Jezus geneest de verlamde man

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jezus geneest de verlamde man"

Transcriptie

1 Jezus geneest de verlamde man Originele titel: Jesus heals the paralysed man Geschreven door Roy Harrison Illustraties door Roy Harrison 1 e vertaling door Ron van Kleeff Bewerking en lay-out door IKEG literatuurteam ATTENTIE! De platen bij deze serie kunnen bij de meeste IKEG adressen en/of webshops gekocht worden. Kijk voor een overzicht van de IKEG-adressen en webshops in Europa op en klik op Adressen European Child Evangelism Fellowship, 4438 Langenbruck, Zwitserland Uit deze handleiding mag niets gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van het IKEG Nederland. Daarnaast mag deze handleiding niet tegen vergoeding uitgeleend worden zonder schriftelijke toestemming van het IKEG. 2e Wormenseweg 84, 7331 VH Apeldoorn, telefoon (055) Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag alleen gebruikt worden voor persoonlijke, non-profit en niet-commerciële doeleinden. Bezoek voor de volledige voorwaarden van deze toestemming Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap 2 e Wormenseweg 84, 7331 VH Apeldoorn

2 Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap Handleiding Inhoud Voorbereidingen voor de Bijbellessen... 3 Bijbelles

3 Voorbereiding voor de Bijbelles Bijbelvertaling: Voor deze les gebruiken we de Herziene Statenvertaling. Als de kinderen thuis zelf een Bijbel hebben zullen ze misschien een andere vertaling hebben. U kunt ze hier even op wijzen. Bijbelgedeelte(n): Een lesoverzicht bevat het volgende: De belangrijkste gedeelten in de Bijbel waar de les op is gebaseerd. Centrale waarheid: De Centrale Waarheid (CW) is de hoofdgedachte van dit gedeelte. Het is de les die u de kinderen mee wilt geven naar huis, die ze moeten onthouden. Deze waarheid wordt in het clubuur uitgewerkt. Tijdens het geven van de Bijbelles wordt een toepassing van de CW gegeven, zowel voor het gelovige kind als voor het niet gelovige kind. Verder wordt de CW herhaald bij het zingen en bij het aanleren van de Bijbeltekst. Om het geleerde nog sterker te benadrukken worden kaarten gebruikt waarop de CW is geschreven. Deze kaarten kunt u op eenvoudige manier zelf maken door de CW op een vel dik papier te schrijven. Waar de CW in de les van toepassing is, wordt dit met een symbool weergegeven. Daarnaast ziet u door de aanduiding CWGK (CW gelovig kind) en CWNGK (CW niet gelovig kind) voor welke groep kinderen de CW hier bedoeld is. Ook wordt aangegeven op welk onderdeel van het evangelie de CW van toepassing is. Stel uzelf beschikbaar: Omdat u graag persoonlijk contact met de kinderen wilt, is het goed om uzelf beschikbaar te stellen. Dit houdt in, dat u aangeeft tijd te willen nemen voor een pastoraal gesprek met een kind. Dit kan over elk onderwerp zijn, maar ook over wat het inhoudt om je vertrouwen op de Heere Jezus te gaan stellen als je Verlosser. Geef duidelijk aan waar ze u kunnen vinden. U kunt bijvoorbeeld zeggen: Misschien heb je vragen over wat je nu hebt gehoord. Het kan zijn dat je je afvraagt wat het betekent om in de Heere Jezus te geloven of je begrijpt iets niet goed. Heb je zulke, of andere vragen, dan mag je na de club bij mij komen. Ik sta dan hier bij het flanelbord. (of op een andere geschikte plaats). Als je dan bij me komt weet ik dat je met me wilt praten. (Zorg ervoor dat u er staat, ook al komen er geen kinderen op u af. Het is ook niet de tijd om op dat moment met andere personen van de leiding te praten.) Jezus geneest de verlamde man Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap 3

4 Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap Handleiding U kunt zelf bepalen wanneer u zegt dat u beschikbaar bent. Dat kan bijvoorbeeld op een geschikt tijdstip in het verhaal (Let wel - niet na de uitnodiging), tijdens het aanleren of na het zingen van een lied, tijdens het aanleren van een Bijbelvers of zelfs na een antwoord bij het herhalingsspel/quizspel. Toepassing voor het niet-gelovige kind + uitnodiging. Dit is voornamelijk een uitnodiging voor een kind om zijn/haar vertrouwen op de Heere Jezus te gaan stellen als zijn/haar als Verlosser. (Markus 1:14-15) 4

5 Lesoverzicht Bijbelgedeelten: Mattheüs 9:1-8; Markus 2:1-12; Lukas 5:17-26 Centrale Waarheid: De Heere Jezus kan en wil jouw zonden vergeven. Toepassing niet gelovig kind: Als je je vertrouwen op de Heere Jezus stelt als je Verlosser vergeeft Hij je al je zonden. Toepassing gelovig kind: Wanneer jij in de Heere Jezus gelooft, is het belangrijk om anderen over Hem te vertellen Jezus geneest de verlamde man Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap 5

6 Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap Handleiding Bijbelles Wanneer we ons vertrouwen op de Heere Jezus gesteld hebben als onze Verlosser, wil Hij ons gebruiken om anderen over Hem te vertellen. Hij brengt ons niet meteen naar de hemel, maar laat ons hier, zodat anderen over Hem zullen horen. Je zou bijvoorbeeld het Bijbelverhaal van vandaag kunnen gebruiken om anderen over de Heere Jezus te vertellen. Met vier stroken karton en drie splitpennen kun je een soort hulpmiddel maken. Ook al kun je je niet alles precies meer herinneren, toch kun je door dit verhaal aan je vrienden en familie te vertellen ervoor zorgen dat zij over de Heere Jezus horen. Denk jij dat vier stroken karton een verhaal kunnen vertellen? Nou, als je heel goed kijkt en luistert, dan ga je een verhaal zien en horen, met deze vier stroken karton. Het verhaal gaat over vier mannen die lang geleden woonden in het land Israël. Deze vier mannen hadden een bijzondere vriend. Hij was niet zoals andere mensen, want hij kon niet lopen. Hij kon zelfs niet zitten. Deze man had een ernstige ziekte, hij was verlamd. Hij kon alleen maar liggen en lag dag en nacht op een bed. Hij was al heel lang verlamd. De vier vrienden wilden graag dat hij zou genezen. Misschien hadden ze al van alles geprobeerd, maar niets had hun vriend beter gemaakt. Nu hadden ze gehoord dat er Iemand in hun land was, die wonderen kon doen. Deze bijzondere man had zelfs blinden genezen, zodat ze weer konden zien; dove mensen, zodat ze weer konden horen en Hij had zelfs mensen genezen die melaats waren. Ook had Hij wel vijfduizend mensen te eten gegeven met vijf broden en twee vissen. 6

7 Wie is deze bijzondere man? Het is de Heere Jezus. Deze mannen leefden in de tijd dat de Heere Jezus hier op aarde was en ze hadden over Zijn wonderen gehoord. De Heere Jezus is God de Zoon en daarom kon Hij deze bijzondere dingen doen. Hij is almachtig (dat betekent dat Hij alles kan), Hij is de volmaakte Zoon van God. Hij is het die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Daarom kon Hij ook deze wonderen doen. Op een dag hoorden de vier mannen dat de Heere Jezus naar hun woonplaats, naar Kapernaüm was gekomen. Dus besloten ze om met hun zieke vriend naar Jezus te gaan. Ze geloofden dat Hij hun vriend beter kon maken. Zij legden hun vriend op een ligmat, pakten alle vier een hoek vast en tilden hem op. Zo droegen ze hem door de straten van de stad naar Jezus toe. Het zal wel een raar gezicht zijn geweest, maar ze wilden nu eenmaal erg graag hun vriend bij Jezus brengen. Wanneer jij een kind van God bent en je vertrouwen op de Heere Jezus hebt gesteld als jouw Verlosser, wil jij natuurlijk ook dat je vrienden Hem leren kennen. Je hoeft hen niet op een ligmat te leggen en door de stad te dragen, maar je kunt voor hen bidden en hun vertellen hoe jij de Heere Jezus hebt leren kennen en wat Hij voor jou heeft gedaan. Je kunt hen uitnodigen voor de club of voor de zondagsschool, waar ze het goede nieuws kunnen horen. Je kunt hun ook een verhaal (uit de Bijbel) vertellen over de Heere Jezus, terwijl je vier stroken karton gebruikt zoals bij het verhaal dat ik je nu ga vertellen. Eindelijk kwamen de vier mannen bij het huis waar de Heere Jezus de mensen leerde over God. Ze wilden door de deur naar binnen gaan, maar dat lukte niet. Misschien keek één van hen wel door het raam. En weet je wat hij zag? Het hele huis was vol overal stonden mensen. Ze vroegen zich af, hoe ze tussen al die mensen door met hun vriend bij de Heere Jezus konden komen. Opeens kregen ze een idee. Ze zeiden: Als we onze vriend niet door de deur bij Jezus kunnen brengen en zelfs niet door het raam, dan gaan we gewoon door het dak. De huizen in Israël hebben geen schuine daken zoals bij ons, maar platte daken. Jezus geneest de verlamde man Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap 7

8 En er is nòg een groot verschil: aan de buitenkant van het huis is een trap om op het dak te kunnen komen. Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap Handleiding Dus liepen de vier mannen met hun vriend op zijn ligmat om het huis heen naar de trap en droegen hem treetje voor treetje naar boven, tot hij op het dak lag. Het dak was gemaakt van hout, bedekt met riet en aarde daarom was het voor die mannen niet zo moeilijk er een gat in te maken. Ze begonnen met een kleine opening, maar maakten die steeds groter. Al gauw keken ze met z'n vieren door het gat naar beneden. En daar stond iedereen naar boven te kijken om te zien wat er gebeurde. De vier vrienden lieten zich door niets tegenhouden om hun vriend bij Jezus te brengen. Soms zijn er dingen die ons tegenhouden om met onze vrienden over de Heere Jezus te praten. Het is ook niet gemakkelijk om anderen over Hem te vertellen. Als we hun voor het eerst vragen om met ons mee naar de club of de zondagsschool te gaan, zullen ze dat misschien niet doen. Het kan ook zijn dat ze je uitlachen wanneer je vertelt hoe je de Heere Jezus hebt leren kennen en dat je gelooft dat Hij voor jouw zonden is gestorven. Niet iedereen wil dan zijn vertrouwen op de Heere Jezus stellen als zijn Verlosser. Het is niet gemakkelijk, maar we moeten ons hierdoor niet laten afschrikken om anderen over Hem te vertellen. De vier mannen bonden touwen aan de vier hoeken van de ligmat en lieten hun vriend langzaam naar beneden zakken. Zo legden ze hem voorzichtig neer, precies voor de voeten van de Heere Jezus. Daar lag de man nu op zijn ligmat vlak voor de Heere Jezus. Die keek naar hem en hield van hem. De Heere Jezus houdt ook van ieder van ons. Hij wil ons zegenen. Hij kent ons allemaal. Hij vindt ons belangrijk en houdt heel veel van ons. De verlamde man lag dus op zijn ligmat vlak voor de Heere Jezus en de mensen in het huis verwachtten dat Hij hem zou aanraken en genezen; maar dat was niet het eerste wat de Heere Jezus deed. Hij zei tegen de verlamde man: Je zonden zijn je vergeven (Markus 2:5). Hij bedoelde daarmee dat Hij alle verkeerde dingen vergaf die de man ooit gedaan, gezegd of gedacht had. Dat betekende, dat al die slechte dingen nu weg waren. De man mocht een nieuw, rein leven beginnen. Als jij ook wilt dat de Heere Jezus jou al je zonden vergeeft, maar je begrijpt nog niet goed hoe dat kan, mag je na de club daar (wijs/noem plaats) bij me komen. Dan kan ik het jou vanuit de Bijbel uitleggen. 8

9 De Heere Jezus wist dat Hij deze man zijn zonden kon vergeven, omdat Hij de Redder is die spoedig aan het kruis zou sterven voor de zonden van deze man. Hij is ook voor onze zonden gestorven. Hij hoefde niet te sterven voor Zijn eigen zonden, want Hij heeft nooit iets verkeerds gedaan. Maar Hij droeg de straf die wij hebben verdiend. Hij stierf voor ons en gaf Zijn kostbaar bloed om ons alle verkeerde dingen, die we hebben gedaan, gezegd of gedacht, te kunnen vergeven. In de Bijbel staat: Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats (Hebreeën 9:22). De Heere Jezus gaf Zijn bloed voor ons op het kruis van Golgotha. Hij betaalde als het ware onze boete, de straf voor onze zonden. Hij stierf en werd begraven. Maar op de derde dag stond Hij op uit de doden. Hij is een Verlosser die leeft. Hij is de Enige die ons van onze zonden kan verlossen. Daarom kon de Heere Jezus tegen de verlamde man zeggen: Uw zonden zijn vergeven (Markus 2:5). Maar ook de vijanden van de Heere Jezus, de schriftgeleerden, waren die dag in dat huis. Toen zij de Heere Jezus deze woorden hoorden zeggen tegen de verlamde man, begonnen ze te mopperen en zeiden lelijke dingen over Hem. Dat deden ze niet hardop, maar zachtjes tegen elkaar en in hun gedachten. De eerste vijand, nummer één dacht misschien wel zoiets als Wie denkt Hij wel dat Hij is, dat Hij zonden kan vergeven. Daarnaast stond een andere schriftgeleerde, vijand nummer twee die ook iets lelijks dacht over de Heere Jezus. Hij dacht: Alleen God kan zonden vergeven. Nog een andere schriftgeleerde, vijand nummer drie dacht misschien wel: Jezus denkt zeker dat Hij God is, dat Hij zonden kan vergeven. En nog een schriftgeleerde, vijand nummer vier, dacht misschien wel: Ik geloof niet dat Jezus God is. Hij kan geen zonden vergeven. Zo dachten de schriftgeleerden over de Heere Jezus en ze waren zelfs een beetje boos. Maar de Heere Jezus kende hun gedachten. Hij weet ook alle verkeerde dingen die wij zeggen en denken. De schriftgeleerden zijn niet de enigen die verkeerde dingen deden of dachten. In de Bijbel staat: Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God (Romeinen 3:23). Jezus geneest de verlamde man Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap 9

10 Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap Handleiding Heb jij weleens een heel erge hekel aan iemand gehad? Heb jij weleens iemand die je niet aardig vond pijn willen doen? Ben je weleens jaloers geweest op iemand die iets mooiers had dan jij? Heb je weleens iets heel lelijks gezegd of gevloekt? Heb je weleens gelogen? Dit zijn allemaal zonden en dat is erg. Dat we deze dingen doen komt, omdat de zonde, het kwaad, in ons woont. Zonde bederft ons leven, verwondt anderen en bovenal doe je God er pijn mee. God is heilig en kan de zonde niet aanzien. De zonde zorgt ervoor dat er een scheiding is tussen ons en God, Die heilig is. Hij zou ons moeten straffen voor al onze verkeerde woorden, daden en gedachten; maar Hij houdt van ons niet van onze zonden, maar van ons. De Heere Jezus wist wat deze schriftgeleerden, deze vijanden, over Hem dachten en Hij zei: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven zei Hij tegen de verlamde man: Ik zeg u sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw huis (Markus 2:10,11). Toen de Heere Jezus dat zei, gebeurde er die dag een groot wonder. De verlamde man ging rechtop zitten op zijn ligmat, hij stond op, pakte zijn ligmat op en liep gewoon het huis uit, helemaal gezond. Iedereen was verbaasd. Ze verwonderden zich erover dat de Heere Jezus deze man kon genezen van zijn ziekte, maar ook dat Hij hem zijn zonden kon vergeven. Heb jij aan het eind van een zin weleens een vraagteken gezet? Dat doe je als de zin een vraag is. Vandaag heb ik ook een paar vragen voor jullie. Waarom zou de Heere Jezus deze man eerst zijn zonden hebben vergeven, voordat Hij hem van zijn vreselijke ziekte genas? Waarom maakte de Heere Jezus hem niet eerst beter en vergaf hem daarna zijn zonden? Waarom vergaf Hij hem eerst zijn zonden denk je? (Geef de kinderen gelegenheid om antwoord te geven.) Ik geloof dat de Heere Jezus hem eerst zijn zonden vergaf, omdat Hij het belangrijkste eerst wilde doen. En voor deze man was het het allerbelangrijkste dat zijn zonden werden vergeven. 10

11 Toevoeging om nog even op het verhaal terug te komen: Maar ook voor ons, die nu leven, is het allerbelangrijkste dat de Heere Jezus ons onze zonden vergeeft en dat Hij leeft in ons hart en in ons leven als onze Verlosser en Heer. Het is belangrijker Hem te kennen als je Verlosser dan genezen te worden van de ergste ziekte. Ik wil jullie nog een vraag stellen, maar nu moet je niet meteen hardop een antwoord geven. Ik wil dat je nadenkt over jouw leven. De vraag is: Heb jij al je vertrouwen op de Heere Jezus gesteld als je Verlosser en gevraagd of Hij in jouw hart komt wonen? Als je dat doet, word je een kind van God. Het is de allerbelangrijkste beslissing die je kunt nemen in je leven. De Heere Jezus kan je redden van de zonden. Hij stierf voor jouw zonden aan het kruis en stond op uit de doden. Hij zegt in Zijn Woord: Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met Mij (Openbaring 3:20). Hij zegt dat jouw hart net een huis is. Hij staat buiten, maar wil graag binnenkomen om je zonden te vergeven, jou een kind van God te maken en de Verlosser en Heer van je leven te zijn. Als je spijt hebt van je zonden mag je de Heere Jezus vragen of Hij je alles wil vergeven en in jouw hart wil komen wonen. Hij zegt: Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen. Je kunt dat vandaag doen. Je mag heel zachtjes in jezelf aan de Heere Jezus vragen of Hij jou al je zonden wil vergeven. Hij wil dat doen en in jouw leven komen. Hij houdt van je. De Heere Jezus had de verlamde man zijn zonden vergeven en hem genezen. Wat een bijzondere dag. De mensen die hadden gezien wat er was gebeurd, prezen God en zeiden: Wij hebben nog nooit zoiets gezien! Misschien wil je dit verhaal wel zelf lezen in de Bijbel, om het beter aan anderen te kunnen vertellen. Het staat in Markus 2:1-12. Verwerking Laat de kinderen van karton 4 stroken knippen (ongeveer 22 x 4 cm) en aan elkaar maken door middel van splitpennen. Rond de hoeken af, zodat er vloeiender figuren gemaakt kunnen worden. Jezus geneest de verlamde man Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap 11

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

DE WONDEREN VAN JEZUS

DE WONDEREN VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDEREN VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD Studielessen voor 4-7 jarigen. HANDLEIDING april 2005 Deze lessen zijn samengesteld en opgemaakt door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR Bijbel voor Kinderen presenteert Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

DANIËL EN DE LEEUWENKUIL

DANIËL EN DE LEEUWENKUIL Bijbel voor Kinderen presenteert DANIËL EN DE LEEUWENKUIL Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door:

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

DE WONDER- BAARLIJKE SPIJZIGING

DE WONDER- BAARLIJKE SPIJZIGING Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDER- BAARLIJKE SPIJZIGING Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 8-12 jarigen Lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Ilja Witte en Judith Maarsen Mei 2007Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

DE PRINS VAN DE RIVIER

DE PRINS VAN DE RIVIER Bijbel voor Kinderen presenteert DE PRINS VAN DE RIVIER Geschreven door: E. Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Zeven wonderen van het kruis NAAM. Lessen voor de bovenbouw van de basisschool

Zeven wonderen van het kruis NAAM. Lessen voor de bovenbouw van de basisschool Zeven wonderen van het kruis NAAM Lessen voor de bovenbouw van de basisschool Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Werkboek voor kinderen vanaf 8 jaar Samengesteld in opdracht van de Levend Evangelie Gemeente

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Bijbel voor Kinderen presenteert GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Lieve gemeente,

<intro: filmpje Inspiratie nodig Nick Vujicic> Lieve gemeente, 1 Lieve gemeente, De verbinding tussen het Marcus-verhaal over Jezus die de verlamde vergeeft en genees en het filmpje van Nick Vujicic was een uitspraak

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

In de buik van een zwangere vrouw waren eens twee ongeboren kinderen: een kleine gelovige en een kleine scepticus.

In de buik van een zwangere vrouw waren eens twee ongeboren kinderen: een kleine gelovige en een kleine scepticus. In de buik van een zwangere vrouw waren eens twee ongeboren kinderen: een kleine gelovige en een kleine scepticus. De kleine skepticus vraagt: Geloof jij eigenlijk in een leven na de geboorte? De kleine

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN

JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN Bijbel voor Kinderen presenteert JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

DE VERVOLGDE GEMEENTE

DE VERVOLGDE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERVOLGDE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest en Lazarus Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Een Persoonlijke Bijbelstudie

Een Persoonlijke Bijbelstudie Een Persoonlijke Bijbelstudie The Middletown Bible Church, http://www.middletownbiblechurch.org/ Original English Version Here Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) Vertaling,

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

JEZUS GENEEST EEN BLINDE BEDELAAR

JEZUS GENEEST EEN BLINDE BEDELAAR Bijbel voor Kinderen presenteert JEZUS GENEEST EEN BLINDE BEDELAAR Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 4 Jezus maakt mensen beter

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 4 Jezus maakt mensen beter Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 4 Jezus maakt mensen beter Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 4 blz. 1 Mijn oma kan niet meer lopen. Ze

Nadere informatie

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding.

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Welkom Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Gebed (groep 6) Lieve God, we zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren het feest van de opstanding

Nadere informatie

Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar

Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar Deze handleiding is van Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK Lessen zijn oorspronkelijk geschreven als dagelijkse Bijbelstudie tijdens een GO KIDS zendingsreis naar Roemenië.

Nadere informatie

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL Willem de Vink Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus. Wow, zo ben jij!

Nadere informatie

Het verschil tussen veiligheid en zekerheid Ben ik een echte gelovige?

Het verschil tussen veiligheid en zekerheid Ben ik een echte gelovige? Les 13 Eeuwige zekerheid Het verschil tussen veiligheid en zekerheid Ben ik een echte gelovige? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Mijn persoonlijke zekerheid en het

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert VEERTIG JAREN LANG

Bijbel voor Kinderen. presenteert VEERTIG JAREN LANG Bijbel voor Kinderen presenteert VEERTIG JAREN LANG Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24.

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24. LES Sluipaanval Ben je wel eens gepest? Is er iemand die altijd vervelend tegen jou doet? Heb je ooit geprobeerd om die persoon terug te pakken? (Zie 1 Samuël 24; Patriarchen en Profeten, blz. 603-615)

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

KONING DAVID (DEEL 1)

KONING DAVID (DEEL 1) Bijbel voor Kinderen presenteert KONING DAVID (DEEL 1) Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

NOACH EN DE ZONDVLOED

NOACH EN DE ZONDVLOED Bijbel voor Kinderen presenteert NOACH EN DE ZONDVLOED Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

De Heere Jezus wordt gedoopt

De Heere Jezus wordt gedoopt Johannes de Doper Johannes de Doper lijkt op de profeten van vroeger. In het Oude Testament was al over hem geschreven. Hij draagt een profetenmantel en leeft van sprinkhanen en wilde honing. Hij zal best

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

LET OP WAT JE HOORT! LET OP WAT JE VAN DE HERE HOORT! 1. dan vind je Hem. 2. dan wordt je rijk met Hem. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p.

LET OP WAT JE HOORT! LET OP WAT JE VAN DE HERE HOORT! 1. dan vind je Hem. 2. dan wordt je rijk met Hem. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p. 1 LET OP WAT JE HOORT! Liturgie: Votum & groet Zingen: Psalm 145:1.3 Wet Zingen: Psalm 40:2.3 Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 1:18-25 & 2:6-9 Zingen: Gezang 91

Nadere informatie

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12)

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12) Les 8 - Redding In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Heel veel mensen hebben er geen behoefte aan zich door Jezus te laten redden. Daarvoor hebben ze allerlei redenen. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Materialen voor Kinderwerkers

Materialen voor Kinderwerkers Materialen voor Kinderwerkers Gereedschapskist voor kinderwerkers In deze boeken (deel 1 en 2) vind je allerlei ideeën en tips voor werkjes, spelletjes, objectlessen en dergelijke. Het is een hulp bij

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

DE ZENDINGSREIZEN VAN PAULUS

DE ZENDINGSREIZEN VAN PAULUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE ZENDINGSREIZEN VAN PAULUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

DE WIJZE KONING SALOMO

DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars,

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, HC zondag 32 en 33 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, Ik vind de vraag van zondag 32, en dan bedoel ik de eerste vraag (86) een beetje raar. Of eigenlijk: wel begrijpelijk maar

Nadere informatie

De Bijbel open 2012 37 (22-09)

De Bijbel open 2012 37 (22-09) 1 De Bijbel open 2012 37 (22-09) Onlangs kreeg ik een vraag over twee genezingen in de bijbel. De ene gaat over de verlamde man in Lukas 5 die door het dak van een huis tot Jezus wordt gebracht en door

Nadere informatie

IEDEREEN IS BELANGRIJK VOOR GOD prediking 23-2-2008 Door: Peter Sleebos 1

IEDEREEN IS BELANGRIJK VOOR GOD prediking 23-2-2008 Door: Peter Sleebos 1 1 Lezen: Gen. 1:27 Je bent belangrijk voor God!! Het maakt niet uit hoe je er uitziet, het maakt niet uit wat je allemaal kunt, voor Gods liefde is iedereen gelijkwaardig. Toen Jezus stierf aan het kruis

Nadere informatie

God verlost Israël van de Amalekieten.

God verlost Israël van de Amalekieten. Verhalen uit het Oude Testament 30 God verlost Israël van de Amalekieten. Bijbelgedeelte: Exodus 17:8-16 Hoofdthema s God is Heerser (Hij heeft de volledige controle over alles, altijd) God is almachtig

Nadere informatie

Het koninkrijk van God vlakbij

Het koninkrijk van God vlakbij Het koninkrijk van God vlakbij Dit werkboek is van : Cellessen voor kinderen van 8-12 jaar Serie lessen voor kleine groepen; leeftijd 8-12 jaar Lessen zijn geschreven op basis van het boek Natuurlijk BOVENnatuurlijk

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven? Hoopt u of weet u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen?

Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven? Hoopt u of weet u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen? Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven? www.dougdoddsbg.com Hoopt u of weet u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen? Veel mensen geloven dat ze naar de hemel gaan omdat ze in God geloven, kerkdiensten

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk God gemaakt?

Wie heeft eigenlijk God gemaakt? Wie heeft eigenlijk God gemaakt? Nieske Selles-ten Brinke Wie heeft eigenlijk God gemaakt? Praten met kinderen over geloofsvragen Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Bij de productie van dit boek is

Nadere informatie