Algemeen vormende vakken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen vormende vakken"

Transcriptie

1 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Algemeen vormende vakken Kaderberoepsgerichte leerweg Munnikenheide College Cohort

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave.. blz. 2 PTA Nederland. blz. 3 PTA Engels. blz. 10 PTA Wiskunde blz. 14 PTA Maatschappijleer 1. blz. 17 PTA Maatschappijkunde. blz. 21 PTA Economie.. blz. 23 PTA Natuur- en Scheikunde blz. 25 PTA Biologie... blz. 30 2

3 Vak: Nederlands Leerweg: Kader Kolom code Omschrijving Inhoud Periode Toetsvorm Weging Herkansing Deeltoets lezen/taalwoordenschat H1 Proefwerk H1 Deeltoets lezen/taalwoordenschat H2 Proefwerk H2 Fictie Hoofdzaken, kernzinnen en hoofdgedachten in tekst herkennen; Betekenis van onbekende woorden op verschillende manieren vinden. Hoofdzaken, kernzinnen en hoofdgedachten in tekst herkennen; Betekenis van onbekende woorden op verschillende manieren vinden; Gebruik leestekens (punten, vraagtekens uitroeptekens en komma s); Gebruik dubbele punt en aanhalingstekens bij citaten; Spelling pv in tt en vt. Doel van een tekst herkennen; Bepalen voor welk publiek een tekst is geschreven; Figuurlijk taalgebruik herkennen; Betekenis van uitdrukkingen opzoeken in woordenboek. Doel van een tekst herkennen; Bepalen voor welk publiek een tekst is geschreven; Figuurlijk taalgebruik herkennen; Betekenis van uitdrukkingen opzoeken in woordenboek; Spelling tussenletters in samenstellingen; Spelling vd. Herkennen verschillende soorten fictiewerken; De situatie en het denken en handelen van de personages in het fictiewerk beschrijven; De relatie tussen fictiewerk en werkelijkheid toelichten; Kenmerken van fictie in het fictiewerk aanwijzen; Relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren; Persoonlijke reactie geven op een fictiewerk en deze toelichten met voorbeelden uit het werk. 1 1 N 1 2 N 1 1 N 1 2 N 1 en/of mondeling 1 N 3

4 Deeltoets lezen/taalwoordenschat H3 Proefwerk H3 Deeltoets lezen/taalwoordenschat H4 Proefwerk H4 Fictie Vrije opdracht (optioneel) M.b.v. signaalwoorden opsommingen, tegenstellingen en voorbeelden in tekst herkennen en begrijpen; Officieel taalgebruik herkennen en begrijpen. M.b.v. signaalwoorden opsommingen, tegenstellingen en voorbeelden in tekst herkennen en begrijpen; Officieel taalgebruik herkennen en begrijpen; Ow en pv in samengestelde zinnen vinden; Spelling pv in samengestelde zinnen. M.b.v. signaalwoorden tijdsvolgorde, oorzaak en gevolg in tekst herkennen en begrijpen; Woorden met meerdere betekenissen herkennen en begrijpen; Betekenis van woorden met meerdere betekenissen opzoeken in woordenboek. M.b.v. signaalwoorden tijdsvolgorde, oorzaak en gevolg in tekst herkennen en begrijpen; Woorden met meerdere betekenissen herkennen en begrijpen; Betekenis van woorden met meerdere betekenissen opzoeken in woordenboek; Lw, ww, zn en bn herkennen; Spelling ovd. Herkennen verschillende soorten fictiewerken; De situatie en het denken en handelen van de personages in het fictiewerk beschrijven; De relatie tussen fictiewerk en werkelijkheid toelichten; Kenmerken van fictie in het fictiewerk aanwijzen; Relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren; Persoonlijke reactie geven op een fictiewerk en deze toelichten met voorbeelden uit het werk. 2 1 N 2 2 N 2 1 N 2 2 N 2 en/of mondeling Door docent nader te bepalen 2 en/of mondeling 1 N 1 N 4

5 Deeltoets lezen/taalwoordenschat H5 Proefwerk H5 Deeltoets lezen/taalwoordenschat H6 (optioneel) Proefwerk H6 (optioneel) Fictie M.b.v. signaalwoorden meningen, argumenten en conclusies herkennen en begrijpen; Overdrijvingen en understatements herkennen en begrijpen. M.b.v. signaalwoorden meningen, argumenten en conclusies herkennen en begrijpen; Overdrijvingen en understatements herkennen en begrijpen; Spelling meervouden; Schema werkwoordspelling. Functies van beelden en opmaak bij tekst; Betekenis van onbekende woorden in teksten op verschillende manieren vinden; Figuurlijk en officieel taalgebruik, overdrijvingen, understatements en woorden met meerdere betekenissen herkennen en begrijpen; Woorden en uitdrukkingen opzoeken in woordenboek en juiste betekenis vinden. Functies van beelden en opmaak bij tekst; Betekenis van onbekende woorden in teksten op verschillende manieren vinden; Figuurlijk en officieel taalgebruik, overdrijvingen, understatements en woorden met meerdere betekenissen herkennen en begrijpen; Woorden en uitdrukkingen opzoeken in woordenboek en juiste betekenis vinden; Spelling woorden los of aan elkaar; Schrijven zonder fouten; Gebruik spellingcontrole computer. Herkennen verschillende soorten fictiewerken; De situatie en het denken en handelen van de personages in het fictiewerk beschrijven; De relatie tussen fictiewerk en werkelijkheid toelichten; Kenmerken van fictie in het fictiewerk aanwijzen; Relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren; Cohort N 3 2 N 3 1 N 3 2 N 3 en/of mondeling 1 N 5

6 Spreekbeurt Vrije opdracht (optioneel) Deeltoets lezen/taalwoordenschat H1 Proefwerk H1 Deeltoets lezen/taalwoordenschat H2 Proefwerk H2 Persoonlijke reactie geven op een fictiewerk en deze toelichten met voorbeelden uit het werk. Relevante informatie verzamelen en verwerken ten behoeve 3 Mondeling 1 N van de spreek- en gesprekssituatie; Strategieën hanteren ten behoeve van de spreek- en gesprekssituatie; Compenserende strategieën kiezen en hanteren; Het spreek-/luisterdoel in de situatie tot uitdrukking brengen; Het spreek-/luisterdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten publiek; Het spreekdoel van anderen herkennen en de reacties van anderen inschatten; In spreek- en gesprekssituaties taalvarianten herkennen en daar adequaat op inspelen. Door docent nader te bepalen 3 1 N en/of mondeling Functie inleiding en slot tekst benoemen; 4 1 N Betekenis van onbekende woorden afleiden uit tekst. Functie inleiding en slot tekst benoemen; Betekenis van onbekende woorden afleiden uit tekst; Gebruik leestekens (punten, vraagtekens uitroeptekens en komma s); Gebruik dubbele punt en aanhalingstekens en hoofdletters bij citaten; Schema werkwoordspelling gebruiken; Verschil kennen-kunnen en liggen-leggen. Feiten, meningen en argumenten herkennen in tekst; Betekenis van onbekende woorden afleiden uit het woord. Feiten, meningen en argumenten herkennen in tekst; Betekenis van onbekende woorden afleiden uit het woord; 4 2 N 4 1 N 4 2 N 6

7 Fictie Deeltoets lezen/taalwoordenschat H3 Proefwerk H3 Deeltoets lezen/taalwoordenschath4 Proefwerk H4 Examen kijk- en luistertoets Spelling woorden los of aan elkaar; Spelling pv en vd in samengestelde zinnen; Verbindingswoorden en woordvolgorde in samengestelde zinnen. Herkennen verschillende soorten fictiewerken; De situatie en het denken en handelen van de personages in het fictiewerk beschrijven; De relatie tussen fictiewerk en werkelijkheid toelichten; Kenmerken van fictie in het fictiewerk aanwijzen; Relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren; Persoonlijke reactie geven op een fictiewerk en deze toelichten met voorbeelden uit het werk. Tekstverbanden herkennen en begrijpen; Taaltrucjes in teksten herkennen en begrijpen. Tekstverbanden herkennen en begrijpen; Taaltrucjes in teksten herkennen en begrijpen; Spelling samenstellingen; Gebruik d of t als tt en pv hetzelfde klinken; Goed gebruik verwijswoorden. Beoordelen betrouwbaarheid informatie tekst; Betekenis van woorden opzoeken in woordenboek. Beoordelen betrouwbaarheid informatie tekst; Betekenis van woorden opzoeken in woordenboek; Meervoud zn op en, -s en ën; Meervoud bijzondere gevallen; Spelling vd en ovd als deze als bn worden gebruikt; Als of dan bij trappen van vergelijking. Hanteren luister- en kijkstrategieën; Compenserende strategieën kiezen en hanteren wanneer de eigen taalkennis tekort schiet; Doel van de makers van een programma aangeven; Cohort en/of mondeling 1 N 5 1 N 5 2 N 5 1 N 5 2 N 5 2 N 7

8 Examen leesvaardigheid Examen schrijfopdracht brief Belangrijkste elementen in een programma weergeven; Uit een programma betekenis afleiden van een voor de strekking van het programma belangrijke uitspraak; Oordeel geven over een programma en dit toelichten op grond van aanwijsbare tekst-, beeld- en geluidgegevens; Een instructie uitvoeren; De waarde en betrouwbaarheid aangeven van de informatie die door de massamedia verspreid wordt. Leesstrategieën hanteren; Compenserende strategieën gebruiken wanneer de eigen taalkennis tekortschiet; Functie van beeld en opmaak in tekst herkennen; Schrijfdoel van de auteur aangeven; Tekst indelen in betekenisvolle eenheden en de relaties tussen die eenheden benoemen; Van een tekst het hoofdonderwerp en de hoofdgedachte weergeven; Uit een tekst de betekenis afleiden van een voor de strekking van de tekst belangrijk woord, belangrijke woordgroep of zin; M.b.v. een voorgestructureerde opdracht van een eenvoudige korte tekst een globale samenvatting geven, waarin hoofdonderwerp, hoofdgedachte en de gedachtegang in de tekst worden verwoord; Op eenvoudig niveau verschillende tekstrelaties herkennen; Talige middelen herkennen die een schrijver hanteert om zijn of haar doel te bereiken zoals beeldspraak en ironie; Een oordeel geven over de tekst en dit toelichten op grond van aanwijsbare tekstgegevens. Schrijfstrategieën hanteren; Compenserende strategieën kiezen en hanteren wanneer de eigen taalkennis tekortschiet; Het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking brengen; Cohort N 5 2 N 8

9 Examen schrijfopdracht artikel Examen fictie Het schrijfdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten lezerspubliek; Conventies hanteren met betrekking tot tekstsoorten, tekst- en alinea-opbouw, spelling en interpunctie en uiterlijke verzorging; Beschikbare elektronische hulpmiddelen in schrijfproces gebruiken. Schrijfstrategieën hanteren; Compenserende strategieën kiezen en hanteren wanneer de eigen taalkennis tekortschiet; Het schrijfdoel in teksten tot uitdrukking brengen; Het schrijfdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten lezerspubliek; Conventies hanteren met betrekking tot tekstsoorten, tekst- en alinea-opbouw, spelling en interpunctie en uiterlijke verzorging; Beschikbare elektronische hulpmiddelen in schrijfproces gebruiken. Herkennen verschillende soorten fictiewerken; De situatie en het denken en handelen van de personages in het fictiewerk beschrijven; De relatie tussen fictiewerk en werkelijkheid toelichten; Kenmerken van fictie in het fictiewerk aanwijzen; Relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren; Persoonlijke reactie geven op een fictiewerk en deze toelichten met voorbeelden uit het werk. Cohort N 5 2 N SO 1 Zie inhoud proefwerk H1 en H2 leerjaar 3 2 J SO 2 Zie inhoud proefwerk H3 en H4 leerjaar 3 2 J SO 3 Zie inhoud proefwerk H1 en examen leesvaardigheid 3 J SO 4 Zie inhoud examen leesvaardigheid en schrijfopdracht 3 J 9

10 Naam vak: Engels Leerweg: Kader Kolom Periode code Inhoud (onderwijsprogramma) 1 Toets 1 (4-6 weken) Woordenschat, zinnen & grammatica 1 Toets 2 (4-6 weken) Woordenschat, zinnen & grammatica 1 Vaardigheidstoets 1 Luister en leesvaardigheid toetsvorm weging Herkansing ja/nee Wijze van herkansing 1 Nee n.v.t. 1 Nee n.v.t. 1 Nee n.v.t. 1 Skills Vrije opdrachten docent, i.c.m. de taalvaardigheden, mondeling 1 Nee n.v.t. 1 Motivatie Beoordeling n.a.v. ontwikkeling, participatie leerling 2 Toets 3 (4-6 weken) Woordenschat, zinnen & grammatica 2 Toets 4 (4-6 weken) Woordenschat, zinnen & grammatica 2 Vaardigheidstoets 2 Leesvaardigheid Mondeling 1 Nee n.v.t. 1 Nee n.v.t. 1 Nee n.v.t. 1 Nee n.v.t. 10

11 2 Skills Vrije opdrachten docent, i.c.m. de taalvaardigheden, mondeling Cohort Nee n.v.t. 2 Motivatie Beoordeling n.a.v. ontwikkeling, participatie leerling 3 Toets 5 (4-6 weken) Woordenschat, zinnen & grammatica 3 Toets 6 (4-6 weken) Woordenschat, zinnen & grammatica 3 Vaardigheidstoets 3 Lees en luistervaardigheid Mondeling 1 Nee n.v.t. 1 Nee n.v.t. 1 Nee n.v.t. 1 Nee n.v.t. 3 Skills Vrije opdrachten docent, i.c.m. de taalvaardigheden, mondeling 1 Nee n.v.t. 3 Motivatie Beoordeling n.a.v. ontwikkeling, participatie leerling 3 Taalportfolio Werkstuk English Empire, taalkundig project t.a.v. schooljaar/wereldkennis 2 Schoolonderzoek 1 Grammatica, woordenschat en leesvaardigheid 3 Schoolonderzoek 2 Lees en schrijfvaardigheid Mondeling 1 Nee n.v.t. 1 Nee n.v.t. 2 Ja 2 Ja 11

12 4 Toets 1 (4-6 weken) Woordenschat, zinnen & grammatica 4 Toets 2 (4-6 weken) Woordenschat, zinnen & grammatica 4 Vaardigheidstoets 1 Luister en leesvaardigheid 1 Nee n.v.t. 1 Nee n.v.t. 1 Nee n.v.t. 4 Skills Vrije opdrachten docent, i.c.m. de taalvaardigheden, mondeling 1 Nee n.v.t. 4 Motivatie Beoordeling n.a.v. ontwikkeling, participatie leerling 5 Toets 3 (4-6 weken) Woordenschat, zinnen & grammatica 5 Toets 4 (4-6 weken) Woordenschat, zinnen & grammatica 5 Toets 5 (gehele jaar) Intensieve leesvaardigheid (Boektoets keuze uit vier leesboeken met een Kader 4 niveau) 5 Vaardigheidstoets 2 Kijk en luistervaardigheid (CITO kijk/luistertoets) Mondeling 1 Nee n.v.t. 1 Nee n.v.t. 1 Nee n.v.t. 1 Nee n.v.t. 2 Nee n.v.t. 5 Skills Vrije opdrachten docent, i.c.m. de taalvaardigheden, mondeling 1 Nee n.v.t. 12

13 5 Motivatie Beoordeling n.a.v. ontwikkeling, participatie leerling 4 Schoolonderzoek 3 Grammatica, woordenschat en leesvaardigheid 5 Schoolonderzoek 4 Leesvaardigheid Mondeling 1 Nee n.v.t. 3 Ja 3 Ja 13

14 Naam vak: Wiskunde Leerweg: Kader Kolom eindtermen code (examenprogramma) Proefwerk H 1 Wi/K/5 Rekenen, Meten en Schatten Inhoud (onderwijsprogramma) Proefwerk H 1 1 handig rekenen in alledaagse situaties 2. een rekenmachine gebruiken: 3 meten en schatten: 4. basistechnieken gebruiken: Cohort 2017 toetsvorm weging Herkansing ja/nee Wijze van herkansing 1 nee nvt Proefwerk Proefwerk H2 Wi/K/4 Algebraïsche verbanden Proefwerk H2 De variabelen bij algebraïsche verbanden kunnen met een woord of met één of meer letters worden aangeduid. De kandidaat kan 1 de volgende verbanden kennen, herkennen en gebruiken 2 tabellen maken, aflezen, vergelijken en interpreteren Proefwerk 1 nee nvt Proefwerk H3 Wi/K/4 Algebraïsche verbanden Proefwerk H3 De variabelen bij algebraïsche verbanden kunnen met een woord of met één of meer letters worden aangeduid. De kandidaat kan 1 de volgende verbanden kennen, herkennen en gebruiken 2 tabellen maken, aflezen, vergelijken en interpreteren Proefwerk 1 nee nvt Proefwerk H4 Wi/K/7 Informatieverwerking, statistiek Proefwerk H4 1.Statistische gegevens verzamelen, ordenen, weergeven (al dan niet met behulp van de computer) en samenvatten Proefwerk 1 nee nvt 14

15 2.Tabellen en grafische voorstellingen analyseren en interpreteren 3.Een situatie analyseren en interpreteren met behulp van een graaf 4.Systematisch tellen in eenvoudige, betekenisvolle en meer complexe situaties 5.In eenvoudige, praktische situaties aan de hand van modellen uitspraken doen over te verwachten gebeurtenissen en ontwikkelingen. Proefwerk H5 Wi/K/6 Meetkunde Proefwerk H5 voorstellingen van objecten en van hun plaats in de ruimte of het platte vlak maken en interpreteren. Schatten, meten en berekenen Redeneren en tekenen Proefwerk 1 nee nvt Proefwerk H6 Wi/K/4 Algebraïsche verbanden Proefwerk H7 Wi/K/5 Rekenen, Meten en Schatten Proefwerk H6 De variabelen bij algebraïsche verbanden kunnen met een woord of met één of meer letters worden aangeduid. De kandidaat kan 1 de volgende verbanden kennen, herkennen en gebruiken 2 tabellen maken, aflezen, vergelijken en interpreteren Proefwerk H7 1 handig rekenen in alledaagse situaties 2. een rekenmachine gebruiken: 3 meten en schatten: 4. basistechnieken gebruiken: Proefwerk Proefwerk 1 nee nvt 1 nee nvt Proefwerk H8 Proefwerk H8 Proefwerk 1 nee nvt 15

16 Wi/K/5 Rekenen, Meten en Schatten 1 handig rekenen in alledaagse situaties 2. een rekenmachine gebruiken: 3 meten en schatten: 4. basistechnieken gebruiken: Proefwerk H9 Wi/K/4 Algebraïsche verbanden Proefwerk H9 De variabelen bij algebraïsche verbanden kunnen met een woord of met één of meer letters worden aangeduid. De kandidaat kan 1 de volgende verbanden kennen, herkennen en gebruiken 2 tabellen maken, aflezen, vergelijken en interpreteren Proefwerk 1 nee nvt Proefwerk H10 Wi/K/6 Meetkunde Proefwerk H10 voorstellingen van objecten en van hun plaats in de ruimte of het platte vlak maken en interpreteren. Schatten, meten en berekenen Redeneren en tekenen Proefwerk 1 nee nvt 16

17 Naam vak: Maatschappijleer 1 Leerweg: kader Kolom eindtermen code (examenprogramma) -Oriëntatie op leren en werken, ML1/K/1 -Basisvaardigheden, ML1/K/2 - Leervaardigheden in het vak maatschappijleer, ML1/K/3 - Sociale verschillen, ML1/K/5 - Macht en zeggenschap, ML1/K/6 - Beeldvorming en stereotypering, ML1/K/7 Inhoud (onderwijsprogramma) Wat is maatschappijleer? 1 t/m 3 1 De samenleving 2 Hoe maken we keuzes 3 Hoe onderzoek je de samenleving? toetsvorm weging Herkansing ja/nee Wijze van herkansing 1 N n.v.t. -Basisvaardigheden, ML1/K/2 - Leervaardigheden in het vak maatschappijleer, ML1/K/3 - Cultuur en socialisatie, ML1/K/4 - Sociale verschillen, ML1/K/5 - Beeldvorming en stereotypering, ML1/K/7 ML1/K/1; ML1/K/2; ML1/K/3; ML1/K/4 ML1/K/5; ML1/K/6 ML1/K/7 -Basisvaardigheden, ML1/K/2 - Leervaardigheden in het vak maatschappijleer, ML1/K/3 - Cultuur en socialisatie, ML1/K/4 - Sociale verschillen, ML1/K/5 - Beeldvorming en stereotypering, ML1/K/7 -Basisvaardigheden, ML1/K/2 - Leervaardigheden in het vak maatschappijleer, ML1/K/3 - Sociale verschillen, ML1/K/5 Jongeren 1 t/m 3 1 Hoe word je wie je bent? 2 Een leven lang leren 3 Wat is normaal? 1 N n.v.t. Handelingsdeel praktijkopdracht 1 N n.v.t. 1 e S.O.: Jongeren 1 t/m 5 1 Hoe word je wie je bent? 2 Een leven lang leren 3 Wat is normaal? 4 Bij welke groep hoor je? 5 Wie heb je nodig? Pluriforme samenleving 1, 2 en 3 2 J Gelijkwaardig aan toetsvorm 17

18 - Beeldvorming en stereotypering, ML1/K/7 1 Leven tussen verschillende culturen 2 Hoe kijk je tegen anderen aan? 3 Migratie naar Nederland -Basisvaardigheden, ML1/K/2 - Leervaardigheden in het vak maatschappijleer, ML1/K/3 - Sociale verschillen, ML1/K/5 - Beeldvorming en stereotypering, ML1/K/7 ML1/K/1; ML1/K/2; ML1/K/3; ML1/K/4 ML1/K/5; ML1/K/6 ML1/K/7 -Oriëntatie op leren en werken, ML1/K/1 -Basisvaardigheden, ML1/K/2 - Leervaardigheden in het vak maatschappijleer, ML1/K/3 - Macht en zeggenschap, ML1/K/6 - Beeldvorming en stereotypering, ML1/K/7 ML1/K/1; ML1/K/2; ML1/K/3; ML1/K/4 ML1/K/5; ML1/K/6 ML1/K/7 -Oriëntatie op leren en werken, ML1/K/1 -Basisvaardigheden, ML1/K/2 - Leervaardigheden in het vak maatschappijleer, ML1/K/3 - Sociale verschillen, ML1/K/5 Pluriforme samenleving 4 en 5 4 Integreren is soms lastig 5 Geloven wat je zelf wilt Cohort N n.v.t. Handelingsdeel presentatie 1 N n.v.t. Media 1 t/m 6 1 Media en Communicatie 2 Soorten media 3 Nieuws 4 De invloed van de media 5 Reclame 6 Mediawijsheid + praktijkopdracht 1 N n.v.t. Handelingsdeel Praktijkopdracht 1 N n.v.t. 2 e S.O.: Werk 1 t/m 4 1 Waarom werken we? 2 Een baan die bij je past 3 Hoe kom je aan werk? 4 Met werk kom je verder 2 J Gelijkwaardig aan toetsvorm 18

19 -Oriëntatie op leren en werken, ML1/K/1 -Basisvaardigheden, ML1/K/2 - Leervaardigheden in het vak maatschappijleer, ML1/K/3 - Macht en zeggenschap, ML1/K/6 ML1/K/1; ML1/K/2; ML1/K/3; ML1/K/4 ML1/K/5; ML1/K/6 ML1/K/7 -Oriëntatie op leren en werken, ML1/K/1 -Basisvaardigheden, ML1/K/2 - Leervaardigheden in het vak maatschappijleer, ML1/K/3 - Macht en zeggenschap, ML1/K/6 -Oriëntatie op leren en werken, ML1/K/1 -Basisvaardigheden, ML1/K/2 - Leervaardigheden in het vak maatschappijleer, ML1/K/3 -Oriëntatie op leren en werken, ML1/K/1 -Basisvaardigheden, ML1/K/2 - Leervaardigheden in het vak maatschappijleer, ML1/K/3 Politiek 1 t/m 4 1 Wat is politiek? 2 Op wie ga jij stemmen? 3 Stromingen in de politiek 4 De parlementaire democratie 1 n n.v.t. Handelingsdeel Praktijkopdracht 1 n n.v.t. Nederland en de wereld 1 t/m 3 1 Wereldwijd verbonden 2 Problemen zonder grenzen 3 Landen zonder democratie 3 e S.O.: Politiek 1 t/m 6 1 Wat is politiek? 2 Op wie ga jij stemmen? 3 Stromingen in de politiek 4 De parlementaire democratie 5 Wie bestuurt Nederland? 6 Het parlement Nederland en de wereld 3 t/m 5 3 Landen zonder democratie 4 VN en Europese Unie 5 Meer of minder Europese samenwerking? 1 n n.v.t. 3 j Gelijkwaardig aan toetsvorm 19

20 - Leervaardigheden in het vak maatschappijleer, ML1/K/3 - Sociale verschillen, ML1/K/5 - Beeldvorming en stereotypering, ML1/K/7 ML1/K/1; ML1/K/2; ML1/K/3; ML1/K/4 ML1/K/5; ML1/K/6 ML1/K/7 - Leervaardigheden in het vak maatschappijleer, ML1/K/3 - Sociale verschillen, ML1/K/5 - Macht en zeggenschap, ML1/K/6 - Beeldvorming en stereotypering, ML1/K/7 Relaties 1 t/m 4 1 De mens als sociaal wezen 2 In voor- en tegenspoed 3 Als de relatie stukloopt 4 Alleen of samen? 1 n n.v.t. Handelingsdeel Praktijkopdracht 1 n n.v.t. 4 e S.O.: Criminaliteit 1 t/m 4 1 Wat is criminaliteit? 2 Waarom worden mensen crimineel? 3 De wetenschap over criminaliteit 4 Opgepakt en dan? 3 j Gelijkwaardig aan toetsvorm 20

21 Naam Vak: Maatschappijkunde Leerweg: Kader Kolom code Onderwerp: Hoofdstuk: Toets: Periode: Weging: Herkansing: Multiculturele Samenleving 1 en N Multiculturele Samenleving 3 en N Multiculturele Samenleving Handelingsdeel / Toets 3 H 1 1 N 1 e S.O.: Multiculti & Massamedia 1 t/m 6 S.O J 1 en 2 Massamedia 3 en N Massamedia 5 en N Werk 1 en N Werk Handelingsdeel /Toets 2 H 3 1 N 2 e S.O.: Werk 1 t/m 6 S.O J Politiek 1 en N Politiek 3 en N Politiek 5 en N Politiek Handelingsdeel N (Werkstuk) 3 e S.O.: Politiek 1 t/m 6 S.O J 21

22 Criminaliteit 1 en N Criminaliteit 3 en N Criminaliteit 5 en N Criminaliteit Handelingsdeel/Toets N 4 e S.O.: Criminaliteit Politiek: hfdst 6 t/m 9 en Criminaliteit: 1 t/m 11 S.O J 1 e S.O.: 2 e S.O.: Multiculti: hfdst 1 t/m 6 Werk: hfdst 1 t/m 6 Massamedia: hfdst 1 en 2 3 e S.O.: 4 e S.O.: Politiek: hfdst 1 t/m 6 Politiek: hfdst 6 t/m 9 en Criminaliteit: 1 t/m 11 22

23 Naam vak: Economie Leerweg: Kader Kolom code periode Omschrijving Inhoud Toetsvorm Weging Herkansing 1 Tussentoets Hoofdstuk 1 Par 1 en 2 van hoofdstuk 1 1 N 1 Proefwerk Hoofdstuk 1 Alle stof van hoofdstuk 1 2 N 1 Tussentoets hoofdstuk 2 Par 1 en 2 van hoofdstuk 2 1 N 1 Proefwerk hoofdstuk 2 Alle stof van hoofdstuk 2 2 N 2 Tussentoets hoofdstuk 3 Par 1 en 2 van hoofdstuk 3 1 N 2 Proefwerk hoofdstuk 3 Alle stof van hoofdstuk 3 2 N 2 Tussentoets hoofdstuk 4 Par 1 en 2 van hoofdstuk 4 1 N 2 Proefwerk hoofdstuk 4 Alle stof van hoofdstuk 4 2 N 2 Tussentoets hoofdstuk 5 Par 1 en 2 van hoofdstuk 5 1 N 2 Proefwerk hoofdstuk 5 Alle stof van hoofdstuk 5 2 N 3 Tussentoets hoofdstuk 6 Par 1 en 2 van hoofdstuk 6 1 N 3 Proefwerk hoofdstuk 6 Alle stof van hoofdstuk 6 2 N 3 Tussentoets hoofdstuk 7 Par 1 en 2 van hoofdstuk 7 1 N 3 Proefwerk hoofdstuk 7 Alle stof van hoofdstuk 7 2 N 23

24 3 Tussentoets hoofdstuk 8 Par 1 en 2 van hoofdstuk 8 1 N 3 Proefwerk hoofdstuk 8 Alle stof van hoofdstuk 8 2 N 4 Tussentoets Hoofdstuk 1 Par 1 en 2 van hoofdstuk 1 1 N 4 Proefwerk Hoofdstuk 1 Alle stof van hoofdstuk 1 2 N 4 Tussentoets hoofdstuk 2 Par 1 en 2 van hoofdstuk 2 1 N 4 Proefwerk hoofdstuk 2 Alle stof van hoofdstuk 2 2 N 4 Tussentoets hoofdstuk 3 Par 1 en 2 van hoofdstuk 3 1 N 4 Proefwerk hoofdstuk 3 Alle stof van hoofdstuk 3 2 N 5 Tussentoets hoofdstuk 4 Par 1 en 2 van hoofdstuk 4 1 N 5 Proefwerk hoofdstuk 4 Alle stof van hoofdstuk 4 2 N 5 Tussentoets hoofdstuk 5 Par 1 en 2 van hoofdstuk 5 1 N 5 Proefwerk hoofdstuk 5 Alle stof van hoofdstuk 5 2 N 5 Tussentoets hoofdstuk 6 Par 1 en 2 van hoofdstuk 6 1 N 5 Proefwerk hoofdstuk 6 Alle stof van hoofdstuk 6 2 N 5 Tussentoets hoofdstuk 7 Par 1 en 2 van hoofdstuk 7 1 N 5 Proefwerk hoofdstuk 7 Alle stof van hoofdstuk 7 2 N 24

25 Naam vak: NASK Leerweg: Kader Kolo Toetsnaam m code Stoffen en materialen Licht Kracht eindtermen (examenprogramma) De kandidaat kan: een verband leggen tussen soorten materialen, hun eigenschappen en praktische toepassingen in het dagelijks leven en bij beroepssituaties. uitleggen, waarom een voorwerp zinkt, zweeft of drijft 2 stoffen herkennen aan de hand van eigenschappen. noemen welke gevaren het gebruik van bepaalde stoffen met zich meebrengt, hoe deze gevaren worden aangegeven en hoe deze gevaren zijn tegen te gaan. uitleggen hoe bij de keuze van stoffen en materialen rekening kan worden gehouden met effecten voor het milieu herkennen wat de gevolgen zijn voor het milieu van het gebruik van grondstoffen en de productie van afvalstoffen. manieren noemen om verantwoord met afval om te gaan herkennen van natuurkundige processen en chemische reacties ten minste de volgende processen uit het dagelijkse leven herkennen als onomkeerbare, chemische reacties: De kandidaat kan: constructiestralen tekenen bij een bolle lens berekenen van de vergroting de begrippen accommoderen, breking, verziend, bijziend, oudziend, spectrum, infrarood, ultraviolet, absorberen, reflecteren, maansverduistering, zonsverduistering, schaduw, schaduwbeeld uitleggen De kandidaat kan: verschillende soorten krachten herkennen en hiervan de werking en toepassing beschrijven. Cohort 2017 toetsvorm weging Herkansing ja/nee tentamen SO 1 tentamen SO 1 tentamen SO Nee Ja Nee Ja Nee Ja 25

26 Verbranden en verwarmen Elektriciteit Snelheid en beweging bij hefbomen in evenwicht uitleggen op welke manier met een kleine kracht een grote kracht wordt uitgeoefend en omgekeerd en hiervan voorbeelden kennen. uitleggen hoe bij een katrol de richting van de kracht omgekeerd kan worden en de grootte van de kracht verminderd kan worden. de krachten herkennen en samenstellen die een rol spelen bij een beweging langs een rechte weg. de druk van een voorwerp berekenen. De leerling kan: De volgende warmtebronnen en meetinstrumenten herkennen: uitleggen hoe transport van warmte plaatsvindt. temperatuur, tijd en warmte op de volgende manier gebruiken: de werking van warmte-isolerende maatregelen uitleggen. de milieu- en gezondheidseffecten noemen die kunnen optreden als gevolg van energiegebruik. toelichten dat de ene vorm van energie omgezet kan worden in een andere vorm van energie en hierover berekeningen uitvoeren. De kandidaat kan: in elektrische schakelingen de onderdelen naar aard en functie onderscheiden en de symbolen ervan herkennen. het principe van een gesloten stroomkring toepassen in serie- en parallelschakelingen uitleggen hoe een stroomkring beveiligd kan worden. het onderscheid noemen tussen geleiders en isolatoren in praktische toepassingen. schema s van schakelingen gebruiken, interpreteren en aanpassen. in serieschakelingen en in parallelschakelingen een relatie leggen tussen spanning en stroom en hiermee berekeningen uitvoeren het vermogen van apparaten, het totale vermogen en het energieverbruik berekenen in serieschakelingen en in parallelschakelingen De kandidaat kan: de gemiddelde snelheid berekenen van een bewegend voorwerp. tentamen SO 2 tentamen SO 2 tentamen 1 Nee 2 Ja 1 Nee 2 Ja 1 Nee 26

27 Het weer Elektriciteit (s, t)- en (v, t)-diagrammen van bewegingen met constante snelheid aflezen en maken (v, t)-diagrammen van andere bewegingen aflezen. de krachten herkennen en samenstellen die een rol spelen bij een rijdend voertuig langs een rechte weg. omstandigheden herkennen die invloed hebben op de veiligheid tijdens het rijden De leerling kan: het fasemodel toepassen; kan omrekenen in Kelvin en Celsius de begrippen sneeuw, hagel, regen en onweer beschrijven; vertellen wat de onderdelen van een thermometer zijn; drie verschillende thermometers opnoemen; De kandidaat kan: in elektrische schakelingen de onderdelen naar aard en functie onderscheiden en de symbolen ervan herkennen. het principe van een gesloten stroomkring toepassen in serie- en parallelschakelingen uitleggen hoe een stroomkring beveiligd kan worden. de gebruikstijd van een batterij/accu bepalen aan de hand van de capaciteit het totale energiegebruik van elektrische apparaten meten met een kwhmeter en energiekosten berekenen basisbegrippen van magnetisme kennen en toepassen bij de dynamo, transformator, luidspreker, relais en reedcontact de onderdelen van een dynamo benoemen en beschrijven hoe hiermee elektrische energie kan worden opgewekt de onderdelen van een transformator benoemen, hiermee de werking van de transformator uitleggen en toepassingen geven het onderscheid noemen tussen geleiders en isolatoren in praktische toepassingen. schema s van schakelingen gebruiken, interpreteren en aanpassen. Cohort 2017 SO 2 2 Ja Grote praktische opdracht (verslag) tentamen SO 3 1 Nee 1 3 Nee Ja 27

28 Geluid Snelheid en beweging in serieschakelingen en in parallelschakelingen een relatie leggen tussen spanning en stroom en hiermee berekeningen uitvoeren het vermogen van apparaten, het totale vermogen en het energieverbruik berekenen in serieschakelingen en in parallelschakelingen het totale energieverbruik van elektrische apparaten meten met een kwhmeter en de kosten berekenen. beargumenteren van een keuze uit gelijksoortige elektrische apparaten. herkennen van natuurkundige processen en chemische reacties ten minste de volgende processen uit het dagelijkse leven herkennen als onomkeerbare, chemische reacties: De kandidaat kan: de begrippen hanteren die een geluid kenmerken. herkennen dat geluid ontstaat bij een geluidsbron, zich uitbreidt door een tussenstof en waargenomen kan worden door een ontvanger, hiervan toepassingen noemen en berekeningen met de geluidssnelheid uitvoeren. de verandering van de toonhoogte (frequentie) van een snaarinstrument in verband brengen met de lengte en de spankracht in de snaar (kwalitatief). metingen van geluidssterkte interpreteren en bronnen van geluidshinder aangeven. aan de hand van een oscilloscoopbeeld of een beeld gemaakt met de computer de trillingstijd van een toon bepalen en de frequentie berekenen de onderdelen van een luidspreker benoemen en hiermee de werking van de luidspreker uitleggen de mogelijke gezondheidsschade in verband brengen met de geluidssterkte en tijdsduur en suggesties doen voor maatregelen tegen geluidshinder. De kandidaat kan: de gemiddelde snelheid berekenen van een bewegend voorwerp. (s, t)- en (v, t)-diagrammen van bewegingen met constante snelheid aflezen en maken (v, t)-diagrammen van andere bewegingen aflezen. de krachten herkennen en samenstellen die een rol spelen bij een rijdend voertuig langs een rechte weg. tentamen SO 3 tentamen SO Nee Ja Nee Ja 28

29 Veiligheid en verkeer Constructies / Krachten Bouw van de materie verschijnselen van traagheid verklaren, die zich bij snelheidsverandering voordoen omstandigheden herkennen die invloed hebben op de veiligheid tijdens het rijden. De kandidaat kan: berekeningen maken en redeneringen uitvoeren waarbij natuurkundige begrippen en formules worden toegepast in situaties van verkeer en veiligheid uit bronnen over bewegingen of botsingen, gegevens verzamelen en verwerken kracht en arbeid berekenen arbeid in combinatie leggen met zwaarte-energie en bewegingsenergie. De kandidaat kan: verschillende soorten krachten herkennen en hiervan de werking en toepassing beschrijven. bij hefbomen in evenwicht uitleggen op welke manier met een kleine kracht een grote kracht wordt uitgeoefend en omgekeerd en hiervan voorbeelden kennen. uitleggen hoe bij een katrol de richting van de kracht omgekeerd kan worden en de grootte van de kracht verminderd kan worden. de krachten herkennen en samenstellen die een rol spelen bij een beweging langs een rechte weg. de druk van een voorwerp berekenen. de ligging van het massamiddelpunt bij een homogene balk en staaf bepalen en weten dat in dat punt de resultante van de zwaartekracht aangrijpt berekeningen maken en redeneringen uitvoeren waarbij natuurkundige begrippen en formules worden toegepast in constructies De leerling kan: stoffen verklaren; temperatuur omrekenen het fasemodel gebruiken; bereken van de dichtheid tentamen SO 4 tentamen SO 4 tentamen 1 Nee 3 Ja 1 Nee 3 Ja 1 Nee 29

30 Naam vak: Biologie Leerweg: Leerjaar 3 Kader Kolo m code Eindtermen BI/K/3: Leervaardigheden in het vak biologie BI/K/4: Cellen staan aan de basis BI/K/13: Erfelijkheid en evolutie BI/K/10: Bescherming BI/K/11: Reageren op prikkels BI/K/12: Van generatie op generatie BI/K/13: Erfelijkheid en evolutie BI/K/3: Leervaardigheden in het vak biologie BI/K/5: Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk BI/K/7: Mensen beïnvloeden hun omgeving BI/K/12: Van generatie op generatie BI/K/13: Erfelijkheid en evolutie BI/K/3: Leervaardigheden in het vak biologie BI/K/4: Cellen staan aan de basis BI/K/5: Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk BI/K/6: Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend BI/K/3: Leervaardigheden in het vak biologie BI/K/9: Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding. BI/K/11: Reageren op prikkels Inhoud (Onderwijsprogramma) Thema 1: Organen en cellen Thema 2: Voortplanting en ontwikkeling Thema 3: Erfelijkheid en evolutie Toetsvorm Weging Herkansing Ja/Nee Pw 1 Nee Pw 1 Nee Pw 1 Nee Thema 4: Ordening Pw 1 Nee Thema 5: Regeling Pw 1 Nee BI/K/11: Reageren op prikkels Thema 6: Zintuigen Pw 1 Nee Wijze van herkansing BI/K/8: Houding, beweging en conditie Thema 7: Stevigheid en beweging Pw 1 Nee 30

31 BI/K/11: Reageren op prikkels BI/V/2: Gedrag bij mens en dier BI/K/1: Oriëntatie op leren en werken BI/K/2: Basisvaardigheden BI/K/3: Leervaardigheden in het vak biologie BI/K/1: Oriëntatie op leren en werken BI/K/2: Basisvaardigheden BI/K/3: Leervaardigheden in het vak biologie BI/K/1: Oriëntatie op leren en werken BI/K/2: Basisvaardigheden BI/K/3: Leervaardigheden in het vak biologie Thema 1, 2 en 3. (Eindtermen: zie thema-eindtermen) Thema 4, 5 en 6. (Eindtermen: zie thema-eindtermen) Bi/K/4: Cellen staan aan de basis Bi/K/6: Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend BI/K/3: Leervaardigheden in het vak biologie BI/K/5: Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk BI/K/6: Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend Bi/K/7: Mensen beïnvloeden hun omgeving. BI/K/3: Leervaardigheden in het vak biologie Bi/K/4: Cellen staan aan de basis BI/K/5: Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk Bi/K/9: Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding. Bi/K/11: Reageren op prikkels Project: Gedrag Practicum 2 Nee Practica Periode 1 Practicum 1 Nee Practica Periode 2 Practicum 1 Nee Practica Periode 3 Practicum 1 Nee Schoolonderzoek 1 Pw 2 Ja Pw Schoolonderzoek 2 Pw 2 Ja Pw Thema 1: Planten Pw 1 Nee Thema 2: Ecologie Pw 1 Nee Thema 4: Voeding en vertering Pw 1 Nee 31

32 Bi/K/3: Leervaardigheden in het vak biologie BI/K/4: Cellen staan aan de basis BI/K/9: Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding. BI/K/3: Leervaardigheden in het vak biologie BI/K/4: Cellen staan aan de basis BI/K/9: Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding. BI/K/4: Cellen staan aan de basis Bi/K/9: Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding. BI/K/10: Bescherming BI/K/11: Reageren op prikkels BI/V/1: Bescherming en antistoffen BI/K/1: Oriëntatie op leren en werken BI/K/2: Basisvaardigheden BI/K/3: Leervaardigheden in het vak biologie BI/K/1: Oriëntatie op leren en werken BI/K/2: Basisvaardigheden BI/K/3: Leervaardigheden in het vak biologie Thema 1, 2 en 4. (Eindtermen: zie thema-eindtermen) Thema 5, 6 en 7. (Eindtermen: zie thema-eindtermen) Thema 5: Gaswisseling Pw 1 Nee Thema 6: Transport Pw 1 Nee Thema 7: Opslag, uitscheiding en bescherming Pw 1 Nee Practica Periode 4 Practicum 1 Nee Practica Periode 5 Practicum 1 Nee Schoolonderzoek 3 Pw 3 Ja Pw Schoolonderzoek 4 Pw 3 Ja Pw 32

PTA Nederlands BBL Kijkduin, Statenkwartier Waldeck cohort 15-16-17

PTA Nederlands BBL Kijkduin, Statenkwartier Waldeck cohort 15-16-17 Exameneenheden Nederlands (verschillen tussen BBL en KBL zijn in de tekst aangegeven) NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands

Nadere informatie

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 13-14-15

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 13-14-15 Examenprogramma NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in de maatschappij. NE/K/2 Basisvaardigheden De kandidaat kan

Nadere informatie

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier (Vakcollege Techniek) cohort 14-15-16

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier (Vakcollege Techniek) cohort 14-15-16 Examenprogramma (verschillen tussen BBL en KBL zijn in de tekst aangegeven) NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in

Nadere informatie

PTA Nederlands TL voor overstappers uit 3H Houtrust cohort 14-15-16

PTA Nederlands TL voor overstappers uit 3H Houtrust cohort 14-15-16 Examenprogramma PTA Nederlands TL voor overstappers uit 3H Houtrust cohort 14-15-16 NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands

Nadere informatie

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Examenprogramma (verschillen tussen BBL en KBL zijn in de tekst aangegeven) NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in

Nadere informatie

PTA Nederlands KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier Waldeck cohort 15-16-17

PTA Nederlands KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier Waldeck cohort 15-16-17 Exameneenheden Nederlands NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in de maatschappij. NE/K/2 Basisvaardigheden De kandidaat

Nadere informatie

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16 Examenprogramma PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16 NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang

Nadere informatie

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin cohort

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin cohort Exameneenheden Nederlands NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in de maatschappij. NE/K/2 Basisvaardigheden De kandidaat

Nadere informatie

PTA Nederlands KBL Bohemen, Kijkduin, Media&Design, Statenkwartier (Vakcollege) cohort

PTA Nederlands KBL Bohemen, Kijkduin, Media&Design, Statenkwartier (Vakcollege) cohort Examenprogramma NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in de maatschappij. NE/K/2 Basisvaardigheden De kandidaat kan

Nadere informatie

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Nederlands. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen.

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Nederlands. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. Verdiepend Basisarrange ment Naam leerlingen Groep BBL 1 Nederlands Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 5 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten.

Nadere informatie

Examenprogramma Nederlandse taal vmbo vanaf het CE 2014

Examenprogramma Nederlandse taal vmbo vanaf het CE 2014 Informatiewijzer: 1. Preambule 2. Leeswijzer 3. Nederlands vmbo 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1. Werken aan vakoverstijgende thema's

Nadere informatie

Examenprogramma Friese taal en cultuur

Examenprogramma Friese taal en cultuur Examenprogramma Friese taal en cultuur Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 Friese taal en cultuur 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden,

Nadere informatie

P1 Kennismaking - start portfolio. P3 Kookworkshop. P2 Sportdag. P4 Beauty

P1 Kennismaking - start portfolio. P3 Kookworkshop. P2 Sportdag. P4 Beauty P7 De Zonnebloem ZW de orde komen en welke eindtermen in de portfoliopresentatie aan de orde komen. ZW/K/1 Oriëntatie op de sector X X X X X X X X X X ZW/K/2 Professionele vaardigheden X X X X X X X X

Nadere informatie

PTA Theoretische Leerweg 2011-2013. Vak Studie Periode Kolom Omschrijving Herkansing Type toets Toetsvorm Weegfactor Tijdsduur Afnamemoment

PTA Theoretische Leerweg 2011-2013. Vak Studie Periode Kolom Omschrijving Herkansing Type toets Toetsvorm Weegfactor Tijdsduur Afnamemoment Nederlands ne GL-3(HB) ED-4e jaar ne411 To08 - Examenopdracht 1 (samenvatting + persoonlijke brief), alle spelling 1 Toets Schriftelijk 1 120 min Toetsperiode 1 ne GL-3(HB) ED-4e jaar ne412 To09 - Kijk-

Nadere informatie

PTO / PTA bi kader 4 2015-2016

PTO / PTA bi kader 4 2015-2016 bi kader 4 Leerjaar 4 afkorting vak bi Leerweg mbo-mavo p1* nee Thema 1 Stofwisseling K6,9 en V4 1,00 50 nee schriftelijk nee Thema 2 Planten K6,9 en V4 1,00 50 nee schriftelijk nee Thema 3 Ecologie K5,6,7,9

Nadere informatie

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE 1 schriftelijk (S1) 40 minuten schriftelijk (S2) 40 minuten Module 6 Transport en infrastructuur 1 tot en met 7 9 tot en met 11 Toetsweek 1

Nadere informatie

NEDERLANDS VMBO. Syllabus BB, KB en GT centraal examen 2012

NEDERLANDS VMBO. Syllabus BB, KB en GT centraal examen 2012 NEDERLANDS VMBO Syllabus BB, KB en GT centraal examen 2012 November 2010 Verantwoording: 2010 College voor Examens vwo, havo, vmbo, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

3-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting

3-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting 3-vmbo Kader Programma van ing en Afsluiting.2016-2017 Inhoud Nederlands... 2 Engels... 3 wiskunde... 4 biologie... 5 Duits... 7 economie... 8 nask 1... 9 lo... 10 ckv... 12 isp... 13 maatschappijleer...

Nadere informatie

PTA Theoretische Leerweg TOP 2012-2014

PTA Theoretische Leerweg TOP 2012-2014 Nederlands ne GL-3(HB) ED-3e jaar ne331 TO01 - Artikel + werkwoord, Spelling, woordsoorten, benoemen + spreekwoorden Ja Toets Schriftelijk 1 60 min ne GL-3(HB) ED-3e jaar ne332 HD01 - Boekverslag 3, inleverdatum:

Nadere informatie

Hoofdvaart College PTA 2015-2016 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg

Hoofdvaart College PTA 2015-2016 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg Periode 5 week 34 - week 44 Vak: Nederlands Wordt getoetst in week Eindterm Toetsvorm Week 40 Toetsweek NE/K4 Vindt plaats in de toetsweek? Duur (40 of 80 min.excl.10 resp. 20 min. t.t.v.) Verslag Nee

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde 3 - PO 01 Onderzoek in eigen omgeving n.a.v. één van de SE-dossiers Cijfer1-10 14-3-2016 Geen - TT 02 Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 3 PTA blok 1 en 2. Proefwerk blok 1 en 2 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA proefwerkweek Kerstmis. Kijk- en luistertoets. 203 T 3003 2 PTA Leesvaardigheid. 204 T 3004 3

Nadere informatie

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting 3-vmbo Basis Programma van ing en Afsluiting.2016-2017 Inhoud Nederlands... 2 Engels... 3 wiskunde... 4 biologie... 5 Duits... 7 economie... 8 nask 1... 9 lo... 10 ckv... 12 isp... 13 maatschappijleer...

Nadere informatie

Leerjaar 3 B Nieuw Nederlands

Leerjaar 3 B Nieuw Nederlands Leerjaar 3 B Nieuw Nederlands 01-10-2016 Periode 1 (begin schooljaar tot rapport 1) Hoofdstuk 1; Informatie Leesvaardig Hoofdzaken Hoofdgedachte Kijken en luisteren Informatie selecteren Geen expliciete

Nadere informatie

4-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting

4-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting 4-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting.2016-2017 Inhoud Nederlands... 2 Engels... 4 wiskunde... 5 biologie... 6 Duits... 8 economie... 10 nask 1... 11 lo... 12 isp... 14 isp... 15 maatschappijleer...

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015. VMBO GL leerjaar 4. Atlas College, locatie De Triade

Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015. VMBO GL leerjaar 4. Atlas College, locatie De Triade 2014-2015 VMBO GL leerjaar 4 Atlas College, locatie De Triade Vak:Nederlandse taal Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en Deeltoets 1 Blok 1 45 min 3.1, 3.2, 3.3 Taalschat 4.1, 4.2, 4.3 Grammatica

Nadere informatie

2 Ja D&P-opdr. 2 Nee Module 2 Leesvaardigheid NE/K/6 pw * 2 Ja Module 3 Basisvaardigheden I NE/K/2, NE/K/6, NE/K/7 pw * 2 Ja

2 Ja D&P-opdr. 2 Nee Module 2 Leesvaardigheid NE/K/6 pw * 2 Ja Module 3 Basisvaardigheden I NE/K/2, NE/K/6, NE/K/7 pw * 2 Ja Programma van Toetsing en Afsluiting SG Newton 2015-2016 Module Inhoud Onderdeel examenprogramma Toetswijze Weging Herkansing Nederlands BBL; leerjaar 3 Module 1 Schrijfvaardigheid NE/K/7 D&P-opdr. Module

Nadere informatie

PTA Basis Beroepsgerichte Leerweg

PTA Basis Beroepsgerichte Leerweg ne H-BB-3 ED-3e jaar ne331 TO01: Spelling+grammatica blok 3 en 4 1 0 Toets Schriftelijk 60 minuten ne H-BB-3 ED-3e jaar ne332 HD03: Filmverslag Ned. film 0 0 Handelingsdeel Schriftelijk ne H-BB-3 ED-3e

Nadere informatie

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN NEDERLANDS KLAS 4 METHODE: TAALLIJNEN Grammatica 3 K3 S zinsontleding/samengestelde zin Fictie proza K8 S Module Schrijfvaardigheid K7 H Schrijfdossier Luister-kijkvaardigheid: K4 S Cito-toetsen Spelling

Nadere informatie

PTA VMBO-Walcheren. Examen- Eenheid Verwijzing naar syllabus K3,K8 K3,K8 V3 K7 K3,K8 K3,K8 V2,K8 K6

PTA VMBO-Walcheren. Examen- Eenheid Verwijzing naar syllabus K3,K8 K3,K8 V3 K7 K3,K8 K3,K8 V2,K8 K6 NIVEAU : vmbo-b/k Leerjaar: Vak: Nederlands PTA VMBO-Walcheren Schoolweek t/8 P DSE BLOKTOETS BLOK DSE BLOKTOTETS BLOK DSE ROMAN UITWERKEN DSE 4 SCHRIFVAARDIGHEID Verwijzing naar K,K8 K,K8 V K7, praktische

Nadere informatie

Hoofdvaart College PTA 2015-2016 4 e leerjaar gemengde leerweg

Hoofdvaart College PTA 2015-2016 4 e leerjaar gemengde leerweg Periode 5 week 34-44 17/8-/2015 t/m 30/10/2015 Wordt getoetst in week Eindterm Toetsvorm Week 40 Week 42 NE/K4 Vindt plaats in de toetsweek? Duur (40 of 80 min. (excl. 10 resp. 20 min. t.t.v.) Verslag

Nadere informatie

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten Subdomein A 1.1: Woordenschat 1.1 h/v de betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context; 1.2 h/v de betekenis

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 2 PTA blok 1. Proefwerk blok 1 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA Spelling. Struikelblokken. 203 T 3003 2 PTA blok 2. Proefwerk blok 2 - Methode op niveau. 204 T 3004 3 PTA

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 2 PTA blok 1. Proefwerk blok 1 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA Spelling. Struikelblokken. 203 T 3003 2 PTA blok 2. Proefwerk blok 2 - Methode op niveau. 204 T 3004 3 PTA

Nadere informatie

PTA - Theoretische/Gemengde Leerweg

PTA - Theoretische/Gemengde Leerweg ne GL-3(HB) ED-3e jaar ne331 TO01: Leesvaardigheid blok 5 en 6 + schrijfopdracht 1 ja Toets Schriftelijk 60 minuten ne GL-3(HB) ED-3e jaar ne332 TO02: Spelling en grammatica blok 5 en 6 1 nee Toets Schriftelijk

Nadere informatie

PTA BasisBeroepsgerichte Leerweg 2011-2013

PTA BasisBeroepsgerichte Leerweg 2011-2013 Nederlands ne BB-3(HB) ED-4e jaar ne411 To08 - Tekstbegrip,schrijfopdr.persoonlijke brief+formulier Ja Toets Schriftelijk 2 60 min Toetsperiode 1 ne BB-3(HB) ED-4e jaar ne412 To09 - Tekstbegrip,schrijfopdr.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. KB 4 Zorg & Welzijn. Fioretti College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. KB 4 Zorg & Welzijn. Fioretti College Schooljaar 2015-2016 KB 4 Zorg & Welzijn Fioretti College Vak: Nederlands Methode: Nieuw Nederlands *De leerlingen moeten uiterlijk 1 november hun boekenijst inleveren bij de lesgevende docent! 01 Leesvaardigheid:

Nadere informatie

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Marnecollege VMBO GL/TL cohort 2013-2015 VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Programma van Toetsing & Afsluiting Vaknaam Aardrijkskunde Cohort 2013-2014 2014-2015 Totaal 36 87 123 percentage 25%

Nadere informatie

PTA - Basis Beroepsgerichte Leerweg 2014-2016

PTA - Basis Beroepsgerichte Leerweg 2014-2016 ne BB-3(HB) ED-3e jaar ne331 TO01: Leesvaardigheid blok 5 en 6 + schrijfopdracht 1 Ja Toets Schriftelijk 60 minuten ne BB-3(HB) ED-3e jaar ne332 TO02: Spelling en grammatica blok 5 en 6 1 Nee Toets Schriftelijk

Nadere informatie

4-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting

4-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting 4-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2016-2017 Inhoud Nederlands... 2 Engels... 4 wiskunde... 5 biologie... 6 Duits... 8 economie... 10 nask 1... 11 lo... 12 isp... 14 isp... 15 maatschappijleer...

Nadere informatie

Toetsingsvorm: C (computer) M (mondeling) P (praktijk) S (schriftelijk)

Toetsingsvorm: C (computer) M (mondeling) P (praktijk) S (schriftelijk) PTA voor het vak: Biologie Docent: Meerman-Bak Methode: Biologie voor jou Leerjaar: 3 Periode 1 T Thema 1 Organen en cellen 1 Toets Schriftelijk Ja 40 min K3, K4,K11 T Thema 2 Ordening 1 Toets Schriftelijk

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 - Theoretische Leerweg 015-016 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Het ministerie van Onderwijs eist

Nadere informatie

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Schriftelijk Schriftelijk P.O. + Verslag Schriftelijk

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Schriftelijk Schriftelijk P.O. + Verslag Schriftelijk NIVEAU : VMBO-Basis en Kader Leerjaar: Vak: Nederlands t/8 P DSE Bloktoets blok DSE Bloktoets blok DSE Roman uitwerken DSE 4 Schrijfvaardigheid Verwijzing naar K,K8 K,K8 V K7, P.O. + Verslag 00= maximaal

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 1 412 Kijk- en luister S 2 75 nee 2 421 3 431 432 Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Boekverslag 4 Boekverslag 5 Boekverslag 6 Filmverslag 2 Theorie - Talent Schrijfdossier

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. MAVO 4 Economie. Fioretti College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. MAVO 4 Economie. Fioretti College Schooljaar 2015-2016 MAVO 4 Economie Fioretti College Vak: Nederlands Methode: Nieuw Nederlands (M/M+) *De leerlingen moeten uiterlijk 1 november hun boekenijst inleveren bij de lesgevende docent! 01 Luister-

Nadere informatie

4-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting.2014-2015

4-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting.2014-2015 4-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting.2014-2015 Inhoudsopgave Nederlands...3 Engels...5 Duits...6 Wiskunde...8 Nask1...9 Biologie... 10 Economie... 12 Maatschappijleer... 13 Lichamelijke Opvoeding...

Nadere informatie

NEDERLANDS VMBO. Syllabus GT centraal examen 2012. November 2010 - 1 -

NEDERLANDS VMBO. Syllabus GT centraal examen 2012. November 2010 - 1 - NEDERLANDS VMBO Syllabus GT centraal examen 2012 November 2010-1 - Verantwoording: 2010 College voor Examens vwo, havo, vmbo, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Rapport 3 28 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 1 50 min. ja 2 29 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 2 50 min. ja 2

Rapport 3 28 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 1 50 min. ja 2 29 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 2 50 min. ja 2 Nederlands Basis- Kaderberoepsgerichte leerweg, leerjaar 3 en 4 1 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 1 50 min. ja 2 2 K 2/K 6 Hoofdstuktoets blok 2 50 min. ja 2 3 K 7 Vaardigheidstoets grammatica blok 1 50 min.

Nadere informatie

Nederlands cohort 2013 Blad 1/2

Nederlands cohort 2013 Blad 1/2 Nederlands cohort 2013 Blad 1/2 AVO 3 Exameneenheden NE/K/1 NE/K/2 NE/K/3 NE/K/4 NE/K/5 NE/K/6 NE/K/7 NE/K/8 NE/V/1 NE/V/2 NE/V/3 Oriëntatie op leren en werken Basisvaardigheden Leervaardigheden voor het

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2013-2014. VMBO TL leerjaar 4. Atlas College, locatie De Triade

Programma van toetsing en afsluiting 2013-2014. VMBO TL leerjaar 4. Atlas College, locatie De Triade 2013-2014 VMBO TL leerjaar 4 Atlas College, locatie De Triade Vak:Nederlandse taal Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en 4.1 Deeltoets 1 Blok 1 45 min 1 3.1, 3.2, 3.3 Taalschat 4.1 4.2 4.3 Grammatica

Nadere informatie

PTO / PTA en basis 3 2015-2016

PTO / PTA en basis 3 2015-2016 en basis 3 Leerjaar 3 afkorting vak En Leerweg basis verwijzing naar de eindtermen van het eindexamen weging: in gehele getallen minimum 1 p1* ja Diversen Weging: bonus 1, beurt 1, voc. 1, stones 2, onr.ww.

Nadere informatie

Inhoudsopgave PTA 3 VMBO-TL

Inhoudsopgave PTA 3 VMBO-TL Inhoudsopgave PTA 3 VMBO-TL Blz. Vak Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Duits 5 Economie 6 Engels 7 Frans 8 Geschiedenis 9 Handvaardigheid 0 LO Nask Nask 3 Nederlands 4 Tekenen 5 Wiskunde Leerjaar: 3 Vak: Aardrijkskunde

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands PTA Periode Examen Leerstofomschrijving

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting leerjaar 4 KB Nederlands

Programma van toetsing en afsluiting leerjaar 4 KB Nederlands Programma van toetsing en afsluiting leerjaar 4 KB Nederlands Periode Lezen K,,3,6,7 Boek- en examenstof S 60 Nee Schrijven K7 Zakelijke mail examenstof S 60 Ja Spelling & grammatica K, Boekstof S 60 Nee

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2014 / 2015) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing Gewicht K1,K2, K3, K4, K8 SE 1 CITO 100 min. Ja 20% Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

PTA 4 HAVO. Schooljaar

PTA 4 HAVO. Schooljaar PTA 4 HAVO Schooljaar 2016-2017 Nederlandse taal en literatuur 401 Spelling en stijlfiguren T 1 1 402 Zakelijk schrijven PO 1 2 403 Literatuurgeschiedenis T 2 2 404 Betoog/ beschouwing PO 1 3 405 Begrijpend

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2015-2016 Onderdeel: Spelling week 1 t/m week 3 1 & 2 Digitale methode 1F Spelling: verdubbeling en verenkeling. 1F Spelling: vorming van het bijvoeglijk naamwoord. 1F Werkwoordspelling waarvan een deel

Nadere informatie

vmbo 3 gt: schooljaar 2015-2016 vmbo 4 gt: schooljaar 2016-2017

vmbo 3 gt: schooljaar 2015-2016 vmbo 4 gt: schooljaar 2016-2017 VMBO-GT, cohort 2015-2017 vmbo 3 gt: schooljaar 2015-2016 vmbo 4 gt: schooljaar 2016-2017 2College, locatie Durendael Vak: Nederlandse taal Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en T3-1 Grammatica /

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 2 PTA blok 1 en 2. Methode op niveau. Vaardigheden, spelling, woordenschat, leesvaardig en grammatica. 202 T 3002 3 PTA Spelling. Struikelblokken. 203 T 3003 3 PTA Leesvaardigheid

Nadere informatie

BIOLOGIE VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

BIOLOGIE VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 BIOLOGIE VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname

Nadere informatie

LN/K 30 (108, 110, 112) 1 Pincode H2 SO met geld en sparen. LN/K 30 (108, 109, 110, Weet wat je koopt. Wat is 2 Pincode H4 SO KSO

LN/K 30 (108, 110, 112) 1 Pincode H2 SO met geld en sparen. LN/K 30 (108, 109, 110, Weet wat je koopt. Wat is 2 Pincode H4 SO KSO PTA BB 05-06 Schooljaar: 05/06 Leerjaar: Vak:AE Leerweg: BB Kan ik pinnen? Omgaan LN/K 0 (08, 0, ) Pincode H met geld en sparen. LN/K 0 (08, 09, 0, Weet wat je koopt. Wat is Pincode H4 ) de beste koop?

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 2 PTA blok 1 en 2. Methode op niveau. Vaardigheden, spelling, woordenschat, leesvaardig en grammatica. 202 T 3002 3 PTA Spelling. Struikelblokken. 203 T 3003 3 PTA Leesvaardigheid

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g Gewicht K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma TOPmavo/vmbo-t 4 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Engelse taal Voor leerlingen van TOPmavo/vmbo-t 4 is Engelse

Nadere informatie

PTA Basis Beroepsgerichte Leerweg 2013-2015

PTA Basis Beroepsgerichte Leerweg 2013-2015 Nederlands ne BB-3(HB) ED-3e jaar ne331 TO01 - Blok 5 (lezen, grammatica, spelling) en ingezonden stuk Ja Toets Schriftelijk 1 90 min ne BB-3(HB) ED-3e jaar ne332 HD01 - Boekverslag 2, inleverdatum: 07-03-2014

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen Nederlands (PO - vmbo) 2011

Doorlopende leerlijnen Nederlands (PO - vmbo) 2011 Doorlopende leerlijnen Nederlands ( - vmbo) 2011 De samengevatte kerndoelen en eindtermen in samenhang met de referentieniveaus Domein 1. Leesvaardigheid Nr. 4: Informatie achterhalen in informatieve en

Nadere informatie

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 PTA Berlage Lyceum Mavo cohort 2014/2015 Nederlands cohort 2014/2015 schooljaar 2014/2015 leerjaar 3 toetsperiode toetsvorm stofomschrijving examen-domeinen tijdsduur

Nadere informatie

4 Theoretische leerweg

4 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 4 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2014 Programma van ing en afsluiting Vak:aardrijkskunde periode type duur weging ED01 1, 2 Arm en rijk

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

cohort 2015, MAVO PTA S COHORT 2015 MAVO

cohort 2015, MAVO PTA S COHORT 2015 MAVO cohort 205, MAVO PTA S COHORT 205 MAVO cohort 205, aardrijkskunde, MAVO MAVO 3 AK/K/. Oriëntatie op leren en werken AK/K/6. Water AK/K/2. Basisvaardigheden AK/K/7. Arm en rijk AK/K/3. AK/K/4. Leervaardigheden

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015. VMBO BB leerjaar 3. Atlas College, locatie De Triade

Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015. VMBO BB leerjaar 3. Atlas College, locatie De Triade 2014-2015 VMBO BB leerjaar 3 Atlas College, locatie De Triade Vak:Nederlandse taal Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Deeltoets 1 Blok 1 45 min Toets 3.1, 3.2 Taalschat 4.2 Grammatica 6.1,

Nadere informatie

SE Schema. Ja 50 min Cijfer SE 4

SE Schema. Ja 50 min Cijfer SE 4 EXAMENJAAR 2016 2017 VAK Biologie 1 k2, k3 1 1-2 k 1-6/12 2 3 k 1-3/11 3 1 k 1--6 4 2 k 1-3-6-7- 9 5 Practicum examen + thema 1 organen en cellen Th. 1 Organen en cellen Th. 2 Ordening Th. 3 Voortplanting

Nadere informatie

3 Theoretische leerweg

3 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 3 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2015 Programma van ing en afsluiting Vak:aardrijkskunde periode type duur weging ED01 1, 2 Arm en rijk

Nadere informatie

PTA AK 4 VMBO-T

PTA AK 4 VMBO-T PTA AK 4 VMBO-T Leerjaar 4 afkorting vak AK Leerweg mbo-mavo p1* PW H4 2,00 50 schriftelijk Topografie Nederland 1,00 25 schriftelijk ja Overige werken 1,00 Werkstuk weer en klimaat 2,00 practische opdracht

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2015-2016 Onderdeel: Spelling Lesperiode: week 1 t/m week 3 Aantal lessen per week: 4 Methode: Nieuw Nederlands 5 e editie Hoofdstuk: 1F Spelling: verdubbeling en verenkeling. 1F Spelling: vorming van

Nadere informatie

PTO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PTO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PTO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 2 Basis en Kader Schooljaar 2015/2016 Het Kwadrant, school voor VMBO, Thornstraat 7, 6004 JP Weert. Tel. 0495 513666 www.hetkwadrant.nl 1 Vak: Biologie Leerweg:

Nadere informatie

PTA maatschappijleer 1&2 KBL Bohemen cohort 14-15-16

PTA maatschappijleer 1&2 KBL Bohemen cohort 14-15-16 Dit is een gecombineerd PTA voor twee vakken: voor maatschappijleer 1 (basis, behorend tot het gemeenschappelijk deel van het vakkenpakket) en voor maatschappijleer 2 (verdieping, behorend tot de sectorvakken

Nadere informatie

4 Theoretische leerweg

4 Theoretische leerweg Programma van ing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 4 Theoretische leerweg Gomarus College Cohort 2014 Programma van ing en afsluiting periode type duur weging Vak: Nederlandse taal ED01 Lees H 1 & 2

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kader 3

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kader 3 Schooljaar 2015-2016 vmbo kader 3 Vak: Nederlandse taal 3pta 11 Fictiedossier 1: Samenvatten stellen en vragen T week van 26 okt 135 min. 4 3pta 12 Fictiedossier 2: Samenvatten stellen en vragen T week

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Theoretische Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie van

Nadere informatie

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel Schooljaar 2016-2017 CSG Beilen 3TL Gebruikte afkortingen PO = HD= T = Praktische Opdracht Handelingsdeel Toets S = Schriftelijk M= Mondeling Vetgedrukte toetsen tellen mee in het PTA voor leerjaar 4!

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHT 0-0 KASTANJECOLLEGE KASTANJEDAL 4 AP MAASSLUIS TEL. 00-5990504 INHOUDSOPGAVE Biologie... Economie... Engels... 4 Intersectoraal

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015. VMBO KB leerjaar 3. Atlas College, locatie De Triade

Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015. VMBO KB leerjaar 3. Atlas College, locatie De Triade 2014-2015 VMBO KB leerjaar 3 Atlas College, locatie De Triade Vak:Nederlandse taal Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen Toetsen Deeltoets 1 Blok 1 45 min Toets 3.1, 3.2 Taalschat 4.2, 4.3 Grammatica

Nadere informatie

4-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting

4-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting 4-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 2 Engels... 4 Duits... 5 Wiskunde... 7 Nask1... 8 Economie... 9 Biologie... 10 Maatschappijleer... 11 ISP... 13 Lichamelijke

Nadere informatie

SE Schema. Periode Eindterm Toetsnr. Inhoud / Stofomschrijving Toetsvorm Gewicht Herkansing Tijd Beoordeling Opmerking

SE Schema. Periode Eindterm Toetsnr. Inhoud / Stofomschrijving Toetsvorm Gewicht Herkansing Tijd Beoordeling Opmerking EXAMENJAAR 2016-2017 VAK Biologie 1-3 k2, K3 1 Practicum examen PO 5% Nee 50 min Cijfer 2 k1-6/1-3/11/2 2 3 k1-3/8-9/11/13 3 Th. 1 Cellen Th. 2 Ordening Th. 3 Voortplanting Th. 4 Erfelijkheid Th. 5 Evolutie

Nadere informatie

Examenprogramma natuur- en scheikunde I

Examenprogramma natuur- en scheikunde I Examenprogramma natuur- en scheikunde I Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 natuur- en scheikunde I 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden,

Nadere informatie

Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t

Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t Schooljaar 2015-2016 Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting examenjaar 2016-2017, versie september 2015 Om voor docenten

Nadere informatie

Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t

Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t Schooljaar 2015-2016 Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs examenjaar 2015-2016, versie november 2015 Om voor docenten te realiseren dat zij bij alle PTA-onderdelen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2015-2016 MAVO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2015-2016 MAVO 4 Programma van ing en Afsluiting schooljaar 1-16 MAVO 4 Beste leerling, beste ouders/verzorgers, Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting voor het schooljaar 1-16 van De Nieuwste School. Het

Nadere informatie

MARNE COLLEGE PTA 4 VMBO GT 2015/2016 COHORT 2014-2016

MARNE COLLEGE PTA 4 VMBO GT 2015/2016 COHORT 2014-2016 MARNE COLLEGE PTA 4 VMBO GT 2015/2016 COHORT 2014-2016 Programma van Toetsing & Afsluiting 4 VMBO GL/TL Vaknaam Aardrijkskunde Cohort 2014-2015 2015-2016 Totaal Studielastverdeling 36 87 123 Stofomschrijving

Nadere informatie

De Veenlanden - PTA 2013-2014

De Veenlanden - PTA 2013-2014 Naam school : S.G. Marianum / loc. Borculo de Veenlanden Sector : economie / zorg en welzijn Vak : Nederlands Leerjaar : 4 volgnr inhoud/stofomschrijving ex. eenh toets vorm Deelcijfer SE1 (leerjaar 3)

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 4M: PTA 05-06, De Nieuwe Veste Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen van

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 4 Kijk- en luister Cito S 2 75 nee Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Fragmenten boek 4 Fragmenten boek 5 2 42 Boekverslag 6 M 3 20 nee

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting leerjaar 3 KB Nederlands

Programma van toetsing en afsluiting leerjaar 3 KB Nederlands Programma van toetsing en afsluiting leerjaar KB Nederlands Periode Lezen K,,,6,7 Boek- en examenstof S 60 Nee Schrijven K7 Zakelijke mail examenstof S 60 Ja Spelling & grammatica K, Boekstof S 60 Nee

Nadere informatie

2013-2014 4 mavo Capellenborg

2013-2014 4 mavo Capellenborg 13-14 Capellenborg Nederlandse taal SE411 Domeinen K/3 - K/2 - V/2 37,5 Domein K/3 - Leervaardigheid Domein K/2 - Basisvaardigheden Domein V/2 - Schrijven o.b.v. documentatie De leerling kan de volgende

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VI-BB4. Zernike College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VI-BB4. Zernike College Schooljaar 2015-2016 VI-BB4 Zernike College Vak: Nederlands SE omschrijving type vorm weging moment duur P4T1 Hfdst. 1 Hoofdstuktoets / of deeltoets T 2 P4 50 P4T2 Hfdst.2 Hoofdstuktoets / of deeltoets

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

PTA Programma van toetsing en afsluiting COHORT MAVO 4

PTA Programma van toetsing en afsluiting COHORT MAVO 4 PTA Programma van toetsing en afsluiting COHORT 2011-2012 MAVO 4 Vak: Nederlandse taal en Handelingsdeel en MAVO 4 - jan Sollicitatiebrief Mavo 4 - nov Weegfactor: 0 Set A Handelingsdeel 6 fictieverslagen,

Nadere informatie

Informatie vooraf... 2. Bevorderingscriteria... 2. Wie doet wat... 3. Nederlands... 3. Duits... 4. Engels... 6. Geschiedenis... 7. Wiskunde...

Informatie vooraf... 2. Bevorderingscriteria... 2. Wie doet wat... 3. Nederlands... 3. Duits... 4. Engels... 6. Geschiedenis... 7. Wiskunde... Programma van toetsing en overgang Klas 3 vmbo-t 2014-2015 Inhoud Informatie vooraf... 2 Bevorderingscriteria... 2 Wie doet wat.... 3 Nederlands... 3 Duits... 4 Engels... 6 Geschiedenis... 7 Wiskunde...

Nadere informatie

Onderdeel: Spelling Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

Onderdeel: Spelling Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: Vak: Nederlands Klas: IG2 MH/HV Onderdeel: Spelling week 1 t/m week 4 Aantal lessen per week: 2 Methode: Nieuw Nederlands 5 e editie Hoofdstuk: 1 & 2 Blz. 33 t/m 35 Digitale methode 1F Spelling: verdubbeling

Nadere informatie