Training Succesvol adviseren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Training Succesvol adviseren"

Transcriptie

1 Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer je in de training Succesvol adviseren. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de training: Welke verschillende adviessituaties komen in praktijk voor? Hoe kun je situationeel adviseren? Hoe ziet de fasering van het adviesproces eruit? Hoe bouw je een goed adviesgesprek op? Hoe herken je gedrag en speel je hier succesvol op in, zodat gelijkwaardige communicatie ontstaat? Hoe bepaal je de huidige situatie, strategie en werkwijze? Hoe breng je de gap in kaart tussen de geformuleerde doelen en de huidige situatie? Hoe presenteer je een plan van aanpak dat helpt de doelstellingen te realiseren? Hoe benoem je concrete meetpunten (performance indicatoren) voor wat je wilt bereiken en hoe? Hoe ontwikkel je een duidelijke visie en presenteer je deze op een krachtige manier? Welke verschillende adviesstijlen zijn er en wanneer zet je deze in? Welke verschillende rollen kun je als adviseur aannemen? Hoe kun je de effecten van een bepaald advies overtuigend presenteren? Hoe krijg je acceptatie voor je adviezen in het verlengde van de geformuleerde doelstellingen? Hoe draag je zorg voor een succesvolle implementatie? Hoe kun je als adviseur de adviesimplementatie begeleiden? Na de training Succesvol adviseren ben je in staat om effectief richting te geven aan het adviesproces, waardoor vooraf bepaalde doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Je krijgt inzicht in de relatie klant-adviseur en hoe je deze effectief kunt hanteren, in verschillende adviesstijlen en de fasering van adviesprocessen in verschillende situaties. Je leert niet alleen om op een effectieve manier adviesgesprekken te voeren, maar ook hoe je als adviseur verschillende rollen als bijvoorbeeld procesbegeleider en coach succesvol kunt invullen. groep De training is gericht op interne en externe adviseurs of inhoudelijke professionals. Data & locatie De training duurt 4 dagen. Voor deze vierdaagse open inschrijvingstraining Succesvol adviseren investeer je 1.980,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelname en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

2 Training Omgaan met (verbale) agressie Toch krijg je nogal eens te maken met (verbale) agressie en mensen die niet meer willen luisteren. Hoe ga je daar in een werksituatie mee om? Dat leer je in de training Omgaan met (verbale) agressie. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de training: Wat is agressie? Hoe voelt agressie? Wat zijn de positieve en negatieve kenmerken van agressie? Hoe kun je spanning uithouden? Hoe ga je om met spanning? Hoe ga je het contact aan? Waar liggen de grenzen van het contact? Hoe bewaak je je eigen fysieke veiligheid? Hoe blijf je in je kracht staan? Hoe treed je op als derde partij? Hoe oordeel en veroordeel je? Na de training ben je in staat om je te handhaven in agressieve situaties. Je leert je eigen agressie herkennen en hanteren. Je leert reacties op agressie van anderen herkennen en ombuigen. Ook leer je omgaan met agressie tussen derden. Je bent in staat om effectief op te treden vanuit kracht in plaats van vanuit agressie. groep Voor iedereen die in zijn werk geconfronteerd wordt met (verbale) agressie. Data & locatie De training duurt 3 dagen. Voor deze ééndaagse open inschrijvingstraining Omgaan met (verbale) agressie investeer je 495,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelname en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

3 Training Communicatieve vaardigheden Effectief communiceren behoort al tot je repertoire. Maar toch ben je je er van bewust dat er iets ontbreekt. Je dringt niet door tot diepere begripsniveaus, het blijft te een-dimensionaal. Soms blijf je vastzitten in je rol; communiceren is meer dan een onderdeel in je functieprofiel. Resultaat is dat er te weinig gebeurt. Hoe leer je doortastend op te treden, meer vanuit jezelf en beter in contact met de ander? Dit Vervolg-programma is voor gevorderden. Het is een verdieping, een volgende stap voor mensen die de competentie van effectief communiceren reeds bezitten. Er is vooral aandacht voor de relatie met je gesprekspartner en minder voor de boodschap die moet worden overgebracht. Je oefent met het zichtbaar en voelbaar maken van je identiteit. Je leert zelf de condities te creëren voor een effectief gesprek. Slechts 10% van communicatie vindt plaats door de woorden die je zegt. De rest is attitude, lichaamstaal en onuitgesproken gevoelens. Hoe je bent als mens zegt meer dan de woorden die je uitspreekt. Voor een goede communicator valt winst te behalen in het sterker neerzetten van je identiteit. Communiceren vanuit wie je bent heeft meer impact dan praten over wat je wilt. Je durft dan de dingen op je eigen manier te doen, zonder daarin te afhankelijk te zijn van anderen. Ondanks je angsten en verstrengelde belangen, heb je vertrouwen in je eigen optreden en het succes hiervan. Je raakt niet zo snel van slag en kunt ook verliezen incasseren. Je bent realistisch, je gebruikt je volle potentieel en kunt zelfsturend en autonoom handelen. Zijn de gesprekken met medewerkers en klanten wel helder maar blijft het verwachtte resultaat toch uit? Heb je te horen gekregen dat je Personal Presence onder de maat is? Ben je toe aan een volgende carrièrestap maar mis je de communicatieve vaardigheden dit te realiseren? Wil je motiveren en inspireren maar mis je de juiste toon, uitstraling en woorden? Merk je in zakelijke gesprekken dat je niet toekomt aan waar het echt om gaat? Heb je behoefte aan een verdiepingsslag op communicatief gebied? Wil je jouw persoonlijke leiderschap versterken en vergroten? Wil je je profileren maar mis je de benodigde communicatieve bagage? Merk je steeds vaker dat het gaat om wie je bent dan om wat je kan of wat je doet? groep Iedereen die zich zelf kritisch onder de loep willen nemen en willen werken aan: Meer resultaat in communicatie Vergroten van je eigenheid Hoe meer persoonlijkheid, hoe meer effect, en hoe meer resultaat voor jou en jouw afdeling of organisatie. Data & locatie De training duurt 3 dagen.

4 Voor deze driedaagse open inschrijvingstraining Communicatieve vaardigheden investeer je 1.485,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelname en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

5 Training Conflicthantering Effectief met conflicten omgaan begint met het besef dat jouw waarheid een waarheid is en niet de waarheid. Hoe je met dit in het achterhoofd vervolgens omgaat met een spanningsvolle situatie, leer je in de training Conflicthantering. Na de training ben je in staat om vaardig om te gaan met conflicten. Je leert spanningsvelden en je persoonlijke signalen die hierop duiden herkennen en bewust een conflicthanteringstijl te kiezen. Daarbij leer je vooral hoe je in gespannen situaties je emoties kunt onderkennen en kunt gebruiken om het conflict effectief aan te gaan. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de training: Wat is een conflict? Wat is het verschil tussen externe en interne conflicten? Hoe herken en analyseer je externe conflicten en dilemma s? Hoe herken en analyseer je interne conflicten en dilemma s? Welke soorten reacties zijn mogelijk op conflicten? Hoe ziet jouw reactie op conflicten eruit? Hoe herken je soorten reacties bij anderen? Hoe kun je anders denken en handelen in conflictsituaties? Welke conflicthanteringstijlen zijn er en hoe hanteer je die? Hoe ga je effectief om met conflicten? groep Voor iedereen die in zijn dagelijks werk veel te maken heeft met menselijke relaties, samenwerkingsverbanden en veranderingen. Je bent nieuwsgierig naar je eigen gedrag in en reacties op conflicten en bereid om samen met anderen te leren hoe je je hiermee staande kunt houden in spanningsvolle situaties. Voor deze tweedaagse open inschrijvingstraining Conflicthantering investeer je 990,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelname en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

6 Training Klantgericht denken en doen Bij alles wat je doet, zou je je dat eigenlijk af moeten vragen. Hoe je je verplaatst in de klant en zo goede resultaten kunt behalen, leer je in de training Klantgericht denken en doen De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de training: Wat zijn de doelstellingen van je bedrijf of afdeling? Welke klanten heb je? Welke schriftelijke, persoonlijke en telefonische klantcontactmomenten zijn er in je functie? Welke invulling van elk contactmoment zorgt ervoor dat klantverwachtingen worden overtroffen? Hoe stel je de behoeften van je klant vast? Hoe vertaal je sterke punten van je bedrijf, product of dienst in voordelen voor de klant? Hoe word je partner in business met je klant of leverancier? Hoe creëer je een win-win situatie? Hoe zorg je voor een klantgerichte samenwerking Na de training ben je in staat om te denken en handelen vanuit de wensen van de klant. Je wordt je bewust van de relatie met de klant en de processen die daarbij een rol spelen. Je leert pro-actief klanten voor je te winnen en te behouden. Ook leer je optimaal samenwerken met zowel interne als externe klanten en andere belangrijke partijen. groep Voor iedereen die intensief contact met klanten heeft en hier meer resultaat uit wil halen. Data & Locatie De training duurt 2 dagen Voor deze tweedaagse open inschrijvingstraining Klantgericht denken en doen investeer je 990,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelname en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

7 Training Beoordelings- en functioneringsgesprekken voeren Je wilt graag dat je medewerkers goed presteren. Door ze de juiste feedback te geven en ze op een constructieve manier te beoordelen, kun je hen daartoe stimuleren. Beoordelings- en functioneringsgesprekken zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. Tijdens de training Beoordelings- en functioneringsgesprekken voeren leer je hoe je deze gesprekken op een goede manier voert. Een manier die zowel mens als organisatie recht doet. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de training: Wat is een beoordelings- en een functioneringsgesprek? Welke verschillen zijn er tussen beide gesprekken? Waarom beoordelen en functioneringsgesprekken voeren? Hoe vaak houd je beoordelings- en functioneringsgesprekken? Wie nemen deel aan deze gesprekken? Hoe ziet het beoordelingssysteem bij jouw organisatie eruit? Welke rol spelen functionerings- en beoordelingsgesprekken hierin? Waarop wordt binnen jouw organisatie beoordeeld (beoordelingscriteria)? Hoe formuleer je doelstellingen? Welke ruimte geef je medewerkers om hun feedback te geven? Hoe verminder je weerstand? Welke verschillende gesprekstechnieken zijn er en hoe pas je deze toe? Welke verschillende beïnvloedingsstijlen zijn er? Hoe bereid je beoordelings- en functioneringsgesprekken voor? Hoe voer je beoordelings- en functioneringsgesprekken? Hoe zorg je voor een effectieve afronding van deze gesprekken? Hoe leg je gemaakte afspraken vast? Hoe voorkom je beoordelingsfouten? Hoe ga je om met lastige situaties? Hoe geef je de juiste opvolging aan beoordelings- en functioneringsgesprekken? Na de training ben je in staat om op een juiste manier een beoordelings- en functioneringsgesprek te voeren. Een manier die ervoor zorgt dat je samen met je medewerkers tot betere prestaties kunt komen. Door middel van deze gesprekken leer je ook de communicatie en afstemming met je medewerkers over hun functioneren te verbeteren. groep Leidinggevenden en ondernemers die beoordelings- en functioneringsgesprekken gaan voeren of dit al doen en zich hier verder in willen bekwamen. Data & Locatie De training duurt 4 dagen Voor deze tweedaagse open inschrijvingstraining Beoordelings- en functioneringsgesprekken voeren investeer je 990,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelname en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

8 Training Mens- en resultaatgericht coachen Ontdek hoe jij als coach, medewerkers kunt helpen zichzelf te ontwikkelen tijdens de training Mensen resultaatgericht coachen. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de training: Waarom coaching? Wat is de relatie tussen coaching en leidinggeven? Wat zijn mogelijke eindresultaten van coaching? Hoe formuleer je doelstellingen die je met coaching kunt realiseren? Hoe kun je gericht coachen op het realiseren van de vastgestelde doelstellingen? Welke coachingsstijlen en -technieken zijn er? Hoe bepaal je welke stijl en technieken het meest geschikt zijn? Met welke middelen kun je de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers vergroten? Hoe bouw je een goed coachgesprek op? Hoe ga je om met verschillende reacties van medewerkers tijdens het coachgesprek? Hoe herken je obstakels die de ontwikkeling naar gewenst gedrag in de weg staan? Hoe stel je de leerstijlen vast van medewerkers? Hoe maak je medewerkers bewust van verbeterpunten? Hoe geef je gericht feedback en coach je medewerkers op de werkvloer? Hoe kun je zowel resultaatgericht als mensgericht coachen? Na de training ben je in staat medewerkers resultaatgericht te coachen op het realiseren van geformuleerde doelstellingen. Je leert achterhalen hoe een medewerker het liefst gecoacht wil worden, hoe je een coachgesprek goed opbouwt en hoe je kunt bepalen welke methoden het meest geschikt zijn om de persoonlijke ontwikkeling van elke medewerker te vergroten. groep Iedereen die zich wil ontwikkelen tot coach van zijn medewerkers en zich daarvoor de verschillende coachingsstijlen en methodieken eigen wil maken. Waarschijnlijk ben je leidinggevende, projectleider of senior medewerker. Data & Locatie De training duurt 4 dagen Voor deze vierdaagse open inschrijvingstraining Mens- en resultaatgericht coachen investeer je 1.980,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelneming en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

9 Training Creatief denken en doen Kroneman Consultancy Hoe gemakkelijk je buiten je geijkte denkpatronen kunt denken en handelen en hoe een creatieve kijk leidt tot nieuwe oplossingen, leer je in de training Creatief denken en doen. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de training: Wat is creatief denken, waarnemen en doen? Waarom creatief denken en doen? Is creativiteit voor een ieder weggelegd? Hoe verloopt een creatief proces? Op welke wijze ontwikkel je verbeeldingskracht? Hoe voorkom je te snel oordelen en tegenluisteren? Hoe kun je analogietechnieken gebruiken? Waarom denken in beelden en metaforen? Persoonlijke creativiteit, hoe werkt dat? Wanneer leidt creativiteit tot de oplossing van problemen? Hoe is creatief en patroondoorbrekend denken te stimuleren bij jezelf en bij anderen? Op welke wijze begeleid je innovatiesessies? Hoe kun je de zes denkhoeden van Edward de Bono toepassen? Na de training Creatief denken en doen sta je nog meer dan voorheen open voor vernieuwing en verandering. Je bent in staat tot out of the box denken en weet dit denken om te zetten in creatieve concepten. groep Iedereen die creativiteit wil ontwikkelen en aanwenden voor het oplossen van vraagstukken en wil leren hoe andere invalshoeken te creëren. Data & Locatie De training duurt 2 dagen Voor deze tweedaagse open inschrijvingstraining Creatief denken en doen investeer je Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelneming en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

10 Training Inspirerend en resultaatgericht leidinggeven Hoe belangrijk het is om als leidinggevende met je eigen gedrag het goede voorbeeld te geven, leer je tijdens de training Inspirerend en resultaatgericht leidinggeven. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de training: Hoe ziet jouw gedragsstijl eruit? Wat zijn de sleutels tot effectief management en effectieve communicatie? Hoe vergroot je je persoonlijke effectiviteit als leidinggevende? Hoe ontwikkel je een duidelijke visie en presenteer je die krachtig aan je medewerkers? Hoe vertaal je veranderingen door naar medewerkers en (interne) klanten? Hoe ziet jouw voorbeeldrol eruit als manager bij veranderingsprocessen? Hoe krijg je mensen in beweging? Hoe realiseer je een collectief gevoel van de beste zijn? Hoe voer je als leidinggevende efficiënt en effectief overleg in een prettige sfeer? Hoe kun je medewerkers structureel ontwikkelen door middel van bilateraal overleg? Hoe werkt coaching on the spot (vloercoaching)? Hoe vergroot je het probleemoplossend vermogen van je medewerkers? Hoe ga je om met successen, en hoe met fouten? Na de training ben je in staat om medewerkers op een prettige manier aan te sturen in de richting van de gewenste resultaten. Je bent in staat je persoonlijke effectiviteit als leidinggevende te vergroten. Je leert hoe je een duidelijke visie ontwikkelt op belangrijke thema s binnen de organisatie en hoe je deze krachtig kunt presenteren en hier acceptatie voor kunt krijgen. Je leert pro-actief leiding te geven en veranderingen door te vertalen naar medewerkers en (interne) klanten. Je leert ook hoe je efficiënt en effectief overleg kunt voeren, zowel bilateraal als met een groep medewerkers. Als een rode draad door de verschillende trainingsonderwerpen heen leer je hoe je om moet gaan met en goed inspeelt op het gedrag van je medewerkers en de juiste mensen de juiste aandacht geeft. Ook staat steeds centraal hoe je bij moet sturen en hoe je kort maar krachtig kunt complimenteren en corrigeren. Zo ben je na de training in staat om jouw zo belangrijke rol als procesbegeleider en coach succesvol in te vullen, zodat je door middel van je eigen gedrag een inspirerend leider kunt zijn voor je medewerkers en met elkaar de gewenste resultaten bereikt. groep Managers van afdelingen, units of projectleiders die al enige ervaring hebben met leidinggeven. Data & Locatie De training duurt 4 dagen Voor deze vierdaagse open inschrijvingstraining Inspirerend en resultaatgericht leidinggeven investeer je 1.980,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelname en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

11 Training Onderhandelen Hoe je succesvol kunt onderhandelen zonder je relaties op het spel te zetten, leer je in de training Onderhandelen. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de training: Wat is onderhandelen? Hoe bereid je je goed voor op een onderhandeling? Hoe herken je het gedrag van anderen en hoe speel je daarop in? Hoe ziet de structuur van een onderhandelingsgesprek eruit? Welke onderhandelingstechnieken zijn er en hoe pas je deze succesvol toe? Hoe kun je beter en actiever luisteren aan de onderhandelingstafel? Hoe kun je efficiënt en effectief je ideeën presenteren tijdens een onderhandeling? Wanneer doe je concessies en wanneer niet? Hoe werken de verschillende vormen van onderhandelingen, zoals bijvoorbeeld een prijsonderhandeling? Hoe onderhandel je in teamverband? Wanneer neem je een time-out? Hoe rond je een onderhandeling succesvol af? Bij deze training wordt onder andere de Harvard-methode van onderhandelen gebruikt. Na de training Onderhandelen ben je in staat om met veel (zelf)vertrouwen te onderhandelen. Je leert de mens tegenover je als onderhandelaar te herkennen en te begrijpen. Ook leer je bewust gebruik te maken van non-verbale communicatie, win-win resultaten te bereiken en succesvol een onderhandeling af te sluiten. groep Iedereen die regelmatig onderhandelingen voert met bijvoorbeeld interne of externe klanten, leveranciers, opdrachtgevers of de eigen achterban. Data & locatie De training duurt 2 dagen. Voor deze tweedaagse open inschrijvingstraining Onderhandelen investeer je 990,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelname en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

12 Training Ik & de Ander De beginselen van branding -jezelf neerzetten- geven een bewustzijnsverschuiving in het denken over jezelf. Kijken naar jezelf, persoonlijke waarden, interactiekracht en unieke eigenschappen die je onderscheidend maken van een ander. Je persoonlijke merk. Deze training integreert bestaande modellen en werkvormen om je zelf beter in de kijker te krijgen. Wat is de kern van jouw activiteiten en werkzaamheden? Welke waarden vertegenwoordig je? Waar zit de geloofwaardigheid en kracht in communicatie? Doet u nu wat u wil/mag doen? Een stukje zinen betekenisgeving. Meer zicht op persoonlijk intermenselijk functioneren willen krijgen Complementair willen werken met inzet van talent/kracht/gave Zichzelf positioneren Voor een loopbaanverandering staan Krachtig willen bijdragen aan de omgeving Data & locatie De training duurt 2 dagen. Voor deze tweedaagse open inschrijvingstraining Onderhandelen investeer je 990,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelname en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

13 Training Leiden met hoofd & hart Leiden met hoofd & hart gaat uit van dienend leiderschap als kerntaak. Dienend leiden heeft niets softs of zwaks in zich. Dienend leiderschap is voor ons de kern van een goede leider. Iemand die openstaat voor zijn medewerkers, talenten kan onderkennen en op een zodanige manier met zijn mensen om kan gaan dat zij groeien in de professionele ontwikkeling. Iemand die weet dat hij/zij afhankelijk is van de collectieve kracht van een team om hem/ haar heen. Begrijpen dat gezond dienend leiderschap een proces is van jaren en dit een aanzet is. Weten hoe je kunt bouwen aan gezonde teams en aan een gezonde gemeenschap Uitgedaagd worden om met toewijding talentgericht te werken Op een gezonde en integere manier omgaan met macht, autoriteit en dienstbaarheid. Leiding geven/nemen aan actieve teams en een organisatie met heldere normen en waarden. Werken aan persoonlijke bewustwording en ontwikkeling binnen het thema dienstbaarheid Werken aan managementkennis en vaardigheden, zoals visie en strategie ontwikkeling, plannen en gemeenschap bouwen. Werken aan focus, daadkracht en concreet resultaat Data & locatie De training duurt 2 dagen. Voor deze tweedaagse open inschrijvingstraining Onderhandelen investeer je 990,-. Dit bedrag is exclusief BTW, inclusief intake, materiaalkosten, certificaat van deelname en verzorging. Deze training is ook in maatwerkverband te volgen.

14 Workshop: Dit is mijn grens In deze hectische, drukke en snelle tijden is het kennen van grenzen de sleutel om uitval bij jezelf of bij je professionals te voorkomen. Mensen die dreigen uit te vallen doordat ze klachten vertonen op fysiek, emotioneel of mentaal gebied, hebben baat bij meer zicht op hun grenzen. Ook is het onderwerp geschikt voor leidinggevenden die een goed antwoord willen hebben voor professionals die op enig gebied over hun grenzen heengaan of laten gaan. Binnen je grenzen functioneer en presteer je optimaal en houd je plezier in het werk. groep Leidinggevenden en professionals, in alle leeftijdsgroepen en functies. Aanpak Het is een workshop met theorie en met ervaringsgerichte opdrachten: denken en doen. Hierdoor wordt het onderwerp mentaal, emotioneel en fysiek aangepakt. Het is gebleken dat door deze brede benadering de workshop blijvende handvatten geeft met een zeer goed resultaat.

15 Training: Gesprekken voeren Na afloop van de training kunnen deelnemers geleerde gesprekstechnieken toepassen in hun werk. groep Leidinggevenden, professionals, coördinatoren, teamleiders etc, iedereen die specifieke gesprekken moet voeren en daar meer over wil leren. Aanpak Praktisch en toegesneden op de vraag van de klant.gedurende de training is de dagelijkse praktijk van de deelnemers leidend. Kroneman Consultancy werkt in leertrajecten met interactieve werkvormen die elkaar afwisselen: praktijkgerichte, theoretische input (concepten, modellen, instrumenten), workshops, rollenspelen, testen en oefeningen aan de hand van onder andere eigen cases, al dan niet met inzet van een professionele trainingsacteur. Door deze afwisseling van leervormen doorlopen de deelnemers steeds de cyclus van het ervaringsleren: doen,reflecteren, denken, experimenteren en weer doen. Hierbij wordt gewerkt met commentaar op gedrag.

16 Training: Kracht tonen Wat doe jij? Vluchten of vechten? En hoe kun je jouw kracht bewaren, hervinden en delen? Onzekere tijden in periodes van recessie vragen om het tonen van kracht. Deze workshop is specifiek gericht op het achterhalen van je eigen krachten en die van de organisatie als een samenwerkend geheel. Je leert wat jouw specifieke kracht is in een moeilijke situatie. En hoe je die kunt verbinden met anderen in jouw organisatie. Zodat je samen mogelijkheden gaat zien en gebruiken. groep Leidinggevenden, professionals, teams, max. 16 deelnemers Aanpak De workshop bestaat uit een ochtend en een middag. Ochtend: baas over je overlevingsmechanisme s Ochtends word je meegenomen naar een bijzondere plek op het Landgoed in Driebergen en wordt er een beroep gedaan op je eigen overlevingsmechanisme. Middag: jezelf en anderen uit crisisstand s Middags wordt met intensieve begeleiding in kleine intervisiegroepen gewerkt om kansen te zien en mogelijkheden te gebruiken om jouw kracht in te zetten. Zowel in en met je team als in je organisatie. Je geeft je intentie handen en voeten.

17 Workshop: Persoonlijk inzicht Professionals een context bieden waarin zij: Inzicht en bewustzijn in eigen functioneren verdiepen. Respect en waardering voor het eigen functioneren versterken. Zelfvertrouwen ontdekken om vrijmoedig feedback in de organisatie te vragen en te hanteren. Achtergrond De gezondheid van een organisatie staat of valt met het goed functioneren van het individu in deze organisatie. Vandaar dat veel organisaties energie steken in het opzetten en onderhouden van systemen die tot doel hebben het goed functioneren van een individu te bewaken en vooral ook te bevorderen. Veelal wordt daarbij geïnvesteerd in de groep leidinggevenden en in de ondersteunende systemen. Deze workshop biedt de mogelijkheid voor organisaties om zich expliciet op de professional zelf te richten. Aanpak Deelnemers onderzoeken de factoren die inzicht, respect en vertrouwen in eigen handelen bevorderen en verstoren. Zij worden uitgenodigd en uitgedaagd om onbevangen en vrijmoedig eigen wijsheid en intuïtie te herkennen, waarderen en benutten. Het programma bestaat uit een afwisseling van werkvormen voor individu, duo s, trio s en plenaire groep.

18 Workshop: Stille kracht Door al het lawaai en de dagelijkse onrust om ons heen, weten we niet meer wat innerlijke stilte is. Door al onze prestatie- en bewijsdrang verliezen we de verbinding met de essentie van wie we zijn. Om in deze woelige tijden niet meegesleurd te worden door de waan van de dag is het belangrijk om regelmatig contact te maken met je innerlijke bron. Die verbinding leidt tot meer inzicht in je eigen kwaliteiten en kracht en uiteindelijk tot vertrouwen in jezelf. groep Managers, professionals en coaches. Aanpak Korte meditatie oefeningen, geleide visualisaties, woordeloos de natuur ervaren.

19 Workshop: Visie ontwikkeling Het uitbreiden van de creatieve- en oplossingsgerichte kwaliteiten van de deelnemers door de integratie van informatie uit de (nacht)droom met dagelijkse organisatie-ervaringen. Iedereen droomt rond de 2 uur per nacht, dat is een volledige maand niet benutte hersencapaciteit per jaar. De huidige tijd vraagt om nieuwe bronnen. Vele historische leiders kennen en kenden het droombewustzijn als bron en gebruiken deze voor beleidsontwikkeling. groep Leiders van organisaties en teams die belang hebben bij het vinden van een nieuwe koers. Ook geschikt voor teamontwikkeling. Aanpak Voorbereiding workshop door bondige instructie aan de deelnemers (per mail) Ochtend: levendige presentatie + een dromen praten met dromen sessie. Naast het droommateriaal brengen de deelnemers informatie uit de organisatiecontext in en worden verbindingen gelegd. Middag: de meest opvallende droombeelden en organisatie-elementen worden in kaart gebracht waarna indrukken uitgewisseld worden en een ander perspectief op de organisatie in beeld komt.

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Coaching volgens het GROW-model

Coaching volgens het GROW-model Coaching volgens het GROW-model Dalton is no method, no system, Dalton is an influence, a way of life 1 Dalton is no method, no system, Dalton is an influence, a way of life 2 Coachingsmodel GROW G Goal

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

3 Team coaching & ontwikkeling

3 Team coaching & ontwikkeling 3 Team coaching & ontwikkeling Team-Talenten-Trainingen van SVision Management Consultants verbeteren de teamprestatie. De deelnemers begrijpen en benutten na afloop elkaars talenten beter. Het resultaat?

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl Inhoudsopgave Coachkaarten, ontwikkel je talent 3 Visie op leren & ontwikkelen 3 Foto s 3 Twee spelregels 4 Werkvormen 5 In gesprek met Coachkaarten

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Management development. Het ontwikkelen van toekomstig leiders

Management development. Het ontwikkelen van toekomstig leiders Management development Het ontwikkelen van toekomstig leiders Management development Weet u wie de aanstormende leiderschapstalenten in uw organisatie zijn? En koestert u deze talenten wel genoeg? Uw jonge

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie