CRH Structural NL investeert in BIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CRH Structural NL investeert in BIM"

Transcriptie

1 # met CRH Structural NL de krachten van gebed van de ruwbouw volledg kan een project. We laten u onze toepassngen Alvon, Calduran Kalkzandsteen, Dycore ondersteunen. Voor ons staan de klant en zen hoe velg gewerkt kan worden met en Heembeton gebundeld. Deze ver be- zjn of haar project centraal. Van daarut onze producten op de bouwplaats en de drjven werken n hetzelfde marktsegment wllen we met onze kracht en kenns de duurzame producten en oplossngen de bnnen de bouw, waardoor we complete perfecte partner zjn. we ontwkkelen, zoals bjvoorbeeld Blue- Samen bouwen aan een duurzame toekomst oplossngen voor de ruwbouw kunnen aanbeden. Ons streven s erop gercht om zowel op commerceel als op operatoneel gebed Samen bouwen aan een duurzame toekomst: het s net enkel een mooe zn, maar een kreet de wat ons betreft de ladng van CRH Structural NL prma dekt. Casco, waarmee een wonng kan worden gerealseerd met een EPC van 0. Vanzelfsprekend zullen de projecten waar onze producten en oplossngen zjn toegepast net ontbreken. Voor u lgt de eerste utgave van Element, onze Nederlandse organsate optmaal te We wllen met u samenwerken aan het onze neuwskrant de we u een aantal laten presteren. Door van elkaar te leren, bereken van het beste resultaat, waarbj Ik wens u veel leesplezer. Mocht u meer malen per jaar zullen sturen. Hermee wllen kenns te delen en ntensef samen te wj u onder andere nzcht wllen geven nformate wllen over wat wj voor u kunnen wj u graag op de hoogte brengen van alle werken, kunnen we verbeteren op bede hoe wj u kunnen ondersteunen op het betekenen, dan lchten wj dt graag toe. ontwkkelngen bnnen CRH Structural NL. terrenen, waardoor wj u n projecten gebed van BIM (buldng nformaton beter kunnen ondersteunen en advseren. modellng) en u op de hoogte wllen Zoals u de afgelopen maanden n dverse Door vanut CRH Structural NL te gaan brengen van onze specaal ngerchte 3D- Ben Bergsma meda heeft kunnen lezen, hebben we werken heeft u één partner de u op het bblotheek en hoe dt zch vertaalt naar Algemeen Drecteur Artst mpresson theater Spjkensse UNStudo CRH Structural NL nvesteert n BIM Ketenbreed 3D modelleren wnt aan terren. Geen wonder, want meer dan oot wordt op de kosten en de doorlooptjd gelet. Projecten moeten snel en foutloos gerealseerd worden. In dat kader ondersteunt CRH Structural aannemers, constructeurs, nstallateurs en ook de archtect met de BIM-methodek. Maar hoe werkt het n de praktjk? s nmddels verregaand n de organsate BIM gaat over samenwerken. CRH Structural geïntegreerd, waardoor gemak voor alle NL zet zchzelf herbj als co-maker, als partjen n de samenwerkng ontstaat. partner de bnnen de supply chan-gedachte In dt artkel lchten we toe hoe Calduran een posteve rol wl spelen door actef werkt en hebben we twee relates gevraagd mee te werken aan het BIM-model. BIM naar hun bevndngen. BIMmen met Calduran Een goed BIM-model begnt met het vaststellen van de spelregels. Vandaar dat wj specfcates opstellen waaraan een ontwerp moet voldoen. Calduran Kalkzandsteen stelt va een open bron, de wandenbblotheek, data van alle wandsoorten beschkbaar, zodat al n het begnstadum egenschappen kunnen worden toegekend aan alle kalkzandsteenwanden. De bblotheekoplossngen zjn beschkbaar voor Revt, Tekla en ArchCad. Eenvoudg utwsselen Ook het gemak van utwsselng s essenteel. Albert Gls, BIM Manager bj CRH lees verder op pagna 2 CRH werkt mee aan velge hjsstuates op de bouwplaats Neuw bj Dycore: breedplaatvloer met geïntegreerde stalen randkst BlueCasco : een energeneutraal en kostenbesparend prefab-concept P+R-parkeergarage n Utrecht pagna 3 pagna 4 pagna 6 pagna 7

2 #1 oktober vervolg van pagna 1 Structural NL: Wj werken volgens de open BIM-gedachte. Dat betekent 3D data-utwsselng va IFC (Industry Foundaton Classes), waardoor klanten de vrjhed van softwarekeuze houden. Albert Gls, BIM Manager CRH Structural NL Samen bouwen s samen afstemmen Albert Gls: Partjen de voor het eerst gaan BIMmen gaan een ntensef traject tegemoet. Je zt veel vaker fysek met partjen aan tafel om elkaar te versterken. Arnoud Meertens, constructeur Bartels Ingeneursbureau Enschede Arnoud Meertens s constructeur bj Bartels Ingeneursbureau Enschede: In Hengelo zjn 14 eengeznswonngen en 19 appartementen volgens de BIM-methodek tot stand gekomen. Wj zjn hoofdconstructeur van dt project en pasten voor de eerste keer BIM toe. Daarom heeft Calduran n een persoonljk bezoek tekst en utleg gegeven over werkwjze van de bblotheek en de Revt-voorwaarden. In een brochure staat preces hoe Calduran met BIM omgaat en hoe je met hun materaal aan de slag kunt. Project: 15 appartementen n Blarcum van Vos & Teeuwssen Björn Poelman, werkvoorbereder Vos & Teeuwssen Wj werken Björn Poelman s werkvoorbereder bj Vos & Teeuwssen, een zelfstandge dochter van Hejmans: In een onlangs samen utgevoerd project van 15 appartementen waren we ontwkkelend aannemer. Calduran heeft me utgelegd hoe zj BIM toepassen en hoe we daarn kunnen samenwerken. Ik heb geleerd hoe je clash controls utvoert met de applcate Solbr en hoe je modelchecks doet. De kenns pas k nu ook toe voor andere doelenden. Arnoud Meertens: In veel gevallen worden de ontwerpen er beter van. Zeker bj grotere, meer complexe projecten heeft BIM voordelen. volgens de Terugkoppelng open BIM- De kwaltet van het model wordt contnu getoetst. Voordat er geïmporteerd en Project: 28 appartementen De Toren n Heerenveen van Bam Wonngbouw Noord gedachte. geëxporteerd wordt, vndt er een modelcheck plaats. Ook na het nvullen van de Calduran engneerng dgtale clash control. Op deze maner s het vrjwel utgesloten en dergeljke plaats. Door mddel van clash mogeljk en kunnen wj tot n een laat dat er fouten n het systeem voorkomen. controles wordt het model steeds verder stadum bjvoorbeeld nog koperswensen In de engneerngfase (LOD 400) vndt de geoptmalseerd. Herdoor ontstaat een honoreren. Kjk ook op servces/bm detallerng en nvullng met Calduranproducten, materaalgebonden dlatates, lateen, hoekverbndngen, wandaanslutngen, model van een kwaltatef zeer hoog nveau, waardoor faalkosten tot een mnmum beperkt zullen bljven. Björn Poelman: We zjn de schakel tussen Met goede rege sneller en foutloos werken BIM s een methode om gezamenljk tot een effcënt bouwproces te komen. Herbj s alle onderaannemers en het s onze ver- het onontbeerljk dat één van de partners antwoordeljkhed dat alle onderdelen op de rege n het proces heeft. Bj ondudeljk- elkaar aansluten. Gelukkg kunnen met BIM hed werkt BIM net. Björn Poelman: BIM vloeren, wanden, trappen, kozjnen, en der- s geen toverwoord. Dat wl zeggen dat een geljke n 3D gemodelleerd worden. Vooral goed ngevoerd bassmodel een vereste s. bj lastge hoeken en aanslutngen kun je tot Het bljft een secuur proces, waarbj je wel n detal alles bekjken. We kunnen ook veel degeljk bouwkenns moet hebben. Als je eenvoudger hoeveelheden ut het model er sereus mee omgaat, kun je veel sneller halen en aan de utvoerder communceren. werken en heb je weng tot geen fouten Een korter proces tjdens de rest van het proces. En dat scheelt n veel gevallen heel veel (faal-)kos- Door de toepassng van BIM verloopt de ten. Bj dt project was Calduran de enge engneerngfase tussen de aannemer en onderaannemer waar het BIM-model de Calduran zeer effcënt. Albert Gls: In deze onderlegger s voor de toe te leveren mate- fase wordt met een getoetst en door alle ralen. Het zou fjn zjn als alle leverancers partjen goed bevonden model gewerkt. volgens deze methodek zouden werken. Herdoor s leverng bnnen 10 werkdagen

3 bouwberchten van crh structural nl 3 Dycore werkt mee aan velge hjsstuates op de bouwplaats Bouwbedrjf: BAM Wonngbouw Project: 46 appartementen Op Zud Amsterdam Vanzelfsprekend let CRH Structural er ook op dat er velg met haar producten gewerkt kan worden. Werken op een bouwplaats kan rscovol zjn en gevaren met zch meebrengen. Wj vnden dat velg werken een absolute eerste vereste s bj bouwwerkzaamheden. Dycore heeft een neuwe oplossng ontwkkeld om op bouwplaatsen nog velger te hjsen. Breedplaatvloeren hjsen Het hjsen van een breedplaatvloer vraagt een zorgvuldge voorberedng. Het gewcht moet goed verdeeld worden zodat de vloer geljkmatg en nagenoeg horzontaal gehesen kan worden. Daarbj s het gebruk van endloze stroppen noodzakeljk, maar spelen ook de gemarkeerde hjspunten een rol. Zeker als er sprake s van vloeren de net rechthoekg zjn of de een combnate van sparngen bevatten. Neuw: gemarkeerde traleknopen voor onze breedplaatvloeren Op onze breedplaatvloeren staan voortaan gemarkeerde traleknopen aangegeven, aanpkpunten voor de ver- of achtsprong. Onze tekenkamer bepaalt de hjspunten, de vervolgens fabreksmatg worden aangebracht op de elementen. Zo ontstaat er net alleen meer velghed op de bouwplaats, maar ook meer gemak voor de mensen de ermee moeten werken. Een hoogwaardge randbevelgng Na montage van de verdepngsvloeren moet er een randbevelgng worden aangebracht. Dycore bedt optoneel nstortvoorzenngen aan. Herdoor s de randbevelgng voor zowel de breedplaat- als de kanaalplaatvloer eenvoudg te plaatsen. De randbevelgng n de breedplaatvloer s opgebouwd ut een stalen nstortvoorzenng. Hern wordt voor montage een staander geplaatst waaraan een stalen rasterhek wordt opgehangen. De velghedshekken kunnen dan al op de vrachtwagen aangebracht en drect mee omhoog gehesen worden. Zo zorgen we snel voor een kwaltatef hoogwaardge randbevelgng. Kjk ook op onder downloaden staat het leaflet velg hjsen. duurzaam Samen duurzaam ondernemen CO 2 -bewust certfcaat voor Alvon en Heembeton Op 15 aprl jl. hebben Alvon en Heembeton het CO 2 -bewust- gemaakt en kan er gercht worden gewerkt om deze zoveel certfcaat ontvangen ut handen van Kwa. Volgens de regels mogeljk te reduceren. van de CO 2 -prestateladder zjn Alvon en Heembeton nu gecertfceerd op nveau 3. De CO 2 -prestateladder s een nstrument Het n kaart brengen van de emsses, een jaarljkse opgave, heeft om bedrjven te stmuleren tot CO 2 -bewust handelen n de egen geled tot een footprnt van Hern s nzchteljk hoeveel bedrjfsvoerng en bj de utvoerng van projecten. Het gaat daarbj tonnen CO 2 op jaarbass alle processen vergen; daarnaast zjn met name om energebesparng, het effcënt gebrukmaken van er getallen per medewerker en per kuub geproduceerd beton. materalen en het gebruk van duurzame energe. Deze nformate s gedetalleerd terug te vnden op de webste van Alvon en Heembeton. Herop staan ook de overge doelstellngen Duurzaam bouwen vormt het vertrekpunt voor de werkwjze van vermeld n het kader van reducte, waarbj 2011 het referentejaar Alvon en Heembeton. Daarom hebben de bedrjven gezamenljk s. Naast het verlagen van het gas- en elektrctetsverbruk, wordt besloten om zch volgens de CO 2 -prestateladder te laten cert- bjvoorbeeld ook gekeken naar besparngen op het gebed van fceren. Op deze maner hebben zj hun CO 2 -utstoot nzchteljk leasewagens. Kjk ook op of bj MVO.

4 #1 oktober neuw van Dycore Dycore s gespecalseerd n het ontwkkelen, produceren en leveren van systeemvloeren voor de bouw. Bj de verwerkng van onze systeemvloeren bnnen de utltets- en wonngbouw zjn maatwerk en velge werkomstandgheden aspecten de voortdurend aandacht vragen. Dycore zet zch daarom n om maatwerk vloeroplossngen aan te beden de op een velge maner n het bouwproces verwerkt kunnen worden. Op deze maner s ook de neuwe oplossng, om breedplaatvloeren nclusef een randkst te leveren, tot stand gekomen. Breedplaatvloer met geïntegreerde stalen Voordat begonnen kan worden met het afgeschoord. De hervoor benodgde randkst Kjk ook op storten van breedplaatvloeren moeten de vloerranden worden voorzen van een randkst. Dt zorgt voor een extra handelng en s constructef net de meest optmale oplossng. Dycore heeft zch herover gebogen en komt met een neuwe servce door de breedplaatvloeren te leveren nclusef een geïntegreerde stalen randkst. Dt scheelt handelngen op de bouwplaats en verhoogt zowel de snelhed van bouwen als de velghed. De stalen randkst van 0,6 tot 1,5 mm dk wordt bj de fabrcage van de breedplaat drect ngestort en zt daardoor stevg aan de plaat verbonden. De hoeken zjn onderlng gekoppeld en op de bouwplaats hoeft alleen de bovenzjde van de stalen randkst nog aan de tralelggers te worden spanners worden meegeleverd. Op deze maner kan geljk begonnen worden met het ledngwerk, de bjlegwapenng en andere voorzenngen, waarna de vloer kan worden afgestort. Deze slmme oplossng zorgt voor tal van voordelen: Het bespaart tjd: het utventen, plaatsen en n de muur verankeren van randksten s net meer nodg. Het verhoogt de velghed: het s net meer nodg om op (grote) hoogte met stegers of gevaarljke bouwladders te werken om de randkst te plaatsen. De constructe s beter: er ontstaat een betere vloeropleggng doordat de stalen onderflens net meer gedeelteljk tussen vloer en wand lgt en de belastng geljkmatg op de wand wordt afgedragen. Het bespaart demontage en afval: er s geen sprake meer van demontage en afvoer van houten randksten. Het s een flexbele oplossng: de randkst volgt volledg de contour van het vloerveld en er zjn geen aanvullende maatregelen meer nodg op plaatsen waar de vloer net wordt ondersteund door een wand. De randkst wordt geleverd vanaf plaatvloeren 60 mm dk, voor vloerhoogtes van 190 mm tot en met 350 mm (een grotere plaatdkte dan 60 mm kan nodg zjn bj een verhoogde dekkngses). referenteproject In Spjkensse wordt gebouwd aan een neuw theater. Dt neuwe podum, De Stoep, zal n 2014 offceel geopend worden. In de grote zaal (650 ztplaatsen) en de klene (200 ztplaatsen) kunnen straks alle theaterdscplnes worden geprogrammeerd. De bouw s een van de speerpunten van beled van de gemeente Spjkensse om de aantrekkngskracht van de stad te vergroten. Het ontwerp s van Ben van Berkel (UNStudo) en wordt een eyecatcher van formaat. Calduran Kalkzandsteen s verantwoordeljk voor de leverng van ljmblokken volgens het Utgekend -servceconcept, en voor de leverng van elementen en hoogbouwelementen. De Stoep s, n samenwerkng met VORM, IOB, Scena en Buldng Info, volledg utgewerkt n 3D-BIM van Calduran Kalkzandsteen. Calduran bouwt mee aan De Stoep n Spjkensse Impresse: UNStudo Archtect: UNStudo I Constructeur: IOB Ingeneursbureau Hoofdaannemer: VORM Opdrachtgever: Gemeente Spjkensse

5 bouwberchten van crh structural nl 5 referenteproject In Borne zjn ze verrezen. Zes prachtge moderne neuwbouwwonngen. De bouw heeft geheel plaatsgevonden va het Passef Bouwen-concept. De nspannngen de aannemer Oude Lenfernk Bouw bv ut Hardenberg hervoor heeft geleverd, hebben hun vruchten afgeworpen. Het project heeft n 2012 n de categore neuwbouwwonngen de wedstrjd van Stchtng Passef Bouwen gewonnen. Oude Lenfernk Bouw bv koos n het kader van passef bouwen bewust voor de toepassng van Calduran Kalkzandsteen. Waarom? Oude Lenfernk Bouw past succesvol passef bouwen toe Extreem zunge wonngen met behulp van Calduran Kalkzandsteen Het project n Borne s net het eerste project dat Oude Lenfernk Bouw n passef bouw utvoerde. Weghorst: We hebben ervarngen bj een ander project meegenomen bj de ontwkkelng voor Borne. De utdagng lag om bnnen de kaders van woonbeheer Borne een aantrekkeljke passeve wonng te ontwkkelen. Daarn s het bedrjf geslaagd, want het won de opdracht en let daarbj grote partjen achter zch. Effectef passef bouwen met Calduran Kalkzandsteen Oude Lenfernk Bouw verwerkt al jaren naar volle tevredenhed kalkzandsteen. De toepassng ervan s n de organsate verweven en de werkwjze wlde het bedrjf net aanpassen. De vraag rees hoe kalkzandsteen zou passen bnnen het concept passef bouwen. Weghorst: Dan s het prettg als je zaken doet met een partner als Calduran. Samen zjn we aan tafel gegaan. De posteve egenschappen van kalkzandsteen als volledg C2C-product zjn gecombneerd met de esen de gesteld worden aan gevels volgens het passef bouwen prncpe. Daarvan zjn SBR-detals opgesteld. De geven preces aan hoe je passef bouwt met kalkzandsteen. Bj passef bouwen s een hoge luchtdchthed verest. We hebben bj dt project dverse andere bouwsystemen berekend, maar de voldeden net aan de strkte esen. Kalkzandsteen wel. Vooral vanwege de aanslutdetals op bnnenspouw. Enthousast Alle wonngen zjn dan ook geheel utgevoerd n kalkzandsteen en Weghorst s enthousast: Kalkzandsteen s bj passef bouwen een prachtg product. Je kunt met ljmwerk nameljk alles maken, snel werken en elementen zeer nauw op elkaar aan laten sluten. En, ook net onbelangrjk, je bent tjdens de bouw veel flexbeler. Eventuele aanpassngen voor elektra of het aanbouwen van een utbouw zjn eenvoudg te realseren. Zo behoud je ook voor de opdrachtgever de nodge flexbltet. Je kunt drect op zjn wensen nspelen zonder daar allerle ngewkkelde constructeverantwoorde aanpassngen voor door te moeten voeren. Mooe waarden behaald Voorwaarde om de wonngen ook daad werkeljk te mogen bouwen s het PassefBouwenKeur certfcaat Fase Ontwerp nodg. Dat s utgerekt op 8 december Vlak voor het opleveren van de wonngen worden er dverse controles utgevoerd om te meten of daadwerkeljk voldaan s aan alle esen. Weghorst: En daar hebben we rumschoots aan voldaan. Dat bewjst het PassefBouwenKeur certfcaat Fase Gebouwd dat s utgerekt op 21 november Met onze maner van bouwen komen we onder de PHPP-waarde van 15 KWh/m 2 bj bassgebruk van de wonng. Ook de luchtdchthed, de Qv 10, s door mddel van een blowerdoortest gecontroleerd. Bj twee wonngen s zelfs een Qv 10-waarde van 0,08 behaald, terwjl 0,15 de es s. De vooren achtergevel zjn opgebouwd ut 100 mm kalkzandsteen plus 87 mm solatemateraal en een 40 mm luchtspouw. De totale Rc-waarde komt op 8,7 m 2.K/W. De kopgevels zjn utgevoerd ut 120 mm kalkzandsteen plus 98 mm solatemateraal en 40 mm luchtspouw. Een totale Rc-waarde van 10,0 m 2.K/W wordt herdoor berekt. Tjdens de utvoerng zjn de vloeren goed aangestort met krmpvrje mortel en voor de afwerkng s een normaal waalformaat gevelsteen toegepast. Montoren en ontwkkelen Vanzelfsprekend montort Oude Lenfernk Bouw gedurende een jaar na de bouw de prestates van de wonngen, zodat wordt gecontroleerd of alles zoals zorgvuldg berekend, gebouwd en gepland, bljft voldoen. Daarnaast zt het bedrjf net stl. De ontwkkelng van de OL-optmaal wonng staat op stapel. Ook her slaan Oude Lenfernk Bouw en Calduran de handen weer neen. Rudy Weghorst, adjunct-drecteur Oude Lenfernk Bouw: We zen het grote belang van duurzaam bouwen en renoveren al jaren n. In 2009 hebben we daartoe een aparte organsate, Dureno, opgercht de zch her volledg mee bezghoudt. Als aannemer moet je bjbljven. Alleen rekenen s net meer voldoende n deze tjd. Alle kenns n hus hebben s eveneens onmogeljk geworden. Dus kenns de je net hebt, moet je elders halen. Wj zoeken daarom samenwerkngsverbanden met partners. Daardoor kun je nnoveren en je onderscheden n de markt. Kjk ook op bj neuwsberchten

6 #1 oktober Bas Boom (r) met bewoner Peter van der Hejden (l) voor de energeneutrale BlueCascowonng. De wonng s voorzen van betonkernactverng n de wanden, zeer hoogwaardg geïsoleerd (Rc 10 m².k/w) en had bj opleverng van BlueCasco (ruwbouwfase) al een kerdchthed van qv;10 = 0,24 dm³/ s.m². Dt s rum onder de door Blue- Casco gegarandeerde waarde van 0,4 dm³/ s.m². BlueCasco : het supercomfortabele en energenotaloze casco In de wonngbouw doet zch een lastg dlemma voor. De EPC-esen worden opgeschroefd (energeneutraal n 2020!) waardoor de energevraag zo duurzaam mogeljk zal moeten worden beantwoord. De doorloop tjden moeten omlaag en ook de rsco s en faal kosten. En op hetzelfde moment verwachten endgebrukers een comfortabele wonng van een hoge kwaltet en zo laag mogeljke woonlasten. Hoe s dat nu op te lossen? Henk Schaap, Commerceel Drecteur Het antwoord? Het prefabbouwconcept van BlueCasco Uteraard s het producteproces zo duurzaam mogeljk ngercht. Het casco wordt aan warmteverlezen. De gehele ruwbouw vndt dus egenljk n onze fabrek plaats, Door dt uneke systeem s maar heel weng energe nodg om de wonng op tempe- Ook her laat CRH Structural NL weer zen geleverd nclusef montage en alle benodgde onder optmaal gecondtoneerde omstan- ratuur te houden. Het gebouwgebonden structureel mee te denken met de wensen garantes de te maken hebben met de dgheden. Waarna wj het casco op de energeverbruk wordt drect met 40% ver- en esen van deze tjd, en komt met het luchtdchthed en een optmaal geïsoleerde bouwplaats monteren. mnderd. Dat bespaart net alleen energe, energe- en kostenbesparende neuwbouwconcept BlueCasco. BlueCasco s een extreem goed geïsoleerd betonnen casco dat thermsche schl. Dat bedt substanteel voordeel voor aannemerj, wonngbouworgansates en edereen de snel en effcënt Verwarmng en koelng va betonkernactverng het geeft de wonng ook toekomstwaarde. Inclusef garantecertfcaat wnd- en waterdcht wordt opgeleverd. Het toch wl voldoen aan de vraag van deze tjd De betonkernactverng zorgt voor een zeer Bj elke BlueCasco -wonng leveren we een wordt neens n de fabrek geproduceerd en én kwaltet wl leveren. comfortabel bnnenklmaat, zowel n de wn- handledng en een garantecertfcaat. De voorzen van betonkernactverng, HR-solate, kozjnen en een prefab-dakconstructe. Een volledg gesloten thermsche schl ter als n de zomer. De betonnen wanden worden n de fabrek voorzen van verwarmngs- en koelledngen. Dat ledngnetwerk garante heeft betrekkng op zowel luchtdchtng (qv;10;kar 0,4 dm 3 /s.m 2 ), als op een volledg gesloten thermsche schl. Dt Henk Schaap, commerceel drecteur van wordt gekoppeld aan een warmtepomp, de wordt aangetoond door onder andere een CRH Structural NL vertelt: De construc- n de wnter warmte onttrekt ut de bodem blowerdoortest. teve bass van BlueCasco bestaat ut en n de zomer de wonng koelt. vloeren, wanden en een dak. De beton- Wj laten u graag va onze BlueCasco - elementen zjn n de fabrek al voorzen van Het lage temperatuur verwarmngssysteem modelwonng n Lelystad zen hoe het PIR-gevelsolate. Deze hebben wj recht- (LTV) zorgt, wanneer het buten frsser concept werkt. streeks aangebracht op het natte beton, wordt, met lage watertemperaturen voor zodat bnnenblad en solatemateraal een behaagljke bnnentemperatuur. De perfect op elkaar aangesloten zjn. Ook warmte wordt geljkmatg verdeeld, waar- de sandwch-dakelementen met EPS- en door bnnen een zeer stabel bnnenklmaat PIR-solate sluten naadloos aan op het ontstaat. Door hun oppervlakte hebben casco. Het resultaat s een volledg gesloten wanden een grote energetsche capactet. thermsche schl met een absoluut mnmum of neem telefonsch contact met ons op:

7 bouwberchten van crh structural nl 7 Zchtbaar beter: de Heembeton Kozjnservce Neuw: garante op just gestelde postonerng van de kozjnen De bouw vraagt om korte doorlooptjden, lage ntegrale bouwkosten en een voortdurende hoge en betrouw bare kwaltet. Heembeton, specalst op het gebed van prefab betonnen maat- en lchtbetoncasco s, speelt daarop n. Als prefab-specalst geven wj solde advezen n alle bouwfases, van ontwerp tot montage, en of het nu gaat om wonngen, een appartementencomplex of utltetsbouw. We leveren onze casco s en elementen kant en klaar en nclusef kwaltetsgarantes. Kjk ook op bj documentate Snel starten met de afbouw Om snel een wnd- en regendcht casco te hebben, beden wj de servce om de kozjnen n de fabrek drect op de geproduceerde elementen te assembleren. In plaats van de standaard sparngen en ngestorte voorzenngen voor kozjnen wordt het prefab- casco compleet met kozjnen geleverd en eventueel zelfs voorzen van glas en fole, zodat er drect met de afbouw begonnen kan worden. Garante op de juste postonerng van de kozjnen Heembeton geeft als eerst bouwpartj de garante dat u de kozjnen net hoeft na te stellen. Wj meten zelf de kozjnen n, uteraard aan de hand van uw opgave. Eventuele benodgde correctes voeren wj voor u ut. Wj geven u 100% zekerhed dat de kozjnaanslutngen goed zjn. Herdoor heeft u geen werk meer aan het controleren en eventueel nastellen van de kozjnen. Maatvoerng op de bouwplaats Nauwkeurge maatvoerng op de bouwplaats s ontzettend belangrjk, dt kan met name berekt worden door de frequente van utzetten te beperken. Her kan Heembeton een rol spelen door na het plaatsen van het casco een eendudg meterpel aan te geven zodang dat de metselaar, dakmonteur en afbouwer herop verder kunnen bouwen. De Kozjnservce s dan ook nclusef het aanbrengen van de benodgde maatvoerng op het casco. referenteproject Dycore levert kanaalplaatvloeren Aan de Uppsalalaan n Utrecht verrjst een P+R-parkeergarage met parkeer plaatsen. De bouw van dt project s n handen van Bouwcombnate Hurks-Dura Vermeer VOF. Dycore heeft tussen september 2012 en aprl 2013 ca m² kanaalplaatvloeren geleverd. Opvallend zjn de kunst stofblaadjes de aan de onderzjde van de vloeren zjn aangebracht. De blaadjes hebben de vorm van het blad van een Gngkoboom. De archtecten van de parkeergarage, Archtecten Combnate KCAP en Studo SK, verwjzen hermee naar de (medsch) wetenschappeljke actvteten op het Utrecht Scence Park De Uthof. Kjk ook op voor meer aansprekende projecten

8 #1 oktober referenteproject Alvon, Calduran en Dycore bouwen samen aan het Raadhusplen Drachten Mdden n het centrum van Drachten wordt het Raadhusplen momenteel ngrjpend verbouwd door de bouwcombnate Koopmans Bouwgroep - Frso bouwgroep. Deze herontwkkelng behelst een nvesterng van rum 100 mljoen euro en bestaat ut het realseren van een ondergrondse parkeer garage voor crca 700 auto s, m 2 commercële rumte en 170 wonngen. De logstek speelt herbj een belangrjke rol omdat het een bjzonder groot werk s dat aan alle kanten ngesloten lgt door aanwezge bebouwng. Boven een deel van de bouwplaats wonen zelfs nog mensen. De ondersteunng van de dverse vloervelden en wanden wordt gecoördneerd door TBI-dochter MDB B.V. De leverngen van CRH Structural NL aan dt project bestaan ut: Alvon holle en masseve wanden voor de parkeergarages, Calduran kalkzandsteenelementen, stenen, ljm- en vellngblokken voor de wanden van de wonngen en commercële rumten en Dycore breedplaatvloeren. Het grootste gedeelte van de neuwbouw s begn 2014 klaar. In de tweede fase (vanaf 2014) wordt het laatste deel van de parkeergarage en de laatste neuwbouw gepleegd. De totale herontwkkelng s dan volgens plannng begn 2016 klaar. Over Alvon Alvon s marktleder n holle wanden en specalst op het gebed van maatwerkt oepassngen met masseve wanden. Als prefab-specalst geven wj solde advezen n alle bouwfases, van ontwerp tot montage en of het nu gaat om wonngen, een appartementencomplex of utltetsbouw. Over Calduran Calduran Kalkzandsteen s dé leverancer van kalkzandsteenproducten n Nederland. We ondersteunen het gebruk van kalkzandsteentoepassngen om zo het bouwproces te optmalseren. Daarbj s verantwoord ondernemen de bass van onze aanpak. Over Dycore Wj ontwkkelen, produceren, leveren en monteren geprefabrceerde betonnen systeemvloeren voor de utltets- en wonngbouw. Ons assortment bestaat ut de meest gangbare systeemvloeren voor zowel begane grondvloeren als verdepngsvloeren, voor zowel klene als zeer grote overspannngen. Over Heembeton Heembeton s marktleder n lchtbeton en maatbeton casco s. Als prefab-specalst geven wj solde advezen n alle bouwfases, van ontwerp tot montage en of het nu gaat om wonngen, een appartementencomplex of utltetsbouw. CRH Structural Concrete bv Boerdjk TC Veenoord T +31 (0) E I Calduran Kalkzandsteen bv Enstenstraat BH Harderwjk T +31 (0) E I Dycore Systeemvloeren Ambachtsweg CH Oosterhout T +31 (0) E I CRH Structural Concrete bv Boerdjk TC Veenoord T +31 (0) E I Colofon Redacte: Maarten Hogervorst, Annemeke de Brujn, Petra Ansems Vormgevng: Mansch Createf Druk: MarcelsDékavé Oplage: stuks CRH Structural NL s onderdeel van:

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit #2 2015 9 wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de

Nadere informatie

Van sloop tot oplevering in 25 dagen

Van sloop tot oplevering in 25 dagen #2 2014 Van sloop tot opleverng n 25 dagen Deel Tlburgse Vogeltjesbuurt gesloopt en n rap tempo voorzen van neuwbouw In de Tlburgse volksbuurt de Vogeltjesbuurt worden 111 neuwbouwwonngen, waaronder een

Nadere informatie

Introductie Pull & Play casco wandsysteem

Introductie Pull & Play casco wandsysteem #1 2015 As buld gegevensutwsselng levert doorlooptjdverkortng op 28 wonngen n Borne BIM-samenwerkng tot op productenveau met Joop Jansen, Adjunct drecteur bj wsselen, moet je eerst weten wat je van Roosdom

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Vanaf 1 juli 2013 nieuwe CE-markering Calduran is er klaar voor

Vanaf 1 juli 2013 nieuwe CE-markering Calduran is er klaar voor Vanaf 1 juli 2013 nieuwe CE-markering Calduran is er klaar voor Vanaf 1 juli 2013 is de regelgeving op het gebied van CE-markering aangepast. De Construction Products Directive (CPD) wordt vervangen door

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

SL3O-ISO Slank, geïsoleerd stalen profielsysteem voor, ramen, deuren en gevels. - :e ř. ř" i MTHTI ON THE EDGE. ĵ:: STALEN RAMEN SINDS 193S

SL3O-ISO Slank, geïsoleerd stalen profielsysteem voor, ramen, deuren en gevels. - :e ř. ř i MTHTI ON THE EDGE. ĵ:: STALEN RAMEN SINDS 193S SL3O-SO Slank, geïsoleerd stalen profelsysteem voor, ramen, deuren en gevels - :e ř T ř" ON THE EDGE MTHT E ĵ:: STALEN RAMEN SNDS 193S cte MHB, de "Desgn ft Buld" gevelproducent s n 1938 opgercht door

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc Nlj JHJEF NL89C067 NATIONAAL INSTITUUT VOOR KERNFYSICA EN HOGE-ENERGIEFYSICA U.PH. LELY (DHV) RAPPORTEUR P.J.T. BRUINSMA, E. HEINE, G. KOENDERINK, F.B. KROES, L.H. KUIJER, J.G, NOOMEN, J.B. SPELT, A.G.C.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Dutch summary)

Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Nederlandse samenvattng (Dutch summary) Gezondhedszorg s kostbaar en wordt steeds duurder onder nvloed van een toenemende en veranderende vraag naar zorg door een vergrjzende samenlevng, toenemende vraag

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester

Jongeren Maashorst op bezoek bij burgemeester KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 7 Verder n dt magazne: RICHTPUNT 2015: de ICT-agenda van Koraal Groep Jongeren Maashorst op bezoek bj burgemeester Vrjhed, ténzj!

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i

I I i I I I 1 I I 1 I I I I f i f 2.3 Kwaltetsdag Rjkswaterstaat 998 "Goed utbesteden, Nu en Na 2000" 95 (2) woensdag, 2 december 999 RA Congrescentrum, Amsterdam D 0 C (bblotheek en documentate) ~s?- Denst Weg- en Waterbouwkunde ^3b^

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Het Nederlands Persmuseuml

Het Nederlands Persmuseuml [HET ARCHIEF] Het Nederlands Persmuseuml HELLEKE VAN DEN BRABER lr In museale krngen bestaat vrj grote overeenstemmng over de crtera waaraan een echt museum moet voldoen. Een eerste vereste s uteraard

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit.

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit. ONDERWIJS Dgtaal nteractef lesgeven met Legamaster www.legamaster.nl / www.legamaster.be e-board Interactve ebeam Interactve 3M beamers Interactve Schoolbord Conferente-unt Whteboards Presentatewanden

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Building Breda: 'Ruimte voor samen scholen'

Building Breda: 'Ruimte voor samen scholen' FEBRUARI 2009 - JAARGANG 25 WWW.SCHOOLFACILITIES.NL 5 O N A F H A N K E L I J K VA K B L A D V O O R H U I S V E S T I N G E N O N D E R W I J S O N D E R S T E U N E N D E C O N C E P T E N Buldng Breda:

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Reinier van der Kuij

Reinier van der Kuij 03 2014 Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Wonngcorporates en Vastgoedontwkkelng: Ft for Use? Rener van der Kuj Technsche Unverstet Delft, facultet Bouwkunde, afdelng

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN

federatie Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Hertenkamp 6 9401 HL Assen telefoon (0592) 311 150 e-mal nfo@nmfdrenthe.nl www.nmfdrenthe.nl federate Raad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN K o p e Grffe Assen, 3 aprl 2013 Betreft: Energesprong

Nadere informatie

De kracht van samen. aan de basis van beter bouwen

De kracht van samen. aan de basis van beter bouwen De kracht van samen aan de basis van beter bouwen Wij zoeken steeds de slimste oplossing voor u De beste ruwbouwoplossing voor elk project Sneller, efficiënter, slimmer. Gecontroleerd en met hoge kwaliteit.

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

Burgemeester Lemmensstraat in Geleen Nieuwbouw: 21 eengezinswoningen. Eind 2013 klaar!

Burgemeester Lemmensstraat in Geleen Nieuwbouw: 21 eengezinswoningen. Eind 2013 klaar! Burgemeester Lemmensstraat n Geleen Neuwbouw: 21 eengeznswonngen End 2013 klaar! Huren bj ZOwonen verhuurt 14.000 wonngen n de gemeenten Sttard-Geleen, Beek, Schnnen, Onderbanken, Brunssum en Echt-Susteren.

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie