VK 2 0,5 % 9 P 13 6/ T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VK 2 0,5 % 9 P 13 6/7 6 720 808 634-00.1T"

Transcriptie

1 8 0,5 % 6/ P T [fl] Eisen aan de veiligheidsuitrusting van cv-ketels [fr] Exigences requises pour l équipement de sécurité des chaudières à eau de chauffage 6 [it] Requisiti dell'equipaggiamento di sicurezza della caldaia 10 [nl] Eisen aan de veiligheidsuitrusting van cv-watertoestellen 14

2 Installatievoorbeelden 1 Installatievoorbeelden Voor de praktische uitvoering gelden de betreffende regels der techniek. Er wordt geadviseerd de installatieplanning met de autoriteiten te overleggen. CV-ketel 300 kw Directe verwarming De afbeeldingen tonen schematische voorbeelden van de installatieconfiguratie voor de veiligheidstechnische uitrusting conform EN 188 en EN , zonder aanspraak te maken op volledigheid. 6/ ) ) 14 1) Veiligheidstechnische uitrusting Voor een veilig bedrijf moeten de cv-ketels met veiligheidstechnische uitrusting worden uitgevoerd: De omvang van de veiligheidstechnische uitrusting moet minimaal aan EN188 voldoen. Wanneer nationale voorschriften verdergaande eisen stellen, dan moeten deze worden gerespecteerd. Wanneer de temperatuurgrens (110 C) nationaal gezien afwijkt, moet de nationale temperatuurgrens worden gerespecteerd. Respecteer voor de installatie en de bediening de technische documenten van alle onderdelen. 1.1 Opstelling veiligheidstechnische minimale uitrusting conform EN 188 (01); bedrijfstemperatuur 105 C; uitschakeltemperatuur (STB) 110 C CV-ketel > 300 kw Directe verwarming 8 0,5 % 6/ ) 4 1) 1 > 300 kw Afb. 1 Veiligheidstechnische uitrusting conform EN 188 (01) voor cv-ketels > 300 kw met veiligheidstemperatuurbegrenzer (STB) 110 C (directe verwarming) Watergebrekdetectie als bescherming tegen ontoelaatbare verwarming Conform EN 188 (01) is ter beveiliging van de cv-ketel tegen ontoelaatbare opwarming een watergebrekdetectie nodig. De EN 188 (01) staat als alternatief voor de watergebrekdetectie een toegelaten minimum drukbegrenzer toe. Vanaf cv-ketelvermogens > 300 kw levert de fabrikant een watergebrekdetectie. 5 1) P il kw Afb. Veiligheidstechnische uitrusting conform EN 188 (01) voor cv-ketels 300 kw met veiligheidstemperatuurbegrenzer (STB) 110 C (directe verwarming) Legenda bij afb. 1 en : CV-retour CV-aanvoer [1] Warmteproducent [] Afsluitventiel aanvoer/retour [3] Temperatuurregelaar 1) [4] Veiligheidstemperatuurbegrenzer 1) [5] Temperatuurmeetsysteem 1) [6] Membraanoverstortventiel (MSV),5 bar/3,0 bar of [7] Slagveer-overstortventiel HFS,5 bar [8] Expansievat; in installaties > 300 kw niet nodig, wanneer in plaats daarvan een veiligheidstemperatuurbegrenzer 110 C en een begrenzer maximale druk per ketel extra zijn uitgevoerd. [9] Maximaaldrukbegrenzer [10] Drukmeetinstrument [11] Watergebrekdetectie; niet noodzakelijk in installaties 300 kw, wanneer in plaats daarvan per ketel een minimum drukbegrenzing of een door de fabrikant vrijgegeven maatregel is genomen. [1] Terugslagventiel [13] Vul- en aftapkraan [14] Expansieleiding [15] Afsluitarmatuur - geborgd tegen onbedoeld sluiten, bijvoorbeeld door verzegeld kapventiel [16] Aftap voor expansievat [17] Expansievat (DIN-EN 13831) il 1) De maximaal bereikbare aanvoertemperatuur in combinatie met Logamatic/ CFB/CSM-regeltoestellen is circa 18 K lager dan de uitschakeltemperatuur van de veiligheidstemperatuurbegrenzer.

3 Installatievoorbeelden 1. Opstelling veiligheidstechnische uitrusting conform EN ; uitschakeltemperatuur (STB) > 110 C De afbeeldingen tonen alleen varianten met drukhouding via gasbuffers of drukhoudpomp. Bovendien zijn andere varianten voor de drukhouding met verschillende veiligheidstechnische uitrusting in de EN te vinden. Bij een uitschakeltemperatuur (STB) > 110 C moeten extra eisen (bijvoorbeeld regelmatige beproevingen enzovoort) conform de bedrijfsveiligheidsverordening worden gerespecteerd. Uitschakeltemperatuur (STB) > 110 C, voorbeeld 1 Legenda bij afb. 3 en 4: CV-retour CV-aanvoer [1] [] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [1] [13] [14] [15] [17] [18] [19] [0] [] [3] [4] [5] [6] [7] T Afb. 3 Veiligheidstechnische uitrusting conform EN voor cvketel met STB > 110 C, voorbeeld 1 (directe verwarming) [8] [30] [31] Ketel Maximaaldrukbegrenzer [PSZ+A+] Drukaanwijzing Waterstandregelaar Expansievat Overstortventiel Minimale waterstandbegrenzer [LSZ-A-], Minimale debietbegrenzer Temperatuurbegrenzer [TSZ+A+] Temperatuurregelaar Temperatuuraanwijzing Vultestinrichting voor waterpeilcontrole Afsluitventiel (beveiligd tegen onbedoeld sluiten) Gesloten expansievat Minimale drukbegrenzer [PSZ-A-], minimale debietbegrenzer Terugslagventiel Afsluiter Leiding naar gesloten expansievat Voedingspomp Verwarmingsinrichting Drukhoudpomp Drukregelaar Automatisch afsluitventiel (spanningsloos gesloten) Waterpeilindicatie Open expansievat Drukhoudventiel (wanneer spanningsloos gesloten of wanneer de momentele druk lager is dan de minimale druk, dan kan (4) komen te vervallen) Afsluitventiel met aansluitmogelijkheid voor testmanometer Minimaaltemperatuurregelaar (indien nodig) Afvoerinrichting Uitschakeltemperatuur (STB) > 110 C, voorbeeld T Afb. 4 Veiligheidstechnische uitrusting conform EN voor cvketel met STB > 110 C, voorbeeld (directe verwarming) 3

4 Eisen aan alternatieve veiligheidstechnische uitrustingsdelen en overige uitrustingsdelen Eisen aan alternatieve veiligheidstechnische uitrustingsdelen en overige uitrustingsdelen OPMEING: Schade aan de installatie door verkeerde montageplaats! Monteer veiligheidstechnische onderdelen alleen op de daarvoor bedoelde plaatsen op de cv-ketel..5 Eisen aan de minimaaldrukbegrenzer als watergebrekdetectie Gebruik geschikte apparaten voor het activeren bij afnemende druk (bijvoorbeeld via bouwdeelbeproefde apparaten met de markering TÜV.SDB F...). Wanneer voor de veiligheidstechnische uitrusting afwijkende typen dan in de cv-keteltoelating genoemde worden gebruikt, dan moeten de hierna genoemde instructies absoluut worden gerespecteerd, omdat anders de bouwtypetoelating van de cv-ketel komt te vervallen! Respecteer bij de instelling en bediening de instructies in de documenten van de veiligheidstechnische onderdelen, de cv-ketel en het regeltoestel..1 Eisen aan het overstortventiel Het overstortventiel moet voor het afblazen van warm water geschikt zijn (bijvoorbeeld via bouwdeelbeproefde apparaten met markering TÜV.SV D/G/H). De leiding tussen cv-ketel en overstortventiel moet zonder vernauwing worden uitgevoerd. Het drukverlies in de leiding tussen cv-ketel en overstortventiel moet zo laag mogelijk worden gehouden. Het overstortventiel moet het nominaal warmtevermogen bij vollast bij de gedimensioneerde overdruk veilig kunnen afvoeren. Het drukverlies van de afblaasleiding mag niet meer dan 10 % van de nominale druk van het overstortventiel overschrijden. De afblaasleiding van het overstortventiel moet veilig in de atmosfeer uitmonden. Het overstortventiel moet toegankelijk op de ketel of in de directe nabijheid in de aanvoerleiding zijn ingebouwd, zonder afsluiting tussen ketel en overstortventiel.. Eisen aan de veiligheidstemperatuurbegrenzer Er moeten geschikte apparaten voor het activeren worden ingezet (bijvoorbeeld via bouwdeelbeproefde apparaten met de markering TÜV.STB... of apparaten conform EN (type ) of EN 14597). Gebruik geen begrenzers met tijdvertraging. Installeer de begrenzer normaal gesproken met het zogenaamde sensorpakket in de daarvoor bedoelde mof met dompelhuls. Controleer bij andere ketels de inbouwsituatie. Af fabriek is de dompelhuls ingeschroefd..6 Eisen aan de waterpeilbegrenzer als watergebrekdetectie Gebruik geschikte apparaten voor het activeren bij watergebrek (bijvoorbeeld via bouwdeelbeproefde apparaten met de markering TÜV.HWB... of TÜV.WB...)..7 Eisen aan de brander Oliebrander gecertificeerd conform EN 67. Gasbrander gecertificeerd conform EN 676. Respecteer de EMC- en laagspanningsrichtlijn en andere geldende Europese richtlijnen..8 CV-ketelbesturing Respecteer de EMC- en laagspanningsrichtlijn..9 Documentatie Wanneer niet voldoende aansluitmogelijkheden voor veiligheidsinrichtingen aanwezig zijn: GEVAAR: Levensgevaar door elektrische stroom! Laat elektrotechnische werkzaamheden alleen door een elektrotechnicus uitvoeren. Voer elektrotechnische werkzaamheden overeenkomstig de geldende normen en lokale voorschriften uit. Respecteer de veiligheidsvoorschriften in de documentatie van het regeltoestel en de gebruikte module. Wanneer een neutralisatie-unit aanwezig is: neem het contact voor de overvulbeveiliging in het veiligheidscircuit. Sluit de veiligheidsinrichtingen aan conform afb. 5, pagina 5 en documenteer dit..3 Eisen aan de begrenzer maximale druk Gebruik geschikte apparaten voor het activeren bij toenemende druk (bijvoorbeeld via bouwdeelbeproefde apparaten met de markering TÜV.SDB...S...). Gebruik geen begrenzers met tijdvertraging..4 Eisen aan de minimaaldrukcontrole als watergebrekdetectie Gebruik geschikte apparaten voor het activeren bij afnemende druk (bijvoorbeeld via bouwdeelbeproefde apparaten met de markering TÜV.SDB F...). Gebruik geen begrenzers met tijdvertraging. 4

5 Eisen aan alternatieve veiligheidstechnische uitrustingsdelen en overige uitrustingsdelen 1) N L SI Logamatic/CFB/CSM N L SI 1 A N L L N ) M ~ ) T Q> Afb. 5 Externe aansluiting neutralisatie-unit en veiligheidsinrichtingen 1) Net 30 V ~ 50 Hz, maximaal toegelaten zekering afhankelijk van regeltoestel lokaal, minimaal,5 mm ) Neutralisatie-inrichting Veiligheidsinrichting 1,,... SI Aansluitklemmen voor veiligheidsinrichtingen T 5

6 Exemples d installations 1 Exemples d installations Pour l exécution pratique, les règles techniques en vigueur sont valables. Il est recommandé de réaliser la conception de l installation en collaboration avec les autorités de contrôle compétentes. Les illustrations représentent à titre indicatif des exemples schématiques du modèle d installation pour l équipement technique de sécurité selon EN 188 et EN Equipement technique de sécurité Pour que les chaudières fonctionnent en toute sécurité, elles doivent être dotées des équipements techniques de sécurité suivants : L équipement technique de sécurité doit répondre au moins à la norme EN188. Si les prescriptions spécifiques locales requièrent d autres exigences, celles-ci doivent être respectées. Si la limite de température (110 C) diffère de celle de la réglementation locale, c est cette dernière qui est prioritaire. Pour l installation et l utilisation, respecter la documentation technique de tous les composants. 1.1 Disposition des équipements de sécurité minimum selon EN 188 (01) ; Température de service 105 C; Température d arrêt (STB) 110 C Chaudières > 300 kw chauffage direct 8 0,5 % 6/ ) 4 1) 1 > 300 kw Fig. 1 Equipement technique de sécurité selon EN 188 (01) pour les chaudières > 300 kw avec limiteur de température de sécurité (STB) 110 C (chauffage direct) Dispositif de sécurité contre le manque d eau comme protection contre le réchauffement non autorisé Conformément à EN 188 (01), un dispositif de sécurité contre le manque d'eau est nécessaire pour protéger la chaudière contre le réchauffement non autorisé. La norme EN 188 (01) permet d utiliser comme alternative un limiteur de pression minimale homologué pour la sécurité contre le manque d'eau. A partir des puissance de chaudière > 300 kw, le fabricant propose un limiteur de niveau d eau. 5 1) P il Chaudières 300 kw chauffage direct 6/ ) 14 1) 300 kw Fig. Equipement technique de sécurité selon EN 188 (01) pour les chaudières 300 kw avec limiteur de température de sécurité (STB) 110 C (chauffage direct) Légende des fig. et fig. 1: Retour chauffage Départ chauffage [1] Générateur de chaleur [] Robinet d arrêt départ/retour [3] Thermostat 1) [4] Limiteur de température de sécurité 1) [5] Dispositif de mesure de la température 1) [6] Soupape de sécurité à membrane (MSV),5 bar/3,0 bar ou [7] Soupape de sécurité à ressort HFS,5 bar [8] Pot de détente ; pas nécessaire sur les installations > 300 kw si un limiteur de température de sécurité 110 C et un limiteur de pression maximale par chaudière sont prévus. [9] Limiteur de pression maximale [10] Manomètre [11] Dispositif de sécurité contre le manque d eau ; pas nécessaire sur les installations 300 kw, si à la place, un limiteur de pression minimale par chaudière ou une mesure alternative autorisée par le fabricant sont intégrés. [1] Clapet anti-retour [13] Robinet de remplissage et de vidange [14] Dispositif d expansion [15] Robinetterie d arrêt - sécurisée contre la fermeture involontaire, par ex. par une vanne à capuchon [16] Vidange avant le vase d expansion [17] Vase d expansion (DIN-EN 13831) 1) La température de départ maximale possible combinée avec les appareils de régulation Logamatic/CFB/CSM est inférieure d environ 18 K à la température d arrêt du limiteur de température de sécurité. 5 1) il 6

7 Exemples d installations 1. Disposition des équipements de sécurité technique selon la norme EN ; température de fonctionnement ; température d'arrêt (STB) > 110 C Les illustrations ne représentent que des variantes avec maintien de la pression par coussin de gaz ou pompe de maintien de pression. D autres variantes de maintien de la pression avec différents dispositifs techniques de sécurité sont indiqués par la norme EN Si la température d arrêt (STB) > 110 C, des conditions supplémentaires (par ex. contrôles récurrents) doivent être respectées conformément à la réglementation relative à la sécurité des entreprises. Température d arrêt (STB) > 110 C, exemple 1 Légende fig. 3 et 4: Retour chauffage Départ chauffage [1] [] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [1] [13] [14] [15] [17] [18] [19] [0] [] [3] [4] [5] [6] [7] T Fig. 3 Equipement technique de sécurité selon la norme EN pour les chaudières avec STB > 110 C, exemple 1 (chauffage direct) [8] [30] [31] Générateur à eau chaude Limiteur de pression maximale [PSZ+A+] Dispositif d'affichage de la pression Régulateur du niveau d'eau Pot de détente Soupape de sécurité Limiteur de niveau d eau minimum [LSZ-A-], limiteur de débit minimum Limiteur de température [TSZ+A+] Thermostat Dispositif d'affichage de la température Dispositif d'essai de remplissage pour le contrôle du niveau d'eau Vanne d'arrêt (sécurisée contre la fermeture involontaire) Vase d expansion fermé Limiteur de pression minimale [PSZ-A-], limiteur de débit minimum Clapet anti-retour Vanne d arrêt Conduite du vase d'expansion fermé Pompe d'alimentation Dispositif de chauffe Pompe de maintien de pression Régulateur de pression Vanne d'arrêt automatique (fermée hors tension) Indicateur du niveau d'eau Vase d'expansion ouvert Vanne de maintien de pression (si fermée hors tension ou si la pression réelle est inférieure à la pression minimale (4) n'est pas nécessaire) Vanne d'arrêt avec possibilité de raccordement d'un manomètre de contrôle Régulateur de température minimale (si nécessaire) Dispositif d'évacuation d'eau Température d arrêt (STB) > 110 C, exemple T Fig. 4 Equipement technique de sécurité selon la norme EN pour les chaudières avec STB > 110 C, exemple (chauffage direct) 7

8 Conditions requises pour les pièces d équipement alternatives en matière de technique de sécurité et autres pièces d équipement Conditions requises pour les pièces d équipement alternatives en matière de technique de sécurité et autres pièces d équipement AVIS : Dégâts sur l installation dus à un lieu de montage inapproprié! Ne monter les composants de sécurité qu aux endroits prévus à cet effet sur la chaudière. Si les modèles utilisés pour l équipement technique de sécurité diffèrent de l homologation de la chaudière, les consignes indiquées ci-dessous doivent être impérativement respectées, dans le cas contraire l homologation de la chaudière est supprimée! Pour le réglage et l utilisation, respecter les consignes indiquées dans la documentation des composants techniques de sécurité, de la chaudière et de l appareil de régulation..1 Conditions requises pour la soupape de sécurité La soupape de sécurité doit être adaptée à l écoulement de l eau chaude sanitaire (par ex. par des appareils homologués avec la désignation TÜV.SV D/G/H). La conduite entre la chaudière et la soupape de sécurité ne doit pas présenter de rétrécissement. La perte de pression dans la conduite entre la chaudière et la soupape de sécurité doit être maintenue à une valeur faible. La soupape de sécurité doit pouvoir écouler en toute sécurité la puissance thermique nominale en pleine charge avec la surpression prévue. La perte de pression de la conduite d écoulement ne doit pas dépasser 10 % de la pression nominale de la soupape de sécurité. La conduite d échappement de la soupape de sécurité doit pouvoir déboucher à l air libre sans danger. La soupape de sécurité doit être montée de manière accessible dans la conduite de départ sur le générateur de chaleur ou à proximité immédiate sans verrouillage entre le générateur et la soupape.. Conditions requises pour le limiteur de température de sécurité Des appareils appropriés doivent être utilisés pour la sollicitation (par ex. par des appareils homologués avec la désignation TÜV.STB ou des appareils selon EN (type d appareil ) ou EN 14597). Ne pas utiliser de limiteur avec temporisation. Le limiteur est généralement installé avec le kit de sonde dans la buse du manchon prévu à cet effet avec doigt de gant. Sur les autres appareils, vérifier les conditions de montage. Le doigt de gant est vissé en usine..3 Conditions requises pour le limiteur de pression maximale Des appareils appropriés doivent être utilisés pour la sollicitation en cas d augmentation de la pression (par ex. par des appareils homologués avec la désignation TÜV.SDB...S...). Ne pas utiliser de limiteur avec temporisation..4 Conditions requises pour le pressostat minimum en tant que sécurité contre le manque d eau Des appareils appropriés doivent être utilisés pour la sollicitation en cas de diminution de la pression (par ex. par des appareils homologués avec la désignation TÜV.SDB F...). Ne pas utiliser de limiteur avec temporisation..5 Conditions requises pour le limiteur de pression minimale en tant que dispositif de sécurité contre le manque d eau Des appareils appropriés doivent être utilisés pour la sollicitation en cas de diminution de la pression (par ex. par des appareils homologués avec la désignation TÜV.SDB F...)..6 Conditions requises pour le limiteur de niveau d eau en tant que dispositif de sécurité contre le manque d eau Des appareils appropriés doivent être utilisés pour la sollicitation en cas de manque d eau (par ex. par des appareils homologués avec la désignation TÜV.HWB ou TÜV.WB )..7 Conditions requises pour le brûleur Brûleur fioul certifié selon EN 67. Brûleur gaz certifié selon EN 676. Respecter la directive CEM et basse tension ainsi que toute autre directive européenne concernée..8 Commande de la chaudière Les directives CEM et basse tension doivent être respectées..9 Documentation Si les possibilités de raccordement disponibles des équipements de sécurité sont insuffisantes : DANGER : Danger de mort par électrocution! Les travaux électriques doivent être réalisés exclusivement par un électricien. Faire exécuter les travaux d électricité conformément aux normes en vigueur et aux prescriptions locales. Respecter les consignes de sécurité indiquées dans la documentation de l appareil de régulation et des modules utilisés. Si dispositif de neutralisation est installé : intégrer le contact pour la sécurité de trop-plein dans la chaîne de sécurité. Intégrer et documenter les équipements de sécurité conformément à la fig. 5, page 9. 8

9 Conditions requises pour les pièces d équipement alternatives en matière de technique de sécurité et autres pièces d équipement 1) N L SI Logamatic/CFB/CSM N L SI 1 A N L L N ) M ~ ) T Q> Fig. 5 Raccordement externe du dispositif de neutralisation et des dispositifs de sécurité 1) Réseau 30 V ~ 50 Hz, protection maximale autorisée en fonction de l appareil de régulation sur site, minimum,5 mm ) Dispositif de neutralisation Dispositif de sécurité 1,,... SI Bornes de connexion pour équipements de sécurité T 9

10 Esempi di impianto 1 Esempi di impianto Per l'esecuzione pratica valgono le relative regole della tecnica. Si consiglia di eseguire il progetto dell'impianto con l'ente di controllo competente. Caldaia 300 kw Riscaldamento diretto Le figure mostrano esempi schematici della versione dell'impianto per l'equipaggiamento tecnico di sicurezza secondo EN 188 e EN senza responsabilità di completezza. 6/ ) ) 14 1) Equipaggiamento tecnico di sicurezza Per un esercizio sicuro si deve dotare le caldaie dell'equipaggiamento tecnico di sicurezza: La dotazione dell'equipaggiamento tecnico di sicurezza deve corrispondere almeno a quanto previsto dalla norma EN188. Se le direttive nazionali hanno ulteriori requisiti, allora occorre rispettarli. Se il limite di temperatura (110 C) è diverso da da quello previsto dalle normative vigenti nella nazione di installazione, allora occorre mantenere il limite di temperatura indicato nelle normative nazionali. Per l'installazione e l uso osservare le documentazioni tecniche di tutti i componenti. 1.1 Disposizione equipaggiamento tecnico di sicurezza minimo secondo EN 188 (01); temperatura d'esercizio 105 C; temperatura di spegnimento ( 110 CSTB) Caldaia > 300 kw Riscaldamento diretto 8 0,5 % 6/ ) 4 1) 1 > 300 kw Fig. 1 Equipaggiamento tecnico di sicurezza secondo EN 188 (01) per caldaia > 300 kw con limitatore della temperatura di sicurezza (STB) 110 C (riscaldamento diretto) Protezione mancanza d'acqua come protezione contro il sovrariscaldamento Secondo EN 188 (01) per la protezione della caldaia contro un riscaldamento non ammesso è necessaria la protezione mancanza d'acqua. La EN 188 (01) consente in alternativa alla protezione mancanza d'acqua un limitatore di pressione minima specificatamente omologato. A partire da potenze della caldaia maggori di 300 kw, il produttore offre un limitatore del livello dell'acqua. 5 1) P il kw Fig. Equipaggiamento tecnico di sicurezza secondo EN 188 (01) per caldaia 300 kw con limitatore della temperatura di sicurezza (STB) 110 C (riscaldamento diretto) Legenda della fig. e della fig. 1: Ritorno riscaldamento Mandata riscaldamento [1] Generatore di calore [] Valvola di intercettazione mandata/ritorno [3] Regolatore di temperatura 1) [4] Limitatore temperatura di sicurezza 1) [5] Dispositivo di misurazione della temperatura 1) [6] Valvola di sicurezza a membrana (MSV),5 bar/3,0 bar o [7] Valvola di sicurezza con molla di sollevamento HFS,5 bar [8] Vaso di sfogo; Non necessario in impianti > 300 kw, se al suo posto per ogni caldaia sono installati un limitatore della temperatura di sicurezza con protezione 110 C e un limitatore di pressione massima. [9] Limitatore di pressione massima [10] Manometro [11] Protezione mancanza d'acqua; Non necessaria in impianti 300 kw, se al suo posto per ogni caldaia sono installati un limitatore di pressione minima oppure una misura sostitutiva autorizzata dal produttore. [1] Valvola antiriflusso [13] Rubinetto di carico e scarico [14] Linea di sfogo [15] Valvola d'intercettazione assicurata contro chiusura involontaria (ad es. prevedendo una valvola di separazione piombata) [16] Svuotamento del vaso di espansione [17] Vaso di espansione (DIN-EN 13831) 1) La massima temperatura di mandata raggiungibile in unione agli apparecchi di regolazione Logamatic/CFB/CSM è di circa 18 K al di sotto della temperatura di spegnimento del limitatore della temperatura di sicurezza il 10

11 Esempi di impianto 1. Disposizione equipaggiamento tecnico di sicurezza secondo EN ; temperatura di spegnimento (STB) >110 C Le figure mostrano solo le varianti con mantenimento della pressione tramite riserva di gas o pompa di mantenimento della pressione. Altre ulteriori varianti per il mantenimento della pressione, che siano dotate di un equipaggiamento tecnico di sicurezza diverso, devono essere desunte dal contenuto della norma EN Con una temperatura di spegnimento (STB) > 110 C devono essere osservati ulteriori requisiti (ad es. controlli ricorrenti) secondo l'ordinanza sulla sicurezza di esercizio. Temperatura di spegnimento (STB) > 110 C, esempio 1 Legenda della fig. 3 e 4: Ritorno riscaldamento Mandata riscaldamento [1] [] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [1] [13] [14] [15] [17] [18] [19] [0] [] [3] [4] [5] [6] [7] T Fig. 3 Equipaggiamento tecnico di sicurezza secondo EN per caldaia con STB > 110 C, esempio 1 (riscaldamento diretto) [8] [30] [31] Generatore d'acqua surriscaldata Limitatore di pressione massima [PSZ+A+] Dispositivo di visualizzazione della pressione Regolatore del livello dell'acqua Vaso di sfogo Valvola di sicurezza Limitatore del livello minimo dell'acqua [LSZ-A-], limitatore della portata minima Limitatore della temperatura [TSZ+A+] Regolatore di temperatura Dispositivo di visualizzazione della temperatura Dispositivo controllo riempimento per verifica del livello dell'acqua Valvola d'intercettazione (assicurata contro chiusura involontaria) Vaso di espansione chiuso Limitatore di pressione minima [PSZ-A-], limitatore della portata minima Valvola antiriflusso Valvola di arresto Tubazione verso il vaso di espansione chiuso Pompa di alimentazione Dispositivo di riscaldamento Pompa per il mantenimento della pressione Regolatore di pressione Valvola d intercettazione automatica (senza corrente chiusa) Indicatore del livello dell'acqua Vaso di espansione aperto Valvola per il mantenimento della pressione (se manca la corrente chiusa o se il valore reale della pressione è minore alla pressione minima allora può decadere (4)) Valvola d'intercettazione con possibilità di collegamento per manometro di verifica Regolatore della temperatura minima (se necessario) Dispositivo di drenaggio Temperatura di spegnimento (STB) > 110 C, esempio T Fig. 4 Equipaggiamento tecnico di sicurezza secondo EN per caldaia con STB >110 C, esempio (riscaldamento diretto) 11

12 Requisiti a componenti di equipaggiamento tecnici di sicurezza alternativi e ulteriori componenti di equipaggiamento Requisiti a componenti di equipaggiamento tecnici di sicurezza alternativi e ulteriori componenti di equipaggiamento AVVISO: Danni all'impianto dovuti a posizione di montaggio errato! Montare i componenti tecnici di sicurezza esclusivamente ai punti previsti a tale scopo sulla caldaia..5 Requisiti del limitatore di pressione minima come protezione mancanza d acqua Per l'intervento con la pressione che diminuisce devono essere installati apparecchi adatti (ad es. utilizzando apparecchi verificati con marchio TÜV.SDB F ). Se per l'equipaggiamento tecnico di sicurezza vengono utilizzati tipi diversi rispetto all'omologazione della caldaia, devono essere assolutamente osservate le note sotto riportate in quanto, altrimenti, decade l'omologazione della caldaia! Per l'impostazione e l'uso osservare le indicazioni nei documenti dei componenti tecnici di sicurezza, della caldaia e dell'apparecchio di regolazione..1 Requisiti della valvola di sicurezza La valvola di sicurezza deve essere adatta allo scarico dell'acqua calda sanitaria (ad es. utilizzando apparecchi verificati con marchio TÜV.SV D/G/H). La tubazione tra caldaia e valvola di sicurezza deve essere eseguita senza restringimenti o strozzature. La perdita di pressione nella tubazione tra caldaia e valvola di sicurezza deve essere mantenuta ridotta. La valvola di sicurezza deve poter scaricare in sicurezza la potenza termica nominale a pieno carico con la sovrappressione prevista. La perdita di pressione della tubazione di scarico non deve superare il 10 % della pressione nominale della valvola di sicurezza. La tubazione di sfogo della valvola di sicurezza deve sboccare senza pericoli verso l'esterno. La valvola di sicurezza deve essere installata in modo accessibile al generatore di calore o nelle sue immediate vicinanze sulla tubazione della mandata, senza intercettazione tra generatore di calore e valvola di sicurezza.. Requisiti del limitatore della temperatura di sicurezza Per l'intervento devono essere installati apparecchi adatti (ad es. utilizzando apparecchi verificati con la marcatura TÜV.STB o apparecchi secondo EN (tipo apparecchio ) o EN 14597). Non possono essere applicati limitatori con ritardo. Il limitatore viene installato con il cosiddetto pacchetto sonde nel manicotto con pozzetto ad immersione previsto allo scopo. Con altri apparecchi occorre verificare la situazione di montaggio. Il pozzetto ad immersione è montato (avvitato) dalla fabbrica..6 Requisiti del limitatore del livello dell'acqua come protezione mancanza di acqua Per l'intervento con mancanza d'acqua devono essere installati apparecchi adatti (ad es. utilizzando apparecchi verificati con la marcatura TÜV.HWB o TÜV.WB )..7 Requisiti del bruciatore Bruciatore a gasolio certificato secondo EN 67. Bruciatore a gas certificato secondo EN 676. Rispettare le direttive CEM, quelle relative alla bassa tensione e le altre attinenti direttive europee..8 Comando caldaia Devono essere rispettate le direttive CEM e sulla bassa tensione..9 Documentazione Se non sono presenti sufficienti possibilità di collegamento per i dispositivi di sicurezza: PERICOLO: pericolo di morte per folgorazione! Far eseguire gli interventi elettrici esclusivamente da un tecnico elettricista specializzato. Eseguire gli interventi elettrici solo in conformità alle norme vigenti e alle direttive locali. Osservare le avvertenze di sicurezza dalla documentazione dell'apparecchio di regolazione e dei moduli utilizzati. Se è presente un neutralizzatore di condensa: il contatto per il dispositivo di sicurezza contro il traboccamento (livello eccessivo) deve essere collegato alla catena di sicurezza. Collegare i dispositivi di sicurezza secondo la fig. 5, pag. 13 e documentare..3 Requisiti del limitatore di pressione massima Per l'intervento con la pressione che aumenta devono essere installati apparecchi adatti (ad es. utilizzando apparecchi verificati con marchio TÜV.SDB S ). Non possono essere applicati limitatori con ritardo..4 Requisiti del pressostato di minima come protezione mancanza d'acqua Per l'intervento con la pressione che diminuisce devono essere installati apparecchi adatti (ad es. utilizzando apparecchi verificati con marchio TÜV.SDB F ). Non possono essere applicati limitatori con ritardo. 1

13 Requisiti a componenti di equipaggiamento tecnici di sicurezza alternativi e ulteriori componenti di equipaggiamento 1) N L SI Logamatic/CFB/CSM N L SI 1 A N L L N ) M ~ ) T Q> Fig. 5 Collegamento esterno dispositivo di neutralizzazione e dispositivi di sicurezza. 1) Rete 30 V ~ 50 Hz, sicurezza massima ammessa a seconda dell'apparecchio di regolazione a carico del committente, sezione minima,5 mm ) Dispositivo di neutralizzazione Dispositivo di sicurezza 1,,... SI Morsetti di collegamento per dispositivi di sicurezza T 13

14 Installatievoorbeelden 1 Installatievoorbeelden Voor de praktische uitvoering gelden de betreffende regels der techniek. Geadviseerd wordt, de installatieplanning met de autoriteiten te overleggen. CV-toestel 300 kw Directe verwarming De afbeeldingen tonen schematische voorbeelden van de installatieconfiguratie voor de veiligheidstechnische uitrusting conform EN 188 en EN , zonder aanspraak te maken op volledigheid. 6/ ) ) 14 1) Veiligheidstechnische uitrusting Voor een veilig bedrijf moeten de cv-toestellen met veiligheidstechnische uitrusting worden uitgevoerd: De omvang van de veiligheidstechnische uitrusting moet minimaal aan EN188 voldoen. Wanneer nationale voorschriften verdergaande eisen stellen, dan moeten deze worden aangehouden. Wanneer de temperatuurgrens (110 C) nationaal gezien afwijkt, moet de nationale temperatuurgrens worden aangehouden. Houd voor de installatie en de bediening de technische documenten van alle onderdelen aan. 1.1 Opstelling veiligheidstechnische minimale uitrusting conform EN 188 (01); bedrijfstemperatuur 105 C; uitschakeltemperatuur (STB) 110 C CV-toestel > 300 kw Directe verwarming 8 0,5 % 6/ ) 4 1) 1 > 300 kw Afb. 1 Veiligheidstechnische uitrusting conform EN 188 (01) voor cv-toestel > 300 kw met veiligheidstemperatuurbegrenzer (STB) 110 C (directe verwarming) Watergebrekdetectie als bescherming tegen ontoelaatbare verwarming Conform EN 188 (01) is ter beveiliging van het cv-toestel tegen ontoelaatbare opwarming een watergebrekdetectie nodig. De EN 188 (01) staat als alternatief voor de watergebrekdetectie een toegelaten minimum drukbegrenzer toe. Vanaf cv-toestelvermogens > 300 kw levert de fabrikant een watergebrekdetectie. 5 1) P il kw Afb. Veiligheidstechnische uitrusting conform EN 188 (01) voor cv-toestellen 300 kw met veiligheidstemperatuurbegrenzer (STB) 110 C (directe verwarming) Legenda bij afb. en afb. 1: Retour cv-toestel Aanvoer cv-toestel [1] Warmteproducent [] Afsluitventiel aanvoer/retour [3] Temperatuurregelaar 1) [4] Veiligheidstemperatuurbegrenzer 1) [5] Temperatuurmeetsysteem 1) [6] Overstortventiel (MSV),5 bar/3,0 bar of [7] Slagveer-overstortventiel,5 bar [8] Expansievat; in installaties > 300 kw niet nodig, wanneer in plaats daarvan een veiligheidstemperatuurbegrenzer 110 C en een begrenzer maximale druk per toestel extra zijn uitgevoerd. [9] Maximaaldrukbegrenzer [10] Drukmeetinstrument [11] Watergebrekdetectie; niet noodzakelijk in installaties 300 kw, wanneer in plaats daarvan per toestel een minimum drukbegrenzing of een door de fabrikant vrijgegeven maatregel is genomen. [1] Terugslagventiel [13] Vul- en aftapkraan [14] Expansieleiding [15] Afsluitarmatuur - geborgd tegen onbedoeld sluiten, bijvoorbeeld door verzegeld kapventiel [16] Aftap voor expansievat [17] Expansievat (DIN-EN 13831) il 1) De maximaal bereikbare aanvoertemperatuur in combinatie met Logamatic/ CFB/CSM-regeltoestellen is circa 18 K lager dan de uitschakeltemperatuur van de veiligheidstemperatuurbegrenzer. 14

15 Installatievoorbeelden 1. Opstelling veiligheidstechnische uitrusting conform EN ; uitschakeltemperatuur (STB) > 110 C De afbeeldingen tonen alleen varianten met drukhouding via gasbuffers of drukhoudpomp. Bovendien zijn andere varianten voor de drukhouding met verschillende veiligheidstechnische uitrusting in de EN te vinden. Bij een uitschakeltemperatuur (STB) > 110 C moeten extra eisen (bijvoorbeeld regelmatige beproevingen enzovoort) conform de bedrijfsveiligheidsverordening worden aangehouden. Uitschakeltemperatuur (STB) > 110 C, voorbeeld 1 Legenda bij afb. 3 en 4: Retour cv-toestel Aanvoer cv-toestel [1] [] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [1] [13] [14] [15] [17] [18] [19] [0] [] [3] [4] [5] [6] [7] T Afb. 3 Veiligheidstechnische uitrusting conform EN voor cvtoestel met STB > 110 C, voorbeeld 1 (directe verwarming) [8] [30] [31] Toestel Maximaaldrukbegrenzer [PSZ+A+] Drukaanwijzing Waterstandregelaar Expansievat Overstortventiel Minimale waterstandbegrenzer [LSZ-A-], Minimale debietbegrenzer Temperatuurbegrenzer [TSZ+A+] Temperatuurregelaar Temperatuuraanwijzing Vultestinrichting voor waterpeilcontrole Afsluitventiel (beveiligd tegen onbedoeld sluiten) Gesloten expansievat Minimale drukbegrenzer [PSZ-A-], minimale debietbegrenzer Terugslagventiel Afsluiter Leiding naar gesloten expansievat Voedingspomp Verwarmingsinrichting Drukhoudpomp Drukregelaar Automatisch afsluitventiel (spanningsloos gesloten) Waterpeilindicatie Open expansievat Drukhoudventiel (wanneer spanningsloos gesloten of wanneer de momentele druk lager is dan de minimale druk, dan kan (4) komen te vervallen) Afsluitventiel met aansluitmogelijkheid voor testmanometer Minimaaltemperatuurregelaar (indien nodig) Afvoerinrichting Uitschakeltemperatuur (STB) > 110 C, voorbeeld T Afb. 4 Veiligheidstechnische uitrusting conform EN voor cvtoestel met STB > 110 C, voorbeeld (directe verwarming) 15

16 Eisen aan alternatieve veiligheidstechnische uitrustingsdelen en overige uitrustingsdelen Eisen aan alternatieve veiligheidstechnische uitrustingsdelen en overige uitrustingsdelen OPMEING: Schade aan de installatie door verkeerde montageplaats! Monteer veiligheidstechnische onderdelen alleen op de daarvoor bedoelde plaatsen op het cv-toestel..5 Eisen aan de minimaaldrukbegrenzer als watergebrekdetectie Gebruik geschikte apparaten voor het activeren bij afnemende druk (bijvoorbeeld via bouwdeelbeproefde apparaten met de markering TÜV.SDB F...). Wanneer voor de veiligheidstechnische uitrusting afwijkende typen dan in de cv-toesteltoelating genoemde worden gebruikt, dan moeten de hierna genoemde instructies absoluut worden aangehouden, omdat anders de bouwtypetoelating van het cv-toestel komt te vervallen! Houd bij de instelling en bediening de instructies in de documenten van de veiligheidstechnische onderdelen, het cv-toestel en het regeltoestel aan..1 Eisen aan het overstortventiel Het overstortventiel moet voor het afblazen van warm water geschikt zijn (bijvoorbeeld via bouwdeelbeproefde apparaten met markering TÜV.SV D/G/H). De leiding tussen cv-toestel en overstortventiel moet zonder vernauwing worden uitgevoerd. Het drukverlies in de leiding tussen cv-toestel en overstortventiel moet zo laag mogelijk worden gehouden. Het overstortventiel moet het nominaal warmtevermogen bij vollast bij de gedimensioneerde overdruk veilig kunnen afvoeren. Het drukverlies van de afblaasleiding mag niet meer dan 10 % van de nominale druk van het overstortventiel overschrijden. De afblaasleiding van het overstortventiel moet veilig in de atmosfeer uitmonden. Het overstortventiel moet toegankelijk op het toestel of in de directe nabijheid in de aanvoerleiding zijn ingebouwd, zonder afsluiting tussen toestel en overstortventiel.. Eisen aan de veiligheidstemperatuurbegrenzer Gebruik geschikte apparaten voor het activeren (bijvoorbeeld via bouwdeelbeproefde apparaten met de markering TÜV.STB... of apparaten conform EN (type ) of EN 14597). Gebruik geen begrenzers met tijdvertraging. Installeer de begrenzer normaal gesproken met het zogenaamde sensorpakket in de daarvoor bedoelde mof met dompelhuls. Controleer bij andere toestellen de inbouwsituatie. Af fabriek is de dompelhuls ingeschroefd..6 Eisen aan de waterpeilbegrenzer als watergebrekdetectie Gebruik geschikte apparaten voor het activeren bij watergebrek (bijvoorbeeld via bouwdeelbeproefde apparaten met de markering TÜV.HWB... of TÜV.WB...)..7 Eisen aan de brander Oliebrander gecertificeerd conform EN 67. Gasbrander gecertificeerd conform EN 676. Houd de EMC- en laagspanningsrichtlijn en andere geldende Europese richtlijnen aan..8 CV-toestelbesturing Houd de EMC- en laagspanningsrichtlijn aan..9 Documentatie Wanneer niet voldoende aansluitmogelijkheden voor veiligheidsinrichtingen aanwezig zijn: GEVAAR: Levensgevaar door elektrische stroom! Laat elektrotechnische werkzaamheden alleen door een elektrotechnicus uitvoeren. Voer elektrotechnische werkzaamheden overeenkomstig de geldende normen en lokale voorschriften uit. Houd de veiligheidsvoorschriften in de documentatie van het regeltoestel en de gebruikte module aan. Wanneer een neutralisatie-unit aanwezig is: neem het contact voor de overvulbeveiliging op in het veiligheidscircuit. Sluit de veiligheidsinrichtingen aan conform afb. 5, pagina 17 en documenteer dit..3 Eisen aan de begrenzer maximale druk Gebruik geschikte apparaten voor het activeren bij toenemende druk (bijvoorbeeld via bouwdeelbeproefde apparaten met de markering TÜV.SDB...S...). Gebruik geen begrenzers met tijdvertraging..4 Eisen aan de minimaaldrukcontrole als watergebrekdetectie Gebruik geschikte apparaten voor het activeren bij afnemende druk (bijvoorbeeld via bouwdeelbeproefde apparaten met de markering TÜV.SDB F...). Gebruik geen begrenzers met tijdvertraging. 16

17 Eisen aan alternatieve veiligheidstechnische uitrustingsdelen en overige uitrustingsdelen 1) N L SI Logamatic/CFB/CSM N L SI 1 A N L L N ) M ~ ) T Q> Afb. 5 Externe aansluiting neutralisatie-unit en veiligheidsinrichtingen 1) Net 30 V ~ 50 Hz, maximaal toegelaten zekering afhankelijk van regeltoestel lokaal, minimaal,5 mm ) Neutralisatie-unit Beveiliging 1,,... SI Aansluitklemmen voor beveiligingen T 17

18 Eisen aan alternatieve veiligheidstechnische uitrustingsdelen en overige uitrustingsdelen 18

19 Eisen aan alternatieve veiligheidstechnische uitrustingsdelen en overige uitrustingsdelen 19

20 Bosch Thermotechnik GmbH Sophienstraße 30-3 D Wetzlar/Germany

Prijzen technische dienst Prix prestations service technique INHOUD / CONTENU

Prijzen technische dienst Prix prestations service technique INHOUD / CONTENU INHOUD / CONTENU 1. OPSTART INBEDRIJFSTELLING INSTALLATIE / MISE EN SERVICE INSTALLATION p. 2 1a. Opstart stookolie en gasbranders / Mise en service brûleurs fioul et gaz 1b. Opstart ketels en sturing

Nadere informatie

CLOSY PACK. Outillages conseillés (non fournis) Aanbevolen gereedschap (niet bijgeleverd)

CLOSY PACK. Outillages conseillés (non fournis) Aanbevolen gereedschap (niet bijgeleverd) 1 560 350 5 30 570 600 (850) (1800) (390) 40 Outillages conseillés (non fournis) Aanbevolen gereedschap (niet bijgeleverd) glu e Mitigeur Lavabo (non fourni) lavabomengkraan (niet bijgeleverd) 80551/55

Nadere informatie

Open haarden Feux ouverts

Open haarden Feux ouverts Open haarden Feux ouverts Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: 011 60 00 60 Fax: 011 60 00 70 E-mail: info@bemal.be URL: http://www.bemal.be De Bemal open haarden worden vervaardigd uit vuurvast materiaal.

Nadere informatie

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires Hulpstukken Accessoires 1 Aansluitmond type PR Indien de PR zich in de kokerwand bevindt en rechtstreeks verbonden is met het betonnen kanaal, vormt de aansluiting en het afvoerkanaal één betonnen geheel,

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

C OGUE ATAL ALOGUS T A C 2011

C OGUE ATAL ALOGUS T A C 2011 CATALOGUSCATALOGUE 2011 Januari 2011 Janvier 2011 Deze prijslijst vervangt alle vorige uitgaven Cette liste de prix remplace toutes les listes précédentes chauffage par le sol Tubes Thermoplastiques alpex

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

BlueBurn CENTRALE VERWARMING OP PELLETS

BlueBurn CENTRALE VERWARMING OP PELLETS BlueBurn CENTRALE VERWARMING OP PELLETS betaalbaar, betrouwbaar en zuinig. Licensed by ÖkoFEN BlueBurn BLUEBURN WERKT ZOALS EEN GASKETEL. Pellets voeden de primaire verbranding van onder uit zonder de

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

EENLEIDINGSYSTEEM MET VOLUMETRISCHE DOSEERVENTIELEN SYSTÈME À LIGNE UNIQUE À DOSEURS VOLUMÉTRIQUES PNEUMATISCHE POMPEN POMPES PNEUMATIQUES

EENLEIDINGSYSTEEM MET VOLUMETRISCHE DOSEERVENTIELEN SYSTÈME À LIGNE UNIQUE À DOSEURS VOLUMÉTRIQUES PNEUMATISCHE POMPEN POMPES PNEUMATIQUES BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac.be EENLEIDINGSYSTEEM MET VOLUMETRISCHE DOSEERVENTIELEN SYSTÈME À

Nadere informatie

Série FLEX / FLEX-reeks

Série FLEX / FLEX-reeks La série FLEX comprend une série de tuyaux fl exibles qui, avec les séries SPG et SP, complète le domaine spécifi que des tubages des cheminées existantes. De FLEX-reeks is samengesteld uit een gamma fl

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

PIÈCES DE RECHANGE POUR BATTERIES DE TRACTION

PIÈCES DE RECHANGE POUR BATTERIES DE TRACTION BS/16277 Standaard vuldoppen Manuele vuldop diameter 35, kleur zwart Bouchons de remplissage manuel standard Bouchon de remplissage manuel diamètre 35, couleur noir BS/22096 Drukvuldoppen Drukvuldop TPO

Nadere informatie

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig.

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. WIJ ZIJN IN-LITE In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. HET IN-LITE SYSTEEM Alle in-lite verlichting is gebaseerd op laagspanning

Nadere informatie

Verklaring van Conformite

Verklaring van Conformite Verklaring van Conformite Wij, ondergetekende, Adres certificeert en verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product Omschrijving Merk Identificatie In overeenstemming is met de essentiële

Nadere informatie

De Verwarming I Le Chauffage

De Verwarming I Le Chauffage De Verwarming I Le Chauffage Radiatoren handdoekdrogers Radiateurs sèche-serviettes CALA INOX 865 ORFÉO SPA 769 CALA CHROME LNO 689,40 CLIPPER UCL 737,84 PALMA CL 184,22 ALTIMA SPA 1.267 ALIZEA 325 188

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

OMBOUWINSTRUCTIES VOOR INSTRUCTIONS DE CONVERSION RELATIVES AUX MODÈLES DRU ART S2 NL FR DRU VERWARMING B.V. HOLLAND

OMBOUWINSTRUCTIES VOOR INSTRUCTIONS DE CONVERSION RELATIVES AUX MODÈLES DRU ART S2 NL FR DRU VERWARMING B.V. HOLLAND OMBOUWINSTRUCTIES VOOR INSTRUCTIONS DE CONVERSION RELATIVES AUX MODÈLES DRU ART S2 NL FR DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.395.07 INHOUD Pag.: 3 Nederlands 4 Technische gegevens 5 Français 6 Données techniques

Nadere informatie

FRAMES WINDOW TECHNOLOGY MOTTURA.COM

FRAMES WINDOW TECHNOLOGY MOTTURA.COM FRAMES WINDOW TECHNOLOGY MOTTURA.COM FRAMES UNE GAMME DEDIE Rollbox 40 et 60 sont des rideaux à roulement filtrants et occultant spécifiques pour installation directe sans perçage sur bâtis en aluminium.

Nadere informatie

RESERVOIR RONDO - TEMPO NOTICE DE MONTAGE - TECHNISCHE FICHE

RESERVOIR RONDO - TEMPO NOTICE DE MONTAGE - TECHNISCHE FICHE RESERVOIR RONDO - TEMPO NOTICE DE MONTAGE - TECHNISCHE FICHE DESCRIPTION Double volume Mono volume d b e f c Mono volume g a h i Double volume a b c d e f g h i Cuve Couvercle avec palette(s) de commande

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003. SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION Convention collective de travail du juin 2003. SALAIRES HORAIRES En exécution de 3 de l'accord national 2003-2004 du mai 2003. CHAPITRE

Nadere informatie

PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTÈME PROGRESSIF

PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTÈME PROGRESSIF PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTÈME PROGRESSIF ELEKTRISCHE POMP VOOR VET (PEG-N) EN OLIE (PEO-N) POMPES POUR GRAISSE (PEG-N) ET POUR HUILE (PEO-N) TYPISCH VOORBEELD EXEMPLE D APPLICATION U:\Algemeen\TECHINFO PDF\ILC

Nadere informatie

ES 10 DF ES 10 DF ES 10 DF ES 10 DF

ES 10 DF ES 10 DF ES 10 DF ES 10 DF Ergänzungssatz für Wärmespeicher WSP 1210 F bis WSP 3610 F Deutsch Ergänzung zur Gebrauchs- und Montageanweisung des WSP-F Supplementary Set for Electric Storage Heaters WSP 1210 F to WSP 3610 F English

Nadere informatie

4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs

4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs 4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs Chargeur de voyage USBx4 avec prises de courant universelles Teknihall support/ Teknihall, tel.: 03/485.63.51 2 SUMMAIRE CARACTÉRISTIQUES... 4 INSTALLATION...

Nadere informatie

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Le Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Qu est-ce que le PGP? Le PGP est une extension de garantie pour les pièces détachées. Il vous

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s 2 0 1 0-2 0 1 1 HOUTCASSETTES VAN OLYMPIA : EEN BEREDENEERDE KEUZE! UW KEUZE VOOR FUNCTIONALITEIT De houtcassettes

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

OMBOUWINSTRUCTIES NL/BE VOOR INSTRUCTIONS DE CONVERSION FR/BE/LU/CH RELATIVES AUX MODÈLES: BERLIEN BREMEN DRU VERWARMING B.V. HOLLAND

OMBOUWINSTRUCTIES NL/BE VOOR INSTRUCTIONS DE CONVERSION FR/BE/LU/CH RELATIVES AUX MODÈLES: BERLIEN BREMEN DRU VERWARMING B.V. HOLLAND OMBOUWINSTRUCTIES NL/BE VOOR INSTRUCTIONS DE CONVERSION FR/BE/LU/CH RELATIVES AUX MODÈLES: BERLIEN BREMEN DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.533.03 INHOUD Pag.: 3 Nederlands 5 Français DRU Verwarming BV verklaart

Nadere informatie

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets Spandoeken met ringen s et banderoles avec œillets Taal Langue Spandoeken met ringen Spandoeken kunnen worden afgewerkt met ringen. Daarbij heb je de keuze uit ringen om de 30 cm, ringen om de 50 cm of

Nadere informatie

Hulpstukken Accessoires BEMAL. Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: Fax: URL:

Hulpstukken Accessoires BEMAL. Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: Fax: URL: Hulpstukken Accessoires Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: 011 60 00 60 Fax: 011 60 00 70 E-mail: info@bemal.be URL: http://www.bemal.be 2 Hulpstukken Accessoires Hulpstukken Accessoires Aansluitmond type

Nadere informatie

DTXT5434 DTXT5434M DTXT5434P DTXT5434MP. The installer s choice cdvibenelux.com

DTXT5434 DTXT5434M DTXT5434P DTXT5434MP. The installer s choice cdvibenelux.com NL FR NEDERLANDS FRANçais DTXT5434 DTXT5434M DTXT5434P DTXT5434MP Actieve lange afstandsbadge - 433 Mhz Carte active longue portée - 433 Mhz The installer s choice INSTALLATIE HANDLEIDING Actieve lange

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING/NOTICE D INSTALLATION

MONTAGEHANDLEIDING/NOTICE D INSTALLATION MONTAGEHANDLEIDING/NOTICE D INSTALLATION Ribbon douchecabine / cabine de douche (ref. 223216) Barna douchecabine / cabine de douche (ref. 223217)! Voor uw gemak zijn de wanden en tub van deze douchecabine

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

PRIVA. Porte coulissante extensible pour douche Schuifdeur voor douche verstelbaar

PRIVA. Porte coulissante extensible pour douche Schuifdeur voor douche verstelbaar PRIVA Porte coulissante extensible pour douche Schuifdeur voor douche verstelbaar L R 819834 116-121 x 190cm 819835 116-121 x 190cm 819836 126-131 x 190cm 819837 126-131 x 190cm * Receveur de douche non

Nadere informatie

buizen rood koper tubes en cuivre brut

buizen rood koper tubes en cuivre brut Desco nv/sa Bijkhoevelaan 2 2110 Wijnegem T 03 326 33 33 F 03 326 26 07 info@desco.be BTW/TVA BE 0404.105.166 RPR/RPM Antwerpen verkoopsvoorwaarden op conditions de vente sur www.desco.be buizen rood koper

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

NEDERLANDS. FRANçais

NEDERLANDS. FRANçais NL FR NEDERLANDS FRANçais DTXT5434 DTXT5434M Actieve lange afstandsbadge - 433 Mhz (versie M: met bewegingsdetector) Carte active longue portée - 433 Mhz (version M: avec capteur de mouvement) The installer

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

P R AC H T I G E V L A M M E N I N E E N S L A N K O N T W E R P D E S B E L L E S F L A M M E S D A N S U N F OY E R S V E LT E

P R AC H T I G E V L A M M E N I N E E N S L A N K O N T W E R P D E S B E L L E S F L A M M E S D A N S U N F OY E R S V E LT E P R AC H T I G E V L A M M E N I N E E N S L A N K O N T W E R P D E S B E L L E S F L A M M E S D A N S U N F OY E R S V E LT E SLIMFIRES Compleet gamma strakke gashaarden passend bij modern en klassiek:

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

Unternehmen Weishaupt. Weishaupt : Geothermie Centre de formation et Centre logistique Geothermie : Opleidingscentrum en logistiek centrum

Unternehmen Weishaupt. Weishaupt : Geothermie Centre de formation et Centre logistique Geothermie : Opleidingscentrum en logistiek centrum Weishaupt : Geothermie Centre de formation et Centre logistique Geothermie : Opleidingscentrum en logistiek centrum Energiewinning Production de l énergie Energietechniek Technique de l énergie Energiemanagement

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service Distribution MT A votre service MS-verdeling Tot uw dienst Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) S1A5881401BE INDEX A3.DOC INSTRUCTIONS...

Nadere informatie

Warmte-krachtkoppeling introduction généralle

Warmte-krachtkoppeling introduction généralle Warmte-krachtkoppeling introduction généralle Daan Curvers COGEN Vlaanderen Yves Lebbe Bruxelles environement Algemene inleiding WKK Algemene inleiding Trias Energetica Wat is WKK? WKK = de gelijktijdige

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties.

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties. Vraag nr. 2139 van de heer volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen van 10 februari 2017 aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen NMBS.

Nadere informatie

ONDERWATERPOMPEN POMPES IMMERGÉES

ONDERWATERPOMPEN POMPES IMMERGÉES ONDERWATERPOMPEN POMPES IMMERGÉES s.a. AUBIA n.v. Editie Januarie 2015 / Édition janvier 2015 NORYL 4 WPS 3 8 WPS 3 CP 10 WPS 4 CP 12 WPS 4 14 WPS 6 & 8 23 FRANKLIN onderwaterpompen Moteur immergés FRANKLIN

Nadere informatie

Ergänzung zur Gebrauchs- und Montageanweisung. Supplement to the Operating and Installation Instructions

Ergänzung zur Gebrauchs- und Montageanweisung. Supplement to the Operating and Installation Instructions TS 10 Thermorelais Bausatz für Wärmespeicher WSP 2010 bis WSP 7010 Deutsch Ergänzung zur Gebrauchs- und Montageanweisung TS 10 Thermal Relay Fitting Set for Electric Storage Heaters WSP 2010 to WSP 7010

Nadere informatie

t e c h n i q u e d e l e a u w at e r b e h a n d e l i n g

t e c h n i q u e d e l e a u w at e r b e h a n d e l i n g t e c h n i q u e d e l e a u w at e r b e h a n d e l i n g 213 B R O N V A N W E L Z I J N 214 VI50 215 Adoucisseur d eau automatique pour usage domestique dans nos installations sanitaires et dans nos

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

INSTALLATIE VOORSCHRIFT

INSTALLATIE VOORSCHRIFT INSTALLATIE VOORSCHRIFT Ontwerp Voor doorgifte van IP signalen via coax systeem. Voorzien van HF in- en uitgang voor eenvoudig plaatsen tussen coax kabel. Voorzien van RJ-45 aansluiting voor in- uitkoppeling

Nadere informatie

* Les illustrations peuvent s écarter de la réalité. * Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

* Les illustrations peuvent s écarter de la réalité. * Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. CHRISTMAS AT WORK Nous sommes ravis de vous présenter nos thèmes de Noël pour 2016 : SECRETS, PURE, TRADITION et MISTY.* Outre ces nouveaux thèmes, nous continuons aussi à proposer les thèmes CLASSIC (doré,

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

ESP Modular Controller

ESP Modular Controller Programmateur ESP modulaire Programador Modular ESP Steuergerät ESP Modular ESP Modular Controller Programmatore ESP Modulare Programador ESP Modular ESP Σ στημα Ελέγχου ESP Modüler Kumanda Cihaz Guide

Nadere informatie

Système de porte coulissante automatique Série Besam Frame

Système de porte coulissante automatique Série Besam Frame Système de porte coulissante automatique Série Besam Frame Accessoires et options Types de profil : - Frame - Frame thermo (profil à rupture de pont thermique) Finition du profil : - aluminium anodisé,

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

Zelfaanzuigende vuilwaterpompen Pompes auto amorçantes pour eaux sales

Zelfaanzuigende vuilwaterpompen Pompes auto amorçantes pour eaux sales Zelfaanzuigende vuilwaterpompen Pompes auto amorçantes pour eaux sales ALPHA pompen met elektrische motor Pompes ALPHA à moteur électrique F2 KOSHIN pompen met thermische motor Pompes KOSHIN avec moteur

Nadere informatie

77 Sanitar y Systems

77 Sanitar y Systems Sanitary Systems 77 78 DRV Drukverminderaar DRV Réducteur de pression Drukverminderaar met ontlastende zitklep. Lichaam, veerkoker en koppelingen in messing. Rvs filter. Membraan in NBR. Manometer aansluiting

Nadere informatie

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame steel without topper rim Flat moss Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss Frame Aluminium with topper rim Round moss/flat moss

Nadere informatie

Kit plancher chauffant direct

Kit plancher chauffant direct Document n 1269-4 ~ 04/01/2010 FR NL DE EN IT Kit plancher chauffant direct Perfinox - Condensol - Perfisol DE : Die deutschsprachige Bedienungsanleitung ist auf Anfrage zu erhalten bei atlantic, Avenue

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Langue Bedrukte envelop EA4 Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster*

Nadere informatie

Gérer la présence d infrastructures susceptibles de présenter un intérêt patrimonial au sein d une friche industrielle à réhabiliter

Gérer la présence d infrastructures susceptibles de présenter un intérêt patrimonial au sein d une friche industrielle à réhabiliter DE LA WALLONIE D HIER, NOUS CRÉONS CELLE DE DEMAIN Gérer la présence d infrastructures susceptibles de présenter un intérêt patrimonial au sein d une friche industrielle à réhabiliter La méthodologie mise

Nadere informatie

Management systeem 167/2013

Management systeem 167/2013 Management systeem 167/2013 Janneck Peersman, 2015-07-07 Handboek of management systeem? Een handboek beschrijft wat je doet en hoe Maakt duidelijk, elimineert twijfel Zeer nuttig bij opleiding nieuwe

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Neerlegging-Dépôt: 04/12/2012 Regist.-Enregistr.: 20/1212012 N : 112580/C0/331 PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012 inzake

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR

VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE SILVER (IP62) De LED strip Silver serie is voorzien van een siliconen bovenlaag waardoor deze stof- en vochtbestendig is.

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Totem. toiletkast lave mains TT-TKM-65-65cm

Totem. toiletkast lave mains TT-TKM-65-65cm TT-TKM-65-65cm 2 200 TT-TKM-80-80cm 2 200 TT-TKZ-65-65cm 200 200 TT-TKZ-80-80cm 200 200 spiegel miroir TT-SP-20(C) - 20 230V 3G 2,5mm² 230V 3G 2,5mm² (30mA) 300 33 200 Elektrische Aansluiting De elektrische

Nadere informatie

Elektrische kranen, boxen en hulpstukken Vannes électriques, regards et outils

Elektrische kranen, boxen en hulpstukken Vannes électriques, regards et outils D Elektrische kranen, boxen en hulpstukken Vannes électriques, regards et outils HUNTER PGV Elektrische kranen Vannes électriques In lijn en haakse uitvoering (alleen 6/4 en 2 ) Manuele opening zonder

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

LA GAMME 230 VOLT FEATURES HET 230 VOLT GAMMA Power 401/2 Power 401/1 Power 571/2 Power 571/1 Power 591 Power 801 POWER 401/2

LA GAMME 230 VOLT FEATURES HET 230 VOLT GAMMA Power 401/2 Power 401/1 Power 571/2 Power 571/1 Power 591 Power 801 POWER 401/2 www.mottura.com POWER - systèmes motorisés hi-tech pour rideaux Basse consommation - Les moteurs Power assurent une économie d énergie de 70% comparés aux systèmes 230Vac. Silencieux - Tous les systèmes

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35327 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2006 2713 [C 2006/00412] 27 JUNI 2006. Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/ Fax 057/ internet:

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/ Fax 057/ internet: GF MINI SG-EL GF-EL SG U:\Algemeen\TECHINFO PDF\MICROSM ROLSM\ML-00--NF-ml.doc ML-00--NF 255 BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge MINI-035-FG externe luchtimpulsen Activation

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

Universeel frezen eurosysteem Fraises universelles Eurosystème. Universeel frezen eurosysteem Fraises universelles Eurosystème MAN

Universeel frezen eurosysteem Fraises universelles Eurosystème. Universeel frezen eurosysteem Fraises universelles Eurosystème MAN Universeel frezen eurosysteem Fraises universelles Eurosystème Universeel frezen eurosysteem Fraises universelles Eurosystème Inhoudsopgave / La table des matières BG-TEST 016-058 MAN Frezen Eurosysteem

Nadere informatie

Metalen dakkap DK Ø 125 tot 630 mm

Metalen dakkap DK Ø 125 tot 630 mm Metalen dakkap DK Ø 125 tot 630 mm De dakkappen DK zijn ontworpen voor de toe- en afvoer van buitenlucht voor ventilatiesystemen, aanvoer van verse lucht in airconditioning toepassingen, woonhuisventilatie

Nadere informatie

1 Bruxelles Energie 2015

1 Bruxelles Energie 2015 1 Bruxelles Energie 2 Brussel-Energie Uitbater van waste to energy installatie. Aandeelhouders: 3 Combustion avec valorisation énergétique 2012 2013 2014 DECHETS MENAGERS RESIDUELS 393.346 377.577 364.176

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI Fork-lift crane series 03-2013 REMA HOLLAND BV Galjoenweg 47 / 6222 NS Maastricht Postbus 4303/6202 VA Maastricht Telefoon: 0031-43-3631777 Fax: 0031-43-3632922 Email:

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

en «de 29,80 EUR sur toutes autres

en «de 29,80 EUR sur toutes autres Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe et de la force obligatoire des CCT Federale overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Foto op hout Photo sur bois

Foto op hout Photo sur bois Foto op hout Photo sur bois Taal Langue Foto op hout natuurproduct en de scherpte van de afdruk zullen je verbazen. - Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines. - Full color

Nadere informatie

FABRIKANT VAN CELLENBETONPRODUCTEN FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON CELLULAIRE. Pascal Vandelannoote, Commercieel Directeur Cellumat

FABRIKANT VAN CELLENBETONPRODUCTEN FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON CELLULAIRE. Pascal Vandelannoote, Commercieel Directeur Cellumat FABRIKANT VAN CELLENBETONPRODUCTEN FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON CELLULAIRE Pascal Vandelannoote, Commercieel Directeur Cellumat Ing. Marc Lacrosse, Directeur Technique Cellumat CHALLENGER & INNOVATOR

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie