Een heldere blik Jaaroverzicht 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een heldere blik Jaaroverzicht 2013"

Transcriptie

1 Een heldere blik Jaaroverzicht 2013 bkr.nl

2 Inhoud 1 Over BKR 3 2 Consumenten 4 Onze visie 4 mijnbkr 5 Officiële BKR Verklaring 5 Voordeel van een BKR-registratie 5 Belonen goed betaalgedrag 5 Klantcontactcentrum Consumenten 5 Consumentenrechten 5 Kerncijfers consumenten 6 3 Zakelijk 7 Onze visie 7 Verbetering datakwaliteit 8 Politically Exposed Persons 8 Nieuwe databases in de maak 8 BKR cursussen / E-learning 8 Preventief Beheer 8 Meer integrale registratie noodzakelijk 8 Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) 8 BKR Monitoring en BKR Score 8 Verificatie Informatie Systemen (VIS) 9 Facilitaire producten 9 Kerncijfers zakelijk 9 5 Intern 13 Onze visie 13 Investering in Marketing 14 Organogram 14 Governance 14 6 Beveiliging en privacy 15 Onze visie 15 Toekomstvaste infrastructuur 16 Maximale privacybescherming 16 Technische beveiliging 16 Continu verbeteren 16 7 Kredietstatistieken 17 BKR Kredietbarometer 17 BKR Hypotheekbarometer 17 Betalingsproblemen naar leeftijd (kredieten) 18 Betalingsproblemen naar leeftijd (hypotheken) 18 Geografische spreiding 19 Lopende contracten irt betalingsproblemen 19 Contact 19 4 Maatschappelijk 10 Onze visie 10 Schulden in Nederland 11 Vindplaats van Schulden 11 Studieschulden 11 Alom draagvlak voor registratie 12 Stakeholders 12 Internationaal 12 2

3 1 Over BKR BKR is een stichting met een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat BKR beheert, registreren aangesloten organisaties gegevens over afgesloten kredieten en betalingsachterstanden op kredieten. Van hypothecaire kredieten worden alleen betalingsachterstanden geregistreerd. Aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties raadplegen de gegevens in het CKI om overkreditering te voorkomen. Ook consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR inzien. De missie van BKR is het beperken van krediet- en betalingsrisico s en het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties. Op deze manier draagt BKR bij aan een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening in Nederland. BKR is in 1965 opgericht en beheert onder andere het CKI. Momenteel bevat deze database gegevens over 8,6 miljoen personen, waarvan ruim 91% zonder problemen de betalingsverplichtingen nakomt. Daarnaast ondersteunt BKR, met behulp van haar infrastructuur en beschikking over grootschalige en privacygevoelige databases, aangesloten organisaties bij het tegengaan van misbruik en fraude in het financiële verkeer. BKR telt 100 werknemers, heeft circa 240 zakelijke klanten en is gevestigd in Tiel. 3

4 2 Consumenten Onze visie Door transparant te zijn en de privacy te respecteren, spelen wij in op consumentenbehoeften. Geheel in lijn met de Europese wetgeving zijn wij van mening dat de consument het recht heeft om te weten welke data, met welk doel, waar zijn opgeslagen. BKR slaat daarom alleen feitelijke gegevens op in haar databases. Deze zijn voor de consument controleerbaar en herleidbaar zodat inzage en correctie van gegevens altijd mogelijk is. Al bijna 50 jaar garanderen wij daarbij de individuele privacy, wat blijkt uit onze privacy certificering NOREA 3600 N. Sommige consumenten denken dat een BKR-registratie per definitie negatief is. Dat is zeker niet zo: een consument die met behulp van BKR kan aantonen dat hij zijn kredieten op tijd terugbetaalt heeft een streepje voor. In de komende jaren zullen wij er alles aan doen om de consument meer in de drivers seat van zijn eigen financiële huishouding te plaatsen. Bijvoorbeeld met mijnbkr en daaraan gekoppeld nieuwe diensten. Hiermee willen we het financieel bewustzijn en inzicht in het eigen financiële huishoudboekje verhogen. Om de toegankelijkheid van onze gegevens nog verder te verbeteren, breiden wij onze online dienstverlening uit. Bijvoorbeeld met alerts om actuele wijzigingen in de consumentengegevens te signaleren. Ook willen we voorop lopen met digitale identificatie. Binnen het eid-stelsel kunnen mensen met de identificatiemiddelen van hun keuze veilig online zaken doen met de overheid en bedrijven. Het stelsel helpt tegen cybercrime en identiteitsfraude, omdat met grotere zekerheid kan worden vastgesteld dat een persoon ook daadwerkelijk is wie hij zegt te zijn. Zo werken wij verder aan het beschermen van de consument tegen overkreditering en problematische schuldsituaties. 4

5 mijnbkr Sinds medio 2013 kunnen consumenten hun eigen gegevens digitaal via onze website (www.bkr.nl) aanvragen. Vanaf februari 2014 kunnen zij laagdrempelig hun gegevens ook online inzien. Via het nieuwe BKR Premium Pakket delen wij nog meer informatie met de consument. Zo kunnen zij online nagaan welke organisaties hun gegevens hebben ingezien en krijgen zij een signaal wanneer er iets in hun gegevens verandert. Inmiddels zijn al bijna tienduizend consumenten geabonneerd op mijnbkr. Wij verwachten dat dit aantal de komende jaren snel zal toenemen. Officiële BKR Verklaring Meer en meer instanties zijn geïnteresseerd in het financiële handelen van hun klanten of toekomstige werknemers. Voor consumenten wordt het steeds belangrijker om onbesproken financieel gedrag aan te tonen. BKR helpt daarbij. Veruit de meeste consumenten in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) staan positief genoteerd (91,4%). Sinds 2013 bieden we een officiële BKR Verklaring aan waarmee de consument een officieel bewijs van financiële ervaring en verantwoordelijkheid in handen heeft. Voordeel van een BKR-registratie Consumenten vinden het vaak heel gewoon om met een creditcard te betalen, online iets te bestellen of een lening af te sluiten. Zij krijgen daarmee de beschikking over een product dat zij pas later hoeven te betalen. Kredietverstrekkers baseren hun consumentenvertrouwen deels op de betrouwbare en objectieve BKR-gegevens. Hoewel iedere registratie een beperking van de persoonlijke privacy inhoudt, heeft de consument ook veel gemak van BKR. Belonen goed betaalgedrag In Nederland hebben circa 1 miljoen huishoudens te maken met betalingsachterstanden of problematische schulden. Behalve dat dit voor henzelf heel naar is, heeft dit ook maatschappelijk gezien grote gevolgen. Iedere Nederlander draait immers op voor de financiële gevolgen van wanbetaling. Dat kost iedere Nederlander ongeveer 900,- per jaar. De totale kosten van wanbetaling komen uit op 15 miljard, berekende het Financieel Dagblad in maart Klantcontactcentrum Consumenten Bijna consumenten hebben in 2013 hun eigen gegevens bij BKR opgevraagd. Consumenten met vragen over hun eigen gegevens kunnen onze website raadplegen, maar ook via mail of telefonisch contact opnemen met ons Klantcontactcentrum Consumenten. In 2013 werd een BKR Webcare team ingericht dat consumenten ook via social media bedient. Consumentenrechten Consumenten hebben recht op inzage in de eigen gegevens en kunnen daarnaast onterechte of verkeerde vermeldingen in CKI laten aanpassen door de kredietverstrekker. Worden partijen het niet eens, dan kan de consument een klacht indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie. De leden van deze commissie worden benoemd door de President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. De uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend. Indien de consument in het gelijk wordt gesteld, ontvangt hij de beroepskosten ( 50,-) retour. Mede dankzij BKR kan de consument: bewijzen dat zijn betaalgedrag in orde is; sneller en goedkoper krediet krijgen; beschermd worden tegen te hoge financiële lasten; rekenen op bescherming tegen identiteitsfraude; nagaan wie zijn gegevens heeft geraadpleegd; een alert krijgen als er iets in zijn gegevens verandert. 5

6 Kerncijfers consumenten Onderstaande cijfers geven de ontwikkelingen in CKI weer. Informatieverstrekking aan consumenten (stand per ) Aantal inzages (x 1.000) 99,4 102,6 110,6 119,2 117,7 Tarief voor een inzage ( ) 4,95 4,95 4,95 4,95 4,50 Het gemiddelde aantal consumenteninzages per werkdag komt daarmee op bijna 400 uit. Omvang CKI (stand per , x 1.000) Aantal personen waarvan de gegevens zijn verwerkt in het bestand Totaal aantal kredieten Aantal beëindigde kredieten Aantal lopende kredieten Waarvan (%) - Aflopend Doorlopend Overig Aflopende kredieten zijn kredieten met een vooraf vastgestelde einddatum. Doorlopende kredieten hebben deze niet. Onder overig vallen kredieten die door hun kenmerken niet behoren tot aflopende of doorlopende kredieten, zoals een krediet bij een thuiswinkelorganisatie. De daling van het aantal personen in CKI (eind 2010) werd veroorzaakt door de bestandsschoning i.v.m. het vertrek van de telecomaanbieders. 6

7 3 Zakelijk Onze visie BKR heeft een spilfunctie in de Nederlandse financiële dienstverlening. Zonder BKR-toetsing kan er geen krediet worden verstrekt. Betrouwbaarheid van onze data én systemen is daarom cruciaal. Vandaar dat wij 24/7 beschikbaar zijn. Met onze zakelijke klanten delen wij veel informatie. Bij BKR is al die informatie veilig én toch makkelijk toegankelijk. Wij zien een verschuiving optreden van het belang van nieuwe kredietverstrekking naar het beheer van bestaande kredieten. Dit in lijn met onder andere de aanbevelingen van de Autoriteit Financiële Markten. Met onze (nieuwe) producten en diensten spelen we hier duidelijk op in. In het acceptatieproces helpen wij onze klanten een verantwoorde afweging te maken. Door meer relevante gegevens met elkaar te delen, wordt die afweging steeds beter. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten werken we toe naar een one-stop-information-shopping model. Dit levert meer gemak op en helpt onze klanten bij het invullen van de zorgplicht. Naast het bieden van gemak, onderscheidt BKR zich met diverse early warning producten zoals BKR Monitoring en BKR Bestandsscore. Hiermee en door meer informatie te gaan delen, helpen wij onze klanten de financiële risico s nóg beter in te schatten. 7

8 Verbetering datakwaliteit In 2012 meldden we al de aansluiting van BKR op GBA-V. Inmiddels bewijst deze aansluiting haar meerwaarde. In 2013 werden periodiek onjuiste data gesignaleerd en teruggekoppeld aan onze zakelijke klanten. Ook werd door BKR hard gewerkt aan het corrigeren van contracten zonder contractnummers. En werden Nederlandse adressen in CKI zonder postcode aangevuld. Politically Exposed Persons (PEP) Een nieuw product dat in 2013 werd geïntroduceerd, is de database met Politically Exposed Persons. BKR ontsluit deze nieuwe database nu voor haar klanten zodat zij op basis van deze informatie kunnen voldoen aan de eisen die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aan hen stelt. Nieuwe databases in de maak Naast de PEP-database ontsluiten we in 2014 het Centraal Insolventie Register en het Landelijk Register Schuldsanering. Hiermee bieden we onze zakelijke klanten het gemak om steeds meer informatie via één leverancier te ontvangen (one-stop-shopping). BKR cursussen / E-learning Ook in 2013 hebben veel medewerkers van onze klanten een BKR basis- en/of vervolgcursus gevolgd. Dit bevordert de samenwerking en de efficiëntie van het registratieen toetsproces. Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, is in 2013 het project E-learning gestart. Hiermee kunnen we nog meer klanten bedienen en meer onderwerpen aanbieden. De online cursus gaat op termijn de basis- en vervolgcursus vervangen. Wel blijven we cursussen op maat voor onze klanten samenstellen. Preventief Beheer De Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandsche Bank maar ook bijvoorbeeld het Nibud benadrukken het belang van inzicht in de schuldenpositie van de consument. Uitdrukkelijk wijst de AFM ook op de noodzaak van Preventief Beheer door kredietverstrekkers. Het delen van informatie helpt om problemen te voorkomen en vroegtijdig te signaleren. De AFM gaf in 2013 aan voorstander te zijn van early warning diensten waaronder bijvoorbeeld BKR Monitoring en Score vallen. Meer integrale registratie noodzakelijk In CKI worden alleen krediet- en hypotheekgegevens geregistreerd. BKR vindt het belangrijk om meer gegevens met elkaar te kunnen delen. Ook onze zakelijke klanten zijn deze mening toegedaan. In 2013 hebben wij met een enquête ons klant- en stakeholderveld hierover bevraagd. Hieruit bleek dat er een grote behoefte is aan meer informatie over de kredietwaardigheid van de consument. Wij pleiten dan ook sterk voor het positief registreren van hypotheken en registratie van studieschulden. Ook streven wij in 2014 naar een volledigere registratie van consumptief krediet. Onder andere door de opkomst van flitskredieten en crowdfunding moeten we kritisch kijken naar de huidige registratiegrenzen en deze aanpassen aan de actualiteit. Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) CKI is in de basis een positief registratiesysteem met informatie over afgesloten kredietovereenkomsten en eventuele betalingsachterstanden. Van de bijna 9 miljoen Nederlanders die in CKI staan, komt verreweg het grootste deel (zo n 92%) zijn betalingsverplichtingen keurig na. In CKI staan ook hypotheekgegevens, echter alleen als er sprake is van betalingsachterstanden van meer dan 120 dagen. Zowel positieve registratie van hypotheken als aanpassing van de meldingstermijn bij achterstanden staan in 2014 op de agenda. De betalingsachterstanden op hypotheken nemen flink toe. Bijna mensen hadden eind 2013 problemen met het nakomen van hun hypotheekverplichtingen. Dat is een toename van bijna (23%) ten opzichte van Een bijkomend probleem, dat voor veel financiële ellende zorgt, is dat steeds meer huizen onder water zijn komen te staan. Hetgeen bij verkoop voor extra schulden zorgt. Ook registratie van deze zogeheten restschulden is in 2014 een onderwerp waar wij aandacht aan zullen geven. CKI werd in 2013 bijna 10 miljoen keer door onze klanten geraadpleegd. Dat is minder dan in 2012 toen er ruim 12 miljoen raadplegingen van CKI waren. De voortdurende daling van het aantal raadplegingen werd vooral veroorzaakt door de mindere economische omstandigheden, een terugvallende woningmarkt en processtroomlijning bij zowel onze zakelijke klanten als bij BKR zelf. BKR Monitoring en BKR Score Risicomanagement speelt een belangrijke rol in de processen voor kredietacceptatie en -beheer. Met BKR Monitoring worden aangesloten organisaties dagelijks actief geïnformeerd over de gewijzigde situatie van hun klanten. In 2013 zijn er 1,4 miljoen monitormeldingen verstrekt. In 2012 waren dat er 1,5 miljoen. 8

9 Daarnaast hebben onze klanten 2,8 miljoen keer (in 2012: 4,1 miljoen) om een BKR Score verzocht. Verificatie Informatie Systemen (VIS) Dit systeem informeert het bedrijfsleven en publieke instellingen over de unieke nummers van gestolen, vermiste of om andere redenen ongeldig verklaarde identiteits- en reisdocumenten uit binnen- en buitenland. Hieronder vallen onder meer paspoorten, visa en Nederlandse op naam gestelde rijbewijzen. VIS heeft als doel het voorkomen van schade bij het bedrijfsleven en de overheid door frauduleus handelen met ongeldige reis- en identiteitsdocumenten. VIS is een 100% dochteronderneming van BKR. VIS-informatie is afkomstig van drie bronleveranciers: de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW); het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR); het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). VIS is ook online te raadplegen via onze zakelijke portal. In 2013 werd VIS 8,9 miljoen keer geraadpleegd. Daarmee is sprake van een daling ten opzichte van de 9,2 miljoen raadplegingen in Facilitaire producten BKR onderhoudt de fraudepreventiesystemen van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). Het doel van deze zogenoemde facilitaire producten ligt in lijn met onze missie. Met uitstekend beveiligde en werkplekonafhankelijke toegang tot EVA/SFH ontzorgen we onze zakelijke klanten. Kerncijfers zakelijk Onderstaande cijfers geven een beeld van het aantal raadplegingen in de verschillende systemen Aantal raadplegingen CKI (x 1.000) Aantal raadplegingen VIS (x 1.000) Aantal raadplegingen facilitaire producten (x 1.000) Over alle systemen gemeten, vonden er in 2013 zo n raadplegingen per dag plaats. Het totaal aantal raadplegingen is t.o.v. de voorgaande jaren fors afgenomen door afnemende kredietverlening en een ingestorte huizenmarkt. 9

10 4 Maatschappelijk Onze visie BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijke doelstelling. Door informatie op een verantwoorde wijze te delen, geven wij invulling aan onze missie: het voorkomen van overkreditering en problematische schulden bij consumenten. Wij doen dat zónder winstoogmerk. Zeker sinds het uitbreken van de economische recessie ziet Nederland de schuldenproblematiek sterk toenemen. Een miljoen huishoudens loopt het risico op of kampt met problematische schulden. De schuldhulpverlening, belegd bij de gemeenten, wordt overlopen. De problematiek verdiept en verbreedt zich. Betalingsachterstanden zien we nu in vele sectoren. Betalingsachterstanden in de consumptief kredietsfeer stijgen weliswaar, maar lang niet zo sterk als bij de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau, woningcorporaties, zorgverzekeraars, telecomaanbieders en energiebedrijven. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid en missie pleiten wij voor een aanpak bij de voordeur. Door meer informatie te delen maken we vroegsignalering van probleemsituaties mogelijk. Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij pleiten voor uitbreiding van registratie. Met informatie over alle afgesloten hypotheken (positieve hypotheekregistratie) en bijvoorbeeld studieleningen kunnen we kredietverstrekkers beter informeren. Hiermee stellen wij onze zakelijke klanten in staat adequater invulling te geven aan de wettelijke zorgplicht. Zo verleggen we de focus van genezen naar het voorkomen van persoonlijke en maatschappelijke problemen. 10

11 Schulden in Nederland De schuldenproblematiek in Nederland stijgt al jaren. Volgens onderzoek van de overheid ( Huishoudens in de rode cijfers 2012 ) loopt iets meer dan één op de zes Nederlandse huishoudens (17,2%) een risico op problematische schulden, heeft problematische schulden of zit in een schuldhulpverleningstraject. Het grootste deel hiervan - tussen de en huishoudens - loopt een risico op problematische schulden. Tussen de en huishoudens heeft problematische schulden. Van alle betalingsachterstanden is slechts een beperkt deel (naar schatting zo n 20%) in het CKI geregistreerd, doordat er bij BKR alleen informatie over consumptief krediet wordt gedeeld. Veel probleemhuishoudens hebben achterstallige rekeningen bij de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau, woningcorporaties, zorgverzekeraars, telecomaanbieders en energiebedrijven. Al deze betalingsachterstanden zijn nu aan het zicht onttrokken, zodat iemand met een fikse huurachterstand en een belastingschuld soms toch nog een lening kan krijgen. BKR pleit al jaren voor een meer integrale schuldenregistratie, zodat vroegsignalering adequater kan worden ingezet. BKR beseft heel goed dat elke registratie een inbreuk op de privacy is. Toch weegt dit volgens ons op tegen het terugdringen van menselijk leed en de bijbehorende maatschappelijke kosten. Vindplaats van Schulden De meest voorkomende schulden zijn te vinden bij de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau, woningcorporaties, zorgverzekeraars, telecomaanbieders en energiebedrijven. Sinds vorig jaar is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. Hierdoor kunnen mensen een beroep doen op ondersteuning van de gemeente om het hoofd te bieden aan schuldensituaties waar ze zelf niet meer uitkomen. Schuldpreventie en het vroeg signaleren van schulden, maken steeds nadrukkelijker onderdeel uit van de integrale schuldhulpverlening door gemeenten. VPS (Vindplaats van Schulden) is het systeem dat bijdraagt aan preventie en het terugdringen van problematische schulden. In 2013 heeft staatssecretaris Klijnsma van SZW aangegeven het VPS-initiatief te willen ondersteunen. De Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) maakt, in overleg met SZW en een aantal marktpartijen, een start met de ontwikkeling van deze Vindplaats van Schulden. Ook in maart 2014 refereert de staatssecretaris in de beantwoording van Kamervragen weer aan VPS. Inzet van dit marktinitiatief is dat het systeem gemeenten helpt bij de preventie en vroegsignalering van (problematische) schulden. Studieschulden Uit onderzoek van BKR (dec. 2013) naar studieschulden bleek dat studieschulden in 39% van de gevallen niet meegewogen worden bij een hypotheek- of kredietaanvraag. Hoewel de overheid met het bedrijfsleven afspraken over het meewegen van de studieschuld heeft gemaakt, blijkt dit zonder adequate registratie niet goed uitvoerbaar. Invoering van het sociale leenstelsel leidt naar verwachting, door het wegvallen van de basisbeurs, tot een toename van het aantal studenten dat een beroep op studiefinanciering doet. Bovendien, zo becijferde het Centraal Plan Bureau, gaat het geleende bedrag fors omhoog. Het CPB gaat uit van een stijging van de huidige studieschuld (die gemiddeld zo n ,- bedraagt) met minimaal en maximaal per student. Het totaal geleende bedrag gaat daarmee fors stijgen. BKR maakt zich zorgen over de toename van de totale uitstaande studieschuld. Deze zal de komende jaren zeer snel toenemen. Studieschulden vormen naar onze verwachting binnen enkele jaren de op een na grootste schuldenberg (op hypotheken na) van Nederland. Dat betekent een lastenverzwaring voor de overheid van miljarden euro s en honderdduizenden afgestudeerden die hun werkzame leven met een studieschuld beginnen. Door de informatie over studieleningen centraal inzichtelijk te maken, helpen we voorkomen dat consumenten - financieel gesproken - teveel hooi op hun vork nemen en stellen we kredietverstrekkers in staat een meer verantwoorde afweging te maken. De overheid en de banken hebben duidelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop studieleningen moeten worden meegewogen bij nieuwe kredietaanvragen. 11

12 Alom draagvlak voor registratie In veel landen is het delen van informatie over studieschulden met partijen die daar een gerechtvaardigd belang bij hebben al een feit. Nederland loopt achter bij landen als Amerika, Duitsland, Engeland en de meeste Scandinavische landen. Voor een progressief land als Nederland wordt het tijd om aan te haken. Bedrijfsleven en publieke organisaties zijn voorstanders van het delen van informatie over studieleningen. Uit onderzoek bij onze klanten en stakeholders bleek in 2013 dat liefst 85% van deze groep uitgesproken voorstander is van informatieverstrekking over studieleningen aan kredietverstrekkers. In 2013 deden we eveneens imago-onderzoek bij consumenten. Ook zij zien uitbreiding van de registratierol om problematische schuldsituaties te voorkomen zitten. Slecht 7% van de bevolking staat hier negatief tegenover terwijl 54% uitgesproken positief is. Stakeholders Veel organisaties zijn direct of indirect bij onze dienstverlening betrokken. Het speelveld strekt zich uit van schuldhulpverlening tot het College Bescherming Persoonsgegevens. En van consumentenorganisaties tot aan thuiswinkelorganisaties. Allen hebben zij belang bij een goed functionerend BKR en de informatie die wij hen kunnen bieden. Er zijn dan ook veel contacten met deze organisaties, koepelorganisaties en overheden. Internationaal Voortdurend kijken hoe we van elkaar kunnen leren. Dat is kort gezegd wat ons drijft bij het onderhouden van internationale contacten. De internationale Accis-leden werken hard om overkreditering te voorkomen, onder meer door consumenten te informeren over de mogelijkheden om verantwoord geld te lenen. Veel werken we ook samen met onze collega-instelling SCHUFA in Duitsland. Met hun goede adviezen en kennis en hebben wij onder andere mijnbkr opgezet. VFN NVVK NVB DNB Thuiswinkel. org BC* SFH BC* EVA Verbond van Verzekeraars Aanbieders mobiele telefonie** Woningcorporaties/ energiebedrijven Raad van Commissarissen Vergadering van Aangeslotenen. BKR ACCIS Stakeholders overzicht Consumentenorganisaties GESCHILLEN- COMMISSIE BKR Autoriteit Financiële Markten Nibud Politiek College bescherming persoonsgegevens Ministeries * BC = Begeleidingscommissie ** De aanbieders van mobiele telefonie zijn per 1 januari 2011 gestopt 12

13 5 Intern Onze visie BKR is een betrouwbare partner voor haar klanten. Wij werken continu aan verbetering van onze organisatie. Van onze medewerkers vragen wij een hoge mate van integriteit, toewijding aan de missie en ondernemerschap. Signalen uit onze omgeving zetten we om naar relevante producten en diensten die onze klanten een meerwaarde bieden. Dat vraagt meer en meer om ondernemende mensen met een innovatieve blik. Dit past naadloos bij onze strategie waarin conceptleadership een van de pijlers is. 13

14 Investering in Marketing In 2013 werd binnen Relatiemanagement een nieuwe afdeling Marketing en Communicatie vormgegeven. Dit past bij de strategie die gericht is op het creëren van meerwaarde voor onze zakelijke klanten en consumenten. Onze productontwikkeling krijgt hiermee een flinke push. Eind 2013 was dit al merkbaar. Een nieuw product als de Politically Exposed Persons (PEP)-database werd geïntroduceerd en er liggen duidelijke plannen voor ontsluiting van het Centraal Insolventie Register (CIR) en het Landelijk Register Schuldsaneringen (LRS). Governance De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken bij BKR. De RvC-leden zijn onafhankelijk en in de voorgaande vijf jaren geen directielid of werknemer van BKR geweest. Naast de RvC is een Compliance & Audit Commissie actief die de RvC adviseert op het gebied van ondernemingsrisicomanagement en privacyrisico s. De Vergadering van Aangeslotenen staat de RvC en het Bestuur bij met advies vanuit hun specifieke branche. Organogram De organisatie bestaat uit een drietal kernfuncties en een aantal staforganen. De kernfuncties zijn: Relatiemanagement, Operations en ICT. Het onderstaande organogram geeft een beeld van de organisatie in Bestuur/ Directie BKR Relatiemanagement Directiesecretariaat Compliance Finance & Control Audit & Riskmanagement Juridische Zaken & Beleidsadvisering Human Resources Receptie Facilitaire Zaken ICT Applicatie Ontwikkeling Systeembeheer Informatie Management Operations Klantcontactcentrum Zakelijk & Consumenten Datakwaliteit Ondersteuning & Risicomanagement Back office Accountmanagement Marketing & Communicatie Score 14

15 6 Beveiliging en privacy Onze visie Nationaal en internationaal is er veel aandacht voor informatiebeveiliging en privacy. Wij realiseren ons heel goed dat het vastleggen van gegevens per definitie een inbreuk op de privacy is. Daarom is van belang dat het vastleggen van die gegevens een maatschappelijk doel dient, op transparante wijze gebeurt en de gegevens buitengewoon goed beveiligd worden. Privacygevoelige gegevens mogen alleen ingezien worden door degenen die daar (wettelijk) recht op hebben. Wij zijn daar heel scherp op en wij besteden veel aandacht aan informatiebeveiliging. Dat doen we met verantwoorde processen en state-of-the-art techniek. Zowel technisch als organisatorisch zijn we steeds beter in staat om te verbinden met consumenten, zakelijke dienstverleners, overheid en financiële autoriteiten. Samen met gerenommeerde partijen volgen we de ontwikkelingen nauwgezet. Met onder andere ethical hacks testen we regelmatig de beveiliging van onze systemen. Zo zijn de ons toevertrouwde gegevens al bijna 50 jaar goed beschermd en faciliteren wij op een efficiënte en betrouwbare wijze het delen van privacygevoelige informatie. 15

16 Toekomstvaste infrastructuur In voorgaande jaren is veel geïnvesteerd in vernieuwing en beveiliging van onze technische infrastructuur. In 2013 werd de 24/7 beschikbaarheid definitief ingeregeld en de beveiliging naar een nog hoger niveau getild. Het BKR-systeem is inmiddels dubbel uitgevoerd en fysiek gescheiden. Dit betekent maximale betrouwbaarheid van ons systeem. Maximale privacybescherming Gegevens binnen BKR zijn goed beveiligd. Voor de verwerking van data in CKI is zelfs het 3600N-certificaat van toepassing, de norm op het gebied van effectieve bescherming van privacygevoelige gegevens (https://www.privacy-audit-proof.nl). Ook in 2013 voldeed BKR aan deze prestigieuze norm. Technische beveiliging Samen met gerenommeerde leveranciers houden we onze technische beveiliging op een zeer hoog niveau. Daartoe voeren we onder andere veel onafhankelijke interne en externe audits (controles) uit. Bij deze laatste audits, waaronder ook penetratietesten vallen, vragen we gespecialiseerde bureaus ( professionele hackers ) te onderzoeken of ze een gat kunnen vinden in de beveiliging van BKR. Continu verbeteren Ook in 2013 heeft BKR haar calamiteitendraaiboeken weer uitgebreid getest en waar nodig geactualiseerd. Veel aandacht hebben we besteed aan de mogelijkheid - en het zo mogelijk voorkomen - van een digitale inbraak. Ondanks de zeer hoge beveiligingseisen bij BKR is een dergelijk voorval nooit uit te sluiten. Zowel technisch als communicatief zijn de noodzakelijke voorzorgen genomen en getest. 16

17 7 Kredietstatistieken Regelmatig informeert BKR de maatschappij over de actuele betalingsachterstanden op kredieten en hypotheken. Ook in 2013 verschenen onze objectieve cijfers. Hiermee voeden we de maatschappelijke discussie over schuldpreventie en ook op die manier leveren we een bijdrage aan het voorkomen van overkreditering bij consumenten. BKR Kredietbarometer Eind 2013 was het aantal mensen met een betalingsachterstand op hun lening opgelopen tot bijna Een forse stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Aantal consumenten met een betalingsachterstand op consumptief krediet Periode BKR Hypotheekbarometer Ook op hypotheekgebied namen de achterstanden fors toe. Eind 2013 hadden bijna mensen een forse betalingsachterstand op de hypotheek. Een jaar eerder waren dit er ruim Aantal consumenten met een betalingsachterstand op de hypotheek Periode 17

18 Betalingsproblemen naar leeftijd (kredieten) De meeste betalingsproblemen zien we in de leeftijdscategorie jaar. Opvallend is de toename vanaf 2009 in de jongere middencategorie van jaar. Percentage kredietnemers met betalingsproblemen per leeftijdsgroep per 1 januari 2009 en 1 januari % Aantal kredietnemers % 10% 8% 6% 4% 2% Percentage met betalingsproblemen 0 0% >=71 Leeftijdsgroep Kredietnemers 1/1/2009 Betalingsproblemen leeftijd 1/1/2009 Kredietnemers 1/1/2014 Betalingsproblemen leeftijd 1/1/2014 Betalingsproblemen naar leeftijd (hypotheken) In de leeftijdscategorieën van 31 tot 50 jaar vinden we, in absolute zin, de meeste betalingsachterstanden op de hypotheek. Sinds 2009 valt op dat de problemen ook bij de oudere leeftijdscategorieën flink zijn toegenomen. Aantal kredietnemers met betalingsproblemen op een hypotheek per leeftijdsgroep per 1 januari 2009 en 1 januari Aantal kredietnemers >=71 Leeftijdsgroep Kredietnemers 1/1/2009 Kredietnemers 1/1/

19 Geografische spreiding Informatie uit CKI geeft ook inzicht in de betalingsproblemen per regio. Traditioneel zijn de betalingsproblemen het grootst in de grote steden, Oost-Groningen, Drenthe, Twente, Flevoland en Zuid Oost Limburg. Lopende contracten in relatie tot betalingsproblemen De grafiek laat duidelijk zien dat het risico op betalingsproblemen toeneemt met het aantal afgesloten leningen. Relatief weinig mensen hebben meer dan drie kredietcontracten. Relatie aantal lopende contracten en betalingsproblemen per 1 januari % Aantal personen % 40% 30% 20% 10% Percentage personen met betalingsachterstand 0 0% >8 Aantal lopende contracten Aantal kredietnemers Percentage kredietnemers met betalingsachterstand Contact Wij hopen van harte dat u ons Jaaroverzicht 2013 met belangstelling heeft gelezen. Met uw vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij onze afdeling Marketing en Communicatie. Postbus HB Tiel Bezoekadres: Dodewaardlaan EA Tiel T

20 bkr.nl

Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden. Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson

Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden. Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson 2 Voorwoord Als het onderhoudslampje op het dashboard

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland

Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland Oktober, 2014 Auteur: Tamara Madern senior wetenschappelijk

Nadere informatie

Betalingsachterstanden bij hypotheken. Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant

Betalingsachterstanden bij hypotheken. Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant Betalingsachterstanden bij hypotheken Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant 1 Inleiding De AFM heeft zich in het verleden kritisch en bezorgd uitgelaten over de omvang

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 2 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Per 23 augustus 2013: Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

Jaarverslag AFM 2013 SAMENVATTING

Jaarverslag AFM 2013 SAMENVATTING Jaarverslag AFM 2013 SAMENVATTING SAMENVATTING Deze samenvatting van het AFM jaarverslag 2013 laat schematisch per thema zien wat de AFM in 2013 heeft gedaan om haar doelstellingen te realiseren en wat

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal INHOUDSOPGAVE 1 Over de Nederlandse Staatsloterij 7 2 Staatsloterij en de directie 15 3 Bericht

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 2 april 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 2 april 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Drs. Chris Buijink, voorzitter NVB: We komen uit onze ivoren torens! BKR: Op weg naar integrale registratie van schulden Vinger aan de pols bij achterstallig onderhoud Social media: Verloren

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten 2011 TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. 2

Nadere informatie

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015 Concept-Agenda AFM 2015 Met concept begroting 2015 CONSULTATIEVERSIE 20 oktober Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Amsterdam: Vroeg Eropaf. Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden

Amsterdam: Vroeg Eropaf. Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden Amsterdam: Vroeg Eropaf Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden Auteurs: C.M. van Ommeren, L.S. de Ruig & L. Coenen C10567 Zoetermeer, 30 april 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) 21 mei 2014 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand De belofte om het klantbelang centraal te stellen De tussenstand Amsterdam, 20 juni 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie