DVD VIDEO-RECORDER GEBRUIKSAANWIJZING. Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_01.book Page 1 Friday, April 2, :22 AM LPT A CABLE/DBS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DVD VIDEO-RECORDER GEBRUIKSAANWIJZING. Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_01.book Page 1 Friday, April 2, 2004 10:22 AM LPT0934-004A CABLE/DBS"

Transcriptie

1 STOP/CLER 1 STNDY/ON F1 ST# S-VIDEO VIDEO L(MONO)-UDIO-R DV REC MODE DV IN PULL - OPEN Filename [DR-M7SE_02Cov1.fm] DR-M7SE_01.book Page 1 Friday, pril 2, :22 M DVD VIDEO-RECORDER CLE/DS DVD STNDY/ON MUTING VIDEO / /CL/DS DVD C DEF VOLUME GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ CH DS CNCEL UX MEMO/MRK VCR Plus+ PROG/CHECK REC LINK TIMER TOP MENU NVIGTION MENU RETURN PREVIOUS NEXT PLY/SELECT REC PUSE REC MODE LIVE CHECK SET UP DISPLY ON SCREEN CLOSE OPEN/ UDIO SUTITLE NGLE PROGRESSIVE SCN GERUIKSNWIJZING LPT DU

2 Filename [DR-M7SE_03Safety.fm] DR-M7SE_01.book Page 2 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Left0 2 NE VEILIGHEID VOOROP Voorzorgsmaatregelen in verband met de veiligheid De typeplaat en de veiligheidswaarschuwing zijn op de achterzijde van het apparaat aangebracht. WRSCHUWING: GEVRLIJKE SPNNING INNEN IN DIT PPRT WRSCHUWING: LS U HET RISICO OP VUUR OF SCHOKKEN WILT VOORKOMEN, MG U HET PPRT NIET LOOTSTELLEN N REGEN OF VOCHT. LET OP DIT PPRT IS EEN LSERPRODUCT VN KLSSE 1. DIT PPRT MKT GERUIK VN EEN LSERSTRL DIE SCHDELIJKE LOOTSTELLING N STRLEN ZOU KUNNEN VEROORZKEN LS DE STRL WORDT GERICHT. GERUIK HET PPRT LTIJD CONFORM DE NWIJZINGEN. WNNEER DIT PPRT WORDT NGESLOTEN OP EEN STOPCONTCT, MG U UW OGEN NIET IN DE UURT VN DE SCHIJFLDEOPENING OF VN NDERE OPENINGEN HOUDEN OM INNEN IN DIT PPRT TE KIJKEN. GERUIK VN EDIENINGSELEMENTEN OF NPSSINGEN OF HET UIOEREN VN PROCEDURES DIE NIET IN DIT DOCUMENT ZIJN VERMELD, KUNNEN LEIDEN TOT GEVRLIJKE LOOTSTELLING N STRLING. OPEN GEEN EHUIZINGSDELEN EN VOER ZELF GEEN REPRTIES UIT. LT ONDERHOUD EN REPRTIES OVER N GEKWLIFICEERD PERSONEEL. KLSSE 1 LSERPRODUCT REPRODUCTIE VN LELS WRSCHUWINGSLEL N DE INNENZIJDE VN HET PPRT LET OP 8 Het is raadzaam de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te verwijderen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt. 8 Gevaarlijke spanning binnen in dit apparaat. Laat onderhoud aan interne onderdelen over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Voorkom elektrische schokken of brandrisico door de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact te verwijderen voordat u een signaalkabel of antenne aansluit of losmaakt. ELNGRIJK 8 Lees de verschillende voorzorgsmaatregelen op blz. 2 en 3 voordat u het apparaat gaat installeren en gebruiken. 8 Het is mogelijk illegaal om voorbespeelde cassettes, dvd s of schijven te kopiëren zonder toestemming van de houder van het auteursrecht op de audio- of video-opname, de audio- of videouitzending dan wel het via de kabel ontvangen audio- of videoprogramma en op eventueel literair, dramatisch, muzikaal of artistiek werk dat daarvan deel uitmaakt. Vervaardigd in licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbel D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. DTS en DTS Digital Out zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc. SHOWVIEW is een handelsmerk van Gemstar Development Corporation. Het SHOWVIEW systeem wordt gefabriceerd onder licentie van Gemstar Development Corporation. Dit product is uitgevoerd met technologie ter bescherming van auteursrechten. Deze technologie is beschermd door bepaalde merikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten van Macrovision Corporation en andere rechthebbenden. Deze technologie mag uitsluitend worden gebruikt met toestemming van Macrovision Corporation en is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis en voor andere beperkte vormen van gebruik, tenzij het gebruik voor andere doeleinden uitdrukkelijk is toegestaan door Macrovision Corporation. Terugwerkend construeren of demonteren is verboden. Page 2 pril 2, :17 am

3 Filename [DR-M7SE_03Safety.fm] DR-M7SE_01.book Page 3 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Right-No-Heading NE 3 Voor Italië: Hierbij wordt verklaard dat dit product van het merk JVC voldoet aan het Ministerieel besluit nummer 548 van 28 augustus 1995, dat is gepubliceerd in het Staatsblad van de Republiek Italië onder nummer 301 d.d. 28 december Met de knop STNDY/ON 1 schakelt u niet de netspanningstoevoer naar het apparaat uit, maar schakelt u de bedrijfsspaning in of uit. ` geeft aan dat de voeding in de stand standby staat;! geeft aan dat de stroomtoevoer is ingeschakeld (ON). Wanneer u dit apparaat in een kast of op een boekenplank installeert, dient u te zorgen dat er rondom het apparaat voldoende ventilatieruimte is (10 cm of meer aan beide zijkanten, aan de bovenkant en aan de achterkant van het apparaat). Wanneer u batterijen wegdoet, moet u rekening houden met de milieuproblematiek en dient u de plaatselijke voorschriften of wetten betreffende het wegdoen van batterijen strikt in acht nemen. CONDENSVORMING Vocht in de lucht condenseert op het apparaat wanneer u het overbrengt van een koude naar een warme plaats of wanneer de ruimte zeer vochtig is, net zoals zich waterdruppels op een glas vormen wanneer het wordt gevuld met een koude vloeistof. Indien het apparaat wordt blootgesteld aan omstandigheden waarin condensvorming kan optreden, dient u de stekker uit het stopcontact te halen en het apparaat een paar uur te laten drogen alvorens u het weer aanzet. LET OP Voor gebruikers van mobiele telefoons: gebruik van een mobiele telefoon in de buurt van het apparaat kan ertoe leiden dat het beeld op het scherm gaat trillen of dat de weergave blauw van kleur wordt. ij het opstellen van het apparaat: sommige tv s of andere apparaten wekken sterke magnetische velden op. Plaats dit soort apparaten dan ook niet boven op het apparaat, aangezien de beeldweergave hierdoor verstoord kan worden. Indien u de onderstaande voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kan er schade aan het apparaat, de afstandsbediening of de schijf ontstaan. 1. Plaats de videorecorder NIET in een omgeving waar de kans op extreme temperaturen of hoge vochtigheid groot is. in direct zonlicht. in een stoffige omgeving. in een omgeving waar sterke magnetische velden worden opgewekt. op een ondergrond die onstabiel of aan trillingen onderhevig is. 2. lokkeer de ventilatieopeningen van het apparaat NIET. (ls de ventilatieopeningen door bijvoorbeeld een krant of een doek worden afgedekt, kan de hitte niet uit het apparaat ontsnappen.) 3. Plaats GEEN zware voorwerpen op het apparaat of de afstandsbediening. 4. Plaats NIETS dat kan lekken op het apparaat of de afstandsbediening. (ls water of een andere vloeistof dit apparaat binnendringt, ontstaat mogelijk risico op brand of een elektrische schok.) 5. Stel het apparaat NIET bloot aan gedruppel of gespetter. 6. Gebruik dit apparaat NIET in een badkamer of op andere plaatsen waar water wordt gebruikt. Plaats ook NOOIT voorwerpen gevuld met water of een andere vloeistof (bijvoorbeeld cosmetica of geneesmiddelen, bloemenvazen, planten in een pot, kopjes met drinken, enzovoort) bovenop het apparaat. 7. Plaats GEEN bronnen van open vuur, bijvoorbeeld brandende kaarsen, bovenop het apparaat. 8. VERMIJD heftige schokken tijdens het vervoer. Page 3 pril 2, :17 am

4 Filename [DR-M7SE_01TOC.fm] DR-M7SE_01.book Page 4 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Left 4 NE VEILIGHEID VOOROP 2 Voorzorgsmaatregelen in verband met de veiligheid... 2 SCHIJFINFORMTIE 5 Informatie over schijven... 5 INDEX 10 HET NIEUWE PPRT INSTLLEREN 16 asisaansluitingen S-VIDEO-aansluiting Component Video-verbinding SISINSTELLINGEN 19 utomatisch instellen Fabrieksinstellingen downloaden Het scherm instellen Taal INSTELLINGEN VOOR STELLIETONNGST 26 edieningsinstellingen van de satellietontvanger T-V LINK 28 T-V Link-functies WEERGVEEDIENINGS-HNDELINGEN 29 asisweergave Weergavefuncties Live Memory-weergave Het menu Play Set Up gebruiken Kinderslot OPNEMEN 51 asisinstructies voor het opnemen Opnamefuncties OPNEMEN MET DE TIMER 54 SHOWVIEW timer programmeren Handmatig-timer-programmeren On-Disc-timerprogrammering utomatisch satellietprogramma s opnemen NVIGTIE 64 Library Database DVD Navi Oorspronkelijke informatie wijzigen Weergavelijstgegevens wijzigen ibliotheekgegevens wijzigen Weergave met MP3/JPEG Navigation INHOUDSOPGVE EWERKEN 78 Monteren vanaf een camcorder Monteren naar of vanaf een andere recorder De uitgang/ingang instellen Digitale audio dubben FSTNDSEDIENING 83 fstandsbedieningsfuncties SYSTEEMNSLUITINGEN 86 Het apparaat aansluiten op een satellietontvanger Een decoder aansluiten/gebruiken Het apparaat aansluiten op een Dolby Digitaldecoder of een versterker met ingebouwde DTS EXTR INSTELLINGEN 90 De functie instellen SHOWVIEW Systeeminstellingen De tuner instellen De klok instellen Een schijf formatteren Een schijf voltooien Scan Mode-instelling Ladevergrendeling PROLEMEN OPLOSSEN 107 VERKLRENDE WOORDENLIJST 111 TECHNISCHE GEGEVENS 112 LIJST VN TERMEN 113 Page 4 pril 2, :21 am

5 Filename [DR-M7SE_05DiscInfo.fm] DR-M7SE_01.book Page 5 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Right0 SCHIJFINFORMTIE Informatie over schijven Opneembare/afspeelbare schijven U kunt schijven met de volgende logo s gebruiken voor opname of weergave. DVD-RM DVD-R DVD-RW 12 cm: 4,7G/9,4G 8 cm: 1,4G/2,8G (VR-stand) Versie 2.0 Versie cm: 4,7 G 8 cm: 1,4 G lgemene versie 2,0 (Videostand) 12 cm: 4,7 G Versie 1.0 (VR-stand) Versie 1.1 (Videostand /VR-stand) NE 5 DVD-R/RW-schijven U kunt alleen maar DVD-R-schijven die conform de DVD-Rstandaard versie 2.0. DDit apparaat is niet conform DVD-RW versie 1.2. Wanneer een DVD-R/RW-schijf (videostand) wordt voltooid ( blz. 105), kan deze als DVD VIDEO-schijf worden afgespeeld op een standaard-dvd-speler. Wanneer een DVD-RW-schijf (VR-stand) wordt voltooid ( blz. 105), kan deze worden afgespeeld op een standaard- DVD-speler die compatibel is met de VR-stand van DVD-RWschijven. Voordat u de schijf voltooit ( blz. 105) is het mogelijk om op delen van de schijf op te nemen waarop nog niet is opgenomen, om de schijf- en programmatitels te wijzigen en om programma s te wissen. Voordat u DVD-R/RW-schijven (videostand) hebt voltooid, kunt u ze alleen op dit apparaat afspelen of er met dit apparaat op opnemen. Het is niet mogelijk om op te nemen op delen van DVD-Rschijven waarop al eerder is opgenomen. De beschikbare opnamecapaciteit neemt zelfs niet toe als een opgenomen programma van een DVD-R-schijf wordt gewist. Na het voltooien ( blz. 105) Nadat een DVD-R/RW-schijf (videostand) is voltooid, is het mogelijk om de opgenomen programma s (video en/of audio) als DVD VIDEO-schijf af te spelen op een standaard-dvdvideospeler. ewerkte titels worden in de videostand als het DVD Menu weergegeven. De bovenstaande tabel is gebaseerd op de informatie per februari Het gebruik van schijven geproduceerd door JVC wordt aanbevolen, aangezien deze zijn getest om met dit apparaat compatibel te zijn. DVD-RM-schijven U kunt alleen schijven gebruiken die conform de DVD-RMstandaard versie 2.0 of 2.1 zijn. Het is onmogelijk om op te nemen op DVD-RM-schijven die niet conform deze standaard zijn. ls u een schijf gebruikt die is opgemaakt met een andere versie standaard, moet u de schijf eerst op dit apparaat formatteren voordat u de schijf gebruikt. Het kan zijn dat het niet mogelijk is om een DVD-RM-schijf te gebruiken voor opnemen, monteren of dubben, zelfs als deze aan de standaard voldoet. Dit probleem doet zich voor als de inhoud van de schijf was opgenomen of gemonteerd op apparaten van andere producenten of op een pc, als de schijf veel te veel titels bevat of als de schijf erg weinig beschikbare capaciteit over heeft. Sommige DVD-RM-schijven bevinden zich in een zogenaamde cartridge. Dit apparaat kan dat type schijven niet verwerken. Verwijder de schijf uit de cassette (is alleen mogelijk bij schijven met een verwijderbare cartridge). Het is echter raadzaam om DVD-RM-schijven te gebruiken waar geen cartridge omheen zit. DVD-RM-schijven die op dit apparaat zijn opgenomen, kunnen niet op een niet-compatibele DVD-speler worden afgespeeld. Eenmaal te kopiëren programma s van digitale uitzendingen kunnen alleen op DVD-RM-schijven van 4,7/9,4 G worden opgenomen (DVD-RM-schijven van 2,8 G zijn niet compatibel). Het is onmogelijk om de gegevens in de videostand of de VRstand op te nemen, te bewerken of te wissen. In de videostand of in de VR-stand is weergave soms, afhankelijk van de schijf- en opnameomstandigheden, niet mogelijk, terwijl de schijf wel kan worden afgespeeld op DVD-spelers van andere producenten. Het is onmogelijk om op te nemen op CD-R/RW- of DVD-Rschijven die worden gebruikt voor authoring. Het is niet mogelijk om op DVD-R/RW (Videostand)-schijven uitzendingen op te nemen die eenmaal mogen worden gekopieerd. De programma s die eenmaal kunnen worden gekopieerd, kunnen alleen maar worden opgenomen op DVD-RW-schijven die zijn geformatteerd in de VR-stand. OPMERKING: ls u een DVD-RM-schijf afspeelt die met een ander apparaat is opgenomen, kan dit de volgende fouten tot gevolg hebben: De schijf wordt niet afgespeeld. Er verschijnt een mozaïekpatroon (blokkenruis) op het scherm. Er kan beeld of geluid verloren gaan. Het apparaat stopt tijdens de weergave. Page 5 pril 2, :21 am

6 Filename [DR-M7SE_05DiscInfo.fm] DR-M7SE_01.book Page 6 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Left+ 6 NE Schijven voor alleen weergave U kunt alleen schijven met de volgende logo s afspelen. DVD VIDEO Video-CD/Super Video CD SCHIJFINFORMTIE (vervolg) Niet-afspeelbare schijven De volgende typen schijven kunnen niet op dit apparaat worden afgespeeld. Probeer niet om schijven die beschadigd zijn (gescheurd, kromgetrokken of met plakband gerepareerd) of schijven met een ongebruikelijke vorm (hart, achthoekig of andere vormen) af te spelen. ls u dit soort schijven per ongeluk toch afspeelt, kan dit een geluid veroorzaken dat tot luidsprekerschade kan leiden. CD-ROM-schijven (inclusief PHOTO-CD en CD-G) Schijven opgenomen met packet writing (UDF)-indeling. 1,3-G CD s met dubbele densiteit (DDCD) CD s met hoge densiteit (HDCD) Ook de volgende schijven kunnen niet worden afgespeeld. Schijven uit een regio met een ander nummer dan 2 DVD-RM (2,6 G/5,2 G) (voorbeeld van regiocodeindicaties) udio-cd CD-Dbestanden CD-RW CD-D-/ JPEG-/ MP3- bestanden CD-R CD-D-/ JPEG-/ MP3- bestanden CD-ROM JPEG-/ MP3- bestanden Regionummer De wereld is voor DVD VIDEO-schijven opgedeeld in zes regio s. an DVD VIDEO-schijven is een regionummer toegewezen om aan te duiden in welke regio ze kunnen worden afgespeeld. U kunt een schijf niet op dit apparaat afspelen als het regionummer van de schijf niet overeenkomt met dat van het apparaat. Het regionummer van dit apparaat is 2. lleen schijven met het regionummer 2 of LL kunnen op de onder beschreven wijze worden afgespeeld. Voorbeelden van DVD VIDEO-labels die met dit apparaat kunnen worden afgespeeld. Weergeven kan soms niet worden uitgevoerd, afhankelijk van de omstandigheden en conditie van de gebruikte schijf. Het is mogelijk om DTS-audio-CD s af te spelen (er is een optionele DTS-decoder vereist). MP3- en JPEG-schijven kunnen alleen op dit apparaat worden afgespeeld wanneer ze in de indeling ISO9660 of Joliet zijn opgenomen en zijn voltooid. JPEG-bestanden die op dit apparaat kunnen worden afgespeeld dienen te voldoen aan het JFIF/aseline proces en de maximumresolutie van een JPEG-bestand is x pixels. CD-R/RW-schijven opgenomen in CD-formaat dienen te zijn voltooid om op dit apparaat te kunnen worden weergegeven. Werking en geluidskwaliteit van dit apparaat worden niet gegarandeerd voor schijven die niet conform de Compact Disc-specificatie (CD-D) zijn. Voordat u een CD afspeelt, controleert u eerst het CD-logo en leest u de opmerkingen op de verpakking om te controleren of de CD conform de Compact Disc-specificatie is. fhankelijk van de bedoelingen van de auteur van de software, is het opnemen op dvd- en video-cd/svcd-schijven mogelijk beperkt. angezien schijven op dit apparaat worden afgespeeld op basis van de bedoelingen van de auteur van de software zoals deze op de schijf worden aangegeven, is het mogelijk dat sommige functies niet op de gewenste wijze worden uitgevoerd. Wanneer u van de eerste naar de tweede laag van een dubbellagige DVD VIDEO-schijf overschakelt, kunnen de afbeelding en het geluid mogelijk tijdelijk vervormd worden. Dit is geen storing. DVD-UDIO-schijven compatibel met DVD-videospelers kunnen worden weergegeven. Super-udio-schijven (SCD) compatibel met normale cdspelers kunnen worden weergegeven. anduidingen voor schijven in deze handleiding Maakt werking met een DVD-RMschijf mogelijk. Maakt werking met een DVD-R-schijf mogelijk. Maakt werking met een DVD-RW-schijf mogelijk. Maakt werking met een DVD VIDEOschijf mogelijk. Kan worden gebruikt in combinatie met een Video-CD/Super Video CD (SVCD)- schijf. Kan worden gebruikt in combinatie met een audio-cd-schijf. Kan worden gebruikt in combinatie met een schijf met MP3- bestanden. Kan worden gebruikt in combinatie met een schijf met JPEGbestanden. Page 6 pril 2, :21 am

7 Filename [DR-M7SE_05DiscInfo.fm] DR-M7SE_01.book Page 7 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Right-No-Heading NE 7 Opnamemedium en Indeling DVD-RM Op een disc kunt u zo vaak opnemen en wissen als u maar wilt. ewerkingen, zoals het wissen van ongewenste stukken, kunnen worden uitgevoerd na het opnemen. Tijdens het opnemen is het niet alleen mogelijk om een programma te bekijken dat tegelijkertijd wordt opgenomen, maar ook om een programma te bekijken dat eerder werd opgenomen. DVD-RW (VR-stand) Op een disc kunt u zo vaak opnemen en wissen als u maar wilt. ewerkingen, zoals het wissen van ongewenste stukken, kunnen worden uitgevoerd na het opnemen. DVD-RW (Videostand) Kan worden afgespeeld op andere dvd-spelers. Nieuwe opnames kunnen worden gemaakt door middel van het wissen van alle data op een schijf die al eens is afgespeeld. DVD-R Kan worden weergegeven op andere dvd-spelers. Geschikt wanneer een opgenomen schijf voor langere tijd dient te worden bewaard. estandsstructuur van schijven DVD VIDEO DVD VIDEO-schijven zijn doorgaans opgebouwd uit grotere eenheden, die titels worden genoemd. Elke titel heeft een eigen nummer (het titelnummer) dat u kunt gebruiken om de gewenste titels te selecteren. De titels worden verder onderverdeeld in zogenaamde hoofdstukken. Elk hoofdstuk heeft een eigen nummer (het hoofdstuknummer) dat u kunt gebruiken om de gewenste hoofdstukken te selecteren. Sommige schijven worden niet opgedeeld in titels en hoofdstukken. Wanneer u een programma opneemt op een DVD-RM/RWschijf (VR-stand) Eén opnamesessie heeft één titel (één hoofdstuk) als resultaat. Echter, hoofdstukmarkeringen worden automatisch ingevoerd wanneer u het opnemen onderbreekt, of als het geluid verandert van mono of tweetalig naar stereo vanwege een reclame, enzovoort. Het is ook mogelijk om hoofdstukmarkeringen naar eigen keuze in te voeren tijdens weergave. ( blz. 32) Wanneer u een programma opneemt op een DVD-R/RW-schijf (videostand) Eén opnamesessie heeft één titel (één hoofdstuk) als resultaat. De hoofdstukmarkeringen worden automatisch ingevoerd wanneer u het opnemen onderbreekt of als het geluid verandert vanwege een reclame, enzovoort. Het is ook mogelijk om op andere door u gewenste plekken hoofdstukken in te voegen tijdens het opnemen of afspelen. Wanneer de schijf is voltooid, worden deze hoofdstukmarkeringen gewist en worden automatisch om de vijf minuten nieuwe hoofdstukmarkeringen toegevoegd. Voor DVD-RM/RW/R-, of DVD-VIDEO-schijf Titel 1 Titel 2 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 In de videostand is het zelfs voordat u de schijf voltooit onmogelijk om andere montagebewerkingen uit te voeren dan het wijzigen van de schijfnaam en/of titelnamen en het wissen van programma s en/of titels. Na het voltooien is het onmogelijk om montagebewerkingen uit te voeren. udio-cd/video-cd/svcd Doorgaans zijn audio-cd-schijven onderverdeeld in aparte tracks, die allemaal één lied bevatten. an elke track is een nummer toegewezen. De derde track is bijvoorbeeld Track 3. Dit geld ook voor video-cd/svcd-schijven. Sommige schijven zijn echter niet onderverdeeld in tracks. udio-cd of video-cd/svcd Track 1 Track 2 Track 3 Track 4 Page 7 pril 2, :21 am

8 Filename [DR-M7SE_05DiscInfo.fm] DR-M7SE_01.book Page 8 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Left+ 8 NE JPEG/MP3-schijf (CD-R/RW/ROM) MP3/JPEG-bestanden die in mappen zijn geplaatst die op hun beurt zijn ondergebracht in verschillende niveaus op een schijf, worden door MP3/JPEG Navigation op dit apparaat geordend alsof ze in mappen (groepen) op één niveau waren geplaatst. ( blz. 76) estandsstructuur van een schijf voordat u MP3/JPEG Navigation start SCHIJFINFORMTIE (vervolg) DVD VIDEO-aanduidingen Soms worden op een dvd-schijf en/of de hoes ervan aanduidingen afgedrukt met informatie over de inhoud en functies van een schijf. Controleer de aanduidingen die de inhoud en functies van een schijf aangeven. Het kan echter gebeuren dat een schijf geen aanduiding bevat voor een ondersteunde functie. anduidingen die betrekking hebben op video anduiding eschrijving antal ondertitels Map MP3-bestand JPEG-bestand estandsstructuur van een schijf voordat u MP3/JPEG Navigation start estanden worden automatisch als volgt gegroepeerd en in het MP3/JPEG Navigation-scherm weergegeven. De gegevens worden in alfabetische volgorde van de bestandsnaam weergegeven. estanden worden gegroepeerd op basis van hoofdmappen. antal hoeken Opgenomen met de standaard breedte/ hoogte-verhouding van 4:3 Het scherm bevat een zwarte band bovenen onderaan het beeld, dat een standaardverhouding heeft van 4:3 (letter box) De videoweergave gebeurt in de breedbeeldstand (16:9) op breedbeeldtv s, maar in de standaardweergave (4:3) op standaard-tv s. De videoweergave gebeurt in breedbeeldstand (16:9) op breedbeeldtv s, maar in pan and scan op tv s met de standaardweergaveverhouding 4:3 (het linker- of het rechterdeel van het beeld wordt niet weergegeven). Dit apparaat kan maximaal 9 hiërarchische structuren inclusief mappen en bestanden herkennen. ovendien kan het maximaal 250 bestanden per groep en maximaal 99 groepen per schijf herkennen. OPMERKINGEN: Video CD-/SVCD-schijven die Playback Control (PC) ondersteunen De inhoud van een schijf wordt vastgelegd in verschillende hiërarchische structuren en weergegeven volgens de instructies die op het scherm worden weergegeven terwijl u zich door de hiërarchische structuren verplaatst. Het is tevens mogelijk om opgenomen tracks zelfs bij het afspelen van een PC-compatibele schijf na elkaar weer te geven zonder de functie PC te activeren. ( blz. 34) Opmerking over de op schijven vastgelegde inhoud Het kan zijn dat sommige bestanden niet kunnen worden weergegeven, afhankelijk van de bestandstypen en andere factoren. anduidingen die betrekking hebben op audio anduiding antal audiotracks eschrijving Dolby Digital-aanduiding Dit is door Dolby Laboratories als digitaal surroundsysteem ontwikkeld. DTS (Digital Theater System) U kunt luisteren naar DTS-geluid als u de versterker met een ingebouwde DTSdecoder aansluit op de aansluiting DIGITL OUT van het apparaat. Page 8 pril 2, :21 am

9 F1 VIDEO ST# S-VIDEO VIDEO L(MONO)-UDIO-R DV REC MODE DV IN PULL - OPEN REC MODE PULL - OPEN Filename [DR-M7SE_05DiscInfo.fm] DR-M7SE_01.book Page 9 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Right-No-Heading Een schijf in het apparaat plaatsen De schijflade openen Druk op x op het apparaat of de afstandsbediening om de schijflade te openen. pparaat fstandsbediening ls u op de knop op het apparaat of de afstandsbediening drukt, sluit u de schijflade weer. Gebruik de knoppen op het apparaat of de afstandsbediening om de schijflade te openen en te sluiten. Houd de schijflade niet met uw hand tegen terwijl u deze opent of sluit, aangezien hierdoor schade aan het apparaat kan ontstaan. Plaats geen niet-afspeelbare schijven noch andere voorwerpen dan schijven in de schijflade. Druk de schijflade niet met kracht omlaag en leg er geen zware voorwerpen op. Schijven zonder cartridge 1 STNDY/ON REC MODE LIVE CHECK SET UP DISPLY ON SCREEN OPEN/ CLOSE UDIO SUTITLE NGLE PROGRESSIVE SCN Schijflade Plaats de schijf met de etiketzijde naar boven toe op de schijflade. angezien het schijfformaat niet altijd hetzelfde is, dient u te zorgen dat de schijf correct is geplaatst ten opzichte van de formaatgroeven. ls de schijf zich niet in de juiste groef bevindt, kan deze bekrast of anderszins beschadigd raken. ls u een schijf van 8 cm wilt plaatsen, zorgt u dat deze tegen de binnenste groef aanligt. DVD-RM-schijven die zich in een cartridge bevinden Dubbelzijdige schijven: Verwijder de schijf uit de cartridge. Gebruik de groeven in de schijflade om de schijf correct te plaatsen (zie illustratie) en plaats de schijf met de zijde die u wilt afspelen of opnemen naar beneden in de lade. ls u de disc met Zijde naar beneden gericht in het apparaat plaatst, zullen de programma s op de zijde worden opgenomen. Enkelzijdige schijven: Verwijder de schijf uit de cartridge. Gebruik de groeven in de schijflade om de schijf correct te plaatsen (zie illustratie) en plaats de schijf met het etiket naar boven toe in de lade. Hoe omgaan met schijven NE 9 Schijven op de juiste manier vastpakken Wanneer u een schijf vastpakt, mag u het oppervlak van de schijf niet aanraken. angezien de schijven van plastic zijn gemaakt, raken ze eenvoudig beschadigd. ls een schijf vuil, stoffig, gekrast of krom is, worden de beelden en het geluid mogelijk niet correct gelezen, wat tot een storing van het apparaat kan leiden. Etiketzijde eschadig de etiketzijde niet, plak er geen papier op en gebruik geen lijm op het oppervlak. Opnamezijde Zorg voor gebruik dat de schijven niet beschadigd of vuil zijn op de opnamezijde. Krassen en vuil op de opnamezijde van een schijf kan een juiste weergave of opname verhinderen. Let er ook op dat een DVD-RM-schijf bekrast of vuil kan raken wanneer het in en uit een cartridge wordt gehaald. ewaren Zorg dat u de schijven in de hoesjes bewaart. ls u de schijven op elkaar bewaart zonder ze in hun beschermhoesjes te plaatsen, kunnen de schijven beschadigd raken. ewaar schijven niet op een plek waar ze mogelijk worden blootgesteld aan direct zonlicht en ook niet op een plek met een hoge vochtigheidsgraad of temperatuur. Laat schijven niet in de auto liggen! Schijven reinigen ls een schijf vingerafdrukken of ander vuil bevat, veegt u de schijf met een droge zachte doek schoon, waarbij u van binnen naar buiten gaat. ls u een schijf moeilijk kunt reinigen, gebruikt u een doek die met water vochtig is gemaakt. Gebruik nooit een elpee-reinigingsmiddel, benzine, alcohol of een anti-statisch product. LET OP Het is mogelijk dat tijdens de beeldweergave beeldruis zichtbaar is of dat beelden vervormd zijn. Soms komt dit door de schijf. (Het kan zijn dat deze niet aan de geldende nomen voldoet.) De oorzaak van deze symptomen ligt bij de schijven, niet bij een storing van het apparaat. Page 9 pril 2, :21 am

10 Filename [DR-M7SE_06Name.fm] DR-M7SE_01.book Page 10 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Left0 10 NE VOORNZICHT INDEX C D E F G H I J ST# REC MODE VIDEO 1 STNDY/ON F1 S-VIDEO VIDEO L(MONO)-UDIO-R K L M Ontvangstvenster afstandsbedieningssignalen Displaypaneel voorzijde blz. 12 C Schijflade D Knop Openen/sluiten (x (OPEN/CLOSE)) blz. 9 E Knop voor automatisch opnemen van satellietprogramma s (ST#) blz. 63 F Stopknop (8) blz. 29, 51 G Weergaveknop (4 (PLY)) blz. 29 H Pauzeknop (9 (PUSE)) blz. 29 I Knop Opnamestand (REC MODE) blz. 51 J Opnameknop (7 (REC)) blz. 51 K Knop Stand-by/aan (1 (STNDY/ON)) blz. 19 L Videoaanduiding (VIDEO) blz. 52 M S-Video-/video-/audio-ingangsaansluitingen (S-VIDEO/VIDEO/UDIO (L/R)) blz. 78 REC MODE PULL - OPEN DV DV IN O-R Trek dit deksel open om toegang te krijgen tot de aansluitingen op het voorpaneel. Page 10

11 Filename [DR-M7SE_06Name.fm] DR-M7SE_01.book Page 11 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Right-No-Heading CHTERNZICHT NE 11 ntenne-ingangsaansluiting (NTENN IN) blz. 16 Component Video-uitgangen (COMPONENT VIDEO OUT) blz. 18 C S-video-uitgang (S-VIDEO OUT) blz. 17 D udio-uitgangsaansluitingen (UDIO OUT (RIGHT/LEFT)) blz. 17 E V COMPU LINK-aansluiting* * Werkt niet op dit apparaat. F Digitale audio-uitgangen (DIGITL OUT (COXIL/OPTICL)) blz. 82, 89 G Koelventilator Deze voorkomt dat de temperatuur binnen het apparatuur stijgt. Verwijder dit onderdeel niet. Installeer het apparaat op zo n manier dat u het gebied rond de ventilator niet blokkeert. De koelventilator aan de achterzijde van het apparaat kan in de volgende gevallen ook worden ingeschakeld wanneer het apparaat uit staat: In de stand Stand-by voor automatisch opnemen van satellietprogramma s blz. 63, net voordat een VPS/PDCopname wordt gestart. blz. 57 ls u de decoder of de satellietontvanger aansluit op L-2 IN/ DECODER en als L-2 KEUZE is ingesteld op DECODER, ST VIDEO of ST S-VIDEO. blz. 81 ls JUST CLOCK is ingesteld op N. blz. 103 Stel JUST CLOCK in op UIT als u het geluid van de ventilator vervelend vindt. H Netsnoer blz. 16 I ntenne-uitgangsaansluiting (NTENN OUT) blz. 16 J L-1-ingangs-/-uitgangsaansluiting (L-1 IN/OUT) blz. 16, 79, 80, 86, 88 K L-2-ingangs-/-decoderaansluiting (L-2 IN/DECODER) blz. 26, 79, 86, 88 L Satellietbedieningsaansluiting (ST CONTROL) blz. 26 M Regionummeretiket blz. 6 Page 11

12 Filename [DR-M7SE_06Name.fm] DR-M7SE_01.book Page 12 Friday, pril 2, :22 M Masterpage:Left+ 12 NE DISPLYPNEEL VOORZIJDE INDEX (vervolg) VPS/PDC indicator blz. 57 Deze indicator verschijnt wanneer er wordt gecontroleerd of de ontvangen zender een VPS/PDC signaal uitzendt of niet. Schijftype-/statusaanduiding Wanneer u een schijf in het toestel plaatst, wordt hier het type schijf aangegeven. Wanneer een schijf draait, draaien ook de schijfsymbolen. Tijdens het snelzoeken: draaien sneller dan bij normale weergave. Tijdens slowmotionweergave:draaien sneller dan bij normale weergave. Tijdens opnemen: binnenste rode ring gaat op dezelfde wijze als bij normale weergave branden. Tijdens Directe timeropname (ITR), knippert de binnenste rode ring langzaam. ls pauzeknop is ingedrukt: schijfsymbolen knipperen tijdens de opname of weergave. ls stopknop is ingedrukt: de schijfsymbolen branden allemaal. ls stopknop is ingedrukt bij hervatten: de schijfsymbolen branden allemaal. Tijdens openen van schijfladen: de schijfsymbolen branden Geen schijf in de schijflade: niet. de schijfsymbolen branden niet. anduiding VR-stand blz. 104 randt wanneer een DVD-RW-schijf is geformatteerd in de VR-stand. C Timeropnameaanduiding blz. 54, 56, 58, 61 : Gaat branden wanneer een schijf die is ingesteld voor schijftimerprogrammering is geladen. : Gaat branden wanneer een andere timeropname dan schijftimerprogrammering stand-by is of wordt uitgevoerd. : Gaat branden wanneer schijftimerprogrammering stand-by is of wordt uitgevoerd. : Knippert snel als u in de volgende gevallen op # (TIMER) drukt; Schijf is niet geladen. De klok is niet ingesteld. Er is geen programma ingesteld. D Opnamestandaanduiding (XP/SP/LP/EP/FR) blz. 52 Knippert wanneer de opnamestand wordt ingesteld. Terwijl FR knippert, geven de drie linkercijfers van de Multi Display (L M) de instellingswaarden aan, gaande van 60 tot 480. Nadat de waarde is ingesteld, brandt alleen FR. E anduiding Groep/titel (GRP/TITLE) blz. 7, 43 GRP of TITLE gaat branden afhankelijk van het feit of er een schijf is geladen, terwijl de twee linkercijfers van de Multi Display (L) de hieronder toegelichte nummers vormen. GRP : Het totale aantal groepen of het nummer van de groep die wordt weergegeven staat in de Multi Display. TITLE : Het totale aantal titels of het nummer van de titel die wordt weergegeven staat in de Multi Display. F Track-/hoofdstukaanduiding (TRK/CHP) blz. 7, 43 TRK of CHP gaat branden afhankelijk van het feit of er een schijf is geladen, terwijl het derde en vierde cijfer links in de Multi Display (M) de hieronder toegelichte nummers vormen. TRK : CHP : Het totale aantal tracks of het nummer van de track die wordt weergegeven, staat in de Multi Display. Het nummer van het hoofdstuk dat wordt weergegeven, staat in de Multi Display. Page 12

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding Blu-ray-disc -speler Gebruikershandleiding Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 UITPAKKEN 5 PLAATS VAN INSTALLATIE 5 REINIGEN 5 DANK U VOOR DE AANSCHAF VAN HARMAN KARDON -PRODUCTEN 5 EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Gebruikershandleiding BD/DVD-regiocodes en inhoudsopgave Uw BDS-receiver is zodanig ontworpen dat deze compatibel is met de regiobeheergegevens die in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie Gebruikershandleiding pc VG-A-serie/VG-FS-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 EERGY STAR...7 Documentatie...8 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12 Nederland enska AV Receiver Inleiding...Nl- Inledning... - TX-NR609 Aansluitingen...Nl- Anslutningar... - Inschakelen & basisbediening...nl- Påslagning & grundläggande funktioner... - Geavanceerde bediening...nl-43

Nadere informatie

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB GEBRUIKERSHANDLEIDING MONITOR SIGNAGE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 INSTALLATIEGIDS INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 Opmerkingen, waarschuwingen en gevaarmeldingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-D50 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4358477

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-D50 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4358477 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Real Time DVR. SHR-2160/2162/2080/2082 Gebruikershandleiding. Nederlands

Real Time DVR. SHR-2160/2162/2080/2082 Gebruikershandleiding. Nederlands Real Time DVR SHR-2160/2162/2080/2082 Gebruikershandleiding Inhoud v Veiligheidsvoorschriften 5 Hoofdstuk 5 Menu-instellingen vi Voor we beginnen 5-1 5-2 Voor gebruik 1. System (Systeem) Goedkeuringen

Nadere informatie

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Geachte klant, In deze handleiding Aan de slag vindt u informatie over het dagelijkse gebruik van uw Bang & Olufsen-product en aangesloten

Nadere informatie

Reëel tijd DVR Gebruikershandleiding

Reëel tijd DVR Gebruikershandleiding Real-time-DVR gebruikershandleiding Reëel tijd DVR Gebruikershandleiding SHR-6040 SHR-6042 Dutch beeld de mogelijkheden in AB82-01490A Rev-02 de belangrijkste eigenschappen van uw DVR De door u gekochte

Nadere informatie

Acoustic Chorus AC-60

Acoustic Chorus AC-60 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 1 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 2 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

8/16-KANAALS DVR. Gebruikershandleiding

8/16-KANAALS DVR. Gebruikershandleiding 8/16-KANAALS DVR Gebruikershandleiding SRD-830/830D/830DC/ 850/850D/850DC/870/870D/870DC/ 1610/1610D/1610DC/1630/1630D/1630DC/ 1650/1650D/1650DC/1670/1670D/1670DC overzicht KENMERKEN Deze DVR maakt gebruik

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

15-inch PowerBook G4 Gebruikershandleiding Installatie en uitbreiding van PowerBook G4-computers en het oplossen van problemen

15-inch PowerBook G4 Gebruikershandleiding Installatie en uitbreiding van PowerBook G4-computers en het oplossen van problemen 15-inch PowerBook G4 Gebruikershandleiding Installatie en uitbreiding van PowerBook G4-computers en het oplossen van problemen K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

DU7187. Gebruikershandleiding notebook

DU7187. Gebruikershandleiding notebook DU7187 Gebruikershandleiding notebook Maart 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kennismaken met de notebook Over deze gebruiksaanwijzing... 6 Opmerkingen over deze handleiding... 6 Veiligheidsmaatregelen...

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie