AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie"

Transcriptie

1 AEGON Lijfrenterekening Productinformatie

2

3 Inhoudsopgave AEGON Lijfrenterekening 4 Belangrijke productkenmerken 4 Algemene productkenmerken 5 Wat is de AEGON Lijfrenterekening 5 Doelgroep 5 Voor wie geschikt 5 Financiële Bijsluiter 5 Specifieke productkenmerken 6 Rekeninghouder 6 Minimale aanvangsleeftijd 6 Maximale aanvangsleeftijd 6 Einddatum 6 Identificatie 7 Storten 7 Automatisch betalen 7 Opnemen 7 Opzegtermijn 7 Wijzigingen 7 Vormen van een lijfrentekapitaal 8 Mogelijkheden voor de klant 8 Sparen 8 Beleggen 8 VrijBeleggen 10 ProfielBeleggen 11 Beheren lijfrentekapitaal 12 Uitvoeren van de beleggingsorders 13 Dividendbeleid 13 Afbouwen beleggingsrisico 13 Fiscale spelregels 14 Lijfrenteregime 14 Overheveling van reeds gevormde lijfrentekapitalen 14 Kosten AEGON Lijfrenterekening 15 Alléén sparen 15 Beleggen 15 Informatie voor de klant 16 De rekening beheren 16 Rekeningoverzichten 16 Welkomstpakket 16 Belangrijke gebeurtenissen 17 Overlijden 17 Echtscheiding 17 Emigratie 17 Aankopen van een lijfrente 18 Aankopen lijfrente door de klant 18 Aankopen lijfrente in geval van overlijden klant 19 Begrenzing 20 Tips 21 3

4 AEGON Lijfrenterekening Met de informatie in deze brochure helpt u uw klant bij het maken van de juiste keuzes uit de mogelijkheden die de AEGON Lijfrenterekening biedt. Deze brochure is alleen bedoeld voor adviseurs die met AEGON samenwerken en die voldoen aan de eisen om de AEGON Lijfrenterekening te mogen verkopen. Belangrijke productkenmerken Betaalde stortingen zijn aftrekbaar als uw klant een pensioentekort heeft. Uw klant kan kiezen voor sparen, beleggen of voor een combinatie van beide. Uw klant kan 24 uur per dag zijn gegevens inzien en wijzigen via de beveiligde internetsite van AEGON. 4

5 Algemene productkenmerken Wat is de AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een geblokkeerde bankrekening waarop uw klant een lijfrentekapitaal vormt op de manier die bij hem past. Uw klant kan kiezen voor sparen, beleggen of voor een combinatie van sparen en beleggen. Dit vermogen mag uw klant alleen gebruiken om een lijfrente mee aan te kopen. Voor wie geschikt De AEGON Lijfrenterekening is geschikt voor klanten die: Een inkomensvoorziening willen opbouwen voor hun pensioen, als aanvulling op hun pensioen of als tijdelijke aanvulling op het pensioen. Naar verwachting over voldoende aftrekmogelijkheden beschikken om het benodigde lijfrentekapitaal in box 1 op te bouwen. Naar verwachting een substantieel lijfrentekapitaal kunnen opbouwen. Financiële Bijsluiter Voor dit product is een Financiële Bijsluiter beschikbaar. Deze Financiële Bijsluiter vindt u op 5

6 Specifieke productkenmerken Rekeninghouder De AEGON Lijfrenterekening kent altijd één rekeninghouder. Dit is de belastingplichtige die de lijfrentestortingen fiscaal mag aftrekken. Minimale aanvangsleeftijd De klant mag niet jonger zijn dan 18 jaar bij het openen van de AEGON Lijfrenterekening. Maximale aanvangsleeftijd De klant mag niet ouder zijn dan 64 jaar bij het openen van een AEGON Lijfrenterekening. Einddatum De AEGON Lijfrenterekening heeft geen vaste, standaard einddatum. Deze hoeft uw klant ook niet op te geven bij aanvang. Binnen de opgestelde regels kan de klant op ieder gewenst moment de opgebouwde waarde aanwenden voor het aankopen van een lijfrente/periodieke uitkering. Het is wel noodzakelijk dat deze aankoop uiterlijk plaats vindt op 31 december van het jaar waarin de klant 70 jaar wordt. De klant is zelf verantwoordelijk voor het op tijd beëindigen van de rekening. In de bankadministratie wordt niet vastgelegd of de storting een aanwending van de fiscale oudedagsreserve of stakingswinst betreft. Daarom geldt óók dan de maximale einddatum van de AEGON Lijfrenterekening. Ondanks het feit dat het fiscaal gezien toegestaan is op een later moment de lijfrente aan te kopen. Dit is dus een beperkende productvoorwaarde. Met de opgebouwde waarde in box 1 kan de klant alléén een oudedagslijfrente of tijdelijke oudedagslijfrente aankopen (of een daarmee vergelijkbare periodieke uitkering uit een bancair lijfrenteproduct). Daardoor zal de looptijd van de AEGON Lijfrenterekening meestal overeenkomen met de periode tot aan de pensioendatum van de klant. 6

7 Identificatie Volgens de geldende wet-en regelgeving moet AEGON de identiteit van haar klanten vast te stellen. Dit kan op twee manieren: De identiteit van de klant kan worden vastgesteld door een adviseur. Bijvoorbeeld tijdens een adviesgesprek. Aangezien AEGON geen baliefunctie kent, kan de identiteit van de klant ook worden vastgesteld door een zogenaamde afgeleide identificatie. Dit houdt in dat de klant een eerste storting van een Nederlandse bankrekening (met identieke tenaamstelling) ten behoeve van zijn nieuwe rekening doet. Wanneer naam en nummer van deze rekening overeenkomen is de identificatie geslaagd. Storten De klant is verplicht een eerste storting te doen vanaf een bestaande Nederlandse bankrekening van de klant. Er worden geen eisen gesteld aan de (minimale) hoogte van deze eerste storting. Ook voor volgende stortingen gelden geen eisen ten aanzien van de minimale hoogte. Contant storten op de rekening is niet mogelijk. Automatisch betalen Als de rekeninghouder periodiek (en automatisch) geld wilt storten, dan verstrekt de klant een opdracht aan zijn bank voor een periodieke overboeking naar het rekeningnummer van zijn AEGON Lijfrenterekening. Opnemen Tussentijds geld opnemen door een overboeking naar een andere bankrekening van de klant is in principe niet toegestaan. Dit heeft te maken met het verbod op (gedeeltelijke) afkoop. Opzegtermijn De overeenkomst kan niet worden opgezegd. Aangezien een opzeggingsmogelijkheid niet kan worden gebaseerd op een wettelijke regeling, is opzegging in strijd met het afkoopverbod. Wijzigingen De klant kan op twee manieren wijzigingen doorgeven: Via internet. Door het per post versturen van een wijzigingsformulier. Voor een aantal wijzigingen hebben wij de handtekening van de klant nodig. Deze wijzigingen kan de klant alleen schriftelijk doorgeven. 7

8 Vormen van een lijfrentekapitaal Mogelijkheden voor de klant De klant kan op twee manieren een lijfrentekapitaal vormen: Door te sparen. Over alle niet-belegde gelden wordt een spaarrente vergoed. Door te beleggen. De rekeninghouder kan daarbij kiezen tussen VrijBeleggen en ProfielBeleggen. Binnen de AEGON Lijfrenterekening kan natuurlijk ook sparen en beleggen gecombineerd worden. Sparen Binnen de AEGON Lijfrenterekening kan uw klant kiezen voor sparen. Dan bouwt hij zonder beleggingsrisico een lijfrentekapitaal op. Met sparen is het ook mogelijk om tegen het einde van de opbouwperiode behaalde beleggingswinsten veilig te stellen. De rente over het spaardeel is variabel en wordt maandelijks berekend en jaarlijks bijgeschreven op de rekening. Beleggen Risicoprofiel De Beleggingswijzer helpt uw klant bij het bepalen van zijn risicoprofiel. Met dit risicoprofiel kan de klant concrete beleggingskeuzes maken binnen de mogelijkheden van de AEGON Lijfrenterekening. De Beleggingswijzer is opgenomen in de brochure Beleggen en is ook te vinden op Het is noodzakelijk dat het risicoprofiel van uw klant wordt vastgesteld. Hierdoor wordt duidelijk hoeveel beleggingsrisico deze klant bereid is te lopen. Deze risicobereidheid moet niet alleen passen bij de persoonlijke houding die de klant heeft ten aanzien van onzekerheid. Deze moet ook getoetst worden aan: de kennis die de klant heeft over beleggen; de ervaring die de klant heeft op het gebied van beleggen; de financiële positie van de klant; het belang dat de klant hecht aan het bereiken van het gestelde financiële doel. Wil de klant bij aanvang al starten met beleggen dan moet dit worden ingevuld op het Inschrijfformulier. Wil de klant op een later moment gaan beleggen, dan kan hij dit doorgeven met het Inschrijfformulier Beleggen. Ook kan hij via de benodigde informatie doorgeven. In geval van een wijziging in de verhouding tussen sparen en beleggen is het verstandig om de Beleggingswijzer opnieuw in te vullen. Als de klant zijn risicoprofiel wijzigt dan is het verstandig dat hij binnen twee maanden de beleggingsmix en/of beleggingsportefeuille aanpast. Dit is vooral belangrijk als de beleggingsmix en/of beleggingsportefeuille risicovoller is dan het nieuwe risicoprofiel. Voldoet de klant hier niet aan dan kan AEGON Bank N.V. de door haar noodzakelijk geachte aanpassingen van de beleggingsportefeuille zélf doorvoeren. 8

9 Overzicht van de mogelijkheden De klant kan kiezen uit twee vormen van beleggen: VrijBeleggen of ProfielBeleggen. Hoofdvorm Toelichting Extra mogelijkheden Toelichting VrijBeleggen ProfielBeleggen Klant kiest binnen de grenzen van zijn risicoprofiel zelf de beleggingsfondsen waar hij in wil beleggen en beheert zelf de beleggingsportefeuille. Klant kiest binnen de grenzen van zijn risicoprofiel voor een beleggingsvariant: Avontuurlijk, Ondernemend, Neutraal of Terughoudend. AEGON belegt vervolgens conform de gekozen variant. Klant kiest tevens een einddatum voor het ProfielBeleggen. Naarmate deze einddatum nadert, wordt steeds veiliger belegd. Beleggingsmix Automatisch herverdelen. Alleen mogelijk in combinatie met beleggingsmix. Beleggen van de stortingen over de verschillende fondsen via een vaste verdeelsleutel Beleggingsportefeuille wordt eens per jaar automatisch aangepast aan de gekozen beleggingsmix Gelijktijdig VrijBeleggen en ProfielBeleggen is niet mogelijk. Het is noodzakelijk dat de klant een keuze maakt. Deze keuze kan altijd gewijzigd worden. 9

10 VrijBeleggen Binnen VrijBeleggen heeft de klant de vrijheid om zelf een selectie uit de beschikbare fondsen te maken en vervolgens te kopen, te switchen en te verkopen. Beleggingsopdrachten (aankopen, switches) worden actief getoetst aan het risicoprofiel van de klant. Als de beleggingsopdracht leidt tot een hogere risicograad van de beleggingsportefeuille dan op basis van het risicoprofiel raadzaam is, wordt deze opdracht niet uitgevoerd. De klant wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. Om te voorkomen dat een beleggingsopdracht niet past binnen het risicoprofiel, kan de klant kiezen voor de beleggingsmix. De beleggingsmix is een vast beleggingspatroon van stortingen dat binnen het risicoprofiel moet passen. Deze portefeuille wordt eveneens periodiek getoetst aan het risicoprofiel. Bij overschrijding van de grenzen van het risicoprofiel wordt de klant hierover geïnformeerd. Om een dergelijke overschrijding te voorkomen, kan de klant kiezen voor automatische herverdeling. Dit betekent dat eens per jaar (op de dag en de maand waarop de keuze voor automatische herverdeling is verwerkt) automatisch de beleggingsportefeuille wordt aangepast aan de opgegeven beleggingsmix. De klant mag alleen VrijBeleggen als hij over voldoende kennis en ervaring beschikt. De fondsen binnen VrijBeleggen zijn: Zakelijke waarden AEGON Europees Aandelen Fonds AEGON Duurzaam Index Aandelen Fonds AEGON Wereldwijd Aandelen Fonds AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds AEGON Wereld Index Aandelen Fonds AEGON Europa Index Aandelen Fonds AEGON Noord Amerika Index Aandelen Fonds AEGON Wereldwijd Emerging Markets Index Aandelen Fonds Obligaties: AEGON Europees Obligatie Fonds AEGON Euro Staatsobligatie Index Fonds Combinatie: AEGON Europees Mix Fonds AEGON Wereldwijd Mix Fonds Meer weten? Wilt u meer weten over de beleggingsfondsen die AEGON u te bieden heeft? Kijk dan op voor de meest recente fondsinformatie. 10

11 ProfielBeleggen ProfielBeleggen richt zich op klanten die zo eenvoudig mogelijk willen beleggen. Met de Beleggingswijzer bepaalt de klant zijn risicoprofiel. Met dit risicoprofiel bepaalt de klant zijn beleggingsmogelijkheden binnen ProfielBeleggen. Deze vier profielen zijn (in een afnemende risicovolgorde): ProfielBeleggen Avontuurlijk ProfielBeleggen Ondernemend ProfielBeleggen Neutraal ProfielBeleggen Terughoudend Na het maken van een keuze uit bovenstaande beleggingsprofielen verloopt het beleggingsproces verder automatisch. Dat geldt zowel voor de aankoop van beleggingsfondsen in geval van een storting op de AEGON Lijfrenterekening als voor het beheer van de beleggingsportefeuille. De klant heeft er geen omkijken naar. Het beheer richt zich op het handhaven van een vaste verhouding tussen beleggingsfondsen binnen de portefeuille. Deze komt overeen met het gekozen beleggingsprofiel. Noodzakelijke aanpassingen worden jaarlijks, op de dag en maand van de einddatum van ProfielBeleggen, uitgevoerd. Daarnaast wordt met het verstrijken van de looptijd het beleggingsrisico stapsgewijs afgebouwd. In de brochure Beleggen is per beleggingsprofiel in een tabel aangegeven hoe de beleggingsmix is samengesteld en hoe deze zich ontwikkelt gedurende het naderen van de (door de klant) opgegeven einddatum. Deze aanpassingen vinden eens per vijf jaar plaats. Binnen de beleggingsprofielen wordt het vermogen belegd in maximaal vier fondsen: AEGON Europees Aandelen Fonds AEGON Europees Obligatie Fonds AEGON Wereldwijd Mix Fonds AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds Daarnaast wordt afhankelijk van het beleggingsprofiel en de restant looptijd van ProfielBeleggen een gedeelte in liquiditeiten aangehouden. De belegging binnen het profiel in de fondsen vindt transparant plaats: de klant heeft dus op elk gewenst moment een dieper inzicht in de samenstelling van zijn beleggingsportefeuille. Einddatum Belangrijk is het vaststellen van de juiste einddatum voor ProfielBeleggen. Dit allereerst in verband met het afbouwen van het beleggingsrisico naar mate de einddatum nadert. Een einddatum die zich richt op de vermoedelijke pensioendatum (of enkele jaren daarvóór) zal in de meeste gevallen goed aansluiten. Dit is meestal het tijdstip waarop het opgebouwde lijfrentekapitaal wordt omgezet in een periodiek inkomen. De einddatum kan overigens tussentijds worden aangepast. Op de opgegeven einddatum worden alle beleggingen verkocht. 11

12 Beheren lijfrentekapitaal In onderstaand overzicht is op een rij gezet welke mogelijkheden de klant heeft binnen de AEGON Lijfrenterekening om zijn reeds opgebouwde lijfrentekapitaal anders aan te wenden. Wijziging Toelichting Opmerkingen Meer sparen, minder beleggen Meer beleggen, minder sparen Beleggingssamenstelling wijzigen Beleggingssamenstelling wijzigen Einddatum ProfielBeleggen wijzigen Wijzigen van profiel Wijzigen van beleggingsvorm Verkoop van participaties van beleggingsfondsen. De netto opbrengst wordt bijgeschreven op de spaarrekening. Aankoop van participaties van beleggingsfondsen. Het bedrag wordt afgeschreven van de waarde van de spaarrekening. Switchen: verkoop van participaties van een beleggingsfonds; met de netto opbrengst participaties in een ander beleggingsfonds aankopen. Automatische herverdeling. Einddatum vervroegen of uitstellen. Beleggingsportefeuille wordt aangepast conform het nieuwe profiel. Overstappen van ProfielBeleggen naar VrijBeleggen en omgekeerd. Alle participaties in beleggingsfondsen wordt verkocht. Vervolgens vindt aankoop plaats, conform de opdracht. Bij VrijBeleggen toetsen aankoopopdracht aan risicoprofiel. Kan alleen bij VrijBeleggen. Toetsen switchopdracht aan risicoprofiel. Kan alleen bij VrijBeleggen. Gebeurt automatisch. Kan de samenstelling van de portefeuille beïnvloeden. Kan alleen bij ProfielBeleggen. Toetsen opdracht aan risicoprofiel. Toetsen opdracht aan risicoprofiel. 12

13 Uitvoeren van de beleggingsorders Aankooporders die op een handelsdag vóór uur via worden ontvangen en opdrachten per post, die vóór uur zijn ontvangen, worden uitgevoerd tegen de koers van de eerstvolgende handelsdag. Ook automatische aankooporders, die volgen uit de opgegeven beleggingsmix, worden op de eerstvolgende handelsdag (na bijschrijving van de storting op de AEGON Lijfrenterekening) uitgevoerd. Orders die later zijn binnengekomen, worden op de tweede daaropvolgende handelsdag uitgevoerd. Orders die op een niet-handelsdag worden ontvangen, worden op de tweede daarop volgende handelsdag uitgevoerd. Bijvoorbeeld: Als de order wordt ontvangen op zaterdag dan vindt de uitvoering hiervan plaats op dinsdag. Dit geldt als maandag en dinsdag handelsdagen zijn. Het kan voorkomen dat door overmacht sommige orders later worden uitgevoerd. Het te beleggen bedrag wordt omgezet in participaties van de fondsen. Deze omrekening gebeurt tegen de aankoopprijs, die gelijk is aan de (gepubliceerde) koers. De uitvoering van verkooporders en switchorders vindt op dezelfde wijze plaats als hierboven is aangegeven voor aankooporders. Aankoop- en switchorders worden getoetst aan het risicoprofiel. Dividendbeleid Binnen acht maanden na afloop van het boekjaar vindt de dividenduitkering plaats. Uiteraard alleen als het resultaat dit toelaat. Het dividend wordt automatisch herbelegd in participaties van het betreffende fonds. Afbouwen beleggingsrisico Bij VrijBeleggen is het mogelijk dat de rekeninghouder tot aan de einddatum risicovol belegt. Natuurlijk wel binnen de grenzen van zijn risicoprofiel. Het is dus aan te raden om gedurende de looptijd het beleggingsrisico af te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld automatisch met ProfielBeleggen. 13

14 Fiscale spelregels Lijfrenteregime Op dit product is het lijfrenteregime van toepassing zoals dat geldt met ingang van 1 januari De stortingen op deze rekening zijn voor zover zij vallen binnen de jaar- en reserveringsruimte van de klant aftrekbaar in box 1. Daarnaast kunnen ondernemers gebruik maken van de aftrekmogelijkheden op grond van de Oudedagsreserve en de stakingswinst. Overheveling van reeds gevormde lijfrentekapitalen Het kan voorkomen dat de klant al een lijfrentekapitaal heeft opgebouwd in een lijfrenteverzekering. Het is mogelijk om dit reeds opgebouwde kapitaal (bij) te storten op de AEGON Lijfrenterekening. Het nieuwe lijfrenteregime is dan automatisch van toepassing op het totale lijfrentekapitaal. Dit impliceert dat voor een zogenaamde pre-brede Herwaarderingslijfrente de voorwaarden van het nieuwe regime gaan gelden. Dat brengt een aanzienlijke beperking van aanwendingsmogelijkheden met zich mee. Daarom is dit af te raden. Voor bepaalde lijfrenten blijft het recht bestaan om de waarde te gebruiken voor het doen ingaan van een overbruggingslijfrente. 14

15 Kosten AEGON Lijfrenterekening Alléén sparen Als de klant kiest om alleen te sparen op zijn AEGON Lijfrenterekening, dan zijn hier geen kosten aan verbonden. Beleggen Kiest de klant voor beleggen, dan brengt AEGON hiervoor onderstaande kosten in rekening. Aan- en verkoopkosten AEGON brengt geen aan- en verkoopkosten in rekening. Fondsgerelateerde kosten Deze kosten worden in de koers verrekend. Kosten voor het beheer: Servicefee beleggingsfondsen: 0,30% 1,2% per jaar, afhankelijk van het fonds. Afhankelijk van het fondsvermogen. Per 1 januari ,12% (exclusief BTW) van de waarde per jaar. Met uitzondering van het AEGON Duurzaam Index Aandelen Fonds, AEGON Wereld Index Aandelen Fonds, AEGON Europa Index Aandelen Fonds, AEGON Noord Amerika Index Aandelen Fonds, AEGON Wereldwijd Emerging Markets Index Aandelen Fonds en AEGON Euro Staatsobligatie Index Fonds: servicefee 0,05%. Deze percentages kunnen later wijzigen. 15

16 Informatie voor de klant Op kunt u terecht voor een overzicht van alle materialen van de AEGON Lijfrenterekening die beschikbaar zijn. U kunt deze materialen downloaden via de AEGON Intermediair Portal of bestellen via de bestellijst. De rekening beheren Om zijn rekening te beheren kan de klant kiezen tussen internetbankieren en schriftelijk bankieren. Kiest hij voor internetbankieren dan heeft hij 24 uur per dag toegang tot de beveiligde internetsite van AEGON. Hier kan de klant: het saldo, zijn risicoprofiel, de beleggingsportefeuille, zijn beleggingsinstellingen en de transacties bekijken; transacties verrichten zoals overboeken van sparen naar beleggen en andersom; beleggingsinstellingen (beleggingsmix, automatisch herverdelen) wijzigen; online fondsen aan- en verkopen (bij VrijBeleggen). Rekeningoverzichten Als de klant kiest voor schriftelijk bankieren dan ontvangt hij na iedere beleggingstransactie een rekeningoverzicht. Eén keer per jaar ontvangt iedere klant een fiscaal rekeningoverzicht voor de belastingaangifte. Welkomstpakket Na het openen van de rekening ontvangt de klant een welkomstpakket. In dit pakket zit onder andere een praktische handleiding voor het gebruik van de rekening en alle benodigde wijzigingsformulieren. Als de klant heeft aangegeven gebruik te willen maken van internetbankieren dan ontvangt hij met dit pakket ook zijn gebruikersnaam. Afzonderlijk ontvangt hij zijn wachtwoord. 16

17 Belangrijke gebeurtenissen Overlijden Als de klant komt te overlijden moet dit zo snel mogelijk worden gemeld. Hiervoor moet een originele akte van overlijden worden afgegeven aan AEGON. De rekening wordt tijdelijk op naam gezet van de erfgenamen. De rekening wordt geblokkeerd en alle beleggingen worden geliquideerd. Het is noodzakelijk dat de erfgenamen een nabestaandenlijfrente (of vergelijkbare periodieke uitkering, zoals genoemd in de Wet inkomstenbelasting 2001) aankopen van het tegoed dat op de rekening staat. Echtscheiding De AEGON Lijfrenterekening kan in het kader van de verdeling van een gemeenschap bij echtscheiding (of scheiding tafel en bed) zonder fiscale afrekening plaatsvinden en geheel of gedeeltelijk worden toebedeeld aan de andere (ex)echtgenoot. Voorwaarde is wel dat deze binnenlands belastingplichtige is en dat de rekening onderdeel is van de gemeenschap van goederen. Dit kan met een kopie van het echtscheidingsconvenant worden aangetoond. Onder voorwaarden geldt deze geruisloze overgang ook als de AEGON Lijfrenterekening géén onderdeel is van de gemeenschap van goederen, namelijk als er een verplichting bestaat, bijvoorbeeld als gevolg van een gerechtelijke uitspraak of een contractueel verrekenbeding. Beide (ex)echtgenoten dienen een gezamenlijk verzoek in te dienen om de waarde geheel of gedeeltelijk over te dragen naar de (ex)partner, met daarbij de vermelding dat de wijziging van de polis op grond van art , lid 2, Wet IB 2001 plaats vindt. Emigratie In geval van emigratie wordt het fiscale voordeel teruggenomen, maar onder voorbehoud. De waarde maar minimaal de som van de inleg - wordt bij het inkomen in box 1 geteld. Over de waarde wordt vervolgens nog 20% revisierente geheven. Over de te betalen belasting kan uitstel worden verkregen voor een periode van maximaal tien jaar. Dit is een zogenoemde conserverende aanslag. Worden gedurende deze periode geen verboden handeling verricht dan vervalt de conserverende aanslag. 17

18 Aankopen van een lijfrente Aankopen lijfrente door de klant Algemeen De aankoop van een lijfrente dient uiterlijk plaats te vinden op 31 december van het jaar waarin de klant 70 jaar wordt. De klant kan het tegoed van de AEGON Lijfrenterekening uitsluitend aanwenden voor: De aankoop van een gerichte lijfrenteverzekering. De aankoop van een direct ingaande of uitgestelde zuivere lijfrente(verzekering). De aankoop van een (bancair) lijfrenteproduct waarmee de opbouw voortgezet kan worden. De aankoop van een (bancair) product waarmee een uitkering kan worden verkregen in vaste en gelijkmatige termijnen met een gelijke tussenperiode van maximaal een jaar. Een lijfrente of daarmee vergelijkbare periodieke uitkering dient te voldoen aan de eisen die in de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn opgenomen. De AEGON Lijfrenterekening zélf voorziet niet in de mogelijkheid het tegoed in laatstgenoemde vorm uitgekeerd te krijgen. Een klein tegoed kan ineens worden uitgekeerd. Hiervoor worden eerst de financiële instrumenten op de AEGON Lijfrenterekening verkocht. Van een klein tegoed is sprake als het tegoed niet meer bedraagt dan 4.146,- (2011). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor de toepassing hiervan worden de tegoeden van alle AEGON Lijfrenterekeningen en AEGON Lijfrente Uitstelrekeningen bij elkaar opgeteld. Over de uitkering is wel inkomstenbelasting verschuldigd, maar géén revisierente. Lijfrente (verzekering) Het op de AEGON Lijfrenterekening gevormde kapitaal kan door de klant aangewend worden voor de aankoop van de volgende lijfrenten: Oudedagslijfrente: een levenslange uitkering op het leven van de klant die op elk gewenst moment kan ingaan. Deze lijfrente mag uiterlijk ingaan in het jaar waarin de klant 70 wordt. Tijdelijke oudedagslijfrente: een tijdelijke uitkering op het leven van de klant. Deze mag niet eerder ingaan dan in het jaar waarin de klant 65 jaar wordt, maar niet later ingaan dan in het jaar waarin de klant 70 jaar wordt. De looptijd bedraagt minimaal 5 jaar en de uitkering is aan een jaarlijks maximum gebonden (2011: ,-). Nabestaandenlijfrente: een levenslange of tijdelijke uitkering die ingaat na het overlijden van de klant of zijn partner. Met het lijfrentekapitaal kan géén overbruggingslijfrente worden aangekocht. 18

19 Periodieke uitkering (bancair product) Het tegoed van de AEGON Lijfrenterekening kan door de klant ook worden aangewend voor de aankoop van een bancair product dat uitkeert in vaste en gelijkmatige termijnen met een gelijke tussenperiode van maximaal een jaar. Daarbij gelden regels die grotendeels overeenkomen met de regels die gelden voor lijfrenten (zie hierboven): De termijnen worden uitgekeerd aan de klant. De eerste termijn wordt uitgekeerd uiterlijk in het kalenderjaar waarin hij 70 jaar wordt. Als de eerste termijn wordt uitgekeerd vóór het kalenderjaar waarin de klant 65 jaar wordt, dan bedraagt de periode tussen de eerste en de laatste termijn minimaal twintig jaar, vermeerderd met het aantal jaren dat hij jonger is dan 65 jaar op het moment van de eerste termijn. Als de eerste termijn niet eerder ingaat dan op 65 jarige leeftijd en de niet later dan op 70 jarige leeftijd en per kalenderjaar niet meer dan ,- (2011) wordt uitgekeerd, moet de periode tussen de eerste en de laatste termijn ten minste 5 jaar bedragen. Echter: indien per kalenderjaar meer wordt uitgekeerd dan dient de periode tussen de eerste en de laatste termijn minimaal twintig jaar te bedragen. In afwijking van het bovenstaande bedraagt de periode tussen de eerste en de laatste termijn ten minste vijf jaar, ingeval de uitkering van de eerste termijn plaatsvindt binnen zes maanden na het overlijden van de partner of de gewezen partner van de klant. Mocht uw klant overlijden, dan ontvangen de erfgenamen de resterende uitbetalingen. Het restant tegoed is gewaarborgd zonder dat uw klant hiervoor een verzekering hoeft af te sluiten. Aankopen lijfrente in geval van overlijden klant Algemeen Het tegoed kan alleen worden aangewend door een of meerdere natuurlijke personen. Op grond van het erfrecht wordt bepaald aan wie het tegoed ter beschikking wordt gesteld. De relatie met de klant is vervolgens bepalend voor de mogelijkheden. De AEGON Lijfrenterekening zélf voorziet niet in de mogelijkheid het tegoed in een toegestane vorm uit te keren. De erfgenaam (of erfgenamen) dienen met het tegoed een nabestaandenlijfrente (verzekering) aan te kopen, of een bancair lijfrenteproduct dat in een uitkering conform de regels die hiervoor gelden kan voorzien. Nabestaandenlijfrente (verzekering) Als de erfgenaam een direct familielid van de belastingplichtige is heeft dit familielid de keuze tussen: Een tijdelijke nabestaandenlijfrente die eindigt op 30-jarige leeftijd. Een levenslange nabestaandenlijfrente. Deze regel geldt voor kinderen, pleegkinderen en verdere bloedverwanten in de rechte lijn en in de tweede en derde graad van de zijlijn en níet voor de partner of gewezen partner. In alle overige gevallen is elke looptijd toegestaan, mits aan het zogenaamde 1%-sterftekans criterium wordt voldaan. De nabestaandenlijfrente eindigt als de gerechtigde overlijdt. 19

20 Periodieke uitkering (bancair product) Hiervoor gelden min of meer vergelijkbare regels als voor een nabestaandenlijfrente. Als de erfgenaam een direct familielid van de belastingplichtige is heeft dit familielid de keuze tussen: Een tijdelijke periodieke uitkering die minstens vijf jaar loopt, maar nooit langer dan het aantal jaren dat hij jonger is dan dertig jaar op het moment van uitkeren van de eerste termijn. Een uitkering met een duur van minstens 20 jaar. Deze regel geldt voor kinderen, pleegkinderen en verdere bloedverwanten in de rechte lijn en in de tweede en derde graad van de zijlijn en níet voor de partner of gewezen partner. Behoren de termijnen toe aan een ander persoon dan moet de periode tussen de eerste en de laatste termijn minimaal vijf jaar te bedragen. Het is dus alleen mogelijk om voor een kortdurende uitkering (minimaal vijf jaar) te kiezen als de erfgenaam jonger is dan dertig jaar, als de erfgenaam de partner of gewezen partner is of als er sprake is van een erfgenaam die niet een direct familielid is. Begrenzing De aanspraak op het tegoed van de AEGON Lijfrenterekening kan niet worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven, of tot voorwerp van zekerheid dienen. Gebeurt dat toch, dan is de klant belasting verschuldigd in box 1 over de totale waarde van de rekening. Daarbij geldt als minimum de som van de ingelegde bedragen. Bovendien dient de klant dan ook zogenaamde revisierente te betalen. Deze bedraagt (maximaal) 20% van de waarde. 20

21 Tips Product sluit niet aan Eerder stoppen met werken De AEGON Lijfrenterekening valt onder het bancaire lijfrenteregime. Het gevolg hiervan is dat de AEGON Lijfrenterekening niet geschikt is als de klant geld opzij wil zetten om eerder te kunnen stoppen met werken. Wil de klant alleen een kapitaal opbouwen om eerder te kunnen stoppen met werken? Dan past de levensloopregeling of een box 3 oplossing waarschijnlijk beter bij hem. Dekking bij overlijden De AEGON Lijfrenterekening kent geen extra dekking bij overlijden. Als de klant vroegtijdig komt te overlijden biedt dit product dus geen zekerheid voor de erfgenamen. Als er wel behoefte is aan inkomenszekerheid voor erfgenamen vanaf aanvangsdatum dan past AEGON Verzekeren&Beleggen Pensioen waarschijnlijk beter bij de klant. Dit product biedt namelijk wel de mogelijkheid van een ingebouwde overlijdensrisicodekking vanaf aanvang. Ook biedt dit product ruimere mogelijkheden voor specifieke begunstiging bij overlijden. Klein kapitaal Is de verwachting dat slechts een lijfrentekapitaal van enkele duizenden euro s kan worden opgebouwd, dan past een box 3 oplossing waarschijnlijk beter bij uw klant. Hoger kapitaal Heeft de klant behoefte aan een aanzienlijk hoger kapitaal dan met aftrekbare stortingen kan worden opgebouwd? Dan is het verstandiger hem een product te adviseren dat als box 3 product kwalificeert. 21

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

AEGON VermogensRekening. Handleiding

AEGON VermogensRekening. Handleiding AEGON VermogensRekening Handleiding Handleiding bij de AEGON VermogensRekening Inleiding Gefeliciteerd met uw AEGON VermogensRekening, een beleggingsrekening waarmee u eenvoudig een vermogen kunt vormen.

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrentes op basis van beleggingen

Direct ingaande lijfrentes op basis van beleggingen Direct ingaande lijfrentes op basis van beleggingen Drs Rob Dorscheidt, Kennisgroep Financiën, afdeling Onderzoek, Consumentenbond, maart 2000 COPYRIGHT: afdeling Onderzoek, Consumentenbond, 2000 Hoewel

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Reglement FUNDIX REKENING

Reglement FUNDIX REKENING Reglement FUNDIX REKENING Beleggen met een goed rendement tegen lage kosten Website: Telefonische Servicelijn: www.fundix.nl 0800-235 386 349 (gratis) Postadres: Fundix Postbus 75890 1070 AW Amsterdam

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken?

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? U regelt het met de levensloopregeling! Tijd is kostbaar, tijd is geld. Spaar het! voor zorg en welzijn Nieuw: de levensloopregeling Vanaf 1 januari 2006 kunnen

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Begunstigde De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. b.

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie