U Ontdek onze tips en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "U Ontdek onze tips en"

Transcriptie

1 Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen te diversifiëren. 3

2 in dit nummer Actualiteit 04 Nieuw bij Deutsche Bank 06 Solidariteitsheffing van 4%: praktische modaliteiten 08 Wereldeconomie: de onzekerheden voor de komende maanden 12 Tendensen: samba in de portefeuille 16 Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? 18 Volatiele markten: hoe reageren? Oplossingen 20 Groeimarkten: kies vandaag voor de wereldspelers van morgen 22 Twee kampioenen voor uw beleggingen FOCUS 26 Succes Story: Leica, een levende legende 28 Gesprek met Pascal Paepen Expertise tips om uw successie voor te bereiden Productinfo 34 Technische fiches DIAGONAAL Ook al pleiten de laatste verklaringen voor een behoud van de eurozone, we moeten al anticiperen op een exit. VV Het vervolg op pagina 8 tot 11. De middenklasse wordt vandaag vertegenwoordigd door meer dan de helft van de totale bevolking van Brazilië. VV Het vervolg op pagina 12 tot 15. China, Rusland en India staan respectievelijk op de 1 e, 3 e en 5 e plaats van de grote staalproducenten. VV Het vervolg op pagina 20 en 21. We leven in riskante tijden, maar dat zorgt ook voor opportuniteiten. VV Het vervolg op pagina 28 en 29. We focussen ons soms ten onrechte op het fiscale aspect, terwijl het comfort van de overlevende en het behoud van de familiale vrede net zo belangrijk zijn. VV Het vervolg op pagina 30 tot 33. Gesprek met Pascal Paepen VV p. 28 Money Expert is een financieel informatietijdschrift uitgegeven door Deutsche Bank Europe GmbH Bijkantoor België, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, België, RPR Brussel, BTW BE , BE , IHK D-C0B0-WV8MR-24. De informatie in dit tijdschrift is opgenomen uit goede bron, maar houdt geenszins de aansprakelijkheid van Deutsche Bank Europe GmbH Bijkantoor België in. De redactie van dit magazine werd afgesloten op 14 september Verantwoordelijke uitgever: Stéphan Salberter, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel.

3 EDITO Fiscale onzekerheid: nieuwe vijand van de spaarders In juli heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd om de spaarmarkt transparanter te maken. Alhoewel deze maatregelen pas op 1 januari 2013 zullen ingaan, kunnen we nu al onze tevredenheid uiten. Daar waar in het verleden vooral de belangen van de banken werden gediend, is een aantal van de nieuwe verbeteringen immers duidelijk in het voordeel van de spaarder. Het is dus een eerste stap in de goede richting, wat we alleen maar kunnen toejuichen. In heel Europa vinden momenteel debatten plaats over een verhoging van de belastingen op roerende inkomsten. Ongetwijfeld zal ieder van ons deze vanuit een specifieke invalshoek bekijken, al naar gelang zijn of haar ideologische overtuiging. Rekening houdend met de budgettaire toestand van het merendeel van de lidstaten van Europa, lijken deze debatten me onvermijdelijk. De onzekerheid die momenteel in ons eigen land heerst inzake de fiscaliteit op roerende inkomsten is daarentegen zeer te betreuren. De spaarders en beleggers die nu al worden geconfronteerd met de onzekerheden van de markten krijgen er hierdoor nog een fiscale onzekerheid bovenop. Meteen wil ik waarschuwen voor het risico dat mensen voortaan hun beleggingen zullen kiezen in functie van het fiscale regime, eerder dan in functie van hun financiële objectieven. "Een bank bewijst u geen goede dienst door op basis van haar toekomstvoorspelling ingrijpende beslissingen te nemen" Intussen moet u wel belangrijke beslissingen nemen voor uw geld. Laat u alles zoals het nu is? Of moet u in het licht van mogelijke fiscale wijzigingen uw spaar- en beleggingsportefeuille aanpassen? En zo ja, hoe dan? Moet u voluit gaan voor maximale fiscale optimalisatie, en hierbij andere risico s maar voor lief nemen? De markten en de fiscaliteit hebben volgens ons gemeen dat het onmogelijk is om met 100% zekerheid te voorspellen wat de toekomst zal brengen. We vinden dan ook dat een bank u geen goede dienst bewijst door op basis van haar toekomstvoorspelling ingrijpende beslissingen te nemen in de een of andere richting. Bij Deutsche Bank vinden we het veel nuttiger te voorzien wat er kán gebeuren, en op basis daarvan een spaar- en beleggingsportefeuille grondig door te lichten. We doen dit door steeds opnieuw een simpele vraag te stellen: Wat als?. We beloven u dus geen mirakeloplossingen, maar wel een doordachte, gestructureerde en berekende aanpak. Aarzel daarom niet om uw adviseur te contacteren voor advies op maat. Niet om te voorspellen, maar om te voorzien. Veel leesplezier. Alain Moreau Chief Country Manager 3

4 Actualiteit Kort nieuw bij Deutsche Bank? 1. Kan ik de beurskoersen in realtime raadplegen op Online Banking? Ja. Sinds 1 juli genieten klanten die een beursorder plaatsen gratis een nieuw voordeel, met name de beurskoersen op Euronext in realtime in Online Banking (Real Time). 2. Hoe krijg ik dit voordeel? Het volstaat een beursorder te plaatsen op Euronext. Vanaf de eerste dag van de maand na de uitvoering ervan kunt u dan drie maanden lang gebruik maken van Real Time. Een voorbeeld: u plaatst op 20 oktober een beursorder op Euronext. Vanaf 1 november beschikt u over Real Time en dit tot 31 januari. Om voor een nieuwe periode van 3 maanden de beurskoersen in realtime te kunnen raadplegen, volstaat het dat u een nieuw beursorder plaatst tussen 1 november en 31 januari. Enzovoort. Binnenkort uw nieuwe kaart in de bus! Deutsche Bank is momenteel bezig met de vervanging van de debetkaarten die in december 2012 vervallen. Als u een Bancontact-debetkaart van Deutsche Bank gebruikt, krijgt u uiterlijk op 1 december een nieuwe kaart via de post. We bezorgen u ook alle informatie over de vernietiging van uw oude kaart en het gebruik van uw Protonsaldo. Uw nieuwe kaart is geldig tot december U kunt ze na ontvangst onmiddellijk gebruiken, met behoud van uw pincode. Zodra u de nieuwe kaart voor het eerst gebruikt, wordt uw oude kaart automatisch gedeactiveerd. Meer informatie? Bel onze Cliëntendienst op het nummer Wat is het tarief van online beursorders op Euronext? Bij Deutsche Bank betaalt u slechts 6 euro voor online beursorders op Euronext (Brussel, Parijs en Amsterdam), en dit tot euro. Wilt u meer informatie? Ontdek de voordelen van online beurstransacties op onze website deutschebank.be/nl/beleggen-aandelen.html Bel onze specialisten van Tele-Invest op het nummer

5 EFFECTEN ACTIE V O O R U W E F F E C T E N Effecten: nog een reden om onder uw matras te kijken Vanaf 1 januari 2013 stijgt de dematerialisatietaks op papieren effecten van 1% naar 2%. U hebt dus nog maar weinig tijd om ze op een effectenrekening te plaatsen. Maak van de gelegenheid gebruik om uw effecten toe te vertrouwen aan Deutsche Bank: u ontvangt een premie die overeenstemt met 0,50% van de waarde van uw effecten (uitgezonderd aandelen), tot euro. Meer info? Bel onze specialisten op het nummer of surf naar U kunt online een afspraak maken en zelfs de overdracht van uw effecten aanvragen aan de hand van een eenvoudig formulier. Zodra we uw aanvraag ontvangen hebben, volgen wij uw dossier op van A tot Z. Frankrijk heft een nieuwe belasting op bepaalde beurstransacties De Franse regering heeft beslist om vanaf 1 augustus 2012 een nieuwe taks van 0,20% op financiële transacties in te voeren. Wat zijn de gevolgen voor u? Op welke transacties is deze belasting van toepassing? De Franse transactietaks is van toepassing op bepaalde transacties in aandelen (aankoop, ruil enz.) of andere gelijkgestelde effecten van ondernemingen (vanaf 1 december 2012) die hun hoofdzetel in Frankrijk hebben, genoteerd zijn op de beurs van Parijs en waarvan de marktkapitalisatie meer dan 1 miljard euro bedraagt. Op welke ondernemingen heeft deze nieuwe reglementering betrekking? Volgens een lijst die in het Franse Staatsblad verschenen is, gaat het momenteel om 109 bedrijven. Deze lijst zal regelmatig herzien worden en valt te raadplegen op de website Op welke basis wordt de taks van 0,20% berekend? De taks wordt berekend op het nettobedrag van de aankopen die tijdens eenzelfde handelsdag verricht werden, zonder rekening te houden met eventuele andere kosten en (Belgische) taksen. Concreet: als u 100 aandelen GDF Suez koopt en dezelfde dag 30 aandelen GDF Suez verkoopt, bent u de taks verschuldigd op het nettobedrag van de aankopen, namelijk (70 aandelen GDF Suez) x (de uitvoeringsprijs van de aankoop). Als u op één dag meer effecten verkoopt dan u er aankoopt, moet u de taks niet betalen. Wanneer moet deze taks betaald worden? De taks wordt berekend op het moment dat de transactie uitgevoerd wordt. Gedurende de overgangsperiode van 1 augustus 2012 tot 31 oktober 2012 wordt deze taks niet onmiddellijk ingehouden. Het bedrag van de taks op transacties tijdens de overgangsperiode zal uiterlijk in november 2012 effectief gedebiteerd worden van uw zicht- of spaarrekening. Vanaf 1 november 2012 zal de Franse transactietaks op het moment van de transactie berekend en gedebiteerd worden, en dus vermeld worden op de afrekening van de transactie. Meer info? Bel onze specialisten van Tele-Invest op het nummer of maak een afspraak in uw Financial Center op het nummer

6 Actualiteit Fiscaliteit Bijkomende heffing van 4% en aangifte van uw roerende inkomsten: praktische modaliteiten e Sinds 1 januari 2012 zijn nieuwe fiscale maatregelen van toepassing op roerende inkomsten. e Verhoging van de roerende voorheffing, bijkomende heffing van 4%, aangifteplicht van roerende inkomsten, afhouding aan de bron: hoe gaat u te werk? e Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende opties die zich aandienen. Wellicht hebt u al gehoord van de nieuwe fiscale maatregelen die sinds 1 januari 2012 van toepassing zijn op uw roerende inkomsten, met name intresten en dividenden. De eerste maatregel betreft de verhoging van de roerende voorheffing op sommige van deze inkomsten tot 21%. Voordien bedroeg die 15%. Een tweede maatregel heeft betrekking op de invoering van een nieuwe bijkomende heffing van 4% op 'hoge roerende inkomsten uit vermogen'. Concreet betekent dit dat elke belastingplichtige van wie de intresten- en dividendinkomsten meer dan euro bruto per jaar bedragen, voortaan een bijkomende heffing van 4% dient te betalen op het deel van zijn roerende inkomsten boven dit plafond. Aangifte en melding Aansluitend op het voorgaande en met het oog op de correcte inning van deze bijkomende heffing van 4% werden bovendien twee bijkomende maatregelen genomen: 1. Een nieuwe algemene fiscale aangifteplicht voor intrest- en dividendinkomsten, voor zover die de bijkomende heffing van 4% niet aan de bron hebben ondergaan; 2. De verplichting, voor elke entiteit die de roerende voorheffing afhoudt (onder meer Deutsche Bank), om de intrest- en dividendinkomsten die worden geïnd door elke belastingplichtige, te melden aan het centrale aanspreekpunt, opnieuw voor zover die de bijkomende heffing van 4% niet aan de bron hebben ondergaan. De precieze draagwijdte van deze nieuwe aangifte- en meldingsplichten is dus afhankelijk van de vraag of de bijkomende heffing van 4% al dan niet werd ingehouden bij uitbetaling van uw roerende inkomsten. De wetgever heeft in dit verband voorzien dat elke belastingplichtige een keuze dient te maken. Als bank die tussenkomt in de uitbetaling van bepaalde van uw roerende inkomsten, moet Deutsche Bank die keuze kennen om hieraan de correcte fiscale gevolgen te kunnen verbinden. Welke keuzes en welke gevolgen? OPTIE 1: u kiest niet voor de afhouding van deze bijkomende heffing van 4% door Deutsche Bank. In dit geval zal Deutsche Bank het totaal van uw roerende inkomsten melden bij het centrale aanspreekpunt van de FOD Financiën. Het is dan de belastingadministratie die desgevallend de bijkomende heffing van 4% op de schijf van uw roerende inkomsten boven euro zal innen. OPTIE 2: u kiest voor de afhouding van de bijkomende heffing van 4% door Deutsche Bank, tegelijk met de roerende voorheffing. In dit geval hoeft u de intrest- en dividendinkomsten waarop de bijkomende heffing werd toegepast niet te vermelden in uw belastingsaangfite, omdat ze effectief het voorwerp uitmaakten van de afhouding. Deutsche Bank zal deze inkomsten dan ook niet meedelen aan de belastingsadministratie. In dit geval zal de bijkomende heffing van 4% worden toegepast op al uw roerende inkomsten die onderworpen zijn aan de voorheffing van 21%, vanaf de eerste euro en dus niet uitsluitend op het deel boven de euro. De roerende inkomsten uit intresten en dividenden die onderworpen blijven aan de voorheffing van 15% of 25% (en waarop de bijkomende heffing niet van toepassing is) moeten in alle hypothesen gemeld en aangegeven worden. (zie kader op p. 7) 6

7 In de praktijk Als u Deutsche Bank nog niet informeerde over uw keuze uit de twee voorgestelde opties, dan passen wij Optie 1 toe. In dit geval zal Deutsche Bank enkel de 21% roerende voorheffing op de betreffende intrest- en dividendinkomsten afhouden. Verkiest u Optie 2, dan kunt u Deutsche Bank hier nog van op de hoogte brengen tot 1 oktober Daartoe vult u het formulier in dat u op onze website vindt. In dit geval zal Deutsche Bank bovenop de roerende voorheffing de bijkomende heffing van 4% afhouden op al uw intrest- en dividendinkomsten die daaraan onderworpen zijn en die u in de loop van 2012 int. De effectieve afhouding van de heffing van 4% op uw roerende inkomsten zal pas plaatsvinden in de loop van het laatste kwartaal van Met betrekking tot de inkomsten die reeds werden geïnd in de loop van het jaar, zal Deutsche Bank de verschuldigde heffing met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 berekenen en vervolgens van uw rekening debiteren. De voornaamste intrest- en dividendinkomsten waarvoor de bijkomende heffing van 4% niet verschuldigd is De belastbare rente op spaarboekjes, boven de eerste vrijgestelde schijf van euro per persoon. De dividendinkomsten die onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 25%. De coupons van staatsbons die werden uitgegeven tijdens de periode van 24 november tot 2 december 2011 en die onderworpen blijven aan de roerende voorheffing van 15% ( lening-leterme ). Goed om weten Uw keuze bij Deutsche Bank heeft geen betrekking op de intrestinkomsten uit verzekeringscontracten van het type Tak 21 (bv. DB First, DB Safe), waarop u via Deutsche Bank intekende bij Belgische verzekeringsmaatschappijen (bv. Ethias, Axa). Die keuze zal afzonderlijk kenbaar gemaakt moeten worden aan de betrokken verzekeringsmaatschappijen. U zult te gepasten tijde alle nodige informatie ontvangen. Als uw geld verdeeld is over meerdere banken, dan kunt u de twee opties combineren (aangifte of afhouding aan de bron). De keuze die u ons meedeelt, heeft enkel betrekking op uw inkomsten bij Deutsche Bank. Meer weten? e Ga naar onze website voor alle details over de wetgeving betreffende de belasting van roerende inkomsten. e Bel onze specialisten van Tele-Invest op het nummer e Maak een afspraak in uw Financial Center op het nummer

8 Actualiteit Markten drie belangrijke factoren van onzekerheid die we tot het einde van het jaar moeten opvolgen De drie voorbije maanden vertoonde het herstel opnieuw tekenen van zwakte. De spanningen rond de overheidsschulden van de zuidelijke landen van de eurozone namen toe en voerden de eurozone naar het begin van een recessie die de komende maanden zou kunnen aanscherpen. Aangezien de groei van de opkomende landen lijdt onder deze inkrimping, stelde het IMF zijn globale groeiprognose licht neerwaarts bij tot 3,5% in 2012 (-0,1%) en 3,9% in 2013 (-0,2%). Deze prognoses zijn gebaseerd op vier belangrijke hypothesen: de staatshoofden van de eurozone zullen in staat zijn om concrete en geloofwaardige maatregelen uit te werken om de openbare schuldencrisis te bedwingen en de groei aan te zwengelen. de opkomende landen zullen plannen doorvoeren om hun binnenlandse consumptie aan te moedigen, hetzij door nieuwe fiscale maatregelen, hetzij door een monetaire versoepeling, hetzij door een combinatie van beide. china zal erin slagen om de groeipolen van zijn bbp opnieuw in evenwicht te brengen en daarbij het uiteenspatten van een vastgoedbubbel vermijden. in de Verenigde Staten zullen Republikeinen en Democraten voor 1 januari 2013 een akkoord vinden om niet geconfronteerd te worden met een budgettaire afgrond. 8

9 Wie weet of de Griekse regering niet eenzijdig de terugkeer naar de drachme zal afkondigen onder druk van de bevolking? 1. De eurozone en het risico op een Grexit' De hypothese van een exit van Griekenland uit de eurozone of zelfs het uiteenvallen van de eurozone wordt openlijk besproken door economen als Nouriel Roubini en bepaalde Europese leiders. Als de Griekse regering er niet in slaagt om de gevraagde versoepeling te verkrijgen en het land nog dieper wegzinkt in de recessie (-6,2% tijdens het tweede kwartaal), dan is het niet ondenkbaar dat de regering onder druk van de bevolking eenzijdig een terugkeer naar de drachme afkondigt, nog vooraleer dit scenario correct ingeschat en berekend is door de andere partners. Ook al pleiten de laatste verklaringen voor een behoud van Griekenland in de eurozone, we kunnen niet anders dan rekening houden met een mogelijk vertrekscenario van het land. Zelfs de voorstanders van een vertrek van Griekenland zijn zich ervan bewust dat ze een doos van Pandora openen, want de markten zullen dan meer dan ooit hun pijlen richten op Spanje, Portugal en Italië, die het nu al moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden. Als de in juni besliste maatregelen niet uitgevoerd worden, dan zal het noodzakelijk zijn om het Verdrag van Maastricht opnieuw te onderhandelen om een beperkte eurozone te creëren met 9 landen (Duitsland, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Finland, België, Oostenrijk, Slowakije en Estland). De andere landen zullen toetreden tot het monetair systeem SME 2 en vrij ruime fluctuatiemarges krijgen om de schommelingen van hun nieuwe munt te kunnen beheersen. Een punt in het nieuwe verdrag zou het voor de uitgesloten landen mogelijk maken om terug toe te treden tot de eurozone wanneer ze hun economie en hun financiën rechtgetrokken hebben. Hoe kan een dergelijk scenario vermeden worden? In afwachting van een nieuwe vergadering van de staatshoofden, zou het volgende aangewezen zijn: 1. De Europese Centrale Bank (ECB) de mogelijkheid bieden om zonder beperking obligaties op te kopen van landen waarvoor de toegang tot de markt te duur of te beperkt wordt, op voorwaarde dat deze landen hun hervormingsbeleid voortzetten. (lees 'De markten in het kort' op p. 11). 2. De tekortschietende hervormingen in bepaalde landen niet meer openlijk bekritiseren. De noodzaak om de verdragen te wijzigen om deze landen uit de eurozone te verdrijven, wordt hierbij als reden gebruikt. 3. De mogelijkheid dat de ECB ingrijpt in de schuldmarkt via haar aankoopbeleid niet langer in twijfel trekken. 4. De juridische onzekerheid over de invoering van het nieuwe Europese Stabiliteitsmechanisme (ESM) wegnemen en het ESM de mogelijkheid bieden om de banken rechtstreeks te herkapitaliseren en in te tekenen op uitgiftes van landen die daar om vragen. Dit punt lijkt geregeld te zijn sinds de beslissing van het Duitse Constitutioneel Hof om het principe van het ESM te valideren. 5. De bakens uitzetten voor een bankunie met één enkel supervisieorganisme dat soeverein beslist welke financiële actoren zich eventueel uit de markt dienen terug te trekken. Het zou de terugbetalingsmodaliteiten van de schuldeisers moeten kunnen vastleggen. Zo n unie is ondenkbaar zonder een politieke en budgettaire unie. Helaas lijken sommige landen niet erg enthousiast om nog meer macht over te dragen aan de Europese 'technocraten'. 6. Een Europees fonds voor de bescherming van deposito s oprichten en de manier bepalen waarop het kapitaal van dit fonds bijeengebracht zal worden, met name door bijdragen van de verschillende financiële actoren. Het is evident dat de huidige situatie niet lang kan aanhouden. De door de kernlanden aanbevolen remedies beginnen de zieke stilaan dood te knijpen. De besparingen wegen op de groei en ontnemen deze landen de fiscale inkomsten om hun tekorten weg te werken. Vandaar dat het IMF aanbeveelt om niet te zwaar het mes te zetten in de uitgaven, maar om te investeren in de middelen om de groei op lange termijn aan te zwengelen, met het risico dat het geduld van de markten nog meer op de proef wordt gesteld. Zou dan een vorm van concordaat overwogen moeten worden om deze landen tijdens hun herstelperiode te beschermen tegen hun schuldeisers? 9

10 Actualiteit Markten Het IMF beveelt de Verenigde Staten aan de vermindering van het overheidstekort te beperken tot 1% van het BBP in plaats van de geplande 4%. 2. Verenigde Staten stevenen af op een budgettaire afgrond In de Verenigde Staten zijn de presidentsverkiezingen uiteraard de belangrijkste inzet voor de komende maanden. Zonder politiek akkoord vóór 1 januari 2013: Zal het drastische verminderingsprogramma van het begrotingstekort van 1 biljard dollar over de komende tien jaar van start gaan met een eerste inspanning van 200 miljard voor Zullen 400 miljard dollar aan belastingverminderingen, zowel op de hoge als de middelhoge inkomens, vervallen en niet meer hernieuwd worden. Zonder een dergelijk akkoord voorziet het Congressional Budget Office (CBO) een recessie van 0,5% en een werkloosheidsgraad van 9%. Rekening houdend met de rampzalige effecten van zo n scenario op de wereldwijde groei, beveelt het IMF aan om de vermindering van het overheidstekort te beperken tot 1% van het bbp in plaats van de geplande 4%, alsook om geloofwaardige maatregelen te treffen omtrent de vermindering van het tekort op lange termijn. Als Barack Obama herverkozen wordt, wenst hij de hervorming van de arbeidsmarkt voor te zetten, te investeren in infrastructuren om de groei te ondersteunen en de belastingverminderingen in het voordeel van de middenklasse te beperken. Toch zal hij bij de uitvoering van dit programma rekening dienen te houden met de Republikeinen die de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden. Mitt Romney, de Republikeinse kandidaat, is van plan: 1. Het overheidsbudget af te bouwen door het staatsapparaat af te slanken zonder aan de militaire uitgaven te raken. 2. De volledige belastingswetgeving te hervormen om middelen vrij te maken voor een algemeen beleid van belastingsverlaging met de bedoeling het vertrouwen te herstellen en privé-initiatief aan te moedigen. 3. Het volledige programma van de gezondheidszorgen te hervormen en het aandeel van de Staat af te bouwen. 4. De reglementering te versoepelen die op de banken weegt sinds het faillissement van Lehman Brothers in het najaar van 2008, wat hem veel steun oplevert in Wall Street. 5. Voortijdig een einde te maken aan het mandaat van Ben Bernanke, de huidige voorzitter van de Federal Reserve, die zich in zijn ogen schuldig heeft gemaakt aan een al te inschikkelijk monetair beleid. 6. een commissie op te richten om de uitgifte van de munt te linken aan de goudvoorraad (de vroegere Gold Exchange Standard). 10

11 De groei van China blijft weliswaar benijdenswaardig in vergelijking met de groei van de geïndustrialiseerde landen, maar is niettemin verontrustend, gezien het onevenwichtige karakter ervan. 3. China tegenover het risico van een gedwongen landing De Chinese economie blijft vertragen. Verwacht wordt dat de groei dit jaar zal uitkomen op 7,5%, tegenover 10,4% in 2010 en 9,2% in Een dergelijke prestatie blijft weliswaar benijdenswaardig in vergelijking met de groei van de geïndustrialiseerde landen, maar is niettemin verontrustend, gezien het onevenwichtige karakter ervan. Niet alleen vormen de investeringen 50% van het bbp, ze zijn ook in het voordeel van de grote staatsondernemingen. Bovendien zijn ze in een meerderheid van de gevallen weinig productief of zelfs gewoonweg nutteloos. Het risico dat het aantal dubieuze vorderingen zal toenemen, is reëel, zoals blijkt uit de moeilijkheden die reeds opdoken in de sector van de kredieten aan kmo s. Het binnenlandse verbruik zal dus verder aangemoedigd moeten worden via een beleid dat gericht is op een verbetering van de gezondheidszorgen, het onderwijs en het pensioensysteem. Zich bewust van deze onevenwichten, huiveren de Chinese autoriteiten ervoor om deze investeringen brutaal af te remmen, met het risico het land mee te slepen in sociale instabiliteit. Tegelijkertijd zijn ze beducht voor het uiteenspatten van een vastgoedbubbel, een sector die 15% van het bbp vertegenwoordigt. Hun manoeuvreerruimte is dus beperkt en de gevolgen van een verkeerde inschatting zouden dramatisch zijn: bepaalde economen voorspellen in dat geval een Japans scenario, gekenmerkt door twee decennia van futloze groei en deflatie. De gevolgen van een dergelijke crisis zouden rampzalig zijn voor China, maar ook voor geïndustrialiseerde landen zoals Duitsland, dat auto s en industriële uitrustingen uitvoert, of Frankrijk, dat zeer gegeerde luxegoederen exporteert. Ook tal van opkomende landen zouden nadeel ondervinden, met name zij die massaal hun grondstoffen uitvoeren (aardmetalen en landbouwproducten). Tot slot noteren we dat er naast deze economische risico s ook politieke onzekerheid is, naar aanleiding van de komende vernieuwing van de leiding van de Chinese Communistische Partij, waarin de progressisten niet meer over dezelfde slagkracht lijken te beschikken dan enkele jaren terug. De markten in het kort Eind augustus publiceerde het ratingagentschap Standard & Poor's een controversiële studie. Daaruit blijkt dat België op de derde plaats staat in de rangschikking van landen waarvan de vastgoedmarkten overgewaardeerd zouden zijn, net na Singapore en Hong Kong. Volgens het beroemde ratingbureau zou het Belgisch vastgoed 47% tot 60% te duur zijn. In augustus bedroeg de inflatie in België 2,86% op 12 maanden, een sterke stijging in vergelijking met de cijfers van juli (2,32%). In de eurozone bleef de inflatie stabiel, rond de 2,40%. Op 6 september kondigde de ECB haar plan aan om onbeperkt tussen te komen op de markt van de soevereine staatsschuld van de landen van de eurozone. De ECB zal op de secundaire markt soevereine obligaties kunnen opkopen met een eindvervaldag van 1 tot 3 jaar. Dit weliswaar enkel onder de strikte voorwaarde dat de landen die hiervan willen profiteren de hulp inroepen van de Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit (EFSF). De oproep werd toegejuicht door de financiële markten. 11

12 Actualiteit Beleggingstendensen samba in de portefeuille e Aandelen die een hoog dividend uitkeren, genieten nog altijd de voorkeur. e De rendementen van obligaties blijven aan de magere kant. e Bij wijze van diversificatie kan de Braziliaanse real interessant zijn. Het vooruitzicht van nieuwe steunmaatregelen door de centrale banken heeft de financiële markten wat tot rust gebracht, maar door de aanhoudende schuldencrisis in de eurozone zal de nervositeit waarschijnlijk niet van het toneel verdwijnen. Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar aandelen die een hoog dividend uitkeren, kwaliteitsobligaties met een hoog rendement en obligaties van groeilanden. Twijfels over de toekomst van de eurozone kunnen de beleggers ertoe aanzetten hun portefeuille te diversifiëren in andere valuta. De globale economische context blijft moeilijk omdat de groeivertraging wereldwijd aanhoudt. Aandelen De schuldencrisis van de eurozone heeft in het begin van de zomer nog voor veel volatiliteit gezorgd. Oorzaken waren enerzijds de verslechtering van de financiële situatie van Spanje en zijn regio's en anderzijds de nieuwe onzekerheid over 12

13 de financiële steun aan Griekenland. Maar sinds ECB-voorzitter Mario Draghi bevestigd heeft dat de Europese Centrale Bank bereid is alles te doen wat nodig is om de euro in stand te houden, kennen de aandelenmarkten een sterke opleving. Ze verwachten immers een beslissende interventie van de ECB om de onrust op de perifere markten te bedaren. De globale economische context blijft evenwel moeilijk doordat de groeivertraging wereldwijd aanhoudt. De eurozone is in recessie, de Verenigde Staten kennen een positieve maar zwakke groei en de groei in China is nog niet gestabiliseerd. In deze omgeving komen de bedrijfsresultaten onder druk te staan (wereldwijd worden de winstramingen nog steeds naar beneden herzien). Tot slot zou het probleem van de begrotingsafgrond ( fiscal cliff ) waarmee de Verenigde Staten geconfronteerd worden geleidelijk opnieuw op het financiële voorplan kunnen komen. Het optimisme over het vermogen van de eurozone om haar problemen op te lossen en de hoop op nieuwe maatregelen van de centrale banken in Europa en de Verenigde Staten, zijn bevorderlijk voor het beursklimaat. Toch blijft de eurozone een potentiële bron van hoge volatiliteit voor de markten en is de vrees rond de wereldgroei niet verdwenen. Als gevolg daarvan zal de nervositeit op de beurzen de komende maanden waarschijnlijk aanhouden, wat onze voorkeur voor kwaliteitsaandelen rechtvaardigt. In deze context gaat de voorkeur van de specialisten van Deutsche Bank uit naar aandelen met een hoog dividend. De Amerikaanse ondernemingen hebben wat dat betreft grotendeels behoorlijke winstcijfers aangekondigd. Hoewel de omzet een lichte daling optekent, blijven de kosten onder controle, en dat leidt tot goede winstcijfers. In Europa blijven de waarderingen van ondernemingen laag, maar zijn de bedrijfsresultaten minder indrukwekkend dan in de VS. 13

14 Actualiteit Beleggingstendensen Obligaties 1 De aanhoudende onzekerheid speelt nog steeds in het voordeel van de vluchtwaarden. De veiligste staatsleningen (Duitse Bunds, Amerikaanse schatkistbonnen) zijn gegeerd, maar blijven duur en brengen weinig op (de kortetermijnrente is voor verschillende landen zelfs negatief). Gezien de erg magere rendementen blijft de aandacht vooral uitgaan naar andere obligatiecategorieën (die een interessante spread vertonen ten opzichte van de referentiestaatsleningen). Kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties van ondernemingen met een stevige balans (onder kwaliteitsobligaties verstaan we obligaties met een rating van het niveau Investment Grade 2 ) blijven een uitstekend alternatief voor de veiligste staatsleningen. Voor beleggers met een voldoende hoge risicobereidheid blijven obligaties met een hoog rendement eveneens aantrekkelijk. Het gaat in dit geval om obligaties van het type Speculative Grade 3 (met een rating BBB- of lager). Ze worden ook High Yield of hogerendementsobligaties genoemd, omdat ze een hogere coupon bieden maar ook een hoger risico op wanbetaling door de emittent kennen. Dit type obligaties richt zich tot eerder dynamische beleggers die op zoek zijn naar een alternatief voor aandelen. Ook obligaties van groeilanden in lokale munten zouden voordeel moeten halen uit de zoektocht van beleggers naar hogere rendementen. Converteerbare obligaties, waarmee men op defensieve wijze kan profiteren van stijgende aandelenmarkten, blijven natuurlijk interessant in tijden van sterke volatiliteit. Flexibele gemengde 4 fondsen 5 De positie van de specialisten van Deutsche Bank met betrekking tot de gemengde fondsen met flexibel beheer is niet veranderd sinds de vorige editie van Money Expert. In een context van hoge volatiliteit kunnen ze zich naargelang de marktomstandigheden dynamisch positioneren met een nadruk op aandelen, obligaties of liquiditeiten. Door snel te reageren, spelen ze in op buitenkansen in periodes van stijgende beurzen en beperken ze de schade bij dalende beurzen, steeds met oog voor de consolidatie van het belegde kapitaal. Grondstoffen Ondanks de ongerustheid over de wereldgroei zijn de grondstoffenprijzen sterk toegenomen, onder impuls van de landbouwproducten (vrees voor schaarste) en de stijgende olieprijzen. Op middellange termijn hebben ze nog stijgingspotentieel (verwachte voortzetting van de hogere vraag in de groeilanden, de verwachte zachte landing van China, de voortzetting van een bescheiden groei in de Verenigde Staten en nieuwe kapitaalinjecties). De voorkeur van de specialisten van Deutsche Bank gaat uit naar edele metalen (goud en zilver), die een goede bescherming vormen tegen de inflatierisico s op lange termijn. Het gele metaal kan ook voordeel halen uit de voortzetting van de goudaankopen door de centrale banken. De Braziliaanse real in de kijker Door de angst over een exit van Griekenland uit de eurozone en de onzekerheid die weegt op de economieën van Zuid-Europa (Spanje, Italië, Portugal en Griekenland) gaan beleggers op zoek naar mogelijkheden om hun portefeuille te diversifiëren in andere munten dan de euro. De zogenaamde sterke munten, zoals de dollar (USD), de yen (JPY) en het Britse pond (GBP), staan al op heel hoge niveaus. De Zwitserse frank (CHF), die het slachtoffer is van zijn succes als vluchtmunt, wordt voortaan geplafonneerd (tegen een wisselkoers van 1 euro voor 1,20 CHF) door de Zwitserse Nationale Bank. In deze context kunnen andere opkomende munten zoals de Braziliaanse real interessant zijn. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat Brazilië zijn monetair beleid strikt onder controle houdt. Het land kan de koers van zijn munt dus naar eigen goeddunken beïnvloeden. Elf jaar na het ontstaan van het letterwoord BRIC (Brazilië, Rusland, India, China) mag Brazilië trots zijn op de weg die het land afgelegd heeft in de schaduw van reus China. Zo is Brazilië er niet alleen in geslaagd een economisch ontwikkelingsniveau aan te houden, maar heeft het ook voor een zekere politieke stabiliteit gezorgd, waardoor het levensniveau van de Brazilianen er geleidelijk aan op vooruitgaat. De democratie gaat er gepaard met welvaartsverdeling. Momenteel maakt de middenklasse meer dan de helft van de Braziliaanse bevolking uit, wat een stuk beter is dan de grote ongelijkheid die vastgesteld wordt in andere groeilanden. De economie van Brazilië wordt gekenmerkt door regelmatige interventies door de regering en de centrale bank. Tot nog toe is dit interventionisme lonend gebleken: ondanks de groeivertraging heeft het land in 2011 een recessie kunnen vermijden en lijkt het op de goede weg om in 2012 hetzelfde te doen. Zo heeft de centrale bank haar voornaamste overnight herfinancieringsrente (de SELIC-rente) meermaals verlaagd, namelijk van 12% midden 2011 tot 7,5% in augustus De Braziliaanse centrale bank heeft eind augustus echter aangekondigd dat haar versoepelingsbeleid ten einde loopt, terwijl de markten al anticipeerden op een 14

15 eventuele toekomstige verlaging in oktober. In dit opzicht lijkt het risico op een devaluatie van de real in de nabije toekomst beperkt. Volgens de specialisten van Deutsche Bank vertoont de Braziliaanse real een interessant stijgingspotentieel, rekening houdend met de regelmatige interventies van de centrale bank en de regering. Deze interventies zouden in de richting moeten gaan van een beleid op middellange en lange termijn dat privé-investeringen aanmoedigt. Directe investeringsstromen vanuit het buitenland, in combinatie met een aanhoudende opleving van de economie en de mogelijkheid op stijgende rentevoeten vanaf 2013, zouden het waarderingspotentieel van de real ten goede moeten komen. Toch mogen we niet uit het oog verliezen dat Brazilië sterk afhankelijk is van de wereldwijde economische situatie en in het bijzonder van de prestaties van China en Europa. Als uitvoerder van grondstoffen (ijzer en olie) is Brazilië blootgesteld aan een eventuele groeivertraging in deze regio s. Dit zou onvermijdelijk gevolgen hebben voor zijn bbp. Brazilië mag fier zijn op de weg die het land heeft afgelegd in de schaduw van reus China. Onze selectie compartimenten van beveks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen 4 : Aandelen Groeimarkten Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund Dividenden DWS Invest Top Dividend Obligaties 1 Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund Groeimarkten Pictet Emerging Local Currency Debt High Yield Robeco Capital Growth Funds Robeco High Yield Bonds Gemengde fondsen 5 Groeimarkten Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Private Invest Best Managers De technische gegevens van de in dit artikel vermelde compartimenten van beveks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen vindt u achteraan in dit magazine. Deze informatie vormt geen beleggingsonderzoek. De tekst werd niet opgesteld volgens de bepalingen ter bevordering van de onafhankelijkheid van het beleggingsonderzoek en is niet onderworpen aan enig verbod op het uitvoeren van verrichtingen voorafgaand aan de verspreiding van het beleggingsonderzoek. 1 Een obligatie is een verhandelbaar schuldinstrument dat een fractie vertegenwoordigt van een lening uitgegeven door een privéonderneming, een entiteit van de openbare sector of een buitenlandse staat. 2 Investment grade -effecten hebben een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poor s of het equivalent daarvan bij Moody's of Fitch. 3 Speculative grade -effecten hebben een rating van BBB- of lager bij Standard & Poor s of het equivalent daarvan bij Moody's of Fitch. 4 Met gemengde fondsen bedoelen we ICB s die beleggen in aandelen en obligaties. 5 De term fonds is de gemeenschappelijke benaming voor de Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB s). ICB s bestaan in de vorm van een beleggingsvennootschap (bevek, (vastgoed)bevak, privak) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds. De fondsen zijn onderhevig aan risico s. Ze kunnen zowel in waarde stijgen als dalen en mogelijk kunnen beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren. Voor meer informatie over deze producten verwijzen we naar de prospectussen, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente periodieke verslagen die u gratis kunt aanvragen bij Deutsche Bank Europe GmbH Bijkantoor België, op de website door te bellen naar onze specialisten op het nummer , of door een afspraak te maken in uw Financial Center. Deutsche Bank Europe GmbH Bijkantoor België ontvangt van de beheerder van de ICB een percentage van zijn beheersvergoeding in de vorm van retrocessies. 15

16 Actualiteit Sparen Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? e Belgen blijven kampioenen in alle spaarcategorieën. e Nochtans staan de rentevoeten onder druk. e Meer dan ooit dient u rekening te houden met de kosten om uw reële rendement te berekenen. De rente op spaarrekeningen blijft historisch laag en toch sparen Belgen meer dan ooit: zo hebben we met zijn allen niet minder dan 229 miljard euro op onze spaarboekjes staan. En ook al bieden sommige banken iets hogere rentevoeten, het verschil blijft miniem. In deze periode van lage rentevoeten dient u om te berekenen wat uw spaargeld werkelijk opbrengt, meer dan ooit rekening te houden met de kosten die uw bank u aanrekent voor het dagelijks beheer. De hoge kosten (rekeningen, kaarten, afhalingen, enz.) wegen immers zwaar door bij de berekening van uw nettorendement, vooral wanneer de geboden rente erg magertjes is. In mei van dit jaar voerde een belangrijke consumentenorganisatie een enquête uit rond bankkosten in België. De resultaten toonden aan dat een zichtrekening tot 200 of zelfs 300 euro per jaar kan kosten. Maak zelf de vergelijking. Als u euro hebt staan op uw spaarrekening, met een basisrente van 1% per jaar en een getrouwheidspremie van 1,25% per jaar, dan zou u zonder bankkosten 112,50 euro aan rente ontvangen. Op een rekening met een basisrente van 1% per jaar en een getrouwheidspremie van 1,5% per jaar én jaarlijkse bankkosten van 60 euro ontvangt u nog slechts 65 euro per jaar. Conclusie: de bank die de hoogste rente aanbiedt is niet altijd die die u het meeste oplevert! Wat zou euro op een spaarrekening u na 1 jaar opbrengen? Basisrente: 1% per jaar Getrouwheidspremie: 1,25% per jaar Beheerskosten: 0 112,5 65 Basisrente: 1% per jaar Getrouwheidspremie: 1,50% per jaar Beheerskosten: 60 Een hoge rente, een gratis rekening of beide? Bij Deutsche Bank kunt u al 5 jaar terecht voor het beste aanbod op de markt voor uw dagelijks bankieren. Met uw DB rekening maakte u de juiste keuze: u ontvangt gratis een online zichtrekening, betaal - en kredietkaarten en een beveiligde toegang tot uw bank. 82% van de spaarders bereikte reeds zijn doel Deze zomer hielden wij een online peiling rond het thema sparen. Er werden twee heel eenvoudige vragen gesteld: over welk bedrag wenst u op elk moment te kunnen beschikken en hoeveel spaarde u al? Meer dan respondenten namen deel aan deze mini-enquête. Resultaat: 82% van de deelnemers bereikte reeds zijn spaardoelstelling. Waarom dan niet mikken op een hoger rendement voor het deel van uw geld dat u op langere termijn kunt missen? Op de volgende pagina s vindt u een greep uit de verschillende beleggingsoplossingen. 16

17 ECB: historisch lage rente Op 5 juli voerde de Europese Centrale Bank (ECB) een nieuwe verlaging door van haar richtinggevende rente: van 1% naar 0,75%. Daarmee is een historisch bodemniveau bereikt. De ECB hoopt hiermee de economische machine aan te zwengelen door meer geld te laten circuleren in de eurozone. Tal van specialisten zijn het erover eens dat er tegen het einde van het jaar nog een verlaging tot 0,25% zit aan te komen. En aangezien de rendementen op spaarrekeningen in belangrijke mate afhangen van de door de ECB gehanteerde rente, valt er in de nabije toekomst geen kentering te verwachten. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Evolutie van de richtinggevende rente van de ECB sinds /08/00 1/08/01 1/08/02 1/08/03 1/08/04 1/08/05 1/08/06 1/08/07 1/08/08 1/08/09 1/08/10 1/08/11 1/08/12 Inflatie trekt opnieuw aan In België bedroeg de inflatie afgelopen augustus 2,86% op 12 maanden. Geen enkele bank op de Belgische markt is in staat om een rentevoet aan te bieden die een dergelijk inflatiepeil dekt. Reden te meer dus om uw spaargeld te diversifiëren 229 miljard euro Volgens de gepubliceerde cijfers van eind juni beschikken Belgen over meer dan 229 miljard euro op hun spaarboekjes. De Nationale Bank van België (NBB) voegt hieraan toe dat Belgen tussen half 2007 en half 2012 meer dan 120 miljard euro spaarden. Uit een gepubliceerde studie van eind augustus blijkt dat Belgen voor alle actiefklassen samen (spaarrekeningen en beleggingen) jaarlijks over een spaarreserve beschikken van ongeveer 20 miljard euro. Meer weten? e Bel onze specialisten van Tele-Invest op het nummer e Maak een afspraak in uw Financial Center op het nummer e Ga naar onze website 17

18 Actualiteit Markten Hoe gaat u om met volatiele markten? Stefaan en Caroline: actieve spaarders Stefaan en Caroline, beide 42 jaar, zijn gehuwd en hebben twee kinderen (7 en 10 jaar). Samen kochten ze 5 jaar geleden een huis, waarvoor ze een hypotheeklening aangingen. Die moeten ze nog 15 jaar lang terugbetalen. Hun beroepssituatie laat hen toe om 250 euro per maand te sparen. Ze zetten dit bedrag op een spaarboekje, waarop al euro staat. Beide hebben ze een pensioenspaarverzekering van het type Tak 21. Hun doelstellingen: 1. Een spaarkapitaal opbouwen voor hun kinderen. 2. Over voldoende spaarreserve beschikken om het hoofd te bieden aan eventuele onvoorziene uitgaven. 3. Voor aanvullende inkomsten zorgen na hun pensionering. 4. Over een kapitaal beschikken waarmee ze de aankoop van een appartement aan zee kunnen realiseren wanneer hun huis afbetaald is. De risico s: Het huidige rendement op spaargeld dekt nauwelijks de inflatie. Op middellange termijn dreigt hun nettospaarvermogen af te kalven. De mogelijkheden: Stefaan en Caroline zouden het spaarbedrag moeten berekenen dat ze op korte termijn echt nodig hebben om het hoofd te bieden aan onvoorziene uitgaven. A priori kunnen we ervan uitgaan dat euro ruim voldoende is. De 250 euro die ze maandelijks sparen, zou belegd kunnen worden in meerdere fondsen naar keuze, bijvoorbeeld via geprogrammeerde beleggingen. Vanaf 100 euro per maand kunnen ze zo een financiële reserve opbouwen met uitzicht op een hoger rendement dan dat van een klassiek bankproduct. Afhankelijk van hun beleggingshorizon en hun risicoprofiel kunnen ze opteren voor min of meer defensieve fondsen. Flexibele gemengde fondsen bijvoorbeeld bieden het voordeel dat ze zich aanpassen aan marktomstandigheden om te profiteren van stijgingen, terwijl ze zich indekken in periodes van terugvallende markten (zie onze fondsenselectie op pagina 15). Als ze over een bijkomende bescherming wensen te beschikken, dan kunnen Stefaan en Caroline opteren voor een gestructureerde schuldtitel, waarvan het rendement afhangt van de prestatie van flexibele gemengde fondsen. In dit geval kunnen ze genieten van een eventuele stijging van deze fondsen en hebben ze op de eindvervaldag recht op de terugbetaling van het ingebrachte kapitaal door de uitgever. Als verlies van koopkracht een bekommernis zou zijn voor Stefaan en Caroline, dan bieden andere beleggingsproducten een rendement waarvan de onderliggende waarde gelinkt is aan de inflatie. Meer weten? Bel onze specialisten van Tele-Invest op het nummer Maak een afspraak in uw Financial Center op het nummer Bezoek onze website 18

19 e De onzekerheid op de markten houdt aan. e Wat zijn de risico s en de opportuniteiten voor uw portefeuille? e Wij bedachten enkele scenario s. Anne: pensioen voorbereiden Anne (53 jaar) is apothekeres en bouwde een vermogen op van ongeveer euro. Ze plaatste euro op haar spaarrekening. De rest is verdeeld over verschillende beleggingen: euro in aandelen van Belgische ondernemingen, euro in ondernemingsobligaties in euro, euro in staatsleningen (waarvan de helft in euro, de andere helft in lokale munten). Ze belegde ook euro in gediversifieerde fondsen: groeilanden, Europese aandelen, goud, High Yield obligaties en nieuwe energieën. Haar doelstellingen: 1. Aanvullende inkomsten tegen haar pensioen over 10 jaar. 2. Een optimale overdracht van het opgebouwde vermogen aan haar kinderen. De risico s: Anne heeft het druk op professioneel vlak. Daardoor heeft ze misschien niet de gelegenheid om de evolutie van haar beleggingen op de voet te volgen. Gezien de verdeling van haar portefeuille zou een professionele begeleiding ook wenselijk zijn. Meer informatie over DB Personal? Ontdek onze Personal Banking diensten op dbpersonal of bel ons op het nummer De mogelijkheden: Door te opteren voor DB Personal kan Anne een betere kijk krijgen op haar tegoeden. Haar portefeuille zal dan georganiseerd zijn rond drie sleuteldoelstellingen: liquiditeit, bescherming en groei. Dankzij de DB Personal benadering is Anne verzekerd van een nieuwe financiële service. Die biedt alle instrumenten voor de opvolging van haar portefeuille in functie van haar doelstellingen en de risico s waaraan ze blootgesteld is. Met de hulp van een DB Personal adviseur kan Anne haar doelstellingen bepalen en op basis daarvan haar portefeuille structureren. Ongunstige marktomstandigheden kunnen de situatie van bepaalde uitgevers verslechteren, en dus het risico verhogen dat aan deze beleggingen verbonden is. Als DB Personalcliënt zal ze via verschillende kanalen geïnformeerd worden over dergelijke evoluties. De DB Personal-benadering kan daarnaast een toegevoegde waarde betekenen voor het aanbod van Deutsche Bank, omdat ze zich toespitst op de door Anne geformuleerde doelstellingen. Kortom, als Anne haar behoeften nauwkeurig aflijnt, kan Deutsche Bank haar op de hoogte brengen telkens als er zich een ontwikkeling voordoet die nadelig is voor haar portefeuille. Specialisten kennen bovendien de informatie en producten die haar kunnen interesseren. Met de hulp van deze performante instrumenten en pertinente informatie, kan Anne met een gerust gemoed gaan werken, zonder zich al te veel te moeten bekommeren om haar portefeuille. Overigens kan het interessant zijn om bepaalde fondsen in haar portefeuille in detail te analyseren. Aangezien Deutsche Bank een open architectuur aanbiedt, is het mogelijk dat de uitgever van een bepaald fonds beter beantwoordt aan een beleggingsthema dan een fonds dat zich al in haar portefeuille bevindt. Ook hier kan Anne rekenen op haar persoonlijke adviseur, voor wie de tevredenheid van zijn cliënten de enige doelstelling is. Tot slot kan ze ook een beroep doen op de competenties van verschillende specialisten in financial planning. Aangezien elke situatie een andere benadering vergt, kan Deutsche Bank, met de kennis over Anne, een goede planning opstellen voor een optimale overdracht van haar vermogen aan haar kinderen. 19

20 Oplossingen Fondsen Kies vandaag voor de wereldspelers van morgen e De DB Best Advice-selectie 1 verwelkomt een nieuw partnerfonds 2 : Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund. e Zoals de naam zegt, is dit aandelenfonds gespecialiseerd in opkomende markten. e Het beschikt over 5 Morningstar-sterren 3. De komst van het door Aberdeen beheerde compartiment 'Emerging Markets Equity Fund' van de sicav naar Luxemburgs recht Aberdeen Global in het aanbod van Deutsche Bank (als verdeler) beantwoordt aan een vraag van bepaalde cliënten aan beheerders die de voorbije jaren hun expertise op de opkomende markten bewezen hebben. Het was dan ook een logische zaak dat het fonds Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund zijn intrede deed in de DB Best Advice-selectie. Dit fonds sleepte reeds tal van awards in de wacht, met name in de categorie Aandelen Emerging Markets in 2011 en 2012 bij de Funds Awards Morningstar, La Libre De Standaard 4. Bovendien bezit het 5 Morningstar-sterren en is het vandaag in Europa het best verkochte fonds in zijn categorie. Opkomende markten: enkele recordcijfers De groei die de meeste van de opkomende landen realiseren, trekt wereldwijd de aandacht van beleggers die op zoek zijn naar nieuwe beleggingsopportuniteiten. Ondersteund door een structureel hogere groei dan de ontwikkelde landen, hebben de opkomende landen een competitief voordeel op basis van hun reserves aan grondstoffen en hun goedkope arbeidskrachten. Zo is Brazilië bijvoorbeeld rijk aan landbouwgrondstoffen, aardmetalen en petroleum, is Rusland de grootste gasleverancier van Europa, beschikt India over een groot aantal informaticaexperts, is China het atelier van de wereld, is Indonesië gekend om zijn palmolie en toerisme, is Zuid-Afrika de goudleverancier van de planeet, enz. Al deze landen beschikken over troeven die opportuniteiten creëren voor de belegger die in staat is om ze op te sporen. En dat is precies de doelstelling van Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund dat sinds meer dan 10 jaar belegt in de opkomende landen. De opkomende landen bezitten een competitief voordeel op basis van hun reserves aan grondstoffen en hun goedkope arbeidskrachten. 20

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar.

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar. # 1 Welke zekerheden zijn er in 2012? WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank Ontdek de spaarrekeningen van het jaar Focus op uw spaargeld 2 Edito Geslaagde vergelijking 3 OOK IN 2012 HET

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen?

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Analyses 06 Drie specialisten bundelen hun krachten Christophe Van Canneyt - Frank Vranken - Danny Wittenberg Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Cardio 3: een zaak van

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2014

The Merit Capital Investor Januari 2014 The Merit Capital Investor Januari 2014 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fonds in de kijker 2014 : Het jaar van de waarheid Traditiegetrouw brengen we bij de jaarwende onze terugblik op het voorbije

Nadere informatie

Marktvooruitzichten De tol van het tijdverlies

Marktvooruitzichten De tol van het tijdverlies Oktober 2011 Marktvooruitzichten Inhoud Marktvooruitzichten: de tol van het tijdverlies... 2 Kunnen we dit een bazooka noemen?...3 Het venijn zit in de details...4 Het juiste evenwicht vinden tussen crediteuren

Nadere informatie

3. Commentaar bij de financiële crisis

3. Commentaar bij de financiële crisis 3 DE CONJUNCTUURBAROMETER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3. Commentaar bij de financiële crisis 3.1 Interpretatie van de financiële crisis Een voorspoedig decennium waarachter stijgende wanverhoudingen

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

OUTLINE. Neo-impressionisme. De aanzet naar de moderne schilderkunst. Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch:

OUTLINE. Neo-impressionisme. De aanzet naar de moderne schilderkunst. Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch: OUTLINE ING PRIVATE BANKING MAGAZINE DECEMBER 2013 Neo-impressionisme De aanzet naar de moderne schilderkunst Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch: Gesplitste aankoop vruchtgebruik/blote

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning. kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.com FSMA 48 166 A kmo-insider-januari 2013 53 panel Beleggen Wat zijn vandaag

Nadere informatie

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN Nooit eerder was beleggen zo laagdrempelig als nu. De drie belangrijke voordelen van online beleggen? De snelheid, het eenvoudige beheer en de geringe kosten die ermee gepaard

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Index. Achtergestelde obligatie

Index. Achtergestelde obligatie www.kbc.be Index Index A A pari Aandeel Aandeelhouder Aandeelrendement Aandelenanalyse Aandelenfonds Aandelenindex Achtergestelde obligatie Actief beleggen Actief handelen Activaspreiding Actuarieel rendement

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie