managementsamenvatting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "i-visie @rnhem 2011-2015 - managementsamenvatting"

Transcriptie

1 managementsamenvatting geeft richting aan informatievoorziening en helpt bij het maken van keuzes Er is behoefte aan een visie op onze informatievoorziening: De vorige visie uit 2006 is niet meer up-to-date, bovendien is in 2010 een nieuwe gemeenteraad aan het werk gegaan, een nieuw college met een nieuw coalitieakkoord. We hebben rekening te houden met allerlei (externe) ontwikkelingen, zoals de toenemende vergrijzing, de opkomst van de generatie Einstein, de uitstroom van honderden medewerkers de komende jaren, de mondige burger en de veranderende rol van de overheid. Ook technologische ontwikkelingen zoals de opkomst van smart phones, tablets en social media. De ambtelijke organisatie denkt na over de toekomst: de organisatieontwikkeling en de forse bezuinigingen die in de komende jaren gerealiseerd moeten worden. We hebben de techniek in huis, maar de medewerkers profiteren daar niet van. Er is een te groot gat tussen de business van gemeente Arnhem en ICT. Kortom, allerlei ontwikkelingen die een duidelijke koers vereisen met een heldere visie. Want in tijden van schaarste is het nog belangrijker dat we de goede dingen en de dingen goed doen. Zeker ook wat betreft de i van informatievoorziening! Met deze i-visie doen we richtinggevende uitspraken. We geven aan waarvoor we willen gaan, zonder dat we precies weten hoe we daar komen. De i-visie helpt bij het maken van keuzes en benoemt wat we wel en wat we niet doen. Deze i-visie gaat niet over de techniek (het ijzer ), maar over mensen (interactie, relatie en communicatie). Daarom hebben we ook niet gekozen voor het begrip ICT-visie, maar i-visie. Met de i van informatievoorziening. We gaan iets doen waar we in Arnhem helemaal niet goed in zijn: kiezen! Aan de hand van het model van Treacy en Wiersema kiezen we de komende jaren voor dicht bij de klant. Arnhem zorgt voor het gemak van de mens. En deze mensen zijn enerzijds onze Hier gaan we voor! burgers, ondernemers en toeristen en anderzijds ons bestuur en onze eigen medewerkers De gemeente draagt regie over aan de burgers en ondernemers zelf 2. De gemeente deelt informatie maximaal 3. We faciliteren Het Nieuwe Werken 4. We bezuinigen mét ict 5. Onze dienstverlening gaat via internet De volgende richtinggevende uitspraken zijn van toepassing: We richten ons in deze i-visie op het wat en niet op het hoe. We kunnen stellen dat we de hiervoor beschreven visie niet bereiken met de huidige governance. Het maken van keuzes en het gezamenlijk gaan werken aan het gemak voor burger en medewerker vereist een andere sturing. Het is belangrijk dat we dit de komende periode gaan uitwerken. Daarnaast is het belangrijk om onze i-visie te concretiseren. Een uitwerking is nodig van de i-visie: van richten (i-visie) naar inrichten (informatieplan) en verrichten (routeplanner) om concrete invulling te geven aan de i-visie. Wanneer hebben wij een Arnhem-app?

2 geeft richting aan informatievoorziening en helpt bij het maken van keuzes 2 Waarom een i-visie? Het is alweer vijf jaar geleden dat de gemeenteraad een ICT-visie heeft vastgesteld. Ondertussen is er veel veranderd. Denk alleen al aan het feit dat we een nieuw college hebben, onze burgers en bedrijven, medewerkers en toeristen andere eisen stellen aan de overheid en de organisatie intern voor grote veranderingen staat (organisatieontwikkeling en bezuinigingen). Juist in tijd van veranderingen en tijd van bezuinigingen is het hard nodig te kiezen, ook in informatievoorzieningsvraagstukken. We willen de komende jaren resultaten boeken in het lenteakkoord en met tientallen miljoenen euro s minder en ook nog eens anticiperen op de trends die er zijn in de samenleving en voldoen aan de veranderende vraag van burgers en medewerkers. Het liefst ook zo goedkoop mogelijk, maar natuurlijk wel met de grootste flexibiliteit en de beste producten en diensten, want we weten niet wat de toekomst van ons vraagt. Kortom, op z n Arnhems willen we alles. Daarmee gaan we echter geen slag slaan. De komende jaren moeten we in Arnhem gaan koersen. En dan moeten we ook weten waar we naar toe gaan met onze informatievoorziening. Daarvoor is het nodig te kiezen. Duidelijkheid in wat voor gemeente we willen zijn op informatiegebied (volger of leider) en of we willen bezuinigen op ICT of juist met ICT. Hoog tijd voor een nieuwe visie dus! Een i-visie gaat over mensen, niet over ijzer En waar staat de i dan voor? Een rondje langs de gemeentelijke velden, laat zien dat de meningen daarover zijn verdeeld. Als we het hebben over ICT, dan denken we in Arnhem vaak aan de techniek (het ijzer ): de computer, een beeldscherm, een computerprogramma, databases, printers en telefoons. Misschien nog de beheerders, maar verder komen we niet. Deze i-visie gaat niet over waar we naar toe gaan met ons ijzer. Deze i-visie gaat over mensen. Onze i-visie gaat over interactie, relatie en communicatie, rekening houdend met maatschappelijke, sociale en economische ontwikkelingen. Daarom hebben we ook niet gekozen voor het begrip ICT-visie, maar i-visie. Met de i van informatievoorziening. En daarmee hebben we gelijk een eerste richtinggevende uitspraak te pakken in deze visie: de i-visie is mensgestuurd, niet ijzergestuurd. Strategische oriëntatie Waar staan we in Arnhem Als we de situatie in Arnhem bekijken wat betreft informatievoorziening, dan valt op dat we veel techniek in huis hebben. Uit een landelijke ICT-benchmark uit 2009 bleek dat Arnhem kwalitatief boven het gemiddelde scoort. Onze ICT-voorzieningen zijn van goede kwaliteit, robuust en betrouwbaar. Toch wordt dit alles door de medewerkers niet zo ervaren. Begrijpelijk, want onze ICT-middelen worden niet volledig benut, waardoor medewerkers niet optimaal profiteren van alles wat we in huis hebben. Er is een te groot gat tussen de business en ICT. Wat zijn de (externe) ontwikkelingen Het begrip de mondige burger horen we steeds vaker. Burgers gaan anders met elkaar om en ook met de overheid. Burgers communiceren anders en voeren steeds meer de regie over hun eigen leven. Burgers bemoeien zich (door de eenvoudige communicatiemogelijkheden) met zaken die hen direct raken of bezighouden. De veranderende rol van de (gemeentelijke) overheid is een ontwikkeling die impact heeft op de informatievoorziening. De gemeente als dé centrale ingang voor burgers voor de overheid, vereist nogal wat op informatiegebied. Informatie moet eenvoudig uitgewisseld kunnen worden, beschikbaar en toegankelijk, waar ook vandaan. Arnhem krijgt de komende tien jaar te maken met een uitstroom van naar verwachting zo n 400 medewerkers. Er is sprake van vergrijzing en we moeten nadenken over de vraag hoe aantrekkelijk we zijn voor het veelbelovende jonge talent. En in dit alles moeten we niet vergeten dat we (in ieder geval de komende jaren) te maken hebben met forse bezuinigingen.

3 Ambities van Arnhem Zo zijn er veel aspecten waar we op informatiegebied rekening mee moeten houden. En we kunnen niet alles, we moeten kiezen en een duidelijke koers bepalen. Bijvoorbeeld aan de hand van het model van Treacy en Wiersema die drie richtingen onderscheiden (zie figuur 1). De organisaties die duidelijk en bewust kiezen voor één van de drie aangegeven richtingen en anderzijds goed zijn in de andere twee richtingen, die zijn het meest succesvol, zo stellen ze in hun theorie. Organisaties die niet kiezen en gaan voor alle drie de richtingen, zijn ineffectief en inefficiënt, zo blijkt uit onderzoeken. We gebruiken dit model om wat helder te maken, niet om het model als doel te stellen. Het model is namelijk vanuit marketingoogpunt gemaakt en niet vanuit de overheid. In de marketing werkt het anders en komt men tot andere conclusies, maar dat geeft niet. Het helpt ons om ambities duidelijk te maken. Het is dus belangrijk om te kiezen om uiteindelijk doelen te realiseren en dat ook op een efficiënte manier. Nu is het ook goed voor ons in Arnhem om te kiezen. Dit eenvoudige model kunnen we ook toepassen op onze eigen organisatie. Informatievoorziening is immers slechts een middel om de organisatiedoelen te bereiken. Figuur 1: model van M. Treacy en F. Wiersema waardedisciplines 3 Om toch een idee te geven waar we het over hebben, een paar ICT-voorbeelden per richting om het concreet te maken: - Dicht bij de klant: in ons geval de burger, ondernemer en toerist. We verwennen onze burgers en zorgen dat ze het makkelijk hebben. Omdat steeds meer burgers een smartphone gebruiken, zorgen we voor een Arnhem-app waarmee burgers online via hun mobiel contact kunnen leggen met de gemeente. - Beste/nieuwste product: Arnhem is op veel onderdelen al de beste geweest (groenste stad van Europa, beste binnenstad, beste evenementenstad). Als we hiervoor gaan, dan willen we bijvoorbeeld de eerste Wifi-stad van Nederland worden. - Operational Excellence: of willen we vooral prijsgericht zijn. In een ICTbenchmark Figuur 2 Arnhem-app binnen gemeenten bleek dat gemeente Hengelo de eerste plaats inneemt als goedkoopste ICT-gemeente. Als we gaan voor deze richting, dan gaan we voor de eerste plaats over (bijvoorbeeld) vijf jaar. We gaan iets doen waar we in Arnhem helemaal niet goed in zijn: kiezen! We kunnen namelijk niet voor alle drie de richtingen gaan van Treacy en Wiersema. Gemak voor burger, medewerkers en bestuur We kiezen voor dichtbij de mens, omdat daar onze kracht ligt, ons bestaansrecht en onze drive. Het klinkt logisch, maar toch kiezen we in de praktijk maar al te vaak voor de beste producten of de goedkoopste oplossingen, zonder ons af te vragen of dit wel gemak voor onze burgers, bedrijven, medewerkers of bestuurders oplevert. En met deze i-visie gaan we ons richten op onze primaire waarde: gemak voor de mens. Als dé richting waar we ons wat betreft informatievoorziening op focussen de komende jaren! En deze mensen zijn enerzijds onze burgers, ondernemers en toeristen en anderzijds onze eigen medewerkers en onze bestuurders. Gemak betekent dat onze burgers, medewerkers en bestuurders de volgende uitspraken moeten kunnen doen: - Mijn (overheids)informatie is makkelijk en overal toegankelijk - Mijn informatiesystemen zijn plezierig om te gebruiken - Informatie halen of brengen kost geen moeite of inspanning

4 Wat betreft het gemak van de burger, ondernemer en toerist zijn de volgende algemene uitspraken van toepassing over een aantal jaren: - De Arnhemse burger beheert zijn eigen informatie online - Hij maakt digitaal afspraken en vraagt aan overal en altijd! - Alle overheidsinformatie is digitaal beschikbaar, ook mobiel! - Alle informatie is online makkelijk toegankelijk - Burger, ondernemer en toerist bepalen zelf wat zij nodig hebben - De meeste dienstverlening vindt digitaal plaats - Arnhem communiceert digitaal met behulp van moderne media Voor de medewerker en bestuurders geldt het volgende: - Medewerkers bepalen zelf welke informatie zij nodig hebben - én waar deze vandaan komt (intern of extern) - Arnhem is een moderne, aantrekkelijke werkgever - die de medewerker van 2015 gemak geeft (werk en privé) Richtinggevende uitspraken Het betekent nogal wat om dit alles te bereiken. Dit betekent namelijk dat we kiezen voor de volgende richtinggevende principes: 1. De gemeente draagt regie over aan de burgers en ondernemers zelf Sanne en Lotte komen als toerist aan in Arnhem... Wat is er eigenlijk leuk in deze stad? Sanne checkt haar mobiel op arnhem.nl en komt direct op actuele evenementen en wetenswaardigheden van de stad. Op haar mobiel kan ze meteen zien hoe ver een attractie is en de site geeft de snelste route vanaf de plek waar ze op dat moment lopen. Door een panoramaview krijgt ze gelijk een indruk hoe het er uit ziet en hoe druk het is Optimaal gemak is voor de ene burger anders dan voor de andere. Daarom is het belangrijk dat ze zélf kunnen aangeven waar hun voorkeur ligt, wat ze graag willen, welke informatie ze wel willen zien en welke niet. We geven de regie wat dit betreft uit handen. Burgers en bedrijven kunnen voortaan zelf hun eigen overheidsinformatie online zelf beheren en zelf online afspraken maken met de gemeente. We bevorderen selfservice van achter de laptop of ipad thuis. Onze informatievoorzieningsprojecten richten we daarom ten eerste op het overdragen van regie naar burgers en bedrijven. Dit betekent dat we niet alles meer vooraf controleren, maar meer loslaten en vanuit vertrouwen werken. 4 - een burger kan online zijn/haar eigen adreswijziging doorvoeren 2. De gemeente deelt informatie maximaal Het gebruiken en beschikbaar stellen van informatie levert veel gemak op. Het is namelijk anno 2011 niet de vraag óf informatie beschikbaar is, maar wáár de informatie te vinden is. We stellen informatie maximaal beschikbaar én we maken gebruik van informatie die beschikbaar is (intern én extern). Informatie die bekend is (óók bij andere partijen dan alleen gemeente!) gaan we niet nog een keer vragen. Hiermee geven we invulling aan het streven van het college naar maximale openbaarheid. Informatie stellen we op internet beschikbaar en is voor iedereen toegankelijk, zelfs tot op het niveau van beschikbaar stellen van onze databases. Als het privé-informatie betreft, is deze via een gepersonificeerde pagina beschikbaar. Informatie vragen we eenvoudig op en gebruiken we meervoudig. Makkelijk en eenvoudig zoeken en vinden van informatie is hierbij een belangrijk aspect (wat geografisch of visueel getoond kan worden, tonen we ook op die manier) en ook het ontsluiten en presenteren van informatie op een moderne manier (zoals bijvoorbeeld met social media). Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn vertrouwelijkheid en betrouwbaarheid van informatie en beveiliging van gegevens. Maar we kiezen nadrukkelijk voor de principes dat we informatie die reeds beschikbaar is ook gebruiken (informatie van binnen én van buiten de organisatie) én informatie maximaal delen met anderen en met elkaar (burgers, bedrijven, medewerkers, bestuurders, partners in de stad etc. etc.). - het eenmalig opvragen van gegevens door burgers wat betreft Basisregistratie Personen en Basisregistratie Adressen en Gebouwen is een feit

5 3. We faciliteren Het Nieuwe Werken De informatievoorziening is voor nieuwe medewerkers gericht op de toekomst. We zetten ook hierin mensen centraal en faciliteren medewerkers en bestuurders. Medewerkers en bestuurders zijn niet meer gebonden aan kantoor, maar kunnen met hun mobiele toepassing overal hun werk doen. Binnen en buiten kantoor, binnen en buiten kantoortijden. Werk en privé lopen door elkaar. Medewerkers en bestuurders kunnen in hun werk ook eigen informatiebronnen gebruiken en zijn niet gebonden aan systemen van de gemeente Arnhem. We faciliteren met informatievoorziening een omgeving die uitnodigt tot netwerken en samenwerken in hele andere verbanden dan tot nu toe gebruikelijk. Het wordt makkelijker om samen te werken met bijvoorbeeld partners in de stad. - een universele app voor en agenda op privé smartphone 4. We bezuinigen mét ict Uit bovenstaande zou je kunnen lezen dat je veel meer kosten gaat maken dan tot nu toe het geval is. Dat is echter niet het geval. De uitdaging is namelijk om bovenstaande te realiseren binnen de huidige budgettaire kaders. Dit kader is belangrijk in de tijd van bezuinigingen waarvoor we staan. Het leidend principe is daarbij dat we bezuinigen met ICT. Bezuinigen op ICT is geen doel op zich. Processen innoveren is belangrijk en ook mogelijk. Goede informatievoorziening neemt vervelend en dubbel werk uit handen en zorgt dat processen makkelijker, leuker én beter worden. Daar richten wij ons ook op de komende jaren. Dit leidt tot een verschuiving van ICT-kosten: minder uitgaven aan ijzer (hardware en software en beheer) en meer uitgaven aan informatisering aan de voorkant. Incidentele projectkosten zullen toenemen, omdat we meer aandacht besteden aan het gemak van de mens. We brengen de burger en medewerker aan de ene kant en ICT aan de andere kant dichter bijelkaar. Daarop gaan we investeren. Dit betekent ook meer sturing en meer regie op de ICT-budgetten. Het is belangrijk om goed af te wegen waar we ons geld in stoppen voordat we ICT-uitgaven doen. Tot nu toe nemen we te snel een onvoldoende overwogen beslissing bij ICT-uitgaven, dat gaat veranderen in het licht van deze visie. Techniek die we in huis hebben gebruiken we optimaal. 5 - Bij het eerder genoemde voorbeeld (een burger kan online zijn/haar eigen adreswijziging doorvoeren) maken we gebruik van technieken die we al in huis hebben 5. Onze dienstverlening gaat via internet De dienstverlening van de gemeente en andere overheden wordt digitaal aangeboden op het internet. Daarom faciliteren we een website waarop burgers, bedrijven en instellingen de juiste en actuele informatie van de gemeente Arnhem kunnen vinden. Het wordt gemakkelijker deze informatie te delen met ketenpartners en andere overheden. Daarnaast wordt het eenvoudiger om dezelfde informatie via andere digitale media beschikbaar te stellen. We promoten het internet als het primaire dienstverleningskanaal. De meeste producten en diensten kunnen digitaal worden aangevraagd en de status ervan gevolgd. Omdat we beschikken over de juiste informatie van burgers en ondernemers kunnen we die ook voorzien van attenderingsberichten en van producten en diensten zonder hiervoor een aanvraag te hoeven indienen. Gemak dient de mens. - een persoonlijke omgeving op internet voor burgers Kan dat wel, voor burger, medewerker en bestuurder tegelijkertijd? Ja, daar ligt juist de uitdaging. Gemak voor onze burgers en ondernemers, uiteraard, maar daarnaast ook voor onze medewerkers en bestuurders. Dus het eenmalig invoeren van gegevens door onze burgers moet niet leiden tot hoge mate van ongemak aan de kant van onze medewerkers. Nee, beide moeten gemak hebben door te zorgen voor optimale informatievoorziening.

6 Bewust hebben we in deze visie ons geconcentreerd op het wat en niet op het hoe. Laten we eerst met elkaar vaststellen wat we willen, waarvoor we willen gaan en ons pas daarna bezig houden met de vraag hoe we daar dan komen. We kunnen wel stellen dat we de hiervoor beschreven visie niet bereiken met de huidige governance. Het maken van keuzes en het gezamenlijk gaan werken aan het gemak voor burger, medewerker en bestuurder vereist een andere sturing. Het is belangrijk dat we dit de komende periode gaan uitwerken. 6Het vervolg Daarnaast is het belangrijk om onze i-visie te concretiseren. We zagen al eerder dat een visie richtinggevende kaders geeft en niet meer dan dat. Voordat we komen tot een routeplanner voor het jaar 2011 en voor de jaren daarna, is een uitwerking nodig van de i-visie: van richten (i-visie) naar inrichten (informatieplan) en verrichten (routeplanner).

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Uitkomst enquête... 4 Conclusie.... 9 2 Inleiding Inleiding Een smartphone is een mobiele telefoon

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken!

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Wat is het Nieuwe Werken? Het Nieuwe Werken: ingericht op activiteiten In het Nieuwe Werken is de werkomgeving afgestemd op de activiteiten van de medewerkers.

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

21-4-2015. Online Werkplek document

21-4-2015. Online Werkplek document 21-4-2015 Online Werkplek document 1 Inhoudsopgave 2 Beschrijving... 3 3 Hoe werkt het?... 3 4 Wat krijg ik bij een online werkplek?... 5 5 Hoe werkt het met opslag?... 5 6 Waar staat mijn data?... 6 7

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Lesbrief: Mediawijs Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst

Lesbrief: Mediawijs Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst Lesbrief: Mediawijs Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Dat mensen gebruik maken van media is niet nieuw. Er zijn

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

5 REDENEN DE ACCOUNTANT VAN MORGEN ANDERS COMMUNICEREN. Accountancy WAAROM WERKEN IN DE CLOUD VOORDEEL BIEDT VOOR ACCOUNTANTS

5 REDENEN DE ACCOUNTANT VAN MORGEN ANDERS COMMUNICEREN. Accountancy WAAROM WERKEN IN DE CLOUD VOORDEEL BIEDT VOOR ACCOUNTANTS Accountancy DE VAN MORGEN ANDERS COMMUNICEREN 5 REDENEN WAAROM WERKEN IN DE CLOUD VOORDEEL BIEDT VOOR S CONCURRENTIEVOORSPRONG VOOR DE ADVISERENDE Accountancy Er wordt veel over geschreven: de veranderende

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe bellen!

Maak kennis met het nieuwe bellen! Maak kennis met het nieuwe bellen! Waar ik ook ben, je mag mij altijd storen voor echt belangrijk nieuws! U heeft de regie U heeft uw mobility zelf in de hand. Wij verzorgen het beheer voor u, zoals beveiligingsinstellingen,

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding coacher Loopbaancoach als regisseur U wilt als loopbaanbureau minder administratieve handelingen, de kansen van uw kandidaten vergroten en meer klanten werven.

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Advocatuur en informatie beveiliging Een hot topic

Advocatuur en informatie beveiliging Een hot topic Advocatuur en informatie beveiliging Een hot topic René van den Assem Partner @ Verdonck, Klooster & Associates eherkenning adviseur @ ICTU Rene.vandenassem@vka.nl De achterstandspositie PwC en IronMountain

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Minigids Event Registration

Minigids Event Registration Registration Form Surname: Name: Company: Email: Minigids Event Registration Hoe en waarom online congres- en event registratie? Introductie Een evenement is een belangrijk moment. Je wilt een goede indruk

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen Voor iedere medewerker het ideale communicatiepakket Het toenemend aantal communicatiemogelijkheden en de steeds grotere keuze aan devices,

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat.

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. Eenvoudig en betrouwbaar onderweg printen via de cloud Werken en studeren kan overal. Op kantoor, school, de

Nadere informatie

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Dordtse samenleving verandert, en de bibliotheek verandert mee. Samen met de gemeente heeft

Nadere informatie

De kansen van online samenwerken

De kansen van online samenwerken De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 INDEPENDENT INSURANCES Introductie De

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben?

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? ICT en Vastgoed Programma Ontwikkelingen Kansen Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? Wie ben ik? Loopbaan IT biedt vastgoedbedrijven concurrentievoordelen RealEstateIT helpt deze voordelen

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

De Digitale Corporatie

De Digitale Corporatie De Digitale Corporatie Operational Excellence of Customer Intimacy? Woningcorporaties worden digitaal. Streeft de digitale corporatie vooral Operational Excellence na of toch maximale klanttevredenheid?

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG?

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? SOCIAAL INTRANET EN DIGITALE WERKPLEK VOOR DE ZORGVERLENER Office 365 is een veilig platform die als dienst afgenomen kan worden en bijvoorbeeld ingezet kan worden als Digitale

Nadere informatie

Auteurs: Silas Wittrock en Simon Hevink Klas: V4C Docent: Mevrouw Udn

Auteurs: Silas Wittrock en Simon Hevink Klas: V4C Docent: Mevrouw Udn Auteurs: Silas Wittrock en Simon Hevink Klas: V4C Docent: Mevrouw Udn Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 Het vakgebied ICT 5 Ontwikkelingen in de afgelopen jaren op gebied van ICT 7

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Alles draait om beleving

Alles draait om beleving Samen ondernemen Alles draait om beleving Samen beleven Samenvatting Strategisch Businessplan Ondernemersfonds Tilburg Het is 2020 experience marketing horeca dienstensector beleving detailhandel events

Nadere informatie

Introductie werken met ICT Wifi Office 365 Magister Slim

Introductie werken met ICT Wifi Office 365 Magister Slim Introductie werken met ICT Wifi Office 365 Magister Slim Lees onderstaande informatie goed door om direct aan de slag te kunnen! Wifi Je hebt via de receptie een brief gekregen met daarin je accountgegevens

Nadere informatie

ipad integratie in het onderhoud

ipad integratie in het onderhoud Maximo Comes To You ipad integratie in het onderhoud Door: Marcel Staring 2013 IBM Corporation Agenda 1. Waarom Mobiel Werken? 2. Wat houdt Mobiel Werken in? Praktisch Technisch 3. MAXIMO Mobiel vs. MAXIMO

Nadere informatie

FMIS als facilitaire tool. Tips voor aanschaf en implementatie

FMIS als facilitaire tool. Tips voor aanschaf en implementatie FMIS als facilitaire tool Tips voor aanschaf en implementatie Inhoud Voorwoord Rondetafelgesprek FMISmonitor 2012 Cijfers, trends en ontwikkelingen Nederlandse FMIS-markt FMIS en het hbo-fm-onderwijs Tien

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Een e-mail van uw bank met het verzoek uw account te controleren..

Een e-mail van uw bank met het verzoek uw account te controleren.. Bij de keuze van een wachtwoord is het aan te raden om: Voor elke toepassing een uniek wachtwoord in te stellen. Één (1) hoofdlettergevoelig alfanumeriek wachtwoord te gebruiken bij elke toepassing Varianten

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016

Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016 Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016 Paul Aantjes MBA Marketing Manager Zakelijke Dienstverlening Inhoudsopgave 1. Omgeving Nederlandse advocatuur, uitdagingen 2013! 2. Visie orde van Advocaten

Nadere informatie

NCARE. Voor een optimaal medicatieproces. in zorginstelling en thuiszorg

NCARE. Voor een optimaal medicatieproces. in zorginstelling en thuiszorg NCARE Voor een optimaal medicatieproces in zorginstelling en thuiszorg NCARE De werkdruk in de zorg neemt steeds verder toe. Daardoor staat het medicatieproces steeds vaker onder druk. Tegelijkertijd stellen

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage.

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage. Behandeld door: gem secr Datum: 24-6-2013 Openbaar ja Control akkoord Adviesnota Verantw. Portefeuillehouder J.C. Westmaas Maak keuze s w w w b Besluit conform d.d Afdeling Akkoord Bespreken Besluit d.d.

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

7 oktober Onderzoek: 10 jaar smartphone

7 oktober Onderzoek: 10 jaar smartphone 7 oktober 2017 Onderzoek: 10 jaar smartphone Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc Pedl Campagne Plan Arnoud Ching Wai Hirad Luc Ivo INHOUDSOPGAVE inleiding 1 2 ons concept wie we zijn 3 4 kanalen analyse 5 6 strategieën doelstellingen 7 1 INLEIDING Onvoldoende beweging Onvoldoende lichamelijke

Nadere informatie

het digitale landschap van de zorg in 2016

het digitale landschap van de zorg in 2016 het digitale landschap van de zorg in 2016 zorg & ict 6 april 2016 Presentatoren Erik van Laar CEO Multrix Peter Vermeulen Pb7 Research het digitale landschap van de zorg in 2016 / Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

WERKBOX WERKT MET JE MEE

WERKBOX WERKT MET JE MEE WERKBOX WERKT MET JE MEE Altijd je kantoor bij DE HAND Het Nieuwe Werken. We horen er veel over. Het staat voor slim en effectief werken. Voor het werken van nu dus. Wat betekent het in de praktijk? Flexibiliteit.

Nadere informatie

Analyseformulieren bij de toets: wat levert het op?

Analyseformulieren bij de toets: wat levert het op? Analyseformulieren bij de toets: wat levert het op? Uit de toetsen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs komt een vaardigheidsscore. Deze kun je gebruiken om in kaart te brengen hoe een leerling scoort

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

In welke mate is het participatietraject inzake De Rietschors succesvol verlopen?

In welke mate is het participatietraject inzake De Rietschors succesvol verlopen? In welke mate is het participatietraject inzake De Rietschors succesvol verlopen? Bij het proces waren weinig individuele bewoners naast het comité. (Maar is dat een doelstelling, zoveel mogelijk bewoners?

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

Informatica kiezen. Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo

Informatica kiezen. Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo Informatica kiezen Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo Voorlichtingsmateriaal voor leerlingen in havo en vwo Het vak informatica Waarom

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van:

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van: Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals In opdracht van: IDG Nederland Arianna Ardia Sr Marktonderzoeker/ Marketing & Sales analist Mei 2011 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting p. 2 2. Opzet

Nadere informatie

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht 09:30 10:00 Inloop 10:00 10:30 Opening en presentatie Digitale Agenda 2020 door Jan Fraanje, commissielid D&I 10:30 11:15 Lezing over de informatiemaatschappij

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout Doorontwikkeling Dienstverlening Yvonne van Stiphout Van organisaties naar organiseren Overheid Domein Kennisinstellingen innoverend vermogen Bedrijfsleven Domein: lokaal, regionaal, (inter)nationaal en

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

De (on)mogelijkheden van SharePoint DMS/RMA Kennisdeling Sharepoint 9 december 2011

De (on)mogelijkheden van SharePoint DMS/RMA Kennisdeling Sharepoint 9 december 2011 De (on)mogelijkheden van SharePoint DMS/RMA Kennisdeling Sharepoint 9 december 2011 1 Even voorstellen Remi Scholten Manager KennisCentrum Onderwijs Manager SharePoint & Collaboration Circle Software Specialist

Nadere informatie

Betrouwbaar, wendbaar en goed tegelijkertijd het kan!

Betrouwbaar, wendbaar en goed tegelijkertijd het kan! Betrouwbaar, wendbaar en goed tegelijkertijd het kan! Bart Stofberg We kennen allemaal de waardestrategieën van Treacy en Wiersema: operational excellence, product leadership en customer intimacy. Die

Nadere informatie

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen 2012 1 Overal en altijd toegankelijk Voor de toegang is alleen een pc nodig met een internetverbinding U heeft

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

VERWIJSSCAN HUISARTSEN

VERWIJSSCAN HUISARTSEN VERWIJSSCAN HUISARTSEN MET DE VERWIJSSCAN VAN KIWA CARITY HEB IK MEER GRIP OP MIJN PATIËNTENSTROOM. Uw markt pagina 4 Onze aanpak pagina 5 Data, inzicht & sturing pagina 6-7 De verwijsscan pagina 8 De

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

ICT investeringen in het onderwijs

ICT investeringen in het onderwijs een methodiek voor business cases Breda 14-9-2011 Henri Roosdorp (ROC Mondriaan) Maarten Kuiper (Twynstra Gudde) Stuurgroep ICT / Beleidsagenda 2010 - Informatiemanagement - De uitvoeringsorganisatie van

Nadere informatie

Inzicht in uw administratie

Inzicht in uw administratie Resultaat groeit Inzicht in uw administratie Resultaat groeit... AgroVision levert gespecialiseerde softwarepakketten voor de gehele agrarische sector. Duizenden collega s gebruiken de pakketten van AgroVision

Nadere informatie

Hoe je meer verdient met online video s

Hoe je meer verdient met online video s Hoe je meer verdient met online video s Video s die je continue nieuwe klanten opleveren door Noortje Janmaat Business coach en oprichter van Verdienen met VIDEO www.verdienenmetvideo.nl noortje@verdienenmetvideo.nl

Nadere informatie

Resultaten. Eenvoudige statistieken Vragenlijst 21747 'Landelijke dagbladen en online nieuws' Vragenlijst 21747

Resultaten. Eenvoudige statistieken Vragenlijst 21747 'Landelijke dagbladen en online nieuws' Vragenlijst 21747 Resultaten Vragenlijst 2747 Aantal responses in deze vragenlijst: Totaal aantal responses in deze vragenlijst: Percentage van het totaal: 35 35.% page / 24 page 2 / 24 Samenvatting voor Heeft u een abonnement

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie