Een heldere blik Jaaroverzicht 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een heldere blik Jaaroverzicht 2013"

Transcriptie

1 Een heldere blik Jaaroverzicht 2013 bkr.nl

2 Inhoud 1 Over BKR 3 2 Consumenten 4 Onze visie 4 mijnbkr 5 Officiële BKR Verklaring 5 Voordeel van een BKR-registratie 5 Belonen goed betaalgedrag 5 Klantcontactcentrum Consumenten 5 Consumentenrechten 5 Kerncijfers consumenten 6 3 Zakelijk 7 Onze visie 7 Verbetering datakwaliteit 8 Politically Exposed Persons 8 Nieuwe databases in de maak 8 BKR cursussen / E-learning 8 Preventief Beheer 8 Meer integrale registratie noodzakelijk 8 Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) 8 BKR Monitoring en BKR Score 8 Verificatie Informatie Systemen (VIS) 9 Facilitaire producten 9 Kerncijfers zakelijk 9 5 Intern 13 Onze visie 13 Investering in Marketing 14 Organogram 14 Governance 14 6 Beveiliging en privacy 15 Onze visie 15 Toekomstvaste infrastructuur 16 Maximale privacybescherming 16 Technische beveiliging 16 Continu verbeteren 16 7 Kredietstatistieken 17 BKR Kredietbarometer 17 BKR Hypotheekbarometer 17 Betalingsproblemen naar leeftijd (kredieten) 18 Betalingsproblemen naar leeftijd (hypotheken) 18 Geografische spreiding 19 Lopende contracten irt betalingsproblemen 19 Contact 19 4 Maatschappelijk 10 Onze visie 10 Schulden in Nederland 11 Vindplaats van Schulden 11 Studieschulden 11 Alom draagvlak voor registratie 12 Stakeholders 12 Internationaal 12 2

3 1 Over BKR BKR is een stichting met een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat BKR beheert, registreren aangesloten organisaties gegevens over afgesloten kredieten en betalingsachterstanden op kredieten. Van hypothecaire kredieten worden alleen betalingsachterstanden geregistreerd. Aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties raadplegen de gegevens in het CKI om overkreditering te voorkomen. Ook consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR inzien. De missie van BKR is het beperken van krediet- en betalingsrisico s en het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties. Op deze manier draagt BKR bij aan een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening in Nederland. BKR is in 1965 opgericht en beheert onder andere het CKI. Momenteel bevat deze database gegevens over 8,6 miljoen personen, waarvan ruim 91% zonder problemen de betalingsverplichtingen nakomt. Daarnaast ondersteunt BKR, met behulp van haar infrastructuur en beschikking over grootschalige en privacygevoelige databases, aangesloten organisaties bij het tegengaan van misbruik en fraude in het financiële verkeer. BKR telt 100 werknemers, heeft circa 240 zakelijke klanten en is gevestigd in Tiel. 3

4 2 Consumenten Onze visie Door transparant te zijn en de privacy te respecteren, spelen wij in op consumentenbehoeften. Geheel in lijn met de Europese wetgeving zijn wij van mening dat de consument het recht heeft om te weten welke data, met welk doel, waar zijn opgeslagen. BKR slaat daarom alleen feitelijke gegevens op in haar databases. Deze zijn voor de consument controleerbaar en herleidbaar zodat inzage en correctie van gegevens altijd mogelijk is. Al bijna 50 jaar garanderen wij daarbij de individuele privacy, wat blijkt uit onze privacy certificering NOREA 3600 N. Sommige consumenten denken dat een BKR-registratie per definitie negatief is. Dat is zeker niet zo: een consument die met behulp van BKR kan aantonen dat hij zijn kredieten op tijd terugbetaalt heeft een streepje voor. In de komende jaren zullen wij er alles aan doen om de consument meer in de drivers seat van zijn eigen financiële huishouding te plaatsen. Bijvoorbeeld met mijnbkr en daaraan gekoppeld nieuwe diensten. Hiermee willen we het financieel bewustzijn en inzicht in het eigen financiële huishoudboekje verhogen. Om de toegankelijkheid van onze gegevens nog verder te verbeteren, breiden wij onze online dienstverlening uit. Bijvoorbeeld met alerts om actuele wijzigingen in de consumentengegevens te signaleren. Ook willen we voorop lopen met digitale identificatie. Binnen het eid-stelsel kunnen mensen met de identificatiemiddelen van hun keuze veilig online zaken doen met de overheid en bedrijven. Het stelsel helpt tegen cybercrime en identiteitsfraude, omdat met grotere zekerheid kan worden vastgesteld dat een persoon ook daadwerkelijk is wie hij zegt te zijn. Zo werken wij verder aan het beschermen van de consument tegen overkreditering en problematische schuldsituaties. 4

5 mijnbkr Sinds medio 2013 kunnen consumenten hun eigen gegevens digitaal via onze website ( aanvragen. Vanaf februari 2014 kunnen zij laagdrempelig hun gegevens ook online inzien. Via het nieuwe BKR Premium Pakket delen wij nog meer informatie met de consument. Zo kunnen zij online nagaan welke organisaties hun gegevens hebben ingezien en krijgen zij een signaal wanneer er iets in hun gegevens verandert. Inmiddels zijn al bijna tienduizend consumenten geabonneerd op mijnbkr. Wij verwachten dat dit aantal de komende jaren snel zal toenemen. Officiële BKR Verklaring Meer en meer instanties zijn geïnteresseerd in het financiële handelen van hun klanten of toekomstige werknemers. Voor consumenten wordt het steeds belangrijker om onbesproken financieel gedrag aan te tonen. BKR helpt daarbij. Veruit de meeste consumenten in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) staan positief genoteerd (91,4%). Sinds 2013 bieden we een officiële BKR Verklaring aan waarmee de consument een officieel bewijs van financiële ervaring en verantwoordelijkheid in handen heeft. Voordeel van een BKR-registratie Consumenten vinden het vaak heel gewoon om met een creditcard te betalen, online iets te bestellen of een lening af te sluiten. Zij krijgen daarmee de beschikking over een product dat zij pas later hoeven te betalen. Kredietverstrekkers baseren hun consumentenvertrouwen deels op de betrouwbare en objectieve BKR-gegevens. Hoewel iedere registratie een beperking van de persoonlijke privacy inhoudt, heeft de consument ook veel gemak van BKR. Belonen goed betaalgedrag In Nederland hebben circa 1 miljoen huishoudens te maken met betalingsachterstanden of problematische schulden. Behalve dat dit voor henzelf heel naar is, heeft dit ook maatschappelijk gezien grote gevolgen. Iedere Nederlander draait immers op voor de financiële gevolgen van wanbetaling. Dat kost iedere Nederlander ongeveer 900,- per jaar. De totale kosten van wanbetaling komen uit op 15 miljard, berekende het Financieel Dagblad in maart Klantcontactcentrum Consumenten Bijna consumenten hebben in 2013 hun eigen gegevens bij BKR opgevraagd. Consumenten met vragen over hun eigen gegevens kunnen onze website raadplegen, maar ook via mail of telefonisch contact opnemen met ons Klantcontactcentrum Consumenten. In 2013 werd een BKR Webcare team ingericht dat consumenten ook via social media bedient. Consumentenrechten Consumenten hebben recht op inzage in de eigen gegevens en kunnen daarnaast onterechte of verkeerde vermeldingen in CKI laten aanpassen door de kredietverstrekker. Worden partijen het niet eens, dan kan de consument een klacht indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie. De leden van deze commissie worden benoemd door de President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. De uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend. Indien de consument in het gelijk wordt gesteld, ontvangt hij de beroepskosten ( 50,-) retour. Mede dankzij BKR kan de consument: bewijzen dat zijn betaalgedrag in orde is; sneller en goedkoper krediet krijgen; beschermd worden tegen te hoge financiële lasten; rekenen op bescherming tegen identiteitsfraude; nagaan wie zijn gegevens heeft geraadpleegd; een alert krijgen als er iets in zijn gegevens verandert. 5

6 Kerncijfers consumenten Onderstaande cijfers geven de ontwikkelingen in CKI weer. Informatieverstrekking aan consumenten (stand per ) Aantal inzages (x 1.000) 99,4 102,6 110,6 119,2 117,7 Tarief voor een inzage ( ) 4,95 4,95 4,95 4,95 4,50 Het gemiddelde aantal consumenteninzages per werkdag komt daarmee op bijna 400 uit. Omvang CKI (stand per , x 1.000) Aantal personen waarvan de gegevens zijn verwerkt in het bestand Totaal aantal kredieten Aantal beëindigde kredieten Aantal lopende kredieten Waarvan (%) - Aflopend Doorlopend Overig Aflopende kredieten zijn kredieten met een vooraf vastgestelde einddatum. Doorlopende kredieten hebben deze niet. Onder overig vallen kredieten die door hun kenmerken niet behoren tot aflopende of doorlopende kredieten, zoals een krediet bij een thuiswinkelorganisatie. De daling van het aantal personen in CKI (eind 2010) werd veroorzaakt door de bestandsschoning i.v.m. het vertrek van de telecomaanbieders. 6

7 3 Zakelijk Onze visie BKR heeft een spilfunctie in de Nederlandse financiële dienstverlening. Zonder BKR-toetsing kan er geen krediet worden verstrekt. Betrouwbaarheid van onze data én systemen is daarom cruciaal. Vandaar dat wij 24/7 beschikbaar zijn. Met onze zakelijke klanten delen wij veel informatie. Bij BKR is al die informatie veilig én toch makkelijk toegankelijk. Wij zien een verschuiving optreden van het belang van nieuwe kredietverstrekking naar het beheer van bestaande kredieten. Dit in lijn met onder andere de aanbevelingen van de Autoriteit Financiële Markten. Met onze (nieuwe) producten en diensten spelen we hier duidelijk op in. In het acceptatieproces helpen wij onze klanten een verantwoorde afweging te maken. Door meer relevante gegevens met elkaar te delen, wordt die afweging steeds beter. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten werken we toe naar een one-stop-information-shopping model. Dit levert meer gemak op en helpt onze klanten bij het invullen van de zorgplicht. Naast het bieden van gemak, onderscheidt BKR zich met diverse early warning producten zoals BKR Monitoring en BKR Bestandsscore. Hiermee en door meer informatie te gaan delen, helpen wij onze klanten de financiële risico s nóg beter in te schatten. 7

8 Verbetering datakwaliteit In 2012 meldden we al de aansluiting van BKR op GBA-V. Inmiddels bewijst deze aansluiting haar meerwaarde. In 2013 werden periodiek onjuiste data gesignaleerd en teruggekoppeld aan onze zakelijke klanten. Ook werd door BKR hard gewerkt aan het corrigeren van contracten zonder contractnummers. En werden Nederlandse adressen in CKI zonder postcode aangevuld. Politically Exposed Persons (PEP) Een nieuw product dat in 2013 werd geïntroduceerd, is de database met Politically Exposed Persons. BKR ontsluit deze nieuwe database nu voor haar klanten zodat zij op basis van deze informatie kunnen voldoen aan de eisen die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aan hen stelt. Nieuwe databases in de maak Naast de PEP-database ontsluiten we in 2014 het Centraal Insolventie Register en het Landelijk Register Schuldsanering. Hiermee bieden we onze zakelijke klanten het gemak om steeds meer informatie via één leverancier te ontvangen (one-stop-shopping). BKR cursussen / E-learning Ook in 2013 hebben veel medewerkers van onze klanten een BKR basis- en/of vervolgcursus gevolgd. Dit bevordert de samenwerking en de efficiëntie van het registratieen toetsproces. Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, is in 2013 het project E-learning gestart. Hiermee kunnen we nog meer klanten bedienen en meer onderwerpen aanbieden. De online cursus gaat op termijn de basis- en vervolgcursus vervangen. Wel blijven we cursussen op maat voor onze klanten samenstellen. Preventief Beheer De Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandsche Bank maar ook bijvoorbeeld het Nibud benadrukken het belang van inzicht in de schuldenpositie van de consument. Uitdrukkelijk wijst de AFM ook op de noodzaak van Preventief Beheer door kredietverstrekkers. Het delen van informatie helpt om problemen te voorkomen en vroegtijdig te signaleren. De AFM gaf in 2013 aan voorstander te zijn van early warning diensten waaronder bijvoorbeeld BKR Monitoring en Score vallen. Meer integrale registratie noodzakelijk In CKI worden alleen krediet- en hypotheekgegevens geregistreerd. BKR vindt het belangrijk om meer gegevens met elkaar te kunnen delen. Ook onze zakelijke klanten zijn deze mening toegedaan. In 2013 hebben wij met een enquête ons klant- en stakeholderveld hierover bevraagd. Hieruit bleek dat er een grote behoefte is aan meer informatie over de kredietwaardigheid van de consument. Wij pleiten dan ook sterk voor het positief registreren van hypotheken en registratie van studieschulden. Ook streven wij in 2014 naar een volledigere registratie van consumptief krediet. Onder andere door de opkomst van flitskredieten en crowdfunding moeten we kritisch kijken naar de huidige registratiegrenzen en deze aanpassen aan de actualiteit. Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) CKI is in de basis een positief registratiesysteem met informatie over afgesloten kredietovereenkomsten en eventuele betalingsachterstanden. Van de bijna 9 miljoen Nederlanders die in CKI staan, komt verreweg het grootste deel (zo n 92%) zijn betalingsverplichtingen keurig na. In CKI staan ook hypotheekgegevens, echter alleen als er sprake is van betalingsachterstanden van meer dan 120 dagen. Zowel positieve registratie van hypotheken als aanpassing van de meldingstermijn bij achterstanden staan in 2014 op de agenda. De betalingsachterstanden op hypotheken nemen flink toe. Bijna mensen hadden eind 2013 problemen met het nakomen van hun hypotheekverplichtingen. Dat is een toename van bijna (23%) ten opzichte van Een bijkomend probleem, dat voor veel financiële ellende zorgt, is dat steeds meer huizen onder water zijn komen te staan. Hetgeen bij verkoop voor extra schulden zorgt. Ook registratie van deze zogeheten restschulden is in 2014 een onderwerp waar wij aandacht aan zullen geven. CKI werd in 2013 bijna 10 miljoen keer door onze klanten geraadpleegd. Dat is minder dan in 2012 toen er ruim 12 miljoen raadplegingen van CKI waren. De voortdurende daling van het aantal raadplegingen werd vooral veroorzaakt door de mindere economische omstandigheden, een terugvallende woningmarkt en processtroomlijning bij zowel onze zakelijke klanten als bij BKR zelf. BKR Monitoring en BKR Score Risicomanagement speelt een belangrijke rol in de processen voor kredietacceptatie en -beheer. Met BKR Monitoring worden aangesloten organisaties dagelijks actief geïnformeerd over de gewijzigde situatie van hun klanten. In 2013 zijn er 1,4 miljoen monitormeldingen verstrekt. In 2012 waren dat er 1,5 miljoen. 8

9 Daarnaast hebben onze klanten 2,8 miljoen keer (in 2012: 4,1 miljoen) om een BKR Score verzocht. Verificatie Informatie Systemen (VIS) Dit systeem informeert het bedrijfsleven en publieke instellingen over de unieke nummers van gestolen, vermiste of om andere redenen ongeldig verklaarde identiteits- en reisdocumenten uit binnen- en buitenland. Hieronder vallen onder meer paspoorten, visa en Nederlandse op naam gestelde rijbewijzen. VIS heeft als doel het voorkomen van schade bij het bedrijfsleven en de overheid door frauduleus handelen met ongeldige reis- en identiteitsdocumenten. VIS is een 100% dochteronderneming van BKR. VIS-informatie is afkomstig van drie bronleveranciers: de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW); het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR); het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). VIS is ook online te raadplegen via onze zakelijke portal. In 2013 werd VIS 8,9 miljoen keer geraadpleegd. Daarmee is sprake van een daling ten opzichte van de 9,2 miljoen raadplegingen in Facilitaire producten BKR onderhoudt de fraudepreventiesystemen van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). Het doel van deze zogenoemde facilitaire producten ligt in lijn met onze missie. Met uitstekend beveiligde en werkplekonafhankelijke toegang tot EVA/SFH ontzorgen we onze zakelijke klanten. Kerncijfers zakelijk Onderstaande cijfers geven een beeld van het aantal raadplegingen in de verschillende systemen Aantal raadplegingen CKI (x 1.000) Aantal raadplegingen VIS (x 1.000) Aantal raadplegingen facilitaire producten (x 1.000) Over alle systemen gemeten, vonden er in 2013 zo n raadplegingen per dag plaats. Het totaal aantal raadplegingen is t.o.v. de voorgaande jaren fors afgenomen door afnemende kredietverlening en een ingestorte huizenmarkt. 9

10 4 Maatschappelijk Onze visie BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijke doelstelling. Door informatie op een verantwoorde wijze te delen, geven wij invulling aan onze missie: het voorkomen van overkreditering en problematische schulden bij consumenten. Wij doen dat zónder winstoogmerk. Zeker sinds het uitbreken van de economische recessie ziet Nederland de schuldenproblematiek sterk toenemen. Een miljoen huishoudens loopt het risico op of kampt met problematische schulden. De schuldhulpverlening, belegd bij de gemeenten, wordt overlopen. De problematiek verdiept en verbreedt zich. Betalingsachterstanden zien we nu in vele sectoren. Betalingsachterstanden in de consumptief kredietsfeer stijgen weliswaar, maar lang niet zo sterk als bij de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau, woningcorporaties, zorgverzekeraars, telecomaanbieders en energiebedrijven. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid en missie pleiten wij voor een aanpak bij de voordeur. Door meer informatie te delen maken we vroegsignalering van probleemsituaties mogelijk. Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij pleiten voor uitbreiding van registratie. Met informatie over alle afgesloten hypotheken (positieve hypotheekregistratie) en bijvoorbeeld studieleningen kunnen we kredietverstrekkers beter informeren. Hiermee stellen wij onze zakelijke klanten in staat adequater invulling te geven aan de wettelijke zorgplicht. Zo verleggen we de focus van genezen naar het voorkomen van persoonlijke en maatschappelijke problemen. 10

11 Schulden in Nederland De schuldenproblematiek in Nederland stijgt al jaren. Volgens onderzoek van de overheid ( Huishoudens in de rode cijfers 2012 ) loopt iets meer dan één op de zes Nederlandse huishoudens (17,2%) een risico op problematische schulden, heeft problematische schulden of zit in een schuldhulpverleningstraject. Het grootste deel hiervan - tussen de en huishoudens - loopt een risico op problematische schulden. Tussen de en huishoudens heeft problematische schulden. Van alle betalingsachterstanden is slechts een beperkt deel (naar schatting zo n 20%) in het CKI geregistreerd, doordat er bij BKR alleen informatie over consumptief krediet wordt gedeeld. Veel probleemhuishoudens hebben achterstallige rekeningen bij de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau, woningcorporaties, zorgverzekeraars, telecomaanbieders en energiebedrijven. Al deze betalingsachterstanden zijn nu aan het zicht onttrokken, zodat iemand met een fikse huurachterstand en een belastingschuld soms toch nog een lening kan krijgen. BKR pleit al jaren voor een meer integrale schuldenregistratie, zodat vroegsignalering adequater kan worden ingezet. BKR beseft heel goed dat elke registratie een inbreuk op de privacy is. Toch weegt dit volgens ons op tegen het terugdringen van menselijk leed en de bijbehorende maatschappelijke kosten. Vindplaats van Schulden De meest voorkomende schulden zijn te vinden bij de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau, woningcorporaties, zorgverzekeraars, telecomaanbieders en energiebedrijven. Sinds vorig jaar is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. Hierdoor kunnen mensen een beroep doen op ondersteuning van de gemeente om het hoofd te bieden aan schuldensituaties waar ze zelf niet meer uitkomen. Schuldpreventie en het vroeg signaleren van schulden, maken steeds nadrukkelijker onderdeel uit van de integrale schuldhulpverlening door gemeenten. VPS (Vindplaats van Schulden) is het systeem dat bijdraagt aan preventie en het terugdringen van problematische schulden. In 2013 heeft staatssecretaris Klijnsma van SZW aangegeven het VPS-initiatief te willen ondersteunen. De Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) maakt, in overleg met SZW en een aantal marktpartijen, een start met de ontwikkeling van deze Vindplaats van Schulden. Ook in maart 2014 refereert de staatssecretaris in de beantwoording van Kamervragen weer aan VPS. Inzet van dit marktinitiatief is dat het systeem gemeenten helpt bij de preventie en vroegsignalering van (problematische) schulden. Studieschulden Uit onderzoek van BKR (dec. 2013) naar studieschulden bleek dat studieschulden in 39% van de gevallen niet meegewogen worden bij een hypotheek- of kredietaanvraag. Hoewel de overheid met het bedrijfsleven afspraken over het meewegen van de studieschuld heeft gemaakt, blijkt dit zonder adequate registratie niet goed uitvoerbaar. Invoering van het sociale leenstelsel leidt naar verwachting, door het wegvallen van de basisbeurs, tot een toename van het aantal studenten dat een beroep op studiefinanciering doet. Bovendien, zo becijferde het Centraal Plan Bureau, gaat het geleende bedrag fors omhoog. Het CPB gaat uit van een stijging van de huidige studieschuld (die gemiddeld zo n ,- bedraagt) met minimaal en maximaal per student. Het totaal geleende bedrag gaat daarmee fors stijgen. BKR maakt zich zorgen over de toename van de totale uitstaande studieschuld. Deze zal de komende jaren zeer snel toenemen. Studieschulden vormen naar onze verwachting binnen enkele jaren de op een na grootste schuldenberg (op hypotheken na) van Nederland. Dat betekent een lastenverzwaring voor de overheid van miljarden euro s en honderdduizenden afgestudeerden die hun werkzame leven met een studieschuld beginnen. Door de informatie over studieleningen centraal inzichtelijk te maken, helpen we voorkomen dat consumenten - financieel gesproken - teveel hooi op hun vork nemen en stellen we kredietverstrekkers in staat een meer verantwoorde afweging te maken. De overheid en de banken hebben duidelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop studieleningen moeten worden meegewogen bij nieuwe kredietaanvragen. 11

12 Alom draagvlak voor registratie In veel landen is het delen van informatie over studieschulden met partijen die daar een gerechtvaardigd belang bij hebben al een feit. Nederland loopt achter bij landen als Amerika, Duitsland, Engeland en de meeste Scandinavische landen. Voor een progressief land als Nederland wordt het tijd om aan te haken. Bedrijfsleven en publieke organisaties zijn voorstanders van het delen van informatie over studieleningen. Uit onderzoek bij onze klanten en stakeholders bleek in 2013 dat liefst 85% van deze groep uitgesproken voorstander is van informatieverstrekking over studieleningen aan kredietverstrekkers. In 2013 deden we eveneens imago-onderzoek bij consumenten. Ook zij zien uitbreiding van de registratierol om problematische schuldsituaties te voorkomen zitten. Slecht 7% van de bevolking staat hier negatief tegenover terwijl 54% uitgesproken positief is. Stakeholders Veel organisaties zijn direct of indirect bij onze dienstverlening betrokken. Het speelveld strekt zich uit van schuldhulpverlening tot het College Bescherming Persoonsgegevens. En van consumentenorganisaties tot aan thuiswinkelorganisaties. Allen hebben zij belang bij een goed functionerend BKR en de informatie die wij hen kunnen bieden. Er zijn dan ook veel contacten met deze organisaties, koepelorganisaties en overheden. Internationaal Voortdurend kijken hoe we van elkaar kunnen leren. Dat is kort gezegd wat ons drijft bij het onderhouden van internationale contacten. De internationale Accis-leden werken hard om overkreditering te voorkomen, onder meer door consumenten te informeren over de mogelijkheden om verantwoord geld te lenen. Veel werken we ook samen met onze collega-instelling SCHUFA in Duitsland. Met hun goede adviezen en kennis en hebben wij onder andere mijnbkr opgezet. VFN NVVK NVB DNB Thuiswinkel. org BC* SFH BC* EVA Verbond van Verzekeraars Aanbieders mobiele telefonie** Woningcorporaties/ energiebedrijven Raad van Commissarissen Vergadering van Aangeslotenen. BKR ACCIS Stakeholders overzicht Consumentenorganisaties GESCHILLEN- COMMISSIE BKR Autoriteit Financiële Markten Nibud Politiek College bescherming persoonsgegevens Ministeries * BC = Begeleidingscommissie ** De aanbieders van mobiele telefonie zijn per 1 januari 2011 gestopt 12

13 5 Intern Onze visie BKR is een betrouwbare partner voor haar klanten. Wij werken continu aan verbetering van onze organisatie. Van onze medewerkers vragen wij een hoge mate van integriteit, toewijding aan de missie en ondernemerschap. Signalen uit onze omgeving zetten we om naar relevante producten en diensten die onze klanten een meerwaarde bieden. Dat vraagt meer en meer om ondernemende mensen met een innovatieve blik. Dit past naadloos bij onze strategie waarin conceptleadership een van de pijlers is. 13

14 Investering in Marketing In 2013 werd binnen Relatiemanagement een nieuwe afdeling Marketing en Communicatie vormgegeven. Dit past bij de strategie die gericht is op het creëren van meerwaarde voor onze zakelijke klanten en consumenten. Onze productontwikkeling krijgt hiermee een flinke push. Eind 2013 was dit al merkbaar. Een nieuw product als de Politically Exposed Persons (PEP)-database werd geïntroduceerd en er liggen duidelijke plannen voor ontsluiting van het Centraal Insolventie Register (CIR) en het Landelijk Register Schuldsaneringen (LRS). Governance De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken bij BKR. De RvC-leden zijn onafhankelijk en in de voorgaande vijf jaren geen directielid of werknemer van BKR geweest. Naast de RvC is een Compliance & Audit Commissie actief die de RvC adviseert op het gebied van ondernemingsrisicomanagement en privacyrisico s. De Vergadering van Aangeslotenen staat de RvC en het Bestuur bij met advies vanuit hun specifieke branche. Organogram De organisatie bestaat uit een drietal kernfuncties en een aantal staforganen. De kernfuncties zijn: Relatiemanagement, Operations en ICT. Het onderstaande organogram geeft een beeld van de organisatie in Bestuur/ Directie BKR Relatiemanagement Directiesecretariaat Compliance Finance & Control Audit & Riskmanagement Juridische Zaken & Beleidsadvisering Human Resources Receptie Facilitaire Zaken ICT Applicatie Ontwikkeling Systeembeheer Informatie Management Operations Klantcontactcentrum Zakelijk & Consumenten Datakwaliteit Ondersteuning & Risicomanagement Back office Accountmanagement Marketing & Communicatie Score 14

15 6 Beveiliging en privacy Onze visie Nationaal en internationaal is er veel aandacht voor informatiebeveiliging en privacy. Wij realiseren ons heel goed dat het vastleggen van gegevens per definitie een inbreuk op de privacy is. Daarom is van belang dat het vastleggen van die gegevens een maatschappelijk doel dient, op transparante wijze gebeurt en de gegevens buitengewoon goed beveiligd worden. Privacygevoelige gegevens mogen alleen ingezien worden door degenen die daar (wettelijk) recht op hebben. Wij zijn daar heel scherp op en wij besteden veel aandacht aan informatiebeveiliging. Dat doen we met verantwoorde processen en state-of-the-art techniek. Zowel technisch als organisatorisch zijn we steeds beter in staat om te verbinden met consumenten, zakelijke dienstverleners, overheid en financiële autoriteiten. Samen met gerenommeerde partijen volgen we de ontwikkelingen nauwgezet. Met onder andere ethical hacks testen we regelmatig de beveiliging van onze systemen. Zo zijn de ons toevertrouwde gegevens al bijna 50 jaar goed beschermd en faciliteren wij op een efficiënte en betrouwbare wijze het delen van privacygevoelige informatie. 15

16 Toekomstvaste infrastructuur In voorgaande jaren is veel geïnvesteerd in vernieuwing en beveiliging van onze technische infrastructuur. In 2013 werd de 24/7 beschikbaarheid definitief ingeregeld en de beveiliging naar een nog hoger niveau getild. Het BKR-systeem is inmiddels dubbel uitgevoerd en fysiek gescheiden. Dit betekent maximale betrouwbaarheid van ons systeem. Maximale privacybescherming Gegevens binnen BKR zijn goed beveiligd. Voor de verwerking van data in CKI is zelfs het 3600N-certificaat van toepassing, de norm op het gebied van effectieve bescherming van privacygevoelige gegevens ( Ook in 2013 voldeed BKR aan deze prestigieuze norm. Technische beveiliging Samen met gerenommeerde leveranciers houden we onze technische beveiliging op een zeer hoog niveau. Daartoe voeren we onder andere veel onafhankelijke interne en externe audits (controles) uit. Bij deze laatste audits, waaronder ook penetratietesten vallen, vragen we gespecialiseerde bureaus ( professionele hackers ) te onderzoeken of ze een gat kunnen vinden in de beveiliging van BKR. Continu verbeteren Ook in 2013 heeft BKR haar calamiteitendraaiboeken weer uitgebreid getest en waar nodig geactualiseerd. Veel aandacht hebben we besteed aan de mogelijkheid - en het zo mogelijk voorkomen - van een digitale inbraak. Ondanks de zeer hoge beveiligingseisen bij BKR is een dergelijk voorval nooit uit te sluiten. Zowel technisch als communicatief zijn de noodzakelijke voorzorgen genomen en getest. 16

17 7 Kredietstatistieken Regelmatig informeert BKR de maatschappij over de actuele betalingsachterstanden op kredieten en hypotheken. Ook in 2013 verschenen onze objectieve cijfers. Hiermee voeden we de maatschappelijke discussie over schuldpreventie en ook op die manier leveren we een bijdrage aan het voorkomen van overkreditering bij consumenten. BKR Kredietbarometer Eind 2013 was het aantal mensen met een betalingsachterstand op hun lening opgelopen tot bijna Een forse stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Aantal consumenten met een betalingsachterstand op consumptief krediet Periode BKR Hypotheekbarometer Ook op hypotheekgebied namen de achterstanden fors toe. Eind 2013 hadden bijna mensen een forse betalingsachterstand op de hypotheek. Een jaar eerder waren dit er ruim Aantal consumenten met een betalingsachterstand op de hypotheek Periode 17

18 Betalingsproblemen naar leeftijd (kredieten) De meeste betalingsproblemen zien we in de leeftijdscategorie jaar. Opvallend is de toename vanaf 2009 in de jongere middencategorie van jaar. Percentage kredietnemers met betalingsproblemen per leeftijdsgroep per 1 januari 2009 en 1 januari % Aantal kredietnemers % 10% 8% 6% 4% 2% Percentage met betalingsproblemen 0 0% >=71 Leeftijdsgroep Kredietnemers 1/1/2009 Betalingsproblemen leeftijd 1/1/2009 Kredietnemers 1/1/2014 Betalingsproblemen leeftijd 1/1/2014 Betalingsproblemen naar leeftijd (hypotheken) In de leeftijdscategorieën van 31 tot 50 jaar vinden we, in absolute zin, de meeste betalingsachterstanden op de hypotheek. Sinds 2009 valt op dat de problemen ook bij de oudere leeftijdscategorieën flink zijn toegenomen. Aantal kredietnemers met betalingsproblemen op een hypotheek per leeftijdsgroep per 1 januari 2009 en 1 januari Aantal kredietnemers >=71 Leeftijdsgroep Kredietnemers 1/1/2009 Kredietnemers 1/1/

19 Geografische spreiding Informatie uit CKI geeft ook inzicht in de betalingsproblemen per regio. Traditioneel zijn de betalingsproblemen het grootst in de grote steden, Oost-Groningen, Drenthe, Twente, Flevoland en Zuid Oost Limburg. Lopende contracten in relatie tot betalingsproblemen De grafiek laat duidelijk zien dat het risico op betalingsproblemen toeneemt met het aantal afgesloten leningen. Relatief weinig mensen hebben meer dan drie kredietcontracten. Relatie aantal lopende contracten en betalingsproblemen per 1 januari % Aantal personen % 40% 30% 20% 10% Percentage personen met betalingsachterstand 0 0% >8 Aantal lopende contracten Aantal kredietnemers Percentage kredietnemers met betalingsachterstand Contact Wij hopen van harte dat u ons Jaaroverzicht 2013 met belangstelling heeft gelezen. Met uw vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij onze afdeling Marketing en Communicatie. Postbus HB Tiel Bezoekadres: Dodewaardlaan EA Tiel T

20 bkr.nl

Goed bekeken Maatschappelijk jaarverslag

Goed bekeken Maatschappelijk jaarverslag Goed bekeken Maatschappelijk jaarverslag bkr.nl Inhoud Maatschappelijk Goed bekeken 3 Bijdrage aan economische groei 3 Maatschappelijke kosten 3 Meer inzicht noodzakelijk 3 Aanpak bij de voordeur 3 Samenwerking

Nadere informatie

Private lease. maart 2015. bkr.nl

Private lease. maart 2015. bkr.nl Private lease maart 2015 BKR pleit voor bescherming van consumenten 2 Private lease, het leasen van een auto door een particulier, is in opkomst en wint snel aan populariteit. Deze ontwikkeling is voor

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel! Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel! Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel. Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2010. Krediet in menselijk perspectief

Jaaroverzicht 2010. Krediet in menselijk perspectief Jaaroverzicht 2010 Krediet in menselijk perspectief Jaaroverzicht 2010 Voorwoord: de mens staat centraal 3 Inzicht voor klant en consument 4 Kerncijfers 6 De klant centraal 8 Voortdurend verbeteren 9 De

Nadere informatie

Wat doet BKR Score? bkr.nl

Wat doet BKR Score? bkr.nl Wat doet BKR Score? bkr.nl Wat doet BKR Score? BKR informeert aangesloten organisaties over kredieten die u op dit moment heeft lopen of die u de afgelopen vijf jaar heeft beëindigd. Wij verstrekken die

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel. Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Grote kans dat dit ook voor u geldt. Wat weet BKR eigenlijk, wat doet BKR met die informatie en wie kan de informatie inzien?

Nadere informatie

Workshop Welke signalen hebben BKR en het Inlichtingenbureau u te bieden?

Workshop Welke signalen hebben BKR en het Inlichtingenbureau u te bieden? Workshop Welke signalen hebben BKR en het Inlichtingenbureau u te bieden? Workshop in 2 subteams Subteam 1: onder leiding van Marije: over welke data wil een gemeente beschikken om met vroegsignalering

Nadere informatie

Armoede in Nederland. Van schuldhulpverlening naar schuldpreventie

Armoede in Nederland. Van schuldhulpverlening naar schuldpreventie Armoede in Nederland Van schuldhulpverlening naar schuldpreventie Tiel, 30 december 2010 1 1. Inleiding De schuldenproblematiek neemt toe. Dit ondanks het feit dat de overheid de afgelopen jaren honderden

Nadere informatie

Wat doet Stichting BKR voor mij? bkr.nl

Wat doet Stichting BKR voor mij? bkr.nl Wat doet Stichting BKR voor mij? Goed bekeken! Stichting BKR registreert op onafhankelijke, objectieve wijze financiële verplichtingen van consumenten met als doel kredietrisico s en probleemschulden te

Nadere informatie

Nut en noodzaak van het BKR in de praktijk: een overzicht in vogelvlucht

Nut en noodzaak van het BKR in de praktijk: een overzicht in vogelvlucht Nut en noodzaak van het BKR in de praktijk: een overzicht in vogelvlucht MR. A.C.D. EvERs De teugels rond de hypotheekverstrekking zijn de laatste jaren flink aangetrokken. Zo is de bank bij iedere hypotheekaanvraag

Nadere informatie

Kredietregistratie en verantwoorde kredietverlening

Kredietregistratie en verantwoorde kredietverlening Kredietregistratie en verantwoorde kredietverlening Het wettelijk stelsel van kredietregistratie en de toepassing hiervan door kredietverleners, toezichthouders en andere betrokkenen speelt een belangrijke

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Aan alle CKI deelnemers. Belangrijke wijzigingen rondom hypotheken in CKI. Beste lezer,

Aan alle CKI deelnemers. Belangrijke wijzigingen rondom hypotheken in CKI. Beste lezer, Datum 13 juli 2015 Ons kenmerk 20150607 Brief wijzigingen CKI Pagina 1 van 6 Contactpersoon Vanessa Vijn Aan alle CKI deelnemers Onderwerp Belangrijke wijzigingen rondom hypotheken in CKI Beste lezer,

Nadere informatie

Oneens met uw registratie bij BKR?

Oneens met uw registratie bij BKR? Oneens met uw registratie bij BKR? bkr.nl Heeft u uw gegevens bij BKR opgevraagd, maar bent u het niet eens met uw registratie? In deze brochure leest u welke stappen u in dit geval kunt ondernemen. Stap

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer:

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer: Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van: Naam: Nr7Finance B.V. Adres: Onder de Toren 34 Postcode: 8302 BV Plaats: Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 Email: info@nr7finance.nl Overeenkomst Huiseigenaar

Nadere informatie

In aanvulling op onze nieuwsbrief van begin april doen wij u hierbij toekomen een overzicht van de aangekondigde activiteiten over de maand mei 2007.

In aanvulling op onze nieuwsbrief van begin april doen wij u hierbij toekomen een overzicht van de aangekondigde activiteiten over de maand mei 2007. Beste VDAB-leden en belangstellenden, In aanvulling op onze nieuwsbrief van begin april doen wij u hierbij toekomen een overzicht van de aangekondigde activiteiten over de maand mei 2007. VDAB studiedag

Nadere informatie

Kamervragen van het lid Blanksma-van den Heuvel

Kamervragen van het lid Blanksma-van den Heuvel De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you

Algemene Voorwaarden. Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Vodafone Power to you Versie 1 mei 2017 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Toestellening Vodafone Financial Services B.V. Artikel 1 De goederenkredietovereenkomst/toestellening

Nadere informatie

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA S-GRAVENHAGE. Datum 31 maart 2010 Betreft Quick Scan LIS. Geachte voorzitter,

Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA S-GRAVENHAGE. Datum 31 maart 2010 Betreft Quick Scan LIS. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 maart 2010 Betreft Kamervragen Kruidvat

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 maart 2010 Betreft Kamervragen Kruidvat > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag FM/2010/3544 U Uw brief (kenmerk) 2010Z03508 2010Z03659 Datum 15 maart

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Mede namens de minister van Wonen, Wijken en Integratie De minister van Financiën,

Mede namens de minister van Wonen, Wijken en Integratie De minister van Financiën, Directie Financiële Markten Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 24 mei 2007 FM 2007-00924 U Onderwerp Vragen van

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Een lening kan soms uitkomst bieden. Maar geld lenen kan ook voor problemen zorgen. In deze folder van het Nationaal

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Gemeenschappelijk belang

Jaarverslag 2008. Gemeenschappelijk belang Jaarverslag 2008 Gemeenschappelijk belang In t kort >21miljoen raadplegingen CKI >10 miljoen raadplegingen VIS Onderverdeling kredieten in CKI (in %) 6 Verificatie Informatie Systemen (in %) 3 3 2 64 Totaal

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING

GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING vastgesteld november 2015 Titel 1 ALGEMENE BEPALINGEN De leden van de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, in aanmerking nemende dat: zij

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille

Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Bij servicing van kredietportefeuilles is doortastend optreden

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Informatie. Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet

Informatie. Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet Informatie Continu Limiet, Doorlopend Krediet, Voordeelkrediet, Studentenkrediet en Studentenbetaallimiet 302037_1213.indd 1 18-11-13 14:33 Inleiding Dit document geeft informatie over de belangrijkste

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Datum 14 september 2017 Betreft Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR'

Datum 14 september 2017 Betreft Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR' > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders

Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever BinckBank N.V. Adres Barbara Strozzilaan 310 Postbus 75036 1070 AA Amsterdam

Nadere informatie

Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

open +verk kopen _BKR.indd 42 14/02/ :03

open +verk kopen _BKR.indd 42 14/02/ :03 kopen+verkopen 42 Waarom het BKR meer wil registreren Straks vragen mensen weer hoe het zover kon komen Het Bureau Krediet Registratie (BKR) registreert steeds meer, tot telefoons op afbetaling aan toe.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

15 september Vindplaats van Schulden in de Gemeente Arnhem

15 september Vindplaats van Schulden in de Gemeente Arnhem 15 september 2017 Vindplaats van Schulden in de Gemeente Arnhem Over Stichting BKR in een notendop Onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk Opgericht in 1965 en gevestigd in Tiel Circa 100 fte personeel

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake

Nadere informatie

Belang Telecom Achterstanden

Belang Telecom Achterstanden Ons kenmerk 7 1 van 10 Opgesteld door Bregit Sibma Daniël Okma definitief Belang Telecom Achterstanden Belang Telecom Achterstanden voor Inschatting Betalingsrisico s 2 van 10 Inhoud Management Samenvatting

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen: Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet

Europese standaardinformatie Effectenkrediet Europese standaardinformatie Effectenkrediet 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever BinckBank N.V. Adres Barbarra Strozzilaan 310 Postbus 75047 1070 AA Amsterdam Telefoonnummer

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Welke soorten leningen zijn er? De meest voorkomende leningen zijn: Doorlopend krediet: je leent tot

Nadere informatie

Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen

Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Verstandig Lenen Voor wie is deze folder? Je kent vast wel die reclames over geld lenen. Extra geld, dat klinkt aantrekkelijk.

Nadere informatie

Wetsvoorstel gegevensverstrekking aan instellingen voor schulden- en kredietregistratie

Wetsvoorstel gegevensverstrekking aan instellingen voor schulden- en kredietregistratie DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 5.2.3.22 vervallen: het (vrijwel) gelijknamige bericht, datumnr 0809-945 Wetsvoorstel gegevensverstrekking aan instellingen voor schulden- en kredietregistratie bronnen

Nadere informatie

Privacy Statement Obvion

Privacy Statement Obvion Privacy Statement Obvion Versie oktober 2016 Privacy Statement Obvion Obvion N.V., hierna verder te noemen Obvion, verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Nadere informatie

Overeenkomst Huiseigenaar Doorlopend Krediet Contractnummer:

Overeenkomst Huiseigenaar Doorlopend Krediet Contractnummer: Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van: Naam: Nr7Finance B.V. Adres: Onder de Toren 34 Postcode: 8302 BV Plaats: Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 Email: info@nr7finance.nl Overeenkomst Huiseigenaar

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTWIJZER Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht.

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over

Nadere informatie

jaarverslag 2009 dubbelportret samen verder kijken

jaarverslag 2009 dubbelportret samen verder kijken jaarverslag 2009 dubbelportret samen verder kijken inhoudsopgave jaarverslag 2009 voorwoord 2 profiel BKr 4 Kerncijfers 2009 6 producten en diensten 8 vis 14 Klantgroepen 18 stakeholders 22 organisatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.2 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Loop geen onnodig risico. Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen

Loop geen onnodig risico. Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Verstandig Lenen Voor wie is deze folder? Je kent vast wel die reclames over geld lenen. Snel extra geld, dat klinkt

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen: Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET

EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET EUROPESE STANDAARDINFORMATIE EFFECTENKREDIET 1 IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER Kredietgever: DEGIRO B.V. Adres: Herengracht 442 1017 BZ Amsterdam Telefoonnr: 020 535 34 96 Emailadres:

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET. BIJ

Nadere informatie

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc.

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc. Prospectus niet-doorlopende kredieten FCE Bank plc. Algemeen FCE Bank plc. is een financiële dienstverlener die onder andere kredieten verstrekt voor de aan- schaf van een auto. Dit prospectus informeert

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop B.V. Prospectus Huurkoop Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het verstrekken

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.1 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Hypotheekverstrekking aan mensen met een studieschuld

Hypotheekverstrekking aan mensen met een studieschuld Regelingen en voorzieningen CODE 8.3..40 Hypotheekverstrekking aan mensen met een studieschuld kamervragen bronnen Tweede Kamer Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 0-0 nr. 794 d.d. 9.3.0 en nr. 3308,

Nadere informatie

!!!! Privacyverklaring Hosting on Demand B.V. - NAW gegevens. - Telefoonnummer. - Factuuradres. - adres. - Betalingsgegevens

!!!! Privacyverklaring Hosting on Demand B.V. - NAW gegevens. - Telefoonnummer. - Factuuradres. -  adres. - Betalingsgegevens Onze Privacy Policy Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Website on Demand van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Stadsnaam onder nummer 01340455. Ongeautoriseerd

Nadere informatie

BELANGRIJK. Zorg ervoor dat uw naam ongeschonden blijft. Wij wensen u veel succes met uw studie.

BELANGRIJK. Zorg ervoor dat uw naam ongeschonden blijft. Wij wensen u veel succes met uw studie. BELANGRIJK Bijgaand ontvangt u het digitale lesmateriaal. Dit exemplaar is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het door te sturen naar anderen. In verband met copyright (waarbij

Nadere informatie

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat

Kies voor een krediet dat bij u past. Altijd een lening op maat Kies voor een krediet dat bij u past Altijd een lening op maat U en uw lening Een nieuwe auto. Een dakkapel. Een wereldreis. Wilt u uw wensen vervullen, maar heeft u het geld er niet voor? Dan kan een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 545 Wet- en regelgeving financiële markten Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft u inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over de manier waarop wij

Nadere informatie

2016 Maatschappelijk. jaarverslag

2016 Maatschappelijk. jaarverslag 2016 Maatschappelijk jaarverslag Woord vooraf Al ruim vijftig jaar is aan stichting BKR de zorg toevertrouwd voor het wettelijk stelsel van kredietregistratie. Vanuit deze eenduidige maatschappelijke opdracht

Nadere informatie

Workshop gedragstoezicht BES

Workshop gedragstoezicht BES Workshop gedragstoezicht BES Hans Wolters 30 maart 2010 Agenda 1. Taken AFM en inhoud gedragstoezicht 2. Zorgplicht 3. Transparantietoezicht 4. Voorkomen overkreditering 2 1. Taak: wat doet de AFM? De

Nadere informatie

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl

Algemeen Reglement CKI. 1 juli 2014. bkr.nl Algemeen Reglement CKI 1 juli 2014 Inhoud Inleiding 3 1 Algemeen 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Waarom verwerkt BKR persoonsgegevens 7 Art. 3 Organisatiestructuur van BKR 7 2 Persoonsgegevens 8 2.1 Verstrekking

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Personal Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. PL20150002 Juli 2015 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Persoonlijke lening...

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies

Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies Dienstenwijzer Konings & Meeuwissen Advies U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

U heeft contact gezocht met het College bescherming persoonsgegevens (CBP) inzake het navolgende.

U heeft contact gezocht met het College bescherming persoonsgegevens (CBP) inzake het navolgende. = POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Stichting Landelijk Informatiesysteem

Nadere informatie

Partijen hebben ter zitting hun standpunten (nader) toegelicht.

Partijen hebben ter zitting hun standpunten (nader) toegelicht. Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 17.05 d.d. 13 april 2017 te Amsterdam (prof. mr. J.J.C. Kabel, A.A.M. Beijersbergen van Henegouwen, mr. H.M. Patijn, mr. A.H. Beekhuizen).

Nadere informatie