Vlaamse Judofederatie VZW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse Judofederatie VZW"

Transcriptie

1 Vlaamse Judofederatie VZW Maatschappelijke zetel: Warandestraat 1A 9240 Zele Draaiboek Richtlijnen en afspraken voor organisatoren Ontmoetingen U11 / U13 Versie: 1.01 laatste herziening: 31/03/2016 blz. 1/20

2 Draaiboek Richtlijnen en afspraken Ontmoetingen U11 / U13 Geschreven door: Silvia Buysens sporttechnisch coördinator recreatieve sportbeoefening Contactinformatie: Vlaamse Judofederatie VZW Warandestraat 1A 9240 Zele Telefoon : Fax : Website : DOCUMENTINFORMATIE Geschreven voor : Vlaamse Judofederatie VZW Geschreven door : Silvia Buysens Laatste herziening : 31/03/2016 Door : Steven de Meijer Versie : 1.01 Versie: 1.01 laatste herziening: 31/03/2016 blz. 2/20

3 Draaiboek Richtlijnen en afspraken Ontmoetingen U11 / U13 Inhoudsopgave Versie: 1.01 laatste herziening: 31/03/2016 blz. 3/20

4 Fiche organisatie en contactgegevens cluborganisatie U11 / U Organisatie De ontmoetingen U11 / U13 zijn een organisatie van de plaatselijke aanvragende judoclubs aangesloten bij de VJF. Clubnaam: Clubnummer: Algemene Coördinatie De algemene coördinator wordt aangeduid door organiserende judoclub aangesloten bij de VJF. Naam algemene coördinator: Functie club: Telefoon: Organisatie zaal De verantwoordelijke organisatie van de zaal wordt aangeduid door de organiserende judoclub aangesloten bij de VJF. Naam verantwoordelijke zaal: Functie club: Telefoon: Adres zaal ontmoeting: Naam sporthal / zaal: Straat: Postnummer: Gemeente: Telefoon: Nr: EHBO-post Naam afdeling EHBO: Straat: Postnummer: Telefoon: Gemeente: Nr: Gebruik matten (enkel in te vullen indien geen gebruik eigen matten) Naam: Straat: Nr: Postnummer: Gemeente: Telefoon: Concierge: Naam: Straat: Postnummer: Telefoon: Gemeente: Nr: Versie: 1.01 laatste herziening: 31/03/2016 blz. 4/20

5 1.1.3 Wedstrijdorganisatie De wedstrijdorganisator wordt aangesteld door de organiserende judoclub aangesloten bij de VJF. Naam verantwoordelijke wedstrijdorganisatie: Functie club: Telefoon: Aanstelling scheidsrechters en tijdopnemers De aanstelling van de SR en TO gebeurt door de provinciale dispatchers: schriftelijk aan te vragen bij uw provinciale comité Voor organisatie in Antwerpen: Voor organisatie in Vlaams Brabant: Voor organisatie in West Vlaanderen: Voor organisatie in Oost Vlaanderen: Voor organisatie in Limburg: De inrichtende instantie kan echter bij zijn aanvraag zijn voorkeur vermelden. Aantal matten (1 mat per 50 deelnemers) 1 mat 2 matten 3 matten 4 matten 5 matten Versie: 1.01 laatste herziening: 31/03/2016 blz. 5/20

6 Reglement aanvraag ontmoeting U11 / U13 Cluborganisatie ART.1 : Algemeen Zie handboek sportcode VJF punt 10 organisatie Algemeen Algemeen De inrichting van een clubtornooi of ontmoeting, al dan niet toegankelijk voor judoka s die geen lid zijn van de inrichtende club, moet steeds aangevraagd worden aan de Vlaamse Judofederatie VZW op de daartoe bestemde aanvraagformulieren. En clubtornooi of ontmoeting kan ENKEL aangevraagd worden door een VJF erkende club die op datum van aanvraag geheel in orde is met het vigerende huishoudelijk reglement VJF. De club duidt binnen zijn organisatie een verantwoordelijke aan. Deze verantwoordelijke dient lid te zijn van de Vlaamse Judofederatie op datum van aanvraag en op datum van aangevraagde organisatie. De data van de aangevraagde tornooien en ontmoetingen worden vastgelegd op de kalender door de kalendercommissie van de VJF. Een tornooi en ontmoeting kan enkel plaatsvinden na goedkeuring door de kalendercommissie van de Vlaamse Judofederatie VZW. Een tornooi en ontmoeting kan enkel plaatsvinden indien de club op datum van het goedgekeurde tornooi of ontmoeting volledig in orde is met het vigerende huishoudelijk reglement VJF. De lijst met de goedgekeurde tornooien zal verschijnen via de officiële inlichtingskanalen van de VJF, zijnde website, judocontact en maandelijks rondschrijven clubs. Per tornooi of ontmoeting dient een aanvraagformulier ingevuld te worden. ART. 2 : Wijze van aanvragen Zie handboek sportcode VJF punt 10 organisatie Wijze van aanvragen Wijze van aanvragen De verantwoordelijke van de organiserende club VJF stuurt de geijkte invulformulieren van de VJF of de eigen provinciale invulformulieren (die dezelfde informatie bevat als het formulier VJF) naar hun respectievelijke provinciale comité. De datum waartegen deze formulieren binnen dienen te zijn worden jaarlijks door de provinciale comités vastgelegd. De poststempel en de datum van de of fax worden als rechtsgeldige datum genomen. Tegen een door de Vlaamse Judofederatie jaarlijks vastgelegde datum, moet elk provinciaal comité de volledig ingevulde aanvraagformulieren vanwege de organiserende instantie (vereniging, sportschool of andere rechtspersoon) samen met een overzichtelijke lijst van de door het PC goedgekeurde tornooi-organisaties opsturen naar het secretariaat van de Vlaamse Judofederatie VZW Warandestraat 1A te 9240 Zele. E mail: De overzichtslijst met aanvraagformulieren of andere berichten betreffende de kalender dienen ofwel in cc ofwel rechtstreeks ook naar Versie: 1.01 laatste herziening: 31/03/2016 blz. 6/20

7 de sporttechnisch coördinator verzonden te worden. LET OP: De mogelijkheid om digitaal aanvragen in te dienen, wordt uitgewerkt. De wijze van aanvragen wordt gecommuniceerd zodra deze in werking treedt. ART. 3 : Toestemming voor de organisatie Zie handboek sportcode VJF punt 10 organisatie Toestemming voor de organisatie Toestemming voor de organisatie De Vlaamse Judofederatie VZW is bevoegd om de aanvragen te weigeren van de organisaties die niet tijdig binnen zijn en wanneer de aanvraag niet conform is met het geijkte aanvraagformulier. De Vlaamse Judofederatie VZW is bevoegd om na analyse van de aanvragen, organisaties die de eigen organisaties VJF en/of beleidsprioriteiten VJF (beschermde organisaties) op dezelfde datum of weekend beconcurreren te weigeren. Door de Vlaamse Judofederatie VZW kan het totaal aantal per seizoen te organiseren tornooien worden beperkt. Bovendien kan de Vlaamse Judofederatie VZW het aantal in 1 seizoen te organiseren tornooien beperken tot 1 per organiserende club. Eén lid van het provinciale comité zetelt in de kalendercommissie en vertegenwoordigt de beslissing van het PC. Het provinciale comité is verantwoordelijke voor correcte berichtgeving aan de aanvragende organiserende club. Indien de toestemming wordt geweigerd, wordt dit aan de organiserende club medegedeeld onder opgave van de reden(en) welke tot de weigering heeft (hebben) geleid. Indien de toestemming tot organisatie wordt geweigerd, maar de organisator deze beslissing niet respecteert, wordt de organisatie niet erkend. De organisatie wordt niet op de VJF kalender geplaatst. De organisator kan geen beroep doen op de VJF officials (scheidsrechters, tijdopnemers, WOC medewerkers). ART. 4 : Specifieke voorwaarden Zie handboek sportcode VJF punt 10 organisatie Voorwaarden Voorwaarden En clubtornooi of ontmoeting goedgekeurd door de kalendercommissie VJF kan ENKEL georganiseerd worden door een VJF erkende club die op datum van aanvraag en op datum van organisatie geheel in orde is met het vigerende huishoudelijk reglement VJF. De club duidt binnen zijn organisatie een verantwoordelijke aan. Deze verantwoordelijke dient lid te zijn van de Vlaamse Judofederatie op datum van aanvraag en op datum van organisatie. De inrichter is verantwoordelijk voor de volledige organisatie voor, tijdens en na het tornooi. De wedstrijdofficials, scheidsrechters en tijdopnemers erkend door VJF, leiden de kampen. Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de wedstrijd op de mat. De inrichter staat onder toezicht van het provinciale comité en is verantwoordelijk voor correcte opvolging van de sportcode. Versie: 1.01 laatste herziening: 31/03/2016 blz. 7/20

8 De inrichter beslist over het aantal wedstrijdoppervlaktes. De VJF raadt aan per 50 deelnemers een wedstrijdoppervlakte te voorzien. De organiserende club zal de VJF tijdig verwittigen indien het aantal wijzigt. Bij een groot aantal deelnemers zal de inrichter voldoende matten voorzien zodat het tornooi binnen een redelijke tijd kan eindigen. Voor ontmoetingen U11 en U13: per 50 deelnemers een wedstrijdoppervlakte. De maximum duur van de ontmoeting, inclusief de weging, mag de 4 uur niet overschrijden. Zie ook specifiek wedstrijdreglement. Teneinde kwetsuren te vermijden en een goeie opwarmingsgewoonte aan te leren aan de startende wedstrijdjudoka s, is het wenselijk dat het tornooi vooraf gaat van een gezamenlijke opwarming geleid door een gediplomeerde lesgever. De dispatcher van het provinciaal comité waaronder de inrichtende club ressorteert, duidt de scheidsrechters en de tijdopnemers aan. De inrichter kan bij zijn aanvraag zijn voorkeur vermelden. Enkel het wedstrijdreglement conform de sportcode van de VJF is geldig. Organisatievoorwaarden U11 / U13 ontmoetingen: ACCOMMODATIE Opmerking: zorg eerst voor beschikbare zaal en datum en controleer of de voorwaarden van deze zaal voldoen! Het tornooi zal worden ingericht in een zaal die voldoet aan de vereisten voor het inrichten van sportieve evenementen: 1. Parking : voldoende parkeerruimte (aantal +/- inschrijvingen) 2. Inkomhal : 1 afgescheiden inkomhal (1 onthaal betalende bezoekers en 1 onthaal deelnemers en coaches) Opmerking: je kan ingang beperken maar nooit nooduitgangen afsluiten! Maak eventueel gebruik van stewards om bepaalde in en uitgangen te beperken. 3. Kleedkamers : minstens 2 gescheiden jongens en meisjeskleedkamers 4. Weeglokalen : minstens 2 gescheiden jongens en meisjesweeglokalen die voldoende groot zijn om de weging vlot te laten verlopen. 5. Sanitaire faciliteiten: gescheiden afzonderlijke sanitaire faciliteiten 6. Cafetaria : Dranken of etenswaren verkopen of verbruiken in de onmiddellijke omgeving van de wedstrijdoppervlakte is niet toegestaan. De cafetaria moet gescheiden zijn van het wedstrijdgedeelte. 7. Tribune : voldoende zitplaatsen voor de judoka s en toeschouwers 8. Scheidsrechters : afgescheiden scheidsrechterslokaal (waar het middagmaal kan genuttigd worden indien officials aangesteld zijn voor een volledige dag) 9. Polyvalente zaal : wedstrijdruimte (zie verder). 10.Veiligheid : in regel met de veiligheidsvoorschriften BLOSO ter inrichting van sportieve evenementen 11.Risico analyse : in bezit voor gehuurd materiaal zoals vb tribunes, zaal enz. (kb 25 april 2004 voor actieve ontspanningsevenementen) Versie: 1.01 laatste herziening: 31/03/2016 blz. 8/20

9 WEDSTRIJDRUIMTE 1. Matten tatami : materiaal conform de huidige wedstrijd en organisatiebepalingen van de VJF. Het wedstrijdgedeelte is in één kleur en het veiligheidsgedeelte is in een andere kleur. Deze kleuren zijn niet bepaald maar moeten duidelijk te onderscheiden zijn. (Blauw en geel zijn aangewezen, maar niet verplicht.) 2. Wedstrijdruimte : De wedstrijdzone bedraagt minimum 6m X 6m. De veiligheidszone bedraagt langs buiten 2 meter. Tussen twee aangrenzende wedstrijdruimtes is de gemeenschappelijke veiligheidszone minstens 3 meter. Deze veiligheidszone van 3 meter moet gerespecteerd worden. 3. Wedstrijdzone: in de wedstrijdzone wordt een rode en witte kleefstrip aangebracht. 4. Afbakening: de kampoppervlakte is van het publiek gescheiden door een duidelijke afsluiting om het publiek uit de neutrale zone te houden. 5. Plaats coach: er is geen coach aanwezig op U11 / U13 ontmoetingen. 6. Omroepsysteem: een degelijk omroepsysteem moet aanwezig zijn, minstens één micro per wedstrijdoppervlakte en minstens één micro aan de centrale tafel. Elke microfoon dient een aan en -uitschakelaar te hebben. 7. Tafels: Aan elke wedstrijdoppervlakte dient één voldoende grote tafel voorzien te worden met 3 stoelen. De tafel moet voorzien zijn van een officieel scorebord (manueel of elektrisch), 3 klokken (inclusief 1 reserveklok) en één duidelijk te onderscheiden tijdssignaal. 8. Officiële tafel: een voldoende ruime en goed overzichtelijke centrale tafel dient voorzien te worden met 4 stoelen voor de wedstrijdorganisatie. Ter hoogte van de officiële tafel moet steeds een elektrische aansluiting aanwezig zijn (220V AC) WEGING 1. Lokaal: de weging moet gebeuren in een tot dat doel ingericht, afzonderlijk en ruim lokaal, gescheiden voor jongens en meisjes. Te voorzien in elk weeglokaal: tafel, 2 stoelen en weegschaal. Versie: 1.01 laatste herziening: 31/03/2016 blz. 9/20

10 2. Weegschaal: de weging moet gebeuren op een degelijke en nauwkeurige weegschaal (geen badkamermodel). 3. Weegofficials: Bij cluborganisaties (wedstrijden en ontmoetingen georganiseerd door de clubs VJF en voorkomend op de kalender VJF) gebeurt de weging door scheidsrechters of tijdopnemers of clubmedewerkers onder de supervisie van een verantwoordelijke scheidsrechter of tijdopnemer of door meerdere verantwoordelijke scheidsrechters of tijdopnemers. LOTING 1. Loting in poule De ontmoeting voor U11 / U13 verloopt steeds in poule van vier judoka s. Uitzonderlijk wordt een poule van twee, drie of vijf toegelaten bij een onpaar aantal deelnemers of bij te groot gewichtsverschil (hoger dan 10%). Bij een poule van twee is het systeem best of three toegelaten (zie reglement U11 / U13). In de mate van het mogelijke zal men vermijden dat leden van dezelfde club in dezelfde poule staan. Indien de deelnemers van éénzelfde club uit noodzaak toch in dezelfde poule dienen geplaatst te worden, worden de deelnemers van éénzelfde club in de eerste wedstrijd(en) tegen elkaar geplaatst. VERZORGINGSPOST De organiserende instantie is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een medische begeleiding en verzorgingspost gedurende de ganse wedstrijddag (periode). De minimum vereisten voor de verzorgingspost zijn: 1. De verzorgingspost (een nodig aantal personen met een EHBO-diploma of officiële instanties zoals vb. Rode Kruis, Vlaamse Kruis of andere officiële instantie) moet voor de aanvang van de wedstrijden aanwezig zijn en bemand blijven met voldoende verzorgers zolang er wedstrijden zijn. Is ook ter beschikking van het aanwezige publiek EHBO er aan de rand van de mat per mat is een absoluut minimum. 3. Minimum benodigdheden medische uitrusting: 1 tafel met minimum 2 stoelen voor de EHBO ers. 1 medisch inspectie bed. 2 of 3 stoelen afgeschermd om privacy te verzekeren. 1 volledig uitgeruste eerste hulp koffer. Voldoende ijszakken en gekoeld water over ganse wedstrijddag. 1 stretcher (draagberrie). Radioverbinding of telefoon met dichtstbijzijnde kliniek met een spoedafdeling. Versie: 1.01 laatste herziening: 31/03/2016 blz. 10/20

11 4. De aanwezigheid van een dokter in de zaal wordt aanbevolen (eventueel telefoon met wachtdienst). Bij een gebeurlijk ongeval moet efficiënt en snel ingegrepen kunnen worden. 5. De onmiddellijke beschikbaarheid van een ziekenwagen wordt aanbevolen (eventueel telefoon met wachtdienst). Bij beslissing dokter is een snelle evacuatie belangrijk. 6. Gemakkelijke toegankelijkheid ziekenwagen. De ziekenwagen moet ten allen tijde een vrije uitrit hebben tot op de aansluiting met de openbare weg. ART. 5 : Uitnodiging De officiële uitnodiging wordt opgemaakt door de organiserende club en wordt uiterlijk 3 maanden voor aanvang van het tornooi, toegestuurd aan het secretariaat van de Vlaamse Judofederatie VZW (digitale versie). Deze uitnodiging zal gratis gelinkt worden aan de officiële kalender van de VJF. Op de officiële uitnodiging dient het volgende vermeld te worden: Info betreffende de inrichtende instantie Doelgroep(pen) leeftijden (volgens afkortingen gerespecteerd door VJF, zie formulier aanvraag) Plaats en datum Weging met uurregeling (dit mag een eerste richtlijn zijn. Wijzigingen dienen ten laatste 2 weken voor de aanvang van de ontmoeting schriftelijke aan het VJF secretariaat overgemaakt te worden.) Aanvang van wedstrijden met uurregeling (dit mag een eerste richtlijn zijn. Wijzigingen dienen ten laatste 2 weken voor de aanvang van de ontmoeting schriftelijke aan het VJF secretariaat overgemaakt te worden.) Wedstrijdformule: voor U11 / U13 poulesysteem Deelnemingsvoorwaarden Inkomgelden (voor U11 / U13 mag een inschrijvingsgeld gevraagd worden aan de deelnemers van maximum 2 euro) Inschrijvingsmodaliteiten Bij beperking deelnemers vermelding maximaal toegestane deelnemers Gebruiksvriendelijke inschrijvingslijst De clubs die opgenomen zijn in de officiële kalender van de Vlaamse Judofederatie VZW en waarvan de uitnodiging is goedgekeurd, verbinden zich ertoe om 1 maand voor datum hun tornooi aan te kondigen (zelfstandig of via de kanalen van de VJF). Versie: 1.01 laatste herziening: 31/03/2016 blz. 11/20

12 ART. 6 : Opvolging Zie handboek sportcode VJF punt 10 organisatie Opvolging Opvolging De clubs die opgenomen zijn in de officiële kalender van de Vlaamse Judofederatie VZW verbinden zich ertoe om binnen de 15 dagen na het tornooi een kopie van de volledige uitslag en alle poulebladen door te sturen naar het secretariaat van de Vlaamse Judofederatie VZW. Na gegronde klacht t.o.v. de inrichter kan een inrichter geen toelating meer krijgen voor het organiseren van een tornooi. Bij niet nakomen van de afspraken vermeld in dit reglement kan een inrichter geen toelating meer krijgen voor het organiseren van een tornooi. ART. 7 : Wijzigen van aanvragen Zie handboek sportcode VJF punt 10 organisatie Wijzigingen van aanvragen Wijziging van aanvraag Indien de organisatie de tornooidatum wil wijzigen dient deze via een schrijven per post of via mail gericht aan de sporttechnisch coördinator VJF te worden aangevraagd. De aanvraag wordt intern besproken alsook is de toestemming van alle clubs vereist die op dezelfde datum een tornooi of kampioenschap voor dezelfde doelgroep organiseren als waarvoor de organisator die van datum wilt wijzigen, wenst te organiseren. De beslissing wordt medegedeeld ten laatste 3 maanden na de vraag tot wijziging van datum. Indien de betrokken partijen (clubs die op deze datum een tornooi-organisatie toegekend kregen voor dezelfde doelgroep) niet akkoord gaan en het tornooi toch wordt verschoven, wordt de organisatie niet erkend. De organisatie wordt niet op de VJF kalender geplaatst. De organisator kan geen beroep doen op de VJF officials (scheidsrechters, tijdopnemers, WOC medewerkers). ART. 8 : Financieel Alle inkomsten en uitgaven zijn voor de inrichtende instantie. Het is aangeraden om vooraf een sluitende begroting op te stellen om niet voor verrassingen te komen staan en om alles gebudgetteerd te krijgen. 1. INKOMSTEN Inschrijvingsrecht deelnemende judoka s (maximaal 2 per deelnemer) Inkomgelden Broodjesverkoop, cafetaria en allerhande Overige inkomsten (zoals gemeentelijke subsidies en sponsoring) Versie: 1.01 laatste herziening: 31/03/2016 blz. 12/20

13 2. UITGAVEN conform het financieel handboek van de VJF Identieke medailles of trofeeën voor alle deelnemers U11 / U13 De vergoeding van de scheidsrechters, tijdopnemers en leden van de organisatiecommissie VJF zijn vastgelegd in het financieel handboek van de VJF en zijn ten laste van de organiserende instantie. Huur evenementenzaal Evenementenvergunning- / + gemeentetaksen Verzekering: aanbevolen verzekeringen individueel te onderschrijven door de club (zie Hoofdstuk 3, pg. 10) Huur wedstrijdmatten Vervoer wedstrijdmatten + plaatsing wedstrijdmatten + verzekering Kosten verbonden aan organisatie en decoratie zaal Kosten EHBO / EHBO-post Animatie (muziek,...): Sabam en billijke vergoeding! Drank + broodjesmaaltijd voor de officials en organisatie (indien organisatie volledige dag). Eventuele kosten voor opmaak informatiefolder Eventuele kosten om de organisatie te promoten ART. 9 : Verzekering en voorwaarden tot deelname Medisch attest medische controles Er mogen geen medische bezwaren bestaan tegen deelname aan tornooien of ontmoetingen. Wanneer de personen aangeduid voor de medische begeleiding beslissen dat een deelnemer vanwege ziekte of blessure niet verder kan deelnemen, is deze beslissing bindend. Alle judoka s dienen zich te schikken naar het Decreet over het Medisch Verantwoord Sporten van 13 juli 2007, verschenen in het Belgisch staatsblad op 13/09/ De leden vergunninghouders zijn verplicht een regelmatige medische controle te ondergaan. De clubverantwoordelijken worden erop gewezen dat zij dit kenbaar moeten maken aan hun leden. Ieder lid club is vrij hieromtrent een regeling uit te werken en dit administratief op punt te stellen. Bij deelname aan competities wordt verondersteld dat iedere deelnemende judoka zich regelmatig medisch laat onderzoeken. Geldige vergunning Als geldige vergunning wordt aanvaard: Vergunning Vlaamse Judofederatie vzw (VJF). Vergunning Fédération Francophone Belge de Judo (FFBJ). Licentiebewijs (geldig lidmaatschap) van buitenlandse federatie erkend door Europese Judo Unie / Internationale Judofederatie (EJU / IJF). Minimumgraad voor deelname en bewijs van graadclassificatie Ontmoetingen U11: minimum 5 de Kyu Ontmoetingen U13: minimum 4 de Kyu Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdtrainer dat de deelnemers aan eender welke wedstrijd over de minimum graad voor deelname beschikken en dat de wijzigingen van de graad van hun judoka s stipt en correct worden ingegeven in het ledenbestand. Voor deelname aan U11 en U13 ontmoetingen wordt de graad op de vergunningskaart niet gecontroleerd. Versie: 1.01 laatste herziening: 31/03/2016 blz. 13/20

14 CONTROLELIJST TAKEN TO DO : WANNEER DATUM VOLTOOID 1 Optie zaal December 2 jaar voorafgaand tornooi 2 Bespreken tornooi clubbestuur 3 Aanvraag tornooi provinciaal comité 4 Opstellen uitnodiging tornooi 5 Doorsturen tornooi informatie VJF 6 Reservatie matten en ander nodig wedstrijd materiaal 7 Reservatie tafels en stoelen sporthal 8 Beleggen vergadering sportdienst of dienst sportzaal / / JA / NEEN December 2 jaar voorafgaand tornooi / / JA / NEEN December 2 jaar voorafgaand / / JA / NEEN tornooi Na goedkeuring tornooi-inrichting / / JA / NEEN Ten laatste 1 maand na goedkeuring tornooi-inrichting Minimum 6 maand voor aanvang tornooi Minimum 6 maand voor aanvang tornooi Minimum 6 maand voor aanvang tornooi / / JA / NEEN / / JA / NEEN / / JA / NEEN / / JA / NEEN 9 EHBO post aanvragen 6 maand voor aanvang tornooi / / JA / NEEN 10 Bestellen medailles of trofeeën 11 Samenstellen ploeg vrijwilligers club 12 Opmaken takenpakket vrijwilligers 6 maand voor aanvang tornooi / / JA / NEEN 3 maand voor aanvang tornooi / / JA / NEEN 3 maand voor aanvang tornooi / / JA / NEEN 13 1 ste briefing ploeg 3 maand voor aanvang tornooi / / JA / NEEN vrijwilligers club 14 Sabam billijke 3 maand voor aanvang tornooi / / JA / NEEN vergoeding 15 Verzekeringen in orde 3 maand voor aanvang tornooi / / JA / NEEN maken : BA + evenementen + vrijwilligers 16 Promotie tornooi 3 maand voor aanvang tornooi / / JA / NEEN 17 Opvolging door algemene coördinator club 18 Administratie en opvolging inschrijvingen 19 Bestelling broodjes + drank SR+TO+vrijwilligers (indien hele dag) 20 2 de briefing ploeg vrijwilligers club Vanaf 3 maand voor tornooi tot op / / JA / NEEN einde tornooi!! Vanaf 2 maand voor tornooi / / JA / NEEN 2 weken voor aanvang tornooi / / JA / NEEN 1 week voor aanvang tornooi / / JA / NEEN 21 Opstellen zaal Dag voor tornooi of dag tornooi / / JA / NEEN 22 Afbraak zaal Dag tornooi of dag na tornooi / / JA / NEEN 23 Doorsturen tornooi uitslag met originele poulebladen 15 dagen na tornooi / / JA / NEEN Versie: 1.01 laatste herziening: 31/03/2016 blz. 14/20

15 Aanvraagformulier inrichting ontmoeting Cluborganisatie Tornooi datum:... Niveau tornooi: club/provinciaal/regionaal/nationaal (schrappen want niet past) Benaming Tornooi:. Categorieën Dames/Heren: (aanduiden welke leeftijd van toepassing) U11 U13 U15 U18 U14 U21 U U21+ U16/U17 Inrichter naam:.. Club nr.:.. Adres sporthal:.. Verantwoordelijke Tornooi:. Aantal matten:.. Afmeting matten:. Informatie dag indeling: Categorie weging tijdstippen lottrekking wedstrijden aanvang Aantal scheidsrechters: SRC Aantal tijdopnemers: SCR. Voorziet EHBO: ja Voorziet Dokter: ja/neen Voorziet ziekenwagen: ja/neen AANVRAGER CLUB ADVIES PROV.COM. ADVIES Kalendercommissie Datum + handtekening Datum + handtekening Datum + handtekening Opmerkingen:.. Opgelet: Voor U11 en U13 ontmoetingen die op dezelfde dag doorgaan, dient slechts 1 aanvraag te gebeuren. Voor U11 en U13 ontmoetingen die op een verschillende dag doorgaan, dienen 2 aanvragen te worden ingediend (voor elke dag 1 aanvraag). Versie: 1.01 laatste herziening: 31/03/2016 blz. 15/20

16 VZW Vlaamse Judofederatie Maatschappelijke zetel: Waranadestraat 1A 9240 Zele Reglement ontmoetingen U11 en U13 Versie: 1.01 laatste herziening: 31/03/2016 blz. 16/20

17 Reglement ontmoetingen U11 en U13 1. LEEFTIJD : Het is niet toegelaten om jongens tegen meisjes te laten kampen. Uitzondering U11: ten uitzonderlijke titel mogen jongens en meisjes samen kampen bij de leeftijdsklasse U11. Enkel indien de judoka geen tegenstander van eigen gewicht (max 10% verschil) heeft in eigen geslacht, mag de judoka tegen een judoka van het andere geslacht van hetzelfde gewicht (max 10%) kampen. U11. 9 en 10 jaar worden/zijn in het lopende kalenderjaar (zowel voor jongens als voor meisjes). Het is niet toegelaten om U11 te laten kampen bij de U13. U en 12 jaar worden/zijn in het lopende kalenderjaar (zowel voor jongens als voor meisjes). 2. VOORWAARDEN : Een geldige vergunning voorleggen. U11 : Minimum de graad van 5 de kyu (gele gordel) bezitten. U13: Minimum de graad van 4 de kyu (oranje gordel) bezitten. 3. WEDSTRIJDVERLOOP : 3.a: De wedstrijd verloopt steeds in poule van vier judoka s. Uitzonderlijk wordt een poule van twee, drie of vijf toegelaten bij een onpaar aantal deelnemers of bij te groot gewichtsverschil. Bij een poule van twee is het systeem best of three 1 toegelaten. In de mate van het mogelijke zal men vermijden dat leden van dezelfde club in dezelfde poule staan. 3.b: De kampers dragen enkel een rode (oranje is toegelaten) of witte wedstrijdgordel, geen graadgordel. De blauwe judogi is verboden. 1 De judoka s vechten drie maal tegen elkaar. Wanneer er bij de tweede kamp reeds een definitieve beslissing is gevallen, dit betekent één van beide judoka s heeft dus twee maal achter elkaar gewonnen, zal de derde kamp niet meer gevochten worden. Versie: 1.01 laatste herziening: 31/03/2016 blz. 17/20

18 3.c: wedstrijdduur: U11 en U13. 2 min, effectieve tijd (bij ippon/ hansoku-make stopt de wedstrijd). Bij U11 en U13 ontmoetingen wordt geen golden score toegepast. Wanneer er bij een kamp geen resultaat wordt gescoord of bij gelijk resultaat duidt de scheidsrechter de overwinnaar aan. ( Hantei: overwinning met de waarde van 1 punt ). De recuperatietijd bedraagt 2 x de wedstrijdduur. De judoka s U11 en U13 hebben recht op 4 minuten recuperatietijd. 3.d: Bij houdgreep is het resultaat als volgt: Vanaf 10 seconden: Vanaf 15 seconden: Vanaf 20 seconden: yuko waza-ari ippon 4. GEWICHTSCATEGORIEËN : Op de dag van de ontmoeting wordt het exact gewicht van de deelnemer genoteerd (bv 21,3kg). Jongens wegen in judobroek en meisjes in judobroek en witte T-shirt. Vervolgens worden de deelnemers ingedeeld in poules. Er mag binnen een poule tussen de judoka s ten hoogste 10% gewichtsverschil zijn. De weging en de poule indeling gebeurt steeds door een verantwoordelijke officieel. 5. LEIDING VAN DE WEDSTRIJD : De wedstrijd wordt geleid door één officiële scheidsrechter per mat. 6. VERZORGING : De aanwezigheid van een dokter in de zaal is gewenst. Bij een gebeurlijk ongeval moet efficiënt en snel ingegrepen kunnen worden. Een EHBO-post moet ter plaatse aanwezig zijn. 7. STRAFFEN: Versie: 1.01 laatste herziening: 31/03/2016 blz. 18/20

19 Overtredingen volgens het internationaal wedstrijdreglement. Bij een overtreding op het internationaal wedstrijdreglement, krijgt de judoka de uitleg van de scheidsrechter onmiddellijk gevolgd door de straf. Shido of hansoku-make volgens het internationaal wedstrijdreglement. Afwijkende bestraffing op het wedstrijdreglement: Grabbing: uitleg + oplopende shido s tot hansoku-make Diving: uitleg + oplopende shido s tot hansoku-make 8. NIET TOEGELATEN TECHNIEKEN : Bij een niet toegelaten technieken, krijgt de judoka eerst de uitleg van de scheidsrechter onmiddellijk gevolgd door de straf shido. De judoka krijgt oplopende shido s tot hansoku-make. Schouderworpen uitvoeren vallend op twee knieën. Drop seoi-nage. Sutemi-waza, ook niet als overname techniek. Maki-komi is niet toegelaten. Tani-otoshi is toegelaten. Houdgreep met sankaku-houding van de benen. Inklemmen van het hoofd of de nek in tachi-waza en ne-waza. Minstens een arm van uke dient mee omklemd te zijn. Koshi-guruma is toegelaten. Shime-waza en kansetsu-waza zijn niet toegelaten technieken. Osaekomi: Als uke het uitschreeuwt van de pijn roept de scheidsrechter sono-mama. Kijkt wat er aan de hand is en neemt dan een beslissing over het al dan niet beëindigen van de kamp. 9. ETHIEK : De groetceremonie dient gerespecteerd te worden. De scheidsrechter moet tussenkomen indien de judoka s niet correct uitvoeren. Aan de wedstrijdruimte dient er niet meer gegroet te worden. De groet wordt enkel uitgevoerd bij het betreden van de mat en wanneer de judoka s tegenover elkaar staan net voor de start van de kamp. Groeten betekent reeds respect tonen voor de partner alsook aan het einde van de wedstrijd de partner bedanken. 10. ORGANISATIEVOORWAARDEN : Wedstrijdverloop: Optie 1 : wedstrijdverloop van U13 en U11 in mekaar laten vloeien Starten als wedstrijden vorige leeftijdscategorie afgewerkt zijn. Versie: 1.01 laatste herziening: 31/03/2016 blz. 19/20

20 Optie 2: wedstrijdverloop van U13 en U11 vinden gelijktijdig plaats. Voorwaarde: 50 deelnemers per leeftijdscategorie per wedstrijdmat. De U11 en U13 ontmoetingen moeten volledig afgewerkt zijn alvorens de wedstrijden voor andere leeftijdscategorieën aanvangen. De inschrijvingen moeten op voorhand gebeuren volgens de inschrijvingsmodaliteiten van de organisatie (min. één week). Er mag een inschrijvingsgeld gevraagd worden aan de deelnemers van maximum 2 euro. Er moet steeds een aanvraag tot organisatie naar het provinciaal comité gezonden worden. Per 50 deelnemers moet men over één wedstrijdmat beschikken. De mat heeft een wedstrijdzone van minimum 6 X 6m. De mat heeft een veiligheidszone van minimum 2m rondom. Bij naast elkaar liggende matten bedraagt de veiligheidszone minimum 3m. De maximum duur van de ontmoeting, inclusief de weging, mag de vier uur niet overschrijden. 11. PRIJZEN : U11 - U13 Er wordt een klassement opgemaakt per poule aantal individuele overwinningen, totaal aantal technische punten, individuele ontmoeting, het lichtste gewicht, indien dit nog geen oplossing brengt krijgt men een gedeelde plaats Opgelet: er wordt zeker geen extra kamp gedaan! Er is geen podium aanwezig. Alle deelnemers krijgen een aandenken van deze ontmoeting. De prijsuitreiking kan gebeuren na de competitie of na het beëindigen van de wedstrijden in de poule. 12. SANCTIES: Deze reglementen voor de U11 en U13 dienen strikt toegepast te worden op elke ingerichte ontmoeting. Bij overtreden van het reglement zal een officiële klacht door de wedstrijdverantwoordelijke, scheidsrechter of tijdopnemer tegen de organiserende club neergelegd worden. Versie: 1.01 laatste herziening: 31/03/2016 blz. 20/20

VZW Vlaamse Judofederatie

VZW Vlaamse Judofederatie VZW Vlaamse Judofederatie Maatschappelijke zetel: Warandestraat 1A 9240 Zele Reglement ontmoetingen U11 en U13 Reglement U11 en U13 ontmoetingen 1 Reglement ontmoetingen U11 en U13 1. LEEFTIJD : Het is

Nadere informatie

VZW Vlaamse Judofederatie

VZW Vlaamse Judofederatie VZW Vlaamse Judofederatie Maatschappelijke zetel: Warandestraat 1A 9240 Zele Reglement ontmoetingen U9, U11 en U13 Reglement U11 en U13 ontmoetingen 1 Reglement ontmoetingen U9, U11 en U13 1. LEEFTIJD

Nadere informatie

VZW Vlaamse Judofederatie

VZW Vlaamse Judofederatie VZW Vlaamse Judofederatie Maatschappelijke zetel: Lange Akker 10 9240 Zele Reglement ontmoetingen U11 en U13 1 Reglement ontmoetingen U11 en U13 1.LEEFTIJD. Het is niet toegelaten om jongens tegen meisjes

Nadere informatie

VZW Vlaamse Judofederatie

VZW Vlaamse Judofederatie VZW Vlaamse Judofederatie Maatschappelijke zetel: Lange Akker 10 9240 Zele Reglement ontmoetingen U11 en U13 1 Reglement ontmoetingen U11 en U13 1.LEEFTIJD. Het is niet toegelaten om jongens tegen meisjes

Nadere informatie

VZW Vlaamse Judofederatie

VZW Vlaamse Judofederatie VZW Vlaamse Judofederatie Maatschappelijke zetel: Lange Akker 10 9240 Zele Reglement -11 en -13 ontmoetingen -11 en -13 ontmoetingen 1 Reglement -11 en -13 ontmoetingen Geachte judoka s, organisatoren

Nadere informatie

VZW Vlaamse Judofederatie

VZW Vlaamse Judofederatie VZW Vlaamse Judofederatie Maatschappelijke zetel: Warandestraat 1A 9240 Zele Richtlijnen Kennismakingsontmoetingen U9 1 Richtlijnen en afspraken Kennismakingsontmoetingen U9 Geschreven door: Silvia Buysens

Nadere informatie

G-JUDO REGLEMENT VLAANDEREN Ontwerp Alain Durinck LAATSTE AANPASSING G commissie 3 maart 2014

G-JUDO REGLEMENT VLAANDEREN Ontwerp Alain Durinck LAATSTE AANPASSING G commissie 3 maart 2014 G-JUDO VLAANDEREN G-REGLEMENT 1. DOEL G-judo Vlaanderen staat in voor de bevordering en ontwikkeling van een gezonde geest in een gezond lichaam. Zowel de motorische, fysieke als de verstandelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Vlaamse Judofederatie VZW

Vlaamse Judofederatie VZW Vlaamse Judofederatie VZW Maatschappelijke zetel: Lange Akker 10 9240 Zele Draaiboek Richtlijnen en afspraken voor cluborganisaties U15/U18/U21+ Draaiboek Richtlijnen en afspraken Cluborganisaties U15/U18/U21+

Nadere informatie

VZW Vlaamse Judofederatie

VZW Vlaamse Judofederatie VZW Vlaamse Judofederatie Maatschappelijke zetel: Warandestraat 1a 9240 Zele ORGANISATIEDRAAIBOEK Callant Cup 2017 4 wedstrijdmatten Richtlijnen en afspraken voor organisatoren ORGANISATIEDRAAIBOEK Callant

Nadere informatie

www.flandersjudocup.be 1

www.flandersjudocup.be 1 1 Flanders Judocup 2013 Terugblik Flanders Judocup 2012 + Internationale stage In 2012 namen net geen 800 judoka s uit 13 verschillende landen deel aan de Flanders Judocup; kwantiteit én kwaliteit verzekerd!

Nadere informatie

VZW Vlaamse Judofederatie vzw

VZW Vlaamse Judofederatie vzw VZW Vlaamse Judofederatie vzw Maatschappelijke zetel: Warandestraat 1A 9240 Zele LASTENBOEK Vlaams Kampioenschap Judo +21 Richtlijnen en afspraken LASTENBOEK VK +21 Richtlijnen en afspraken voor de organisator

Nadere informatie

VZW Vlaamse Judofederatie. Maatschappelijke zetel: Warandestraat 1A, 9240 Zele

VZW Vlaamse Judofederatie. Maatschappelijke zetel: Warandestraat 1A, 9240 Zele VZW Vlaamse Judofederatie Maatschappelijke zetel: Warandestraat 1A, 9240 Zele Reglement ranking 2016 1 Reglement ranking 2016 Geschreven door: Bart Geelen Sporttechnisch coördinator VJF met medewerking

Nadere informatie

INDELING 2 1. GESLACHT 2 2. LEEFTIJD 2 3. GEWICHT 2 4. BEKWAAMHEIDSNIVEAU 2 WEDSTRIJDREGLEMENT 3 1. VERBODEN TECHNIEKEN 3 2. SANCTIES 4 SCORETABEL 4

INDELING 2 1. GESLACHT 2 2. LEEFTIJD 2 3. GEWICHT 2 4. BEKWAAMHEIDSNIVEAU 2 WEDSTRIJDREGLEMENT 3 1. VERBODEN TECHNIEKEN 3 2. SANCTIES 4 SCORETABEL 4 Januari 2013 INHOUDSTAFEL INDELING 2 1. GESLACHT 2 2. LEEFTIJD 2 3. GEWICHT 2 4. BEKWAAMHEIDSNIVEAU 2 WEDSTRIJDREGLEMENT 3 1. VERBODEN TECHNIEKEN 3 2. SANCTIES 4 SCORETABEL 4 WEDSTRIJDVELD, OFFICIALS EN

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW

VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW Afdeling Provinciaal Comité Antwerpen REGLEMENT JEUGDTROFEE PROVINCIE ANTWERPEN 2016 1. Doel. De provinciale jeugdcompetitie stimuleren door het uitreiken van de provinciale Jeugdtrofee.

Nadere informatie

VZW Vlaamse Judofederatie

VZW Vlaamse Judofederatie VZW Vlaamse Judofederatie Maatschappelijke zetel: Lange Akker 10 9240 Zele Huishoudelijk reglement van de scheidsrechterscommissie Gedragscode voor de scheidsrechters en tijdopnemers HR SRC Gedragscode

Nadere informatie

Overeenkomst ter registratie van judoka s voor European Cups 2012 via Jumas door de VJF

Overeenkomst ter registratie van judoka s voor European Cups 2012 via Jumas door de VJF VZW Vlaamse Judofederatie Maatschappelijke zetel: Lange Akker 10 9240 Zele Overeenkomst ter registratie van judoka s voor European Cups 2012 via Jumas door de VJF Overeenkomst Vlaamse Judofederatie vzw

Nadere informatie

VZW Vlaamse Judofederatie. Maatschappelijke zetel: Lange Akker 10 9240 Zele. Sportcode

VZW Vlaamse Judofederatie. Maatschappelijke zetel: Lange Akker 10 9240 Zele. Sportcode VZW Vlaamse Judofederatie Maatschappelijke zetel: Lange Akker 10 940 Zele Sportcode Goedgekeurd RvB: 06/06/013 1 Wedstrijd- & organisatiebepalingen Vlaamse Judofederatie Samengesteld door: Silvia Buysens

Nadere informatie

JUDO WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

JUDO WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING JUDO WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING (JBN regels voor Nederland) INHOUDSOPGAVE Pagina: Voorafgaande bepaling...73 Artikel 1- Algemeen...73 Artikel 2 - Verloop van wedstrijd...73 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN: Artikel 1 Begripsbepalingen:

ALGEMENE BEPALINGEN: Artikel 1 Begripsbepalingen: ALGEMENE BEPALINGEN: Artikel 1 Begripsbepalingen: 1. Voorzitter: de voorzitter van de vereniging West Friese Judo Competitie; 2. Penningmeester: de penningmeester van de vereniging West Friese Judo Competitie;

Nadere informatie

VZW Vlaamse Judofederatie

VZW Vlaamse Judofederatie VZW Vlaamse Judofederatie Maatschappelijke zetel: Warandestraat 1A 9240 Zele Handleiding ledenbestand Hoofdtrainer blz. 1/14 Handleiding ledenbestand Hoofdtrainer Geschreven door: Sylvie De Graeve administratief

Nadere informatie

Deel Administratie. Huishoudelijk Reglement

Deel Administratie. Huishoudelijk Reglement Deel Administratie Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Deel Competitie ART. 260 KALENDER A) KALENDER VAN HET SEIZOEN De kalender van de landelijke afdelingen wordt opgemaakt door en onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

HET TORNOOI GAAT DOOR OP ONZE TERREINEN AAN DE SPORTHAL - LEEWEG 26 te 9270 LAARNE.

HET TORNOOI GAAT DOOR OP ONZE TERREINEN AAN DE SPORTHAL - LEEWEG 26 te 9270 LAARNE. 24 Jeugdtornooi KVV Laarne-Kalken 30 april & 1 mei 2017 KVV LAARNE-KALKEN dankt U voor uw deelname op zondag 30 april (U15) en maandag 1 mei 2016 (U6, U7, U8, U9, U10, U11, U13) aan ons 24 jeugdtornooi.

Nadere informatie

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Vereniging voor Vlaams-Brabantse Badmintonton Clubs Ondernemingsnummer: 424.375.097 Rekeningnummer Fortis : 001-0952174-01 Website: http://www.vvbbc.be Uitgave

Nadere informatie

VZW Vlaamse Judofederatie

VZW Vlaamse Judofederatie VZW Vlaamse Judofederatie Maatschappelijke zetel: Warandestraat 1A 9240 Zele Handleiding ledenbestand Hoofdtrainer Versie: 1.00 laatste herziening: 22/04/2015 blz. 1/14 Handleiding ledenbestand Hoofdtrainer

Nadere informatie

Lastenboek. Vlaamse Kampioenschappen

Lastenboek. Vlaamse Kampioenschappen Lastenboek Vlaamse Kampioenschappen Lastenboek KvV 2015 1. BASISVOORWAARDEN 1.1 Algemeen De benaming Vlaamse Kampioenschappen is eigendom van de Vlaamse Atletiekliga v.z.w. hierna genoemd als VAL. De VAL

Nadere informatie

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE 1. Algemene bepalingen Obedience is een internationaal FCI wedstrijdprogramma, waarvoor in België volgende afkortingen

Nadere informatie

ONTWERP MODALITEITEN DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen

ONTWERP MODALITEITEN DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen ONTWERP MODALITEITEN 2012-2013 DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen INHOUD DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen A. Provinciale jeugdreeksen U19-U17-U15-U13-U11-U10-U9-U8 B. Bijzondere jeugdreeksen U19-U17-U15-U13-U11-U10-U9-U8

Nadere informatie

VZW Vlaamse Judofederatie

VZW Vlaamse Judofederatie VZW Vlaamse Judofederatie Maatschappelijke zetel: Warandestraat 1A 9240 Zele Handleiding ledenbestand Leden Handleiding ledenbestand Leden Geschreven door: Sylvie De Graeve administratief coördinator Contactinformatie:

Nadere informatie

Belgisch Kampioenschap 2015

Belgisch Kampioenschap 2015 Belgisch Kampioenschap 2015 1 ORGANISATIE 1.1 Organisator Club naam: Adres : DE PROVINCIE VAN LUIK & KORYO GRACE- HOLLOGNE RUE CAPITAINE HENRY DE LA LINDI, 24 / 4460 GRACE-HOLLOGNE 1.2 Promotor Belgische

Nadere informatie

YONEX BELGIAN JUNIOR MASTER CIRCUIT NIVEAU GOUD NIVEAU ZILVER NIVEAU BRONS. Inschrijvings- & Toewijzingsdocument

YONEX BELGIAN JUNIOR MASTER CIRCUIT NIVEAU GOUD NIVEAU ZILVER NIVEAU BRONS. Inschrijvings- & Toewijzingsdocument YONEX BELGIAN JUNIOR MASTER CIRCUIT NIVEAU GOUD NIVEAU ZILVER NIVEAU BRONS Inschrijvings- & Toewijzingsdocument INHOUDSTAFEL 1. BELGIAN JUNIOR MASTER CIRCUIT 1.1. ALGEMEEN 1.2. DATUM 2. VEREISTE VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Uitnodiging: zondag ste Tornooi van Eeklo

Uitnodiging: zondag ste Tornooi van Eeklo Uitnodiging: zondag 25-09 - 2016 36ste Tornooi van Eeklo Organiserende club: Goshinkai Eeklo vzw Aanvangsuur: 10u Locatie: Sporthal OLV Ten Doorn, Dullaert - Eeklo Categorieën: vanaf miniem Onderdelen:

Nadere informatie

VZW Vlaamse Judofederatie

VZW Vlaamse Judofederatie VZW Vlaamse Judofederatie Maatschappelijke zetel: Warandestraat 1A 9240 Zele Handleiding ledenbestand Leden Handleiding ledenbestand Leden Geschreven door: Sylvie De Graeve administratief coördinator Contactinformatie:

Nadere informatie

Flanders Judo Cup 2016 The place to be for champions

Flanders Judo Cup 2016 The place to be for champions Presents Flanders Judo Cup 2016 The place to be for champions Woord vooraf van de voorzitter van de Vlaamse Judofederatie De Flanders Judo Cup is dit jaar aan zijn 11de editie toe. Wat ooit begon als een

Nadere informatie

Art. 1 -ALGEMEENHEDEN

Art. 1 -ALGEMEENHEDEN De regels van de Sportcode VJF zijn bindend en zullen moeten gevolgd worden in die gevallen waar de bestaande reglementering onvoldoende duidelijk is, of waar, wegens omstandigheden afwijkingen zich opdringen.

Nadere informatie

JUDO SECTIE A OFFICIËLE ONDERDELEN SECTIE B DIVISIONING

JUDO SECTIE A OFFICIËLE ONDERDELEN SECTIE B DIVISIONING JUDO De officiële Special Olympics-sportreglementen voor judo zijn van toepassing op alle Special Olympics-wedstrijden. Als internationale sportorganisatie heeft Special Olympics deze regels opgesteld

Nadere informatie

Judo regels in begrijpelijke taal

Judo regels in begrijpelijke taal Datum: juli 2014 Inleiding Waarom deze uitleg over judoregels? Het huidige wedstrijdreglement is niet gemakkelijk te lezen. In deze uitgave vind je een eenvoudige uitleg van de spelregels. Zo wil de JBN

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

Uitnodiging: zondag 27-09 - 2015 35ste Tornooi van Eeklo

Uitnodiging: zondag 27-09 - 2015 35ste Tornooi van Eeklo Uitnodiging: zondag 27-09 - 2015 35ste Tornooi van Eeklo Organiserende club: Goshinkai Eeklo vzw Aanvangsuur: 10u Locatie: Sporthal OLV Ten Doorn, Dullaert - Eeklo Categorieën: vanaf miniem Onderdelen:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VKF MULTISTIJL SCHEIDSRECHTERS

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VKF MULTISTIJL SCHEIDSRECHTERS REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VKF MULTISTIJL SCHEIDSRECHTERS ARTIKEL 1 a) Doel van het reglement van inwendige orde: Eenvormigheid en duidelijkheid voor alle scheidsrechters en commissieleden zodat iedere

Nadere informatie

Geachte clubverantwoordelijke, maandag 5 maart 2012

Geachte clubverantwoordelijke, maandag 5 maart 2012 Secretariaat : Jacobs Victor Bischopslaan 39 / 5 2340 Beerse 0494/630389 E-mail : victor.jacobs2@telenet.be Website : http://sites.google.com/site/provcomant/ Geachte clubverantwoordelijke, maandag 5 maart

Nadere informatie

BEKER VAN OOST-VLAANDEREN HOFMAN SPORT CUP VROUWEN REGLEMENT SEIZOEN

BEKER VAN OOST-VLAANDEREN HOFMAN SPORT CUP VROUWEN REGLEMENT SEIZOEN BEKER VAN OOST-VLAANDEREN HOFMAN SPORT CUP VROUWEN REGLEMENT SEIZOEN 2016-2017 PRINCIPES Alle clubs die in de provinciale reeksen met één of meer damesploegen aantreden, zijn verplicht om met minstens

Nadere informatie

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN Badminton Vlaanderen vzw Info@badmintonvlaanderen.be www.badmintonvlaanderen.be HOOFDSTUK 1. VOOR HET TORNOOI ARTIKEL

Nadere informatie

DEEL 1 Competitie voor eerste elftallen Heren. DEEL 2 Competitie voor eerste elftallen Vrouwen. DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen

DEEL 1 Competitie voor eerste elftallen Heren. DEEL 2 Competitie voor eerste elftallen Vrouwen. DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen MODALITEITEN KAMPIOENSCHAPPEN SEIZOEN 2016-2017 DEEL 1 Competitie voor eerste elftallen Heren DEEL 2 Competitie voor eerste elftallen Vrouwen DEEL 3 Competitie voor reserve-elftallen DEEL 4 Competitie

Nadere informatie

BELGISCHE KARATE FEDERATIE VZW FEDERATION BELGE DE KARATE ASBL

BELGISCHE KARATE FEDERATIE VZW FEDERATION BELGE DE KARATE ASBL BELGISCHE KARATE FEDERATIE VZW FEDERATION BELGE DE KARATE ASBL Ondernemingsnummer Numéro d entreprise : 446.172.680 Zetel/Siège: Secr. : Brusselsesteenweg 36 Rue Henri Chomé 59/4 B 9280 Lebbeke B 1030

Nadere informatie

Budo Ryu Rotterdam d.vander.meer@gmail.com 0610464202. Maté

Budo Ryu Rotterdam d.vander.meer@gmail.com 0610464202. Maté Ha-Jime / Sore-Made Koka Ha-Jime Begin de wedstrijd. Sore-Made betekent einde van de wedstrijd (tijd is op, wordt niet bij een ippon gezegd) Koka is de kleinste score en is gelijk aan 3 punten. Het aantal

Nadere informatie

[LASTENBOEK ZWEMLOPEN]

[LASTENBOEK ZWEMLOPEN] 2009 Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga [LASTENBOEK ZWEMLOPEN] 1. INTRO ALLE EVENTS EN WEDSTRIJDEN DIE IN DE OFFICIËLE RANKING EN KALENDER VAN DE VLAAMSE TRIATLON EN DUATLON LIGA WILLEN OPGENOMEN WORDEN,

Nadere informatie

Vlaamse Judofederatie Parantee

Vlaamse Judofederatie Parantee Vlaamse Judofederatie Parantee EXAMENPROGRAMMA G-JUDO VAN WIT TOT ZWARTE GORDEL Het programma tot en met groene gordel (3 de Kyu) wordt vrijgelaten aan de hoofdtrainer van de G judoclub. Het aanleren van

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN

WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1. LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

Draaiboek: Voorbereidingstornooi 11 tegen 11 Talentengroepen U12/U13

Draaiboek: Voorbereidingstornooi 11 tegen 11 Talentengroepen U12/U13 Draaiboek: Voorbereidingstornooi 11 tegen 11 Talentengroepen U12/U13 Woensdag 17 februari 2016 Sportcomplex van KVK Westhoek Een initiatief van de Club Academy van Club Brugge KV in samenwerking met de

Nadere informatie

KINDER- en JEUGDPROGRAMMA JUDO -14 JAAR Inleiding.

KINDER- en JEUGDPROGRAMMA JUDO -14 JAAR Inleiding. KINDER- en JEUGDPROGRAMMA JUDO -14 JAAR Inleiding. De praktijk heeft ons geleerd dat het klassieke onderricht in het JUDO, het volgen van het GO KYO, een zeer moeilijke opdracht is voor onze trainers.

Nadere informatie

VJF REGLEMENT KATA Tornooien.

VJF REGLEMENT KATA Tornooien. VJF REGLEMENT KATA Tornooien. Het reglement is gebaseerd op het reglement van de EJU voor katakampioenschappen. 1. Wedstrijdruimte. Tatami met gevarenzone. tori of uke START uke of tori jurylid 1 jurychef

Nadere informatie

De Koninklijke Vlaamse Voetbalbond organiseert

De Koninklijke Vlaamse Voetbalbond organiseert De Koninklijke Vlaamse Voetbalbond organiseert J E U G D Z A A L V O E T B A L T O R N O O I 2016 Dinsdag 27 en woensdag 28 december 2016 09.00 tot 16.30 uur Sporthal Wilrijkse Pleinen PRAKTISCHE ORGANISATIE

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Kampioenschappen van België / Reglement 2014

Tennis Vlaanderen Kampioenschappen van België / Reglement 2014 Tennis Vlaanderen Kampioenschappen van België / Reglement 2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

Beker van Belgie Dames 2015-2016

Beker van Belgie Dames 2015-2016 Beker van Belgie Dames 2015-2016 Art. 1: De stichting PROMBAS organiseert een tornooi voor seniores dames onder de benaming Beker van België Dames. Vanaf de eerste speeldag vallen de organisatiekosten

Nadere informatie

Belgian Amateur Karate Federation vzw

Belgian Amateur Karate Federation vzw Belgian Amateur Karate Federation vzw COMPETITIE REGLEMENT 2011 2 Competitiereglement BAKF 2011 C O M P E T I T I E R E G L E M E N T Dit reglement werd opgemaakt door de raad van bestuur BAKF. Deze reglementen

Nadere informatie

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours uiterlijk drie maanden voor het evenement te laten keuren

Nadere informatie

1665 H1GA Volley Westerlo 2 VC Berlaar van zaterdag 17/12/2016 wordt gespeeld om 20u ipv 14u

1665 H1GA Volley Westerlo 2 VC Berlaar van zaterdag 17/12/2016 wordt gespeeld om 20u ipv 14u Vlaamse Volleybalbond Info 15 GEWEST HERENTALS 11 december 16 Kalenderwijzigingen 1665 H1GA Volley Westerlo 2 VC Berlaar van zaterdag 17/12/2016 wordt gespeeld om 20u ipv 14u 1558 D2 VC FH Nijlen 7 VBC

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

VZW Vlaamse Judofederatie

VZW Vlaamse Judofederatie VZW Vlaamse Judofederatie Maatschappelijke zetel: Lange Akker 10 9240 Zele Handleiding Scorebord Software Handleiding Geschreven door: Kim Ramon sporttechnisch coördinator vertaling: Ippon.org Judo Timer

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013. Artikel 1: Kredieten Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

GEWEST ANTWERPEN GEWESTELIJKE INTERCLUBREGLEMENTEN 2016

GEWEST ANTWERPEN GEWESTELIJKE INTERCLUBREGLEMENTEN 2016 GEWEST ANTWERPEN GEWESTELIJKE INTERCLUBREGLEMENTEN 2016 Gewestelijke Richtlijn 2016 1 / 5 1 Inschrijvingen Deze richtlijnen zijn een aanvulling op het algemeen competitiereglement, het interclubreglement

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING IDENTITEIT SPORTVERENIGING / SPORTORGANISATOR Naam sportvereniging/organisatior

Nadere informatie

L'Échappée du Hainaut

L'Échappée du Hainaut L'Échappée du Hainaut Reglement Artikel 1. Elke wielrenner die zich inschrijft voor L'Échappée du Hainaut, verbindt er zich toe om het huidige reglement te respecteren. Artikel 2. Wielrenners moeten op

Nadere informatie

Dit jaar wordt voor de vierde keer de Talent Day georganiseerd. Dit ééndagsevent vindt plaats op zaterdag 27 januari 2018.

Dit jaar wordt voor de vierde keer de Talent Day georganiseerd. Dit ééndagsevent vindt plaats op zaterdag 27 januari 2018. Dit jaar wordt voor de vierde keer de Talent Day georganiseerd. Dit ééndagsevent vindt plaats op zaterdag 27 januari 2018. De inrichting van de Talent Day valt onder de verantwoordelijkheid van Basketbal

Nadere informatie

Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014

Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014 Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014 Gelieve dit document grondig in te vullen waar nodig en 2 maanden voor het evenement te bezorgen aan secretariaat van de gemeente (zie onderaan),

Nadere informatie

Uitleg judowedstrijdregels JBN

Uitleg judowedstrijdregels JBN Uitleg judowedstrijdregels JBN 1. INHOUD 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Wedstrijdruimte 4. Scheidsrechters en tafeljury 5. Judopak 6. Regels 7. Scores 8. Grondtechnieken 9. Overtredingen 10. Scorebord 11. Meerderheidsregel

Nadere informatie

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Informatiebrochure 2017 2018 Erkende recreatieve sportfederatie 1 Inleiding De Vlaamse Zaalvoetbalbond is een door de Vlaamse Gemeenschap en Sport Vlaanderen erkende recreatieve

Nadere informatie

Hernieuwing Lidmaatschap

Hernieuwing Lidmaatschap Hernieuwing Lidmaatschap Lid met clubstatuut Lid met individueel statuut... Competitie Vrijetijdscompetitie Recreant Recreant-reserve Ik, ondergetekende met volgende persoonlijke gegevens 1, wens mijn

Nadere informatie

Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)

Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) Uitgangspunten Het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)is de opvolger van het B-Circuit. De hoofdredenen voor deze wijziging zijn: Het Provinciaal Bestuur stelt

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen VERENIGING: Gemeentebestuur Nevele Sportdienst ONTVANGEN: / 2017 vak bestemd voor de sportdienst Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen Voor wie geldt deze subsidieaanvraag? De

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een beleidssubsidie voor sportverenigingen

Aanvraagformulier voor een beleidssubsidie voor sportverenigingen Gemeentebestuur Nevele Sportdienst Aanvraagformulier voor een beleidssubsidie voor sportverenigingen Voor wie geldt deze subsidieaanvraag? Om in aanmerking te komen voor een beleidssubsidie, moet de aanvragende

Nadere informatie

Zomertornooi Van U6 tot en met U13. Zaterdag 19 en zondag 20 augustus 2017 ( opgelet kunstgrasveld > A Veld! )

Zomertornooi Van U6 tot en met U13. Zaterdag 19 en zondag 20 augustus 2017 ( opgelet kunstgrasveld > A Veld! ) Zomertornooi 2017 Van U6 tot en met U13 Zaterdag 19 en zondag 20 augustus 2017 ( opgelet kunstgrasveld > A Veld! ) Zomertornooi Schelle Sport 2017 U10 Blz. 1/8 GRONDPLAN Zomertornooi Schelle Sport 2017

Nadere informatie

Een nieuwe Rugbyclub oprichten?

Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Organisatie van Rugby in België en Vlaanderen Belgische Rugbybond vzw Voorzitter: Dany Roelands Vlaamse Rugbybond vzw Rvb: Dirk Vandevoorde (voorzitter)* Jan Coupé (technisch

Nadere informatie

Judo. De geschiedenis

Judo. De geschiedenis Judo De geschiedenis Rond 1880 zocht Jigoro Kano de beste zelfverdedigingsmethode. Hij bestudeerde verschillende bestaande gevechtssporten, waaronder ook het ju jutsu (= zelfverdediging). Iedere school

Nadere informatie

VZW Vlaamse Judofederatie

VZW Vlaamse Judofederatie VZW Vlaamse Judofederatie Maatschappelijke zetel: Lange Akker 10 9240 Zele Handleiding ledenbestand Leden Versie: 1.00 laatste herziening: 21/08/2009 blz. 1/10 Handleiding ledenbestand Leden Geschreven

Nadere informatie

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Informatiebrochure Erkende recreatieve sportfederatie Inleiding De Vlaamse Zaalvoetbalbond is een door de Vlaamse Gemeenschap en BLOSO erkende en gesubsidieerde recreatieve

Nadere informatie

BELGISCHE KARATE FEDERATIE VZW FEDERATION BELGE DE KARATE ASBL

BELGISCHE KARATE FEDERATIE VZW FEDERATION BELGE DE KARATE ASBL BELGISCHE KARATE FEDERATIE VZW FEDERATION BELGE DE KARATE ASBL Ondernemingsnummer Numéro d entreprise : 446.172.680 Zetel/Siège: Secr. : Brusselsesteenweg 86A Rue Henri Chomé 59/4 B 9280 Lebbeke B 1030

Nadere informatie

Zaalvoetbal INFORMATIEBROCHURE 2014-2015

Zaalvoetbal INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 Zaalvoetbal INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 1 De Vlaamse Zaalvoetbalbond is de enige federatie die enkel zaalvoetbal aanbiedt en erkend wordt door de Vlaamse Gemeenschap. Tevens zijn wij erkend door BLOSO.

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1.LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

Voetbal 1 CATEGORIEEN 2 DEELNAME 3 MATERIAAL 4 WEDSTRIJDREGLEMENT. Piramidaal provinciaal

Voetbal 1 CATEGORIEEN 2 DEELNAME 3 MATERIAAL 4 WEDSTRIJDREGLEMENT. Piramidaal provinciaal Voetbal Piramidaal provinciaal 1 CATEGORIEEN Miniemen jongens (A + B). Cadetten jongens (A + B). Scholieren jongens (A + B). Meisjes cat. 1: miniemen (A + B) + cadetten A. Meisjes cat. 2: cadetten B +

Nadere informatie

Zomertornooi Van U6 tot en met U13. Zaterdag 19 en zondag 20 augustus 2017 ( opgelet kunstgrasveld > A Veld! )

Zomertornooi Van U6 tot en met U13. Zaterdag 19 en zondag 20 augustus 2017 ( opgelet kunstgrasveld > A Veld! ) Zomertornooi 2017 Van U6 tot en met U13 Zaterdag 19 en zondag 20 augustus 2017 ( opgelet kunstgrasveld > A Veld! ) Zomertornooi Schelle Sport 2017 U13 Blz. 1/9 GRONDPLAN Zomertornooi Schelle Sport 2017

Nadere informatie

Flanders Judo Cup 2015 The place to be for champions

Flanders Judo Cup 2015 The place to be for champions Presents Flanders Judo Cup 2015 The place to be for champions Woord vooraf van de voorzitten van de VJF Als voorzitter van de Vlaamse Judofederatie ben ik erg trots u de 10de editie van de Flanders Judocup

Nadere informatie

Handleiding voor het organiseren van een judotoernooi in het district Zuid-Nederland van Judo Bond Nederland.

Handleiding voor het organiseren van een judotoernooi in het district Zuid-Nederland van Judo Bond Nederland. Handleiding voor het organiseren van een judotoernooi in het district Zuid-Nederland van Judo Bond Nederland. Deze handleiding is bedoeld voor bij JBN aangesloten scholen en verenigingen die een judotoernooi

Nadere informatie

Belgian Amateur Karate Federation vzw COMPETITIE REGLEMENT 2016

Belgian Amateur Karate Federation vzw COMPETITIE REGLEMENT 2016 Belgian Amateur Karate Federation vzw COMPETITIE REGLEMENT 2016 Aanpassingen: p 6: Officiële wedstrijden p 6: Erkende wedstrijden p 7: Erkende wedstrijden p 8: Medische zorgen p 17: Jongeren 2 Competitiereglement

Nadere informatie

De P.I.B. Oost-Vlaanderen gaat door op zondag 26 april 2015 om 9u00 op de terreinen van KPC Mistral

De P.I.B. Oost-Vlaanderen gaat door op zondag 26 april 2015 om 9u00 op de terreinen van KPC Mistral REGLEMENT: PROVINCIALE EN VLAAMSE INTERCLUB BEKER Artikel 1. Principe 1. De provinciale en Vlaamse interclubbeker betreft zowel damesploegen als ploegen heren/gemengd. Hij heeft tot doel, in beide categorieën,

Nadere informatie

Knapentornooi 2017 Eendracht Buggenhout

Knapentornooi 2017 Eendracht Buggenhout Knapentornooi 2017 Eendracht Buggenhout Voorafgaande bepaling Door hun inschrijving, verbinden alle deelnemende clubs zich ertoe onderhavig reglement strikt na te leven. Algemene bepalingen 1. Het Knapentornooi

Nadere informatie

Bredense Bruinvissen vzw. Huishoudelijk Reglement. Bredense Bruinvissen vzw

Bredense Bruinvissen vzw. Huishoudelijk Reglement. Bredense Bruinvissen vzw Huishoudelijk Reglement Bredense Bruinvissen vzw Hoofdstuk 1 : Doel Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Bredense Bruinvissen vzw (verder te gebruiken als BBV)

Nadere informatie

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr. HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.) INHOUDSOPGAVE: Algemeen Het wedstrijdreglement Draaiboek Algemeen

Nadere informatie

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512 Werkingscel

Nadere informatie

TABEL VAN TARIEVEN EN BOETES GELDIG VANAF 01/01/2016. AD 4 Bijdrage voor OO(Website) per club en per seizoen 31,81 1

TABEL VAN TARIEVEN EN BOETES GELDIG VANAF 01/01/2016. AD 4 Bijdrage voor OO(Website) per club en per seizoen 31,81 1 AD AD 4 Bijdrage voor OO(Website) per club en per seizoen 1 AD 26 Vertegenwoordiging van de clubs 38,17 Onbevoegd lid + bijkomende boete 127,24 AD 62 Naamwijziging (verwerkingskost) 25,45 1 Samenstelling

Nadere informatie

Organisatiebepalingen

Organisatiebepalingen VZW Vlaamse Judofederatie Maatschappelijke zetel: Warandestraat 1A 940 Zele Organisatiebepalingen Goedgekeurd RvB: 08/1/015 1 Wedstrijd- & organisatiebepalingen Vlaamse Judofederatie Samengesteld door:

Nadere informatie

Zondag 19 maart 2017 Sportoase, Philipssite Leuven (België)

Zondag 19 maart 2017 Sportoase, Philipssite Leuven (België) Zondag 19 maart 2017 Sportoase, Philipssite 6 3001 Leuven (België) Georganiseerd door Kung fu Wushu school Long Hu Men Leuven, België. Met steun van provincie Vlaams-Brabant, stad Leuven en de Vlaamse

Nadere informatie

36 ste JEUGDTORNOOI FC VELDEGEM. ZATERDAG 29 APRIL 2017 U10, U11, U12 en U15 MAANDAG 1 MEI 2017 DUIVELTJESDAG

36 ste JEUGDTORNOOI FC VELDEGEM. ZATERDAG 29 APRIL 2017 U10, U11, U12 en U15 MAANDAG 1 MEI 2017 DUIVELTJESDAG 36 ste JEUGDTORNOOI FC VELDEGEM ZATERDAG 29 APRIL 2017 U10, U11, U12 en U15 MAANDAG 1 MEI 2017 DUIVELTJESDAG 36 STE JEUGDTORNOOI FC VELDEGEM WEDSTRIJDREGLEMENT Art 01 Art 02 Art 03 Art 04 Art 05 Art 06

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

Zomertornooi Van U6 tot en met U13. Zaterdag 19 en zondag 20 augustus 2017 ( opgelet kunstgrasveld > A Veld! )

Zomertornooi Van U6 tot en met U13. Zaterdag 19 en zondag 20 augustus 2017 ( opgelet kunstgrasveld > A Veld! ) Zomertornooi 2017 Van U6 tot en met U13 Zaterdag 19 en zondag 20 augustus 2017 ( opgelet kunstgrasveld > A Veld! ) Zomertornooi Schelle Sport 2017 U8 Blz. 1/10 GRONDPLAN DUIVELTJES Zomertornooi Schelle

Nadere informatie

Sportreglement Regularity

Sportreglement Regularity Sportreglement Regularity Art 1. Aard van de wedstrijd Een Regularity is een wedstrijd die geheel of gedeeltelijk wordt verreden over het traject van een rally of rallysprint en dit voor of na de deelnemers

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL R13.023 Invoering Beker van België U21 Betaald Voetbal Het UC legt onderstaande interpretatieve beslissing voor aan de Nationale Studiecommissie: 1. Motivering Teneinde de jonge, beloftevolle spelers van

Nadere informatie

TECHNISCHE CEL ZWEMMEN FROS

TECHNISCHE CEL ZWEMMEN FROS TECHNISCHE CEL ZWEMMEN FROS WWW.FROS.BE ALGEMEEN TECHNISCH REGLEMENT 1/1 Versie 13/12/2008 Inhoud : INHOUD :...2 Algemeen...2 Art 1:...2 HOOFDSTUK 1: AANSLUITINGSBEWIJZEN COMPETITIETOELATINGEN....2 Art

Nadere informatie