Een nieuw paternalisme in wonen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuw paternalisme in wonen?"

Transcriptie

1 Een nieuw paternalisme in wonen? Meer informatie huurders leidt tot betere klantbediening

2 Introductie Is het niet tijd voor een andere benadering van huurachterstanden in de woningmarkt? Voornamelijk in de corporatiewereld (woningcorporaties in Nederland) vraagt men zich dit af. Hoewel de betalingsmoraal van de gemiddelde Nederlander goed is te noemen, is er een groep huishoudens die schulden blijft maken en in de problemen komt. Met alle gevolgen van dien: voor henzelf, voor hun omgeving, voor de samenleving en natuurlijk ook voor de woningcorporatie. Het met allerlei initiatieven heropvoeden van deze groep mensen om hen verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen financiële situatie, haalt maar weinig uit. Misschien is het tijd om de huurder anders tegemoet te treden? En hoe? Eerst enkele cijfers (Nibud): 28% van de Nederlanders (2,02 miljoen) heeft betalingsachterstanden; 10-13% ( ) loopt risico op problematische schulden; 2-5% heeft problematische schulden en geen regeling; 2,3% ( huishoudens) neemt deel aan een schuldregeling; Ieder jaar melden zich nieuwe klanten bij de schulddienstverlening. Bovenstaande cijfers zijn zorgwekkend, maar zeggen nog niks over eventuele trends. Het aantal mensen met huurachterstanden stijgt al jaren. Had in 2009 nog 2,9 procent van alle huishoudens een huurachterstand, in 2011 was dit cijfer al opgelopen tot 4,5 procent. De problemen met de huur zijn vaak nog maar het topje van de ijsberg. Uit onderzoek in 2014 in zes gemeenten bij de poort van de schuldhulpverlening (n=2.210) blijkt dat een huurachterstand de op drie na meest voorkomende schuld is. Voordat deze wordt opgelopen, heeft een gemiddeld huishouden al schulden gemaakt bij de zorgverzekering, de bank en de energieleverancier. Wanneer problemen eerder worden gesignaleerd, of zelfs worden voorkomen voordat ze optreden, zou dit voor veel partijen een positieve zaak zijn. Niet in het minst voor de huurder zelf. Is dit ook mogelijk? En hoe dan? Wanneer problemen eerder worden gesignaleerd, of zelfs worden voorkomen voordat ze optreden, zou dit voor veel partijen een positieve zaak zijn 2

3 Centrale vraagstelling Centraal in deze whitepaper staat de vraag hoe we vragenlijsten en instrumenten kunnen gebruiken bij het toewijzen van een woning. Is het mogelijk om mensen bij de toewijzing van een woning beter te controleren, zodat er een beeld ontstaat over het soort huurder waarmee een woningcorporatie te maken heeft en waardoor problemen in de toekomst te voorkomen zijn? Proactief credit management, zoals in veel sectoren al gewoon is, leidt tot minder onnodige kosten in het minnelijke en gerechtelijke traject en daardoor ook tot minder menselijk leed. Segmenteren en differentiëren van huurders is dan ook belangrijk. Misschien wordt het tijd om kwetsbare groepen huurders anders tegemoet te treden, waardoor er financiële en ook maatschappelijke winst ontstaat. Aanleiding en invalshoeken Wat is de aanleiding geweest voor deze whitepaper? In de samenleving dringt steeds meer het besef door dat een andere aanpak van schuldenproblematiek nodig is. Veel kwetsbare huishoudens komen in de problemen, ondanks alle initiatieven die verschillende instanties ontplooien om hen te helpen Het verhaal in deze paper kent verschillende perspectieven. Gezamenlijk vormen ze een geheel. De sociaal bewogen ondernemer en investeerder Annemarie van Gaal oppert in een thema-uitgave van woningcorporatie Ymere een plan over de toekomst van wonen in de randstad. Is het mogelijk om de meest kwetsbare groepen huurders op een andere manier tegemoet te treden? Roeland van Geuns (Hogeschool van Amsterdam) vertelt over instrumenten die hiervoor ontwikkeld zijn en namens de woningcorporaties vertelt Nathalie Boerebach (Aedes) over initiatieven die ontplooid worden. Vanuit de hoek van credit management levert ook Roland Knoester (Vesting Finance) zijn visie. In dit speelveld zijn diverse ontwikkelingen gaande. Veel bedrijven hebben positieve ervaringen met het proactief tegemoet treden van debiteuren. Principes die wellicht ook (al dan niet deels) in de sociale huursector te integreren zijn. budgetcoach en ondernemer wetenschap Huurachterstanden in de sociale woningmarkt Creditmanagement Woningbouwcorporatie 3

4 Het plan-van Gaal Annemarie van Gaal is ondernemer, investeerder en ook iemand die zich inzet voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Zo werkte ze mee aan verschillende televisieprogramma s die gaan over persoonlijke financiën en is ze deskundige in een programma waarin zij gezinnen uit hun benarde financiële situatie helpt. In haar bijdrage (Van Gaal, 2013) schetst zij een opmerkelijk plan. Bij het bestuderen van het toekomstbeeld voor 2030 valt het Van Gaal op, dat er eigenlijk een tweespalt bestaat in de maatschappij. Aan de ene kant de zelfredzamen : een groep mensen die verantwoordelijkheid voor hun leven kunnen en willen nemen. Aan de andere kant de ontredderden : mensen die niet in staat zijn hun eigen financiële zaken te begrijpen en te regelen. Deze laatste groep hoeft niet gestimuleerd te worden tot zelfredzaamheid; zij hebben het al moeilijk genoeg. In het plan van Van Gaal vindt een selectie al bij de voordeur plaats tussen de zelfredzamen en de ontredderden en krijgt ieder van de twee groepen een andere woning en benadering. Deze plannen hoeven niet te wachten tot 2030; ze kunnen hier en nu al ingevoerd worden. Lange tijd was het politiek niet correct om onderscheid te maken tussen mensen. Maar anno nu zou het volgens Van Gaal het sociale karakter van een woningcorporatie onderscheiden als er juist wél onderscheid gemaakt wordt tussen bewoners. In het plan voor de zelfredzamen is er sprake van een woningcoöperatie. Deze incasseert de huren en zorgt voor onderhoud en renovatie. Door een actieve inbreng van de bewoners zelf, die zich enkele uren per week voor verschillende taken inzetten, is er zelfs sprake van een forse besparing ten opzichte van de huidige situatie. Anno nu zou het sociale karakter van een woningcorporatie onderscheiden als er juist wél onderscheid gemaakt wordt tussen bewoners In het plan voor de ontredderden, ongeveer 10 à 15 procent van de samenleving, stelt Van Gaal een ontzorgcorporatie voor. Een dak boven je hoofd en daar geen zorgen over hebben is voor deze groep van onschatbare waarde. Zij betalen een standaardbedrag voor hun woning. Dat bedrag is inclusief kabel- en internetabonnement, gas, water en licht. Gemeentelijke huurdersheffingen, kwijtscheldingen en huurtoeslag worden verrekend via de corporatie, die eventueel ook de inboedelverzekering en zorgverzekering kan verzorgen. Zo kunnen deze mensen hun energie besteden aan het opbouwen van hun leven. Bovenstaand plan voor de ontzorgcorporatie betreft de light -variant. Van Gaal zegt de financiële drama s van gezinnen maar al te vaak van dichtbij mee te maken. Voorbeelden te over van gezinnen die uit de schuldsanering komen en direct weer een schuld opbouwen, bestaande uit navorderingen van de Belastingdienst vanwege onterechte toeslagen tijdens hun schuldsaneringsperiode. Instanties werken langs elkaar heen en dat kost de maatschappij bakken vol geld. Het gezin kijkt apathisch toe terwijl de situatie alleen maar onoverzichtelijker wordt. Voor hen is er de derde variant van het plan-van Gaal, namelijk de ontzorgcorporatie heavy. Het plan voor deze groep: geef hen de mogelijkheid om hun inkomsten en overige vaste lasten over te laten nemen door de ontzorgcorporatie. De bewoners krijgen een vast bedrag aan leefgeld per week en hoeven zich verder nergens zorgen om te maken. Het geld dat overblijft aan het einde van het jaar wordt overgemaakt naar de spaarrekening van de bewoner. De organisatie lijkt op het eerste gezicht ingewikkeld en duur, maar doordat alles in één hand ligt, is ze overzichtelijk en uiteindelijk veel goedkoper dan het oerwoud aan schuldhulpverlening en budgetbeheer op dit moment, betoogt Van Gaal. Haar voorstel is om gemeenten te laten meebetalen voor het ontzorgen van huishoudens die anders geheid in de problemen komen, met alle kosten voor de gemeente van dien. Het plan-van Gaal geeft stof tot nadenken. Om dit te kunnen uitvoeren moet onderscheid gemaakt worden tussen huurders. Een selectie die al bij de voordeur plaatsvindt. Is dit ook mogelijk? 4

5 Het perspectief van credit management Er valt veel te zeggen voor selectie bij de voordeur. Niet alleen met als doel de huurders op maat te kunnen begeleiden en te voorkomen dat gezinnen in de (financiële) problemen raken, maar ook vanuit het perspectief van effectief credit management. Een optimale benadering van debiteuren zorgt ervoor dat uitstaande rekeningen veel minder vaak onbetaald blijven. Een totaal andere situatie dan een huishouden dat geneigd is in schuldenproblematiek terecht te komen, maar ook hier geldt: ken je klant en je hebt de kans problemen voor te zijn. Waarom wordt er eigenlijk niet beter gecontroleerd aan de voordeur bij het toewijzen van een woning? Door een andere manier van vragen stellen kun je al meer achterhalen over de persoonlijke achtergrond van iemand. Zo voorkom je diverse problemen. Aan het woord is Roland Knoester, Manager business development bij Vesting Finance. Innovatie in credit management is zijn dagelijkse werkterrein. Woningcorporaties komen vaak te laat in actie. Zij zouden vooraf veel beter de situatie van de huurder kunnen herkennen. Gezinssamenstelling en inkomen zijn nu de indicatoren voor het toewijzen van de woning. Maar moet je ook niet vragen naar de lopende lastenverplichtingen om te bepalen of een bepaalde huursom maandelijks wel te dragen is? Daarnaast zou je op voorhand willen weten welke houding een huurder heeft. Verbind je al deze factoren, dan ben je in staat woningen passender toe te wijzen en huurachterstanden beter te voorspellen en te voorkomen. Voor de uiteindelijke achterstandsituaties ben je ook in staat betere op maatwerk gesneden behandelplannen op te stellen in het belang van de huurder en de corporatie. Kortom: een optimale mix voor effectief credit management. Maar om dat te doen, moet je er wel vroeger op af. Dat maakt verschil in hoe je gaat segmenteren en welke aanpak je kiest. Ontwikkelingen in credit management zetten aan tot denken. Nu is er nog de volgende keten in credit management: acceptatie klant facturatie debiteurenbeheer minnelijke incasso gerechtelijke incasso schuldbewaking. Eigenlijk is er bij de acceptatie van de klant al iets te doen aan het vroegtijdig herkennen en segmenteren van een huurder. Daarbij gaat het niet om afwijzing, maar om kijken naar een passende oplossing. Gedurende het proces valt gedrag te monitoren en te meten. Dit gaat lang niet overal goed. Zo vraagt een hypotheekverstrekker een nieuwe klant uitgebreid naar een inkomenssituatie om daarin zekerheden te creëren, maar vanaf de start van de aflossing gebeurt er nauwelijks meer iets om meer kennis te vergaren. Huur is, net als hypotheekaflossingen, een maandelijks terugkerend verhaal. Moet je ook niet vragen naar de lopende lastenverplichtingen om te bepalen of een bepaalde huursom maandelijks wel te dragen is? Tussentijds monitoren in de financiële situatie van een klant is een mogelijkheid. Het vastleggen van data, analyseren en het gebruik van slimme algoritmen om beslissingen te nemen en tot differentiaties te komen. Dat zou vanuit de woningcorporatie bekeken een ideale situatie zijn, maar die ligt qua privacy logischerwijs lastig. Het gaat er in ieder geval om samen naar de mogelijkheden te kijken in plaats van naar de onmogelijkheden. Dit leidt tot optimale bediening van de huurder, want je biedt passende dienstverlening. Terwijl je eigenlijk segmenteert. En dat gebeurt al veel. Vesting Finance voert het verhaal van monitoren, vastleggen, analyseren van data en het gebruik van algoritmen al uit voor verschillende organisaties. De corporatiewereld blijft echter een uitzondering. Segmenteren in credit management is in veel sectoren al de normaalste zaak van de wereld. In e-commerce wordt het bijvoorbeeld breed ingezet. Wanneer online winkels door monitoring van betaalgedrag en informatie over een klant bemerken dat iemand een slechte betaler is, dan heeft deze niet de mogelijkheid om achteraf te betalen. 5

6 Knoester: Je bent dan aan het segmenteren, op basis van betalingsmoraliteit. Maar door de klant optimaal te bedienen, voelt deze zich niet onprettig behandeld. Natuurlijk, de parallel tussen webwinkels en woningcorporaties is niet één op één te maken. Maar zeg niet dat je deze stroming (segmenteren, red.) hier niet kunt toepassen. Zolang je mensen maar op een verantwoorde manier behandelt. Corporaties zijn nu bezig te experimenteren. Dit is nodig, want er is een groep huurders voor wie de wereld te complex is geworden en waarvoor maatwerk nodig is. Maar om dit te doen, moet je de huurder wel kennen, vindt Knoester. Een huisuitzetting kost ongeveer euro, en dan heb je het nog niet eens over de kosten van het traject zelf, bijvoorbeeld rentederving. Wij denken dat bij mensen die wel willen, maar niet kunnen betalen, veel winst valt te behalen. Mensen die niet willen, die blijven natuurlijk in de carrousel zitten. Dat probleem is helaas niet helemaal te verhelpen. Het concept van Annemarie van Gaal is het ontzorgen van huurders voor hun woonlasten of zelfs al hun geldzaken. Dat is interessant. Maar hoe dan ook: sociaal slim credit management zou een focus moeten zijn voor corporaties. Iedereen wordt daar beter van. De verhuurder, die beter aan zijn sociale plicht kan voldoen, maar ook de huurder zelf. Het perspectief van de wetenschapper Het aantal mensen met een huurachterstand stijgt al jaren: in 2008 was er bij 2,9 procent van de huishoudens sprake van een huurachterstand, in 2011 was dit al 4,5 procent. Binnen deze omstandigheden is er steeds meer aandacht voor een andere kijk op betalingsachterstanden. Daarin is veel meer oog voor motivatie en vaardigheden, omgevingsfactoren en persoonskenmerken. Uit onderzoek van Nibud blijkt dat houding belangrijker is dan vaardigheden. De kans op financiële problemen bij positieve vaardigheden en een negatieve motivatie/ houding (90 procent) is veel groter dan vice versa (42 procent). Steeds meer duidelijk is ook dat ongevraagd adviseren, oplossingen overnemen (hulpverlenersreflex) en straffen niet werken. Wat wel werkt: aansluiten bij de leefwereld en behoeften, motivatie en mogelijkheden van betrokkenen. Maar ook grenzen aangeven, voordelen van gedragsverandering laten inzien en bovenal: differentiaties. De consequentie voor corporaties is dat ze inzicht dienen te hebben in waarom mensen hun huur te laat of niet betalen, verschillende benaderingen moeten ontwikkelen en moeten differentiëren tussen groepen. Tussen mensen die wel willen maar niet goed kunnen, en andersom. Roeland van Geuns is lector Armoede en Participatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Zijn lectoraat, dat werkt aan een onderzoeksagenda, wordt ondersteund door maatschappelijke partners, waaronder de gemeente Amsterdam, een aantal maatschappelijke dienstverleningsinstellingen (madi s) in Amsterdam, de DeltaLloyd Foundation en wellicht binnenkort ook enkele woningcorporaties. Het doel is het versterken van de positie van kwetsbare burgers, door de effectiviteit van re-integratie, schuldhulpverlening en aanpalende velden te verbeteren. Ook is hij geassocieerd met het Regioplan, waarmee hij projecten uitvoert in het sociale domein. Verder is hij bestuurslid van de Stichting Instrumenten Vakmanschap, dat methodieken ontwikkelt die professionals in het sociale domein in staat stellen hun functie en taken beter uit te voeren. Een van deze instrumenten is het screeningsinstrument Mesis, ontwikkeld om in kaart te brengen in welke mate mensen die zich melden bij de schuldhulpverlening, al gezond financieel gedrag vertonen. Uit onderzoek van Nibud blijkt dat houding belangrijker is dan vaardigheden 6

7 Gezond financieel gedrag wil zeggen: niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Meestal gaat daarin wel iets mis, anders was het niet zover gekomen, zegt Van Geuns. Mesis brengt een aantal gedragsdimensies en risicofactoren in kaart. Gedragsdimensies zijn feitelijk gedrag, veranderingsbereidheid, eigenaarschap en overtuiging. Risicofactoren zijn onder meer het persoonlijke netwerk, verstandelijke vermogens en verslavingsgevoeligheid. Dit alles levert een uitkomst op, die als basis dient van het gesprek tussen schuldhulpverlening en de cliënt. Het is geen instrument waar een voldoende of een onvoldoende uitkomt, maar een rapport op grond waarvan je samen met de cliënt kunt vaststellen wat wel en wat niet haalbaar is. Soms is het beter om eerst vaardigheden op niveau te brengen, te stabiliseren en dan pas een schuldenregeling te starten. De inzet van Mesis leidt tot segmentatie. Niet een die voor de eeuwigheid vastligt, overigens. Wanneer iemand laat zien dat hij wat geleerd heeft, kan de schuldhulpverlening alsnog een schuldenregeling opstarten als dat eerder nog niet gebeurde. Soms is het beter om eerst vaardigheden op niveau te brengen, te stabiliseren en dan pas een schuldenregeling te starten Wat zou het betekenen als deze informatie eerder in het traject beschikbaar zou zijn? En niet pas wanneer mensen al in de problemen zijn gekomen? Wat het betaalgedrag is van huurders en hoe zij staan ten opzichte van het voldoen van hun verplichtingen, dat zou je wel eerder willen weten, zegt Van Geuns. Nu melden mensen zich gemiddeld pas drie tot vijf jaar na het ontstaan van de eerste schulden bij de hulpverlening. Maar hij weet ook dat het met een kanon op een mug schieten is, wanneer corporaties een screening als Mesis bij iedereen in gaan zetten. De gemiddelde Nederlander heeft een behoorlijk hoge betalingsmoraal. Zeker als het gaat om huur. Je stuit dan al heel snel op het probleem dat de verhouding tussen het instrument en het doel dat het dient, scheef is. Maar ook vanuit privacy-oogpunt trek je al snel een veel te grote broek aan. Iedereen kan zien dat de gemiddelde huurder gewoon op tijd betaalt. Tenzij je uit historisch gedrag kunt vaststellen dat iemand een slechte betaler is, heeft het niet zoveel zin om bij iedereen deze checks uit te voeren. De groep die zich structureel misdraagt, die in het nieuws komt vanwege herhaaldelijke overlast, huisuitzettingen en containerwoningen, is zeer klein. In Amsterdam gaat het om 30 tot 60 huishoudens. Het gedrag van deze groep verandert niet en verder dan het verschuiven van het probleem komen gemeentes, vaak in samenwerking met corporaties, niet. De inzet van instrumenten is gericht op de groep daarboven: de huishoudens die steeds grotere schulden opbouwen, worden gesaneerd en vervallen vervolgens weer in de oude fout. Een mogelijke oplossing waarvoor steeds meer stemmen opgaan, is het in beheer nemen van in ieder geval de vaste lasten voor deze mensen. Zoals in het ontzorgpakket in het plan-van Gaal. Hier wordt verschillend over gedacht door corporaties in het land. Want is niet iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen financiële gedrag en mogen we ons daar wel mee bemoeien? Daar kun je heel lang over debatteren, maar je kunt ook pragmatisch zijn: als wij het niet doen, levert het alleen maar problemen op. En een deel van de groep mensen die niet in staat is om de eigen geldzaken te regelen, vindt het eigenlijk ook veel prettiger wanneer zij op deze manier ontzorgd worden. Hoe zou een huurder te prikkelen zijn om informatie vrij te geven? Van Geuns: Bij schuldhulpverlening lukt het wel. Dan komen mensen iets halen wat gratis is. Op het moment dat iemand schulden heeft, verandert hun houding en ook de verhouding tussen huurder en verhuurder. Dan kun je als corporatie ook zeggen: we zijn bereid te praten over een aflossingsregeling, maar dan moet je wel meewerken. Het zou fijn zijn als informatie eerder beschikbaar is. Voordat schulden ontstaan heb je als corporatie geen juridische grond om informatie over betalingsgedrag en waarden en normen te achterhalen. Je weet alleen het betaalgedrag over de huur zelf, want die in je. Er is verder geen grond, zolang er ook wordt betaald. Het is misschien lastig, maar ik vind het zelf ook een redelijk uitgangspunt, zolang iemand het vertrouwen niet schaadt. 7

8 Het perspectief van belangenorganisatie Aedes In 2013 werd er bij huishoudens overgegaan tot huisuitzetting. In de meeste gevallen (6.200) was de aanleiding een huurachterstand. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 170 corporaties, die samen iets meer dan de helft van de totale woningvoorraad van alle Nederlandse corporaties bezitten. Het aantal huisuitzettingen steeg met 8 procent ten opzichte van Huurachterstanden en huisuitzettingen zijn een zichtbaar, maatschappelijk probleem. De sector probeert coulant te zijn en te handelen naar haar maatschappelijke opdracht. Het aantal gerechtelijke vonnissen waarin bepaald wordt dat een corporatie mag overgaan tot een huisuitzetting ligt namelijk nog veel hoger: in In de meeste gevallen wordt niet overgaan tot huisuitzetting, maar wordt er alsnog een andere oplossing bereikt. Nathalie Boerebach is senior belangenbehartiger Wonen en Leefomgeving bij Aedes, de branche- en werkgeversorganisatie van de woningcorporaties. Uit cijfers van Aedes blijkt dat de gemiddelde corporatie te maken heeft met een betalingsachterstand van euro bij zittende huurders en euro bij vertrokken huurders. Voor de hele sector is dit samen ruim 250 miljoen euro. Een aanzienlijk bedrag, maar veel belangrijker is het oplossen van een maatschappelijk probleem. Woningcorporaties doen er alles aan om huisuitzetting te voorkomen, ook als er sprake is van schulden. Hun kerntaak is immers het huisvesten, niet het uit huis zetten van mensen, aldus Boerebach. Boerebach refereert aan een onderzoek van Judith Wolf, hoogleraar maatschappelijke zorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij deed onderzoek naar huisuitzettingen onder 15 corporaties en 500 huurders met een dreigende huisuitzetting. Haar belangrijkste aanbeveling: bepaalde huisuitzettingen zijn te voorkomen wanneer woningcorporaties bij de intake van een nieuwe huurder meer kunnen vragen. Vaak is er sprake van factoren die duiden op een risico, zoals een ziektebeeld, GGZ-achtergond, een verleden als dakloze, verslavingen of een verstandelijke beperking. Privacyregels maken het onmogelijk hier nu naar te vragen. Boerebach: Het is echter wel zinvolle informatie, waarmee je mensen kunt koppelen aan de juiste begeleiding, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of budgetcoach. Op het moment dat je zaken weet, kun je het beter organiseren rondom die mensen. Corporaties weten veel. Zij zijn in de wijk bezig en krijgen hierdoor veel informatie, maar anticiperen niet of nauwelijks op life events die de voorbode kunnen zijn van een huurachterstand. Bij dreigende huisuitzettingen is vaak sprake van zo n life event, blijkt uit het onderzoek van Wolf. Een echtgenoot is bijvoorbeeld overleden en zijn vrouw is niet goed in staat haar eigen administratie te voeren. Banken spelen vaker in op life events dan wij, zegt Boerebach. Andere life events zijn het krijgen van een ziekte, werkloos worden of scheiden. Het inspelen op belangrijke gebeurtenissen in het leven van mensen is een andere aanbeveling uit het onderzoek van Wolf. In hoeverre is de huurder te prikkelen zelf informatie vrij te geven? Privacy is een belangrijke reden om niet te ver te gaan in het achterhalen van informatie over huurders. Aedes pleitte zeven jaar geleden al voor het landelijke systeem VIP/LIS, waarin schulden centraal zouden worden geregistreerd. Niet alleen huurschulden, maar ook schulden bij energieleveranciers, banken, (web)winkels, zorgverzekeraars et cetera. Zo zijn corporaties nog beter in staat huurders te ondersteunen bij het voorkomen of verergeren van schulden. Om privacyredenen is dit systeem door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) afgewezen. Als alternatief verkent Aedes nu met het Bureau Krediet Registratie (BKR) de mogelijkheden voor een Vindplaats Schulden (VPS). Daarin worden betalingsachterstanden bij woningcorporaties geregistreerd. Gemeenten en corporaties kunnen deze gegevens vervolgens inzien en gebruiken om hun schuldhulpverleningsbeleid zo effectief mogelijk in te richten. 8

9 In hoeverre is de huurder te prikkelen zelf informatie vrij te geven? Het is een interessant alternatief om aan mensen zelf te vragen of zij schulden hebben, maar ook hier loopt de sector tegen privacy-regels aan. Corporaties hebben te maken met een onwrikbare realiteit: het is nu eenmaal zo dat zij speciale groepen huisvesten. Anders dan banken en verhuurders in de vrije sector kunnen zij tegen niemand nee zeggen. Zij zullen dus meer aan bijzonder beheer moeten doen. Verschillende corporaties denken na over de toekomst en de mogelijkheid om plannen zoals Annemarie van Gaal deze opperde, door te voeren. Dat een grote corporatie als Ymere het voortouw neemt, is logisch, zegt Boerebach. Corporaties zijn heel divers. Er zijn grote en heel kleine. Sommige bevinden zich in een krimpgebied, andere hebben wachtlijsten. Ook de oorsprong is divers: sommige zijn opgericht door kerken en andere door vakbonden. Er is geen uniform beleid, maar iedereen heeft te maken met bijzondere doelgroepen. De mate waarin je met die doelgroepen te maken hebt, varieert wel. Een voorbeeld: dit jaar vangt Amsterdam 800 asielzoekers uit Syrië op en Wognum vijf. Dat maakt wel een verschil. Dat er in een kleine zevenduizend gevallen daadwerkelijk wordt overgaan tot een huisuitzetting, zegt dat de sector coulance betracht en handelt naar de maatschappelijke opdracht Door decentralisatie van financiën van de Rijksoverheid naar gemeenten, wordt zorg steeds meer in de wijk afgehandeld. Woningcorporaties bevinden zich hier middenin. Ook de extramuralisering van zorg en samenwerking met zorgpartijen en welzijnswerkers is een belangrijk, aanpalend thema van armoedebeleid. Daardoor ontstaan nieuwe modellen, waaronder zorgconcepten. Het plan van Van Gaal lijkt mij een mooi plan, zegt Boerebach, die kennis van het concept heeft genomen. Een percentage huurders heeft bemoeizorg nodig. Corporaties werken op het gebied van huurachterstanden steeds meer samen met schuldhulpverlening en budgetcoaches, bellen aan bij huurders, organiseren Achter-de-Voordeurprojecten. Ze gaan daardoor ook meer nadenken over alternatieven. Bijvoorbeeld in betaling. Dat je mensen bijvoorbeeld portieken laat schoonmaken en tuinen onderhouden en dit verdisconteert met de huurachterstand. Hoe dan ook, de klassieke benadering van alleen een brief om een huurder te herinneren aan een betalingsachterstand is allang verleden tijd. Corporaties zijn overgestapt op andere methodes, omdat de enveloppen vaak ongeopend op de stapel belanden. Sms-alerts en aanbellen blijken veel effectiever. Het meest effectieve incassobeleid is echter een sociaal incassobeleid. Stevig en consequent, maar sociaal. En er bovenop zitten; niet drie maanden niks van je laten horen, zegt Boerebach. Wij willen in gesprek met de huurder en zijn ook vaak bereid coulance te betrachten en regelingen af te spreken. Het uitzetten van mensen is maatschappelijk onwenselijk en het kost natuurlijk ook veel geld. De opdracht van woningcorporaties is om op zoek te gaan naar een oplossing. Dat gebeurt ook veel. Het aantal dreigende huisuitzettingen is vele malen hoger dan de vonnissen voor huisuitzettingen per jaar. Dat er in een kleine zevenduizend gevallen daadwerkelijk wordt overgaan tot een huisuitzetting, zegt dat de sector coulance betracht en handelt naar de maatschappelijke opdracht. 9

10 Aanbevelingen Huurachterstanden en huisuitzettingen zijn in veel gevallen te voorkomen wanneer woningcorporaties aan de voordeur meer kunnen vragen en andere gesprekken voeren. Vaak is er sprake van factoren die duiden op een risico. Woningcorporaties anticiperen nauwelijks op life events die vaak de voorbode zijn van een huurachterstand. Dit kan het overlijden van een gezinslid zijn, maar ook werkloosheid of een scheiding. In de private sector, bijvoorbeeld banken, gebeurt dit al veel meer. Daarna is het een kwestie van vinger aan de pols houden. Bibliografie Van Gaal, A. (2013). Start hier. Amsterdam: Ymere. Gemiddeld melden mensen zich pas drie tot vijf jaar na het ontstaan van de eerste schulden bij de schuldhulpverlening. Problemen zijn te voorkomen wanneer informatie over betaalgedrag en houding ten opzichte van betalingsverplichtingen eerder bekend zijn. Deze informatie vergaar je door slim vragen te stellen en een en ander in kaart te brengen. Vanuit het perspectief van privacy lopen woningcorporaties dan echter wel het gevaar een veel te grote broek (Van Geuns) aan te trekken, tenzij in de contacten meer en beter wordt aangesloten bij de leefwereld van betrokkenen. Steeds meer wordt duidelijk dat de hulpverlenersreflex (ongevraagd adviseren en oplossingen overnemen) niet werkt. Er moet gezocht worden naar aansluiting op behoefte, motivatie en mogelijkheden van de betrokken huurders. Een consequentie hiervan is dat corporaties inzicht moeten hebben in waarom mensen hun huur niet of te laat betalen, verschillende benaderingen moeten ontwikkelen en moeten differentiëren tussen groepen. Corporaties zouden meer kunnen differentiëren/ segmenteren op betalingsmoraliteit in credit management/incassobeleid. In veel sectoren is dit al de normaalste zaak van de wereld. Dit kan ook zonder dat de klant zich onprettig behandeld voelt. Met dank aan Dit paper is tot stand gekomen met dank aan en medewerking van Stichting Ymere te Amsterdam, Annemarie van Gaal, lector Roeland van Geuns en Nathalie Boerebach van belangenorganisatie Aedes te Den Haag. Het verdient aanbeveling om meer te denken vanuit mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Men zou moeten streven naar optimale samenwerking en moeten nadenken over hoe huurders te verleiden om informatie te delen. 10

ARMOEDE EN WONEN: SCHULDEN EN (HUUR)INCASSO

ARMOEDE EN WONEN: SCHULDEN EN (HUUR)INCASSO ARMOEDE EN WONEN: SCHULDEN EN (HUUR)INCASSO Roeland van Geuns Lector armoede en participatie Hogeschool van Amsterdam Den Haag, 24 juni 2015 1 INHOUD 1. Enkele cijfertjes 2. Gedrag: enkele recente inzichten

Nadere informatie

GEDRAG EN INCASSO SLIM OF SOCIAAL INCASSEREN?

GEDRAG EN INCASSO SLIM OF SOCIAAL INCASSEREN? GEDRAG EN INCASSO SLIM OF SOCIAAL INCASSEREN? Roeland van Geuns Lector armoede interventies Hogeschool van Amsterdam Utrecht, 11 april 2017 1 INHOUD 1. Relevantie gedrag 2. Gevolgen voor betaalgedrag 3.

Nadere informatie

Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen

Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen Onderzoeksteam: Marieke Holl, Dorieke Wewerinke, Sara Al Shamma, Linda van den Dries en Judith Wolf 29 oktober 2013 Studie naar huisuitzetting (Omz ZonMw)

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

TOEKOMSTBEELD ANNEMARIE VAN GAAL

TOEKOMSTBEELD ANNEMARIE VAN GAAL TOEKOMSTBEELD ANNEMARIE VAN GAAL SEPTEMBER 2013 2030: DE WERELD VOLGENS YMERE Allereerst wil ik Ymere complimenteren met het voorstel om externen een toekomstbeeld van de sociale woningbouw te laten schetsen.

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Effectieve schuldhulp, een stand van zaken

Effectieve schuldhulp, een stand van zaken Seminariereeks sociaal werk de toekomst in! Effectieve schuldhulp, een stand van zaken Dr. Nadja Jungmann Een organisatie van de Master in het sociaal werk en sociaal beleid (KU Leuven i.s.m. hogescholen)

Nadere informatie

Armoede, schulden en schaarste

Armoede, schulden en schaarste Armoede, schulden en schaarste Effecten in de praktijk Roeland van Geuns Lector armoede en participatie, Hogeschool van Amsterdam INHOUD 1. Armoede en schulden: en paar cijfers? 1. Effecten armoede 2.

Nadere informatie

Mesis Methodisch screeningsinstrument schulddienstverlening Kenmerken en functies. Nadja Jungmann Roeland van Geuns

Mesis Methodisch screeningsinstrument schulddienstverlening Kenmerken en functies. Nadja Jungmann Roeland van Geuns Mesis Methodisch screeningsinstrument schulddienstverlening Kenmerken en functies Nadja Jungmann Roeland van Geuns Schulden in de media forse stijging loonbeslagen iedereen gaat er op achteruit sinds januari

Nadere informatie

Armoedeopgave Nieuwe handelingsperspectieven

Armoedeopgave Nieuwe handelingsperspectieven Armoedeopgave Nieuwe handelingsperspectieven 16 juni 2015 Programma Armoedeopgave 2 Verhalen uit de stad Systeemwereld vs Leefwereld Veel regelingen, veel formulieren, veel eisend Stress, korte termijn

Nadere informatie

Huurachterstand Wat nu?

Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Zayaz helpt u hier graag bij Huurachterstand voorkomen 3 Betalingsregeling 4 Hulp bij langdurige huurschulden 4 Een plotselinge daling van het inkomen 5

Nadere informatie

Maartje de Kruijf Gijs Kooijmans. De Bossche Woonlastenaanpak

Maartje de Kruijf Gijs Kooijmans. De Bossche Woonlastenaanpak Maartje de Kruijf Gijs Kooijmans De Bossche Woonlastenaanpak Opbouw De aanleiding: onderzoek 2013 De Bossche woonlastenaanpak Waar staan we? Enkele projecten uitgelicht: - De 24 uur van... - Pilot woonlastencoach

Nadere informatie

Armoedeopgave Nieuwe handelingsperspectieven

Armoedeopgave Nieuwe handelingsperspectieven Armoedeopgave Nieuwe handelingsperspectieven 1 april 2016 Programma Armoedeopgave PAGINA 2 Verhalen uit de stad Systeemwereld vs Leefwereld Veel regelingen, veel formulieren, veel eisend Stress, korte

Nadere informatie

Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers?

Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? 7 praktische tips voor werkgevers Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? Tip 1: Herken het probleem tijdig Door financiële problemen bij werknemers vroegtijdig

Nadere informatie

Mesis Handreiking. Versie 2.1 MEE AZ

Mesis Handreiking. Versie 2.1 MEE AZ Mesis Handreiking Voor bespreken uitkomst LVB doelgroep Versie 2.1 MEE AZ Tot stand gekomen met financiering van het fonds SPZ in een werkplaats op het Kennisplein gehandicaptensector Colofon: Tekst: Peter

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Workshop Welke signalen hebben BKR en het Inlichtingenbureau u te bieden?

Workshop Welke signalen hebben BKR en het Inlichtingenbureau u te bieden? Workshop Welke signalen hebben BKR en het Inlichtingenbureau u te bieden? Workshop in 2 subteams Subteam 1: onder leiding van Marije: over welke data wil een gemeente beschikken om met vroegsignalering

Nadere informatie

Aanleiding. Ontwikkeling kosten bewindvoering. Astitel 2009/ / / / / / / / / /05

Aanleiding. Ontwikkeling kosten bewindvoering. Astitel 2009/ / / / / / / / / /05 Gemeente Nijmegen Astitel Aanleiding 1600 Ontwikkeling kosten bewindvoering 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2009/01 2010/01 2011/01 2012/01 2013/01 2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 Gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Gevangen in Schuld. over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering. door Marc Anderson

Gevangen in Schuld. over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering. door Marc Anderson Gevangen in Schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering door Marc Anderson Hoe vorm te geven aan een sluitende aanpak van problematische schulden bij cliënten

Nadere informatie

Van: Artie Ramsodit (PvdA) afgestemd met Jolande van Ketel (SP) en Eva de Raadt (CDA)

Van: Artie Ramsodit (PvdA) afgestemd met Jolande van Ketel (SP) en Eva de Raadt (CDA) Van: Artie Ramsodit (PvdA) afgestemd met Jolande van Ketel (SP) en Eva de Raadt (CDA) Aan: leden cie. Samenleving Datum: 4 oktober Beslispunten en samenvatting Schuldhulp; drempels en dichte deuren? Bestaanszekerheid

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

GEDRAG EN INCASSO. Roeland van Geuns Lector armoede en participatie Hogeschool van Amsterdam. Utrecht, 25 november 2016

GEDRAG EN INCASSO. Roeland van Geuns Lector armoede en participatie Hogeschool van Amsterdam. Utrecht, 25 november 2016 GEDRAG EN INCASSO Roeland van Geuns Lector armoede en participatie Hogeschool van Amsterdam Utrecht, 25 november 2016 1 INHOUD 1. Relevantie gedrag 2. Gedrag: enkele recente inzichten 3. Gevolgen voor

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Armoede, schulden en schaarste

Armoede, schulden en schaarste Armoede, schulden en schaarste Hoe kan ondersteuning effectief zijn en waarom? Roeland van Geuns Lector armoede en participatie, Hogeschool van Amsterdam INHOUD 1. Wat is arm? 2. Aspecten van armoede 1.

Nadere informatie

TRENDONDERZOEK BETAALGEDRAG. Zo Betaalt Nederland HUUR. Preventie Basis van een gezonde huurmarkt

TRENDONDERZOEK BETAALGEDRAG. Zo Betaalt Nederland HUUR. Preventie Basis van een gezonde huurmarkt TRENDONDERZOEK BETAALGEDRAG Zo Betaalt Nederland HUUR Preventie Basis van een gezonde huurmarkt voorwoord inhoud Een inspiratiebron om na te denken over preventie Woningcorporaties besteden steeds meer

Nadere informatie

Wouter Snel en Hugo de Haan

Wouter Snel en Hugo de Haan Wie zijn wij? Wouter Snel en Hugo de Haan 11 wijkteams Momenteel zijn er 11 wijkteams, per januari 2015 is één wijkteam gesplitst in twee wijkteams. 5 Jeugdteams Er 5 jeugdteams in de gemeente Zaanstad.

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

EVERY PICTURE TELLS A STORY

EVERY PICTURE TELLS A STORY EVERY PICTURE TELLS A STORY Armoede: een gedifferentieerd verschijnsel Roeland van Geuns Low budget, High Service 4 oktober 2014 1 INHOUD ARMOEDE: ACTUEEL, MAAR WAT IS HET? RELEVANTIE VAN GEDRAG OUDE EN

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Workshop Maatwerk in Advies en hulp bij problematische schulden groepsgerichte schulddienstverlening Naar een financieel gezonde toekomst! Even voorstellen Stijn Roes Daan Appel Programma

Nadere informatie

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Nieuw beleidskader Schuldhulpverlening Datum 23 februari 2016 Naam en telefoon Sille Dohmen 5772 Afdeling SMM Portefeuillehouder Kees van Geffen Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het

Nadere informatie

Een optimale cashflow met credit management van Vesting Finance

Een optimale cashflow met credit management van Vesting Finance Een optimale cashflow met credit management van Vesting Finance Een optimale cashflow, hoe bereikt u die? Om de continuïteit van uw organisatie te borgen en groei te realiseren heeft u werkkapitaal nodig.

Nadere informatie

Huurachterstand & woninguitzetting: wat is de verantwoordelijkheid van woningcorporaties? Jan Voskamp Ymere

Huurachterstand & woninguitzetting: wat is de verantwoordelijkheid van woningcorporaties? Jan Voskamp Ymere Huurachterstand & woninguitzetting: wat is de verantwoordelijkheid van woningcorporaties? Jan Voskamp Ymere In 2008 introduceerde minister Vogelaar de Krachtwijkenaanpak. Corporaties werden daarbij de

Nadere informatie

Armoede, schulden en schaarste

Armoede, schulden en schaarste Armoede, schulden en schaarste Speciale aandacht voor armoede in wijkteams? Roeland van Geuns Lector armoede en participatie, Hogeschool van Amsterdam INHOUD 1. Oorzaken van armoede 2. Armoede en multi-problematiek

Nadere informatie

Duurzame Dialogen. over people, planet, profit

Duurzame Dialogen. over people, planet, profit Duurzame Dialogen over people, planet, profit Sinds 2013 organiseert Delta Lloyd een serie dialogen over duurzaamheid. We willen daarmee inzicht krijgen in actuele ontwikkelingen en trends en tegelijkertijd

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Schulden? Pak ze aan!

Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! De meeste Nederlanders hebben op een of andere manier wel een schuld. Bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek, een doorlopend krediet, financiering voor een

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

Huur betalen & Huurtoeslag

Huur betalen & Huurtoeslag Huur betalen & Huurtoeslag Huur betalen: hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van een woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten

Nadere informatie

Huurincasso: sociaal en efficient? Ontwikkelingen in de sociale huursector

Huurincasso: sociaal en efficient? Ontwikkelingen in de sociale huursector Huurincasso: sociaal en efficient? Ontwikkelingen in de sociale huursector Marja Elsinga Delft University of Technology Challenge the future Huurincasso Woningcorporaties: Sociaal Bedrijfmatige/efficient

Nadere informatie

U wilt uw schulden wegwerken

U wilt uw schulden wegwerken U wilt uw schulden wegwerken Wij helpen u daarbij gemeente Heumen gemeente Heumen Hebt u schulden en komt u er niet meer uit? Dan is het de hoogste tijd dat u in actie komt! Niemand kan uw geldproblemen

Nadere informatie

Aanpak schulden kan veel effectiever door samenwerking

Aanpak schulden kan veel effectiever door samenwerking Aanpak schulden kan veel effectiever door samenwerking Grote rol voor Utrechtse buurtteams in aanpak schulden In Utrecht gaan buurtteams, sociaal raadslieden, vrijwilligers en het team Schulddienstverlening

Nadere informatie

Armoede, schulden en schaarste

Armoede, schulden en schaarste Armoede, schulden en schaarste Wat doet armoede met ons en hoe daarop in te spelen? Roeland van Geuns Lector armoede en participatie, Hogeschool van Amsterdam INHOUD 1. Wat weten we al? 2. Armoede in Nederland

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Schuldhulpverlening Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Schuldhulpverlening Ik geef maandelijks

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Juni 2012 Roeland van Geuns Nadja Jungmann. Naar efficiënter werken met klantprofielen

Juni 2012 Roeland van Geuns Nadja Jungmann. Naar efficiënter werken met klantprofielen Juni 2012 Roeland van Geuns Nadja Jungmann Naar efficiënter werken met klantprofielen Achtergrond Uitvoering schuldhulpverlening in transitie Loslaten beleidsdoel iedereen schulden vrij Bezuinigingen Toename

Nadere informatie

Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele

Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele Is de financiële balans ver te zoeken? Ligt u s nachts wakker, en piekert u over uw financiële situatie. Komt u er

Nadere informatie

Armoedeconferentie Hengelo BUDGETALERT. Werkwijze casemanager. Samenwerkingspartners. Aanmelding en intake. Aanvullende informatie

Armoedeconferentie Hengelo BUDGETALERT. Werkwijze casemanager. Samenwerkingspartners. Aanmelding en intake. Aanvullende informatie Armoedeconferentie Hengelo BUDGETALERT Werkwijze casemanager Doelstelling van BudgetAlert is cliënten met schuldenproblematiek te begeleiden en de regie te voeren over een schuldentraject en/of het financieel

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Schulden in de leefwereld en de systeemwereld Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Doorverwijzingen naar Rotterdamse Sociale Alliantie Kritische burgers die signalen opvangen van bewoners bedreigd

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl

Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl De sociale dienst als lerende organisatie Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl De sociale dienst als lerende organisatie Functioneel meten en vakmanschap Prof. dr. Roland Blonk, Chris Goosen

Nadere informatie

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag RIS 295513 4 november 2016 De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Armoede, schulden en schaarste

Armoede, schulden en schaarste Armoede, schulden en schaarste Speciale aandacht voor armoede in wijkteams? Roeland van Geuns Lector armoede en participatie, Hogeschool van Amsterdam INHOUD 1. Oorzaken van armoede 2. Armoede en multi-problematiek

Nadere informatie

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant.

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant. Gilles & Partner Incasso is dé partner op het gebied van credit management en incasso voor het midden- en kleinbedrijf. Ons dienstenpakket bestaat uit debiteurenbeheer, incasso, gerechtelijke incasso en

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

2. Worden alleen mensen die zich aanmelden via de sociale dienst doorverwezen naar de PLANgroep?

2. Worden alleen mensen die zich aanmelden via de sociale dienst doorverwezen naar de PLANgroep? Vragen raadslid dhr. J. Koelman (fractie SP) ex artikel 35 Rvo betreffende Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Boxmeer (RIS 2012-441) en Jaarverslag 2013 PLANgroep, Uw partner

Nadere informatie

Sociale huursector op drift

Sociale huursector op drift Sociale huursector op drift Keynote speech Huurincasso Congres, NBC Congrescentrum, Nieuwegein, 28 maart 2017 Hugo Priemus, emeritus hoogleraar Technische Universiteit Delft 1 Actuele problemen op de woningmarkt

Nadere informatie

TRENDONDERZOEK BETAALGEDRAG. Zo Betaalt Nederland HUUR. Preventie Basis van een gezonde huurmarkt

TRENDONDERZOEK BETAALGEDRAG. Zo Betaalt Nederland HUUR. Preventie Basis van een gezonde huurmarkt TRENDONDERZOEK BETAALGEDRAG Zo Betaalt Nederland HUUR Preventie Basis van een gezonde huurmarkt voorwoord Een inspiratiebron om na te denken over preventie Woningcorporaties besteden steeds meer aandacht

Nadere informatie

Professonele hulp bij openstaande facturen Met incasso door Vesting Finance

Professonele hulp bij openstaande facturen Met incasso door Vesting Finance Professonele hulp bij openstaande facturen Met incasso door Vesting Finance Zoals vrijwel iedere organisatie heeft u weleens te maken met facturen die niet of te laat worden betaald. U wilt deze facturen

Nadere informatie

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel!

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Samen je centen de baas INFORMATIE VOOR NIEUWE CLIËNTEN GELD EN GELDZAKEN: SOMS BEST LASTIG Het gebeurt iedereen wel eens. Dat je een brief krijgt die je

Nadere informatie

Hoe meet u de kwaliteit van uw incassopartners? Martijn Groot Directeur Cwize Huurincasso Congres 2016

Hoe meet u de kwaliteit van uw incassopartners? Martijn Groot Directeur Cwize Huurincasso Congres 2016 Hoe meet u de kwaliteit van uw incassopartners? Martijn Groot Directeur Cwize Huurincasso Congres 2016 PROGRAMMA Introductie Cees, Credit Manager bij een woningcorporatie Hoe enorm spannend is zijn werk!

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Informatieboekje BUDGET COACH

Informatieboekje BUDGET COACH Informatieboekje BUDGET COACH Inhoud Budgetcoach... 3 Het coachingstraject... 4 Inzicht in uw financiën... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. gezonde financiële toekomst... 4 Schulden... 6 Bespaartips...

Nadere informatie

Congres Sociale zekerheid in beweging

Congres Sociale zekerheid in beweging Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

Armoede, schulden en schaarste

Armoede, schulden en schaarste Armoede, schulden en schaarste Wat doet armoede met ons en hoe daarop in te spelen? Roeland van Geuns Lector armoede en participatie, Hogeschool van Amsterdam INHOUD 1. Wat weten we al? 2. Armoede in Nederland

Nadere informatie

SPEEDDATE. Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

SPEEDDATE. Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf i n l i c h t i n g e n f o r m u l i e r SPEEDDATE Wij verzoeken u dit inlichtenformulier zorgvuldig in te vullen. Wij danken u alvast voor uw medewerking. 1 personalia gegevens aanvrager Achternaam Voornaam

Nadere informatie

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening *BI.0170008* NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2017 Nummer raadsnota: BI.0170008 Onderwerp: beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 Portefeuillehouder: Vissers Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015

Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015 De huurverhoging gaat in op 1 juli 2015. Wordt mijn huurtoeslag nu ook aangepast? Nee. De huurtoeslag wordt niet automatisch per 1 juli 2015 aangepast.

Nadere informatie

Budgetcoach. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Profiel budgetcoach. Inleiding op proces schuldhulpverlening.

Budgetcoach. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Profiel budgetcoach. Inleiding op proces schuldhulpverlening. Budgetcoach Inhoudsopgave Les 1 Profiel budgetcoach 1.1 Inleiding 1.2 Beroepen op het gebied van persoonlijke financiën 1.3 Beroepsprofiel en eigenschappen van een budgetcoach 1.3.5 Ethisch en integer

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo aan onderwerp de gemeenteraad Schuldhulpverlening van M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo Hierbij bericht ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, over de stand

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

Armoede, schulden en schaarste

Armoede, schulden en schaarste Armoede, schulden en schaarste Wat doet armoede met ons en hoe daarop in te spelen? Roeland van Geuns Lector armoede en participatie, Hogeschool van Amsterdam INHOUD 1. Wat weten we al? 2. Armoede in Nederland

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden?

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? met schulden Inhoudsopgave 3 Schulden, hoe kom ik ervan af? 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? Bij wie kan ik terecht voor

Nadere informatie

Projectvoorstel Vroegsignalering van Schulden

Projectvoorstel Vroegsignalering van Schulden Projectvoorstel Vroegsignalering van Schulden 1) Aanleiding en probleemstelling De audit Geen Schuld Meer (Utrecht, 2015) laat zien dat ongeveer 36.743 Utrechters schulden hebben, of het risico lopen om

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1593 Vragen van de leden

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Afgelopen jaren. Onderzoeksmethoden. Onderzoeksvraag

Afgelopen jaren. Onderzoeksmethoden. Onderzoeksvraag NADJA JUNGMANN ERIK LEMS FIENEKE VOGELPOEL GERCOLINE VAN BEEK PETER WESDORP 1 Incasso- en deurwaarderssymposium 19 november 2014 Nadja Jungmann Onoplosbare schuldsituaties Afgelopen jaren Toename aantal

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

AH 2445 2016Z06667. Antwoord van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 2 mei 2016)

AH 2445 2016Z06667. Antwoord van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 2 mei 2016) AH 2445 2016Z06667 Antwoord van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 2 mei 2016) 1 Kent u het bericht Een op de zeven Hagenaars heeft schulden 1) en de daarbij behorende

Nadere informatie

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen MEMO Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen Geachte leden van de Commissie Welzijn, Bij de behandeling van de programmabegroting

Nadere informatie

Schulden oplossen met de Wsnp

Schulden oplossen met de Wsnp Schulden oplossen met de Wsnp Informatie over schuldsanering bij problematische schulden Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 5 Wat doet de bewindvoerder?

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Schulden herkennen, bespreken én aanpakken (deelsessie 19)

Schulden herkennen, bespreken én aanpakken (deelsessie 19) Schulden herkennen, bespreken én aanpakken (deelsessie 19) Vivian den Hartogh Lectoraat schulden en incasso, Hogeschool van Utrecht Arie Visser SBCM Kenniscentrum en A&O fonds sociale werkgelegenheid Agenda

Nadere informatie

Herzieningswet/novelle. 10 december 2014

Herzieningswet/novelle. 10 december 2014 Herzieningswet/novelle 10 december 2014 1 december 2014 Wat gebeurde er na het zomer reces? 4 september: Tweede Kamer commissie: rondetafelgesprek Aedes: publicatie rapport De Gaay Fortman (studie naar

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie