Installatievoorschrift. ATAG Cascade. 8A /10.06 Wijzigingen voorbehouden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatievoorschrift. ATAG Cascade. 8A.51.22.06/10.06 Wijzigingen voorbehouden."

Transcriptie

1 Installatievoorschrift ATAG Cascade 8A /10.06 Wijzigingen voorbehouden.

2 Inhoud 1 Inleiding Regelgeving Beschrijving Toestellen Rookgaszijdig systeem Regeltechnisch systeem Hydraulisch systeem Hydraulisch en gasleidingsysteem Hydraulisch systeem Montage hydraulisch systeem Afmetingen ATAG hydraulisch cascadesysteem Zelf te bouwen hydraulisch systeem Montage gasleiding Propaan Aansluiten van de toestellen Montage toestellen en toestelleidingen Expansievat Condensafvoer Toepassen warmwatervoorziening

3 1 Inleiding Dit installatievoorschrift beschrijft de installatie van het hydraulisch gedeelte van de ATAG in Cascade. Dit installatievoorschrift is bedoeld voor erkende installateurs die de ATAG produkten installeren en in gebruik stellen. Voor installatie en gebruik van de CV-ketels is bij elke ketel een installatievoorschrift en gebruikshandleiding meegeleverd. Bij de ATAG Cascaderegeling is een aparte installatiehandleiding en gebruikshandleiding meegeleverd. Ook voor het Rookgasafvoersysteem is een apart installatievoorschrift beschikbaar. Lees ruim voor aanvang van de installatie de installatievoorschriften goed door. ATAG Verwarming is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit ingeslopen fouten of onvolkomenheden in het installatievoorschrift en de gebruikshandleiding. Tevens behoudt ATAG Verwarming zich het recht voor om haar producten te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Geef de klant bij oplevering van de installatie duidelijke instructies over het gebruik van de installatie en overhandig daarbij de gebruikshandleiding en gebruikerskaart aan de klant. Voor het installeren van het ATAG RookGasAfvoersysteem en de ATAG Cascaderegelingen verwijzen wij u naar de desbetreffende installatievoorschriften. Elke ketel is voorzien van een typeplaat. Verifieer aan de hand van de gegevens op deze typeplaat of de ketel voldoet aan de situatie waarin het geplaatst moet worden, zoals gassoort, netvoeding en afvoerklasse. 3

4 Overdruk RGA systeem Toestellen Hydraulischsysteem beschrijving componenten figuur 1 1 individuele luchttoevoer toestel (luchtfilter) 2 rookgasafvoer toestel 3 gaskraan 4 aanvoer- en retourafsluiters met aftapmogelijkheid 5 terugslagklep 6 aanvoervoelerregeling 7 installatiepomp (levering door derden) 8 aanvoerverzamelleiding 9 gasverzamelleiding 10 retourverzamelleiding 11 bevestigingsbeugel 12 waterfilter (levering door derden) 13 inregelafsluiter (levering door derden) 14 open verdeler 15 cascade-/ groepenregeling 16 buitenvoeler 4

5 2 Regelgeving Voor installatie van de ATAG Cascade gelden de volgende regels: - Wetgeving: Bouwbesluit Het bouwbesluit bevat prestatie-eisen over opstelling, afvoer en uitmonding. - NEN 2757; bepalingsmethode voor afvoer - NEN 1087; bepalingsmethode voor ventilatie en prestatie-eisen voor leidingwerk - NPR 3378 of NTR; - NEN 3028; veiligheidsvoorschriften - AVWI - NEN 1006; - EN :2003; - Plaatselijk geldende voorschriften. Houd rekening met de volgende veiligheidsvoorschriften: - alle werkzaamheden aan de ketel moeten in een droge omgeving plaats vinden. - laat de ATAG ketels niet functioneren zonder luchtkast, tenzij er controle- en afstelwerkzaam-heden moeten plaatsvinden. - laat nooit elektrische en elektronische componenten in contact komen met water. Voer de volgende handelingen uit bij (onderhouds-) werkzaamheden aan een reeds aangesloten ketel: - schakel alle programma's uit - sluit de gaskraan - trek de stekker uit de wandcontactdoos Indien er controle- en afstelwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden let dan op het volgende; De ketel moet tijdens deze werkzaamheden kunnen functioneren, dus moeten zowel de voedingsspanning, de gasdruk alsmede de waterdruk op de ketel blijven staan. Zorg ervoor dat deze tijdens de werkzaamheden geen gevaar kunnen opleveren. De volgende (veiligheids-)symbolen kunnen in dit installatievoorschrift en op de ketel voorkomen: Dit symbool geeft aan dat de ketel vorstvrij opgeslagen moet worden. Dit symbool geeft aan dat de verpakking en/of inhoud beschadigd kan raken door onzorgvuldig transport. Dit symbool geeft aan dat het verpakte ketel beschermd moet worden tegen weersinvloeden tijdens transport en opslag. SLEUTEL-symbool. Dit symbool geeft aan dat hier een (de-)montage uitgevoerd moet worden. LET OP-symbool. Dit symbool geeft aan dat extra aandacht gevraagd wordt bij een bepaalde handeling. Hoogspanningsgevaar! 5

6 3 Beschrijving Bij installaties waar meer vermogen nodig is dan de 60S kan leveren is, door het koppelen van meerdere ATAG CV-ketels in cascade, het ATAG cascadesysteem de oplossing. Deze opstellingen vervangen grotere ketels of leveren voldoende vermogen voor nieuwe grotere installaties. ATAG levert hiervoor de totaaloplossing. Deze bestaat uit: - CV-ketels; - het rookgaszijdige systeem; - het waterzijdige systeem; - het regeltechnische systeem. 3.1 CV-ketels De standaard 51S en 60S ketels kunt u in cascade plaatsen. U kunt ze eenvoudig op het hydraulisch en het overdruk RGA systeem aansluiten omdat de afmetingen op elkaar zijn afgestemd. Bij het plaatsen van ketels in cascade moet altijd een open verdeler worden toegepast. Zie verder het installatievoorschrift ATAG 3.2 Rookgaszijdig Systeem Het cascade rookgasoverdruksysteem is specifiek ontwikkeld door ATAG Verwarming voor de 51 en 60kW CV-ketels. Dit systeem is daarop gecertificeerd. Dit houdt in dat dit rookgasafvoersysteem uitsluitend gecombineerd mag worden met de ATAG 51 en 60kW CV-ketels. De componenten zijn te herkennen aan de sticker met CEnummer. Elke ketel die aangesloten zit op het rookgasafvoersysteem moet voorzien zijn van een terugslagklep van het type RO0800PU. Zie verder het installatievoorschrift ATAG RookGasOverdruk PP Cascade. 3.3 Hydraulisch Systeem Zie hoofdstuk 4 6

7 3.4 Regeltechnisch Systeem De ATAG Mad cascaderegelaar is exact afgestemd op de ATAG CV-ketels. De combinatie van de ATAG cascaderegelaar en de CV-ketels zal door de intelligentie van het systeem het maximale rendement en de meest gelijkmatige temperatuur leveren. De ATAG cascaderegelaar kan standaard gemonteerd worden in iedere Control Tower van de CV-Ketel(zie figuur 2). Hierdoor behoeft er geen apparatuur op de muur gemonteerd te worden. Alle elektrische aansluitingen zoals de externe circulatiepomp kunnen op het meegeleverde aansluitblok worden aangesloten. Voor opstellingen van max. 8 ketels bestaat het leveringsprogramma van de regeling uit de onderstaande onderdelen. - ATAG Mad 23BC Cascade- en menggroepregelaar voor 1 directe, 1 meng- en boilergroep inclusief; 1 VF20 aanvoervoeler - ATAG Mad 233BVVC Cascade- en menggroepregelaar voor 1 directe, 2 mengen boilergroepen, 3 variable ingangen en 2 variabele uitgangen inclusief; 2x VF20 aanvoervoelers. - ATAG MadBrain RS voor afstandsbediening van Mad - buitenvoeler ARV12 Zie verder het installatievoorschrift ATAG Mad Control Tower cascaderegelaar Control Tower inbouw cascaderegelaar figuur 2 7

8 4 Hydraulisch en gasleiding- systeem 4.1 Hydraulisch systeem Installatie vullen met drinkwater. Indien de hardheid van het vulwater > 12 D en het volume van de installatie > 20L/kW moet het water onthard worden tot onder de maximale waarde van 12 D De ph waarde van het CV water moet liggen tussen de 5 en 8,5. Er zijn verschillende complete hydraulische systemen door ATAG leverbaar: - voor 2 ketels type HCC2019U - voor 3 ketels type HCC3019U - voor 4 ketels type HCC4019U Het ATAG hydraulisch systeem wordt gebruiksklaar geleverd. De levering bestaat uit: - een open verdeler met verzamelleidingen; - individuele aansluitleidingen tussen de verzamelleidingen en de CV-ketel in ø mm; - per ketel 2 afsluiters; - per ketel 1 terugslagklep; - gezamenlijke gasleiding en de individuele keteleiding; - per ketel 1 gaskraan; - ophangbeugel met bevestigingsmateriaal; - montagemateriaal; - installatievoorschrift. Met behulp van leidingsets kan het hydraulisch systeem van 4 CV-ketels (HCC4019U) uitgebreid worden tot 8 ketels. ATAG heeft speciaal voor deze toepassing leidingsets beschikbaar: CV-ketel: type ALC1004U CV-ketels: type ALC2004U CV-ketels: type ALC3004U De open verdeler kan zowel links als rechts worden geplaatst. De hydraulische leidingsystemen vanaf 4 ketels zijn voorzien van 3" eindkappen. Deze kappen kunnen worden verwijderd en hierop kan door middel van draadsokken een uitbreiding van het hydraulisch systeem worden gerealiseerd. Bij een hoekopstelling zal er een standaard draadbocht en een passtuk 3" moeten worden gemonteerd om weer op de juiste afstand van de muur te komen. Deze draadbochten of sokken en passtukken worden niet door ATAG geleverd omdat deze té installatie-afhankelijk zijn. Ditzelfde geldt voor de meegeleverde gasleiding van 2". Deze kan worden gekoppeld door middel van 2" sokken en/of bochten. De volgende hydraulische combinaties kunnen worden samengesteld: - voor 5 CV-ketels(4 + 1) - voor 6 CV-ketels(4 + 2) - voor 7 CV-ketels(4 + 3) - voor 8 CV-ketels( ) 8

9 Cascade hydraulisch 1 x HCC2019U Cascade hydraulisch 1 x HCC3019U Cascade hydraulisch 1 x HCC4019U Cascade hydraulisch 1 X HCC4019U + 1 x ALC1004U Cascade hydraulisch 1 X HCC4019U + 1 x ALC2004U Cascade hydraulisch 1 X HCC4019U + 1 x ALC3004U Cascade hydraulisch 1 X HCC4019U + 2 x ALC2004U Cascade hydraulisch rugopstelling 1 x HCC4019U + 2 x ALC2004U Cascade hydraulisch hoekopstelling 1 x HCC4019U + 2 x ALC2004U overzicht hydraulische cascadesystemen figuur 3 Type HCC 2019U HCC 3019U HCC 4019U ALCX004U 4.2 Afmetingen ATAG HCC hydraulisch cascadesysteem aantal ketels 2 3 belasting maximaal vermogen maximaal (m³/h) maximaal P1 D 1 mm D 2 " ,54-6, /133 ¾ 1½ t/m ,08-18, /230 ¾ ATAG hydraulisch cascadesysteem CV-ketels tabel 1 D 3 mm D 4 " D 5 " A 1 mm A 2 mm A 3 mm D4 D1 D1 P1 A3 A1 D2 D2 D3 open verdeler figuur 4 D2 D5 D2 * Desgewenst kan het hydraulisch systeem zelf geconstrueerd worden. Maak in dit geval gebruik van de maten weergegeven in tabel 2 en figuur 4. A2 9

10 aantal toestellen 4.3 Zelf te bouwen hydraulisch systeem belasting maximaal vermogen maximaal (m³/h) maximaal P1 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 A 1 A 2 A 3 m m " mm m m " " mm ,27 1¼ 80 / 88 ¾ ¾ , / 108 ¾ 1¼ , / 133 ¾ 1½ ,08 2½ 127 / 133 ¾ 1½ , 2½ 154 / 159 ¾ ,62 2½ 185 / 193 ¾ ,89 82 / / 219 ¾ 2½ ,16 82 / / 219 ¾ 2½ ,43 82 / / 219 ¾ 2½ ,70 82 / / 219 ¾ 2½ diameterbepaling voor een zelf te bouwen hydraulisch gedeelte (zie ook figuur 4) tabel 2 De ATAG leidingsets bestaan uit: - een gezamenlijke aanvoer- en een gezamelijke retourleiding 3" voor de uitbreidingsketels; - een gezamenlijke gasleiding 2" voor de uitbreidings- ketels; - de individuele aanvoer-, retour- en gasaansluitleidingen voor de uitbreidingsketels; - 2 afsluiters (per ketel); - 1 terugslagklep (per ketel); - 1 gaskraan (per ketel); - extra ophangbeugel met bevestigingsmateriaal; - montagemateriaal; De volgende componenten zijn in elke CV-ketel aanwezig: - een overstortventiel 3 bar, welke is aangesloten op de condensafvoerleiding; - een waterfilter welke is geplaatst in de retourleiding. De componenten die nodig zijn en niet door ATAG worden geleverd. Het betreft de volgende componenten: - de installatiepomp; - het installatiewaterfilter; - een installatie-inregelafsluiter; - het condensafvoersysteem. - vuilafscheider mm mm 10 voorbeeldopstelling 5 CV-ketels figuur 5

11 4.4 Montage hydraulisch systeem De CV-installatie moet voldoen aan: - Veiligheidsvoorschriften NEN 3028 Bij het installeren van het ATAG hydraulisch cascadesysteem moet u rekening houden met de plaats waar de installatieleidingen aangesloten worden op de open verdeler. De positie van het cascadesysteem bepaalt waar de CV-ketels gehangen moeten worden, omdat de individuele aansluitleidingen rechtstreeks vanuit de CV-ketel op de verzamelleidingen worden aangesloten. Het monteren van de leidingsets van opstellingen met meer dan 4 ketels geschiedt door draadverbindingen 3". Alle CV-leidingdelen van de uitbreidingssets zijn voorzien van 3" draadeinden. Indien niet het ATAG hydraulisch cascadesysteem wordt toegepast, maar een zelf te bouwen systeem, kan gebruik gemaakt worden van de maatgegevens uit tabel 2. Verder moet rekening gehouden worden met de overige dimensioneringen van componenten zoals bijvoorbeeld afsluiters en terugslagkleppen. Houd rekening met de maximale waterverplaatsing van de transportpomp. Stel eventueel de inregelafsluiter in op de maximale gezamenlijke waterverplaatsing van de individuele ketelpompen. Houd met het plaatsen van de muurbeugels rekening met de individuele aansluitingen van de ketels. maatvoering ophangbeugels figuur 6 11

12 4.5 Montage gasleiding Zie voor de dimensionering van de gasleiding tabel 1. Bepaal de diameter en monteer de gasleiding volgens de huidige regelgeving. Monteer de gasleiding in de beugel. De aansluiting van de gasleiding kan zowel links als rechts van de CV-ketels gemonteerd worden. De gasleiding van de leidingset is voorzien van 2" draadeinden. Het drukverlies bij een nieuw aan te leggen aardgasleiding mag maximaal 1,7 mbar zijn. Bij een uitbreiding is dit maximaal 2,5 mbar. Deze waarde wordt gemeten tussen de gasmeter en de CV-ketels die volledig in bedrijf zijn. Voor een goede werking van de CV-ketel is het noodzakelijk dat de dynamische voordruk van de gasinstallatie bij het in bedrijf zijn van de CV-ketels hoger is dan 20 mbar. Gebruik voor de gasleiding van de 51/60 altijd minimaal de ketelaansluitdiameter van 22 mm of ¾". Zorg ervoor dat, met name bij nieuwe leidingen, de gasleiding geen vuilresten bevatten. 4.6 Propaan Indien de ketel omgebouwd moet worden van aardgas naar propaan levert ATAG voor de CV-ketels speciale ombouwsets. Maak in die gevallen ook gebruik van de daarbij geleverde instructies voor de ombouw en voor de propaaninstallatie. Elke propaanketel moet voorzien zijn van een eigen huisdrukregelaar. 5 Aansluiten van de ketels 5.1 Montage CV-ketels en ketelleidingen Maak gebruik van het installatievoorschrift die bij elke ketel wordt meegeleverd. Plaats de ketels volgens de opgegeven maten in tabel 3 en figuur 7. De noodzakelijke afstand tussen de ketels is 4 cm. Het hydraulisch systeem is op deze onderlinge afstand uitgelegd. De onderlinge afstand tussen de ketels moet 4 cm bedragen. Hanteer voor de montage van de ketels figuur 7. Gebruik voor de ophangmaten de bij de ketel geleverde aftekenmal. - Plaats de afsluiter in de aanvoerleiding van ketel; - Plaats de afsluiter, terugslagklep en het T-stuk met de aftapper in de retourleiding van de ketel. Indien de terugslagklep van ATAG niet wordt gebruikt moet u er rekening mee houden dat de minimale inwendige doorlaat van de terugslagklep 1¼" moet zijn. 12

13 5.2 Expansievat Het hydraulisch cascadesysteem wordt compleet met afsluiters geleverd. Deze afsluiters zijn niet voorzien van handwielen/handels waardoor het niet noodzakelijk is om bij elke ketel een expansievat te plaatsen. U kunt volstaan met één centraal geplaatst expansievat. Indien u afsluiters met gemonteerde handwielen/handels toepast, monteer dan bij elke ketel een expansievat met een inhoud van minimaal 12 liter. De aansluiting van het expansievat moet in de retourleiding tussen de afsluiter en de ketel gemonteerd worden. 5.3 Condensafvoer Elke ketel is voorzien van een eigen overstortventiel die tevens aangesloten is op de geïntegreerde condensafvoer van de ketel. De gezamenlijke condensafvoerleiding moet door middel van een open verbinding aangesloten worden op de riolering. Hiermee wordt voorkomen dat eventuele rioolgassen in de ketel terecht komen. De rioolaansluiting moet per ketel een minimale diameter van 25mm hebben. Monteer de condensafvoerleiding volgens de huidige regelgeving. Het laagste punt van het PP Overdruk RGA systeem moet voorzien zijn van een eigen sifon voordat deze op het riool aangesloten wordt Het afvoeren van condenswater op de hemelwaterafvoer is, met het oog op bevriezingsgevaar, niet toegestaan. 5.4 Toepassen warmwatervoorziening In cascade-opstellingen kan een warmwatervoorziening opgenomen worden. De interne boilerregeling van de ketel kan standaard worden toegepast. ATAG heeft in haar leveringsprogramma de CBS 150, 200, 300 boiler. De 60S beschikt over een vermogen > 45 kw. Hierbij moet rekening gehouden worden met de eisen die vermeld staan in het VeWin werkblad 4.4b. Dit voorschrift stelt dat boilers die gecombineerd worden met verwarmingsketels met een opgesteld vermogen > 45 kw, voorzien moeten zijn van een dubbele scheiding. Voor nadere informatie verwijzen we naar het installatievoorschrift van de boiler en het installatievoorschrift van de ketel. Indien een boiler met dubbele scheiding en/of platenwisselaar een te grote waterzijdige weerstand heeft, moet deze boiler CV-zijdig aangesloten worden aan de secundaire zijde van de open verdeler. Regeltechnisch moet de boiler dan aan de Mad regelaar aangesloten worden. Zie Installatievoorschrift Mad. Zie voor inbedrijfname van ketels en regeling de betreffende handleidingen 13

14 14 I min. H min. aantal toestellen A B C D E F G 2 x S-HR x S-HR x S-HR x S-HR x S-HR opstellingsmaten cascade tabel 3 F E H C Détail zijaanzicht (muurbeugel levering door derden) A D h.o.h. I B G Cascade opstelling 4 x 60S CV-ketels (maten in mm) figuur 7

15 15

16 Postbus AC Lichtenvoorde Telefoon: Internet: Met deze vernieuwde uitgave vervallen alle voorgaande installatievoorschriften.

Installatievoorschrift. ATAG Comfort Boilers. 8A.51.23.09/09.11 Wijzigingen voorbehouden.

Installatievoorschrift. ATAG Comfort Boilers. 8A.51.23.09/09.11 Wijzigingen voorbehouden. Installatievoorschrift ATAG Comfort Boilers 8A.51.23.09/09.11 Wijzigingen voorbehouden. Inhoud 1 Inleiding... 4 1.2 Omschrijving... 4 1.3 Regelgeving... 5 2 Hangende Comfort boilers (QBV / QBH)... 5 3

Nadere informatie

Hydraulische schema s en installatievoorbeelden

Hydraulische schema s en installatievoorbeelden Hydraulische schema s en installatievoorbeelden. 1 . 2 Omschrijving Hydraulische schema s en installatievoorbeelden Bij het implementeren van een ATAG CV-ketel moeten buiten de geldende voorschriften voor

Nadere informatie

Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2A. Lijnopstelling

Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2A. Lijnopstelling Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2A Lijnopstelling 1. INSTALLATIE-INSTRUCTIE BOUWPAKKET Nominaal vermogen Pakket L2A 44 kw 2 x HR 22 52 kw

Nadere informatie

Nefit Economy cv-boilers

Nefit Economy cv-boilers Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Nefit Economy cv-boilers INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 1-1 2. INSTALLEREN 2-1 2.1 Voorschriften 2-1 2.1.1 Algemene voorschriften 2-1 2.1.2 Voorschriften fabrikant

Nadere informatie

Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket E2, E3, E4, E5 en E6. Lijnopstelling

Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket E2, E3, E4, E5 en E6. Lijnopstelling Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket E2, E3, E4, E5 en E6 Lijnopstelling 1. INSTALLATIE-INSTRUCTIE BOUWPAKKET Pakket E2 86 kw ; 2x HR 43 108 kw;

Nadere informatie

Handleiding. Zonnegascombi V2. Zonneboiler uitbreidingsset ten behoeve van ondersteuning ruimteverwarming. Versie 1.00

Handleiding. Zonnegascombi V2. Zonneboiler uitbreidingsset ten behoeve van ondersteuning ruimteverwarming. Versie 1.00 Handleiding Zonnegascombi V2 Zonneboiler uitbreidingsset ten behoeve van ondersteuning ruimteverwarming Versie 1.00 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Omschrijving... 3 2) Algemene werking... 3 3) Regelgeving...

Nadere informatie

Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2B. Lijnopstelling

Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2B. Lijnopstelling Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2B Lijnopstelling 1. INSTALLATIE-INSTRUCTIE BOUWPAKKET Nominaal vermogen Pakket L2B 86 kw 2 x HR 43 108 kw

Nadere informatie

Hydraulische schema s en installatievoorbeelden

Hydraulische schema s en installatievoorbeelden Hydraulische schema s en installatievoorbeelden. 1 . 2 Omschrijving Hydraulische schema s en installatievoorbeelden Bij het implementeren van een ATAG CV-ketel moeten buiten de geldende voorschriften voor

Nadere informatie

Inbedrijfstelling. Checklist. Voor de installateur AAN DE INSTALLATEUR

Inbedrijfstelling. Checklist. Voor de installateur AAN DE INSTALLATEUR Inbedrijfstelling Checklist AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Aansluitset Nefit HR 70/HR 00 6 720 82 389 (07/204) NL Inhoudsopgave Voorschriften en veiligheid.................................... 3. Over deze handleiding........................................

Nadere informatie

Installatie- en servicemanual XL70 XL105 XL140

Installatie- en servicemanual XL70 XL105 XL140 Installatie- en servicemanual XL70 XL105 XL140 8A.51.19.03/03.14 Wijzigingen voorbehouden. Versie: vanaf sv 4.1 05-2013 2 Inhoud 1 Inleiding...4 2 Regelgeving...7 3 Leveringsomvang...9 4 Beschrijving...10

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

Quinta Pro 45/65/90/115

Quinta Pro 45/65/90/115 Product-Data-Blad 45/65/90/115 De professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort 45/65/90/115 Vertrouwd hart Vertrouwd comfort Vertrouwde techniek Remeha 45/65/90/115 Alle winstpunten

Nadere informatie

Installatievoorschriften. CRB systeem

Installatievoorschriften. CRB systeem Installatievoorschriften CRB systeem Inhoudsopgave CRB systeem 1 Inhoudsopgave 2 Bedrijfsgegevens 3 Voorwoord 4 Toepassingsgebied 5 Temperatuurklasse 5 Keuze systeem & diameter 5 CRB standaard 5 CRB toestel

Nadere informatie

Het cascadesysteem. in één compact toestel

Het cascadesysteem. in één compact toestel Het cascadesysteem in één compact toestel De ThermoSystem HRM is met recht uniek te noemen. En wel omdat het een ruimtebesparend alternatief is voor de gebruikelijke cascade-opstelling. Het blijft verbazingwekkend

Nadere informatie

CV module Plus Installatievoorschriften

CV module Plus Installatievoorschriften CV module Plus Installatievoorschriften 2-15 1. BESCHRIJVING... 2 2. INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Montage... 2 2.3 Aansluitschema's... 3 2.4 Tapwaterzijdige aansluiting... 6 2.5

Nadere informatie

XL70 XL105 XL140. 8A.51.19.00/10.11 Wijzigingen voorbehouden.

XL70 XL105 XL140. 8A.51.19.00/10.11 Wijzigingen voorbehouden. I n s t a l l a t i e v o o r s c h r i f t XL70 XL105 XL140 8A.51.19.00/10.11 Wijzigingen voorbehouden. 2 Inhoud 1 Inleiding...4 2 Regelgeving...8 3 Leveringsomvang...10 4 Beschrijving... 11 5 Plaatsing

Nadere informatie

Installatievoorschriften. Bel-Ro-combi CLV systeem

Installatievoorschriften. Bel-Ro-combi CLV systeem Installatievoorschriften Bel-Ro-combi CLV systeem Inhoudsopgave Bel-Ro-combi CLV systeem 1 Inhoudsopgave 2 Bedrijfsgegevens 3 Voorwoord 4 Toepassingsgebied 5 Temperatuurklasse 5 Keuze systeem & diameter

Nadere informatie

Installatie- en servicemanual

Installatie- en servicemanual Installatie- en servicemanual 8A.51.40.07/11.15 Wijzigingen voorbehouden. Verklaring van symbolen en tekens van het display Bedrijfsindicatie (op de eerste positie van het display bij technische weergave)

Nadere informatie

Installatievoorschrift. Q-Solar. 8A.51.08.04/12.05 Wijzigingen voorbehouden.

Installatievoorschrift. Q-Solar. 8A.51.08.04/12.05 Wijzigingen voorbehouden. Installatievoorschrift Q-Solar 8A.51.08.04/12.05 Wijzigingen voorbehouden. Verklaring van symbolen en tekens van het display 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Sun Hot Bedrijfsindicatie (op de eerste positie van het

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen

WATERWERKBLAD. WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen WATERWERKBLAD WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen WB 4.4 B DATUM: SEPT. 2007 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de beveiliging van warmtapwaterinstallaties is in NEN 1006 (AVWI-2002) het

Nadere informatie

INSTALLATIEVOORSCHRIFT

INSTALLATIEVOORSCHRIFT INSTALLATIEVOORSCHRIFT 8A.51.21.14/12.03 Wijzigingen voorbehouden. Verklaring van symbolen en tekens van het display ATAG Blauwe Engel S-HR toestellen display CV-progr. aan / uit Step-toets WW-progr. aan

Nadere informatie

SGE HR-Condenserende gas-zonneboiler met geïntegreerde

SGE HR-Condenserende gas-zonneboiler met geïntegreerde HR-Condenserende gas-zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar SGE - 40/60 Solar control Volledig gesloten condenserende HR gas - zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar (107% op onderwaarde)

Nadere informatie

Installatie- en servicemanual

Installatie- en servicemanual Installatie- en servicemanual 8A.51.40.04/06.12 Wijzigingen voorbehouden. Verklaring van symbolen en tekens van het display Bedrijfsindicatie (op de eerste positie van het display bij technische weergave)

Nadere informatie

Quinta Pro Cascade Systemen

Quinta Pro Cascade Systemen Quinta Pro Cascade Systemen De professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort Eenvoudig, fl exibel en zeer snel te monteren Quinta Pro Cascade Welke oplossing de beste is, hangt af van

Nadere informatie

Quinta Pro Cascade Systemen

Quinta Pro Cascade Systemen Product-ata-lad Quinta Pro Cascade Systemen e professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort Quinta Pro Cascade Systemen Remeha Quinta Pro Cascade Systemen e Remeha Quinta Pro 45, 65,

Nadere informatie

3. Cascade Systemen. remeha.nl 78

3. Cascade Systemen. remeha.nl 78 3. ascade Systemen remeha.nl 78 3. ascade Systemen DUO- en TRIO-verdeler 80 omplete hydraulische ascade Systemen 81 Remeha Pro ascade Systemen 85 Remeha ce ascade Systemen 98 79 DUO- en TRIO-verdeler Remeha

Nadere informatie

De professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort

De professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort ProductDataBlad Technische gegevens Aansluiting in verschillende drukzones Verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer is mogelijk in verschillende drukgebieden, en halve CLV systemen. Met uitzondering van

Nadere informatie

AMBASSADOR + Centrale verwarmingsketels 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180. centrale verwarming en warmwatersystemen Eco Heating Systems Groningen B.V.

AMBASSADOR + Centrale verwarmingsketels 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180. centrale verwarming en warmwatersystemen Eco Heating Systems Groningen B.V. AMBASSADOR + Centrale verwarmingsketels 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 centrale verwarming en warmwatersystemen Eco Heating Systems Groningen B.V. Unieke capaciteiten Hoogrendement wandketels Ambassador

Nadere informatie

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name.

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name. HR-Condenserende gaszonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar SGE - 40/60 Solar control Gunstig bij EPCberekening Volledig gesloten condenserende HR gas - zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar

Nadere informatie

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name.

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name. HR-Condenserende gaszonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar SGE - 40/60 Solar control Volledig gesloten condenserende HR gas - zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar Maximale zonne bijdrage

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

XL-Serie en. Cascade 9. 1. Cascade

XL-Serie en. Cascade 9. 1. Cascade XL-Serie en. 1 . 2 ATAG XL-Serie Omschrijving Wanhangene conenserene hoog vermogen CV-ketel in 3 versies: XL70, XL110 en XL140 De oplossing voor elke nieuwbouw- en renovatieproject in e utiliteit Renement

Nadere informatie

Q-Solar. Druksysteem. 8A.51.08.06/09.11 Wijzigingen voorbehouden.

Q-Solar. Druksysteem. 8A.51.08.06/09.11 Wijzigingen voorbehouden. I n s t a l l a t i e v o o r s c h r i f t Q-Solar Druksysteem 8A.51.08.06/09.11 Wijzigingen voorbehouden. Verklaring van symbolen en tekens van het display 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Sun Hot Bedrijfsindicatie

Nadere informatie

TopLine HR II Cascadesystemen De nieuwe generatie

TopLine HR II Cascadesystemen De nieuwe generatie Nefit Cascadesystemen TopLine HR II Cascadesystemen De nieuwe generatie LOW ENERGY NIEUWE GENERATIE OVERDRUK-CLV 1 Nefit TopLine HR II Cascadesysteem Maximale flexibiliteit vanaf 50 kw Nefit TopLine HR

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Twister Condenserende HR RVS boiler

Twister Condenserende HR RVS boiler Condenserende HR RVS boiler TWI 35-130/45-190 Gunstig bij EPCberekening Volledig gesloten condenserende hoogrendementsboiler (106% o.w.) Roestvaststalen tank; geen anodes nodig wat het onderhoud vereenvoudigt

Nadere informatie

ATAG XL UTILITEIT. Cv-ketels; bedrijfsruimtes efficiënt en energiezuinig verwarmen!

ATAG XL UTILITEIT. Cv-ketels; bedrijfsruimtes efficiënt en energiezuinig verwarmen! ATAG XL UTILITEIT Cv-ketels; bedrijfsruimtes efficiënt en energiezuinig verwarmen! XL in bedrijf Maximaal vermogen in minimale ruimte Hoogste rendement 110,3% De ATAG XL is een wandhangende hoog vermogen

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur OpenTherm module AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur OpenTherm module AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Montage handleiding BM kunststof PP rookgasafvoerleidingen

Montage handleiding BM kunststof PP rookgasafvoerleidingen Montage handleiding BM kunststof PP rookgasafvoerleidingen Concentrisch systeem, flexibele-en starre voering. Duinkerkenstraat 27 Postbus 509 9700 AM Groningen Telefoon: 0503139944 Telefax : 0503185423

Nadere informatie

Collectieve kunststof rookgasafvoersystemen. Geen kunst met kunststof!

Collectieve kunststof rookgasafvoersystemen. Geen kunst met kunststof! Collectieve kunststof rookgasafvoersystemen Geen kunst met kunststof! COLLECTIEVE KUNSTSTOF ROOKGASAFVOERSYSTEMEN Ubbink is dé specialist in kunststof rookgasafvoersystemen. Wij bieden tal van oplossingen

Nadere informatie

Twister Condenserende HR RVS boiler

Twister Condenserende HR RVS boiler Condenserende HR RVS boiler /45-190 Gunstig bij EPCberekening Volledig gesloten condenserende hoogrendementsboiler (106% o.w.) Roestvaststalen tank; geen anodes nodig wat het onderhoud vereenvoudigt Premix

Nadere informatie

TopLine HR 70/100 II Nieuwe generatie met groot vermogen

TopLine HR 70/100 II Nieuwe generatie met groot vermogen Nefit TopLine HR 70/100 II TopLine HR 70/100 II Nieuwe generatie met groot vermogen LOW ENERGY NIEUWE GENERATIE OVERDRUK-CLV 1 Nefit TopLine HR 70/100 II De nieuwe norm voor grote vermogens Voortbouwend

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Calenta 25L CW6. Altijd direct warm water beschikbaar dankzij de gelaagde 'vatencassette'

Product-Data-Blad. Calenta 25L CW6. Altijd direct warm water beschikbaar dankzij de gelaagde 'vatencassette' Product-Data-Blad Calenta 25L CW6 Altijd direct warm water beschikbaar dankzij de gelaagde 'vatencassette' Calenta 25L CW6 Onderhoudsarm. Zeer comfortabele warmwatervoorziening. De Remeha Calenta serie

Nadere informatie

Voorwaarden Service en Onderhoudscontracten Hartman Installatie:

Voorwaarden Service en Onderhoudscontracten Hartman Installatie: Voorwaarden Service en Onderhoudscontracten Hartman Installatie: Algemeen: 1. De genoemde gesommeerde totaalprijs is incl. btw, voorrijkosten per maand. Deze prijs zal jaarlijks geïndexeerd worden. 2.

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

I n s t a l l a t i e v o o r s c h r i f t

I n s t a l l a t i e v o o r s c h r i f t I n s t a l l a t i e v o o r s c h r i f t 8A.51.40.03/03.09 Wijzigingen voorbehouden. Verklaring van symbolen en tekens van het display Bedrijfsindicatie (op de eerste positie van het display bij technische

Nadere informatie

Op de volgende pagina s zijn enkele voorbeelden van opstellingsmogelijkheden te zien. Upsilon Cascade Ketelopstellingen en gemakkelijke installatie

Op de volgende pagina s zijn enkele voorbeelden van opstellingsmogelijkheden te zien. Upsilon Cascade Ketelopstellingen en gemakkelijke installatie Ketelopstellingen en gemakkelijke installatie Het Upsilon cascade systeem is snel en simpel te installeren omdat het gemaakt is vanuit het Plug & Play principe. Dankzij de diversiteit in configuratiemogelijkheden

Nadere informatie

Voor de installateur. Montage-instructie. muur- en dakdoorvoerset Nefit EcomLine HR-toestellen 7054 3100 (07/2013) NL

Voor de installateur. Montage-instructie. muur- en dakdoorvoerset Nefit EcomLine HR-toestellen 7054 3100 (07/2013) NL Voor de installateur Montage-instructie muur- en dakdoorvoerset Nefit EcomLine HR-toestellen 7054 3100 (07/2013) NL Inhoudsopgave 1 Nefit EcomLine HR-toestellen......................................................3

Nadere informatie

Verwarmingssystemen Upsilon

Verwarmingssystemen Upsilon Verwarmingssystemen Upsilon Rendement 110.3% volgens EN 677 (50/30 C, deellast) Uitgerust met 1 of 2 RVS warmtewisselaars Volledig modulerende brander technologie Concentrische en parallelle rookgasafvoermogelijkheden

Nadere informatie

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name.

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name. HR-Condenserende gaszonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar SGE - 40/60 Solar control Gunstig bij EPCberekening Volledig gesloten condenserende HR gas - zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar

Nadere informatie

Gasabsorptiewarmtepomp O. Inbedrijfstellingsprotocol Logatherm GWPL (2013/08) BE

Gasabsorptiewarmtepomp O. Inbedrijfstellingsprotocol Logatherm GWPL (2013/08) BE Gasabsorptiewarmtepomp 6 720 645 626-00.1O 6 720 808 009 (2013/08) BE Inbedrijfstellingsprotocol Logatherm GWPL-38 ALGEMEEN Datum: Tijd: Klant: Installatielocatie: Installateur: Elektrotechnisch installateur:

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Quinta Pro. De professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort. Cascade Systemen. pompen

Product-Data-Blad. Quinta Pro. De professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort. Cascade Systemen. pompen Product-ata-lad Quinta Pro Cascade Systemen extra Nu met uinige z energie asse A-kl pompen e professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort Quinta Pro Cascade Systemen e professionele

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Calenta 40L CW6 NIEUW! Nu nog meer vermogen en warmwatercomfort. De ultieme warmwaterbron dankzij de gelaagde 'vatencassette'

Product-Data-Blad. Calenta 40L CW6 NIEUW! Nu nog meer vermogen en warmwatercomfort. De ultieme warmwaterbron dankzij de gelaagde 'vatencassette' Product-Data-Blad Calenta 40L CW6 NIEUW! Nu nog meer vermogen en warmwatercomfort De ultieme warmwaterbron dankzij de gelaagde 'vatencassette' Calenta 40L CW6 Onderhoudsarm. Zeer comfortabele warmwatervoorziening.

Nadere informatie

TopLine HR II Cascadesystemen De nieuwe generatie

TopLine HR II Cascadesystemen De nieuwe generatie Nefit houdt Nederland warm TopLine HR II Cascadesystemen De nieuwe generatie Nefit TopLine HR II is de nieuwe generatie HR-toestellen voor bedrijfszekere en energiebesparende cascadesystemen. Ruimtebesparend

Nadere informatie

Cascadesystemen Quinta Pro & Ace De professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort

Cascadesystemen Quinta Pro & Ace De professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort Cascadesystemen Quinta Pro & Ace e professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort Product atablad Cascadesystemen Quinta Pro & Ace Altijd een passende cascade oplossing Quinta Pro & Ace

Nadere informatie

ATAG XL. Maximum output in the box! Rendement 110,3% 70kW - 1.1MW. Zuinigste utiliteitsketel

ATAG XL. Maximum output in the box! Rendement 110,3% 70kW - 1.1MW. Zuinigste utiliteitsketel ATAG XL Maximum output in the box! Rendement 110,3% 70kW - 1.1MW Zuinigste utiliteitsketel XL in bedrijf HUIS - - CLEANROOM KANTI OPSLAGRUIMTE - PRODUCTIEHAL - Maximaal vermogen in minimale ruimte GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

ThermoGrand. Groot vermogen aan de wand

ThermoGrand. Groot vermogen aan de wand ThermoGrand Groot vermogen aan de wand Toepassing AWB, uw partner in totaaloplossingen AWB is al sinds 1934 uw deskundige en toegewijde partner in totaaloplossingen op het gebied van ruimteverwarming,

Nadere informatie

Epsilon. Hoog Rendement EB - 40/50. Installatie- en Servicehandleiding. Innovation has a name. 9A.51.40.01/04.14 Wijzigingen voorbehouden.

Epsilon. Hoog Rendement EB - 40/50. Installatie- en Servicehandleiding. Innovation has a name. 9A.51.40.01/04.14 Wijzigingen voorbehouden. Epsilon Hoog Rendement Condenserende Verwarmingsketel EB - 40/50 0310 867 Installatie- en Servicehandleiding 9A.51.40.01/04.14 Wijzigingen voorbehouden. XX.XX.XXX/XX.XX Wijzigingen voorbehouden. Innovation

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Avanta CW6. De compacte ketel met grootse prestaties

Product-Data-Blad. Avanta CW6. De compacte ketel met grootse prestaties Product-Data-Blad Avanta CW6 Avanta CW6 De compacte ketel met grootse prestaties Avanta Breed inzetbaar Door het grote vermogensbereik van de Remeha Avanta CW6 (5 t/m 25 kw) is hij toepasbaar zowel in

Nadere informatie

Cascadesystemen Quinta Pro

Cascadesystemen Quinta Pro Nederland NL Cascadesystemen Quinta Pro Installatie- en servicehandleiding 124822-03 Inhoud 1 Inleiding...6 1.1 Algemeen...6 2 Algemene omschrijving cascadesystemen...7 2.1 Het optimale aantal ketels in

Nadere informatie

KOMFORT 5600 SCHEIDINGSUNITS

KOMFORT 5600 SCHEIDINGSUNITS KOMFORT 5600 SCHEIDINGSUNITS vloerverwarming/vloerkoeling Deze scheidingsunits zijn geschikt voor vloerverwarmings- en vloerkoelsystemen die gebruik maken van water als warmtedragend medium. De unit wordt

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Regiofinale opdracht(ie)

Regiofinale opdracht(ie) 2015 Regiofinale opdracht(ie) Inhoudsopgave Installeren jullie de beste mobiele veldkeuken?... 2 De opdracht Mobiele veldkeuken... 3 Omschrijving elektrotechnische installatie... 4 Toelichting:... 4 Materialen

Nadere informatie

Remeha staande boiler type 120/40

Remeha staande boiler type 120/40 Technische informatie Remeha staande boiler type 120/40 Remeha staande boiler 120/40 Indirect gestookte voorraadboiler INHOUDSOPGAVE Voorwoord 4 1 Toestel omschrijving 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Technische

Nadere informatie

ASSORTIMENT Centrale verwarming- en tapwaterketels. centrale verwarming en warmwatersystemen Eco Heating Systems Groningen B.V.

ASSORTIMENT Centrale verwarming- en tapwaterketels. centrale verwarming en warmwatersystemen Eco Heating Systems Groningen B.V. ASSORTIMENT Centrale verwarming- en tapwaterketels centrale verwarming en warmwatersystemen Eco Heating Systems Groningen B.V. AMBASSADOR + Centrale verwarmingsketel De cascadeoplossing bij uitstek De

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 300. voor de vakman. Vitoplex 300 type TX3A, 90 tot 500 kw Olie-/gasketel

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 300. voor de vakman. Vitoplex 300 type TX3A, 90 tot 500 kw Olie-/gasketel Montagehandleiding voor de vakman VIESMANN Vitoplex 300 type TX3A, 90 tot 500 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 300 3/2013 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsinstructies Volg deze veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Model 2012. 8A.51.55.01/10.11 Wijzigingen voorbehouden.

Model 2012. 8A.51.55.01/10.11 Wijzigingen voorbehouden. I n s t a l l a t i e v o o r s c h r i f t Model 2012 8A.51.55.01/10.11 Wijzigingen voorbehouden. Verklaring van symbolen en tekens van het beeldscherm en toetsen Vlam Ketel in bedrijf Bel Error indicatie

Nadere informatie

Manuel d installation Installatie handleiding SD201 03/08

Manuel d installation Installatie handleiding SD201 03/08 Manuel d installation Installatie handleiding SD201 03/08 Inhoudstafel 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie 15 2 CE-markering 15 3 Keuze van de opstellingsplaats 15 4 Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Nefit EcomLine HR Cascade Kiezer

Nefit EcomLine HR Cascade Kiezer 705.456A_NL(NL)_4200.qxp 29-4-2005 11:49 Pagina 1 Nefit houdt Nederland warm Nefit EcomLine HR Cascade Kiezer 705.456A_NL(NL)_4200.qxp 29-4-2005 11:49 Pagina 2 INHOUD Inleiding pag. 1 Nefit CV-groepensysteem

Nadere informatie

VIH 80 / VIH 120 / VIH 150

VIH 80 / VIH 120 / VIH 150 HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK van de VIH 80 / VIH 120 / VIH 150 Inhoudsopgave 1 Algemeen............................................. 3 1.1 Leveromfang.........................................

Nadere informatie

BFM Gesloten industriële boiler

BFM Gesloten industriële boiler Gesloten industriële boiler BFM 30/50/80/100/120 Breed scala gesloten boilers met luchttoevoerventilator waardoor toestel vrijwel overal te plaatsen is erbeterd rendement (91%) Afneembare kolom met geïntegreerde

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Accessoire Nefit TopLine Scheidingsunit 70 kw 6 720 67 336 (204/02) NL 6 720 67 336-00.TD Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Compacte hoog-rendementsketel voor optimale inzetbaarheid

Product-Data-Blad. Compacte hoog-rendementsketel voor optimale inzetbaarheid Product-Data-Blad P320, GAS210 P420 en ECO P520 PRO Compacte hoog-rendementsketel voor optimale inzetbaarheid GAS 210 ECO PRO Compacte hoog-rendementsketel voor optimale inzetbaarheid De Remeha GAS 210

Nadere informatie

R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel

R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel DOC1066 R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel 2 Technische gegevens R601 R602 R603 R604 R605 R606 R607 Nominaal vermogen

Nadere informatie

ROBUR GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN GAHP-A EN GAHP-A S1 voor verwarmen met buitenlucht als bron

ROBUR GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN GAHP-A EN GAHP-A S1 voor verwarmen met buitenlucht als bron ROBUR GASABSORPTIEWARMTEPOMPEN GAHP-A EN GAHP-A S1 voor verwarmen met buitenlucht als bron INLEIDING Techneco Robur warmtepomp Op het gasabsorptie principe heeft het Italiaanse bedrijf Robur de gasabsorptiewarmtepomp

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Aanvullend geldende documenten... 3 1.2 Documenten bewaren... 3 1.3

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen

WATERWERKBLAD. WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen WATERWERKBLAD WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen WB 4.4 B DATUM: OKT 2011 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de beveiliging van warmtapwaterinstallaties is in NEN 1006 (AVWI-2002) het volgende

Nadere informatie

Voor adviseur en installateur. Cascadekiezer. Nefit TopLine HR. 400 kw op 1 m²

Voor adviseur en installateur. Cascadekiezer. Nefit TopLine HR. 400 kw op 1 m² Voor adviseur en installateur Cascadekiezer Nefit TopLine HR De nieuwe norm: 400 kw op 1 m² Inhoudsopgave 1 Inleiding............................. 3 1.1 Projectbegeleiding......................... 3 1.2

Nadere informatie

ATAG XL. Maximum output in the box! Rendement 110,3% 70kW - 1.1MW. Zuinigste utiliteitsketel

ATAG XL. Maximum output in the box! Rendement 110,3% 70kW - 1.1MW. Zuinigste utiliteitsketel ATAG XL Maximum output in the box! Rendement 110,3% 70kW - 1.1MW Zuinigste utiliteitsketel XL in bedrijf HUIS - - CLEANROOM KANTI OPSLAGRUIMTE - PRODUCTIEHAL - Maximaal vermogen in minimale ruimte GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

Bosch Compact 4. Bosch Compact Dé norm in zuinigheid, betrouwbaarheid

Bosch Compact 4. Bosch Compact Dé norm in zuinigheid, betrouwbaarheid Bosch Compact 4 Bosch Compact Dé norm in zuinigheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid Bosch Compact Met een jaartaprendement van 91% is de Bosch Compact de meest zuinige in zijn klasse. En dat terwijl deze

Nadere informatie

Installatievoorschrift

Installatievoorschrift Installatievoorschrift 8A.51.59.06/02.12 Wijzigingen voorbehouden. Verklaring van symbolen en tekens van het beeldscherm en toetsen Vlam Ketel in bedrijf Bel Error indicatie Sleutel Service-mode of blokkering

Nadere informatie

Bosch solar Pakket. Montage- en Gebruikershandleiding 6 720 616 018 (2008/03)

Bosch solar Pakket. Montage- en Gebruikershandleiding 6 720 616 018 (2008/03) osch solar Pakket nl Montage- en Gebruikershandleiding 2 NL Voorwoord In deze installatie-instructie wordt de installatie, ingebruikstelling en het onderhoud van het hele systeem beschreven. De installatie

Nadere informatie

Montage-instructie. Nefit TopLine Aansluitset cv/ww

Montage-instructie. Nefit TopLine Aansluitset cv/ww Voor de installateur Montage-instructie Aansluitset cv/ww HR 70 5 70 67 335 (0/008) NL Inhoudsopgave Voorschriften en veiligheid.............................. 3. Over deze handleiding.................................

Nadere informatie

Calenta. De meest doordachte CV-ketel ooit. 25s / 28c. met unieke warmtewisselaar

Calenta. De meest doordachte CV-ketel ooit. 25s / 28c. met unieke warmtewisselaar Calenta 25s / 28c De meest doordachte CV-ketel ooit met unieke warmtewisselaar Calenta Onderhoudsarm. Zeer servicevriendelijk. Héél hoog rendement. De Remeha Calenta is een kwaliteitsketel die optimale

Nadere informatie

Augustus 2013 Pagina 1

Augustus 2013 Pagina 1 Aanvullende Installatiehandleiding t.b.v. Tzerra & Calenta koppeling met de WTW unit met ingebouwde terugslagklep en voedingsspanning aansluiting voor de ketel Inleiding Met gebalanceerde ventilatie met

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Composiet verdeler. Model Industrie

Installatiehandleiding. Composiet verdeler. Model Industrie Installatiehandleiding Composiet verdeler Model Industrie Introductie De composiet verdeler wordt gebruikt om het medium in installaties voor vloerverwarming en koeling te verdelen. Deze serie verdelers

Nadere informatie

Systeemoplossing Zehnder CombiFlow

Systeemoplossing Zehnder CombiFlow Belangrijke kenmerken Veilige oplossing om WTW en CV toestel te combineren Rookgasafvoer en ventilatieafvoerlucht in één kanaal Mechanisch/elektronisch KIWA gekeurde veiligheidsklep Voor alle CV toestellen

Nadere informatie

Installatievoorschrift. 9A.51.17.00/08.03 Wijzigingen voorbehouden

Installatievoorschrift. 9A.51.17.00/08.03 Wijzigingen voorbehouden Installatievoorschrift 9A.51.17.00/08.03 Wijzigingen voorbehouden Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Veiligheid... 4 3 Ketelbeschrijving... 5 4 Leveringsomvang... 6 5 Ophangen van de ketel... 6 5.1 Maatgegevens

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Celcia MC4. Celcia MC4 Modulerende cascaderegelaar met automatische programmering

Product-Data-Blad. Celcia MC4. Celcia MC4 Modulerende cascaderegelaar met automatische programmering Product-Data-Blad Celcia MC4 Celcia MC4 Modulerende cascaderegelaar met automatische programmering Celcia MC4 Remeha Celcia MC4 De Remeha Celcia MC4 is een cascaderegelaar voor vier Remeha-ketels; de regelaar

Nadere informatie

HR-combiketel. Onderhoud / storingen

HR-combiketel. Onderhoud / storingen HR-combiketel Onderhoud / storingen Belangrijk: Controleer 1x per half jaar de waterdruk in de cv-installatie en vul zonodig bij. Schakel uw installateur in als u meer dan 4x per jaar water moet bijvullen.

Nadere informatie

Remeha Quinta Cascadewijzer

Remeha Quinta Cascadewijzer Technische informatie Remeha Quinta Cascadewijzer Cascadewijzer Cascade-systemen Remeha Quinta Cascadewijzer INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 1 ALGEMENE OMSCHRIJVING CASCADE INSTALLATIES 4 1.1 Het optimale aantal

Nadere informatie

Waterkwaliteitsvoorschrift voor centrale verwarmingsinstallaties

Waterkwaliteitsvoorschrift voor centrale verwarmingsinstallaties nl Waterkwaliteitsvoorschrift voor centrale verwarmingsinstallaties Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding............................................................................... 3

Nadere informatie

Remeha Aqua Cella. Indirect gestookte oplaadboiler

Remeha Aqua Cella. Indirect gestookte oplaadboiler Indirect gestookte oplaadboiler Productbeschrijving De Aqua Cella is een prefab oplaadboiler die grote hoeveelheden warmwater kan opslaan. Alle onderdelen die met het drinkwater in aanraking komen zijn

Nadere informatie

Installatievoorschrift CV-regelaar VAG 4000

Installatievoorschrift CV-regelaar VAG 4000 Installatievoorschrift CV-regelaar VAG 4000 Itho bv Adm. de Ruyterstraat 2 3115 HB Schiedam Postbus 21 3100 AA Schiedam T (010) 427 85 00 F (010) 427 89 99 E info@itho.nl I www.itho.nl P544LI4010/0208/MDM

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaControl E7R S

Installatiehandleiding. ExaControl E7R S Installatiehandleiding ExaControl E7R S INLEIDING INLEIDING 1 Installatiehandleiding 1.1 Productdocumentatie De installatiehandleiding maakt integraal deel uit van het apparaat en moet aan de gebruiker

Nadere informatie

Nederland nl. Installatie- en servicehandleiding. Buffervat Gelaagd buffervat P 750-2, P

Nederland nl. Installatie- en servicehandleiding. Buffervat Gelaagd buffervat P 750-2, P Nederland nl Installatie- en servicehandleiding Buffervat Gelaagd buffervat P 750-2, P 1000-2 Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het

Nadere informatie

Installatievoorschrift

Installatievoorschrift Installatievoorschrift 8A.51.59.07/09.12 Wijzigingen voorbehouden. Verklaring van symbolen en tekens van het beeldscherm en toetsen Vlam Ketel in bedrijf Bel Error indicatie Sleutel Service-mode of blokkering

Nadere informatie