besigheidsversekering finansiële onderskrywingsriglyne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "besigheidsversekering finansiële onderskrywingsriglyne"

Transcriptie

1 besigheidsversekering finansiële onderskrywingsriglyne maart 2015

2 besigheidsversekering finansiële onderskrywingsriglyne Persoonlike, mediese en finansiële inligting is noodsaaklik vir akkurate onderskrywing uit n risiko-oogpunt. Hierdie dokument fokus op die finansiële onderskrywingsvereistes met betrekking tot besigheidsversekering, om te verseker dat die onderskrywer se verwagtings aansluiting vind by dié van die finansiële tussenganger. Die doel van hierdie dokument is dus om: 1 Die finansiële onderskrywingsproses en -vereistes te vereenvoudig. 2 Te verseker dat die versekerbare belang tussen die aansoeker en die versekerde lewe aanvaarbaar is. 3 Te verseker dat die versekerde lewe nie oorverseker is nie. 4 Die nodigheid om meer inligting aan te vra te beperk. 5 Te verseker dat die finansiële onderskrywings-proses glad verloop en dit dus vir die tussenganger maklik te maak om met Sanlam sake te doen. 1

3 gebeurlikheidsaanspreeklikheid Eksterne befondsing, in watter vorm ook al, is n normale deel van n besigheid en sy kapitaalstruktuur. Die befondsing kan in die vorm van n oortrekkingsfasiliteit, n termynlening of batefinansiering wees. Ooreenkomstig hul kredietbeleid, vereis Suid- Afrikaanse banke en ander finansiers gewoonlik dat die eienaars van n besigheid borg teken vir die eksterne befondsing wat van die betrokke finansiële instelling verkry word. Dekking van die aanspreeklikheid sal dus verseker dat die persoonlike bates van die aandeelhouer en/of direkteur beskerm word. Hierdie aanspreeklikheid word in die balansstaat van die besigheid aangeteken. Finansiële Onderskrywingsvereistes Gebeurlikheidsaanspreeklikheid *Die van Besigheid-ontledingsinstrument het die opsie om n reeds voorbereide Sanlam-aansoekvorm, Sanlam kwotasie en Finansiële Vraelys vir Besigheidsversekering in te sluit. Dekkingsbedrag (Per versekerde lewe) Tot R8m R8m R30m R30m + 1. Sanlam-aansoekvorm* 2. Brief van die bank/finansiële instelling 1 3. Finansiële Vraelys vir Besigheidsversekering (A4022)* 4. Geouditeerde finansiële state (Besigheid) Besigheidslenings van korporatiewe banke Dekkingsbedrag (Per versekerde lewe) Tot R8m R8m R30m R30m + 1. Sanlam-aansoekvorm* 2. Brief van die bank/finansiële instelling 1 3. Finansiële Vraelys vir Besigheidsversekering (A4022)* 4. Geouditeerde finansiële state (Besigheid) 5. Geouditeerde finansiële state (Persoonlik) 6. Kopie van leningsooreenkoms 1. Die onderskrywer kan kwytskelding van hierdie vereiste oorweeg, na gelang van die persoonlike dekking wat van krag is en/of die voorsiening van n omvattende finansiële behoefte-ontleding. 2

4 koop-en-verkoop Wanneer n mede-eienaar in n besigheid sterf of medies ongeskik raak, kan die oorlede eienaar se boedel uiters blootgestel wees, maar die oorblywende eienaars kan ook met potensiële probleme te kampe hê. Die hoofdoel van n koop-en-verkoop-ooreenkoms is om aan die oorblywende vennoot/ vennote kontant te gee om die oorledene of arbeidsongeskikte vennoot se belang te kan koop. n Koop-en-verkoop-oplossing bied n maklike uitweg vir n vennoot in die geval van sterfte of ongeskikraking. Hierdie ooreenkoms verseker kontinuïteit van die besigheid indien n eienaar sterf of medies ongeskik raak. Finansiële Onderskrywingsvereistes Koop-en-verkoop-ooreenkomste *Die van Besigheid-ontledingsinstrument het die opsie om n reeds voorbereide Sanlam-aansoekvorm, Sanlam kwotasie, Finansiële Vraelys vir Besigheidsversekering en Koop-en-verkoop-ooreenkomste in te sluit. Waarde van die besigheid Tradisionele Koop-en-verkoop-ooreenkomste Tot R8m R8m - R30m R30m + 1. Sanlam-aansoekvorm* 2. Finansiële Vraelys vir Besigheidsversekering (A4022)* Nie-tradisionele Koop-en-verkoopooreenkomste (bv. Eensydige/ Aandeleterugkoop) Tot R8m R8m - R30m R30m + 1. Sanlam-aansoekvorm* 2. Finansiële Vraelys vir Besigheidsversekering (A4022)* 3. Kopie van Koop-en-verkoop-ooreenkoms geteken deur al die partye* 4. Sekuriteitsessie ten gunste van die versekerde lewe (eensydige Koop-en-verkoop-ooreenkoms waar versekerde 100% eienaar is) 3

5 waardebepaling van die besigheid uit n onderskrywingsperspektief Besigheidswaardasies is baie subjektief. Toepassing van die normale formules is dus nie altyd gepas nie. Die volgende waardasiemetodes kan gebruik word, met inagneming van die volgende oorwegings: Die bedryf waarin die besigheid is. Die tydperk wat die besigheid al aan die gang is. Die tipe besigheid, bv. diensgerig, ens. Waardasiemetodes Maatskappy Netto wins na belasting op inkomstestaat Faktor (tussen 5 en 10) Eie Besigheid / Vennootskap Inkomste van eienaar(s) + Netto Wins na Belasting + Waardevermindering op kontantvloeistaat 10 Alternatiewe Metode [Netto wins na belasting Faktor] + Eienaar se belang op balansstaat + Aandeelhouerslenings % van Aandeelhouersbelang 4

6 sleutelpersoonversekering Die volgehoue winsgewendheid en volhoubaarheid, en gevolglik die kapitaalwaarde van die besigheid, is grotendeels afhanklik van die bydraes van sleutelpersoneel in die besigheid. Die verlies van n sleutelpersoon is dus n risiko vir die besigheid. Die doel van die dekking is dus om die besigheid te beskerm teen finansiële swaarkry weens die verlies van diens as gevolg van die dood of permanente ongeskiktheid van n persoon wat uiters belangrik vir daardie besigheid is. Finansiële Onderskrywingsvereistes Sleutelpersoonversekering *Die van Besigheid-ontledingsinstrument het die opsie om n reeds voorbereide Sanlam-aansoekvorm, Sanlam kwotasie en Sleutelpersoonvraelys in te sluit. Dekkingsbedrag (Per versekerde lewe) Tot R10m R10m - R16m R16m + 1. Sanlam-aansoekvorm* 2. Sleutelpersoonvraelys (A4005)* 3. Geouditeerde finansiële state (Besigheid) Vervangingsversekering Vervangingskoste is van toepassing op alle personeel, terwyl verlies van inkomste slegs op ware sleutelpersone van toepassing is. Hier is die finansiële onderskrywingsvereistes: Vervangingsversekering Maksimum toegelate dekking Tariefgroepe 4 & 5 Tariefgroepe 2 & 3 (minimum vereiste jaarlikse pakket van R ) Tariefgroep 1 1 jaarlikse pakket met n algehele maksimum van R jaarlikse pakket met n algehele maksimum van R Nie van toepassing nie 5

7 waardebepaling van die sleutelpersoon uit n onderskrywingsperspektief Waardasiemetodes Sleutelpersoon 1. Salaristrekkers Jaarlikse vergoeding Faktor (tot 7 keer) 2. Selfbesoldigde persone a. Een sleutelpersoon wat ook n groot aandeelhouer is (minstens 30%) (i) 2 Bruto wins of (ii) 5 Netto wins na belasting b. Verskeie sleutelpersone wat ook aandeelhouers in die Besigheid is (minstens 60%) [Sleutelpersoon se salaris Totale betaalstaat] Verkoopsomset Jare om te verhaal (tot 2 jaar) 2. Vervangingskoste Werwings-, opleidings-, hervestigings-, projek- en ander koste. Waardasiemetodes Siektevoordeel vir Sleutelpersoon-versekering Hoe word die inkomste gegenereer? 1. Professionele persone en gegradueerdes in n geïnkorporeerde praktyk, wat n fooi vir hul dienste vra maar slegs n persentasie van daardie fooi as hul persoonlike inkomste ontvang. 2. Professionele persone en gegradueerdes wat vir n salaris werk, maar wat n beduidende bydrae tot die wins van die besigheid lewer. 3. Professionele persone en gegradueerdes wat hul eie praktyk het en fooie as n inkomste genereer. Versekerbare Bedrag Persoonlike Dekking Netto fooi Inkomsteglyskaal-persentasie Salaris Inkomsteglyskaalpersentasie Besigheidsdekking [Maandelikse fooi gegenereer MINUS inkomste van sleutel-persoon] Inkomsteglyskaal-persentasie Sleutelpersoon se salaris Inkomsteglyskaal-persentasie [Fooi-inkomste gegenereer 12] Inkomsteglyskaal-persentasie Inkomsteglyskaal-persentasie Bruto professionele inkomste (jaarliks): BPI Tot en met 55 ovv Ouer as 55 ovv BPI R % 77% R < BPI R % 72% R < BPI R % 68% R < BPI R % 64% R < BPI R % 60% R < BPI R % 55% R < BPI 60% 51% 6

8 finansiële onderskrywingsvereistes beginondernemings (nuwe besighede) Dit is altyd moeilik om redelike finansiële data oor beginondernemings te kry, en daarom kan die inligting wat verkry is heel moontlik genoeg wees om dekking in een geval te regverdig, maar nie n ander nie. En die normale onderskrywingsformules wat gebruik word, gee nie altyd vir die onderskrywer die regte antwoord nie. Elke saak moet dus volgens eie meriete beoordeel word. Die volgende inligting sal die onderskrywer help om die dekking wat nodig is meer akkuraat te kwantifiseer: (i) pro forma-state, (ii) finansiële projeksies, (iii) bestuurs rekeninge van die besigheid, (iv) prestasiegeskiedenis (CV) van die versekerde, (v) tipe besigheid/mark, (vi) afskrif van leningsgoedkeuringdokumente, ens. 7

9 berekening van die dekking wat nodig is waar boedel- en/of inkomstebelasting van toepassing is Indien die opbrengs van die polis aan boedel- en/of inkomstebelasting onderhewig is, moet die dekkingsbedrag verhoog word om vir hierdie belasting voorsiening te maak. Die volgende formules kan gebruik word vir die berekening van die dekkingsbedrag wat nodig is: Stap 1: Stap 2: Dekking wat nodig is vir Boedelbelasting 1 alleenlik Aanvanklike dekking wat nodig is 1 Boedelbelastingkoers Dekking wat nodig is vir Inkomstebelasting 2 alleenlik Aanvanklike dekking wat nodig is 1 Inkomstebelastingkoers Dekking wat nodig is: R R Dekking wat nodig is vir Boedel belasting 1 en Inkomstebelasting 2 Let wel: Hierdie formule neem in ag dat die SA Inkomstediens in die praktyk toelaat dat die boedelbelasting op die polis van die opbrengs afgetrek word voordat inkomstebelasting gehef word. Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Die lang metode Aanvanklike dekking wat nodig is 1 Boedelbelastingkoers = R Aangepaste dekking 1 Inkomstebelastingkoers Die kort metode Aanvanklike dekking wat nodig is V /2015 Dekking wat nodig is: R R Die Boedelbelastingkoers is 20%. Daar word aanvaar dat die boedelbelastingvrystelling ten volle benut is. 2. Daar word aanvaar dat die werkgewer se belastingkoers 28% is. 8

Geïntegreerde jaarverslag 2012 insluitende kennisgewing van algemene jaarvergadering

Geïntegreerde jaarverslag 2012 insluitende kennisgewing van algemene jaarvergadering Geïntegreerde jaarverslag 2012 insluitende kennisgewing van algemene jaarvergadering Inhoud Die Naspers-groep 1 Omvang van die verslag en gerusstelling 2 Verklaring deur die direksie oor die geïntegreerde

Nadere informatie

20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde

20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde SW Aardrykskunde 20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde Aktiwiteite 1. Kyk na die volgende foto s. Watter van hierdie organismes speel na jou oordeel die belangrikste rol in die voedselketting.

Nadere informatie

Roep Die Wagters. 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle

Roep Die Wagters. 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle Roep Die Wagters 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle 1 Afdeling 1 - Verhale en modelle van 24/7 gebedswake...4 1.1 Ou Testament...5 1.2 Esseners...5 1.3 Vroeë Christelike kerk...5 1.4 Die Egiptiese woestyn...5

Nadere informatie

Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika

Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika LEON DE STADLER EN ERINA BASSON Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika 1. Inleiding* Die afgelope paar jaar was daar in Suid- Samenvatting Afrika besondere ontwikkelinge

Nadere informatie

DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD

DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD DEUR L. J. DU PLESSIS, M. A., B. EcoN., POTCHEFSTROOM. lil. (Slot.) INHOUD: 5. Hoofstuk I1I: Staatspraktyk van

Nadere informatie

Goud en oorlog. Hoofstuk Agt. Die verhaal van goud

Goud en oorlog. Hoofstuk Agt. Die verhaal van goud Hoofstuk Agt Goud en oorlog Die verhaal van goud Die goudrif, waarvan George Harrison n deel op die plaas Langlaagte aan die Witwatersrand ontdek het, het Suid-Afrika vir ewig verander. Die ontdekking

Nadere informatie

INHOUDSOPGAWE. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif. Behoefte aan ongunstige weers- en ander. Cloete, T.T. omstandighede

INHOUDSOPGAWE. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif. Behoefte aan ongunstige weers- en ander. Cloete, T.T. omstandighede INHOUDSOPGAWE 27-Apr-94 Oliphant, Vincent last grave at dimbaza Olivier, Fanie Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif Breytenbach, Breyten Antropologie Malan, Lucas Apocrypha XLI Walters, M.M.

Nadere informatie

Aansprakelijkheid, risico en onderneming: Europese en Zuid- Afrikaanse perspectieven

Aansprakelijkheid, risico en onderneming: Europese en Zuid- Afrikaanse perspectieven Redactie: Michael Faure Johann Neethling Aansprakelijkheid, risico en onderneming: Europese en Zuid- Afrikaanse perspectieven INTERSENTIA METRO XV INHOUDSOPGAVE Michael Faure & Johann Neethling INLEIDING

Nadere informatie

BEWONERS BULLETIN. www.meerpaal.co.za Vierendertigste Jaargang no 11 November 2013 DOOR BEWONERS VOOR BEWONERS

BEWONERS BULLETIN. www.meerpaal.co.za Vierendertigste Jaargang no 11 November 2013 DOOR BEWONERS VOOR BEWONERS BEWONERS BULLETIN Postbus 75048 Lynnwoodrif 0040 meerpaal@worldonline.co.za www.meerpaal.co.za Vierendertigste Jaargang no 11 November 2013 Van het Bestuur Beste Bewoners Onze laatste vergadering was kort

Nadere informatie

VAN STADEN. Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere. Deur HA van Staden

VAN STADEN. Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere. Deur HA van Staden 1 VAN STADEN Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere Deur HA van Staden 2 Voorwoord Die onderstaande artikel het in die Brandwag van Vrydag 11 Junie 1965 verskyn. Dit lees as volg: ALTYD PROMINENT

Nadere informatie

Die Stigting van die Kaapkolonie in die Nederlandse Geskiedskrywing

Die Stigting van die Kaapkolonie in die Nederlandse Geskiedskrywing Historia 54,2, November 2009, pp 178-196 Die Stigting van die Kaapkolonie in die Nederlandse Geskiedskrywing Pieter de Klerk * Inleiding Gedurende die sestiende en sewentiende eeu, het vyf Europese moondhede

Nadere informatie

Friersdale Nuusbrief. Organisatie. 40 e EEMNESSER POLDERLOOP

Friersdale Nuusbrief. Organisatie. 40 e EEMNESSER POLDERLOOP Friersdale Nuusbrief Nieuwsbrief voor de vrienden van Friersdale maart 2015 40 e EEMNESSER POLDERLOOP Op zondag 29 maart a.s. organiseert de KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren) afdeling Eemnes voor de

Nadere informatie

T.N&A T.N&A 14DE JAARGANG NR. 2 2007 TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS 14DE JAARGANG NR. 2 2007.

T.N&A T.N&A 14DE JAARGANG NR. 2 2007 TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS 14DE JAARGANG NR. 2 2007. Redaksioneel 1 T.N&A T.N&A Vergelyking in wysgerige en literatuurwetenskaplike perspektief H. P. van Coller en D. F. M. Strauss De wet van behoud van poëzie Maria van Daalen Straatname as Talige Merkers

Nadere informatie

Desember 2011 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria,

Desember 2011 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Desember 2011 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Dit is nou nege jaar gelede wat ek die eerste Pretoria Brief geskryf het. Dit is n baie lang tyd en ek kan my nie meer n

Nadere informatie

Kleinfonteinnuus. Uitslag oor formalisering hopelik voor September K

Kleinfonteinnuus. Uitslag oor formalisering hopelik voor September K Junie 2012 L E I N F O N T E I N B O E R E B E LANGE OÖPERATIEF BP w w w. k l e i n f o n t e i n. n e t leinfonteinnuus Uitslag oor formalisering hopelik voor September leinfonteiners behoort hopelik

Nadere informatie

Congresbundel. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht. Referaten en debatbijdragen

Congresbundel. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht. Referaten en debatbijdragen Congresbundel Drs. K. van Bekkum Dr. H. van den Belt Drs. M.J.C. Blok MA Prof. dr. R.M. Britz Prof. dr. A.L.Th. de Bruijne Prof. dr. J.J. Graafland Drs. E. van den Hemel Mr. drs. B.D. Hengstmengel Dr.

Nadere informatie

en kry elke skooldag n bord gekookte kos berei in n moderne kombuis.. Verder gee KarooCare se medewerkers ook studiebeurse aan behoeftige studente

en kry elke skooldag n bord gekookte kos berei in n moderne kombuis.. Verder gee KarooCare se medewerkers ook studiebeurse aan behoeftige studente SPECIAL DUTCH EDITION Ons lig ons hoed hoog Met hierdie Kudu bring ons graag dankbare hulde aan die bestuur en vriende van KarooCare Stigting in Hilversum wat van dag een die ideaal om n nuwe toekoms vir

Nadere informatie

WOENSDAG 6 MEI. 17 u. Joop Van der Horst- Leven zonder standaardtaal. 17u40

WOENSDAG 6 MEI. 17 u. Joop Van der Horst- Leven zonder standaardtaal. 17u40 WOENSDAG 6 MEI 17 u Joop Van der Horst- Leven zonder standaardtaal (Tekst volgt zo snel mogelijk) 17u40 Wim Vandenbussche Feiten en fictie over het Nederlands in Vlaanderen en Brussel, vroeger en nu Over

Nadere informatie

Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap Carel Jansen en Marijke Meijer Drees

Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap Carel Jansen en Marijke Meijer Drees Jansen, C. & Meijer Drees, M. (2006). Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap. Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 13 (2), p. 112-128. 1 Kleine

Nadere informatie

T.N&A T.N&A 17DE JAARGANG NR. 1 2010 TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS 17DE JAARGANG NR.

T.N&A T.N&A 17DE JAARGANG NR. 1 2010 TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS 17DE JAARGANG NR. T.N&A Redaksioneel Steward van Wyk en Wium van Zyl 1 Kultuurstereotipering in Nederlandse moedertaaltaalhandboeke A. Engelbrecht, L. Sercu, C N van der Westhuizen en E.T. van Praag 3 Allengs wordt de spruyt

Nadere informatie

Vertaling Sandra Nortje en Gerard van der Weyde. afrikaans

Vertaling Sandra Nortje en Gerard van der Weyde. afrikaans Vertaling Sandra Nortje en Gerard van der Weyde afrikaans Wat & Hoe: wat anders!? Wat & Hoe maakt deel uit van Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen www.kosmosuitgevers.nl Leverbaar in de serie Wat & Hoe:

Nadere informatie

WWW.ARTTODAY.BE SOUTH-AFRICA POETRY SPECIAL

WWW.ARTTODAY.BE SOUTH-AFRICA POETRY SPECIAL WWW.ARTTODAY.BE SOUTH-AFRICA POETRY SPECIAL INGRID JONKER IK HERHAAL JE Gedichten Vertaling Gerrit Komrij Biografie Henk van Woerden Uitgev. Podium ISBN 978 90 5759 437 3 Selectie gedichten: Ontvlugting

Nadere informatie

Professor Doctor W.Ph. Coolhaas: Een Leermeester van Velen

Professor Doctor W.Ph. Coolhaas: Een Leermeester van Velen Historia 53,1, Mei/May 2008, pp 76-81 Professor Doctor W.Ph. Coolhaas: Een Leermeester van Velen Gerrit Schutte * Het werk van elke historicus draagt onvermijdelijk de sporen van de invloed van voorgangers

Nadere informatie

Luc Renders Elisabeth Eybers: een leven in gedichten

Luc Renders Elisabeth Eybers: een leven in gedichten Luc Renders Elisabeth Eybers: een leven in gedichten Op 26 februari 2005 is Elisabeth Eybers negentig jaar geworden. De verjaardag werd met een huldiging in Amsterdam gevierd waarop de dichteres zelf,

Nadere informatie

Maart 2014. Verenigingsblad van de Veron afd. Schagen. Pech van een onhandige amateur

Maart 2014. Verenigingsblad van de Veron afd. Schagen. Pech van een onhandige amateur Maart 2014 SRA Bulletin Verenigingsblad van de Veron afd. Schagen. Pech van een onhandige amateur Redactieteam: Klaas Jan Kaan pa5kk@amsat.org Gerrit Dekker pa3ds@amsat.org Inleveren copy bij Gerrrit PA3DS

Nadere informatie

Amsterdam as ʼn anti-apartheidstad

Amsterdam as ʼn anti-apartheidstad Historia 57. 2. November Terblanche 2012, - Amsterdam pp 150-181 as n anti-apartheidstad Inleiding Amsterdam as ʼn anti-apartheidstad H.O. Terblanche * Amsterdam is in 1986 uitgeroep as ʼn anti-apartheidstad

Nadere informatie

MARANATHA MARE. Mei 2012. Jaargang 39 No 4. By die poskantoor as nuusblad geregistreer

MARANATHA MARE. Mei 2012. Jaargang 39 No 4. By die poskantoor as nuusblad geregistreer MARANATHA MARE Mei 2012 Jaargang 39 No 4 By die poskantoor as nuusblad geregistreer Wij lopen vooruit Wij lopen vooruit op wat nog niet is wij spelen in op uw toekomst zeggen en zingen alles is goed wat

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Syllabusontwikkeling: Afrikaans voor Nederlandstaligen

Syllabusontwikkeling: Afrikaans voor Nederlandstaligen ISSN 0776-3859 ANTWERP PAPERS IN LINGUISTICS 93 Syllabusontwikkeling: Afrikaans voor Nederlandstaligen Rolf Nys Centrum voor taal en spraak (UA-UIA) 1998 Universiteit Antwerpen Universitaire Instelling

Nadere informatie

Januari 2008. Ten geleide

Januari 2008. Ten geleide Januari 2008 Ten geleide Met het eerste nummer van de Nieuwsbrief 2OO8 bied ik alle lezers graag mijn beste wensen aan voor het nieuwe jaar dat U veel voldoening en meeval moge geven en niet te veel problemen.

Nadere informatie

in Friemersheim, Zuid Afrika, augustus 2011

in Friemersheim, Zuid Afrika, augustus 2011 in Friemersheim, Zuid Afrika, augustus 2011 Op zondagavond, 4 augustus, arriveren wij in Friemersheim. De betekenis van de naam van dit dorp hoor ik een paar dagen later: Het thuis van de vreemden. We

Nadere informatie

Geschiedenis en ontwikkeling van het Afrikaans

Geschiedenis en ontwikkeling van het Afrikaans TitleGeschiedenis en ontwikkeling van he Author(s) Kawasaki, Yasushi Citation ドイツ 文 學 研 究 (2013), 58: 109-117 Issue Date 2013-03-25 URL http://hdl.handle.net/2433/172341 Right Type Departmental Bulletin

Nadere informatie

T.N&A T.N&A 18DE JAARGANG NR. 2 2011 TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS 18DE JAARGANG NR.

T.N&A T.N&A 18DE JAARGANG NR. 2 2011 TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS 18DE JAARGANG NR. T.N&A Redaksioneel Phil van Schalkwyk 1 ANNA: n Nuwe leksikografiese benadering met nuwe strukture vir ou funksies en gevestigde gebruikers Rufus H. Gouws 3 ANNA: Een WOORDENBOEK met een NAAM (en wat er

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2005 Voorwoord In dit eerste jaarverslag kijken we terug naar het afgelopen half jaar dat de Stichting Kinderen van Viljoenskroon bestaat. Rondreizend door Zuid-Afrika zie je naast alle prachtige

Nadere informatie

WOORDELOOS TOT VERHAAL. Inhoud. Hans Ester: Hans Keilson en de verwerking van het Holocaust

WOORDELOOS TOT VERHAAL. Inhoud. Hans Ester: Hans Keilson en de verwerking van het Holocaust WOORDELOOS TOT VERHAAL Trauma en narratief in Nederlands en Afrikaans Inhoud Inleiding Het ethische appel van de Holocaust Etty Mulder: De aanhoudende tijd Hans Ester: Hans Keilson en de verwerking van

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The version of the following full text has not yet been defined or was untraceable and may differ from the publisher's version. For

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

DE OVERVAL : AANSLAG OP SUID-AFRIKAANSE BIBLIOTEEK IN AMSTERDAM

DE OVERVAL : AANSLAG OP SUID-AFRIKAANSE BIBLIOTEEK IN AMSTERDAM DE OVERVAL : AANSLAG OP SUID-AFRIKAANSE BIBLIOTEEK IN AMSTERDAM HO Terblanche 1 Abstract The South African Institute (SAI) on Keizersgracht 141, Amsterdam, was seen as the most important library on the

Nadere informatie

Ten geleide. APRIL 2011. Deze Nieuwsbrief is bijzonder rijk aan inhoud.

Ten geleide. APRIL 2011. Deze Nieuwsbrief is bijzonder rijk aan inhoud. APRIL 2011 Ten geleide. Deze Nieuwsbrief is bijzonder rijk aan inhoud. Om te beginnen met het verslag over de Algemene Ledenvergadering die gehouden werd op zaterdag 2 april in de Rozerie bij Aalst. De

Nadere informatie

*** Ten Geleide. Verslag van de Algemene Statutaire Vergadering van zaterdag 10 april 2010 Aalst APRIL 2010. Een nieuwe lente, een nieuw geluid!

*** Ten Geleide. Verslag van de Algemene Statutaire Vergadering van zaterdag 10 april 2010 Aalst APRIL 2010. Een nieuwe lente, een nieuw geluid! APRIL 2010 Ten Geleide Een nieuwe lente, een nieuw geluid! Is dit ook het geval bij de Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuurstichting? Op de Algemene Statutaire Vergadering van zaterdag 10 april ll. heeft de Voorzitter

Nadere informatie

T.N&A T.N&A 22STE JAARGANG NR. 1 2015 TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS 22STE JAARGANG NR.

T.N&A T.N&A 22STE JAARGANG NR. 1 2015 TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS 22STE JAARGANG NR. T.N&A Redaksioneel Phil van Schalkwyk 1 Afrikaans en 17de-eeuse briewe uit die see C. Jac Conradie 3 Die ontwikkeling van en die verbande tussen die Nederlandstalige en die Afrikaanse letterkunde (deel

Nadere informatie

Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte

Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte 1 BIJLAGE 3 DEEL A Criteria vaststellen capaciteit, ruimtebehoefte en aanvullende ruimtebehoefte Vaststellen capaciteit A.1: Uitgangspunten De capaciteit van gebouwen wordt op basis van onderstaande methodiek

Nadere informatie

Een boek om niet te lezen, maar af en toe open te slaan voor een goedgeefse glimlach.

Een boek om niet te lezen, maar af en toe open te slaan voor een goedgeefse glimlach. Afrikaans met n knipoog Een boek om niet te lezen, maar af en toe open te slaan voor een goedgeefse glimlach. Een boek om niet te lezen, maar af en toe open te slaan voor een goedgeefse glimlach. Rekenskap

Nadere informatie

N. Haelvoet, V. Lippens, D. Luyckx, C. Tonesi

N. Haelvoet, V. Lippens, D. Luyckx, C. Tonesi Examen Wiskunde I Eerste zittijd 24-25 professor C. Thas e bachelor biochemie en biotechnologie, biologie, geografie en geomatica, geologie N. Haelvoet, V. Lippens, D. Luyckx, C. Tonesi Gelieve vraag op

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Forbo

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Forbo 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 17 Oktober 2014 Klantnummer 045-0123456789-01 Onderwerp welkom bi Stichting Pensioenfonds Forbo Geachte heer Voorbeeld Per 1 september 2014

Nadere informatie

De IKUSASA-krant Financieel Adoptieproject, 3 e editie, uitgave juni 2009

De IKUSASA-krant Financieel Adoptieproject, 3 e editie, uitgave juni 2009 De IKUSASA-krant Financieel Adoptieproject, 3 e editie, uitgave juni 2009 Deze krant is een uitgave van Stichting IKUSASA en verschijnt gemiddeld drie keer per jaar. In deze editie In deze editie leest

Nadere informatie

Bart Nel, de opstandeling

Bart Nel, de opstandeling Bart Nel, de opstandeling Johannes van Melle bron. Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam 1936 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/mell003bart01_01/colofon.htm 2006 dbnl / erven Johannes van

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2015 moet u een werknemer met een contract voor bepaalde tijd

Sinds 1 januari 2015 moet u een werknemer met een contract voor bepaalde tijd De aanzegtermijn Sinds 1 januari 2015 moet u een werknemer met een contract voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of langer uiterlijk een maand van tevoren laten weten of u zijn contract gaat

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Inhoudsopgawe 4de Jaargang, Nommer 1. Junie 1997

Inhoudsopgawe 4de Jaargang, Nommer 1. Junie 1997 Inhoudsopgawe mhtml:file://e:\tn&a 1997(1) Inhoudsopgawe.mht Page 1 of 1 Inhoudsopgawe 4de Jaargang, Nommer 1. Junie 1997 Ena Jansen "Wij meenden evenwel voor Zuid-Afrika onzen plicht gedaan te hebben."

Nadere informatie

Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Barema's vanaf 01.12.2012 SPILINDEX 119,62 (Jaarbedragen in euro) 1. De wet van 27 februari 1987 De wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1]

4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1] 4.1 Negatieve getallen vermenigvuldigen [1] Voorbeeld 1: 5 x 3 = 15 (3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15) Voorbeeld 2: 5 x -3 = -15 (-3 +-3 +-3 +-3 +-3 = -3-3 -3-3 -3 = -15) Voorbeeld 3: -5 x 3 = -15 Afspraak: In plaats

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

8 Bestaan er schapen met vijf poten?

8 Bestaan er schapen met vijf poten? 8 Bestaan er schapen met vijf poten? Schapen in Zuid-Afrika Vandaag zijn we op bezoek bij Jacob Stevens de Vries. Jacob woont in Namaqualand op dertig kilometer van Springbok. Springbok ligt in een smalle

Nadere informatie

Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS

Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS LET OP! - Vanuit de basiszorgverzekering krijgt u als u 18 jaar of ouder

Nadere informatie

Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief bezorgen wij U het Zuidafrikaanse verslag van het Jongerenproject 2007 opgesteld door Rentia Bartlett.

Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief bezorgen wij U het Zuidafrikaanse verslag van het Jongerenproject 2007 opgesteld door Rentia Bartlett. oktober 2007 Ten geleide Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief bezorgen wij U het Zuidafrikaanse verslag van het Jongerenproject 2007 opgesteld door Rentia Bartlett. Dat de laureaten laaiend enthousiast

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Februari 2013. Child and Youth Care Centre Goeie Hoop - Zuid-Afrika. Die Here beskerm Goeie Hoop. In dit nummer God laat nooit los 2

Nieuwsbrief. Februari 2013. Child and Youth Care Centre Goeie Hoop - Zuid-Afrika. Die Here beskerm Goeie Hoop. In dit nummer God laat nooit los 2 Nieuwsbrief Child and Youth Care Centre Goeie Hoop - Zuid-Afrika Februari 2013 Child and Youth Care Centre GoeieHoop is een opvang voor verlaten, mishandelde, verwaarloosde en misbruikte kinderen uit de

Nadere informatie

Examen PC 2 Financiële Rekenkunde

Examen PC 2 Financiële Rekenkunde Examen PC 2 Financiële Rekenkunde Instructieblad Examen : Professional Controller 2 leergang 8 Vak : Financiële Rekenkunde Datum : 18 december 2014 Tijd : 14.00 15.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor

Nadere informatie

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam)

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam) Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Het verval van het lichaam is niet iets waar we graag aan denken. Ieder mens hoopt dat een lijdensweg hem bespaart blijft.

Nadere informatie

Vroeë Afrikaanse woordelyste

Vroeë Afrikaanse woordelyste Vroeë Afrikaanse woordelyste H.J.J.M. van der Merwe bron. J.L. van Schaik, Pretoria 1971 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/merw002vroe01_01/colofon.htm 2006 dbnl / erven H.J.J.M. van der

Nadere informatie

DIE STEENKAMPS VAN SUIDELIKE-AFRIKA

DIE STEENKAMPS VAN SUIDELIKE-AFRIKA DIE STEENKAMPS VAN SUIDELIKE-AFRIKA BLADWYSER. Bladsy. Inleiding 1-11 Noemenswaardige Stukkies en Brokkies 1-11 Nageslag van b.7 12-54 Nageslag van b.8 55-104 Nageslag van b.10 105-140 Nageslag van b.11

Nadere informatie

Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa

Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa W.B.E. Paravicini di Capelli editie Willem Johannes de Kock bron (ed. Willem Johannes de Kock). Van Riebeeck-vereniging, Kaapstad 1965 Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

BYLAES BYLAE 1: KERKORDE ARTIKELS WAARNA IN DIE STUDIE VERWYS WORD

BYLAES BYLAE 1: KERKORDE ARTIKELS WAARNA IN DIE STUDIE VERWYS WORD BYLAES BYLAE 1: KERKORDE ARTIKELS WAARNA IN DIE STUDIE VERWYS WORD Artikel 1 Om goeie orde in die kerk van Christus te onderhou, is daarin nodig: die dienste, samekomste, toesig oor die leer, sakramente

Nadere informatie

Wijziging bedragen. WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 per 1 januari 2014. Inleiding

Wijziging bedragen. WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 per 1 januari 2014. Inleiding Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2014 vastgesteld op 1.485,60 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Wet werk en bijstand (WWB) per

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

Digitised by the University of Pretoria, Library Services

Digitised by the University of Pretoria, Library Services GRAFSKRIFTE OP RUSFONTEIN, VOLKSRUSDISTRIK Petrus Jacobus Joubert in leven Commandant-Generaal en Vice-President der Zuid-Afrikaansche Republiek Gebore te Zwartberg Kaapkolonie 10 Jan. 1831 Overlede te

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

2.1. Wat is een groepsverzekering/ipt?... 2 2.2. Wat kunt u onderbrengen in een groepsverzekering?... 2

2.1. Wat is een groepsverzekering/ipt?... 2 2.2. Wat kunt u onderbrengen in een groepsverzekering?... 2 Inhoudstafel Deel I. Groepsverzekering / IPT 1. Schema... 1 2. Algemeen... 2 2.1. Wat is een groepsverzekering/ipt?... 2 2.2. Wat kunt u onderbrengen in een groepsverzekering?... 2 3. Premie... 3 3.1.

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht.

Hierna zal de berekening van de compensatie overkreditering worden toegelicht. 1. Inleiding Bij kredietverlening aan particulieren worden normen gehanteerd om te bepalen hoeveel krediet u op basis van uw persoonlijke omstandigheden maximaal verleend mag worden. Indien er meer krediet

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ten onrechte twee keer afgewezen voor collectieve ziektekostenverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken

Nadere informatie

Wij zijn er vanuit gegaan dat u op de volgende leeftijd(en) wenst te stoppen met werken

Wij zijn er vanuit gegaan dat u op de volgende leeftijd(en) wenst te stoppen met werken Grafiek netto besteedbaar inkomen vanaf dit jaar Wij zijn er vanuit gegaan dat u op de volgende leeftijd(en) wenst te stoppen met werken P Voorbeeld: 67-jarige leeftijd M Voorbeeld: 67-jarige leeftijd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan...

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan... Inhoudsopgave Voorwoord... VI 1. Schenk- en erfbelasting................................................. 1 1.1. Erfbelasting... 1 1.1.1. Tariefgroepen... 1 1.1.2. Vrijstellingen erfbelasting... 1 1.1.3.

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid 2010

Bezoldigingsbeleid 2010 2 I. Inleiding. 1. In dit document wordt het bezoldigingsbeleid weergegeven dat tijdens de algemene vergadering van BinckBank N.V. (BinckBank) van 26 april 2010 is vastgesteld (). 2. De bezoldiging van

Nadere informatie

Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1

Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1 Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1 Datum: 16 september 2009 Tijd: 10:45 12:45 (120 minuten) Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan. Deze toets telt 8 opgaven en een bonusopgave Werk systematisch

Nadere informatie

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES MODULE #6 DREAMBOARD PROCES Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je

Nadere informatie

Risk Bulletin Florius April 2013

Risk Bulletin Florius April 2013 Risk Bulletin Florius April 2013 In deze editie van het Risk Bulletin vragen we aandacht voor: 1. Recreatiewoningen alleen nog als hoofdverblijf mogelijk 2. Explain toekomstig inkomen 3. Startende ondernemers

Nadere informatie

Inleiding 1. Aanpassing kostendelersnormsystematiek 2. Kostendelersnorm IOAW en IOAZ 3. Aanpassing vrijlating medisch-uren beperkten IOAW en IOAZ

Inleiding 1. Aanpassing kostendelersnormsystematiek 2. Kostendelersnorm IOAW en IOAZ 3. Aanpassing vrijlating medisch-uren beperkten IOAW en IOAZ Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2016 vastgesteld op 1.524,60 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde

Nadere informatie

Ei Lid van de Nederlandse Spaarbankbond

Ei Lid van de Nederlandse Spaarbankbond SNS.bank Ei Lid van de Nederlandse Spaarbankbond Op 27 december 1820 opgericht als plaatselijke spaarbank door het Departement Kampen der Maatschappij tot Nut van 't Aigemeen. Op 16 november 1973 werd

Nadere informatie

September 2012. Goeie Hoop bieden doe je niet alleen. Voor u ligt de Goeie Hoop nieuwsbrief. Dit keer een uitgebreide versie.

September 2012. Goeie Hoop bieden doe je niet alleen. Voor u ligt de Goeie Hoop nieuwsbrief. Dit keer een uitgebreide versie. Nieuwsbrief Child and Youth Care Centre Goeie Hoop - Zuid-Afrika September 2012 Goeie Hoop bieden doe je niet alleen 5 jaar Goeie Hoop Voor u ligt de Goeie Hoop nieuwsbrief. Dit keer een uitgebreide versie.

Nadere informatie

Grote volumes administratieve brieven Producten en tarieven 2012

Grote volumes administratieve brieven Producten en tarieven 2012 Grote volumes administratieve brieven Producten en tarieven 202 De bedoeling van dit document is u om de voornaamste kenmerken van de producten en tarieven 202 van toepassing op de behandeling en uitreiking

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Luc Renders Universiteit Hasselt Het Afrikaans: van Triomf naar Verliesfontein

Luc Renders Universiteit Hasselt Het Afrikaans: van Triomf naar Verliesfontein 1 Luc Renders Universiteit Hasselt Het Afrikaans: van Triomf naar Verliesfontein I think of the piece that my mother wrote. How easily and naturally the story shifts from politics to language. And is this

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 1. Opzeg door de werkgever: klik hier 2. Opzeg door de werknemer: klik hier Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 - opzeg door de werkgever Nieuwe opzeggingstermijnen Vanaf 1

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Grafieken en formules

Hoofdstuk 2: Grafieken en formules Hoofdstuk 2: Grafieken en formules Wiskunde VMBO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 2: Grafieken en formules Wiskunde 1. Basisvaardigheden 2. Grafieken en formules 3. Algebraïsche verbanden 4. Meetkunde

Nadere informatie

Reglement modulo 50+

Reglement modulo 50+ Reglement modulo 50+ Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven,

Nadere informatie

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.199. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 265

Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens 150,00. Franchise 13.199. Dagloon maximum. Loondagen bij 4 weken verloning 265 Rekencijfers Hieronder vindt u de belangrijke informatie zoals het opbouwpercentage, het maximum pensioengevend salaris, de franchise en de pensioenpremie voor 2015. Opbouwpercentage*** 1,875% Afkoopgrens

Nadere informatie

Tips & Tricks. Beste gebruiker,

Tips & Tricks. Beste gebruiker, Tips & Tricks Beste gebruiker, Hierbij het handige INA Tips & Tricks document. Hierin staan tips en tricks over hoe u INA het beste kunt gebruiken. Daarnaast vindt u enkele inhoudelijke antwoorden op veelgestelde

Nadere informatie

:Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN.

:Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN. 57.620/PC4/VK Brussel, 3 december 1992. MEDEDELING D. 104. Betreft :Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsprodukten LEVEN. I. INLEIDING. In het raam van de a posteriori controle, is het van

Nadere informatie

F3 Formules: Formule rechte lijn opstellen 1/3

F3 Formules: Formule rechte lijn opstellen 1/3 F3 Formules: Formule rechte lijn opstellen 1/3 Inleiding Bij Module F1 heb je geleerd dat Formule, Verhaal, Tabel, Grafiek en Vergelijking altijd bij elkaar horen. Bij Module F2 heb je geleerd wat een

Nadere informatie

QUASI-INBRENG OPDRACHT

QUASI-INBRENG OPDRACHT Op te vragen gegevens bij quasi-inbreng - Blz 1 QUASI-INBRENG OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de vermogensbestanddelen die de vennootschap overweegt te verkrijgen,

Nadere informatie