Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving. Gemeente Weert 8 oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving. Gemeente Weert 8 oktober 2014"

Transcriptie

1 Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving Gemeente Weert 8 oktober 2014

2 Inhoud van presentatie Aanleiding Typering van de structuurvisie Koers in een notendop Afwegingskaders Instrumentarium Resultaat Doorkijk naar vervolg 2

3 Aanleiding en aanpak Bestuurlijk overleg Wonen Midden Limburg Voorheen twee regionale woonvisies 1 visie Demografische en economische ontwikkelingen Focus op Wonen, Zorg en Woonomgeving Aanpak Kick off april e contouren stakeholders oktober 2013 Delen met marktpartijen april 2014 Eindconcept stakeholders juli 2014 Inspraak zomer

4 Aanleiding en aanpak Bestuurlijk overleg Wonen Midden Limburg Voorheen twee regionale woonvisies 1 visie Demografische en economische ontwikkelingen Focus op Wonen, Zorg en Woonomgeving Aanpak Kick off april e contouren stakeholders oktober 2013 Delen met marktpartijen april 2014 Eindconcept stakeholders juli 2014 Inspraak zomer 2014 Vaststelling 4 e kwartaal

5

6 Typering Structuurvisie Gezamenlijk en uniform fundament voor de regio Looptijd van 10 jaar Wil regie en sturing in (ver)nieuwbouw in de regio faciliteren: afwegingsmechanisme Dynamisch document Geeft richting Niet dichtgetimmerd In gesprek met partners In 2017: 1 e actualisatie/integrale herijking 6

7 Koers in 10 speerpunten

8 10 speerpunten 1. Evenwicht sociaal en fysiek domein 2. Reduceren van de plancapaciteit 3. Kansen creëren voor nieuwkomers 4. Transformatieopgave zorgvastgoed 5. Zorg kwetsbaren, smeden nieuwe coalities 6. Transformatieopgave in de sociale huur 7. Transformaties afstemmen op aanpak woonomgeving 8. Sturen op kwaliteit (ver)nieuwbouw 9. Kantelen van het wonen leefbaarheid 10.Bewustmaken lang thuis (blijven) wonen

9 Kaders voor afweging 9

10 4 Afwegingskaders 1. regionaal kwantitatief afwegingskader Hoeveel toevoegen en hoe te verdelen over de 7 gemeenten 2. ruimtelijk en grofmazig afwegingskader Welke accenten te zetten in de onderscheiden woonzones 3. lokale planordening Ordenen van plannen op planstatus en ruimtelijkheid 4. lokale kwaliteitsenvelop Welke kwalitatieve accenten t.a.v. nieuwbouw en voorraad Inzet van instrumenten en middelen 10

11 Afwegingsmechanisme 1. Kwantitatief kader 3. Lokale plan ordening 2. Ruimtelijk kader Privaat rechtelijk 4. Kwaliteitsenvelop Kwalitatief Instrumentarium Afbouw / Ruilen Behoefte Planologisch hard Kwalitatief + Kwalitatief Afbouw = Wro Publiekrecht (Wro) Plannen Kwalitatief + Zacht en nieuwe initiatieven Kwalitatief Kwalitatief + Benutten 11

12 1. Regionaal kwantitatief afwegingskader 12

13 1. Kwantitatief Afspraak 2014 afwegingskader t/m 2017: 40% van de overcapaciteit Gemeente # huishoudens afbouwen Groei Opmerking 1/1/2014 Absoluut 2014 t/m 2023 (4,2%) Echt Susteren = max Leudal = max Maasgouw = max Roerdalen = max Roermond max = Nederweert max = 520 Weert = max Totaal

14 1. Opgave 2014 t/m 2017 Gemeente Plancapaciteit 1/1/2014 Groei absoluut 2014 t/m 2023 Maximaal Overcapaciteit per 1/1/2014 Minimaal 40% reductie overcapaciteit in 2014 t/m 2017 Echt Susteren Leudal Maasgouw Nederweert tot hhpiek Roerdalen Roermond tot hhpiek Weert Totaal

15 2. Ruimtelijk en grofmazig afwegingskader 15

16 2. Ruimtelijk grofmazig

17 3. Lokale planordening 17

18 3. Ruimtelijk fijnmazig ordening volgens: Planstatus 1 0 Planologische status Hard Zacht Contractuele status Hard Zacht Grondpositie gemeente > 50% Ja Nee Pro activiteit planeigenaar Ja Nee Stedebouwkundige kwaliteit 1 0 Inbreiding / uitbreiding Inbreiding Uitbreiding Herontwikkeling: +/= / Gelijk / Verdunnen Verdichten Hergebruik bestaand vastgoed Ja Nee Herontwikkeling rotte plekken Ja Nee Duurzaamheid > bouwbesluit Ja Nee Levensloopbestendig bouwen Ja Nee 18

19 4. Kwaliteitsenvelop 19

20 Kwaliteitsenvelop Weert

21 Kwaliteitsenvelop Weert

22 4. Kwalitatief en fijnmazig Per gemeente, per kern of cluster van wijken: Kwaliteitsenvelop met Kwantitatieve opgave Afwegingskader 1 verrekend naar kernen/wijken Woonzone + woonmilieu Conform afwegingskader 2 Nieuwbouwopgave Transformatie koopvoorraad Transformatie sociale huur Transformatie particuliere huur Nichemarkten Zorg + Welzijn Welk marktsegment wordt als kansrijk aangemerkt? Welke inzet willen gemeenten? Welke accenten te zetten in beoogde ontwikkeling en beheer sociale voorraad? Welke aanpak beogen de gemeenten? Welke nichemarkten zijn kansrijk? Inzet op behoud /komst wonen met zorg ouderen Inzet op ontmoeting Inzet op eigen kracht van kern of wijk Woonomgeving Inzet op tegengaan, voorkomen, oneigenlijk wonen 22

23 Afwegingsmechanisme 1. Kwantitatief kader 3. Lokale plan ordening 2. Ruimtelijk kader Privaat rechtelijk 4. Kwaliteitsenvelop Kwalitatief Instrumentarium Afbouw / Ruilen Behoefte Planologisch hard Kwalitatief + Kwalitatief Afbouw = Wro Publiekrecht (Wro) Plannen Kwalitatief + Zacht en nieuwe initiatieven Kwalitatief Kwalitatief + Benutten 23

24 Instrumentarium 24

25 Beschikbaar instrumentarium Sturingsinstrumenten Doel: beter sturing geven aan de woningbouwplanning en de noodzakelijke reductie van plannen. * Intrekken omgevingsvergunningen * Reductie plancapaciteit door aanpassen bestemmingsplannen verwijderen bouwmogelijkheden via wijzigingsbevoegdheden en binnenplanse afwijkingen verwijderen directe bouwtitels vervallen principe toezeggingen waarvan geen gebruik gemaakt is

26 Beschikbaar instrumentarium * Ontbinden privaatrechtelijke overeenkomsten (kan meestal niet eenzijdig, is afhankelijk van contract) * Beperken nieuwe woningen buitengebied Limburgs Kwaliteitsmenu Ruimte voor Ruimte * Jaarlijkse Monitoring en evaluatie/integrale herijking na vier jaar bevolkingsontwikkeling voortgang uitvoering en planning woningbouw en herstructurering nieuwe prognoses

27 Organisatie Raden voor de kaders, colleges voeren uit Communicatie met belanghouders Afspraken omtrent toepassen 4 afwegingskaders Regionaal afgesproken Lokaal toegepast Kwaliteitsenvelop is dynamisch Afspraken die regionaal worden opgepakt, denk aan Fysieke en sociale verduurzaming Afspraken met provincie, corporaties, Monitoring en (jaarlijkse) verantwoording

28 Doorkijk vervolg

29 Vervolg proces Vaststelling in 7 gemeenteraden 4 e kwartaal 2014 Toepassing zeefmodel op alle plannen 1 e kwartaal 2015 In Weert veel gelijkenis met systematiek Structuurvisie Weert 2025 Discrepantie tussen planvoorraad woningen versus 900 woningen Opdracht terugdringen planvoorraad korte termijn in voldoende mate voorzien via actualisatie bestemmingsplannen Nog geen noodzaak directe bouwtitels van derden te schrappen

30 Dank voor uw aandacht!

31 Vragen

Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving. Gemeente Roerdalen 19 november 2014

Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving. Gemeente Roerdalen 19 november 2014 Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving Gemeente Roerdalen 19 november 2014 Inhoud van presentatie Aanleiding Typering van de structuurvisie Koers in een notendop Afwegingskaders Instrumentarium

Nadere informatie

Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg College van Burgemeester en wethouders Roerdalen

Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Raadsvoorstel Onderwerp: Indiener agendapunt: Portefeuillehouder: Gevraagd besluit: Bijlage(n): Bijlage(n) ter inzage: Consequenties: Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg College van

Nadere informatie

De volkshuisvestelijke opgaven. Gennep, 6 januari 2015 Anne-Fleur Dijkstra

De volkshuisvestelijke opgaven. Gennep, 6 januari 2015 Anne-Fleur Dijkstra De volkshuisvestelijke opgaven Gennep, 6 januari 2015 Anne-Fleur Dijkstra We hebben geen ruimte om ruimte te maken Agenda A. Cijfers B. Wat doen we met overcapaciteit? C. Hoe gaan we om met knelpunten

Nadere informatie

Bijlage Gemeente Nederweert

Bijlage Gemeente Nederweert Bijlage Gemeente Nederweert A. Terugblik gemeente Nederweert B. Kwaliteitsenveloppe C. Factsheets met uitkomsten woningmarktonderzoek per kern D. Planvoorraad woningbouw Nederweert per 1-1-2018 1 A. TERUGBLIK

Nadere informatie

Bijlage 3 bij Notitie uitvoering Structurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving

Bijlage 3 bij Notitie uitvoering Structurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Bijlage 3 bij Notitie uitvoering Structurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Plan van aanpak sturen op planvoorraad woningbouw Lokale uitvoeringsparagraaf Structuurvisie Wonen, Zorg, en Woonomgeving Midden-Limburg

Nadere informatie

Op basis van de verrichte analyses is gekozen voor de volgende indeling, schematisch van west naar oost:

Op basis van de verrichte analyses is gekozen voor de volgende indeling, schematisch van west naar oost: Op basis van de verrichte analyses is gekozen voor de volgende indeling, schematisch van west naar oost: Per zone leggen we een aantal accenten. Uitgangspunt daarbij is elke zone in zijn kracht te zetten,

Nadere informatie

Datum 27 maart 2017 Behandeld door Leon Langenhuizen. Stand van zaken regionaal actieprogramma uit de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg

Datum 27 maart 2017 Behandeld door Leon Langenhuizen. Stand van zaken regionaal actieprogramma uit de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg Aan de leden van de Commissie Wonen en de Raad Ruimtelijke ontwikkeling Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet

Nadere informatie

Toelichting herijking stedelijke programmering woningbouw Tima van der Linden

Toelichting herijking stedelijke programmering woningbouw Tima van der Linden Toelichting herijking stedelijke programmering woningbouw 31-03-2015 Tima van der Linden Waarom een herijking van de stedelijke programmering woningbouw? Terugblik Raadsbesluit 2010: Fors lager woningbouw

Nadere informatie

BESCHIKBAAR INSTRUMENTARIUM VOOR REGIE

BESCHIKBAAR INSTRUMENTARIUM VOOR REGIE BESCHIKBAAR INSTRUMENTARIUM VOOR REGIE 5 C o m p a n e n - C r o o n e n B u r o 5 5 5 Wessem 5.1 Sturingsinstrumenten Doel van de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving is dat de regio Midden-Limburg

Nadere informatie

Raadsmemo. Tbo. rvi. Gemeente Mook en Middelaar

Raadsmemo. Tbo. rvi. Gemeente Mook en Middelaar rvi Tbo Postadres: Postbus 200, 6585 ZK MOOK Bezoekadres: Raadhuisplein 6 Mook Telefoon: (024) 696 91 11 Fax: (024) 696 19 39 E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.n1 Internet: www.mookenmiddelaar.n1 Aan: gemeenteraad

Nadere informatie

Vaststellen plan van aanpak herijking Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg

Vaststellen plan van aanpak herijking Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg B en W Adviesnota Onderwerp Vaststellen plan van aanpak herijking Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg Zaaknummer 441356 Teammanager Margon van den Hoek B & W datum 28 januari 2019 Team Stad Dorpen

Nadere informatie

Basisdocument regionale afspraken woningbouw. Stec Groep aan gemeenten en provincie Noord-Holland

Basisdocument regionale afspraken woningbouw. Stec Groep aan gemeenten en provincie Noord-Holland Basisdocument regionale afspraken woningbouw Stec Groep aan gemeenten en provincie Noord-Holland Stec Groep 7 juli 2017 Basisdocument regionale afspraken woningbouw 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Retail Parkstad Limburg. Kennisnetwerk Nieuwe Binnensteden, Platform 31 Utrecht, 30 mei 2018

Uitvoeringsprogramma Retail Parkstad Limburg. Kennisnetwerk Nieuwe Binnensteden, Platform 31 Utrecht, 30 mei 2018 Uitvoeringsprogramma Retail Parkstad Limburg Kennisnetwerk Nieuwe Binnensteden, Platform 31 Utrecht, 30 mei 2018 2011 2014-2016 2017 RETAIL- BELEID.vertalen in een UITVOERINGSPROGRAMMA op subregionaal

Nadere informatie

Woonvisie Venray Bijeenkomst 7 maart 2017

Woonvisie Venray Bijeenkomst 7 maart 2017 Woonvisie Venray Bijeenkomst 7 maart 2017 Programma 1. 19:00 19:30uur: inloop met koffie en thee 2. 19:30 19:40uur: opening door wethouder van der Putten 3. 19:40 21:00uur: presentatie woonvisie door de

Nadere informatie

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven SAMEN voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven Het stedelijk gebied is in ontwikkeling. Het succes van bedrijven als ASML en VDL, de designsector en vele

Nadere informatie

Bestemmingsplan Maasfront Hanssum Ladder voor duurzame verstedelijking. Ladder voor duurzame verstedelijking

Bestemmingsplan Maasfront Hanssum Ladder voor duurzame verstedelijking. Ladder voor duurzame verstedelijking Advies Betreft Bestemmingsplan Maasfront Hanssum Ladder voor duurzame verstedelijking Ons kenmerk LEU139-0001 Datum 24 mei 2017 Ladder voor duurzame verstedelijking 1 INLEIDING Aan de straat Hanssum, in

Nadere informatie

Advies: Kennis nemen van de voortgang van het woningbouwprogramma Gemeente Hellendoorn 2010 t/m 2014. (Xàjú^tO.

Advies: Kennis nemen van de voortgang van het woningbouwprogramma Gemeente Hellendoorn 2010 t/m 2014. (Xàjú^tO. Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 15INT00236 II, : ~ 3 HÂAKI 2015 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, m.u.v. de bijlage 12INT02200 *- Onderwerp: Voortgang woningbouwprogramma Gemeente Hellendoorn

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR NIEUWE WONINGBOUWINITIATIEVEN geldt voor elk nieuw initiatief

STAPPENPLAN VOOR NIEUWE WONINGBOUWINITIATIEVEN geldt voor elk nieuw initiatief Stappenplan voor de beoordeling van nieuwe woningbouwinitiatieven De Zuid-Limburgse gemeenten gaan nieuwe woningbouwinitiatieven uniform beoordelen op basis van deze structuurvisie en de afspraken die

Nadere informatie

PROVINCIALE AANPAK KANTOREN- LEEGSTAND. DVDP 23 april 2015

PROVINCIALE AANPAK KANTOREN- LEEGSTAND. DVDP 23 april 2015 PROVINCIALE AANPAK KANTOREN- LEEGSTAND DVDP 23 april 2015 2 3 Cijfers uit 2013 4 KANTORENMARKT PROVINCIE UTRECHT Voorraad ca. 6,3 miljoen m2 24/4/15 Te Huur ca. 1 miljoen m2 = 16% waarvan deel kwalitatief

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Gemeenteblad 2016, nr. 238. Onderwerp Regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg (NL.IMRO.0984.STV15002-va01) Datum 23 februari 2016 Naam steller Sonja van Griethuysen/Leon Langenhuizen Kenmerk Teammanager

Nadere informatie

Regionale en subregionale Woonagenda s 2013-2020

Regionale en subregionale Woonagenda s 2013-2020 Regionale en subregionale Woonagenda s 2013-2020 Concept 19 december 2013 STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN 1 De woonagenda 2014 van de stadsregio Arnhem Nijmegen De 20 gemeenten in de stadsregio vormen een aantrekkelijk

Nadere informatie

De Brabantse Agenda Wonen

De Brabantse Agenda Wonen De Brabantse Agenda Wonen Wat beweegt de woningmarkt in Brabant? ---- actuele ontwikkelingen en opgaven voor de regionale woningmarkt Brabant Vastgoed 2017 11 mei 2017 Niek Bargeman Senior adviseur bevolking

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Diverse wetten m.b.t. taakveld Wonen geven richting aan de taakuitoefening door gemeenten en woningcorporaties, zoals de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen,

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR602595_1

CVDR. Nr. CVDR602595_1 CVDR Officiële uitgave van Nuth. Nr. CVDR602595_1 27 juli 2017 Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuth houdende regels omtrent financiële compensatie bij kleine

Nadere informatie

Meer Betaalbare Woningbouw: juridische kansen en knelpunten 30 november Jan van Oosten

Meer Betaalbare Woningbouw: juridische kansen en knelpunten 30 november Jan van Oosten Meer Betaalbare Woningbouw: juridische kansen en knelpunten 30 november 2017 Jan van Oosten Twee onderwerpen Meer woningbouw juridisch mogelijk maken Meer betaalbare woningbouw via middeldure huur in bestemmingsplannen

Nadere informatie

Wordt wonen in Oisterwijk een luxe? Pro-Plein Wonen

Wordt wonen in Oisterwijk een luxe? Pro-Plein Wonen Wordt wonen in Oisterwijk een luxe? Pro-Plein Wonen Frenkel Beerens Adviseur wonen 7 maart 2018 Inhoud Woningmarkt (5 min) Woonvisie (10 min) Onderzoek locaties sociale huur (5 min) WONINGMARKT Economische

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ PLAN VAN AANPAK. Toelichting afweging per locatie structuurvisie Eibergen

BIJLAGE 1 BIJ PLAN VAN AANPAK. Toelichting afweging per locatie structuurvisie Eibergen BIJLAGE 1 BIJ PLAN VAN AANPAK Toelichting afweging per locatie structuurvisie Eibergen 1 1. Huenderstraat 2 (locatie voormalig kantoor Betula) Centrum 2011, bestemming Maatschappelijk Het perceel is in

Nadere informatie

Rol provincie bij nieuwbouw. Klik op de kavels voor meer informatie. De provincie is aanjager, kennismakelaar, verbinder, beleidsmaker en regelgever.

Rol provincie bij nieuwbouw. Klik op de kavels voor meer informatie. De provincie is aanjager, kennismakelaar, verbinder, beleidsmaker en regelgever. Rol provincie bij nieuwbouw De provincie is aanjager, kennismakelaar, verbinder, beleidsmaker en regelgever. 1 Regionale afspraken wonen 2 Keuze van de locatie 3 Initiatief voor nieuwbouw 4 Onherroepelijk

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad datum: 15 maart 2016 portefeuillehouder: Wethouder B. Buiting Datum vergadering: 19 april 2016 agendanummer: 13 onderwerp: Vaststellen Regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg

Nadere informatie

Regionaal Programma Werklocaties RPW Arnhem Nijmegen. Informatiebijeenkomst commissies 10 oktober 2018

Regionaal Programma Werklocaties RPW Arnhem Nijmegen. Informatiebijeenkomst commissies 10 oktober 2018 Regionaal Programma Werklocaties RPW Arnhem Nijmegen Informatiebijeenkomst commissies 10 oktober 2018 Omgevingsvisie Gaaf Gelderland Vestigingsklimaat RPW s als instrument Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma gemeente Brummen Kenmerk INT

Uitvoeringsprogramma gemeente Brummen Kenmerk INT Uitvoeringsprogramma 2016-2025 gemeente Brummen Kenmerk INT16.2900 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Uitvoering per pijler 1 Pijler 1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid 2 Pijler 2. Wonen, zorg en vergrijzing 5 Pijler

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Stec Groep aan gemeente Vught Esther Geuting en Joep Arts 12 november 2015 Waar staan we nu? 10 september Informatieavond raad (startdocument) 17 september Commissie

Nadere informatie

Kennismaking organisatie Borsele Programma

Kennismaking organisatie Borsele Programma Kennismaking organisatie Borsele Programma Organisatie structuur Jack Jansen Afd. Ruimtelijke Ontwikkeling Jack Jansen Afd. Grond & Economie Bas v.dendries Afd. Samenleving Yvonne Otte Afd. Woonomgeving

Nadere informatie

Provincie als regisseur kantorenmarkt

Provincie als regisseur kantorenmarkt Provincie als regisseur kantorenmarkt Spielburg of scheidsrechter? Inhoud: een concurrerend vestigingsmilieu voor kantoren met een evenwichtige vraagaanbod situatie (kwantitatief en kwalitatief) Regels:

Nadere informatie

Structuurvisie woningbouw in kernen - Borging Kwaliteitsmenu - Gemeente Gennep

Structuurvisie woningbouw in kernen - Borging Kwaliteitsmenu - Gemeente Gennep Structuurvisie woningbouw in kernen - Borging Kwaliteitsmenu - Structuurvisie woningbouw in kernen - Borging Kwaliteitsmenu - Datum: Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 oktober 2013 Projectgegevens:

Nadere informatie

Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving. Midden-Limburg

Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving. Midden-Limburg Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg Colofon DATUM Regionaal vastgesteld op 18 december 2014 TITEL Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving ONDERTITEL Vastgesteld OPDRACHTGEVER Regio

Nadere informatie

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk.

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk. 8.9. Maasplassen Het GOML-programma (gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) 'Maasplassen' kent de doelstelling: "Het optimaal en duurzaam benutten van het economisch potentieel van de Maasplassen en het in

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Projectopdracht Regionale Woonvisie

Projectopdracht Regionale Woonvisie Projectopdracht Regionale Woonvisie Regio Zuidwest Drenthe Gemeenten De Wolden Meppel Westerveld Hoogeveen Februari 2011 1 Projectopdracht Regionale Woonvisie 1. Projectomschrijving 1.1 Aanleiding: In

Nadere informatie

Opbouw presentatie. Actualisatie Kantorenstrategie Drechtsteden. 1. Aanleiding van deze presentatie. 2. Opdracht en doelstelling

Opbouw presentatie. Actualisatie Kantorenstrategie Drechtsteden. 1. Aanleiding van deze presentatie. 2. Opdracht en doelstelling Opbouw presentatie Actualisatie Kantorenstrategie Drechtsteden Drechtraadcaroussel 6 november 2012 1. Aanleiding 2. Opdracht en doelstelling 3. Waar staan we nu in het proces 4. Resultaten symposium 5.

Nadere informatie

K a d e r s t e l l e n d e n o t i t i e

K a d e r s t e l l e n d e n o t i t i e K a d e r s t e l l e n d e n o t i t i e 8 j u n i 2 0 0 9 Deze notitie gaat in op de kaders waarbinnen de provincie Noord-Holland beleid in de vorm van een provinciale woonvisie wil gaan vormgeven. Probleemanalyse

Nadere informatie

Vaststellen Woonvisie

Vaststellen Woonvisie Advies 1 Nummer 050 B&W 02-08-2016 Raadscommissie 06-09-2016 Gemeenteraad 21-09-2016 Vaststellen Woonvisie De woonvisie heeft ter visie gelegen voor inspraak, er zijn 6 reacties ingediend. Deze zijn verwerkt

Nadere informatie

Vaststellen Regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg

Vaststellen Regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg Bijlage bij raadsvoorstel BERGEN Datum: 15 maart 2016 Over: Vaststellen Regionale structuurvisie Wonen Noord- In de Regionale structuurvisie Wonen Noord- zoals deze ter vaststelling aan uw raad wordt aangeboden

Nadere informatie

6 juni e bijeenkomst Hoe stellen we de omgevingsvisie vast?

6 juni e bijeenkomst Hoe stellen we de omgevingsvisie vast? 6 juni 2017-4 e bijeenkomst Hoe stellen we de omgevingsvisie vast? Waarom bent u hier? Programma: 1. Waarom bent u hier? 2. De Omgevingswet 3. Participatie 4. Wonen en woonomgeving Pauze 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Datum collegevergadering : 22 januari 2019 Datum raadsvergadering : 20 maart 2019

Datum collegevergadering : 22 januari 2019 Datum raadsvergadering : 20 maart 2019 *ZEB59F89773* Zaak en documentnummer : Z/19/081528/DV.19-89 Commissievoorstel Datum collegevergadering : 22 januari 2019 Datum raadsvergadering : 20 maart 2019 Portefeuillehouder : Wethouder B. Huizing

Nadere informatie

De overgang van GOML naar SML

De overgang van GOML naar SML De overgang van GOML naar De nieuwe regionale samenwerking van Midden-Limburg Paul Kersten, kwartiermaker Overgang van GOML naar GOML Evaluatie: Regiofonds: 40.322.313 naar 52 projecten Provincie als trekker

Nadere informatie

Perspectief op goed wonen in Bergen

Perspectief op goed wonen in Bergen Perspectief op goed wonen in Uitvoeringsprogramma Woonvisie gemeente Status: definitief concept. Reith advies Drs. A.J. Reith 2 november 2017 Uitvoeringprogramma Jaarlijks maken wij op basis van de Woonvisie

Nadere informatie

Lid Gedeputeerde Staten

Lid Gedeputeerde Staten Lid Gedeputeerde Staten Drs. G. Veldhuijzen Contact 070 441 68 34 g.veldhuijzen@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeenten Holland Rijnland

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 215-218 3.5 Ruimtelijke ontwikkeling Gouda heeft bijna 71. inwoners en is een stad waar het prettig is om te wonen. Een stad met een mooie historische binnenstad en waar inwoners betrokken

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant. actualisering Brabantse Agenda Wonen

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant. actualisering Brabantse Agenda Wonen Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant Hart van Brabant 28 augustus 2017 Niek Bargeman Senior adviseur bevolking en wonen Provincie Noord-Brabant actualisering 2017 ----- Brabantse Agenda

Nadere informatie

Regionale woonagenda 2020

Regionale woonagenda 2020 Regionale woonagenda 2020 1. Stad en ommeland bieden samen een breed palet aan woonmilieus dat aansluit bij de behoefte. 2. De feitelijke afspraken, ook over het nieuwbouwprogramma, organiseren we in drie

Nadere informatie

Regionaal kader prestatieafspraken Midden-Limburg 2017 t/m 2020

Regionaal kader prestatieafspraken Midden-Limburg 2017 t/m 2020 Regionaal kader prestatieafspraken Midden-Limburg 2017 t/m 2020 Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Leudal, Gemeente Maasgouw, Gemeente Nederweert, Gemeente Roerdalen, Gemeente Roermond, Gemeente Weert Hbv

Nadere informatie

Vragenformulier datum:

Vragenformulier datum: Vragenformulier datum: 08-02-2019 Vragensteller Wilko Pelgrom Fractie CDA Raadsvoorstelnr nvt Onderwerp Volkshuisvesting Achterhoek en Bronckhorst Beantwoording aan: Raads- en commissieleden Inleiding:

Nadere informatie

Onderwerp: Woonvisie Brielle en het onderzoek ontwikkeling woningvoorraad Brielle

Onderwerp: Woonvisie Brielle en het onderzoek ontwikkeling woningvoorraad Brielle Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Grondgebied/RO Wethouder Schoon Ter behandeling in de vergadering van: de commissie grondgebied d.d. 31 oktober 2017 de Raad d.d. 21 november 2017 Onderwerp: Woonvisie

Nadere informatie

roerdalen IIIII IIIII IIIII IIIII IIIIII Ill llll Raadsvoorstel - 1 Minuutversie

roerdalen IIIII IIIII IIIII IIIII IIIIII Ill llll Raadsvoorstel - 1 Minuutversie Raadsvoorstel - 1 Minuutversie Zaaknummer: Z18-002711 Onderwerp: Bestemmingsplan 'De Danek Posterholt' Reden besluit Het bestemmingsplan 'De Danek Posterholt' voorziet in het herbestemmen van de in het

Nadere informatie

Toetskader woningbouwplannen

Toetskader woningbouwplannen Toetskader woningbouwplannen Opzet presentatie Aanleiding Kaders en doelstelling Afstemming regionaal Toelichting Criteria Ruimtelijke kwaliteit Onderzoekstechniek Tot slot Vervolg Aanleiding Crisis Vraaguitval

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Retail Parkstad Limburg

Uitvoeringsprogramma Retail Parkstad Limburg Uitvoeringsprogramma Retail Parkstad Limburg Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt 10 september 2018 PARKSTAD LIMBURG Samenwerking (GR) van 8 gemeenten Stedelijk: Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf

Nadere informatie

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. ..aao *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 13 juli 2015 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling datum/agendapunt B&Wve aderi 2107151401 = Ondelwerp:

Nadere informatie

Wouter Hol (gemeente Beverwijk) & Marlieke Heck (provincie Noord-Holland)

Wouter Hol (gemeente Beverwijk) & Marlieke Heck (provincie Noord-Holland) Wouter Hol (gemeente Beverwijk) & Marlieke Heck (provincie Noord-Holland) Opbouw sessie Korte uitleg over regionale afspraken in Noord-Holland Korte uitleg Regionale Detailhandelsvisie IJmond Gesprek/discussie

Nadere informatie

Beleidskader Nieuwe kaders woningbouwinitiatieven 2016 Regie op plancapaciteit Nadere uitwerking van de Woonagenda gemeente Epe

Beleidskader Nieuwe kaders woningbouwinitiatieven 2016 Regie op plancapaciteit Nadere uitwerking van de Woonagenda gemeente Epe Beleidskader Nieuwe kaders woningbouwinitiatieven 2016 Regie op plancapaciteit Nadere uitwerking van de Woonagenda gemeente Epe 2016-2020 Inleiding I het eleid Nieue kaders oigouiitiatiee 6, regie op plaapaiteit

Nadere informatie

Toets duurzame verstedelijking Westzanerwerf. Gemeente Zaanstad

Toets duurzame verstedelijking Westzanerwerf. Gemeente Zaanstad Toets duurzame verstedelijking Westzanerwerf Gemeente Zaanstad Toets duurzame verstedelijking Westzanerwerf Gemeente Zaanstad Rapportnummer: 203x00999.075242_2 Datum: 26 april 2013 Contactpersoon opdrachtgever:

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Retailaanpak Parkstad Limburg

Retailaanpak Parkstad Limburg Retailaanpak Parkstad Limburg Martin de Beer, voorzitter Bestuurscommissie Economie & Toerisme 13 oktober 2016 POL-uitwerking: Ruimtelijke Economie Onder meer voor het thema Detailhandel: regionale samenwerking

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Three steps to heaven? 10 maart 2015

Ladder voor duurzame verstedelijking Three steps to heaven? 10 maart 2015 Jan Fokkema Ladder voor duurzame verstedelijking Three steps to heaven? 10 maart 2015 Geschiedenis SER-ladder in advies 1999 Nota Ruimtelijk Economisch bedoeld als denkmodel, niet dwingend! bevatte nog

Nadere informatie

Handreikingen steden. Frank Wassenberg. frank.wassenberg@nicis.nl. Delft, 23 juni 2011

Handreikingen steden. Frank Wassenberg. frank.wassenberg@nicis.nl. Delft, 23 juni 2011 Handreikingen steden Frank Wassenberg Delft, 23 juni 2011 frank.wassenberg@nicis.nl Noodzaak herprogrammering Crisis woningmarkt Discrepantie vraag en aanbod Aanzienlijke overprogrammering Tekorten en

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten van Limburg Postbus 5700 6202 MA MAASTRICHT Tevens per email: pol@prvlimburg.nl. Geachte heer, mevrouw,

College van Gedeputeerde Staten van Limburg Postbus 5700 6202 MA MAASTRICHT Tevens per email: pol@prvlimburg.nl. Geachte heer, mevrouw, College van Gedeputeerde Staten van Limburg Postbus 5700 6202 MA MAASTRICHT Tevens per email: pol@prvlimburg.nl Datum: 27 juni 2014 Betreft : zienswijze POL 2014 Geachte heer, mevrouw, 1. De NEPROM, de

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel Woonvisie 2015-2025 Gemeenteraad Boxtel Aanleiding Woonvisie 2010-2014 afgerond Regionale agenda wonen Veranderde dynamiek op de woningmarkt Extramuralisering Woningwet 2015 2 Vorm van de woonvisie Visie

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31083/DV.15-441, afdeling Ruimte. Onderwerp: Woonvisie 2014-2030 Sellingen, 12 februari 2015 Algemeen Deze Woonvisie

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel om beoordelingskader beleidsnotitie volkshuisvesting (grotendeels) te handhaven.

Onderwerp: Voorstel om beoordelingskader beleidsnotitie volkshuisvesting (grotendeels) te handhaven. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel om beoordelingskader beleidsnotitie volkshuisvesting (grotendeels) te handhaven. Nummer: 6c. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 7 april 2015 Aanleiding Op

Nadere informatie

BIJLAGE 3 (GS nota /192929)

BIJLAGE 3 (GS nota /192929) BIJLAGE 3 (GS nota 192872/192929) Procesplan regionaal integraal vraaggestuurd woningbouwprogramma 2020 West-Friesland Gemeenten, provincie, marktpartijen en corporaties werken samen aan een regionaal

Nadere informatie

Volwassenen & Ouderenmonitor 2017

Volwassenen & Ouderenmonitor 2017 Volwassenen & Ouderenmonitor 2017 Femke Hamers KKO Onderzoeker Bestuurscommissie Woe 30 maart 2016 Inhoud presentatie Doel V&O monitor 2017 Achtergrondinformatie V&O monitor 2017 Communicatie resultaten

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 2 november 2015 Agenda nr: 10 Onderwerp: Regionaal afwegingskader wonen Maastricht-Heuvelland. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 2 november 2015 Agenda nr: 10 Onderwerp: Regionaal afwegingskader wonen Maastricht-Heuvelland. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 2 november 2015 Agenda nr: 10 Onderwerp: Regionaal afwegingskader wonen Maastricht-Heuvelland Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Actieplan Sociale Huur Steller R. Asschert De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 8635 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6884967 Datum Uw brief van Uw kenmerk - Geachte heer,

Nadere informatie

Enkele lessen van krimpprofessor Derks:

Enkele lessen van krimpprofessor Derks: 7 september 2011 Enkele lessen van krimpprofessor Derks: Zorg dat je de demografische cijfers kent Anticipeer tijdig Krimp is geen rampscenario Er moet een omslag komen van kwantiteit naar kwaliteit Prognose

Nadere informatie

Deprogrammeren ruimtelijke plannen zonder plan- en contractschade

Deprogrammeren ruimtelijke plannen zonder plan- en contractschade Productsheet deprogrammeren voor gemeenten, 2016 1 Kiezen voor de beste plekken Deprogrammeren ruimtelijke plannen zonder plan- en contractschade De economie trekt aan. De woningmarkt loopt op veel plekken

Nadere informatie

op de woningmarkt Presentatie A: Het beleidsproces DSP-groep 2011 in opdracht van Stadsregio Rotterdam

op de woningmarkt Presentatie A: Het beleidsproces DSP-groep 2011 in opdracht van Stadsregio Rotterdam Kansen voor doorstroom op de woningmarkt Presentatie A: Het beleidsproces DSP-groep 2011 in opdracht van Stadsregio Rotterdam Presentatie gebruiken bij discussie verbetering doorstroom Met regiogemeenten

Nadere informatie

Nota vereveningsfonds sociale woningbouw

Nota vereveningsfonds sociale woningbouw Nota vereveningsfonds sociale woningbouw 1. Samenvatting Op basis van de Structuurvisie Ruimte voor wensen Leidschendam-Voorburg 2040 (herijking 2012) kan de gemeente een vereveningsfonds voor sociale

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de provincie Noord-Brabant Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl

Nadere informatie

Collegebesluit Collegevergadering: 11 december 2018

Collegebesluit Collegevergadering: 11 december 2018 ONDERWERP Prestatieafspraken 2019 SAMENVATTING Gemeente, de Heemsteedse woningcorporaties Elan Wonen en Pre Wonen en hun huurdersorganisaties Bewonersraad Elan Wonen en Bewonerskern Pre streven een gemeenschappelijk

Nadere informatie

Afwegingskader woningbouw. gemeente Brummen kenmerk INT

Afwegingskader woningbouw. gemeente Brummen kenmerk INT Afwegingskader woningbouw gemeente Brummen kenmerk INT16.2940 Inhoud 1. Afwegingskader woningbouwprogrammering 1 1.1 Ambities een plek geven in een afwegingskader 1 1.2 Vertrekpunten en afbakening 1 1.3

Nadere informatie

Notitie BOUWEN VOOR BEHOEFTE IN AFWACHTING VAN REGIONALE BESLUITVORMING

Notitie BOUWEN VOOR BEHOEFTE IN AFWACHTING VAN REGIONALE BESLUITVORMING Notitie BOUWEN VOOR BEHOEFTE IN AFWACHTING VAN REGIONALE BESLUITVORMING FEBRUARI 2015 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Opties vooruitlopend op vaststelling regionale woonagenda... 4 3. Bouwen voor de behoefte...

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016

Prestatieafspraken 2016 Prestatieafspraken 2016 Aanleiding De prestatieafspraken 2016 zijn een vertaling van het bod, waarin de corporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van het

Nadere informatie

Beleidsnotitie beperking realisatieduur woningbouw private partijen (uitvoering raadsmotie voor wie echt bouwen wil )

Beleidsnotitie beperking realisatieduur woningbouw private partijen (uitvoering raadsmotie voor wie echt bouwen wil ) Beleidsnotitie beperking realisatieduur woningbouw private partijen (uitvoering raadsmotie voor wie echt bouwen wil ) 1 Inleiding 1.1. Het meerjaren woningbouwprogramma Apeldoorn 2010-2029 Op 22 november

Nadere informatie

RWP West- Overijssel (Regionale Woon Programmering)

RWP West- Overijssel (Regionale Woon Programmering) RWP West- Overijssel (Regionale Woon Programmering) Stec Groep aan gemeenten in West-Overijssel Peter van Geffen & Bouke Timmen 7 december 2015 RWP West-Overijssel (Regionale Woon Programmering) Inhoudsopgave

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: L.Garnie@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan Provinciale Staten Datum 1 juni 2017 Ons kenmerk

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving Aansluiting plan Lingerzijde op de actuele regionale woningbehoefte

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving  Aansluiting plan Lingerzijde op de actuele regionale woningbehoefte RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Aansluiting plan Lingerzijde op de actuele regionale woningbehoefte Edam-Volendam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO.

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

De laatste bouwsteen van de co-creatie

De laatste bouwsteen van de co-creatie De laatste bouwsteen van de co-creatie 1 Inleiding Dit document is de laatste bouwsteen vanuit de co-creatie voor de Kwalitatieve Woonvisie 2030. Het bevat de reacties (bouwstenen) die de co-creanten in

Nadere informatie

3 REGIONALE CONTEXT. 3.1 Inleiding

3 REGIONALE CONTEXT. 3.1 Inleiding 3 REGIONALE CONTEXT 3.1 Inleiding De regio Kop van Noord-Holland omvat het grondgebied van de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Den Helder en Schagen. Het is een regio die door demografische ontwikkeling

Nadere informatie

Bedrijfsonroerend goed en ontwikkelingen in Parkstad / Landgraaf

Bedrijfsonroerend goed en ontwikkelingen in Parkstad / Landgraaf Welkom MVGM Landgraaf 22 november 2018 Bedrijfsonroerend goed en ontwikkelingen in Parkstad / Landgraaf - 51, echtgenoot, vader van 2 studerende dochters(um) - Woonachtig in Heerlen / Parkstad / Euregio

Nadere informatie

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth Woningcorporaties in Nuth Presentatie gemeenteraad Nuth 27 november 2012 Inhoud presentatie Voorstellen: Wonen Zuid & Wonen Limburg Wat doen woningcorporaties? Ontwikkelingen in de woningmarkt Regeerakkoord

Nadere informatie

Prioritering woningbouwprogramma Overbetuwe

Prioritering woningbouwprogramma Overbetuwe Prioritering woningbouwprogramma Overbetuwe Bijeenkomst woningbouwprogrammering 29 november 2017 Project related Inhoud 1. Aanleiding 2. Project proces 3. Behoefte kwantitatief 4. Behoefte kwalitatief

Nadere informatie