Ervaringen met de zorg: samenvatting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ervaringen met de zorg: samenvatting"

Transcriptie

1 Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA Careyn Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, januari 2016 ZorgDNA Careyn Pagina 1

2 ZorgDNA Onderzoek, advies en begeleiding op maat in de gezondheidszorg. ZorgDNA, Utrecht, Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZorgDNA B.V. Publicatie van cijfers en/of tekst uit dit werk als toelichting of ondersteuning bij wetenschappelijke artikelen, boeken of scripties, is toegestaan mits daarbij geen sprake is van commerciële doeleinden en voor zover de bron duidelijk wordt vermeld. ZorgDNA is een wettig gedeponeerd dienst- en warenmerk. Uitgever ZorgDNA Computerweg 24, 3542 DR Utrecht Telefoon ZorgDNA Careyn Pagina 2

3 Inhoudsopgave 1. CQ-index: samenvatting op concernniveau Inleiding Indicatoren 4 2. Meting met de CQ-index (versie 4.1) voor interviews met bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen 6 3. Meting met de CQ-index (versie 4.1) voor vertegenwoordigers van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen Meting met de CQ-index (versie 4.1) voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen 32 ZorgDNA Careyn Pagina 3

4 1. CQ-index: samenvatting op concernniveau 1.1 Inleiding In de periode oktober, november en december 2015 heeft ZorgDNA in instelling(en) van Careyn een onderzoek naar ervaringen met de zorg uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd met CQ-index vragenlijsten. In dit document worden de resultaten van de CQI onderzoeken, die voor de afzonderlijke instellingen voor elk van de metingen in afzonderlijke rapporten zijn gepresenteerd, samengevat op concernniveau. 1.2 Indicatoren Voor elk van de CQI meetinstrumenten zijn indicatoren gedefinieerd. De indicatoren zijn een aanduiding van uitkomsten van de meting voor de belangrijke aandachtsgebieden in de omgeving waarin het meetinstrument wordt gebruikt. Het is op het niveau van de indicatoren dat in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en op KiesBeter.nl over de waardering door bewoners/cliënten/(of hun vertegenwoordigers) over de zorg die ze van de instelling ontvangen wordt gerapporteerd. De indicatoren zijn daarmee in deze samenvatting de belangrijkste eenheid van rapportage. Dat gebeurt per meetinstrument op de volgende manieren: Een tabel waarin de score op indicatoren van het concern bij meting nu vergeleken wordt met: - de score bij een vorige meting (indien gegevens daarvan beschikbaar zijn); - en met de boven- en ondergrenzen landelijk zoals die in onderzoeksrapporten voor het betreffende CQ-index instrument zijn gepubliceerd. Een vraag telt bij het bepalen van een indicator slechts mee wanneer tenminste 10 respondenten een meetellend antwoord op de vraag hebben gegeven en er daarnaast tenminste 10 cliënten zijn die 50% of meer van de vragen die voor de indicator tellen met een meetellend antwoord hebben beantwoord, conform de berekening zoals die ook voor KiesBeter.nl geldt. De score op een indicator heeft een bereik van 1 (minst positief) tot 4 (meest positief). Een figuur waarin voor het concern als geheel en voor de afzonderlijke Organisatorische Eenheden met kleurvlakken is aangegeven of al dan niet significant lager/hoger is gescoord dan bij de vorige meting. Een figuur waarin voor het concern als geheel en voor de afzonderlijke Organisatorische Eenheden met kleurvlakken is aangegeven of al dan niet significant lager/hoger is gescoord dan landelijk zoals in onderzoek daarover is gerapporteerd. Bij deze vergelijking moet worden aangetekend dat bij de echte vergelijking voor bijvoorbeeld KiesBeter.nl vergeleken wordt met landelijke uitkomsten van metingen bij instellingen van het betreffende landelijke aanlevermoment en dat de uitkomsten van de instellingen dan worden gecorrigeerd op basis van een aantal casemix variabelen. Bij de landelijke uitkomsten van de indicatoren zijn onder- en bovengrenzen aangegeven voor significantie beneden en boven de norm (P<0,10). De gemiddelden en de standaardafwijkingen van de indicatoren van het zorgconcern en de Organisatorische Eenheden zijn op een zelfde wijze berekend. Dit geldt ook voor de berekening Nu t.o.v. Vorig. Een figuur waarin voor Careyn als geheel en voor de afzonderlijke Organisatorische Eenheden met kleurvlakken is aangegeven hoe de vergelijking met de vorige meting ZorgDNA Careyn Pagina 4

5 en de vergelijking met het land, samengenomen, uitpakt. Dit laatste kan dan neutraal of enkel of dubbel positief dan wel negatief zijn. Een tabel per Organisatorische Eenheid waar de belangrijkste drie indicatoren (indien die kunnen worden aangegeven) als aanbeveling voor verbetering worden gegeven. De volgorde van deze aanbevolen verbeterpunten is de uitkomst van belangscore x score t.o.v. landelijk. Alleen uitkomsten die negatief zijn doen mee in de rangordebepaling. In onder meer het rapport Ontwikkelen van een CQ-index voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, NIVEL 2007, staan scores van het belang dat door respondenten aan vragen en indicatoren wordt gehecht. De maximale score is daarbij een 4 en de minimale score een 1, hetgeen een zelfde bereik is als de ervaringsscore per indicator. ZorgDNA Careyn Pagina 5

6 2. Meting met de CQ-index (versie 4.1) voor interviews met bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen Tabel 1. Scores van de meting met het CQ-index instrument, samengevat op concernniveau, Vorig en Nu; en ter vergelijking boven- en ondergrens van de gemiddelden landelijk. Indicatoren VV -- Somatiek Careyn Land Nu Vorig Ondergrens Bovengrens 1.1a Smaak maaltijden 2,68 2,77 2,78 3,20 1.1b Sfeer bij het eten 3,22 3,35 3,33 3, Omgang met elkaar 3,14 3,24 3,08 3, Schoonmaken 2,68 3,26 3,06 3, Inrichting 3,84 3,78 3,80 3, Privacy 3,91 3,93 3,87 4, Zinvolle dag 3,57 3,67 3,46 3, Bejegening 3,20 3,26 3,17 3, Beschikbaarheid personeel 2,27 2,51 2,51 3, Kwaliteit personeel 3,52 3,49 3,42 3, Inspraak 3,17 3,16 3,05 3, Informatie 3,31 3,43 3,30 3, Aanbeveling 7,75 7,86 7,16 8, Veiligheid 3,74 3,72 3,68 3,90 Bij de landelijke uitkomsten van de indicatoren zijn onder- en bovengrenzen aangegeven voor significantie beneden en boven de norm (P<0,10). ZorgDNA Careyn Pagina 6

7 Figuur 1. Score Nu ten opzichte van score bij een Vorige meting op indicatoren: concernniveau en bij de instellingen. Careyn (Nu = 403 Vorig = 503) (Nu = 13 Vorig = 27) Maria-oord (Nu = 28 Vorig = 32) (Nu = 20 Vorig = 17) De Plantage (Nu = 27 Vorig = 31) (Nu = 26 Vorig = 31) Tuindorp Oost (Nu = 29 Vorig = 30) Rosendael (Nu = 32 Vorig = 29) Snavelenburg Grootenhoek Swellengrebel Bernissesteijn (Nu = 26 Vorig = 32) Indicatoren VV -- Somatiek 1.1a Smaak maaltijden b Sfeer bij het eten -1,00-1 n.t.b Omgang met elkaar -1, Schoonmaken -1, Inrichting 2.4 Privacy 3.1 Zinvolle dag -1, Bejegening 5.1 Beschikbaarheid personeel -1, Kwaliteit personeel Inspraak Informatie Aanbeveling Veiligheid ZorgDNA Careyn Pagina 7

8 Indicatoren VV -- Somatiek (Vervolg) De Ark (Nu = 30 Vorig = 32) (Nu = 31 Vorig = 30) De Rozenhoek (Nu = 23 Vorig = 22) De Woerdblok (Nu = 29 Vorig = 30) De Vloot (Nu = 13 Vorig = 0) (Nu = 17 Vorig = 19) Hart van Groenewoud Weddesteyn Blankenburg (Nu = 25 Vorig = 31) De Warande (Nu = 18 Vorig = 26) Herman Gorterhof (Nu = 16 Vorig = 0) 1.1a Smaak maaltijden n.t.b. n.t.b. 1.1b Sfeer bij het eten n.t.b. n.t.b. n.t.b n.t.b. 2.1 Omgang met elkaar 1 n.t.b. -1 n.t.b. 2.2 Schoonmaken -1-1 n.t.b. -1 n.t.b. 2.3 Inrichting n.t.b. 1 n.t.b. 2.4 Privacy 1 n.t.b. 1-1 n.t.b. 3.1 Zinvolle dag -1 n.t.b. -1 n.t.b. 4.3 Bejegening -1 n.t.b. n.t.b. 5.1 Beschikbaarheid personeel -1-1 n.t.b. n.t.b. 5.4 Kwaliteit personeel 1 n.t.b. n.t.b. 6.1 Inspraak 1-1 n.t.b. n.t.b. 6.2 Informatie -1 n.t.b. -1 n.t.b. 6.3 Aanbeveling n.t.b. n.t.b. 7.5 Veiligheid 1 n.t.b. n.t.b. Legenda: Oranje: significant (P<0,10) slechter; Groen: significant beter; Blanco: niet significant; n.t.b.: niet te berekenen ZorgDNA Careyn Pagina 8

9 Figuur 2. Score Nu op indicatoren vergeleken met onder- en bovengrens landelijk: concernniveau en bij de instellingen. Careyn Maria-oord De Plantage Tuindorp Oost Rosendael Snavelenburg Grootenhoek Swellengrebel Bernissesteijn Indicatoren VV -- Somatiek (Nu = 403) (Nu = 13) (Nu = 28) (Nu = 20) (Nu = 27) (Nu = 26) (Nu = 29) (Nu = 32) (Nu = 26) 1.1a Smaak maaltijden b Sfeer bij het eten n.t.b Omgang met elkaar Schoonmaken Inrichting Privacy Zinvolle dag 4.3 Bejegening Beschikbaarheid personeel Kwaliteit personeel 6.1 Inspraak Informatie Aanbeveling 7.5 Veiligheid ZorgDNA Careyn Pagina 9

10 Indicatoren VV -- Somatiek (Vervolg) De Ark De Rozenhoek De Woerdblok De Vloot Hart van Groenewoud Weddesteyn Blankenburg De Warande Herman Gorterhof (Nu = 30) (Nu = 31) (Nu = 23) (Nu = 29) (Nu = 13) (Nu = 17) (Nu = 25) (Nu = 18) (Nu = 16) 1.1a Smaak maaltijden b Sfeer bij het eten -1-1 n.t.b. 2.1 Omgang met elkaar Schoonmaken Inrichting Privacy Zinvolle dag n.t.b. 4.3 Bejegening Beschikbaarheid personeel Kwaliteit personeel 6.1 Inspraak Informatie Aanbeveling Veiligheid Legenda: Oranje: één ster; Groen: vijf sterren; Blanco: twee tot vier sterren; n.t.b.: niet te berekenen ZorgDNA Careyn Pagina 10

11 Figuur 3. Score van figuren 1 (t.o.v. Vorig) en 2 (t.o.v. Land) opgeteld : concernniveau en bij de instellingen. Indicatoren VV -- Somatiek Careyn Maria-oord Snavelenburg Grootenhoek Tuindorp Oost Rosendael De Plantage Swellengrebel Bernissesteijn 1.1a Smaak maaltijden 2,68 2,54 3,21 2,95 1,85 2,48 2,30 2,71 2,73 1.1b Sfeer bij het eten 3,22 2,60 3,53 3,00 3,36 3,35 0,00 2,84 3, Omgang met elkaar 3,14 2,46 3,07 2,94 3,29 3,11 3,16 2,96 3, Schoonmaken 2,68 3,00 2,88 3,26 3,44 2,88 2,00 3,19 2, Inrichting 3,84 3,08 4,00 2,20 3,56 4,00 4,00 3,81 4, Privacy 3,91 3,46 3,96 3,45 3,89 3,94 4,00 4,00 3, Zinvolle dag 3,57 3,83 3,64 3,26 3,63 3,50 3,35 3,59 3, Bejegening 3,20 2,81 3,48 2,84 3,26 3,22 3,28 3,25 3, Beschikbaarheid personeel 2,27 2,33 2,82 2,22 2,19 2,09 2,37 2,45 1, Kwaliteit personeel 3,52 3,48 3,55 3,30 3,52 3,52 3,52 3,62 3, Inspraak 3,17 3,19 3,57 2,56 3,03 3,12 3,38 3,49 2, Informatie 3,31 2,75 3,60 3,25 3,28 3,19 3,68 3,65 3, Aanbeveling 7,75 7,42 8,18 7,71 7,85 7,12 7,59 7,44 7, Veiligheid 3,74 3,85 3,75 3,67 3,89 3,65 3,69 3,63 3,92 ZorgDNA Careyn Pagina 11

12 Indicatoren VV -- Somatiek (Vervolg) De Ark Hart van Groenewoud De Rozenhoek De Vloot De Woerdblok Weddesteyn Blankenburg De Warande Herman Gorterhof 1.1a Smaak maaltijden 3,07 2,87 2,87 3,14 2,31 2,41 2,48 2,44 2,67 1.1b Sfeer bij het eten 3,36 3,40 3,54 3,68 2,80 2,27 3,23 3,08 0, Omgang met elkaar 3,17 3,35 3,50 3,32 2,82 2,31 3,19 3,07 3, Schoonmaken 1,87 3,31 2,91 2,82 1,54 3,29 2,48 1,94 2, Inrichting 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4, Privacy 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,44 4, Zinvolle dag 3,85 3,46 3,70 3,69 3,15 3,59 3,37 3,29 0, Bejegening 3,34 3,49 3,08 3,14 3,67 2,65 3,20 2,67 3, Beschikbaarheid personeel 1,86 2,60 2,29 2,05 2,77 2,12 2,68 2,00 1, Kwaliteit personeel 3,54 3,70 3,50 3,47 3,69 3,40 3,48 3,21 3, Inspraak 3,25 3,51 3,04 2,91 3,60 3,16 2,98 2,72 3, Informatie 3,46 3,43 3,28 2,91 3,77 3,16 2,81 2,67 3, Aanbeveling 8,00 8,17 7,81 8,04 8,00 7,81 8,00 5,94 8, Veiligheid 3,40 3,87 4,00 3,83 3,85 3,71 3,88 3,06 3,94 Legenda: x = optelsom t.o.v. Vorig ( ) + t.o.v. Land ( ) Oranje: x = -1; Rood: = -2; Groen: x = +1; Donkergroen: = +2 Blanco: x = 0; n.t.b.: niet te berekenen ZorgDNA Careyn Pagina 12

13 Tabel 2. Rangorde verbetersuggesties per instelling. Snavelenburg Maria-oord 1 Omgang met elkaar 1 Schoonmaken 2 Informatie 2 Omgang met elkaar 3 Inrichting Grootenhoek De Plantage 1 Inrichting 1 Smaak maaltijden 2 Beschikbaarheid personeel 2 Beschikbaarheid personeel 3 Inspraak 3 Inrichting Swellengrebel Tuindorp Oost 1 Beschikbaarheid personeel 1 Schoonmaken 2 Smaak maaltijden 2 Smaak maaltijden 3 Schoonmaken 3 Beschikbaarheid personeel Rosendael Bernissesteijn 1 Beschikbaarheid personeel 1 Beschikbaarheid personeel 2 Omgang met elkaar 2 Schoonmaken 3 Smaak maaltijden 3 Inspraak De Ark Hart van Groenewoud 1 Schoonmaken 1 Beschikbaarheid personeel 2 Beschikbaarheid personeel 2 Smaak maaltijden 3 Omgang met elkaar 3 Zinvolle dag De Rozenhoek De Woerdblok 1 Beschikbaarheid personeel 1 Beschikbaarheid personeel 2 Schoonmaken 2 Informatie 3 Bejegening 3 Schoonmaken De Vloot Weddesteyn 1 Schoonmaken 1 Omgang met elkaar 2 Smaak maaltijden 2 Beschikbaarheid personeel 3 Omgang met elkaar 3 Bejegening Blankenburg De Warande 1 Schoonmaken 1 Schoonmaken 2 Informatie 2 Beschikbaarheid personeel 3 Smaak maaltijden 3 Informatie Herman Gorterhof 1 Beschikbaarheid personeel 2 Schoonmaken 3 Smaak maaltijden ZorgDNA Careyn Pagina 13

14 3. Meting met de CQ-index (versie 4.1) voor vertegenwoordigers van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen Tabel 1. Scores van de meting met het CQ-index instrument, samengevat op concernniveau, Vorig en Nu; en ter vergelijking boven- en ondergrens van de gemiddelden landelijk. Careyn PG Land Indicatoren VV -- Psychogeriatrie Nu Vorig Ondergrens Bovengrens 1.1 Eten en drinken 3,31 3,34 3,34 3, Omgang met elkaar 2,78 2,79 2,75 3, Schoonmaken 2,79 3,16 2,83 3, Inrichting 3,60 3,61 3,65 3, Privacy 3,55 3,58 3,46 3, Zinvolle dag 3,02 3,07 2,97 3, Bejegening 2,94 3,08 2,94 3, Beschikbaarheid personeel 2,28 2,56 2,38 2, Kwaliteit personeel 3,27 3,36 3,24 3, Inspraak 3,09 3,12 3,06 3, Informatie 3,39 3,41 3,33 3, Aanbevelingsvraag 7,32 7,60 7,02 8,41 Bij de landelijke uitkomsten van de indicatoren zijn onder- en bovengrenzen aangegeven voor significantie beneden en boven de norm (P<0,10). ZorgDNA Careyn Pagina 14

15 Figuur 1. Score Nu ten opzichte van score bij een Vorige meting op indicatoren: concernniveau en bij de instellingen. Indicatoren VV -- Careyn PG (Nu = 394 Vorig = 430) De Vloot (Nu = 19 Vorig = 0) Snavelenburg (Nu = 24 Vorig = 36) Maria-Oord (Nu = 41 Vorig = 52) Grootenhoek (Nu = 25 Vorig = 32) De Plantage (Nu = 18 Vorig = 30) Swellengrebel (Nu = 15 Vorig = 8) Tamarinde (Nu = 19 Vorig = 15) Psychogeriatrie 1.1 Eten en drinken n.t.b. -1 n.t.b. 2.1 Omgang met elkaar n.t.b. n.t.b. 2.2 Schoonmaken -1 n.t.b n.t.b. 2.3 Inrichting n.t.b. n.t.b. 2.4 Privacy n.t.b. n.t.b. 3.1 Zinvolle dag n.t.b. n.t.b Bejegening -1 n.t.b. -1 n.t.b. 5.1 Beschikbaarheid personeel -1 n.t.b n.t.b. 5.4 Kwaliteit personeel -1 n.t.b. n.t.b. 6.1 Inspraak n.t.b. n.t.b. 6.2 Informatie n.t.b. -1 n.t.b. 6.3 Aanbevelingsvraag -1 n.t.b. -1 n.t.b. ZorgDNA Careyn Pagina 15

16 Indicatoren VV -- Careyn PG (Nu = 394 Vorig = 430) Rosendael (Nu = 31 Vorig = 36) De Ark (Nu = 21 Vorig = 26) Woerdblok (Nu = 16 Vorig = 0) Rozenhof (Nu = 17 Vorig = 23) Weddesteyn (Nu = 45 Vorig = 41) Waterschapsh uis (Nu = 20 Vorig = 3) KSW De Dierenriem (Nu = 12 Vorig = 23) Psychogeriatrie 1.1 Eten en drinken n.t.b. n.t.b. 2.1 Omgang met elkaar n.t.b. n.t.b. 2.2 Schoonmaken -1-1 n.t.b. -1 n.t.b. 2.3 Inrichting n.t.b. n.t.b Privacy -1 n.t.b. n.t.b. 3.1 Zinvolle dag -1 n.t.b. -1 n.t.b. 4.3 Bejegening -1-1 n.t.b. -1 n.t.b. 5.1 Beschikbaarheid personeel -1-1 n.t.b. -1 n.t.b. 5.4 Kwaliteit personeel -1 n.t.b. -1 n.t.b. 6.1 Inspraak n.t.b. n.t.b. 6.2 Informatie n.t.b. n.t.b. 6.3 Aanbevelingsvraag -1-1 n.t.b. -1 n.t.b. ZorgDNA Careyn Pagina 16

17 Indicatoren VV -- Careyn PG (Nu = 394 Vorig = 430) KSW Zes Rozen (Nu = 15 Vorig = 13) Ruysdaelstraat (Nu = 11 Vorig = 14) Kleinschalig Wonen, Parkwijk (Nu = 10 Vorig = 13) Kleinschalig Wonen, Geuzenveste (Nu = 15 Vorig = 14) Kleinschalig Wonen, De Prinses (Nu = 10 Vorig = 10) Kleinschalig Wonen, Nieuw Chartreuse (Nu = 10 Vorig = 0) Snavelenburg - De Bole (Nu = 10 Vorig = 0) Psychogeriatrie 1.1 Eten en drinken n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 2.1 Omgang met elkaar n.t.b. n.t.b. n.t.b. 2.2 Schoonmaken -1-1 n.t.b. n.t.b. 2.3 Inrichting n.t.b. n.t.b. n.t.b. 2.4 Privacy n.t.b. n.t.b. n.t.b. 3.1 Zinvolle dag n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 4.3 Bejegening -1 n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 5.1 Beschikbaarheid personeel -1 n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 5.4 Kwaliteit personeel -1 n.t.b. n.t.b. 6.1 Inspraak n.t.b. n.t.b. n.t.b. 6.2 Informatie n.t.b. n.t.b. 6.3 Aanbevelingsvraag -1 n.t.b. n.t.b. ZorgDNA Careyn Pagina 17

18 Indicatoren VV -- Careyn PG (Nu = 394 Vorig = 430) Snavelenburg - Ter Meer (Nu = 14 Vorig = 0) Maria-Oord - Groepswonen 1 (Nu = 10 Vorig = 0) Maria-Oord - KSW PG3 (Nu = 12 Vorig = 0) De Plantage - Annapolder (Nu = 11 Vorig = 0) Tamarinde - KSW Zuylen (Nu = 10 Vorig = 0) Rosendael - Queekhoven (Nu = 12 Vorig = 0) Rosendael - Soetendaal (Nu = 11 Vorig = 0) Psychogeriatrie 1.1 Eten en drinken n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 2.1 Omgang met elkaar n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 2.2 Schoonmaken -1 n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 2.3 Inrichting n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 2.4 Privacy n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 3.1 Zinvolle dag n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 4.3 Bejegening -1 n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 5.1 Beschikbaarheid personeel -1 n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 5.4 Kwaliteit personeel -1 n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 6.1 Inspraak n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 6.2 Informatie n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 6.3 Aanbevelingsvraag -1 n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. ZorgDNA Careyn Pagina 18

19 Indicatoren VV -- Careyn PG (Nu = 394 Vorig = 430) Weddesteyn - Paviljoen C (Nu = 18 Vorig = 0) Weddesteyn - Paviljoen B (Nu = 13 Vorig = 0) Weddesteyn - Paviljoen A (Nu = 14 Vorig = 0) Psychogeriatrie 1.1 Eten en drinken n.t.b. n.t.b. n.t.b. 2.1 Omgang met elkaar n.t.b. n.t.b. n.t.b. 2.2 Schoonmaken -1 n.t.b. n.t.b. n.t.b. 2.3 Inrichting n.t.b. n.t.b. n.t.b. 2.4 Privacy n.t.b. n.t.b. n.t.b. 3.1 Zinvolle dag n.t.b. n.t.b. n.t.b. 4.3 Bejegening -1 n.t.b. n.t.b. n.t.b. 5.1 Beschikbaarheid personeel -1 n.t.b. n.t.b. n.t.b. 5.4 Kwaliteit personeel -1 n.t.b. n.t.b. n.t.b. 6.1 Inspraak n.t.b. n.t.b. n.t.b. 6.2 Informatie n.t.b. n.t.b. n.t.b. 6.3 Aanbevelingsvraag -1 n.t.b. n.t.b. n.t.b. Legenda: Oranje: significant (P<0,10) slechter; Groen: significant beter; Blanco: niet significant; n.t.b.: niet te berekenen ZorgDNA Careyn Pagina 19

20 Figuur 2. Score Nu op indicatoren vergeleken met onder- en bovengrens landelijk: concernniveau en bij de instellingen. De Vloot Snavelenburg Maria-Oord Grootenhoek De Plantage Swellengrebel Tamarinde Indicatoren VV -- Careyn PG Psychogeriatrie (Nu = 394) (Nu = 19) (Nu = 24) (Nu = 41) (Nu = 25) (Nu = 18) (Nu = 15) (Nu = 19) 1.1 Eten en drinken Omgang met elkaar Schoonmaken Inrichting Privacy Zinvolle dag Bejegening Beschikbaarheid personeel Kwaliteit personeel 6.1 Inspraak Informatie 6.3 Aanbevelingsvraag -1 ZorgDNA Careyn Pagina 20

21 Rosendael De Ark Woerdblok Rozenhof Weddesteyn Waterschapsh uis KSW De Dierenriem Indicatoren VV -- Careyn PG Psychogeriatrie (Nu = 394) (Nu = 31) (Nu = 21) (Nu = 16) (Nu = 17) (Nu = 45) (Nu = 20) (Nu = 12) 1.1 Eten en drinken Omgang met elkaar 2.2 Schoonmaken Inrichting Privacy Zinvolle dag 4.3 Bejegening Beschikbaarheid personeel Kwaliteit personeel 6.1 Inspraak Informatie Aanbevelingsvraag ZorgDNA Careyn Pagina 21

22 KSW Zes Rozen Ruysdaelstraat Kleinschalig Wonen, Parkwijk Kleinschalig Wonen, Geuzenveste Kleinschalig Wonen, De Prinses Kleinschalig Wonen, Nieuw Chartreuse Snavelenburg - De Bole Indicatoren VV -- Careyn PG Psychogeriatrie (Nu = 394) (Nu = 15) (Nu = 11) (Nu = 10) (Nu = 15) (Nu = 10) (Nu = 10) (Nu = 10) 1.1 Eten en drinken -1 n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 2.1 Omgang met elkaar n.t.b. n.t.b. n.t.b. 2.2 Schoonmaken 2.3 Inrichting Privacy 3.1 Zinvolle dag n.t.b. 4.3 Bejegening -1 n.t.b. -1 n.t.b Beschikbaarheid personeel n.t.b. n.t.b. 5.4 Kwaliteit personeel Inspraak 6.2 Informatie Aanbevelingsvraag ZorgDNA Careyn Pagina 22

23 Snavelenburg - Ter Meer Maria-Oord - Groepswonen 1 Maria-Oord - KSW PG3 De Plantage - Annapolder Tamarinde - KSW Zuylen Rosendael - Queekhoven Rosendael - Soetendaal Indicatoren VV -- Careyn PG Psychogeriatrie (Nu = 394) (Nu = 14) (Nu = 10) (Nu = 12) (Nu = 11) (Nu = 10) (Nu = 12) (Nu = 11) 1.1 Eten en drinken n.t.b. -1 n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 2.1 Omgang met elkaar -1 n.t.b. n.t.b. 2.2 Schoonmaken 2.3 Inrichting -1 n.t.b Privacy Zinvolle dag n.t.b. 4.3 Bejegening Beschikbaarheid personeel -1-1 n.t.b. n.t.b. 5.4 Kwaliteit personeel Inspraak Informatie 6.3 Aanbevelingsvraag ZorgDNA Careyn Pagina 23

24 Weddesteyn - Paviljoen C Weddesteyn - Paviljoen B Weddesteyn - Paviljoen A Indicatoren VV -- Careyn PG Psychogeriatrie (Nu = 394) (Nu = 18) (Nu = 13) (Nu = 14) 1.1 Eten en drinken n.t.b. 2.1 Omgang met elkaar Schoonmaken 2.3 Inrichting 2.4 Privacy 3.1 Zinvolle dag 4.3 Bejegening 5.1 Beschikbaarheid personeel Kwaliteit personeel 6.1 Inspraak 6.2 Informatie 6.3 Aanbevelingsvraag Legenda: Oranje: één ster; Groen: vijf sterren; Blanco: twee tot vier sterren; n.t.b.: niet te berekenen ZorgDNA Careyn Pagina 24

25 Figuur 3. Score van figuren 1 (t.o.v. Vorig) en 2 (t.o.v. Land) opgeteld : concernniveau en bij de instellingen. Indicatoren VV -- Psychogeriatrie De Sna- Ma- De Swel- Ta- Careyn PG Vloot velenburg ria-oord Grootenhoek Plantage lengrebel marinde 1.1 Eten en drinken 3,31 3,74 3,27 3,04 3,03 3,48 3,24 3, Omgang met elkaar 2,78 2,89 2,71 2,87 2,44 2,47 2,38 2, Schoonmaken 2,79 3,11 2,75 2,49 2,76 3,00 2,40 2, Inrichting 3,60 4,00 3,32 3,25 2,83 3,25 3,80 3, Privacy 3,55 3,95 2,96 3,25 3,08 3,61 3,53 3, Zinvolle dag 3,02 2,96 2,90 2,94 2,93 3,27 2,54 3, Bejegening 2,94 3,07 2,70 2,88 2,67 3,06 3,06 2, Beschikbaarheid personeel 2,28 2,37 2,27 2,21 2,04 2,67 2,25 2, Kwaliteit personeel 3,27 3,30 3,19 3,19 3,12 3,40 3,17 3, Inspraak 3,09 3,26 3,04 2,89 3,10 3,22 2,98 3, Informatie 3,39 3,51 3,35 3,27 3,34 3,46 3,24 3, Aanbevelingsvraag 7,32 7,61 7,14 6,95 6,30 7,39 7,00 7,17 ZorgDNA Careyn Pagina 25

26 Indicatoren VV -- Psychogeriatrie Careyn PG Rosendael De Ark Woerdblok Rozenhof Weddesteyn Waterschapshuis KSW De Dierenriem 1.1 Eten en drinken 3,31 3,05 3,40 3,72 3,44 3,46 3,49 3, Omgang met elkaar 2,78 2,93 2,70 3,06 2,87 2,74 2,60 2, Schoonmaken 2,79 2,77 2,43 3,06 2,75 2,96 2,70 3, Inrichting 3,60 3,07 3,85 3,63 4,00 3,63 4,00 4, Privacy 3,55 3,35 3,71 3,94 3,94 3,51 3,60 3, Zinvolle dag 3,02 3,24 2,84 3,26 3,10 3,05 2,96 2, Bejegening 2,94 3,01 2,98 3,46 2,84 2,98 3,17 3, Beschikbaarheid personeel 2,28 2,43 2,00 2,88 2,20 2,44 2,45 2, Kwaliteit personeel 3,27 3,28 3,30 3,52 3,24 3,36 3,30 3, Inspraak 3,09 3,04 3,11 3,55 3,17 3,09 3,20 2, Informatie 3,39 3,37 3,55 3,76 3,46 3,37 3,48 3, Aanbevelingsvraag 7,32 7,41 7,43 8,44 7,35 7,86 7,45 7,67 ZorgDNA Careyn Pagina 26

27 Kleinschalig Wonen, Nieuw Char- Indicatoren VV -- Psychogeriatrie Careyn PG KSW Zes Rozen Ruysdaelstraat Kleinschalig Wonen, Parkwijk Kleinschalig Wonen, Geuzenveste Kleinschalig Wonen, De Prinses treuse 1.1 Eten en drinken 3,31 2,93 3,38 0,00 0,00 0,00 3,27 3,27 Snavelenburg - De Bole 2.1 Omgang met elkaar 2,78 2,86 3,00 0,00 3,08 2,90 0,00 0, Schoonmaken 2,79 3,07 3,00 2,80 2,67 2,60 3,10 3, Inrichting 3,60 3,80 3,70 3,70 4,00 4,00 4,00 4, Privacy 3,55 3,53 3,55 3,60 3,93 3,90 3,80 3, Zinvolle dag 3,02 2,98 2,91 0,00 2,96 3,25 3,17 3, Bejegening 2,94 2,75 3,00 0,00 2,62 0,00 2,62 2, Beschikbaarheid personeel 2,28 1,86 2,36 1,80 2,07 0,00 2,10 2, Kwaliteit personeel 3,27 3,31 3,39 3,03 3,00 3,37 2,97 2, Inspraak 3,09 3,03 3,12 3,02 3,20 3,23 2,83 2, Informatie 3,39 3,08 3,54 3,22 3,34 3,48 3,17 3, Aanbevelingsvraag 7,32 6,73 6,90 6,88 7,00 8,30 7,44 7,44 ZorgDNA Careyn Pagina 27

28 Indicatoren VV -- Psychogeriatrie Careyn PG Snavelenburg - Ter Meer Maria-Oord - Groepswonen 1 Maria-Oord - KSW PG3 De Plantage - Annapolder Tamarinde - KSW Zuylen Rosendael - Queekhoven Rosendael - Soetendaal 1.1 Eten en drinken 3,31 3,53 0,00 3,05 0,00 0,00 0,00 0, Omgang met elkaar 2,78 2,69 2,80 3,00 2,40 0,00 2,92 0, Schoonmaken 2,79 2,86 2,40 2,55 3,09 2,90 3,17 2, Inrichting 3,60 3,50 2,80 3,73 0,00 4,00 2,20 3, Privacy 3,55 2,93 2,90 3,27 3,82 3,50 3,00 3, Zinvolle dag 3,02 2,95 3,13 3,06 3,35 3,13 3,27 0, Bejegening 2,94 2,92 2,88 2,97 3,27 2,78 3,14 2, Beschikbaarheid personeel 2,28 2,38 2,50 1,90 0,00 2,10 2,67 0, Kwaliteit personeel 3,27 3,36 3,17 3,33 3,64 3,23 3,52 2, Inspraak 3,09 3,18 2,93 2,94 3,33 2,82 3,17 2, Informatie 3,39 3,33 3,27 3,35 3,53 3,18 3,43 3, Aanbevelingsvraag 7,32 7,07 7,10 7,00 8,00 7,00 7,75 7,22 ZorgDNA Careyn Pagina 28

29 Indicatoren VV -- Psychogeriatrie Careyn PG Weddesteyn - Paviljoen C Weddesteyn - Paviljoen B Weddesteyn - Paviljoen A 1.1 Eten en drinken 3,31 3,26 3,52 0, Omgang met elkaar 2,78 2,53 2,55 3, Schoonmaken 2,79 2,89 2,85 3, Inrichting 3,60 3,80 3,75 3, Privacy 3,55 3,50 3,54 3, Zinvolle dag 3,02 2,95 3,09 3, Bejegening 2,94 2,85 3,06 3, Beschikbaarheid personeel 2,28 2,27 2,50 2, Kwaliteit personeel 3,27 3,39 3,28 3, Inspraak 3,09 2,94 3,15 3, Informatie 3,39 3,22 3,40 3, Aanbevelingsvraag 7,32 7,18 8,31 8,29 Legenda: x = optelsom t.o.v. Vorig ( ) + t.o.v. Land ( ) Oranje: x = -1; Rood: = -2; Groen: x = +1; Donkergroen: = +2 Blanco: x = 0; n.t.b.: niet te berekenen ZorgDNA Careyn Pagina 29

30 Tabel 2. Rangorde verbetersuggesties per instelling. De Vloot Snavelenburg 1 Beschikbaarheid personeel 1 Privacy 2 Zinvolle dag 2 Beschikbaarheid personeel 3 Kwaliteit personeel 3 Bejegening Maria-Oord Grootenhoek 1 Beschikbaarheid personeel 1 Beschikbaarheid personeel 2 Schoonmaken 2 Inrichting 3 Inrichting 3 Privacy De Plantage Swellengrebel 1 Omgang met elkaar 1 Zinvolle dag 2 Inrichting 2 Schoonmaken 3 Privacy 3 Omgang met elkaar Tamarinde Rosendael 1 Beschikbaarheid personeel 1 Inrichting 2 Schoonmaken 2 Eten en drinken 3 Eten en drinken 3 Privacy De Ark Woerdblok 1 Beschikbaarheid personeel 1 Inrichting 2 Schoonmaken 3 Zinvolle dag Rozenhof Weddesteyn 1 Beschikbaarheid personeel 1 Beschikbaarheid personeel 2 Schoonmaken 2 Omgang met elkaar 3 Bejegening 3 Privacy Waterschapshuis KSW De Dierenriem 1 Omgang met elkaar 1 Beschikbaarheid personeel 2 Schoonmaken 2 Zinvolle dag 3 Beschikbaarheid personeel 3 Inspraak KSW Zes Rozen Ruysdaelstraat 1 Beschikbaarheid personeel 1 Beschikbaarheid personeel 2 Eten en drinken 2 Zinvolle dag 3 Bejegening 3 Privacy Kleinschalig Wonen, Parkwijk Kleinschalig Wonen, Geuzenveste 1 Beschikbaarheid personeel 1 Beschikbaarheid personeel 2 Kwaliteit personeel 2 Bejegening 3 Schoonmaken 3 Kwaliteit personeel ZorgDNA Careyn Pagina 30

31 Kleinschalig Wonen, De Prinses Kleinschalig Wonen, Nieuw Chartreuse 1 Schoonmaken 1 Beschikbaarheid personeel 2 Bejegening 3 Kwaliteit personeel Snavelenburg - De Bole Snavelenburg - Ter Meer 1 Privacy 1 Privacy 2 Bejegening 2 Beschikbaarheid personeel 3 Inrichting 3 Omgang met elkaar Maria-Oord - Groepswonen 1 Maria-Oord - KSW PG3 1 Inrichting 1 Beschikbaarheid personeel 2 Privacy 2 Schoonmaken 3 Schoonmaken 3 Eten en drinken De Plantage - Annapolder Tamarinde - KSW Zuylen 1 Omgang met elkaar 1 Beschikbaarheid personeel 2 Inspraak 3 Bejegening Rosendael - Queekhoven Rosendael - Soetendaal 1 Inrichting 1 Inspraak 2 Privacy 2 Schoonmaken 3 Informatie 3 Inrichting Weddesteyn - Paviljoen C Weddesteyn - Paviljoen B 1 Beschikbaarheid personeel 1 Omgang met elkaar 2 Omgang met elkaar 2 Schoonmaken 3 Inspraak 3 Beschikbaarheid personeel Weddesteyn - Paviljoen A 1 Inrichting 2 Privacy 3 Beschikbaarheid personeel ZorgDNA Careyn Pagina 31

32 4. Meting met de CQ-index (versie 4.1) voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen Tabel 1. Scores van de meting met het CQ-index instrument, samengevat op concernniveau, Vorig en Nu; en ter vergelijking boven- en ondergrens van de gemiddelden landelijk. Careyn Thuiszorg Land Indicatoren thuiszorg Nu Vorig Ondergrens Bovengrens 4.3 Bejegening 3,54 3,57 3,45 3, Lichamelijke verzorging 3,21 3,30 3,17 3, Kwaliteit personeel 3,52 3,54 3,41 3, Inspraak 3,07 3,13 3,03 3, Informatie 3,38 3,39 3,27 3, Aanbevelingsvraag 8,44 8,57 7,72 9,11 Bij de landelijke uitkomsten van de indicatoren zijn onder- en bovengrenzen aangegeven voor significantie beneden en boven de norm (P<0,10). ZorgDNA Careyn Pagina 32

33 Figuur 1. Score Nu ten opzichte van score bij een Vorige meting op indicatoren: concernniveau en bij de instellingen. Careyn Thuiszorg (Nu = 423 Vorig = 498) Zuid- Hollandse Eilanden, Breda (Nu = 141 Vorig = 68) Utrecht West (Nu = 70 Vorig = 55) Delfland, Westland, Oostland (Nu = 129 Vorig = 62) Utrecht Stad (Nu = 83 Vorig = 54) Brielle/ Westvoorne (Nu = 19 Vorig = 68) Rozenburg (Nu = 21 Vorig = 68) Hellevoetsluis (Nu = 24 Vorig = 68) Indicatoren thuiszorg 4.3 Bejegening 4.5 Lichamelijke verzorging Kwaliteit personeel 6.1 Inspraak Informatie Aanbevelingsvraag n.t.b. Careyn Thuiszorg Nissewaard/ Hoogvliet Breda en Omstreken Goeree Hoekse Waard Overflakkee Woerden Stichtse Vecht De Ronde Venen/ Montfoort (Nu = 423 Vorig = 498) (Nu = 23 Vorig = 68) Indicatoren thuiszorg 4.3 Bejegening Lichamelijke verzorging Kwaliteit personeel Inspraak Informatie 6.3 Aanbevelingsvraag (Nu = 15 Vorig = 68) (Nu = 21 Vorig = 68) (Nu = 18 Vorig = 68) (Nu = 22 Vorig = 55) (Nu = 27 Vorig = 55) (Nu = 20 Vorig = 55) ZorgDNA Careyn Pagina 33

34 Careyn Thuiszorg Naaldwijk/ Honselersdijk Wateringen/ Kwintsheul Maassluis Schiedam/ Vlaardingen Delft en Omstreken Utrecht Stad Zuid, Zeist Utrecht Stad Midden (Nu = 423 Vorig = 498) (Nu = 27 Vorig = 62) (Nu = 21 Vorig = 62) Indicatoren thuiszorg 4.3 Bejegening 4.5 Lichamelijke verzorging Kwaliteit personeel 6.1 Inspraak 6.2 Informatie 6.3 Aanbevelingsvraag (Nu = 25 Vorig = 62) (Nu = 29 Vorig = 62) (Nu = 27 Vorig = 62) (Nu = 17 Vorig = 46) (Nu = 22 Vorig = 46) Careyn Thuiszorg (Nu = 423 Indicatoren thuiszorg Vorig = 498) 4.3 Bejegening 4.5 Lichamelijke verzorging Kwaliteit personeel 6.1 Inspraak 6.2 Informatie 6.3 Aanbevelingsvraag Legenda: Oranje: significant (P<0,10) slechter; Groen: significant beter; Blanco: niet significant; n.t.b.: niet te berekenen Utrecht Overvecht Noord (Nu = 20 Vorig = 46) Utrecht Overvecht Zuid (Nu = 24 Vorig = 46) ZorgDNA Careyn Pagina 34

35 Figuur 2. Score Nu op indicatoren vergeleken met onder- en bovengrens landelijk: concernniveau en bij de instellingen. Indicatoren thuiszorg 4.3 Bejegening 4.5 Lichamelijke verzorging 5.4 Kwaliteit personeel 6.1 Inspraak 6.2 Informatie 6.3 Aanbevelingsvraag Careyn Thuiszorg Zuid- Hollandse Eilanden, Breda Utrecht West Delfland, Westland, Oostland Utrecht Stad Brielle/ Westvoorne Rozenburg Hellevoetsluis (Nu = 423) (Nu = 141) (Nu = 70) (Nu = 129) (Nu = 83) (Nu = 19) (Nu = 21) (Nu = 24) Indicatoren thuiszorg 4.3 Bejegening 4.5 Lichamelijke verzorging 5.4 Kwaliteit personeel 6.1 Inspraak 6.2 Informatie 6.3 Aanbevelingsvraag Careyn Thuiszorg Nissewaard/ Hoogvliet Breda en Omstreken Goeree Hoekse Waard Overflakkee Woerden Stichtse Vecht De Ronde Venen/ Montfoort (Nu = 423) (Nu = 23) (Nu = 15) (Nu = 21) (Nu = 18) (Nu = 22) (Nu = 27) (Nu = 20) ZorgDNA Careyn Pagina 35

36 Careyn Thuiszorg Naaldwijk/ Honselersdijk Wateringen/ Kwintsheul Maassluis Schiedam/ Vlaardingen Delft en Omstreken Utrecht Stad Zuid, Zeist Utrecht Stad Midden Indicatoren thuiszorg (Nu = 423) (Nu = 27) (Nu = 21) (Nu = 25) (Nu = 29) (Nu = 27) (Nu = 17) (Nu = 22) 4.3 Bejegening Lichamelijke verzorging 5.4 Kwaliteit personeel 6.1 Inspraak 6.2 Informatie 6.3 Aanbevelingsvraag Indicatoren thuiszorg 4.3 Bejegening 4.5 Lichamelijke verzorging 5.4 Kwaliteit personeel 6.1 Inspraak 6.2 Informatie 6.3 Aanbevelingsvraag Careyn Thuiszorg Utrecht Overvecht Noord Utrecht Overvecht Zuid (Nu = 423) (Nu = 20) (Nu = 24) Legenda: Oranje: één ster; Groen: vijf sterren; Blanco: twee tot vier sterren; n.t.b.: niet te berekenen ZorgDNA Careyn Pagina 36

37 Figuur 3. Score van figuren 1 (t.o.v. Vorig) en 2 (t.o.v. Land) opgeteld : concernniveau en bij de instellingen. Zuid- Hollandse Eilanden, Breda Delfland, Westland, Oostland Brielle/ Westvoorne Careyn Rozenburlevoetsluis Hel- Indicatoren thuiszorg Thuiszorg Utrecht West Utrecht Stad 4.3 Bejegening 3,54 3,52 3,47 3,61 3,52 3,49 3,60 3, Lichamelijke verzorging 3,21 3,25 3,25 3,17 3,19 3,17 3,21 3, Kwaliteit personeel 3,52 3,55 3,48 3,55 3,44 3,50 3,61 3, Inspraak 3,07 3,06 3,08 3,12 3,01 2,83 3,05 3, Informatie 3,38 3,43 3,33 3,40 3,27 3,39 3,46 3, Aanbevelingsvraag 8,44 8,60 8,40 8,52 8,05 8,88 8,70 8,18 Nissewaard/ Hoogvliet Breda en Omstreken Hoekse Waard Goeree Overflakkee Stichtse Vecht De Ronde Venen/ Montfoort Careyn Indicatoren thuiszorg Thuiszorg Woerden 4.3 Bejegening 3,54 3,36 3,58 3,62 3,44 3,50 3,52 3, Lichamelijke verzorging 3,21 3,29 3,22 3,33 3,18 3,44 3,23 3, Kwaliteit personeel 3,52 3,36 3,65 3,66 3,54 3,63 3,47 3, Inspraak 3,07 2,91 3,05 3,25 3,24 3,31 3,08 2, Informatie 3,38 3,39 3,48 3,57 3,54 3,40 3,40 3, Aanbevelingsvraag 8,44 8,00 8,93 8,85 8,94 8,63 8,20 8,44 ZorgDNA Careyn Pagina 37

38 Naaldwijk/ Honselersdijk Wateringen/ Kwintsheul Schiedam/ Vlaardingen Utrecht Stad Zuid, Zeist Utrecht Stad Midden Careyn Delft Indicatoren thuiszorg Thuiszorg Maassluis en Omstreken 4.3 Bejegening 3,54 3,77 3,49 3,63 3,64 3,51 3,46 3, Lichamelijke verzorging 3,21 3,28 3,00 3,10 3,33 3,09 3,24 3, Kwaliteit personeel 3,52 3,68 3,48 3,58 3,54 3,48 3,41 3, Inspraak 3,07 3,30 2,94 3,08 3,16 3,05 3,17 2, Informatie 3,38 3,52 3,40 3,24 3,49 3,32 3,35 3, Aanbevelingsvraag 8,44 8,85 8,26 8,60 8,55 8,24 8,13 8,25 Utrecht Overvecht Noord Utrecht Overvecht Zuid Careyn Indicatoren thuiszorg Thuiszorg 4.3 Bejegening 3,54 3,61 3, Lichamelijke verzorging 3,21 3,17 3, Kwaliteit personeel 3,52 3,35 3, Inspraak 3,07 3,06 2, Informatie 3,38 3,42 3, Aanbevelingsvraag 8,44 7,60 8,23 Legenda: x = optelsom t.o.v. Vorig ( ) + t.o.v. Land ( ) Oranje: x = -1; Rood: = -2; Groen: x = +1; Donkergroen: = +2 Blanco: x = 0; n.t.b.: niet te berekenen ZorgDNA Careyn Pagina 38

39 Tabel 2. Rangorde verbetersuggesties per instelling. Zuid-Hollandse Eilanden, Breda Utrecht West 1 Inspraak 1 Bejegening 2 Bejegening 2 Inspraak 3 Informatie Delfland, Westland, Oostland Utrecht Stad 1 Lichamelijke verzorging 1 Inspraak 2 Inspraak 2 Informatie 3 Informatie 3 Kwaliteit personeel Brielle/Westvoorne Rozenburg 1 Inspraak 1 Inspraak 2 Lichamelijke verzorging 2 Lichamelijke verzorging 3 Bejegening Hellevoetsluis Nissewaard/Hoogvliet 1 Informatie 1 Inspraak 2 Inspraak 2 Bejegening 3 Kwaliteit personeel Breda en Omstreken 1 Inspraak 2 Lichamelijke verzorging Hoekse Waard Goeree Overflakkee Woerden 1 Bejegening 1 Bejegening 2 Lichamelijke verzorging 2 Informatie Stichtse Vecht De Ronde Venen/Montfoort 1 Inspraak 1 Inspraak 2 Kwaliteit personeel 2 Informatie 3 Bejegening 3 Bejegening Naaldwijk/Honselersdijk Maassluis 1 Informatie 2 Lichamelijke verzorging 3 Inspraak Wateringen/Kwintsheul 1 Lichamelijke verzorging 2 Inspraak 3 Bejegening Schiedam/Vlaardingen Delft en Omstreken Utrecht Stad Zuid, Zeist 1 Lichamelijke verzorging 1 Kwaliteit personeel 2 Inspraak 2 Bejegening 3 Informatie 3 Informatie ZorgDNA Careyn Pagina 39

40 Utrecht Stad Midden Utrecht Overvecht Noord 1 Inspraak 1 Kwaliteit personeel 2 Informatie 2 Inspraak 3 Bejegening 3 Lichamelijke verzorging Utrecht Overvecht Zuid 1 Informatie 2 Inspraak 3 Lichamelijke verzorging ZorgDNA Careyn Pagina 40

Ervaringen met zorg bij diabetes: samenvatting op zorggroepniveau

Ervaringen met zorg bij diabetes: samenvatting op zorggroepniveau Ervaringen met zorg bij diabetes: samenvatting op zorggroepniveau Analyse ZorgDNA Amstelland Zorg Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. H.G. van der Roest dr. D.H.M. Frijters Utrecht, december 2012 ZorgDNA

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Blankenburg Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Bernissesteyn Versie. drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, De Ark Versie. drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M.

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van bewoners

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van bewoners

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Weddesteyn Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek

CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek Versie 4.1 ARGO BV juli 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Leeswijzer... 4 HOOFDSTUK 2. Uitkomsten

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van bewoners

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van bewoners

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van bewoners

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Careyn, Thuiszorg Utrecht West Versie 2.0 drs.

Nadere informatie

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 J. Hogeling Mei 2014 0 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de vertegenwoordigers van cliëntenraden

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Careyn, Hellevoetsluis Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van bewoners

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Careyn, Goeree Overflakkee Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Sevagram, St. Anna Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Rikkers-Lubbers Groningen Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van bewoners

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 Inleiding

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Careyn, Wateringen/Kwintsheul Versie 1.0 drs.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners TSN Thuiszorg, locatie Mercator Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 30053 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012... 1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Careyn, DWO / NWN Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Careyn, Stichtse Vecht Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van bewoners

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Careyn, Woerden Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Careyn, Zuid-Hollandse Eilanden, Breda Versie

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Careyn, Utrecht Stad Midden Versie 1.0 drs.

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten AYA Thuiszorg Tilburg Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten STMR Zorg Thuis Versie.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten TSN Thuiszorg Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten TSN Thuiszorg, Groningen Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Voorbeeldvragenlijst COK

Voorbeeldvragenlijst COK Voorbeeldvragenlijst COK Vragen over de kwaliteit van wonen (Selectie van vragen uit de vragenlijst behorend bij Clienten over Kwaliteit ) Kanaalweg 17c, gebouw B2 3526 KL Utrecht Postbus 8224 3503 RE

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2016 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten TSN Thuiszorg, Twente Versie 1. drs. J.J.A.

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten STMR Zorg Thuis Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, november 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? RST Zorgverleners, RST Zorgverleners -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, mei 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Zorggroep Tangenborgh, De Bleerinck, afdeling De Bleerinck -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht,

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Mienskipssintrum Leppehiem -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juni 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Zorgcentra Betuweland

Zorgcentra Betuweland Zorgcentra Betuweland Verpleging en Verzorging st. Jozef (5531) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 13 Zou u st. Jozef bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 1.1A Ervaringen met maaltijden:

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

De Stouwe. Vonder (4964) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 18 Zou u Vonder bij vrienden en familie aanbevelen?

De Stouwe. Vonder (4964) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 18 Zou u Vonder bij vrienden en familie aanbevelen? De Stouwe Verpleging en Verzorging Vonder (4964) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 18 Zou u Vonder bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 1.1A Ervaringen met maaltijden: smaak 3,3

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Meriant, Zorg thuis Heerenveen onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, oktober 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. De Pieter Raat Stichting - Thuiszorg De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. De Pieter Raat Stichting - Thuiszorg De Pieter Raat Stichting. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T De Pieter Raat Stichting - Thuiszorg De Pieter Raat Stichting Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? van alle ambulante teams Opvang onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland, Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T PG Stichtingsbrede managementrapportage

Uitkomsten CQ-index VV&T PG Stichtingsbrede managementrapportage Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T PG Stichtingsbrede managementrapportage De Zorgcirkel oktober - november 0 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Senior Assist. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Senior Assist. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Senior Assist Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2015 CQI VV&T thuiszorg rapportage Senior Assist ARGO BV - juni 2015 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort)

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) Uitkomsten voor Centrum Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke

Nadere informatie

Legenda. Sterrentabellen. Thema s en ervaringsvragen. Waarderingsvragen

Legenda. Sterrentabellen. Thema s en ervaringsvragen. Waarderingsvragen Legenda Bij de overzichten van de resultaten van de ervaringsvragen en thema s worden onderstaande standaardkleuren gebruikt: Totale Populatie ZA-2 ZA-3 ZA-4 De legenda staat altijd weergegeven rechts

Nadere informatie

Ervaringen van vertegenwoordigers. van personen die dagbesteding of deeltijdzorg

Ervaringen van vertegenwoordigers. van personen die dagbesteding of deeltijdzorg Ervaringen van vertegenwoordigers met zorg van personen in de dagbesteding of deeltijdzorg Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van personen

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Zorgcentra Betuweland

Zorgcentra Betuweland Zorgcentra Betuweland Verpleging en Verzorging Sancta Maria (5517) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 29 Zou u Sancta Maria bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 1.1A Ervaringen met

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof oktober - november 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit

Nadere informatie

CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor De Hoop Resultaten CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Inleiding In deze rapportage staan uw scores

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten... 3 3. Afspraken over

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-PG)

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-PG) Werkinstructies voor CQI Vertegenwoordigers van Bewoners van Verpleeg- en Verzorgingshuizen voor de landelijke meting 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Vertegenwoordigers van Bewoners bedoeld? De CQI

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Betere Thuis en Kraamzorg (BTKzorg)

Benchmarkrapport: Betere Thuis en Kraamzorg (BTKzorg) Benchmarkrapport: Kengegevens Kengegevens Organisatorische eenheid Postcode Naam concern 7556 TW Stichting Betere Thuiszorg Twente & Achterhoek Kwaliteitsindicatoren per jaar Onderstaande tabellen geven

Nadere informatie

Ervaringen met hulp bij het huishouden

Ervaringen met hulp bij het huishouden Ervaringen met hulp bij het huishouden Onderzoek via een enquête door ZorgDNA naar ervaringen van cliënten van u als aanbieder van hulp bij het huishouden IVT Thuiszorg Andere gemeenten Versie 1.0 drs.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling?

Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling? Wat vinden uw cliënten van de dagverzorging/- behandeling? Onderzoek naar ervaringen van cliënten met de dagverzorging/- behandeling somatiek K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. S.J.W. Veen De Kroon

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor Raphaëlstichting LPGGz Terugkoppeling resultaten Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Vierstroom Borchleen december 2013 januari Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Woonzorg Unie Veluwe, extramuraal -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten...

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg in uw instelling op basis van een enquête onder vertegenwoordigers

Nadere informatie

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T)

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Deze publieksversie wordt u aangeboden door de Stuurgroep Verantwoorde Zorg,

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep Oranje Nassau's Oord. Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben

Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep Oranje Nassau's Oord. Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep Oranje Nassau's Oord Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van WL Landsherenpoort (InteraktContour)

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van WL Landsherenpoort (InteraktContour) Verkorte rapportage Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van WL Landsherenpoort (InteraktContour) Utrecht, december 2013 Geschreven door: drs. Emiel Dekker Postbus 8224 3503 RE Utrecht

Nadere informatie

Bewoners intramuraal & PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2015

Bewoners intramuraal & PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2015 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Grou Bewoners intramuraal & PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handle with Care. Een handreiking voor het gebruik van de resultaten van het kwaliteitskader Verantwoorde zorg. Versie 1.0

Handle with Care. Een handreiking voor het gebruik van de resultaten van het kwaliteitskader Verantwoorde zorg. Versie 1.0 Handle with Care Een handreiking voor het gebruik van de resultaten van het kwaliteitskader Verantwoorde zorg Versie 1.0 ActiZ Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht Postbus 8258, 3503 RG Utrecht Telefoon 030 2739393

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne Witven

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne Witven Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne Witven maart - april 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Rapportage cliëntenraadpleging interviews met bewoners

Rapportage cliëntenraadpleging interviews met bewoners Rapportage cliëntenraadpleging interviews met bewoners Stichting Sint Annaklooster Logeerhuiszorg in locaties (Eindhoven) en Valkenhaeghe (Helmond) februari - april 2014 Over Facit Facit is opgericht in

Nadere informatie

Marloes zuidgeest 2 juni 2010

Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Op weg naar verantwoorde zorg Opzet onderzoek Resultaten Reflectie Conclusie Aanbevelingen NormenvoorVerantwoordeZorg Indicatoren: Zorginhoudelijke(zelf meten) zelfevaluatie

Nadere informatie

Ervaringen van Buurtzorgcliënten in landelijk perspectief Addendum bij het rapport Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd

Ervaringen van Buurtzorgcliënten in landelijk perspectief Addendum bij het rapport Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van Buurtzorgcliënten in landelijk perspectief Addendum bij het rapport Buurtzorg: nieuw en toch

Nadere informatie

Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg. Rapportage CQ-Index Somatiek Zorgplein Maaswaarden De Notenhoff afdeling De Rib

Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg. Rapportage CQ-Index Somatiek Zorgplein Maaswaarden De Notenhoff afdeling De Rib Rapportage CQ-Index Somatiek Zorgplein Maaswaarden De Notenhoff afdeling De Rib 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Van Loveren & Par tners Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit

Nadere informatie

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Meting 2014 Gemeten met de CQI index November 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: november 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie