DVD VIDEO-RECORDER GEBRUIKSAANWIJZING. Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_01.book Page 1 Friday, April 2, :22 AM LPT A CABLE/DBS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DVD VIDEO-RECORDER GEBRUIKSAANWIJZING. Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_01.book Page 1 Friday, April 2, 2004 10:22 AM LPT0934-004A CABLE/DBS"

Transcriptie

1 STOP/CLER 1 STNDY/ON F1 ST# S-VIDEO VIDEO L(MONO)-UDIO-R DV REC MODE DV IN PULL - OPEN Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_01.book Page 1 Friday, pril 2, :22 M DVD VIDEO-RECORDER CLE/DS DVD STNDY/ON MUTING VIDEO / /CL/DS DVD C DEF VOLUME GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ CH DS CNCEL UX MEMO/MRK VCR Plus+ PROG/CHECK REC LINK TIMER TOP MENU NVIGTION MENU RETURN PREVIOUS NEXT PLY/SELECT REC PUSE REC MODE LIVE CHECK SET UP DISPLY ON SCREEN CLOSE OPEN/ UDIO SUTITLE NGLE PROGRESSIVE SCN GERUIKSNWIJZING LPT DU

2 Filename [DR-M7SE_03Safety.fm] DR-M7SE_01.book Page 2 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Left0 2 NE VEILIGHEID VOOROP Voorzorgsmaatregelen in verband met de veiligheid De typeplaat en de veiligheidswaarschuwing zijn op de achterzijde van het apparaat aangebracht. WRSCHUWING: GEVRLIJKE SPNNING INNEN IN DIT PPRT WRSCHUWING: LS U HET RISICO OP VUUR OF SCHOKKEN WILT VOORKOMEN, MG U HET PPRT NIET LOOTSTELLEN N REGEN OF VOCHT. LET OP DIT PPRT IS EEN LSERPRODUCT VN KLSSE 1. DIT PPRT MKT GERUIK VN EEN LSERSTRL DIE SCHDELIJKE LOOTSTELLING N STRLEN ZOU KUNNEN VEROORZKEN LS DE STRL WORDT GERICHT. GERUIK HET PPRT LTIJD CONFORM DE NWIJZINGEN. WNNEER DIT PPRT WORDT NGESLOTEN OP EEN STOPCONTCT, MG U UW OGEN NIET IN DE UURT VN DE SCHIJFLDEOPENING OF VN NDERE OPENINGEN HOUDEN OM INNEN IN DIT PPRT TE KIJKEN. GERUIK VN EDIENINGSELEMENTEN OF NPSSINGEN OF HET UIOEREN VN PROCEDURES DIE NIET IN DIT DOCUMENT ZIJN VERMELD, KUNNEN LEIDEN TOT GEVRLIJKE LOOTSTELLING N STRLING. OPEN GEEN EHUIZINGSDELEN EN VOER ZELF GEEN REPRTIES UIT. LT ONDERHOUD EN REPRTIES OVER N GEKWLIFICEERD PERSONEEL. KLSSE 1 LSERPRODUCT REPRODUCTIE VN LELS WRSCHUWINGSLEL N DE INNENZIJDE VN HET PPRT LET OP 8 Het is raadzaam de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te verwijderen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt. 8 Gevaarlijke spanning binnen in dit apparaat. Laat onderhoud aan interne onderdelen over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Voorkom elektrische schokken of brandrisico door de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact te verwijderen voordat u een signaalkabel of antenne aansluit of losmaakt. ELNGRIJK 8 Lees de verschillende voorzorgsmaatregelen op blz. 2 en 3 voordat u het apparaat gaat installeren en gebruiken. 8 Het is mogelijk illegaal om voorbespeelde cassettes, dvd s of schijven te kopiëren zonder toestemming van de houder van het auteursrecht op de audio- of video-opname, de audio- of videouitzending dan wel het via de kabel ontvangen audio- of videoprogramma en op eventueel literair, dramatisch, muzikaal of artistiek werk dat daarvan deel uitmaakt. Vervaardigd in licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbel D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. DTS en DTS Digital Out zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc. SHOWVIEW is een handelsmerk van Gemstar Development Corporation. Het SHOWVIEW systeem wordt gefabriceerd onder licentie van Gemstar Development Corporation. Dit product is uitgevoerd met technologie ter bescherming van auteursrechten. Deze technologie is beschermd door bepaalde merikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten van Macrovision Corporation en andere rechthebbenden. Deze technologie mag uitsluitend worden gebruikt met toestemming van Macrovision Corporation en is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis en voor andere beperkte vormen van gebruik, tenzij het gebruik voor andere doeleinden uitdrukkelijk is toegestaan door Macrovision Corporation. Terugwerkend construeren of demonteren is verboden. Page 2 pril 2, :17 am

3 Filename [DR-M7SE_03Safety.fm] DR-M7SE_01.book Page 3 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Right-No-Heading NE 3 Voor Italië: Hierbij wordt verklaard dat dit product van het merk JVC voldoet aan het Ministerieel besluit nummer 548 van 28 augustus 1995, dat is gepubliceerd in het Staatsblad van de Republiek Italië onder nummer 301 d.d. 28 december Met de knop STNDY/ON 1 schakelt u niet de netspanningstoevoer naar het apparaat uit, maar schakelt u de bedrijfsspaning in of uit. ` geeft aan dat de voeding in de stand standby staat;! geeft aan dat de stroomtoevoer is ingeschakeld (ON). Wanneer u dit apparaat in een kast of op een boekenplank installeert, dient u te zorgen dat er rondom het apparaat voldoende ventilatieruimte is (10 cm of meer aan beide zijkanten, aan de bovenkant en aan de achterkant van het apparaat). Wanneer u batterijen wegdoet, moet u rekening houden met de milieuproblematiek en dient u de plaatselijke voorschriften of wetten betreffende het wegdoen van batterijen strikt in acht nemen. CONDENSVORMING Vocht in de lucht condenseert op het apparaat wanneer u het overbrengt van een koude naar een warme plaats of wanneer de ruimte zeer vochtig is, net zoals zich waterdruppels op een glas vormen wanneer het wordt gevuld met een koude vloeistof. Indien het apparaat wordt blootgesteld aan omstandigheden waarin condensvorming kan optreden, dient u de stekker uit het stopcontact te halen en het apparaat een paar uur te laten drogen alvorens u het weer aanzet. LET OP Voor gebruikers van mobiele telefoons: gebruik van een mobiele telefoon in de buurt van het apparaat kan ertoe leiden dat het beeld op het scherm gaat trillen of dat de weergave blauw van kleur wordt. ij het opstellen van het apparaat: sommige tv s of andere apparaten wekken sterke magnetische velden op. Plaats dit soort apparaten dan ook niet boven op het apparaat, aangezien de beeldweergave hierdoor verstoord kan worden. Indien u de onderstaande voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kan er schade aan het apparaat, de afstandsbediening of de schijf ontstaan. 1. Plaats de videorecorder NIET in een omgeving waar de kans op extreme temperaturen of hoge vochtigheid groot is. in direct zonlicht. in een stoffige omgeving. in een omgeving waar sterke magnetische velden worden opgewekt. op een ondergrond die onstabiel of aan trillingen onderhevig is. 2. lokkeer de ventilatieopeningen van het apparaat NIET. (ls de ventilatieopeningen door bijvoorbeeld een krant of een doek worden afgedekt, kan de hitte niet uit het apparaat ontsnappen.) 3. Plaats GEEN zware voorwerpen op het apparaat of de afstandsbediening. 4. Plaats NIETS dat kan lekken op het apparaat of de afstandsbediening. (ls water of een andere vloeistof dit apparaat binnendringt, ontstaat mogelijk risico op brand of een elektrische schok.) 5. Stel het apparaat NIET bloot aan gedruppel of gespetter. 6. Gebruik dit apparaat NIET in een badkamer of op andere plaatsen waar water wordt gebruikt. Plaats ook NOOIT voorwerpen gevuld met water of een andere vloeistof (bijvoorbeeld cosmetica of geneesmiddelen, bloemenvazen, planten in een pot, kopjes met drinken, enzovoort) bovenop het apparaat. 7. Plaats GEEN bronnen van open vuur, bijvoorbeeld brandende kaarsen, bovenop het apparaat. 8. VERMIJD heftige schokken tijdens het vervoer. Page 3 pril 2, :17 am

4 Filename [DR-M7SE_01TOC.fm] DR-M7SE_01.book Page 4 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Left 4 NE VEILIGHEID VOOROP 2 Voorzorgsmaatregelen in verband met de veiligheid... 2 SCHIJFINFORMTIE 5 Informatie over schijven... 5 INDEX 10 HET NIEUWE PPRT INSTLLEREN 16 asisaansluitingen S-VIDEO-aansluiting Component Video-verbinding SISINSTELLINGEN 19 utomatisch instellen Fabrieksinstellingen downloaden Het scherm instellen Taal INSTELLINGEN VOOR STELLIETONNGST 26 edieningsinstellingen van de satellietontvanger T-V LINK 28 T-V Link-functies WEERGVEEDIENINGS-HNDELINGEN 29 asisweergave Weergavefuncties Live Memory-weergave Het menu Play Set Up gebruiken Kinderslot OPNEMEN 51 asisinstructies voor het opnemen Opnamefuncties OPNEMEN MET DE TIMER 54 SHOWVIEW timer programmeren Handmatig-timer-programmeren On-Disc-timerprogrammering utomatisch satellietprogramma s opnemen NVIGTIE 64 Library Database DVD Navi Oorspronkelijke informatie wijzigen Weergavelijstgegevens wijzigen ibliotheekgegevens wijzigen Weergave met MP3/JPEG Navigation INHOUDSOPGVE EWERKEN 78 Monteren vanaf een camcorder Monteren naar of vanaf een andere recorder De uitgang/ingang instellen Digitale audio dubben FSTNDSEDIENING 83 fstandsbedieningsfuncties SYSTEEMNSLUITINGEN 86 Het apparaat aansluiten op een satellietontvanger Een decoder aansluiten/gebruiken Het apparaat aansluiten op een Dolby Digitaldecoder of een versterker met ingebouwde DTS EXTR INSTELLINGEN 90 De functie instellen SHOWVIEW Systeeminstellingen De tuner instellen De klok instellen Een schijf formatteren Een schijf voltooien Scan Mode-instelling Ladevergrendeling PROLEMEN OPLOSSEN 107 VERKLRENDE WOORDENLIJST 111 TECHNISCHE GEGEVENS 112 LIJST VN TERMEN 113 Page 4 pril 2, :21 am

5 Filename [DR-M7SE_05DiscInfo.fm] DR-M7SE_01.book Page 5 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Right0 SCHIJFINFORMTIE Informatie over schijven Opneembare/afspeelbare schijven U kunt schijven met de volgende logo s gebruiken voor opname of weergave. DVD-RM DVD-R DVD-RW 12 cm: 4,7G/9,4G 8 cm: 1,4G/2,8G (VR-stand) Versie 2.0 Versie cm: 4,7 G 8 cm: 1,4 G lgemene versie 2,0 (Videostand) 12 cm: 4,7 G Versie 1.0 (VR-stand) Versie 1.1 (Videostand /VR-stand) NE 5 DVD-R/RW-schijven U kunt alleen maar DVD-R-schijven die conform de DVD-Rstandaard versie 2.0. DDit apparaat is niet conform DVD-RW versie 1.2. Wanneer een DVD-R/RW-schijf (videostand) wordt voltooid ( blz. 105), kan deze als DVD VIDEO-schijf worden afgespeeld op een standaard-dvd-speler. Wanneer een DVD-RW-schijf (VR-stand) wordt voltooid ( blz. 105), kan deze worden afgespeeld op een standaard- DVD-speler die compatibel is met de VR-stand van DVD-RWschijven. Voordat u de schijf voltooit ( blz. 105) is het mogelijk om op delen van de schijf op te nemen waarop nog niet is opgenomen, om de schijf- en programmatitels te wijzigen en om programma s te wissen. Voordat u DVD-R/RW-schijven (videostand) hebt voltooid, kunt u ze alleen op dit apparaat afspelen of er met dit apparaat op opnemen. Het is niet mogelijk om op te nemen op delen van DVD-Rschijven waarop al eerder is opgenomen. De beschikbare opnamecapaciteit neemt zelfs niet toe als een opgenomen programma van een DVD-R-schijf wordt gewist. Na het voltooien ( blz. 105) Nadat een DVD-R/RW-schijf (videostand) is voltooid, is het mogelijk om de opgenomen programma s (video en/of audio) als DVD VIDEO-schijf af te spelen op een standaard-dvdvideospeler. ewerkte titels worden in de videostand als het DVD Menu weergegeven. De bovenstaande tabel is gebaseerd op de informatie per februari Het gebruik van schijven geproduceerd door JVC wordt aanbevolen, aangezien deze zijn getest om met dit apparaat compatibel te zijn. DVD-RM-schijven U kunt alleen schijven gebruiken die conform de DVD-RMstandaard versie 2.0 of 2.1 zijn. Het is onmogelijk om op te nemen op DVD-RM-schijven die niet conform deze standaard zijn. ls u een schijf gebruikt die is opgemaakt met een andere versie standaard, moet u de schijf eerst op dit apparaat formatteren voordat u de schijf gebruikt. Het kan zijn dat het niet mogelijk is om een DVD-RM-schijf te gebruiken voor opnemen, monteren of dubben, zelfs als deze aan de standaard voldoet. Dit probleem doet zich voor als de inhoud van de schijf was opgenomen of gemonteerd op apparaten van andere producenten of op een pc, als de schijf veel te veel titels bevat of als de schijf erg weinig beschikbare capaciteit over heeft. Sommige DVD-RM-schijven bevinden zich in een zogenaamde cartridge. Dit apparaat kan dat type schijven niet verwerken. Verwijder de schijf uit de cassette (is alleen mogelijk bij schijven met een verwijderbare cartridge). Het is echter raadzaam om DVD-RM-schijven te gebruiken waar geen cartridge omheen zit. DVD-RM-schijven die op dit apparaat zijn opgenomen, kunnen niet op een niet-compatibele DVD-speler worden afgespeeld. Eenmaal te kopiëren programma s van digitale uitzendingen kunnen alleen op DVD-RM-schijven van 4,7/9,4 G worden opgenomen (DVD-RM-schijven van 2,8 G zijn niet compatibel). Het is onmogelijk om de gegevens in de videostand of de VRstand op te nemen, te bewerken of te wissen. In de videostand of in de VR-stand is weergave soms, afhankelijk van de schijf- en opnameomstandigheden, niet mogelijk, terwijl de schijf wel kan worden afgespeeld op DVD-spelers van andere producenten. Het is onmogelijk om op te nemen op CD-R/RW- of DVD-Rschijven die worden gebruikt voor authoring. Het is niet mogelijk om op DVD-R/RW (Videostand)-schijven uitzendingen op te nemen die eenmaal mogen worden gekopieerd. De programma s die eenmaal kunnen worden gekopieerd, kunnen alleen maar worden opgenomen op DVD-RW-schijven die zijn geformatteerd in de VR-stand. OPMERKING: ls u een DVD-RM-schijf afspeelt die met een ander apparaat is opgenomen, kan dit de volgende fouten tot gevolg hebben: De schijf wordt niet afgespeeld. Er verschijnt een mozaïekpatroon (blokkenruis) op het scherm. Er kan beeld of geluid verloren gaan. Het apparaat stopt tijdens de weergave. Page 5 pril 2, :21 am

6 Filename [DR-M7SE_05DiscInfo.fm] DR-M7SE_01.book Page 6 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Left+ 6 NE Schijven voor alleen weergave U kunt alleen schijven met de volgende logo s afspelen. DVD VIDEO Video-CD/Super Video CD SCHIJFINFORMTIE (vervolg) Niet-afspeelbare schijven De volgende typen schijven kunnen niet op dit apparaat worden afgespeeld. Probeer niet om schijven die beschadigd zijn (gescheurd, kromgetrokken of met plakband gerepareerd) of schijven met een ongebruikelijke vorm (hart, achthoekig of andere vormen) af te spelen. ls u dit soort schijven per ongeluk toch afspeelt, kan dit een geluid veroorzaken dat tot luidsprekerschade kan leiden. CD-ROM-schijven (inclusief PHOTO-CD en CD-G) Schijven opgenomen met packet writing (UDF)-indeling. 1,3-G CD s met dubbele densiteit (DDCD) CD s met hoge densiteit (HDCD) Ook de volgende schijven kunnen niet worden afgespeeld. Schijven uit een regio met een ander nummer dan 2 DVD-RM (2,6 G/5,2 G) (voorbeeld van regiocodeindicaties) udio-cd CD-Dbestanden CD-RW CD-D-/ JPEG-/ MP3- bestanden CD-R CD-D-/ JPEG-/ MP3- bestanden CD-ROM JPEG-/ MP3- bestanden Regionummer De wereld is voor DVD VIDEO-schijven opgedeeld in zes regio s. an DVD VIDEO-schijven is een regionummer toegewezen om aan te duiden in welke regio ze kunnen worden afgespeeld. U kunt een schijf niet op dit apparaat afspelen als het regionummer van de schijf niet overeenkomt met dat van het apparaat. Het regionummer van dit apparaat is 2. lleen schijven met het regionummer 2 of LL kunnen op de onder beschreven wijze worden afgespeeld. Voorbeelden van DVD VIDEO-labels die met dit apparaat kunnen worden afgespeeld. Weergeven kan soms niet worden uitgevoerd, afhankelijk van de omstandigheden en conditie van de gebruikte schijf. Het is mogelijk om DTS-audio-CD s af te spelen (er is een optionele DTS-decoder vereist). MP3- en JPEG-schijven kunnen alleen op dit apparaat worden afgespeeld wanneer ze in de indeling ISO9660 of Joliet zijn opgenomen en zijn voltooid. JPEG-bestanden die op dit apparaat kunnen worden afgespeeld dienen te voldoen aan het JFIF/aseline proces en de maximumresolutie van een JPEG-bestand is x pixels. CD-R/RW-schijven opgenomen in CD-formaat dienen te zijn voltooid om op dit apparaat te kunnen worden weergegeven. Werking en geluidskwaliteit van dit apparaat worden niet gegarandeerd voor schijven die niet conform de Compact Disc-specificatie (CD-D) zijn. Voordat u een CD afspeelt, controleert u eerst het CD-logo en leest u de opmerkingen op de verpakking om te controleren of de CD conform de Compact Disc-specificatie is. fhankelijk van de bedoelingen van de auteur van de software, is het opnemen op dvd- en video-cd/svcd-schijven mogelijk beperkt. angezien schijven op dit apparaat worden afgespeeld op basis van de bedoelingen van de auteur van de software zoals deze op de schijf worden aangegeven, is het mogelijk dat sommige functies niet op de gewenste wijze worden uitgevoerd. Wanneer u van de eerste naar de tweede laag van een dubbellagige DVD VIDEO-schijf overschakelt, kunnen de afbeelding en het geluid mogelijk tijdelijk vervormd worden. Dit is geen storing. DVD-UDIO-schijven compatibel met DVD-videospelers kunnen worden weergegeven. Super-udio-schijven (SCD) compatibel met normale cdspelers kunnen worden weergegeven. anduidingen voor schijven in deze handleiding Maakt werking met een DVD-RMschijf mogelijk. Maakt werking met een DVD-R-schijf mogelijk. Maakt werking met een DVD-RW-schijf mogelijk. Maakt werking met een DVD VIDEOschijf mogelijk. Kan worden gebruikt in combinatie met een Video-CD/Super Video CD (SVCD)- schijf. Kan worden gebruikt in combinatie met een audio-cd-schijf. Kan worden gebruikt in combinatie met een schijf met MP3- bestanden. Kan worden gebruikt in combinatie met een schijf met JPEGbestanden. Page 6 pril 2, :21 am

7 Filename [DR-M7SE_05DiscInfo.fm] DR-M7SE_01.book Page 7 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Right-No-Heading NE 7 Opnamemedium en Indeling DVD-RM Op een disc kunt u zo vaak opnemen en wissen als u maar wilt. ewerkingen, zoals het wissen van ongewenste stukken, kunnen worden uitgevoerd na het opnemen. Tijdens het opnemen is het niet alleen mogelijk om een programma te bekijken dat tegelijkertijd wordt opgenomen, maar ook om een programma te bekijken dat eerder werd opgenomen. DVD-RW (VR-stand) Op een disc kunt u zo vaak opnemen en wissen als u maar wilt. ewerkingen, zoals het wissen van ongewenste stukken, kunnen worden uitgevoerd na het opnemen. DVD-RW (Videostand) Kan worden afgespeeld op andere dvd-spelers. Nieuwe opnames kunnen worden gemaakt door middel van het wissen van alle data op een schijf die al eens is afgespeeld. DVD-R Kan worden weergegeven op andere dvd-spelers. Geschikt wanneer een opgenomen schijf voor langere tijd dient te worden bewaard. estandsstructuur van schijven DVD VIDEO DVD VIDEO-schijven zijn doorgaans opgebouwd uit grotere eenheden, die titels worden genoemd. Elke titel heeft een eigen nummer (het titelnummer) dat u kunt gebruiken om de gewenste titels te selecteren. De titels worden verder onderverdeeld in zogenaamde hoofdstukken. Elk hoofdstuk heeft een eigen nummer (het hoofdstuknummer) dat u kunt gebruiken om de gewenste hoofdstukken te selecteren. Sommige schijven worden niet opgedeeld in titels en hoofdstukken. Wanneer u een programma opneemt op een DVD-RM/RWschijf (VR-stand) Eén opnamesessie heeft één titel (één hoofdstuk) als resultaat. Echter, hoofdstukmarkeringen worden automatisch ingevoerd wanneer u het opnemen onderbreekt, of als het geluid verandert van mono of tweetalig naar stereo vanwege een reclame, enzovoort. Het is ook mogelijk om hoofdstukmarkeringen naar eigen keuze in te voeren tijdens weergave. ( blz. 32) Wanneer u een programma opneemt op een DVD-R/RW-schijf (videostand) Eén opnamesessie heeft één titel (één hoofdstuk) als resultaat. De hoofdstukmarkeringen worden automatisch ingevoerd wanneer u het opnemen onderbreekt of als het geluid verandert vanwege een reclame, enzovoort. Het is ook mogelijk om op andere door u gewenste plekken hoofdstukken in te voegen tijdens het opnemen of afspelen. Wanneer de schijf is voltooid, worden deze hoofdstukmarkeringen gewist en worden automatisch om de vijf minuten nieuwe hoofdstukmarkeringen toegevoegd. Voor DVD-RM/RW/R-, of DVD-VIDEO-schijf Titel 1 Titel 2 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 In de videostand is het zelfs voordat u de schijf voltooit onmogelijk om andere montagebewerkingen uit te voeren dan het wijzigen van de schijfnaam en/of titelnamen en het wissen van programma s en/of titels. Na het voltooien is het onmogelijk om montagebewerkingen uit te voeren. udio-cd/video-cd/svcd Doorgaans zijn audio-cd-schijven onderverdeeld in aparte tracks, die allemaal één lied bevatten. an elke track is een nummer toegewezen. De derde track is bijvoorbeeld Track 3. Dit geld ook voor video-cd/svcd-schijven. Sommige schijven zijn echter niet onderverdeeld in tracks. udio-cd of video-cd/svcd Track 1 Track 2 Track 3 Track 4 Page 7 pril 2, :21 am

8 Filename [DR-M7SE_05DiscInfo.fm] DR-M7SE_01.book Page 8 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Left+ 8 NE JPEG/MP3-schijf (CD-R/RW/ROM) MP3/JPEG-bestanden die in mappen zijn geplaatst die op hun beurt zijn ondergebracht in verschillende niveaus op een schijf, worden door MP3/JPEG Navigation op dit apparaat geordend alsof ze in mappen (groepen) op één niveau waren geplaatst. ( blz. 76) estandsstructuur van een schijf voordat u MP3/JPEG Navigation start SCHIJFINFORMTIE (vervolg) DVD VIDEO-aanduidingen Soms worden op een dvd-schijf en/of de hoes ervan aanduidingen afgedrukt met informatie over de inhoud en functies van een schijf. Controleer de aanduidingen die de inhoud en functies van een schijf aangeven. Het kan echter gebeuren dat een schijf geen aanduiding bevat voor een ondersteunde functie. anduidingen die betrekking hebben op video anduiding eschrijving antal ondertitels Map MP3-bestand JPEG-bestand estandsstructuur van een schijf voordat u MP3/JPEG Navigation start estanden worden automatisch als volgt gegroepeerd en in het MP3/JPEG Navigation-scherm weergegeven. De gegevens worden in alfabetische volgorde van de bestandsnaam weergegeven. estanden worden gegroepeerd op basis van hoofdmappen. antal hoeken Opgenomen met de standaard breedte/ hoogte-verhouding van 4:3 Het scherm bevat een zwarte band bovenen onderaan het beeld, dat een standaardverhouding heeft van 4:3 (letter box) De videoweergave gebeurt in de breedbeeldstand (16:9) op breedbeeldtv s, maar in de standaardweergave (4:3) op standaard-tv s. De videoweergave gebeurt in breedbeeldstand (16:9) op breedbeeldtv s, maar in pan and scan op tv s met de standaardweergaveverhouding 4:3 (het linker- of het rechterdeel van het beeld wordt niet weergegeven). Dit apparaat kan maximaal 9 hiërarchische structuren inclusief mappen en bestanden herkennen. ovendien kan het maximaal 250 bestanden per groep en maximaal 99 groepen per schijf herkennen. OPMERKINGEN: Video CD-/SVCD-schijven die Playback Control (PC) ondersteunen De inhoud van een schijf wordt vastgelegd in verschillende hiërarchische structuren en weergegeven volgens de instructies die op het scherm worden weergegeven terwijl u zich door de hiërarchische structuren verplaatst. Het is tevens mogelijk om opgenomen tracks zelfs bij het afspelen van een PC-compatibele schijf na elkaar weer te geven zonder de functie PC te activeren. ( blz. 34) Opmerking over de op schijven vastgelegde inhoud Het kan zijn dat sommige bestanden niet kunnen worden weergegeven, afhankelijk van de bestandstypen en andere factoren. anduidingen die betrekking hebben op audio anduiding antal audiotracks eschrijving Dolby Digital-aanduiding Dit is door Dolby Laboratories als digitaal surroundsysteem ontwikkeld. DTS (Digital Theater System) U kunt luisteren naar DTS-geluid als u de versterker met een ingebouwde DTSdecoder aansluit op de aansluiting DIGITL OUT van het apparaat. Page 8 pril 2, :21 am

9 F1 VIDEO ST# S-VIDEO VIDEO L(MONO)-UDIO-R DV REC MODE DV IN PULL - OPEN REC MODE PULL - OPEN Filename [DR-M7SE_05DiscInfo.fm] DR-M7SE_01.book Page 9 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Right-No-Heading Een schijf in het apparaat plaatsen De schijflade openen Druk op x op het apparaat of de afstandsbediening om de schijflade te openen. pparaat fstandsbediening ls u op de knop op het apparaat of de afstandsbediening drukt, sluit u de schijflade weer. Gebruik de knoppen op het apparaat of de afstandsbediening om de schijflade te openen en te sluiten. Houd de schijflade niet met uw hand tegen terwijl u deze opent of sluit, aangezien hierdoor schade aan het apparaat kan ontstaan. Plaats geen niet-afspeelbare schijven noch andere voorwerpen dan schijven in de schijflade. Druk de schijflade niet met kracht omlaag en leg er geen zware voorwerpen op. Schijven zonder cartridge 1 STNDY/ON REC MODE LIVE CHECK SET UP DISPLY ON SCREEN OPEN/ CLOSE UDIO SUTITLE NGLE PROGRESSIVE SCN Schijflade Plaats de schijf met de etiketzijde naar boven toe op de schijflade. angezien het schijfformaat niet altijd hetzelfde is, dient u te zorgen dat de schijf correct is geplaatst ten opzichte van de formaatgroeven. ls de schijf zich niet in de juiste groef bevindt, kan deze bekrast of anderszins beschadigd raken. ls u een schijf van 8 cm wilt plaatsen, zorgt u dat deze tegen de binnenste groef aanligt. DVD-RM-schijven die zich in een cartridge bevinden Dubbelzijdige schijven: Verwijder de schijf uit de cartridge. Gebruik de groeven in de schijflade om de schijf correct te plaatsen (zie illustratie) en plaats de schijf met de zijde die u wilt afspelen of opnemen naar beneden in de lade. ls u de disc met Zijde naar beneden gericht in het apparaat plaatst, zullen de programma s op de zijde worden opgenomen. Enkelzijdige schijven: Verwijder de schijf uit de cartridge. Gebruik de groeven in de schijflade om de schijf correct te plaatsen (zie illustratie) en plaats de schijf met het etiket naar boven toe in de lade. Hoe omgaan met schijven NE 9 Schijven op de juiste manier vastpakken Wanneer u een schijf vastpakt, mag u het oppervlak van de schijf niet aanraken. angezien de schijven van plastic zijn gemaakt, raken ze eenvoudig beschadigd. ls een schijf vuil, stoffig, gekrast of krom is, worden de beelden en het geluid mogelijk niet correct gelezen, wat tot een storing van het apparaat kan leiden. Etiketzijde eschadig de etiketzijde niet, plak er geen papier op en gebruik geen lijm op het oppervlak. Opnamezijde Zorg voor gebruik dat de schijven niet beschadigd of vuil zijn op de opnamezijde. Krassen en vuil op de opnamezijde van een schijf kan een juiste weergave of opname verhinderen. Let er ook op dat een DVD-RM-schijf bekrast of vuil kan raken wanneer het in en uit een cartridge wordt gehaald. ewaren Zorg dat u de schijven in de hoesjes bewaart. ls u de schijven op elkaar bewaart zonder ze in hun beschermhoesjes te plaatsen, kunnen de schijven beschadigd raken. ewaar schijven niet op een plek waar ze mogelijk worden blootgesteld aan direct zonlicht en ook niet op een plek met een hoge vochtigheidsgraad of temperatuur. Laat schijven niet in de auto liggen! Schijven reinigen ls een schijf vingerafdrukken of ander vuil bevat, veegt u de schijf met een droge zachte doek schoon, waarbij u van binnen naar buiten gaat. ls u een schijf moeilijk kunt reinigen, gebruikt u een doek die met water vochtig is gemaakt. Gebruik nooit een elpee-reinigingsmiddel, benzine, alcohol of een anti-statisch product. LET OP Het is mogelijk dat tijdens de beeldweergave beeldruis zichtbaar is of dat beelden vervormd zijn. Soms komt dit door de schijf. (Het kan zijn dat deze niet aan de geldende nomen voldoet.) De oorzaak van deze symptomen ligt bij de schijven, niet bij een storing van het apparaat. Page 9 pril 2, :21 am

10 Filename [DR-M7SE_06Name.fm] DR-M7SE_01.book Page 10 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Left0 10 NE VOORNZICHT INDEX C D E F G H I J ST# REC MODE VIDEO 1 STNDY/ON F1 S-VIDEO VIDEO L(MONO)-UDIO-R K L M Ontvangstvenster afstandsbedieningssignalen Displaypaneel voorzijde blz. 12 C Schijflade D Knop Openen/sluiten (x (OPEN/CLOSE)) blz. 9 E Knop voor automatisch opnemen van satellietprogramma s (ST#) blz. 63 F Stopknop (8) blz. 29, 51 G Weergaveknop (4 (PLY)) blz. 29 H Pauzeknop (9 (PUSE)) blz. 29 I Knop Opnamestand (REC MODE) blz. 51 J Opnameknop (7 (REC)) blz. 51 K Knop Stand-by/aan (1 (STNDY/ON)) blz. 19 L Videoaanduiding (VIDEO) blz. 52 M S-Video-/video-/audio-ingangsaansluitingen (S-VIDEO/VIDEO/UDIO (L/R)) blz. 78 REC MODE PULL - OPEN DV DV IN O-R Trek dit deksel open om toegang te krijgen tot de aansluitingen op het voorpaneel. Page 10

11 Filename [DR-M7SE_06Name.fm] DR-M7SE_01.book Page 11 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Right-No-Heading CHTERNZICHT NE 11 ntenne-ingangsaansluiting (NTENN IN) blz. 16 Component Video-uitgangen (COMPONENT VIDEO OUT) blz. 18 C S-video-uitgang (S-VIDEO OUT) blz. 17 D udio-uitgangsaansluitingen (UDIO OUT (RIGHT/LEFT)) blz. 17 E V COMPU LINK-aansluiting* * Werkt niet op dit apparaat. F Digitale audio-uitgangen (DIGITL OUT (COXIL/OPTICL)) blz. 82, 89 G Koelventilator Deze voorkomt dat de temperatuur binnen het apparatuur stijgt. Verwijder dit onderdeel niet. Installeer het apparaat op zo n manier dat u het gebied rond de ventilator niet blokkeert. De koelventilator aan de achterzijde van het apparaat kan in de volgende gevallen ook worden ingeschakeld wanneer het apparaat uit staat: In de stand Stand-by voor automatisch opnemen van satellietprogramma s blz. 63, net voordat een VPS/PDCopname wordt gestart. blz. 57 ls u de decoder of de satellietontvanger aansluit op L-2 IN/ DECODER en als L-2 KEUZE is ingesteld op DECODER, ST VIDEO of ST S-VIDEO. blz. 81 ls JUST CLOCK is ingesteld op N. blz. 103 Stel JUST CLOCK in op UIT als u het geluid van de ventilator vervelend vindt. H Netsnoer blz. 16 I ntenne-uitgangsaansluiting (NTENN OUT) blz. 16 J L-1-ingangs-/-uitgangsaansluiting (L-1 IN/OUT) blz. 16, 79, 80, 86, 88 K L-2-ingangs-/-decoderaansluiting (L-2 IN/DECODER) blz. 26, 79, 86, 88 L Satellietbedieningsaansluiting (ST CONTROL) blz. 26 M Regionummeretiket blz. 6 Page 11

12 Filename [DR-M7SE_06Name.fm] DR-M7SE_01.book Page 12 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Left+ 12 NE DISPLYPNEEL VOORZIJDE INDEX (vervolg) VPS/PDC indicator blz. 57 Deze indicator verschijnt wanneer er wordt gecontroleerd of de ontvangen zender een VPS/PDC signaal uitzendt of niet. Schijftype-/statusaanduiding Wanneer u een schijf in het toestel plaatst, wordt hier het type schijf aangegeven. Wanneer een schijf draait, draaien ook de schijfsymbolen. Tijdens het snelzoeken: draaien sneller dan bij normale weergave. Tijdens slowmotionweergave:draaien sneller dan bij normale weergave. Tijdens opnemen: binnenste rode ring gaat op dezelfde wijze als bij normale weergave branden. Tijdens Directe timeropname (ITR), knippert de binnenste rode ring langzaam. ls pauzeknop is ingedrukt: schijfsymbolen knipperen tijdens de opname of weergave. ls stopknop is ingedrukt: de schijfsymbolen branden allemaal. ls stopknop is ingedrukt bij hervatten: de schijfsymbolen branden allemaal. Tijdens openen van schijfladen: de schijfsymbolen branden Geen schijf in de schijflade: niet. de schijfsymbolen branden niet. anduiding VR-stand blz. 104 randt wanneer een DVD-RW-schijf is geformatteerd in de VR-stand. C Timeropnameaanduiding blz. 54, 56, 58, 61 : Gaat branden wanneer een schijf die is ingesteld voor schijftimerprogrammering is geladen. : Gaat branden wanneer een andere timeropname dan schijftimerprogrammering stand-by is of wordt uitgevoerd. : Gaat branden wanneer schijftimerprogrammering stand-by is of wordt uitgevoerd. : Knippert snel als u in de volgende gevallen op # (TIMER) drukt; Schijf is niet geladen. De klok is niet ingesteld. Er is geen programma ingesteld. D Opnamestandaanduiding (XP/SP/LP/EP/FR) blz. 52 Knippert wanneer de opnamestand wordt ingesteld. Terwijl FR knippert, geven de drie linkercijfers van de Multi Display (L M) de instellingswaarden aan, gaande van 60 tot 480. Nadat de waarde is ingesteld, brandt alleen FR. E anduiding Groep/titel (GRP/TITLE) blz. 7, 43 GRP of TITLE gaat branden afhankelijk van het feit of er een schijf is geladen, terwijl de twee linkercijfers van de Multi Display (L) de hieronder toegelichte nummers vormen. GRP : Het totale aantal groepen of het nummer van de groep die wordt weergegeven staat in de Multi Display. TITLE : Het totale aantal titels of het nummer van de titel die wordt weergegeven staat in de Multi Display. F Track-/hoofdstukaanduiding (TRK/CHP) blz. 7, 43 TRK of CHP gaat branden afhankelijk van het feit of er een schijf is geladen, terwijl het derde en vierde cijfer links in de Multi Display (M) de hieronder toegelichte nummers vormen. TRK : CHP : Het totale aantal tracks of het nummer van de track die wordt weergegeven, staat in de Multi Display. Het nummer van het hoofdstuk dat wordt weergegeven, staat in de Multi Display. Page 12

13 Filename [DR-M7SE_06Name.fm] DR-M7SE_01.book Page 13 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Right-No-Heading NE 13 G anduiding voor gesimuleerd surroundeffect (3D) blz. 44 Gaat branden wanneer een gesimuleerd surroundeffect in het menu Play Set Up wordt ingesteld op 3D-ON. H anduiding Linear PCM (LPCM) Gaat branden wanneer XP-MODUS UDIO-OPNME is ingesteld op LINEIR PCM ( blz. 92) en u opneemt op een DVD-RM-, DVD-R- of DVD-RW-schijf en wanneer Lineaire PCM-audio wordt weergegeven. I anduiding voor willekeurige weergave/ programmaweergave (RND/PRGM) blz. 46 RND : Gaat branden wanneer de stand Willekeurige weergave is ingesteld. blz. 46 PRGM : Gaat branden wanneer de stand Programmaweergave is ingesteld. blz. 46 J anduiding Herhaalstand ( /1/ ) blz. 42, 43 Selecteer de gewenste stand voor herhaalde weergave in het menu Play Set Up. : De hele schijf wordt herhaald afgespeeld. 1 : Eén titel/hoofdstuk/track wordt herhaald weergegeven. : Het geselecteerde deel ( ) wordt herhaald weergegeven. Geen weergave: De stand Herhaalde weergave is uitgeschakeld. K anduiding Video-uitvoer ( ) blz. 106 Geen weergave: etekent dat de stand Interlace is ingeschakeld. : etekent dat de stand Progressive is ingeschakeld. (Voorbeeld) gaat branden wanneer de video-uitvoerstand Progressive is. L Weergave van groeps-/titelnummer blz. 7, 43 M Weergave van track-/hoofdstuknummer blz. 7, 43 N anduiding van resterende/verstreken tijd blz. 32, 52 Gaat branden wanneer de resterende tijd van DVD-RM-, DVD-R- en DVD-RW-schijven wordt weergegeven en dooft wanneer de verstreken tijd wordt weergegeven. De zes rechtercijfers in de Multi Display (O) geven aan hoeveel tijd van elke track is verstreken of resteert. Geen weergave: geeft aan hoeveel tijd van de schijf is verstreken. Weergegeven: geeft de resterende tijd van de schijf aan. O Weergave resterende/verstreken tijd blz. 32, 52 P Multi Display evat de klok, het ontvangen kanaal, de verstreken tijd en de resterende tijd. Hierin wordt ook de status van het apparaat weergegeven (NO DISC/OPEN/CLOSE/REDING). Page 13

14 Filename [DR-M7SE_06Name.fm] DR-M7SE_01.book Page 14 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Left+ 14 NE IN-EELDDISPLY INDEX (vervolg) Wanneer MENGEN wordt ingesteld op UTO en u op de afstandsbediening op ON SCREEN drukt, verschijnen verschillende gebruiksaanduidingen op het tv-scherm. U kunt de gebruiksaanduidingen verwijderen door nogmaals op ON SCREEN te drukken. Schijfdisplay evat het type schijf dat zich in de schijflade bevindt. Titelnummer* evat het nummer van de titel die op dat moment wordt weergegeven. C anduiding weergavebedieningsstatus* Duidt met behulp van symbolen de status van de weergavebediening aan. D Weergaveduur* evat de weergaveduur van de titel die op dat moment wordt weergegeven. E Opnamestand Hier wordt de opnamestand weergegeven als XP, SP, LP, EP, FR, FR60 FR360, FR420 en FR480. De huidige opnamestand wordt tijdens het opnemen getoond en de opnamestand waarin het programma is opgenomen, wordt tijdens de weergave getoond. De opnamestand wordt niet getoond tijdens de weergave van een weergavelijst. F Titelnummer Hier wordt tijdens het weergeven het weergavetitelnummer en tijdens het opnemen het opnametitelnummer getoond. * Tijdens Live Memory weergave wordt de weergavebedieningsstand getoond. Tijdens normale weergave wordt de multikanaals-coderingsmethode getoond. G Hoofdstuknummer Hier wordt tijdens het weergeven het weergavehoofdstuknummer en tijdens het opnemen het opnamehoofdstuknummer getoond. H Klokdisplay I Staafmeter blz. 37 Hier wordt weergavepunt- en andere informatie in een staafmeter weergegeven. J Titelnaam Hier wordt de titelnaam die net is geregistreerd voor de titel die op DVD-RM/RW/R-schijven is opgenomen of de bestandnaam van JPEG- en MP3-bestanden weergegeven. K anduiding bedieningsstatus Duidt met behulp van symbolen de bedieningsstatus aan. (Geeft ook de snelheid aan voor snel voorwaarts zoeken, snel achterwaarts zoeken en slowmotion.) L Tijdsaanduiding Hier wordt om de beurt de verstreken weergavetijd van afzonderlijke titels, de verstreken weergavetijd van afzonderlijke tracks, de resterende weergavetijd van afzonderlijke tracks, de totaal verstreken tijd, de totaal resterende tijd en andere informatie weergegeven. M Zendernaamdisplay Hier wordt de op dat moment geselecteerde zendernaam weergegeven. N udio Hier wordt weergegeven welke audio wordt ontvangen. O Invoer Hier wordt de op dat moment geselecteerde invoer weergegeven. Page 14

15 Filename [DR-M7SE_06Name.fm] DR-M7SE_01.book Page 15 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Right-No-Heading FSTNDSEDIENING C D E F G H I J K L M N O P Q R S GHI PQRS CNCEL SHOW VIEW/ PROG/CHECK VIDEO Plus+ TOP MENU MENU PREVIOUS REC CLE/ST DVD STNDY/ON V /CL/ST DVD VIDEO C JKL TUV UX REC MODE LIVE CHECK MNO WXYZ MEMO/MRK ST# PLY/SELECT STOP/CLER % Knoppen met een kleine stip links van de naam kunt u ook gebruiken om uw tv te bedienen. ( blz. 84) Tv-dempknop ( ) blz. 84 V/VIDEO knop blz. 52 C Cijfertoetsen blz. 30, 47, 51, 54, 68, 83, 97 Tekentoetsen blz. 68 D UX-knop (UX) blz. 95 E Knop nnuleren (& (CNCEL)) blz. 43, 46, 54, 61, 77, 98 F Programmacontroleknop (PROG/CHECK) blz. 61 G Knop SHOWVIEW blz. 54 H ovenste menuknop (TOP MENU) blz. 30 I Knop rt blz. 19 J Menuknop (MENU) blz. 30 K Knop chterwaarts overslaan (2) blz. 30, 38 Knop Vorige (PREVIOUS) blz. 34 DEF PR TIMER NVIGTION RETURN NEXT PUSE SET UP DISPLY ON SCREEN OPEN/ CLOSE UDIO SUTITLE NGLE PROGRESSIVE SCN T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p NE 15 L Knop chterwaarts zoeken (3) blz. 31, 38 Knop Langzaam achterwaarts ( ) blz. 31 M Opnameknop (7 (REC)) blz. 51 N Knop Opnamestand (REC MODE) blz. 51 O Live Check-knop (LIVE CHECK) blz. 38 P Instellingenknop (SET UP) blz. 23 Q Displayknop (DISPLY) blz. 14, 32, 37, 52, 57 R udioknop (UDIO) blz. 33 S Ondertitelingsknop (SUTITLE) blz. 33 T Knop /CLE/ST/DVD blz. 19 U Knop DVD STNDY/ON (DVD 1) blz. 19 V Knop /CLE/ST STNDY/ON ( CL ST 1) blz. 84 W Tv-volumeknop ( %+/ ) blz. 84 X Knop programma (PR +/ ) blz. 85 Y Memoknop (MEMO) blz. 66, 73, 77 Markeerknop (MRK) blz. 32 Z Knop voor automatisch opnemen van satellietprogramma s (ST#) blz. 63 a Timerknop (# (TIMER)) blz. 55, 57 b Navigatieknop (NVIGTION) blz. 64 c Knop w e blz. 19, 38 d Invoerknop () blz. 19 e Terugknop (RETURN) blz. 34, 54 f Knop Voorwaarts overslaan (6) blz. 30, 38 Knop Volgend (NEXT) blz. 34 g Knop Voorwaarts zoeken (5) blz. 31, 38 Knop Langzaam voorwaarts ( +) blz. 31 h Weergaveknop (4 (PLY)) blz. 29 Selecteerknop (SELECT) i Pauzeknop (9 (PUSE)) blz. 29, 38 j Stopknop (8) blz. 29, 38, 51 Wisknop (CLER) blz. 31, 39, 46, 54 k Knop Zoeken met overslaan ( ) blz. 31, 38 l Knop Openen/sluiten (x (OPEN/CLOSE)) blz. 9 m Direkt herhalen knop( ) blz. 38, 39 n Knop Weergave-instellingen (ON SCREEN) blz. 40 o Knop Progressive Scan (PROGRESSIVE SCN) blz. 106 p Hoekknop (NGLE) blz. 33 Gebruiksinstructies Via de afstandsbediening kunt u de meeste functies van het apparaat bedienen. U kunt er ook basisfuncties van tvtoestellen en satellietontvangers van JVC en andere merken mee uitvoeren. ( blz. 83, fstandsbedieningsfuncties ) Richt de afstandsbediening naar de sensor. Het maximale bereik van de afstandsbediening is ongeveer 8 meter. OPMERKINGEN: Let er bij het plaatsen van de batterijen goed op dat u ze in het vak plaatst op de wijze die onder het klepje is aangegeven. ls de afstandsbediening niet goed werkt, verwijdert u de batterijen, wacht u ongeveer vijf minuten, plaatst u de batterijen terug en probeert u het nogmaals. Page 15

16 Filename [DR-M7SE_06Name.fm] DR-M7SE_01.book Page 16 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Left0 16 NE asisaansluitingen Tvantennekabel NTENN IN NTENN OUT L-1 IN/OUT RF-kabel (meegeleverd) ntenneaansluiting chterzijde van tv 21-pins SCRT-aansluiting 21-pins SCRT-kabel (meegeleverd) Stopcontact Netsnoer chterzijde van apparaat LET OP De tv moet zijn voorzien van een 21-pins V-ingang (SCRT) om de verbinding met het apparaat tot stand te kunnen brengen. HET NIEUWE PPRT INSTLLEREN Het is zeer belangrijk dat het apparaat juist wordt aangesloten. U KUNT PS VIDEOHNDELINGEN UIOEREN WNNEER U DEZE STPPEN HET VOLTOOID. Controleer de inhoud van de verpakking. Ga na of alle in de TECHNISCHE GEGEVENS op blz. 112 vermelde toebehoren in de doos aanwezig zijn. Installeer het apparaat. Plaats deze op een stabiel, horizontaal oppervlak. C Sluit het apparaat op een tv aan. Verbreek de verbinding tussen de tv-antenne en de tv. Sluit de tv-antenne aan op de aansluiting NTENN IN op het achterpaneel van het apparaat. C Gebruik de meegeleverde RF-kabel om de NTENN OUT-aansluiting aan de achterzijde van het apparaat te verbinden met de antenneaansluiting van de tv. D Gebruik meegeleverde 21-pins SCRT-kabel om de L-1 IN/ OUT-aansluiting aan de achterzijde van het apparaat te verbinden met de 21-pins SCRTaansluiting van de tv. De L-1 IN/OUT-aansluiting accepteert en verstuurt een composiet-signaal (normaal videosignaal), een Y/C-signaal of een RG-signaal. Selecteer de gewenste L-1 UITGNG -optie als volgt ( blz. 80): ls de SCRT-aansluiting van uw tv het volgende accepteert: Y/C-signaal (gescheiden signalen voor luminantie (helderheid) en chrominantie (kleur)) RG-signaal Schakel de tv afhankelijk van het type SCRT-aansluiting daarvan in op de stand VIDEO (of V), Y/C of RG. ls u de stand van de tv wilt aanpassen, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw tv. D Stel L-1 UITGNG in op: SCRT S-VIDEO SCRT RG Sluit het apparaat aan op het lichtnet. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. LODING knippert op het voorste displaypaneel wanneer de stekker van het netsnoer in het stopcontact is gestoken. Het duurt ongeveer 50 seconden voor het apparaat om in te schakelen. Dit is geen storing. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, voert u utomatisch instellen op blz. 19 uit. Page 16

17 Filename [DR-M7SE_06Name.fm] DR-M7SE_01.book Page 17 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Right-No-Heading NTENN IN Tv-antennekabel S-VIDEO OUT UDIO OUT Netsnoer NE 17 8De verbinding van de met de S-VIDEO-ingang- en UDIO-ingang-aansluitingen tot stand brengen Sluit het apparaat op een tv aan. Sluit de antenne, het apparaat en de tv aan op de wijze die staat aangegeven bij asisaansluitingen. ( blz. 16) Verbind de S-VIDEO OUT-aansluiting van het apparaat met de S-VIDEO-ingang van de tv. C Verbind de UDIO OUT-aansluitingen van het apparaat met de UDIO-ingangen van de tv. Sluit het apparaat aan op het lichtnet. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. OPMERKINGEN: U kunt S-VHS-beelden van hoge kwaliteit bewerkstelligen. ij een S-VIDEO-verbinding kunt u de functie voor het downloaden van voorinstelgegevens niet gebruiken. ( blz. 21) ls uw tv geen stereogeluid kan weergeven, gebruikt u de UDIO OUT-aansluitingen van het apparaat om het apparaat aan te sluiten op een versterker, zodat u Hi-Fi-stereogeluid kunt weergeven. ls u de video-invoerstand van de tv wilt aanpassen, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw tv. Stopcontact chterzijde van apparaat udiokabel (niet meegeleverd) Nadat u alle aansluitingen tot stand hebt gebracht, voert u utomatisch instellen op blz. 19 uit. NTENN OUT S-Video-kabel (niet meegeleverd) S-VIDEOaansluiting ntenneaansluiting S-VIDEO-ingang chterzijde van tv RF-kabel (meegeleverd) UDIO-ingangen Page 17

18 Filename [DR-M7SE_06Name.fm] DR-M7SE_01.book Page 18 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Left+ 18 NE Tv-antennekabel COMPONENT VIDEO OUT UDIO OUT Netsnoer HET NIEUWE PPRT INSTLLEREN (vervolg) Door een Component Video-verbinding tot stand te brengen kunt u hoogwaardige Component Video-beelden ontvangen. 8Een verbinding tot stand brengen met de Component Video-ingangen van de tv Sluit het apparaat op de tv aan. Voer C onder stap C bij asisaansluitingen ( blz. 16) uit. Verbind de COMPONENT VIDEO OUT-uitgangen van het apparaat met de Component Video-ingangen van de tv. C Verbind de UDIO OUT-aansluitingen van het apparaat met de UDIO-ingangen van de tv. Sluit het apparaat aan op het lichtnet. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. OPMERKINGEN: ls uw tv geen stereogeluid kan weergeven, gebruikt u de UDIO OUT-aansluitingen van het apparaat om het apparaat aan te sluiten op een versterker, zodat u Hi-Fi-stereogeluid kunt weergeven. ls u de video-invoerstand van de tv wilt aanpassen, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw tv. chterzijde van apparaat Stopcontact udiokabel (niet meegeleverd) Nadat u alle aansluitingen tot stand hebt gebracht, voert u utomatisch instellen op blz. 19 uit. Component Video-kabel (niet meegeleverd) Component Videoingang aansluitingen Component Videoverbinding ntenneaansluiting UDIO-ingangen chterzijde van tv RF-kabel (meegeleverd) Page 18

19 1 STNDY/ON F1 VIDEO ST# S-VIDEO VIDEO L(MONO)-UDIO-R DV REC MODE DV IN PULL - OPEN Filename [DR-M7SE_06Name.fm] DR-M7SE_01.book Page 19 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Right0 SISINSTELLINGEN utomatisch instellen utomatisch kanalen instellen/ automatisch de klok instellen/ automatisch de gidsprogrammanummers instellen Nadat u voor het eerst op de knop 1 van het apparaat (of DVD 1 de afstandsbediening) hebt gedrukt om de stroomtoevoer naar het apparaat in te schakelen, worden de tunerkanalen, de klok** en de gidsprogrammanummers automatisch ingesteld wanneer u uw land* selecteert. * ls u in elgië (ELGIUM) of Zwitserland (SUISSE) woont, moet u ook uw taal kiezen. **ls u in Hongarije (MGYRORSZÁG), Tsjechië (CESKÁ REPULIK), Polen (POLSK) of een ander Oost-Europees land (OTHER ESTERN) woont, dient u de klok handmatig in te stellen. F Zet het apparaat aan. NE 19 Zorg voor het volgende voordat u begint: De tv-antennekabel moet op het apparaat zijn aangesloten. De stekker van het netsnoer van de videorecorder moet in een stopcontact zijn gestoken. Zet de tv aan en selecteer de stand V. Schuif de /CLE/ST/DVD schakelaar naar DVD. Op het apparaat Druk op 1 op het apparaat. Op de afstandsbediening Druk op DVD 1 op de afstandsbediening. Op het tv-scherm verschijnt het menu waarmee u het land kunt instellen. Selecteer uw land. Druk op rt w e om de pijl naar de naam van uw land te verplaatsen. (Voorbeeld) DEUTSCHLND is geselecteerd. rtwe GHI PQRS CNCEL SHOW VIEW/ VIDEO Plus+ TOP MENU MENU V VIDEO C JKL TUV UX PROG/CHECK DVD STNDY/ON /CL/ST DVD DEF MNO WXYZ MEMO/MRK ST# CLE/ST % PR TIMER NVIGTION RETURN CLE/ST DVD DVD F OPMERKINGEN: ls u ELGIUM of SUISSE hebt geselecteerd, gaat u naar stap C. ls u MGYRORSZÁG, CESKÁ REPULIK, POLSK of OTHER ESTERN hebt geselecteerd, drukt u op. Het scherm voor het instellen van de klok verschijnt. Stel de klok handmatig in ( blz. 102, De klok instellen ) en ga naar stap D. ls u een andere landnaam hebt geselecteerd, gaat u naar stap D. C Selecteer de gewenste taal. Druk op. Op het tv-scherm verschijnt het menu waarmee u de taal kunt instellen. Druk op rt w e om de pijl naar de gewenste taal te verplaatsen. (Voorbeeld) DEUTSCH is geselecteerd. PREVIOUS NEXT PLY/SELECT REC STOP/CLER PUSE REC MODE LIVE CHECK SET UP DISPLY ON SCREEN OPEN/ CLOSE UDIO SUTITLE NGLE PROGRESSIVE SCN Page 19

20 Filename [DR-M7SE_06Name.fm] DR-M7SE_01.book Page 20 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Left+ 20 NE D Voer het automatisch instellen uit. Druk op. Het UTO INSTELLING/T-V LINK-display verschijnt op het tvscherm. Druk op rt om de pijl te verplaatsen naar UTO INSTELLING en druk vervolgens op. UTO knippert op het displaypaneel. Druk geen enkele knop van het apparaat of van de afstandsbediening in, totdat op het displaypaneel : wordt weergegeven (zie afbeelding op blz. 22). Het scherm UTO INSTELLING verschijnt. ls het apparaat door middel van een volledig bezette 21-pins SCRT-kabel ( blz. 16) is verbonden met een tv die voorzien is van de functie T-V Link en de tv wordt aangezet, worden de fabrieksinstellingen automatisch gedownload ( blz. 21), zelfs als u UTO INSTELLING hebt geselecteerd voor de functie utomatisch instellen. SISINSTELLINGEN (vervolg) LET OP Nadat de automatische instellingen zijn uitgevoerd, blijven alle vastgelegde zenders en de gidsprogrammanummers in het geheugen van het apparaat behouden, zelfs wanneer de tijd voor het opslaan van gegevens in het geheugen is verstreken; het automatisch instellen zal niet nog een keer worden uitgevoerd. Het automatisch instellen van de klok wordt alleen uitgevoerd wanneer het apparaat wordt aangezet. U moet zelf de benodigde instellingen uitvoeren als u naar een ander gebied verhuist. De tuner instellen ( blz. 96) De klok instellen ( blz. 102) ls er een nieuwe zender in uw gebied begint uit te zenden, stelt u de tuner opnieuw in. ( blz. 96, De tuner instellen ) OPMERKINGEN: De klok en gidsprogrammanummers kunnen niet automatisch worden ingesteld als er in uw gebied geen tv-zender is die een PDC (Programme Delivery Control)-signaal uitzendt. Het automatisch instellen wordt voortijdig gestopt wanneer tijdens de procedure de stroomtoevoer wordt onderbroken of u bijvoorbeeld op 1 of SET UP drukt; u moet in dat geval de videorecorder uit- en weer aanzetten en de handelingen vanaf stap opnieuw uitvoeren. fhankelijk van de ontvangstomstandigheden kan het zijn dat het automatisch instellen van de klok soms niet juist wordt uitgevoerd. ls er wel beeld maar geen geluid wordt weergegeven, of als het geluid op sommige automatisch ingestelde kanalen onnatuurlijk klinkt, is de instelling van het tv-systeem voor die kanalen mogelijk niet juist. Selecteer het juiste tv-systeem voor deze kanalen. ( blz. 99, INFORMTIE ) Wanneer utomatisch instellen is voltooid, voert u Het scherm instellen op blz. 23 uit. Page 20

DR-MV1S/ DR-MV1B DVD VIDEO-RECORDER & VIDEOCASSETTE-RECORDER GEBRUIKSAANWIJZING LPT0937-004A ENTER TV/CBL/DBS /DVD VCR /DVD DVD VCR TIMER TIMER

DR-MV1S/ DR-MV1B DVD VIDEO-RECORDER & VIDEOCASSETTE-RECORDER GEBRUIKSAANWIJZING LPT0937-004A ENTER TV/CBL/DBS /DVD VCR /DVD DVD VCR TIMER TIMER GHI PQRS CANCEL VCR PLUS+ CLEAR ABC JKL TUV AUX DEF MNO WXYZ MEMO/MARK POWER VCR EJECT PULL-OPEN DVD VCR/DVD TIMER VCR REC OPEN/CLOSE STOP PLAY S-VIDEO VIDEO (MONO) L - AUDIO - R F- REMAIN REC MODE TIMER

Nadere informatie

DR-MH30S/ DR-MH20S DVD- & HDD-VIDEORECORDER GEBRUIKSAANWIJZING. Filename [DR-MH30EU_01Cov1.fm]

DR-MH30S/ DR-MH20S DVD- & HDD-VIDEORECORDER GEBRUIKSAANWIJZING. Filename [DR-MH30EU_01Cov1.fm] OPEN/ CLOSE HDD CANCEL LIVE TOP MENU MENU PREVIOUS SLOW REC PLAY/SELECT STOP/ CLEAR TV REC MODE DISPLAY ON SCREEN SAT JUMP TV AV VIDEO AUX DUBBING TV VPS/PDC CABLE/SAT STANDBY ON TV/CBL/SAT MEMO/MARK EDIT

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE-RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2

NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE-RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 VIDEOCSSETTE-RECORDER NEDERLNDS INHOUD VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 INDEX 4 INSTLLEREN VN DE VIDEORECORDER 9 asisaansluitingen... 9 SISINSTELLINGEN 10 utomatisch instellen... 10 Preset

Nadere informatie

NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE- RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2

NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE- RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 VIDEOCSSETTE- RECORDER NEDERLNDS INHOUD VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 INDEX 4 INSTLLEREN VN DE VIDEORECORDER 7 asisaansluitingen... 7 SISINSTELLINGEN 8 utomatisch instellen... 8 Preset

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE- RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2

NEDERLANDS INHOUD VIDEOCASSETTE- RECORDER. VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 VIDEOCSSETTE- RECORDER De videorecorder die op de illustraties in deze gebruiksaanwijzing is afgebeeld is HR-J670EU. NEDERLNDS INHOUD VOOR DE VEILIGHEID 2 Veiligheidsvoorschriften... 2 INDEX 4 INSTLLEREN

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing

Beknopte gebruiksaanwijzing LX7500R Beknopte gebruiksaanwijzing Meegeleverde Accessoires 1 1 1 1 Nederlands 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Uw DVD-recordersysteem wordt geleverd met 1 2 front-, 1 center- en 2 achterluidsprekers (zie

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik van de afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening Wees voorzichtig met de afstandsbediening, hij is licht en klein. Als hij valt kan hij kapot gaan, de batterij

Nadere informatie

PLL Alarm radioklok. Bedieningsinstructies

PLL Alarm radioklok. Bedieningsinstructies PLL Alarm radioklok Bedieningsinstructies VOEDING AC- POWERBEDIENING Controleer svp goed dat het aangegeven voltage op uw apparaat overeenkomt met het voltage van uw woongebied. Steek de AC-stekker in

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO SCD-37 USB. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO SCD-37 USB in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8

Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8 Algemene aanwijzingen bij set 5, 7 en 8 Al deze apparatuur is digitaal. Dit houdt in dat de apparaten enkele seconden nodig hebben voordat de instellingen opgeslagen zijn. Vervolgens wordt het beeld pas

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

Bediening van de CD-speler

Bediening van de CD-speler Bediening van de CD-speler Over compact discs De cd wordt door een laserstraaltje gelezen; het CD-oppervlak komt dus met niets in aanraking. Krassen op de cd of een kromme cd veroorzaken een slechte geluidskwaliteit

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING

RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING 1. Bedieningsknop 2. Camera 3. Microfoon 4. Reset schakelaar 5. Statusindicator 6. Balpen 7. Wisselen van Foto A naar Video V 8. USB Dit is de eerste balpen voorzien van

Nadere informatie

Bediening van de CD-speler

Bediening van de CD-speler Bediening van de CD-speler Over compact discs De cd wordt door een laserstraaltje gelezen; het CD-oppervlak komt dus met niets in aanraking. Krassen op de cd of een kromme cd veroorzaken een slechte geluidskwaliteit

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO RT-2 CD

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO RT-2 CD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO RT-2 CD. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO RT-2 CD in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding M540 Personal Video Recorder. solcon.nl

Handleiding. Handleiding M540 Personal Video Recorder. solcon.nl Handleiding Handleiding M540 Personal Video Recorder Als de M540 Personal Video Recorder voor de eerste maal in gebruik genomen wordt zal de benodigde software op de M540 geïnstalleerd worden. De Harde

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS RC UNIVERS34 8-in-1 LCD afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS www.hqproducts.com 2 De RC UNIVERS34 universele afstandsbediening bedient vrijwel alle merken TV s (TV), DVD spelers en DVR spelers

Nadere informatie

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1 DT-F1/DT-F1V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Plaats van de bedieningsorganen Toets AAN/UIT (dient ook als FM/TV golfbereikschakelaar op DT-F1V) Keuzetoets zendergeheugenplaats en opslaggebied

Nadere informatie

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten.

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten. MM002 Sweex USB DVB-T Dongle Inleiding Stel de Sweex USB DVB-T Dongle niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

Inhoud. De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 3. De Beo4-knoppen in detail, 4 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-knoppen

Inhoud. De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 3. De Beo4-knoppen in detail, 4 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-knoppen Beo4 Handleiding Inhoud De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 3 De Beo4-knoppen in detail, 4 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-knoppen De Beo4 aanpassen, 5 Een extra 'knop' toevoegen Extra 'knoppen'

Nadere informatie

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding BeoSound 9000 Bedieningshandleiding BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Inhoud van de bedieningshandleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met

Nadere informatie

Handleiding M532 PVR maart 2011

Handleiding M532 PVR maart 2011 Handleiding M532 PVR maart 2011 Als de M532 Personal Video Recorder voor de eerste maal in gebruik genomen wordt zal de benodigde software op de M532 geïnstalleerd worden. De Harde schijf wordt na het

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

BeoSound Handleiding

BeoSound Handleiding BeoSound 3000 Handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met uw Bang & Olufsen-product.

Nadere informatie

Een USB-apparaat aansluiten MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7.

Een USB-apparaat aansluiten MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7. DVD-22675 Een USB-apparaat aansluiten 10. 1.MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7.STOP-KNOP 1. OPEN/CLOSE: openen en sluiten van de disklade.

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Trimble CFX-750 Display

Trimble CFX-750 Display Trimble CFX-750 Display eknopte handleiding WERKSCHERM The Trimble CFX-750 display is een touch-screen display, die wordt geconfigureerd en bediend door op de symbolen te drukken die op het scherm verschijnen.

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZIG VOOR DE VEILIGHEID VIDEOCASSETTERECORDER HR-S5970E HR-S5971E HR-S5972E NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZIG VOOR DE VEILIGHEID VIDEOCASSETTERECORDER HR-S5970E HR-S5971E HR-S5972E NEDERLANDS DU LTP0916-004A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. VIDEOCASSETTERECORDER HR-S5970E HR-S5971E HR-S5972E NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZIG Gedrukt in China 0304-ASR-PR-BJ VOOR DE VEILIGHEID... 1 Toetsen,

Nadere informatie

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking 81 Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding Deze nieuwe Genius TVGo A31 is het ideale medium om tv of video of naar uw TFT/LCD/CRT te kijken in tot 1280 x 1024 pixels. Met deze TV/Video-box kunt u om het even

Nadere informatie

Handleiding M532 HD-recorder

Handleiding M532 HD-recorder Handleiding M532 HD-recorder Als de M532 HD-recorder voor de eerste maal in gebruik genomen wordt zal de benodigde software op de M532 geïnstalleerd worden De Harde schijf wordt na het laden van de software

Nadere informatie

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu VOORWOORD DANK Beste klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de aankoop van deze speler.

Nadere informatie

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE 422673 DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE GEBRUIKSHANDLEIDING Bedankt dat u hebt gekozen voor dit product van BALANCE. Lees deze handleiding zorgvuldig door om

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing

Beknopte gebruiksaanwijzing 1 4 0 Nederlands 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Algemene informatie Deze Beknopte gebruiksaanwijzing biedt een globaal overzicht, zodat u met de basisstappen snel aan de slag kunt. Lees voor verdere informatie de

Nadere informatie

HR-J458E HR-J258E GEBRUIKS- AANWIJZING VIDEOCASSETTERECORDER NEDERLANDS

HR-J458E HR-J258E GEBRUIKS- AANWIJZING VIDEOCASSETTERECORDER NEDERLANDS TV TV VPS/PDC START DEBUT PROG TV/VCR DAILY/QTDN. WEEKLY/HEBDO AUX STOP DATE FIN EXPRESS TV PROG + TV PROG AUDIO OK : TV PROG SEC TV + STANDBY/ON SP/LP REC LINK VPS/PDC REVIEW TV PROG DICPLAY ZIE "AUTOMATISCHE

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP2018. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP2018. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP2018 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Magic Remote Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de afstandsbediening gebruikt en bewaar de handleiding om deze naderhand te kunnen raadplegen. AN-MR650A www.lg.com ACCESSOIRES

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET CTS Afstandsbediening Infrarood Let op! 1 Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids . Programma informatie oproepen. Kiezen en Kijken...

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids . Programma informatie oproepen. Kiezen en Kijken... TV Menu Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids. 11 Programma informatie oproepen. 20 Kiezen en Kijken... 22 Bedienen van Kiezen en Kijken.. 24 Eredivisie

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

H201 中文 NL Version 1

H201 中文 NL Version 1 H201 中文 NL Version 1 Kenmerken 1. Ingebouwde AM/FM antenne voor goed ontvangst 2. 10 vooraf instelbare stations (5 voor elke golflengte) 3. Waterbestendig tot JIS7 standaard NL 4. Zoekt automatisch stations

Nadere informatie

Pocket Radio R16 DT-160

Pocket Radio R16 DT-160 Pocket Radio R16 DT-160 Version 1 31 Bedieningselementen 1 Oortelefoonuitgang 2 Voorkeurzender 1/Tijd instellen 3 Voorkeurzender 2/STEP 4 Voorkeurzender 3 5 Voorkeurzender 4/Mono/Stereo 6 Voorkeurzender

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Een USB-apparaat aansluiten 10. 1. STANDBY-KNOP 2. DVD-LADER 3. USB 4. AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR

Een USB-apparaat aansluiten 10. 1. STANDBY-KNOP 2. DVD-LADER 3. USB 4. AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR DVD-1103HDMI Een USB-apparaat aansluiten 10. 1. STANDBY-KNOP 2. DVD-LADER 3. USB 4. AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5. PREV-KNOP 6. AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7. NEXT-KNOP 8. OPEN/SLUITEN-KNOP` 1. OPEN/CLOSE: openen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP3011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP6011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

Handleiding Monty-alarmzender

Handleiding Monty-alarmzender Handleiding Monty-alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty-alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen alarm

Nadere informatie

1. AM/FM-radio gebruiken

1. AM/FM-radio gebruiken De tuner gebruiken 1. AM/FM-radio gebruiken Toets SOURCE MENU RECALL (BRONMENU OPHALEN) Stationsvoorkeuzetoetsen FUNCTION-toets BAND AUTO.P POWER-toets VOL-knop TUNE TRACKtoetsen Luisteren naar de AM/FM-radio

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Stereomicrofoon STM10 Inhoudsopgave Basisprincipes...3 Functieoverzicht...3 Overzicht hardware...3 Montage...4 De microfoon gebruiken...5 Geluid opnemen...5 Geluid voor video opnemen...8

Nadere informatie

HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG

HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG LTP0628-004A COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. NEDERLANDS VIDEOCASSETTERECORDER HR-J690EU HR-J691EU HR-J693EU HR-J694EU GEBRUIKSAANWIJZIG Gedrukt in Duitsland 0302 MNVfIDfJVE VOOR DE VEILIGHEID...

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

De BeoCom 6000 extra handset kunt u overal in huis en tuin met u meenemen.

De BeoCom 6000 extra handset kunt u overal in huis en tuin met u meenemen. B E O C O M 6 0 0 0 De BeoCom 6000 extra handset kunt u overal in huis en tuin met u meenemen. De handset kan in het basisstation, of in de kleine tafel- en wandladers worden geplaatst. Raadpleeg de handleiding

Nadere informatie

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR Menustructuur De menustructuur van de DS-72xxHVI-ST Serie DVR is als volgt: Opstarten en Afsluiten Het juist opstarten en afsluiten is cruciaal voor de levensduur van uw DVR. Opstarten van uw DVR: 1. Plaats

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 GEBRUIKERS HANDLEIDING 2 Functies VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 1 Microfoon 8 Luidspreker 2 Indicatie-led s

Nadere informatie

Download de WAE Music app

Download de WAE Music app NEDERLANDS 3 5 12 2 6 1 8 7 9 10 11 13 4 1. Laad de speaker volledig op voor eerste gebruik Laad de WAE Outdoor 04Plus FM speaker volledig op voordat u hem de eerste keer gebruikt. Sluit de micro-usb connector

Nadere informatie

DT-210/DT-210L/DT-210V. NL Revision 1

DT-210/DT-210L/DT-210V. NL Revision 1 DT-210/DT-210L/DT-210V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D E F G H Plaats van de bedieningsorganen Keuzeschakelaar Stereo/Mono/Luidspreker Toets memory (geheugen) Afstemming Omhoog/Omlaag

Nadere informatie

Montesquieu Learning Centre

Montesquieu Learning Centre AV-Faciliteiten in het Montesquieu Learning Centre (MLC) Inhoud Inleiding 3 AV-meubel toegankelijkheid 3 AV-meubel faciliteiten 3 AV-meubel software 3 AV-meubel bedieningspanelen 4 Zijpanelen 4 Zijpaneel

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

BDS. Integrated Home Theater Systeem. Beknopte Handleiding

BDS. Integrated Home Theater Systeem. Beknopte Handleiding Integrated Home Theater Systeem Beknopte Handleiding Inleiding, Luidsprekeropstelling en Aansluiten Dank voor de aanschaf van een Harman Kardon product! Deze beknopte handleiding geeft u alle informatie

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

DRAAGBARE RETRO CD/MP3/USB-SPELER MET RADIO

DRAAGBARE RETRO CD/MP3/USB-SPELER MET RADIO DRAAGBARE RETRO CD/MP3/USB-SPELER MET RADIO ISCD-33 HANDLEIDING BELAGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: 1. Lees de instructies. Alle gebruiksrichtlijnen moeten worden gelezen vóór het apparaat wordt gebruikt.

Nadere informatie

CAMZWEXT3N CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER

CAMZWEXT3N CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER 1. Inleiding De is een gebruikersvriendelijk en makkelijk te installeren camerasysteem met volgende kenmerken : een ingebouwde

Nadere informatie

NEDERLANDSE INSTRUCTIES

NEDERLANDSE INSTRUCTIES MEDIA ER BEHUIZING CMP-MOB10 CMP-MOB30 NEDERLANDSE INSTRUCTIES Stap 2: Til voorzichtig de achterplaat op en schuif deze naar achteren. 1. Inhoud verpakking Voor CMP-MOB10: 1x Media player behuizing Draagtas

Nadere informatie

Softwaregeschiedenis. OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.

Softwaregeschiedenis. OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen. Softwaregeschiedenis OPMERKING: Elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen. In de nieuwste software worden de onderstaande problemen opgelost: Q5521_0.140.46.0

Nadere informatie

Quick Start Owner s Manual. De doos bevat het volgende DVD Speler Stroom Kabel RCA Video Kabel

Quick Start Owner s Manual. De doos bevat het volgende DVD Speler Stroom Kabel RCA Video Kabel Quick Start Owner s Manual De doos bevat het volgende DVD Speler Stroom Kabel RCA Video Kabel SNEL AANSLUITEN VAN DE dvd speler (Nederlands) Kijk na of alle vooraan in de gebruiksaanwijzing vermelde onderdelen

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Modell MCD Read instructions carefully before using the unit

Modell MCD Read instructions carefully before using the unit Modell MCD-9700 Read instructions carefully before using the unit 1 VOORBEREIDINGEN VOOR GEBRUIK. 2.1 Accessoires: (controleer of de volgende accessoires compleet zijn na het openen van de doos). 2 X LUIDSPREKERDRAAD

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

G. Schottert Handleiding Freekie 1. Nederlandse handleiding. Freekie DMX ADRES INSTELLINGEN 1

G. Schottert Handleiding Freekie 1. Nederlandse handleiding. Freekie DMX ADRES INSTELLINGEN 1 DMX ADRES INSTELLINGEN 1 Freekie Nederlandse handleiding Iedere fixture dat verbonden is met serial link moet voorzien worden van een DMX startadres, welke het eerste kanaal is dat de controller gebruikt

Nadere informatie

1. Ingebouwde AM/FM antenne voor goed ontvangst vooraf instelbare stations ( 5 voor elke golflengte ) 3. Waterbestendig tot JIS7 standaard

1. Ingebouwde AM/FM antenne voor goed ontvangst vooraf instelbare stations ( 5 voor elke golflengte ) 3. Waterbestendig tot JIS7 standaard H201 Version 1 Kenmerken 1. Ingebouwde AM/FM antenne voor goed ontvangst 2. 10 vooraf instelbare stations ( 5 voor elke golflengte ) 3. Waterbestendig tot JIS7 standaard 4. Zoekt automatisch stations 5.

Nadere informatie

MILIEUBESCHERMING. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten.

MILIEUBESCHERMING. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten. MILIEUBESCHERMING Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan het einde van de levensduur ervan. Breng het product terug naar een inzamelingspunt voor hergebruik van electrische en electronische

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

LCD scherm ve LCD scherm

LCD scherm ve LCD scherm scherm. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica zelf

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3 HANDLEIDING Digitale Harddisk Recorder DVR DigitAll CCTV Doornseweg 2a Tel.: 0183-4016346 1. Introductie 2 Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2 2. Algemeen 3 Opstarten systeem 3

Nadere informatie

Billicorder. Gebruiksaanwijzing

Billicorder. Gebruiksaanwijzing Billicorder Gebruiksaanwijzing 1 INDEX DE AFSTANDSBEDIENING 3 EENVOUDIG STARTEN MET DE BILLICORDER 4 1. Hoofdmenu 4 2. Interactieve tv-gids 5 2.1. De zenders 5 2.2. De programma s 6 3. Harde schijf 6 4.

Nadere informatie

Meer informatie over dit product vind je op http://www.numark.com

Meer informatie over dit product vind je op http://www.numark.com SNEL AANSLUITEN VAN DE dvd speler (Nederlands) Kijk na of alle vooraan in de gebruiksaanwijzing vermelde onderdelen in de verpakking zitten. LEES DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IN HET BIJGESLOTEN BOEKJE ALVORENS

Nadere informatie

Waterdichte Draadloze SpeakerBal

Waterdichte Draadloze SpeakerBal Waterdichte Draadloze SpeakerBal HANDLEIDING LEES VOOR GEBRUIK DEZE HANDLEIDING! INTRODUCTIE Deze drijvende waterdichte en draadloze SpeakerBal maakt gebruik van de nieuwste 863 Mhz draadloze technologie,

Nadere informatie

Handleiding. Marantz solid state recorder

Handleiding. Marantz solid state recorder Handleiding Marantz solid state recorder OPSTARTEN EN BASISOPSTELLING ONDERDELEN - het toestel - een adapter - een USB-kabel - een tafelmicrofoon - de flash card AANSLUITEN Opm: de gegeven beschrijvingen

Nadere informatie

HP Media Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding

HP Media Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding HP Media Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3014. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3014. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP3014 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie