DOSSIER NR 1 BINNENLEIDINGEN VOOR AARDGAS. conform de norm NBN D (2004) GASAANSLUITING VAN TOESTELLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOSSIER NR 1 BINNENLEIDINGEN VOOR AARDGAS. conform de norm NBN D 51-003 (2004) GASAANSLUITING VAN TOESTELLEN"

Transcriptie

1 Inforgas DOSSIER NR 1 BINNENLEIDINGEN VOOR AARDGAS conform de norm NBN D (2004) LEIDINGEN STOP- EN AFSLUITKRANEN GASAANSLUITING VAN TOESTELLEN A A N B E V E L I N G E N V A N D E K. V. B. G.

2 Voorwoord Dit dossier is van toepassing op de leidingen en hun toebehoren stroomafwaarts van de gasmeter, met een maximale werkdruk van 100 mbar en een maximale diameter DN 50 (2"). Dit dossier is bedoeld voor de installateur die door een klant geroepen wordt voor een ingreep zoals bijvoorbeeld: vervangen van een bestaand toestel, bijplaatsen van een gastoestel, uitvoeren van een nieuwe aardgasinstallatie, uitgevoerd na het in werking treden van de 4 de uitgave van de norm NBN D , in een ééngezinswoning of in een appartement in een flatgebouw (P n 30 kw). Dit dossier geeft aanwijzingen in verband met de technische ingrepen van de installateur op het niveau van de aardgastoevoer tot aan het toestel. De aanbevelingen in dit dossier vervangen in geen geval de reglementaire voorschriften van de normen (o.a. NBN D de uitgave, NBN D , NBN B , NBN B , NBN S wanneer van toepassing) die altijd integraal moeten nageleefd worden. Dit dossier gaat niet in op de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen bij dergelijke tussenkomsten. Dit dossier kan ook door de gebruiker aangewend worden voor een routinenazicht van zijn gasbinnenleiding en toestellen voordat hij een beroep doet op een gehabiliteerd installateur voor de eventuele aanpassingen. U vindt allerlei informatie over aardgas en FAQ's op de website U kunt op die site ook allerlei vragen stellen en suggesties doen in verband met aardgas, de KVBG verbindt er zich toe u snel te antwoorden. A

3 A. Leidingen A.1. Te gebruiken materialen Het geheel van de elementen van de binnenleiding (de leiding, de hulpstukken en de verbindingen, de stopkranen inbegrepen), gebruikt binnenin een gebouw, moet bestand zijn tegen hoge temperaturen - van het type R HT zijn. a. Buizen staal: de metalen R HT -slangen zijn in roestvrij staal (inox), koper: de nominale wanddikte, in mm, hangt af van de buitendiameter van de buis en het type van de gebruikte verbinding, Minimale nominale wanddikte van de koperen buizen, in functie van de buitendiameter Buitendiameter mm Hardsolderen Knelfitting Persfitting Minimale nominale wanddikte mm , Verboden Verboden 54 1,2 Verboden Verboden Het gebruik van buizen met een andere buitendiameter dan deze vermeld in bovenstaande tabel is verboden. PE (polyethyleen): enkel te gebruiken voor het ingegraven deel van de installatie buiten een gebouw en voor een hoogste bedrijfsdruk kleiner dan of gelijk aan 5 bar. Een PE-leiding mag enkel onder een gebouw of een gedeelte van een gebouw doorlopen indien ze in een gasdichte stalen mantelbuis geplaatst is. b. Fittingen (zie ook A.4.a) koper - koperlegeringen - staal: de knelfittingen (bicone-koppelingen) en toebehoren zijn volledig uit koper of een koperlegering, de persfittingen en toebehoren zijn uit koper of een koperlegering met aan de binnenzijde een voor brandbare gassen geschikte O-ring (gele of grijze kleur) die gevat is in een gleuf. smeedbaar gietijzer: zijn van het type met versterkte rand. A.2. Plaats en bereikbaarheid van de leidingen A.2.1 Gasleidingen in een gebouw a. Leidingen in het zicht De leidingen zijn zichtbaar en bereikbaar over hun ganse lengte. De horizontale delen worden minstens 5 cm boven het peil van de afgewerkte vloer geplaatst. b. Leidingen in technische schacht zonder specifiek risico 1 doorlopende technische schacht zonder uitrustingen die aanleiding kunnen geven tot gasbrand, aan het boveneinde in verbinding met de buitenlucht door een niet afsluitbare opening van minimum 150 cm 2 - op het hoogste punt van de schacht, 1 Voorbeelden van zones die wel een specifiek risico inhouden: zie A.2.1 f. A

4 afstand tussen bovenrand verluchtingsopening en hoogste punt schacht: maximum 0,10 m, leidingen via inspectieluik bereikbaar voor onderhoud en herstellingen. of met een ruimte waarin een eventueel gasverlies even vlug zal opgemerkt worden als indien de leidingen zichtbaar zouden zijn, ventilatieopening: niet afsluitbaar en minimum 150 cm 2 doorlaat holle ruimte achter verticale wand: bovenrand ventilatieopening maximum 0,10 m van het hoogste punt van deze holle ruimte. 1: verwijderbare, volle of opengewerkte panelen 2: rooster Voorbeeld van leidingen in technische schacht zonder specifiek risico c. Leidingen in geventileerde holle ruimte zonder specifiek risico de leidingen zijn bereikbaar, zij zijn geplaatst in een holle ruimte tussen twee wanden: - horizontaal: bv. vals plafond, toegankelijke kruipruimte (vrije hoogte minimaal 60 cm en verlucht door middel van minstens twee permanente openingen aangebracht in tegenover elkaar liggende muren), - verticaal: bv. omkasting, ventilatie holle ruimte: via ventilatieopening rechtstreeks in verbinding stellen met de buitenlucht Voorbeeld van leidingen in geventileerde holle ruimte zonder specifiek risico d. Leidingen in niet geventileerde holle ruimte zonder specifiek risico de leidingen liggen in rechte lijn en zijn niet bereikbaar, zij zijn geplaatst in een holle ruimte tussen twee wanden: - horizontaal: bv. gesloten vals plafond, niet toegankelijke kruipruimte, - verticaal: bv. niet verwijderbare omkasting, leidingen uit staal (gelaste verbindingen) of koper (hardsoldeerverbindingen), de leidingen zijn over hun ganse lengte door een synthetische bekleding beschermd tegen corrosie. A

5 e. Leidingen in muur of plafond of ondervloer (chape) mogen niet raken aan het geraamte of de bewapening van het gebouw of aan andere leidingen, verboden: niet bereikbare knelfittingen, persfittingen en drieledige koppelstukken, er moet rekening gehouden worden met uitzettingen en kleine glijbeweging in de lengte. 1. grondplaat 2. betonnen ondervloer 3. stalen buis beschermd tegen corrosie 4. stalen profiel min. 2 mm dik 5. koperen buis bekleed in de fabriek 6. isolatielaag 1. voeding aardgas stroomafwaarts van de gasmeter 2. gastoestel 3. hardgesoldeerde koperen of gelaste stalen buis 4. niet toegankelijke kruipruimte 5. niet geventileerde schacht 6. niet geventileerde omkasting 7. niet geventileerde holle ruimte 8. vals plafond uit plaasterplaat 1. fundering 2. stalen buis beschermd tegen corrosie, gelegd in de isolatielaag 3. isolatielaag 4. koperen buis bekleed in de fabriek 5. stalen profiel min. 2 mm dik 6. afwerkingslaag Voorbeeld van leidingen in een niet geventileerde holle ruimte zonder specifiek risico Voorbeelden van leidingen geplaatst in een ondervloer A

6 f. Zones met specifiek risico Het is verboden gasleidingen aan te brengen in: - liftkokers, - afvoerkanalen van verbrandingsproducten, - ventilatie- of luchtbehandelingskanalen, - leidingen of kanalen voor de afvoer van water, - toezichtsputten van riolen, - afvoerkokers (onder andere voor huisvuil, linnen, papier), - holle bouwelementen (onder andere bouwstenen, holle welfsels, snelbouw- stenen). Overzicht van de toegelaten verbindingen voor de verschillende ruimtelijke schikkingen Verbindingen Gevolgde weg van de leidingen Mechanische verbindingen Lassen / hardsolderen Schroefdraad Bereikbare leidingen Knellen Persen Drieledige koppeling Zichtbaar (zie punt a) JA JA JA Technische schacht zonder specifiek risico (zie punt b) JA JA JA Geventileerde holle ruimte zonder specifiek risico (zie punt c) JA JA JA Niet bereikbare leidingen Niet geventileerde holle ruimte zonder specifiek risico (zie punt d) NEEN NEEN JA Ingewerkt in de muur of ondervloer (zie punt e) JA NEEN JA Voorbeeld van een gasleiding geplaatst achter een wand uit plaasterplaten A

7 A.2.2 Gasleidingen buiten een gebouw a. Bovengronds Gebruikte materialen voor buizen en fittingen: - staal en koper zie A.1 punten a en b. Bescherming tegen corrosie we raden aan deze bescherming uit te voeren met UV-bestendige materialen, hetzij: - een corrosiewerende verf (bv. epoxy coating), - een kunststofbekleding (bv. epoxy of polyesterbekleding), - beschermingsbanden (voldoende mechanische en thermische weerstand bv. butyl-systeem), - een omkasting uit metalen of kunststof profielen (voor in de fabriek met niet UV-bestendige materialen beklede buizen). Mechanische bescherming: - indien er een risico op mechanische beschadiging van de leiding bestaat (bv. in atelier, in magazijn, op parkeerplaats): aangepaste bescherming aanbrengen tot op een hoogte van minimum 2,50 m. Thermische uitzetting de thermische uitzetting van lange leidingen die aan grote temperatuurschommelingen onderhevig zijn dient opgevangen door ze op oordeelkundig bepaalde plaatsen te voorzien van: - uitzettingslieren of inox compensatoren, - bevestigingsbeugels: voor elk recht stuk leiding één vaste beugel, de andere beugels moeten een axiale thermische uitzetting toelaten. Elektrische isolatie: het is noodzakelijk het buitengedeelte van een stijgleiding elektrisch te isoleren van het ingegraven gedeelte en het binnenshuis geplaatste gedeelte. b. Ondergronds De bovenzijde van de ondergrondse leidingen ligt op een diepte van minstens 0,60 m onder het maaiveld. Indien dit niet kan worden verwezenlijkt (bv. bij kruising met de riolering) dient een mechanische bescherming aangebracht boven de gasleiding (bv. dikke kunststof plaat, metalen plaat of pannen ). De leiding wordt omgeven door steenvrije grond of door scherp zand. Het opvullen van de sleuf gebeurt in verschillende lagen van maximum 20 cm. Na aanbrengen van iedere laag wordt de grond degelijk verdicht (aangedamd). De afstand tussen twee ingegraven leidingen, (bv. gas, water, elektriciteit) bedraagt minstens: - bij kruising met een andere leiding: 10 cm, - bij evenwijdige loop: 20 cm. Wanneer deze minimumafstanden niet kunnen worden gerespecteerd, dient men een extra mechanische bescherming aan te brengen tussen beide leidingen. Dit isolatiescherm kan bijvoorbeeld bestaan uit een dubbel gelegde elastomeren mat van 5 mm dikte die op een doeltreffende manier op de buis bevestigd is ten einde verschuiving te voorkomen. Bij kruising heeft dit scherm een minimale breedte van 0,50 m. Indien het ingegraven gedeelte van een binnenleiding één gebouw voedt langs verschillende zijden of indien die binnenleiding verschillende gebouwen voedt, is het wenselijk telkens een grondafsluiter te voorzien daar waar de leiding het gebouw binnentreedt. De afsluiters worden voorzien van een verlengspindel. Boven elke afsluiter wordt een straatpot geplaatst die steeds toegankelijk is voor de hulpdiensten en eventueel de bewoner(s). Een bedieningssleutel voor de afsluiter moet ter plaatse zijn. Gebruikte materialen voor de leidingen Koper: - enkel buizen die in de fabriek met een kunststof bescherming bekleed zijn, - mechanische bescherming indien een stalen strip wordt gebruikt dient deze tegen corrosie beschermd, - geen mechanische koppelingen (knel- of persfittingen) enkel hardsolderen als verbindingswijze. A

8 Staal: - enkel buizen die in de fabriek met een kunststof bescherming bekleed zijn, - enkel schroefdraad- en lasverbindingen toegelaten flenzen en drieledige koppelingen verboden. PE: - mechanische bescherming indien een stalen strip wordt gebruikt dient deze tegen corrosie beschermd, - PE in een gebouw is verboden de overgang van PE naar metaal (staal of koper) bevindt zich buiten het gebouw op een afstand van 0,30 m tot 1 m; de doorgang door de buitenmuur moet steeds in metaal zijn, - indien een PE-binnenleiding vertrekt vanuit een meterkast mag een gedeelte van de PE -leiding boven de grond komen op voorwaarde dat de leiding door de meterkast afgeschermd is tegen mechanische invloeden en UV-licht en dat het gedeelte boven het maaiveld beperkt blijft tot een 0,50 m. A.3. Uitvoering van de leidingen a. Algemeen de loop van de leidingen is rechtlijnig met zo weinig mogelijk richtingsveranderingen, het aantal fittingen of lassen blijft tot het strikte minimum beperkt, voldoende reinigingspunten voorzien; voor verticale leidingen: aanbrengen op het laagste punt, om de dichtheidsproef uit te voeren, T-stuk afgesloten met een metalen geschroefde stop of dop voorzien stroomafwaarts en in de nabijheid van: - de gasmeter, - de verbinding van een nieuw aan een bestaand gedeelte van de binnenleiding, enkele T-stukken voorzien afgesloten met een metalen geschroefde stop of dop voor uitbreidingen of aansluitingen toestellen, in afwachting van het aansluiten van een verbruikstoestel, moet elke leiding en gaskraan degelijk afgesloten worden met een metalen geschroefde stop of dop, zelfs indien de gasmeterkraan in gesloten stand verzegeld is, sectioneerkraan voorzien: - bij uitbreiding van de installatie, - in elk gebouw en elke verblijfseenheid (bv. appartement, bureau) ter hoogte van het binnenkomen van de leiding, leidingen aan de wand bevestigen met bevestigingsbeugels aangepast aan buitendiameter en gewicht van de leiding: - ter hoogte van elke afsluitkraan, richtingsverandering of T-stuk, - maximale afstand tussen beugels: 1,20 m voor koperen en 2 m voor stalen buizen, - elektrische isolatie tussen leiding en bevestigingsmiddel indien ze uit verschillend metaal zijn. b. Bijzondere bepalingen voor stijgleidingen indien de gasmeters in één technische ruimte worden geplaatst, moeten de leidingen tussen deze ruimte en elke groep bovenliggende wooneenheden één enkele bundel vormen, bundelen is toegelaten als elk van de leidingen bereikbaar blijft. c. Tussengasmeter Iedere tussengasmeter moet beantwoorden aan de technische eisen voor de gasmeters van de aardgasverdeler (o.a. R HT -eis) en voorafgegaan zijn van een sectioneerkraan. d. bijzondere bepalingen voor metalen r ht -slangen in een binnenleiding: slechts toepassen in uitzonderlijke omstandigheden, wanneer het gebruik van een starre leiding zeer moeilijk is, A

9 de metalen slang en de koppelingen zijn conform de KVBG-specificatie voor dit type slangen, slang en koppelingen zijn niet ingewerkt in een muur of ondervloer, de slang ondergaat na plaatsing geen beschadigingen, rekking of torsie, de buigstraal mag niet kleiner zijn dan die voorgeschreven door de fabrikant, de slang mag maximum een lengte van 2 m hebben, slangen mogen niet in serie geplaatst worden. A.4. Plaatsen van de leidingen a. Verbindingen de gebruikte verbindingen mogen geen blijvende spanningen op de installatie veroorzaken, stalen leidingen: - fittingen voorzien van schroefdraad: enkel schroefbare stalen leidingen, buitenschroefdraad is conisch, binnenschroefdraad is cilindrisch, toegelaten voor Ø DN lassen: verplicht indien Ø > DN 50 leidingen en fittingen in lasbaar staal, met stomplas, verzinkte stalen buizen mogen niet door lassen verbonden worden. - flenzen met aangepaste pakkingen - binnenshuis van het type R HT. - drieledige schroefkoppeling: union koppeling, conische sluiting dichting metaal op metaal (eventueel met O-ring als bijkomende fijne afdichting) type met platte dichting VERBODEN Schroefdraadverbindingen voor stalen leidingen Drieledige schroefkoppeling koperen leidingen: - knelfittingen (= bicone-koppelingen): A

10 koperen knelring mag niet van het gespleten type zijn, knelring heeft aan weerszijden een aanslagkraag, wartelmoer van het verlengde type de buis moet vanaf de knelring worden ondersteund over een nuttige lengte van minstens 0,7 maal de buitendiameter van de buis; het korte type (knelfitting bestemd voor water) is verboden, slechts toegelaten tot nominale buitendiameter van 28 mm (DN 28). Persfittings - hardsolderen braseren: toevoegmateriaal met smeltpunt van minstens 450 C, de gebruikte fitting is een hulpstuk voor capillaire hardsoldeerverbindingen, toegelaten tot maximaal Ø = DN 54 b. Dichtingsmiddelen voor schroefdraadverbindingen: - geen hygroscopische vezels gebruiken (kemp), - synthetische vezels, teflon (minimaal 0,1 mm dik), loctite of dichtingspasta's (bv. Kolmat) wel toegelaten. voor flenzen - platte voeg moet van het type R HT zijn Knelfitting type AARDGAS Wartelmoer met lange nuttige steunlengte Knelfitting type WATER Wartelmoer met korte nuttige steunlengte VERBODEN VOOR AARDGAS A.5. Uitwendige bescherming van de leidingen leidingen moeten uitgevoerd zijn in corrosiebestendig materiaal of beschermd zijn tegen corrosie, - persfittingen: slechts toegelaten om koperen buizen tot Ø = DN28, met de juiste wanddikte, te verbinden, de werkdruk mag maximaal 100 mbar bedragen, men herkent de persfitting voor gas door de gele markering en de aanduiding GAS ; de inwendige O-ring is geel of grijs (zwarte O-ring = persfitting voor water). de ingewerkte leidingen worden beschermd door een bekleding met een synthetisch materiaal, aangebracht in de fabriek of bij het plaatsen van de leiding, de ingewerkte koperen leidingen: - moeten in de fabriek bekleed zijn (bv. WICUbuis), - moeten mechanisch beschermd worden tegen pletting of doorboring met een stalen bescherming van minstens 2 mm dikte, 10 A

11 - mogen geen mechanische fittingen als verbinding hebben, mantelbuis: - te voorzien bij elke doorgang van een wand (horizontaal of verticaal), - moet bij doorgang van een vloer 5 cm boven de vloer uitsteken, - de ruimte tussen de leiding en de mantelbuis moet dicht gemaakt worden met een plastisch niet-corrosief materiaal (bv. silicone, mastiek), - doorgangen van een buitenmuur: volledig gasdichte afdichting. A.6. Reiniging - Identificatie Wanneer men een gasleiding wil reinigen mag men: - nooit zuurstof of een brandbaar gas (butaan / propaan) gebruiken, en moet men: - de gasmeterkraan afsluiten, - de verbruikstoestellen en de gasmeter afkoppelen, - de leiding reinigen door het inblazen van lucht of een inert gas, - na het reinigen, de gasmeter en de verbruikstoestellen terug aankoppelen, - de installatie zorgvuldig ontluchten en nazien op gasdichtheid elke lek onmiddellijk herstellen. De eventuele identificatie van de gasleidingen (bv. wanneer er zich meerdere leidingen in elkaars nabijheid bevinden en vergissingen mogelijk zijn) gebeurt door een markering in gele kleur (bv. met verf of zelfklevende tape). A.7. Beproeving en nazicht van de installatie a. Afdrukken Om de dichtheid van de binnenleiding te controleren wordt deze, na het openen van de stopkranen van al de aangesloten verbruikstoestellen, afgedrukt: - met lucht of een inert gas (bv. stikstof) (nooit zuurstof of een brandbaar gas; butaan / propaan), - op een druk van 100 mbar ±10 mbar, - controle met manometer: na een wachttijd van minstens 10 minuten (stabilisatietijd voor de testdruk) nagaan of er gedurende minstens 20 minuten geen drukverlies is op de controlemanometer en in die tijdspanne alle bereikbare delen van de binnenleiding afzepen (de verbindingen, lassen, kranen,...) met een schuimend product, - de proef is gunstig wanneer er geen drukverlies is en er zich geen enkele bel vormt. Elke lek moet onmiddellijk gedicht worden. b. Ontluchten - een gasinstallatie wordt pas in dienst genomen na het zorgvuldig ontluchten ervan, - ontluchten gebeurt met: een darm die buiten het gebouw op een veilige plaats uitmondt, een gemakkelijk te bereiken brander van een verbruikstoestel lang genoeg onder toezicht laten branden om zeker te zijn dat de ganse installatie ontlucht is. c. Uitbreidingen - Wijzigingen - Vervanging uitbreidingen: - elke uitbreiding van de leidingen wordt aanzien als een nieuw gedeelte van de binnenleiding en wordt aan dezelfde beproevingen onderworpen, - de verbinding met het oude deel en de eventuele aansluiting van een verbruikstoestel wordt door afzepen op de distributiedruk gecontroleerd bij het onder gas brengen geen enkele bel mag ontstaan, - volgens de norm volstaat deze werkwijze; wij raden echter aan om, na overleg met de klant, de ganse installatie af te drukken op 100 mbar en de eventuele op die wijze vastgestelde gebreken te herstellen, wijzigingen - vervanging: - bij het vervangen van een verbruikstoestel, zelfs zonder dat daarbij de installatie gewijzigd of uitgebreid wordt, zijn de toestelgebonden eisen voor nieuwe installaties van toepassing (zie Dossier Nr.2: vooral luchttoevoer, keukengeisers type A 1AS en schoorsteengebonden toestellen type B 11BS ). 11 A

12 B. Stop- en sectioneerkranen Stopkraan: gaskraan van de installatie die onmiddellijk vóór elk verbruikstoestel geplaatst is: Sectioneerkraan: gaskraan die toelaat een gedeelte van de installatie af te sluiten dient geplaatst aan het begin van elke uitbreiding van een binnenleiding. B.1. Materialen koperlegeringen, gietijzer, staal. B.2. Gestelde eisen de stop- en sectioneerkranen beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN EN 331 en zijn van het R HT -type wanneer ze geplaatst zijn in een gebouw, het zijn kranen met conische plug of bolkranen, de bediening is eenvoudig uit te voeren met 1/4 toer, de constructie is dusdanig dat ondubbelzinnig kan worden vastgesteld of de kraan open of gesloten is, kranen die aan deze eisen voldoen herkent men aan bv. de AGB/BGV label op de kraan, stopkraan: - het koppelstuk bevindt zich langs de zijde van het toestel wat toelaat het toestel af te koppelen zonder de kraan te demonteren, - de kraan heeft geen afneembare bedieningshandel, - de kraan is zo dicht mogelijk bij het toestel geplaatst en is bereik- en bedienbaar: voor tussenbouw-keukenfornuizen en inbouwkookplaten mag de stopkraan in een onder- of naastgelegen kast of ruimte geplaatst worden, ook als de kraan daardoor minder gemakkelijk te bedienen is, voor aardgasinbouwhaarden ingewerkt in een bestaande sierschouw die vroeger voor een andere brandstof gebruikt werd, mag, indien de omstandigheden geen normale plaatsing toelaten, de stopkraan opgesteld worden in een aanpalend lokaal voor zover de leiding tussen deze kraan en het aansluitpunt van het toestel uitgevoerd wordt met R HT materialen en verbindingstechnieken en er ter hoogte van het aansluitpunt een 2 de stopkraan voorzien wordt voor het eventueel afkoppelen van het toestel. 12 A LET OP Niet enkel AGB/BGV-kranen zijn R HT. De aanduiding van de norm "EN 331" en het R HT -teken ("GT" of "HTB") zijn dan aangegeven op de kraan of er is een attest van de fabrikant in die zin bijgevoegd.

13 C. Gasaansluiting De gasaansluiting van verbruikstoestellen na de stopkraan gebeurt met: - koperen leidingen met de voorziene wanddikte (zie tabel), - stalen leidingen, - een metalen R HT -slang, BGV gekeurd en zo geplaatst dat zij niet wordt blootgesteld aan pletting, aan tractie of een kleinere kromtestraal vertoont dan toegelaten door de fabrikant. Metalen R HT slang AGB-BGV gekeurd Uitzondering voor komforen en niet ingebouwde kookfornuizen (monobloc): deze toestellen mogen aangesloten worden door middel van een elastomeren buigzame slang met de gepaste mechanische opzetstukken; gebruik uitsluitend goedgekeurde slangen, deze zijn te herkennen aan de label AGB/BGV, twee types elastomeren slangen: tijdelijk zullen er twee 2 types elastomeren slangen op de markt zijn: - het oude model (asymmetrisch model) is uitgerust met aan de zijde van het toestel een vast opzetstuk en aan de zijde van de binnenleiding (stopkraan) een opzetstuk met vrije wartelmoer en geïntegreerde vlakke dichtingsring, 13 A

14 - het nieuwe model (symmetrisch model) met aan beide uiteinden een vrije wartelmoer met geïntegreerde vlakke dichtingsring; op termijn zal enkel het symmetrisch model beschikbaar blijven. Bij het plaatsen van een nieuw toestel of ter gelegenheid van het vervangen van een bestaand toestel moet steeds het symmetrisch model gebruikt worden. montage oudere toestellen hebben aan de ingang een draadstuk met conische schroefdraad ISO-7/1 - de slang wordt dan als volgt gemonteerd: 1. breng een dichtingsmiddel aan op de conische schroefdraad van het toestel: teflonband of schroefdraadpasta (colmat)+ acrylkoord, 2. schroef het overgangsstuk (inwendige cilindrische schroefdraad ISO 7-1 naar uitwendige cilindrische schroefdraad ISO 228-1) met een sleutel vast op het gastoestel, 3. ga na of de rubberen dichtingsring langs beide zijden goed in het koppelstuk van de elastomeren slang (nieuwe generatie) zit, 4. schroef de elastomeren slang langs beide zijden handmatig vast, 5. schroef nog een bijkomende halve toer vast met een steeksleutel. 6. open de gaskraan en ga na, door het afzepen van alle verbindingen met een schuimend product, of er geen lekken (zeepbellen) zijn. Nieuwe toestellen zijn aan de ingang uitgerust met een parallelle schroefdraad ISO volg voor de montage van de slang de stappen 3, 4, 5 en 6 zoals hierboven beschreven. Oud model (asymmetrisch) Nieuw model (symmetrisch) te nemen voorzorgen - de slang moet zo gemonteerd worden dat zij niet wordt blootgesteld aan mechanische belastingen zoals wringen, samendrukken, rekken, - zij moet een kromtestraal hebben die ten minste gelijk is aan tien maal haar buitendiameter, - zij mag niet in contact komen met warme wanden, - zij moet beschut zijn tegen de zon en de ultravioletstralen en mag niet in een te warme omgeving geplaatst worden. periodieke controle en vervanging minstens jaarlijks wordt nagekeken of de slang geen zichtbare beschadigingen vertoont; de slang wordt vervangen uiterlijk op de aangegeven vervangingsdatum. 14 A

15 Elastomeren slang AGB / BGV in de twee uitvoeringen Aanbeveling Indien het drukverlies tussen de gasmeter en een gastoestel (bv. de badgeiser) groter dan 1 mbar is bestaat de kans dat de werkdruk aan dat toestel te laag is en het slecht gaat werken (het water wordt niet warm genoeg). Het is daarom aangeraden steeds de leidingen te laten berekenen door een gehabiliteerd installateur, ook voorafgaand aan het plaatsen van een bijkomend gastoestel. U vindt allerlei informatie over aardgas en FAQ's op de website U kunt op die site ook allerlei vragen stellen en suggesties doen in verband met aardgas, de KVBG verbindt er zich toe u snel te antwoorden. A15

16 A Verantwoordelijke uitgever: An De Backer, Rodestraat Linkebeek - Februari 2008

OPLEIDING MODULE BUTAAN / PROPAAN PROFESSIONELE GASINSTALLATEUR BIJSCHOLING 2011 NBN D 51-006 2 de UITGAVE (2010) VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN

OPLEIDING MODULE BUTAAN / PROPAAN PROFESSIONELE GASINSTALLATEUR BIJSCHOLING 2011 NBN D 51-006 2 de UITGAVE (2010) VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OPLEIDING MODULE BUTAAN / PROPAAN PROFESSIONELE GASINSTALLATEUR BIJSCHOLING 2011 NBN D 51-006 2 de UITGAVE (2010) VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN 1 JANUARI 2011 DEEL 1 - TERMINOLOGIE NIEUWE DEFINITIES 3.1.62.1

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Deel 1: Toepassingsgebied. 1.1 Algemeen

POLITIEVERORDENING. Deel 1: Toepassingsgebied. 1.1 Algemeen 1 POLITIEVERORDENING Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit Deel 1: Toepassingsgebied 1.1 Algemeen De politieverordening

Nadere informatie

Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG. Uitgegeven door Vinçotte

Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG. Uitgegeven door Vinçotte Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG Uitgegeven door Vinçotte Editie juni 2012 INHOUDSTAFEL 1. DOEL VAN DEZE PUBLICATIE 4 2. TOEPASSINGSGEBIED 5 3. VEILIGHEIDSAANDACHTSPUNTEN 6 4. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Algemene Regels voor GasInstallaties op aardgas. Uitgegeven door Vinçotte

Algemene Regels voor GasInstallaties op aardgas. Uitgegeven door Vinçotte Algemene Regels voor GasInstallaties op aardgas Uitgegeven door Vinçotte Editie augustus 2011 TABLE OF CONTENTS 1. DOEL VAN DEZE PUBLICATIE 3 2. TOEPASSINGSGEBIED 4 3. VEILIGHEIDSAANDACHTSPUNTEN 5 4. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

GAS. Installaties die niet aan de voorschriften voldoen, moeten afgekoppeld worden.

GAS. Installaties die niet aan de voorschriften voldoen, moeten afgekoppeld worden. VEILIGHEIDSREGLEMENT BRUSSELS EXPO GAS 5.1 ALGEMENE BEPALINGEN 5.1.1 Controle De gasinstallaties worden, vóór indienststelling, gekeurd door een EDTC. De standhouder of zijn afgevaardigde zal in zijn eigen

Nadere informatie

De installatie moet worden uitgevoerd door een installateur en voldoen aan Richtlijn NBN D51.006/A

De installatie moet worden uitgevoerd door een installateur en voldoen aan Richtlijn NBN D51.006/A HYDRA GS Flexibele buizen voor gas Het HYDRA GS systeem bestaat uit een flexibele geribbelde inox buis in inox 316 L (Hydra Witzenmann) beschermd met een geel synthetisch omhulsel op rol en uit messing

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT OP GAS- INSTALLATIES

ALGEMEEN REGLEMENT OP GAS- INSTALLATIES ALGEMEEN REGLEMENT OP GAS- INSTALLATIES Uitgevoerd door AIB-Vinçotte Belgium vzw Editie 2016 1. Doel van deze publicatie Deze publicatie heeft tot doel u enige richtlijnen te geven bij het verwezenlijken

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging.

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging. Gasbranders Overzicht 057.130.7 gasbrander 20cm, butaan/propaan, 5 kw, zonder vlambeveiliging 057.131.5 gasbrander 30cm, butaan/propaan, 7 kw + vlambeveiliging 057.132.3 gasbrander 40cm, butaan/propaan,

Nadere informatie

HOOFDSTUK II DE BINNENLEIDING VOOR LAGE DRUK

HOOFDSTUK II DE BINNENLEIDING VOOR LAGE DRUK GEHABILITEERD AARDGASINSTALLATEUR HOOFDSTUK II Inhoud HOOFDSTUK II DE BINNENLEIDING VOOR LAGE DRUK 1. UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING 2 1.1. ALGEMEEN 2 1.2. MATERIALEN EN VERBINDINGSWIJZEN 3 1.2.1 Algemeen

Nadere informatie

GEHABILITEERD AARDGASINSTALLATEUR

GEHABILITEERD AARDGASINSTALLATEUR GEHABILITEERD AARDGASINSTALLATEUR SYLLABUS KONINKLIJKE VERENIGING VAN BELGISCHE GASVAKLIEDEN VERSIE 01 JANUARI 2007 GEHABILITEERD AARDGASINSTALLATEUR - VOORWOORD VOORWOORD Deze syllabus bevat ENKEL de

Nadere informatie

Flexibele buizen voor gas Gepatenteerd uniek systeem

Flexibele buizen voor gas Gepatenteerd uniek systeem HYDRA GS Flexibele buizen voor gas Gepatenteerd uniek systeem Het HYDRA GS systeem bestaat uit een flexibele geribbelde inox buis in inox 316 L (Hydra Witzenmann) beschermd met een geel synthetisch omhulsel

Nadere informatie

Deel 1: Toepassingsgebied en begrippen

Deel 1: Toepassingsgebied en begrippen Politieverordening veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit, en bij het gebruik van terrasverwarmers Deel

Nadere informatie

Gasinstallatie. Technische handleiding

Gasinstallatie. Technische handleiding Gasinstallatie Technische handleiding Technische handleiding Inhoudsopgave Basis Binnenleidingen voor aardgas en voor commercieel butaan of propaan in gasfase 03 Viega s systeemfilosofie 04 Installatie

Nadere informatie

PLT - flexibele oplossingen voor aardgasinstallaties

PLT - flexibele oplossingen voor aardgasinstallaties PLT - flexibele oplossingen voor aardgasinstallaties Zeker-betrouwbaar - flexibel, aan iedere buiging Het binnenbrengen van aardgas in de binnen installatie is door het gebruik van stalen of koperen buizen

Nadere informatie

GASTEC QA Keuringseis 191 Maximum debiet beveiligingskleppen

GASTEC QA Keuringseis 191 Maximum debiet beveiligingskleppen Januari 2001 GASTEC QA Keuringseis 191 Maximum debiet beveiligingskleppen COLOFON GASTEC NV, Centrum voor Gastechnologie, werkt voor energiebedrijven, fabrikanten en andere opdrachtgevers met behoefte

Nadere informatie

Ontwerp- en installatiegids van de PLT kit TracPipe

Ontwerp- en installatiegids van de PLT kit TracPipe Ontwerp- en installatiegids van de PLT kit TracPipe Uitgave oktober 2014 Plooibare roestvrij stalen gegolfde buizen en bijhorende mechanische koppelingen Installatievoorschriften volgens de norm NBN D51-003

Nadere informatie

Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p

Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p Instructies voor het monteren en gebruik van de Powerfire: Technische data: Gas type Butaan Propaan Werk druk: mbar 30-50 37-52 Categorie

Nadere informatie

GASTEC QA Keuringseis 172

GASTEC QA Keuringseis 172 1 januari 1997 GASTEC QA Keuringseis 172 PREFAB Binnenleidingen CERTIFICATION 1 januari 1997 GASTEC QA Keuringseis 172 PREFAB Binnenleidingen CERTIFICATION GASTEC NV, Postbus 137, 7300 AC Apeldoorn, tel.

Nadere informatie

Productgroep A3-Cuphin

Productgroep A3-Cuphin Cuphin Klemfittingen Isiflo Sprint Insteekkoppelingen Gas/Water, Isiflo Sprint Insteekkoppelingen Water, Isiflo Flexi dapter, Isiflex koppelingen, Isiflo Messing Koppelingen, Isiflo Gietijzer Koppelingen,

Nadere informatie

Handleiding voor. Belgische versie 2

Handleiding voor. Belgische versie 2 Handleiding voor Belgische versie 2 1 Openen van het bestand... 2 2 Drukverliezen... 3 3 Berekeningszwijze... 5 4 Voorbeeld van dimensioneren bij aardgas G20... 5 Pag 1 1 - Openen van het bestand 1.Indien

Nadere informatie

Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting

Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting voor nieuwbouw iedereen energie eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Voor uw eigen veiligheid

Nadere informatie

KUNSTSTOFLEIDINGSYSTEMEN VAN POLYETHYLEEN (PE) VOOR DE DRINKWATERVOORZIENING EN VOOR DE AFVOER EN RIOLERING ONDER DRUK

KUNSTSTOFLEIDINGSYSTEMEN VAN POLYETHYLEEN (PE) VOOR DE DRINKWATERVOORZIENING EN VOOR DE AFVOER EN RIOLERING ONDER DRUK BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION Stichters: WTCB en SECO Aarlenstraat 53 B-1040 Brussel Tel. + 32 (0) 2 238.24.11 Fax. + 32 (0) 2 238.24.01 www.bcca.be info@bcca.be TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Flexibele buizen voor gas Gepatenteerd uniek systeem

Flexibele buizen voor gas Gepatenteerd uniek systeem HYDRA GS Flexibele buizen voor gas Gepatenteerd uniek systeem Het HYDRA GS systeem bestaat uit een flexibele geribbelde inox buis in inox 316 L (Hydra Witzenmann) beschermd met een geel synthetisch omhulsel

Nadere informatie

Bouwplannen in een residentiële verkaveling?

Bouwplannen in een residentiële verkaveling? Bouwplannen in een residentiële verkaveling? Vergeet uw Belgacom-aansluiting niet! Beste Bouwer, Alvast gefeliciteerd met het bouwen van uw woning. Deze brochure is een wegwijzer om op een eenvoudige manier

Nadere informatie

DOSSIER NR 2 INSTALLATIES MET OPEN AARDGASTOESTELLEN. conform de normen NBN D51-003 (2004) en NBN B61-002 (2006) VERBRANDINGSLUCHTTOEVOER

DOSSIER NR 2 INSTALLATIES MET OPEN AARDGASTOESTELLEN. conform de normen NBN D51-003 (2004) en NBN B61-002 (2006) VERBRANDINGSLUCHTTOEVOER Inforgas DOSSIER NR 2 INSTALLATIES MET OPEN AARDGASTOESTELLEN conform de normen NBN D51-003 (2004) en NBN B61-002 (2006) VERBRANDINGSLUCHTTOEVOER AFVOER VAN DE VERBRANDINGSPRODUCTEN A A N B E V E L I N

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

KNOEIWERK. FOTO 2 Aansluitkanaal - twee stukken flexibele metalen buis met verschillende doormeter aan elkaar vastgezet.

KNOEIWERK. FOTO 2 Aansluitkanaal - twee stukken flexibele metalen buis met verschillende doormeter aan elkaar vastgezet. KNOEIWERK FOTO 1 Foutief gebruik van flexibele metalen buizen als aansluitkanaal [NBN B 61-002 ( 7.3.2)]: - twee metalen flexibels; - de lengte is in beide gevallen groter dan 1 m; - elk van de aansluitkanalen

Nadere informatie

Installatievoorschriften. Bel-Ro-combi CLV systeem

Installatievoorschriften. Bel-Ro-combi CLV systeem Installatievoorschriften Bel-Ro-combi CLV systeem Inhoudsopgave Bel-Ro-combi CLV systeem 1 Inhoudsopgave 2 Bedrijfsgegevens 3 Voorwoord 4 Toepassingsgebied 5 Temperatuurklasse 5 Keuze systeem & diameter

Nadere informatie

Flexibels : C.V. & sanitair

Flexibels : C.V. & sanitair Flexibels : C.V. & sanitair Sanutal beschikt over de nodige machines om flexibele slangen voor sanitair en verwarming te produceren. Deze productie laat ons toe een volledig en hoogwaardig gamma uit voorraad

Nadere informatie

KVBG/ /2002

KVBG/ /2002 Versie 10/2002 KVBG/2000.60.01 Lastenboek voor de controle van de dichtheid van de binneninstallaties voor brandbaar gas lichter dan lucht,verdeeld door leidingen, bij de opening van de gasmeter 1/7 1.

Nadere informatie

24 & 30 november 2012. Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 7 Gemeenschappelijke bepalingen

24 & 30 november 2012. Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 7 Gemeenschappelijke bepalingen 24 & 30 november 2012 Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 7 Gemeenschappelijke bepalingen Bijlage 7 Inhoud Inleiding tot de problematiek Algemene principes - toepassingsgebied

Nadere informatie

Geluiddempende roosters Maatwerk roosters

Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Brandwerende producten Brandwerende kleppen, ventielen en roosters Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Specialist in ventilatie Brandwerende kleppen Omschrijving Vlinderbrandkleppen zijn ontworpen

Nadere informatie

INDEX (v olgorder presentatie v olgens structuur van de norm - v erschillen tov 2 de uitgave in groene kleur) - v erv anging na max.

INDEX (v olgorder presentatie v olgens structuur van de norm - v erschillen tov 2 de uitgave in groene kleur) - v erv anging na max. NBN D 51-006 3 de UITGAVE INDEX (v olgorder presentatie v olgens structuur van de norm - v erschillen tov 2 de uitgave in groene kleur) Waarover? 1. Scope - toepassingsgebied 2. Definities terminologie

Nadere informatie

New! Technische fiches Easyflex. Nieuw! G Flexibel kanaal pag. 2. G Dubbele ventielaansluiting Ø 125 mm pag.

New! Technische fiches Easyflex. Nieuw! G Flexibel kanaal pag. 2. G Dubbele ventielaansluiting Ø 125 mm pag. s Easyflex G Flexibel kanaal pag. G Dubbele ventielaansluiting Ø mm pag. G Vast plat ovaal kanaal pag. G Recht verloopstuk x mm > Ø mm pag. G9 Flexibel koppelstuk pag. G Recht dubbel verloopstuk x x mm

Nadere informatie

Datasheet 1/2002 Optigas -gasappendages

Datasheet 1/2002 Optigas -gasappendages atasheet 1/2002 Optigas -gasappendages Toepassingsgebied: In het gasappendageprogramma Optigas van Oventrop zijn appendages opgenomen voor een veilige distributie en aanvoer van gas naar de huisaansluiting

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE DIESELOLIETANK MET POMP TYPE FIELDMASTER

GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE DIESELOLIETANK MET POMP TYPE FIELDMASTER GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE DIESELOLIETANK MET POMP TYPE FIELDMASTER FIELDMASTER INHOUDSTAFEL 1. ALGEMEEN 3 2. OPSLAG, TRANSPORT EN PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN 3 3. EERSTE GEBRUIK 4 4. TECHNISCHE GEGEVENS

Nadere informatie

Fire Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves

Fire Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves Fire Stop Solutions Isolatie Fire Sleeves Installatie Instructie Fire Stop Solutions Isolatie sleeves bied tot 2 uur brandweerstand in vloeren en wanden voor afdichtingen van metalen en PVC buizen tot

Nadere informatie

Handleiding voor. 1 Openen van het bestand Drukverliezen Voorbeeld van dimensioneren Belgische versie 1. Pag 1

Handleiding voor. 1 Openen van het bestand Drukverliezen Voorbeeld van dimensioneren Belgische versie 1. Pag 1 Handleiding voor Belgische versie 1 1 Openen van het bestand... 2 2 Drukverliezen... 3 3 Voorbeeld van dimensioneren... 5 Pag 1 1 - Openen van het bestand 1.Indien u na het openen van het bestand (dubbelklik

Nadere informatie

BM Kunststof Systemen voor afvoer van rookgassen en toevoer van verbrandingslucht

BM Kunststof Systemen voor afvoer van rookgassen en toevoer van verbrandingslucht BM Kunststof Systemen voor afvoer van rookgassen en toevoer van verbrandingslucht Perfectie in aluminium, rvs en... kunststof Naast vele aluminium en rvs onderdelen produceren en leveren Burgerhout en

Nadere informatie

Technische fiches Easyflex

Technische fiches Easyflex s Easyflex G Flexibel kanaal pag. G7 Ventielaansluiting Ø mm pag. G Vast plat ovaal kanaal pag. G Dubbele ventielaansluiting Ø mm pag. G9 Flexibel koppelstuk pag. G Recht verloopstuk x mm > Ø mm pag. G

Nadere informatie

Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters

Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters Specialist in ventilatie Maatwerk roosters U kunt bij ons terecht voor een uitgebreid standaard assortiment ventilatie roosters, gemaakt

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Technische voorschriften voor een aftakking van een appartementsgebouw

Technische voorschriften voor een aftakking van een appartementsgebouw Technische voorschriften voor een aftakking van een appartementsgebouw Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht Maatschappelijke zetel: Doornpannestraat 1-8670 Koksijde RPR Veurne -

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen TGC-RES-SDU-2014/02 (NL)

Aansluiting van eengezinswoningen TGC-RES-SDU-2014/02 (NL) Aansluiting van eengezinswoningen 1 Aansluiting van eengezinswoningen Een eengezinswoning aansluiten op het netwerk van Belgacom biedt toekomstige bewoners de mogelijkheid gebruik te maken van vele uiteenlopende

Nadere informatie

Nefit Economy cv-boilers

Nefit Economy cv-boilers Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Nefit Economy cv-boilers INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 1-1 2. INSTALLEREN 2-1 2.1 Voorschriften 2-1 2.1.1 Algemene voorschriften 2-1 2.1.2 Voorschriften fabrikant

Nadere informatie

17 augustus Geachte,

17 augustus Geachte, 17 augustus 2013 Geachte, In het staatsblad van 6 augustus 2013 werd het openbaar onderzoek aangekondigd van het normontwerp NBN D51-003 addendum 1 Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

KVBG aanbeveling in verband met de collectoraansluiting voor verbrandingsgassen van meerdere op aardgas gestookte warmtegeneratoren

KVBG aanbeveling in verband met de collectoraansluiting voor verbrandingsgassen van meerdere op aardgas gestookte warmtegeneratoren KVBG aanbeveling in verband met de collectoraansluiting voor verbrandingsgassen van meerdere op aardgas gestookte warmtegeneratoren 1. Probleemstelling We zien de laatste tijd een stijgende vraag om gastoestellen

Nadere informatie

Voorschriften voor gecombineerde meterkast in eengezinswoningen

Voorschriften voor gecombineerde meterkast in eengezinswoningen Voorschriften voor gecombineerde meterkast in eengezinswoningen Behorend bij: Aanwijzingen voor aansluiting op het openbare drinkwaterleidingnet 1 oepassing De voorschriften in deze brochure komen overeen

Nadere informatie

Brandwerende ventilatieroosters

Brandwerende ventilatieroosters Brandwerende ventilatieroosters Vierkante of rechthoekige brandwerende ventilatieroosters voor verticale of horizontale montage Ronde brandwerende ventilatieroosters voor verticale of horizontale montage

Nadere informatie

Tapes. www.wiltec.nl. Tapes

Tapes. www.wiltec.nl. Tapes 63 Tape is tape hoor je vaak, maar niets is minder waar. Tussen de verschillende soorten en kwaliteiten tapes zijn grote verschillen aanwezig. Het gebruiken van een verkeerde tape in uw productieproces

Nadere informatie

Nr. Omschrijving Eenheid Bestelnummer ZUURSTOF G 5/8" - G 1/4 " 10/16 bar stuk 14.096.009

Nr. Omschrijving Eenheid Bestelnummer ZUURSTOF G 5/8 - G 1/4  10/16 bar stuk 14.096.009 . Autogeen Reduceerventielen A. Debietmeter type ZUURSTOF G /8" - G /8 " 0/ bar stuk.09.00 ZUURSTOF G /8" - G / " 0/ bar stuk.09.009 ARGON W.8 x /" - G / " stuk.09.00 ARGON / CO W.8 x /" - G / " stuk.09.09

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Loodgieter BO KW 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Veiligheidsverordening (AB 1990 no.

Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Veiligheidsverordening (AB 1990 no. Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Veiligheidsverordening (AB 1990 no. GT 31) Citeertitel: Veiligheidsbesluit gasreservoirs en gasinstallaties

Nadere informatie

BESCHERMING VAN STALEN BUIZEN VOOR DISTRIBUTIENETTEN VAN AARDGAS DOOR UITWENDIGE BEKLEDING IN DRIE LAGEN OP BASIS VAN POLYETHYLEEN

BESCHERMING VAN STALEN BUIZEN VOOR DISTRIBUTIENETTEN VAN AARDGAS DOOR UITWENDIGE BEKLEDING IN DRIE LAGEN OP BASIS VAN POLYETHYLEEN Versie 09/2013 G2/04 BESCHERMING VAN STALEN BUIZEN VOOR DISTRIBUTIENETTEN VAN AARDGAS DOOR UITWENDIGE BEKLEDING IN DRIE LAGEN OP BASIS VAN POLYETHYLEEN INHOUD 1. ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED... 3 2.

Nadere informatie

KESSEL-opvoerinstallatie Minilift voor afvalwater vrij van faecaliën voor boven- of ondergrondse installatie

KESSEL-opvoerinstallatie Minilift voor afvalwater vrij van faecaliën voor boven- of ondergrondse installatie HANDLEIDING VOOR INBOUW, BEDIENING EN ONDERHOUD KESSEL-opvoerinstallatie Minilift voor afvalwater vrij van faecaliën voor boven- of ondergrondse installatie Bestelnr. 28560 / 28570 Voordelen van het product

Nadere informatie

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0 Algemene Montagerichtlijnen Elektrische Bediende Beveiligingsrolluiken Algemene montage richtlijnen elektrische beveiligingsrolluiken Inleiding: Een rolluik is zo sterk als zijn bevestiging toelaat. Vandaar

Nadere informatie

Vloerverwarmingsverdeler I.6.2. Vloerverwarmingsverdeler

Vloerverwarmingsverdeler I.6.2. Vloerverwarmingsverdeler I.6.2 Alle componenten van de SCHÜTZ vloerverwarmingsverdeler zijn optimaal op elkaar afgestemd, zetten de systeemgedachte in combinatie met de verdelerkasten consequent voort en zijn toepasbaar bij vloerverwarmingsen

Nadere informatie

Gasslangen. Universele buigbare rubberen gasslangset. Universele buigbare roestvaststalen gasslangset

Gasslangen. Universele buigbare rubberen gasslangset. Universele buigbare roestvaststalen gasslangset GASSLANGEN GASSLANGEN SUPERIEUR IN PRIJS & KWALITEIT PRODUCTAANBOD Gasslangen Universele buigbare rubberen gasslangset met 2 x wartelmoer M24 binnendraad Universele buigbare roestvaststalen gasslangset

Nadere informatie

Info avond schouwspel

Info avond schouwspel Info avond schouwspel Programma 19u00 Ontvangst 19u15 Infosessie: toelichting door de heer Didier Geraerts van Schootec 20u00 Vragenronde 20u20 Warm Limburg: toelichting door mevrouw Cathérine Schepers

Nadere informatie

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility. Facilitair BV QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.nl Pulpmatic Vermaler Installatie handleiding Pulpmatic Vermaler Installatie Handleiding Roterend mes onder in vermaalkamer

Nadere informatie

20 De normen en voorschriften waar naar verwezen wordt in de onderstaande tekst, zijn steeds deze met de recentste versie.

20 De normen en voorschriften waar naar verwezen wordt in de onderstaande tekst, zijn steeds deze met de recentste versie. BELANGRIJKE OPMERKING: 10 Deze voorschriften vervangen in het geheel alle andere specificaties met betrekking op het behandeld onderwerp. Dit document stemt overeen met het SVW -document nr. T. V J093/I-A

Nadere informatie

o,c.b. GASINSTALLATIE IN WONINGEN VOORSCHRIFTEN VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BINNENINSTALLATIE AFVOE R VE RBRAN D I NGSGASSE N GASVERBRU I KSTO ESTE LLEN

o,c.b. GASINSTALLATIE IN WONINGEN VOORSCHRIFTEN VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BINNENINSTALLATIE AFVOE R VE RBRAN D I NGSGASSE N GASVERBRU I KSTO ESTE LLEN ELE/MDDIO1I32O D Plaatselijke agent voor controlen inlichtingen. o,c.b. VOORSCHRIFTEN VOOR HET PLAATSEN VAN EEN GASINSTALLATIE IN WONINGEN BINNENINSTALLATIE AFVOE R VE RBRAN D I NGSGASSE N GASVERBRU I

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR GAS- INSTALLATIES OP LPG

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR GAS- INSTALLATIES OP LPG ALGEMEEN REGLEMENT VOOR GAS- INSTALLATIES OP LPG Uitgevoerd door VINÇOTTE vzw Editie 2016 INHOUDSTAFEL 1. DOEL VAN DEZE PUBLICATIE 4 2. TOEPASSINGSGEBIED 5 3. VEILIGHEIDSAANDACHTSPUNTEN 6 4. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen

Aansluiting van eengezinswoningen Aansluiting van eengezinswoningen 1 Aansluiting van eengezinswoningen Een eengezinswoning aansluiten op het netwerk van Proximus biedt toekomstige bewoners de mogelijkheid gebruik te maken van vele uiteenlopende

Nadere informatie

TECHNISCH DOSSIER. Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen Algemene bepalingen

TECHNISCH DOSSIER. Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen Algemene bepalingen TECHNISCH DOSSIER Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen Algemene bepalingen Tekst van de norm NBN D 51-003 (4 de uitgave 2004) + addendum 1 aangevuld met toelichtingen KVBG

Nadere informatie

2 De normen en voorschriften waar naar verwezen wordt in de onderstaande tekst, zijn steeds deze met de recentste versie.

2 De normen en voorschriften waar naar verwezen wordt in de onderstaande tekst, zijn steeds deze met de recentste versie. TECHNISCHE STEEKKAART afdeling Watertechnologie - cel Materialentechnologie Nr. T.V./056/1-K Datum: 17.06.2014 Aantal bladzijden: 6 + 3 bijlagen VLAKKE DICHTINGEN VOOR FLENZEN PN 10 / PN 16 VOLGENS NBN

Nadere informatie

Sinds 1982 ervaring in roestvast stalen reparatieklemmen

Sinds 1982 ervaring in roestvast stalen reparatieklemmen Sinds 1982 ervaring in roestvast stalen reparatieklemmen Leenders Repair clamps Type L3A Type L1A, L2A en L3A klemmen zijn roestvast stalen reparatie klemmen met aftakking voor het repareren van gebroken

Nadere informatie

PLT-buissysteem : Roestvast stalen plooibare gegolfde buizen voor gas. Montage/Installatie handleiding voor België.

PLT-buissysteem : Roestvast stalen plooibare gegolfde buizen voor gas. Montage/Installatie handleiding voor België. 1 PLT-buissysteem : Roestvast stalen plooibare gegolfde buizen voor gas. Montage/Installatie handleiding voor België Version 1 / 2014 1 Opgelet : deze handleiding dient gelezen te worden voordat u gebruik

Nadere informatie

Isotherme panelen. Industriedeuren

Isotherme panelen. Industriedeuren Isotherme panelen Industriedeuren -1 Toebehoren en opties INUSTRIEPANELEN FRIGOPANEEL TYPE F e F-panelen zijn uiterst geschikt voor gekoelde magazijnen, koelcellen, vriestunnels, cleanrooms enz. Pg. -3

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer, Ernstige gebreken aan uw aardgasinstallatie

Geachte mevrouw, Geachte heer, Ernstige gebreken aan uw aardgasinstallatie Geachte mevrouw, Geachte heer, Betreft: Ernstige gebreken aan uw aardgasinstallatie Bij de tussenkomst op uw installatie gelegen op bovengenoemd adres werd vastgesteld dat er ernstige gebreken zijn die

Nadere informatie

Onderhoudsvrije zachtdichtende tussenklem afsluiter in DN-bouwlengte PN 6/10/16 DN 20-150 (200)

Onderhoudsvrije zachtdichtende tussenklem afsluiter in DN-bouwlengte PN 6/10/16 DN 20-150 (200) Productinformatie 7113.1/3-51 BOA-SuperCompact Onderhoudsvrije zachtdichtende tussenklem afsluiter in DN-bouwlengte met flensaansluiting PN 6/10/16 DN 20-150 (200) DN 200 met flenzen type BOA-Compact Toepassingen

Nadere informatie

Checklist 1 Comfort-gasinstallaties voor pleziervaartuigen

Checklist 1 Comfort-gasinstallaties voor pleziervaartuigen Checklist 1 Comfort-gasinstallaties voor pleziervaartuigen Voor butaan en/of propaangasinstallaties Niet geschikt voor voortstuwingsinstallaties Eigenaar : Is het schip geregistreerd : ja nee Boottype

Nadere informatie

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer)

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) *100% UV-bestendig *Blijvend soepel en elastisch * Hoge elasticiteit. Tot 400% rek * Scheur-, breuk-,

Nadere informatie

Wetgeving in stooklokalen

Wetgeving in stooklokalen Wetgeving in stooklokalen Wat wordt er verwacht van U? Welke norm is van toepassing? Waar moet of kan u op letten? Is het een nieuw stooklokaal of renovatie? Stookplaats boven 70kW volgens NBN B61-001

Nadere informatie

Montagehandleiding. Uitlaatgassysteem CLV voor gasverbrandingstoestellen met gescheiden verbrandingstoevoer- en uitlaatgasleiding. Versie 1.

Montagehandleiding. Uitlaatgassysteem CLV voor gasverbrandingstoestellen met gescheiden verbrandingstoevoer- en uitlaatgasleiding. Versie 1. Montagehandleiding Uitlaatgassysteem CLV voor gasverbrandingstoestellen met gescheiden verbrandingstoevoer- en uitlaatgasleiding Versie 1.5 1 1. Componenten Het uitlaatgasysteem CLV bestaat uit de volgende

Nadere informatie

GASGESTOOKTE LUCHTVERHITTERS BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING

GASGESTOOKTE LUCHTVERHITTERS BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING GASGESTOOKTE LUCHTVERHITTERS De gasgestookte luchtverhitters SOLARONICS zijn toestellen geschikt voor verwarming van industriële en tertiaire gebouwen, goed geïsoleerd, met een geringe hoogte, die volledig

Nadere informatie

12 mei 2011. Geachte,

12 mei 2011. Geachte, 12 mei 2011 Geachte, Hierbij vindt u de Cerga aanbeveling 2011/01 CERGA aanbeveling in verband met de essentiële veiligheidseisen voor bestaande huishoudelijke aardgasbinneninstallaties. Officieel zijn

Nadere informatie

Brabant, Drenthe, Groningen, Limburg, Overijssel

Brabant, Drenthe, Groningen, Limburg, Overijssel Blad : 1 van 6 TOEPASSINGSGEBIED: Brabant, Drenthe, Groningen, Limburg, Overijssel 1 DOELSTELLING Om een goede bescherming tegen corrosie te krijgen is het noodzakelijk dat niet fabrieksmatig beklede delen

Nadere informatie

VOORBEREIDENDE INFORMATIE

VOORBEREIDENDE INFORMATIE VOORBEREIDENDE INFORMATIE Richtlijnen specificaties wasbakken Aan de hand van een speciaal ontwikkelde testmethode hebben de ingenieurs van Dyson voor een uiteenlopende serie wasbakken onderzocht of ze

Nadere informatie

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I 47.01 Codificatie 47.01.a Bekwaamheid van personen: Om de bekwaamheid van personen te bepalen wordt een code gebruikt die samengesteld is uit de letters BA gevolgd door een cijfer van 1 tot 5, zoals in

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 09:00 10:30 uur INSTALLATIETECHNIEK CSE BB Naam kandidaat Kandidaat-nummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Bij dit examen hoort een bijlage.

Nadere informatie

Zenturo en Zenturo Super installeren als gevulde wand

Zenturo en Zenturo Super installeren als gevulde wand Zenturo en Zenturo Super installeren als gevulde wand Bij de installatie van Zenturo en Zenturo Super als gevulde wand houdt u best rekening met enkele veiligheidsmaatregelen. Het toevoegen van vulling

Nadere informatie

Opbouw met kastprofiel, zonder rugzijde (montagesituatie 1) (montagesituatie 4)

Opbouw met kastprofiel, zonder rugzijde (montagesituatie 1) (montagesituatie 4) AANBESTEDINGSTEKST FIXSCREENS FIXSCREEN 85 OMSCHRIJVING De buitenzonwering bestaat uit een voor het glas geplaatst weefsel onder de vorm van een rolgordijn, die de rechtstreekse zonnestraling uitschakelt

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 LD1 COMMERCIËLE GEGEVENS Nr artikel : DULVLD0120000 Lengte: 2,00 m Aantal per doos : 2 stuks Minimale te bestellen hoeveelheid : 1 doos LEVEL DESIGN LD1

Nadere informatie

Rechtstreeks toe te passen op buizen die waterdicht door vloerplaten of muren dienen gevoerd te worden.

Rechtstreeks toe te passen op buizen die waterdicht door vloerplaten of muren dienen gevoerd te worden. P R E V E N T I E V E W A T E R D I C H T I N G WATERDICHTE MUURKRAAG RONDO TOEPASSING Rechtstreeks toe te passen op buizen die waterdicht door vloerplaten of muren dienen gevoerd te worden. EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

EG CONFORMITEITSVERKLARING. Burgerhout BV / Muelink & Grol BV Postbus 77 NL-9400 AB Assen. BM aluminium en RVS rookgasafvoersystemen

EG CONFORMITEITSVERKLARING. Burgerhout BV / Muelink & Grol BV Postbus 77 NL-9400 AB Assen. BM aluminium en RVS rookgasafvoersystemen BURGERHOUT 0063 EG CONFORMITEITSVERKLARING Hiermede verklaart: Burgerhout BV / Muelink & Grol BV Postbus 77 NL-9400 AB Assen dat de bouwproducten: BM aluminium en RVS rookgasafvoersystemen Productie adres:

Nadere informatie

Doucheset monteren. Materialen Gereedschap. Accuboormachine. Doucheset. Teflontape. Waterpas. Siliconen Kit. Potlood. Rubber hamer

Doucheset monteren. Materialen Gereedschap. Accuboormachine. Doucheset. Teflontape. Waterpas. Siliconen Kit. Potlood. Rubber hamer Doucheset monteren Doucheset monteren Materialen Gereedschap Doucheset Teflontape Siliconen Kit Accuboormachine Waterpas Potlood Rubber hamer Platte schroevendraaier Steeksleutel Rolmaat Inbussleutel http://bit.ly/297zy6d

Nadere informatie

Installatietekening. Wasautomaat PW 6107 G. nl - NL M.-Nr / 01

Installatietekening. Wasautomaat PW 6107 G. nl - NL M.-Nr / 01 Installatietekening Wasautomaat nl - NL 12.13 M.-Nr. 09 877 830 / 01 M.-Nr. 09 877 830 / 01 2 Installationsplan / Installation plan Waschmaschine / Washer Installationsplan / Installation plan Waschmaschine

Nadere informatie

CV Terrasverwarmer. Wasdroger

CV Terrasverwarmer. Wasdroger 3 Gasinstallatie* Grondbeginselen 3 Gasinstallatie* Grondbeginselen Gebruik van aardgas Gasinstallaties worden normaal gesproken gebouwd met behulp van metalen leidingsystemen. De desbetreffende nationale

Nadere informatie

FICHE 9 VERLUCHTINGSOPENINGEN AANPASSEN

FICHE 9 VERLUCHTINGSOPENINGEN AANPASSEN ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FICHE 9 VERLUCHTINGSOPENINGEN AANPASSEN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

van krachtig isolatiemateriaal

van krachtig isolatiemateriaal Een compleet gamma van krachtig isolatiemateriaal BENELUX 5B rue Saint Roch B - 5640 BIESME Tel.: 0032 (0)71 741 610 Fax: 0032 (0)71 741 710 www.ati-isol.com info@ ati-isol.com www.ati-isol.com Impression

Nadere informatie

PE-Fittingen met losse steunbus

PE-Fittingen met losse steunbus PE-Fittingen met losse steunbus BEULCO staat voor kwaliteit. BEULCO is een lid van de GMS kwaliteits vereniging messing sanitair ev. Het GMS is een samenwerkingsverband dat is gebaseerd op de beginselen

Nadere informatie

HANDLEIDING LUCHTKANALENSYSTEEM EASYFLOW

HANDLEIDING LUCHTKANALENSYSTEEM EASYFLOW HANDLEIDING LUCHTKANALENSYSTEEM EASYFLOW A B G F C D E 2 SYSTEEMOMSCHRIJVING (zie tekening linkerpagina). Het EasyFlow luchtkanalensysteem is een flexibel luchtkanalensysteem voor ventilatiedoeleinden.

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

Veiligheidskasten. De specialisten - Speciale kasten in detail

Veiligheidskasten. De specialisten - Speciale kasten in detail Veiligheidskasten De specialisten - Speciale kasten in detail De enkelwandige opslagkasten voor gevaarlijke stoffen bieden, aangepast aan de behoefte, een veilige opslag in de werkruimte volgens de voorschriften.

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

inhoudsopgave Starre leidingen bovengronds

inhoudsopgave Starre leidingen bovengronds I inhoudsopgave Starre leidingen bovengronds PP-SP 1.000 PRINS-PIPE SPIRO 2 PP-SP 1.100 Inleiding 2 PP-SP 2.000 specificatie 2 PP-SP 2.100 Mediumbuis 2 PP-SP 2.105 Isolatie 3 PP-SP 2.110 Buitenbuis 3 PP-SP

Nadere informatie