Training Succesvol adviseren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Training Succesvol adviseren"

Transcriptie

1 Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer je in de training Succesvol adviseren. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de training: Welke verschillende adviessituaties komen in praktijk voor? Hoe kun je situationeel adviseren? Hoe ziet de fasering van het adviesproces eruit? Hoe bouw je een goed adviesgesprek op? Hoe herken je gedrag en speel je hier succesvol op in, zodat gelijkwaardige communicatie ontstaat? Hoe bepaal je de huidige situatie, strategie en werkwijze? Hoe breng je de gap in kaart tussen de geformuleerde doelen en de huidige situatie? Hoe presenteer je een plan van aanpak dat helpt de doelstellingen te realiseren? Hoe benoem je concrete meetpunten (performance indicatoren) voor wat je wilt bereiken en hoe? Hoe ontwikkel je een duidelijke visie en presenteer je deze op een krachtige manier? Welke verschillende adviesstijlen zijn er en wanneer zet je deze in? Welke verschillende rollen kun je als adviseur aannemen? Hoe kun je de effecten van een bepaald advies overtuigend presenteren? Hoe krijg je acceptatie voor je adviezen in het verlengde van de geformuleerde doelstellingen? Hoe draag je zorg voor een succesvolle implementatie? Hoe kun je als adviseur de adviesimplementatie begeleiden? Na de training Succesvol adviseren ben je in staat om effectief richting te geven aan het adviesproces, waardoor vooraf bepaalde doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Je krijgt inzicht in de relatie klant-adviseur en hoe je deze effectief kunt hanteren, in verschillende adviesstijlen en de fasering van adviesprocessen in verschillende situaties. Je leert niet alleen om op een effectieve manier adviesgesprekken te voeren, maar ook hoe je als adviseur verschillende rollen als bijvoorbeeld procesbegeleider en coach succesvol kunt invullen. groep De training is gericht op interne en externe adviseurs of inhoudelijke professionals. Data & locatie De training duurt 4 dagen. Voor deze vierdaagse open inschrijvingstraining Succesvol adviseren investeer je 1.980,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelname en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

2 Training Omgaan met (verbale) agressie Toch krijg je nogal eens te maken met (verbale) agressie en mensen die niet meer willen luisteren. Hoe ga je daar in een werksituatie mee om? Dat leer je in de training Omgaan met (verbale) agressie. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de training: Wat is agressie? Hoe voelt agressie? Wat zijn de positieve en negatieve kenmerken van agressie? Hoe kun je spanning uithouden? Hoe ga je om met spanning? Hoe ga je het contact aan? Waar liggen de grenzen van het contact? Hoe bewaak je je eigen fysieke veiligheid? Hoe blijf je in je kracht staan? Hoe treed je op als derde partij? Hoe oordeel en veroordeel je? Na de training ben je in staat om je te handhaven in agressieve situaties. Je leert je eigen agressie herkennen en hanteren. Je leert reacties op agressie van anderen herkennen en ombuigen. Ook leer je omgaan met agressie tussen derden. Je bent in staat om effectief op te treden vanuit kracht in plaats van vanuit agressie. groep Voor iedereen die in zijn werk geconfronteerd wordt met (verbale) agressie. Data & locatie De training duurt 3 dagen. Voor deze ééndaagse open inschrijvingstraining Omgaan met (verbale) agressie investeer je 495,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelname en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

3 Training Communicatieve vaardigheden Effectief communiceren behoort al tot je repertoire. Maar toch ben je je er van bewust dat er iets ontbreekt. Je dringt niet door tot diepere begripsniveaus, het blijft te een-dimensionaal. Soms blijf je vastzitten in je rol; communiceren is meer dan een onderdeel in je functieprofiel. Resultaat is dat er te weinig gebeurt. Hoe leer je doortastend op te treden, meer vanuit jezelf en beter in contact met de ander? Dit Vervolg-programma is voor gevorderden. Het is een verdieping, een volgende stap voor mensen die de competentie van effectief communiceren reeds bezitten. Er is vooral aandacht voor de relatie met je gesprekspartner en minder voor de boodschap die moet worden overgebracht. Je oefent met het zichtbaar en voelbaar maken van je identiteit. Je leert zelf de condities te creëren voor een effectief gesprek. Slechts 10% van communicatie vindt plaats door de woorden die je zegt. De rest is attitude, lichaamstaal en onuitgesproken gevoelens. Hoe je bent als mens zegt meer dan de woorden die je uitspreekt. Voor een goede communicator valt winst te behalen in het sterker neerzetten van je identiteit. Communiceren vanuit wie je bent heeft meer impact dan praten over wat je wilt. Je durft dan de dingen op je eigen manier te doen, zonder daarin te afhankelijk te zijn van anderen. Ondanks je angsten en verstrengelde belangen, heb je vertrouwen in je eigen optreden en het succes hiervan. Je raakt niet zo snel van slag en kunt ook verliezen incasseren. Je bent realistisch, je gebruikt je volle potentieel en kunt zelfsturend en autonoom handelen. Zijn de gesprekken met medewerkers en klanten wel helder maar blijft het verwachtte resultaat toch uit? Heb je te horen gekregen dat je Personal Presence onder de maat is? Ben je toe aan een volgende carrièrestap maar mis je de communicatieve vaardigheden dit te realiseren? Wil je motiveren en inspireren maar mis je de juiste toon, uitstraling en woorden? Merk je in zakelijke gesprekken dat je niet toekomt aan waar het echt om gaat? Heb je behoefte aan een verdiepingsslag op communicatief gebied? Wil je jouw persoonlijke leiderschap versterken en vergroten? Wil je je profileren maar mis je de benodigde communicatieve bagage? Merk je steeds vaker dat het gaat om wie je bent dan om wat je kan of wat je doet? groep Iedereen die zich zelf kritisch onder de loep willen nemen en willen werken aan: Meer resultaat in communicatie Vergroten van je eigenheid Hoe meer persoonlijkheid, hoe meer effect, en hoe meer resultaat voor jou en jouw afdeling of organisatie. Data & locatie De training duurt 3 dagen.

4 Voor deze driedaagse open inschrijvingstraining Communicatieve vaardigheden investeer je 1.485,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelname en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

5 Training Conflicthantering Effectief met conflicten omgaan begint met het besef dat jouw waarheid een waarheid is en niet de waarheid. Hoe je met dit in het achterhoofd vervolgens omgaat met een spanningsvolle situatie, leer je in de training Conflicthantering. Na de training ben je in staat om vaardig om te gaan met conflicten. Je leert spanningsvelden en je persoonlijke signalen die hierop duiden herkennen en bewust een conflicthanteringstijl te kiezen. Daarbij leer je vooral hoe je in gespannen situaties je emoties kunt onderkennen en kunt gebruiken om het conflict effectief aan te gaan. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de training: Wat is een conflict? Wat is het verschil tussen externe en interne conflicten? Hoe herken en analyseer je externe conflicten en dilemma s? Hoe herken en analyseer je interne conflicten en dilemma s? Welke soorten reacties zijn mogelijk op conflicten? Hoe ziet jouw reactie op conflicten eruit? Hoe herken je soorten reacties bij anderen? Hoe kun je anders denken en handelen in conflictsituaties? Welke conflicthanteringstijlen zijn er en hoe hanteer je die? Hoe ga je effectief om met conflicten? groep Voor iedereen die in zijn dagelijks werk veel te maken heeft met menselijke relaties, samenwerkingsverbanden en veranderingen. Je bent nieuwsgierig naar je eigen gedrag in en reacties op conflicten en bereid om samen met anderen te leren hoe je je hiermee staande kunt houden in spanningsvolle situaties. Voor deze tweedaagse open inschrijvingstraining Conflicthantering investeer je 990,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelname en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

6 Training Klantgericht denken en doen Bij alles wat je doet, zou je je dat eigenlijk af moeten vragen. Hoe je je verplaatst in de klant en zo goede resultaten kunt behalen, leer je in de training Klantgericht denken en doen De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de training: Wat zijn de doelstellingen van je bedrijf of afdeling? Welke klanten heb je? Welke schriftelijke, persoonlijke en telefonische klantcontactmomenten zijn er in je functie? Welke invulling van elk contactmoment zorgt ervoor dat klantverwachtingen worden overtroffen? Hoe stel je de behoeften van je klant vast? Hoe vertaal je sterke punten van je bedrijf, product of dienst in voordelen voor de klant? Hoe word je partner in business met je klant of leverancier? Hoe creëer je een win-win situatie? Hoe zorg je voor een klantgerichte samenwerking Na de training ben je in staat om te denken en handelen vanuit de wensen van de klant. Je wordt je bewust van de relatie met de klant en de processen die daarbij een rol spelen. Je leert pro-actief klanten voor je te winnen en te behouden. Ook leer je optimaal samenwerken met zowel interne als externe klanten en andere belangrijke partijen. groep Voor iedereen die intensief contact met klanten heeft en hier meer resultaat uit wil halen. Data & Locatie De training duurt 2 dagen Voor deze tweedaagse open inschrijvingstraining Klantgericht denken en doen investeer je 990,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelname en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

7 Training Beoordelings- en functioneringsgesprekken voeren Je wilt graag dat je medewerkers goed presteren. Door ze de juiste feedback te geven en ze op een constructieve manier te beoordelen, kun je hen daartoe stimuleren. Beoordelings- en functioneringsgesprekken zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. Tijdens de training Beoordelings- en functioneringsgesprekken voeren leer je hoe je deze gesprekken op een goede manier voert. Een manier die zowel mens als organisatie recht doet. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de training: Wat is een beoordelings- en een functioneringsgesprek? Welke verschillen zijn er tussen beide gesprekken? Waarom beoordelen en functioneringsgesprekken voeren? Hoe vaak houd je beoordelings- en functioneringsgesprekken? Wie nemen deel aan deze gesprekken? Hoe ziet het beoordelingssysteem bij jouw organisatie eruit? Welke rol spelen functionerings- en beoordelingsgesprekken hierin? Waarop wordt binnen jouw organisatie beoordeeld (beoordelingscriteria)? Hoe formuleer je doelstellingen? Welke ruimte geef je medewerkers om hun feedback te geven? Hoe verminder je weerstand? Welke verschillende gesprekstechnieken zijn er en hoe pas je deze toe? Welke verschillende beïnvloedingsstijlen zijn er? Hoe bereid je beoordelings- en functioneringsgesprekken voor? Hoe voer je beoordelings- en functioneringsgesprekken? Hoe zorg je voor een effectieve afronding van deze gesprekken? Hoe leg je gemaakte afspraken vast? Hoe voorkom je beoordelingsfouten? Hoe ga je om met lastige situaties? Hoe geef je de juiste opvolging aan beoordelings- en functioneringsgesprekken? Na de training ben je in staat om op een juiste manier een beoordelings- en functioneringsgesprek te voeren. Een manier die ervoor zorgt dat je samen met je medewerkers tot betere prestaties kunt komen. Door middel van deze gesprekken leer je ook de communicatie en afstemming met je medewerkers over hun functioneren te verbeteren. groep Leidinggevenden en ondernemers die beoordelings- en functioneringsgesprekken gaan voeren of dit al doen en zich hier verder in willen bekwamen. Data & Locatie De training duurt 4 dagen Voor deze tweedaagse open inschrijvingstraining Beoordelings- en functioneringsgesprekken voeren investeer je 990,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelname en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

8 Training Mens- en resultaatgericht coachen Ontdek hoe jij als coach, medewerkers kunt helpen zichzelf te ontwikkelen tijdens de training Mensen resultaatgericht coachen. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de training: Waarom coaching? Wat is de relatie tussen coaching en leidinggeven? Wat zijn mogelijke eindresultaten van coaching? Hoe formuleer je doelstellingen die je met coaching kunt realiseren? Hoe kun je gericht coachen op het realiseren van de vastgestelde doelstellingen? Welke coachingsstijlen en -technieken zijn er? Hoe bepaal je welke stijl en technieken het meest geschikt zijn? Met welke middelen kun je de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers vergroten? Hoe bouw je een goed coachgesprek op? Hoe ga je om met verschillende reacties van medewerkers tijdens het coachgesprek? Hoe herken je obstakels die de ontwikkeling naar gewenst gedrag in de weg staan? Hoe stel je de leerstijlen vast van medewerkers? Hoe maak je medewerkers bewust van verbeterpunten? Hoe geef je gericht feedback en coach je medewerkers op de werkvloer? Hoe kun je zowel resultaatgericht als mensgericht coachen? Na de training ben je in staat medewerkers resultaatgericht te coachen op het realiseren van geformuleerde doelstellingen. Je leert achterhalen hoe een medewerker het liefst gecoacht wil worden, hoe je een coachgesprek goed opbouwt en hoe je kunt bepalen welke methoden het meest geschikt zijn om de persoonlijke ontwikkeling van elke medewerker te vergroten. groep Iedereen die zich wil ontwikkelen tot coach van zijn medewerkers en zich daarvoor de verschillende coachingsstijlen en methodieken eigen wil maken. Waarschijnlijk ben je leidinggevende, projectleider of senior medewerker. Data & Locatie De training duurt 4 dagen Voor deze vierdaagse open inschrijvingstraining Mens- en resultaatgericht coachen investeer je 1.980,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelneming en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

9 Training Creatief denken en doen Kroneman Consultancy Hoe gemakkelijk je buiten je geijkte denkpatronen kunt denken en handelen en hoe een creatieve kijk leidt tot nieuwe oplossingen, leer je in de training Creatief denken en doen. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de training: Wat is creatief denken, waarnemen en doen? Waarom creatief denken en doen? Is creativiteit voor een ieder weggelegd? Hoe verloopt een creatief proces? Op welke wijze ontwikkel je verbeeldingskracht? Hoe voorkom je te snel oordelen en tegenluisteren? Hoe kun je analogietechnieken gebruiken? Waarom denken in beelden en metaforen? Persoonlijke creativiteit, hoe werkt dat? Wanneer leidt creativiteit tot de oplossing van problemen? Hoe is creatief en patroondoorbrekend denken te stimuleren bij jezelf en bij anderen? Op welke wijze begeleid je innovatiesessies? Hoe kun je de zes denkhoeden van Edward de Bono toepassen? Na de training Creatief denken en doen sta je nog meer dan voorheen open voor vernieuwing en verandering. Je bent in staat tot out of the box denken en weet dit denken om te zetten in creatieve concepten. groep Iedereen die creativiteit wil ontwikkelen en aanwenden voor het oplossen van vraagstukken en wil leren hoe andere invalshoeken te creëren. Data & Locatie De training duurt 2 dagen Voor deze tweedaagse open inschrijvingstraining Creatief denken en doen investeer je Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelneming en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

10 Training Inspirerend en resultaatgericht leidinggeven Hoe belangrijk het is om als leidinggevende met je eigen gedrag het goede voorbeeld te geven, leer je tijdens de training Inspirerend en resultaatgericht leidinggeven. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de training: Hoe ziet jouw gedragsstijl eruit? Wat zijn de sleutels tot effectief management en effectieve communicatie? Hoe vergroot je je persoonlijke effectiviteit als leidinggevende? Hoe ontwikkel je een duidelijke visie en presenteer je die krachtig aan je medewerkers? Hoe vertaal je veranderingen door naar medewerkers en (interne) klanten? Hoe ziet jouw voorbeeldrol eruit als manager bij veranderingsprocessen? Hoe krijg je mensen in beweging? Hoe realiseer je een collectief gevoel van de beste zijn? Hoe voer je als leidinggevende efficiënt en effectief overleg in een prettige sfeer? Hoe kun je medewerkers structureel ontwikkelen door middel van bilateraal overleg? Hoe werkt coaching on the spot (vloercoaching)? Hoe vergroot je het probleemoplossend vermogen van je medewerkers? Hoe ga je om met successen, en hoe met fouten? Na de training ben je in staat om medewerkers op een prettige manier aan te sturen in de richting van de gewenste resultaten. Je bent in staat je persoonlijke effectiviteit als leidinggevende te vergroten. Je leert hoe je een duidelijke visie ontwikkelt op belangrijke thema s binnen de organisatie en hoe je deze krachtig kunt presenteren en hier acceptatie voor kunt krijgen. Je leert pro-actief leiding te geven en veranderingen door te vertalen naar medewerkers en (interne) klanten. Je leert ook hoe je efficiënt en effectief overleg kunt voeren, zowel bilateraal als met een groep medewerkers. Als een rode draad door de verschillende trainingsonderwerpen heen leer je hoe je om moet gaan met en goed inspeelt op het gedrag van je medewerkers en de juiste mensen de juiste aandacht geeft. Ook staat steeds centraal hoe je bij moet sturen en hoe je kort maar krachtig kunt complimenteren en corrigeren. Zo ben je na de training in staat om jouw zo belangrijke rol als procesbegeleider en coach succesvol in te vullen, zodat je door middel van je eigen gedrag een inspirerend leider kunt zijn voor je medewerkers en met elkaar de gewenste resultaten bereikt. groep Managers van afdelingen, units of projectleiders die al enige ervaring hebben met leidinggeven. Data & Locatie De training duurt 4 dagen Voor deze vierdaagse open inschrijvingstraining Inspirerend en resultaatgericht leidinggeven investeer je 1.980,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelname en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

11 Training Onderhandelen Hoe je succesvol kunt onderhandelen zonder je relaties op het spel te zetten, leer je in de training Onderhandelen. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de training: Wat is onderhandelen? Hoe bereid je je goed voor op een onderhandeling? Hoe herken je het gedrag van anderen en hoe speel je daarop in? Hoe ziet de structuur van een onderhandelingsgesprek eruit? Welke onderhandelingstechnieken zijn er en hoe pas je deze succesvol toe? Hoe kun je beter en actiever luisteren aan de onderhandelingstafel? Hoe kun je efficiënt en effectief je ideeën presenteren tijdens een onderhandeling? Wanneer doe je concessies en wanneer niet? Hoe werken de verschillende vormen van onderhandelingen, zoals bijvoorbeeld een prijsonderhandeling? Hoe onderhandel je in teamverband? Wanneer neem je een time-out? Hoe rond je een onderhandeling succesvol af? Bij deze training wordt onder andere de Harvard-methode van onderhandelen gebruikt. Na de training Onderhandelen ben je in staat om met veel (zelf)vertrouwen te onderhandelen. Je leert de mens tegenover je als onderhandelaar te herkennen en te begrijpen. Ook leer je bewust gebruik te maken van non-verbale communicatie, win-win resultaten te bereiken en succesvol een onderhandeling af te sluiten. groep Iedereen die regelmatig onderhandelingen voert met bijvoorbeeld interne of externe klanten, leveranciers, opdrachtgevers of de eigen achterban. Data & locatie De training duurt 2 dagen. Voor deze tweedaagse open inschrijvingstraining Onderhandelen investeer je 990,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelname en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

12 Training Ik & de Ander De beginselen van branding -jezelf neerzetten- geven een bewustzijnsverschuiving in het denken over jezelf. Kijken naar jezelf, persoonlijke waarden, interactiekracht en unieke eigenschappen die je onderscheidend maken van een ander. Je persoonlijke merk. Deze training integreert bestaande modellen en werkvormen om je zelf beter in de kijker te krijgen. Wat is de kern van jouw activiteiten en werkzaamheden? Welke waarden vertegenwoordig je? Waar zit de geloofwaardigheid en kracht in communicatie? Doet u nu wat u wil/mag doen? Een stukje zinen betekenisgeving. Meer zicht op persoonlijk intermenselijk functioneren willen krijgen Complementair willen werken met inzet van talent/kracht/gave Zichzelf positioneren Voor een loopbaanverandering staan Krachtig willen bijdragen aan de omgeving Data & locatie De training duurt 2 dagen. Voor deze tweedaagse open inschrijvingstraining Onderhandelen investeer je 990,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelname en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

13 Training Leiden met hoofd & hart Leiden met hoofd & hart gaat uit van dienend leiderschap als kerntaak. Dienend leiden heeft niets softs of zwaks in zich. Dienend leiderschap is voor ons de kern van een goede leider. Iemand die openstaat voor zijn medewerkers, talenten kan onderkennen en op een zodanige manier met zijn mensen om kan gaan dat zij groeien in de professionele ontwikkeling. Iemand die weet dat hij/zij afhankelijk is van de collectieve kracht van een team om hem/ haar heen. Begrijpen dat gezond dienend leiderschap een proces is van jaren en dit een aanzet is. Weten hoe je kunt bouwen aan gezonde teams en aan een gezonde gemeenschap Uitgedaagd worden om met toewijding talentgericht te werken Op een gezonde en integere manier omgaan met macht, autoriteit en dienstbaarheid. Leiding geven/nemen aan actieve teams en een organisatie met heldere normen en waarden. Werken aan persoonlijke bewustwording en ontwikkeling binnen het thema dienstbaarheid Werken aan managementkennis en vaardigheden, zoals visie en strategie ontwikkeling, plannen en gemeenschap bouwen. Werken aan focus, daadkracht en concreet resultaat Data & locatie De training duurt 2 dagen. Voor deze tweedaagse open inschrijvingstraining Onderhandelen investeer je 990,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelname en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

14 Workshop: Dit is mijn grens In deze hectische, drukke en snelle tijden is het kennen van grenzen de sleutel om uitval bij jezelf of bij je professionals te voorkomen. Mensen die dreigen uit te vallen doordat ze klachten vertonen op fysiek, emotioneel of mentaal gebied, hebben baat bij meer zicht op hun grenzen. Ook is het onderwerp geschikt voor leidinggevenden die een goed antwoord willen hebben voor professionals die op enig gebied over hun grenzen heengaan of laten gaan. Binnen je grenzen functioneer en presteer je optimaal en houd je plezier in het werk. groep Leidinggevenden en professionals, in alle leeftijdsgroepen en functies. Aanpak Het is een workshop met theorie en met ervaringsgerichte opdrachten: denken en doen. Hierdoor wordt het onderwerp mentaal, emotioneel en fysiek aangepakt. Het is gebleken dat door deze brede benadering de workshop blijvende handvatten geeft met een zeer goed resultaat.

15 Training: Gesprekken voeren Na afloop van de training kunnen deelnemers geleerde gesprekstechnieken toepassen in hun werk. groep Leidinggevenden, professionals, coördinatoren, teamleiders etc, iedereen die specifieke gesprekken moet voeren en daar meer over wil leren. Aanpak Praktisch en toegesneden op de vraag van de klant.gedurende de training is de dagelijkse praktijk van de deelnemers leidend. Kroneman Consultancy werkt in leertrajecten met interactieve werkvormen die elkaar afwisselen: praktijkgerichte, theoretische input (concepten, modellen, instrumenten), workshops, rollenspelen, testen en oefeningen aan de hand van onder andere eigen cases, al dan niet met inzet van een professionele trainingsacteur. Door deze afwisseling van leervormen doorlopen de deelnemers steeds de cyclus van het ervaringsleren: doen,reflecteren, denken, experimenteren en weer doen. Hierbij wordt gewerkt met commentaar op gedrag.

16 Training: Kracht tonen Wat doe jij? Vluchten of vechten? En hoe kun je jouw kracht bewaren, hervinden en delen? Onzekere tijden in periodes van recessie vragen om het tonen van kracht. Deze workshop is specifiek gericht op het achterhalen van je eigen krachten en die van de organisatie als een samenwerkend geheel. Je leert wat jouw specifieke kracht is in een moeilijke situatie. En hoe je die kunt verbinden met anderen in jouw organisatie. Zodat je samen mogelijkheden gaat zien en gebruiken. groep Leidinggevenden, professionals, teams, max. 16 deelnemers Aanpak De workshop bestaat uit een ochtend en een middag. Ochtend: baas over je overlevingsmechanisme s Ochtends word je meegenomen naar een bijzondere plek op het Landgoed in Driebergen en wordt er een beroep gedaan op je eigen overlevingsmechanisme. Middag: jezelf en anderen uit crisisstand s Middags wordt met intensieve begeleiding in kleine intervisiegroepen gewerkt om kansen te zien en mogelijkheden te gebruiken om jouw kracht in te zetten. Zowel in en met je team als in je organisatie. Je geeft je intentie handen en voeten.

17 Workshop: Persoonlijk inzicht Professionals een context bieden waarin zij: Inzicht en bewustzijn in eigen functioneren verdiepen. Respect en waardering voor het eigen functioneren versterken. Zelfvertrouwen ontdekken om vrijmoedig feedback in de organisatie te vragen en te hanteren. Achtergrond De gezondheid van een organisatie staat of valt met het goed functioneren van het individu in deze organisatie. Vandaar dat veel organisaties energie steken in het opzetten en onderhouden van systemen die tot doel hebben het goed functioneren van een individu te bewaken en vooral ook te bevorderen. Veelal wordt daarbij geïnvesteerd in de groep leidinggevenden en in de ondersteunende systemen. Deze workshop biedt de mogelijkheid voor organisaties om zich expliciet op de professional zelf te richten. Aanpak Deelnemers onderzoeken de factoren die inzicht, respect en vertrouwen in eigen handelen bevorderen en verstoren. Zij worden uitgenodigd en uitgedaagd om onbevangen en vrijmoedig eigen wijsheid en intuïtie te herkennen, waarderen en benutten. Het programma bestaat uit een afwisseling van werkvormen voor individu, duo s, trio s en plenaire groep.

18 Workshop: Stille kracht Door al het lawaai en de dagelijkse onrust om ons heen, weten we niet meer wat innerlijke stilte is. Door al onze prestatie- en bewijsdrang verliezen we de verbinding met de essentie van wie we zijn. Om in deze woelige tijden niet meegesleurd te worden door de waan van de dag is het belangrijk om regelmatig contact te maken met je innerlijke bron. Die verbinding leidt tot meer inzicht in je eigen kwaliteiten en kracht en uiteindelijk tot vertrouwen in jezelf. groep Managers, professionals en coaches. Aanpak Korte meditatie oefeningen, geleide visualisaties, woordeloos de natuur ervaren.

19 Workshop: Visie ontwikkeling Het uitbreiden van de creatieve- en oplossingsgerichte kwaliteiten van de deelnemers door de integratie van informatie uit de (nacht)droom met dagelijkse organisatie-ervaringen. Iedereen droomt rond de 2 uur per nacht, dat is een volledige maand niet benutte hersencapaciteit per jaar. De huidige tijd vraagt om nieuwe bronnen. Vele historische leiders kennen en kenden het droombewustzijn als bron en gebruiken deze voor beleidsontwikkeling. groep Leiders van organisaties en teams die belang hebben bij het vinden van een nieuwe koers. Ook geschikt voor teamontwikkeling. Aanpak Voorbereiding workshop door bondige instructie aan de deelnemers (per mail) Ochtend: levendige presentatie + een dromen praten met dromen sessie. Naast het droommateriaal brengen de deelnemers informatie uit de organisatiecontext in en worden verbindingen gelegd. Middag: de meest opvallende droombeelden en organisatie-elementen worden in kaart gebracht waarna indrukken uitgewisseld worden en een ander perspectief op de organisatie in beeld komt.

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan De ontwikkeling van vrouwen en meisjes in het rugby heeft de afgelopen jaren flink aan momentum gewonnen en de beslissing om zowel heren als dames uit te laten komen op het sevenstoernooi van de Olympische

Nadere informatie

Opleiding Leidinggeven

Opleiding Leidinggeven Opleiding Leidinggeven Voor wie? De Opleiding Leidinggeven richt zich naar (bege)leiders van teams, organisaties en bedrijven: managers, directeuren, HR-managers, projectleiders, coördinatoren, teamcoaches

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Online Training Academy

Online Training Academy Online Training Academy Auteur: Natasja Jager overzicht trainingen Datum: 6 november 2012 Versie: november 2012 Kant-en-klare trainingen in de Academy versie november 2012 Onderwerpen per thema Presentatievaardigheden

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Inleiding Interim-managers worden gevraagd bij multidisciplinaire organisatievraagstukken

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Leiderschap in Contact

Leiderschap in Contact Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap in Contact Constructief verbinden in de professionele

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

Leiderschap vanuit systemisch perspectief

Leiderschap vanuit systemisch perspectief Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap vanuit systemisch perspectief Het leven wordt voorwaarts

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Coaching 4 Engagement

Coaching 4 Engagement Coaching 4 Engagement Vergroot je veerkracht en neem de regie voor professionele groei Herken de schaduwkanten van je drijfveren Erken je kracht en kwaliteiten Benut de constructieve kant van je drijfveren

Nadere informatie

SUCCESVOL IN COACHING

SUCCESVOL IN COACHING SUCCESVOL IN COACHING Een leerweg voor resultaatgericht coachen Pieterman & Partners SUCCESVOL IN COACHING WAAROM DEZE LEERWEG Binnen een resultaatgerichte omgeving is het niet alleen van belang om medewerkers

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met TRAINING PROJECTMANAGEMENT In samenwerking met kleine trainingsruimte Programma Projectmanagement ( 3 x 2 Dagen) Module 1 : 2 x 2 Dagen Groepscommunicatie Hoe stelt u zich op in een groep en hoe haalt

Nadere informatie

De training Vechtkunst Play with Power

De training Vechtkunst Play with Power De training Vechtkunst Play with Power Wat houdt deze training concreet in? In de training Vechtkunst Play with Power onderzoek je op een fysieke manier hoe je je onder spanning gedraagt. Je gaat na zorgvuldige

Nadere informatie

zijn wie je bent Zorg voor jezelf, voorkom burn-out! Klooster Nieuwkerk Goirle

zijn wie je bent Zorg voor jezelf, voorkom burn-out! Klooster Nieuwkerk Goirle Zorg voor jezelf, voorkom burn-out! 2017 Klooster Nieuwkerk Goirle De verbinding kwijt Een burn-out: het lijkt iets van deze tijd te zijn. Meestal wordt het geweten aan langdurige werkstress en overbelasting.

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Leiderschap bij C1000

Leiderschap bij C1000 Leiderschap bij C1000 Leiderschap bij C1000 in beeld Module 1: Persoonlijk leiderschap Module 2: Leidinggeven Ander (1op1) Module 3: Leidinggeven Team Module 4: Leiderschap verandering Module 1: Persoonlijk

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs

Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs Training, cursussen en coaching Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs 2008/2009 Volg een cursus bij AOb scholing Scholing Starters 08-09.indd 1 28-05-2008

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. Programma in hoofdlijnen

In het oog van de orkaan. Programma in hoofdlijnen In het oog van de orkaan Programma in hoofdlijnen Programma in hoofdlijnen In het oog van de orkaan Bijeenkomst 1: Ken uzelf: biografie, kernwaarden en levensvragen Nut en noodzaak van rust stilte leegte.

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

W1 Workshop "Lopen op eieren", leiding geven en aanspreken

W1 Workshop Lopen op eieren, leiding geven en aanspreken W1 Workshop "Lopen op eieren", leiding geven en aanspreken Deze workshop wordt door 98% van de deelnemers beoordeeld met een 9,1 gemiddeld Inleiding 2 daagse workshop Veel (meewerkend) leidinggevenden

Nadere informatie

In het Oog van de Orkaan. Programma in hoofdlijnen. Politieleiderschap. Advanced Programmes

In het Oog van de Orkaan. Programma in hoofdlijnen. Politieleiderschap. Advanced Programmes In het Oog van de Orkaan Programma in hoofdlijnen Politieleiderschap Advanced Programmes Programma In het Oog van de Orkaan Bijeenkomst 1: Ken uzelf: biografie, kernwaarden en levensvragen Nut en noodzaak

Nadere informatie

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties leergang hbo+ Start 9 april 2013 + Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties & Mensen die krachtig zijn, creëren krachtige organisaties. Deze leergang gaat hierover. Over de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

Programma Communicatief Leiderschap

Programma Communicatief Leiderschap Programma Communicatief Leiderschap Communicatief Leiderschap Inzicht in communicatie, gespreksvoering en leidinggeven. Aan dit programma beleef je een carriére lang plezier. Voor wie? Dit programma is

Nadere informatie

HET GESPREK: KOP ROMP STAART

HET GESPREK: KOP ROMP STAART HET GESPREK: KOP ROMP STAART Elk effectief gesprek heeft een zogenaamde kop romp staart structuur: een begin, een kern en een einde. Voorafgaand aan deze drie fasen is het cruciaal om elk gesprek zorgvuldig

Nadere informatie

COACHING IS VOOR IEDEREEN

COACHING IS VOOR IEDEREEN COACHING IS VOOR IEDEREEN over kracht, wijsheid, lenigheid en charme doelen inzicht in coaching ervaring met coachingsvaardigheid goesting naar meer actie reflectie- informatie 1 Structuur 1. vingeroefening

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Gerard, vandaag moeten we het eens over óns hebben... Adviseren. verhouding

Gerard, vandaag moeten we het eens over óns hebben... Adviseren. verhouding Gerard, vandaag moeten we het eens over óns hebben... Adviseren in verhouding Adviseren in verhouding Hoe verhoud jij je tot je opdrachtgever en zijn team? Past die verhouding bij jullie doel? En is hij

Nadere informatie

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap The Next Level Jaarprogramma 2014 BASIS DO-L = DIENEND ONDERNEMEND LEIDERSCHAP De centrale metafoor voor deze leiderschap opleiding is terug te vinden een DOL Een DOL is een volksharp uit de Ivoorkust.

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Commercieel Excelleren (4 dagen)

Commercieel Excelleren (4 dagen) Commercieel Excelleren (4 dagen) Wilt u uw mindset en verkooptechnieken nóg verder aanscherpen? En wilt u zich binnenkort meten met de absolute top van salesprofessionals in Nederland? Kies dan voor de

Nadere informatie

Levend Project Leiderschap

Levend Project Leiderschap De Eik Natuurlijk Leren & In Evenwicht bieden aan: Training Levend Project Leiderschap één project twee trainers drie trainingsblokken vier maanden doorlooptijd vijf projectmatige invalshoeken Je leert:

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst Sylvia Verhoef, adviseur en manager Opleidingen Anita Buijs, manager bedrijfsvoering backoffice 2 Ben jij de secretaresse van de toekomst? Perfecte

Nadere informatie

Wat kies jij uit de schijf van 5?

Wat kies jij uit de schijf van 5? Goed bezig 2016 Wat kies jij uit de schijf van 5? Alsjeblieft! Dit is het Goed Bezig trainingsaanbod voor 2016. Doel is samen werken aan goede persoonlijke balans. De trainingen zijn bedoeld voor medewerkers

Nadere informatie

Vitaal Leiderschap. Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie? T: +31 (0) E:

Vitaal Leiderschap. Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie?  T: +31 (0) E: Vitaal Leiderschap Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie? www.charlygreen.nl T: +31 (0)88 73 055 59 E: info@charlygreen.nl Vitaliteit borgen in het DNA via leiderschap Op welke

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Constructief beïnvloeden

Constructief beïnvloeden Deze vier-daagse training biedt u de kans uw persoonlijke effectiviteit in allerlei beïnvloedingssituaties te verhogen: leiding geven, adviseren, stuurgroepen, projectgroepen, klachten behandelen,vergaderen,

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

NLP MASTER PRACTITIONER

NLP MASTER PRACTITIONER 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERDIEPEND De NLP Master Practitioner opleiding is een verdieping in je professionele ontwikkeling. In deze opleiding wordt je meester in communicatie- en gedragsverandering.

Nadere informatie

OSA - A la Carte Innovatie in uitvoering

OSA - A la Carte Innovatie in uitvoering OSA A la Carte Innovatie in uitvoering Leren en ontwikkelen in welzijn. Iedere welzijnsorganisatie is uniek en kent haar eigen processen. OSA biedt daarom trainingen A la Carte aan. Zodat u uw persoonlijke

Nadere informatie

Training Leer Balans Leven

Training Leer Balans Leven Training Leer Balans Leven In 5 maanden meer balans in je leven Wil je minder stress? Wil je meer werkplezier? Wil je jouw doelen effectiever bereiken? Wil je handiger communiceren? Wil je efficiënter

Nadere informatie

ZAKENWIJZER GROEI. beter worden, beter blijven. zakenw zer. passie voor mensen.

ZAKENWIJZER GROEI. beter worden, beter blijven. zakenw zer. passie voor mensen. Groei Management in & leidinggeven ZAKENWIJZER GROEI beter worden, beter blijven zakenw zer passie voor mensen. Alles verandert. Nu jij nog! Jaaropleiding We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen

Nadere informatie

Verbindend Leiderschap. Info driedaagse training inside

Verbindend Leiderschap. Info driedaagse training inside Verbindend Leiderschap Info driedaagse training inside AAN HET WERKBOEK! Sommige situaties doen je wankelen. Je schrikt van de reactie van jezelf of de ander. Soms op je werk, soms privé. Hoe kan dat?

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

Onderwerp Teleseminar

Onderwerp Teleseminar Gratis Teleseminar Human Engineering 24 oktober 2012 Onderwerp Teleseminar 3 'Human Engineering'-valkuilen voor ontwerpers en ingenieurs: Hoe je ze vermijdt en ombuigt in kansen om meer te bereiken! Saskia

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

In 3 maanden regie op je leven

In 3 maanden regie op je leven In 3 maanden regie op je leven In 3 maanden regie op je leven? Ons leven verandert voortdurend. Soms door onszelf ingegeven, in andere gevallen door keuzes van anderen of door onvoorziene omstandigheden.

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Training Persoonlijke Effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit Training Persoonlijke Effectiviteit Persoonlijke effectiviteit: vergroot je invloed door slim te werken Niet harder, maar slimmer werken: zo vergroot je je persoonlijke effectiviteit. Door op een slimme

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie