Leermodule effectieve communicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leermodule effectieve communicatie"

Transcriptie

1 Leermodule effectieve communicatie Gea Groenendijk Gea Advies december 2009

2 Colofon Colofon Ontwikkeling leermodule effectieve communicatie : Gea Groenendijk van Gea Advies Vormgeving: Conny Groenendijk Auteursrecht leermodulen effectieve communicatie : Gea Advies

3 Intro Communiceren lijkt makkelijk. Elke dag zijn we bezig met communicatie. Wij ontmoeten elke dag veel mensen waarmee wij communiceren. Van vrienden, familie tot collega s en andere zakelijke partners. De vorm van communicatie is ook continu verschillend want we praten met mensen zowel mondeling als telefonisch en sturen elke dag een hoeveelheid s naar mensen. Wij zijn dus de hele dag bezig met diverse vormen van communicatie. Met deze communicatie willen we verschillende doelen bereiken. Maar bereiken wij wat we willen met onze ingezette vormen van communicatie? Leidt onze communicatie tot het gewenste resultaat, zeker in een maatschappij waarin er steeds nieuwere vormen van communicatiemiddelen geïntroduceerd worden. Communicatie lijkt in eerste instantie makkelijk maar dat is het niet. Weten wij bijvoorbeeld hoe een boodschap die wij sturen bij de ontvangers van de boodschap aankomt? Hoe kunnen wij dat sturen en hoe bereiken wij het gewenste resultaat van onze boodschap. Dit is dus de kern van deze leermodule: zo effectief mogelijk communiceren met onze communicatie doelgroepen! Referentiekader leermodule Om de leermodule aan te laten sluiten bij het werkveld van Gehandicapten Sport Nederland, wordt het programma Zo kan t ook als kader gebruikt. Dit programma heeft als doel om mensen met een verstandelijke handicap meer te laten bewegen. Voor dit programma is een communicatieplan opgesteld met daarin de volgende doelen: 1 Vergroten naamsbekendheid Gehandicaptensport Nederland in het algemeen en Zo kan het ook! in het bijzonder. Aan het eind van de looptijd van het programma (juni 2012) weet 25% van de instellingen dat Gehandicaptensport Nederland het programma Zo kan het ook! uitvoert. 2 Aan het eind van de looptijd van het programma (juni 2012) kennen alle dagen woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke handicap het programma Zo kan het ook! en kennen de inhoud van het programma. 3 Aan het eind van de looptijd van het programma (juni 2012) voeren alle dag- en woonvoorziening een actief beleid ter stimulering van een actieve leefstijl en sport- en bewegen door hun cliënten. 4 Aan het eind van de looptijd van het programma (juni 2012) heeft Gehandicaptensport Nederland gezamenlijk met Instellingen een structureel sport- en beweegaanbod dat toegankelijk is voor mensen met een verstandelijke handicap vanuit 30 woonvoorzieningen gecreëerd. 3 De kernbegrippen die bij deze doelen horen zijn: maatwerk, zichtbaar, resultaatgericht, samen, innovatief, dynamisch en inspirerend. Deze doelen en de daarbij horende kernbegrippen worden door de cursist als leidraad gebruikt bij deze leermodule waarmee theorie en praktijk met elkaar verbonden worden. Vanuit de analyse uit de theorie kan hetgeen geleerd wordt, meteen in praktijk gebracht worden. Opzet en opbouw leermodule

4 Er is gekozen om de leermodule in zes theoretische onderdelen te splitsen: - leerdoelen cursist - doelgroepen analyse - analyse van traditionele communicatiemiddelen - analyse van de nieuwe communicatiemiddelen - crossmedia en mediaplanning - effectieve inzet van communicatiemiddelen voor programma Zo kan t Ook Naast het theoretische deel kan de cursist, geheel facultatief zich ook gaan bekwamen in de praktijk van de communicatie. In leeronderdeel 7 kan de cursist de opgedane kennis in de praktijk brengen. 4 Stap voor stap zal de cursist zelf meer inzicht krijgen in de manier wat zij zelf met communicatie wil bereiken en natuurlijk ook met de communicatie in het werkveld waar zij mee bezig is. De cursist krijgt per leeronderdeel een opdracht mee die zij geheel op haar eigen tempo gaat uitvoeren. De cursist kan indien gewenst, tijdens de uitvoering van de opdracht, feedback van de cursusleider krijgen. Na afronding van het leeronderdeel komen cursist en cursusleider bij elkaar om de opdracht en hetgeen de cursist geleerd heeft met elkaar te bespreken. Vervolgens gaat de cursist met de volgende opdracht van start. De cursist bepaalt dus zelf wat zij wil leren en welke feedback er van de cursusleider nodig is. Het gaat er tenslotte om dat de cursist de leerdoelen in de loop van het proces ook zelf in de praktijk kan brengen. De cursusleider geeft de opdrachten, geeft tijdens of na afronding van de opdracht gerichte feedback en biedt de cursist gerichte literatuur aan.

5 Leeronderdeel 1: leerdoelen cursist Doel Voordat de cursist met de leermodule van start gaat, is het nodig om eigen leerdoelen te formuleren of wel een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op te stellen. Hierdoor wordt de cursist zich meer bewust van de dingen die zij wil bereiken met de leermodule. Opdrachten!" geef aan waarom je meer wilt weten over communicatie!" geef aan wat je zelf met deze leermodule effectieve communicatie wilt bereiken. Dat staat dus los van je eigen werk. Het gaat hier om je eigen motivatie om meer kennis op het gebied van communicatie op te doen!" stel je eigen persoonlijk ontwikkelingsplan op (POP) in relatie tot de leervraag over effectieve communicatie Om een POP te kunnen maken, kun je je de volgende zaken afvragen:!" waar ben ik goed in?!" wat doe ik graag?!" wat voor type mens ben ik en gebruik ik dat in mijn huidige baan?!" in welke richting wil ik mij verder ontwikkelen?!" wat is mijn persoonlijke visie?!" wat zijn mijn ambities (wat wil ik over een jaar en/of over vijf jaar bereiken)?!" wat zou ik daarvoor moeten leren? 5 Jouw eigen ontwikkeling heeft altijd een praktisch nut door bijvoorbeeld je meer communicatie eigen te maken of in je werk gebruik te maken van de ervaring die je privé hebt opgedaan of omgekeerd. Om een goede POP te kunnen maken kun je uitgaan van de door jouw gewenste doelen zoals:!" je wilt beter in je vak worden!" je wilt je talenten beter ontwikkelen!" je wilt je in je vakgebied specialiseren!" je wilt gevarieerder werk doen en wilt breder inzetbaar zijn!" je wilt je eigen functie verrijken!" je wilt gewoon bezig blijven met je eigen ontwikkeling. Aanbevolen literatuur/cursusmateriaal!" Leest, Sheron van & Buchel, Yolanda (2004). Maak je eigen POP, werkboek voor persoonlijke ontwikkeling. Den Haag: Academie Service. Bijzonderheden: incl. CD ROM. ISDN: 10:

6 6 Leermodule effectieve communicatie

7 Leeronderdeel 2: doelgroepen analyse Doel Opdrachten Om zo effectief mogelijk met verschillende doelgroepen te kunnen communiceren, moet je ook weten met wie je wilt communiceren en welke specifieke lifestyle en sociale kenmerken deze doelgroepen hebben. Alleen met deze kennis kun je de communicatiemiddelen die je wilt gebruiken, zo effectief mogelijk inzetten. - Beschrijf de verschillende doelgroepen die je wilt bereiken en ga na welke specifieke kenmerken (lifestyle en sociale kenmerken) deze doelgroepen hebben. Betrek hierbij nadrukkelijk de kernbegrippen die er beschreven zijn in het communicatieplan van het programma zo kan t ook, namelijk maatwerk, zichtbaar, resultaatgericht, samen, innovatief, dynamisch en inspirerend. Deze kernbegrippen sluiten aan op de persoonskenmerken van de te bereiken doelgroepen. Maak dus een profiel van de verschillende doelgroepen op basis van o.a. : leefstijl, man/vrouw, wensen en behoeften. De kenmerken van de doelgroepen kunnen ruwweg verdeeld worden in: sociale kenmerken zoals leeftijd, geslacht, opleiding lifestyle kenmerken 7 Lifestyle kenmerken van verschillende doelgroepen zijn belangrijk omdat je daaruit kunt afleiden wat mensen beweegt om tot iets te komen, bijvoorbeeld het begeleiden van mensen met een verstandelijke handicap. Deze mensen zijn bijvoorbeeld maatschappijkritisch en komen op voor de medemens. Deze doelgroep leest bijvoorbeeld de Volkskrant en zit op linkedin. Door middel van een analyse van de te bereiken doelgroepen, kun je in beeld brengen op welke wijze je deze doelgroepen ook het beste voor je eigen doelen kunt bereiken en inzetten. Onderzoeksbureau Motivaction heeft een speciale tekst ontwikkeld waarin 8 sociale milieus en hun kenmerken in beeld gebracht worden. Het gaat hier om de lifestyle kenmerken. Doe zelf de Mentalitytest van Motivaction om je eigen lifestyle kenmerken in beeld te brengen. (www.motivaction.nl). Op basis daarvan breng je de lifestyle kenmerken van de te bereiken doelgroepen in beeld. - Hoe worden de doelgroepen bereikt en geactiveerd op tot actie over te gaan (intrinsieke motivatie is belangrijk om de doelgroepen letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen). Als je de verschillende kenmerken en motieven van de te bereiken doelgroepen weet, kun je op een effectieve wijze keuzes maken op welke wijze de doelgroepen bereikt kunnen worden. - Maak bij de doelgroepenanalyse een onderscheid tussen de primaire, secundaire

8 en tertiaire doelgroepen zoals je in de communicatieplan hebt beschreven. Daarbij is het van belang om de doelgroep waar het uiteindelijk om gaat, namelijk mensen met een verstandelijke handicap, centraal te stellen. Om je eigen achterban, te weten de eigen organisatie mee te krijgen in jouw doelstellingen, is het belangrijk om collega s, management en bestuur ook bij de analyse te betrekken. - Opinionleiders spelen een belangrijke rol bij de beïnvloeding van het publiek. Dit zie je bij sponsoring van beroemdheden en sporthelden. Omdat Christiano Ronaldo voetbalt op Nike schoenen, kopen meer jongeren dit merk. Is het gericht inzetten van een zogenaamde ambassadeur voor het project interessant? Zo ja, waarom en zo nee waarom niet? Deze opinionleaders hebben wel meteen een effect op de doelgroep. Aanbevolen onderzoeken - eigen onderzoek Gehandicaptensport Nederland - Lifestyle onderzoek Motivation: - TNS NIPO: - CBS: 8 Leermodule effectieve communicatie

9 Leeronderdeel 3: analyse van traditionele communicatiemiddelen Doel Opdrachten Inzicht krijgen in het functioneren van de traditionele communicatiemiddelen en hun toepasbaarheid en effectiviteit op het programma zo kan t ook!" Bekijk in jouw communicatieplan voor het programma zo kan t ook de door jou gekozen traditionele communicatiemiddelen en beoordeel deze middelen op hun bereik, kostenaspect en effecten. Maak hierbij een onderscheid tussen inter-persoonlijke communicatie en massacommunicatie. Digitale communicatie valt buiten dit leeronderdeel (zie leeronderdeel 4)!" beschrijf de voor- en nadelen van deze communicatiemiddelen als het gaat om bereik, kostenaspect en effecten in relatie tot de doelgroepen die je wilt bereiken!" maak op basis daarvan een gerichte keuze ten aanzien van de communicatiemiddelen die per doelgroep het meest effectief ingezet kunnen worden en motiveer deze keuze!" beschrijf de keuzes die je al gemaakt hebt m.b.t. de inzet van de communicatiemiddelen en motiveer deze keuze. Het gaat hierbij om de afwegingen die je bij deze keuzes gemaakt hebt. 9 Voorbeelden van communicatie!" inter-persoonlijke communicatie: is het directe contact tussen mensen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: verkoopgesprekken, werkoverleg, discussies en contacten via telefoon of internet!" massacommunicatie is openbare, voor iedereen toegankelijke communicatie waarbij meestal gebruik wordt gemaakt van technische media zoals radio, TV en kranten Aanbevolen literatuur!" Het groot communicatie denkboek, Susanne Piet ISBN: !" Boeien, binden, verrassen en verleiden, Wil Michels ISBN: !" Stichting Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM): doelgroep monitor.!"

10 10 Leermodule effectieve communicatie

11 Leeronderdeel 4: analyse van de nieuwe communicatiemiddelen zoals digitale communicatie en social media De wereld van marketing en communicatie verandert in het digitale tijdperk. Nieuwe technieken, veranderingen van medialandschap, de voortgaande individualisering van de klant en de nadruk op leefstijl, beleven en ervaren opent een scala aan nieuwe toepassingen. Doel Opdrachten Inzicht krijgen in het functioneren van digitale communicatiemiddelen en social media en hun toepasbaarheid en effectiviteit op het programma zo kan het ook!" maak je eigen in de wereld van de nieuwe digitale communicatiemiddelen (incl. social media) zoals narrowcasting, weblogs, bloggen, virtual communities, widgets en persoonlijke internetpagina!" beschrijf de voor- en nadelen van deze nieuwe media als het gaat om bereik, kostenaspect en effecten in relatie tot de doelgroepen die je wilt bereiken!" maak op basis daarvan een gerichte keuze ten aanzien van de communicatiemiddelen die per doelgroep het meest effectief ingezet kunnen worden en motiveer deze keuze!" beschrijf de keuzes die je al gemaakt hebt m.b.t. de inzet van de communicatiemiddelen en motiveer deze keuze. Het gaat hierbij om de afwegingen die je bij deze keuzes gemaakt hebt 11 Aanbevolen literatuur!" Handboek digitale marketing & communicatie, toepassing in de ervaringseconomie. Ulco Schuurmans ISBN: !" Proximity marketing, slimmer communiceren met mobiele consumenten. Toine van der Heijden ISBN: !" The Social Media Bible, tactics, tools & strategies for business success. Lon Safko & David K. Brake. ISBN:

12 12 Leermodule effectieve communicatie

13 Leeronderdeel 5: crossmedia en mediaplanning Crossmedia is een vakgebied dat nog volop in ontwikkeling is. Crossmedia wordt doorgaans gezien als het op een vernieuwende wijze naast elkaar gebruiken van traditionele media en digitale media. Bij crossmediacommunicatie zijn alle boodschappen en instrumenten zodanig op elkaar afgestemd dat ze elkaar aanvullen en versterken. Daarbij is het van belang dat de instrumenten op een effectieve c.q. geplande wijze worden ingezet. Hierbij is gerichte mediaplanning van essentieel belang. Doel Opdrachten Inzicht krijgen in crossmedia concepten en de manier om deze gericht en effectief in te zetten voor het programma zo kan t ook.!" bestudeer het basisboek crossmedia concepting en geef op basis daarvan aan waarom de inzet van crossmedia instrumenten voor jouw doel en doelgroepen belangrijk kan zijn!" maak een overzicht van de crossmediainstrumenten die je voor je eigen doelgroepen zou willen inzetten en geef aan waarom!" zet op basis van dit overzicht een concrete mediaplanning op!" Aandachtspunten bij de opdrachten zijn: Wat moet de communicatie bij de doelgroep voor reactie opwekken?!" Nieuwsgierigheidinnovatie: Wat is Zo kan het ook!?!" Inzicht: Wat houdt het programma Zo kan het ook! in? Waarom is dit programma zo belangrijk voor mensen met een verstandelijke handicap? Waarom is het voor de instelling van groot belang om deel te nemen aan het programma Zo kan het ook!?!" Enthousiasme/inspiratie: als instelling wil ik graag in het programma Zo kan het ook! participeren.!" Kennis: als instelling wil ik graag kennis delen en ontvangen rondom het thema sport- en bewegingsstimulering voor mensen met een verstandelijke handicap. 13 Aanbevolen literatuur!" Basisboek crossmedia concepting. India Reynaert, Daphne Dijkerman ISBN: Hoofdstuk 4!" Media2. Ontdek de kracht van crossmedia. Astrid van Pluuren en Michel Groenveld. ISBN:

14 14 Leermodule effectieve communicatie

15 Leeronderdeel 6: effectieve inzet van communicatiemiddelen voor programma Zo kan t Ook Less is more is een belangrijke kreet als het gaat om de keuzes die je als communicatieadviseur gaat maken bij de uitvoering van het programma zo kan t ook. In de leeronderdelen 2 t/m 5 heb je je de wereld van de traditionele en nieuwe media eigen gemaakt. In de praktijk blijkt altijd hoe lastig het is om gerichte keuzes te maken op het gebied van de inzet van communicatie instrumenten. Daarbij spelen ook zaken een rol zoals 1) beschikbaar budget, 2) structuur en cultuur van de eigen organisatie en 3) beschikbare tijd. Doel De kracht van effectieve communicatie zit niet in de hoeveelheid aan beschikbare communicatie instrumenten maar in de gerichte inzet ervan voor je eigen doel. Het is van belang om die instrumenten in te zetten die een voor je eigen doel, zo groot mogelijk effect zullen genereren. 15 Opdracht Met een zo min mogelijk aantal communicatie-instrumenten een zo groot mogelijk bereik en effect bij de doelgroep realiseren; dat is waar het uiteindelijk om draait! - Beschrijf een dag in jouw leven zowel zakelijk als privé als het gaat om de informatie die je hebt gekregen en via welke communicatiekanalen (van , krant, collega tot internet). Kun je aangeven welke informatie op jou de meeste indruk heeft gemaakt en wat heeft je getrickerd om juist deze informatie te onthouden!" kies uit de communicatie instrumenten die je in de leeronderdelen 2 t/m 5 bestudeerd hebt, er maximaal vijf uit waarvan jij vindt dat die het meest effectief voor je eigen doel zijn. Beargumenteer je keuze. Aanbevolen literatuur zie onder aanbevolen literatuur in de leeronderdelen 2 t/m 5

16 16 Leermodule effectieve communicatie

17 Leeronderdeel 7: de praktijk (facultatief) Effectieve communicatie valt of staat met het formuleren van een duidelijke boodschap. Dit kan in de vorm van een persbericht zijn, een webbericht, een blog of een folder. De inhoud en vorm van de boodschap bepaalt op welke wijze de doelgroep hierop reageert. Doel Het formuleren van een heldere boodschap die voor de doelgroepen die je wilt bereiken helder, duidelijk maar ook inspirerend en wervend is. Opdracht!" schrijf een artikel over het hoe en waarom van het programma zo kan t ook voor je eigen organisatie, incl. directie en bestuur. Maak hen enthousiast voor het programma en inspireer en motiveer hen om op elke wijze dat ook aan het programma deel te nemen!" maak je eigen weblog op de website van gehandicaptensport Nederland (incl. dat van het programma zo kan t ook!" zet een communicatiegroep op in linkedin voor het programma zo kan t ook 17 Aanbevolen literatuur!" Communicatie toolkit, vaakgereedschap voor een professionele aanpak. Marijke de Jong. ISBN: !" Zo doe je dat. Verleid met woorden. De kunst van overtuigend schrijven. Lindsay Camp. ISBN:

18 18

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl Laat leren werken over leertransfer in de praktijk Durf te excelleren isesadvies.nl LAAT LEREN WERKEN over leertransfer in de praktijk 1 Hoe laat u leren ook echt wérken? Deze waaier helpt u en uw collega

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Succesfactoren voor Social Media in B2B

Succesfactoren voor Social Media in B2B Succesfactoren voor Social Media in B2B Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Succesfactoren voor Social Media in B2B Social media of sociale media houden mensen en deskundigen in hun greep. Uitspraken

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

Hand-out communicatiestrategie

Hand-out communicatiestrategie Hand-out communicatiestrategie Communicatiestrategie-communicatieplan Een communicatiestrategie beschrijft hoe verschillende communicatieactiviteiten gaan bijdragen aan het behalen van je organisatie doelen.

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen Colofon Student: Jolien van der Meulen Studentnummer: 098075 Bedrijf: Kenniscentrum Design

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Keuzes in ontwikkeling

Keuzes in ontwikkeling Stichting Platforms Vmbo Praktijk en onderzoek Keuzes in ontwikkeling Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo Praktijk en onderzoek Keuzes

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking Cultuursensitiviteit op de werkvloer voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg Handreiking Colofon Auteur Fatma Kaya (Kaya Concept) Eindredactie Marty PN van Kerkhof, www.martypnvankerkhof.nl

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie