Docentprofessionalisering in het hoger (medisch) onderwijs in beweging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docentprofessionalisering in het hoger (medisch) onderwijs in beweging"

Transcriptie

1 Docentprofessionalisering in het hoger (medisch) onderwijs in beweging Ineke Molenaar

2 NRC-Handelsblad, 8 maart 2010

3 UK, 20 januari 2005 NRC-Handelsblad, 25 januari 2005 NRC-Handelsblad, 6 januari 2008

4

5 De invoering van de basiskwalifcatie onderwijs voor docenten in het universitair onderwijs is een noodzakelijke stap om onderwijs een prominentere plaats te geven aan de universiteit. Stelling 7

6 Overzicht Kenmerken BKO Kwaliteitszorg BKO-opleidingen Specifieke positie medische opleidingen NVMO-werkgroep Docentprofessionalisering Docentprofessionalisering en personeelsbeleid

7 Kenmerken BKO uniformiteit waar dat kan en ruimte voor differentiatie en profilering waar dat wenselijk is Inhoud toetsing proces

8 Kenmerken BKO: inhoud Beschreven in termen van gedrag In overeenstemming met internationale standaarden voor academische docenten Afgeleid uit de beroepspraktijk uitvoering ontwikkeling toetsing evaluatie van onderwijs begeleiding van studenten organisatie Bijdragen aan de ontwikkeling van het eigen vakgebied

9 Niet-klinisch docent geneeskunde Mijn theoretische kennis is vergroot, maar ik ben ook in staat gebleken om die theorie om te zetten in veranderingen in mijn dagelijkse leven als docent, zowel bij het geven van colleges, het begeleiden van studenten en promovendi, als bij het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal.

10 Kenmerken BKO: toetsing Alle resultaatgebieden worden getoetst Toetscriteria zijn beschreven Vastgelegd is hoe substantieel de ervaring van docenten op deze resultaatgebieden moet zijn. Reflectie op het eigen professioneel handelen De toetsprocedure is beschreven Deskundigheid toetscommissie is beschreven Zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en objectiviteit zijn gewaarborgd

11 a) Reflectie b) c) d)

12 Kenmerken BKO: proces Inhoud, omvang en vorm van ontwikkeltrajecten van docenten (zoals cursussen, coaching; samenstelling portfolio) zijn afgeleid van de eisen waar docenten in de regeling BKO moeten voldoen In de ontwikkeltrajecten leren docenten de onderwijskundige kennis en actuele onderzoeksresultaten van dit domein toepassen De instelling faciliteert de professionele ontwikkeling van docenten tot het niveau van de BKO

13 Docent, apotheker De aangereikte modules en literatuur heb ik als een doktersroman gelezen en ik heb geprobeerd zoveel mogelijk in de praktijk toe te passen en uit te proberen.

14 Docent, tandarts Het grootste probleem bij het werken aan mijn portfolio was wel al het andere werk waar ik mee bezig ben en om mezelf te motiveren om het werk weer op te pakken. Ik voelde me dan ook regelmatig inspiratieloos.

15 Kwaliteitszorg BKO-opleidingen Pilot-audits van universitaire BKO-regelingen

16 Deelnemers Ontwikkeling 3 TU (via Sofokles project) Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit Implementatie (audit) idem + Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht

17 Auditkader De BKO is ingebed in (strategisch) personeelsbeleid en onderwijsbeleid De doelstellingen (eindkwalificaties) zijn helder en op het juiste niveau omschreven De toetsing vindt op een verantwoorde wijze plaats De verantwoordelijkheden zijn helder en worden in acht genomen De interne kwaliteitszorg van de BKO is in orde Verbetering staat voorop!

18 Hoewel docentprofessionalisering in het medisch domein een eigen benadering heeft, verschilt het niet wezenlijk van docentprofessionalisering in andere domeinen. Stelling 2

19 Klinisch docent Het was bovendien prettig met een breed samengestelde groep wat betreft disciplines, maar allen geinteresseerd in de docentenrol, van gedachten te kunnen wisselen en te trainen.

20 Specifieke kenmerken Medisch opleidingscontinuüm Basisopleiding 6 jaar, vervolgopleiding 3 jaar Veel docenten met ook patiëntenzorgtaken Onderwijs in klinische context en veelal probleem gestuurd Min-Leliveld,. medical teachers consider it important that in the design of instructional development attention is paid to the context in which they teach

21 Hoe staat het met uw competenties? Toetsing Docent Evaluatie Een raamplan voor docentcompetenties binnen het medisch opleidingscontinuüm Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, oktober 2009 Vol. 28, nr. 5, p Begeleiding Ontwikkeling Uitvoering Organisatie docentprofessionalisering. al op weg naar een Onderwijs Kwalificatie?

22 BKO in de UMCs Uit een enquete vanuit de NVMOwerkgroep Docentprofessionalisering (n=10)

23 Deelnemers Amsterdam, AMC/UvA Amsterdam, VUmc Groningen, UMCG Leiden, LUMC Maastricht, AZM Nijmegen, UMC St Radboud Rotterdam, Erasmus MC Utrecht, UMC Utrecht, Diergeneeskunde UGent, Fac Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Met ondersteuning van Tobias Boerboom, UU Diergeneeskunde

24 Inventarisatie UMC s najaar voorjaar 2011 A B C D E Sinds hoeveel jaar is de BKO in uw instelling ingevoerd? Hoeveel docenten hebben een BKO behaald? Hoeveel docenten zitten er in een BKO traject? Hoeveel docenten hebben een verkort BKO traject aangevraagd? Hoeveel docenten hebben een verkort BKO traject doorlopen?

25 Voor wie is het behalen van een BKO verplicht m.b.t. nieuwe aanstellingen/promoties? (n=8) Voor aanstelling/bevordering tot UHD 5 Voor aanstelling/bevordering tot UD 4 Voor iedereen die wordt aangesteld voor een onderwijstaak 3 Voor nieuw aangestelde UMC stafleden (academici) 3 Voor aanstelling/bevordering tot UHD onderwijs 3 Voor aanstelling/bevordering tot hoogleraar 3 Voor aanstelling/bevordering tot hoogleraar onderwijs 2 Voor andere nieuw aangestelde UMC medewerkers met een onderwijstaak 2 Voor AIOS (DGK: SIO's) 0 Voor nieuw aangestelde stafleden affiliatieziekenhuizen 0 Voor andere nieuw aangestelde medewerkers affiliatieziekenhuizen met 0 een onderwijstaak Overige: 0,5 dag/week; 50 uur of meer contactonderwijs per jaar; > 320 uur/jr en hoogleraren; voor alle centrale onderwijsfuncties kwalilficatieniveau vast gelegd.

26 Vrijstelling voor ervaren docenten? (n=7) Ja* Nee Worden medewerkers met een aantoonbaar aantal jaren onderwijservaring vrijgesteld van de BKO verplichting? 2 5 Worden medewerkers met een bepaalde leeftijd vrijgesteld van de BKO verplichting? 1 6 Kunnen medewerkers op een andere manier hun onderwijscompetenties aantonen en daarmee vrijgesteld worden van een BKO verplichting? Worden medewerkers met een bepaalde andere onderwijsbevoegdheid (niet BKO) vrijgesteld van de BKO verplichting? * Alle met bepaalde voorwaarden

27 Voor welke reeds aangestelde groepen van medewerkers is het alsnog halen van een BKO verplicht? (n=7) Voor iedereen - werkzaam in het UMC - die onderwijs geeft aan geneeskunde studenten, incl. klinische fase Voor iedereen - werkzaam in het UMC - die onderwijs geeft aan geneeskunde studenten, met uitzondering van de klinische fase Voor iedereen - werkzaam buiten het UMC - die onderwijs geeft aan geneeskunde studenten, met uitzondering van de klinische fase Voor iedereen - werkzaam buiten het UMC - die onderwijs geeft aan geneeskunde studenten, incl. klinische fase Anders 5

28 Welke onderdelen bevat het opleidingstraject? (n=8) Verzamelen feedback, reflectie daarop en zelfreflectie 7 Opbouwen portfolio als leermiddel 7 Cursussen 6 Werken in de praktijk 6 Coaching/begeleidingstraject 6 Intervisie 3 Wat is de omvang van het opleidingstraject en over hoeveel jaar is het gespreid? (n=6) <200 uur 4 < 1 jaar uur 2 1 jaar 1 > 300 uur 0 2 jaar 4 > 2 jaar 0

29 Is er een competentieprofiel (eindtermen) vastgesteld voor de BKO? (n=8) Ja, gebaseerd op de competenties beschreven door de NVMO werkgroep Docentprofessionalisering 2 Ja, zelf ontwikkeld 2 Nee 1 Ja, gebaseerd op DOCES 0 Anders, namelijk: aangepaste versie van DOCES criteria / competenties als concept van de UU gebaseerd op het profiel van de UvA. 3

30 Is er een competentieprofiel (eindtermen) vastgesteld voor de BKO? (n=8) Ja 7 Nee 1

31 Formatief Toetsing (n=7) Summatief Portfolio 7 Portfolio 7 Observaties door de organisatie 6 Observaties door collega s 6 Observaties door studenten 6 Beoordelingsgesprekken 3 Anders: video s alles mag NIET!!! beoordeling pas aan het eind van een traject, zonder tussentijdse feedback PvB Moet de keuze van het opgenomen materiaal in het portfolio worden verantwoord? Moet bij het opgenomen materiaal in het portfolio een persoonlijke reflectie worden geschreven? ja nee deels

32 Portfolio beoordelingscommissie (n=7) Vaste samensteling (1), varieert per docent (2), variaties (4) Senior uit de onderwijswerkomgeving van de betreffende docent 3 Docentprofessionaliseerder 2 Trajectbegeleider van de betreffende docent 2 Trajectbegeleider niet betrokken bij betreffende docent 2 Student (facultatief) 2 Leidinggevende van betreffende docent 0

33 Portfolio beoordelingscommissie (n=7) Vaste samensteling (1), varieert per docent (2), variaties (4) ad hoc, na beoordeling portfolio door coördinator docentprofessionalisering stuurgroep Docentprofessionaliteit (16 leden). Voorzitter en secretaris kiezen per aanvraag twee beoordelaars. er is nu een beoordelingscie. van 6 personen, per beoordeling gaan 2 personen uit deze cie. aan de slag. Daarnaast beoordeelt ook de BKO coördinator Vaste samenstelling naar functies uit beperkte pool van personen Senior uit de onderwijswerkomgeving van de betreffende docent 3 Docentprofessionaliseerder 2 Trajectbegeleider van de betreffende docent 2 Trajectbegeleider niet betrokken bij betreffende docent 2 Student (facultatief) 2 Leidinggevende van betreffende docent 0

34 Criteria (n=7) Er wordt getoetst aan beschreven eindtermen (competenties) 7 Er wordt gekeken naar de kwaliteit van het portfoliomateriaal 6 Er wordt gekeken naar de representativiteit van portfoliomateriaal 4 Er wordt administratief getoetst (volledigheid etc.) 3 Er zijn geen criteria 0 Anders, namelijk: authenticiteit: is het materiaal van de betreffende BKO-docent niveau van reflectie / volledigheid van reflectie Format (n=7) Checklist 3 Scorelijst 1 Format zonder scores 1 Globaal zonder format 1 Anders, namelijk: Een beoordelingslijst waarbij alle afzonderlijke competenties met een -, -/+ of + worden beoordeeld. Voor nu dienen alle competenties met een + beoordeeld te zijn.

35 In welke vorm wordt de eindbeoordeling gegeven? (n=7) Met een schriftelijk verslag 5 Met een voldoende/onvoldoende of variant daarop 1 Met een kwalificatie (b.v. matig, goed, uitstekend) 1 Met een schoolcijfer 0 Wordt bij de eindbeoordeling een advies voor onderhouds- of vervolgtraject gegeven? (n=7) Ja: 4 Nee: 3 Indien nodig Alleen toekenning of niet. Bij geen toekenning wel begeleidend schrijven met aangegeven hiaten in bewijsvoering Advies is informeel, maar wordt tegenwoordig steeds meer besproken in een eindgesprek met BKO docent

36 Niet klinisch docent geneeskunde Na dit BKO-traject houdt mijn ontwikkeling als docent natuurlijk niet op. Ik ben erg blij met de zaken die ik geleerd heb en/of bevestigd heb gekregen tijdens de afgelopen periode. Per competentie heb ik in mijn portfolio aangegeven wat ik wil meenemen voor mijn verdere ontwikkeling.

37 Bestaat er een vorm van kwaliteitscontrole van de portfoliobeoordelingen? (n=6) Ja, op de volgende wijze: Twee onafhankelijke beoordelingen, gecheckt door voorzitter en secretaris. Zeer marginaal, door de structurele inbreng van medewerker 'docentprofessionalisering FD' in iedere toetsingscommissie Centrale toetsingscommissie op Universitair niveau Centrum Nascholing Amsterdam is tevens beoordelaar van het dossier. Zij bewaken de kwaliteit en geven het certificaat samen met het AMC uit. Nee 1 Worden BKO-certificaten van andere universiteiten erkend? (n=7) Nee 0 Ja, zonder meer 2 Ja, na toetsing (van b.v. portfolio) 2 Anders, namelijk: In principe wel, maar portfolio worden wel eerst bekeken. Ja, bepaald is wat een landelijke BKO waard is in relatie tot de eigen kwalificatiestructuur. Geen idee, ik verwacht: ja, na toetsing. We hebben deze situatie nog niet gehad. 5 3

38 Docentprofessionalisering en personeelsbeleid

39 Is er een controlesysteem dat controleert of de docenten die verplicht zijn tot het behalen van de BKO dit ook daadwerkelijk gedaan hebben? (n=7) Nee 3 Ja, vanuit de docentprofessionaliserinsgsinstantie 1 Ja, vanuit personeelszaken van faculteit 1 Ja, vanuit personeelszaken van universiteit 0 Ja, vanuit personeelszaken van UMC 0 Anders, namelijk Nog niet. Wel registratie deelname aan de diverse scholingsactiviteiten Onderwijsprestatieafspraken van de onderwijsdirecteuren met de afdelingen 2

40 Krijgen docenten die een BKO behaald hebben hiervoor een beloning? (n=7) Nee (op evt. een certificaat na) 6 Ja, een eenmalige financiële bonus 0 Ja, een structurele financiële bonus 0 Anders, namelijk: Nee, is voorwaarde voor functies in het onderwijs. Ja, indien start BKO traject lag voor

41 Wat gebeurt er met docenten die in gebreke blijven bij het behalen van de verplichte BKO? (n=7) Zij merken hier niets van 2 Zij worden hiertoe een aantal maal aangemaand 2 Zij worden ontheven van hun onderwijstaken 1 Zij kunnen geen vaste aanstelling krijgen 1 Zij worden niet bevorderd 1 Zij kunnen hun vaste aanstelling verliezen 0 Zij worden ontheven van hun onderwijstaken en verliezen daarmee een deel van hun aanstelling 0 Anders, namelijk: Daar wordt nu nog niets mee gedaan (4) Hangt van de vakgroep af Op termijn zullen de onderwijsprestatieafspraken als hard geldend worden ingezet. Geen kwalificatie betekent geen docentschap, betekent geen vergoeding voor een docent. Zou via jaargesprekken aan de orde moeten komen 7

42 Slotopmerkingen Docentprofessionalisering in het hoger (medisch) onderwijs is in beweging, maar niet alle instellingen bewegen even snel. Er is aandacht voor kwaliteitszorg op lokaal en landelijk niveau Ontwikkeling en toetsing lijken verder te zijn dan implementatie en HRM-beleid Begin er vroeg mee.

43 De eed van de docent

44

45 De inhoud van het portfolio Onderwijs CV 100,0% 7 Zelf-evaluatie, sterkte-zwakte analyse 85,7% 6 Schriftelijke producten, zoals ontwikkeld onderwijsmateriaal 85,7% 6 Ontwikkeld toetsmateriaal 85,7% 6 Van anderen ontvangen feedback (met reactie daarop) 85,7% 6 CV 71,4% 5 Reflectieverslag/reflectiecyclus 71,4% 5 Persoonlijke profielschets met daarin visie op onderwijs 57,1% 4 Resultaten van niet zelf ontwikkelde evaluaties 57,1% 4 Video-opnames van gegeven onderwijs 42,9% 3 Aan anderen gegeven feedback 42,9% 3 Zelf ontwikkelde evaluaties 28,6% 2 Audio-opnames van gegeven onderwijs 14,3% 1 Overige (geef nadere toelichting): 5 Overige (geef nadere toelichting): 1. verantwoording naar de criteria 2. of zelf ontwikkelde evaluaties of evaluaties vanuit de organisatie. hoeft niet beide. Daarnaast moet in portfolio: beschrijving organisatie onderwijs, observatieverslag van onderwijs 3. In het portfolio zijn minimaal opgenomen: een overzicht van de eigen onderwijsactiviteiten (onderwijs CV, binnenkort komt hier ook een voorbeeld van een ingevuld onderwijs CV te staan). een ingevuld Zelfreflectie-instrument (ZRI) plus het bijbehorende reflectieverslag met plan van aanpak, bewijsmateriaal voor wat goed is volgens ingevulde ZRI, en voor waar aan is gewerkt tijdens het traject naar de onderwijskwalificatie. Het bewijs hiervoor kan zijn: voorbeelden van eigen producten evaluaties/ feedback van studenten feedback van collega s (is ook beoordeling onderwijsleidinggevende)

46 NVMO-werkgroep Docentprofessionalisering Ineke Molenaar, UMCG (voorzitter) Akkelien Bergsma, AMC Peter van Beukelen, UU, diergeneeskunde Rik Engbers, UMC St Radboud Tom Fick, chirurg (n.p.), UMC Utrecht Willem de Grave, UMC Maastricht Anita Jacobs, VUmc Desirée Mansvelder, LUMC Anneke Zanting, Erasmus MC Alies Zijlstra, ACTA Anselme Derese, Universiteit Gent

47 Wat gebeurt er als het portfolio met een onvoldoende wordt beoordeeld? Er wordt een reparatie-opdracht gedefinieerd 4 Er wordt een niet verder gespecificeerde herkansing geboden 2 Er kan een bezwaarprocedure worden gestart 2 Anders, namelijk: kandidaat krijgt goede en verbterpunten te horen en gaat daar mee aan de slag. Dit is nog niet gebeurd. Het zal een reparatie-opdracht worden. niet erg gespecificeerd, er wordt aangegeven dat bewijsvoering ontbreekt, voor verschillende onderdelen. Normaal gesproken wordt een aanvullend traject gedefinieerd. Alleen indien de BKO docent dit weigert, komt de bezwaarprocedure in beeld

48 Voor welke reeds aangestelde groepen van medewerkers is het alsnog halen van een BKO verplicht? (n=7) Voor iedereen - werkzaam in het UMC - die onderwijs geeft aan geneeskunde studenten, incl. klinische fase Voor iedereen - werkzaam in het UMC - die onderwijs geeft aan geneeskunde studenten, met uitzondering van de klinische fase Voor iedereen - werkzaam buiten het UMC - die onderwijs geeft aan geneeskunde studenten, met uitzondering van de klinische fase Voor iedereen - werkzaam buiten het UMC - die onderwijs geeft aan geneeskunde studenten, incl. klinische fase Anders, namelijk afhankelijk per vakgroep voor iedereen - werkzaam in het UMC - die 50 uur per jaar of meer ingeroosterd onderwijs verzorgt exclusief voorbereiding, inclusief klinische fase Voor de groep die op basis van de overgangsregeling een startkwalificatie toegewezen heeft gekregen, maar die voor hun functie een hogere onderwijskwalificatie nodig hebben. Iedereen die onderwijs geeft aan DGK studenten, maar wel indien sprake is van (uitzicht op) vaste aanstelling het behalen van een BKO voor zittende medewerkers wordt gestimuleerd, bij een omvangrijke onderwijstaak (>320 u/jr) of op terrein van opleiden van AIOS

Handleiding Onderwijskwalificaties Radboudumc

Handleiding Onderwijskwalificaties Radboudumc Handleiding Onderwijskwalificaties Radboudumc Handleiding Onderwijskwalificaties Deze handleiding Onderwijskwalificaties is bedoeld voor docenten die interesse hebben in het behalen van een onderwijskwalificatie

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

NVMO-werkgroep Docentprofessionalisering

NVMO-werkgroep Docentprofessionalisering NVMO werkgroep Docentprofessionalisering Projectplan NVMO-werkgroep Docentprofessionalisering aandachtsgebieden en prioriteiten voor de (nabije) toekomst Definitieve versie dd 11 maart 2013 Administratieve

Nadere informatie

Kiezen van werkvormen voor docentprofessionalisering:

Kiezen van werkvormen voor docentprofessionalisering: Kiezen van werkvormen voor docentprofessionalisering: evidence-based en nieuwe ontwikkelingen NVMO werkgroep docentprofessionalisering Programma Inzichten in gebruik en effect van methoden voor docentprofessionalisering

Nadere informatie

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) Achtergrondinformatie Binnen de Nederlandse universiteiten en universitaire medische centra is een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) ontwikkeld. Dit is een onderwijskwalificatie

Nadere informatie

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) Erasmus MC. Informatiebrochure voor Erasmus MC medewerkers met een onderwijstaak

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) Erasmus MC. Informatiebrochure voor Erasmus MC medewerkers met een onderwijstaak Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) Erasmus MC Informatiebrochure voor Erasmus MC medewerkers met een onderwijstaak Basiskwalificatie Onderwijs Erasmus MC Woord vooraf Het Erasmus MC wil haar studenten vanuit

Nadere informatie

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam Alice van de Vooren en Gerard Baars Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam Versterking onderwijscarriere EUR EUR-speerpunt:

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Nota. Docentprofessionalisering UMC St Radboud Nijmegen

Nota. Docentprofessionalisering UMC St Radboud Nijmegen Nota Docentprofessionalisering UMC St Radboud Nijmegen Versie: 2 november 2006 INHOUD 1. Inleiding... 2 2. Universitaire uitgangspunten toegepast in het UMC St Radboud... 2 3. Onderwijsrollen en kwalificatiestructuur...

Nadere informatie

De aios als supervisor:

De aios als supervisor: workshop De aios als supervisor: see one do one teach one Suzanne Wever Paetrick Netten Laima Nadery - Siddiqi Margriet Schneider Opzet Wat wilt u van ons? Wat willen wij van jullie: aios en opleiders?

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

Call for proposals. Teaching Fellow Programma 2017

Call for proposals. Teaching Fellow Programma 2017 Call for proposals Teaching Fellow Programma 2017 1 oktober 2016 1. Beschrijving van het Teaching Fellow programma 2. Richtlijnen voor aanvragen 3. Beoordelingsprocedure 1. Teaching Fellow Programma Inleiding

Nadere informatie

REGELING Avans Docentprofessionalisering BDB+

REGELING Avans Docentprofessionalisering BDB+ Diensteenheid Personeel & Organisatie Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg REGELING Avans Docentprofessionalisering BDB+ datum 10-11-2015 contactpersoon drs. M.M.C. Somers onderwerp Avans Docentprofessionalisering

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011)

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Concept voor eerste registerontwerp Registratie en her kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Remedial Teacher Autisme specialist Gedragsspecialist Intern

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Vragenlijst voor masterstudenten

Vragenlijst voor masterstudenten Vragenlijst voor masterstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

BEOORDELINGSCRITERIA VAN ONDERWIJSKWALIFICATIES Versie juli 2008

BEOORDELINGSCRITERIA VAN ONDERWIJSKWALIFICATIES Versie juli 2008 BEOORDELINGSCRITERIA VAN ONDERWIJSKWALIFICATIES Versie juli 2008 Toelichting Om te kunnen beoordelen of aan een docent een bepaalde onderwijskwalificatie (start, basis, uitgebreide of volledige kwalificatie)

Nadere informatie

FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS. Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep:

FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS. Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep: FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep: Beoogde totale duur promovendusaanstelling: jaar Het dienstverband als promovendus bestaat

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud

Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud met dank aan Christine Ruiter, NVKC bureau Kenmerken competentie gebaseerd door de kcio

Nadere informatie

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Vragenlijst voor docenten/opleiders Intro Doel van deze vragenlijst is informatie te verzamelen over het gebruik

Nadere informatie

Vragenlijst voor minorstudenten

Vragenlijst voor minorstudenten Vragenlijst voor minorstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

Universitair kader Kwalificactiesystematiek voor wetenschappelijk medewerkers van de Universiteit Utrecht. Versie 1.

Universitair kader Kwalificactiesystematiek voor wetenschappelijk medewerkers van de Universiteit Utrecht. Versie 1. Universitair kader Kwalificactiesystematiek voor wetenschappelijk medewerkers van de Universiteit Utrecht Versie 1.0, september 2009 Kwalificatiesystematiek voor wetenschappelijk medewerkers van de Universiteit

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Introductie Dit is de checklist voor de aios en opleider om halverwege de periode samen te bespreken hoe het opleiden gaat.

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 1 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica januari 2007 Kruislaan 404 1098 SM Amsterdam Nadere invulling Benoemings- en Bevorderingseisen Wetenschappelijk Personeel Inleiding Vanaf 1

Nadere informatie

Dé toets bestaat niet

Dé toets bestaat niet Dé toets bestaat niet Over functioneel toetsen voor beter onderwijs Willibrord Huisman, Afdeling Onderwijsondersteuning Marc Vorstenbosch, Fac. Medische Wetenschappen, Afd. Anatomie Onderwijsdag Radboud

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34306 10 december 2013 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2013, 2013-0000167945,

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie Versie definitief Instituut Archimedes Datum 20 mei 2015 Hogeschool Utrecht Bronvermelding

Nadere informatie

Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015

Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015 Assessoren beleid hernieuwd beleid per 2015 Assessoren beleid Doel Hernieuwing Opzet Portfolio Bevoegd en bekwaam Kwaliteitscontrole Uren en kosten Rollen en verantwoordelijkheden Traject Doel Recht doen

Nadere informatie

Intake individueel traject Basiskwalificatie onderwijs (BKO)

Intake individueel traject Basiskwalificatie onderwijs (BKO) Intake individueel traject Basiskwalificatie onderwijs (BKO) Dit document begint met een beschrijving van de procedure van het individuele traject gericht op het behalen van de Basiskwalificatie onderwijs

Nadere informatie

Tekst uit de studiegids

Tekst uit de studiegids Tekst uit de studiegids Portfolio Een portfolio is een dossier waarin u beschrijft wat u weet en wat u kunt, waaruit dat blijkt en hoe u zich verder gaat ontwikkelen. In het portfolio horende bij deze

Nadere informatie

Onderwijsregeling IV Professioneel Gedrag bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014

Onderwijsregeling IV Professioneel Gedrag bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Onderwijsregeling IV Professioneel Gedrag bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Toepassing van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Begeleiding en beoordeling van coassistenten in de klinische praktijk

Begeleiding en beoordeling van coassistenten in de klinische praktijk Begeleiding en beoordeling van coassistenten in de klinische praktijk S. Morsink 1,2 en D. Latifi 1,2 1. Masterstudent Geneeskunde, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 2. Landelijk Overleg CoAssistenten

Nadere informatie

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker.

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker. Docent Doel College van van Bestuur Ontwikkelen en verzorgen van toegewezen wetenschappelijke, uitgaande van het facultaire, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van de ten aanzien van kennis,

Nadere informatie

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inleiding In het laatste jaar van de opleiding staan de semi-arts stage/oudste co-schap en de wetenschappelijke stage op het programma. Tijdens de semi-arts

Nadere informatie

Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding

Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding Prof. dr. Lieve Van den Block Vakgroep Huisartsgeneeskunde Vakgroep Klinische Wetenschappen VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB) Centraal

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam

Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Werkend Leren in de Procestechniek Training en certificering assessoren Bevoegd en Bekwaam Certiforce 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding van dit voorstel 3 Aanleiding 3 2. Werkwijze 3 3. Procedure 5 A. Trainen

Nadere informatie

Onderwijskwalificaties

Onderwijskwalificaties Onderwijskwalificaties Handleiding voor docenten Directie Onderwijs en Opleidingen VOORAF Het UMC Utrecht kent als onderdeel van de Universiteit Utrecht al ruim 20 jaar een systeem van Onderwijskwalificaties

Nadere informatie

Checklist. Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012

Checklist. Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012 Checklist Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012 Bijlage 2 Checklisten Audit Sportkader 1.1.1. CHECKLISTEN AUDIT SPORTKADER Versie 1-9-2013 Naam audit : Naam auditor : Soort audit : Beoordeling aanwezigheid

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Checklist. Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012

Checklist. Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012 Checklist Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012 Bijlage 2 Checklisten Audit Sportkader 1.1.1. CHECKLISTEN AUDIT SPORTKADER Versie 1-9-2013 Naam audit : Naam auditor : Soort audit : Beoordeling aanwezigheid

Nadere informatie

Docentprofessionaliteit in het Nederlandse hoger onderwijs

Docentprofessionaliteit in het Nederlandse hoger onderwijs Docentprofessionaliteit in het Nederlandse hoger onderwijs Naar een professionele infrastructuur als voorwaarde voor studiesucces José van Alst Riekje de Jong Hanno van Keulen VSNU april 2009 Radboud Universiteit

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s)

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s) Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Studiejaar: 2017-2018 Voor studenten die: het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen Inhoudsopgave Inleiding Wat is EVC? EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. EVC is een instrument dat de werknemer / werkzoekende en belanghebbende organisatie in staat stelt om competenties

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen

REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen Op grond van het bepaalde in artikel 6.6 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever in overeenstemming met het Lokaal Overleg nadere

Nadere informatie

BKO verkort: een voorstel tot invoering

BKO verkort: een voorstel tot invoering BKO verkort: een voorstel tot invoering Inleiding Het advies van de Commissie Docentprofessionaliteit was gecentreerd rond het plan docenten 1 de mogelijkheid te bieden zich snel te kwalificeren voor de

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

BKO beoordelingscommissie (BKO-BC) van de FEB Faculteit Economie en Bedrijfskunde. update december 2012

BKO beoordelingscommissie (BKO-BC) van de FEB Faculteit Economie en Bedrijfskunde. update december 2012 BKO beoordelingscommissie (BKO-BC) van de FEB Faculteit Economie en Bedrijfskunde update december 2012 Inleiding Tussen faculteiten en het College van Bestuur is in het voorjaar van 2012 overeengekomen

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 3. INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR Versie 1.1 31.10.2016 INHOUD Inleiding... 3 Het examen... 3 Cesuur... 3 Afronding... 4 BIJLAGEN... 5 BIJLAGE 1a

Nadere informatie

V.8. REGELING PRIMAIRE EN VOORTGEZETTE NASCHOLING

V.8. REGELING PRIMAIRE EN VOORTGEZETTE NASCHOLING V.8. REGELING PRIMAIRE EN VOORTGEZETTE NASCHOLING ALGEMEEN Artikel 1. De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, gevestigd te Dordrecht, kent een regeling voor primaire en voortgezette nascholing,

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Studiejaar: 2015-2016 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar. Perspectief vanuit studenten Kitty Roseboom en Tjitske van Engelen

Dedicated Schakeljaar. Perspectief vanuit studenten Kitty Roseboom en Tjitske van Engelen Dedicated Schakeljaar Perspectief vanuit studenten Kitty Roseboom en Tjitske van Engelen Andere faculteiten Erasmus MC, Radboud UMC en LUMC 1 Masterstudenten solliciteren op een schakelplaats. Vrij

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) STENDEN HOGESCHOOL Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Toetsreglement Sport

Toetsreglement Sport Toetsreglement Sport Dit model is vastgesteld augustus 2013 en wordt erkend door het bestuur van de Nederlandse Boksbond. In dit model zijn wijzigingen d.d. 21-08-2009 doorgevoerd ten aanzien van de beroep-

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES

normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES normering voor de beoordeling van evc aanbieders BESCHRIJVING VAN DE GEHANTEERDE NORMERING EN DE WERKWIJZE VAN BEOORDELENDE ORGANISATIES VERSIE FEBRUARI 2007 Inhoudsopgave 1. Beoordeling van EVC aanbieders...3

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Van aanname tot bewijs!

Van aanname tot bewijs! Van aanname tot bewijs! Zo doen wij dat: professionaliseren Josée Bours, Koning Willem I College Maurice de Volder, Open Universiteit Antonette Sanders, KPC groep Verminderen vrijblijvendheid professionaliseren

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij:

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij: Dit portfolio is van Naam kandidaat: Werkzaam bij: INHOUDSOPGAVE PORTFOLIO 1. Doel en functie portfolio Deel 1 2. Persoonsgegevens portfoliobezitter 3. Overzicht van leerervaringen 4. Overzicht van werkervaringen

Nadere informatie

Commissie Professioneel Gedrag LUMC

Commissie Professioneel Gedrag LUMC LUMC LUMC oktober 2014 Pagina 1 van 7 Inleiding: Onder professioneel gedrag wordt verstaan: observeerbaar gedrag waarin de normen en waarden en beroepsspecifieke gedragsrichtlijnen van een beroepsgroep

Nadere informatie

De module in onderdelen Totaal 18 studiepunten = 504 uur.

De module in onderdelen Totaal 18 studiepunten = 504 uur. Module 1.04 Analyse en duiding van de horoscoop 1. Doelstelling 1.04 Analyse en duiding van de horoscoop Kerncompetentie Succescriteria Proces Resultaat De student is in staat de horoscoop op de juiste

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Handreiking Traineeship 1

Handreiking Traineeship 1 Handreiking Traineeship 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies de jonge akademie rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies samenvatting De afgelopen jaren hebben de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW),

Nadere informatie

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inleiding Veel coassistenten maken gebruik van de mogelijkheid om in het buitenland een deel van de master te doen, zoals de wetenschappelijke stage

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

MINIMUMNORMEN VOOR HET MAILVERKEER MET COACH

MINIMUMNORMEN VOOR HET MAILVERKEER MET COACH MINIMUMNORMEN VOOR HET MAILVERKEER MET COACH Aanvullend op het mailverkeer dat de cursist wellicht spontaan zal versturen, beschrijven we in dit document de mailprocedure die de cursist dient te volgen

Nadere informatie

Ontwikkelplan trainee 1

Ontwikkelplan trainee 1 1 Ontwikkelplan trainee 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Hertoets 4 1.1 Gekozen werk als basis voor de hertoets 4 1.2 Op

Nadere informatie

Commissie voordracht en Toetsing

Commissie voordracht en Toetsing Commissie voordracht en Toetsing Een kijkje in de keuken van de VRI Door: Hans Jenniskens RI, Voorzitter CVT MISSIE De VRI is in 1984 opgericht als Vereniging van Registerinformatici, met als doel die

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2015

Kootstra Talent Fellowship 2015 Kootstra Talent Fellowship 2015 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2015 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan!

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! EVC en EVP bieden impuls aan eigen ontwikkeling Door: Marijke Vromans Onlangs behaalden 25 medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ervaringscertificaat

Nadere informatie