Interventies VWA bij afwijkingen en overtredingen van wet en regelgeving levensmiddelen: etikkettering levensmiddelen; juli 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interventies VWA bij afwijkingen en overtredingen van wet en regelgeving levensmiddelen: etikkettering levensmiddelen; juli 2008"

Transcriptie

1 Interventies VWA bij afwijkingen en en van wet en regelgeving : etikkettering ; juli 2008 Bron Code SPEC42 regel 1 Interventiebeleid : Overzicht specifieke interventies NVWA m.b.t. ; bijlage bij versie 3 bij afwijkingen en en van wet- en regelgeving Wet NVWA -maatregel Titel (ingang) Titel Artikel Product/bedrijf wettelijke norm omschrijving afwijking / % of hoogte afwijking / interventiegrens Interventiebeleid Warenwet + Algemeen: Indien aan vastgestelde onderliggen seisen niet wordt voldaan is sprake etkettering de besluiten; van een, tenzij de afwijking specifiek bij de ernstige - of geringe en genoemd wordt WW + WEL; ; Het voorhanden hebben van voorverpakte waarop geen voorgeschreven aanduiding en vermeldingen zijn aangebracht waardoor er risico ontstaat voor de volksgezondheid en veiligheid van de Categorie indeling ovetreding nieuw categorie indeling motivatie voor categorie indeling B ernstige risico gezondheid en veiligheid interventies nov-12 follow-up na ; interventie bij herhaalde N.B. (optioneel) herinspectie / herbemonstering: herinspectie / regel 2 WW + WEL; ; Het voorhanden hebben van voorverpakte waarop geen voorgeschreven aanduiding en vermeldingen zijn aangebracht waardoor er geen direct risico ontstaat voor de volksgezondheid en veiligheid van de SW, (optioneel) herinspectie / regel 3 WW + WEL; Het voorhanden hebben van voorverpakte waarop wel de voorgeschreven aanduiding staat, maar geen enkele vermelding, waardoor er risico ontstaat voor de volksgezondheid en veiligheid van de B ernstige risico gezondheid en veiligheid regel 4 WW + WEL; Het voorhanden hebben van voorverpakte waarop wel de voorgeschreven aanduiding staat, maar geen enkele vermelding, waardoor er geen direct risico ontstaat voor de volksgezondheid en veiligheid van de SW, (optioneel) herinspectie / regel 5 regel 6 regel 7 regel 8 regel 9 regel 10 regel 11 regel 12 Het voorhanden hebben van voorverpakte waarop geen voorgeschreven aanduiding is aangebracht, maar wel de vermeldingen, en waardoor er een risico ontstaat voor de WW + WEL; Het voorhanden hebben van voorverpakte waarop geen voorgeschreven aanduiding is aangebracht, maar wel de vermeldingen, en waardoor er geen direct risico ontstaat voor de Het voorhanden hebben van voorverpakte waarop niet alle verplichte vermeldingen zijn aangebracht waardoor er een risico ontstaat voor de WW + WEL; Het voorhanden hebben van voorverpakte waarop wel de verplichte aanduiding staat, maar niet alle verplichte vermeldingen zijn aangebracht, waardoor er geen direct risico ontstaat voor de WW + WEL; Aanduidingen en vermeldingen (inclusief voedingswaarde) die niet duidelijk zijn, niet duidelijk zichtbaar zijn, onjuist zijn, onvolledig zijn of de onjuiste indruk wekken. Let op voor de uitzonderingen genoemd bij geringe en en grove misleiding zoals beschreven bij ernstige WW + WEL; Aanduidingen en/of vermeldingen zijn niet in de Nederlandse taal gesteld WW + WEL; Aangebrachte aanduidingen zijn zeer grof misleidend WW + WEL; Beweringen over de voedingswaarde, aanduidingen, vermeldingen, voorstellingen die aan effecten of eigenschappen toeschrijven die deze niet bezitten B ernstige risico gezondheid en veiligheid B ernstige risico gezondheid en veiligheid SW, (optioneel) herinspectie / B ernstige Grove misleiding B ernstige Grove misleiding SW, (optioneel) herinspectie / SW, (optioneel) herinspectie / SW, (optioneel) herinspectie / regel 13 regel 14 WW + WEL; Beweringen over de voedingswaarde, aanduidingen, vermeldingen, voorstellingen die suggereren dat bijzondere kenmerken vertonen, hoewel alle soorgelijke dezelfde kenmerken bezitten WW + WEL; Vermelding/aanduidingen die gebezigd worden en die - niet geheel volgens de voorgeschreven wettekst zijn verwoord, - wel compleet zijn, - makkelijk te begrijpen zijn (een en ander met uitzonderingen die specifiek genoemd zijn onder "ernstige en" en "en"). B ernstige Grove misleiding D geringe Geen risico voedselveiligheid specifiek specifiek interventiebeleid ; 1[

2 Interventies VWA bij afwijkingen en en van wet en regelgeving : etikkettering ; juli 2008 Bron Code regel 15 Wet NVWA -maatregel Titel (ingang) Titel Artikel Product/bedrijf wettelijke norm omschrijving afwijking / WW + WEL; Het ontbreken van een vermelding inzake gebruiks- en doseringsadvies in de Nederlandse taal bij kruiden preparaten, vitaminepreparaten en andere in farmaceutische vorm, waardoor, afhankelijk van het betreffende product, een risico voor de gezondheid en/of veiligheid van de mens kan ontstaan. % of hoogte afwijking / interventiegrens Categorie indeling ovetreding categorie indeling motivatie voor categorie indeling follow-up na ; interventie nieuw interventies bij herhaalde B ernstige risico veiligheid regel 16 WW + WEL; Het bezigen van een medische claim. B ernstige risico voor de gezondheid of veiligheid van de mens kan bestaan en/of misleiding regel 17 regel 18 WW + WEL; Het bezigen van een medische claim. ondernemer die voor het eerst gecontroleerd door de VWA en redelijkerwijze niet op de hoogte van het verbod op medische claims bij voedingsmiddelen, en die genegen is op de toestand op korte termijn op te lossen Verordening (EG) 1924/2006 het aanwezig zijn van gezondheidsclaims op producten terwijl deze volgens Verordening 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims niet toegestaan zijn C risico voor de gezondheid of veiligheid van de mens kan bestaan en/of misleiding B ernstige Grove misleiding SW, (optioneel) herinspectie / : BR + regel 19 regel 20 regel 21 regel 22 regel 23 regel 24 regel 25 regel 26 Interventiebeleid bijzondere eet- en drinkwaren Interventiebeleid bijzondere eet- en drinkwaren Verordening (EG) 1924/2006 Verordening (EG) 1924/2006 en alle onderliggend e verordeninge n. Warenwetreg eling Zuigelingenv oeding eet- en drinkwaar eet- en drinkwaar het bezigen van voedingsclaims die niet zijn toegelaten op grond van Verordening (EG) 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims, of die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden het bezigen van gezondheidsclaims die niet voldoen aan algemene of specifieke voorwaarden voor gebruik zoals vastgelegde in Verordening (EG) 1924/2006 het bezigen van voedingsclaims en de gezondheidsclaim op volledige zuigelingenvoeding die niet voldoen aan Bijlage IV van richtlijn 2006/141 EG inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding WW + WEL; Het ontbreken van de verplichte kwantitatieve ingredientendeclaratie (KWID-vermelding) WW + WEL; Afwijking van het vermelde percentage van de kwantitatief gedeclareerde ingrediënt ten opzichte van het het werkelijke percentage, WW + WEL; Afwijking van het vermelde percentage van de kwantitatief gedeclareerde ingrediënt ten opzichte van het werkelijke percentage WW + WEL; kipfilet Afwijking % toegevoegd water ten opzichte van het vermelde percentage (aanbeveling 175/2005) C misleiding SW, (optioneel) herinspectie / herbemonstering: herinspectie / C misleiding SW, (optioneel) herinspectie / herbemonstering herinspectie / herbemonstering : BR, B ernstige Grove misleiding het vermelde percentage van de ingrediënt na berekening aan de hand van receptuur of analyse wijkt relatief af van het werkelijke percentage waardoor er sprake is van ernstige misleiding van de : Vermelding 0% tot 10%: 20% of meer relatieve afwijking; vermelding 10% tot 50%: 15% of meer relatieve afwijking; vermelding 50% tot en met 100%: 10% of meer relatieve afwijking. B ernstige erstige misleiding het vermelde percentage van de ingrediënt na berekening aan de hand van receptuur of analyse wijkt minder af dan de aangegeven grenzen genoemd bij de ernstige. Vermelding 0% tot 10% : afwijking minder dan 20% relatieve afwijking; vermelding 10% tot 50%: afwijking minder dan 15% relatieve afwijking; vermelding 50% tot 100% : minder dan 10% relatieve afwijking. het % toegevoegd water wijkt meer dan 5% relatief af van het vermelde percentage (aanbeveling 175/2005) SW, (optioneel) herinspectie / SW, (optioneel) herinspectie / B ernstige erstige misleiding BR, WW + WEL; vlees, vis De aanduiding " "-vlees/vis is misleidend met Meer dan 5 % toegevoegd water B ernstige erstige misleiding BR, betrekking tot de werkelijke aard van het product aantoonbaar, dan wel aanwezigheid van andere additieven en/of -ingredienten, waardoor product 'bereiding' is in plaats van enkelvoudig product regel 27 regel 28 WW + WEL; Het ontbreken van de allergenenvermelding B ernstige risico gezondheid en veiligheid WW + WEL; Een onvolledige allergenenvermelding B ernstige risico gezondheid en veiligheid specifiek specifiek interventiebeleid ; 2[

3 Interventies VWA bij afwijkingen en en van wet en regelgeving : etikkettering ; juli 2008 Bron Code regel 29 regel 30 regel 31 regel 32 regel 33 Wet NVWA -maatregel Titel (ingang) Titel Artikel Product/bedrijf wettelijke norm omschrijving afwijking / WW + WEL; De vermelding van allergenen niet in de Nederlandse taal WW + WEL; Allergenenvermelding wel compleet maar niet geheel volgens de wettelijke tekst opgesteld WW + WEL; Het ontbreken van de vermelding 'bevat een bron van fenylalanine' als aspartaam een ingrediënt is of niet in de Nederlandse taal WW + WEL; Het ontbreken van de vermelding betreffende de behandeling met ioniserende stralen terwijl het levensmiddel in zijn geheel of 1 of meer ingrediënten van het levensmiddel met ioniserende stralen zijn behandeld WW + WEL; Het gebruiken van een medische claim, zowel op een levensmiddel als bij de aanprijzing % of hoogte afwijking / interventiegrens Categorie indeling ovetreding nieuw categorie indeling motivatie voor categorie indeling interventies B ernstige risico gezondheid en veiligheid D geringe Geen risico voedselveiligheid B ernstige risico gezondheid en veiligheid B ernstige risico voor de volksgezondheid of veiligheid van de mens kan bestaan en/of grove misleiding follow-up na ; interventie bij herhaalde SW, (optioneel) herinspectie / regel 34 WWr 13; 14 aanprijzing volledige zuigelingenvoeding B ernstige risico voor de volksgezondheid of Zuigelingenv veiligheid van de mens oeding + WEL bedrijvenbeerder en indien nodig productmanager/s&o, BR, regel 35 regel 36 regel 37 regel 38 regel 39 regel 40 regel 41 regel 42 regel 43 WW + WEL; Het ontbreken van de vermelding "met rauwe melk" als het product tijdens het bereidingsproces geen enkele hittebehandeling heeft gehad WW + WEL; toegelaten ggo Het ontbreken van de "ggo-vermelding" melding op het etiket WW + WEL; toegelaten ggo melding op het etiket Het gebruiken van de vermelding "bereid zonder gentechniek" terwijl het product ggo's of van ggo's afkomstige ingrediënten bevat WW + WEL; toegelaten Indien een andere vermelding dan "bereid aanduiding 'bereid zonder gentechniek"wordt gebruikt zonder gentechniek' WW + WEL; Indien de aanduiding van de vis niet conform de benaming op de lijst van Nederlandse handelsbenamingen is Onder e-weging afgevulde verpakkingen met een overschrijding van T-2 (T-absoluut) Meerdere malen overschrijding T-1 (T0) afhankelijk van de steekproefgrootte (Bijlage III, Hoeveelheid Aanduidingenbesluit 2.2.1) Afwijking gemiddeld gewicht (Het betreft hier het gecorrigeerde gemiddelde gewicht zoals beschreven wordt in bijlage III (Hoeveelheid Aanduidingen Besluit wetgeving 2.3) Enkelvoudige verpakking: afwijking groter dan Inhoud (g of ml) Afwijking % g of ml % g of ml % g of ml % toegelaten ggo's of van toegelaten ggo's afkomstige ingrediënten aantoonbaar > 0,9 % ggo's of van ggo's afkomstige ingrediënten aantoonbaar > 0,9 % B ernstige risico veiligeheid ; ongewenst product ; ongewenst product D geringe Geen risico voedselveiligheid; geen misleiding SW, (optioneel) herinspectie / SW, (optioneel) herinspectie / herbemonstering; BR, B ernstige Grove misleiding B ernstige Grove misleiding B ernstige Grove misleiding B ernstige Grove misleiding SW, (optioneel) herinspectie / Steekproefgrootte van 30 verpakkingen: - 3 of meer verpakkingen met een afwijking groter dan 0.1 * afwijking - 2 verpakkingen met een afwijking groter dan 0.5 * afwijking - 1 verpakking met een afwijking groter dan 1 * afwijking regel 44 Alle andere afwijkingen mbt inhoud C Misleiding SW, (optioneel) herinspectie / : SW + specifiek specifiek interventiebeleid ; 3[

4 Interventies VWA bij afwijkingen en en van wet en regelgeving : etikkettering ; juli 2008 status / opmerkingen N.B. In geval van excessen kan afgeweken worden van de vastgestelde interventiegrenzen en interventies Indien allergeen niet in de nederlandse taal: ernstige specifiek specifiek interventiebeleid ; 4[

5 Interventies VWA bij afwijkingen en en van wet en regelgeving : etikkettering ; juli 2008 status / opmerkingen aantoonbaar door het % spiervlees op basis van het vlees/vis specifiek specifiek interventiebeleid ; 5[

6 Interventies VWA bij afwijkingen en en van wet en regelgeving : etikkettering ; juli 2008 status / opmerkingen tenzij aanprijzing plaatsvindt op eigen initiatief van een verkoper op één locatie en de aanprijzing is niet terug te voeren op het handelen van een producent, distributeur of importeur: SW, corrigerende interventie, + herinspectie / adequate opheffing van de specifiek specifiek interventiebeleid ; 6[

Categorie indeling ovetreding nieuw. interventies

Categorie indeling ovetreding nieuw. interventies Interventies VWA bij afwijkingen en en van wet en regelgeving : etikkettering ; juli 2008 Bron Code SPEC42 regel 1 Interventiebeleid : Overzicht specifieke interventies NVWA m.b.t. ; bijlage bij versie

Nadere informatie

code IB02-SPEC32 versie 02 Inwerkingtreding: pag. 1 van 5 De Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

code IB02-SPEC32 versie 02 Inwerkingtreding: pag. 1 van 5 De Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, code IB02-SPEC32 versie 02 Inwerkingtreding: 01-03-2018 pag. 1 van 5 De Minister voor Versie Datum vaststelling Medische Zorg / De Nederlandse Voedsel- en Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Warenautoriteit

Nadere informatie

De Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

De Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, code IB02-SPEC37 versie 05 Inwerkingtreding: 15 februari 2017 pag. 1 van 6 De Minister van Versie Datum vaststelling Volksgezondheid, Welzijn en Sport/ De Nederlandse Voedsel en Wijzigingen ten opzichte

Nadere informatie

Gearchiveerd op 05/01/2015

Gearchiveerd op 05/01/2015 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 2419 Voorverpakte voedingsmiddelen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

Nadere informatie

gearchiveerd DIS 2276 Voedingssupplementen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2276] v1

gearchiveerd DIS 2276 Voedingssupplementen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2276] v1 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2276 Voedingssupplementen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

Nadere informatie

categorie indeling overtreding x-meetonzekerheid>norm overtreding geen direct risico voedselveiligheid maar overtreding moet wel worden opgeheven

categorie indeling overtreding x-meetonzekerheid>norm overtreding geen direct risico voedselveiligheid maar overtreding moet wel worden opgeheven I02-spec_43_ijlage I specifiek itervetiebeleid V03.xls 6-3-2015 ro ode bij afwijkige e e va wete regelgevig Titel (igag) Titel Artikel Product/bedrijf wettelijke orm omschrijvig afwijkig / % of hoogte

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 211 Besluit van 24 mei 2007, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen, van het Warenwetbesluit Meel

Nadere informatie

DIS 2419 Distributie: Voedingsmiddelen etikettering [2419] v1

DIS 2419 Distributie: Voedingsmiddelen etikettering [2419] v1 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2419 Distributie: Voedingsmiddelen etikettering [2419] v1 C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

Wegwijzer in de wetgeving jungle

Wegwijzer in de wetgeving jungle Wegwijzer in de wetgeving jungle Karen Baten WP-V-201601-01 Bij het introduceren van een nieuw product in de markt, een receptuurwijziging van uw bestaande product of bij export naar een nieuw land, moet

Nadere informatie

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010

Handhaving voedingclaims 2010. Datum: oktober 2010 Handhaving voedingclaims 2010 Datum: oktober 2010 Samenvatting In de tweede helft van 2010 heeft de nvwa een handhavingsactie uitgevoerd op het gebruik van voedingsclaims. Voor voedingsclaims gelden de

Nadere informatie

Claims bij levensmiddelen (2)

Claims bij levensmiddelen (2) Claims bij levensmiddelen (2) Voedsel en Waren Autoriteit Afdeling Signalering en Ontwikkeling Regio Zuid (Deel)projectnummer: ZD06D250 Thema Voeding & Gezondheid oktober 2007 Samenvatting Per 1 juli 2007

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9614 7 april 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 maart 2014, 337611-118144-VGP, houdende

Nadere informatie

Gearchiveerd op 29/08/2008

Gearchiveerd op 29/08/2008 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 2120 Voedingsmiddelen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2120]

Nadere informatie

code IB02-SPEC46 versie 06 Inwerkingtreding: 01 september 2017 pag. 1 van 6

code IB02-SPEC46 versie 06 Inwerkingtreding: 01 september 2017 pag. 1 van 6 code IB02-SPEC46 versie 06 Inwerkingtreding: 01 september 2017 pag. 1 van 6 De Minister van Versie Datum vaststelling Volksgezondheid, Welzijn en Sport / De Nederlandse Voedsel- Wijzigingen ten opzichte

Nadere informatie

titel Specifiek interventiebeleid diervoeder code IB02-SPEC35 versie 01 ingangsdatum pag. 1 van 10

titel Specifiek interventiebeleid diervoeder code IB02-SPEC35 versie 01 ingangsdatum pag. 1 van 10 code IB02-SPEC35 versie 01 ingangsdatum 01-01-2014 pag. 1 van 10 Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie 01 03-01-2014 Eerste versie IB02-SPEC35 diervoeder 1 Doel en toepassingsgebied

Nadere informatie

titel SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID DIERENWELZIJN PRIMAIR BEDRIJF code IB02-SPEC02 Versie 2 ingangsdatum 01-10-2015 pag. 1 van 2

titel SPECIFIEK INTERVENTIEBELEID DIERENWELZIJN PRIMAIR BEDRIJF code IB02-SPEC02 Versie 2 ingangsdatum 01-10-2015 pag. 1 van 2 code IB02-SPEC02 Versie 2 ingangsdatum 01-10-2015 pag. 1 van 2 Versiebeheer en toelichting versie datum toelichting 1 25-04-2014 Versie 1 Specifiek interventiebeleid Dierenwelzijn primair bedrijf 2 01-10-2015

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 61 Fabrikant van voedingssupplementen, verrijkte levensmiddelen, voedingsmiddelen voor zuigelingen of

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 2120 Fabrikant van levensmiddelen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen)

Nadere informatie

Warenwetbesluit informatie levensmiddelen Geldend van t/m heden

Warenwetbesluit informatie levensmiddelen Geldend van t/m heden Warenwetbesluit informatie levensmiddelen Geldend van 06-10-2016 t/m heden Besluit van 3 april 2013, houdende regels inzake de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (Warenwetbesluit informatie

Nadere informatie

Het nieuwe controlebeleid

Het nieuwe controlebeleid Het nieuwe controlebeleid van de NVWA: Van theorie naar praktijk Gert-Jan Hemmers Nationaal Congres Veilig Voedsel, 8 februari 2018 Het nieuwe interventiebeleid Doel van het nieuwe interventiebeleid: (per

Nadere informatie

Introductie BUILDING QUALITY TODAY FOR TOMORROW'S BEST!

Introductie BUILDING QUALITY TODAY FOR TOMORROW'S BEST! Introductie BUILDING QUALITY TODAY FOR TOMORROW'S BEST! Over Précon Food Management + = Eerlijkheid, openheid, zorgvuldigheid Persoonlijke aanpak Praktisch maatwerk Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening

Nadere informatie

TRA 3351 Fabrikant levensmiddelen dierlijke oorsprong en/of niet dierlijke oorsprong - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3351] v1

TRA 3351 Fabrikant levensmiddelen dierlijke oorsprong en/of niet dierlijke oorsprong - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3351] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 51 Fabrikant levensmiddelen dierlijke oorsprong en/of niet dierlijke oorsprong - VERPAKKING EN ETIKETTERING

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : 59 TRA-DIS Voedingssupplementen, verrijkte levensmiddelen, voedingsmiddelen voor zuigelingen of kleuters

Nadere informatie

Specifiek interventiebeleid voedselveiligheid industriële productie en vis code IB02-SPEC39 versie 12 ingangsdatum pag.

Specifiek interventiebeleid voedselveiligheid industriële productie en vis code IB02-SPEC39 versie 12 ingangsdatum pag. code IB02-SPEC39 versie 12 ingangsdatum 27-10-2016 pag. 1 van 11 versie datum toelichting 12 26-10-2016 In regel 81 van de bijlage was in de tekst van kolom M (Status/opmerkingen) in de laatste regel het

Nadere informatie

TRA 3341 Eiproducten en levensmiddelen op basis van rauwe eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3341] v1

TRA 3341 Eiproducten en levensmiddelen op basis van rauwe eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3341] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 41 Eiproducten en levensmiddelen op basis van rauwe eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN)

Nadere informatie

INTERVENTIEBELEID IMPORT LEVENSMIDDELEN, PLANTAARDIGE DIERVOEDERS EN NON-FOOD PRODUCTEN. MT VWA d.d. 13 januari 2009

INTERVENTIEBELEID IMPORT LEVENSMIDDELEN, PLANTAARDIGE DIERVOEDERS EN NON-FOOD PRODUCTEN. MT VWA d.d. 13 januari 2009 Titel: INTERVENTIEBELEID IMPORT LEVENSMIDDELEN, PLANTAARDIGE DIERVOEDERS EN NON-FOOD PRODUCTEN Opgesteld door: Werkgroep specifiek interventiebeleid import levensmiddelen, plantaardige diervoeders en non-food

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1754 Vragen van het lid

Nadere informatie

kwantitatieve ingrediëntendeclaratie (KWID)

kwantitatieve ingrediëntendeclaratie (KWID) kwantitatieve ingrediëntendeclaratie (KWID) informatieblad 16 / 21 juli 2003 belangrijk Dit informatieblad is geen wetgeving en kan daarvoor ook niet in de plaats treden. Het is een interpretatiedocument

Nadere informatie

Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik VWS 12 juli 1999/GZB/VVB/992975 Welzijn en Sport; Gelet op richtlijn 1999/21/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 25 maart 1999 betreffende

Nadere informatie

Titel Nummer 1 Datum september 2015

Titel Nummer 1 Datum september 2015 Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon - T 0900 0388 F 088 223 33 34 info@nvwa.nl 21 september 2014 Titel Nummer 1 september 2015 Etikettering en reclame

Nadere informatie

code IB02-SPEC35 versie 02 Inwerkingtreding: 1 oktober 2017 pag. 1 van 5

code IB02-SPEC35 versie 02 Inwerkingtreding: 1 oktober 2017 pag. 1 van 5 code IB02-SPEC35 versie 02 Inwerkingtreding: 1 oktober 2017 pag. 1 van 5 Versie Datum De Staatssecretaris van Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Vaststelling Economische Zaken 02 05-09-2017 De

Nadere informatie

Kennismaking VIL Academie - M&A in one day

Kennismaking VIL Academie - M&A in one day Kennismaking VIL Academie - M&A in one day Welke claims mag je maken? VIL brancheteam Zorg Frank Smetsers Onderneming & Contracteren Brancheteam Food T 088 90 80 976 / 06 249 71 537 E f.smetsers@vil.nl

Nadere informatie

Gearchiveerd op 05/01/2015

Gearchiveerd op 05/01/2015 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 2258 Zuivelproducten en levensmiddelen op basis van rauwe melk - Verpakking en etikettering

Nadere informatie

WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID

WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID KBBL Kenniscentrum organiseert: WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID Open inschrijvingen, voorjaar 2007 Workshop Levensmiddelen Etikettering & Allergenen Leergang voor alle levensmiddelen bedrijven

Nadere informatie

TRA 3347 Zuivelproducten en levensmiddelen op basis van rauwe melk - VERPAKKING EN ETIKETTERING (inclusief handelsnormen) [3347] v1

TRA 3347 Zuivelproducten en levensmiddelen op basis van rauwe melk - VERPAKKING EN ETIKETTERING (inclusief handelsnormen) [3347] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 47 Zuivelproducten en levensmiddelen op basis van rauwe melk - VERPAKKING EN ETIKETTERING (inclusief

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 125 Besluit van 15 maart 2003, houdende regels met betrekking tot voedingssupplementen (Warenwetbesluit voedingssupplementen) Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 48 Vervaardiging voor directe verkoop van zuivelproducten en bereidingen op basis van (rauwe) melk -

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen De nieuwe etiketteringsvoorschriften kennen een aantal grote nieuwe wijzigingen:

Belangrijkste wijzigingen De nieuwe etiketteringsvoorschriften kennen een aantal grote nieuwe wijzigingen: FNLI FACTSHEET De regels voor etikettering in de levensmiddelenindustrie April 2015 Nieuwe wetgeving over informatie op het etiket Vanaf 13 december 2014 zijn de nieuwe Europese etiketteringsvoorschriften

Nadere informatie

Overzicht specifieke interventies VWA levensmiddelen microbiologie; IB02-SPEC44, versie 6, bijlage 1, 21 juli 2016

Overzicht specifieke interventies VWA levensmiddelen microbiologie; IB02-SPEC44, versie 6, bijlage 1, 21 juli 2016 ron Overziht speifieke VWA levensmidlen mirobiologie; versie 6, bijlage 1, 21 juli 2016 bij afwijki en en van weten regelgeving Co Titel (ingang) Titel Artikel Produt/bedrijf wettelijke norm omshrijving

Nadere informatie

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET 1. DOEL Deze procedure beschrijft de lijn die door de gemeente Kaag en Braassem wordt toegepast om geconstateerde overtredingen van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

code IB01-SPEC25 Versie 1 ingangsdatum pag. 1 van 12

code IB01-SPEC25 Versie 1 ingangsdatum pag. 1 van 12 code IB01-SPEC25 Versie 1 ingangsdatum 01-07-2013 pag. 1 van 12 versie datum toelichting 1 01-07-2013 Op 28 juni is de wijziging van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren van 28 juni 2012

Nadere informatie

HEKS NKAAS. Sven Klos

HEKS NKAAS. Sven Klos HEKS NKAAS Sven Klos 1 2 3 Nieuw product nieuwe soortnaam Smeren Dippen Smeerdip 4 Voorbereiding me-too Overdracht auteursrecht smaakzintuigelijk waarneembaar werk (lancome kecofa) Waarschuwingsmemo usual

Nadere informatie

C.V.I. 11.7 Berekening vleesgehalte

C.V.I. 11.7 Berekening vleesgehalte 11 WETGEVING 11.7 BEREKENING VLEESGEHALTE Auteur: E.F. Focke-Alblas Q-Kwadraat V.O.F. Westendorp maart 2005 blad 1 van 9 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIE EN BEGRIPPEN... 3 2.1 Definitie van vlees

Nadere informatie

categorie indeling overtreding overtreding Onvolledige indiening N.a.v. beoordeling RIVM overtreding, ernstige overtreding

categorie indeling overtreding overtreding Onvolledige indiening N.a.v. beoordeling RIVM overtreding, ernstige overtreding Bron Specifiek interventiebeleid tabak en rookwaren: Overzicht specifieke interventies NVWA m.b.t. tabak en rookwaren, bijlage bij IB02-SPEC31 Interventiebeleid tabak en rookwaren, versie 6 Wet bij afwijkingen

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Dikkers (PvdA) over de etikettering van vruchtendranken (2015Z03025).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Dikkers (PvdA) over de etikettering van vruchtendranken (2015Z03025). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/03/2013

Gearchiveerd op 01/03/2013 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :............ N uniek TRA 2258 Zuivel - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2258] v C : conform

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 13.1.2006 COM(2006) 2 definitief 2003/0165 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 146 Besluit van 3 april 2013, houdende regels inzake de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (Warenwetbesluit informatie levensmiddelen)

Nadere informatie

Diervoederetikettering Naleving etiketterings- en claimvoorschriften

Diervoederetikettering Naleving etiketterings- en claimvoorschriften Diervoederetikettering 2015-2016 Naleving etiketterings- en claimvoorschriften Om een beeld te krijgen van de naleving van de voorschriften voor etikettering en het juiste gebruik van claims heeft de NVWA

Nadere informatie

HACCP & ALLERGENEN. Voorlichtingscel FAVV

HACCP & ALLERGENEN. Voorlichtingscel FAVV HACCP & ALLERGENEN Voorlichtingscel FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Opgericht in 2000 Bevoegdheden: Voedselveiligheid Dierengezondheid Plantenbescherming Van riek tot vork

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 550 Besluit van 8 november 2011, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen inzake regels voor een voedselkeuzelogo,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 22 Besluit van 31 december 2004, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen in verband met verordening (EG) 608/2004

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Dikkers (PvdA) over de verkoop van bedorven slavinken (2015Z03397).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Dikkers (PvdA) over de verkoop van bedorven slavinken (2015Z03397). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Warenwetregeling Vrijstelling vitaminepreparaten wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Warenwetregeling Vrijstelling vitaminepreparaten wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 40994 20 november 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 november 2015, 854424-143049-VGP,

Nadere informatie

2276 : Voedingssupplementen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2276] v4

2276 : Voedingssupplementen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2276] v4 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 2276 : Voedingssupplementen - Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) [2276]

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 599 Besluit van 12 november 2004, houdende intrekking en wijziging van diverse Warenwetbesluiten in verband met de intrekking van beschikkingen

Nadere informatie

2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v5

2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v5 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v5 C : conform NC : niet-conform NA

Nadere informatie

Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen ensmiddelen - inspecties

Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen ensmiddelen - inspecties Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen ensmiddelen - inspecties Caroline De Praeter Inspecties

Nadere informatie

2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v4

2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v4 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v4 C : conform NC : niet-conform NA

Nadere informatie

Productspecificatie. Artikel nummer: Variant nummer: 0 Variant naam: Artikel Product EAN: Product kenmerken:

Productspecificatie. Artikel nummer: Variant nummer: 0 Variant naam: Artikel Product EAN: Product kenmerken: Product kenmerken: Kleur oranje roze Gewicht 135 gram g e Beoogdgebruik Hartig smeerbeleg Productverpakking Productafmeting (mm) Logistieke gegevens: Distributie-eenheid EAN Omdoos Collo inhoud Verpakking

Nadere informatie

Factsheet Speciesonderzoek wild en wildproducten 2010. Datum Februari 2011

Factsheet Speciesonderzoek wild en wildproducten 2010. Datum Februari 2011 Factsheet Speciesonderzoek wild en wildproducten 2010. Datum Februari 2011 Colofon Projectnaam Speciesonderzoek wild en wildproducten 2010 Projectnummer OT1012 AB Versienummer 1.0 (extern) Productmanager

Nadere informatie

Voorbereiding op de implementatie van de Verordening van 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedingsinformatie aan de consumenten.

Voorbereiding op de implementatie van de Verordening van 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedingsinformatie aan de consumenten. Voorbereiding op de implementatie van de Verordening van 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedingsinformatie aan de consumenten. Van toepassing vanaf 13 december 2014. En voor alle lidstaten van

Nadere informatie

Beoogdgebruik Hartig smeerbeleg Productverpakking zwart bakje/transparant deksel/sluitzegel-banderol Productafmeting (mm) 155x130x30

Beoogdgebruik Hartig smeerbeleg Productverpakking zwart bakje/transparant deksel/sluitzegel-banderol Productafmeting (mm) 155x130x30 Product kenmerken: Kleur oranje rood Gewicht g e Beoogdgebruik Hartig smeerbeleg Productverpakking zwart bakje/transparant deksel/sluitzegel-banderol Productafmeting (mm) 155x130x30 Logistieke gegevens:

Nadere informatie

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels Inhoudsopgave I. BASISREGELS A. Substantiële regels Verord. (EG) nr. 178/2002 E.P. en de Raad 28 JANUARI 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving,

Nadere informatie

BIOVO Kippenbil 2st 750g

BIOVO Kippenbil 2st 750g ALGEMENE INFORMATIE Naam van de exploitant: Belki nv Merknaam: BIOVO Etikettekst (NL) (nl): BIOKIPPENBILLEN Wettelijke verkoopsbenaming (NL) (nl): BIOKIPPENBILLEN Biologisch: Ja Biolabel: EU Organic Bio

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 december 2008 Rapportnummer: 2008/304

Rapport. Datum: 16 december 2008 Rapportnummer: 2008/304 Rapport Datum: 16 december 2008 Rapportnummer: 2008/304 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat: 1. medewerkers van de Voedsel en Waren Autoriteit hem bij een controlebezoek op 22 oktober 2007 onvoldoende

Nadere informatie

2276 Voedingssupplementen - Etikettering [2276] v3

2276 Voedingssupplementen - Etikettering [2276] v3 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 2276 Voedingssupplementen - Etikettering [2276] v C : conform NC : niet-conform NA :

Nadere informatie

New EU Claims Regulation. EU Claims Verordening: belangrijkste gevolgen voor bedrijfsleven. Inhoud. Marieke Lugt, Friesland Foods

New EU Claims Regulation. EU Claims Verordening: belangrijkste gevolgen voor bedrijfsleven. Inhoud. Marieke Lugt, Friesland Foods EU Claims Verordening: belangrijkste gevolgen voor bedrijfsleven Marieke Lugt, Friesland Foods NVLR, Rotterdam 5 juli 2007 Inhoud Introductie Reikwijdte Voedingsprofielen Algemene eisen alle claims Voedingwaarde-etikettering

Nadere informatie

Cosmeticaverordening en Claims. Judith de Graaf Nederlandse Cosmetica Vereniging Driebergen, 10 juni 2012

Cosmeticaverordening en Claims. Judith de Graaf Nederlandse Cosmetica Vereniging Driebergen, 10 juni 2012 en Claims Judith de Graaf Nederlandse Cosmetica Vereniging Driebergen, 10 juni 2012 1. 2. Verantwoordelijke persoon & rol distributeurs 3. Claims Inhoud NCV Op de markt brengen van veilige producten Zorgen

Nadere informatie

Beoogdgebruik Hartig smeerbeleg Productverpakking zwarte bak met een transparatn deksel Productafmeting (mm) 260x187x55

Beoogdgebruik Hartig smeerbeleg Productverpakking zwarte bak met een transparatn deksel Productafmeting (mm) 260x187x55 Product kenmerken: Kleur roze Gewicht 1000 g e Beoogdgebruik Hartig smeerbeleg Productverpakking zwarte bak met een transparatn deksel Productafmeting (mm) 260x187x55 Logistieke gegevens: Distributie-eenheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47982 28 augustus 2018 Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 20 augustus 2018, 1364645-177989-VGP, houdende

Nadere informatie

FLORENCE brie provencale 1.7 Kg

FLORENCE brie provencale 1.7 Kg Naam van de exploitant: Karditsel bvba Merknaam: KARDITSEL Etikettekst (NL) (nl): FLORENCE Wettelijke verkoopsbenaming (NL) (nl): Florence brie provencale Biologisch: Ja Biolabel: EU Organic Bio Logo,

Nadere informatie

2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v4

2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v4 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 2040 Eieren : handelsnormen en etikettering [2040] v4 C : conform NC : niet-conform NA

Nadere informatie

Voedings- en gezondheidsclaims

Voedings- en gezondheidsclaims Wetgeving rond aanvraag, toelating en gebruik 2 Wie is? Werktuigbouwer, TNO: adviseur productielocaties voor mengvoeder Vanaf jaren 90 Advies en toetsing HACCP en ISO- kwaliteitssystemen O.a brood- en

Nadere informatie

BIOVO Kipfilet 250g

BIOVO Kipfilet 250g Naam van de exploitant: Belki nv Merknaam: BIOVO Etikettekst (NL) (nl): BIOKIPPENFILET Wettelijke verkoopsbenaming (NL) (nl): BIOKIPPENFILET Biologisch: Ja Biolabel: EU Organic Bio Logo, Europe Land van

Nadere informatie

Voedingssupplementen Verrijkte voedingsmiddelen

Voedingssupplementen Verrijkte voedingsmiddelen Cookies zijn belangrijk voor het goed functioneren van de website en om u een maximaal gebruiksgemak te bieden. Accepteer cookies Cookies uitschakelen Wat zijn cookies? nl fr de en Andere informatie en

Nadere informatie

PRI 3349 Pakstations en verzamelcentra - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3349] v1

PRI 3349 Pakstations en verzamelcentra - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3349] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 49 Pakstations en verzamelcentra - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [49] v C: conform

Nadere informatie

1 Onderwerp...2 2 BEGRIPPEN...3. Handhavingsverzoek...5. Melding van overtreding...6 3 WERKWIJZE...8. 4 Arbo, milieu en veiligheid...12. 5 Divers...

1 Onderwerp...2 2 BEGRIPPEN...3. Handhavingsverzoek...5. Melding van overtreding...6 3 WERKWIJZE...8. 4 Arbo, milieu en veiligheid...12. 5 Divers... code NVWA-IB02 versie 01 ingangsdatum 01-01-2014 pag. 1 van 14 Versie datum Toelichting 01 01-01-2014 De procedure Algemeen Interventiebeleid NVWA beschrijft het beleid dat de NVWA toepast om geconstateerde

Nadere informatie

Zittingsdocument B7-0000/2011 ONTWERPRESOLUTIE

Zittingsdocument B7-0000/2011 ONTWERPRESOLUTIE EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Zittingsdocument 24.2.2011 B7-0000/2011 ONTWERPRESOLUTIE ingediend overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het Reglementdoor Glenis Willmott, Daciana Sarbu, Nessa Childers, Karin

Nadere informatie

BASTI Gouda jong sneetjes 150g

BASTI Gouda jong sneetjes 150g Legen Heirweg 51, B-989 Gavere Naam van de exploitant: Vandersterre Groep Packaging Merknaam: BAS Etikettekst (NL) (nl): Bastiaasen Jong Plakken Wettelijke verkoopsbenaming (NL) (nl): Biologische harde

Nadere informatie

3336 TRA-DIS Eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3336] v1

3336 TRA-DIS Eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3336] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : 6 TRA-DIS Eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [6] v C: conform NC: Niet-conform

Nadere informatie

Dit moet u weten over de nieuwe e.ke0eringswet

Dit moet u weten over de nieuwe e.ke0eringswet Dit moet u weten over de nieuwe e.ke0eringswet > In deze paper leert u: Wat u moet onthouden ivm de nieuwe e.ke0eringswet. Wat er op een e1ket moet van diepvries voor B2C. Wat er op een e1ket moet van

Nadere informatie

BASTI Gouda oud sneetjes 150g

BASTI Gouda oud sneetjes 150g Legen Heirweg 51, B-989 Gavere Naam van de exploitant: Vandersterre Groep Packaging Merknaam: BAS Etikettekst (NL) (nl): Bastiaansen Oud Plakken Wettelijke verkoopsbenaming (NL) (nl): Biologische harde

Nadere informatie

Verstrekking voedselinformatie aan consumenten (etikettering)

Verstrekking voedselinformatie aan consumenten (etikettering) Verstrekking voedselinformatie aan consumenten (etikettering) Betekenis voor de wijnsector Inge Stoelhorst Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie. 12-6-2012 Inhoud - Gezondheidsbeleid -

Nadere informatie

Voedingsmiddelen als onderdeel van afvaldiëten

Voedingsmiddelen als onderdeel van afvaldiëten Voedingsmiddelen als onderdeel van afvaldiëten Handhaving op voedings- en gezondheidsclaims op etiket en website Veel mensen worstelen met overgewicht of ernstig overgewicht (obesitas). Overgewicht ontstaat

Nadere informatie

De Volle Maan Tomatenkaasje 110g

De Volle Maan Tomatenkaasje 110g Naam van de exploitant: de volle maan Merknaam: VOLLE MAAN Etikettekst (NL) (nl): tomatenkaasje Wettelijke verkoopsbenaming (NL) (nl): de volle maan tomatenkaasje Biologisch: Ja Biolabel: Biogarantie,

Nadere informatie

Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie

Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie (Tekst geldend op: 23-07-2010) Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie levensmiddelen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Wegwijs in de etiketteringvoorschriften Biologische Productie

Wegwijs in de etiketteringvoorschriften Biologische Productie Statiestraat 164 B-2600 Berchem-Antwerpen +32 3 287 37 60 +32 3 287 37 61 www.tuv-nord-integra.com info@tuv-nord-integra.com BE 0465 666 712 Wegwijs in de etiketteringvoorschriften Biologische Productie

Nadere informatie

De Volle Maan Krentenkaasje 125g

De Volle Maan Krentenkaasje 125g Naam van de exploitant: de volle maan Merknaam: VOLLE MAAN Etikettekst (NL) (nl): krentenkaasje Wettelijke verkoopsbenaming (NL) (nl): de volle maan krentenkaasje Biologisch: Ja Biolabel: Biogarantie,

Nadere informatie

Handhaving op etikettering en reclame voor flesvoeding voor zuigelingen en peutermelk. Datum 13 oktober 2015

Handhaving op etikettering en reclame voor flesvoeding voor zuigelingen en peutermelk. Datum 13 oktober 2015 Handhaving op etikettering en reclame voor flesvoeding voor zuigelingen en peutermelk Datum 13 oktober 2015 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 5 Doel... 7 Werkwijze... 8 Resultaten... 9 Discussie...

Nadere informatie

Bijlage 1: Resultaten van controles in de korte keten en vergelijking met conventionele keten (Bron: FAVV)

Bijlage 1: Resultaten van controles in de korte keten en vergelijking met conventionele keten (Bron: FAVV) Bijlage 1: Resultaten van controles in de korte keten en vergelijking met conventionele keten (Bron: FAVV) NC = niet-conform C = conform NS = niet significant * = significant indien p < 0,05 ** = significant

Nadere informatie

Introductie BUILDING QUALITY TODAY FOR TOMORROW'S BEST!

Introductie BUILDING QUALITY TODAY FOR TOMORROW'S BEST! Introductie BUILDING QUALITY TODAY FOR TOMORROW'S BEST! Over Précon Food Management + = Eerlijkheid, openheid, zorgvuldigheid Persoonlijke aanpak Praktisch maatwerk Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening

Nadere informatie

2009R0041 NL

2009R0041 NL 2009R0041 NL 10.02.2009 000.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 41/2009 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

Infosessie FIC. Update wetgeving rond etikettering

Infosessie FIC. Update wetgeving rond etikettering Infosessie FIC Update wetgeving rond etikettering Infosessie FIC Evolutie betreffende de interpretatie en de toepassing van de FIC verordening 1169/2011 Jean POTTIER - DG Dier, Plant en Voeding 3 Evolutie

Nadere informatie

Reclame voedingssupplementen: Nieuwe regels en zelfregulering. 10 juni 2013

Reclame voedingssupplementen: Nieuwe regels en zelfregulering. 10 juni 2013 Reclame voedingssupplementen: Nieuwe regels en zelfregulering 10 juni 2013 Opbouw presentatie Keuringsraad Gezondheidsclaims versus medische claims Nieuwe wetgeving claims levensmiddelen (voedingssupplementen)

Nadere informatie

Sojade mango-perzik groot 400 g

Sojade mango-perzik groot 400 g Legen Heirweg 51, B-9890 Gavere Naam van de exploitant: Triballat Merknaam: SOJADE Etikettekst (NL) (nl): Sojade Mango Perzik 400g Wettelijke verkoopsbenaming (NL) (nl): Biologische Sojaspecialiteit met

Nadere informatie

Handhaving claimsverordening op ontbijtgranen 2014. Datum 1 juli 2015

Handhaving claimsverordening op ontbijtgranen 2014. Datum 1 juli 2015 Handhaving claimsverordening op ontbijtgranen 2014 Datum 1 juli 2015 Handhaving claimsverordening op ontbijtgranen 2014 1 juli 2015 Inhoud Samenvatting... 5 Inleiding... 6 Doel... 8 Werkwijze... 9 Resultaten

Nadere informatie

3336 TRA-DIS Eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3336] v1

3336 TRA-DIS Eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3336] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : 6 TRA-DIS Eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [6] v C: conform NC: Niet-conform

Nadere informatie

Zoetstof steviolglycosiden Etikettering en reclame

Zoetstof steviolglycosiden Etikettering en reclame Zoetstof steviolglycosiden Etikettering en reclame Dit document is bedoeld voor alle actoren in de. Het beoogt de regels weer te geven die voor etikettering en reclame van toepassing zijn op voedingsmiddelen

Nadere informatie

Generous Céline Citron Zandkoekje 120g

Generous Céline Citron Zandkoekje 120g Naam van de exploitant: Generous SA Merknaam: GENEROUS Etikettekst (NL) (nl): Céline Citron, zandkoekjes met citroen Wettelijke verkoopsbenaming (NL) (nl): Zandkoekjes met citroen Biologisch: Ja Biolabel:

Nadere informatie