Een carrière als trainer from start to finish

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een carrière als trainer from start to finish"

Transcriptie

1 from start to finish 6 e DAG VAN DE TRAINER from start to finish fiscale en sociale aspecten Wout Coppens, Yves Stox en Audrey De Bevere Gent, 13 december 2014 Page 2 Agenda Soorten organisaties Soorten organisaties Een startende trainer vrijwilligerswerk Trainer gebonden door een arbeidsovereenkomst Zelfstandige trainer natuurlijke persoon via een eigen vennootschap Fiscale aspecten in de personenbelasting Internationale aspecten voor de trainer Page 3 Page 4 1

2 Soorten organisaties - VZW Wat is een VZW? Soorten organisaties de feitelijke vereniging De Feitelijke vereniging Een vereniging zonder winstoogmerk is een groep natuurlijke personen of rechtspersonen die een belangeloos doel nastreven. Het bestaan van de VZW mag geen stoffelijk voordeel opleveren. Dit verbod betekent t dat u, als lid van een VZW geen voordelen mag ontvangen die zouden voortvloeien uit de activiteit van de vereniging Dat is een belangrijk verschil met een vennootschap waarbij het de bedoeling is de vennoten te verrijken Bezit rechtspersoonlijkheid Onderworpen aan de rechtspersonenbelasting Opgestart door een overeenkomst tussen natuurlijke personen Geen rechtspersoonlijkheid De leden kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en investeren hun eigen vermogen Een overeenkomst tussen natuurlijke personen om een vereniging op te starten met een gemeenschappelijk doel Page 5 Page 6 Soorten organisaties de vennootschap Fiscale regime voor de vereniging/vennootschap Een vennootschap Kan verschillende vormen aannemen: BVBA, NV, CVA, Bezit rechtspersoonlijkheid Onderworpen aan de regels van het wetboek vennootschappen Onderworpen aan de vennootschapsbelasting Economische activiteit Zonder rechtspersoonlijkheid geen enkele economische activiteit Met rechtspersoonlijkheid Vennootschapsbelasting (VenB) Rechtspersonenbelasting (RPB) Belastbaar in de personenbelasting als winst of baat Art. 29 WIB Page 7 Page 8 2

3 Een startende trainer - vrijwilligerswerk Vergoedingen aan vrijwilligers Bepaalde vergoedingen die clubs, verenigingen of instellingen in de sportsector toekennen, zijn niet belastbaar. De volgende voorwaarden gelden: Het gaat om gelegenheidswerk, dus occasioneel werk; De vrijwilliger heeft voor de uitgevoerde activiteiten geen beroepsrelatie met de vereniging (vb. als u betaald boekhouder bent bij een vereniging mag u niet vrijwillig penningmeester zijn maar wel vrijwillig jeugdverantwoordelijke); De vrijwilliger mag geen loon krijgen; De vereniging mag niet tot doel hebben winst te maken. Page 9 Page 10 Onkostenvergoedingen aan vrijwilligers in sportverenigingen Vergoedingen aan vrijwilligers De sportorganisatie (in casu VZW die niet aan vennootschapsbelasting is onderworpen) heeft twee mogelijkheden: de terugbetaling van werkelijk gemaakte onkosten; een forfaitaire onkostenvergoeding die aan wettelijke grenzen is onderworpen. Page 11 Page 12 3

4 De terugbetaling van werkelijk gemaakte onkosten (niet-forfaitair) de sportvereniging betaalt de vrijwilliger de werkelijk gemaakte kosten terug: de gemaakte kosten moeten verband houden met de activiteit van de vrijwilliger bij de sportclub (aankoop sportmateriaal voor de club, busticket voor verplaatsing voor de club, ); de kosten moeten worden bewezen (bv. aan de hand van een factuur, BTW bonnetje, enz ); autokosten: 0,3468 EUR/km (van 1/7/2014 tot 30/06/2015) per bewezen kilometer (voorbeeld: vrijwilliger vervoert spelers met een eigen wagen) Forfaitaire onkostenvergoedingen Algemene regeling voor vrijwilligers Specifieke regelingen de kosten die niet kunnen worden bewezen zijn belastbaar als bezoldiging (bewijslast ligt bij de belastingadministratie)! Page 13 Page 14 Algemene regeling voor vrijwilligers Algemene regeling voor vrijwilligers (2) Algemene regeling voor vergoedingen voor vrijwilligers in de sportsector, sociale sector en culturele sector (Circulaire van 5 maart 1999 en latere addenda); Vergoeding van 32,71 EUR per dag of 1.308,38 EUR per jaar (voor inkomstenjaar 2014) blijft onbelast; Bij overschrijding: volledige vergoeding belast als beroepsinkomen (behoudens indien bewijs van werkelijke kosten) De vergoedingen vertegenwoordigen forfaitaire terugbetaling van: verblijfkosten, verfrissingen en maaltijden andere kosten waarvoor het wegens de aard of het kleine bedrag niet gebruikelijk is bewijsstukken voor te leggen (sportuitrusting, telefoon, pc, internet, documentatie, briefwisseling, klein materiaal, enz ) Combinatie met terugbetaling van reële verplaatsingskosten mogelijk tot maximaal km per vrijwilliger (sinds 29 mei 2009) Page 15 Page 16 4

5 Specifieke regelingen Specifieke regelingen voor vrijwilligers De algemene regeling geldt niet indien er specifieke regelingen bestaan, behoudens indien de algemene regeling voordeliger is dan de specifieke regeling De vergoedingen van beide regelingen kunnen niet worden gecombineerd! Specifieke regelingen bestaan voor vergoedingen betaald aan: vrijwilligers in amateur-voetbal-, handbal-, basketbal-, volleybal- en veldhockeyclubs; stewards van voetbalclubs; controleurs en kassiers van voetbalclubs Page 17 Page 18 Vergoedingen betaald door amateur-voetbal-, handbal-, basketbal-, volleybal- en veldhockeyclubs Vergoedingen betaald door amateur-voetbal-, handbal-, basketbal-, volleybal- en veldhockeyclubs (2) medewerkers, (hulp)trainers en spelers van amateurvoetbalclubs in de lagere afdelingen van de KBVB: 12,50 EUR per wedstrijd clubafgevaardigden die jeugdploegen vergezellen: 12,50 EUR per wedstrijd personen belast met het onderhoud van terreinen: 12,50 EUR per wedstrijddag voor ouders en andere vrijwilligers die de uitrusting van spelers wassen, een vergoeding van 15,00 EUR per ploeg en per wedstrijd voor ouders van spelers en andere vrijwilligers die met hun eigen wagen het vervoer doen van spelers: 0,3468 EUR/km (van 1/7/2014 tot 30/06/2015). lagere afdelingen : bij de KBVB aangesloten amateurvoetbalclubs van de provinciale reeksen en voetbalclubs in vergelijkbare reeksen van amateurvoetbalbonden (uitgesloten: voetbalclubs uit nationale reeksen) wedstrijd : alle wedstrijden met inbegrip van vriendschappelijke wedstrijden ter voorbereiding van een belangrijke ontmoeting geen trainingen spelers en hoofd- en hulptrainers van lagere afdelingen van bij de KBVB aangesloten amateurvoetbalclubs van lagere afdelingen: algemene regeling is van toepassing Page 19 Page 20 5

6 Vergoedingen aan stewards van voetbalclubs vergoedingen toegekend door clubs van de eerste nationale afdeling aangesloten bij de KBVB 25,00 EUR per wedstrijd excedent is belastbaar als beroepsinkomen Vergoedingen aan controleurs en kassiers van voetbalclubs voor controleurs van voetbalclubs aangesloten bij de KBVB: 12,50 EUR per wedstrijd voor kassiers van voetbalclubs aangesloten bij de KBVB: 12,50 EUR per wedstrijd voor verantwoordelijken van controleurs en kassiers van voetbalclubs aangesloten bij de KBVB: 25,00 EUR per wedstrijd excedent belastbaar als beroepsinkomen. Page 21 Page 22 Hogere vergoedingen? Voorbeelden Hogere vergoedingen (zowel voor algemene regeling als voor specifieke regelingen): volledige vergoeding (of excedent (zie hiervoor)) belastbaar als bezoldiging (tenzij bewezen kosten); bedrag op te nemen op een fiche en een samenvattende opgave (risico van taxatie als geheim commissieloon aan 309%) zie verder; Voorbeeld 1 Alex is 13 jaar en aanvaller van een jeugdploeg Vergoeding van 12,00 EUR voor verplaatsingskost en wasbeurt van truitjes per wedstrijd Vrijstelling op basis van specifieke regeling voor amateurvoetbalclubs Voorbeeld 2 Alex is 13 jaar en aanvaller van een jeugdploeg Vergoeding van 25,00 EUR voor verplaatsingskost en wasbeurt van truitjes per wedstrijd In principe belastbaar op basis van specifieke regeling voor amateurvoetbalclubs doch vrijstelling op basis van algemene regeling (beperkt tot 1.308,38 EUR per jaar)! Page 23 Page 24 6

7 Voorbeelden (2) Vergoeding Voorbeeld 3 Alex is 21 jaar en wordt profvoetballer Netto belastbaar loon van ,00 EUR per jaar Hij is nog geen 26 jaar. Tot ,00 EUR wordt hij belast aan 16,5%. Het resterende gedeelte is progressief belast. Forfait onkosten 32,71 / dag en 1.308,38 / jaar Ik doe meer Voorbeeld 4 Alex is 26 jaar, blijft voetballen maar start daarnaast een sportwinkel waarmee hij meer verdient dan als voetballer Zijn beroepsinkomsten als voetballer zijn tot het bedrag van ,00 EUR afzonderlijk belast aan 33%. Het resterende gedeelte is progressief belast De inkomsten als voetballer zouden volledig progressief worden belast indien hij er meer mee zou verdienen dan met zijn sportwinkel Reële onkosten Bewijsstukken! Geen bewijsstukken? Risico! Page 25 Page 26 Fiscale aspecten in de sport Vrijwilliger Werknemer Professionalisering werk Doen arbeid vrijetijdsbesteding onkostenvergoeding forfaitair / reëel cadeautje Krijgen levensonderhoud voltijds / deeltijds loon minimumloon onverplicht Hoe? Gezag! Page 27 Page 28 7

8 Gezag! Werknemer vs. zelfstandige vrijetijdsbesteding levensonderhoud Vaag concrete omstandigheden compensatie bezoldigingspeil tijdspanne Arbeidsrelatiewet 2006 wil van de partijen overeenkomst vrijheid van organisatie: werk en werktijd mogelijkheid hiërarchische controle bestuur trainer ploeg Page 29 Fiscale aspecten in de sport Page 30 De managementvennootschap Een eigen vennootschap 3 trainer 1 bvba 2 club 1. benoeming zaakvoerder 2. dienstverleningsovereenkomst 3. unieke en directe band de facto arbeidsovereenkomst Page 31 Page 32 8

9 Risicobestrijding Allemaal tevergeefs! Arbh. Gent 28 juni 2013 unieke en directe band beheersen bij de opmaak van de managementovereenkomst bij de uitvoering doorschuiven van risico principe: werkgever aansprakelijk voor RSZ-bijdragen contractueel: vrijwaring door managementvennootschap (Arbh. Gent 8 december 2003) Onweerlegbaar vermoeden sport vergoeding > betaalde sportbeoefenaar uitbreiding tot trainers voetbal, basketbal, volleybal, wielrennen in hoofdzaak arbeidsovereenkomst voor bedienen RSZ-bijdragen Page 33 Page 34 Fiscale aspecten in de sport Werknemer INKOMEN (jaar) WERKNEMER (bediende) ZELFSTANDIGE (hoofdberoep) Werknemersbijdragen Werkgeversbijdragen Totaal , , , , , , ,4 39, , ,68 Trainer is geen betaalde sportbeoefenaar voor RSZ RSZ-bijdragen verschuldigd op het werkelijke loon Maximum loonplafond van 2.148,27 geld niet Page 35 Page 36 Fiscale aspecten in de sport 9

10 Werknemer De club (=werkgever) is verplicht om een fiche op te maken waarop de inkomsten van de trainer worden vermeld. Maandelijkse loonfiche jaarlijkse individuele rekening De werkgever moet bedrijfsvoorheffing inhouden op de inkomsten van de werknemer/trainer Inhouden en storten van RSZ-bijdragen Deze inkomsten dienen dan door de trainer opgenomen te worden in de aangifte in de personenbelasting Zelfstandige trainer op dit fiscaal gedeelte komen we later terug Page 37 Page 38 Fiscale aspecten in de sport Zelfstandige trainer Zelfstandige trainer U kunt uw zelfstandige activiteit op 2 manieren uitoefenen: Als natuurlijke persoon: er zal geen duidelijke scheiding zijn tussen uw persoonlijk vermogen en dat van de zaak. U staat dus met heel uw vermogen, uw persoonlijk vermogen inbegrepen, in voor de risico's van de onderneming. Als rechtspersoon: u creëert een vennootschap met eigen rechtspersoonlijkheid. Een dergelijke onderneming staat juridisch gezien volledig op zich, met eigen rechten, verplichtingen en een eigen vermogen dat gescheiden is van dat van de vennoten. Voorwaarden om een zelfstandige activiteit te mogen uitoefenen Meerderjarig zijn (minimaal 18 jaar). Procedure: Een ondernemingsvorm kiezen: als natuurlijk persoon of als vennootschap Een zichtrekening openen Zich inschrijven bij het ondernemingsloket en de ondernemingscapaciteiten bewijzen, en ook de kennis van bedrijfsbeheer Zich inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en een ondernemingsnummer en vestigingsnummer toegewezen krijgen Zich aansluiten bij een sociale verzekeringsfonds en de bijdragen betalen Page 39 Page 40 10

11 Zelfstandige trainer natuurlijke persoon Van start gaan Een eenmanszaak is de eenvoudigste manier om een zelfstandige activiteit uit te oefenen: er hoeven geen statuten opgesteld te worden en er is geen minimum startkapitaal vereist de oprichtings- en werkingskosten zijn gering de ondernemer kan snel met zijn activiteit van start gaan hij is zijn eigen baas en kan de beslissingen nemen die voor het uitoefenen van zijn activiteit nodig zijn zonder daarbij andere vennoten te moeten raadplegen over het algemeen volstaat een vereenvoudigde boekhouding. Van bijberoep naar hoofdberoep De zelfstandige activiteit beetje bij beetje ontplooien zelfstandige in bijberoep zelfstandige in hoofdberoep werknemer / ambtenaar in bijberoep geen bijdragen indien inkomen lager dan 1.423,90 per jaar solidariteitsverplichting : dubbele bijdragebetaling kan alleen in de pensioenregeling leiden tot (heel beperkte) cumulatie van uitkeringen Page 41 Page 42 Inkomen Bijberoep Hoofdberoep Berekeningsgrondslag RSVZ ,94 22% 22% , % minimumberekeningsbasis / , , ,81 14,16% 14,16% minimumbijdrage 78,31 707,87 brutoberoepsinkomsten beroepskosten en/of beroepsverliezen Fiscus informeert RSVZ Vaststelling Fiscus bindt RSVZ 1ste jaar 72,97 659,61 2de jaar 74,75 675,70 3de jaar 76,53 691,79 nettoberoepsinkomsten maximumbijdrage 3.988, ,67 Page 43 Fiscale aspecten in de sport Page 44 Fiscale aspecten in de sport 11

12 Zelfstandige trainer natuurlijke persoon Fiscale aspecten Iemand die via een eenmanszaak werkt moet aangifte doen van zijn inkomsten via de aangifte in de personenbelasting Op de belasting in de personenbelasting komen we verder in deze presentatie terug. Zelfstandige trainer natuurlijke persoon BTW aspecten Wanneer een trainer niet door een werknemerscontract verbonden is met een welbepaalde club of federatie: Gelet op de feitelijke omstandigheden die er tussen hen bestaan bevindt de trainer zich in een band van ondergeschiktheid Resultaat: De trainer heeft niet de hoedanigheid van btw- belastingplichtige (Besl. Nr. E.T , 4 februari 1994) Page 45 Page 46 Een eigen vennootschap Zelfstandige trainer via een vennootschap Van start gaan Oprichting van een vennootschap Tussenkomst van een notaris Een minimumkapitaal Een financieel plan Een redactie van statuten Een verslag van een bedrijfsrevisor Ook de stopzetting van de vennootschap en de vereffening brengt kosten met zich mee. Niet enkel op administratief valk Ook op fiscaal vlak: bv. liquidatiebonus De goederen in de vennootschap zijn steeds eigendom van de vennootschap en niet van de oprichter ervan. Page 47 Page 48 12

13 Zelfstandige trainer via een vennootschap Werking Werking van een vennootschap Meer administratieve en juridische formaliteiten en verplichtingen Boekhoudkundige verplichtingen zijn ruimer (een volledige boekhouding voeren, jaarrekeningen neerleggen bij de Nationale Bank, ) Men dient rekening te houden met de vennootschapsorganen (raad van bestuur, algemene vergaderingen, ) die nodig zijn voor de belangrijke beslissingen betreffende de vennootschap Zelfstandige trainer via een vennootschap Fiscale aspecten Het geld dat in de vennootschap zit komt toe aan de vennootschap. Om het in handen te krijgen van de trainer moeten er nog uitbetalingen / uitkeringen gebeuren vanuit de vennootschap aan de trainer. 1 e instantie: uitkering naar de trainer natuurlijke persoon (dit is een kost voor de vennootschap) 2 e instantie: op het resultaat van de vennootschap wordt belasting ingehouden van 33,99% (eventueel verlaagde tarieven)(vennootschapsbelasting) Page 49 Page 50 Zelfstandige trainer via een vennootschap Fiscale aspecten uitkering aan trainer Ofwel is de trainer een werknemer in de vennootschap (zelden schijnwerknemer) Vennootschap moet fiche opmaken + samenvattende opgave (van alle opgemaakte fiches) Inkomsten in hoofde van de trainer belastbaar in de personenbelasting (zie verder) Ofwel is de trainer bedrijfsleider van zijn eigen vennootschap Vennootschap moet fiche opmaken + samenvattende opgave Inkomsten in hoofde van de trainer belastbaar in de personenbelasting (zie verder) Zelfstandige trainer via een vennootschap Fiscale aspecten uitkering aan trainer Alternatieve methoden van beloning Via voordelen alle aard die belastbaar zijn aan de progressieve tarieven in de personenbelasting Bedrijfswagen Appartement Internet Gsm Via uitkeren van de winst onder vorm van dividend Belastbaar aan 25% na toepassing van de vennootschapsbelasting Specifieke regelingen voor KMO s: dividend belastbaar aan 15% (rekening houden met specifieke voorwaarden) Page 51 Page 52 13

14 Zelfstandige trainer via een vennootschap BTW aspecten Fiscaliteit voor de trainer Wie is aan de BTW onderworpen? Eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen en diensten verricht die in het Wetboek BTW zijn omschreven, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend Vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen Omzet maximaal , excl. BTW Page 53 Page 54 Fiscaliteit voor de trainer natuurlijke persoon Fiscaliteit voor de trainer natuurlijke persoon Hoofdregel: wat kwalificatie betreft zijn er geen specifieke regels in de personenbelasting voor trainers. Hun inkomen kan een beroepsinkomsten, een diverse inkomen of niet-belastbaar zijn! Wat zijn beroepsinkomsten? Beroepsinkomsten zijn inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit een beroepsactiviteit. Een beroepsactiviteit is een geheel van herhaalde, voldoende talrijke en verbonden verrichtingen, die een bijzondere vaardigheid of organisatie vereisen. Feitelijke omstandigheden zijn belangrijk! Factoren die bepalen of de inkomsten van een trainer beroepsinkomsten of diverse inkomsten zijn: belangrijkheid van de verworven inkomsten tijdsbesteding (deelname aan wedstrijden met de atleten, training, ) i hoofdberoep van de trainer (bv. oefent hij ook nog een andere activiteit uit) Page 55 Page 56 14

15 Fiscaliteit voor de trainer natuurlijke persoon Fiscaliteit voor de trainer natuurlijke persoon Kwalificatie van het inkomen: Kwalificatie van het inkomen: Beroepsinkomen (in principe belastbaar aan de normale progressieve tarieven in de personenbelasting zie verder): Baten van een zelfstandige activiteit: geen bedrijfsvoorheffing (B.V.) in te houden door de club, opmaak van een fiche , baten op te nemen in de aangifte in de personenbelasting Bezoldigingen: trainer is in loondienst (inhouding B.V. door werkgever), opmaak van een fiche , bezoldigingen op te nemen in de aangifte in de personenbelasting. Divers inkomen (belastbaar aan 33% plus opcentiemen): inkomsten uit een activiteit die niet als een beroepsactiviteit kan worden aangemerkt (eerder occasioneel of toevallig). Page 57 Page 58 Fiscaliteit voor de trainer natuurlijke persoon Beroepskosten: kosten tijdens het belastbaar tijdperk gemaakt om belastbare beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden. de kosten moeten worden verantwoord door middel van bewijsstukken. Voorbeelden: uitgaven voor specifieke beroepskledij (bv. sportuitrusting, trainingspak, sportschoenen, ); afschrijving van trainingstoestellen; kosten van medische begeleiding en verzorging/ verzorgingsproducten Fiscaliteit van de trainer via een vennootschap Situatie: de club contracteert met de vennootschap van de trainer Principe: ontvangen gelden in principe belastbaar in de vennootschapsbelasting (zie supra); indien de vennootschap geen facturen (met BTW) uitreikt, ikt dan moet de club fiches opmaken. Indien de kosten niet worden bewezen, heeft de trainer in elk geval recht op de forfaitaire aftrek van beroepskosten (maximum 3.950,00 EUR voor 2014). Page 59 Page 60 15

16 Fiscaliteit van de trainer via een vennootschap Specifieke regels inzake personenbelasting Bij betaling van bezoldigingen door de vennootschap (van de trainer) aan de trainer (werknemer of bedrijfsleider): inhouding van bedrijfsvoorheffing (Terug)betaling kosten eigen aan de werkgever : niet belastbaar bij het individu; Voorbeelden: sportkledij, medicatie, verzorgingsproducten, door de vennootschap ter beschikking gesteld/terugbetaald aan de trainer in dienstverband Page 61 Page 62 Specifieke regels inzake personenbelasting Zowel voor werknemers als zelfstandigen Beroepsinkomsten toegekend aan: scheidsrechters tijdens sportwedstrijden; Opleiders, trainers en begeleiders voor hun opleidende, omkaderende of ondersteunende activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaars. Het moet gaan om een nevenactiviteit; Betrokken personen moeten bruto belastbare beroepsinkomsten behalen uit een andere activiteit die hoger liggen dan de inkomsten als scheidsrechter, opleider, trainer of begeleider Afzonderlijke aanslag van 33% (plus gemeentelijke opcentiemen) - (bedrijfsvoorheffing van 33,31%) tot een belastbaar inkomen van ,00 (inkomstenjaar 2014). boven dit bedrag: normale progressieve tarieven. Specifieke regels inzake personenbelasting Zowel voor werknemers als zelfstandigen Specifieke regeling enkel van toepassing op inkomsten, niet op voordelen alle aard Indien geen nevenactiviteit: Onmiddellijk toepassing van de progressieve tarieven op het volledige loon Progressieve tarieven: Inkomensschijf ( ) Belasting % % % % > % * Te vermeerderen met gemeentelijke opcentiemen Page 63 Page 64 16

17 Internationale aspecten voor de trainer Fiscaal Check bilaterale dubbelbelastingsverdragen Vragen?????? Voor trainers geen specifiek artikel (Artikel 17 DBV specifiek voor sportbeoefenaars) Artikel 15 bezoldigingen (werknemers) Artikel 14 zelfstandigen natuurlijke persoon Artikel 16 bedrijfsleiders Meestal belastbaar in de woonstaat Sociale zekerheid Je betaalt waar je werkt Tenzij: detachering / gelijktijdige tewerkstelling Dank U!!!!! Check Europese Verordening 883/2004 en socialezekerheidsverdragen Page 65 Page 66 Contactgegevens Wout Coppens EY Private Client Services De Kleetlaan Diegem 02/ / Yves Stox EY Human Capital De Kleetlaan Diegem 02/ / Audrey De Bevere 02/ / Page 67 17

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Top executives efficiënt verlonen en belonen

Top executives efficiënt verlonen en belonen Top executives Jo Bellens en Yves Stox 8 maart 2012 Top executives verlonen belonen loonsvoorwaarden structuur salaris vergoedingen voordelen in natura verzekeringen Elio I empowerment cost-efficiency

Nadere informatie

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Fiscaliteit voor lesgevers Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Inleiding Overzicht Occasionele prestaties of beroepsactiviteit? Zelfstandige activiteit in bijberoep Zelfstandige activiteit in hoofdberoep

Nadere informatie

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 %

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % Bedrijfsanalyse Roman Pieter Informaticabeheer Evaluatie Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % D 65 % - 55 % E 45 % - 55 % F < 45 % Opmerkingen Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nadere informatie

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT INHOUD Fiscaal gunstregime lesgevers Aansprakelijkheden Nadelen van illegale

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Een occasionele activiteit is een activiteit die niet frequent gebeurt. Een allesbehalve eenduidige definitie

Een occasionele activiteit is een activiteit die niet frequent gebeurt. Een allesbehalve eenduidige definitie OCCASIONELE ACTIVITEITEN EN DE LINK MET ACTIVITEITEN IN BIJBEROEP, TIJDENS WERKLOOSHEID, VRIJWILLIGERSWERK Wat is een occasionele activiteit? Een occasionele activiteit is een activiteit die niet frequent

Nadere informatie

Ficheverplichtingen voor de social profit 28 februari Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs

Ficheverplichtingen voor de social profit 28 februari Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Ficheverplichtingen voor de social profit 28 februari 2015 Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Ficheverplichtingen 1. Algemeen 2. Vergoedingen aan bestuurders 2.1. Enkel bestuurdersvergoeding

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

More than accountants

More than accountants More than accountants Eenmanszaak of vennootschap? Wat is voor u de juiste keuze? BEROEP VAN ADVOCAAT Advocaat oefent beroep vrij en onafhankelijk uit (Art. 437 en 444 Ger.W.) Niet onder gezag van een

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep - CARBOFISC BVBA BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Oftewel loontrekkende Oftewel zelfstandige

Nadere informatie

Home > 13de addendum dd bij de circulaire nr. Ci.RH.241/ (AAFisc Nr. 8/2003 dd

Home > 13de addendum dd bij de circulaire nr. Ci.RH.241/ (AAFisc Nr. 8/2003 dd Page 1 of 9 Home > 13de addendum dd. 14.05.2014 bij de circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 (AAFisc Nr. 8/2003 dd. 05.03.19... Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning

Nadere informatie

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties NCBL september 2010 Inhoud 1. OLK 2. Verzekeringsplicht 3. Bijdrageplicht 4. Stopzetting 5. Vragen en reacties 1. Ondernemingsloket Algemeen Inschrijven in Kruispuntbank van ondernemingen? (KBO) Rechtspersonen

Nadere informatie

Soepele tewerkstellingsvormen in de sector. Oostende, 18 maart 2010

Soepele tewerkstellingsvormen in de sector. Oostende, 18 maart 2010 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Oostende, 18 maart 2010 1 Soepele tewerkstellingsvormen 1. Vrijwilligers 2. Freelancers 3. 25-dagenregel 4. Studenten 5. Bijverdienen tijdens pensioen 6. Bijverdienen

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK INFORMATIEPLICHT

VRIJWILLIGERSWERK INFORMATIEPLICHT VRIJWILLIGERSWERK Sinds 1 augustus 2006 is de hernieuwde wet op het vrijwilligerswerk van kracht. Deze wet legt vast wat onder de vorm van vrijwilligerswerk mogelijk is en op welke manier dit dient te

Nadere informatie

Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten

Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten Actuasessie NEEM JE AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN ONDER DE LOEP! Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten Unizo Inhoud actuasessie 1. Inleiding 2. Werkelijke kosten of kostenforfait? 3.

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever BEROEPSKOSTEN 61 4. BTW Volgens het Europese Hof van Justitie is factoring een dienstprestatie die uitgesloten is van de BTW-vrijstellingen voor financiële diensten: factoring is onderworpen aan BTW ongeacht

Nadere informatie

Werken met een vennootschap Nuttig of onzin? STRONG. FOCUSED. DIFFERENT.

Werken met een vennootschap Nuttig of onzin? STRONG. FOCUSED. DIFFERENT. Werken met een vennootschap Nuttig of onzin? www.moorestephens.be Belastingdruk op zelfstandigen Personenbelasting inkomstenjaar 2014: VAN Inkomensschijf TOT Belastingtarief 0,01 8.680,00 25% 8.680,01

Nadere informatie

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Overzicht 20 december 2012 1. Kunstenaarsstatuut 2. Wat is een artistieke prestatie? 3. Vergoeding voor een artistieke prestatie 3.1.

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Artikel 110, 1 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen. Deeleconomie

Artikel 110, 1 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen. Deeleconomie Brussel, 26 mei 2016 Advies nr. 2016/08 Uitgebracht op vraag van de minister van Zelfstandigen Artikel 110, 1 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen Deeleconomie In dit

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR...

FICHE Nr JAAR... FICHE Nr. 281.10 - JAAR.... Pagina 1 van 6 1. Nr.... 2. Datum van indiensttreding:... van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten:...... 4. Afzender:....... Naam en voornamen van de echtgenoot of van

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

HAIO arts in opleiding. Fiscale aandachtspunten

HAIO arts in opleiding. Fiscale aandachtspunten HAIO arts in opleiding Fiscale aandachtspunten Hoeveel belastingen betalen? Belastingen? Beroepskosten Art. 49 WIB: beroepskosten zijn aftrekbaar indien: 1. gedaan of gedragen tijdens het belastbaar tijdperk

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Het statuut van de sportbeoefenaar, een round-up

Het statuut van de sportbeoefenaar, een round-up Het statuut van de sportbeoefenaar, een round-up Sport is een vaste waarde geworden in onze maatschappij. Steeds meer mensen nemen deel aan het sportgebeuren, hetzij als hoofdactiviteit, hetzij als hobby.

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

Circulaire nr. Ci.RH.241/597.925 (AOIF Nr. 23/2010) dd 09.03.2010

Circulaire nr. Ci.RH.241/597.925 (AOIF Nr. 23/2010) dd 09.03.2010 Circulaire nr. Ci.RH.241/597.925 (AOIF Nr. 23/2010) dd 09.03.2010 Belasting van niet-inwoners Personenbelasting Rechtspersonenbelasting Vennootschapsbelasting Bedrijfsleider Werknemer Deelname aan een

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde

Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde 15 november 2012 Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde Overzicht 1. Wie kan opstarten als zelfstandige in bijberoep? 2. Werknemer of zelfstandig statuut 3. Opstartformaliteiten

Nadere informatie

6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES. 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding

6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES. 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding 6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding Met een forfaitaire onkostenvergoeding wordt bedoeld dat de vennootschap een vast bedrag per maand terugbetaalt aan de bedrijfsleider

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen www.vdvaccountants.be 58 3.4. Motieven van sociaalrechterlijke aard Ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent waarbij hij niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst of door

Nadere informatie

Paardenverkoop en fiscaliteit

Paardenverkoop en fiscaliteit Paardenverkoop en fiscaliteit Nogal wat paardenhouders stellen zich vragen op vlak van fiscaliteit. Vaak weten ze niet waaraan ze zich moeten houden. De fiscale administratie kan en mag steeds inlichtingen

Nadere informatie

De forfaitaire kostenvergoedingen van de RSZ

De forfaitaire kostenvergoedingen van de RSZ Vergoedingen van kosten eigen aan de werkgever die u terugbetaalt aan uw werknemer, zijn niet belastbaar en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. Voor kleine en moeilijk bewijsbare kosten kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken Wat houdt deze regeling in? Lange tijd was er discussie in welk vak van de belastingaangifte

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Page 1 of 10 Home > FAQ - Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing - Startende ondernemingen FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Opgelet:

Nadere informatie

Fiscale en sociale spelregels in het basketbal. Stephanie Rondelez Advocaat Griet Vanden Abeele Advocaat Assistent Jan Ronse Instituut KUL

Fiscale en sociale spelregels in het basketbal. Stephanie Rondelez Advocaat Griet Vanden Abeele Advocaat Assistent Jan Ronse Instituut KUL Fiscale en sociale spelregels in het basketbal Stephanie Rondelez Advocaat Griet Vanden Abeele Advocaat Assistent Jan Ronse Instituut KUL Overzicht Inhoud van de presentatie: bespreking van de verplichtingen

Nadere informatie

Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen Newsflash Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen Alle belastingplichtigen die winsten of baten behalen, moeten voorafbetalingen doen. Bij geen of ontoereikende

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring 22 oktober 2013 Dries Wouters ERGO slide master 2010 1 Sociale zekerheid 2 Financiering van de sociale zekerheid Werknemers 3 Financiering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I. Inleidende hoofdstukken Deel 2. Btw Inhoudsopgave... 5

Inhoudsopgave. Deel I. Inleidende hoofdstukken Deel 2. Btw Inhoudsopgave... 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 5 Deel I. Inleidende hoofdstukken... 13 Hoofdstuk 1. Boekhoudkundige verplichtingen... 14 Hoofdstuk 2. Rechstpersonenbelasting...19 Deel 2. Btw...25 Hoofdstuk 1. Algemeen...

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website 1 Help! Ik word zelfstandig(e). 2 3 4 www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

Nadere informatie

Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013)

Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) Het voordelige statuut voor auteursrechten geldt enkel voor directe inkomsten

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever.

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5B Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc Nr. 27/2011) dd. 23.05.2011 Personenbelasting Beroepsinkomen Anciënniteitspremie Vrijgesteld

Nadere informatie

José Haustraete - Bedrijfsrevisor - Professor Universiteit Gent

José Haustraete - Bedrijfsrevisor - Professor Universiteit Gent José Haustraete - Bedrijfsrevisor - Professor Universiteit Gent Is een Taxificatie in België haalbaar? Taxificatie, een vrome wens van het bedrijfsleven, maar wellicht problematisch gezien onze beleidsmensen

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Februari 2016 Onderwerp: Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers KOSTEN bewezen kosten (art. 49WIB92) of het forfait (automatisch toegekend) supplementair forfait verre verplaatsingen : - enkel mogelijk voor niet kostenbewijzers een speciaal forfait is van toepassing

Nadere informatie

WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer

WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer IK BEREID ME VOOR IK START WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer PARTNER IN ONDERNEMEN MET BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex.

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex. Bijkomende toelichting bij de CAO van 12 januari 2010 inzake het woonwerkverkeer en de financiële bijdrage door de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen. 1. Woonwerkverkeer

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer PARTNER IN ONDERNEMEN MET

WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer PARTNER IN ONDERNEMEN MET WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer PARTNER IN ONDERNEMEN MET versterkt & IK BEREID ME VOOR IK START TIP Een goede

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

Vrijwilligers: een nieuwe toekomst voor de politie?

Vrijwilligers: een nieuwe toekomst voor de politie? Vrijwilligers: een nieuwe toekomst voor de politie? Inhoud Inzet vrijwilligers politie België: wettelijk kader Mogelijkheden inzet vrijwilligers bij politie in België Politie in bijberoep Conclusie 1 Hoge

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ...

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ... FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: 4. Afzender: Geadresseerde: NN of ON: Naam en voornamen van de

Nadere informatie

Beknopte nota. Sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers. Radio 2 Inspecteur Decaluwé 3oktober 2011

Beknopte nota. Sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers. Radio 2 Inspecteur Decaluwé 3oktober 2011 Beknopte nota Sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers Radio 2 Inspecteur Decaluwé 3oktober 2011 De sociale zekerheid bestaat enerzijds uit rechten en anderzijds uit plichten. Je betaalt dus sociale

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie

GELD. Tijs Vastesaeger,js@doenker.be. www.doenker.be

GELD. Tijs Vastesaeger,js@doenker.be. www.doenker.be GELD Tijs Vastesaeger,js@doenker.be Hoeveel geld heb je nodig? Voor je zaak Om van te leven Om te investeren Om te starten Waar ga je geld halen? Uit je ac,viteiten Loon, winst, kosten vergoeding Leningen

Nadere informatie

JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2015 1

JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2015 1 JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2015 1 Inleiding In het Engeland van enkele eeuwen geleden boden huursoldaten hun diensten aan aan diegene die hun prijs kon betalen. Deze zogenaamde vrije lansiers

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten De bezoldigingstheorie Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten 1. Aftrekbaarheid beroepskosten Kosten zijn overeenkomstig art 49 WIB 1992 aftrekbaar indien (cumulatief): - De kosten houden noodzakelijk

Nadere informatie

WERKEN ALS KUNSTENAAR IN EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP. Michael Van den Eynde 17 oktober 2016

WERKEN ALS KUNSTENAAR IN EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP. Michael Van den Eynde 17 oktober 2016 WERKEN ALS KUNSTENAAR IN EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP Michael Van den Eynde 17 oktober 2016 Overzicht 1. Wie kan opstarten als zelfstandige in bijberoep? 2. Werknemer of zelfstandig statuut 3. Opstartformaliteiten

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding...

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding... Inhoudstafel 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1 1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap... 1 1.1.1. U heeft betaald voor uw vennootschap en zij betaalt u dat terug...

Nadere informatie

Vrijwilligerswetgeving

Vrijwilligerswetgeving Vrijwilligerswetgeving Titel: Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers Wet houdende diverse bepalingen (B.S. 30-12-05) Wet van 19 juli 2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005

Nadere informatie

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT?

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? Inhoud GOEDE MANIER OM SAMENWERKING TE STRUCTUREREN... SAMENWERKEN KAN OOK ANDERS... TRANSPARANTIE... GLUREN BIJ DE BUREN... LAGERE BELASTINGDRUK... l Vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016)

Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016) Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016) 1. Duid de correcte stelling aan A. Met zetel van fortuin wordt de plaats bedoeld waar het vermogen van een persoon zich bevindt. B. Een persoon die in België in het

Nadere informatie

KIEZEN VOOR HET JUISTE STATUUT

KIEZEN VOOR HET JUISTE STATUUT KIEZEN VOOR HET JUISTE STATUUT Vergoedingswijzen in de creatieve sector Christine Nozaradan STUK, Leuven 16 december 2014 Statuut? Beroepsactiviteit Werknemer Zelfstandige Ambtenaar 2 Statuut? Artistieke

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Fiscale handleiding voor de carpooler

Fiscale handleiding voor de carpooler Inkomsten 2014 Aangifte 2015 Fiscale handleiding voor de carpooler Met deze handleiding helpen wij jou aan het fiscale voordeel waar je als carpooler recht op hebt. We overlopen met jou de verschillende

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie