op klantgerichtheid, communiceren met (potentiële) opdrachtgevers, inspelen op eisen en wensen, presentatie- en gesprekstechnieken, structuur en doel van een bezoek, verkooptechnieken, onderhandelingsstijl en -tactiek, acquisitieplan, orderafhandeling en after sales. CO M M U N I C AT I E & O R GA N I SAT I E PRIJS E 695 Twee dagen Kader- en staffunctionarissen, inkopers, beginnende directeuren van dakbedekkingsbedrijven 16 17

10 ( M I D D L E ) M A N AG E M E N T ( DA /M 1 ) Ca l c u l e r e n e n We r kvo o r b e r e i d i n g DA/M1.1 VERWERVEN EN AANNEMEN VAN OPDRACHTEN De deelnemer leert verschillende (marketing) technieken om met succes opdrachten op een professionele manier te verwerven en aan te nemen. Markt, markteisen en marktwerking, segmenteren van werk, profilering van de onderneming, gespreks- en presentatietechnieken, relatiebeheer, klantbehoefte en koopsignalen, adviseren, presenteren en argumenteren, het aannemen van werk, contractvormen/contractbeoordeling, garanties, leveringsvoorwaarden, after sales. PRIJS E Drie dagen Dak Academie ( M I D D L E ) M A N AG E M E N T, C A LC U L E R E N & W E R KVO O R B E R E I D I N G Kader- en staffunctionarissen, inkopers, beginnende directeuren van dakbedekkingsbedrijven 19

11 DA/M1.2 OPNEMEN VAN WERK DA/M1.3 CALCULEREN VAN WERK De deelnemer wordt volgens de voorgeschreven methodes vaardigheden bijgebracht om het opnemen en uitvoeren van werk succesvol te laten verlopen. Dakbouwkunde, dakbedekkingsconstructies, toegepaste bouwfysica, eigenschappen en verwerking van isolatie- en dakbedekkingsmaterialen, bestek en tekening lezen, beoordelen van inzet materiaal e.d., ramingen en begrotingen, meten, organisatie en werkplanning, administratieve verwerking. PRIJS E Drie dagen Kader- en staffunctionarissen, uitvoerders, calculatoren Dak Academie Offertes hebben met calculaties te maken. In deze bijzonder praktijkgerichte cursus wordt de deelnemer aan de hand van rekenprogramma s geleerd hoe hij de offrering van producten en diensten op een juiste wijze kan laten verlopen. Bestek en tekening lezen, vaststellen van de uitwerking van de uitvoeringsmethodiek, materiaalkeuze, bewerken van gegevens, ramingen en begrotingen, vaststellen hoeveelheden, hanteren calculatietarieven, gegevensverwerking, begrotingsmethoden, leren werken met courante rekenprogramma s, kostprijsberekening, effectieve communicatie, budgettering, nacalculatie, analyse faalkosten, klantgericht handelen en administratieve verwerking. PRIJS E Vier dagen (Beginnende) calculatoren, kader- en staffunctionarissen, inkopers, uitvoerders ( M I D D L E ) M A N AG E M E N T, C A LC U L E R E N & W E R KVO O R B E R E I D I N G 20 21

12 DA/M1.4 OPSTELLEN EN AANBIEDEN VAN OFFERTES DA/M1.5 ORGANISEREN EN PLANNEN VAN WERK Naast de vaardigheden die nodig zijn om een offerte voor een product of dienst te kunnen opstellen, wordt in deze cursus tevens aandacht besteed aan de vorm waarin dit kan gebeuren. Vaststellen van de aanbiedingsprijs, opstellen offerte aan de hand van courante rekenprogramma s, verwerking van de offerte in de huisstijl van de onderneming, (digitaal) aanbieden offerte, algemene voorwaarden, database systeem, doorspreken offerte met klant, relatiebeheer, klantgericht handelen, voortgangscontrole, administratieve verwerking. PRIJS E 695 Twee dagen Beginnende) calculatoren, kader- en staffunctionarissen, inkopers, uitvoerders De deelnemer leert zich goed voor te bereiden op de uitvoering van een werk. Ingegaan wordt op de noodzaak en de kracht van het plannen, soorten planningen, planningssystemen, bijzondere planningen, time management, werkorganisatie en werkterreininrichting, voortgangscontrole, database systemen, analyseren van het bestek en tekening, opname en begroting voor het komende uitvoeringsproces, het planmatig vastleggen van dat proces, opstellen KAM-beleid (Kwaliteit, Arbeid en Milieu), begrotingsbewaking en verzorgen van projectinformatie. PRIJS E Zes dagen Kader- en staffunctionarissen, uitvoerders, ervaren voorlieden ( M I D D L E ) M A N AG E M E N T, C A LC U L E R E N & W E R KVO O R B E R E I D I N G 22 23

13 DA/M1.6 INKOPEN Inkopers moeten van vele markten thuis zijn. De belangrijkste eisen voor de inkoop van bedrijfsmiddelen passeren de revue. Inkoopprocessen, vormen van/en eisen aan inkoop, inkoop van bedrijfsmiddelen, bedrijfsethiek, leverancierkeuze, selectiecriteria, onderhandelingsstrategieën, communicatievormen, presentatietechnieken, budgetbewaking, offertevergelijking, valkuilen, administratieve vaardigheden. PRIJS E 695 Twee dagen ( M I D D L E ) M A N AG E M E N T, C A LC U L E R E N & W E R KVO O R B E R E I D I N G Kader- en staffunctionarissen, uitvoerders 24 25

14 ( M I D D L E ) M A N AG E M E N T ( DA /M 2 ) U i t vo e r i n g DA/M2.1 ORGANISEREN EN BEGELEIDEN BIJ UITVOEREN VAN WERK De deelnemer leert hoe hij de voortgang van de uitvoering van een werk moet bewaken en controleren, de daarbij behorende administratie bijhouden en te verantwoorden hoe het opgestelde KAM-beleid (Kwaliteit, Arbeid en Milieu) geïmplementeerd kan worden. Planning en organisatie bij aanvang van, alsmede tijdens het uitvoeringsproces, het maken van detailplanningen, opstellen en uitvoeren van het KAM-beleid (Kwaliteit, Arbeid en Milieu), opstellen werkinstructies en aansturing van personeel, bewaking en controle van de voortgang, werkelijke inzet, registreren en verwerken van een uitgevoerd werk, verzorging maatvoering en stelwerk, leveranties en bijzonderheden en administratieve vaardigheden. ( M I D D L E ) M A N AG E M E N T, U I T VO E R I N G PRIJS E Zes dagen Ervaren (voorman) dakdekkers op minimaal niveau 3, (aankomende) uitvoerders 27

15 DA/M2.2 ADMINISTRATIE EN VOORTGANGSBEWAKING DA/M2.3 ORGANISATIE EN AANSTUREN PERSONEEL De deelnemer leert de voortgang van een project te bewaken en administratief te be- en verwerken. Database-systemen en administratieve vaardigheden, projectadministratie, deeladministraties, budgetbewaking, voortgangscontrole, faalkosten, rapporteren en corresponderen. De deelnemer leert vaardigheden waarmee hij werknemers kan aansturen, zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering van projecten. Stijlen van leidinggeven, sociale vaardigheden, bedrijfsorganisatie en leiderschap, coaching, samenwerkingsvormen, teambuilding, projectteams, personeelsmanagement, organisatie en werkplanning, delegeren en verantwoordelijkheid, presentatie- en communicatietechnieken. ( M I D D L E ) M A N AG E M E N T, U I T VO E R I N G PRIJS E PRIJS E Drie dagen Drie dagen Dak Academie Kader- en staffunctionarissen, projectleiders, administratief en boekhoudkundig personeel Kader- en staffunctionarissen, projectleiders, administratief en leidinggevend personeel, uitvoerders, (voorman) dakdekkers, leermeesters 28 29

16 T E C H N I E K ( DA / T ) DA/T1 DAKCURSUS PLATTE DAKEN De deelnemer wordt in deze basiscursus in aanraking gebracht met alle facetten van het platte dak, met nadruk op de ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen van de verschillende dakconstructies. Vanwege de te behandelen thematiek is de cursus uitermate geschikt voor nieuwkomers in de dakbedekkingsbranche en voor medewerkers die hun kennis van het platte dak willen verbeteren. T E C H N I E K Dakbedekkingsmaterialen, dakbouwkunde (ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen), belastingen (water- en windbelasting), bouwfysische aspecten dakopbouw, bijzondere daken (groen-, parkeeren energiedaken), veilig werken op daken en het verduurzamen van platte daken. PRIJS E Zeven dagen Diploma (de cursus wordt afgesloten met een examen) Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven, toeleveranciers, opdrachtgevers, beheerders, ontwerpers en aannemers 31

17 DA/T2 DAKCURSUS GROENE DAKEN DA/T4 ONDERHOUD EN BEHEER VAN GEVELS Naast de ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen van de dakconstructie, wordt de opbouw van het groene deel nadrukkelijk aan de orde gesteld, met de verschillende inrichtingsmogelijkheden voor extensieve en intensieve groen- en gebruiksdaken. In deze cursus worden voor de woningbouw van belang zijnde gevelsystemen besproken, met aandacht voor de inspectietechniek, schade-analyse en conditiebepaling. De deelnemer leert om zijn waarnemingen te vertalen in een hersteladvies en dit te positioneren binnen het planmatig onderhoud. T E C H N I E K Uitgangspunten: dakontwerp groendaken, componenten en vegetatiesoorten groene deel, ontwerp, uitvoering en beheer groendak, inrichting van extensieve en intensieve groendaken, combinaties met dakbestrating en andere inrichtingselementen. De levensduur van gevelsystemen, kwaliteit van metsel- en voegwerk, vochtproblematiek (hydrofobering en reiniging van gevels), isoleren van gevels (systemen en methodieken), kozijnaansluitingen en waterkerende (lood)slabben, relatie tussen ontwerp en onderhoud. PRIJS E 415 PRIJS E 795 Eén dag Twee dagen Certificaat Certificaat Adviseurs en andere kaderfunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven, dakhoveniers, leveranciers en medewerkers van gemeenten en corporaties Kaderfunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven, stafmedewerkers van woningcorporaties, gemeentelijke en/of andere instanties, beheerders en adviseurs, opzichters en uitvoerders 32 33

18 DA/T5 DAKEN VOOR ADMINISTRATIEF PERSONEEL DA/T6 METALEN GEVELS De cursus stelt administratief personeel van dakbedekkingsbedrijven op de hoogte van de gangbare begrippen in de dakbedekkingsbranche. Aan de hand van ondermeer demonstraties, modellen en monsters wordt een en ander aanschouwelijk gemaakt. In deze cursus passeren de meest voorkomende metalen gevelsystemen voor de woning- en utiliteitsbouw de revue. Er wordt tevens aandacht besteed aan de ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen en de wijze waarop de gevelkwaliteit kan worden beoordeeld. T E C H N I E K Het bouwproces en de dakenmarkt in Nederland, opbouw dakconstructies (functies en begrippen), dakbedekkingsmaterialen (bitumen en kunststof), vakjargon bij beheer en onderhoud alsmede actuele ontwikkelingen in de dakbedekkingsbranche. Materiaaleigenschappen, ontwerprichtlijnen, bouwfysische aspecten, gevelisolatie, uitvoering, conditiebepaling en schadeanalyse, herstelmethodiek, planmatig onderhoud, reiniging en levensduurverwachting. PRIJS E 425 PRIJS E 760 Eén dag Twee dagen Certificaat Secretariaat- en stafmedewerkers van dakbedekkingsbedrijven, medewerkers toeleveranciers en adviesbureaus Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven, stafmedewerkers van woningcorporaties, gemeentelijke en/of andere instanties, beheerders en adviseurs, opzichters en uitvoerders 34 35

19 DA/T7 WATERACCUMULATIE EN PREVENTIE DAKINSTORTINGEN DA/T8 LEEFDAKEN/INTENSIEF DAKGEBRUIK De cursus stelt de deelnemer op de hoogte van de regelgeving met betrekking tot NEN 3215 en NEN 6702 inzake waterbelasting. Thema s als afschot, noodafvoeren en typen uitlopen worden uitgebreid behandeld. De cursus stelt de deelnemer op de hoogte van de ontwerpmogelijkheden, uitvoeringstechnische aspecten, marktkansen en constructieopbouw van intensieve daktuinen en leefdaken. T E C H N I E K Normen en regelgeving voor wateraccumulatie, noodafvoeren, plasvorming, rekenmethodieken beoordeling bestaande dakconstructies, bouwfouten en veiligheid dakconstructie. Voordelen intensieve daktuinen, dakopbouw, gebruiksmogelijkheden, toepassingsmogelijkheden op hellende daken, marktkansen, samenwerkingsvormen en projectmatige aanpak. PRIJS E 430 PRIJS E 430 Een dag Eén dag Dak Academie Dak Academie Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven, stafmedewerkers van woningcorporaties, gemeentelijke en/of andere instanties, beheerders en adviseurs, opzichters en uitvoerders Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven, (staf)medewerkers van woningcorporaties, gemeentelijke en/of andere instanties, beheerders en adviseurs, opzichters en uitvoerders 36 37

20 V E I LG H E I D, G E ZO N D H E I D & M I L I E U ( DA / V ) DA/V1 UITVOEREN DAK-RI&E De deelnemer leert de veiligheidsrisico s te beoordelen op het platte dak en daarvoor een Dak-RI&E op te stellen. Daarnaast wordt behandeld op welke wijze de opdrachtgever ondersteund kan worden bij het opzetten van een veiligheidsbeleid voor het werken op hoogte. Wet- en regelgeving, methodieken risico-inventarisatie en evaluatie, veiligheidsvoorzieningen, risicovolle situaties, uitvoeren van inventarisaties op daken, veiligheidsvoorzieningen en opstellen van een Dak-RI&E alsmede een Plan van Aanpak om veilig werken op hoogte mogelijk te maken. V E I L I G H E I D, G E ZO N D H E I D & M I L I E U PRIJS E 795 Twee dagen Certificaat Kader- en staffunctionarissen, toeleveranciers, beheerders, opzichters en adviseurs, arbo-coördinatoren van gemeenten en corporaties, preventiemedewerkers 39

21 DA/V2 DUURZAME DAKEN DA/V3 ONTWERP ZONNESTROOMSYSTEMEN De deelnemer wordt inzicht verschaft in de wijze waarop op daken in nieuw- en bestaande bouw invulling kan worden gegeven aan klimaatgerelateerde duurzaamheid en energiebesparing. De (on)mogelijkheden tot verduurzaming van het dak met de bouwkundige consequenties worden aan de orde gesteld. Milieubeleid bouw, duurzaam ontwerp en onderhoud van platte daken, mogelijkheden tot na-isoleren, thermische renovatie, groendaken, zonne-energiesystemen, ecologische en economische winst. De deelnemer wordt inzicht verschaft in de werking van uiteenlopende zonnestroomsystemen, factoren die de opbrengst beïnvloeden, berekening ecologisch en economisch rendement en bouwregelgeving. In deze cursus worden alle bedrijfsprocessen, die nodig zijn om deze systemen te kunnen aanbieden, behandeld; van advies naar ontwerp en van calculatie naar werkvoorbereiding, uitvoering en onderhoud. Werking zonnestroom, systeemopbouw, ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen, zonnestroomsystemen, de opbouw en installatie, op de markt zijnde producten en componenten, kritische installatiefactoren, invloeden op dakbedekkingsconstructies, elektrotechniek en veiligheidsregels. V E I L I G H E I D, G E ZO N D H E I D & M I L I E U PRIJS E 425 PRIJS E Eén dag Drie dagen Certificaat Certificaat Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven, stafmedewerkers van corporaties, gemeenten en instellingen, beheerders en adviseurs Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven, leveranciers, stafmedewerkers van corporaties, gemeenten en instellingen, architecten en adviseurs 40 41

22 DA/V4 VEILIG WERKEN OP HOOGTE DA/V5 PREVENTIEMEDEWERKER De deelnemer doet kennis en vaardigheden op in de basisprincipes van het veilig werken op hoogte. Bij risicovolle situaties zal hij verantwoord weten te handelen. In deze cursus wordt onder meer aandacht besteed aan de huidige rechts- en wetskennis voor het veilig werken op hoogte, de arbocatalogus Platte Daken, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, PBM s (gebruik, inspectie en onderhoud), laddergebruik, onveilige werksituaties, taak-risicoanalyse, veiligheidsgedrag en praktijkoefeningen. De deelnemer leert binnen de onderneming invulling te geven aan de wettelijke verplichtingen uit de Arbowet. Werkgevers zijn verplicht om zich te laten bijstaan door een preventiemedewerker die aandacht besteedt aan de veiligheid en gezondheid binnen de eigen onderneming. Dit kan eventueel een externe deskundige zijn. Indien er minder dan 25 werknemers in dienst zijn, mag het ook de ondernemer zelf zijn die zich op de preventietaken richt. In deze cursus wordt aandacht geschonken aan arbowetgeving, arbocatalogus, arborisico s in de BIKUDAK-sector, arbo- en preventietaken in de praktijk, de rol, taak en positie van de preventiemedewerker, diens veranderstijl, organisatie van preventietaken, Plan van Aanpak, communicatielijnen, coaching en rapporteren. V E I L I G H E I D, G E ZO N D H E I D & M I L I E U PRIJS E 430 PRIJS E 805 Eén dag Twee dagen Dak Academie (Voorman)dakdekkers, uitvoerend personeel dakhoveniers, aannemers, opzichters van corporaties en gemeenten, adviseurs en opdrachtgevers Ondernemers, aannemers, (voorman) dakdekkers, kader- of staffunctionarissen, administratief personeel 42 43

23 DA/V6 VCA VEILIGHEID VOOR OPERATIONEEL LEIDINGGEVENDEN (VOL) DA/V7 VCA VEILIGHEID VOOR OPERATIONEEL LEIDINGGEVENDEN (VOL-HERHALING) Operationeel leidinggevenden uit een bedrijf dat VCA gecertificeerd is, dienen het diploma VCA-VOL in hun bezit te hebben. In deze cursus wordt aandacht geschonken aan arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving, het ontstaan en voorkomen van ongevallen, bevorderen van veilig werken, veiligheidsprocedures, taak/risico-analyse, bedrijfsnoodplannen, ergonomie. Het examen VCA-VOL voor Operationeel Leidinggevenden wordt aan het einde van de tweede lesdag afgenomen door een door SSVV erkend exameninstituut (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid). De Stichting Examenkamer houdt daarnaast toezicht op het afnemen van dit examen. Operationeel leidinggevenden uit een bedrijf behouden het diploma VCA-VOL. In deze cursus wordt aandacht geschonken aan arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving, het ontstaan en voorkomen van ongevallen, bevorderen veilig werken, veiligheidsprocedures, taak/risico-analyse, bedrijfsnoodplannen, ergonomie. Het examen VCA-VOL Herhaling wordt aan het einde van de lesdag afgenomen door een door SSVV erkend exameninstituut (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid). De Stichting Examenkamer houdt daarnaast toezicht op het afnemen van dit examen. Het diploma VCA-VOL voor Operationeel Leidinggevenden is persoonsgebonden. V E I L I G H E I D, G E ZO N D H E I D & M I L I E U PRIJS E 540 PRIJS E 350 Twee dagen Eén dag Diploma VCA-VOL (10 jaar geldig) Behoud diploma VCA-VOL (na 10 jaar) Medewerkers die in het bezit zijn van het diploma VCA-Basisveiligheid, aannemers, uitvoerders, projectleiders en overige functionarissen die operationeel leidinggeven Medewerkers die in het bezit zijn van het diploma VCA-VOL 44 45

24 OV E R I G E O P L E I D I N G E N ( DA /O ) DA/O1 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO) De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit principe gaat uit van de drie P s: People, Planet & Profit. Hij krijgt handvatten aangereikt om maatschappelijk verantwoord ondernemerschap door te voeren binnen het eigen bedrijf. Bedrijfsethiek, klantbehoefte, vermarkting MVO, samenwerkingsvormen/netwerken, overheidsbeleid, subsidies, milieuvergunningen conform de Wet Milieubeleid, bedrijfsmilieuplan, ISO (milieuzorgsysteem), duurzame inkoop, selectie- en gunningcriteria, CO2 prestatieladder, trends en ontwikkelingen. OV E R I G E O P L E I D I N G E N PRIJS E 430 Eén dag Dak Academie Ondernemers en (kader)functionarissen van dakbedekkingsbedrijven, aannemers, projectleiders, beheerders, adviseurs 47

25 DA/O2 CURSUS OP MAAT Afhankelijk van de wensen en/of behoeften van een opdrachtgever kan Dak Academie speciale cursussen op maat opzetten en uitvoeren. De mogelijkheden zijn daartoe nagenoeg onbegrensd. Een cursus of opleiding op maat sluit altijd aan op de behoeften, wensen en/of ervaringen van een opdrachtgever of deelnemer(s). Voor wat betreft de onderwerpkeuze zijn de mogelijkheden legio. Cursusmateriaal zal altijd op maat door de Dak Academie worden vervaardigd. Soms kan externe expertise worden ingehuurd als docent. Een cursus op maat biedt als verder voordeel dat er flexibiliteit bestaat in de keuzelocatie, de duur van de opleiding en de spreiding van het aantal cursusdagen. OV E R I G E O P L E I D I N G E N PRIJS Op aanvraag Variabel en mede afhankelijk van de wens van de opdrachtgever of certificaat Dak Academie In nauw overleg te bepalen 48 49

26 R E G L E M E N T E N & A N N U L E R I N G SVO O RWA A R D E N ANNULERINGSVOORWAARDEN Dak Academie kent de volgende annuleringsvoorwaarden: Bij uitnodiging moeten de cursuskosten worden voldaan. Hiervoor ontvangt de debiteur een factuur. De debiteur kan geheel kosteloos annuleren, indien uiterlijk binnen drie werkdagen na dagtekening van de uitnodiging, de annulering schriftelijk wordt doorgegeven. Wanneer de deelnemer uiterlijk drie weken voor de aanvang van de cursus schriftelijk wordt afgemeld vindt, na aftrek van E25 administratiekosten per aangemeld persoon, volledige restitutie van het cursusgeld plaats. Bij schriftelijke annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus wordt, na aftrek van E25 administratiekosten per aangemeld persoon, 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij schriftelijke annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus wordt, na aftrek van E25 administratiekosten per aangemeld persoon, 75% van de cursuskosten in rekening gebracht. Wordt de deelnemer binnen één week voor de aanvang van de cursus schriftelijk afgemeld, of vindt er geen annulering plaats, dan is te allen tijde betaling van de cursuskosten verschuldigd. Wel kan een vervanger de plaats van de aangemelde deelnemer innemen. De gegevens van de vervanger dienen voor aanvang van de cursus bij Dak Academie bekend te zijn. 51

27 CAO-artikel 8.B. Scholing In artikel 8.B. van de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) is ondermeer de scholing voor UTA-werknemers van dergelijke bedrijven geregeld. Het gaat daarbij niet om een scholingsverplichting voor de werkgever, zoals bij het uitvoerend personeel dat onder de integrale CAO valt, maar om een scholingsrecht. Uitsluitend branchespecifieke opleidingen, die verband houden met het beroep van de betrokken werknemer, komen in aanmerking voor vergoeding. Dit wil zeggen, dat deze opleidingen of cursussen dakspecifieke onderdelen omvatten of gericht zijn op de toepassing van algemene vaardigheden op de dakenbranche. VERGOEDINGEN Het Sociaal Fonds BIKUDAK voorziet in een tegemoetkoming in cursus- en verletkosten over maximaal twee scholingsdagen per UTA-werknemer per jaar. Het betreft de volgende vergoedingen: Tegemoetkoming in de gemaakte Verlet-, Reis- en Verblijfkosten (VRV) ad E125 per dag Tegemoetkoming in de gemaakte cursuskosten ad E110 per dag. De vermelde bedragen zijn analoog aan de vergoedingen voor het CAO-personeel. Elk bedrijf dat als bitumineus en/of kunststof dakbedekkingsbedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en via de inning door APG premie afdraagt aan het Sociaal Fonds BIKUDAK, komt in aanmerking komen voor deze vergoedingen. BTW Dak Academie berekent BTW over haar cursusprijzen. Alle genoemde cursusprijzen in deze studiegids zijn derhalve exclusief BTW

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 Dit is een gezamenlijke uitgave van: CUMELA Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen Vakvereniging Het Zwarte Corps Colland September 2013 1 Voorwoord CUMELA Nederland versterkt

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op www.schoolzakelijk.nl

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Cursus Krant De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Opleidingen Betontechnische vaardigheden Leidinggevende vaardigheden

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

1.5 TRAININGEN VOORKOMEN VAN EN REAGEREN OP PUBLIEKSAGRESSIE 1

1.5 TRAININGEN VOORKOMEN VAN EN REAGEREN OP PUBLIEKSAGRESSIE 1 1.5 TRAININGEN VOORKOMEN VAN EN REAGEREN OP PUBLIEKSAGRESSIE Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Gerelateerde documenten Coördinatoren Agressie en Geweld,

Nadere informatie

2015 Opleidingsinstituut DJI

2015 Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI aanbod 2015 Opleidingsinstituut DJI Waar

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Handboek Functie-indeling. voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf

Handboek Functie-indeling. voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Handboek Functie-indeling voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Inhoudsopgave Paginanummer Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Toelichting 2.1 Uitgangspunten en CAO-bepaling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie