SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat HG Emmen Telefoon: Website:

2 Kerkpad Kerkpad De Baander Oosterstraat 2

3 Inhoudsopgave 1. De school.. 4 Plattegrond schoolgebouw 4 Voorwoord. 5 Naam, geschiedenis, kleuterschool, situering 6 Schoolgrootte, groepsindeling, schooltijden.. 7 Morgenpauze, gym, richting, bevoegd gezag, inspectie Waar de school voor staat. 9 Uitgangspunten, visie op opvoeding, missie, klimaat. 9 Inhoud van het onderwijs, uren, vakken op school De organisatie van het onderwijs 11 Schoolorganisatie, schoolregels. 11 Mobiele telefoons, activiteiten van jonge kinderen.. 12 Activiteiten oudere kinderen, het aantal jaren in de kleutergroepen. 13 Doorgaande leerlijn, dir. instructiemodel, overgang gr. 3,overgang naar volgende groep(3-8).. 14 Basisvaardigheden: lezen, schrijven Rekenen, taal, wereldoriënterende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie. 16 Techniek, verkeer, geestelijke stromingen, Engels, lichamelijke opvoeding.. 17 Creatieve vorming, computers 18 Digitale schoolbord, huiswerk, burgerschap en soc. integratie. 19 Kleding, leermiddelen, leerplicht, verlof, verzuim, extra verlof, verlof aanvragen.. 20 Vakantie, registratie, schorsing/verwijdering, sponsoring, veiligheid, schoolarts,.. 21 Pesten, schoolmaatschappelijk werk, (buiten) schoolse activiteiten, schoolreizen De leraren. 23 Directeur, adjunct directeur, groepsleerkracht, intern begeleid(st)er, speciale begeleiding leerl. 23 ICT, BHV, ARBO, godsdienst/hum. vorming, stagiaires, nascholing, vervanging Procedure vervanging bij ziekte, CV, studieverlof of (na) scholing De zorg voor de kinderen.. 26 Nieuwe leerlingen, leerling volgsysteem. 26 Analyseren/handelen, zorg voor kinderen met specifieke behoeften: intern begeleider.. 27 Passend Onderwijs Consultatiegroep, remediëren, evalueren, zorgplatform. 29 Aanmeldingsprocedure, PCL, LGF, onderwijs aan zieke kinderen, beleid m.b.t. sporttalenten 30 Begeleiding overgang naar V.O., het advies, informatie aan leerlingen.31 Informatie aan de ouders, open dagen, informatievoorziening aan gescheiden ouders De ouders.. 33 Medezeggenschapsraad, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, Activiteitencommissie, ouderbijdragen, schoolreisgeld, participatiewebshop, Buitenschoolse opvang, overblijven op school en het overblijfreglement, 35 Hoofdluiscontrole, klachtenprocedure, schoolverzekering, op de fiets naar school. 36 Gevonden voorwerpen, contactmomenten ouders met de school, rapporten, ziekmelding,. 37 Gesprek met de leerkracht, nieuwsbrief, actuele adresgegevens, schoolkrant, website De ontwikkeling in het onderwijs 39 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs, Contact met derden 40 Beleid met de externe hulpverleners van kinderen, contacten met politie, andere scholen, V.O De resultaten van het onderwijs.. 41 Kwaliteitsverbetering door goede methoden,.. 41 Kwaliteitsverbetering m.b.t. personeel, LVS, beleid hoog- en meerbegaafde kinderen, de cijfers 42 Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs.43 Vakantierooster, vrije dagen / uren, gymnastiek rooster 44 3

4 1. De school VERZAMELPLAATS Esdal veld Gr. 3 t/m 8 Lokaal 9 Lokaal 8 Groep 7 Groep 6 Lokaal 10 2 e FASE VLUCHTROUTE Wisselende groepen Lokaal 7 Groep 3B 4B Lokaal 6 VERZAME LPLAATS Gr. 0 t/m 2 Groep 3A Lokaal 5 Groep 5 Lokaal 4 Groep 8 Lokaal 1 Lokaal 2 Speellokaal Lokaal 3 Groep 4A Groep 2 Groep aanvang B 1B Groep aanvang A 1A 4

5 Voorwoord van de directeur Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool t Eenspan in Emmen Centrum. Maar het kan ook heel goed zijn dat u deze schoolgids leest op de website van de school. De gids is samengesteld door het schoolteam in nauw overleg met de oudervertegenwoordiging van de school. De schoolgids ligt ter inzage in de directiekamer. Daarnaast brengt de school regelmatig, zeker één keer per maand, een nieuwsbrief uit. Alle ouders ontvangen deze nieuwsbrief ook per . In de drie halletjes van school en in de hal van het noodlokaal worden de nieuwsbrieven steeds opgehangen. De schoolgids krijgen de ouders jaarlijks digitaal toegestuurd. Op die manier bespaart de school behoorlijk op de kopieerkosten. Ouders van nieuwe leerlingen krijgen van de directeur na de rondleiding door school wel een papieren versie van de schoolgids. In deze schoolgids leest u veel informatie over de school zoals, de organisatie van het onderwijs zoals dat op t Eenspan gegeven wordt de organisatie met betrekking tot de zorg voor kinderen de werkzaamheden en samenstelling van de medezeggenschapsraad en de activiteitencommissie wat de ouders van school kunnen verwachten wat de school van de kinderen verwacht wat de school van ouders verwacht hoe de resultaten van ons onderwijs zijn U kunt ons aanspreken op de inhoud van deze gids. De schoolgids kunt u ook terugvinden op onze website ( De school heeft in overleg met de ouders besloten dat de website een open en een beveiligd deel heeft. Alle ouders krijgen aan het begin van ieder schooljaar een inlogcode. In het beveiligde deel tonen we b.v. bijvoorbeeld de adressen van alle kinderen en medewerkers. Ook daar staan daar de meeste foto s van de actuele gebeurtenissen. Blijven er na het lezen nog vragen over, bel gerust, maak een afspraak of kom eens op school kijken. Wilt u reageren op de inhoud, laat het dan horen. Uw eventuele verbeterpunten en suggesties zijn altijd welkom. Namens de ouders en leerkrachten, H. Alberts (Register Directeur Onderwijs) H. Alberts 5

6 Openbare basisschool 't Eenspan Oosterstraat HG EMMEN Tel Website : Directie Directeur : Dhr. H. Alberts Adjunct directeur: Dhr. H. Goeree. De naam De naam van de school is gekozen. i.v.m. de samenvoeging van de kleuterschool en lagere school in het jaar 't Eenspan staat voor het paard dat kleuterschool en lagere school trekt. Situatie en geschiedenis Kleuterschool Situering De openbare lagere school I, thans 't Eenspan, kent een lange geschiedenis. Het eerste schoolgebouw stond bij de Hervormde kerk. De eerste steenlegging vond plaats op 9 juli Er waren meer dan 100 leerlingen. De heer J. de Boer was het eerst hoofd van de school. Aan het Kerkpad, waar nu het warenhuis V&D staat, werd in 1893, achter de oude school, een nieuwe school gebouwd, waar tot het jaar 1961 les werd gegeven. In 1961 werd de school verplaatst naar de Baander. De school verhuisde in 1969 naar de locatie Oosterstraat 70, waar in 1986 een uitbreiding plaats vond; de kleuterschool werd ook in het gebouw ondergebracht; wat tevens de start van de basisschool betekende en de school ook de naam t Eenspan kreeg. In het jaar 2002 werd gestart met de bouw van een nieuwe school en in augustus 2003 werd de nieuwe locatie, een prachtig gebouw met 7 lokalen en een speellokaal en diverse andere ruimten, in gebruik genomen. Omstreeks mei 2008 werd begonnen met de uitbreiding van de school met twee permanente lokalen en in november 2008 werd de uitbreiding in gebruik genomen. Vanaf april 2013 is er in het noodlokaal een BSO (Buiten Schoolse Opvang) gevestigd van de organisatie CATALPA. De kleuterschool, op neutraal - bijzondere basis, stond eerst op de hoek Boslaan / Dennenlaan, waar nu een bejaardensoos zit en later verhuisde de kleuterschool naar de Dresjeslaan, dat was in het jaar 1929, de plek waar nu het gemeentehuis staat. In de jaren zestig werd een nieuw onderkomen gebouwd aan het Allee; een kleuterschool met twee klassen, met als naam Olleke Bolleke. In 1986 werd in verband met de vorming van de basisschool de kleuterschool bij de lagere school aan de Oosterstraat 70 ondergebracht. De nieuwe basisschool t Eenspan ligt vlak bij het centrum. Op loopafstand bevinden zich het Aquarenabad, Centrum voor kunst en cultuur (CQ), theater de Muzeval, de Emmer Dennen en diverse scholen voor voortgezet onderwijs. De school beschikt over een ruimte (noodlokaal) voor BSO (Buitenschoolse opvang). 6

7 Schoolgrootte De kinderen die de school bezoeken, komen niet alleen uit de directe omgeving van de school, maar ook uit andere wijken. Ongeveer 51 % van de leerlingen komt uit de schoolomgeving en de rest, 46% uit andere wijken en 2 % van buiten Emmen. Op de teldatum, 1 oktober 2014 staan ongeveer 240 leerlingen ingeschreven. Er zijn 15 medewerkers, waarvan 9 een volledige weektaak hebben. In het schooljaar wordt in 10 lokalen les gegeven De school telt behalve in de kleutergroepen geen combinatiegroepen. Groepssamenstelling naam leerkracht aantal kinderen (per 18 augustus 2014) groep leerkracht dagen aantal leerlingen aanv.groepa - 1A Juf Riek Bulterman De gehele week behalve op 17 + Juf Maria Vree Egberts maandagmorgen aanv.groepb - 1B Juf Linda Middendorp De gehele week 17 + Groep 2 Juf Tilly Bloemberg De gehele week behalve op 22 Juf Maria Vree Egberts maandagmiddag 3A Juf Ina Garming De gehele week 20 3B-4B Juf Pauline ten Brinke Maandag, dinsdag en woensdag 20 Juf Petra Niewold woensdag donderdag en vrijdagmorgen 4A Juf Marchien de Jong De gehele week maar 20 Juf Pauline ten Brinke Juf Maria Vree Egberts woensdag om de week vrijdagmorgen 5 Juf Sjanien Kloppenburg Tot januari de gehele week en vanaf 26 Juf Ilona Hidding januari 2015 samen met juf Ilona 6 Meester Tom Koops De gehele week 32 7 Juf Karen Goeree Maandag t/m dinsdag 32 Juf Ine Jeuring Maandagmorgen (2 uur), woensdag, donderdag en vrijdag 8 Meester Henk Goeree Juf Karen Goeree Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot uur woensdag 27 LET OP: op maandagmiddag zijn de jongste kleuters vrij. Vrijdagmiddag is een vrije middag voor groep 1 t/m 4. Groep 5 t/m 8 krijgen op vrijdagmiddag vanf uur expressie in kleine groepjes. Op dinsdag en donderdag is juf Maria Vree Egberts aanwezig om extra aandacht te geven aan individuele kinderen of aan groepjes kinderen die werken met levelwerk, verrijkingsmaterialen of hulp aan (groepjes) kinderen die een bepaald leerstofonderdeel niog niet goed beheersen. Schooltijden Schooltijden ochtenden middagen Aanvangsgroep t/m uur Groep 5 t/m 8: Woensdag tot uur uur uur De aanvangsgroep en groep 1 zijn vrij op maandag- woensdag- en vrijdagmiddag Groep 2 t/m 4 zijn vrij op woensdagmiddag en vrijdagmiddag uur Woensdag tot uur Woensdagmiddag vrij De kleuters mogen vanaf 8.15 uur samen met hun ouders/verzorgers naar binnen en s middags vanaf uur. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen na de eerste bel om 8.25 uur naar binnen en leggen hun eten en drinken in de daarvoor bestemde bakken en bij de tweede bel om 8.30 uur beginnen de lessen. s Middags om uur gaat weer de eerste bel voor de groepen 3 t/m 8 en om 7

8 Ochtendpauze uur bij de tweede bel beginnen de lessen weer. Bij slecht weer mogen alle kinderen om 8.15 uur en om uur naar binnen. Kinderen die niet overblijven mogen pas om uur weer op het schoolplein komen, kinderen die mogen voetballen op het grasveld naast de school mogen al om uur op school komen. De pauze voor de groepen 3 t/m 5 is s morgens van uur tot uur. De pauze voor de groepen 6 t/m 8 is s morgens van uur tot uur. De kleuters krijgen elke morgen rond uur de gelegenheid om iets te eten en te drinken. Wilt u niet te veel meegeven? Graag bekers en bakjes voorzien van naam. We propageren het nuttigen van gezonde hapjes en drankjes. Bv. een bakje met fruit en als het kan ongezoet drinken. Gymnastiek en spel Richting De kleuters hebben gym in het speellokaal in school. Bij goed weer spelen de kinderen buiten. Tijdens de gymlessen doen de kinderen hun bovenkleding, kousen en schoenen uit. U mag uw kind een t - shirt en gymbroek meegeven en gymschoenen of slofjes. Kleuters die liever gymmen in hun ondergoed is ook toegestaan. Wilt u dit in een stoffen tasje doen en voorzien van naam? Dit stoffen tasje ontvangt iedere nieuwe kleuter bij de aanmelding. De groepen 3 t/m 8 hebben gymschoenen, een korte broek en een t -shirt nodig of eventueel een gympakje. Tevens een handdoek, want het is gebruikelijk dat de kinderen zich na het gymmen douchen.. Alles voorzien van naam is ook handig. Leerlingen van groep 3 t/m 8 gymmen in de sportzaal vlak naast de school. Het gymrooster staat op de laatste pagina. Onze school is een openbare school. Zij is toegankelijk voor iedereen, ongeacht afkomst, politieke overtuiging of godsdienst. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar levensbeschouwing of maatschappij opvatting. In tegendeel, de openbare school is een ontmoetingsplaats van leerlingen en ouders met verschillende opvattingen, meningen en overtuigingen. Bevoegd gezag Inspectie De openbare scholen in de gemeente Emmen worden bestuurd door het College van burgemeester en wethouders met ondersteuning vanuit afdeling Openbaar onderwijs. Afdeling Openbaar Primair Onderwijs(OBO) is gehuisvest op het Raadhuisplein 1, 7811 AP Emmen. Telefoonnummer: Inspectie voor het basisonderwijs, rijksinspectiekantoor Zwolle, Postbus 10048, 8000GA Zwolle Bezoekadres: Hanzelaan 310, 8017 JK Zwolle adres: website: Voor vragen kunt u bellen met het Loket Onderwijsinspectie te Utrecht, Telefoon:

9 2. Waar de school voor staat Uitgangspunten De volgende uitgangspunten zijn kenmerkend voor basisschool t Eenspan: t Eenspan is een openbare basisschool. Het kind moet zich thuis voelen op onze school (veiligheid en geborgenheid). Het opdoen van kennis en vaardigheden heeft een voorname plaats op onze school. De school houdt rekening met de verschillen tussen de kinderen. Op onze school hebben de leerkrachten en ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kinderen. Het onderwijs moet zo worden aangeboden dat leerlingen, ondanks de onderlinge verschillen in aanleg, tempo en ontwikkeling, hun eigen capaciteiten optimaal kunnen ontplooien, waardoor ze zelfstandig kunnen functioneren in een snel veranderende wereld. Samenwerking zal moeten plaatsvinden op grond van respect en waardering voor een ander. Een leerkracht moet een positief verwachtingsbeeld hebben over de mogelijkheden van een kind. De school is een onderdeel van de omringende wereld. Verschillende aspecten van deze veelvormige wereld moeten in de school gebracht worden. De kinderen horen open te staan voor deze wereld. Een kind is op weg naar een zelfstandig functioneren in de maatschappij. Visie op opvoeding Missie Als we spreken over het kind, dan wordt daarmee niet een soort gemiddeld kind bedoeld. We bedoelen dan ieder individueel kind. De visie die een ieder heeft op het kind berust op persoonlijke ervaringen, opleiding, voorkeuren enz. Onze visies zijn niet op alle punten gelijk. Als team vinden we dat kinderen: Serieus moeten worden genomen. Zelf verantwoordelijkheid moet leren dragen. Moeten kunnen samenwerken. Onderwijs moeten krijgen dat variaties kent in de diverse leersituaties. Een positief kritische houding, ook t.o.v. zichzelf moeten ontwikkelen. Niet mogen discrimineren. Respect voor anderen moeten opbrengen. Zich in een veilige omgeving in alle opzichten zich optimaal dienen te kunnen ontwikkelen. Gemeenschapszin moeten hebben. Kinderen moeten leren zich neer te leggen bij een besluit en zich daaraan kunnen aanpassen. Het onderwijs op onze school is erop gericht dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen in een voor hen veilige omgeving, waarin het plezier waarmee de kinderen naar school gaan een belangrijke rol speelt. Een ononderbroken ontwikkeling van kinderen naar optimale levensvaardigheden staat centraal. Wij willen graag dat de kinderen goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan. Het klimaat van de school Wij vinden dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang is om zich goed te ontwikkelen. Wij stellen daarom een vriendelijke en veilige omgeving met orde en regelmaat, waar respect is voor de ander, op prijs. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. 9

10 De inhoud van het onderwijs Als basis voor de inhoud van ons onderwijs gelden de vakken die hieronder worden genoemd en de kerndoelen van het basisonderwijs. Daarnaast komen vanuit de maatschappij invloeden die de inhoud van ons onderwijs kunnen bepalen, zoals aandacht voor racisme. Wij zullen daarbij keuzes moeten maken. Bij die keuzes is onder meer visie van belang. Kerndoelen geven aan wat we willen bereiken met ons onderwijs. De mate waarin ieder kind deze kerndoelen bereikt, verschilt. Ieder kind heeft zijn eigen mogelijkheden. De totale ontwikkeling van het kind komt aan bod in ons onderwijs: sociaal, verstandelijk en creatief. Dat is terug te vinden in het lesrooster. Het lesrooster laat zien hoeveel tijd we besteden aan elk onderdeel. Wij zorgen ervoor dat de leerlingen over 8 achtereenvolgende leerjaren in totaal 7520 uur onderwijs krijgen. De groepen 1 t/m 4 krijgen minimaal 3520 uur les. De groepen 5 t/m 8 krijgen minimaal 4000 uur les. Vakken bij ons op school De wet geeft aan welke vakken op school gegeven moeten worden en dat zijn: Zintuiglijke - en lichamelijke oefening Nederlandse (Friese) - en Engelse taal. Rekenen en wiskunde Expressie activiteiten; in ieder geval aandacht voor bevordering van het taalgebruik, muziek, tekenen, handvaardigheid, spel en beweging Bevordering van gezond gedrag Enkele kennisgebieden, in ieder geval aandacht voor aardrijkskunde, geschiedenis, de natuur, waaronder biologie, maatschappelijke verhoudingen waaronder staatsinrichting en geestelijke stromingen. Alle kinderen maken gebruik van de computer. In de hogere groepen worden ook laptops en notebooks gebruikt. 10

11 3. De organisatie van de school Schoolorganisatie In principe wordt aan alle leerlingen de basisstof aangeboden. Het systeem waarbij kinderen van dezelfde leeftijdsgroep met uiteenlopende capaciteiten in één groep zitten, biedt als basis goede mogelijkheden. Natuurlijk kan de moeilijkheidsgraad van de leerstof en/of tempo waarin de leerstof wordt verwerkt, niet voor iedereen gelijk zijn. Door er voor te zorgen dat ten aanzien van deze twee aspecten variaties mogelijk zijn (interne differentiatie), is het les geven volgens het leerstofjaarklassensysteem een goed werkend model. We kiezen bij het differentiëren binnen de jaargroep voor: Basisstof Verdiepingsstof Extra stof Nieuwe basisstof Schoolregels Dat houdt in dat alle leerlingen de basisstof krijgt aangeboden. Afhankelijk van het leerresultaat is er daarna: verrijking- of verdiepingsstof voor de leerlingen die dit aankunnen of de basisstof wordt nog een keer herhaald en geoefend met de leerlingen die dit nodig hebben. Daarna beginnen alle leerlingen tegelijk aan een nieuw onderdeel met de basisleerstof. Onderzoek heeft aangetoond dat het merendeel van de leerlingen bij deze aanpak gebaat is. Daarnaast streven we er naar ook opvallende leerlingen (zowel meer - als minder begaafde leerlingen), indien maar enigszins mogelijk, een plaats te geven in onze school. Het kan noodzakelijk zijn dat deze kinderen voor één of meer leerstofgebieden een individueel lesprogramma wordt aangeboden. Dit wordt ook wel een aparte leerlijn genoemd. Op t Eenspan proberen we dat zoveel mogelijk te voorkomen. Voor de hoogbegaafde kinderen werkt de school met speciale materialen (levelwerk). Deze kinderen (ongeveer 2 tot 3 %) krijgen verrijkende activiteiten aangeboden op het gebied van taal-lezen, rekenen opdrachten op de computer, sociale interactie en wereldverkennende opdrachten. Maar ook onderdelen als wiskunde en vreemde talen komen aan de orde. Binnen onze school onderscheiden we drie bouwen: Onderbouw : kleuters en (groep 3) Middenbouw : groep 3-4-(5) Bovenbouw : groep (5) Schoolregels hangen op de prikborden in de halletjes zichtbaar voor iedereen. Deze twee regels vinden wij uitermate belangrijk: We behandelen een ander zoals we zelf ook graag behandeld willen worden. We zijn zuinig op eigen spullen, die van een ander en die van de school. Meer specifieke regels zijn vastgelegd in onze kwaliteitsdocumenten. Het betreft o.a.de volgende regels: De leerlingen van de aanvangsgroepen, 1 en 2 worden door de ouders/verzorgers naar het lokaal gebracht. Dit kan vanaf uur en vanaf uur. De leerlingen van groep 3 t/m 8 blijven op het plein/veld en gaan bij de eerste bel om uur en uur naar binnen. Bij slecht weer om uur en uur. De leerkrachten zijn minimaal een kwartier voor schooltijd aanwezig en blijven tenminste tot een half uur na schooltijd. Op het schoolplein wordt toezicht gehouden van uur tot uur, in de ochtendpauze en van uur tot uur. Jassen worden in de luizencape aan de kapstokken gehangen en erachter worden de tassen gehangen. Fietssleutels e.d. worden in de klas in een bakje gelegd Rennen en fluiten bewaren we voor buiten; we willen graag dat kinderen rustig in de gangen kunnen werken. 11

12 Mobiele telefoons Het komt steeds vaker voor dat kinderen een mobiele telefoon mee naar school nemen. Meestal wordt de telefoon voor de lol meegenomen. Er worden bijvoorbeeld foto s en filmpjes gemaakt van kinderen en/of ouders. Dit kan vervelende gevolgen hebben. Zodra een leerling op het terrein van de school of bij de fietsenstalling is, moet de telefoon uit staan. Het mobieltje wordt onder schooltijd in een bakje in de klas gelegd en mag aan het einde van de schooldag weer mee naar huis worden genomen. Bij overtreding wordt het mobieltje een week door de leerkracht ingenomen. Dit ook om te voorkomen dat kinderen niet meer met elkaar spelen. De activiteiten van de kinderen: Jonge kinderen (werken volgens het model t Eenspan) Jonge kinderen (4, 5 en 6 jaar ) nemen een speciale plaats in binnen ons basisonderwijs. Hiernaast speelt ook het leren door kijken een belangrijke rol. Om jonge kinderen de kans te geven zich in hun spel te ontwikkelen, moet de school aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet een plezierig en veilig schoolklimaat ervoor zorgen dat een kind zich prettig voelt in de klas en op school. Verder is het belangrijk dat een school recht kan doen aan de individuele verschillen tussen kinderen zonder daarbij het belang van de sociale ontwikkeling uit het oog te verliezen. De school beschikt dan ook over een grote diversiteit aan leer - en spelmaterialen. Kinderen leren niet alleen keuzes te maken, maar ook initiatief te ontplooien. Daarnaast willen wij de kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen, zodat langzaam maar zeker wordt gewerkt aan de zelfstandigheid van uw kind. Hierbij heeft de leerkracht een sturende en begeleidende rol. Kenmerkend in het spel van kinderen is, dat wanneer zij zich erg betrokken voelen, zij zich optimaal zullen ontwikkelen. Het onderwijsaanbod in groep 1 en 2 is zodanig opgebouwd dat uw kind veelal via spel tot leren komt. In de groepen 1 en 2 wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkelingsaspecten die van groot belang zijn voor het jonge kind. Zo besteden wij aandacht aan de zintuiglijke ontwikkeling, het ruimtelijk inzicht, voorbereidend rekenen en lezen, de motorische ontwikkeling en de muzisch-creatieve ontwikkeling van ieder kind. De lokaalindeling kenmerkt zich door een aantal vaste hoeken, zoals de poppenhoek, de bouw- en constructiehoek, een taal- / leeshoek en een computerhoek. Naast de vaste hoeken worden ook wisselende hoeken gecreëerd zoals een timmerhoek, een themahoek of een winkeltje. Ontwikkelingsmaterialen hebben eveneens een belangrijke plaats in de klas. Deze materialen zijn veelal een voorbereiding op het leren lezen, schrijven en rekenen. In de groepen 1 en 2 wordt veel met thema s gewerkt die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en de tijd van het jaar. In de loop van de leerjaren krijgen de kinderen ook een aantal verplichte taakjes per week; bij de oudste kleuters kan dat oplopen tot drie taken per week. Is een taak volbracht, dan wordt een gekleurde pion aan het takenbord bevestigd. De kleur geeft de dag aan. Daarnaast wordt er regelmatig met computerprogramma s gewerkt. Bijvoorbeeld het programma Schatkist en ik leer lezen en ik leer rekenen, voor voorbereidend rekenen en taal. De school is sinds kort gestart met groepsplannen i.p.v. individuele handelingsplannen. Een aantal kinderen met dezelfde hulpvraag wordt als groepje geholpen. Dat kunnen ook kinderen zijn die al verder zijn in de ontwikkeling. Zij krijgen dan extra uitdagende opdrachten. In zo n groepsplan wordt beschreven hoe en wanneer en waarmee we alle kinderen helpen. Individuele handelingsplannen worden op termijn alleen nog gemaakt voor kinderen die binnen het groepsplan een achteruitgang laten zien in de ontwikkeling. Om de overgang van groep 2 naar groep 3 te vergemakkelijken, mogen de kleuters van groep 2, die daaraan toe zijn, na de Kerst met speelmaterialen van groep 3 op het gebied van lezen, schrijven en rekenen werken. 12

13 Oudere kinderen (werken volgens het model t Eenspan) Vanaf groep 3 wordt de dagindeling op het bord aangegeven met pictogrammen, die de leerstofgebieden aangeven. Daarachter worden door de leerkracht de opdrachten opgeschreven. Alle leerkrachten werken met het z.g. directe Instructiemodel waarbij meestal gestart wordt met automatiseringsoefeningen (hoofdrekenen/tafels/spellingwoordjes). Vaak betreft het herhalings oefeningen van een vorige dag. Apart staan aangegeven de opdrachten voor de dagtaak en de weektaak. In principe starten de lessen met klassikale instructie van een aantal leerstofgebieden, meestal rekenen en taal en soms ook schrijven. Na klassikale uitleg gaan de leerlingen individueel aan het werk. Voor een aantal leerlingen is er eventueel een verlengde instructie. In de groepen wordt gewerkt met een aandachtsblokje met diverse kleuren. Staat het blokje op rood, dan betekent dat je niet mag praten en niet overleggen, staat het blokje op groen, dan mag je in je tafelgroepje overleggen. Zet het kind de vraagteken bovenaan dan wil het graag geholpen worden. Een vinger opsteken is daarom niet nodig. De kinderen mogen soms ook wel na klassikale instructie zelf kiezen of ze met taal of rekenen beginnen. Nu heeft de leerkracht tijd om kinderen (vaak een groepje) te helpen aan bijvoorbeeld de instructietafel. Na het voltooien van de opdrachten van deze leerstofgebieden is het kind verplicht om tien minuten te stillezen. Na het stillezen kijkt de leerling of er nog extra werk op het bord staat; is dat niet het geval, dan het gaat het verder met de dagtaak en/of weektaakvoor bepaalde leerstofgebieden. Groep 3 t/m groep 6 werkt met een dagtaak; de groepen 7 en 8 werken met een weektaak. Het is ook mogelijk dat uit de keuzekast een werkje wordt gepakt. Het keuzewerk mag niet iedere dag hetzelfde zijn. Later op de morgen kan er weer een volgend klassikaal of individueel leerstofgebied aangeboden worden met klassikale- of individuele verwerking. De taak van de leerkracht wordt steeds meer begeleider, waardoor zij of hij meer tijd heeft voor individuele hulp of nog een keer instructie kan geven aan de instructietafel en ook tussentijds zwakkere leerlingen kan helpen. Al het schriftelijke werk wordt door de leerlingen zelf ingeleverd op een afgesproken plaats. Soms heeft de leerkracht tijdens het lopen van een ronde het werk al (gedeeltelijk) nagekeken en besproken. Het aantal jaren in de kleutergroepen Er is nogal veel onduidelijkheid over hoe lang een kleuter in de kleutergroepen blijft, voordat het de sprong maakt naar groep 3. De school heeft hier een protocol voor ontwikkeld. Hieronder in het kort de belangrijkste onderdelen: Een kleuter mag naar de basisschool als het 4 jaar is geworden. Een 4-jarige kleuter die na de zomervakantie op school komt wordt geplaatst in groep 1. In die groep zitten ook de kinderen die het vorige schooljaar al op school zijn gekomen als 4-jarige kleuter. Vanaf 1 oktober plaatst de school de 4-jarige kleuters in de (nieuwe) aanvangsgroep. Sommige scholen spreken van de instroomgroep of de 0-groep. De kinderen die vanaf 1 oktober op school komen tot aan januari noemen we herfstkinderen. Het zijn kinderen die langer dan twee jaar in de kleutergroep blijven. Op zich is daar niet mis mee. We kunnen deze kinderen nog meer tijd geven richting groep 3. Maar soms ontdekt de school door eigen observaties van ons systeem DORR en door het toetsen m.b.v. de cito toetsen taal voor kleuters en rekenen, dat een paar van die herfstkinderen zich heel snel ontwikkelt. Deze kleuters krijgen onze speciale aandacht in de aanvangsgroep. Ze krijgen (als daar aan toe zijn) dezelfde taakjes aangeboden als de kinderen van groep 1 die al veel langer op school zitten. Als een herfstkind zich snel ontwikkelt, bepaalt de school, in overleg met de ouders, of het zinvol is het te kind te laten versnellen. Die gesprekken worden gevoerd door de groepsleerkracht en de Intern Begeleid(st)er. De herfstkinderen die toetsbaar zijn, maken de citotoets Midden groep 1 in januari. Wat is dan versnellen? Voorbeeld: een kind dat in oktober op school gekomen is gaat na de zomervakantie niet van de aanvangsgroep naar groep 1 maar stroomt meteen door naar groep 2. Dat betekent ook dat zo n kind nog 6 jaar moet worden als het een jaar later in groep 3 zit. Dat betekent ook dat zo n kind nog 12 jaar moet worden als het in de brugklas zit. Voor verreweg de meeste kinderen is zo n versnelling niet goed. Vaak zijn de kinderen te jong en zijn ze nog net niet toe aan de manier van werken in groep 3 en hoger. Als de school te lichtvaardig hiermee omspringt loop je het risico dat die kinderen hun hele schoolloopbaan op hun tenen moeten lopen en m.b.v handelingsplannen bijgewerkt moeten worden. Als er niet was versneld zouden deze kinderen waarschijnlijk op een veel ontspannender manier alle groepen doorlopen hebben. 13

14 Het zijn niet alleen herfstkinderen die zouden kunnen gaan versnellen. Nee, de school kan ook kinderen die in de maanden er na (januari en ) op school komen, versneld laten doorstromen. Maar dat laatste gebeurt uitzonderlijk weinig. Wanneer is een kind dan gedoubleerd? Een kind dat op 1 oktober 7 jaar is en in groep 3 zit, is in de kleutergroep een keer gedoubleerd. De groepsleerkracht overlegt met de intern begeleid(st)er en de directeur of een kind versneld door moet naar groep 2. Hierbij wordt het protocol 'versnellen' gebruikt. Daarin staan de criteria genoemd (o.a. werkhouding, observaties, citotoetsuitslagen). De school beslist uiteindelijk of een kind gaat versnellen. Het protocol ligt op school ter inzage. Doorgaande lijn Naarmate het jaar vordert gaat groep 2 steeds meer groepsgericht werken. De kinderen krijgen dan groepsgerichte instructie. In groep 3 gaan we daar mee verder en wordt gewerkt volgens het directe instructiemodel. Er is ook uitwisseling van materialen van groep 2 en groep 3. Het directe instructie model Leerkrachten werken volgens dit model en dat betekent in het kort: de les begint met even terugblikken op de vorige les de leerkracht legt het doel van de komende les uit de leerkracht geeft dan gedifferentieerde instructie de leerkracht geeft opdrachten n.a.v. de instructie (sommigen beginnen na even uitleg meteen en andere kinderen krijgen nog een extra instructie voordat ze beginnen) de leerkracht loopt rondes langs de leerlingen de leerkracht gaat tijdens de verwerking een groepje kinderen extra helpen aan de instructietafel na afloop wordt teruggeblikt op het leerpoces en het product De overgang naar groep 3 Halverwege groep 2, na de cito-toets afname, stellen we ons de vraag of de doorgaande ontwikkeling van een kind wel gebaat is bij een overgang naar groep 3. De volgende gegevens worden hiervoor gebruikt: de observaties van ons eigen leerlingvolgsysteem DORR de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind de cito-uitslagen Dat betekent dat de beslissing over de overgang van een kind van groep 2 naar groep 3 zeer overwogen wordt genomen. Mochten er twijfels ontstaan over het wel of niet overgaan naar groep 3, dan worden ouders daarvan op de hoogte gesteld tijdens een gesprek op school. De intern begeleid(st)er van de school is hier bij betrokken. De beslissing om een kind wel of niet over te laten gaan naar groep 3 ligt uiteindelijk alleen bij de school. De overgang naar een volgende groep ( gr. 3 t/m 8) Niet ieder kind ontwikkelt zich even snel. De school wil ieder kind de kans geven zich in een passend tempo te ontwikkelen. Om deze ononderbroken ontwikkeling zo goed mogelijk te garanderen, is het soms wenselijk (noodzakelijk) om een leerling een langere periode in een bepaalde groep te laten. Indien het zich laat aanzien dat een kind zich zodanig ontwikkelt, dat het noodzakelijk is dat het een schooljaar langer in een groep blijft, zal de leerkracht hierover tijdig met de ouders/verzorgers contact 14

15 opnemen en gedurende het schooljaar contact blijven onderhouden over de ontwikkeling van de betreffende leerling. Ruim voor het eind van het schooljaar, zo spoedig mogelijk na de Cito-Midden-toetsen van februari, zal de leerkracht de ouders/verzorgers op de hoogte stellen indien er besloten wordt om het kind een jaar te laten doubleren. Dit gebeurt aan de hand van: de uitslagen van de methodegebonden toetsen de uitslagen van de gemaakte cito-toetsen observaties m.b.t. het sociaal-emotioneel welbevinden, de werkhouding, concentratie door de groepsleerkracht De school heeft een overgangsprotocol met daarin het douburebeleid. De beslissing om een kind wel of niet over te laten gaan ligt uiteindelijk alleen bij de school. Basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en taal) Lezen Na het voorbereidend lezen in de kleutergroepen, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van de methode Schatkist, beginnen de kinderen in groep 3 met de nieuwste versie van Veilig leren lezen. Bij deze methode is een schat aan materialen, waaronder een speciaal bij de methode ontwikkeld computerprogramma voor het digitale schoolbord; de z.g. leerkracht assistent. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen ook te maken met het onderdeel Begrijpend lezen. In het schooljaar zijn we gestart met de vernieuwde methode Tekstverwerken voor groep 4 t/m 8. Deze bestaat uit een leesboek,werkboek en een toetsboek. In groep 7 en 8 wordt alleen een werkboek gebruikt. Het technisch lezen trachten we te bevorderen met o.a. Tutorlezen. Hierbij lezen oudere kinderen twee keer per week met jongere kinderen. De school gebruikt voor het voortgezet technisch lezen de allernieuwste versie (aanschaf juni 2013) van de methode leesestafette. Het leesniveau van een kind wordt bepaald door de DMT toets en de AVI toetsafname. De school gebruikt ook de leestempotoetsen van cito. Lezen doe je ook voor je plezier. Daarom is in alle groepen een klassenbibliotheek aanwezig. De leerlingen krijgen ruimschoots de gelegenheid om een boek te kiezen en te lezen. Ook kunnen de leerlingen in groep 7 en 8 meedoen aan de Drentse boeken top 5 en de jaarlijkse voorleeswedstrijd. De leerkrachten en leerlingen lezen zelf regelmatig voor. Schrijven Al in de kleutergroepen wordt een begin gemaakt met schrijfonderwijs. Activiteiten met een expressief karakter dragen bij tot de ontwikkeling van een soepele fijne motoriek. Met andere woorden, het bewegen wordt ermee bevorderd. Zo krijgt de voor later zo vereiste soepele schrijfbeweging speciale aandacht door middel van verven, scheuren, knippen, plakken en boetseren. Daarnaast werken de kinderen met potloden, viltstiften, verf, vetkrijt en krijt. Ieder kind wordt de juiste schrijfhouding aangeleerd en de manier waarop het een potlood moet vasthouden. Een verzorgd handschrift en netjes werken vinden wij erg belangrijk. De kinderen schrijven in groep 3 na de Kerst met een vulpen. De kinderen van groep 7 en 8 schrijven met een gelpen of nog steeds met de vulpen van school. Voor het schrijfonderwijs hanteren we in alle groepen de methode Pennenstreken. Deze methode sluit aan bij de aanvankelijk leesmethode en is geschikt voor zowel links - als rechtshandigen. Tevens biedt de methode veel extra motorische oefeningen voor kinderen die moeite hebben met schrijven. Bij de methode Pennenstreken is voor groep 3 en 4 een instructieprogramma voor het digitale schoolbord. 15

16 Rekenen Aan de ontwikkeling van de rekenvoorwaarden wordt in de groepen 1 en 2 uitgebreid aandacht besteed. Dit gebeurt o.a. door het doen van testspelletjes, het aanleren van begrippen als meer, minder, evenveel, de eerste, de laatste, de derde, enz. In groep 2 maken we gebruik van o.a. de kennis van de cursus met sprongen vooruit, de (computer)methode Schatkist rekenen en ik leer rekenen. In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met de nieuwste versie van de rekenmethode Wereld in getallen. De methode is vanaf groep 3 t/m 8 op het digitale schoolbord geïnstalleerd. Instructie, uitleg e.d. vindt ondermeer vanaf het digitale schoolbord plaats. Deze methode gaat uit van een realistische rekendidactiek. Er wordt veel gebruik gemaakt van concrete materialen om rekenbewerkingen bij kinderen te visualiseren. Naast alle rekenkundige bewerkingen biedt deze methode ook ruimte voor het werken met tabellen en grafieken en het bedenken van verschillende oplossingsstrategieën voor rekenkundige vraagstukken. Ook de elektronische rekenmachine heeft een plaats binnen deze methode. Taal Bij het taalonderwijs gaat het om meer dan foutloos schrijven. Ook de uitbreiding van de woordenschat neemt een vooraanstaande plaats in, net als het stellen en de grammatica. Naast het schriftelijk taalgebruik wordt ruimschoots aandacht besteed aan informatieverwerking, spreken, luisteren, vlot en duidelijk schrijven, kortom een scala aan communicatieve aspecten. We leren ook de kinderen hun eigen mening onder woorden brengen. Onze school hanteert de methodes Taal op maat en Taal op maat spelling in de groepen 4 t/m 8. Tevens is de methode op het digitale schoolbord geïnstalleerd en vindt instructie, uitleg e.d. vanaf het digitale schoolbord plaats. In de kleutergroepen wordt gewerkt met de (computer)methode Schatkist taal en ik lees. Er vinden de hele dag taalactiviteiten plaats. Dit kan zijn in de vorm van een kringgesprek, boekbespreking, vertelplaat, opzegversje, raadsels, rijmen of bijv. door het kijken naar, een poppenkastspel of een t.v. programma, zoals Schooltv en Koekeloere. Er is een taalhoek met o.a. een lettermuur en specifieke taalspelletjes. Wereldoriënterende vakken In de groepen 4 t/m 8 worden onderwerpen behandeld die voor jonge kinderen interessant zijn. Vanaf groep 5 worden de vakken m.b.t. wereldoriëntatie afzonderlijk gegeven. Aardrijkskunde We zorgen er voor dat de leerlingen Nederland, Europa en de Werelddelen leren kennen. Ze leren hoe de mensen leven en werken aan de hand van thematische lessen. De topografie wordt in samenhang met de leerstof aangeboden. Dat is in groep 6 de topografie van Nederland; in groep 7 van Europa en in groep 8 de Werelddelen. In het schooljaar zijn we gestart met de nieuwe methode De blauwe planeet voor de groepen 5 t/m 8. De methode bestaat uit een leerlingenboek, een werkboek en een toetsboek. Met daarnaast software voor het digitale schoolbord. Geschiedenis Met de methode Wijzer door de tijd leren de kinderen voornamelijk over de geschiedenis van ons land. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich inleven in situaties uit het verleden en het heden. Bij de methode is een werkboek. Biologie We streven er naar dat kinderen belangstelling krijgen in de verhouding mens en natuur. We gebruiken hierbij de nieuwe methode NATUNIEK. Deze methode combineert natuur en techniek. De verdeling is 50% natuur en 50% techniek. Leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan met NATUNIEK regelmatig zelf actief op onderzoek uit. Minstens één keer per jaar is er voor alle groepen een project over de levende of niet-levende natuur i.s.m. met het I.V.N. ( Instituut Voor Natuureducatie )en N.M.E. ( Natuur en Milieu Educatie) 16

17 . Techniek Vanaf het schooljaar staat techniek voor alle groepen op het lesrooster. In de groepen 5 t/m 8 is techniek gekoppeld aan de methode Natuniek. Techniekkasten zijn voor de onder -, midden - en bovenbouw aangeschaft. Voor alle groepen is er dankzij de VTB - gelden voldoende techniekmateriaal aanwezig. De leerkrachten zijn geschoold; zij hebben het VTB - certificaat. Groep 8 krijgt jaarlijks enige technieklessen op het Esdal College. Verkeer Vanaf het moment dat kinderen de deur uitgaan, krijgen ze te maken met verkeer. Op school wordt hierop ingespeeld. Naast het leren van verkeersregels wordt vooral nadruk gelegd op het toepassen van de regels en het gedrag in het verkeer. Het verkeersonderwijs bij ons school wordt gegeven aan de hand van de methode Klaar. Over. Van VVN gebruiken we in groep 5 en 6 de verkeerskrant op voeten en fietsen. In groep 7 gebruiken we de jeugdverkeerskrant. In groep 7 is een theoretische verkeersproef en al vanaf het schooljaar wordt deelgenomen aan de praktische verkeersproef. In oktober 2011 is aan de school het Drents verkeersveiligheids Label uitgereikt, omdat de school voldoet aan een aantal door Veilig Verkeer Drenthe gestelde criteria. In mei 2014 heeft de school na herkeuring door de provincie Drenthe het DVL certificaat voor de komende drie jaar mogen verlengen. De verkeerscommissie organiseert jaarlijks in overleg met de leerkrachten allerlei verkeersactiviteiten voor alle groepen. De commissie wordt ondersteund door de afdeling verkeer van de Provincie Drenthe. Geestelijke stromingen Tijdens de lessen aardrijkskunde en geschiedenis maken de leerlingen uit de bovenbouw kennis met andere culturen en godsdiensten. In de groepen 7 en 8 kunnen de kinderen kiezen uit Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) en Godsdienstles (GVO). De godsdienstlessen zijn niet gebaseerd op een bepaalde godsdienst, maar gaan uit van de algemeen geldende zaken uit het Christendom. Op de website van de school staat een informatief stukje geschreven over deze lessen. Engels Het vak Engels wordt in de groepen 7 en 8 gegeven. Engels wordt gegeven omdat deze taal in de Nederlandse samenleving een belangrijke rol speelt en we willen dat kinderen Engels kunnen gebruiken in contacten met mensen die zich van deze taal bedienen. Dit schooljaar wordt gewerkt met een nieuwe methode nl. The Team. Lichamelijke opvoeding De kleuters maken gebruik van het speellokaal, waar alle materialen aanwezig zijn voor kleutergymnastiek (KG). Ook worden hier de spellessen gegeven aan de kleuters. Vanaf groep 3 maken de leerlingen uitsluitend gebruik van het gymlokaal bij de school. Bij mooi weer zijn de leerlingen te vinden op het sportveld van het Esdal College, naast de school. De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer in de week gymnastiek; de ene keer toestellen, de andere keer een spelles. Het is gebruikelijk dat de kinderen zich na de gymles douchen. Het gymrooster staat op de laatste pagina. De groepen 1 en 2 hebben ook diverse keren per week kleutergymnastiek en op het plein wordt gebruik gemaakt van het buitenspelmateriaal. Voor de opbouw van de lessen lichamelijke opvoeding gebruiken we de methode Basislessen Bewegingsonderwijs. 17

18 Creatieve vorming Muziek Muziek wordt gegeven in alle groepen. In de onderbouw wordt eigenlijk dagelijks aandacht aan muziek besteed. In de hogere groepen ligt de frequentie wat minder hoog. In deze groepen wordt gebruik gemaakt van de methode Muziek moet je doen en de methode Vier muziek met. De PABO gebruikt onze school als oefenschool voor het vak muziek. Dat betekent dat in het eerste deel van het schooljaar groepen studenten les geven in alle groepen in de maanden september tot en met november. Tekenen Voor het vak tekenen wordt o.a. gebruik gemaakt van de beeldmap tekenen. De school beschikt over een groot aantal bronnenboeken. Dramatische expressie Dramatische expressie is een onderdeel van de vrijdagmiddagactiviteiten voor de gr. 5 t/m 8. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van de methode Drama moet je doen. De vrijdagmiddagactiviteiten Op vrijdagmiddag zijn er voor de leerlingen van groep 5 t/m groep 8 diverse activiteiten. De leerlingen van groep 5 t/m 7 zijn deze middag verdeeld over 7 groepen. Gedurende een periode van vier weken maken de leerlingen kennis met technieken, zoals figuurzagen, timmeren, tekenen, kleien, koken, papier -, karton verwerken, drukken, (grafische technieken) textiele werkvormen, dans en beweging, drama, techniek en gezinsspelen. Andere Kunst en Cultuuractiviteiten We maken gebruik van het aanbod van Cultuurmenu Emmen, waarin CQ (Centrum van Kunsten), bibliotheek, theater De Muzeval en Centrum Beeldende Kunsten samenwerken. Het Cultuurmenu kent een tweejaarlijkse cyclus, waarin alle disciplines (theater, literatuur, muziek, dans, film, en beeldende kunst ) minimaal éénmaal aan bod komen. In het kader van de Kinderboekenweek worden ook voorstellingen gepland. Ook wordt gebruik gemaakt van het Cultuurmenu en Culturele Mobiliteit, een map met een groot aanbod van cultuur voor alle groepen. Ieder jaar doen er ook leerlingen ook mee aan de Drentse Gedichten wedstrijd. De school bezoekt met een aantal groepen Het Drents Museum en Het Drents Archief in Assen, Het Hunebedmuseum in Borger en soms ook Het gevangenis museum in Veenhuizen. De school werkt aan de hand van het beleidsplan cultuur. Een van de leerkrachten is cultuurcoördinator. De school krijgt dit schooljaar van de porvincie Drenthe extra subsidie voor culturele activiteiten. Computers Het Ministerie heeft een drietal kerndoelen voor de ICT geformuleerd: Leerlingen kunnen een tekst maken en bewerken met een tekstverwerkingsprogramma op de computer Leerlingen weten globaal welke mogelijkheden (digitale) informatiecentra hebben Leerlingen kunnen met behulp van een computer digitale leermiddelen gebruiken Deze kerndoelen trachten we op de volgende manieren te realiseren: Iedere groep beschikt minimaal over 2 of 3 computers, die allemaal zijn aangesloten op het Centrale Netwerk. Daarnaast wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van laptops en notebooks. Printopdrachten gaan naar de centrale printer in de kopieerruimte. Voor iedere groep zijn programma s geïnstalleerd. Een aantal programma s zijn : Schatkist lezen en schatkist rekenen; Veilig leren lezen; Wereld in getallen rekenen; Ik reken; Taaljournaal spelling; Toporama. Werkstukken en spreekbeurten worden nu regelmatig door de kinderen digitaal aangeleverd en gepresenteerd m.b.v. het digitale schoolbord. In groep 8 leren de leerlingen een Powerpoint presentatie te maken. 18

19 Digitale schoolbord Het digitale schoolbord, ook wel interactief bord genoemd, wordt in de groepen 3 t/m 8 gebruikt. De digitale pen fungeert als muis en met deze pen schrijf je op het bord. Via de meegeleverde software kunnen rekenen-, taal-, en vele andere programma s aangeklikt worden.de meeste lessen worden geprojecteerd op het digitale bord. Op die manier heeft het digitale schoolbord bewezen dat het een grote meerwaarde is voor de kwaliteit van het onderwijs. Ook kunnen er allerlei weblinks aangeklikt worden. De kleutergroepen hebben gezamenlijk een verplaatsbaar digibord, waarvan de leerkrachten gebruik kunnen maken. Huiswerk Vanaf groep 5 hebben de leerlingen regelmatig huiswerk. In groep 6 leren de kinderen bijvoorbeeld de topografie van Nederland. Ook spreekbeurten en boekbesprekingen worden thuis grotendeels voorbereid. In de bovenbouw is er naast aardrijkskunde ook huiswerk voor spelling (dicteewoordjes) en geschiedenis. Taalhuiswerk, vooral in groep 8, bestaat uit woord woordbenoemen, ontleden en de werkwoordsvormen. In principe staat huiswerk altijd op het bord aangegeven. In groep 8 wordt met een agenda gewerkt. Burgerschap en sociale integratie Als school investeren we in sociale competentie. Dit doen we enerzijds vanuit de gedachte dat sociale en cognitieve competenties elkaar positief beïnvloeden en anderzijds vanuit beleid op het gebied van burgerschap, waarden en normen, sociale integratie en veiligheid. Sociale competentie dient ter bevordering van democratisch burgerschap en sociale integratie. Een leerling die sociaal competent functioneert, zal des te beter functioneren op school, in clubverband of in teamverband. Binnen de school is de ontwikkeling van sociaal competent gedrag er op gericht, dat kinderen op een goede manier met elkaar en met het onderwijzend personeel en in bredere zin dat ze zich op een sociaal aanvaardbare en voor hun prettige manier kunnen handhaven in de maatschappij. Aspecten van ontwikkeling van sociaal en competent gedrag zijn: het samenwerken, het samen spelen, het samen kunnen delen, hulpvaardig zijn; respect hebben voor elkaars mening en inbreng; elkaar de ruimte geven om zelfontdekkend bezig te zijn: het kunnen oplossen van conflictsituaties; het kunnen inleven in gevoelssituaties; anderen accepteren en respecteren in hun anders zijn; het creëren van een gevoel van saamhorigheid In het kader van Actief Burgerschap en Sociale Integratie volgt het team eens in de twee jaar de Kanjertraining. De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Alle leerlingen krijgen het hele jaar door Kanjertraining. Met de deelname aan Kanjertraining voldoet de school aan de doelen die worden gesteld door de wet Actief Burgerschap en Sociale integratie. Het personeel volgt jaarlijks een nascholingscursus van het instituut dat de Kanjertraining heeft ontwikkeld. Doelen: een betere band krijgen met elkaar/met de leerkracht en zich prettiger voelen in de klas; zich niet laten verleiden tot sociaal destructief gedrag; bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas; versterking van sociale vaardigheden bij de kinderen; beheersing van kinderen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten; leerlingen voelen zich veilig op school; 19

20 bewustwording van eigenheid bij de kinderen: ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben. Een paar voorbeelden van activiteiten die specifiek gericht zijn op Actief burgerschap en sociale integratie: er wordt in alle groepen aandacht besteed aan de thema s op de Anti - pestkalender; middels de Kanjertraining wordt er aandacht aan pesten besteed en een vragenlijst ingevuld het is ook gebruikelijk dat er jaarlijks aandacht wordt besteed aan de 4 mei herdenking; in de bovenbouw doen de kinderen mee aan De derde kamer. Hierin kunnen alle kinderen van Nederland met elkaar debatteren over onderwerpen over de politiek; we kijken mee in de hogere groepen naar het tv-weekjournaal; excursies naar Kamp Westerbork, Drents museum, Gevangenis Museum, diverse bedrijven en instellingen. er wordt aandacht besteed aan actualiteit m.b.t. het koningshuis kinderen leren in de bovenbouw het eerste couplet van het Wilhelmus Kleding Leermiddelen In het kader van sociale veiligheid gelden op school ook nog veel ongeschreven regels. Die betreffen taalgebruik en kleding. We proberen consequent te reageren op ongewenst taalgebruik en kleding. Wat betreft kleding hebben we de volgende afspraken gemaakt:bij aanvang van de lessen hangen jassen, petten, mutsen, hoedjes etc. aan de kapstok in de gang (dus geen jassen, handschoenen aan en geen hoofdbedekking in de klas). Kleding die als aanstootgevend kan worden ervaren en kledingstukken met kwetsende of discriminerende teksten en of symbolen zijn verboden. Dit geldt natuurlijk voor zowel leerlingen, stagiaires als personeelsleden. In principe is het onderwijs kosteloos. Tot de leer - en hulpmiddelen behoren schriften, boeken, pennen en potloden. Elk kind krijgt op school vanaf medio groep 3 een goede (niet goedkope) vulpen. Het is de bedoeling dat deze vulpen de gehele basisschooltijd meegaat. Bij verlies of vernieling kan men op school terecht voor een nieuwe pen, tegen betaling ( 7,50). In groep 7 en 8 kunnen de kinderen ook schrijven met een gel pen ( 2,50) van school. Om het schrijfgerei op te bergen krijgen alle kinderen van school in groep 3 een etui. Kisten en dozen voor het opbergen van schrijfgerei zijn niet toegestaan. Leerplicht/verlof/verzuim Uw kind mag vanaf vier jaar naar school. Soms zijn beginnende kleuters nog wel eens moe. Ze mogen dan s middags thuis blijven, omdat ze pas vanaf vijf jaar leerplichtig zijn. Verlof aanvragen kan onder andere voor: Verhuizing: maximaal 1 dag Huwelijk van bloed - of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag. Buiten de woonplaats: maximaal 2 dagen. 12,5 -, 25 -, 40 -, 50 -, 60 -jarig huwelijksjubileum van ouders, grootouders: maximaal 1 dag. 25 -, 40 - of 50 - jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag. Ernstige ziekte van bloed - en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de directeur. Overlijden van bloed - en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen. Overlijden van bloed - en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen. Overlijden van bloed - en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag. Naar oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof en deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. 20

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl Schoolgids o.b.s.

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

1 SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

1 SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN 1 SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 1-2

Informatieboekje. Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 2016-2017 Thematisch werken: We werken in groep 1 / 2 met thema s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Gedurende deze thema s zullen de volgende ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster.

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Rekenen Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 8 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Beste ouders, Dit jaar zal er een belangrijke keuze gemaakt moeten worden. Naar welke school gaat uw zoon/dochter volgend

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Algemene belangrijke zaken

Algemene belangrijke zaken Algemene belangrijke zaken Binnenkomst: de kinderen mogen vanaf 8.15 uur binnen komen om hun tas en hapje en drankje binnen neer te zetten/ op te hangen. Daarna gaan de kinderen naar het plein waar een

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Het informatieboekje voor groep 5/7. In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke methodes we werken

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4-5 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Informatieboekje voor groep 4/5 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

3. De organisatie van het onderwijs.

3. De organisatie van het onderwijs. 3. De organisatie van het onderwijs. 3.1 De organisatie van de school. t Wold heeft zowel traditionele als moderne kenmerken. Traditioneel is de keuze voor jaarklassen, orde en regelmaat, een instructie

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s), Groep 7, 2014-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder volgt belangrijke informatie over de groep waarin uw kind nu zit. Wij willen u dan ook vragen dit thuis eens op het gemak door te nemen. Belangrijke

Nadere informatie

Informatieavond groep 4

Informatieavond groep 4 Informatieavond groep 4 Dagindeling- weekrooster -Elke dag starten we met stillezen, om het lezen te bevorderen. Zo beginnen we de dag altijd heel rustig. -Daarna hebben we het vak; levensbeschouwing en

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 3 en 4!

Welkom op de informatieavond van groep 3 en 4! Welkom op de informatieavond van groep 3 en 4! De onderwerpen van vanavond De vakgebieden Rooster, pauze Huiswerk Regels Verjaardagen Spullen meenemen Bedtijd en gewenning Verzuim Rapporten en 15-minuten

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben.

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben. Informatie groep 4 Welkom op de site van groep 4 van CBS De Bargeweide. Er zitten 27 kinderen in groep 4. We hebben twee juffen, juf Annet Semmekrot en juf Wietske Scholts. Juf Wietske wordt op dit moment

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 7-8!

Welkom op de informatieavond van groep 7-8! Welkom op de informatieavond van groep 7-8! De onderwerpen van vanavond: De vakgebieden (Continu-)rooster en pauze Huiswerk Regels Verjaardagen Kamp Spullen meenemen Verzuim Rapporten en 10-minuten gesprekken

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames Groep 6/7 Informatiebrief Schooljaar 2015/2016 Algemeen o Inloop: leerlingen mogen van 8.15 uur en 13.00 uur naar de klas toe gaan. De leerkracht is dan in de klas. Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 3

Informatie. vakgebieden. Groep 3 Informatie vakgebieden Groep 3 Rekenen en wiskunde Gehanteerde methode: Wereld in getallen. Sinds een aantal jaren rekenen we met de nieuwe methode: De wereld in getallen. De inhoud van een rekenles bestaat

Nadere informatie

Informatie boekje groep 3

Informatie boekje groep 3 Informatie boekje groep 3 Groepsinformatie groep 3 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 3 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C.

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. 2015-2016 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. Informatieblad groep 3C Algemeen: - We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na de eerste

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 6 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 6. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Een verzoek: - Naar binnen gaan na de bel, wanneer de leerkracht de deur open maakt. - Aan onze kant op de speelplaats naar binnen en niet binnendoor.

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 4-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 4 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen.

Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen. Groep 6b Schooljaar 2012/2013 Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen. Groep 6b krijgt momenteel les van één juf, Linda Velgersdijk. Meester Ed Meerburg en meester

Nadere informatie

Algemene informatie. Diverse dingen:

Algemene informatie. Diverse dingen: Informatieboekje Groep 4/5 2011-2012 Algemene informatie Diverse dingen: Gedragsregels in en buiten de klas Samen met de juf hebben de kinderen klassenregels bedacht en ondertekend. Wij houden ons allemaal

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 7a

Informatieavond. Groep 7a Informatieavond Groep 7a Opbouw van de avond Vakinhoudelijke informatie Bijzonderheden groep 7: 2015-2016 Rekenen Nieuwe methode Wereld in Getallen 4 Hoofdrekenen Cijferen Breuken Meten, tijd en geld Opbouw

Nadere informatie

Groep 7, 2015-2016. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 7, 2015-2016. Beste ouder(s)/verzorger(s), Groep 7, 2015-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder volgt belangrijke informatie over de groep waarin uw kind nu zit. Wij willen u dan ook vragen dit thuis eens op het gemak door te nemen. Belangrijke

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatie avond groep 7

Informatie avond groep 7 Welkom in groep 7 Maandag t/m woensdag: juf Orinda. Donderdag en vrijdag: meester Ben. Vanaf 14 september zullen we op dinsdag een stagiaire van Domstad in de klas hebben: Martine ( 2 e jaars) Informatie

Nadere informatie

Een kijkje in groep 1-2

Een kijkje in groep 1-2 Het Talent Elk kind een ster Een kijkje in groep 1-2 Luciadonk 65 4707VK Roosendaal tel.: 0165-541894 fax: 0165-566212 e-mail: het.talent@kporoosendaal.nl Inhoud - Onze visie op het onderwijs in groep

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

informatie groep 4 Beste ouders, 8 september 2015

informatie groep 4 Beste ouders, 8 september 2015 informatie groep 4 Kbs De Werft Raaimoeren 21 4824 KA Breda 076-5410515 www.dewerft.nl kbsdewerft_info@inos.nl Beste ouders, 8 september 2015 Uw kind zit ondertussen alweer enkele jaren op de basisschool.

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling Welkom! Van harte welkom in groep 4. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Via de schooltelefoon zijn we bereikbaar Ziekte/ afwezigheid even melden Tijdens het inloopkwartier s morgens korte boodschap 10 minuten avond Afspraken worden apart gemaakt en

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5

Informatieboekje groep 5 Informatieboekje groep 5 Informatie groep 5 1 Dit is het informatieboekje van groep 5. Hierin kunt u informatie vinden over de methodes, de regels en andere specifieke zaken die bij groep 5 horen. Het

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Welkom op onze pagina. Groep 4b en 5. Obs de aanloop

Welkom op onze pagina. Groep 4b en 5. Obs de aanloop Welkom op onze pagina Groep 4b en 5 Obs de aanloop Wat doen we in groep 4? Rekenen Taal Lezen Spelling Van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen Schrijven Natuur verkeer Tekenen/handvaardigheid/muziek/gymnastiek

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij.

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij. De dagindeling in groep 1 en 2 De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00 uur Vrijdagmiddag vrij 10 minuten

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat Groepsgids Groep 2-3 de Letterflat Wie werk en er in de groepen 2/3: s.hogervorst@dezonnepoort.nl (Inge Neijenhuis ) afwezig i.clappers@dezonnepoort.nl vervanger: Yvonne te Vaanholt Verdeling van de dagen

Nadere informatie

Mailadres Leerkrachten

Mailadres Leerkrachten Welkom in de groep Beste ouders, wij heten u van harte welkom in groep 4/5. Uiteraard bent u altijd welkom om in de klas te komen kijken. Dit kan bijvoorbeeld goed na schooltijd. Uw kind zal vast en zeker

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2011-2012

INFORMATIE GROEP 6 2011-2012 INFORMATIE GROEP 6 2011-2012 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie