Van maakwerk naar maatwerk, veranderen moet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van maakwerk naar maatwerk, veranderen moet"

Transcriptie

1 Van maakwerk naar maatwerk, veranderen moet Grafisch ondernemen is veranderen. Het thema van deze middag duidt al op die dynamiek. Van maakwerk naar maatwerk, onderstreept dat in onze bedrijfstak weinig tot niets hetzelfde blijft. Veranderen moet. Laat ik beginnen met elf nieuwe collega s binnen de Ledenraad van harte welkom te heten. Als vereniging zijn we verheugd dat er ondernemers bereid zijn hun kostbare tijd en energie te willen investeren in een gezonde bedrijfstak. Vandaag nemen we ook afscheid van twaalf Ledenraadsleden. Degenen die afscheid nemen zijn we dank verschuldigd voor hun onbaatzuchtige inzet voor de vereniging en de branche. We komen er dadelijk op terug. Dames & heren, Wat is dat eigenlijk: ondernemen in de grafische industrie?onze sector wordt als vrijwel geen ander geconfronteerd met conjunctureel zwaar weer en structurele veranderingen. De kunst is om uit een breed scala aan beslissingen op het juiste moment de juiste keuzes te maken. Ik pak er een aantal uit. Ondernemen is synoniem aan innoveren, aan vernieuwen. Gelukkig kom ik bij bezoeken aan leden al veel vernieuwingen tegen en wordt er volop ingespeeld op de ontwikkelingen van de markt. Ik zie de dynamiek. Het KVGO helpt daar ook bij met workshops als 24/7 en de half twaalfscenario s. De vereniging zelf is ook volop bezig met innoveren. De Comfortabele arbeidsovereenkomst is een innovatie in arbeidsvoorwaarden, waar we later in deze Ledenraad over komen te spreken. 1

2 Innoveren is kijken naar kansen op de markt. Onze branche is heel divers en dus zijn er diverse markten waar ontwikkelingen zijn. De vereniging kent klein, midden en groot. Elke groep heeft zijn eigen uitdagingen. Wat is de invloed van social media op het gedrukte product? Hoe hou je de adverteerder vast? Papier communiceert immers veel krachtiger dan vluchtige media. Wat is de stand van zaken rond slimme labels, rond 3D printen en printed electronics? Weten we daar voldoende van af om er over mee te kunnen praten. Of zelfs op het juiste moment in te kunnen stappen? Doen we dat alleen, of gaan we op zoek naar partners, naar nieuwe manieren van samenwerken? Innoveren kan zijn: van klassiek grafisch bedrijf groeien naar communicatieadviseur. Ondernemen is ook de vraag beantwoorden of je je wilt specialiseren. En zo ja, op welk terrein? Wil je de grootste zijn, de snelste, de beste, de goedkoopste, de slimste? Of ben je het vertrouwde adres dat ervoor zorgt dat de klant optimaal met zijn markt communiceert via de verschillende media die er beschikbaar zijn? Om die vragen op een reële manier te kunnen beantwoorden is nogal wat nodig. Op de eerste plaats: zelfbewustzijn en kennis van de eigen onderneming. Waar zijn we goed in? Wat zijn onze sterke punten? Daarbij is een kritische blik op het eigen bedrijf noodzakelijk. Staan we voldoende open voor vernieuwing, of vluchten we met een beroep op de hectiek van alledag weg voor strategische vragen over de toekomst? Wat betekent veranderen in de praktijk? Een prachtig voorbeeld is DSM dat tot twee maal toe het roer compleet omgooide. De eerste keer toen de staatsmijnen dicht gingen en het bedrijf zich succesvol omvormde van een energieleverancier naar een chemisch bedrijf. Recenter maakte DSM weer een slag door zich te gaan richten op biotechnologie en gezondheidsproducten. Dat is veranderen!. Veranderen moet, maar dat is uiteraard geen garantie voor succes. Wat wel zeker lijkt is dat wie niet op tijd de bakens verzet, het extra lastig krijgt. 2

3 Dat we in onze markt onverminderd met zwaar weer te kampen hebben, werd eind oktober nog eens onderstreept door Grafimedia in Cijfers van GOC en het A&O Fonds. Ik pak er een paar cijfers uit. Meer dan 30 procent van de grafische bedrijven heeft vorig jaar een negatief bedrijfsresultaat geboekt. Bedenk wel: daarbij gaat het om de bedrijven die 2011 overleefden: tien procent deed dat niet! De omzet is in 2012 verder gedaald, waarmee de al meer dan tien jaar geleden ingezette terugloop is doorgezet. Die omzet ligt nu op minder dan 60 procent van het cijfer van rond het jaar De werkloosheid onder grafische werknemers is opgelopen tot het hoogste peil in meer dan twintig jaar. Het aantal bij het UWV geregistreerde grafische werklozen is tot ruim boven de opgelopen, een historisch hoog aantal. De werkloosheid in onze sector komt daarmee uit op 14 procent terwijl de werkloosheid in Nederland op dit moment op 8,6 procent ligt. Bijna de helft van de werklozen in de sector is 50 jaar of ouder. Het aantal werkzame personen is in de sector gedaald tot onder de Dat is dan nog maar iets meer dan de helft van het niveau van tien jaar geleden. De export door grafimediabedrijven is vorig jaar wel flink toegenomen, vooral naar de buurlanden Duitsland en België. Van buiten de EU wordt echter nog altijd aanzienlijk meer drukwerk ingevoerd dan Nederland exporteert. Vorig jaar zijn nog eens 96 grafische bedrijven exclusief ZZP-ers failliet gegaan. Dat is weliswaar minder dan in de drie voorafgaande jaren, maar dat komt volgens Grafimedia in cijfers vooral doordat er na de golf faillissementen van de afgelopen drie jaar inmiddels aanzienlijk minder grafische bedrijven zijn. Tegen deze achtergrond wordt overleg gevoerd over de arbeidsvoorwaarden. De Ledenraad stemde in september in met de procedure rondom de huidige cao. Wij, de grafische industrie, kunnen een loonkostenstijging niet hebben, laat dat duidelijk zijn. 3

4 De sociale partners hebben vanuit erkenning van de moeilijke situatie waarin de bedrijfstak zich bevindt op 15 oktober en op 11 november overleg gevoerd om uit de impasse te komen. Het is ook tegen deze achtergrond dat we de Ledenraad vanmiddag de begroting van de vereniging voor 2014 presenteren. Penningmeester Ed van Breene geeft straks een toelichting op de cijfers. Ook leggen we u het Contributiebesluit voor. Het KVGO zal naar verwachting een omzet van ruim 3,5 miljoen euro boeken. We houden komend jaar rekening met een break-even uitkomst, wat logisch is voor een vereniging. Zoals u kunt zien, ligt het zwaartepunt van onze activiteiten op sociale innovatie, waar 56 procent van het budget voor is gereserveerd. Dat is logisch in een jaar dat we op dit gebied samen met de sociale partners grote stappen vooruit willen zetten. We willen arbeidsvoorwaarden realiseren die de branche toekomstbestendig maakt en we investeren daarom fors in het uitleggen en begeleiden van de Comfortabele. Dat brengt mij op de pensioenen. Pensioenfonds PGB en uitvoeringsorganisatie Timeos versterkten hun samenwerking. Timeos Pensioendiensten is per 1 oktober een bv geworden met PGB als enige aandeelhouder. Tot nu toe was de uitvoeringsorganisatie van PGB een onafhankelijke stichting, net als het pensioenfonds zelf. De verandering is ingegeven door het besluit van Timeos vorig jaar om zich als pensioenuitvoerder volledig te richten op zijn grootste opdrachtgever PGB. Gelukkig is de dekkingsgraad intussen opgelopen tot 106,8 procent. Dat is dus net boven de kritische grens die DNB trok van 104,1 procent per 31 december

5 Een grens die - als die niet zou worden gehaald - een verlaging van de pensioenen teweeg zou brengen. Maar met de volatiele markten en het rentebesluit van de ECB is niets zeker. Om de pensioenen voor deelnemers op de lange termijn veilig te stellen, wordt schaalgrootte steeds belangrijker. Door samen te werken aan de groei van PGB kan de noodzakelijke verbreding van het draagvlak beter worden gerealiseerd. De verandering van stichting naar bv heeft overigens geen gevolgen voor deelnemers en aangesloten werkgevers van PGB. Terug naar de begroting. Ruim een kwart is ingeruimd voor herpositionering en zeventien procent voor branchevernieuwing. Naast sociale innovatie de andere twee speerpunten. Binnen branchevernieuwing zullen we in 2014 zoeken naar intensievere samenwerking met onze business partners. Naast kennisontwikkeling en kennisdeling krijgen ook de Ledenvoordelen volop aandacht. Daarbij willen we de basis onder Ledenvoordelen verbreden en versterken, samen met onze partners binnen het Nationaal Platform Communicatie Industrie, het NPCI. Het NPCI bestaat uit de Vereniging Repro Nederland, ZSO (Branchevereniging van Zeefdruk en Sign-ondernemingen), de BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) en het KVGO. We spraken ruim een jaar geleden af onderling overleg te intensiveren en meer met elkaar samen te werken. Denk daarbij aan duurzaamheid, aanbestedingen en arbeidsvoorwaarden. Naast deze onderwerpen ziet het platform een rol weggelegd voor het versterken van de positieve beeldvorming van de industrie en een gerichte lobby richting nationale en Europese overheden. 5

6 In de aanloop naar 2014 zal het KVGO een nieuw ledenvoordeel introduceren: VPS Virtual Paper Stock. Dit is een marktplaats op internet, waarmee overbodige voorraden papier - rollen en vellen - kunnen worden verhandeld. We komen er in deze vergadering op terug. Een ander aandachtspunt blijft het probleem dat het voor onze leden lastig is om kredieten te krijgen van de reguliere banken. Daarom onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om op termijn een sectorale kredietunie op te richten. Zoals we in ons Beleidsplan 2012 al aangaven, maken we ook met herpositionering duidelijke keuzes. De markt voor het KVGO bestaat uit leden, opdrachtgevers van leden en stakeholders. De boodschap voor de leden luidt: Op weg naar een gezonde bedrijfstak : van maakwerk naar maatwerk! Voor de opdrachtgevers van de leden en de stakeholders ligt de nadruk op de communicatiekracht van drukwerk en de duurzaamheid van papier. Voor elk van hen wordt een verschillend pakket aan communicatiemiddelen ingezet. Alle communicatie-activiteiten die vallen onder de communicatiebranche, of breder: de creatieve industrie, vallen onder de paraplu van het NPCI. In 2014 verschuiven we accenten. Het promoten van de communicatiekracht van drukwerk is tot op heden een activiteit geweest van PrintPower. Gaandeweg is gebleken, ook na diverse signalen van leden van het KVGO, dat deze campagne onvoldoende resultaat biedt en onvoldoende geschikt is voor de Nederlandse markt. 6

7 Daarom zal het KVGO zelf een campagne ontwikkelen met als werktitel: de communicatiekracht van drukwerk. De campagne mikt op marketeers en drukwerkinkopers in Nederland. In die campagne zullen papieren en digitale hulpmiddelen worden ontwikkeld die door de leden van het KVGO kunnen worden gebruikt in hun eigen campagnes. Ik wil het met u hebben over een activiteit van het bestuur waar we zelden bij stil staan: lobbyen. Terecht, want lobbyen is vooral effectief als het zich buiten de schijnwerpers van de publiciteit afspeelt. Nadeel daarvan is dat u soms onvoldoende zicht krijgt op onze inspanningen om regelgeving om te buigen die zich in een voor onze bedrijfstak ongunstige richting beweegt. Ik pak twee recente voorbeelden: de faillissements of insolventie wetgeving in eigen land en de plannen van de Deense regering voor belasting op drukwerk. De insolventiewetgeving is een onderwerp dat menigeen in onze industrie niet onberoerd laat. Om die reden is het KVGO, vertegenwoordigd door uw voorzitter, actief betrokken bij de voorbereiding tot herziening van die insolventiewetgeving. U weet wellicht nog waar het ons om gaat bij aanpassing van de regels rond de afwikkeling van een faillissement: een sterkere positie van de schuldeisers, een directere aansturing van de curator door de schuldeisers en meer aandacht voor het handelen van de verantwoordelijken voorafgaand aan het faillissement, ofwel frauduleus handelen hard aanpakken. Het KVGO en de andere in dit proces betrokken brancheorganisaties hebben wat dit betreft het tij niet echt mee. Er is een duidelijke stroming die probeert de voorbereiding van de insolventiewetgeving zodanig te beïnvloeden dat het doorstarten na een faillissement juist eenvoudiger en sneller kan dan op dit moment het geval is. 7

8 Hun redenering is dat een snelle doorstart economisch en maatschappelijk de minste schade doet aan het doorstartende bedrijf. Om zo n snelle doorstart mogelijk te maken, pleiten zij voor een stille bewindvoering waarbij in overleg met de stakeholders van het bedrijf gekeken wordt naar de mogelijkheden van een doorstart. In het Verenigd Koninkrijk bestaat deze praktijk reeds en wordt daar aangeduid met pre-pack. Inmiddels is in Nederland het wetsvoorstel voor de pre-pack openbaar gemaakt. Het wetsvoorstel bepaalt dat de aanvrager aan de rechtbank aannemelijk dient te maken dat met de aanwijzing van stille bewindvoering het belang van de gezamenlijke schuldeisers of belangen van maatschappelijke aard, zoals de openbare orde en veiligheid, de continuïteit van de onderneming en het behoud van de werkgelegenheid, gebaat zijn. Onze stellingname op dit dossier is in principe afwijzend. Zeker in onze industrie, waar de markt krimpt, ligt het maatschappelijk belang niet bij het optimaal faciliteren van een doorstart, ons belang is gelegen in een gezonde branche, niet in een zo groot mogelijke branche. Kortom: pre-pack nee, tenzij er grote maatschappelijke belangen in het spel zijn. De overheid maakt haast met wetgeving. Fraudeurs en veelplegers moeten worden aangepakt. Een civielrechtelijk verbod om gedurende vijf jaar bestuurder te zijn als je een veelpleger bent is in de maak. Daar is nog niet iedereen het over eens, maar de toon is gezet. Ik zal u de haarkloverijen besparen. Het is een taaie materie met veel haken en ogen, maar waar we bovenop zitten. Een tweede voorbeeld van lobby door de sector ligt op Europees niveau. 8

9 De Deense overheid heeft zich voorgenomen om belasting te gaan heffen op ongeadresseerd drukwerk met twee tarieven. Een hoog tarief op het drukwerk dat is voorzien van het eco-label en een nog hoger tarief voor drukwerk dat het zonder dat label moet stellen. De achtergrond van de beoogde maatregel laat zich nogal eenvoudig raden, de overheid heeft geld nodig. Een parallel met onze verpakkingsbelasting dringt zich op. Uiteraard geeft ook de Deense overheid een andere formele achtergrond op. Jazeker, de milieubelasting van in dit geval ongeadresseerd drukwerk. Met de duurzaamheidsfeiten in de hand heeft onze Europese koepelorganisatie Intergraf aangetoond dat de vermeende negatieve duurzaamheidseffecten onjuist zijn en dat derhalve deze belastingmaatregel kant noch wal raakt. Waarom wij deze zaak onmiddellijk hebben opgepakt en actief op Europees niveau hebben bestreden, moge duidelijk zijn. Indien de onevenwichtige en misleidende duurzaamheidsredenering wel ergens bodem vindt en niet weersproken wordt is het slechts een kwestie van tijd voordat het gemeengoed wordt, met alle gevaren voor de grafische industrie in Europa van dien. Een voorbeeld dicht bij huis is onze inbreng in het criteriadocument Drukwerk van de groep Duurzaam Inkopen van de overheid waarin een bewuste afweging tussen drukwerk en elektronische communicatie wordt aanbevolen. In de conceptversie stond nog dat er beter voor elektronische communicatie gekozen kon worden. Naar aanleiding van de opmerkingen van het KVGO is het uiteindelijke document ingrijpend veranderd en is deze niet op objectieve feiten gebaseerde tekst verwijderd. Nu staat er onder andere. Op dit ogenblik zijn er, met name van de elektronische communicatie, nog te weinig gegevens beschikbaar om op basis van een levenscyclusanalyse een objectief en transparant verantwoorde vergelijking te maken tussen de milieubelasting van drukwerk en elektronische communicatie. 9

10 En daarom kan er op basis van de milieubelasting nog geen weloverwogen keuze gemaakt worden tussen drukwerk en elektronische communicatie zolang er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om een objectieve en transparante levenscyclusanalyse te maken van elektronische communicatie. Ik neem aan dat het in dit gezelschap niet nodig is om het belang van deze geslaagde lobby-actie te onderstrepen. Een paar woorden over het papiervezelconvenant. Het nu geldende convenant IV loopt tot en met In 2014 zullen er weer onderhandelingen worden gevoerd over de verlenging van het huidige convenant. Mede om die reden is onder andere op aandringen van het KVGO besloten om alleen een heffing voor één jaar van 2,40 euro per ton papier/karton op te leggen in het eerste kwartaal van Dus niet zoals eerder was aangekondigd een heffing van ongeveer 4,50 euro in het vierde kwartaal van 2013 plus in het eerste kwartaal van Een en ander betekent wel dat in het eerste en in het tweede kwartaal van 2015 ook weer een systeemheffing zal worden opgelegd indien er een Papiervezelconvenant V is gesloten. Met een looptijd van waarschijnlijk 4 jaar,afhankelijk van het nieuwe convenant. Dames & heren, Deze middag staat in het teken Van maakwerk naar maatwerk. Twee sprekers gaan dat thema voor ons invullen. Daarbij rekenen ze op een actieve bijdrage van uw kant. Druk- en printwerk vormt de basis van de grafische industrie. De positie van print is in het digitale landschap actueler dan ooit. Mediakeuzes en marketing bepalen het succes van de communicatie met klant of consument. Peter Kerkhof is een van onze gastsprekers. Hij is hoofd van de afdeling Communicatiewetenschap van de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar Customer Media. Hij duikt in de wereld van de customer media en content marketing. 10

11 Daarin speelt drukwerk nog altijd een belangrijke rol. Verder licht hij de nieuwe manier van marketing toe en de rol van print in een wereld vol Twitter-berichten. De tweede spreker is Jacques Koster. Hij is mediastrateeg van Op maat media consultancy. Koster laat zien hoe de mediawereld en die van de marketeers zich ontwikkelt. Wat de rol van drukwerk was, is en wordt. Hij trekt vergelijkingen met televisie, online en social media. De titel van zijn presentatie is Back to the Future. Ik weet niet wat u ervaringen zijn, maar mij lijkt het dat ontwikkelingen steeds sneller gaan. Wat gisteren nog toekomst was is morgen al weer verleden tijd. In die dynamische omgeving is het onze opdracht, samen met u, de weg te vinden naar een gezonde bedrijfstak. Vanmiddag zetten we weer een stap op die weg. Ik wens u een goede Ledenraad. Bussum, 13 november 2013 Toespraak van Cees Verweij Uitgesproken op woensdag 13 november 2013 voor de Ledenraad van het KVGO - Nb.: Alleen de gesproken tekst geldt 11

Solidair door de crisis

Solidair door de crisis Solidair door de crisis Dames & heren, Op 1 oktober werd in Lochem het startschot gegeven voor de aanloop naar de comfortabele arbeidsovereenkomst. Aan de pilot, die op 1 januari van start gaat, doen veertien

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten en ontwikkelingen bij PGB

Pensioenactualiteiten en ontwikkelingen bij PGB Presentatie voor ledenraad KVGO Ruud Degenhardt 29 mei 2013 Pensioenactualiteiten en ontwikkelingen bij PGB Inhoud Inhoud PGB Financieel Pensioenactualiteiten Wet Versterking Pensioenfondsbestuur Ontwikkeling

Nadere informatie

Stille bewindvoering. Mr. drs. J.C.A.T. Frima Teamvoorzitter team insolventie Rechtbank Rotterdam

Stille bewindvoering. Mr. drs. J.C.A.T. Frima Teamvoorzitter team insolventie Rechtbank Rotterdam Stille bewindvoering Mr. drs. J.C.A.T. Frima Teamvoorzitter team insolventie Rechtbank Rotterdam Inleiding pre-pack stille bewindvoering Pre-pack stille bewindvoering Waarom stille bewindvoering De discussie

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Grafische Industrie De grafische industrie behoort tot de grotere branches in het midden- en kleinbedrijf. De ondernemingen in de branche houden zich bezig met het bewerken en vermenigvuldigen van informatie.

Nadere informatie

Grafimedia in cijfers

Grafimedia in cijfers Grafimedia in cijfers 2013 beeld: Karin van Hengel Inhoud 1 Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse 2 Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit 3 Ontwikkeling van de omzet in de industrie en

Nadere informatie

SOCIALE INNOVATIE. in de creatieve industrie. Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie. Mei 2012

SOCIALE INNOVATIE. in de creatieve industrie. Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie. Mei 2012 SOCIALE INNOVATIE in de creatieve industrie Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie Mei 2012 Colofon Opdrachtgever: A&O fonds Grafimedia (KVGO, NDP Nieuwsmedia, FNV Kiem, CNV Media) Uitvoering:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Innoveren = Marktgericht communiceren

Innoveren = Marktgericht communiceren Innoveren = Marktgericht communiceren Inleiding Adviseurs bij Syntens constateren bij bedrijven vaak een gebrek aan aandacht voor de markt. Veel ondernemingen hebben een verstoorde marktdynamiek. Door

Nadere informatie

Kernnieuws voor ondernemers in de communicatiebranche

Kernnieuws voor ondernemers in de communicatiebranche 6 Jaargang 23 16 december 2017 Kernnieuws voor ondernemers in de communicatiebranche Corporate website Personeelswijzer Grafimedia cao Print Pakt Ledenvoordeel Krachtenbundeling loont Klinkende munt Pleitbezorger

Nadere informatie

In de Kopperrede kijken we terug en blikken we vooruit.

In de Kopperrede kijken we terug en blikken we vooruit. Embargo tot 7 januari 2013, 16.00 uur Kopperrede 2013 Commissaris van de Koningin, vertegenwoordigers van het KVGO, dames en heren, Gisteren was het Driekoningen. Elk jaar wordt op 6 januari herdacht dat

Nadere informatie

Grafimedia. in cijfers

Grafimedia. in cijfers Grafimedia in cijfers 2015 Inhoud Branche in cijfers 5 Ontwikkeling bedrijven 6 Soorten bedrijven 7 Mutaties in bedrijven 8 Faillissementen 9 Poducentenprijsindex (PPI) grafimediabranche 10 Omzetontwikkeling

Nadere informatie

Datum 30 november 2015 Betreft Antwoorden Kamervragen van de leden Kerstens en Van Dekken (PVDA)

Datum 30 november 2015 Betreft Antwoorden Kamervragen van de leden Kerstens en Van Dekken (PVDA) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Directie Gezond en Veilig Werken Afdeling Veilig Werken

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

Organisatie van ondernemers in de communicatiebranche. Collectieve kracht. Samen meer bereiken

Organisatie van ondernemers in de communicatiebranche. Collectieve kracht. Samen meer bereiken Organisatie van ondernemers in de communicatiebranche Collectieve kracht Samen meer bereiken Een krachtenbundeling die loont Waarom zou ik lid worden of blijven van het KVGO? Die vraag krijgen we regelmatig.

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Pensioen: werk in uitvoering

Pensioen: werk in uitvoering Ledenonderzoek Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN-pensioenenquête Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN pensioenenquête augustus 2014 2014 AWVN De inhoud en het ontwerp van dit document

Nadere informatie

Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid.

Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid. Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid. Inleiding. Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in onze middelen zaten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333

Nadere informatie

sociale innovatie in de creatieve industrie onderzoek Beeld: Netwerk6

sociale innovatie in de creatieve industrie onderzoek Beeld: Netwerk6 sociale innovatie in de creatieve industrie onderzoek Beeld: Netwerk6 samenvatting beschrijving en conclusies van het onderzoek inhoud samenvatting 2 tekst & uitleg 4 resultaten - onderwerpen van sociale

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat.

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat. Majesteit, dames en heren. Hartelijk welkom! En, Majesteit, ik weet zeker dat ik hier namens alle aanwezigen spreek als ik zeg dat wij buitengewoon vereerd zijn dat U bij een deel van dit programma aanwezig

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Ontslag na doorstart faillissement

Ontslag na doorstart faillissement Ontslag na doorstart faillissement december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

Nieuwe regels inlenen ZZP-ers

Nieuwe regels inlenen ZZP-ers Nieuwe regels inlenen ZZP-ers Het inlenen van ZZP-ers was tot voor kort door de belastingdienst enigszins vergemakkelijkt door het invoeren van de VAR, de Verklaring ArbeidsRelatie. Als er een VAR WUO

Nadere informatie

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB.

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Speech Joanne Kellermann Pensioenseminar 2014 Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Voor mij is dit een bijzonder moment:

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Speech jaarvergadering oud ambtenaren Europese Instellingen op 21 april 2017 in PH Zwolle -------------------------------------------------------------------------------------------- dames en heren, Hartelijk

Nadere informatie

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen De markt beweegt verder Rechte tellingen Rapport: nog te verschijnen September 2010 Projectnummer: 09/516 V. Veldhuis, MSc drs T.J. Veerman m.m.v. drs. D.A.G. Arts J.W. van Egmond AStri Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. heb ik aan uw Kamer toegezegd in een Algemeen Overleg op 24 september 2014.

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. heb ik aan uw Kamer toegezegd in een Algemeen Overleg op 24 september 2014. 33695 Faillissementsrecht Nr. 9 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 augustus 2015 Bijgaand bied ik u het onderzoek

Nadere informatie

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao 12-12-2014 Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao Met deze (opnieuw) gewijzigde voorstellenbrief brengen wij het volgende onder uw aandacht: Hernieuwd inzicht

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Doorwerken aan pensioencommunicatie

Doorwerken aan pensioencommunicatie Doorwerken aan pensioencommunicatie Speech van Harman Korte, AFM-bestuurder op het DNB pensioenseminar Klaar voor de start!, 11 september 2013 Onder voorbehoud van wijzigingen bij het uitspreken van de

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Page 1 of 5 U bevindt zich hier: Home Ministeries Financiën Documenten en publicaties Toespraken Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Toespraak 27-01-2011 Toespraak

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat.

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat. Toespraak bij het Nieuwjaarsontbijt van de Building Society, door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op 10 januari 2012 te Delden. Dames en heren, Allereerst wil ik u een gezegend,

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Ook zorginstellingen ondervinden last van de economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn. Van belang is daarom dat zij

Nadere informatie

Heel veel dank voor de uitnodiging om hier vandaag te mogen spreken.

Heel veel dank voor de uitnodiging om hier vandaag te mogen spreken. Speech Bert Boertje, divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank, bij het congres Pensioen Update van Euroforum op 8 december 2016 Dames en heren, Heel veel dank voor de uitnodiging

Nadere informatie

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014 Eerste kwartaal 214 Herstel in de industrie zet door Samenvatting Totale industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Dames en heren, Verhalen zijn ook een belangrijk onderdeel van het werk van de Nederlandse Publieke Omroep. Wij willen onze rol blijven spelen in het

Dames en heren, Verhalen zijn ook een belangrijk onderdeel van het werk van de Nederlandse Publieke Omroep. Wij willen onze rol blijven spelen in het Speech Shula Rijxman NFF 1 okt 2015 Dames en heren, Ik ben opgegroeid met verhalen. Mijn familie bestaat uit fantastische verhalenvertellers. Dat is een groot rijkdom. Als wij elkaar zien, is het nooit

Nadere informatie

Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen?

Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen? Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen? Big data is hot. De groei van data in verschillende systemen, platformen en netwerken is enorm. Heb je al eens nagedacht over hoe je dit

Nadere informatie

Dames & heren, *** KVGO Toespraak Cees Verweij Ledenraad, Scherpenzeel 20 mei 2015

Dames & heren, *** KVGO Toespraak Cees Verweij Ledenraad, Scherpenzeel 20 mei 2015 Dames & heren, Welkom op de Ledenraadsvergadering van ons KVGO. Laat ik beginnen met Geanne van Arkel van Interface te bedanken voor het inkijkje in het productieproces van dit wereldwijd ondernemende

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: kosten van politie-inzet

Nadere informatie

Feniks Campagne. Feniks Campagne. Gemaakt voor: Feniks Group Voorbereid door: Serena Scholte. 1 mei 2012 Voorstelnummer: 2.

Feniks Campagne. Feniks Campagne. Gemaakt voor: Feniks Group Voorbereid door: Serena Scholte. 1 mei 2012 Voorstelnummer: 2. Feniks Campagne Gemaakt voor: Feniks Group Voorbereid door: Serena Scholte 1 mei 2012 Voorstelnummer: 2 Uturnity Aanleiding Dagelijks gaan tientallen bedrijven failliet gaan, onder andere door de financiële

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Notitie Indexatiedepots en toekomstbestendig indexeren in het nieuwe FTK

Notitie Indexatiedepots en toekomstbestendig indexeren in het nieuwe FTK Notitie Indexatiedepots en toekomstbestendig indexeren in het nieuwe FTK Utrecht, 22 juni 2015 Koninklijk Actuarieel Genootschap Postbus 2433 3500 GK UTRECHT 1. Inleiding Onder het oude FTK-regime kon

Nadere informatie

152 De Pensioenwereld in 2015

152 De Pensioenwereld in 2015 16 152 De Pensioenwereld in 2015 Ontwikkelingen in de pensioenmarkt 153 Pensioenproducten standaardiseren, gedegen vergelijking blijft noodzakelijk Auteurs: Olivier Roodenburg en Marcel Schep Het pensioenlandschap

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd

Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd Recent heeft de voorzieningenrechter s-hertogenbosch een uitspraak gedaan waarin een ontslag tijdens proeftijd centraal stond,

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten Wat doet FNV Taxi? Aanbesteden CAO Taxiconsulenten Bestuurders Kaderleden Doe mee voor een sterkere Taxisector! De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de taxisector. Sinds 2001 zijn de aanbestedingen

Nadere informatie

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen:

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Software voor het ontwikkelen en activeren van een sterk merk. Online Branding Software Wazokuu! Online Branding is software die de belangrijkste

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over het faillissement van Pantein/Vivent (2015Z00609).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over het faillissement van Pantein/Vivent (2015Z00609). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Korte toespraak Joanne Kellermann uitreiking Benchmark VBDO 2014

Korte toespraak Joanne Kellermann uitreiking Benchmark VBDO 2014 Korte toespraak Joanne Kellermann uitreiking Benchmark VBDO 2014 1. Opening Hartelijk dank voor de presentatie en deze benchmark. Als we bedenken dat duurzaamheid in het beleggingsbeleid nog niet eens

Nadere informatie

Renoveren of opnieuw beginnen?

Renoveren of opnieuw beginnen? Renoveren of opnieuw beginnen? Inhoud Aangenaam Wat speelt er? Terug naar de basis Organisatiefilosofie Casus STMG Conclusie 2 Aangenaam Vebego Familiebedrijf Met meer dan 70 jaar ervaring Vebego in de

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardennota FWM 2011/2012

Arbeidsvoorwaardennota FWM 2011/2012 Arbeidsvoorwaardennota FWM 2011/2012 Resultaten en verwachtingen voor de Metaal & Techniek Het jaar 2010 was een lastig jaar en niet alleen voor de ondernemers in de Metaal & Techniek, maar voor de hele

Nadere informatie

De Nederlandse economie groeit gestaag, las ik laatst in de cijfers van het Cpb. Niet uitbundig, benadrukte het planbureau, maar gestaag.

De Nederlandse economie groeit gestaag, las ik laatst in de cijfers van het Cpb. Niet uitbundig, benadrukte het planbureau, maar gestaag. Toespraak CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de Twentse Haring 15 juni 2016. Dames en heren, Wat fijn u hier allemaal weer te zien. Een bijzondere editie dit jaar van deze Twentse Haring Primeur. Het is de

Nadere informatie

COLLECTIEVE PENSIOENREGELING

COLLECTIEVE PENSIOENREGELING COLLECTIEVE PENSIOENREGELING VOOR HET KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF INTRODUCTIE VOOR WERKGEVERS 1 COLLECTIEVE PENSIOENREGELING VOOR HET KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF 20075w14

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSFRAUDE EN DE VALSE DOORSTART

FAILLISSEMENTSFRAUDE EN DE VALSE DOORSTART FAILLISSEMENTSFRAUDE EN DE VALSE DOORSTART NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Faillissementsfraude is en blijft een hardnekkig fenomeen. Faillissementen zijn om meer dan één reden traumatische gebeurtenissen.

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Extern MVO-management. MVO-management, duurzaamheid en duurzame communicatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Extern MVO-management. MVO-management, duurzaamheid en duurzame communicatie MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Extern MVO-management MVO-management, duurzaamheid en duurzame communicatie Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Duurzame ontwikkeling... 4 1.1 Duurzame

Nadere informatie

MKB- vriendelijk inkopen in de praktijk

MKB- vriendelijk inkopen in de praktijk MKB- vriendelijk inkopen in de praktijk Mariëlle van der Keur Mebus Lolkema TenderCoach Provincie Groningen Agenda MKB-vriendelijk inkopen in de praktijk Resultaat. Door uw inkoopbeleid MKB-vriendelijker

Nadere informatie

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND 1 INTRODUCTIE Retailers worden op dit moment meer dan ooit gedwongen bestaande business

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 mei 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON.

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON. Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Verzekeringen, PENSIOENEN, hypotheken met het accent op Ù Meeùs is onderdeel van AEGON. Meeùs Bouw & Infra:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1310 Vragen van het lid

Nadere informatie

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET MKB MKB VANGNET Een nieuw concept voor ondernemers, goedgekeurd door de Belastingdienst, het UWV en De Nederlandse Bank. Het is het meest complete

Nadere informatie

SECTORPLAN GRAFIMEDIA 2014-2015 SCHOLING

SECTORPLAN GRAFIMEDIA 2014-2015 SCHOLING SECTORPLAN GRAFIMEDIA 2014-2015 SCHOLING Om de knelpunten op de arbeidsmarkt in de grafimediabranche aan te kunnen pakken, heeft het A&O Fonds Grafimediabranche namens sociale partners een sectorplan opgesteld.

Nadere informatie

Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Gedelegeerd bestuurder, Dames en heren,

Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Gedelegeerd bestuurder, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID UNIZO startreceptie 17 september 2013 Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Een bankiersblik op de grafische industrie

Een bankiersblik op de grafische industrie Een bankiersblik op de grafische industrie Visie van de Rabobank Steffanie van der Maas en Bert Sikken Rabobank Nederland 29 februari 2012 Programma 1. Trends en ontwikkelingen de markt 2. Kansen en innovaties

Nadere informatie

Industrie & innovatie

Industrie & innovatie Industrie & innovatie Boardroomdiscussie Corné Kranenburg sectorspecialist Industrie Marlise van der Plas themamanager Innovatie Welkom! 2 Programma Introductie 12:00 12:15 Ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

De vragenlijst van de openbare raadpleging

De vragenlijst van de openbare raadpleging SAMENVATTING De vragenlijst van de openbare raadpleging Tussen april en juli 2015 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden over de vogel- en de habitatrichtlijn. Deze raadpleging maakte

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting transmurale zorg (t.g.v. 15-jarig bestaan) Den Haag/Remisemuseum, 12 juni 2014

van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting transmurale zorg (t.g.v. 15-jarig bestaan) Den Haag/Remisemuseum, 12 juni 2014 / plv. Inlichtingen bij H. Halfweeg - Vos Speechschrijver T 070-3406985 M +31(0)6-15035012 h.halfweeg@minvws.nl 15 jaar Stichting Transmurale Zorg 2013/0322 van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting

Nadere informatie

PREPACK Hoe werkt het (wel)?

PREPACK Hoe werkt het (wel)? PREPACK Hoe werkt het (wel)? Job van der Pijl Vereniging voor Arbeidsrecht 26 november 2016 Insolventierecht vs Arbeidsrecht Dit zie ik ongeveer als ik spreek voor een zaal vol met collega s uit de insolventierechtpraktijk:

Nadere informatie

Actualiteitenbulletin 1/6

Actualiteitenbulletin 1/6 Actualiteitenbulletin 1/6 Titel: Handboek personeelswerk, 3 e druk Datum: 27 februari 2014 Par. Blz. Art. Wijziging 1.1 15 Beroepsbevolking 559 duizend mensen hebben twee banen, dat zijn voornamelijk zelfstandigen.

Nadere informatie

Feiten en cijfers over Kinderopvang

Feiten en cijfers over Kinderopvang over Kinderopvang 1. De kosten van kinderopvang De Kinderopvangtoeslag is er voor alle werkende ouders De Wet kinderopvang geeft vanaf 1 januari 2005 alle werkende/studerende ouders die van kinderopvang

Nadere informatie

Resolutie: Failliet Indieners: Veronique Roerink en Martijn Wiggers Voorjaarscongres 2013, 20 & 21 april, Sint-Michielsgestel

Resolutie: Failliet Indieners: Veronique Roerink en Martijn Wiggers Voorjaarscongres 2013, 20 & 21 april, Sint-Michielsgestel Resolutie: Failliet Indieners: Veronique Roerink en Martijn Wiggers Voorjaarscongres 2013, 20 & 21 april, Sint-Michielsgestel Inleiding December 2012 heeft minister Opstelten een brief naar de Tweede Kamer

Nadere informatie

Leiden, 11 juni Richard van den Berg

Leiden, 11 juni Richard van den Berg Leiden, 11 juni 2013 Richard van den Berg Aanleiding Comfortabele Arbeidsovereenkomst Ontwikkelingen in de bedrijfstak en omgeving krimp, draagvlak, nieuwe diensten, diversiteit Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

Agenda van vanavond!

Agenda van vanavond! 1 Agenda van vanavond! Welkom + Statusoverzicht! Communicatie: RTL Nieuws Weekblad van Dongen Persoonlijke ervaringen: John de Jager Uitkomsten enquête + uitwerken thema s (werkgroepen) Dialoog + terugkoppeling

Nadere informatie

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008 Resultaten december 2008 Ontslaggolf op komst Foto Carel Richel De Nederlandse autodealers maken zich op voor een uitzonderlijk zwaar jaar. De verkopen nieuw blijven achter, de occasionmarkt is ingestort

Nadere informatie

Samen financieel vooruitkijken

Samen financieel vooruitkijken Wat is Mifino? Mifino zorgt voor de digitalisering van je bestaande financiële situatie. Alle informatie die laat zien wat je altijd al wilde weten. Denk hierbij aan inkomens informatie op latere leeftijd;

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

Pensioenfonds Update September 2013

Pensioenfonds Update September 2013 Pensioenfonds Update September 2013 nr 15 september 2013 pagina 1 INHOUD 1. Voorwoord van de voorzitter 1 2. Toeslagverlening per 1 juli 2013 3 3. Dekkingsgraad gehaald in Q2 2013 3 4. Toeslagenbeleid

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Feniks Campagne. Feniks Campagne. Gemaakt voor: Feniks Group Voorbereid door: Serena Scholte. 17 april 2012 Voorstelnummer: 1.

Feniks Campagne. Feniks Campagne. Gemaakt voor: Feniks Group Voorbereid door: Serena Scholte. 17 april 2012 Voorstelnummer: 1. Feniks Campagne Gemaakt voor: Feniks Group Voorbereid door: Serena Scholte 17 april 2012 Voorstelnummer: 1 Uturnity Aanleiding In Nederland is er een taboe op failliet gaan. En dat terwijl er dagelijks

Nadere informatie

PGB actueel door Arnold Verplancke

PGB actueel door Arnold Verplancke door Arnold Verplancke Inhoud Financiële resultaten 2014 en eerste maanden 2015 Aansluitingen en groei deelnemersbestand Kosten per deelnemer Nieuwe wetgeving: - APF - Communicatie Nieuw portaal gepensioneerden

Nadere informatie