JAAR VERSLAG HUISARTSENPOST HENGELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAAR VERSLAG HUISARTSENPOST HENGELO"

Transcriptie

1 / Periode tot aan het openen van de Huisartsenpost Hengelo op 13 november 2006 / Organisatie, ledenvergadering en huisartsen / Personeel en personeelsbeleid / Kwaliteitsbeleid / ICT / Samenwerking / Bezetting personeel en huisartsen tijdens diensten, productiecijfers en prestaties / JAAR HUISARTSENPOST HENGELO VERSLAG 2006/2007

2 /Op 13 november 2006 heeft de Huisartsenpost Hengelo haar deuren geopend op een prachtige locatie op het ziekenhuisterrein van Streekziekenhuis Midden-Twente. / 2 jaarverslag 2006/2007 Huisartsenpost Hengelo

3 Inhoudsopgave 1. Periode tot aan het openen van de Huisartsenpost Hengelo op 13 november Inleiding Ledenvergadering op 12 april Huisvesting 1.4 Personeel ICT, roostering en telefonie 1.6 PR en Voorlichting aan patiënten 1.7 Voorlichting aan doktersassistenten en huisartsen 1.8 Huisartsenvervoer 1.9 Algemene ondersteuning 9 2. Organisatie, ledenvergadering en huisartsen 2.1 Coöperatieve Vereniging Diensten 2.3 ADAM-arts (Aanspreekbare Dokter Afhandeling Medische Taken) 2.4 Haio s (huisartsen in opleiding) Waarnemers 2.6 Scholing 2.7 Ledenvergadering Personeel en personeelsbeleid 3.1 Personeelsomvang Arbeidsovereenkomsten 3.3 CAO Huisartsenzorg 3.4 Bereikbaarheidsdiensten en bereikbare coördinatoren Eerst Verantwoordelijke Assistent (EVA) 3.6 Werkoverleg 3.7 Scholingsprogramma Functionerings- en beoordelingsprocedures 3.9 Ondersteunend bureau jaarverslag 2006 Huisartsenpost Hengelo 3

4 4. Kwaliteitsbeleid 5. ICT 4.1 Inleiding Kwaliteitscommissie 4.3 Toegankelijkheid Gepast gebruik en veiligheid triage 4.5 Continuïteit van zorg Verantwoorde zorg 4.7 Meting prestatie-indicatoren Klachtenbehandeling 4.9 Aard MIP-meldingen (Meldpunt Incidenten Patiëntenzorg) Kwaliteitsborging en verbetering 5.1 Inleiding Inzagefunctie door middel van koppeling tussen Adastra en HAP-MD 5.3 ICT-commissie HAP Mobiel Project 5.5 VOIP telefonie Samenwerking 6.1 Menzis Zorgverzekeraar Ambulance Oost 6.3 Streekziekenhuis Midden Twente 6.4 Federatie Stichting Acute Zorgmobiel Twente Enquête dienstverlening huisartsenvervoer Samenwerking met HDT-Oost 7. Bezetting personeel en huisartsen tijdens diensten, productiecijfers en prestaties 7.1 Inleiding Personele bezetting Huisartsenpost Hengelo per diensteenheid 7.3 Totale verrichtingen over het jaar 2006 van de Huisartsenpost Hengelo Verdeling van zorgvragen naar postcodegebieden Leeftijdscategorieën hulpvragen Responstijden van de verschillende type verrichtingen naar urgentiecodes Inleiding Responstijden zelfstandige adviezen doktersassistenten Responstijden telefonische consulten Responstijden consulten Responstijden visites Responstijden U1-urgentie visites 7.7 Prestaties met betrekking tot telefonische bereikbaarheid Gemiddelde wacht- en gesprekstijden van de alarmlijn Gemiddelde wachttijd en gespreksduur van de normale lijn Huisartsenpost Hengelo Vergelijking gemiddelde wachttijden en aantal oproepen van de wachtrijen alarm en normale patiëntenlijnen van de huisartsenposten Hengelo, Enschede en Oldenzaal 41 Bijlage: responstijden 42 4 jaarverslag 2006/2007 Huisartsenpost Hengelo

5 Voorwoord Op 13 november 2006 heeft de Huisartsenpost Hengelo haar deuren geopend op een prachtige locatie op het ziekenhuisterrein van Streekziekenhuis Midden-Twente. Het heeft lang geduurd voordat er in de regio Hengelo een grootschalige huisartsendienstenstructuur van de grond kwam. In 2002 werd daarvoor al de Coöperatieve Huisartsenpost Midden-Twente opgericht. Vanwege allerlei redenen is het definitieve besluit voor het opzetten van een huisartsenpost in onze regio uitgesteld. Het was op een gedenkwaardige ledenvergadering op 12 april 2006 waarop de kogel door de kerk ging. Alle neuzen stonden dezelfde kant uit en het bestuur kreeg de opdracht mee om het plan voor een huisartsenpost voor het werkgebied Hengelo, Borne en Hof van Twente (exclusief Markelo) te verwezenlijken. Onder leiding van Jacqueline Noltes, directeur van de naburige Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost), is door het bestuur gewerkt om in ruim een half jaar tijd de huisartsenpost operationeel te krijgen. Dit zou niet zijn gelukt als we niet zo veel noaberhulp van medewerkers en bestuur van HDT-Oost hadden gekregen. Ook de Raad van Bestuur van het Streekziekenhuis Midden-Twente heeft haar uiterste best gedaan om de nieuwe locatie binnen een paar maanden tijd naar onze wensen te laten verbouwen. Vanaf maandag 13 november 2006 ging er voor de inwoners van ons werkgebied veel veranderen: een telefoonnummer en een locatie op het ziekenhuisterrein van Hengelo waren de meest in het oog springende. Na ruim een jaar op volle toeren gedraaid te hebben, kunnen wij constateren dat de inwoners snel gewend zijn geraakt aan het fenomeen huisartsenpost. Ook de huisartsen zijn inmiddels ingeburgerd en voelen zich thuis in de nieuwe dienstenstructuur. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat vanaf de start van de Huisartsenpost Hengelo de inzagefunctie in het eigen medisch dossier van de patiënt geregeld is en dat ook de dienstapotheek onder hetzelfde dak gehuisvest is. De SEH van het SMT is gevestigd op een steenworp afstand en met de ambulancedienst zijn goede samenwerkingsafspraken gemaakt. Al met al belangrijke voorwaarden om kwalitatief hoogwaardige spoedeisende huisartsenzorg aan de patiënt te kunnen leveren. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet waarin veel nieuwe uitdagingen op ons afkomen zoals de gecertificeerde opleiding van triagist die veel van onze doktersassistenten gaan volgen, uitbouwen van de samenwerking met onze ketenpartners, ICT-ontwikkelingen in het kader van BurgerServiceNummer en UZI-pas, etc. Voorzitter bestuur van de Huisartsenpost Hengelo Evert van der Wel, huisarts jaarverslag 2006 Huisartsenpost Hengelo 5

6 /In ruim 8 weken tijd is de locatie naar ons programma van eisen verbouwd waarna wij op 16 oktober 2006 de sleutel in ontvangst konden nemen./ 6 jaarverslag 2006/2007 Huisartsenpost Hengelo

7 Periode tot aan het openen van de Huisartsenpost Hengelo op 13 november Inleiding Het bestuur van de Coöperatieve Huisartsenpost Midden-Twente was vanaf 2005 bezig om onder begeleiding van een extern adviesbureau de haalbaarheid te onderzoeken van het opzetten van een huisartsendienstenstructuur in de gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente (exclusief Markelo). De externe begeleiding werd gefinancierd door Menzis Zorgverzekeraar die daarmee de huisartsen in het werkgebied optimaal wilde faciliteren. De begeleiding van dit extern adviesbureau was echter niet voldoende om de plannen daadwerkelijk om te zetten in concrete activiteiten. Er werd door het bestuur in eerste instantie contact gezocht met de Centrale Huisartsenpost Almelo met de vraag of er vanuit die organisatie ondersteuning geboden kon worden. Hiervoor zag deze organisatie geen mogelijkheden. Bij de andere naburige huisartsendienstenstructuur, te weten Huisartsendienst Twente-Oost, vond het bestuur gehoor. Na de aanstelling van Jacqueline Noltes (directeur Huisartsendienst Twente-Oost) als projectleider is een en ander in een stroomversnelling geraakt. Eind maart 2006 is in goede samenspraak met Menzis Zorgverzekeraar een tariefaanvraag verstuurd naar het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg voor de Huisartsenpost Hengelo. Deze is gehonoreerd en dit was de basis voor het bestuur om financiering voor de investeringen te kunnen regelen en ook de ledenvergadering definitief toestemming te vragen verplichtingen aan te gaan voor het opzetten van een grootschalige dienstenstructuur. 1.2 Ledenvergadering op 12 april 2006 Op 12 april 2006 is in een goed bezochte ledenvergadering de begroting besproken. Hierin kwamen zaken aan de orde als dienstbelasting, huisvesting, ICT etc. Een randvoorwaarde voor een sluitende begroting was dat alle huisartsen in het werkgebied zich daadwerkelijk zouden aansluiten bij de huisartsenpost. Na een constructieve vergadering stemde de ledenvergadering behoudens 1 onthouding met algemene stemmen voor het oprichten van een huisartsenpost. Met dit besluit kon het bestuur en de projectleider aan de slag om de Huisartsenpost Hengelo op te zetten. 1.3 Huisvesting Het was onduidelijk of de huisartsenpost gevestigd zou worden op het ziekenhuisterrein. Het bestuur van het Streekziekenhuis Midden-Twente vroeg een huur die onze organisatie financieel niet kon opbrengen. Uiteindelijk is er eind mei een huurprijs overeengekomen die voor beide partijen acceptabel was. De huisartsenpost zou gevestigd worden in het voormalig Rode Kruisgebouw op het ziekenhuisterrein. Er was echter wel een grondige verbouwing nodig om de huisvesting geschikt te maken. In ruim 8 weken tijd is de locatie naar ons programma van eisen verbouwd waarna wij op 16 oktober 2006 de sleutel in ontvangst konden nemen. jaarverslag 2006 Huisartsenpost Hengelo 7

8 1.4 Personeel Om de Huisartsenpost Hengelo daadwerkelijk operationeel te krijgen was het noodzakelijk dat dokterassistenten, een assistent locatiemanager en een secretaresse aangesteld moesten worden. In het begin zijn 15 doktersassistenten aangenomen. De assistent locatiemanager de direct leidinggevende van de doktersassistenten kwam uit de geledingen van Huisartsendienst Twente-Oost en had al veel ervaring met het werken in een grootschalige dienstenstructuur. Dit was een groot voordeel. De doktersassistenten zijn voor de opening van de huisartsenpost op 13 november ingewerkt op de huisartsenposten Enschede en Oldenzaal en waren ook door cursussen geschoold in het werken met het call managementsysteem Adastra, de telefonie en de NHG-telefoonwijzer. 1.5 ICT, roostering en telefonie In de keuze van het automatiserings-, rooster- en telefoniesysteem is aangehaakt bij Huisartsendienst Twente- Oost vanwege de mogelijkheid taken van elkaar te kunnen overnemen bij calamiteiten etc. maar ook omdat schaalvergroting tot financiële voordelen leidt. 1.6 PR en Voorlichting aan patiënten Er is een patiëntenfolder gemaakt die huis-aan-huis verspreid is onder de inwoners van ons werkgebied waarin de werkwijze van de huisartsenpost beschreven staat. Ook konden de patiënten in de wachtkamer van hun eigen huisarts al via een poster op de hoogte gebracht worden van de komst van de huisartsenpost. Er zijn regelmatig in het regionale dagblad artikelen verschenen over de vorderingen van de oprichting van de huisartsenpost. De projectleider heeft regelmatig op verzoek van instellingen voorlichtingsbijeenkomsten gehouden waarin uitleg werd gegeven over hoe een huisartsenpost werkt. 1.7 Voorlichting aan doktersassistenten en huisartsen Ongeveer zes weken voor de opening van de huisartsenpost zijn de huisartsen in een 2-tal voorlichtingsbijeenkomsten op de hoogte gebracht van procedures op de huisartsenpost, welke zaken in hun eigen praktijk aangepast zouden moeten worden etc. Al deze onderwerpen zijn samengebracht in een naslagwerk. Vlak voor de opening van de huisartsenpost zijn de huisartsen geschoold in het voor hen onbekende automatiseringssysteem Adastra/HAPMD dat op de Huisartsenpost Hengelo gebruikt wordt. Ook de dokterassistenten hebben soortgelijke bijeenkomsten/scholingen bijgewoond. 1.8 Huisartsenvervoer In Twente wordt het huisartsenvervoer tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten georganiseerd door een Twentse samenwerkingstichting van huisartsenposten en de regionale ambulanceorganisatie Ambulance Oost. Het lag dan ook voor de hand dat de Huisartsenpost Hengelo het huisartsenvervoer via deze organisatie zou laten verlopen. 8 jaarverslag 2006/2007 Huisartsenpost Hengelo

9 1.9 Algemene ondersteuning Alle secretariële en organisatorische/administratieve ondersteuning vond in eerste instantie plaats door het managementbureau van Huisartsendienst Twente-Oost. Na het aantrekken van een eigen secretaresse voor de Huisartsenpost Hengelo in september 2006 is ervoor gekozen deze secretaresse onderdeel uit te laten maken van dit managementbureau. Hierdoor was continuïteit bij ziekte, vakantie, etc. gewaarborgd. Zeven maanden na de ledenvergadering van 12 april 2006 opende de Huisartsenpost Hengelo op maandag 13 november 2006 haar deuren. jaarverslag 2006 Huisartsenpost Hengelo 9

10 /De Huisartsenpost Hengelo is vervolgens verantwoordelijk voor de levering van zorg buiten kantooruren voor de inwoners en passanten in haar werkgebied./ 10 jaarverslag 2006/2007 Huisartsenpost Hengelo

11 Organisatie, ledenvergadering en huisartsen 2.1 Coöperatieve Vereniging De Huisartsenpost Hengelo is formeel een coöperatieve vereniging. Alle huisartsen die in het werkgebied gevestigd zijn, zijn aangesloten bij onze organisatie en derhalve zijn ze ook werkzaam op de Huisartsenpost Hengelo. Door lidmaatschap van de coöperatie heeft de huisarts de verplichting om voor een aantal uren huisartsenzorg tijdens ANW-diensten te leveren aan de Huisartsenpost Hengelo. De Huisartsenpost Hengelo is vervolgens verantwoordelijk voor de levering van zorg buiten kantooruren voor de inwoners en passanten in haar werkgebied. Het werkgebied is de gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente (exclusief Markelo). Er zijn afspraken gemaakt met buurtposten over hoe er omgegaan moet worden met patiënten die in grensgebieden wonen. 2.2 Diensten De huisartsen verrichten diensten naar rato van de door hen ingebrachte aantallen patiënten. De diensten worden toebedeeld aan huisartsengroepen (hagro s) of daarmee gelijk te stellen samenwerkingsverbanden. Na afloop van het kwartaal, wordt het roosterprogramma Bosor gebruikt om de urendeclaraties voor te bereiden. Het secretariaat maakt per huisarts de urendeclaratie, die vervolgens door betreffende huisarts gefiatteerd wordt. Vervolgens wordt tot uitbetaling overgegaan. Vanaf 2006 is het voor huisartsendienstenstructuren verplicht geworden om overzichten te leveren aan huisartsen van het aantal diensten dat zij zelf op de post hebben gewerkt. Dit is nodig voor eventuele herregistratie van de huisarts bij de HVRC. Wij verschaffen de huisartsen die lid zijn van de Huisartsenpost Hengelo twee keer per jaar een diensturenoverzicht, dat gebruikt kan worden bij de herregistratieprocedure. Tevens is het via het roosterprogramma mogelijk om de ingeroosterde huisarts 1 à 2 weken van tevoren een mail toe te sturen waarin hij eraan wordt herinnerd dat hij voor een dienst ingeroosterd staat. De reden voor het geautomatiseerd versturen van de herinnering is om te voorkomen dat huisartsen hun diensten vergeten. 2.3 ADAM-arts (Aanspreekbare Dokter Afhandeling Medische taken) De ADAM-arts is tijdens de diensten het eerste aanspreekpunt voor vragen van de doktersassistenten, superviseert de assistenten bij de triage en autoriseert de door hen zelfstandig afgehandelde telefonische adviezen, bepaalt op verzoek van de assistent de honorering van visites en urgentiegraad en is het eerste aanspreekpunt voor derden. Eén van de artsen op de post is ADAM-arts. De arts die visites rijdt, kan deze functie niet vervullen. De huisartsen zijn niet in dienst bij de huisartsenpost waardoor er geen hiërarchische relatie is tussen de huisarts en de Huisartsenpost Hengelo. De huisarts handelt dus onder zijn eigen professionele medische verantwoordelijkheid. Tijdens de zaterdag- en feestdagdiensten is er van 10 tot 15 uur een regiearts in het call center aanwezig die alle hierboven genoemde taken uitvoert. Dit wordt door de doktersassistenten en de overige dienstdoende huisartsen als zeer prettig ervaren. jaarverslag 2006 Huisartsenpost Hengelo 11

12 2.4 Haio s (huisartsen in opleiding) Veel huisartsen uit onze regio zijn tevens huisartsopleider (HAO) bij een van de huisartseninstituten in Amsterdam of Groningen. De Huisartsenpost Hengelo faciliteert de opleiding van huisartsen door hen in de gelegenheid te stellen in een grootschalige dienstenstructuur diensten te verrichten. Alle haio s werken op de huisartsenpost onder verantwoordelijkheid van de HAO. Derdejaars haio s moeten, als zij een vastgesteld niveau hebben bereikt, zelfstandig dienstdoen op de huisartsenpost. De HAO moet echter wel te allen tijde voor de haio telefonisch bereikbaar zijn tijdens het dienstdoen en indien noodzakelijk ook binnen 15 minuten op de huisartsenpost aanwezig kunnen zijn voor nadere consultatie/ondersteuning. 2.5 Waarnemers De Huisartsenpost Hengelo maakt gebruik van een vaste poule van waarnemers die op de hoogte is van de gang van zaken op de huisartsenpost. Alvorens een waarnemer op onze huisartsenpost wordt toegelaten, is een aantal zaken vereist, waaronder de controle of de waarnemer wel in het huisartsregister staat ingeschreven. Tevens dient op voorhand een gesprek met de directeur plaatsgevonden te hebben, die met name screent op communicatieve en sociale vaardigheden. Er is een verplichte inwerksessie in het waarneemsysteem Adastra. De procedures en protocollen binnen de huisartsenpost dient de waarnemer zich, via onze besloten website eigen te maken. Ook is een belangrijke voorwaarde dat de waarnemer ten minste 2 diensten per maand op de post moet doen, zodat er feeling blijft met het waarneemsysteem en onze werkwijze/protocollen op de huisartsenpost. Verder moet de waarnemer een VAR-formulier overleggen, waaruit blijkt dat hij een zelfstandigheidsverklaring van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringspremies heeft. Dit ter bescherming van de verkopende huisarts, die anders het risico loopt achteraf afdracht te moeten doen van sociale verzekeringspremies over de ingekochte diensturen. Het aantal geaccepteerde waarnemers op de huisartsenpost was stond eind 2007 op 14. Waarnemers kunnen ook van de nascholingsmogelijkheden van de Huisartsenpost Hengelo gebruik maken. De verkoop van diensten verloopt voornamelijk via de website 2.6 Scholing In 2006 is voor huisartsen en hidha s en waarnemers 1 verplichte scholing georganiseerd, namelijk reanimatie en omgaan met de Automatische Externe Defibrillator. Deze verplichte scholing is in 2007 herhaald maar is wel op een andere leest geschoeid. Door het gebruik van een Lotus-slachtoffer en casuïstiek is de verplichte scholing op een aantrekkelijke manier aangeboden. Beide scholingen zijn verzorgd door Ambulance Oost. In het kader van de oprichting van de huisartsenpost is wel op voorhand facultatief een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarin nadere uitleg is gegeven over het softwareprogramma op de huisartsenpost en de werkwijze en/of procedures op de post. Het overgrote deel van de huisartsen heeft deze facultatieve nascholingen bezocht. Verder is er in maart 2007 een facultatieve scholing gegeven over de beginselen van de richtlijn ADequaat registreren in het Elektronisch Medisch Dossier (ADEMD). ADEMD-registreren in de eigen huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost biedt de meeste garantie dat de professionele samenvattingen die getoond worden op de huisartsenpost ook daadwerkelijk de adequate en actuele medische gegevens bevatten. 12 jaarverslag 2006/2007 Huisartsenpost Hengelo

13 2.7 Ledenvergadering Het hoogste orgaan van de Huisartsenpost Hengelo is de ledenvergadering. In 2006 is deze 2 keer bij elkaar gekomen en in keer. Het bestuur van de Huisartsenpost Hengelo bestond in 2006 uit 5 personen, namelijk: Hans van Oosterbosch, extern voorzitter (ex-huisarts) tot aan 17 januari 2007 Evert van der Wel, voorzitter vanaf 17 januari 2007 (huisarts) Patrick Wiggers, secretaris (huisarts) Ron van der Cammen, penningmeester (huisarts) Machiel Hartmans, lid (huisarts) Luc de Vries, lid vanaf 24 oktober 2007 (huisarts) jaarverslag 2006 Huisartsenpost Hengelo 13

14 /Alle medewerkers hebben een parttime dienstverband. Het ziekteverzuim over het jaar 2007 was 3%./ 14 jaarverslag 2006/2007 Huisartsenpost Hengelo

15 Personeel en personeelsbeleid 3.1 Personele samenstelling In 2006 zijn vanaf oktober personeelsleden in dienst gekomen van de Huisartsenpost Hengelo, dit in verband met het daadwerkelijk operationeel worden van de huisartsenpost per 13 november Op 1 januari 2007 waren er 23 medewerkers in dienst bij de Huisartsenpost Hengelo. Op 31 december 2007 waren dat er 26. De verdeling in functies van de 26 medewerkers is als volgt: 25 doktersassistenten, waaronder 1 assistent locatiemanager en 1 secretaresse. Alle medewerkers hebben een parttime dienstverband. In 2007 zijn er 4 doktersassistenten vertrokken en daarvoor zijn er 7 nieuwe doktersassistenten aangenomen. Op 31 december 2007 waren er de volgende arbeidsovereenkomsten met de 25 medewerkers afgesloten: 24 medewerkers met contract voor bepaalde tijd 1 medewerker met een nuluren(oproep)contract voor bepaalde tijd Het ziekteverzuim over het jaar 2007 was 3%. Inclusief zwangerschapsverlof was het percentage 4, Arbeidsovereenkomsten De arbeidsovereenkomsten van de doktersassistenten variëren tussen de 8 en 16 uur per week. Er worden geen arbeidsovereenkomsten aangeboden boven de 16 uur per week, omdat er dan met name in de roostering tijdens vakantieperiodes en/of bij ziekte roosterproblemen kunnen ontstaan, omdat er te weinig medewerkers overblijven om de diensten op te vullen. Tevens is uit ervaring van andere huisartsenposten gebleken dat een arbeidsovereenkomst van meer dan 16 uur per week in onregelmatige diensten als zware belasting voor het privé/sociaal leven van de doktersassistent wordt ervaren. Men is tenslotte meestal aan het werk op tijdstippen dat een groot deel van het sociaal netwerk van de doktersassistent vrij is. Met de huidige personele bezetting is het mogelijk om op alle diensten voldoende assistentie in te zetten. Daarnaast wordt vervanging bij ziekte, scholing en vakanties door de eigen ploeg assistenten opgevangen. 3.3 CAO Huisartsenzorg Voor de Huisartsenpost Hengelo is de CAO Huisartsenzorg van toepassing. jaarverslag 2006 Huisartsenpost Hengelo 15

16 3.4 Bereikbaarheidsdiensten en bereikbare coördinatoren Na het operationeel worden van de huisartsenpost, is onze organisatie in de persoon van de assistent locatiemanager gaan meedraaien in de bereikbare coördinatie diensten van HDT-Oost. Vier medewerkers zijn, naast hun reguliere doktersassistentie functie, ook belast met coördinerende werkzaamheden. De bereikbare coördinatiediensten zijn ingeroosterd per week (7 x 24 uur) en worden per week door 1 van de 4 medewerkers uitgevoerd. Tijdens deze diensten is de bereikbare op te roepen voor vervanging tijdens ziekte, calamiteiten en onvoorziene problemen. De 4 medewerkers hebben 4 keer per jaar een werkoverleg. Vanaf 2004 zijn naast de reguliere diensten ook op bepaalde tijden bereikbaarheidsdiensten ingevoerd. Voor de huisartsenpost zijn de volgende typen bereikbaarheidsdiensten ingeroosterd: nacht: deze dienst geldt elke nacht weekend: zaterdag en zondag van 8.00 tot uur De bereikbaarheidsdienst is inzetbaar bij plotselinge uitval door ziekte of bij extreme drukte. 3.5 Eerst Verantwoordelijk Assistent (EVA) Bij iedere dienst wordt een eerstverantwoordelijke doktersassistent aangewezen (EVA). De EVA moet volgens protocol een aantal zaken uitvoeren dan wel checken. Na iedere dienst moet de EVA een formulier invullen en ondertekenen waarin zij aangeeft alle handelingen te hebben uitgevoerd en wat er gedurende de dienst aan bijzondere zaken is gebeurd. Een selectie van de taken van de EVA is de volgende: Overdrachten huisartsen in computer specifieke patiënten ; Overdrachten heersende ziekten informeren aan collega s; Medicijnlijst aan dienstdoende artsen geven en uitleggen; Logboek lezen; Spreekkamers en laboratorium nakijken evt. opruimen; Bijvullen voorraden in visitetassen en in spreekkamers; Bereikbaarheid achterwacht huisarts controleren; Visites coördineren; Controleren of telefonische consulten zijn gedaan en adviezen zijn gefiatteerd; Aanspreekpunt ADAM-arts, overige artsen en chauffeurs; Kascontrole; Enz. Hoewel de Huisartsenpost Hengelo nog een jonge organisatie is, wordt er bij het toewijzen van de EVA-dienst wel gekeken naar welke doktersassistent tijdens de dienst geschikt is om de EVA-dienst in te vullen. Oproepkrachten en nieuwe medewerkers kunnen geen EVA-dienst invullen. 3.6 Werkoverleg In 2006 en 2007 werd er 8 keer werkoverleg gehouden met de doktersassistenten. Het werkoverleg wordt voorgezeten door de assistent locatiemanager en de directeur is in principe bij de werkoverleggen aanwezig. Het bijwonen van de werkoverleggen is voor de doktersassistenten verplicht. De volgende onderwerpen werden onder andere besproken: Aanpassing werkwijzen naar aanleiding van praktijkervaringen; Roosterwijzigingen inclusief vakantieroosters; Patiëntenadministratie en financiële afhandelingen van passanten en noni s; Automatisering; ADAM-arts; Samenwerking met Ambulance Oost bij A1-urgentieritten; Nascholing; Personeelsvereniging; Beleid grensgebieden; Protocol ernstige calamiteiten (o.a. elektriciteit- en automatiseringsstoringen); Samenwerking met de huisartsen. 16 jaarverslag 2006/2007 Huisartsenpost Hengelo

17 3.7 Scholingsprogramma doktersassistenten Er wordt binnen de Huisartsenpost Hengelo veel aandacht besteed aan na- en bijscholing. In principe worden er alleen doktersassistenten of verpleegkundigen aangesteld. In 2006 heeft de scholing vooral betrekking gehad op bekend worden met het automatiserings- en telefoniesysteem en de scholing AED- en reanimatie. In 2007 zijn de nascholingen in gezamenlijkheid met collega instelling Huisartsendienst Twente-Oost georganiseerd. Er zijn 7 nascholingssessies georganiseerd met de volgende onderwerpen: ADequaat registreren in het Elektronisch Medisch Dossier (ADEMD). Dit was een gezamenlijke scholing met de huisartsen die aangesloten zijn bij onze organisatie; Communicatietraining ; Meetapparatuur laboratorium point of care; Omgaan met spoed; Kinderziektes; Psychiatrie; Casuïstiek uit klachten van patiënten gegeven door de klachtenfunctionaris dr. mr. J.H. Haijkens (ex-huisarts en jurist). De communicatietraining, de AED/reanimatietraining en de cursus meetapparatuur laboratorium point of care waren verplicht. Gezien de veelheid aan cursussen in 2007 is gesteld dat de doktersassistenten minimaal 1 van de 3 klinische lessen (kinderziektes, psychiatrie of omgaan met spoed) moesten volgen. 3.8 Functionerings- en beoordelingsprocedures Voor de doktersassistenten en het ondersteunend personeel zijn de volgende procedures in het kader van functionering en beoordeling van toepassing: 1. aanstelling voor bepaalde tijd, variërend van een half jaar tot 1 jaar; 2. beoordeling aan het einde van de proeftijd; 3. beoordelingsgesprek uiterlijk 1 maand voor het einde van de contractperiode; 4. bij een positieve beoordeling arbeidsovereenkomst nogmaals een contract voor bepaalde tijd, 5. bij een blijvende positieve beoordeling een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij twijfel nogmaals een contract voor bepaalde tijd. 6. per jaar vervolgens een functionerings/beoordelingsgesprek (ook wel jaargesprek genoemd). Alle functionerings- en beoordelingsgesprekken worden vastgelegd en ondertekend door de werkgever en werknemer. 3.9 Ondersteunend bureau De vaste formatie van het ondersteunend bureau bedroeg in ,2 FTE. Het ondersteunend bureau bestaat uit de directeur, 1 secretaresse en 1 assistent locatiemanager. De financiële administratie wordt geleverd door personen die in dienst zijn van de Federatie (samenwerkingsverband HDT-Oost, Huisartsenpost Hengelo en Centrale HuisartsenPost Almelo). De totale formatie van de financiële administratie bedraagt 2 FTE voor de 3 huisartsendienstenstructuren en bestaat uit 4 personen. jaarverslag 2006 Huisartsenpost Hengelo 17

18 /In dit kwaliteitsjaarverslag wil de Huisartsenpost Hengelo verantwoording afleggen over het gevoerde kwaliteitsbeleid./ 18 jaarverslag 2006/2007 Huisartsenpost Hengelo

19 Kwaliteitsbeleid 4.1 Inleiding In dit kwaliteitsjaarverslag wil de Huisartsenpost Hengelo verantwoording afleggen over het gevoerde kwaliteitsbeleid. Als ordeningsmodel is gebruik gemaakt van de het model Kritische KwaliteitsKenmerken (KKK s), zoals indertijd ontworpen door de Landelijke Huisartsen Vereniging en inmiddels ingeburgerd bij de meeste huisartsendienstenstructuren in Nederland. Dit model geeft een overzicht van de aspecten die voor een kwaliteitssysteem van een huisartsenpost van belang zijn. De meest basale randvoorwaarden die van belang zijn om goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren op de huisartsenposten zijn: voldoende personele (doktersassistenten en huisartsen) bezetting; goede telefonische bereikbaarheid gedurende de diensturen, waaronder ook de spoedmeldingen; adequaat instrumentaria en medicatie- en verbruiksartikelen voorraad; vastgelegde werkwijzen door middel van protocollering; adequaat gebruik van automatiseringssysteem. De integrale dienstverlening wordt regelmatig op verschillende niveaus gemeten en geëvalueerd. In 2006/2007 is dit gebeurd door: klachtenbemiddeling door klachtenfunctionaris; meting prestatie-indicatoren (zie hoofdstuk 6); MIP-meldingen. Het KKK-model kent 5 elementen: Toegankelijkheid; gepast gebruik en veiligheid van triage; continuïteit van zorg; verantwoorde zorg; kwaliteitsborging en -verbetering. 4.2 Kwaliteitscommissie Het bestuur van de Huisartsenpost Hengelo wordt door een kwaliteitscommissie geadviseerd. De samenstelling van de kwaliteitscommissie is als volgt: Ron van der Cammen, huisarts en voorzitter Jaap Komen, huisarts Geert Jan van Loenen, huisarts Janneke Leemhuis, huisarts Miriam Wegink, doktersassistent Jacqueline Noltes, directeur jaarverslag 2006 Huisartsenpost Hengelo 19

20 De kwaliteitscommissie heeft als doel het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van zorg zoals deze op de huisartsenpost geleverd wordt. De kwaliteitscommissie is in 2006/ keer bij elkaar gekomen. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: Nascholingsprogramma huisartsen w.o. Cursus Dokter kom snel; Protocol urineweginfectie; Samenwerking met ambulancedienst i.v.m. overnemen van A1 urgentieritten; Invoeren extra dienst en invoeren regiearts; Protocol prikaccidenten; Advisering t.a.v. de aanschaf van een ECG apparaat; Functioneren huisartsen en assistenten op de huisartsenpost. 4.3 Toegankelijkheid Toen er een locatie gekozen moest worden voor de huisartsenpost was een belangrijk criterium een goede bereikbaarheid voor de patiënt met korte lijnen naar de ketenpartners. Daarom is bewust gekozen voor een plaats op het ziekenhuisterrein, vlakbij de Spoedeisende Hulp van het Streekziekenhuis Midden Twente. Op het terrein van het ziekenhuis zijn borden geplaatst die verwijzen naar de huisartsenpost. Een belangrijk voordeel is dat de dienstapotheek in hetzelfde gebouw gehuisvest is, zodat men de voorgeschreven medicatie om de hoek kan verkrijgen. Indien een patiënt buiten kantooruren naar zijn eigen huisarts belt, krijgt hij een bandopname te horen met een verwijzing naar het telefoonnummer van de huisartsenpost. Tevens zijn de bereikbaarheidsgegevens te vinden in de telefoongids, gouden gids, diverse gemeentegidsen en op de website van de Huisartsenpost Hengelo. Vlak voor de start op 13 november 2006 is een patiëntenfolder verspreid in het gehele werkgebied waarop telefoonnummer en werkwijze van de post bekend gemaakt zijn. Patiënten die de huisartsenpost bellen krijgen eerst een korte algemene informatie over de werkwijze van de Huisartsenpost Hengelo. Bij spoed kan de patiënt door een keuzetoets onmiddellijk de spoedlijn aanspreken. Ook op een later tijdstip in de wachtrij kan men die keuze maken. Voor de doktersassistenten is het aantal wachtenden door een geavanceerd telefoonsysteem in het call center zichtbaar en kan daar bewaakt worden. Indien nodig kan actie worden ondernomen om de wachttijden te verkorten (extra personeel en/of verkorte telefoonprocedure). In hoofdstuk 6.6 is te zien wat de prestaties zijn op het gebied van telefonische bereikbaarheid in Op de valreep is in 2007 de nieuwe website voor patiënten en medewerkers operationeel geworden. Via kunnen patiënten allerlei informatie krijgen over hoe de Huisartsenpost Hengelo functioneert. Voor medewerkers zijn in het besloten gedeelte van de website de dienstroosters, bereikbaarheidsgegevens van huisartsen en nieuwsbrieven beschikbaar. 4.4 Gepast gebruik en veiligheid triage In diverse communicatie-uitingen van de Huisartsenpost Hengelo staat beschreven dat de huisartsenpost alleen bedoeld is voor spoedeisende klachten die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten. Desalniettemin kan een deel van de zorgvragen waarmee patiënten bellen als oneigenlijk worden gezien. Het percentage is niet duidelijk. Met name in de weekenden kwamen regelmatig patiënten uit Hengelo binnen die geen telefonische afspraak hadden gemaakt (zg. binnenlopers). Dit legt een grote druk op de organisatie van de huisartsenpost. Mede hierdoor is er een strenger beleid ten aanzien van de binnenlopers geformuleerd. De eerste beoordeling van de hulpvraag door de doktersassistent is een cruciale schakel in de dienstverlening. De manier waarop de doktersassistent de patiënt te woord staat en de vragen die hij/zij stelt om een juist beeld te 20 jaarverslag 2006/2007 Huisartsenpost Hengelo

21 krijgen van de ernst van de situatie, is essentieel voor de wijze waarop patiënten de zorgverlening ervaren. Hier wordt in nascholing veel aandacht aan besteed. Vrij snel na de start van de huisartsenpost is de functie van ADAM-arts (regiearts) ingevoerd gedurende alle diensten. De ADAM-arts beoordeelt in principe alle telefoontjes die de doktersassistenten zelfstandig hebben afgehandeld. Bovendien is hij/zij beschikbaar voor overleg met de doktersassistenten en bepaalt indien nodig of er een visite moet worden gereden en met welke prioriteit. De telefonische consulten worden door de ADAM-arts gedaan, tevens is hij het aanspreekpunt voor de ambulancedienst, crisisdienst of collega s. De doktersassistenten maken bij de triage gebruik van de NHG-telefoonwijzer. Alle door de doktersassistent zelfstandig afgehandelde adviezen worden elk uur door de ADAM-arts beoordeeld. De doktersassistent kan indien nodig, tijdens consulten de dienstdoende huisarts(en) storen voor overleg. 4.5 Continuïteit van zorg Bij Huisartsendienst Twente-Oost wordt gebruik gemaakt van het callmanagementsysteem Adastra. De doktersassistenten noteren alle triagegesprekken in dit systeem. De huisartsen registreren hun patiëntencontacten via een medische module die gekoppeld is aan Adastra. De terugrapportage naar de eigen huisarts vindt automatisch plaats. De Huisartsenpost Hengelo hecht grote waarde aan het toegang kunnen verkrijgen tot de medische dossiers van de patiënten, zoals deze bij de eigen huisarts bekend zijn. Wij zijn er dan ook trots op dat direct bij de start van de huisartsenpost een inzagefunctie gecreëerd is in het eigen medisch dossier van de patiënt. Bijna 100% van de huisartsenpraktijken zijn hierbij aangesloten. Ondanks de inzagefunctie blijft het belangrijk om bijzonderheden van patiënten die extra zorg nodig hebben (bijvoorbeeld terminale patiënten) via een speciaal formulier door te geven aan de Huisartsenpost Hengelo. Aan het begin van de dienst zal de dienstdoende doktersassistent ervoor zorgdragen dat de gegevens worden ingevoerd in het call managementsysteem. Om continuïteit van zorg te kunnen waarborgen en ook overdracht efficiënt te kunnen laten verlopen, vindt er regelmatig overleg plaats met externe ketenpartners als ambulancedienst, ziekenhuis en dienstapotheek. 4.6 Verantwoorde zorg Een eerste vereiste om verantwoorde zorg te leveren is dat de medewerkers gediplomeerd zijn en de huisartsen staan ingeschreven in het huisartsenregister. Iedere externe waarnemer wordt gecheckt op zijn BIG-registratie. Tevens vindt 1 keer per jaar de BIG-check plaats bij de gevestigde huisartsen. De Huisartsenpost Hengelo werkt alleen met gediplomeerde doktersassistenten en/of verpleegkundigen. Daarnaast is continue training en begeleiding van belang. Eind 2007 is een begin gemaakt met het traject om de dokterassistenten de opleiding tot gecertificeerd triagist te laten volgen. Deze opleiding die o.a. tot stand is gekomen door samenwerking tussen de koepelorganisatie van de huisartsenposten en het Nederlands HuisartsenGenootschap (NHG), is een belangrijke stap in het verder professionaliseren van het zorgproces. Naar verwachting zullen in de tweede helft van 2008 de doktersassistenten die in 2007 begonnen zijn met de opleiding, hun certificaat/diploma behalen. Ook is de assistent locatiemanager geschoold door het NHG in het begeleiden van de doktersassistenten tijdens dit scholingstraject. Tijdens het werkoverleg met de doktersassistenten dat 8 keer in 2006/2007 is gehouden, worden er onder andere werkafspraken gemaakt en nieuwe protocollen besproken. Voor huisartsen zijn er diverse nascholingen georganiseerd. Tevens zijn in de ledenvergaderingen diverse onderwerpen aan de orde gekomen die te maken hebben met zorgvraagstukken. Een belangrijke scholing is de 2,5 dag durende cursus Dokter kom snel. jaarverslag 2006 Huisartsenpost Hengelo 21

22 Het Nederlands HuisartsenGenootschap heeft in samenwerking met het Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde van de VVAA (OSG) een samenhangend cursuspakket ontwikkeld waarin de spoedeisende patiënt in de huisartsomgeving centraal staat. In deze cursus leert de huisarts het praktisch handelen volgens de ABCDE-systematiek. Deze spoedeisende hulp systematiek is een aanvulling op het huisartsgeneeskundig denken en handelen. De cursus is opgebouwd uit drie verschillende onderdelen: 1. Theoretische basismodule 2. Praktische vaardigheidstraining 3. Levensechte scenariotraining Een deel van die cursus heeft plaatsgevonden in 2007 en begin 2008 zal het laatste deel van de cursus worden gegeven. 4.7 Meting prestatie-indicatoren Periodiek wordt onderzocht in welke mate de Huisartsenpost Hengelo voldoet aan de landelijk gehanteerde kwaliteitsnormen. Deze betreffen onder andere de volgende aspecten: Telefonische bereikbaarheid; Afhandeling van patiëntencontacten in tijd; Alarmsituaties. Om zoveel mogelijk te kunnen aansluiten bij de landelijk gehanteerde kwaliteitsnormen (KKK s) wordt de urgentie aangegeven volgens de systematiek in de NHG-Telefoonwijzer (urgentieclassificatie U1 tot en met U4). De Huisartsenpost Hengelo hanteert de norm dat iedere patiënt binnen 10 minuten contact moet hebben gekregen met de doktersassistent. Door de aangepaste personele bezetting in de weekenden wordt deze doelstelling inmiddels vrijwel altijd gerealiseerd. Een beller die een levensbedreigende situatie wil melden, kan via de spoedlijn onmiddellijk contact krijgen met de doktersassistent. De alarmlijn moet in principe altijd binnen 30 seconden door een doktersassistent worden beantwoord. In hoofdstuk 6.8 staan de metingen uitgebreid beschreven. 4.8 Klachtenbehandeling De Huisartsenpost Hengelo heeft een eigen klachtenfunctionaris. Dr.mr. J.H. Haijkens is een oud huisarts, die tevens rechten heeft gestudeerd. De klachten die bij onze organisatie binnenkomen worden door de klachtenfunctionaris behandeld. Indien een klager ontevreden is over de behandeling van de klacht, wordt hij gewezen op de externe klachtenregeling. Geen enkele klager heeft in 2006/2007 van die mogelijkheid gebruik gemaakt. De Huisartsenpost Hengelo is aangesloten bij de externe klachtencommissie van de Huisartsenkring Twente. In 2006/2007 zijn er bij de Huisartsenpost Hengelo 12 klachten binnengekomen, waarvan 3 in het laatste kwartaal van Eén klacht betrof het bestaan van de post op zichzelf, de indiener beschouwde de komst hiervan als een verslechtering in vergelijking met de vroegere situatie. Eén klacht betrof het weinig alert reageren van een medewerker van een alarmeringsdienst, waardoor noodzakelijke medische hulp via de huisartsenpost onnodig laat kwam. Eén klager belde met ongespecificeerde klachten. Op herhaalde uitnodigingen om zijn klachten te verduidelijken ging hij niet in, waarna deze klacht terzijde is gelegd. Zodoende bleven er negen echte klachten over. Door onzorgvuldige triage tijdens een zeer drukke dienst heeft een bejaarde vrouw met een collumfractuur 3 uur moeten wachten op medische hulp. In een ander geval is postoperatief braken niet als ernstig herkend. Twee keer is er geen huisbezoek afgelegd ondanks een verzoek hiertoe. Het ging om een bejaarde man met een doorgebroken abces en een jonge vrouw, die mogelijk gedrogeerd was tijdens het stappen. Vijf klachten gingen over het medisch handelen sec: Eén patiënt kreeg niet de injectie waarop zij gehoopt had, een andere had moeilijk te bestrijden postoperatieve pijn en is uiteindelijk opgenomen. Tenslotte is er drie keer geklaagd over een foutieve diagnose: Een bloeding uit een maagzweer, een invaginatie bij een baby en een hartinfarct. 22 jaarverslag 2006/2007 Huisartsenpost Hengelo

23 In al deze gevallen is de situatie met de klagers op een ook voor hen goede manier uitgepraat, waar dat wenselijk was ook met de betrokken medewerker. In een afsluitende brief zijn alle klagers gewezen op de mogelijkheid om hun klacht alsnog voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van de Huisartsenkring Twente. Dit is overigens in geen enkel geval gebeurd. Soort klacht: Onjuiste triage 2 Andere verwachting 2 Geen visite 2 Onjuiste diagnose 3 Alle klachten zijn intern geëvalueerd en in gevallen die zich hiertoe leenden, gebruikt bij de deskundigheidsbevordering van zowel de artsen als de doktersassistenten. Zo kan een klacht een belangrijke impuls geven voor verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening. Nu wordt er relatief weinig geklaagd, waarschijnlijk omdat de drempel om een klacht in te dienen voor de meeste mensen vrij hoog is. Het zou aanbeveling kunnen verdienen om te zoeken naar instrumenten om deze drempel te verlagen. Behalve rechtstreeks door de patiënt kunnen incidenten ook gemeld worden door medewerkers van de huisartsenpost via een MIP-melding of door de eigen huisarts van de patiënt (met diens toestemming) in die gevallen, waarin achteraf een andere diagnose wordt gesteld. Dit laatste gebeurt nog in onvoldoende mate. 4.9 Aard MIP-meldingen (Meldpunt Incidenten Patiëntenzorg) Er zijn in 2006 en MIP-meldingen binnengekomen. Twee hadden betrekking op een vermeende foute diagnose en behandeling van de huisarts. De meldingen zijn gedaan door de eigen huisarts van de betreffende patiënten. Er is contact geweest tussen de melders en de dienstdoende huisartsen. Tevens is een defect AED-apparaat gemeld. Door adequaat optreden van de huisartschauffeur is er geen vervolgschade opgetreden. De leverancier van de apparatuur heeft de AED voor onderzoek opgestuurd naar de producent in Amerika. De vierde melding had betrekking op het niet bereikbaar zijn van een reservearts. Uit voorzorg moet in de dienst voorafgaande aan de reservedienst, de reservearts met de huisartsenpost bellen om zich te melden. Indien hij/zij dit niet doet, neemt de collega dienstdoende huisarts met de betreffende huisarts contact op. Er is vanuit de ledenvergadering de behoefte geuit om elkaar actiever te informeren wanneer bijvoorbeeld tijdens de dagsituatie blijkt dat de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost een verkeerde diagnose heeft gesteld. Er zal in 2008 onderzoek worden gedaan naar de haalbaarheid van een feedback systeem tussen eigen huisarts en dienstdoende huisarts Kwaliteitsborging en verbetering Het komende jaar 2008 zal voor de Huisartsenpost Hengelo in het teken staan van verder verbeteren en borgen van kwaliteit. De gecertificeerde triage opleiding voor de doktersassistenten kan hieraan een belangrijke impuls geven. Verbeteringen zijn verder te verwachten door: Inzage in de dossiers bij de eigen huisarts optimaliseren zodat de kwaliteit van de inzage in de gegevens verhoogd kan worden; In de visiteauto opnemen van een mobiel werkstation waardoor de huisarts tijdens het visiterijden inzage heeft in de hulpvraag en historie van de patiënt vastgelegd op de huisartsenpost. Idealiter zou ook de inzage in het eigen medisch dossier gerealiseerd moeten worden. De haalbaarheid daarop zal onderzocht worden; Feedback systeem invoeren waarin de dienstdoende huisarts op verzoek feed back krijgt van de eigen huisarts van de patiënt over het verloop van het zorgverleningsproces. jaarverslag 2006 Huisartsenpost Hengelo 23

24 /Om optimaal te kunnen waarnemen is de beschikking over de meest actuele medische gegevens van de patiënt noodzakelijk./ 24 jaarverslag 2006/2007 Huisartsenpost Hengelo

25 ICT 5.1 Inleiding Direct bij de start van de Huisartsenpost Hengelo is het mogelijk om van een groot deel van de inwoners uit ons werkgebied de medische dossiers bij de eigen huisarts in te zien. Patiënten zijn van deze inzagefunctie op de hoogte gesteld via de algemene informatiefolder van de Huisartsenpost Hengelo die vlak voor de opening huis aan huis is verspreid. 5.2 Inzagefunctie door middel van koppeling tussen Adastra en HAP-MD Om optimaal te kunnen waarnemen is de beschikking over de meest actuele medische gegevens van de patiënt noodzakelijk. Het zorgverlenen op de huisartsenpost vereist te kunnen beschikken over de actuele medische informatie van patiënten en ondersteuning zoals medicatie- en doseringscontrole, verwijzing, elektronisch voorschrijven, elektronische communicatie met de apotheek, enzovoort. Een belangrijke component die ervoor zorgdraagt dat de inzagefunctie gerealiseerd wordt, is de zogenaamde EersteLijns Server (ELS). Deze server verzorgt de communicatie tussen de verschillende HIS en, het HAP-MD, de apotheek en externe partijen als VeCoZo (bijvoorbeeld als clearing house) en LifeLine (voor bijvoorbeeld verzekeringsgegevens). In de loop van 2007 is er met de leverancier van de ELS en HAP-MD een service level agreement afgesproken waarin zaken als gepland onderhoud, beschikbaarheid, responstijd bij storingen etc, zijn vastgelegd. Alle huisartsendienstenstructuren in Twente maken gebruik van de ELS en HAP-MD. Het is echter niet mogelijk zonder toestemming vooraf, dat een huisarts uit bijvoorbeeld Hengelo inzage heeft in een medisch dossier van een patiënt uit Enschede. Aan huisartsenpraktijken die patiënten hebben in grensgebieden is gevraagd of zij hun medische dossiers ook inzichtelijk willen hebben voor aangrenzende posten. Dit is na schriftelijke toestemming in het inzagesysteem mogelijk gemaakt. jaarverslag 2006 Huisartsenpost Hengelo 25

26 5.3 ICT-commissie Er is een ICT-commissie actief binnen de Huisartsenpost Hengelo. Deze bestaat uit: Jacqueline Noltes, directeur en voorzitter Martin Both, huisarts Jan Karel Dekker, huisarts Patrick Wiggers, huisarts Renate Haakmeester, applicatiebeheerder Adastra De commissie is in 2006/ keer bij elkaar geweest. De onderwerpen die aan de orde zijn geweest, hebben betrekking op de inzagefunctie, functionaliteiten Adastra, HAP Mobiel project en scholing. 5.4 HAP Mobiel Project De toegevoegde waarde van het kunnen inzien van de medische dossiers van patiënten wordt vergroot door ook voor de visiteauto deze functionaliteit beschikbaar te maken, leidend tot een Mobiel HAP-MD. De Huisartsenpost Hengelo beschikt in haar visiteauto nog niet over een mobiel werkstation. De reden hiervoor is dat wij wachten op de Windows-versie van Adastra Mobiel. De huidige versie is DOS-georiënteerd en zeer gebruikersonvriendelijk. Aangezien de verwachting was bij de oprichting van de Huisartsenpost Hengelo dat de Windows-versie in de loop van 2007 beschikbaar zou komen, is besloten om deze af te wachten. Helaas blijkt de uitrol voor Adastra Mobiel verschoven te zijn naar het eerste kwartaal van Daarom is er een HAP Mobiel project opgestart om via een laptop ook de inzagefunctie in het medisch dossier bij de patiënt thuis beschikbaar te hebben. Protopics heeft een prototype opgeleverd die getest is door een tiental huisartsen die geïnstrueerd zijn om met HAP Mobiel te werken. De resultaten van de pilot werden beïnvloed door: een wisselende dekking van het UMTS-netwerk in het gebied van de Huisartsenpost Hengelo; het niet kunnen filteren van de visites uit de openstaande oproepenlijst van Adastra waardoor in de HAP Mobiel laptop een grote lijst aan openstaande oproepen stond waardoor visiteaanvragen lastig te vinden waren. De resultaten waren niet bemoedigend, vandaar dat wij de beschikbaarheid van Adastra Mobiel zullen afwachten voordat er een definitief mobiel werkstation in de visiteauto beschikbaar komt. 5.5 VOIP telefonie De Huisartsenpost Hengelo heeft samen met HDT-Oost besloten om voor VOIP-telefonie te kiezen. De voordelen zijn o.a. de volgende: de server waarop de telefonie van HDT-Oost en de Huisartsenpost Hengelo gaat draaien, wordt in een extern beveiligd secure datacentrum Virtu geplaatst. Via dit centrum wordt door middel van dubbele glasvezelverbindingen de VOIP (telefonie via internet) opgehaald vanuit handelsplaats Telecity in Amsterdam; door het uit huis plaatsen van de hardware van de telefonie is het beheer en onderhoud ook ondergebracht bij daarin gespecialiseerde bedrijven; de mogelijkheden om in geval van calamiteiten de gesprekken te herrouteren naar andere locaties zijn veel eenvoudiger. 26 jaarverslag 2006/2007 Huisartsenpost Hengelo

27 De nieuwe wijze van telefonie-infrastructuur is mogelijk doordat HDT-Oost en de Huisartsenpost Hengelo gekozen hebben voor een gedeelde infrastructuur. Hierdoor bleek VOIP-telefonie voor beide organisaties betaalbaar. In het volgende figuur is schematisch opgenomen hoe de telefonie-infrastructuur en de overige automatisering gebruikt op de Huisartsenpost Hengelo en HDT-Oost op elkaar ingrijpen. VoIP server Enschede HAP-MD Adastra ASP IZIT 1ste lijns server professionele samenvatting 19x100kb VoIP 18x50kb VoIP TS 18x128kb Adastra 3x150kb print Internet Enschede Emmastr. IP / analoog 2Mb 1:4 met 1Mb VoIP 9x128kb Adastra 1x150kb print 9x50kb Viewpoint 9x100kb VoIP IP VPN 2Mb 1:10 vanuit netwerk core Oldenzaal IP / analoog 1Mb 1:4 met 0,5 VoIP 5x128kb Adastra 1x150kb print 2x50kb Viewpoint 5x100kb VoIP 2Mb 1:4 met 0,768 VoIP 6x128kb Adastra 1x150kb print 6x50kb Viewpoint 6x100kb VoIP Hengelo IP / analoog jaarverslag 2006 Huisartsenpost Hengelo 27

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1 van het jaarverslag 2004

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen: Terugblik en Toekomst

Hoofdstuk 1 Algemeen: Terugblik en Toekomst Hoofdstuk 1 Algemeen: Terugblik en Toekomst 1.1 Korte terugblik Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost) heeft voor de stad Enschede op 1 mei 2000 zijn deuren geopend om spoedeisende huisartsenzorg buiten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Organisatie, ledenvergadering en huisartsen

Hoofdstuk 1 Organisatie, ledenvergadering en huisartsen Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag over 2006 van de Coöperatieve Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost). Het was wederom een enerverend jaar mede vanwege de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen: Terugblik en Toekomst

Hoofdstuk 1 Algemeen: Terugblik en Toekomst Hoofdstuk 1 Algemeen: Terugblik en Toekomst 1.1 Korte terugblik De Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost) heeft voor de stad Enschede op 1 mei 2000 zijn deuren geopend om spoedeisende huisartsenzorg buiten

Nadere informatie

1 Telefonisch triëren

1 Telefonisch triëren 1 Telefonisch triëren 1.1 Inleiding Telefonisch triëren is een nieuw begrip binnen de gezondheidszorg. Het woord triëren komt uit het Frans en betekent sorteren. In het Nederlandse leger en bij rampen

Nadere informatie

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39 Centrale Huisartsen Post Nieuwe Waterweg Noord Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! U leest hier wat u kunt doen als u met spoed een huisarts nodig heeft: tussen 17.00 s avonds en

Nadere informatie

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Kort en overzichtelijk Dan zullen wij hier nog even wat nummers voor u op een rijtje zetten. Hr. F.P. Greeven 0541 627 030 Mw. Y.J. Schilthuis 0541 627 040 Receptenlijn

Nadere informatie

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV CVA / TIA Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV Casus I Patiënt, man, 79 jr. Bellen om 15.00u Vanmorgen periode alles uit de hand laten vallen Traag Van de trap gevallen. Bloedende hoofdwond

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen Op de huisartsenpost van Doktersdienst Groningen werken natuurlijk huisartsen.

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2009/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2009/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2009/ / Betrokkenheid / ICT / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / 2 jaarverslag 2009 Huisartsenpost Hengelo /Werkoverleg

Nadere informatie

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage 1. Doel Patiënt is voorzien van een goed advies of is doorverwezen naar de hulpverlener die de juiste zorg kan bieden. 2. Werkwijze in schema 1. ABCDE check 2. ABCDE veilig? 3. kaart aanmaken en plannen

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

1. Inleiding en terugblik. 2. Toekomstige ontwikkelingen. 3. Kwantiteit en kwaliteit. 4. Personeel en organisatie. 6. Exploitatieresultaat

1. Inleiding en terugblik. 2. Toekomstige ontwikkelingen. 3. Kwantiteit en kwaliteit. 4. Personeel en organisatie. 6. Exploitatieresultaat 2 3 Inhoudsopgave. Inleiding en terugblik 2. Toekomstige ontwikkelingen 3. Kwantiteit en kwaliteit 4. Personeel en organisatie 5. Verslag Klachtenbemiddelingscommissie / MIP-commissie 6. Exploitatieresultaat

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Wachttijden bij de doktersdiensten in de provincie Groningen

Hoofdstuk 7 Wachttijden bij de doktersdiensten in de provincie Groningen Hoofdstuk 7 Wachttijden bij de doktersdiensten in de provincie Groningen J. Post, J. de Haan Samenvatting Doel: Het bepalen van wachttijden bij de doktersdienst voor de provincie Groningen en kop van Drenthe

Nadere informatie

Bijlage: Schematisch overzicht van de geregistreerde klachten in 2010

Bijlage: Schematisch overzicht van de geregistreerde klachten in 2010 Bijlage: Schematisch overzicht van de geregistreerde klachten in 2010 Klacht nr. Klager versus aangeklaagde Aard van de klacht Behandelwijze door de klachtencommissie Afloop van de klachtbehandeling. Uitspraak

Nadere informatie

PROTOCOL KLACHTBEHANDELING

PROTOCOL KLACHTBEHANDELING H. ter Horst, Huisarts Koningsweg 8b 7672 GD Vriezenveen Tel. 0546-565858 Fax. 0546-567054 PROTOCOL KLACHTBEHANDELING Doel behandeling van klachten het behoud van een werkzame behandelrelatie met de patiënt

Nadere informatie

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden 1: Kwaliteit Huisartsen Weemelanden streeft ernaar de beste kwaliteit van zorg te geven aan de patiënten. We streven ten allen tijde naar verantwoorde

Nadere informatie

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Handreiking DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het opleidingsinstituut AMC-UvA en

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2012

Benchmarkbulletin 2012 1 / 10 Samenvattend beeld van de huisartsenposten in 2012 Dit benchmarkbulletin bevat de kerncijfers 2012 van de huisartsenposten in Nederland; de acute huisartsenzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren.

Nadere informatie

Slotbeschouwing en conclusie

Slotbeschouwing en conclusie Samenvatting De huisartsenzorg is volop gewikkeld in een transitieproces. De oude huisarts in een solopraktijk is aan het verdwijnen. Overal zien we groepspraktijken ontstaan, vaak in de vorm van een HOED-structuur:

Nadere informatie

Algemene informatie huisartspraktijk

Algemene informatie huisartspraktijk Algemene informatie huisartspraktijk Adres en telefoon Kruidentuin 5d 2991 RK Barendrecht Telefoonnummer: 0180-617141 Receptenlijn: (24 uur per dag bereikbaar): 0180-617141 (optie 2) (alleen voor herhaalrecepten/chronische

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2010

Benchmarkbulletin 2010 Benchmarkbulletin 2010 Inleiding De benchmark 2010 is in augustus 2011 afgerond. In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste landelijke resultaten. Alle leden van de VHN hebben meegedaan

Nadere informatie

Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld

Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld Doel Herkennen en signaleren van mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld Afkortingen AMHK : Advies- en meldpunt kindermishandeling/veilig thuis HAP : Huisartsenpost SEH : Spoed eisende hulp Indien

Nadere informatie

Dienstdoen op de post

Dienstdoen op de post Dienstdoen op de post Consultarts Kennis De aios is in staat het volgende te benoemen: Het verschil in morbiditeitpatroon bij huisartsgeneeskundige zorg binnen kantoortijden en tijdens het dienstdoen.

Nadere informatie

Bijlage 1 UZI-passen en mandatering. 1. Inleiding

Bijlage 1 UZI-passen en mandatering. 1. Inleiding Bijlage 1 UZI-passen en mandatering 1. Inleiding De organisatie maakt gebruik van een zorginformatiesysteem voor het vastleggen van verrichtingen. Voor het inloggen op dit systeem en gebruik van het LSP

Nadere informatie

Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2

Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2 Jaarbericht 2012 Huisartsenpost de Gelderse Vallei 2012 Jaarbericht 2 De vraag naar medische zorg groeit substantieel in Nederland. Goede huisartsenzorg die dichtbij de patiënt wordt aangeboden is een

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Spoedeisende Zorg Colofon Expertgroep Spoedeisende Zorg Frank Baarveld (vz), huisarts, coördinator Startclass, Huisartsopleiding Nederland Gijs

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer PRAKTIJK INFORMATIE Huisartsenpraktijk Dolium Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel Telefoon 0497 598360 Huisartsen spoednummer 0497 598368 Receptenlijn 0497 598369 www.huisartsendolium.nl Na 17.00 uur en in

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2008 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2008 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2008 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Sinds 5 jaar werk ik als doktersassistent op de Huisartsenposten Enschede en Oldenzaal. Als assistent ben je verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Heeft u met spoed een huisarts nodig? 0900-9229. s avonds, s nachts, in het weekend en op feestdagen

Heeft u met spoed een huisarts nodig? 0900-9229. s avonds, s nachts, in het weekend en op feestdagen Heeft u met spoed een huisarts nodig? 0900-9229 s avonds, s nachts, in het weekend en op feestdagen Als medische hulp niet kan wachten Stel, het is weekend en uw kind wordt plotseling flink ziek. Of u

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

Klachtencommissie Jaarverslag Stichting Cardiologie Centra Nederland

Klachtencommissie Jaarverslag Stichting Cardiologie Centra Nederland Klachtencommissie Jaarverslag 2015 Stichting Inhoud 1 Voorwoord... 2 2 Samenstelling van de commissie... 2 3 Registratie & rapportage... 3 4 Gegevens over de klachtenbehandeling... 4 5 Onderwerp van de

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 15 oktober 2008 binnengekomen klacht van: A wonende te B klaagster tegen: C verpleegkundige

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ / Betrokkenheid / ICT / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / Foto omslag: Herman van Enter, huisarts 2 jaarverslag

Nadere informatie

2 Productie Aantal contacten 2014 Aantal contacten 2015 Totaal 45.572 45.753 Leeftijd patiënt 0-10 8.924 8.988 10-20 5.117 4.880 20-40 10.299 10.061 40-60 9.874 9.622 60-80 7.436 8.076 >80 3.907 4.128

Nadere informatie

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 De zorginstellingen, apothekers, huisartsen en huisartsenposten binnen

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2012 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2012 was voor de HDT-Oost een, zoals de directie al in de inleiding schrijft, enerverend maar ook een goed jaar. We leven in een maatschappij die

Nadere informatie

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig!

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! NHG-STANDPUNT Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig, want ik ben opeens helemaal niet lekker geworden en ik heb erge pijn in mijn borst en

Nadere informatie

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V.

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. Inhoud 1. Dienstbeschrijving 3 1.1 Glasvezel van Glasnet Veghel B.V. 3 1.1.1. Netwerk 3 1.1.2. Facturering 3 1.2

Nadere informatie

Voicelogging Reglement December 2015

Voicelogging Reglement December 2015 Voicelogging Reglement December 2015 Versie 5.0 // december 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Beleid inzake Voice Recording... 3 Met welk doel worden telefoongesprekken teruggeluisterd?...

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt NHG-Standpunt Huisarts en palliatieve zorg Fijn dat u er bent, dokter standpunt Lijden verlichten De huisarts en de laatste levensfase Bij mevrouw Van Oosten, 51 jaar, is twee jaar geleden een melanoom

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

Bijlage 1: GGz-triagewijzer

Bijlage 1: GGz-triagewijzer Bijlage 1: GGz-triagewijzer Voor deze generieke module is een GGz-triagewijzer ontwikkeld, op basis waarvan de voorwacht van de acuut psychiatrische hulpverlening in kan schatten welke hulpverlening een

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen.

Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen. Fact sheet Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen. Bureau Obelon voorwoord Iedereen kent de huisartsenpraktijk die s ochtends heel moeilijk bereikbaar is en waar s middags

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2008/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2008/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2008/ / Betrokkenheid / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / /Hoewel de Huisartsenpost Hengelo amper 2 jaar operationeel

Nadere informatie

Klachtenopvang azm. Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm

Klachtenopvang azm. Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm Klachtenopvang azm Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm Voorwoord 3 Waarover kan ik klagen? 4 Wie kan een klacht indienen? 4 Waar kan ik klagen?

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Datum aanmaak rapport:17-11-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Swinkels & de Jong Naam praktijk Swinkels & de Jong Praktijk adres Arnhemseweg 507 Postcode 7361 CJ Plaats Beekbergen Telefoonnummer 055-5061599 E-mailadres swinkelsdejong@xs4all

Nadere informatie

Brochure POH-GGZ - informatie voor huisartsen mei 2015

Brochure POH-GGZ - informatie voor huisartsen mei 2015 Brochure POH-GGZ - informatie voor huisartsen mei 2015 Inleiding De bekostigingssystematiek van de POH-GGZ wordt al geruime tijd als onduidelijk ervaren. Steeds weer komen vragen naar voren als Hoe zit

Nadere informatie

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Voorstellen Yvette Hesp; Praktijkmanager De Hagen Personeelsadviseur Thoon Gezondheidswetenschappen & Personeelsmanagement Werkervaring zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg

Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg Rapportage van de werkgroep B & B, november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding bladzijde 3 2. Richtlijnen

Nadere informatie

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen:

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen: Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: de ongeruste patiënt of ouder die voor de tweede keer in korte tijd of dezelfde dag naar de huisartsenpraktijk belt en het belang van registratie

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Gezondheidscentrum Huiswaard

Gezondheidscentrum Huiswaard Patiënt tevredenheidsonderzoek 2017 Gezondheidscentrum Huiswaard Inhoud 1. Inleiding 2. Taakverdeling 3. SMART 4. De Vragenlijsten 5. De uitkomsten 6. Analyse van de uitkomsten 7. Tot slot 8. bijlage Door:

Nadere informatie

HART AAN DE SLAG VOOR UW PRAKTIJK Hartritme-diagnostiek op afstand DE STAPPEN DE FUNCTIES DE PRAKTIJK

HART AAN DE SLAG VOOR UW PRAKTIJK Hartritme-diagnostiek op afstand DE STAPPEN DE FUNCTIES DE PRAKTIJK HART AAN DE SLAG VOOR UW PRAKTIJK Hartritme-diagnostiek op afstand DE PRAKTIJK Hartis in uw praktijk Hartritmestoornissen zijn vaak lastig vast te stellen. Kunt u als huisarts zelf behandelen of moet u

Nadere informatie

jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2012 huisartsenpost hengelo voorwoord Het jaar 2012 is wederom een enerverend jaar geweest voor de Huisartsenpost Hengelo. De huisartsen kregen te maken met landelijke besluiten die in de toekomst

Nadere informatie

PRAKTIJKFOLDER. Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Hendriksen Best. Huisartsenpraktijk Hendriksen Best

PRAKTIJKFOLDER. Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Hendriksen Best. Huisartsenpraktijk Hendriksen Best PRAKTIJKFOLDER Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Hendriksen Best Huisartsenpraktijk Hendriksen Best Kapelaan J.A. Heerenstraat 31 5683 ED BEST Telefoon: 0499-371325 Spoed: 0499-371325 optie 1 Fax: 0499-392654

Nadere informatie

Performance monitoring op de huisartsenpost

Performance monitoring op de huisartsenpost Performance monitoring op de huisartsenpost Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jacqueline Noltes directeur Huisartsendienst Twente-Oost en Huisartsenpost Hengelo Renate Haakmeester informatieadviseur

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN Recht op informatie Recht om informatie te weigeren Recht op toestemming geven Recht op een second opinion Recht op een medisch dossier Recht op inzage van uw dossier PLICHTEN

Nadere informatie

Coöperatie: Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat, statutair gevestigd te Klaaswaal, gemeente Cromstrijen.

Coöperatie: Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat, statutair gevestigd te Klaaswaal, gemeente Cromstrijen. Doel: Dit protocol heeft als doel het in kaart brengen van juridische aspecten verbonden aan de functie van Triagist op een huisartsenpost van de Coöperatie en Triagisten daarin inzicht en sturing te geven

Nadere informatie

Bureau organisatie van de CIHN alsmede locatiemanagers, CODA s en teamleider Nijmegen.

Bureau organisatie van de CIHN alsmede locatiemanagers, CODA s en teamleider Nijmegen. Bijlage 6 Classificatie van beveiligingsrisico s Dit document zorgt voor grotere bewustwording in de gehele organisatie door te benoemen en te registreren welke informatie als vertrouwelijk, intern of

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Uitspraak. Kern: Eenzijdig opzeggen van de behandelingsovereenkomst door de huisarts

Klachtencommissie Huisartsenzorg Uitspraak. Kern: Eenzijdig opzeggen van de behandelingsovereenkomst door de huisarts Klachtencommissie Huisartsenzorg Uitspraak Kern: Eenzijdig opzeggen van de behandelingsovereenkomst door de huisarts In de onderstaande kwestie zegt de huisarts, uitgaande van een geschonden vertrouwensband,

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

BENCHMARKBULLETIN HUISARTSENPOSTEN 2013

BENCHMARKBULLETIN HUISARTSENPOSTEN 2013 BENCHMARKBULLETIN HUISARTSENPOSTEN 2013 VERSIE 1.0 COLOFON InEen, augustus 2014 Leden van InEen kunnen dit document voor eigen gebruik vrijelijk kopiëren en bewerken. Anderen kunnen daarvoor een verzoek

Nadere informatie

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en Uitkomst Patiëntenoordeel Huisarts GezondheidsCentrum Beverwaard Onderstaande vragenlijst weerspiegelt de prioriteiten van patiënten en huisartsen, is gevalideerd en toepasbaar gebleken. De uitkomst is

Nadere informatie

Op de Spoedpost en dan?

Op de Spoedpost en dan? Spoedeisende Hulp / Spoedpost Op de Spoedpost en dan? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Samenwerking huisartsen en ziekenhuis... 3 Gang van zaken op de Spoedpost... 3 Aanmelding... 3 Eerste inschatting

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage 8 Voortgangsrapportage over de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk Kleine Synode 15 september 2011 AZ 11-23 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk 8 Pagina

Nadere informatie

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de. huisartsenpraktijk

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de. huisartsenpraktijk Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk dr. Paul Giesen en Celine van Nistelrooij Huisartsenpraktijk t Weeshuis Nijmegen Programma Inleiding stellingen 10 min Paul Reflectie B&B in

Nadere informatie

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL Uitwisseling van uw medische en medicatiegegevens bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren, tussen huisartsen, huisartsenpost, apotheek en ziekenhuis WAAROM UITWISSELING VAN MEDISCHE GEGEVENS? Uw huisarts

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

NSG Verzuimprotocol 2012-2013

NSG Verzuimprotocol 2012-2013 NSG Verzuimprotocol 2012-2013 Inleiding Scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht om alle vormen van verzuim te registreren. Regelmatig wordt de juistheid van deze registratie gecontroleerd door de

Nadere informatie

Datum 23 augustus 2010 Onderwerp beantwoording vragen van de leden Arib, Spekman en Dijsselbloem over medische zorg aan asielzoekers

Datum 23 augustus 2010 Onderwerp beantwoording vragen van de leden Arib, Spekman en Dijsselbloem over medische zorg aan asielzoekers 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4%

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4% Huisartsenpraktijk de Schaapskamp vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 24-3-2017 tot 24-3-2017 Aantal patiënten lijsten dat bij de analyse betrokken is: 30 Patiënten oordeel De Europep patiënten

Nadere informatie

Meldingen regeling algemeen

Meldingen regeling algemeen 1 van 1 Doelstelling: Willen leren van meldingen en signalen ( dit kunnen meldingen zijn ) om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Loctie Blaak

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Loctie Blaak Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Loctie Blaak Datum aanmaak rapport:08-10-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 10-6-2017 tot

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2011

Benchmarkbulletin 2011 Benchmarkbulletin 2011 Inleiding De landelijk benchmark 2011 van de huisartsenposten die lid zijn van de Vereniging Huisartsenposten Nederland, is in augustus 2012 afgerond. Dit bulletin geeft een overzicht

Nadere informatie

Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2016

Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2016 Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2016 Door middel van deze handleiding nemen we u stapsgewijs mee in het vullen van uw digitale overeenkomst. Neem de handleiding goed door tijdens uw voorbereiding,

Nadere informatie

Klachtenbeleid Medische Centra en Zorg in Houten

Klachtenbeleid Medische Centra en Zorg in Houten Klachtenbeleid Medische Centra en Zorg in Houten Versie 2017 Contact Stichting Zorg in Houten Adres Prins Bernhardweg 69 3991 DE Houten Telefoon 030-634 36 51 Fax 030-634 36 52 Website www.zorginhouten.nl

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE RBO

KLACHTENPROCEDURE RBO KLACHTENPROCEDURE RBO RBO Damsport 1 9728 PP Groningen telefoon: (050) 526 29 00 fax: (050) 525 97 77 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Wat is een klacht? 3 3. Wie behandelt klachten? 4 3.1 Klacht is gericht

Nadere informatie

M.M.J.M. Brassé, huisarts

M.M.J.M. Brassé, huisarts M.M.J.M. Brassé, huisarts Kim van Haren, assistente Irene Brentjens, assistente Sandy Gelissen, assistente Beukenlaan 3 6063 DA Vlodrop Tel: 0475-401225 Tel: spoedlijn in levensbedreigende situaties:0475-400010

Nadere informatie