AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie"

Transcriptie

1 AEGON Lijfrenterekening Productinformatie

2

3 Inhoudsopgave AEGON Lijfrenterekening 4 Belangrijke productkenmerken 4 Algemene productkenmerken 5 Wat is de AEGON Lijfrenterekening 5 Doelgroep 5 Voor wie geschikt 5 Financiële Bijsluiter 5 Specifieke productkenmerken 6 Rekeninghouder 6 Minimale aanvangsleeftijd 6 Maximale aanvangsleeftijd 6 Einddatum 6 Identificatie 7 Storten 7 Automatisch betalen 7 Opnemen 7 Opzegtermijn 7 Wijzigingen 7 Vormen van een lijfrentekapitaal 8 Mogelijkheden voor de klant 8 Sparen 8 Beleggen 8 VrijBeleggen 10 ProfielBeleggen 11 Beheren lijfrentekapitaal 12 Uitvoeren van de beleggingsorders 13 Dividendbeleid 13 Afbouwen beleggingsrisico 13 Fiscale spelregels 14 Lijfrenteregime 14 Overheveling van reeds gevormde lijfrentekapitalen 14 Kosten AEGON Lijfrenterekening 15 Alléén sparen 15 Beleggen 15 Informatie voor de klant 16 De rekening beheren 16 Rekeningoverzichten 16 Welkomstpakket 16 Belangrijke gebeurtenissen 17 Overlijden 17 Echtscheiding 17 Emigratie 17 Aankopen van een lijfrente 18 Aankopen lijfrente door de klant 18 Aankopen lijfrente in geval van overlijden klant 19 Begrenzing 20 Tips 21 3

4 AEGON Lijfrenterekening Met de informatie in deze brochure helpt u uw klant bij het maken van de juiste keuzes uit de mogelijkheden die de AEGON Lijfrenterekening biedt. Deze brochure is alleen bedoeld voor adviseurs die met AEGON samenwerken en die voldoen aan de eisen om de AEGON Lijfrenterekening te mogen verkopen. Belangrijke productkenmerken Betaalde stortingen zijn aftrekbaar als uw klant een pensioentekort heeft. Uw klant kan kiezen voor sparen, beleggen of voor een combinatie van beide. Uw klant kan 24 uur per dag zijn gegevens inzien en wijzigen via de beveiligde internetsite van AEGON. 4

5 Algemene productkenmerken Wat is de AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een geblokkeerde bankrekening waarop uw klant een lijfrentekapitaal vormt op de manier die bij hem past. Uw klant kan kiezen voor sparen, beleggen of voor een combinatie van sparen en beleggen. Dit vermogen mag uw klant alleen gebruiken om een lijfrente mee aan te kopen. Voor wie geschikt De AEGON Lijfrenterekening is geschikt voor klanten die: Een inkomensvoorziening willen opbouwen voor hun pensioen, als aanvulling op hun pensioen of als tijdelijke aanvulling op het pensioen. Naar verwachting over voldoende aftrekmogelijkheden beschikken om het benodigde lijfrentekapitaal in box 1 op te bouwen. Naar verwachting een substantieel lijfrentekapitaal kunnen opbouwen. Financiële Bijsluiter Voor dit product is een Financiële Bijsluiter beschikbaar. Deze Financiële Bijsluiter vindt u op 5

6 Specifieke productkenmerken Rekeninghouder De AEGON Lijfrenterekening kent altijd één rekeninghouder. Dit is de belastingplichtige die de lijfrentestortingen fiscaal mag aftrekken. Minimale aanvangsleeftijd De klant mag niet jonger zijn dan 18 jaar bij het openen van de AEGON Lijfrenterekening. Maximale aanvangsleeftijd De klant mag niet ouder zijn dan 64 jaar bij het openen van een AEGON Lijfrenterekening. Einddatum De AEGON Lijfrenterekening heeft geen vaste, standaard einddatum. Deze hoeft uw klant ook niet op te geven bij aanvang. Binnen de opgestelde regels kan de klant op ieder gewenst moment de opgebouwde waarde aanwenden voor het aankopen van een lijfrente/periodieke uitkering. Het is wel noodzakelijk dat deze aankoop uiterlijk plaats vindt op 31 december van het jaar waarin de klant 70 jaar wordt. De klant is zelf verantwoordelijk voor het op tijd beëindigen van de rekening. In de bankadministratie wordt niet vastgelegd of de storting een aanwending van de fiscale oudedagsreserve of stakingswinst betreft. Daarom geldt óók dan de maximale einddatum van de AEGON Lijfrenterekening. Ondanks het feit dat het fiscaal gezien toegestaan is op een later moment de lijfrente aan te kopen. Dit is dus een beperkende productvoorwaarde. Met de opgebouwde waarde in box 1 kan de klant alléén een oudedagslijfrente of tijdelijke oudedagslijfrente aankopen (of een daarmee vergelijkbare periodieke uitkering uit een bancair lijfrenteproduct). Daardoor zal de looptijd van de AEGON Lijfrenterekening meestal overeenkomen met de periode tot aan de pensioendatum van de klant. 6

7 Identificatie Volgens de geldende wet-en regelgeving moet AEGON de identiteit van haar klanten vast te stellen. Dit kan op twee manieren: De identiteit van de klant kan worden vastgesteld door een adviseur. Bijvoorbeeld tijdens een adviesgesprek. Aangezien AEGON geen baliefunctie kent, kan de identiteit van de klant ook worden vastgesteld door een zogenaamde afgeleide identificatie. Dit houdt in dat de klant een eerste storting van een Nederlandse bankrekening (met identieke tenaamstelling) ten behoeve van zijn nieuwe rekening doet. Wanneer naam en nummer van deze rekening overeenkomen is de identificatie geslaagd. Storten De klant is verplicht een eerste storting te doen vanaf een bestaande Nederlandse bankrekening van de klant. Er worden geen eisen gesteld aan de (minimale) hoogte van deze eerste storting. Ook voor volgende stortingen gelden geen eisen ten aanzien van de minimale hoogte. Contant storten op de rekening is niet mogelijk. Automatisch betalen Als de rekeninghouder periodiek (en automatisch) geld wilt storten, dan verstrekt de klant een opdracht aan zijn bank voor een periodieke overboeking naar het rekeningnummer van zijn AEGON Lijfrenterekening. Opnemen Tussentijds geld opnemen door een overboeking naar een andere bankrekening van de klant is in principe niet toegestaan. Dit heeft te maken met het verbod op (gedeeltelijke) afkoop. Opzegtermijn De overeenkomst kan niet worden opgezegd. Aangezien een opzeggingsmogelijkheid niet kan worden gebaseerd op een wettelijke regeling, is opzegging in strijd met het afkoopverbod. Wijzigingen De klant kan op twee manieren wijzigingen doorgeven: Via internet. Door het per post versturen van een wijzigingsformulier. Voor een aantal wijzigingen hebben wij de handtekening van de klant nodig. Deze wijzigingen kan de klant alleen schriftelijk doorgeven. 7

8 Vormen van een lijfrentekapitaal Mogelijkheden voor de klant De klant kan op twee manieren een lijfrentekapitaal vormen: Door te sparen. Over alle niet-belegde gelden wordt een spaarrente vergoed. Door te beleggen. De rekeninghouder kan daarbij kiezen tussen VrijBeleggen en ProfielBeleggen. Binnen de AEGON Lijfrenterekening kan natuurlijk ook sparen en beleggen gecombineerd worden. Sparen Binnen de AEGON Lijfrenterekening kan uw klant kiezen voor sparen. Dan bouwt hij zonder beleggingsrisico een lijfrentekapitaal op. Met sparen is het ook mogelijk om tegen het einde van de opbouwperiode behaalde beleggingswinsten veilig te stellen. De rente over het spaardeel is variabel en wordt maandelijks berekend en jaarlijks bijgeschreven op de rekening. Beleggen Risicoprofiel De Beleggingswijzer helpt uw klant bij het bepalen van zijn risicoprofiel. Met dit risicoprofiel kan de klant concrete beleggingskeuzes maken binnen de mogelijkheden van de AEGON Lijfrenterekening. De Beleggingswijzer is opgenomen in de brochure Beleggen en is ook te vinden op Het is noodzakelijk dat het risicoprofiel van uw klant wordt vastgesteld. Hierdoor wordt duidelijk hoeveel beleggingsrisico deze klant bereid is te lopen. Deze risicobereidheid moet niet alleen passen bij de persoonlijke houding die de klant heeft ten aanzien van onzekerheid. Deze moet ook getoetst worden aan: de kennis die de klant heeft over beleggen; de ervaring die de klant heeft op het gebied van beleggen; de financiële positie van de klant; het belang dat de klant hecht aan het bereiken van het gestelde financiële doel. Wil de klant bij aanvang al starten met beleggen dan moet dit worden ingevuld op het Inschrijfformulier. Wil de klant op een later moment gaan beleggen, dan kan hij dit doorgeven met het Inschrijfformulier Beleggen. Ook kan hij via de benodigde informatie doorgeven. In geval van een wijziging in de verhouding tussen sparen en beleggen is het verstandig om de Beleggingswijzer opnieuw in te vullen. Als de klant zijn risicoprofiel wijzigt dan is het verstandig dat hij binnen twee maanden de beleggingsmix en/of beleggingsportefeuille aanpast. Dit is vooral belangrijk als de beleggingsmix en/of beleggingsportefeuille risicovoller is dan het nieuwe risicoprofiel. Voldoet de klant hier niet aan dan kan AEGON Bank N.V. de door haar noodzakelijk geachte aanpassingen van de beleggingsportefeuille zélf doorvoeren. 8

9 Overzicht van de mogelijkheden De klant kan kiezen uit twee vormen van beleggen: VrijBeleggen of ProfielBeleggen. Hoofdvorm Toelichting Extra mogelijkheden Toelichting VrijBeleggen ProfielBeleggen Klant kiest binnen de grenzen van zijn risicoprofiel zelf de beleggingsfondsen waar hij in wil beleggen en beheert zelf de beleggingsportefeuille. Klant kiest binnen de grenzen van zijn risicoprofiel voor een beleggingsvariant: Avontuurlijk, Ondernemend, Neutraal of Terughoudend. AEGON belegt vervolgens conform de gekozen variant. Klant kiest tevens een einddatum voor het ProfielBeleggen. Naarmate deze einddatum nadert, wordt steeds veiliger belegd. Beleggingsmix Automatisch herverdelen. Alleen mogelijk in combinatie met beleggingsmix. Beleggen van de stortingen over de verschillende fondsen via een vaste verdeelsleutel Beleggingsportefeuille wordt eens per jaar automatisch aangepast aan de gekozen beleggingsmix Gelijktijdig VrijBeleggen en ProfielBeleggen is niet mogelijk. Het is noodzakelijk dat de klant een keuze maakt. Deze keuze kan altijd gewijzigd worden. 9

10 VrijBeleggen Binnen VrijBeleggen heeft de klant de vrijheid om zelf een selectie uit de beschikbare fondsen te maken en vervolgens te kopen, te switchen en te verkopen. Beleggingsopdrachten (aankopen, switches) worden actief getoetst aan het risicoprofiel van de klant. Als de beleggingsopdracht leidt tot een hogere risicograad van de beleggingsportefeuille dan op basis van het risicoprofiel raadzaam is, wordt deze opdracht niet uitgevoerd. De klant wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. Om te voorkomen dat een beleggingsopdracht niet past binnen het risicoprofiel, kan de klant kiezen voor de beleggingsmix. De beleggingsmix is een vast beleggingspatroon van stortingen dat binnen het risicoprofiel moet passen. Deze portefeuille wordt eveneens periodiek getoetst aan het risicoprofiel. Bij overschrijding van de grenzen van het risicoprofiel wordt de klant hierover geïnformeerd. Om een dergelijke overschrijding te voorkomen, kan de klant kiezen voor automatische herverdeling. Dit betekent dat eens per jaar (op de dag en de maand waarop de keuze voor automatische herverdeling is verwerkt) automatisch de beleggingsportefeuille wordt aangepast aan de opgegeven beleggingsmix. De klant mag alleen VrijBeleggen als hij over voldoende kennis en ervaring beschikt. De fondsen binnen VrijBeleggen zijn: Zakelijke waarden AEGON Europees Aandelen Fonds AEGON Duurzaam Index Aandelen Fonds AEGON Wereldwijd Aandelen Fonds AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds AEGON Wereld Index Aandelen Fonds AEGON Europa Index Aandelen Fonds AEGON Noord Amerika Index Aandelen Fonds AEGON Wereldwijd Emerging Markets Index Aandelen Fonds Obligaties: AEGON Europees Obligatie Fonds AEGON Euro Staatsobligatie Index Fonds Combinatie: AEGON Europees Mix Fonds AEGON Wereldwijd Mix Fonds Meer weten? Wilt u meer weten over de beleggingsfondsen die AEGON u te bieden heeft? Kijk dan op voor de meest recente fondsinformatie. 10

11 ProfielBeleggen ProfielBeleggen richt zich op klanten die zo eenvoudig mogelijk willen beleggen. Met de Beleggingswijzer bepaalt de klant zijn risicoprofiel. Met dit risicoprofiel bepaalt de klant zijn beleggingsmogelijkheden binnen ProfielBeleggen. Deze vier profielen zijn (in een afnemende risicovolgorde): ProfielBeleggen Avontuurlijk ProfielBeleggen Ondernemend ProfielBeleggen Neutraal ProfielBeleggen Terughoudend Na het maken van een keuze uit bovenstaande beleggingsprofielen verloopt het beleggingsproces verder automatisch. Dat geldt zowel voor de aankoop van beleggingsfondsen in geval van een storting op de AEGON Lijfrenterekening als voor het beheer van de beleggingsportefeuille. De klant heeft er geen omkijken naar. Het beheer richt zich op het handhaven van een vaste verhouding tussen beleggingsfondsen binnen de portefeuille. Deze komt overeen met het gekozen beleggingsprofiel. Noodzakelijke aanpassingen worden jaarlijks, op de dag en maand van de einddatum van ProfielBeleggen, uitgevoerd. Daarnaast wordt met het verstrijken van de looptijd het beleggingsrisico stapsgewijs afgebouwd. In de brochure Beleggen is per beleggingsprofiel in een tabel aangegeven hoe de beleggingsmix is samengesteld en hoe deze zich ontwikkelt gedurende het naderen van de (door de klant) opgegeven einddatum. Deze aanpassingen vinden eens per vijf jaar plaats. Binnen de beleggingsprofielen wordt het vermogen belegd in maximaal vier fondsen: AEGON Europees Aandelen Fonds AEGON Europees Obligatie Fonds AEGON Wereldwijd Mix Fonds AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds Daarnaast wordt afhankelijk van het beleggingsprofiel en de restant looptijd van ProfielBeleggen een gedeelte in liquiditeiten aangehouden. De belegging binnen het profiel in de fondsen vindt transparant plaats: de klant heeft dus op elk gewenst moment een dieper inzicht in de samenstelling van zijn beleggingsportefeuille. Einddatum Belangrijk is het vaststellen van de juiste einddatum voor ProfielBeleggen. Dit allereerst in verband met het afbouwen van het beleggingsrisico naar mate de einddatum nadert. Een einddatum die zich richt op de vermoedelijke pensioendatum (of enkele jaren daarvóór) zal in de meeste gevallen goed aansluiten. Dit is meestal het tijdstip waarop het opgebouwde lijfrentekapitaal wordt omgezet in een periodiek inkomen. De einddatum kan overigens tussentijds worden aangepast. Op de opgegeven einddatum worden alle beleggingen verkocht. 11

12 Beheren lijfrentekapitaal In onderstaand overzicht is op een rij gezet welke mogelijkheden de klant heeft binnen de AEGON Lijfrenterekening om zijn reeds opgebouwde lijfrentekapitaal anders aan te wenden. Wijziging Toelichting Opmerkingen Meer sparen, minder beleggen Meer beleggen, minder sparen Beleggingssamenstelling wijzigen Beleggingssamenstelling wijzigen Einddatum ProfielBeleggen wijzigen Wijzigen van profiel Wijzigen van beleggingsvorm Verkoop van participaties van beleggingsfondsen. De netto opbrengst wordt bijgeschreven op de spaarrekening. Aankoop van participaties van beleggingsfondsen. Het bedrag wordt afgeschreven van de waarde van de spaarrekening. Switchen: verkoop van participaties van een beleggingsfonds; met de netto opbrengst participaties in een ander beleggingsfonds aankopen. Automatische herverdeling. Einddatum vervroegen of uitstellen. Beleggingsportefeuille wordt aangepast conform het nieuwe profiel. Overstappen van ProfielBeleggen naar VrijBeleggen en omgekeerd. Alle participaties in beleggingsfondsen wordt verkocht. Vervolgens vindt aankoop plaats, conform de opdracht. Bij VrijBeleggen toetsen aankoopopdracht aan risicoprofiel. Kan alleen bij VrijBeleggen. Toetsen switchopdracht aan risicoprofiel. Kan alleen bij VrijBeleggen. Gebeurt automatisch. Kan de samenstelling van de portefeuille beïnvloeden. Kan alleen bij ProfielBeleggen. Toetsen opdracht aan risicoprofiel. Toetsen opdracht aan risicoprofiel. 12

13 Uitvoeren van de beleggingsorders Aankooporders die op een handelsdag vóór uur via worden ontvangen en opdrachten per post, die vóór uur zijn ontvangen, worden uitgevoerd tegen de koers van de eerstvolgende handelsdag. Ook automatische aankooporders, die volgen uit de opgegeven beleggingsmix, worden op de eerstvolgende handelsdag (na bijschrijving van de storting op de AEGON Lijfrenterekening) uitgevoerd. Orders die later zijn binnengekomen, worden op de tweede daaropvolgende handelsdag uitgevoerd. Orders die op een niet-handelsdag worden ontvangen, worden op de tweede daarop volgende handelsdag uitgevoerd. Bijvoorbeeld: Als de order wordt ontvangen op zaterdag dan vindt de uitvoering hiervan plaats op dinsdag. Dit geldt als maandag en dinsdag handelsdagen zijn. Het kan voorkomen dat door overmacht sommige orders later worden uitgevoerd. Het te beleggen bedrag wordt omgezet in participaties van de fondsen. Deze omrekening gebeurt tegen de aankoopprijs, die gelijk is aan de (gepubliceerde) koers. De uitvoering van verkooporders en switchorders vindt op dezelfde wijze plaats als hierboven is aangegeven voor aankooporders. Aankoop- en switchorders worden getoetst aan het risicoprofiel. Dividendbeleid Binnen acht maanden na afloop van het boekjaar vindt de dividenduitkering plaats. Uiteraard alleen als het resultaat dit toelaat. Het dividend wordt automatisch herbelegd in participaties van het betreffende fonds. Afbouwen beleggingsrisico Bij VrijBeleggen is het mogelijk dat de rekeninghouder tot aan de einddatum risicovol belegt. Natuurlijk wel binnen de grenzen van zijn risicoprofiel. Het is dus aan te raden om gedurende de looptijd het beleggingsrisico af te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld automatisch met ProfielBeleggen. 13

14 Fiscale spelregels Lijfrenteregime Op dit product is het lijfrenteregime van toepassing zoals dat geldt met ingang van 1 januari De stortingen op deze rekening zijn voor zover zij vallen binnen de jaar- en reserveringsruimte van de klant aftrekbaar in box 1. Daarnaast kunnen ondernemers gebruik maken van de aftrekmogelijkheden op grond van de Oudedagsreserve en de stakingswinst. Overheveling van reeds gevormde lijfrentekapitalen Het kan voorkomen dat de klant al een lijfrentekapitaal heeft opgebouwd in een lijfrenteverzekering. Het is mogelijk om dit reeds opgebouwde kapitaal (bij) te storten op de AEGON Lijfrenterekening. Het nieuwe lijfrenteregime is dan automatisch van toepassing op het totale lijfrentekapitaal. Dit impliceert dat voor een zogenaamde pre-brede Herwaarderingslijfrente de voorwaarden van het nieuwe regime gaan gelden. Dat brengt een aanzienlijke beperking van aanwendingsmogelijkheden met zich mee. Daarom is dit af te raden. Voor bepaalde lijfrenten blijft het recht bestaan om de waarde te gebruiken voor het doen ingaan van een overbruggingslijfrente. 14

15 Kosten AEGON Lijfrenterekening Alléén sparen Als de klant kiest om alleen te sparen op zijn AEGON Lijfrenterekening, dan zijn hier geen kosten aan verbonden. Beleggen Kiest de klant voor beleggen, dan brengt AEGON hiervoor onderstaande kosten in rekening. Aan- en verkoopkosten AEGON brengt geen aan- en verkoopkosten in rekening. Fondsgerelateerde kosten Deze kosten worden in de koers verrekend. Kosten voor het beheer: Servicefee beleggingsfondsen: 0,30% 1,2% per jaar, afhankelijk van het fonds. Afhankelijk van het fondsvermogen. Per 1 januari ,12% (exclusief BTW) van de waarde per jaar. Met uitzondering van het AEGON Duurzaam Index Aandelen Fonds, AEGON Wereld Index Aandelen Fonds, AEGON Europa Index Aandelen Fonds, AEGON Noord Amerika Index Aandelen Fonds, AEGON Wereldwijd Emerging Markets Index Aandelen Fonds en AEGON Euro Staatsobligatie Index Fonds: servicefee 0,05%. Deze percentages kunnen later wijzigen. 15

16 Informatie voor de klant Op kunt u terecht voor een overzicht van alle materialen van de AEGON Lijfrenterekening die beschikbaar zijn. U kunt deze materialen downloaden via de AEGON Intermediair Portal of bestellen via de bestellijst. De rekening beheren Om zijn rekening te beheren kan de klant kiezen tussen internetbankieren en schriftelijk bankieren. Kiest hij voor internetbankieren dan heeft hij 24 uur per dag toegang tot de beveiligde internetsite van AEGON. Hier kan de klant: het saldo, zijn risicoprofiel, de beleggingsportefeuille, zijn beleggingsinstellingen en de transacties bekijken; transacties verrichten zoals overboeken van sparen naar beleggen en andersom; beleggingsinstellingen (beleggingsmix, automatisch herverdelen) wijzigen; online fondsen aan- en verkopen (bij VrijBeleggen). Rekeningoverzichten Als de klant kiest voor schriftelijk bankieren dan ontvangt hij na iedere beleggingstransactie een rekeningoverzicht. Eén keer per jaar ontvangt iedere klant een fiscaal rekeningoverzicht voor de belastingaangifte. Welkomstpakket Na het openen van de rekening ontvangt de klant een welkomstpakket. In dit pakket zit onder andere een praktische handleiding voor het gebruik van de rekening en alle benodigde wijzigingsformulieren. Als de klant heeft aangegeven gebruik te willen maken van internetbankieren dan ontvangt hij met dit pakket ook zijn gebruikersnaam. Afzonderlijk ontvangt hij zijn wachtwoord. 16

17 Belangrijke gebeurtenissen Overlijden Als de klant komt te overlijden moet dit zo snel mogelijk worden gemeld. Hiervoor moet een originele akte van overlijden worden afgegeven aan AEGON. De rekening wordt tijdelijk op naam gezet van de erfgenamen. De rekening wordt geblokkeerd en alle beleggingen worden geliquideerd. Het is noodzakelijk dat de erfgenamen een nabestaandenlijfrente (of vergelijkbare periodieke uitkering, zoals genoemd in de Wet inkomstenbelasting 2001) aankopen van het tegoed dat op de rekening staat. Echtscheiding De AEGON Lijfrenterekening kan in het kader van de verdeling van een gemeenschap bij echtscheiding (of scheiding tafel en bed) zonder fiscale afrekening plaatsvinden en geheel of gedeeltelijk worden toebedeeld aan de andere (ex)echtgenoot. Voorwaarde is wel dat deze binnenlands belastingplichtige is en dat de rekening onderdeel is van de gemeenschap van goederen. Dit kan met een kopie van het echtscheidingsconvenant worden aangetoond. Onder voorwaarden geldt deze geruisloze overgang ook als de AEGON Lijfrenterekening géén onderdeel is van de gemeenschap van goederen, namelijk als er een verplichting bestaat, bijvoorbeeld als gevolg van een gerechtelijke uitspraak of een contractueel verrekenbeding. Beide (ex)echtgenoten dienen een gezamenlijk verzoek in te dienen om de waarde geheel of gedeeltelijk over te dragen naar de (ex)partner, met daarbij de vermelding dat de wijziging van de polis op grond van art , lid 2, Wet IB 2001 plaats vindt. Emigratie In geval van emigratie wordt het fiscale voordeel teruggenomen, maar onder voorbehoud. De waarde maar minimaal de som van de inleg - wordt bij het inkomen in box 1 geteld. Over de waarde wordt vervolgens nog 20% revisierente geheven. Over de te betalen belasting kan uitstel worden verkregen voor een periode van maximaal tien jaar. Dit is een zogenoemde conserverende aanslag. Worden gedurende deze periode geen verboden handeling verricht dan vervalt de conserverende aanslag. 17

18 Aankopen van een lijfrente Aankopen lijfrente door de klant Algemeen De aankoop van een lijfrente dient uiterlijk plaats te vinden op 31 december van het jaar waarin de klant 70 jaar wordt. De klant kan het tegoed van de AEGON Lijfrenterekening uitsluitend aanwenden voor: De aankoop van een gerichte lijfrenteverzekering. De aankoop van een direct ingaande of uitgestelde zuivere lijfrente(verzekering). De aankoop van een (bancair) lijfrenteproduct waarmee de opbouw voortgezet kan worden. De aankoop van een (bancair) product waarmee een uitkering kan worden verkregen in vaste en gelijkmatige termijnen met een gelijke tussenperiode van maximaal een jaar. Een lijfrente of daarmee vergelijkbare periodieke uitkering dient te voldoen aan de eisen die in de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn opgenomen. De AEGON Lijfrenterekening zélf voorziet niet in de mogelijkheid het tegoed in laatstgenoemde vorm uitgekeerd te krijgen. Een klein tegoed kan ineens worden uitgekeerd. Hiervoor worden eerst de financiële instrumenten op de AEGON Lijfrenterekening verkocht. Van een klein tegoed is sprake als het tegoed niet meer bedraagt dan 4.146,- (2011). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor de toepassing hiervan worden de tegoeden van alle AEGON Lijfrenterekeningen en AEGON Lijfrente Uitstelrekeningen bij elkaar opgeteld. Over de uitkering is wel inkomstenbelasting verschuldigd, maar géén revisierente. Lijfrente (verzekering) Het op de AEGON Lijfrenterekening gevormde kapitaal kan door de klant aangewend worden voor de aankoop van de volgende lijfrenten: Oudedagslijfrente: een levenslange uitkering op het leven van de klant die op elk gewenst moment kan ingaan. Deze lijfrente mag uiterlijk ingaan in het jaar waarin de klant 70 wordt. Tijdelijke oudedagslijfrente: een tijdelijke uitkering op het leven van de klant. Deze mag niet eerder ingaan dan in het jaar waarin de klant 65 jaar wordt, maar niet later ingaan dan in het jaar waarin de klant 70 jaar wordt. De looptijd bedraagt minimaal 5 jaar en de uitkering is aan een jaarlijks maximum gebonden (2011: ,-). Nabestaandenlijfrente: een levenslange of tijdelijke uitkering die ingaat na het overlijden van de klant of zijn partner. Met het lijfrentekapitaal kan géén overbruggingslijfrente worden aangekocht. 18

19 Periodieke uitkering (bancair product) Het tegoed van de AEGON Lijfrenterekening kan door de klant ook worden aangewend voor de aankoop van een bancair product dat uitkeert in vaste en gelijkmatige termijnen met een gelijke tussenperiode van maximaal een jaar. Daarbij gelden regels die grotendeels overeenkomen met de regels die gelden voor lijfrenten (zie hierboven): De termijnen worden uitgekeerd aan de klant. De eerste termijn wordt uitgekeerd uiterlijk in het kalenderjaar waarin hij 70 jaar wordt. Als de eerste termijn wordt uitgekeerd vóór het kalenderjaar waarin de klant 65 jaar wordt, dan bedraagt de periode tussen de eerste en de laatste termijn minimaal twintig jaar, vermeerderd met het aantal jaren dat hij jonger is dan 65 jaar op het moment van de eerste termijn. Als de eerste termijn niet eerder ingaat dan op 65 jarige leeftijd en de niet later dan op 70 jarige leeftijd en per kalenderjaar niet meer dan ,- (2011) wordt uitgekeerd, moet de periode tussen de eerste en de laatste termijn ten minste 5 jaar bedragen. Echter: indien per kalenderjaar meer wordt uitgekeerd dan dient de periode tussen de eerste en de laatste termijn minimaal twintig jaar te bedragen. In afwijking van het bovenstaande bedraagt de periode tussen de eerste en de laatste termijn ten minste vijf jaar, ingeval de uitkering van de eerste termijn plaatsvindt binnen zes maanden na het overlijden van de partner of de gewezen partner van de klant. Mocht uw klant overlijden, dan ontvangen de erfgenamen de resterende uitbetalingen. Het restant tegoed is gewaarborgd zonder dat uw klant hiervoor een verzekering hoeft af te sluiten. Aankopen lijfrente in geval van overlijden klant Algemeen Het tegoed kan alleen worden aangewend door een of meerdere natuurlijke personen. Op grond van het erfrecht wordt bepaald aan wie het tegoed ter beschikking wordt gesteld. De relatie met de klant is vervolgens bepalend voor de mogelijkheden. De AEGON Lijfrenterekening zélf voorziet niet in de mogelijkheid het tegoed in een toegestane vorm uit te keren. De erfgenaam (of erfgenamen) dienen met het tegoed een nabestaandenlijfrente (verzekering) aan te kopen, of een bancair lijfrenteproduct dat in een uitkering conform de regels die hiervoor gelden kan voorzien. Nabestaandenlijfrente (verzekering) Als de erfgenaam een direct familielid van de belastingplichtige is heeft dit familielid de keuze tussen: Een tijdelijke nabestaandenlijfrente die eindigt op 30-jarige leeftijd. Een levenslange nabestaandenlijfrente. Deze regel geldt voor kinderen, pleegkinderen en verdere bloedverwanten in de rechte lijn en in de tweede en derde graad van de zijlijn en níet voor de partner of gewezen partner. In alle overige gevallen is elke looptijd toegestaan, mits aan het zogenaamde 1%-sterftekans criterium wordt voldaan. De nabestaandenlijfrente eindigt als de gerechtigde overlijdt. 19

20 Periodieke uitkering (bancair product) Hiervoor gelden min of meer vergelijkbare regels als voor een nabestaandenlijfrente. Als de erfgenaam een direct familielid van de belastingplichtige is heeft dit familielid de keuze tussen: Een tijdelijke periodieke uitkering die minstens vijf jaar loopt, maar nooit langer dan het aantal jaren dat hij jonger is dan dertig jaar op het moment van uitkeren van de eerste termijn. Een uitkering met een duur van minstens 20 jaar. Deze regel geldt voor kinderen, pleegkinderen en verdere bloedverwanten in de rechte lijn en in de tweede en derde graad van de zijlijn en níet voor de partner of gewezen partner. Behoren de termijnen toe aan een ander persoon dan moet de periode tussen de eerste en de laatste termijn minimaal vijf jaar te bedragen. Het is dus alleen mogelijk om voor een kortdurende uitkering (minimaal vijf jaar) te kiezen als de erfgenaam jonger is dan dertig jaar, als de erfgenaam de partner of gewezen partner is of als er sprake is van een erfgenaam die niet een direct familielid is. Begrenzing De aanspraak op het tegoed van de AEGON Lijfrenterekening kan niet worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven, of tot voorwerp van zekerheid dienen. Gebeurt dat toch, dan is de klant belasting verschuldigd in box 1 over de totale waarde van de rekening. Daarbij geldt als minimum de som van de ingelegde bedragen. Bovendien dient de klant dan ook zogenaamde revisierente te betalen. Deze bedraagt (maximaal) 20% van de waarde. 20

21 Tips Product sluit niet aan Eerder stoppen met werken De AEGON Lijfrenterekening valt onder het bancaire lijfrenteregime. Het gevolg hiervan is dat de AEGON Lijfrenterekening niet geschikt is als de klant geld opzij wil zetten om eerder te kunnen stoppen met werken. Wil de klant alleen een kapitaal opbouwen om eerder te kunnen stoppen met werken? Dan past de levensloopregeling of een box 3 oplossing waarschijnlijk beter bij hem. Dekking bij overlijden De AEGON Lijfrenterekening kent geen extra dekking bij overlijden. Als de klant vroegtijdig komt te overlijden biedt dit product dus geen zekerheid voor de erfgenamen. Als er wel behoefte is aan inkomenszekerheid voor erfgenamen vanaf aanvangsdatum dan past AEGON Verzekeren&Beleggen Pensioen waarschijnlijk beter bij de klant. Dit product biedt namelijk wel de mogelijkheid van een ingebouwde overlijdensrisicodekking vanaf aanvang. Ook biedt dit product ruimere mogelijkheden voor specifieke begunstiging bij overlijden. Klein kapitaal Is de verwachting dat slechts een lijfrentekapitaal van enkele duizenden euro s kan worden opgebouwd, dan past een box 3 oplossing waarschijnlijk beter bij uw klant. Hoger kapitaal Heeft de klant behoefte aan een aanzienlijk hoger kapitaal dan met aftrekbare stortingen kan worden opgebouwd? Dan is het verstandiger hem een product te adviseren dat als box 3 product kwalificeert. 21

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een beleggingsrekening en een spaarrekening. Artikel 1 Definities Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

Tussenpersoonnummer. Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam. Nationaliteit. Geboortedatum : - - Burgerservicenummer : dag maand jaar.

Tussenpersoonnummer. Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam. Nationaliteit. Geboortedatum : - - Burgerservicenummer : dag maand jaar. AEGON Lijfrenterekening Inschrijfformulier In te vullen door uw tussenpersoon of adviseur: Tussenpersoonnummer Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam : Gegevens rekeninghouder Persoonsgegevens Voorletter(s)

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Brochure Beleggen

AEGON Lijfrenterekening. Brochure Beleggen AEGON Lijfrenterekening Brochure Beleggen Inhoudsopgave AEGON Lijfrenterekening 4 Hoe werkt het? 4 Sparen of beleggen? 4 Uw persoonlijke keuze 4 Welke beleggingsstrategie past bij u? 5 ProfielBeleggen

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden COVER_profiel AEGON of De Wil tekst. Dtat eniat utpatuerci blaore mod tinci eugait aut velit num zzril dolor sequis ent augueri uscinci duissim dip et ad dolenis dunt

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering AEGON Lijfrente Stappenplan Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een doel. Dat houdt nooit op, het hoort

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN?

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrentekapitaal komt binnenkort vrij. Weet u al wat u met het geld

Nadere informatie

Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft

Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft AEGON Lijfrente uitstelrekening Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft Als u uw vrijgekomen lijfrente nog niet nodig heeft U heeft jaren geleden de keuze gemaakt om een lijfrentekapitaal op

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0216 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn uitsluitend

Nadere informatie

Voorwaarden. AEGON Lijfrenterekening

Voorwaarden. AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Inleiding AEGON wijst u er uitdrukkelijk op dat tussen u en AEGON geen adviesrelatie bestaat en dat AEGON geen beleggingsadvies verstrekt en niet gehouden is dit te

Nadere informatie

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1)

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) Schakelsparen Wegwijzer Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Schakelsparen (Beleggingskoopsom Box 1) van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0416 Versie d.d. 4 april 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Banksparen? Wij zijn uw bank.

Banksparen? Wij zijn uw bank. Banksparen? Wij zijn uw bank. U wilt voldoende extra inkomen als u met pensioen gaat. Wij hebben hiervoor de producten! Op enig moment gaat u met pensioen. Een leven met veel vrije tijd gaat dan beginnen.

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening

Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening Geldig vanaf 1 januari 2016 4.1016.00 (02-05-2016) 1 Definities In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a Afbouwperiode De looptijd waarin het geblokkeerde

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi?

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? Q&A Evi Pensioenbeleggen www.evipensioen.nl Inhoudsopgave 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de life-cycle

Nadere informatie

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT Blad 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1. Uitleg en definities... 1 2. Toepasselijkheid... 2 3. Inleg algemeen... 2 4. Inleg uitgesteld lijfrentebeleggingsrecht. 2 5. Inleg direct ingaand lijfrentebeleggingsrecht...

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioenrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioenrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioenrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw pensioen aan te vullen.

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen van RegioBank. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Ook leest

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Voor belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen zijn de aanvullende voorwaarden die u hier leest, samen met het

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Versie 1-01-07-2014 Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je met deze

Nadere informatie

Op het moment dat een oud regime polis tot uitkering komt, heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden:

Op het moment dat een oud regime polis tot uitkering komt, heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden: Oud regime lijfrente Als u de mogelijkheden die u heeft bij een oud regime lijfrente vergelijkt met de mogelijkheden die u heeft bij een nieuwe regime lijfrente, dan zult u zien dat de oud regime lijfrente

Nadere informatie

VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw lijfrente komt tot uitkering VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening komt binnenkort tot uitkering. Een mooi en belangrijk moment. Jaren geleden heeft

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (lijfrenteverzekering) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

Productvoorwaarden Extra Pensioen Beleggen van ASR BANK N.V. Inhoud. Inhoud. 0. Dienstverlening door ASR Bank Aanvragen en openen van rekening 2

Productvoorwaarden Extra Pensioen Beleggen van ASR BANK N.V. Inhoud. Inhoud. 0. Dienstverlening door ASR Bank Aanvragen en openen van rekening 2 Productvoorwaarden Extra Pensioen Beleggen van ASR BANK N.V. 1/7 Inhoud paginanummer 0. Dienstverlening door ASR Bank 2 1. Aanvragen en openen van rekening 2 2. Geld storten op de rekening 2 Inhoud Dit

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

Productinformatie en voorwaarden AanvullendPensioen Sparen

Productinformatie en voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Productinformatie en voorwaarden AanvullendPensioen Sparen 1. Productinformatie van AanvullendPensioen Sparen 2. Voorwaarden van AanvullendPensioen Sparen De productinformatie en voorwaarden van AanvullendPensioen

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen 8.4252.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Uw lijfrente komt tot uitkering. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw lijfrente komt tot uitkering. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw lijfrente komt tot uitkering verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening komt binnenkort tot uitkering. Een mooi en belangrijk moment. Jaren geleden heeft

Nadere informatie

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven.

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. U heeft via uw werkgever een pensioenregeling op basis van beleggingen

Nadere informatie

Voorwaarden PensioenBelegging

Voorwaarden PensioenBelegging 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden PensioenBelegging zijn een aanvulling op de Voorwaarden. De Voorwaarden PensioenBelegging zijn uitsluitend van toepassing op de Participaties PensioenBelegging

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct.

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct. Lijfrente spaarrekening een bankspaarproduct. 1. Kiezen voor de Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Wat is een lijfrentespaarrekening? Een lijfrentespaarrekening is een bankrekening waarop u geld opzij

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen

Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen 1. Productkenmerken en productinformatie van AanvullendPensioen Sparen 2. Voorwaarden AanvullendPensioen Sparen De voorwaarden van AanvullendPensioen Sparen zijn samen

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen

Q&A Evi Pensioenbeleggen Q&A Evi Pensioenbeleggen 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de lifecyclesystematiek? 4. Waar beleggen wij

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum tussen 1 januari 1998 en 1 januari 2000

Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum tussen 1 januari 1998 en 1 januari 2000 SK05.001.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrente

Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Wat is de Direct ingaande lijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een aanvulling op uw pensioen of inkomen.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening mei 2012 53268 (05-12) Algemeen De ASR lijfrente opbouwrekening is een geblokkeerde bankrekening waarop de rekeninghouder een lijfrentekapitaal

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Beleggen E&Y

Wijzigingsformulier Beleggen E&Y AEGON PensioenEffect Wijzigingsformulier Beleggen E&Y Rekeningnummer : Naam Adres Postcode : Plaats Met dit formulier kunt u uw beleggingskeuzes veranderen. Hieronder ziet u op welke pagina het onderdeel

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

Productinformatie en voorwaarden Van Lanschot Lijfrente Sparen

Productinformatie en voorwaarden Van Lanschot Lijfrente Sparen Productinformatie en voorwaarden Van Lanschot Lijfrente Sparen 1. Productinformatie van Van Lanschot LijfrenteSparen 2. Voorwaarden voor Van Lanschot LijfrenteSparen De productinformatie en voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Voorwaarden PensioenBelegging

Voorwaarden PensioenBelegging 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden PensioenBelegging zijn een aanvulling op het Prospectus. De Voorwaarden PensioenBelegging zijn uitsluitend van toepassing op de Participaties PensioenBelegging

Nadere informatie

Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum na 1 januari 2000

Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum na 1 januari 2000 SK05.002.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoopSom met een ingangsdatum

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Keuzemogelijkheden en belastingregels Klik op de vraag om het antwoord te lezen. inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Leeswijzer 3 1. Regime pre-brede Herwaardering

Nadere informatie

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Een lijfrenteverzekering 1. Wat voor lijfrenteverzekering heb ik nu? U hebt nu een verzekering waarmee u lijfrentekapitaal opbouwt. U betaalt premie, of een koopsom, of eventueel een extra storting. De

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente)

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen (met lijfrente) 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.0316 Versie d.d. 25 maart 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden Handdruk

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

De MoneyWise Lijfrentewijzer. Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden?

De MoneyWise Lijfrentewijzer. Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? De MoneyWise Lijfrentewijzer Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Uw lijfrente komt vrij... 3 Uw mogelijkheden... 4 Meer mogelijkheden met Oud Regime... 4

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Dé beleggingsrekening

Dé beleggingsrekening Cover AEGON Informatie PensioenEffect over... Dé beleggingsrekening voor uw pensioen Inhoudsopgave AEGON PensioenEffect 4 Zo werkt AEGON PensioenEffect 4 Beleggen naar keuze van uw pensioenfonds 4 ProfielBeleggen:

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen 2 Aanvullend PensioenSparen op een bankspaarrekening Uw pensioen is iets voor later. Al lijkt het soms ver weg, toch is het goed

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente December 2014

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente December 2014 Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente December 2014 Pensioenaanvulling 1. Waarvoor is de Pensioenaanvulling bedoeld? Aanvragen 2. Wilt u advies om te kijken welk pensioenproduct

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct.

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct. Lijfrente spaarrekening een bankspaarproduct. 1. Kiezen voor de Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Wat is een lijfrentespaarrekening? Een lijfrentespaarrekening is een bankrekening waarop je geld opzij

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioen Spaarrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioen Spaarrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw

Nadere informatie

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975

Budgetfonds B. Wegwijzer. Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 Budgetfonds B Wegwijzer Budgetfonds B (met lijfrente) met een ingangsdatum na 1 januari 1975 In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Budgetfonds B van AEGON Spaarkas N.V. Deze informatie

Nadere informatie

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Sparen voor de toekomst van uw kind)

Schakelsparen. Wegwijzer Schakelsparen (Sparen voor de toekomst van uw kind) Schakelsparen Wegwijzer Schakelsparen (Sparen voor de toekomst van uw kind) Met een ingangsdatum vóór 1 januari 2000 In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over het product Schakelsparen (Sparen

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente

Vrijkomende lijfrente Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal? Mei 2016 2 Inleiding Inleiding Binnenkort bereikt uw lijfrenteverzekering de einddatum. Dit betekent dat een lijfrentekapitaal beschikbaar

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente Bijlage ING Direct Ingaande Lijfrente Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen. LeefVrij

Oudedagsvoorzieningen. LeefVrij Oudedagsvoorzieningen LeefVrij Oudedagsvoorzieningen LeefVrij Uw lijfrenteverzekering komt binnenkort tot uitkering. Daar heeft u jaren premies of een koopsom voor betaald. Nu is de tijd gekomen om ervan

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Pensioenbeleggen 2. Afspraken voor Evi Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Pensioenbeleggen 2. Afspraken voor Evi Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Pensioenbeleggen 2. Afspraken voor Evi Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de afspraken van Evi Pensioenbeleggen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r.

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Inhoud paginanummer 1. Aanvragen en openen van de rekening 2 2. Geld storten op de rekening 2 3. Doel van de rekening 2 4. Het spaartegoed gebruiken

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan.

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. 2 Wegwijzer

Nadere informatie

Handleiding de Beleggingsrekening

Handleiding de Beleggingsrekening 1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen

Nadere informatie

Klaar voor uw pensioen. Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen

Klaar voor uw pensioen. Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen Klaar voor uw pensioen Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen 2 Uw toekomst met financieel perspectief Uw pensioen is in aantocht. Als u via één of meerdere lijfrentepolissen geld opzij hebt

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON PensioenBeurs

Wegwijzer AEGON PensioenBeurs Wegwijzer AEGON PensioenBeurs 2 In deze Wegwijzer AEGON PensioenBeurs vindt u algemene informatie over het product AEGON PensioenBeurs van AEGON Spaarkas N.V. Aan de hand van een serie vragen en antwoorden

Nadere informatie

Wegwijzer AOW-PrivéPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 1999

Wegwijzer AOW-PrivéPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1996 en 1 januari 1999 AP05.001.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer AOW-PrivéPlan met een ingangsdatum

Nadere informatie

Wegwijzer ToekomstPlan met een ingangsdatum na 1 januari 2000

Wegwijzer ToekomstPlan met een ingangsdatum na 1 januari 2000 ST05.002.a mei 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer ToekomstPlan met een ingangsdatum

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Pensioenbeleggen 2. Afspraken voor Evi Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de afspraken van Evi Pensioenbeleggen

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij midden in het leven Uw lijfrente komt vrij De mogelijkheden Inhoud 5 6 7 8 9 11 16 17 Uw lijfrente komt vrij Uitstellen, verzamelen en kiezen Met pensioen Lijfrenten, welke uitkeringen zijn mogelijk?

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen

Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen Productkenmerken en informatie Rabo ToekomstSparen Algemene voorwaarden Rabo ToekomstSparen 2012 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en informatie

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen op een bankspaarrekening Uw pensioen is iets voor later. Al lijkt het soms ver weg, toch is het goed nu

Nadere informatie