U Ontdek onze tips en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U Ontdek onze tips en"

Transcriptie

1 Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen te diversifiëren. 3

2 in dit nummer Actualiteit 04 Nieuw bij Deutsche Bank 06 Solidariteitsheffing van 4%: praktische modaliteiten 08 Wereldeconomie: de onzekerheden voor de komende maanden 12 Tendensen: samba in de portefeuille 16 Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? 18 Volatiele markten: hoe reageren? Oplossingen 20 Groeimarkten: kies vandaag voor de wereldspelers van morgen 22 Twee kampioenen voor uw beleggingen FOCUS 26 Succes Story: Leica, een levende legende 28 Gesprek met Pascal Paepen Expertise tips om uw successie voor te bereiden Productinfo 34 Technische fiches DIAGONAAL Ook al pleiten de laatste verklaringen voor een behoud van de eurozone, we moeten al anticiperen op een exit. VV Het vervolg op pagina 8 tot 11. De middenklasse wordt vandaag vertegenwoordigd door meer dan de helft van de totale bevolking van Brazilië. VV Het vervolg op pagina 12 tot 15. China, Rusland en India staan respectievelijk op de 1 e, 3 e en 5 e plaats van de grote staalproducenten. VV Het vervolg op pagina 20 en 21. We leven in riskante tijden, maar dat zorgt ook voor opportuniteiten. VV Het vervolg op pagina 28 en 29. We focussen ons soms ten onrechte op het fiscale aspect, terwijl het comfort van de overlevende en het behoud van de familiale vrede net zo belangrijk zijn. VV Het vervolg op pagina 30 tot 33. Gesprek met Pascal Paepen VV p. 28 Money Expert is een financieel informatietijdschrift uitgegeven door Deutsche Bank Europe GmbH Bijkantoor België, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, België, RPR Brussel, BTW BE , BE , IHK D-C0B0-WV8MR-24. De informatie in dit tijdschrift is opgenomen uit goede bron, maar houdt geenszins de aansprakelijkheid van Deutsche Bank Europe GmbH Bijkantoor België in. De redactie van dit magazine werd afgesloten op 14 september Verantwoordelijke uitgever: Stéphan Salberter, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel.

3 EDITO Fiscale onzekerheid: nieuwe vijand van de spaarders In juli heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd om de spaarmarkt transparanter te maken. Alhoewel deze maatregelen pas op 1 januari 2013 zullen ingaan, kunnen we nu al onze tevredenheid uiten. Daar waar in het verleden vooral de belangen van de banken werden gediend, is een aantal van de nieuwe verbeteringen immers duidelijk in het voordeel van de spaarder. Het is dus een eerste stap in de goede richting, wat we alleen maar kunnen toejuichen. In heel Europa vinden momenteel debatten plaats over een verhoging van de belastingen op roerende inkomsten. Ongetwijfeld zal ieder van ons deze vanuit een specifieke invalshoek bekijken, al naar gelang zijn of haar ideologische overtuiging. Rekening houdend met de budgettaire toestand van het merendeel van de lidstaten van Europa, lijken deze debatten me onvermijdelijk. De onzekerheid die momenteel in ons eigen land heerst inzake de fiscaliteit op roerende inkomsten is daarentegen zeer te betreuren. De spaarders en beleggers die nu al worden geconfronteerd met de onzekerheden van de markten krijgen er hierdoor nog een fiscale onzekerheid bovenop. Meteen wil ik waarschuwen voor het risico dat mensen voortaan hun beleggingen zullen kiezen in functie van het fiscale regime, eerder dan in functie van hun financiële objectieven. "Een bank bewijst u geen goede dienst door op basis van haar toekomstvoorspelling ingrijpende beslissingen te nemen" Intussen moet u wel belangrijke beslissingen nemen voor uw geld. Laat u alles zoals het nu is? Of moet u in het licht van mogelijke fiscale wijzigingen uw spaar- en beleggingsportefeuille aanpassen? En zo ja, hoe dan? Moet u voluit gaan voor maximale fiscale optimalisatie, en hierbij andere risico s maar voor lief nemen? De markten en de fiscaliteit hebben volgens ons gemeen dat het onmogelijk is om met 100% zekerheid te voorspellen wat de toekomst zal brengen. We vinden dan ook dat een bank u geen goede dienst bewijst door op basis van haar toekomstvoorspelling ingrijpende beslissingen te nemen in de een of andere richting. Bij Deutsche Bank vinden we het veel nuttiger te voorzien wat er kán gebeuren, en op basis daarvan een spaar- en beleggingsportefeuille grondig door te lichten. We doen dit door steeds opnieuw een simpele vraag te stellen: Wat als?. We beloven u dus geen mirakeloplossingen, maar wel een doordachte, gestructureerde en berekende aanpak. Aarzel daarom niet om uw adviseur te contacteren voor advies op maat. Niet om te voorspellen, maar om te voorzien. Veel leesplezier. Alain Moreau Chief Country Manager 3

4 Actualiteit Kort nieuw bij Deutsche Bank? 1. Kan ik de beurskoersen in realtime raadplegen op Online Banking? Ja. Sinds 1 juli genieten klanten die een beursorder plaatsen gratis een nieuw voordeel, met name de beurskoersen op Euronext in realtime in Online Banking (Real Time). 2. Hoe krijg ik dit voordeel? Het volstaat een beursorder te plaatsen op Euronext. Vanaf de eerste dag van de maand na de uitvoering ervan kunt u dan drie maanden lang gebruik maken van Real Time. Een voorbeeld: u plaatst op 20 oktober een beursorder op Euronext. Vanaf 1 november beschikt u over Real Time en dit tot 31 januari. Om voor een nieuwe periode van 3 maanden de beurskoersen in realtime te kunnen raadplegen, volstaat het dat u een nieuw beursorder plaatst tussen 1 november en 31 januari. Enzovoort. Binnenkort uw nieuwe kaart in de bus! Deutsche Bank is momenteel bezig met de vervanging van de debetkaarten die in december 2012 vervallen. Als u een Bancontact-debetkaart van Deutsche Bank gebruikt, krijgt u uiterlijk op 1 december een nieuwe kaart via de post. We bezorgen u ook alle informatie over de vernietiging van uw oude kaart en het gebruik van uw Protonsaldo. Uw nieuwe kaart is geldig tot december U kunt ze na ontvangst onmiddellijk gebruiken, met behoud van uw pincode. Zodra u de nieuwe kaart voor het eerst gebruikt, wordt uw oude kaart automatisch gedeactiveerd. Meer informatie? Bel onze Cliëntendienst op het nummer Wat is het tarief van online beursorders op Euronext? Bij Deutsche Bank betaalt u slechts 6 euro voor online beursorders op Euronext (Brussel, Parijs en Amsterdam), en dit tot euro. Wilt u meer informatie? Ontdek de voordelen van online beurstransacties op onze website deutschebank.be/nl/beleggen-aandelen.html Bel onze specialisten van Tele-Invest op het nummer

5 EFFECTEN ACTIE V O O R U W E F F E C T E N Effecten: nog een reden om onder uw matras te kijken Vanaf 1 januari 2013 stijgt de dematerialisatietaks op papieren effecten van 1% naar 2%. U hebt dus nog maar weinig tijd om ze op een effectenrekening te plaatsen. Maak van de gelegenheid gebruik om uw effecten toe te vertrouwen aan Deutsche Bank: u ontvangt een premie die overeenstemt met 0,50% van de waarde van uw effecten (uitgezonderd aandelen), tot euro. Meer info? Bel onze specialisten op het nummer of surf naar U kunt online een afspraak maken en zelfs de overdracht van uw effecten aanvragen aan de hand van een eenvoudig formulier. Zodra we uw aanvraag ontvangen hebben, volgen wij uw dossier op van A tot Z. Frankrijk heft een nieuwe belasting op bepaalde beurstransacties De Franse regering heeft beslist om vanaf 1 augustus 2012 een nieuwe taks van 0,20% op financiële transacties in te voeren. Wat zijn de gevolgen voor u? Op welke transacties is deze belasting van toepassing? De Franse transactietaks is van toepassing op bepaalde transacties in aandelen (aankoop, ruil enz.) of andere gelijkgestelde effecten van ondernemingen (vanaf 1 december 2012) die hun hoofdzetel in Frankrijk hebben, genoteerd zijn op de beurs van Parijs en waarvan de marktkapitalisatie meer dan 1 miljard euro bedraagt. Op welke ondernemingen heeft deze nieuwe reglementering betrekking? Volgens een lijst die in het Franse Staatsblad verschenen is, gaat het momenteel om 109 bedrijven. Deze lijst zal regelmatig herzien worden en valt te raadplegen op de website Op welke basis wordt de taks van 0,20% berekend? De taks wordt berekend op het nettobedrag van de aankopen die tijdens eenzelfde handelsdag verricht werden, zonder rekening te houden met eventuele andere kosten en (Belgische) taksen. Concreet: als u 100 aandelen GDF Suez koopt en dezelfde dag 30 aandelen GDF Suez verkoopt, bent u de taks verschuldigd op het nettobedrag van de aankopen, namelijk (70 aandelen GDF Suez) x (de uitvoeringsprijs van de aankoop). Als u op één dag meer effecten verkoopt dan u er aankoopt, moet u de taks niet betalen. Wanneer moet deze taks betaald worden? De taks wordt berekend op het moment dat de transactie uitgevoerd wordt. Gedurende de overgangsperiode van 1 augustus 2012 tot 31 oktober 2012 wordt deze taks niet onmiddellijk ingehouden. Het bedrag van de taks op transacties tijdens de overgangsperiode zal uiterlijk in november 2012 effectief gedebiteerd worden van uw zicht- of spaarrekening. Vanaf 1 november 2012 zal de Franse transactietaks op het moment van de transactie berekend en gedebiteerd worden, en dus vermeld worden op de afrekening van de transactie. Meer info? Bel onze specialisten van Tele-Invest op het nummer of maak een afspraak in uw Financial Center op het nummer

6 Actualiteit Fiscaliteit Bijkomende heffing van 4% en aangifte van uw roerende inkomsten: praktische modaliteiten e Sinds 1 januari 2012 zijn nieuwe fiscale maatregelen van toepassing op roerende inkomsten. e Verhoging van de roerende voorheffing, bijkomende heffing van 4%, aangifteplicht van roerende inkomsten, afhouding aan de bron: hoe gaat u te werk? e Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende opties die zich aandienen. Wellicht hebt u al gehoord van de nieuwe fiscale maatregelen die sinds 1 januari 2012 van toepassing zijn op uw roerende inkomsten, met name intresten en dividenden. De eerste maatregel betreft de verhoging van de roerende voorheffing op sommige van deze inkomsten tot 21%. Voordien bedroeg die 15%. Een tweede maatregel heeft betrekking op de invoering van een nieuwe bijkomende heffing van 4% op 'hoge roerende inkomsten uit vermogen'. Concreet betekent dit dat elke belastingplichtige van wie de intresten- en dividendinkomsten meer dan euro bruto per jaar bedragen, voortaan een bijkomende heffing van 4% dient te betalen op het deel van zijn roerende inkomsten boven dit plafond. Aangifte en melding Aansluitend op het voorgaande en met het oog op de correcte inning van deze bijkomende heffing van 4% werden bovendien twee bijkomende maatregelen genomen: 1. Een nieuwe algemene fiscale aangifteplicht voor intrest- en dividendinkomsten, voor zover die de bijkomende heffing van 4% niet aan de bron hebben ondergaan; 2. De verplichting, voor elke entiteit die de roerende voorheffing afhoudt (onder meer Deutsche Bank), om de intrest- en dividendinkomsten die worden geïnd door elke belastingplichtige, te melden aan het centrale aanspreekpunt, opnieuw voor zover die de bijkomende heffing van 4% niet aan de bron hebben ondergaan. De precieze draagwijdte van deze nieuwe aangifte- en meldingsplichten is dus afhankelijk van de vraag of de bijkomende heffing van 4% al dan niet werd ingehouden bij uitbetaling van uw roerende inkomsten. De wetgever heeft in dit verband voorzien dat elke belastingplichtige een keuze dient te maken. Als bank die tussenkomt in de uitbetaling van bepaalde van uw roerende inkomsten, moet Deutsche Bank die keuze kennen om hieraan de correcte fiscale gevolgen te kunnen verbinden. Welke keuzes en welke gevolgen? OPTIE 1: u kiest niet voor de afhouding van deze bijkomende heffing van 4% door Deutsche Bank. In dit geval zal Deutsche Bank het totaal van uw roerende inkomsten melden bij het centrale aanspreekpunt van de FOD Financiën. Het is dan de belastingadministratie die desgevallend de bijkomende heffing van 4% op de schijf van uw roerende inkomsten boven euro zal innen. OPTIE 2: u kiest voor de afhouding van de bijkomende heffing van 4% door Deutsche Bank, tegelijk met de roerende voorheffing. In dit geval hoeft u de intrest- en dividendinkomsten waarop de bijkomende heffing werd toegepast niet te vermelden in uw belastingsaangfite, omdat ze effectief het voorwerp uitmaakten van de afhouding. Deutsche Bank zal deze inkomsten dan ook niet meedelen aan de belastingsadministratie. In dit geval zal de bijkomende heffing van 4% worden toegepast op al uw roerende inkomsten die onderworpen zijn aan de voorheffing van 21%, vanaf de eerste euro en dus niet uitsluitend op het deel boven de euro. De roerende inkomsten uit intresten en dividenden die onderworpen blijven aan de voorheffing van 15% of 25% (en waarop de bijkomende heffing niet van toepassing is) moeten in alle hypothesen gemeld en aangegeven worden. (zie kader op p. 7) 6

7 In de praktijk Als u Deutsche Bank nog niet informeerde over uw keuze uit de twee voorgestelde opties, dan passen wij Optie 1 toe. In dit geval zal Deutsche Bank enkel de 21% roerende voorheffing op de betreffende intrest- en dividendinkomsten afhouden. Verkiest u Optie 2, dan kunt u Deutsche Bank hier nog van op de hoogte brengen tot 1 oktober Daartoe vult u het formulier in dat u op onze website vindt. In dit geval zal Deutsche Bank bovenop de roerende voorheffing de bijkomende heffing van 4% afhouden op al uw intrest- en dividendinkomsten die daaraan onderworpen zijn en die u in de loop van 2012 int. De effectieve afhouding van de heffing van 4% op uw roerende inkomsten zal pas plaatsvinden in de loop van het laatste kwartaal van Met betrekking tot de inkomsten die reeds werden geïnd in de loop van het jaar, zal Deutsche Bank de verschuldigde heffing met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 berekenen en vervolgens van uw rekening debiteren. De voornaamste intrest- en dividendinkomsten waarvoor de bijkomende heffing van 4% niet verschuldigd is De belastbare rente op spaarboekjes, boven de eerste vrijgestelde schijf van euro per persoon. De dividendinkomsten die onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 25%. De coupons van staatsbons die werden uitgegeven tijdens de periode van 24 november tot 2 december 2011 en die onderworpen blijven aan de roerende voorheffing van 15% ( lening-leterme ). Goed om weten Uw keuze bij Deutsche Bank heeft geen betrekking op de intrestinkomsten uit verzekeringscontracten van het type Tak 21 (bv. DB First, DB Safe), waarop u via Deutsche Bank intekende bij Belgische verzekeringsmaatschappijen (bv. Ethias, Axa). Die keuze zal afzonderlijk kenbaar gemaakt moeten worden aan de betrokken verzekeringsmaatschappijen. U zult te gepasten tijde alle nodige informatie ontvangen. Als uw geld verdeeld is over meerdere banken, dan kunt u de twee opties combineren (aangifte of afhouding aan de bron). De keuze die u ons meedeelt, heeft enkel betrekking op uw inkomsten bij Deutsche Bank. Meer weten? e Ga naar onze website voor alle details over de wetgeving betreffende de belasting van roerende inkomsten. e Bel onze specialisten van Tele-Invest op het nummer e Maak een afspraak in uw Financial Center op het nummer

8 Actualiteit Markten drie belangrijke factoren van onzekerheid die we tot het einde van het jaar moeten opvolgen De drie voorbije maanden vertoonde het herstel opnieuw tekenen van zwakte. De spanningen rond de overheidsschulden van de zuidelijke landen van de eurozone namen toe en voerden de eurozone naar het begin van een recessie die de komende maanden zou kunnen aanscherpen. Aangezien de groei van de opkomende landen lijdt onder deze inkrimping, stelde het IMF zijn globale groeiprognose licht neerwaarts bij tot 3,5% in 2012 (-0,1%) en 3,9% in 2013 (-0,2%). Deze prognoses zijn gebaseerd op vier belangrijke hypothesen: de staatshoofden van de eurozone zullen in staat zijn om concrete en geloofwaardige maatregelen uit te werken om de openbare schuldencrisis te bedwingen en de groei aan te zwengelen. de opkomende landen zullen plannen doorvoeren om hun binnenlandse consumptie aan te moedigen, hetzij door nieuwe fiscale maatregelen, hetzij door een monetaire versoepeling, hetzij door een combinatie van beide. china zal erin slagen om de groeipolen van zijn bbp opnieuw in evenwicht te brengen en daarbij het uiteenspatten van een vastgoedbubbel vermijden. in de Verenigde Staten zullen Republikeinen en Democraten voor 1 januari 2013 een akkoord vinden om niet geconfronteerd te worden met een budgettaire afgrond. 8

9 Wie weet of de Griekse regering niet eenzijdig de terugkeer naar de drachme zal afkondigen onder druk van de bevolking? 1. De eurozone en het risico op een Grexit' De hypothese van een exit van Griekenland uit de eurozone of zelfs het uiteenvallen van de eurozone wordt openlijk besproken door economen als Nouriel Roubini en bepaalde Europese leiders. Als de Griekse regering er niet in slaagt om de gevraagde versoepeling te verkrijgen en het land nog dieper wegzinkt in de recessie (-6,2% tijdens het tweede kwartaal), dan is het niet ondenkbaar dat de regering onder druk van de bevolking eenzijdig een terugkeer naar de drachme afkondigt, nog vooraleer dit scenario correct ingeschat en berekend is door de andere partners. Ook al pleiten de laatste verklaringen voor een behoud van Griekenland in de eurozone, we kunnen niet anders dan rekening houden met een mogelijk vertrekscenario van het land. Zelfs de voorstanders van een vertrek van Griekenland zijn zich ervan bewust dat ze een doos van Pandora openen, want de markten zullen dan meer dan ooit hun pijlen richten op Spanje, Portugal en Italië, die het nu al moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden. Als de in juni besliste maatregelen niet uitgevoerd worden, dan zal het noodzakelijk zijn om het Verdrag van Maastricht opnieuw te onderhandelen om een beperkte eurozone te creëren met 9 landen (Duitsland, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Finland, België, Oostenrijk, Slowakije en Estland). De andere landen zullen toetreden tot het monetair systeem SME 2 en vrij ruime fluctuatiemarges krijgen om de schommelingen van hun nieuwe munt te kunnen beheersen. Een punt in het nieuwe verdrag zou het voor de uitgesloten landen mogelijk maken om terug toe te treden tot de eurozone wanneer ze hun economie en hun financiën rechtgetrokken hebben. Hoe kan een dergelijk scenario vermeden worden? In afwachting van een nieuwe vergadering van de staatshoofden, zou het volgende aangewezen zijn: 1. De Europese Centrale Bank (ECB) de mogelijkheid bieden om zonder beperking obligaties op te kopen van landen waarvoor de toegang tot de markt te duur of te beperkt wordt, op voorwaarde dat deze landen hun hervormingsbeleid voortzetten. (lees 'De markten in het kort' op p. 11). 2. De tekortschietende hervormingen in bepaalde landen niet meer openlijk bekritiseren. De noodzaak om de verdragen te wijzigen om deze landen uit de eurozone te verdrijven, wordt hierbij als reden gebruikt. 3. De mogelijkheid dat de ECB ingrijpt in de schuldmarkt via haar aankoopbeleid niet langer in twijfel trekken. 4. De juridische onzekerheid over de invoering van het nieuwe Europese Stabiliteitsmechanisme (ESM) wegnemen en het ESM de mogelijkheid bieden om de banken rechtstreeks te herkapitaliseren en in te tekenen op uitgiftes van landen die daar om vragen. Dit punt lijkt geregeld te zijn sinds de beslissing van het Duitse Constitutioneel Hof om het principe van het ESM te valideren. 5. De bakens uitzetten voor een bankunie met één enkel supervisieorganisme dat soeverein beslist welke financiële actoren zich eventueel uit de markt dienen terug te trekken. Het zou de terugbetalingsmodaliteiten van de schuldeisers moeten kunnen vastleggen. Zo n unie is ondenkbaar zonder een politieke en budgettaire unie. Helaas lijken sommige landen niet erg enthousiast om nog meer macht over te dragen aan de Europese 'technocraten'. 6. Een Europees fonds voor de bescherming van deposito s oprichten en de manier bepalen waarop het kapitaal van dit fonds bijeengebracht zal worden, met name door bijdragen van de verschillende financiële actoren. Het is evident dat de huidige situatie niet lang kan aanhouden. De door de kernlanden aanbevolen remedies beginnen de zieke stilaan dood te knijpen. De besparingen wegen op de groei en ontnemen deze landen de fiscale inkomsten om hun tekorten weg te werken. Vandaar dat het IMF aanbeveelt om niet te zwaar het mes te zetten in de uitgaven, maar om te investeren in de middelen om de groei op lange termijn aan te zwengelen, met het risico dat het geduld van de markten nog meer op de proef wordt gesteld. Zou dan een vorm van concordaat overwogen moeten worden om deze landen tijdens hun herstelperiode te beschermen tegen hun schuldeisers? 9

10 Actualiteit Markten Het IMF beveelt de Verenigde Staten aan de vermindering van het overheidstekort te beperken tot 1% van het BBP in plaats van de geplande 4%. 2. Verenigde Staten stevenen af op een budgettaire afgrond In de Verenigde Staten zijn de presidentsverkiezingen uiteraard de belangrijkste inzet voor de komende maanden. Zonder politiek akkoord vóór 1 januari 2013: Zal het drastische verminderingsprogramma van het begrotingstekort van 1 biljard dollar over de komende tien jaar van start gaan met een eerste inspanning van 200 miljard voor Zullen 400 miljard dollar aan belastingverminderingen, zowel op de hoge als de middelhoge inkomens, vervallen en niet meer hernieuwd worden. Zonder een dergelijk akkoord voorziet het Congressional Budget Office (CBO) een recessie van 0,5% en een werkloosheidsgraad van 9%. Rekening houdend met de rampzalige effecten van zo n scenario op de wereldwijde groei, beveelt het IMF aan om de vermindering van het overheidstekort te beperken tot 1% van het bbp in plaats van de geplande 4%, alsook om geloofwaardige maatregelen te treffen omtrent de vermindering van het tekort op lange termijn. Als Barack Obama herverkozen wordt, wenst hij de hervorming van de arbeidsmarkt voor te zetten, te investeren in infrastructuren om de groei te ondersteunen en de belastingverminderingen in het voordeel van de middenklasse te beperken. Toch zal hij bij de uitvoering van dit programma rekening dienen te houden met de Republikeinen die de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden. Mitt Romney, de Republikeinse kandidaat, is van plan: 1. Het overheidsbudget af te bouwen door het staatsapparaat af te slanken zonder aan de militaire uitgaven te raken. 2. De volledige belastingswetgeving te hervormen om middelen vrij te maken voor een algemeen beleid van belastingsverlaging met de bedoeling het vertrouwen te herstellen en privé-initiatief aan te moedigen. 3. Het volledige programma van de gezondheidszorgen te hervormen en het aandeel van de Staat af te bouwen. 4. De reglementering te versoepelen die op de banken weegt sinds het faillissement van Lehman Brothers in het najaar van 2008, wat hem veel steun oplevert in Wall Street. 5. Voortijdig een einde te maken aan het mandaat van Ben Bernanke, de huidige voorzitter van de Federal Reserve, die zich in zijn ogen schuldig heeft gemaakt aan een al te inschikkelijk monetair beleid. 6. een commissie op te richten om de uitgifte van de munt te linken aan de goudvoorraad (de vroegere Gold Exchange Standard). 10

11 De groei van China blijft weliswaar benijdenswaardig in vergelijking met de groei van de geïndustrialiseerde landen, maar is niettemin verontrustend, gezien het onevenwichtige karakter ervan. 3. China tegenover het risico van een gedwongen landing De Chinese economie blijft vertragen. Verwacht wordt dat de groei dit jaar zal uitkomen op 7,5%, tegenover 10,4% in 2010 en 9,2% in Een dergelijke prestatie blijft weliswaar benijdenswaardig in vergelijking met de groei van de geïndustrialiseerde landen, maar is niettemin verontrustend, gezien het onevenwichtige karakter ervan. Niet alleen vormen de investeringen 50% van het bbp, ze zijn ook in het voordeel van de grote staatsondernemingen. Bovendien zijn ze in een meerderheid van de gevallen weinig productief of zelfs gewoonweg nutteloos. Het risico dat het aantal dubieuze vorderingen zal toenemen, is reëel, zoals blijkt uit de moeilijkheden die reeds opdoken in de sector van de kredieten aan kmo s. Het binnenlandse verbruik zal dus verder aangemoedigd moeten worden via een beleid dat gericht is op een verbetering van de gezondheidszorgen, het onderwijs en het pensioensysteem. Zich bewust van deze onevenwichten, huiveren de Chinese autoriteiten ervoor om deze investeringen brutaal af te remmen, met het risico het land mee te slepen in sociale instabiliteit. Tegelijkertijd zijn ze beducht voor het uiteenspatten van een vastgoedbubbel, een sector die 15% van het bbp vertegenwoordigt. Hun manoeuvreerruimte is dus beperkt en de gevolgen van een verkeerde inschatting zouden dramatisch zijn: bepaalde economen voorspellen in dat geval een Japans scenario, gekenmerkt door twee decennia van futloze groei en deflatie. De gevolgen van een dergelijke crisis zouden rampzalig zijn voor China, maar ook voor geïndustrialiseerde landen zoals Duitsland, dat auto s en industriële uitrustingen uitvoert, of Frankrijk, dat zeer gegeerde luxegoederen exporteert. Ook tal van opkomende landen zouden nadeel ondervinden, met name zij die massaal hun grondstoffen uitvoeren (aardmetalen en landbouwproducten). Tot slot noteren we dat er naast deze economische risico s ook politieke onzekerheid is, naar aanleiding van de komende vernieuwing van de leiding van de Chinese Communistische Partij, waarin de progressisten niet meer over dezelfde slagkracht lijken te beschikken dan enkele jaren terug. De markten in het kort Eind augustus publiceerde het ratingagentschap Standard & Poor's een controversiële studie. Daaruit blijkt dat België op de derde plaats staat in de rangschikking van landen waarvan de vastgoedmarkten overgewaardeerd zouden zijn, net na Singapore en Hong Kong. Volgens het beroemde ratingbureau zou het Belgisch vastgoed 47% tot 60% te duur zijn. In augustus bedroeg de inflatie in België 2,86% op 12 maanden, een sterke stijging in vergelijking met de cijfers van juli (2,32%). In de eurozone bleef de inflatie stabiel, rond de 2,40%. Op 6 september kondigde de ECB haar plan aan om onbeperkt tussen te komen op de markt van de soevereine staatsschuld van de landen van de eurozone. De ECB zal op de secundaire markt soevereine obligaties kunnen opkopen met een eindvervaldag van 1 tot 3 jaar. Dit weliswaar enkel onder de strikte voorwaarde dat de landen die hiervan willen profiteren de hulp inroepen van de Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit (EFSF). De oproep werd toegejuicht door de financiële markten. 11

12 Actualiteit Beleggingstendensen samba in de portefeuille e Aandelen die een hoog dividend uitkeren, genieten nog altijd de voorkeur. e De rendementen van obligaties blijven aan de magere kant. e Bij wijze van diversificatie kan de Braziliaanse real interessant zijn. Het vooruitzicht van nieuwe steunmaatregelen door de centrale banken heeft de financiële markten wat tot rust gebracht, maar door de aanhoudende schuldencrisis in de eurozone zal de nervositeit waarschijnlijk niet van het toneel verdwijnen. Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar aandelen die een hoog dividend uitkeren, kwaliteitsobligaties met een hoog rendement en obligaties van groeilanden. Twijfels over de toekomst van de eurozone kunnen de beleggers ertoe aanzetten hun portefeuille te diversifiëren in andere valuta. De globale economische context blijft moeilijk omdat de groeivertraging wereldwijd aanhoudt. Aandelen De schuldencrisis van de eurozone heeft in het begin van de zomer nog voor veel volatiliteit gezorgd. Oorzaken waren enerzijds de verslechtering van de financiële situatie van Spanje en zijn regio's en anderzijds de nieuwe onzekerheid over 12

13 de financiële steun aan Griekenland. Maar sinds ECB-voorzitter Mario Draghi bevestigd heeft dat de Europese Centrale Bank bereid is alles te doen wat nodig is om de euro in stand te houden, kennen de aandelenmarkten een sterke opleving. Ze verwachten immers een beslissende interventie van de ECB om de onrust op de perifere markten te bedaren. De globale economische context blijft evenwel moeilijk doordat de groeivertraging wereldwijd aanhoudt. De eurozone is in recessie, de Verenigde Staten kennen een positieve maar zwakke groei en de groei in China is nog niet gestabiliseerd. In deze omgeving komen de bedrijfsresultaten onder druk te staan (wereldwijd worden de winstramingen nog steeds naar beneden herzien). Tot slot zou het probleem van de begrotingsafgrond ( fiscal cliff ) waarmee de Verenigde Staten geconfronteerd worden geleidelijk opnieuw op het financiële voorplan kunnen komen. Het optimisme over het vermogen van de eurozone om haar problemen op te lossen en de hoop op nieuwe maatregelen van de centrale banken in Europa en de Verenigde Staten, zijn bevorderlijk voor het beursklimaat. Toch blijft de eurozone een potentiële bron van hoge volatiliteit voor de markten en is de vrees rond de wereldgroei niet verdwenen. Als gevolg daarvan zal de nervositeit op de beurzen de komende maanden waarschijnlijk aanhouden, wat onze voorkeur voor kwaliteitsaandelen rechtvaardigt. In deze context gaat de voorkeur van de specialisten van Deutsche Bank uit naar aandelen met een hoog dividend. De Amerikaanse ondernemingen hebben wat dat betreft grotendeels behoorlijke winstcijfers aangekondigd. Hoewel de omzet een lichte daling optekent, blijven de kosten onder controle, en dat leidt tot goede winstcijfers. In Europa blijven de waarderingen van ondernemingen laag, maar zijn de bedrijfsresultaten minder indrukwekkend dan in de VS. 13

14 Actualiteit Beleggingstendensen Obligaties 1 De aanhoudende onzekerheid speelt nog steeds in het voordeel van de vluchtwaarden. De veiligste staatsleningen (Duitse Bunds, Amerikaanse schatkistbonnen) zijn gegeerd, maar blijven duur en brengen weinig op (de kortetermijnrente is voor verschillende landen zelfs negatief). Gezien de erg magere rendementen blijft de aandacht vooral uitgaan naar andere obligatiecategorieën (die een interessante spread vertonen ten opzichte van de referentiestaatsleningen). Kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties van ondernemingen met een stevige balans (onder kwaliteitsobligaties verstaan we obligaties met een rating van het niveau Investment Grade 2 ) blijven een uitstekend alternatief voor de veiligste staatsleningen. Voor beleggers met een voldoende hoge risicobereidheid blijven obligaties met een hoog rendement eveneens aantrekkelijk. Het gaat in dit geval om obligaties van het type Speculative Grade 3 (met een rating BBB- of lager). Ze worden ook High Yield of hogerendementsobligaties genoemd, omdat ze een hogere coupon bieden maar ook een hoger risico op wanbetaling door de emittent kennen. Dit type obligaties richt zich tot eerder dynamische beleggers die op zoek zijn naar een alternatief voor aandelen. Ook obligaties van groeilanden in lokale munten zouden voordeel moeten halen uit de zoektocht van beleggers naar hogere rendementen. Converteerbare obligaties, waarmee men op defensieve wijze kan profiteren van stijgende aandelenmarkten, blijven natuurlijk interessant in tijden van sterke volatiliteit. Flexibele gemengde 4 fondsen 5 De positie van de specialisten van Deutsche Bank met betrekking tot de gemengde fondsen met flexibel beheer is niet veranderd sinds de vorige editie van Money Expert. In een context van hoge volatiliteit kunnen ze zich naargelang de marktomstandigheden dynamisch positioneren met een nadruk op aandelen, obligaties of liquiditeiten. Door snel te reageren, spelen ze in op buitenkansen in periodes van stijgende beurzen en beperken ze de schade bij dalende beurzen, steeds met oog voor de consolidatie van het belegde kapitaal. Grondstoffen Ondanks de ongerustheid over de wereldgroei zijn de grondstoffenprijzen sterk toegenomen, onder impuls van de landbouwproducten (vrees voor schaarste) en de stijgende olieprijzen. Op middellange termijn hebben ze nog stijgingspotentieel (verwachte voortzetting van de hogere vraag in de groeilanden, de verwachte zachte landing van China, de voortzetting van een bescheiden groei in de Verenigde Staten en nieuwe kapitaalinjecties). De voorkeur van de specialisten van Deutsche Bank gaat uit naar edele metalen (goud en zilver), die een goede bescherming vormen tegen de inflatierisico s op lange termijn. Het gele metaal kan ook voordeel halen uit de voortzetting van de goudaankopen door de centrale banken. De Braziliaanse real in de kijker Door de angst over een exit van Griekenland uit de eurozone en de onzekerheid die weegt op de economieën van Zuid-Europa (Spanje, Italië, Portugal en Griekenland) gaan beleggers op zoek naar mogelijkheden om hun portefeuille te diversifiëren in andere munten dan de euro. De zogenaamde sterke munten, zoals de dollar (USD), de yen (JPY) en het Britse pond (GBP), staan al op heel hoge niveaus. De Zwitserse frank (CHF), die het slachtoffer is van zijn succes als vluchtmunt, wordt voortaan geplafonneerd (tegen een wisselkoers van 1 euro voor 1,20 CHF) door de Zwitserse Nationale Bank. In deze context kunnen andere opkomende munten zoals de Braziliaanse real interessant zijn. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat Brazilië zijn monetair beleid strikt onder controle houdt. Het land kan de koers van zijn munt dus naar eigen goeddunken beïnvloeden. Elf jaar na het ontstaan van het letterwoord BRIC (Brazilië, Rusland, India, China) mag Brazilië trots zijn op de weg die het land afgelegd heeft in de schaduw van reus China. Zo is Brazilië er niet alleen in geslaagd een economisch ontwikkelingsniveau aan te houden, maar heeft het ook voor een zekere politieke stabiliteit gezorgd, waardoor het levensniveau van de Brazilianen er geleidelijk aan op vooruitgaat. De democratie gaat er gepaard met welvaartsverdeling. Momenteel maakt de middenklasse meer dan de helft van de Braziliaanse bevolking uit, wat een stuk beter is dan de grote ongelijkheid die vastgesteld wordt in andere groeilanden. De economie van Brazilië wordt gekenmerkt door regelmatige interventies door de regering en de centrale bank. Tot nog toe is dit interventionisme lonend gebleken: ondanks de groeivertraging heeft het land in 2011 een recessie kunnen vermijden en lijkt het op de goede weg om in 2012 hetzelfde te doen. Zo heeft de centrale bank haar voornaamste overnight herfinancieringsrente (de SELIC-rente) meermaals verlaagd, namelijk van 12% midden 2011 tot 7,5% in augustus De Braziliaanse centrale bank heeft eind augustus echter aangekondigd dat haar versoepelingsbeleid ten einde loopt, terwijl de markten al anticipeerden op een 14

15 eventuele toekomstige verlaging in oktober. In dit opzicht lijkt het risico op een devaluatie van de real in de nabije toekomst beperkt. Volgens de specialisten van Deutsche Bank vertoont de Braziliaanse real een interessant stijgingspotentieel, rekening houdend met de regelmatige interventies van de centrale bank en de regering. Deze interventies zouden in de richting moeten gaan van een beleid op middellange en lange termijn dat privé-investeringen aanmoedigt. Directe investeringsstromen vanuit het buitenland, in combinatie met een aanhoudende opleving van de economie en de mogelijkheid op stijgende rentevoeten vanaf 2013, zouden het waarderingspotentieel van de real ten goede moeten komen. Toch mogen we niet uit het oog verliezen dat Brazilië sterk afhankelijk is van de wereldwijde economische situatie en in het bijzonder van de prestaties van China en Europa. Als uitvoerder van grondstoffen (ijzer en olie) is Brazilië blootgesteld aan een eventuele groeivertraging in deze regio s. Dit zou onvermijdelijk gevolgen hebben voor zijn bbp. Brazilië mag fier zijn op de weg die het land heeft afgelegd in de schaduw van reus China. Onze selectie compartimenten van beveks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen 4 : Aandelen Groeimarkten Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund Dividenden DWS Invest Top Dividend Obligaties 1 Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund Groeimarkten Pictet Emerging Local Currency Debt High Yield Robeco Capital Growth Funds Robeco High Yield Bonds Gemengde fondsen 5 Groeimarkten Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Private Invest Best Managers De technische gegevens van de in dit artikel vermelde compartimenten van beveks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen vindt u achteraan in dit magazine. Deze informatie vormt geen beleggingsonderzoek. De tekst werd niet opgesteld volgens de bepalingen ter bevordering van de onafhankelijkheid van het beleggingsonderzoek en is niet onderworpen aan enig verbod op het uitvoeren van verrichtingen voorafgaand aan de verspreiding van het beleggingsonderzoek. 1 Een obligatie is een verhandelbaar schuldinstrument dat een fractie vertegenwoordigt van een lening uitgegeven door een privéonderneming, een entiteit van de openbare sector of een buitenlandse staat. 2 Investment grade -effecten hebben een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poor s of het equivalent daarvan bij Moody's of Fitch. 3 Speculative grade -effecten hebben een rating van BBB- of lager bij Standard & Poor s of het equivalent daarvan bij Moody's of Fitch. 4 Met gemengde fondsen bedoelen we ICB s die beleggen in aandelen en obligaties. 5 De term fonds is de gemeenschappelijke benaming voor de Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB s). ICB s bestaan in de vorm van een beleggingsvennootschap (bevek, (vastgoed)bevak, privak) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds. De fondsen zijn onderhevig aan risico s. Ze kunnen zowel in waarde stijgen als dalen en mogelijk kunnen beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren. Voor meer informatie over deze producten verwijzen we naar de prospectussen, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente periodieke verslagen die u gratis kunt aanvragen bij Deutsche Bank Europe GmbH Bijkantoor België, op de website door te bellen naar onze specialisten op het nummer , of door een afspraak te maken in uw Financial Center. Deutsche Bank Europe GmbH Bijkantoor België ontvangt van de beheerder van de ICB een percentage van zijn beheersvergoeding in de vorm van retrocessies. 15

16 Actualiteit Sparen Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? e Belgen blijven kampioenen in alle spaarcategorieën. e Nochtans staan de rentevoeten onder druk. e Meer dan ooit dient u rekening te houden met de kosten om uw reële rendement te berekenen. De rente op spaarrekeningen blijft historisch laag en toch sparen Belgen meer dan ooit: zo hebben we met zijn allen niet minder dan 229 miljard euro op onze spaarboekjes staan. En ook al bieden sommige banken iets hogere rentevoeten, het verschil blijft miniem. In deze periode van lage rentevoeten dient u om te berekenen wat uw spaargeld werkelijk opbrengt, meer dan ooit rekening te houden met de kosten die uw bank u aanrekent voor het dagelijks beheer. De hoge kosten (rekeningen, kaarten, afhalingen, enz.) wegen immers zwaar door bij de berekening van uw nettorendement, vooral wanneer de geboden rente erg magertjes is. In mei van dit jaar voerde een belangrijke consumentenorganisatie een enquête uit rond bankkosten in België. De resultaten toonden aan dat een zichtrekening tot 200 of zelfs 300 euro per jaar kan kosten. Maak zelf de vergelijking. Als u euro hebt staan op uw spaarrekening, met een basisrente van 1% per jaar en een getrouwheidspremie van 1,25% per jaar, dan zou u zonder bankkosten 112,50 euro aan rente ontvangen. Op een rekening met een basisrente van 1% per jaar en een getrouwheidspremie van 1,5% per jaar én jaarlijkse bankkosten van 60 euro ontvangt u nog slechts 65 euro per jaar. Conclusie: de bank die de hoogste rente aanbiedt is niet altijd die die u het meeste oplevert! Wat zou euro op een spaarrekening u na 1 jaar opbrengen? Basisrente: 1% per jaar Getrouwheidspremie: 1,25% per jaar Beheerskosten: 0 112,5 65 Basisrente: 1% per jaar Getrouwheidspremie: 1,50% per jaar Beheerskosten: 60 Een hoge rente, een gratis rekening of beide? Bij Deutsche Bank kunt u al 5 jaar terecht voor het beste aanbod op de markt voor uw dagelijks bankieren. Met uw DB rekening maakte u de juiste keuze: u ontvangt gratis een online zichtrekening, betaal - en kredietkaarten en een beveiligde toegang tot uw bank. 82% van de spaarders bereikte reeds zijn doel Deze zomer hielden wij een online peiling rond het thema sparen. Er werden twee heel eenvoudige vragen gesteld: over welk bedrag wenst u op elk moment te kunnen beschikken en hoeveel spaarde u al? Meer dan respondenten namen deel aan deze mini-enquête. Resultaat: 82% van de deelnemers bereikte reeds zijn spaardoelstelling. Waarom dan niet mikken op een hoger rendement voor het deel van uw geld dat u op langere termijn kunt missen? Op de volgende pagina s vindt u een greep uit de verschillende beleggingsoplossingen. 16

17 ECB: historisch lage rente Op 5 juli voerde de Europese Centrale Bank (ECB) een nieuwe verlaging door van haar richtinggevende rente: van 1% naar 0,75%. Daarmee is een historisch bodemniveau bereikt. De ECB hoopt hiermee de economische machine aan te zwengelen door meer geld te laten circuleren in de eurozone. Tal van specialisten zijn het erover eens dat er tegen het einde van het jaar nog een verlaging tot 0,25% zit aan te komen. En aangezien de rendementen op spaarrekeningen in belangrijke mate afhangen van de door de ECB gehanteerde rente, valt er in de nabije toekomst geen kentering te verwachten. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Evolutie van de richtinggevende rente van de ECB sinds /08/00 1/08/01 1/08/02 1/08/03 1/08/04 1/08/05 1/08/06 1/08/07 1/08/08 1/08/09 1/08/10 1/08/11 1/08/12 Inflatie trekt opnieuw aan In België bedroeg de inflatie afgelopen augustus 2,86% op 12 maanden. Geen enkele bank op de Belgische markt is in staat om een rentevoet aan te bieden die een dergelijk inflatiepeil dekt. Reden te meer dus om uw spaargeld te diversifiëren 229 miljard euro Volgens de gepubliceerde cijfers van eind juni beschikken Belgen over meer dan 229 miljard euro op hun spaarboekjes. De Nationale Bank van België (NBB) voegt hieraan toe dat Belgen tussen half 2007 en half 2012 meer dan 120 miljard euro spaarden. Uit een gepubliceerde studie van eind augustus blijkt dat Belgen voor alle actiefklassen samen (spaarrekeningen en beleggingen) jaarlijks over een spaarreserve beschikken van ongeveer 20 miljard euro. Meer weten? e Bel onze specialisten van Tele-Invest op het nummer e Maak een afspraak in uw Financial Center op het nummer e Ga naar onze website 17

18 Actualiteit Markten Hoe gaat u om met volatiele markten? Stefaan en Caroline: actieve spaarders Stefaan en Caroline, beide 42 jaar, zijn gehuwd en hebben twee kinderen (7 en 10 jaar). Samen kochten ze 5 jaar geleden een huis, waarvoor ze een hypotheeklening aangingen. Die moeten ze nog 15 jaar lang terugbetalen. Hun beroepssituatie laat hen toe om 250 euro per maand te sparen. Ze zetten dit bedrag op een spaarboekje, waarop al euro staat. Beide hebben ze een pensioenspaarverzekering van het type Tak 21. Hun doelstellingen: 1. Een spaarkapitaal opbouwen voor hun kinderen. 2. Over voldoende spaarreserve beschikken om het hoofd te bieden aan eventuele onvoorziene uitgaven. 3. Voor aanvullende inkomsten zorgen na hun pensionering. 4. Over een kapitaal beschikken waarmee ze de aankoop van een appartement aan zee kunnen realiseren wanneer hun huis afbetaald is. De risico s: Het huidige rendement op spaargeld dekt nauwelijks de inflatie. Op middellange termijn dreigt hun nettospaarvermogen af te kalven. De mogelijkheden: Stefaan en Caroline zouden het spaarbedrag moeten berekenen dat ze op korte termijn echt nodig hebben om het hoofd te bieden aan onvoorziene uitgaven. A priori kunnen we ervan uitgaan dat euro ruim voldoende is. De 250 euro die ze maandelijks sparen, zou belegd kunnen worden in meerdere fondsen naar keuze, bijvoorbeeld via geprogrammeerde beleggingen. Vanaf 100 euro per maand kunnen ze zo een financiële reserve opbouwen met uitzicht op een hoger rendement dan dat van een klassiek bankproduct. Afhankelijk van hun beleggingshorizon en hun risicoprofiel kunnen ze opteren voor min of meer defensieve fondsen. Flexibele gemengde fondsen bijvoorbeeld bieden het voordeel dat ze zich aanpassen aan marktomstandigheden om te profiteren van stijgingen, terwijl ze zich indekken in periodes van terugvallende markten (zie onze fondsenselectie op pagina 15). Als ze over een bijkomende bescherming wensen te beschikken, dan kunnen Stefaan en Caroline opteren voor een gestructureerde schuldtitel, waarvan het rendement afhangt van de prestatie van flexibele gemengde fondsen. In dit geval kunnen ze genieten van een eventuele stijging van deze fondsen en hebben ze op de eindvervaldag recht op de terugbetaling van het ingebrachte kapitaal door de uitgever. Als verlies van koopkracht een bekommernis zou zijn voor Stefaan en Caroline, dan bieden andere beleggingsproducten een rendement waarvan de onderliggende waarde gelinkt is aan de inflatie. Meer weten? Bel onze specialisten van Tele-Invest op het nummer Maak een afspraak in uw Financial Center op het nummer Bezoek onze website 18

19 e De onzekerheid op de markten houdt aan. e Wat zijn de risico s en de opportuniteiten voor uw portefeuille? e Wij bedachten enkele scenario s. Anne: pensioen voorbereiden Anne (53 jaar) is apothekeres en bouwde een vermogen op van ongeveer euro. Ze plaatste euro op haar spaarrekening. De rest is verdeeld over verschillende beleggingen: euro in aandelen van Belgische ondernemingen, euro in ondernemingsobligaties in euro, euro in staatsleningen (waarvan de helft in euro, de andere helft in lokale munten). Ze belegde ook euro in gediversifieerde fondsen: groeilanden, Europese aandelen, goud, High Yield obligaties en nieuwe energieën. Haar doelstellingen: 1. Aanvullende inkomsten tegen haar pensioen over 10 jaar. 2. Een optimale overdracht van het opgebouwde vermogen aan haar kinderen. De risico s: Anne heeft het druk op professioneel vlak. Daardoor heeft ze misschien niet de gelegenheid om de evolutie van haar beleggingen op de voet te volgen. Gezien de verdeling van haar portefeuille zou een professionele begeleiding ook wenselijk zijn. Meer informatie over DB Personal? Ontdek onze Personal Banking diensten op dbpersonal of bel ons op het nummer De mogelijkheden: Door te opteren voor DB Personal kan Anne een betere kijk krijgen op haar tegoeden. Haar portefeuille zal dan georganiseerd zijn rond drie sleuteldoelstellingen: liquiditeit, bescherming en groei. Dankzij de DB Personal benadering is Anne verzekerd van een nieuwe financiële service. Die biedt alle instrumenten voor de opvolging van haar portefeuille in functie van haar doelstellingen en de risico s waaraan ze blootgesteld is. Met de hulp van een DB Personal adviseur kan Anne haar doelstellingen bepalen en op basis daarvan haar portefeuille structureren. Ongunstige marktomstandigheden kunnen de situatie van bepaalde uitgevers verslechteren, en dus het risico verhogen dat aan deze beleggingen verbonden is. Als DB Personalcliënt zal ze via verschillende kanalen geïnformeerd worden over dergelijke evoluties. De DB Personal-benadering kan daarnaast een toegevoegde waarde betekenen voor het aanbod van Deutsche Bank, omdat ze zich toespitst op de door Anne geformuleerde doelstellingen. Kortom, als Anne haar behoeften nauwkeurig aflijnt, kan Deutsche Bank haar op de hoogte brengen telkens als er zich een ontwikkeling voordoet die nadelig is voor haar portefeuille. Specialisten kennen bovendien de informatie en producten die haar kunnen interesseren. Met de hulp van deze performante instrumenten en pertinente informatie, kan Anne met een gerust gemoed gaan werken, zonder zich al te veel te moeten bekommeren om haar portefeuille. Overigens kan het interessant zijn om bepaalde fondsen in haar portefeuille in detail te analyseren. Aangezien Deutsche Bank een open architectuur aanbiedt, is het mogelijk dat de uitgever van een bepaald fonds beter beantwoordt aan een beleggingsthema dan een fonds dat zich al in haar portefeuille bevindt. Ook hier kan Anne rekenen op haar persoonlijke adviseur, voor wie de tevredenheid van zijn cliënten de enige doelstelling is. Tot slot kan ze ook een beroep doen op de competenties van verschillende specialisten in financial planning. Aangezien elke situatie een andere benadering vergt, kan Deutsche Bank, met de kennis over Anne, een goede planning opstellen voor een optimale overdracht van haar vermogen aan haar kinderen. 19

20 Oplossingen Fondsen Kies vandaag voor de wereldspelers van morgen e De DB Best Advice-selectie 1 verwelkomt een nieuw partnerfonds 2 : Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund. e Zoals de naam zegt, is dit aandelenfonds gespecialiseerd in opkomende markten. e Het beschikt over 5 Morningstar-sterren 3. De komst van het door Aberdeen beheerde compartiment 'Emerging Markets Equity Fund' van de sicav naar Luxemburgs recht Aberdeen Global in het aanbod van Deutsche Bank (als verdeler) beantwoordt aan een vraag van bepaalde cliënten aan beheerders die de voorbije jaren hun expertise op de opkomende markten bewezen hebben. Het was dan ook een logische zaak dat het fonds Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund zijn intrede deed in de DB Best Advice-selectie. Dit fonds sleepte reeds tal van awards in de wacht, met name in de categorie Aandelen Emerging Markets in 2011 en 2012 bij de Funds Awards Morningstar, La Libre De Standaard 4. Bovendien bezit het 5 Morningstar-sterren en is het vandaag in Europa het best verkochte fonds in zijn categorie. Opkomende markten: enkele recordcijfers De groei die de meeste van de opkomende landen realiseren, trekt wereldwijd de aandacht van beleggers die op zoek zijn naar nieuwe beleggingsopportuniteiten. Ondersteund door een structureel hogere groei dan de ontwikkelde landen, hebben de opkomende landen een competitief voordeel op basis van hun reserves aan grondstoffen en hun goedkope arbeidskrachten. Zo is Brazilië bijvoorbeeld rijk aan landbouwgrondstoffen, aardmetalen en petroleum, is Rusland de grootste gasleverancier van Europa, beschikt India over een groot aantal informaticaexperts, is China het atelier van de wereld, is Indonesië gekend om zijn palmolie en toerisme, is Zuid-Afrika de goudleverancier van de planeet, enz. Al deze landen beschikken over troeven die opportuniteiten creëren voor de belegger die in staat is om ze op te sporen. En dat is precies de doelstelling van Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund dat sinds meer dan 10 jaar belegt in de opkomende landen. De opkomende landen bezitten een competitief voordeel op basis van hun reserves aan grondstoffen en hun goedkope arbeidskrachten. 20

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds?

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds? Hoe werken fondsen? inhoud 1l Wat is een fonds? P. 3 2l Wat zijn de voordelen? P. 3 3l Welk rendement mag u verwachten? P. 3 4l 5 tips voor een goede start P. 4 5l Hoe beleggen in een fonds? P. 5 6l Welk

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

DOSSIER. Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn

DOSSIER. Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn DOSSIER Bied uw geld een hoger rendement op lange termijn 1 Pluk de vruchten van uw geld Geld maakt niet gelukkig, maar het helpt wel!. En zelfs al hebben veel zekerheden door de crisis een stevige deuk

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 4/0/05 065 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste effectenverrichtingen

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

KEYPLAN. Een goed plan om uw geld vooruit te helpen

KEYPLAN. Een goed plan om uw geld vooruit te helpen KEYPLAN Een goed plan om uw geld vooruit te helpen Inhoud Inleiding 3 De 2 gouden beleggingsregels 5 Fondsen, een uitstekende beleggingsbron 6 KEYPLAN, de ideale oplossing om met beleggen te beginnen 7

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

DB Private Solutions Funds. Gediversifieerde portefeuilles, beheerd door experts

DB Private Solutions Funds. Gediversifieerde portefeuilles, beheerd door experts Gediversifieerde portefeuilles, beheerd door experts 02 Inhoud 01. Waarom? p. 04 02. Regelmatige inkomsten of rendement op lange termijn? p. 06 A. Bent u op zoek naar regelmatige inkomsten? B. Beoogt u

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

5 voorspellingen voor 2015

5 voorspellingen voor 2015 Maart 2015 Wim Meulemeester Beleggingsexpert Het jaar 2014 was een verrassend beleggingsjaar. Alhoewel een lage rente in de lijn der verwachtingen lag, werden heel wat experts verrast door de forse daling

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

DOSSIER. Fund Research. Voor een selectie van de betere fondsen

DOSSIER. Fund Research. Voor een selectie van de betere fondsen DOSSIER Fund Research Voor een selectie van de betere fondsen Hoewel het beste beleggingsfonds* niet bestaat, kunnen we de betere fondsen wel detecteren door middel van een degelijk onderbouwd fondsenonderzoek.

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

BRIC Notes. Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China. De 4 economieën van morgen

BRIC Notes. Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China. De 4 economieën van morgen BRIC Notes Beleggen in 4 landen met een mooi potentieel : Brazilië, Rusland, India en China De 4 economieën van morgen Een innoverend concept, waarbij de beste prestatie van 4 fondsen wordt vast geklikt

Nadere informatie

Zoek het niet te ver. De oplossing ligt voor de hand.

Zoek het niet te ver. De oplossing ligt voor de hand. Zoek het niet te ver. De oplossing ligt voor de hand. Variable Secured Notes IV Een uitgifte van de beste kwaliteit Een eerste coupon van 6% Mooie vooruitzichten voor de volgende coupons A Passion to Perform.

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN Basis Tarificatie Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 Interne transfer Ontvangst van effecten Externe transfer van effecten Omwisseling en regularisatie van effecten Conversie

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

28 juni 28 november 2012. Allianz Rendement 2017

28 juni 28 november 2012. Allianz Rendement 2017 28 juni 28 november 2012 Allianz Rendement 2017 Doelstelling van de belegging Een nettorendement halen dat hoger is dan dit van Franse staatsobligaties in euro met einddatum 2017 en een beleggingshorizon

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

Weet wat u kunt verwachten van uw geld Altijd en overal, dankzij uw Online Portfolio Manager. Alles wat u moet weten om van start te gaan

Weet wat u kunt verwachten van uw geld Altijd en overal, dankzij uw Online Portfolio Manager. Alles wat u moet weten om van start te gaan Weet wat u kunt verwachten van uw geld ltijd en overal, dankzij uw Online Portfolio Manager lles wat u moet weten om van start te gaan Weet wat u kunt verwachten van uw geld, 24/24 Via uw Online Portfolio

Nadere informatie

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional www.fortuneo.be WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR VERMOGENSBEHEER? U wilt graag BELEGGEN, maar weet niet hoe

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

db Inflation Protect Coupon Geen bokaal meer nodig om uw geld te beschermen

db Inflation Protect Coupon Geen bokaal meer nodig om uw geld te beschermen db Inflation Protect Coupon Geen bokaal meer nodig om uw geld te beschermen Wat ons dierbaar is, willen we met goede zorgen omringen en beschermen. Ook voor ons geld zoeken we zekerheid en veiligheid.

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) November 2014 Alle expertise van Candriam in één fonds Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

april MARKTCOMMENTAAR

april MARKTCOMMENTAAR april 2015 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 INLEIDING Zelfs al is de situatie ongewoon, het is uiteindelijk niet verwonderlijk dat er bepaalde onvoorziene bewegingen worden waargenomen.

Nadere informatie

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Daniël Elke maand stort ik 120 als appeltje voor de dorst voor later. #flexinvest#extraatjevoormijnpensioen Inge Het geld van Kerstmis, Nieuwjaar,

Nadere informatie

Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap

Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap Deutsche Bank De obligaties stap voor stap De obligaties stap voor stap Definitie P. 3 Belangrijkste kenmerken P. 3-4 Waarom beleggen in obligaties? P. 4-5 De verhouding tussen risico en rendement P. 5

Nadere informatie

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid INVESTEREN Care Invest II De ideale combinatie van rendement, stabiliteit en nabijheid Uniek aanbod: enkel beschikbaar tussen 19 mei en 26 juni 2015 (een vervroegde afsluiting is mogelijk) Inleiding Via

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Uw Financiële DNA. U bent uniek. Ons advies is dat ook. Eis meer voor uw geld

Uw Financiële DNA. U bent uniek. Ons advies is dat ook. Eis meer voor uw geld Uw Financiële DNA U bent uniek. Ons advies is dat ook. Eis meer voor uw geld Uw Financiële DNA: het uitgangspunt van een persoonlijke dienstverlening Uw Financiële DNA: het uitgangspunt van een persoonlijke

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

25 maart - 27 augustus 2013. Allianz Rendement 2018

25 maart - 27 augustus 2013. Allianz Rendement 2018 25 maart - 27 augustus 2013 Allianz Rendement 2018 Elke belegger zoekt een zo hoog mogelijk rendement. Daarom stellen we Allianz Rendement 2018 voor waarvan de kern van de portefeuille vooral uit 'High

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij.

Bepaal uw beleggersprofiel. FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij. Via het beleggersprofiel naar een beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Fondsen Allianz (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Economische context en beursklimaat in 2014 Kalmte na de storm (but fasten your seatbelts) De eerste helft van 2014 was over

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid?

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? Inhoudstafel Deel 1. Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? 1. Hoe werkt een spaarrekening eigenlijk?............................... 1 1.1. De rente op uw spaarrekening: basisrente

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. Weet wat u kunt verwachten van uw geld

Deutsche Bank DB Personal. Weet wat u kunt verwachten van uw geld Deutsche Bank Weet wat u kunt verwachten van uw geld Inhoud 1. Inleiding 3 2. Een beter zicht om de onzekerheden te verminderen 4 2.1 Het structureren van uw tegoeden 5 2.2 Een verschillende aanpak per

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC)

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) Barclays Bank PLC (AA-/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Barclays Bank PLC - is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en laat u toe in te spelen op de evolutie

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

De geld- en kapitaalmarkt

De geld- en kapitaalmarkt De geld- en kapitaalmarkt Omschrijf het begrip kapitaal. - geldkapitaal: - goederenkapitaal: De financiële markt - 1 op 6 DE FINANCIËLE MARKT Situeer de financiële markt in de economische kringloop. Bedrijven

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus Een ruime kijk op uw vermogen Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies Een vermogen beheren is niet eenvoudig. Sterker nog, het is een intensieve bezigheid

Nadere informatie