Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie."

Transcriptie

1 Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden. VOMI Academie, 2014

3 Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie Inleiding De training Effectieve Projectbeheersing is gericht op de voorbereiding en begeleiding van in uitvoering te nemen of genomen projecten binnen de procesindustrie. In dit proces zijn de volgende rollen te onderscheiden: 1. De projectleider 2. De werkvoorbereider 3. De uitvoerder 4. De project- of costcontroller De effectiviteit bij projectbeheersing is het grootst als alle rollen gezamenlijk -maar ook ieder voor zich- perfect op elkaar zijn afgestemd. Vanwege de diversiteit van projecten en situaties is daarbij niet exact (lees: volgens de richtlijnen) aan te geven op welke wijze het projectteam haar gezamenlijke en individuele rol moet verrichten. Afhankelijk van de omstandigheden zal het team het -voor haar situatie- meest ideale samenwerkings- of organisatiepatroon moeten (kunnen) bepalen. Tevens is het onderkennen van een goed contract een belangrijke stap voor het effectief kunnen beheersen van een project. Vandaag de dag is de uitvoering van een project niet meer te vergelijken met 10 jaar geleden. Waar in het verleden de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een belangrijker rol speelde bij het oplossen van onvoorziene situaties en discussies, wordt er anno 2013 veel meer gekeken wat er contractueel is vastgelegd. Deze ontwikkeling zal zich voortzetten. Een goed contract kan onduidelijkheden en discussies voorkomen en zal een effectieve projectbeheersing ten goede komen. De training Effectieve Projectbeheersing wil in de eerste plaats het inzicht van de leden van het projectteam vergroten in structuren, organisatievormen en samenwerkingsmogelijkheden. Daarnaast komen methodieken en vaardigheden aan de orde, met behulp waarvan in de praktijk de beheersing van projecten kan worden gerealiseerd. Tijdens de training wordt er ruimte gegeven voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen over gehanteerde methoden en de praktische voor- en nadelen ervan ( leren van elkaar ). Het accent van de training ligt op een verbetering van het gezamenlijk functioneren van het projectteam door deelnemers inzicht te geven in de werksituatie en de centrale rol die de teamleden spelen in de uitvoering van projecten ( kennis- en attitudegericht ) waarbij (contractuele) afspraken gerespecteerd dienen te worden. De training is specifiek gericht op projectbeheersing binnen de procesindustrie en wordt dan ook verzorgd door specialisten uit de praktijk die de wereld van de techniek en de procesindustrie van haver tot gort kennen. Doel Het doel van de training is het optimaliseren van het uitvoeringsresultaat van projecten, door: 1. het vergroten van het inzicht in projectteams en de eigen rol en het functioneren daarin. 2. kennisoverdracht van state of the art informatie m.b.t. projectbeheersing 3. het opdoen, het uitwisselen en het eigen maken van relevante kennis en ervaring op dit gebied.

4 Waarom weer een training over projectbeheersing? Veel trainingen die gaan over projectbeheersing gaan uit van één rol binnen het projectteam. Deze training laat de verbinding en de noodzakelijke samenwerkingsverbanden zien in vier rollen die heden ten dage onderdeel vormen van een modern projectteam. De deelnemers zullen ervaren dat een juiste onderlinge afstemming de effectiviteit verbetert waardoor het projectresultaat verbetert. Het unieke van deze training is dat de deelnemers bij het zogenaamde projectspel die rol kunnen kiezen welke ze in het dagelijkse arbeidsleven niet uitoefenen. Hiermee wordt meer inzicht geboden in de rol van een collega in het projectteam en komt er meer interactie tussen de verschillende rollen. De drie thema s op een goede manier combineren geeft de meest efficiënte vorm van samenwerken in een team. Het witte vlak geeft de ultieme manier van samenwerken aan en straalt tevens transparantie uit. Modelmatige weergave van de meest efficiente vorm van samenwerking binnen het team. Voor wie? Deze training is voor u (als individu of als projectteam) geschikt als u als projectleider, werkvoorbereider, uitvoerder, costcontroller uw projecten efficiënt wilt beheersen. Ook als u een faciliterende rol heeft in projecten (als engineer, calculator, planner etc.) of leiding geeft aan één of meerdere projectteams op tactisch niveau bevelen wij de training graag aan. Opbrengst van de training Deze training biedt helderheid m.b.t. de rollen en verplichtingen in een projectteam (onderling en naar de klant). De afspraken en verwachtingen die gemaakt worden in een projectteam zijn bekend en gemanaged. Er wordt gewerkt naar een effectieve samenwerking en communicatie van en binnen het projectteam. De cursisten zijn in staat om effectief om te gaan met projectverstoringen. Opbouw De training bestaat uit 5 dagen, verspreid over ca. 2 maanden, waardoor het geleerde tussentijds in de praktijk goed kan beklijven. Tegelijkertijd wordt daardoor niet ineens een te grote druk op de arbeidstijd gelegd. Werkwijze De training is zeer op de praktijk van de procesindustrie gericht. Aan de hand van een project wordt door de deelnemers, voor een belangrijk deel in subgroepjes (projectteams), een groot aantal opdrachten uitgevoerd die de praktijk simuleren, het zogenaamde projectspel. In deze opdrachten zijn de ervaringen van de voorgaande trainingsdagen telkens verwerkt. Door vragen en gerapporteerde waarnemingen van de trainers worden de projectteams geconfronteerd met de wijze waarop zij als team functioneerden.

5 Elke sessie wordt door 2 trainers geleid. Dit is omdat de training van begin tot eind zeer interactief, is, waarbij het doen voorop staat. Het doen vergt dan ook de nodige observatie door de trainers, gevolgd door terugkoppeling. Met de inzet van slechts 1 trainer per sessie wordt de essentie van de training onvoldoende of niet bereikt. De deelnemer krijgt tijdens de training de gelegenheid om zijn ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers en de trainers. Leren van elkaar is een belangrijk uitgangspunt. We verwachten van de deelnemers dan ook een actieve houding en inbreng. Het programma Dag 1: Trainers: Ben Houweling en Hans Bosman (co trainer) Kennis maken met elkaar Het verloop van een project De rollen in het projectteam Samenwerken in projecten Effectieve communicatie Dag 2: Trainers: Hans Bosman en Ben Houweling (co trainer) Inzicht in elkaars motivatie Besluitvorming in een project Wat is plannen? Huiswerkopdracht (een planning) Dag 3: Trainers: Fred Meershoek en Ben Houweling (co trainer) Contract awareness De zin van een goede projectadministratie Effect van meer- en minderwerk op de projectuitvoering Het ontstaan van meer- en minderwerk Dag 4: Trainers: Ben Houweling en Hans Bosman (co trainer) De projectadministratie Berekenen resultaat van een project, % gereed en wat nu Bewaking van het project (uren en materiaal) De meest optimale project realisatie (MOPR) Dag 5: Trainers: Fred Meershoek, Ben Houweling en Hans Bosman Bespreken huiswerkopdracht Het projectspel o In projectteams opdrachten uitvoeren aan de hand van een gesimuleerd project waarin de stof en de ervaringen van de voorgaande sessies is verwerkt. o De effectiviteit en samenwerkingspatronen binnen de teams worden waargenomen en met de teams besproken. o Met de totale groep de inhoud en uitkomsten van het projectspel bespreken.

6 Data Op dit moment zijn er nog geen definitieve trainingsdata bekend. Mogelijk hebben we al wel een voorlopige planning. Neemt u voor meer informatie over de eerstvolgende startmogelijkheden gerust contact op met VOMI Academie. Locatie De training wordt onder voorbehoud - gehouden op de volgende locatie: Postillionhotel Dordrecht te Dordrecht Aanmelding en Intake Direct na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een intakeformulier. Dit formulier bevat vragen rondom uw functie, uw werkervaring en uw verwachtingen ten aanzien van deze training. Op die manier proberen we de samenstelling van de groep zo optimaal mogelijk te laten zijn en de training zoveel mogelijk af te stemmen op uw leerbehoefte. Groepsgrootte De aard en de werkwijze van de training maken het noodzakelijk de groepsgrootte te stellen op minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers. Niet elke aanmelding hoeft automatisch tot plaatsing te leiden. Prijs Aan deelname aan de training Effectieve Projectbeheersing is een bedrag verbonden van: Leden: 2.750,00 Niet leden: 3.050,00 Hierbij is inbegrepen: het studiemateriaal, en alle maaltijden en consumpties tijdens de training (op alle dagen een lunch en op de 4 e dag eveneens een diner). Eventueel persoonlijke uitgaven (bijvoorbeeld drankjes na afloop aan de bar) komen voor eigen rekening. Er kan alleen worden ingeschreven voor het gehele traject, niet voor afzonderlijke dagen. U ontvangt een factuur die u in één keer dient te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Vóór aanvang van de training is restitutie slechts mogelijk als voor de opengevallen plaats alsnog een vervangende deelnemer kan worden ingeschreven. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen restitutie verleend. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

7 De trainers Deze training wordt verzorgd door 3 trainers, ieder met hun eigen specialiteit, maar allen met een zeer ruime praktijkervaring binnen de industriële sector en specifiek binnen de procesindustrie. Ben Houweling Ben Houweling (1955) is in staat om techniek te combineren met een heldere kijk op het managen van projecten. Heeft als filosofie dat als je een taak (het maken van een planning, het maken van een calculatie, etc.) niet op papier kan doen, dat dan een PC met de benodigde software een zinloze investering is. De kennis hiervoor heeft hij opgedaan op de werkvloer als leidinggevende bij diverse grote opdrachtgevers. Hij heeft een jarenlange ervaring als sitemanager en daarna als hoofd van de afdeling personeelsplanning en werkvoorbereiding bij de grootste technische dienstverlener van Nederland. De theoretische achtergrond hiervoor heeft Ben opgedaan vanuit de vakgebieden elektrotechniek en de meet- en regeltechniek aangevuld met diverse Projectmanagement opleidingen. Zijn financiële kennis heeft hij opgedaan middels een bedrijfseconomische studie. Daarnaast is Ben, als bevoegd docent, actief in de genoemde technieken en verzorgt hij trainingen op het gebied van Projectmanagement. Zijn jarenlange ervaring draagt hij graag op een inspirerende manier over aan anderen met als kernvraag: wat beweegt mensen om te doen wat ze doen? Hans Bosman Hans Bosman (1960) is interim HR manager, organisatie adviseur, trainer en coach met een ruime ervaring in organisatievorming, organisatiecultuur, personeelsbeleid, organisatie-ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en Management Development. Met een passie voor organisaties en mensen levert hij, zowel in zijn advieswerk als in zijn trainingen een bijdrage aan het goed functioneren van teams, managers en medewerkers. Daarbij houdt hij zowel rekening met de behoeftes en de ontwikkelingen binnen de organisatie van de opdrachtgever, als met de mogelijkheden van de betrokkenen. Door zijn uitgebreide (management- en trainings)ervaring, strategisch inzicht, analytische instelling en luistervaardigheid, is hij in staat snel tot de kern van de problematiek door te dringen en creatieve oplossingen en interventies met visie aan te dragen. Gebruikmakend van een gezonde dosis humor weet hij snel te binden en overtuigen. Hans heeft ruim 25 jaar P&O (management) ervaring in de industriële, technische en dienstverlenende organisaties, zowel in de business to business als in consumer-business. Fred Meershoek Fred Meershoek (1965) is contractmanager bij een technische dienstverlener. Hij heeft zowel een bedrijfskundige alsook een technische opleiding, beide op universitair niveau. Sinds 1992 is hij werkzaam geweest bij diverse technische aannemers/installateurs in de functies van technisch inspecteur, bedrijfsleider, operational manager en contractmanager. Een belangrijk uitgangspunt voor Fred is dat een contract een projectleider moet helpen bij het uitvoeren van zijn project. Door zijn pragmatische benadering met vele praktijkvoorbeelden ervaren meerdere deelnemers een training van Fred als leerzaam en nuttig. Met de opgedane kennis en de bewustwording kunnen de deelnemers meteen de volgende dag aan de slag. VOMI behoudt het recht om wijzigingen in dit programma aan te brengen en/of onderwerpen in een andere volgorde te behandelen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden. Op alle VOMI trainingen zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing, welke gepubliceerd staan op de website.

8 VOMI Academie De procesindustrie stelt hoge eisen aan de professionaliteit van de mensen die hierin werkzaam zijn. Goede scholing is derhalve van groot belang. VOMI ontwikkelt en verzorgt trainingen die nauw aansluiten bij de specifieke behoefte van de procesindustrie. Het belang van VOMI is versterking van de kennis en kunde binnen de procesindustrie. VOMI streeft hierbij geen winstoogmerk na. De door VOMI geboden trainingen worden tegen kostprijs aangeboden., maar de waardering van onze deelnemers is de beste referentie. Uit de Wat is de VOMI Academie? De VOMI Academie is de organisatie waarmee VOMI haar leden wil ondersteunen op het gebied van trainingen en opleidingen. Dit betreft niet alleen het organiseren van trainingen en opleidingen zoals deze reeds plaatsvinden bij 'sitemanagement' en 'leidinggeven voor voorlieden'. Maar juist ook het ontwikkelen van nieuwe trainingen en opleidingen die gericht zijn op de specifieke behoefte in de procesindustrie. Hoe is de VOMI Academie georganiseerd? VOMI heeft met Van Sadelhoff Learning Services (VS) een samenwerkingsovereenkomst gesloten. VS is een organisatie die bedrijven en brancheorganisaties ondersteunt op het gebied van trainingen en opleidingen. Zij verzorgen backoffice services, ontwikkelen trainingen, workshops, etc. Daarnaast beschikken zij over een breed netwerk aan ervaren trainers. VS heeft samen met VOMI reeds de succesvolle training sitemanagement ontwikkeld. Eric van Sadelhoff is de drijvende kracht achter VS. Waarom de VOMI Academie? De arbeidsmarkt problematiek is voor een arbeidsintensieve bedrijfstak de komende jaren een enorme uitdaging. Thema's als duurzame inzetbaarheid en permanente educatie spelen een belangrijke rol. We merken dat deze thema's ook bij veel VOMI leden actueel zijn. Tevens stellen de opdrachtgevers steeds hogere eisen aan het opleiding van de medewerkers. Vanuit de VOMI willen we leden op dit vlak ondersteuning bieden, en indien gewenst, adviseren. Tijdens algemene ledenvergaderingen en onderzoek onder individuele leden is gebleken dat er behoefte is aan trainingen die aansluiten bij de specifieke wensen in de procesindustrie. Actueel aanbod Open Inschrijving VOMI Academie De VOMI Academie is continu actief met het ontwikkelen van (nieuwe) trainingen, opleidingen en workshops, gebaseerd op de input van de VOMI-lidbedrijven. Momenteel bieden wij de volgende trainingen aan: Training Sitemanagement Training Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Training Effectieve projectbeheersing Workshop Werken voor en bij je klant Kijk op de website: voor de eerstvolgende startdata. Contactgegevens VOMI Academie p/a Bella Vista HC Arnhem Tel: Fax:

9 Aanmeldingsformulier Ondergetekende, Achternaam: Man Vrouw Voorletters: Roepnaam: Geboortedatum: meldt zich aan voor de training Effectieve Projectbeheersing. Het adres waarop u uw correspondentie wilt ontvangen: Postadres: Privé Zakelijk Postcode en plaats: Naam organisatie: Telefoon zakelijk: Telefoon privé: Mobiel: adres: Deelname voor rekening van: Deelnemer Werkgever Indien voor rekening werkgever, factuur zenden aan: Naam organisatie: T.a.v.: Man Vrouw Adres: Postcode en Plaats: Plaats en datum: Handtekening: Dit formulier kan worden verzonden naar: VOMI Academie t.a.v. Elsbeth Verveld p/a Bella Vista HC Arnhem Fax: Indien u nog vragen heeft kunt u ons bereiken op het telefoonnummer:

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014

Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014 Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014 1. Voorwoord Beste cursist, Allereerst heten we je namens De Roostervakschool van harte welkom op de opleiding tot rooster- maker. In deze studiegids vind je

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Informatie brochure. Leren om te groeien!

Informatie brochure. Leren om te groeien! 2015 Informatie brochure Train uw talenten met één van de ruim 400 toptrainingen van Learnit Training! De trainers van Learnit Training zijn vakkundig, hebben een luisterend oor, springen uitstekend in

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

incompany & open inschrijving Opleiding registered project controller [rpc] ieder jaar 12 maanden Utrecht start duur locatie

incompany & open inschrijving Opleiding registered project controller [rpc] ieder jaar 12 maanden Utrecht start duur locatie incompany & open inschrijving Opleiding registered project controller [rpc] start duur locatie ieder jaar 12 maanden Utrecht pco kennis opleidingen & trainingen PCO Kennis is al meer dan 25 jaar dé kennisspecialist

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP

Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP Programma 2009-2010 WELKOM BIJ IVP TRAININGEN sopgave Introductie Over IVP 25 Jaar de expert bij schokkende gebeurtenissen 4 Het IVP

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

1.5 TRAININGEN VOORKOMEN VAN EN REAGEREN OP PUBLIEKSAGRESSIE 1

1.5 TRAININGEN VOORKOMEN VAN EN REAGEREN OP PUBLIEKSAGRESSIE 1 1.5 TRAININGEN VOORKOMEN VAN EN REAGEREN OP PUBLIEKSAGRESSIE Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Gerelateerde documenten Coördinatoren Agressie en Geweld,

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op www.schoolzakelijk.nl

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner FEBRUARI 2012 - NUMMER 3 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Organisatieveranderingen NCOI als kritische partner Management- en leiderschapsontwikkeling Case van Timeos Erkende maatwerkopleidingen

Nadere informatie