De financiering van de statutaire pensioenkosten van lokale besturen Jan Leroy. Raad van Bestuur VVSG 1 oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De financiering van de statutaire pensioenkosten van lokale besturen Jan Leroy. Raad van Bestuur VVSG 1 oktober 2014"

Transcriptie

1 De financiering van de statutaire pensioenkosten van lokale besturen Jan Leroy Raad van Bestuur VVSG 1 oktober 2014

2 Inhoud Wat voorafging Wet Waar staan we vandaag? Contractanten versus statutairen Een voorzichtige toekomstblik 2 - VVSG - Pensioenfinanciering statutairen lokale besturen

3 Inhoud Wat voorafging Wet Waar staan we vandaag? Contractanten versus statutairen Een voorzichtige toekomstblik 3 - VVSG - Pensioenfinanciering statutairen lokale besturen

4 Wat voorafging Lokale besturen staan zelf in voor de financiering van de pensioenen van statutairen Besturen hadden keuze uit diverse systemen: Aansluiten bij Omslagkas (= RSZPPO): bijdragen op lonen van statutairen financieren pensioenkosten van dat jaar Aansluiten bij een Voorzorginstelling (vaak Ethias): tegen betaling van een premie neemt die de pensioenverplichting over Zelf instaan voor pensioenbetaling 4 - VVSG - Pensioenfinanciering statutairen lokale besturen

5 Wat voorafging Omslagkas RSZPPO bestond uit verschillende kamers (Belgische cijfers 2011): Pool 1 (1236 besturen): statutairen gepensioneerden Pool 2 - met aansluitingen vanaf 1994 (76 besturen) statutairen gepensioneerden Pool 3 voorzorginstelling (88 besturen) statutairen -? gepensioneerden Pool 4 eigen stelsel (9 besturen) 738 statutairen -? gepensioneerden Pool 5 politie (197 besturen) statutairen gepensioneerden Voor pensioenen niet bij RSZPPO! 5 - VVSG - Pensioenfinanciering statutairen lokale besturen

6 Wat voorafging Financiering van stelsel werd onhoudbaar: Tekorten op jaarbasis Reserves raakten stilaan op Bijdragepercentages op lonen liepen steeds hoger op Bijdragepercentages (werkgever + 7,5% werknemer) Pool 1 Pool 2 Pool ,5% 29,5% 27,5% ,5% 32,5% 27,5% ,5% 34,5% 27,5% ,5% 34,5% 27,5% ,5% 34,5% 27,5% ,0% 37,0% 27,5% ,0% 40,0% 27,5% 6 - VVSG - Pensioenfinanciering statutairen lokale besturen

7 Wat voorafging Oorzaken groeiende onevenwichten in financiering pensioenen: Vergrijzing: mensen genieten langer een pensioen Babyboom: op korte tijd veel bijkomende gepensioneerden Oorzaken hoge pensioenfactuur: Ambtenarenpensioen = uitgesteld loon : hoog in vergelijking met werknemerspensioen Veel verlofstelsels gelijkgesteld met loon (ook studiejaren) Onevenwichten binnen het stelsel (soms wel pensioenen maar geen of weinig financiering) Vervroegde pensioneringen 7 - VVSG - Pensioenfinanciering statutairen lokale besturen

8 Wat voorafging Solidariteit binnen omslagstelsel: Geen bestraffing voor individuele besturen met pensioenbijdrage < pensioenlast Egalisatiefonds: Gefinancierd met 13,07% bijdrage op vakantiegeld statutairen Ingezet om bijdragepercentages Pool 1 en Pool 2 niet te veel te laten verschillen (dus vooral ingezet ten gunste van Pool 2) Nieuwe toetredingen tot Pool 2: Waren onherroepelijk Financieel interessant want overname door RSZPPO van jongste pensioenen voor een aandeel van bijdragevoet + 7,5% (dus in 2010: 44,5% van pensioenen!) -> oplopende tekorten! 8 - VVSG - Pensioenfinanciering statutairen lokale besturen

9 Wat voorafging Een blik op andere stelsels: Werknemerspensioenen: bijdragen werkgevers én werknemers dekken slechts 70% van pensioenkosten: de rest wordt bijgepast door de Schatkist Federale en regionale overheden: pensioenen grotendeels gefinancierd door Schatkist, niet of nauwelijks door werkgeversbijdrage ( Vlinderakkoord : tegen 2028 betalen gewesten een werkgeversbijdrage van 8,86% voor pensioenen) Zelfstandigen: ook daar cofinanciering Schatkist 9 - VVSG - Pensioenfinanciering statutairen lokale besturen

10 Inhoud Wat voorafging Wet Waar staan we vandaag? Contractanten versus statutairen Een voorzichtige toekomstblik 10 - VVSG - Pensioenfinanciering statutairen lokale besturen

11 Wet 24 oktober 2011 Basisprincipes (1): Veralgemeende aansluiting bij RSZPPO: Stimulans voor bestaande besturen: overname deel van pensioenlast, oudste pensioenen blijven bij bestuur Verplicht voor nieuwe besturen (bv. een nieuw AGB, hulpverleningszones, ) Fusie van de vijf pools: met geleidelijke harmonisering van bijdragevoeten blijvende aanwending van in Pool 1 opgebouwde reserve voor Pool 1-besturen 11 - VVSG - Pensioenfinanciering statutairen lokale besturen

12 Wet 24 oktober 2011 Basisprincipes (2): Pensioenfinanciering via basisbijdrage en responsabiliseringsbijdrage: Basisbijdrage toegepast op lonen statutairen Responsabiliseringsbijdrage voor besturen met pensioenlasten > financiering via basisbijdrage Pensioenlast Lonen statutairen Basisbijdrage (bv. 40%) Overschot / tekort Resp.bijdrage (50%) Geval Geval Bestuur draagt voor bij aan solidariteit Bestuur krijgt (= ) uit solidariteit 12 - VVSG - Pensioenfinanciering statutairen lokale besturen

13 Wet 24 oktober 2011 Basisprincipes (3): Reserves en andere financieringsbronnen: Reserves Ex-Pool 1 (ca. 436 miljoen eind 2011): blijvend bestemd voor Pool 1-besturen Overschotten kinderbijslag en opbrengst inhouding 13,07% op vakantiegeld (ca miljoen euro/jaar): structurele financiering gefuseerde pools Niet bestemde reserves (ca. 305 miljoen euro eind 2011): gebruikt tot 2014 voor mildering basisbijdrage en responsabiliseringsbijdrage Extra federale financiering ziekenhuizen en politie 2017: regulariseringsbijdrage voor late benoemingen Geen combinatie 2 de pijler en statutair pensioen 13 - VVSG - Pensioenfinanciering statutairen lokale besturen

14 Inhoud Wat voorafging Wet Waar staan we vandaag? Contractanten versus statutairen Een voorzichtige toekomstblik 14 - VVSG - Pensioenfinanciering statutairen lokale besturen

15 Waar staan we vandaag? Afrekening 2012 nieuwe wet: enkele cijfers (Vlaamse besturen) Gemeenten OCMW s Politiezones Loonmassa statutairen 859,1 471,4 607,5 Pensioenlast 370,8 172,7 175,2 Pensioenlast/loonmassa 43,2% 36,6% 28,9% Basisbijdrage 311,0 170,0 188,3 Basisbijdrage na korting 300,8 164,3 176,2 Responsabiliseringsbijdrage 44,6 18,2 10,8 Respons. bijdrage na korting 33,1 13,5 8,0 Totale pensioenbijdrage 334,0 177,8 184,1 Overschot / tekort -36,9 5,0 8,9 Aantal besturen met resp. bijdrage % besturen met resp. bijdrage 38,1% 20,7% 15,4% 15 - VVSG - Pensioenfinanciering statutairen lokale besturen

16 Een voorzichtige toekomstblik Basisbijdragen (incl. 7,5% WN-bijdr.) Ex-Pool 1 Ex-Pool 2 Politie Voor korting Na korting Voor korting Na korting Voor korting Na korting ,0 32,5 41,0 40,5 31,0 29, ,0 34,0 41,0 41,0 34,0 31, ,0 36,0 41,0 41,0 37,0 34, ,0 38,0 41,0 41,0 40,0 38, ,5 40,0 41,5 41,5 41,5 41, ,5? 41,5 41,5 41,5 41, ,5? 41,5 41,5 41,5 41, ,5? 41,5 41,5 41,5 41, ,5? 41,5 41,5 41,5 41,5 Hoe snel worden reserves ex-pool 1 ingezet? 16 - VVSG - Pensioenfinanciering statutairen lokale besturen

17 Inhoud Wat voorafging Wet Waar staan we vandaag? Contractanten versus statutairen Een voorzichtige toekomstblik 17 - VVSG - Pensioenfinanciering statutairen lokale besturen

18 Contractanten versus statutairen Contractanten als oorzaak van de hoge pensioenfactuur? Neen: Personeelsgroei in lokale besturen vooral contractueel, aantal statutairen vrij stabiel Contractanten veroorzaken geen directe pensioenkosten voor lokale besturen (uitz.: kleine tweede pijler), statutairen wel Voor pensioenbijdrage speelt vooral verhouding actieve statutairen/gepensioneerde statutairen Ook sommige politiezones (met dus vooral statutairen) betalen een responsabiliseringsbijdrage 18 - VVSG - Pensioenfinanciering statutairen lokale besturen

19 Inhoud Wat voorafging Wet Waar staan we vandaag? Een voorzichtige toekomstblik 19 - VVSG - Pensioenfinanciering statutairen lokale besturen

20 Een voorzichtige toekomstblik Ramingen RSZPPO 2020 Vlaanderen Gemeenten OCMW s Politiezones Loonmassa statutairen 853,0 478,5 722,4 Pensioenlast 604,2 280,9 201,5 Pensioenlast/loonmassa 70,8% 58,7% 27,9% Basisbijdrage 354,0 198,6 299,8 Basisbijdrage na korting 344,8 193,5 299,8 Respons. bijdrage 162,4 77,9 0,1 Respons. bijdrage na korting 162,4 77,9 0,1 Totale pensioenbijdrage 507,2 271,5 299,9 Overschot / tekort -97,0-9,4 98,4 Aantal besturen met resp. bijdrage VVSG - Pensioenfinanciering statutairen lokale besturen

21 Een voorzichtige toekomstblik Maar vooral veel vragen (1): Effect pensioenmaatregelen eind 2011 (geleidelijk langer werken, pensioenberekening op basis van laatste 10 ipv. laatste 5 jaar, ) Wat wordt de finale pensioenregeling politie (na arrest Grondwettelijk Hof)? Quid pensioenmaatregelen nieuwe federale regering (bv. op vlak van gelijkgestelde periodes, zoals studiejaren) Gedrag besturen? Personeelsafbouw naar aanleiding van saneringen? Keuze statutair/contractant: verschillend budgettair effect op korte en op lange termijn 21 - VVSG - Pensioenfinanciering statutairen lokale besturen

22 Een voorzichtige toekomstblik Maar vooral veel vragen (2): Blijft de cofinanciering federale overheid voor ziekenhuizen en politie? Komt er een structurele cofinanciering van de pensioenuitgaven door de federale overheid? Effect brandweerhervorming? Decentralisatie-oefening, inkrimping taken provincies, : indien gepaard met overdracht van personeel van of naar lokale besturen is dit niet neutraal voor pensioenfactuur 22 - VVSG - Pensioenfinanciering statutairen lokale besturen

23 Vragen? 23 -

INHOUD. Deel 1 De fi nanciering van de pensioenen van de statutaire personeelsleden van de lokale besturen

INHOUD. Deel 1 De fi nanciering van de pensioenen van de statutaire personeelsleden van de lokale besturen Inleiding 11 Bruikbare documenten bij deze pocket 15 Deel 1 De fi nanciering van de pensioenen van de statutaire personeelsleden van de lokale besturen 1 Huidige situatie 19 1. Historische context: vijf

Nadere informatie

Hervorming financiering ambtenarenpensioenen

Hervorming financiering ambtenarenpensioenen Hervorming financiering ambtenarenpensioenen van lokale besturen Wet van 24 oktober 2011 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Overzicht I. Inleiding II.

Nadere informatie

Pensioenstelsel lokale besturen. Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle

Pensioenstelsel lokale besturen. Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle Pensioenstelsel lokale besturen Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle Kunt u volgen? o RSZPPO o RSZPPO en DOSZ = DIBISS (vanaf 1.1.2015) o PDOS en RVP = RVP (vanaf 1.1.2016) o DIBISS

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers HRM Public Sector www.lydian.be Onderwerp Hervorming financiering pensioenen vastbenoemde ambtenaren op lokaal vlak Datum 24 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

DEEL 1: De pensioenproblematiek in lokale besturen

DEEL 1: De pensioenproblematiek in lokale besturen Inhoudsopgave DEEL 1: De pensioenproblematiek in lokale besturen Hoofdstuk 1: De financiering van de pensioenen van het vastbenoemd personeel van de lokale besturen... 9 1.1 Vijf pensioenstelsels... 9

Nadere informatie

Ontwikkelingen en uitdagingen voor het pensioenstelsel lokale besturen Antwerpen, 11 maart 2009. Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel

Ontwikkelingen en uitdagingen voor het pensioenstelsel lokale besturen Antwerpen, 11 maart 2009. Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel Ontwikkelingen en uitdagingen voor het pensioenstelsel lokale besturen Antwerpen, 11 maart 2009 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel 1 Evolutie pensioenlast ambtenaren lokale sector Bij ongewijzigd

Nadere informatie

WETTELIJKE PENSIOENEN VAN STATUTAIR PERSONEEL EN MANDATARISSEN

WETTELIJKE PENSIOENEN VAN STATUTAIR PERSONEEL EN MANDATARISSEN WETTELIJKE PENSIOENEN VAN STATUTAIR PERSONEEL EN MANDATARISSEN Situering problematiek De lokale besturen zijn verplicht om hun personeelsleden, hun uitvoerende mandatarissen en hun rechthebbenden een pensioen

Nadere informatie

De pensioenen van de lokale ambtenaren

De pensioenen van de lokale ambtenaren Fiche 9 De pensioenen van de lokale ambtenaren De uitdaging Historisch overzicht van het pensioenstelsel in de lokale sector Elke gemeente beschikt over eigen personeel om haar administratieve taken en

Nadere informatie

Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen. www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/

Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen. www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/ Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/ 0 DE AANBEVELINGEN VAN DE Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 www.pensioen2040.belgië.be 1 Wettelijke

Nadere informatie

Van OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015

Van OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015 Van OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015 Ursus Wehrli 2 3 Aandachtspunten 1.Sociale Maribel 2.Pensioenen van de vastbenoemden 3.Capelo 4.Het geco-contingent 5.Nieuw financieel

Nadere informatie

Dossier. De pensioenfinanciering van statutaire medewerkers in ziekenhuizen met publieke partners

Dossier. De pensioenfinanciering van statutaire medewerkers in ziekenhuizen met publieke partners Dossier De pensioenfinanciering van statutaire medewerkers in ziekenhuizen met publieke partners 27 juni 2012 update cijfergegevens in bijlage Pagina 1 van 25 Synthese Op 1 januari 2012 trad de nieuwe

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

Versie 14-01-2015 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen

Versie 14-01-2015 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen Versie 14-01-5 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. De pensioenbijdragen 2.1 De werkgeversbijdrage 2.2 De werknemersbijdrage

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan:

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan: GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 9 mei 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00453 Onderwerp: Aanpassing overeenkomsten met Ethias in het kader van het pensioendossier - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

Financiering statutaire pensioenen Geactualiseerd op 25 oktober 2013

Financiering statutaire pensioenen Geactualiseerd op 25 oktober 2013 Financiering statutaire pensioenen Geactualiseerd op 25 oktober 2013 De betrokken ziekenhuizen ontvingen eind september een schrijven van de FOD waarin verdere toelichting werd gegeven rond het bedrag

Nadere informatie

rapport De Vlaamse lokale besturen vergrijzen > een exploratieve analyse van de pensioenproblematiek > Kathleen Vanmullem & Annie Hondeghem

rapport De Vlaamse lokale besturen vergrijzen > een exploratieve analyse van de pensioenproblematiek > Kathleen Vanmullem & Annie Hondeghem De Vlaamse lokale besturen vergrijzen > een exploratieve analyse van de pensioenproblematiek rapport > Kathleen Vanmullem & Annie Hondeghem > D/2008/10106/006 Universiteit Antwerpen Onderzoeksgroep Management

Nadere informatie

RVB 2013_42 Financiële situatie gemeenten en OCMW s

RVB 2013_42 Financiële situatie gemeenten en OCMW s RVB 2013_42 Financiële situatie gemeenten en OCMW s De eisen van de Vlaamse gemeenten en OCMW s De Vlaamse gemeenten en OCMW s beseffen dat alle overheden het momenteel moeilijk hebben en (mede onder Europese

Nadere informatie

Persvoorstelling Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten

Persvoorstelling Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten Pensioenstelsels voor lokale besturen Pagina 2 Het Belgisch pensioenstelsel steunt op drie pijlers: Eerste pijler: wettelijk pensioen

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO R S Z P P O Kwartaal:2012-04 1. RSZPPO-werkgevers en hun toepasselijke stelsels

Nadere informatie

Studiedag over pensioenen 09.06.2015

Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Dames en heren, Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Vooreerst dank ik u voor de uitnodiging op deze studiedag. U hebt mij uitgenodigd om te spreken over een fundamentele kwestie: «Met welke uitdagingen

Nadere informatie

De lokale financiële impact in 2016 van Vlaamse en federale maatregelen

De lokale financiële impact in 2016 van Vlaamse en federale maatregelen De lokale financiële impact in 2016 van Vlaamse en federale maatregelen Jan Leroy, directeur Bestuur Algemene Vergadering VVSG Brussel, 2 december 2015 Inhoud Vlaamse en federale maatregelen met een lokale

Nadere informatie

Vlaams en federaal regeerakkoord: een bestuurlijk-financiële analyse door een lokale bril Jan Leroy

Vlaams en federaal regeerakkoord: een bestuurlijk-financiële analyse door een lokale bril Jan Leroy Vlaams en federaal regeerakkoord: een bestuurlijk-financiële analyse door een lokale bril Jan Leroy VVSG-Ronde van Vlaanderen januari-februari 2015 Hasselt Gent Torhout Malle Leuven Inhoud Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

2.3.2. Omschrijving van de financiële risico s

2.3.2. Omschrijving van de financiële risico s 2.3.2. Omschrijving van de financiële risico s In uitvoering van de begrotingsonderrichtingen is een onderdeel van de toelichting bij het meerjarenplan een nota in verband met de financiële risico s waaraan

Nadere informatie

FINANCIËLE UITDAGINGEN VOOR DE GEMEENTEN : EEN BESTUURSPERIODE VAN GROTE VERANDERINGEN?

FINANCIËLE UITDAGINGEN VOOR DE GEMEENTEN : EEN BESTUURSPERIODE VAN GROTE VERANDERINGEN? FINANCIËLE UITDAGINGEN VOOR DE GEMEENTEN : EEN BESTUURSPERIODE VAN GROTE VERANDERINGEN? Nu het startschot voor de nieuwe gemeentelijke bestuursperiode gegeven is, publiceert Belfius Bank een studie 1 over

Nadere informatie

DC 2010_149 Persvoorstelling Tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden lokale besturen van start

DC 2010_149 Persvoorstelling Tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden lokale besturen van start DC 2010_149 Persvoorstelling Tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden lokale besturen van start 30 augustus 2010 persteksten Meer dan 400 lokale besturen (gemeenten, OCMW's, autonome gemeentebedrijven

Nadere informatie

Personeel versus bestuurskracht: Tendenzen en uitdagingen bij lokale besturen Brussel, 29 september 2009

Personeel versus bestuurskracht: Tendenzen en uitdagingen bij lokale besturen Brussel, 29 september 2009 Personeel versus bestuurskracht: Tendenzen en uitdagingen bij lokale besturen Brussel, 29 september 2009 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel 1 1. (Te) veel of (te) weinig personeel a) Stijging

Nadere informatie

(Aanvullend) pensioen en huwelijksvermogensrecht

(Aanvullend) pensioen en huwelijksvermogensrecht (Aanvullend) pensioen en huwelijksvermogensrecht mr. Ludo Vermeulen Inleiding Wettelijk pensioen werknemers zelfstandigen ambtenaren en huwelijksvermogensrecht Aanvullend pensioen Arbitragehof 26 mei 1999

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Pensioenen Geïntegreerde Politie. Jan Adam Secretaris ACV 2012

Pensioenen Geïntegreerde Politie. Jan Adam Secretaris ACV 2012 Pensioenen Geïntegreerde Politie Jan Adam Secretaris ACV 2012 Pensioen Antwoorden Overheidspensioenen Politie Regering Di Rupo Verbintenis België t.a.v. de Europese instellingen: tekort v.d. gezamenlijke

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 TOEKOMST VAN DE PENSIOENEN IN DE OVERHEIDSSECTOR 3 Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 4 Commissie Pensioenhervorming

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 Voorstellen voor een structurele hervorming van de pensioenstelsels Studiedag leraren economie, 20 januari 2015 Opzet van

Nadere informatie

Trimestriële infosessie 2014/4

Trimestriële infosessie 2014/4 Trimestriële infosessie 2014/4 18 november 2014 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Infosessie agenda o Introductie o Trimestriële aanpassingen o Te

Nadere informatie

Afslanking provincies

Afslanking provincies Afslanking provincies Werkgroep pensioenen: eindverslag 27 april 2017 Uitgevoerd door Afdeling Beleidscoördinatie en Kenniscentrum binnenland.vlaanderen.be Inhoudstafel 1 Opdracht werkgroep pensioenen

Nadere informatie

Financiële verslaggeving lokale besturen: is er een probleem? Jan Leroy, directeur bestuur VVSG

Financiële verslaggeving lokale besturen: is er een probleem? Jan Leroy, directeur bestuur VVSG Financiële verslaggeving lokale besturen: is er een probleem? Jan Leroy, directeur bestuur VVSG 1 Inhoud Het ruimere kader Is er een probleem? Elementen voor debat Conclusies 2 Het ruimere kader Europa

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie

Contractuele en statutaire tewerkstelling. Evolutie in de lokale sector 1995-2010

Contractuele en statutaire tewerkstelling. Evolutie in de lokale sector 1995-2010 Contractuele en statutaire tewerkstelling Evolutie in de lokale sector 1995-2010 INHOUD Inleiding Aantal werknemers volgens statuut Aantal werknemers volgens statuut en type werkgever Aantal werknemers

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE PENSIOENLAST VAN DE LOKALE BESTUREN 2004-2050

EVOLUTIE VAN DE PENSIOENLAST VAN DE LOKALE BESTUREN 2004-2050 EVOLUTIE VAN DE PENSIOENLAST VAN DE LOKALE BESTUREN 2004-2050 Bijzondere Commissie voor de Pensioenen van de Lokale Besturen Oktober 2007 Voorzitter: Henk Becquaert - CBFA Commissieleden: Perry Baret -

Nadere informatie

Sociaal-juridische actualiteit Algemene Vergadering VVOS Oost-Vlaanderen Wichelen, 20 maart 2015

Sociaal-juridische actualiteit Algemene Vergadering VVOS Oost-Vlaanderen Wichelen, 20 maart 2015 Sociaal-juridische actualiteit Algemene Vergadering VVOS Oost-Vlaanderen Wichelen, 20 maart 2015 Katleen Janssens Stafmedewerker personeel OCMW s Lees je even mee 1. Regularisatie contingentgesco s vanaf

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS DIENST VOOR DE BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2015/3 5. De aan de DIBISS verschuldigde bijdragen Inhoudstafel 5.1. Enkele begrippen...6 5.1.1.

Nadere informatie

De lokale financiële impact in 2016 van Vlaamse en federale maatregelen

De lokale financiële impact in 2016 van Vlaamse en federale maatregelen De lokale financiële impact in 2016 van Vlaamse en federale maatregelen Jan Leroy, directeur Bestuur Algemene Vergadering VVSG Brussel, 2 december 2015 Inhoud Vlaamse en federale maatregelen met een lokale

Nadere informatie

Uitdagingen voor de lokale besturen VSGB - VORMING VOOR GEMEENTEMANDATARISSEN

Uitdagingen voor de lokale besturen VSGB - VORMING VOOR GEMEENTEMANDATARISSEN Uitdagingen voor de lokale besturen 2013-2018 VSGB - VORMING VOOR GEMEENTEMANDATARISSEN Arnaud Dessoy, Economist Belfius Bank Brussel, 4 december 2012 Inleiding : typologie van de evolutiefactoren voor

Nadere informatie

Overheidsschuld < 60% van het bruto binnenlands product (BBP) Overheidstekort (zogenaamde vorderingensaldo) < 3% van het BBP

Overheidsschuld < 60% van het bruto binnenlands product (BBP) Overheidstekort (zogenaamde vorderingensaldo) < 3% van het BBP ESR 95 EN DE LOKALE BESTUREN Directiecomité VVSG 28.9.2009 DC 2009_128 1. Stabiliteitspact en ESR 95 Om toe te treden tot de eurozone op 1.1.1999 moesten de landen voldoen aan een aantal economische criteria.

Nadere informatie

Uitgangspunt van de Commissie

Uitgangspunt van de Commissie EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 Voorstellen voor een structurele hervorming van de pensioenstelsels BePLA IABE 30.9.2014 Uitgangspunt van de Commissie De

Nadere informatie

Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel Presentatie gemaakt op basis van wetgeving zoals gekend op 1 november 2017

Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel Presentatie gemaakt op basis van wetgeving zoals gekend op 1 november 2017 Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel abvv@vub.be Presentatie gemaakt op basis van wetgeving zoals gekend op 1 november 2017 Pensioenberekening: need to know Er bestaan drie pensioenstelsels:

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/199 BERAADSLAGING NR. 16/004 VAN 2 FEBRUARI 2016, GEWIJZIGD OP 4 OKTOBER 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Halfjaarlijkse statistieken Tewerkstelling bij de RSZPPO-werkgevers

Halfjaarlijkse statistieken Tewerkstelling bij de RSZPPO-werkgevers Halfjaarlijkse statistieken Tewerkstelling bij de RSZPPO-werkgevers Brochure 2 e kwartaal 2011 RSZPPO - statistieken INHOUD Nummer tabel TITEL TABEL 1A 1B 1C Aantal werkgevers per gewest en type Aantal

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

Agenda. 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? Besluit Questions & Answers

Agenda. 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? Besluit Questions & Answers 1 Persontmoeting 28 maart 2012 Agenda 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? 1 ste pijler waarborgen 2 de pijler verder uitbouwen 3 de pijler stimuleren Besluit Questions & Answers 2 Persontmoeting

Nadere informatie

Enquête over de hervorming van de financiering van de wettelijke pensioenen van plaatselijke en provinciale overheidsdiensten.

Enquête over de hervorming van de financiering van de wettelijke pensioenen van plaatselijke en provinciale overheidsdiensten. Enquête over de hervorming van de financiering van de wettelijke pensioenen van plaatselijke en provinciale overheidsdiensten Resultaten Mei 2012 KPMG Advisory Bourgetlaan, 40 1130 Brussel Tel +32 (2)

Nadere informatie

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S, 31 juli 2007);

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S, 31 juli 2007); Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege Voorzitter van het College van de hulpverleningszone directie

Nadere informatie

Inventarisatie van uw personeelsbestand is de eerste stap naar een leeftijdsbewust personeelsbeleid, waarna u zich volgende vragen stelt:

Inventarisatie van uw personeelsbestand is de eerste stap naar een leeftijdsbewust personeelsbeleid, waarna u zich volgende vragen stelt: Politiezones in kaart in het kader van een Leeftijdsbewust personeelsbeleid (LBPB) Leeftijdsbewust personeelsbeleid houdt zoveel als mogelijk rekening met de specifieke omstandigheden en wensen van het

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 7 Brussel, 23 mei Toelichting pensioenmaatregelen op basis van notificaties van 22/04/2016

Nieuwsbrief politie. Nummer 7 Brussel, 23 mei Toelichting pensioenmaatregelen op basis van notificaties van 22/04/2016 Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 7 Brussel, 23 mei 2016 Toelichting pensioenmaatregelen op basis van notificaties van 22/04/2016 Op 12 mei 2016 kregen de vakbonden van de minister

Nadere informatie

Titel III. De regeling van toepassing op het overheidspersoneel en in het bijzonder op het personeel van de provinciale en plaatselijke

Titel III. De regeling van toepassing op het overheidspersoneel en in het bijzonder op het personeel van de provinciale en plaatselijke Titel III. De regeling van toepassing op het overheidspersoneel en in het bijzonder op het personeel van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten I. Algemeen overzicht De overheidsdiensten vormen

Nadere informatie

Trimestriële infosessie 2013/1

Trimestriële infosessie 2013/1 Trimestriële infosessie 2013/1 19 februari 2013 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Infosessie agenda o Introductie o Trimestriële aanpassingen o Te

Nadere informatie

De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden

De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden Jean-Michel Kupper Bestuurder Directeur AG Employee Benefits & HC De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden 1 29/04/2015 Agenda De uitdagingen van het wettelijke pensioen De uitdagingen van

Nadere informatie

Uitgerust op rustpensioen

Uitgerust op rustpensioen Uitgerust op rustpensioen Eindeloopbaan en pensioenvorming in Vlaanderen Herremans, W. (2005). Uitgerust op rustpensioen. Eindeloopbaan en pensioenvorming in Vlaanderen. Steunpunt WAV, in opdracht van

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

Sociale Zekerheid. De geschiedenis in een notendop Algemene kenmerken De financiering

Sociale Zekerheid. De geschiedenis in een notendop Algemene kenmerken De financiering Sociale Zekerheid De geschiedenis in een notendop Algemene kenmerken De financiering 1 SZ: Geschiedenis in een notendop Sociale zekerheid voor kapitalisme Familie en dorpsgemeenschap Private en publieke

Nadere informatie

Marijke De Lange, stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG

Marijke De Lange, stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG Actuele ontwikkelingen personeelsbeleid Marijke De Lange, stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG Statutair of contractant Lees je even mee 1. Versoepelingen organieke decreten 2. Van loopbaanonderbreking

Nadere informatie

Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel

Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel Jo Coulier Hoofdafgevaardigde ABVV Vrije Universiteit Brussel abvv@vub.be Pensioenberekening: need to know Er bestaan drie pensioenstelsels: Overheidsstelsel (enkel voor benoemde ambtenaren) Werknemersstelsel

Nadere informatie

Wet van 4 maart 2004 (B.S. 26 maart 3 de uitgave)

Wet van 4 maart 2004 (B.S. 26 maart 3 de uitgave) Wet van 4 maart 2004 (B.S. 26 maart 3 de uitgave) Houdende de toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen

Nadere informatie

In this article, we describe the budgetary situation of the Flemish municipalities

In this article, we describe the budgetary situation of the Flemish municipalities Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 73e jaargang, nr. 4, 4e kwartaal 2013 De budgettaire situatie en vooruitzichten van de Vlaamse gemeenten bij de start van de legislatuur Jan

Nadere informatie

Symposium VLVO / ODVB De nieuwe pensioenregeling

Symposium VLVO / ODVB De nieuwe pensioenregeling Symposium VLVO / ODVB De nieuwe pensioenregeling Johan Janssens Adjunct-administrateur-generaal Lier, 25 april 2016 Federale Pensioendienst 15 april 2016 Agenda Vooraf: De pensioenhervorming Di Rupo Commissie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/011 BERAADSLAGING NR. 16/004 VAN 2 FEBRUARI 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Vakantiewetgeving bij de lokale besturen

Vakantiewetgeving bij de lokale besturen VVSG - 14 maart 2011 Jaarlijkse vakantie bij lokale besturen Dirk Neefs SD Worx Presenter, 19 mei 2008 Bij lokale besturen kunnen er verschillende vakantiestelsels van toepassing zijn: 1. Stelsel private

Nadere informatie

Motie lokale financiën

Motie lokale financiën Motie lokale financiën Unaniem goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) Mechelen, 13 juni 2013 Financieel draagvlak lokale besturen daalt zienderogen

Nadere informatie

Persvoorstelling Gemeenten krijgen het financieel heel moeilijk'

Persvoorstelling Gemeenten krijgen het financieel heel moeilijk' Persvoorstelling Gemeenten krijgen het financieel heel moeilijk' Mechelen, donderdag 13 juni om 13.30 uur, Dylezaal Lamote Mechelen. De Vlaamse gemeenten en OCMW s worden geconfronteerd met financiële

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/087 BERAADSLAGING NR. 14/042 VAN 3 JUNI 2014 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Halfjaarlijkse statistieken Tewerkstelling bij de RSZPPO-werkgevers

Halfjaarlijkse statistieken Tewerkstelling bij de RSZPPO-werkgevers Halfjaarlijkse statistieken Tewerkstelling bij de RSZPPO-werkgevers Brochure 2 e kwartaal 2010 RSZPPO - statistieken INHOUD. Nummer tabel TITEL TABEL 1A Aantal werkgevers per gewest en type 1B Aantal werkgevers

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS 1 van 22 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2016/1 2 van 22 1. DIBISS-werkgevers en hun toepasselijke stelsels 1.1. De bij de DIBISS aangesloten werkgevers 1.2. De bijzondere socialezekerheidsregelingen

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 De nouvelles règles pour les pensions complémentaires à partir de 2016 De wet van 18 december 2015 ter waarborging van de duurzaamheid en het sociale

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/14 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA.

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

Deel 1 Pijlers van het Belgische pensioenstelsel...7 I. De Belgische pensioenpijlers gedefinieerd...9

Deel 1 Pijlers van het Belgische pensioenstelsel...7 I. De Belgische pensioenpijlers gedefinieerd...9 Inleiding.........................................................3 Deel 1 Pijlers van het Belgische pensioenstelsel.......7 I. De Belgische pensioenpijlers gedefinieerd.......9 1. Het concept sociale

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Gesco-regularisatie Vragen en antwoorden voor de gemeenten, provincies en OCMW s

Gesco-regularisatie Vragen en antwoorden voor de gemeenten, provincies en OCMW s Gesco-regularisatie Vragen en antwoorden voor de gemeenten, provincies en OCMW s 7 januari 2015 een aanvulling van 26 februari 2015 1. Regularisatie gesco s Waar vind ik informatie? De Vlaamse Regering

Nadere informatie

Samen staan we sterker: de voordelen van schaalvergroting

Samen staan we sterker: de voordelen van schaalvergroting Samen staan we sterker: de voordelen van schaalvergroting Koen Snyders Administrateur-generaal Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Administrateur général Office Nationale de Sécurité Sociale 1 Agenda Achtergronden:

Nadere informatie

Op te merken is dat meer dan 4/5 (84 %) vrouwelijke medewerkers zijn. Er zijn vrouwen en mannen.

Op te merken is dat meer dan 4/5 (84 %) vrouwelijke medewerkers zijn. Er zijn vrouwen en mannen. OCMW s OCMW-wet Hoofdstuk XII - Verenigingen OCMW-wet Hoofdstuk XIIbis Ziekenhuizen in kaart in het kader van Leeftijdsbewust personeelsbeleid (LBPB) Leeftijdsbewust personeelsbeleid houdt zoveel als mogelijk

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS DIENST VOOR DE BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2015/2 1. DIBISS-werkgevers en hun toepasselijke stelsels Inhoudstafel 1.1. De bij de DIBISS

Nadere informatie

Colloquium Aanvullende pensioenen in de publieke sector

Colloquium Aanvullende pensioenen in de publieke sector Aanvullende pensioenen in de publieke sector 2 Aanvullende pensioenen in de publieke sector Context van de enquête Pension Architects Pension Architects ivan@pensionarchitects.be Pagina 3 Belgisch drie

Nadere informatie

RVB 2013_69 Onderhandelingen VVSG-Vlaamse Regering over financiële problemen lokale besturen

RVB 2013_69 Onderhandelingen VVSG-Vlaamse Regering over financiële problemen lokale besturen RVB 2013_69 Onderhandelingen VVSG-Vlaamse Regering over financiële problemen lokale besturen Stand van zaken op 27.11.2013 1 Situering Ten gevolge van diverse initiatieven van de VVSG om de zware financiële

Nadere informatie

jaarverslag 2003 rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten www.rszppo.fgov.be

jaarverslag 2003 rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten www.rszppo.fgov.be jaarverslag 2003 rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten www.rszppo.fgov.be 2 verantwoordelijke uitgever Jan Gysen, Jozef II-straat 47, 1000 Brussel dit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/071 BERAADSLAGING NR. 14/032 VAN 6 MEI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

<EntPE>EUROPEES PARLEMENT</EntPE> <Commission>{ECON}Commissie economische en monetaire zaken</commission>

<EntPE>EUROPEES PARLEMENT</EntPE> <Commission>{ECON}Commissie economische en monetaire zaken</commission> EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 {ECON}Commissie economische en monetaire zaken {01/07/2008}1.7.2008 2007/2290(INI)

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

Inventarisatie van uw personeelsbestand is de eerste stap naar een leeftijdsbewust personeelsbeleid, waarna u zich volgende vragen stelt:

Inventarisatie van uw personeelsbestand is de eerste stap naar een leeftijdsbewust personeelsbeleid, waarna u zich volgende vragen stelt: Autonome gemeentebedrijven in kaart in het kader van een Leeftijdsbewust personeelsbeleid (LBPB) Leeftijdsbewust personeelsbeleid houdt zoveel als mogelijk rekening met de specifieke omstandigheden en

Nadere informatie

Inventarisatie van uw personeelsbestand is de eerste stap naar een leeftijdsbewust personeelsbeleid, waarna u zich volgende vragen stelt:

Inventarisatie van uw personeelsbestand is de eerste stap naar een leeftijdsbewust personeelsbeleid, waarna u zich volgende vragen stelt: Intercommunale verenigingen in kaart in het kader van een Leeftijdsbewust personeelsbeleid (LBPB) Leeftijdsbewust personeelsbeleid houdt zoveel als mogelijk rekening met de specifieke omstandigheden en

Nadere informatie

Trimestriële aanpassingen 2012/1

Trimestriële aanpassingen 2012/1 Trimestriële aanpassingen 2012/1 datum: 16/03/2012 Inhoud 1 NIEUWIGHEDEN... 4 1.1 Hervorming van de pensioenfinanciering in de lokale en provinciale sector... 4 1.1.1 Context... 4 1.1.2 Bijlage 29 Werkgeverscategorieën...

Nadere informatie

Europese begrotingsregels en Vlaamse lokale besturen Jan Leroy, VVSG. Werkgroep centrumsteden-financiën Europese Raad, Brussel, 11 juni 2013

Europese begrotingsregels en Vlaamse lokale besturen Jan Leroy, VVSG. Werkgroep centrumsteden-financiën Europese Raad, Brussel, 11 juni 2013 Europese begrotingsregels en Vlaamse lokale besturen Jan Leroy, VVSG Werkgroep centrumsteden-financiën Europese Raad, Brussel, 11 juni 2013 Inhoud Europese begrotingsregels De complexe Belgische overheid

Nadere informatie

Lokale financiën. Budget 2016

Lokale financiën. Budget 2016 Lokale financiën Budget 2016 Een permanente evenwichtsoefening voor de lokale besturen Een beleid met een kwaliteitsvolle dienstverlening Financiën in evenwicht houden Financiën in evenwicht: geen stand

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

Inleiding pensioenproblematiek vanuit een dubbel perspectief België Stad Antwerpen transparantie

Inleiding pensioenproblematiek vanuit een dubbel perspectief België Stad Antwerpen transparantie Inleiding De pensioenproblematiek in Europa en België is een brandend actueel onderwerp. In Frankrijk, Nederland, Duitsland en Oostenrijk ligt het onderwerp reeds op tafel bij de overheden en de sociale

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

MEDEDELING 2014/08 dienst Sociale Zekerheid datum uw correspondent Rebecca Ortega telefoon 02/

MEDEDELING 2014/08 dienst Sociale Zekerheid datum uw correspondent Rebecca Ortega telefoon 02/ Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege MEDEDELING 2014/08 dienst Sociale Zekerheid datum 26.08.2014 uw

Nadere informatie