StabiCAD V Gasleidingberekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "StabiCAD V Gasleidingberekening"

Transcriptie

1 StabiCAD V Gasleidingberekening Inhoudsopgave 1. Werken met StabiCAD V Gasleidingberekening Inleiding Verwante modules Ontwerpen van een gasinstallatie Stappenplan Leidingen tekenen Horizontale leiding tekenen Verticale leiding tekenen Horizontale en verticale leiding op elkaar aansluiten Sprong of T-stuk in leiding plaatsen Leidingen bematen Leidingdiameter wijzigen Leidingtype wijzigen Appendages en toestellen plaatsen Gasmeter plaatsen Overige toestellen plaatsen Appendages plaatsen Doorrekenen leidingstelsel Berekenen Stabiplan BV - Doc. nummer: M-GB-NL - Versie: R1A 1

2 Stabiplan BV - Doc. nummer: M-GB-NL - Versie: R1A

3 1. Werken met StabiCAD V Gasleidingberekening 1.1. Inleiding Met de module Gasleidingberekening kan een gebruiker een leidingstelsel dimensioneren en door rekenen volgens de norm NEN De gebruiker hoeft alleen het stelsel op te zetten en toestellen te plaatsen. Vervolgens dimensioneert de module de leidingen. De resultaten van de berekening zijn op verschillende manieren te presenteren. Figuur 1: De menukaart Gasleidingberekening 1.2. Verwante modules Module Layout Met de module Layout kunt u bouwkundige plattegronden ontwerpen en tekenen. Doelstelling van deze module is dat u, wanneer u geen plattegrond krijgt aangeleverd, snel een plattegrond kunt tekenen als ondergrond voor uw installatietekening. Module CV & Leidingen Met de module CV & Leidingen kunt u op een eenvoudige manier ruimten indelen met radiatoren, convectoren en inductie-units. Deze symbolen kunt u vervolgens op CV-leidingen aansluiten. U kunt een CV-tekening opzetten waarbij u met eigenschappen informatie aan een symbool kunt verbinden. Zo kunnen leidingen en leidingsymbolen voorzien worden van een leidingenreeks, diameter en isolatie. De informatie die u aan een symbool of leiding heeft verbonden kunt u later weer gebruiken voor bijvoorbeeld het genereren van een materiaallijst Stabiplan BV - Doc. nummer: M-GB-V-NL - Versie: R1A 3

4 2. Ontwerpen van een gasinstallatie 2.1. Stappenplan Importeer eerst de bouwkundige plattegrond. Gebruik hierbij zo nodig de functie Opschonen aangeleverde tekening op de CAD-menukaart StabiTOOLS. Daarna kunt u een gasinstallatie ontwerpen volgens onderstaand stappenplan. Voor het ontwerpen van een gasinstallatie wordt gebruik gemaakt van een aantal instellingen. In StabiBASE menu Configuratie - Bibliotheken, Parameters en Lagen tabblad Parameters subtabblad CV en Leiding kunt u deze instellingen bekijken en eventueel wijzigen. Ga als volgt te werk om een gasinstallatie te ontwerpen: Teken leidingen (2.2). Plaats toestellen en appendages (2.3). Reken het leidingstelsel door (3.1.) STAP 5: Maak rapportages (zie Snel op weg). Maak een print of plot (zie Snel op weg) Leidingen tekenen Horizontale leiding tekenen StabiCAD V biedt een aantal functies die het tekenen en aansluiten van leidingen eenvoudiger maakt. Hieronder worden deze beschreven. De werkwijze is voor alle soorten leidingen hetzelfde. Het tekenen ervan gaat als volgt: [Gasleiding] tabblad Leidingen Klik het beginpunt van de leiding in de tekening. In plaats van het beginpunt te klikken kunt u het volgende doen: Om de afmetingen van de leiding op te geven: typ D <Enter>. Zie Leiding dimensioneren, p. 5. Om de leiding te laten beginnen met een referentiepunt: typ R <Enter>. Zie Referentiepunt gebruiken, p. 5. Om de leiding parallel aan een andere lijn te plaatsen: typ P <Enter>. Zie Leiding parallel tekenen, p. 6. Klik het volgende punt (het verloop van de leiding) Stabiplan BV - Doc. nummer: M-GB-V-NL - Versie: R1A

5 In plaats van het volgende punt te klikken kunt u het volgende doen: Om de leiding op een andere leiding aan te sluiten: typ A <Enter>. Zie Leiding handmatig aansluiten, p. 6. Om de afmetingen van de leiding op te geven: typ D <Enter>. Zie Leiding dimensioneren, p. 5 Om de tekenhoek van de leiding op te geven: typ H <Enter>. Zie Tekenhoek instellen, p. 7 Om tijdens het tekenen de hoogte op te geven: typ O <Enter> voor op of N <Enter> voor neer. Zie Leidinghoogte instellen, p. 7 Om het volgende punt te bepalen met een referentiepunt: typ R <Enter> Zie Referentiepunt gebruiken, p. 5. Om de laatste bewerking ongedaan te maken: typ U <Enter>. STAP 5: Herhaal stap 3 totdat de leiding of het hele stesel getekend is. Sluit het tekenen af met de rechter muisknop. Leiding dimensioneren Tijdens het tekenen van een leiding kunt u de afmetingen opgeven. Dit gaat als volgt: Start het tekenen van een leiding. Op de commandoregel achter Aansluiten/Dimensie/Referentiepunt/Undo/ <Selecteer volgend punt>:, typ D <Enter> om de afmetingen van de leiding op te geven. Het dialoogvenster Dimensie verschijnt. Figuur 2: Dialoogvenster Dimensie. Wijzig de instellingen naar wens. Let op! Een flexibele leiding (leiding met afgeronde hoeken) kunt u alleen instellen bij leidingreeksen met flexibel materiaal. Klik [OK] en vervolg het tekenen van de leiding. Referentiepunt gebruiken Bij het tekenen van een leiding kunt u met een referentiepunt precies bepalen waar de leiding loopt Stabiplan BV - Doc. nummer: M-GB-V-NL - Versie: R1A 5

6 STAP 5: STAP 6: Start het tekenen van een leiding. Op de commandoregel achter Dimensie/Referentiepunt/Parallel/<Selecteer punt>:, typ R <Enter> om een referentiepunt te gebruiken. Klik het referentiepunt op de lijn. Beweeg de aanwijzer naar het beginpunt van de te tekenen leiding. Op de commandoregel achter Afstand vanaf referentiepunt <0.00>:, typ een afstand in, bijvoorbeeld 100 <Enter>. Vervolg het tekenen van de leiding. Leiding parallel tekenen StabiCAD V kan een gedeelte van een leiding parallel aan een andere lijn of muur tekenen. STAP 5: STAP 6: Start het tekenen van een leiding. Op de commandoregel achter Dimensie/Referentiepunt/Parallel/<Selecteer beginpunt>:, typ P <Enter> om een parallel stuk leiding te tekenen. Op de commandoregel achter Parallel volgen? <Nee>:, typ J <Enter>. Klik het beginpunt van de lijn waaraan u de leiding parallel wilt tekenen. Klik het volgende punt. Beweeg de aanwijzer eerst naar het beginpunt, vervolgens naar de kant waar de leiding komt, en klik daar. STAP 7: Op de commandoregel achter Afstand tot leiding <0.00>:, typ bijvoorbeeld 200 <Enter> als afstand. StabiCAD V tekent een parallel stuk leiding. Leiding handmatig aansluiten Het handmatig aansluiten van een leiding op een andere leiding gaat als volgt: Let op! Het aansluiten werkt alleen als de twee leidingen van hetzelfde type zijn. Teken een leiding. Start het tekenen van een andere leiding van hetzelfde type. Op de commandoregel achter Aansluiten/Dimensie/Referentiepunt/Undo/ <Selecteer volgend punt>:, typ A <Enter> om de leiding aan te sluiten. Klik de bestaande leiding. StabiCAD V sluit de twee leidingen op elkaar aan. Leiding automatisch aansluiten StabiCAD V vraagt in sommige gevallen of u de leidingen die u tekent op elkaar aan wilt sluiten Stabiplan BV - Doc. nummer: M-GB-V-NL - Versie: R1A

7 Let op! Het aansluiten werkt alleen als de twee leidingen van hetzelfde type zijn, en u een punt opgeeft precies op de andere leiding. Teken een horizontale warmwatertapleiding. Tijdens het tekenen van de leiding geeft u steeds het volgende punt op door te klikken in de tekening. Geef een volgend punt op dat precies op de horizontale leiding valt. Start het tekenen van een verticale warmwatertapleiding. Op de commandoregel achter Aansluiten? <Ja>:, toets <Enter> om de leiding aan te sluiten. StabiCAD V breekt de bestaande leiding open en sluit de nieuwe leiding hierop aan. Ga door met het tekenen, of sluit het af. Tekenhoek instellen Voor het instellen van de tekenhoek tijdens het tekenen van leidingen, volg onderstaande stappen: Teken een horizontale leiding. Tijdens het tekenen van de leiding geeft u steeds het volgende punt op door te klikken in de tekening. Op de commandoregel bij: Aansluiten/Dimensie/Hoek/Op/Neer/ Referentiepunt/Undo/<Selecteer volgend punt>:, typ h <Enter> om de hoek op te geven. Op de commandoregel bij: Snaphoek:, typ de hoek (in graden) in, gevolgd door <Enter>. De lijn wordt nu onder een hoek getekend. Let op! Het onder een hoek tekenen van een leiding kan alleen als de Ortho (met de toets <F8>) aan staat. STAP 5: Om de leiding weer recht te tekenen, stel de hoek in met de waarde 0. Leidinghoogte instellen Voor het instellen van de leidinghoogte, volg onderstaande stappen: Teken een horizontale leiding. Tijdens het tekenen van de leiding geeft u steeds het volgende punt op door te klikken in de tekening. Op de commandoregel bij: Aansluiten/Dimensie/Hoek/Op/Neer/ Referentiepunt/Undo/<Selecteer volgend punt>:, typ O <Enter> om de leiding omhoog te tekenen. Op de commandoregel bij: Hoogteverschil< >: vul het hoogteverschil in gevolgd door <Enter> of toets direct <Enter> om de standaardwaarde van 1000 mm te gebruiken. Teken de leiding verder door het selecteren van een volgend punt. StabiCAD V tekent automatisch het symbool van een opgaande leiding om aan te geven dat de leiding op dat punt naar boven gaat Stabiplan BV - Doc. nummer: M-GB-V-NL - Versie: R1A 7

8 De commandoregel toont altijd de actuele hoogte waarmee getekend wordt. Dit staat aan het begin van de leidingopties tussen strepen: Aansluiten/ Dimensie/Hoek/Op/Neer/Referentiepunt/Undo/<Selecteer volgend punt> STAP 5: Volg dezelfde stappen voor het naar beneden tekenen van een leiding. Vul dan bij stap 2 de n in van neer Verticale leiding tekenen StabiCAD V biedt verschillende soorten verticale leidingen. De werkwijze is voor alle soorten leidingen hetzelfde. Het tekenen van bijvoorbeeld een naar bovengaande leiding (stijgleiding) gaat als volgt: [Leiding naar bovengaand] tabblad Leidingen Klik het eindpunt van de leiding waarop de stijgleiding aangesloten wordt. Zodra u het eindpunt van een bestaande leiding klikt, neemt de stijgleiding alle eigenschappen van deze leiding over. Op de commandoregel leest u het type leiding. Andere mogelijkheden: Om de leiding te beginnen op een x-waarde en een y-waarde vanaf een referentiepunt: typ S <Enter>. Volg het dialoogvenster voor instructies. STAP 5: STAP 6: In het dialoogvenster Dimensie, vul gegevens in, of wijzig het leidingtype. Zie ook Leiding dimensioneren, p. 5. Klik Snap op leiding om de hoogte boven de vloer te berekenen vanuit de bestaande leiding. Klik Vaste hoogte, en voer de hoogte boven de vloer in om een afwijkende hoogte te kiezen. Klik [OK] Stabiplan BV - Doc. nummer: M-GB-V-NL - Versie: R1A

9 Horizontale en verticale leiding op elkaar aansluiten Een horizontale leiding kunt u op een verticale leiding van hetzelfde type aansluiten. Dit gaat als volgt: [Verbind horizontale met verticale leiding] tabblad Leidingen Klik de horizontale leiding. Klik de verticale leiding. StabiCAD V sluit de leidingen aan Sprong of T-stuk in leiding plaatsen [Sprong in leiding] tabblad Leidingen Klik de leiding waarin de sprong wordt geplaatst. Zodra u de leiding klikt, neemt de sprong alle eigenschappen van deze leiding over. Op de commandoregel leest u het type leiding. Andere mogelijkheden: Typ S <Enter> om de leiding te beginnen op een x-waarde en een y-waarde vanaf een referentiepunt. Volg het dialoogvenster voor instructies. STAP 5: In het dialoogvenster Dimensie, vul gegevens in, of wijzig het leidingtype. Zie ook Leiding dimensioneren, p. 5. Klik [OK]. Voer een rotatie in in de tekening. StabiCAD V plaatst de sprong. Het tekenen van een T-stuk gaat op dezelfde manier Leidingen bematen Op menukaart Gasleidingberekening tabblad Maatvoering, klik een button om een symbool te plaatsen. Kies de eerste leiding die u wilt bematen Stabiplan BV - Doc. nummer: M-GB-V-NL - Versie: R1A 9

10 Typ D <Enter> om zelf de positie van de bemating te bepalen. Geef na plaatsing de positie van de bemating aan met de aanwijzer. Klik eventueel de volgende leiding, enzovoorts. Sluit af met de rechtermuisknop. StabiCAD V plaatst de bemating bij de leiding. Met de button [Stretch bemating] kunt u maatvoeringen uitrekken Leidingdiameter wijzigen [Wijzig leidingdiameter van een leiding] tabblad Leidingen Klik de leiding. In het dialoogvenster Diameter, klik de nieuwe diameter en klik [OK] Leidingtype wijzigen [Wijzig leidingtype] tabblad Leidingen Klik één of meerdere leidingen, en sluit af met de rechtermuisknop. Klik een bestaande leiding om het type te veranderen in die van de bestaande leiding. Sluit af met de rechter muisknop Appendages en toestellen plaatsen U kunt verschillende appendages en toestellen plaatsen. StabiCAD V vraagt hierbij om een invoegpunt, een punt op de leiding of een punt voor de muur. U vindt de appendages op menukaart Gasleidingberekening, tabblad Toestellen en Gasleiding - app. De werkwijze is voor alle soorten appendages en toestellen hetzelfde Stabiplan BV - Doc. nummer: M-GB-V-NL - Versie: R1A

11 Gasmeter plaatsen [Gasmeter] tabblad Toestellen. Klik een punt op de leiding. Gebruik hiervoor de object snap functies van AutoCAD. In het dialoogvenster Vul gegevens in, kies een materiaalcode, vul de overige gegevens in en klik [OK]. StabiCAD V breekt de leiding open en plaatst de gasmeter. Figuur 3: Gegevens gasmeter De Werkdruk is de druk bij de gasmeter. Max. Drukverlies is het drukverlies dat niet overschreden mag worden door de berekening. Hoogte aansluiting is de hoogte boven de vloer. Als de leiding op 300 mm ligt en het toestel op 750 mm dan wordt er een staande leiding van 450 mm geplaatst. Gebruik Aantal extra bochten wanneer vooraf niet bekend is hoe de gasmeter precies wordt geplaatst. De berekening zal extra drukverlies voor de bochten meenemen. Gasmeter geeft de letter aan die standaard in het gasmeter symbool wordt geplaatst Overige toestellen plaatsen Het plaatsen van alle overige toestellen gaat hetzelfde als de verwarmingsketel in onderstaand voorbeeld. [Verwarmingstoestel] tabblad Toestellen. Klik een punt op de leiding Stabiplan BV - Doc. nummer: M-GB-V-NL - Versie: R1A 11

12 Gebruik hiervoor de object snap functies van AutoCAD. In het dialoogvenster Vul gegevens in, kies een materiaalcode, vul de overige gegevens in en klik [OK]. StabiCAD V breekt de leiding open en plaatst het toestel. Figuur 4: Gegevens toestel Nominale belasting is de hoeveelheid gas dat het toestel opneemt uitgedrukt in KiloWatt. Er wordt uitgegaan van de onderwaarde van het gas. Verbruiksdruk is de druk die aan de ingang van het toestel aangeboden wordt. Deze staat standaard op 0,0. De berekening zal in dat geval uitgaan van een verbruiksdruk afhankelijk van de instelling van de gasmeter (verbruiksdruk=werkduk-max. drukverlies). Als een toestel een hogere verbruiksdruk nodig heeft dan ingesteld is bij de gasmeter dan kan een verbruiksdruk ingevoerd worden. Let op! De verbruiksdruk kan nooit lager worden dan de bij de gasmeter ingestelde werkduk minus het maximum drukverlies. Hoogte aansluiting is de hoogte boven de vloer. Als de leiding op 300 mm ligt en het toestel op 750 mm dan wordt er een staande leiding van 450 mm geplaatst. Gebruik Aantal extra bochten wanneer vooraf niet bekend is hoe de gasmeter precies wordt geplaatst. De berekening zal extra drukverlies voor de bochten meenemen Appendages plaatsen Het plaatsen van alle appendages gaat hetzelfde als de geopende afsluiter in onderstaand voorbeeld. [Afsluiter open] tabblad Gasleiding - app. Klik een punt op de leiding Stabiplan BV - Doc. nummer: M-GB-V-NL - Versie: R1A

13 Gebruik hiervoor de object snap functies van AutoCAD. In het dialoogvenster Vul gegevens in, kies een materiaalcode, vul de overige gegevens in en klik [OK]. StabiCAD V breekt de leiding open en plaatst de appendage. Figuur 5: Gegevens appendage Let op! Wanneer zowel een drukverlies als een zetawaarde worden opgegeven wordt de zetawaarde genegeerd Stabiplan BV - Doc. nummer: M-GB-V-NL - Versie: R1A 13

14 3. Doorrekenen leidingstelsel 3.1. Berekenen [Berekenen] tabblad Berekening. In het scherm Doorrekenen Leidingstelsel, klik [Algemeen...]. Figuur 6: Doorrekenen Leidingstelsel In het scherm Instellingen, selecteer het gastype. Voor aardgas, propaan en butaan zijn alle gegevens al ingevuld. Deze gegevens kunnen eventueel aangepast worden, maar worden niet opgeslagen. Dit gebeurt alleen bij de vierde mogelijkheid Invoer Stabiplan BV - Doc. nummer: M-GB-V-NL - Versie: R1A

15 Figuur 7: Instellingen STAP 5: Klik [OK]. In het scherm Doorrekenen Leidingstelsel, selecteer het soort berekening. Er zijn drie mogelijkheden: Volgens formulemethode. Volgens grafiekmethode. Volgens Belgische norm. Let op! De grafiekmethode ondersteunt alleen de volgende materialen: Koper NEN2200 Draad-/vlampijp Stalen precisiepijp Stalen draadpijp STAP 6: Selecteer het resultaat van de berekening. Deze kan op verschillende manieren gepresenteerd worden: Tabel, genereert een tabel met de drukverliezen per sectie. Klik [Eigenschappen] om de eigenschappen van de tabel te veranderen. De tabel kan uitgevoerd worden naar de tekening, Microsoft Word of Excel. Isometrische projectie, genereert een isometrische projectie van het stelsel. Schuine projectie, genereert een schuine projectie Stabiplan BV - Doc. nummer: M-GB-V-NL - Versie: R1A 15

16 Belastingstaat, genereert een overzicht van de belasting van iedere sectie. Klik [Eigenschappen] om de eigenschappen van de tabel te veranderen. De belastingstaat kan uitgevoerd worden naar de tekening, Microsoft Word of Excel. STAP 7: Selecteer de diameter optie. Er zijn twee mogelijkheden: Alle diameters berekenen, berekent alle diameters altijd opnieuw, ongeachte de huidige waarde. Bestaande diameters ongewijzigd laten, berekent diameters van leidingen die nog geen diameter hebben. Bestaande diameters blijven ongewijzigd. STAP 8: Selecteer de gelijktijdigheidsfactor. Deze factor bepaalt hoe zwaar het vermogen van een toestel meetelt. Er zijn drie opties voor de gelijktijdigheidsfactor: Volgens NEN Afhankelijk van het type toestel wordt de gelijktijdhiedsfactor bepaald. De bij het toestel opgegeven factor wordt genegeerd. (Niet beschikbaar in de Belgische norm). Niet toepassen. Alle belastingen worden meegewogen zoals opgegeven. Deze situatie is vergelijkbaar met een gelijktijdigheidsfactor met waarde 1. De bij het toestel opgegeven factor wordt genegeerd. Zoals opgegeven bij toestel. Deze optie gebruikt de bij het toestel opgegeven factor. STAP 9: STAP 10: STAP 11: STAP 12: Gebruik Stelsel opnieuw inlezen wanneer er wijzigingen zijn aangebracht in het stelsel. Wanneer deze optie uitstaat wordt het stelsel niet opnieuw ingelezen voor de berekening. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er geen wijzigingen zijn aangebracht aan het stelsel maar er nog een tabel of projectie geplaatst moet worden. Klik [OK]. Selecteer het stelsel. Wanneer het stelsel meerdere verdiepingen bevat, selecteer dan eerst de verdieping waar de gasmeter zich bevindt. Selecteer alle stelseldelen die zich op de verdieping bevinden. Plaats de projectie en/of tabel in de tekening Stabiplan BV - Doc. nummer: M-GB-V-NL - Versie: R1A

1. Inleiding... 3. 2. Instellingen maken... 4. 3. Toestellen plaatsen... 5. 4. Leidingen tekenen... 6

1. Inleiding... 3. 2. Instellingen maken... 4. 3. Toestellen plaatsen... 5. 4. Leidingen tekenen... 6 StabiCAD V Koeling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Instellingen maken... 4 3. Toestellen plaatsen... 5 4. Leidingen tekenen... 6 4.1. Leidingschaal instellen....................................... 6

Nadere informatie

StabiCAD V CV Installaties

StabiCAD V CV Installaties StabiCAD V CV Installaties Inhoudsopgave 1. Werken met StabiCAD V CV Installaties... 3 1.1. Inleiding................................................... 3 1.2. Bouwkundige plattegrond.....................................

Nadere informatie

1. Werken met StabiCAD V Sparingen... 3. 1.1. Inleiding... 3 1.2. Bouwkundige plattegrond... 3 1.3. Verwante modules... 3

1. Werken met StabiCAD V Sparingen... 3. 1.1. Inleiding... 3 1.2. Bouwkundige plattegrond... 3 1.3. Verwante modules... 3 StabiCAD V Sparingen Inhoudsopgave 1. Werken met StabiCAD V Sparingen... 3 1.1. Inleiding................................................... 3 1.2. Bouwkundige plattegrond.....................................

Nadere informatie

StabiCAD V Veiligheid

StabiCAD V Veiligheid StabiCAD V Veiligheid Inhoudsopgave 1. Werken met StabiCAD V Veiligheid... 3 1.1. Inleiding................................................... 3 1.2. Bouwkundige plattegrond.....................................

Nadere informatie

StabiCAD V Elektro Besturingstechniek

StabiCAD V Elektro Besturingstechniek StabiCAD V Elektro Besturingstechniek Inhoudsopgave 1. Werken met StabiCAD V Elektro Besturingstechniek... 5 1.1. Inleiding................................................... 5 2. Tekenen van een elektrotechnische

Nadere informatie

Snel op weg met StabiCAD V

Snel op weg met StabiCAD V Snel op weg met StabiCAD V Inhoudsopgave 1. Werken met StabiCAD V... 3 1.1. Inleiding................................................... 3 1.1.1. Tekenen........................................... 3 1.1.2.

Nadere informatie

StabiCAD V Elektro-Installatietechniek

StabiCAD V Elektro-Installatietechniek StabiCAD V Elektro-Installatietechniek Inhoudsopgave 1. Werken met StabiCAD V Elektro-Installatietechniek... 3 1.1. Inleiding................................................... 3 1.2. Bouwkundige plattegrond.....................................

Nadere informatie

StabiCAD V Applicatiebeheer

StabiCAD V Applicatiebeheer StabiCAD V Applicatiebeheer Inhoudsopgave 1. Applicatiebeheer StabiCAD V... 3 1.1. Inleiding................................................... 3 1.2. Gebruikersbeheer...........................................

Nadere informatie

Tekenen met Floorplanner

Tekenen met Floorplanner Overzicht Het scherm 1. Zoom 2. Opslaan 3. Verdieping tab 4. Undo / Redo 5. Constructiemenu 6. Bibliotheek 7. Tekenvlak Eigenschappenmenu s De plattegrond wordt opgebouw uit verschillende elementen: ruimtes,

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

Handleiding voor. Belgische versie 2

Handleiding voor. Belgische versie 2 Handleiding voor Belgische versie 2 1 Openen van het bestand... 2 2 Drukverliezen... 3 3 Berekeningszwijze... 5 4 Voorbeeld van dimensioneren bij aardgas G20... 5 Pag 1 1 - Openen van het bestand 1.Indien

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

Afdrukken van AutoCad-tekeningen

Afdrukken van AutoCad-tekeningen Harm Lubbers Afdrukken van AutoCad-tekeningen februari-2013 Het afdrukken van een AutoCad tekening heeft wat aandacht nodig om onder controle te krijgen. harm.lubbers@ahk.nl Introductie In AutoCad worden

Nadere informatie

ThermaSkirt gebruiksaanwijzing

ThermaSkirt gebruiksaanwijzing ThermaSkirt gebruiksaanwijzing Stap 1 Teken de buitenste lijnen van de gehele kamer Klik op Start of ga naar Bestand en klik vervolgens op Nieuw of Openen om het programma te starten. Door op Start of

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

INVOEREN VAN EEN CIRCULATIESYSTEEM MET DEELRINGEN

INVOEREN VAN EEN CIRCULATIESYSTEEM MET DEELRINGEN INVOEREN VAN EEN CIRCULATIESYSTEEM MET DEELRINGEN Juni 2008 INVOEREN VAN EEN CIRCULATIESYSTEEM MET DEELRINGEN (VA109 TAPWATER) Bij VA109 Tapwater is het mogelijk om een circulatiesysteem met verschillende

Nadere informatie

ASBAK in ALIBRE DESIGN

ASBAK in ALIBRE DESIGN ASBAK in ALIBRE DESIGN door Bert Eding en Bas Boetekees september 2010 Klik op Create new part om het werkblad te openen. We laten nu eerst zien hoe we de verschillende zaken op scherm benoemen. Bestudeer

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

deze donkerder ellips om de schaduw op het bloemblad.

deze donkerder ellips om de schaduw op het bloemblad. Hoe een Vintage Doily Frame met bloemen maken in Adobe Illustrator wat u 'll worden maken als je in retro bloem illustraties, zal deze tutorial zeker uw aandacht vangen. Vandaag maken we een vintage frame

Nadere informatie

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel.

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel. Excel Inleiding Het woord computer betekent zoiets als rekenmachine. Daarmee is is eigenlijk aangegeven wat een computer doet. Het is een ingewikkelde rekenmachine. Zelf voor tekstverwerken moet hij rekenen.

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

In dit document staat beschreven hoe je de meetgegevens vanuit Coach kunt opslaan en later in kunt lezen in Excel en hier een grafiek van kunt maken.

In dit document staat beschreven hoe je de meetgegevens vanuit Coach kunt opslaan en later in kunt lezen in Excel en hier een grafiek van kunt maken. In dit document staat beschreven hoe je de meetgegevens vanuit Coach kunt opslaan en later in kunt lezen in Excel en hier een grafiek van kunt maken. De instructies voor Excel zijn geschreven voor Excel

Nadere informatie

7. Module Transformatie... 1

7. Module Transformatie... 1 ... 1 7.1. Inleiding...1 7.2. Icoonomschrijving...2 7.2.1. Nieuw... 3 7.2.2. Herstellen... 3 7.2.3. Wijzig... 3 7.2.4. Aanpassen... 4 7.3. Menu Transformatie...5 7.3.1. Projectie... 5 7.3.2. Definieer...

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD Versie: 2.0.0 Datum: 11-10-2007 www.cadac.com Inhoudsopgave 1 Methodiek... 3 2 Tekening openen... 3 3 Ruimteboek openen... 4 3.1 Nieuw ruimteboek

Nadere informatie

Informatie primaire cursus AutoCAD LT 2010

Informatie primaire cursus AutoCAD LT 2010 Informatie primaire cursus AutoCAD LT 2010 De volgende pagina s tonen een voorbeeld van DVDU cursusboek AutoCAD LT 2010. Het boek is uiteraard ook geschikt als basisboek voor de uitgebreide versie AutoCAD.

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding BCAD

www.dubbelklik.nu Handleiding BCAD Handleiding BCAD www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Deze zelfstudie maakt gebruik van de module Profielen en Ontwerpen. Opmerking: Deze zelfstudie kan niet worden uitgevoerd met LISCAD Lite.

Deze zelfstudie maakt gebruik van de module Profielen en Ontwerpen. Opmerking: Deze zelfstudie kan niet worden uitgevoerd met LISCAD Lite. # $ + K Een Lengteprofiel CAD bestand Aanmaken Deze zelfstudie maakt gebruik van de module Profielen en Ontwerpen. Opmerking: Deze zelfstudie kan niet worden uitgevoerd met LISCAD Lite. Doelstelling Het

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

Etiketformaat aanpassen

Etiketformaat aanpassen Compad P R A K T I J K T I P 1 Etiketformaat aanpassen Uw software wordt geleverd met een aantal standaard rapporten en etiketten. Het kan voorkomen dat u een afwijkend etiket formaat wil gebruiken dan

Nadere informatie

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams...

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams... Documentatie Arbitrage Deze handleiding geeft houvast voor het gebruik van LISA ter ondersteuning van de arbitrage/scheidsrechterscommissie. In LISA is de autorisatie arbitrage nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

PAB artikelbestand handmatig inlezen in ENK Software

PAB artikelbestand handmatig inlezen in ENK Software PAB artikelbestand handmatig inlezen in ENK Software Het inlezen van het PAB bestand dient uitgevoerd te worden op de Server / Computer waarop ENK Software is geïnstalleerd. (Nb. In de verschillende schermafbeeldingen

Nadere informatie

Module handleiding VivianCMS. Fotoalbum

Module handleiding VivianCMS. Fotoalbum Module handleiding VivianCMS Fotoalbum Versie: 1.0 Startdatum: 06-05-2006 Datum laatste wijziging: 26-05-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Algemene

Nadere informatie

Periodiek factureren van service contract regels

Periodiek factureren van service contract regels Periodiek factureren van service contract regels Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 2.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tips en tricks nr. 50: teken een hoofd van een dier (monster).

Tips en tricks nr. 50: teken een hoofd van een dier (monster). Tips en tricks nr. 50: teken een hoofd van een dier (monster). Deze maand gaan we plezier maken als tegenpool voor de serieuze tekeningen die we normaal maken. We vergeten gemakkelijk dat we in KeyCreator

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Leica DISTO transfer Uw Leica DISTO op uw pc aansluiten

Leica DISTO transfer Uw Leica DISTO op uw pc aansluiten Uw Leica DISTO op uw pc aansluiten Pc, laptop 2 Tablet pc, UMPC Installeren 1. Als u internettoegang hebt, downloadt dan de meeste recente versie van de Leica DISTO -transfer software http://ptd.leica-geosystems.com/en/support-downloads_6598.htm?cid=11104

Nadere informatie

Schaakstukken les 1: Pion

Schaakstukken les 1: Pion Schaakstukken les 1: Pion In deze les In deze les leer je een pion van een schaakstuk modelleren met het gebruik van lijnen (splines). Je tekent maar de halve contourlijn van de pion en deze lijn wordt

Nadere informatie

Elementen bewerken. Rev 00

Elementen bewerken. Rev 00 Rev 00 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 2 ELEMENTEN SELECTEREN... 1 2.1 Meerdere individuele elementen selecteren... 1 2.2 Een bereik van elementen selecteren... 1 2.3 Een bereik via het toetsenbord

Nadere informatie

Snelstartgids FiloCAD2

Snelstartgids FiloCAD2 Snelstartgids FiloCAD2 Inleiding FiloCAD 2 Met deze korte inleiding leert u de belangrijkste functionaliteiten van het programma FiloCAD2 kennen. Als u een FiloCUT3 machine bezit en de licentie heeft ontvangen,

Nadere informatie

Handleiding voor. 1 Openen van het bestand Drukverliezen Voorbeeld van dimensioneren Belgische versie 1. Pag 1

Handleiding voor. 1 Openen van het bestand Drukverliezen Voorbeeld van dimensioneren Belgische versie 1. Pag 1 Handleiding voor Belgische versie 1 1 Openen van het bestand... 2 2 Drukverliezen... 3 3 Voorbeeld van dimensioneren... 5 Pag 1 1 - Openen van het bestand 1.Indien u na het openen van het bestand (dubbelklik

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Les 1. Digitale Media - DTP 1

Les 1. Digitale Media - DTP 1 Intro InDesign werkt met objecten, dit zijn alle elementen die je op een pagina kunt plaatsen. Bijvoorbeeld hulplijnen, om aan te geven waar de marges van de pagina s komen, maar ook tekstkaders, illustratiekaders,

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING AVISTAR 1.1 SERVER- en CLIENTPANEEL. 1 Inleiding blz. 2. 2 Montage/ophanging paneel blz. 3

TECHNISCHE HANDLEIDING AVISTAR 1.1 SERVER- en CLIENTPANEEL. 1 Inleiding blz. 2. 2 Montage/ophanging paneel blz. 3 TECHNISCHE HANDLEIDING AVISTAR 1.1 SERVER- en CLIENTPANEEL Uitgave 8-2-2008 1 Inleiding blz. 2 2 Montage/ophanging paneel blz. 3 3 - Aansluiten voeding/tcp-ip kabel blz. 4 4 - Invoeren Subnetmask en IP

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Basisoefening 1:

Cursus KeyCreator. Basisoefening 1: Cursus KeyCreator Basisoefening 1: Tekening basisoefening 1 Tekenen Basisoefening 1. Om een inzicht te krijgen in het tekenen met KeyCreator 30 gaan we enkele basisoefeningen maken. Oefening 1A is een

Nadere informatie

SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal

SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal Versie 3.0 van TecLocal Besteller gebruiken INHOUD I. Aanmelding II. III. Functies Artikelselectie a. Handmatige artikelselectie b. Artikelselectie uit elektronische onderdeelcatalogus

Nadere informatie

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl Een toekomst voor ieder kind www.altra.nl Excel Tips en trucs Knippen/kopiëren Kolommen verplaatsen Het is handig om de kolommen met de module en locatie als eerste twee in het overzicht te hebben. Selecteer

Nadere informatie

1. Algemene veranderingen... 3. 1.1. Inleiding... 3 1.2. Installatie... 3 1.3. Configureren van StabiCAD V 5.6... 3 1.3.1. Configureren...

1. Algemene veranderingen... 3. 1.1. Inleiding... 3 1.2. Installatie... 3 1.3. Configureren van StabiCAD V 5.6... 3 1.3.1. Configureren... Nieuw in versie 5.6 Inhoudsopgave 1. Algemene veranderingen... 3 1.1. Inleiding................................................... 3 1.2. Installatie.................................................. 3

Nadere informatie

Tips & Trucs ArchiCAD : Instellingen Kozijnstaat wijzigen (NL+)

Tips & Trucs ArchiCAD : Instellingen Kozijnstaat wijzigen (NL+) Tips & Trucs ArchiCAD 13 044: Instellingen Kozijnstaat wijzigen (NL+) Met ArchiCAD kunt u een volledig geautomatiseerde kozijnstaat maken, die naar eigen wens aanpasbaar is. Vanuit het model worden alle

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Project: Raket (Synchronous) Lesbrief: Capsule. Modemweg 37 3821 BS Amersfoort, Nederland

Project: Raket (Synchronous) Lesbrief: Capsule. Modemweg 37 3821 BS Amersfoort, Nederland Modemweg 7 8 BS Amersfoort, Nederland +(0) 7 +(0) 7 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 0...7 KvK Utrecht: 077 BTW: 808.6..B.0 Lesbrief: Capsule Project: Raket (Synchronous) Copyright 0 CAAP, Leusden

Nadere informatie

1. Open de Bibliotheek verkenner. Dit kunt u in de Lint modus doen via View, de groep Toon, Bibliotheek Verkenner.

1. Open de Bibliotheek verkenner. Dit kunt u in de Lint modus doen via View, de groep Toon, Bibliotheek Verkenner. Eenvoudige formules Een gedeelte van deze nieuwsbrief gaat over eenvoudige formules. Met behulp van Formules is het mogelijk om Tabelkolommen te bewerken. Een aantal bewerkingen lijken op acties die u

Nadere informatie

HET TEKENEN VAN EEN GRAFIEK MET EXCEL

HET TEKENEN VAN EEN GRAFIEK MET EXCEL HET TEKENEN VAN EEN GRAFIEK MET EXCEL Het tekenen van een grafiek is op zich niet lastig. Wel kun je het jezelf ongekend moeilijk maken door dit met Excel te doen. Vele grafieken die met Excel worden gemaakt

Nadere informatie

Tips & Trucs ArchiCAD : Numeriek werken, tijdelijke hulplijnen en snappunten

Tips & Trucs ArchiCAD : Numeriek werken, tijdelijke hulplijnen en snappunten Tips & Trucs ArchiCAD 12 034: Numeriek werken, tijdelijke hulplijnen en snappunten Door gebruik te maken van de Tracker (Coördinaten invoerbox), kunt u in ArchiCAD numeriek een lengte invoeren of een begin-

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E

I N H O U D S O P G A V E Rev 02 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 2 EEN TIJDELIJKE AANDUIDING-OBJECT GENEREREN... 2 3 EEN MACRO EEN MET TIJDELIJKE AANDUIDING-OBJECT INVOEGEN... 7 4 EEN TIJDELIJKE AANDUIDING-OBJECT BEWERKEN...

Nadere informatie

Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013

Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013 Symbolen in AutoCad Het maken, plaatsen en beheren van symbolen (blocks) In deze beschrijving zijn de afbeeldingen uit de windows versie van AutoCad 2013 Introductie In AutoCad is het mogelijk om veelgebruikte

Nadere informatie

P2 Exponentiële groei

P2 Exponentiële groei P2 Exponentiële groei Opgave 1 a. Zet in Excel in A1: Aantal jaar en in B1: Spaarbedrag. b. Zet in A2-A11 de getallen 1 t/m 10. Handig doen. Zie hulp bij Excel blad 6. c. Zorg met een formule dat er in

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007)

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) 1. Inleiding DiginBFT, de digitale indiening van financiële verantwoordingsdocumenten van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index

Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index 1 Inleiding 2 Opstarten MJK link 2.15 3 Keuze van Hardware 4 Set-up van een nieuw processcherm. 5 Instellen communicatie 6 Bestand openen 7 Verbinding maken met

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving Kennismaking Word is een tekstverwerkingsprogramma. U kunt er teksten mee maken, zoals brieven, artikelen en verslagen. U kunt ook grafieken, lijsten en afbeeldingen toevoegen en tabellen maken. Zodra

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Doelstelling Het doel van deze zelfstudie is om een project te exporteren naar een CAD bestand.

Doelstelling Het doel van deze zelfstudie is om een project te exporteren naar een CAD bestand. * # $ + K Een CAD bestand Aanmaken Deze zelfstudie maakt gebruik van de module Inlezen/Uitzetten. Doelstelling Het doel van deze zelfstudie is om een project te exporteren naar een CAD bestand. Voorbeeld

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

{button Installeer Zelfstudie Bestanden, execfile(seedatauk.exe,tutorial.ctb;tutorial nn.see)}

{button Installeer Zelfstudie Bestanden, execfile(seedatauk.exe,tutorial.ctb;tutorial nn.see)} Kringnet Vereffening Deze zelfstudie maakt gebruik van de module Vereffening. Opmerking: Deze zelfstudie kan niet worden uitgevoerd met LISCAD Lite. Doelstelling Het doel van deze zelfstudie is om te laten

Nadere informatie

Grafische elementen invoegen

Grafische elementen invoegen Grafische elementen invoegen Rev 00 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 2 LIJNEN EN RECHTHOEKEN TEKENEN... 1 2.1 Lijnen tekenen... 1 2.2 Polylijnen tekenen... 3 2.3 Rechthoeken tekenen... 3 3 CIRKELS,

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. DE HUIDIGE VOORRAAD NULSTELLEN EN LOKATIES VERWIJDEREN 6 3. HANDMATIG TELLINGEN INVOEREN 7

Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. DE HUIDIGE VOORRAAD NULSTELLEN EN LOKATIES VERWIJDEREN 6 3. HANDMATIG TELLINGEN INVOEREN 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. DE HUIDIGE VOORRAAD NULSTELLEN EN LOKATIES VERWIJDEREN 6 3. HANDMATIG TELLINGEN INVOEREN 7 4. TELLINGEN IMPORTEREN UIT EEN TEKSTBESTAND 8 5. INVENTARISEREN MET EEN BARCODESCANNER

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

3) Koppeltabel voor importeren matrix maken. (grondstoffen en nutriënten)

3) Koppeltabel voor importeren matrix maken. (grondstoffen en nutriënten) Handleiding importeren matrix, formules en factoren van de Schothorst Feed Research (SFR) Versie 3.0 2014 Door Niek Aasman Koerhuis automatisering b.v. Wilt u gebruik maken van de formules van 2014 dan

Nadere informatie

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM VERENIGBAAR MET HET MAC OS X LEOPARD PRINT SYSTEEM?

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM VERENIGBAAR MET HET MAC OS X LEOPARD PRINT SYSTEEM? ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM VERENIGBAAR MET HET MAC OS X LEOPARD PRINT SYSTEEM? (Vrije vertaling van Ian Lyons lesbrief Adobe Photoshop Lightroom and compatibility with the Leopard Print System ) Met de

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows DUO 137/Versie 1.7 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 DOWNLOADEN MET INTERNET

Nadere informatie

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen:

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen: VOORWOORD In deze handleiding wordt de module Vacature van OnderneemOnline stap voor stap uitgelegd. In de inhoudsopgave vindt u exact terug hoe u de module Vacature kunt beheren. De stappenhandleiding

Nadere informatie

Stappenplan QuickScan NOV - Beheerder

Stappenplan QuickScan NOV - Beheerder Stappenplan QuickScan NOV - Beheerder Voorbereiding Excel versies eerder dan versie 2007: 2. Ga naar de menu-optie Extra - Macro s - Beveiliging. 3. Kies voor Beveiligingsniveau Gemiddeld. 4. Sluit Excel

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige

Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige Tabellen in Word 2010 Otto Slijkhuis Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige Word-gebruikers met teksten omgaan. In plaats van het invoegen van een tabel om gegevens keurig in een overzicht te

Nadere informatie

PHOTOSHOP pengereedschap

PHOTOSHOP pengereedschap PS01 1-9 PHOTOSHOP pengereedschap COMMANDO S Pen met rondje = Pen op 1 e gemaakte Ankerpunt. Klik op dit Ankerpunt voor een Gesloten-pad Pen met vierkantje = Pen op laatste Ankerpunt van een Open-pad.

Nadere informatie

Handleiding uitwisseling Tekla Structures RFEM versie: Dlubal RFEM 5.02 - Tekla Structures 19.1

Handleiding uitwisseling Tekla Structures RFEM versie: Dlubal RFEM 5.02 - Tekla Structures 19.1 Handleiding uitwisseling Tekla Structures RFEM versie: Dlubal RFEM 5.02 - Tekla Structures 19.1 1 Inhoudsopgave: 1 Rekenmodel maken... 3 2 Import in RFEM... 10 3 Export naar Tekla Structures... 15 2 Rekenmodel

Nadere informatie

Zelf albumbladen maken in Word 2003

Zelf albumbladen maken in Word 2003 Zelf albumbladen maken in Word 2003 Het maken van albumbladen in Word is niet moeilijk, maar laten zien hoe het precies gaat, hangt af van de versie van Word. Hieronder volgt de instructie voor Word 2003.

Nadere informatie

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUCT BESCHRIJVING ] [ Dit vernuftige on-screen toetsenbord met virtuele muis klik mogelijkheden en spraak uitvoer maakt snel typen

Nadere informatie

In dit document zal de werkwijze met betrekking tot de registratie van jouw gewerkte uren worden uitgelegd.

In dit document zal de werkwijze met betrekking tot de registratie van jouw gewerkte uren worden uitgelegd. Inleiding Janssen Interim Services B.V., Janssen Stedendriehoek B.V., Janssen Personeelsdienst B.V. en Janssen Payroll Services maken gebruik van een online uren registratiesysteem. Deze methode van urenverwerking

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Technical Design Office. AutoCAD. Basiscursus AutoCAD 2D. Kris Van der Biest. Technical Design Office

Technical Design Office. AutoCAD. Basiscursus AutoCAD 2D. Kris Van der Biest. Technical Design Office Technical Design Office Sterk in tekenwerk 3D-printservice AutoCAD 2D Basiscursus AutoCAD 2D Kris Van der Biest Technical Design Office www.td-office.be info@td-office.be 5. Positioneren van tekenelementen

Nadere informatie

Inhoudsopgave van deze FAQ

Inhoudsopgave van deze FAQ Inhoudsopgave van deze FAQ Vraag 1:...2 Ik kan mijn registratie codes niet invoeren...2 Het programma start niet meer op...2 Ik krijg en melding bij het opstarten: U heeft de applicatie langer dan 42 dagen

Nadere informatie

Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt.

Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt. Beste klant, Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt. Na de installatie ziet u dit icoon op uw bureaublad: staan. Ga

Nadere informatie

Stap 2. Dubbelklik op install_eeditor.exe. U krijgt het volgende scherm te zien, klik op Next >.

Stap 2. Dubbelklik op install_eeditor.exe. U krijgt het volgende scherm te zien, klik op Next >. Handleiding Inschrijving BeNe Cup / NK Pool 2014 met Splash Entry Editor Stap 1. Open de map Splash Entry Editor. Stap 2. Dubbelklik op install_eeditor.exe. U krijgt het volgende scherm te zien, klik op

Nadere informatie

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen;

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen; 15. Tabellen Misschien heeft u al eens geprobeerd om gegevens in een aantal kolommen te plaatsen door gebruik te maken van spaties, kolommen of tabs. Dat verloopt goed totdat u gegevens wilt wijzigen of

Nadere informatie

Grafieken tekenen met de computer

Grafieken tekenen met de computer Grafieken tekenen met de computer Inleiding In de natuurwetenschappen doe je vaak onderzoek. Je meet dan bepaalde dingen op en zet deze in een tabel. Van jou wordt dan meestal verwacht dat je er een grafiek

Nadere informatie

Excellerend Kwartaaltip

Excellerend Kwartaaltip Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL1876.58.316 B.01 BANK: NL72ABNA053.68.25.491 KVK: 24389967 Word(perfect) Tijdens mijn studie Bedrijfskunde in

Nadere informatie

Handleiding jaarrapportage ACT MicroHIS 8.5 en X

Handleiding jaarrapportage ACT MicroHIS 8.5 en X Hieronder wordt de selectie van de vier vragen van de jaarrapportage behandeld. Bij versie 8.5 zien de schermen er iets anders uit dan de illustraties in dit document. De handleiding is wel toe te passen

Nadere informatie