De vraag van studenten naar huisvesting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vraag van studenten naar huisvesting"

Transcriptie

1 Vastgoedmarkten De vraag van studenten naar huisvesting Groep 7 Fariez Alyan Arjen Kalkhoven Mina Karami Maikel Lankreijer Danny van Sas Mirte Tuinenberg Specialisatie/Minor Real Estate & Makelaardij

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Doelstelling en centrale onderzoeksvraag... 4 Deelvragen... 4 Betrouwbaarheid Hoeveel studenten wonen er nu in Amersfoort? Hoeveel studenten zijn er op dit moment op zoek naar een huisvesting in Amersfoort? Welke type woningen zijn gewenst bij de studenten? Favoriete huisvesting van de FEM studenten Favoriete huisvesting Business Management studenten Favoriete huisvesting Facility Management studenten Favoriete huisvesting Small Business studenten Samengevat Wat is het budget van een student voor een huisvesting in Amersfoort? Budget voor huisvesting van de FEM studenten Budget voor huisvesting van Business Management studenten Budget voor huisvesting van Facility Management studenten Budget voor huisvesting van Business Management studenten Samengevat Waar in Amersfoort zouden de studenten het liefst willen wonen? Wat is de reden dat studenten niet in Amersfoort willen wonen? Wat zijn verbeterpunten om Amersfoort aantrekkelijker te maken voor studenten Verbeterpunt: Conclusie? Bijlage Enquête Literatuurlijst... 18

3 Inleiding Een welbekend probleem voor veel studenten is een tekort aan huisvesting. Diverse politieke partijen willen dat er een eind komt aan de tekort aan studenthuisvesting en te hoge (kamer)huurprijzen. In diverse steden is het aanbod kleiner dan de vraag. Dit betekent dat er snel maatregelen genomen dienen te worden. Zodoende zal een stijging op de wachtlijsten beperkt blijven en zullen de (kamer)huurprijzen niet meestijgen. Met name in de grote steden is huisvesting een probleem, niet alleen voor studenten. Er is een gebrek aan ruimte en herstructurering is kostbaar. Echter is de oplossing dichterbij dan er wordt gedacht. Er staan in Nederland miljoenen vierkante meters aan leegstaande kantoren te wachten op huurders. Daarnaast dient bouwen voor studenten door woningbouwcorporaties aantrekkelijker te worden gemaakt door het verstrekken van huurtoeslag voor onzelfstandige woonruimte. Dit project zal een beeld schetsen wat de vraag is naar studentenhuisvesting in Amersfoort. Er zijn veel studenten in Amersfoort die uiteindelijk kiezen om te studeren in een andere stad. De diverse deelvragen zullen ons helpen in het vinden naar antwoorden en eventuele oplossingen. Naar aanleiding van het eerste coachgesprek met Pim Klamer heeft het projectteam het aantal studenten in drie groepen verdeeld van ieder ongeveer 1000 studenten. Het projectteam heeft de enquête uitgezet onder de drie opleidingen: Small Business, Facility Management en Business Management verder in het rapport vermeld als de FEM. Voor het opstellen van de enquête zijn er verschillende studenten huisvestingsrapporten doorgenomen uit verschillende steden onder andere, ASVA studentenunie 1 ( Rapport over studenten in Amsterdam) en Hogeschool in Holland Rotterdam 2. Naar aanleiding van de gebruikte enquêtevragen is er een enquête opgesteld voor de studenten van de FEM. De enquête is op enquêtemaken.be gezet en via de webmail van de studenten is er een rond gestuurd met hierin de link naar de enquête op enquêtemaken.be. In totaal legden 202 van de 907 studenten de enquête volledig af. Waarvan 63 Small Business studenten, 120 Facility Management studenten en 19 Business Management studenten. In onderstaande tabel is het overzicht te zien van het aantal studenten per opleiding. 1 Asva studentenunie(2010) 2 Hogeschool in Holland Rotterdam (2009)

4 Doelstelling en centrale onderzoeksvraag Doelstelling: Het in kaart brengen van de vraag naar huisvesting van studenten in Amersfoort De centrale onderzoeksvraag: Wat is de vraag naar huisvesting van de FEM studenten?? Deelvragen 1. Hoeveel studenten wonen er nu in Amersfoort? 2. Hoeveel studenten zijn er op dit moment op zoek naar een huisvesting in Amersfoort? 3. Welk type woningen zijn gewenst bij de studenten? 4. Wat is het budget van een student voor een huisvesting in Amersfoort? 5. Waar in Amersfoort zouden de studenten het liefst willen wonen? 6. Wat is de reden dat studenten niet in Amersfoort willen wonen? 7. Wat geven de studenten als verbeterpunt aan voor Amersfoort? Betrouwbaarheid De reden om dit kwantitatief onderzoek uit te voeren was om een uitspraak te kunnen doen over de vraag naar huisvesting vanuit studenten. Hierbij heeft het projectteam gebruik gemaakt van een steekproef. De steekproef is gehouden onder de studenten van de volgende opleidingen: Small business en Retail management (366) Facility management (461) Business management (80) Het projectteam heeft gebruik gemaakt van een selecte steekproef, omdat vooraf bepaald is welke studenten er benaderd zouden worden. Toe te laten steekproefmarge: 6 %* Te hanteren betrouwbaarheidspercentage: 95%** Omvang van de totale populatie: 907 Verwachtte uitkomst van de enquête: 50% Berekening van steekproefgrootte, n>= N x z ² x p(1-p) z ² x p(1-p) + (N-1) x F ² *Een nauwkeurigheidsafwijking van 6% uit is gegaan van een uitkomst van 50%. Wat bij 50% is de nauwkeurigheidsmarge het grootst. ** Het projectteam heeft gekozen voor een betrouwbaarheid van 95%. Dit wil zeggen dat de onderzoeksresultaten in 19 van 20 gevallen gelijk zullen zijn. N = Het aantal benodigde responderen, Z = De standaardafwijking bij een bepaalde betrouwbaarheid.

5 N = De grootte van de populatie P = De kans dat iemand een bepaald antwoord geeft. F = De foutmarge Steekproefgrootte: Met een foutmarge van % 1. Hoeveel studenten wonen er nu in Amersfoort? In totaal wonen er 2369 HBO studenten in Amersfoort, dit is 5.5% van de totale schoolbevolking. Hierin worden zowel studenten meegerekend die zelfstandig wonen als studenten die thuiswonend zijn en een HBO studie volgen. 3 In de onderstaande tabel is een overzicht te zien van het aanbod van studentenhuisvesting in Amersfoort. HBO studenten krijgen voorrang op de MBO studenten en de jongeren die op zichzelf willen wonen. 4 3 Gemeente Amersfoort (2010) 4 Gemeente Amersfoort (2010)

6 2. Hoeveel studenten zijn er op dit moment op zoek naar een huisvesting in Amersfoort? Op de vraag of de studenten in Amersfoort zou willen wonen gaf 50,99% van de FEM studenten aan wel in Amersfoort te willen wonen. In onderstaande tabel zijn de verschillen weergegeven tussen de verschillende opleidingen. Opvallend is het lage percentage van Small Business met 30.15%, de percentages van Facility Management en Business Management liggen velen malen hoger. Opleiding Percentage Facility management 51.66% Small business 30.15% Business management 63.16% 3. Welke type woningen zijn gewenst bij de studenten? 3.1 Favoriete huisvesting van de FEM studenten Favoriete huisvesting FEM studenten 3% 24% 12% 61% zelfstandige woonruimte met eigenvoorzieningen Ik woon het liefst met 2 of 3 medebewoners in een woning Ik woon het liefst in een studentenhuis Ik woon het liefst in een studentenflat Op de vraag naar welke huisvesting de voorkeur uitging, konden de studenten kiezen uit vier woonvormen. Met 3% is de studentenflat het minst populair bij de FEM studenten, 12% van de studenten kiest voor een studentenhuis, 24% van studenten kiest er voor om met één of twee medebewoners samen te wonen en het grootste gedeelte met 61% wil het liefst een zelfstandige woning met eigen voorzieningen.

7 3.2 Favoriete huisvesting Business Management studenten Favoriete huisvesting Business Management 26% 0% 5% zelfstandige woonruimte met eigenvoorzieningen Ik woon het liefst met 2 of 3 medebewoners in een woning 69% Ik woon het liefst in een studentenhuis Ik woon het liefst in een studentenflat De studenten van Business Management wilden geen van allen in een studentenhuis wonen, 5% gaf de voorkeur aan een studentenflat, 26% wil het liefst met één of twee medebewoners samenwonen en het overgrote deel met 69% wil een zelfstandige woonruimte met eigen voorzieningen. 3.3 Favoriete huisvesting Facility Management studenten Favoriete huisvesting Facility Management 2% 13% zelfstandige woonruimte met eigenvoorzieningen 22% 63% Ik woon het liefst met 2 of 3 medebewoners in een woning Ik woon het liefst in een studentenhuis Ik woon het liefst in een studentenflat De studenten van Facility Management willen met 13% wel in een studentenhuis wonen, gevolgd door de woning met één of twee medebewoners, ook hier is de zelfstandige woonruimte met eigen voorzieningen met 63% het meest populair.

8 3.4 Favoriete huisvesting Small Business studenten Favoriete huisvesting Small Business 4% 30% 12% 54% zelfstandige woonruimte met eigenvoorzieningen Ik woon het liefst met 2 of 3 medebewoners in een woning Ik woon het liefst in een studentenhuis Ik woon het liefst in een studentenflat De meningen van Small Business zijn wat meer verdeeld, zo geeft 4% aan wel een in een studentenflat te willen wonen, 12% ziet zich zelf wel in een studentenhuis wonen, 30% woont het liefst samen met één of twee medebewoners en iets meer dan de helft met 54% geeft aan graag een zelfstandige woonruimte met eigen voorzieningen te willen hebben. 3.5 Samengevat De zelfstandige woonruimte met eigen voorzieningen is het populairst bij de FEM studenten en de studentenflat over het algemeen het minst populair. Opvallend is dat geen enkele Business Management student in een studentenhuis wil wonen. Ook is er te zien dat de studenten graag met een medestudent of vriend of vriendin samen willen wonen. Afgezien van Business Management zijn de meningen over huisvesting aardig gelijk aan elkaar. Verder zijn de meningen over huisvesting aardig gelijk.

9 4. Wat is het budget van een student voor een huisvesting in Amersfoort? De volgende vragen geven het budget weer die studenten bereid zijn te betalen voor zijn of haar huisvesting. 4.1 Budget voor huisvesting van de FEM studenten Budget voor huisvesting van FEM studenten 11% 8% 5% 29% 100 tot tot tot tot % 500 of meer De studenten van de FEM hadden de keuze uit vijf verschillende budgetten, 5% is bereid 100 tot 200 te betalen voor zijn of haar huisvesting, 29% wil 201 tot 300 betalen, 47% wil 301 tot 400 betalen, 11% wil 401 tot 500 betalen en nog eens 8% is bereid meer dan 500 te betalen voor huisvesting.

10 4.2 Budget voor huisvesting van Business Management studenten Budget voor huisvesting van de Business Management studenten 11% 16% 10% 37% 100 tot tot tot % 401 tot of meer Van de Business Management studenten wil 10% 100 tot 200 betalen, 37% wil 201 tot 300 betalen, 26% is bereid 301 tot 400 te betalen, 11% wil 401 tot 500 betalen en 16% kan zich meer dan 500 veroorloven voor huisvesting. Opvallend is de ruime verschillen ten opzichte van het gemiddelde van de FEM studenten. Ook valt het op dat 16% van de Business Management studenten bereid is 500 of meer te betalen. 4.3 Budget voor huisvesting van Facility Management studenten Budget voor huisvesting van de Facility Management studenten 11% 6% 5% 29% 100 tot tot tot % 401 tot of meer Van de Facility Management studenten wil 5% 100 tot 200 betalen, 29% wil 201 tot 300 betalen, 49% is bereid 301 tot 400 te betalen, 11% wil 401 tot 500 betalen en 6% kan zich meer dan 500 veroorloven voor huisvesting. Hierin is te zien dat veruit de grootste groep ongeveer 301 tot 400 wil betalen voor zijn of haar huisvesting.

11 4.4 Budget voor huisvesting van Business Management studenten Budget voor huisvesting van de Small Business Studenten 1% 13% 11% 27% 100 tot tot tot % 401 tot of meer Van de Small Business studenten wil maar 1% 100 tot 200 betalen, 27% wil 201 tot 300 betalen, 48% is bereid 301 tot 400 te betalen, 13% wil 401 tot 500 betalen en 11% kan zich meer dan 500 veroorloven voor huisvesting. Deze gegevens zijn vergelijkbaar met het gemiddelde van de FEM studenten. 4.5 Samengevat Bijna de helft van alle FEM studenten is bereid tussen de 301 en 400 te betalen. Bij de Business Management studenten liggen de verhoudingen anders, hiervan is het grootste gedeelte bereid 201 tot 300 te betalen. De andere opleidingen zijn gelijk aan het gemiddelde. De gemiddelde studentenkamer is 17,96m2 en de gemiddelde m2 prijs is Amersfoort ligt op per m2 dit maakt samen een gemiddelde kostenpost voor een studentenkamer op 247. Echter zijn dit alle kamers, dus zowel onzelfstandige als zelfstandige. De onzelfstandige kamers zijn over het algemeen goedkoper. 5 Ook verschillen de kosten van huisvesting in het centrum en buiten het centrum, omdat het een gemiddelde is zullen de kosten van huisvesting in het centrum hoger liggen dan het gemiddelde. 30% van de studenten die een zelfstandige woonruimte met eigen voorzieningen willen hebben is bereid niet meer dan 300 te betalen. 5 Nobiles (2010)

12 5. Waar in Amersfoort zouden de studenten het liefst willen wonen? Favoriete woonplek van de FEM studenten in Amersfoort 1% 2% Een rustigere wijk zoals 17% Kattenbroek 5% Hoogland In of nabij het stadscentrum 75% Vathorst/schothorst Vlak bij school De bovenstaande gegevens laten zien waar in Amersfoort de FEM studenten het liefst zouden willen wonen. Met 75% is het stadscentrum het populairst, gevolgd door vlak bij school met 17%, 5% wil net buiten Amersfoort wonen in Schothorst of Vathorst, 2% in Hoogland en maar 1% in Kattebroek.

13 6. Wat is de reden dat studenten niet in Amersfoort willen wonen? Reden om niet in Amersfoort te wonen 20% 7% 34% 3% 26% 6% 4% Amersfoort trekt mij niet Er is Amersfoort te weinig woonruimte voor studenten Heeft al een eigen huis in andere plaats Ik wil niet verhuizen uit mijn huidige woonplaats Ik zou wel willen, maar kan het niet betalen Om persoonlijke redenen Overig Van de FEM studenten geeft 34% niet te willen verhuizen uit zijn/haar huidige woonplaats, 26% geeft aan dat Amersfoort hem/haar gewoon niet trekt, 20% geeft aan dat ze wel in Amersfoort zouden willen wonen maar het zich niet kunnen veroorloven, 7 % wil om persoonlijke redenen niet verhuizen, 6% geeft aan dat er simpelweg te weinig woonruimte beschikbaar is voor studenten en nog eens 4% heeft al een eigen huis is een andere plaats.

14 7. Wat zijn verbeterpunten om Amersfoort aantrekkelijker te maken voor studenten. Verbeterpunten van de FEM studenten om Amersfoort aantrekkelijker te maken voor studenten 6% 6% 5% 6% Geen opmerking Verbeteren van het uitgaansleden 9% 52% Stad Amersfoort promoten Meer studentenwoningen 16% Goedkopere huisvesting Meer studenten trekken Overig In de laatste vraag in de enquête werd er gevraagd naar verbeterpunten of punten die de studenten missen in Amersfoort. 52% van de geënquêteerden had geen op- of aanmerkingen om Amersfoort aantrekkelijker te maken voor studenten. Verder gaf 16% van studenten aan het uitgaansleven te verbeteren, meer kroegen, discotheken en festivals. 9% gaf aan dat Amersfoort beter gepromoot moet worden, ze gaven aan an dat Amersfoort duidelijk dient aan te geven dat studenten welkom zijn en dat er voor studenten ook speciale huisvesting is gerealiseerd. Tevens werd er gezegd dat Amersfoort duidelijk haar visie met betrekking tot studeren in Amersfoort meer moet promoten. 6% gaf aan dat er meer studentenwoningen op de huizenmarkt moeten komen. Nog eens 6% gaf aan dat de studentenhuisvesting te duur was en dat deze goedkoper gemaakt moet worden. 5% gaf aan dat de gemeente Amersfoort meer studenten moet proberen te halen, dit hoeft niet perse onderdeel te zijn van de HU maar kan ook een andere hogeschool zijn of een universiteit. 6% had andere op- of aanmerkingen zoals beter openbaar vervoer, het centrum opnieuw inrichten, nachttreinen etc. 7.1 Verbeterpunt: De stad Amersfoort promoten. Het grootste gedeelte van de studenten gaf aan dat de uitgaansgelegenheden verbeterd moesten worden. Zo moesten er meer festivals komen en meer kroegen en discotheken. Nog eens 9% van de geënquêteerden gaf aan dat er Amersfoort beter gepromoot moet worden. Niet alleen als studentenstad maar bijvoorbeeld ook als er festivals of evenementen zijn. Het is aan de gemeente om de studenten beter in te lichten over eventuele voordelen om in Amersfoort te wonen, zoals eerder vermeld krijgen HBO studenten voorrang op behaalde huizen. Door bovengenoemde verbeterpunten te gebruiken zal het aantal studenten in Amersfoort toe nemen.

15 Conclusie In totaal wonen er 2369 HBO studenten in Amersfoort, dit zijn zowel studenten die in Amersfoort studeren als studenten die in een andere plaats studeren. Van de FEM studenten gaf 51% aan wel Amersfoort zou willen wonen. Opvallen is het lage percentage van Small business, hiervan wil maar 30% in Amersfoort wonen. Over het algemeen zijn bij de FEM studenten de zelfstandige woonruimte met eigen voorzieningen het populairst gevolgd door het samen wonen met een vriend of vriendin, de studentenflat is het minst in trek onder de studenten. Bijna de helft van alle FEM studenten is bereid tussen de 301 en 400 te betalen. Bij de Business Management studenten liggen de verhoudingen anders, hiervan is het grootste gedeelte bereid 201 tot 300 te betalen. De gemiddelde studentenkamer kost 247. Echter zijn dit alle kamers, dus zowel onzelfstandige als zelfstandige en kamers op verschillende. 30% van de studenten die een zelfstandige woonruimte met eigen voorzieningen willen hebben is bereid niet meer dan 300 te betalen. De FEM studenten willen het liefst in of nabij het stadscentrum wonen, gevolgd door vlak bij school met 17% Van de FEM studenten geeft 34% niet te willen verhuizen uit zijn/haar huidige woonplaats, 26% geeft aan dat Amersfoort hem/haar gewoon niet trekt, 20% geeft aan dat ze wel in Amersfoort zouden willen wonen maar het zich niet kunnen veroorloven. Als verbeterpunt gaven de studenten aan dat ze meer uitgaansgelegenheden wilden hebben in Amersfoort. Gezien het aantal kroegen ten opzichte van het aantal studenten heeft Amersfoort genoeg kroegen. In Leiden bijvoorbeeld zijn 10 keer zoveel studenten en 20 minder kroegen te vinden. Als tweede verbeterpunt gaven de studenten aan Amersfoort beter te promoten, zowel om studenten te trekken als stad zelf, duidelijker laten zien dat er genoeg te doen is voor studenten in Amersfoort.

16 Bijlage Enquête 1. Wat is je leeftijd? o o o o 26 en ouder 2. Wat is je geslacht? o Man o Vrouw 3. Welke opleiding volg je? o Facility Management o Small Business o Business Management 4. Wat is je totale reistijd, van huis naar HUA (enkele reis)? o 0 tot 15 minuten o 15 tot 30 minuten o 30 tot 45 minuten o 45 tot 60 minuten o Een uur of langer 5. Wat is je woonsituatie? o Ik ben thuiswonend (bij ouders verzorgers) o Ik woon in een woonruimte met eigen voorzieningen o Ik woon in een woonruimte met gezamenlijke voorzieningen o Anders, namelijk. 6. Ben je woonachtig in Amersfoort? o Ja o Nee 7. Indien nee, wat is de reden dat je niet zelfstandig woonachtig bent in Amersfoort? o Om persoonlijke redenen, bijvoorbeeld o Ik zou wel willen, maar kan het niet betalen o Ik wil niet verhuizen uit mijn huidige woonplaats o Er is Amersfoort te weinig woonruimte voor studenten o Amersfoort trekt mij niet o Andere reden.. 8. Waar in Amersfoort zou je willen wonen? o Ik zou niet in Amersfoort willen wonen o In of nabij het stadscentrum o Vlak bij school o Ergens anders, namelijk..

17 9. Naar wat voor woonvorm gaat jouw voorkeur uit? o Zelfstandige woonruimte met eigen voorzieningen o Ik woon het liefst met 2 of 3 medebewoners in een woning o Ik woon het liefst in een studentenhuis o Ik woon het liefst in een studentenflat o Anders, namelijk. 10. Wat ben je bereid te betalen aan woonlasten, inclusief gas, water, licht? o 100 tot 200 o 201 tot 300 o 301 tot 400 o 401 tot 500 o 500 of meer 11. Als je naar de stad van Amersfoort gaat wat bezoek je dan? o Winkels o Evenementen o Musea en galeries o Eethuizen en restaurants o Theaters en bioscopen o Cafés en kroegen 12. Wat zou je doen om Amersfoort te verbeteren?

18 Literatuurlijst Gemeenteamersfoort (2010), gevonden op , op gemeenteamersfoort.nl/docs Gemeenteamersfoort (2010), gevonden op , op gemeenteamersfoort.nl/smartsite Nobiles (2010) gevonden op , op nobiles.nl/article=356 Asva studentenunie (2010), gevonden op ,.asvastudentenunie.nl/search /huisvesting Hogeschool in Holland Rotterdam (2009), gevonden op , hogeschoolrotterdam.nl/

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel IBG en GBA Een gevaarlijk koppel Een onderzoek naar de gevolgen van koppeling van de bestanden van de Informatie Beheer Groep en de Gemeentelijke Basis Administratie Wetenschappelijk bureau ASVA OBAS Maart

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Onderzoek naar studentenhuisvesting

Onderzoek naar studentenhuisvesting Papiermolen 5 Postbus 140 3990 DC Houten tel: 030 693 60 00 fax: 030 693 60 01 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Onderzoek naar studentenhuisvesting in Den Haag Resultaten van de DUWO

Nadere informatie

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Rotterdam, februari 2013 Onderzoek uitgevoerd door studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam Contacten: Professor Luit Kloosterman, Bart van Putten, Tim

Nadere informatie

Utrecht en hoogopgeleiden

Utrecht en hoogopgeleiden Utrecht en hoogopgeleiden Binding van studenten hoger onderwijs aan de stad Utrecht notitie van de afdeling Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl maart 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Interne Bedrijven

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis Onderzoeksrapport Effectmeting het Glazen huis Naam project Onderzoeksrapport Effectmeting Opdrachtgevers CityDynamiek Eindhoven Gemeente Eindhoven Opdrachtnemers Studenten Fontys Hogeschool Marketing

Nadere informatie

Sleutels gezocht in Leiden. De stand van zaken in studentenhuisvesting anno 2009

Sleutels gezocht in Leiden. De stand van zaken in studentenhuisvesting anno 2009 Sleutels gezocht in Leiden De stand van zaken in studentenhuisvesting anno 2009 Sleutels gezocht in Leiden Uitgevoerd in opdracht van SLS Wonen, Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden A. Gjaltema, M.

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek Hoofdstuk 5 5.1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Bonnema Weert wenst inzicht te verkrijgen in haar naamsbekendheid. Bonnema Weert wil in het bijzonder antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen:

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ # $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ 0!"! / / % 1!,/ 02,// 3 /4 5. '& 6 7 7 % ' 6 2 2, ( " ".8('& 9! " /% '' 8& : 7, %& 7 ; 7? 7 7 7 2. 6 # $% 7.( ' 71 7 0 %& ( " 7 7 0 & & ( 9 7 2 % %%& (!

Nadere informatie

JE BENT STUDENT EN JE WILT WAT IN EINDHOVEN. Woonwensenonderzoek onder studenten van de TU/e, Fontys Hogescholen en Design Academy

JE BENT STUDENT EN JE WILT WAT IN EINDHOVEN. Woonwensenonderzoek onder studenten van de TU/e, Fontys Hogescholen en Design Academy JE BENT STUDENT EN JE WILT WAT IN EINDHOVEN Woonwensenonderzoek onder studenten van de TU/e, Fontys Hogescholen en Design Academy Houten, 26 oktober 2006 Colofon In opdracht van: Vestide Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Aanleiding. Inleiding

Aanleiding. Inleiding Aanleiding De beweegreden van ons onderzoek is de huidige kritiek op de Vinex - wijk, geuit door verschillende betrokken organisaties binnen het bouwproces. Ons doel is hierbij het in kaart brengen van

Nadere informatie

Studentenmonitor Leeuwarden 2010 Nathan Rozema Leeuwarden Studiestad (1) Laagland advies i.o.v. Ministerie van VROM, april 2010 Doelstelling Leeuwarden om in top 3 HBO-steden te komen Met het oog daarop

Nadere informatie

StudentenMonitor Sittard 2011

StudentenMonitor Sittard 2011 StudentenMonitor Sittard 2011 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar MBO- en HBO-studenten in Sittard - Onderzoeksrapport Utrecht, 19 december 2011 M.M. Hootsen, MSc Drs. N. Rozema Dit onderzoek

Nadere informatie

Rapport Studentenmonitor Leeuwarden 2010

Rapport Studentenmonitor Leeuwarden 2010 Rapport Studentenmonitor Leeuwarden 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar hbo-studenten in Leeuwarden Utrecht, januari 2011 G.D. Bos, MSc Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met

Nadere informatie

Waar en hoe wonen de Groninger studenten in 2020

Waar en hoe wonen de Groninger studenten in 2020 Waar en hoe wonen de Groninger studenten in 2020 kenniscafé 12 mei 2011 Studeren in Groningen Onderzoek studentenhuisvesting 2009 Gemeentebeleid Groningen is de jongste stad van NL: de helft van de inwoners

Nadere informatie

Studentenwoonwensen Leiden. Maarten Vijncke & René van Hulle. ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27 99 300

Studentenwoonwensen Leiden. Maarten Vijncke & René van Hulle. ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27 99 300 Studentenwoonwensen Leiden 2015 Maarten Vijncke & René van Hulle September 2015 ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27 99 300 Copyright ABF Research 2015 De informatie in dit rapport is met de

Nadere informatie

Jongerenpeiling Deelrapport wonen

Jongerenpeiling Deelrapport wonen Jongerenpeiling 2016 Deelrapport wonen Jongerenpeiling 2016 Deelrapport wonen JONGERENPEILING 2016 deelrapportage wonen Zoetermeer, 12 oktober 2016 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische Aangelegenheden

Nadere informatie

Geachte voorzitter, DSO/ RIS Aan de voorzitter van de Commissie Ruimte. H. Berendsen. Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Geachte voorzitter, DSO/ RIS Aan de voorzitter van de Commissie Ruimte. H. Berendsen. Dienst Stedelijke Ontwikkeling Typ teksttyp teksttyp tekst J. Wijsmuller Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur 040 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Ruimte Datum

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

StudentenMonitor Zwolle 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar mbo- en hbo-studenten in Zwolle

StudentenMonitor Zwolle 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar mbo- en hbo-studenten in Zwolle StudentenMonitor Zwolle 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar mbo- en hbo-studenten in Zwolle Utrecht, juli 2010 G.D. Bos, MSc Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van SSH Deze rapportage

Nadere informatie

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN. Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN. Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK LOCATIE:. KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK Datum:. Vrijdagavond uur Zaterdagavond uur Eerst een paar algemene vragen over uitgaan: 1. Is dit de eerste keer

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen?

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Opdracht voor het vrije studiepunt Ysabel van der Meer 13117920 Meneer de Vos SLB 29

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2010 In opdracht van ds+v (gemeente Rotterdam) en provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016

Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016 Enquete woonwensen studenten propedeuse VRAGEN REACTIES 269 Sectie 1 van 9 Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016 - Achtergrond Deze enquête is ontwikkeld als instrument voor

Nadere informatie

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar Enquête Woonbehoefte Na het gereedkomen van de Woonvisie is het dorpsberaad gestart met de uitwerking om tot dit gewenste beeld te komen. Als eerste is d.m.v. een enquête geïnventariseerd wat de vraag

Nadere informatie

OPDRACHT "CITYMARKETING"

OPDRACHT CITYMARKETING OPDRACHT "CITYMARKETING" Ting Yuen 0777483 DE OPDRACHT "CITY MARKETING" Achtergrondinformatie Rotterdam is een multiculturele stad en er valt veel te doen. Je kunt er behalve veel winkelen ook aan sightseeing

Nadere informatie

Nationaal studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door : L. Geenen S. Lotze De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl december 2008

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Visie Studentenhuisvesting

Visie Studentenhuisvesting Visie Studentenhuisvesting 5 10 15 20 25 30 1 Voorwoord Dit document beschrijft de visie op studentenhuisvesting van de Student Union. Deze visie is tevens een invulling van een deel van de in de Strategische

Nadere informatie

Wie kent het Groene Hart?

Wie kent het Groene Hart? 2011 Wie kent het Groene Hart? Onderzoek naar het imago van het Groene Hart in opdracht van de provincie Utrecht Uitgevoerd door Het Opiniehuis 1-7-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM Inleiding: Deze enquête is bestemd voor toekomstige bewoners en hun ouders en verzorgers. Zij kunnen

Nadere informatie

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Tussen half december 2012 en begin januari 2013 is het JongerenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VWO-6 Over de vragenlijst Deze vragenlijst

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Wat is uw leeftijd?...2 2 In welke kern woont u?...3 3 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?...4 4 Woont u in een huur of koopwoning?...5 5 Wat voor soort

Nadere informatie

Onderzoek Studentenhuisvesting 2009

Onderzoek Studentenhuisvesting 2009 Onderzoek Studentenhuisvesting 2009 Een onderzoek naar de huidige en de gewenste huisvesting van studenten aan de Rijks-Universiteit Groningen en de Hanzehogeschool in de gemeente Groningen Bureau Onderzoek

Nadere informatie

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni 13/6/2012 INTERVIEW TRANSCRIPT RIET Naam interviewer Naam respondent Pseudoniem respondent Datum interview 30-05-2012 Plaats interview Alkmaar Begintijd interview 12.00 Eindtijd interview 13.20 Leeftijd

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Rapport. Studentenmonitor. Zwolle 2010

Rapport. Studentenmonitor. Zwolle 2010 Rapport Studentenmonitor Zwolle 2010 Rapport Studentenmonitor Zwolle 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar mbo- en hbo-studenten in Zwolle Utrecht, september 2010 G.D. Bos, MSc Dit onderzoek

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Kwantitatief onderzoek woonconcept Huyzentruyt Hoe woont de Vlaming vandaag?

Nadere informatie

Rapport. StudentenWoonMonitor. Utrecht 2011

Rapport. StudentenWoonMonitor. Utrecht 2011 Rapport StudentenWoonMonitor Utrecht 2011 Rapport StudentenWoonMonitor Utrecht 2011 Een onderzoek naar het profiel en de woonwensen van studenten in Utrecht Utrecht, juni 2011 Dit onderzoek werd uitgevoerd

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

Rotterdam: er werken is OK, er wonen NEE!

Rotterdam: er werken is OK, er wonen NEE! Rotterdam: er werken is OK, er wonen NEE! OBR onderzoek naar HBO-jongeren en de arbeidsmarkt Dick Markvoort, Guido Walraven en anderen, Hogeschool INHolland 1 HBO-studenten die wonen en studeren in de

Nadere informatie

''Hoe besteedt u het liefste uw vrije tijd?''

''Hoe besteedt u het liefste uw vrije tijd?'' Introductie Uw voorkeuren ten aanzien van uw vrijetijdsbesteding Geachte heer mevrouw, Het begon eigenlijk als een 'grap'. In de beginperiode van P-research (voorheen Priority Search Benelux) hebben wij

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Studentenhuisvesting. Leiden

Studentenhuisvesting. Leiden Studentenhuisvesting Leiden De stand van zaken anno 2013 Studentenhuisvesting Leiden De stand van zaken anno 2013 Uitgevoerd in opdracht van ABF Research M. Vijncke, C. Poulus 2013 r2013-0029cp 12240-WON

Nadere informatie

WIJZINGSFORMULIER BBZ

WIJZINGSFORMULIER BBZ WIJZINGSFORMULIER BBZ Naam: BSN: Naam partner: BSN: U ontvangt een uitkering van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Gebruik dit formulier voor het doorgeven van wijzigingen. Dit formulier

Nadere informatie

Interessante uitkomsten

Interessante uitkomsten Samenvatting Vriendschap & mobiel bellen April 2008 Interessante uitkomsten - Bijna de helft van de jongeren (18-26 jaar) zet hun telefoon nooit uit (47%). - Merendeel van de jongeren (87%) zegt dat hun

Nadere informatie

Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of

Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of WO-opleiding in één van de twaalf grootste studentensteden

Nadere informatie

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt Check je kamer Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt 1 Dit is een uitgave van het Onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER 1 Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER In opdracht van: Ruben de Cuyper December 2016 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vervoersarmoede: hoe groot is het probleem

Nadere informatie

Voorkeur woonmilieu (20-35 jaar) Voorkeur woonmilieu (alle leeftijden) Voorkeur woonmilieu (50-65 jaar) Voorkeur woonmilieu (35-50 jaar) Page 1 of 18

Voorkeur woonmilieu (20-35 jaar) Voorkeur woonmilieu (alle leeftijden) Voorkeur woonmilieu (50-65 jaar) Voorkeur woonmilieu (35-50 jaar) Page 1 of 18 WOONMILIEU'S Voorkeur woonmilieu (alle leeftijden) Voorkeur woonmilieu (20-35 jaar) Suburbaan Suburbaan Landelijk Landelijk Stadscentrum Stadscentrum Dorps Dorps Stedelijk - buitenwijken Stedelijk - buitenwijken

Nadere informatie

Rotterdam voor afgestudeerden. Binding van afgestudeerde bestuurskundigen met Rotterdam

Rotterdam voor afgestudeerden. Binding van afgestudeerde bestuurskundigen met Rotterdam Binding van afgestudeerde bestuurskundigen met Rotterdam Binding van afgestudeerde bestuurskundigen met Rotterdam Drs. M.M. Heessels Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Tweede versie maart 2009

Nadere informatie

Welke woontypes zijn geschikt voor studenten in Amersfoort?

Welke woontypes zijn geschikt voor studenten in Amersfoort? Welke woontypes zijn geschikt voor studenten in Amersfoort? Welke woontypes zijn geschikt voor studenten in Amersfoort? Namen: Laura Bakkes Steffan Jongerius Laurens van Kampen Jorik Otten Kevin van Vulpen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

2 124 Ik woon op dit moment bij mijn ouders/verzorgers 244 Ik woon op mezelf (alleen, op kamers, met partner, met gezin Ik woon in een woonzorggroep (met begeleiding) * Wat is je leeftijd?

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland HBO-Nederland De Haagse Rotterdam Utrecht INHOLLAND van Amsterdam Leiden aantal respondenten 195507 10139 14384 13180 9102 17584 4193 Je studie in het algemeen 3,88 3,83 3,81 3,79 3,70 3,83 3,98 De inhoud

Nadere informatie

Studentenwoonwensen. Maastricht. Maarten Vijncke & René van Hulle. ABF Research Verwersdijk NH Delft

Studentenwoonwensen. Maastricht. Maarten Vijncke & René van Hulle. ABF Research Verwersdijk NH Delft Studentenwoonwensen Maastricht 2015 Maarten Vijncke & René van Hulle September 2015 ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27 99 300 Copyright ABF Research 2015 De informatie in dit rapport is met

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Factsheet persbericht Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van de schoolcarrière. Maar hoe moeilijk

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Samenvatting resultaten Quick Scan Aansluiting HBO-TU/e

Samenvatting resultaten Quick Scan Aansluiting HBO-TU/e Quick Scan: Aansluiting HBO-TU/e juni 2005 Samenvatting resultaten Quick Scan Aansluiting HBO-TU/e Een Quick Scan is een peiling onder studenten over een actueel onderwerp. Het Studenten Service Centrum

Nadere informatie

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid!

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Nieuwe woonenquête moet woonwensen beter in kaart brengen! In 2007 is een nieuwe website gestart

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden 1 Doelgroepbepaling Personen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar Wens om in een verstedelijkt gebied (> 3. inwoners) te wonen Geen studenten

Nadere informatie

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren)

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) Ik ben daar heel erg mee bezig 39,4% Ik ben daar redelijk mee bezig 50,4% Ik ben daar niet zo mee

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Wie ben jij? HOOFDSTUK 1 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik... Paula. a heet b naam. 2... kom je vandaan? a Hoe b Waar

Wie ben jij? HOOFDSTUK 1 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik... Paula. a heet b naam. 2... kom je vandaan? a Hoe b Waar 5 5 HOOFDSTUK 1 Wie ben jij? WOORDEN 1 1 Ik... Paula. a heet b naam 2... kom je vandaan? a Hoe b Waar 3 Ik ga... mijn vriend naar het restaurant. a uit b met 2 1 Mijn... is Derek. a huisnummer b naam 2

Nadere informatie

ONDERZOEK DRAAGVLAK EN WENSEN TEN AANZIEN VAN. ONTWIKKELING BUITENGEBIED VEERWAGENWEG te HOUTEN

ONDERZOEK DRAAGVLAK EN WENSEN TEN AANZIEN VAN. ONTWIKKELING BUITENGEBIED VEERWAGENWEG te HOUTEN ONDERZOEK DRAAGVLAK EN WENSEN TEN AANZIEN VAN ONTWIKKELING BUITENGEBIED VEERWAGENWEG te HOUTEN In opdracht van Stichting Gigawiek Abstract Eind december 2010 en begin januari 2011 is onderzoek gedaan naar

Nadere informatie

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Resultaten inwoners 12-17 jaar Mei 2013 Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Gemeente Dalfsen Gemeente Zwolle - Onderzoek & Statistiek Inhoud Samenvatting 3

Nadere informatie

Amersfoort voor Delft. Jos van Winkel, 4 september 2015

Amersfoort voor Delft. Jos van Winkel, 4 september 2015 Amersfoort voor Delft Jos van Winkel, 4 september 2015 EERST de CIJFERS: quizz! 1. Inwonertal, aantal bedrijven 2. Hoe oud is de stad? 3. Hoeveel studenten? 4. Hoeveel raadsleden, hoeveel ambtenaren? kenmerken

Nadere informatie

ONDERZOEK INFORMATIEVOOZIENING CAMPUSCONTRACTEN IN OPDRACHT VAN:

ONDERZOEK INFORMATIEVOOZIENING CAMPUSCONTRACTEN IN OPDRACHT VAN: NDERZEK INFRMATIEVZIENING CAMPUSCNTRACTEN IN PDRACHT VAN: Minor: Wonen Projectgroep: 1 Project: nderzoeksrapport Datum: 21 januari 2011 Docent: Siep van der Werf pdrachtgever: Wijksteunpunt Wonen Begeleidster:

Nadere informatie

Een verhuizing van Philips. Onderzoek naar de verhuismotieven van Philips medewerkers van Drachten naar Hoogeveen

Een verhuizing van Philips. Onderzoek naar de verhuismotieven van Philips medewerkers van Drachten naar Hoogeveen Een verhuizing van Philips Onderzoek naar de verhuismotieven van Philips medewerkers van Drachten naar Hoogeveen Een verhuizing van Philips Onderzoek naar de verhuismotieven van Philips medewerkers van

Nadere informatie

Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010 Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Ben van de Burgwal Uitgave en

Nadere informatie

Jongerenenenquête SJeM

Jongerenenenquête SJeM Stichting Jeugdbelangen Malden Jongerenwerk gemeente Heumen / SWG Jongerenenenquête SJeM Onderzoeksrapport 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Verantwoording methode... 3 2.1. Onderzoeksinstrument...

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeksresultaten. gedragsmeting onder Nederlandse studenten Februari 2011

Samenvatting onderzoeksresultaten. gedragsmeting onder Nederlandse studenten Februari 2011 Samenvatting onderzoeksresultaten gedragsmeting onder Nederlandse studenten Februari 2011 Samenvatting onderzoeksresultaten gedragsmeting onder Nederlandse studenten Februari 2011 Contactgegevens: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst M.A. Keijzer N. den Toom Keijzer & Toom Klant Tevredenheid pp. Inleiding 3 1. Verantwoording en methode 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Profiel

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

Opmerkingen naar aanleiding van vragenlijst

Opmerkingen naar aanleiding van vragenlijst Bijlage 2. Opmerkingen naar aanleiding van vragenlijst Hieronder vindt u een overzicht van alle reacties, opmerkingen en suggesties van de jongeren naar aanleiding van het onderzoek. De reacties zijn geanonimiseerd

Nadere informatie

Huizen. Centrale locatie. Uitgebouwde woonkamer. Zonnige tuin op het zuiden. Kindvriendelijke ligging. Kattenbroekerweg 44, 3813 EA Amersfoort H47

Huizen. Centrale locatie. Uitgebouwde woonkamer. Zonnige tuin op het zuiden. Kindvriendelijke ligging. Kattenbroekerweg 44, 3813 EA Amersfoort H47 Huizen vanhendriks Kattenbroekerweg 44, 3813 EA Amersfoort Uitgebouwde woonkamer Kindvriendelijke ligging Zonnige tuin op het zuiden Centrale locatie H47 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0

Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0 Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0 2 Index 1. Introductie 2. Profiel respondent & wijk 3. Shopgedrag 4. Productbehoefte (wat en waar) 5. Biologische markten

Nadere informatie

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat.

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat. Woonwensen enquête Huidige woonsituatie 1. Wat zijn uw persoonsgegevens? Naam. Straat en huisnummer. Postcode en Plaats. 2. In wat voor type woning woont u? eengezinswoning appartement/flat met/zonder

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Dymphna Meijneken Uitgave en rapportage in opdracht

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO 1 Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO In opdracht van: Ruben de Cuyper December 2016 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vervoersarmoede: hoe groot is het probleem en wie hebben

Nadere informatie