ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p1. Inhoudstafel. Voorwoord Algemene ledenvergadering autonome afdeling BHV...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACOD Overheidsdiensten Sign@@l+ april-mei-juni 2013 p1. Inhoudstafel. Voorwoord... 3. Algemene ledenvergadering autonome afdeling BHV..."

Transcriptie

1 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p1 Inhoudstafel Voorwoord... 3 Algemene ledenvergadering autonome afdeling BHV... 4 Ritregistratiesysteem nu ook bij VMM... 5 De Watergroep (VMW): er hangt een geurtje aan!!!... 8 Nieuws uit de Sociale Dienst Vlaamse Overheid... 9 Luchthavens Antwerpen en Oostende in gevaar Project functieclassificatie: Werk van lange adem of doodgeboren kind? Aansluitingsblad voor nieuwe leden... 19

2 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p2 ACOD sector Overheidsdiensten Fontainasplein Brussel 02/ / / / ACOD-lokaal Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan Brussel lokaal 1BC01 02/ GEWESTELIJKE KANTOREN Antwerpen Ommeganckstraat Antwerpen 03/ / Mechelen Stationsstraat Mechelen 015/ Limburg Koningin Astridlaan Hasselt 011/ Vlaams-Brabant Maria-Theresiastraat Leuven 016/ Oost-Vlaanderen Bagattenstraat Gent 09/ Brussel - Halle - Vilvoorde Fontainasplein Brussel 02/ West-Vlaanderen St-Amandstraat Roeselare 051/

3 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p3 Voorwoord Met de zomer in het verschiet denken we aan mooie tijden. Niets is minder waar. We moeten vaststellen dat de Vlaamse regering zich in zenuwachtige stijl is aan het voorbereiden voor de verkiezingen van juni 2014, de moeder der verkiezingen zowel federaal als regionaal. De discussie en ruzie binnen de Vlaamse regering over de vernieuwingen binnen het onderwijs zijn daar het schoolvoorbeeld van. Echter belangrijke dossiers als Sectoraal Akkoord voor de Vlaamse Overheid als voor De Watergroep blijken geen haast te hebben. We hebben met 3 vakbonden een meer dan redelijk eisenbundel ingediend voor het gedeelte Vlaamse Overheid waarin ondermeer staat hat we het dossier modern HR-beleid willen bespreken in de context van de CAO. Toch lijkt dit reeds teveel gevraagd. Als ze ruzie willen zullen ze krijgen. Voor van de Watergroep (VMW) betreft kregen we van de directie een voorstel voor CAO dat we als zeer oneerbaar beschouwen. Ondertussen ondervinden we dat er zwaar gesjoemeld wordt door vooral bedrijfswagens cadeau te doen aan heel wat kaderleden die de wagens zelfs niet zelf gebruiken. Dit looncomponent wordt zelfs niet onderhandeld. Het is zelfs zo erg dat ACV en ACOD tot op heden niet willen onderhandelen over een CAO tot dit rechtgezet wordt. Ook daar zullen ze oorlog krijgen als men dit dan toch wenst. Niemand had dit nog verwacht maar het wordt dan toch een hete zomer!!! Jan Van Wesemael Chris Moortgat

4 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p4 Algemene ledenvergadering autonome afdeling BHV Op donderdag 25 april 2013 organiseerde de autonome afdeling BHV andermaal een geslaagde algemene ledenvergadering. Ook deze keer kon de autonome afdeling weer uitpakken met een zeer interessante & afwisselende affiche! Op het programma stonden onder meer een toelichting rond de conceptnota van minister Bourgeois over het modern HR- beleid (of moeten we zeggen modern afbraakbeleid?) onderworpen aan een kritische blik van de algemeen secretarissen Jan Van Wesemael en Chris Moortgat. Nodeloos te zeggen dat deze nota bij heel wat leden de wenkbrauwen deed fronsen. Verder gaven zij ook toelichting over de nieuwe cao-voorstellen van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Kameraad Eddy Janssens gaf vervolgens een korte uiteenzetting over de ledenevolutie binnen onze afdeling en zorgde vervolgens ook nog voor wat duiding bij de welzijnswetgeving doormiddel van een geslaagde PowerPoint presentatie. Onze militanten zijn trouwens heel actief in de welzijnswerkgroepen van de diverse Brusselse gebouwen. Ook dit werd door de aanwezigen geapprecieerd en gesmaakt. Verder gaf kameraad Jurgen Van Lysebetten ook een beknopt overzicht van de vernieuwingen waar ACOD Overheidsdiensten aan werkt n.a.v. onze vakbondshappening van november vorig jaar, hierover krijg je in een ander artikel trouwens ook nog meer informatie. En last but not least kon de afdeling twee top gastsprekers presenteren: Rudy De Leeuw (ABVV-voorzitter) en Chris Reniers (algemeen secretaris ACOD). Zij belichten de politieke en syndicale actualiteit in hun gekende eigen stijl. De talrijk opgekomen leden en de vele positieve signalen, die we mochten ontvangen van onze leden, bewezen dat deze dag andermaal een schot in de roos was. Opnieuw een bewijs van onze goed georganiseerde en actieve werking, waarop we met ons allen terecht fier mogen zijn. Sinds onze oprichting hebben we steeds geprobeerd om onze leden een goede werking voor te schotelen en dat wordt duidelijk geapprecieerd door de leden, wat zich ook vertaalt in een constant stijgend ledenaantal. Dit is enkel mogelijk dankzij een goed en efficiënt werkend dagelijks bestuur + algemeen comité en onze vele militanten op de werkvloer, die wij bij deze graag mee in de bloemetjes zetten!

5 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p5 Ritregistratiesysteem nu ook bij VMM De Vlaamse Milieumaatschappij beschikt voor de uitvoering van haar opdrachten over een wagenpark van 300 dienstwagens waarvan 159 dienstwagens dienen te worden uitgerust met een ritregistratiesysteem teneinde de reglementaire bepalingen van de FOD Financiën, de RSZ te kunnen opvolgen. Het betreft : 103 wagens van het team rattenbestrijding, afdeling Operationeel Waterbeheer; 40 wagens ingezet ikv het waterlopenbeheer, afdeling Operationeel Waterbeheer; 3 wagens ingezet ikv de permanentieregeling lucht en de meetnetten lucht, afdeling Lucht, Milieu en Communicatie ; 5 wagens ingezet ikv de permanentieregeling toezicht waterkwaliteit, afdeling Rapportering Water; 2 wagens ingezet door de dienst Grondwaterbeheer, afdeling Operationeel Waterbeheer; 6 wagens ingezet door de dienst Heffingen ikv de controle van watermeters (verzegelaars), afdeling Economisch Toezicht. Er werd dan in functie van de plaatsing van dit ritregistratiesysteem een Privacy Policy opgesteld. Deze punten werden uitgebreid besproken en toegelicht op een Ad hoc overleg dat doorging op 7 mei Deze Privacy Policy bevat volgende elementen : 1. Wanneer er persoonsgegevens van de gebruiker van het dienstvoertuig of van een derde partij door het ritregistratiesysteem worden verzameld : 1.1. Een meer efficiënt wagenparkbeheer door bijvoorbeeld d gebruiker van de dienstwagen er op attent maken dat de dienstwagen naar de garage moet voor onderhoud; 1.2. Een vermindering van de administratieve last zoals het niet meer invullen de reiswijze; 1.3. De naleving op de reglementaire bepalingen van de FOD Financiën, de RSZ en het Arbeidsreglement beter te kunnen opvolgen. Zo kan er nagegaan worden dat de dienstwagens alleen gebruikt wordt voor de toegewezen opdrachten; 1.4. Beperking milieu impact : het biedt de gebruiker aan om beter te informeren naar zijn/haar rijgedrag, de exacte snelheid, het gemiddeld brandstofverbruik teneinde de chauffeur te sensibiliseren tot milieuvriendelijker rijgedrag. 2. Wie deze informatie verzamelt : de leidend ambtenaar van VMM beheert de gegevensverzameling en data-administratie. 3. Hoe deze informatie wordt gebruikt : 3.1. kenmerken van het gemaakte traject: datum, tijdstip vertrek, afstand, trajectduur, aankomst, tijdsduur stop, einde stop, snelheid; 3.2. identiteitsgegevens gebruiker: naam en voornaam, standplaats en/of woonplaats (eventueel aangevuld met afdeling, dienst, team); 3.3. kenmerken dienstvoertuig: kenteken, merk, type, ; 3.4. eventueel het doel van de vervoersopdracht. 4. Aan wie deze informatie wordt meegedeeld : 4.1. de hiërarchische lijn van het betrokken personeelslid; 4.2. de teamverantwoordelijke rattenbestrijding;

6 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p de coördinator van het permanentieteam voor wat betreft de gegevens van de permanentieregeling(en) van betrokken afdeling; 4.4. het diensthoofd Heffingen die de coördinatie van de ploeg verzegelaars van de afdeling Economisch Toezicht verzekert; 4.5. de wagenparkbeheerder van het team Facilitair Beheer van de afdeling Algemene Zaken en de hiërarchische lijn verantwoordelijk voor het beheer van wagenpark (OD) en de verantwoordelijke voor het beheer van het wagenpark bij de afdeling Operationeel Waterbeheer (WaAOW). 5. Welke keuzes de gebruiker van een dienstvoertuig, uitgerust met een ritregistratiesysteem, kan maken ten aanzien van de verzameling, gebruik en verspreiding van deze informatie : In toepassing van artikel 17 van de wet van 8 december 1992 heeft de VMM de aangifte van de verwerking van persoonsgegevens overgemaakt aan de commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 6. De veiligheidsmaatregelen die worden getroffen om het verlies, misbruik of wijziging van deze informatie te voorkomen : 6.1. de gegevens zijn niet toegankelijk voor derden de online toepassing is enkel toegankelijk mits gebruik van een gebruikersnaam en paswoord, toegekend aan de werknemer; 6.3. de rapporten die zijn alleen toegankelijk voor de personen voorzien zijn van de nodige toegangsrechten; 7. De wijze waarop de gebruiker van een dienstvoertuig, uitgerust met een ritregistratiesysteem, een correctie kan aanvragen wanneer de informatie inaccuraat zou blijken te zijn : De werknemer van een dienstvoertuig, uitgerust met een ritregistratiesysteem, kan op schriftelijk verzoek een uittreksel krijgen van de informatie aan zijn hiërarchische meerdere of de verantwoordelijke voor het beheer van het wagenpark vragen. De betrokken gebruiker kan aan zijn hiërarchische meerdere een correctie aanvragen wanneer de informatie onnauwkeurig zou blijken te zijn. Indien een gebruiker een vermoeden heeft van misbruik kan hierover contact worden opgenomen met de HR- verantwoordelijke, die zal fungeren binnen dit systeem als vertrouwenspersoon/aanspreekpunt. Ook dienen de personeelsleden die gebruik maken van het ritregistratiesysteem een verklaring te ondertekenen waarin hij/zij kennisneemt van : 1. de plaatsing van een registratiesysteem; 2. de mogelijkheid van controle; 3. het feit dat een controle moet gebeuren met een duidelijk omschreven doel dat vooraf aan het betrokken personeelslid wordt meegedeeld; 4. het feit dat een controle in overeenstemming moet zijn met het te bereiken doel. Echter er is addertje in het gras het arbeidsreglement punt zegt : Een arbeidsprestatie, inclusief middagpauze en tussentijdse reistijd, moet gemiddeld 8.06 u bedragen en wordt berekend via het registratiesysteem. De tussentijdse reistijd neemt een aanvang bij aankomst op de eerste werkplaats en neemt een einde bij vertrek vanuit de laatste werkplaats..

7 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p7 Dit neemt ACOD niet. Wat met het tijdsverlies door file, ongevallen op de weg, wegenwerken,. Ook zijn de dienstwagens zijn niet uitgerust met GPS- toestellen en moeten de collega s rattenvangers, ongeveer een 90-tal, op grootmoeders wijze hun bestemming van de waterlopen opzoeken met landkaarten, gemeentelijke kaarten en ook met oude stafkaarten. Dit betekent veel tijdsverlies. Het kan niet dat de personeelsleden die gebruik maken van het ritregistratiesysteem uren verliezen per maand. Daarom heeft ACOD gevraag op het EOC van 28 mei dat het tijdsgebruik te starten vanaf het moment dat de werknemer zijn persoonlijke sleutel gebruikt voor het ritregistratiesysteem. Daarmee vragen we alleen maar toepassing van het VPS: Onder arbeidsduur wordt verstaan de tijd gedurende welke de werknemer ter beschikking is van de werkgever. (Wet van 14 december 2000, Art. 8 1) en Een dienstreis is de verplaatsing van de woonplaats of de standplaats naar zeer verscheiden bestemmingen in opdracht van of op uitnodiging van de bevoegde hiërarchische meerdere van het personeelslid. Ook een verplaatsing van de woonplaats of de standplaats naar een werkplaats die niet de vaste plaats is van tewerkstelling, is een dienstverplaatsing. (Omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/6). Men kan het idee opperen dat het tijdswinst betekent voor de VMM, namelijk de reistijden naar de eerste werkplaats en vanaf de laatste werkplaats. Men dient er dan echter rekening mee te houden dat wanneer men de arbeidsvoorwaarden in die zin wijzigt, de werknemers hun tijdregeling daaraan zullen aanpassen. Het zou dan niet zo verstandig kunnen blijken om de win-win, die door het VPS gecreëerd werd, teniet te doen. Een nieuw overleg werd voorgesteld vóór eind juni. Wordt vervolgd.

8 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p8 De Watergroep (VMW): er hangt een geurtje aan!!! Zoals reeds gemeld in het voorwoord moeten we nog starten met onderhandelingen over een nieuw sectoraal akkoord. Dit wordt zeer bemoeilijkt door de houding van de kersverse Directeur-generaal en minstens de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Zonder dit op het syndicaal overleg te brengen werden 39 nieuwe leasingwagens ingehuurd voor evenveel personeelsleden meestal uit het niveau K (universitair niveau). Op zich kunnen we daar als vakbond niet direct opmerkingen maken als de directie zou kunnen aantonen dat deze mensen de normaal aanvaarde norm van km per jaar met de wagen en in dienstverband zouden rijden. Tegelijkertijd krijgen deze mensen een gratis treinabonnement eerste klasse en krijgen sommige happy few een forfaitaire onkostenvergoeding van 250 Euro. Het syndicaal statuut zegt dat alles wat verloning betreft moet worden onderhandeld, dus ook bij deze. Dit verhaal zou moeten worden geregeld op het sectorcomité 18, bij de Minister-president, de minister van ambtenarenzaken enz. Begrijpelijk dat hiervoor bij de VMW-top wat schrik bestaat. In een vorig tussenoverlegcomité liet de Directeur-generaal zich ontvallen dat hij dergelijke zaken alleen wilt regelen en dus niet te onderhandelen. Dat feest zal dus niet doorgaan. Bovendien loopt ook bij de Watergroep een project functieclassificatie. Met andere woorden als er wat scheelt met de verloning moet dit gebeuren via dat project. Dus is enig geduld meer aangewezen. We rekenen alsnog op gezond verstand. Echter onderhandelen over een CAO zonder dat deze kwakkels zijn rechtgezet is voor de ACOD niet mogelijk. De kwalijke geuren aan dit beleid moeten eerst verwijderd worden. Desnoods gaan we over tot de harde actie en zullen we alle vuile was buiten hangen en doorgaan tot de finish!

9 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p9 Nieuws uit de Sociale Dienst Vlaamse Overheid ACOD Overheidsdiensten levert komende 2 jaar voorzitter De sociale dienst wordt bestuurd door een raad van bestuur die paritair is samengesteld en 18 stemgerechtigde leden telt: - 9 leden worden door de algemene vergadering benoemd onder de leden, aangesteld door de representatieve vakorganisaties (3 van ACOD Overheidsdiensten, 3 van ACV OD & 3 van VSOA); - 9 leden worden door de algemene vergadering benoemd onder de leden, aangesteld door de Vlaamse Regering (de zogenaamde overheidsfractie). De raad van bestuur kiest de voorzitter onder de leden, die werden voorgedragen door de 3 representatieve vakorganisaties. Het voorzitterschap van de VZW Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel wisselt tweejaarlijks tussen deze 3 vakbonden. Vanaf 1/7/2013 zal onze vakbond voor 2 jaar de voorzitter leveren. ACOD Overheidsdiensten draagt kameraad Jurgen Van Lysebetten voor als nieuwe voorzitter. Kd. Jurgen Van Lysebetten verdiende eerder zijn pluimen binnen onze vakbond als voorzitter van het beleidsdomein BZ, waar hij o.a. de syndicale werking voor AFM mee coördineert, een entiteit, die op syndicaal vlak een serieuze uitdaging vormt. Hij is ook voorzitter van de autonome afdeling BHV & van de Intergewestelijke Vlaamse Sector, wat maakt dat hij o.a. het AC Vlaamse overheid voorzit, waar al onze hoofddélégés binnen de Vlaamse overheid maandelijks samen komen om in samenspraak met onze 2 algemeen secretarissen allerlei syndicale standpunten in te nemen. Verder was hij al bij tal van acties betrokken, is hij ook nog actief in de welzijnswerking in Brussel & de VAC s, droeg hij al zijn steentje bij binnen de Raden van Beroep (als assessor en als verdediger) en is hij ook heel actief binnen de vernieuwingsoperatie binnen onze vakbond n.a.v. onze vakbondshappening van november vorig jaar. Hij maakt ook al geruime tijd deel uit van de fractie Sociale Dienst binnen onze vakbond en verdiende binnen de SD al zijn strepen in de diverse werkgroepen, de algemene vergadering en de raad van bestuur. Bovendien kan hij binnen de raad van bestuur ook rekenen op ervaren kameraden, nl. Theo Celen & Liliane Jans, die beiden ook al meer dan hun strepen verdienden binnen de syndicale werking en de sociale dienst. In de algemene vergadering worden zij nog verder bijgestaan door kameraden Ria Aerts, Tom Van de Velde en Esther Van Laerhoven. Onze vakbond heeft steeds veel belang gehecht aan een goede werking van de SD en heeft dan ook steeds loyaal meegewerkt aan de uitbouw. Iets wat we in de toekomst zeker zullen proberen verder te zetten. Onze fractie bestaat uit een goede mix van ervaring en jeugdige inzet. Elke raad van bestuur bereiden wij trouwens nauwgezet voor met onze uitgebreide fractie, waar nog enkele andere kameraden met kennis van zaken ons komen vervoegen. Bovendien kunnen we indien nodig ook altijd een beroep doen

10 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p10 op kd. Sylvia L homme die als voormalig voorzitter heel wat ervaring heeft en op onze bevoegde algemeen secretaris Jan Van Wesemael. Nieuwe regeling tussenkomst in Medische Kosten Als gevolg van opmerkingen van de RSZ op de oude procedure, was de SD genoodzaakt om een volledige nieuwe regeling uit te werken. Van deze gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om gans de procedure te informatiseren. Actieve personeelsleden en gepensioneerde personeelsleden + hun partners & kinderen, die op hetzelfde domicilieadres wonen, kunnen eventueel een tussenkomst aanvragen. Uitgaven tot 31 december 2012: in te dienen volgens de oude regeling (uiterste indieningdatum: 30 september 2013). Uitgaven vanaf 1 januari 2013: REMGELDTELLERS (bijgehouden door het ziekenfonds en in te dienen tot plafondbedrag maximum factuur, want boven dit plafond betaalt het ziekenfonds alle remgelden terug); FACTUREN VOOR OPTIEKKOSTEN, LASEROPERATIES AAN DE OGEN, HOORAPPARATEN, TANDPROTHESEN EN TANDIMPLANTATEN (in te dienen tot een maximum bedrag voor een periode van 3 jaar): Optiekkosten (brillen en lenzen): maximaal 450 euro per bril, maximaal euro per 3 jaar; Laseroperatie aan de ogen: maximaal euro per oog per 3 jaar; Hoorapparaten: maximaal euro per oor per 3 jaar; Tandprothesen en tandimplantaten: maximaal euro per 3 jaar. Percentage terugbetaling hangt af van het gezinsinkomen en de gezinslast. Het berekend belastbaar inkomen (BBI) bepaalt het tegemoetkomingpercentage (zie onderstaande tabel) en het minimum bedrag aan medische uitgaven om een aanvraag in te dienen (zie website). (*) Onder voorbehoud: wordt enkel uitbetaald bij voldoende budget op het eind van het jaar Voor het kalenderjaar 2013 wordt het Gezamenlijk belastbaar inkomen (GBI) van aanslagjaar 2011 (inkomstenjaar 2010) van de personenbelasting gebruikt. Er geldt een aftrek van op het GBI per kind ten laste, per kind in coouderschap en per persoon met een handicap of medisch gepensioneerde. BBI 2013 (berekend belastbaar inkomen) Percentage tegemoetkoming actief gepensioneerd tot ,66 70 % 50 % ,67 tot ,35 50 % 30 % ,36 tot ,07 30 % 20 % ,08 tot ,45 (*) 20 % 15 % ,46 tot ,83 (*) 15 % 10 % Bij echte financiële nood is naast de gewone tegemoetkoming ook nog een bijkomende financiële hulp mogelijk voor medische uitgaven, die niet meetellen voor de gewone tegemoetkoming of voor personeelsleden, die door een te hoog inkomen uit de boot

11 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p11 vallen, maar wel heel hoge kosten hebben. Deze tegemoetkoming medische bijstand is enkel mogelijk na een sociaal en financieel onderzoek door een maatschappelijk assistent, die indien nodig een voorstel formuleert. Neem hiervoor contact op met de maatschappelijk assistent van uw regio (voor Contactgegevens MA s zie eveneens op de website SD). In principe verloopt gans de gewone procedure via pc/internet, maar als u hiermee problemen zou hebben, bestaat er nog steeds een mogelijkheid om op papier of met de hulp van een MA een dossier in te dienen. Hiervoor neemt u contact op met de Sociale Dienst. Park in de kijker en toegangskaarten pretparken Als gerechtigde kan je bij de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel tickets aankopen, voor diverse pret- en dierenparken alsook, voor culturele evenementen en cinematickets tegen gunstige tarieven (voor meer info, wendt u tot de Sociale Dienst). Elk jaar doen we ook een actie park in de kijker. Voor 2013 is dit de ZOO Antwerpen / Planckendael. Hiervoor doen we een bijkomende financiële inspanning, met volgende prijzen als gevolg: Volwassenen vanaf 18 jaar: 13,63 (normale kassaprijs ZOO Antwerpen 22,50 /Planckendael 24 ); Kinderen vanaf 3-17 jaar, andersvaliden en 60+: 9,18 (normale kassaprijs ZOO Antwerpen 17,50 /Planckendael 17,50 ); Kinderen jonger dan 3 jaar: gratis. Aanbod geldig zolang de voorraad strekt. Zomerhappening te Pairi Daiza op zondag 25 augustus Elk jaar proberen we ook een familiehappening (onze zomerhappening) te organiseren en dit jaar is onze keuze gevallen op Pairi Daiza, een prachtig natuurpark te Brugelette. Een tuin van 55 hectare, gecreëerd tussen de ruïnes van de Cisterciënzer abdij van Cambron en afgeschermd van de buitenwereld door een muur van drie kilometer lang. Het park staat bekend om zijn eeuwenoude bomen, prachtige bloemen en weelderige planten van over de hele wereld. Door de schatten van architectuur en ambachtswerk, allemaal authentiek, gemaakt door mannen met gouden vingers uit China, Indonesië, Thailand,... En niet te vergeten de dieren die allen hier in harmonie samenleven. En dit alles tegen een schitterende prijs: kinderen (t.e.m. 12 jaar) gratis & volwassenen (personen vanaf 13 jaar) 5 (max. 5 tickets per gezin, behoudens een grotere gezinssamenstelling). Bestellen kan tot 15/8, maar aanbod slechts geldig zolang de voorraad strekt. op de website (http://www.vlaanderen.be/socialedienst).

12 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p12 Luchthavens Oostende en Antwerpen in gevaar Sinds 2006 is de Vlaamse regering (druk?) in de weer om de luchthavens van Oostende- Brugge en Antwerpen-Deurne deels te privatiseren via een LOM-LEM constructie. De luchthavens Oostende-Brugge en Antwerpen-Deurne zijn luchthavens die eigendom zijn van en worden gerund door de Vlaamse overheid. Er werden echter door de Vlaamse regering weinig inspanningen gedaan om deze luchthavens aantrekkelijk te maken voor het toerisme en de zakenwereld. Dit slechte beheer heeft als gevolg dat men deze luchthavens liever kwijt dan rijk is. Er werd gezocht naar een oplossing zoals de verkoop van beide luchthavens of naar samenwerking met een private partner in een PPS (publiek-private samenwerking). Dit laatste kreeg de voorkeur. Een verhaal van lusten en lasten Er wordt een luchtvaartontwikkelingsmaatschappij (LOM) opgericht en er zijn onderhandelingen met een private luchthavenexploitant (LEM). De luchtvaartontwikkelingsmaatschappijen (LOM s), twee publiekrechterlijk vormgegeven EVA s, staan in voor de instandhouding en beheer van de bestaande en toekomstige basisinfrastructuur, alsook voor de terbeschikking-stelling van de gecertificeerde basisinfrastructuur volgens internationale reglementering (ICAO). Beide LOM s zullen worden ondergebracht in het beleidsdomein MOW. De luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM) wordt een privaatrechterlijke vennootschap die instaat in voor de commerciële uitbating van de luchthavens, alsook voor de uitvoering van de taken inzake luchtvaartveiligheid en luchtvaartbeveiliging tegen een financiële compensatie. De enige geïnteresseerde overblijver is de Franse firma EGIS na een lange, intensieve zoektocht. Kort samengevat: de Vlaamse overheid koos er voor om het winstgevend gedeelte weg te geven aan een Frans concern en geeft hierbij een pak belastingsgeld in cadeauverpakking. Onlangs nog werd beslist om de R11 te Antwerpen te ondertunnelen om de landingsbaan van de luchthaven te kunnen verlengen met een kostprijs van 54 miljoen euro. EGIS zal dus kunnen starten met een cadeau van de Vlaamse regering van in zijn totaliteit meer dan 100 miljoen euro. Stroomversnelling Wat ons vooral interesseert, is wat er gebeurt met het personeel. Sinds 2007 werden allerhande documenten verspreid waaruit toen al bleek dat het personeel zou overgaan naar de LEM. We hadden hierover weinig of geen gesprekken. In 2013 komt het dossier echter in een opmerkelijke stroomversnelling. Begin dit jaar kregen we concrete, maar onbespreekbare voorstellen tijdens een informele vergadering tussen vakorganisaties, het departement MOW en EGIS. We mochten onze opmerkingen indienen voor verdere bespreking. Daarna volgden weer een paar maanden 'platte rust' tot we op 2 mei opeens zeer snel op een informeel

13 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p13 avondoverleg werden geroepen op het departement MOW. We legden onze bezwaren en bekommernissen uit en ons werd gevraagd een laatste voorstel in te dienen. Op de agenda van het sectorcomité van 13 mei werd tot onze verwondering het dossier LOM-LEM geagendeerd met de bedoeling de onderhandelingen dan formeel op te starten. Meer nog, de Vlaamse overheid stuurde dit agendapunt rijkelijk laat in en riep hoogdringendheid in. Van lef gesproken! Gevolgen personeel Deze gedeeltelijke privatisering is geen goede zaak voor het personeel. De statutairen behouden hun statuut en rechten en blijven onder het VPS, maar wat met de evaluatieregels? Wat als bijvoorbeeld de private partner vindt dat 35 dagen verlof te veel is? Ook de contractuelen gaan over met behoud van rechten zoals onder meer anciënniteit en verlof. Maar wat als EGIS een nieuw personeelslid aantrekt dat 15 dagen minder verlof zal hebben per jaar? Harde onderhandelingen Het zullen harde onderhandelingen worden, dat is zeker. Er is zelfs zware druk van het personeel om tot acties over te gaan als we merken dat de onderhandelingen niet verlopen zoals er minimaal wordt verhoopt. We vragen ons af wat de achterliggende redenen zijn. Wil men gewoon van het overheidspersoneel af omdat dit trendy is, ook al gaat dit ten koste van belastingsgeld én dit dan nog in volle crisis? Als CD&V, N-VA en ook SP.a dat eens aan hun kiezers zouden willen uitleggen...

14 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p14 Project functieclassificatie: Werk van lange adem of doodgeboren kind? Het project functieclassificatie startte bij de Vlaamse overheid in Functieclassificatie is het weergeven van de onderlinge verhouding tussen functies personeelsleden uit 60 departementen en agentschappen vallen onder dit project. 90 procent kreeg een nieuwe aangepaste functiebeschrijving. De functies werden onderverdeeld in functiefamilies en er kwam een functieniveaumatrix waarin de functies in functieklassen werden ondergebracht. Er blijven echter een aantal specifieke functies over, die niet onder een specifieke functiefamilie vallen. De functies werden gewogen door een wegingscommissie en goedgekeurd door een begeleidingscommissie. De vakorganisaties maken deel uit van de begeleidingscommissie, die werkt volgens een consensusmodel. Om de functieclassificatie actueel te houden is er om de vier jaar een onderhoudsprocedure voorzien om tijdig een antwoord te bieden aan de evolutie binnen de Vlaamse overheid. Dit kan leiden tot wijzigingen in de functieniveaumatrix. In het protocol functieclassificatie van 2007 werd ook een beroepsprocedure voorzien, omdat een personeelslid het niet eens kan zijn met aspecten op het gebied van functieweging en -classificatie. Zo staat in het protocol dat "iedere functiehouder de mogelijkheid heeft om beroep aan te tekenen tegen de indeling van zijn functie in een niveau van een functiefamilie en bijgevolg de klassenindeling. Dit kan op basis van procedurefouten of op basis van een vergelijking met de referentiefuncties". Het protocol functieclassificatie van 2007 bepaalt verder onder meer: "De begeleidingscommissie doet voorstellen betreffende stappen in de beroepsprocedure (bijv. de tijdslimiet voor het indienen en het behandelen van het beroep). Deze afspraken worden gecommuniceerd aan het personeel. Indienen van een beroep kan via de hiërarchische weg, via de vakbondsafvaardiging of via de personeelsdienst (voor de coördinatie) aan de hand van een beroepsformulier met motivatie van het beroep. De vakbondsafvaardiging kan in naam van een groep personeelsleden (dus minstens twee personen) beroep indienen... De interne beroepscommissie (voor deze gelegenheid verandert de begeleidingscommissie van naam of betreft het een commissie gedelegeerd uit de begeleidingscommissie) beslist over de ontvankelijkheid van het beroep en van de eventuele doorzending naar de centrale wegingscommissie. Bij doorzending wordt een analytische weging gemaakt en wordt de functie opnieuw aan een niveau van een functiefamilie toegewezen via het indelingsinstrument. Indien een betrokkene (de overheid, de functiehouder of de vakbondsafvaardiging) de uitspraak van de interne beroepscommissie betreffende de analytische weging of indeling via het indelingsinstrument niet aanvaardt, kan een nieuwe aanvraag tot beroep ten gronde bij de begeleidingscommissie worden ingediend. De begeleidingscommissie vraagt daartoe een advies aan de externe commissie van wegingsdeskundigen. De externe commissie van wegingsdeskundigen bestaat uit classificatiedeskundigen namens de overheid en de vakorganisaties met een goede kennis van de wegingsmethodiek en een vertegenwoordiger van de externe systeemhouder..."

15 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p15 Net als de rest van de begeleidingscommissie, overheid en vakbonden, vinden we dat het inschakelen van een externe systeemhouder te duur is (meer dan 1000 euro per mandag). Een beroepscommissie zal dus moeten bestaan uit deskundigen van de overheid én van de vakorganisaties. Als enige vakorganisatie vinden wij dat de beroepsprocedure maar nut heeft op het ogenblik dat de functieclassificatie leidt tot een nieuw beloningsbeleid. De collega s van ACV OD en VSOA zijn van mening dat er nu al beroepsmogelijkheid moet zijn. Momenteel ligt echter nog niet iedereen van het personeel wakker van zijn functiebeschrijving, noch over de indeling binnen de functieniveaumatrix. Maar eens er centen aan zullen vasthangen? Ook werd beloofd dat eens de functieclassificatie zou worden geïmplementeerd in het beloningsbeleid de functiebeschrijvingen zouden worden herbekeken. Stel dat 10 procent van de personeelsleden het niet eens zouden zijn met hun functiebeschrijving of indeling, dan zou dit leiden tot meer dan 2500 beroepen. Dit lijkt ons waanzin en onhaalbaar, zowel voor de experten van de overheid, als voor die van de vakorganisaties. Als je nog maar één dag per beroep zou uittrekken en we ongeveer 210 werkdagen in een jaar rekenen, dan zijn we binnen 12 jaar rond. En dan nog eens herbeginnen bij een nieuw beloningsbeleid? Raar maar waar, zijn we als ACOD alleen deze nuchtere mening toegedaan. We zijn wel voorstander van een soort van bezwaarprocedure, waarbij een personeelslid met zijn leidinggevende en leidend ambtenaar in discussie kan gaan over zijn functiebeschrijving. We vragen dat een team van Bestuurszaken in geval van het niet bereiken van consensus, de zaak deskundig bekijkt en een advies geeft aan de leidend ambtenaar en dit ook bekendmaakt aan het personeelslid. Pas indien we merken dat er dan nog veel probleemgevallen zijn, kunnen we ons beraden over een echte beroepsprocedure, beroepscommissie incluis. Er was een eerste maal sprake van een nieuw beloningsbeleid in het Sectoraal Akkoord Bijna 10 jaar later blijft het bij loze woorden. Begrijpelijk, geen enkele vakorganisatie zal toestaan dat er ook maar één personeelslid door deze operatie minder zal verdienen, ook al is dit de natte droom van vele politiekers. Laten we veronderstellen dat 70 procent status quo zou blijven qua loon, dan zal er 30 procent meer moeten gaan verdienen. Laat de Vlaamse regering en haar opvolgers maar verder dromen... We zeggen niet dat er geen nuttig werk is geleverd. Er werd nagedacht over functiebeschrijvingen en functies, de functiebeschrijvingen werden herwerkt en zijn meestal duidelijker en waarheidsgetrouw. Bij bevorderingsfuncties is er een duidelijker onderscheid tussen de basisfunctie en de bevorderingsfunctie, bij wervingen wordt gekeken op welk niveau er dient te worden geworven. Voor al zij die hierin veel tijd stopten, is dit toch al een hart onder de riem.

16 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p16 ACOD sector Overheidsdiensten Jan Van Wesemael Chris Moortgat Fontainasplein Brussel. Aansluitingsblad Naam en voornaam :... Straat :...Nr : Postcode :...Gemeente : Telefoon/fax : Geboortedatum :...Geboorteplaats : Werkzetel : beleidsdomein : departement : agentschap : adres : telefoon/fax : functie:... Toestand : vast benoemd / contractueel - voltijds / deeltijds Betalingswijze : domiciliëring maandelijks / overschrijving driemaandelijks Aansluitingsdatum :... Ik ben ervan op de hoogte dat de gegevens van onderhavig aansluitingsblad opgenomen en bewaard worden in het geïnformatiseerd ledenregister van de ACOD. Ik heb geen enkel bezwaar tegen dit feit, aangezien de ACOD de gegevens enkel zal gebruiken voor lidmaatschapsdoeleinden, zowel bij de ACOD als bij het ABVV, waarvan ze deel uitmaakt en zoals voorzien in de wet van 08/12/1992. Ik heb recht op inzage en verbetering van deze gegevens. Ik kan bijkomende inlichtingen verkrijgen bij het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Datum en handtekening,

Tegemoetkoming medische kosten. Tegemoetkoming medische

Tegemoetkoming medische kosten. Tegemoetkoming medische socialedienstv Z W Tegemoetkoming medische kosten Tegemoetkoming medische kosten 2014 2014 en 2015 en 2015 MEDISCHE KOSTEN (remgeldtellers + facturen) Voor wie? Gerechtigden van de (zie website voor aangesloten

Nadere informatie

Protocol tot invoering van functieclassificatie bij de Vlaamse overheid

Protocol tot invoering van functieclassificatie bij de Vlaamse overheid Protocol tot invoering van functieclassificatie bij de Vlaamse overheid Inleiding Met dit protocol willen de ondertekenende partijen een basis leggen om tot eenvormigheid te komen bij het invoeren en onderhouden

Nadere informatie

nr. 74 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Tegemoetkomingen aan vakbonden

nr. 74 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Tegemoetkomingen aan vakbonden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 273.895 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

protocol nr Over VRT: Ouderschapsverlof Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVI I I VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

protocol nr Over VRT: Ouderschapsverlof Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVI I I VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVI I I VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 261.845 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 MEI 2008 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

PROTOCOL nr. 144 HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD WERDEN IN DE VERGADERING VAN SECTORCOMITE X OP 17 OKTOBER 2006.

PROTOCOL nr. 144 HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD WERDEN IN DE VERGADERING VAN SECTORCOMITE X OP 17 OKTOBER 2006. SECTORCOMITE X ONDERWIJS (Vlaamse Gemeenschap) Brussel, 10 november 2006 PROTOCOL nr. 144 HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD WERDEN IN DE VERGADERING VAN SECTORCOMITE X OP 17 OKTOBER

Nadere informatie

Gemeentelijke verzelfstandiging: van oud naar nieuw Marijke De Lange Stafmedewerker personeel VVSG Doel van deze toelichting Veel nood aan informatie over personeelskwesties bij verzelfstandiging wat zegt

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 170.500 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 OKTOBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

protocol nr Over Uitvoering akkoord " federale gezondheidssectoren -publieke sector " in de OPZ's Geel en Rekem

protocol nr Over Uitvoering akkoord  federale gezondheidssectoren -publieke sector  in de OPZ's Geel en Rekem Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 240.768 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 27 NOVEMBER 2006 DIE GEVOERD

Nadere informatie

SOCIALE BEMIDDELING IN DE OVERHEIDSSECTOR. Introductie & Uitwisseling

SOCIALE BEMIDDELING IN DE OVERHEIDSSECTOR. Introductie & Uitwisseling SOCIALE BEMIDDELING IN DE OVERHEIDSSECTOR Introductie & Uitwisseling Anouk Pattyn 08.01.2014 AGENDA 1. Wat is sociale bemiddeling? 2. Oorsprong van de bemiddelingspraktijk 3. Sociale bemiddeling in de

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOORSTEL (BRUGEL-20130222-10) betreffende een voorontwerp van besluit betreffende de administratieve en geldelijke toestand van de

Nadere informatie

protocol nr Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

protocol nr Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 288.940 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2010 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Agentschap voor overheidspersoneel. Over

Vlaamse overheid. Agentschap voor overheidspersoneel. Over Vlaamse overheid Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 237.759 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES L7AN DE ONDERHANDELINGEN LTAN 24 JULI 2006

Nadere informatie

Omzendbrief inzake toekenning van een fietsvergoeding voor het woonwerkverkeer

Omzendbrief inzake toekenning van een fietsvergoeding voor het woonwerkverkeer Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 240.773 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 27 NOVEMBER 2006 DIE GEVOERD

Nadere informatie

protocol nr. 332.1 068

protocol nr. 332.1 068 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 332.1 068 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 JANUARI 2014 DIE GEVOERD

Nadere informatie

?pa. Vlaamse overheid -97' - telethuiswerk. protocol nr

?pa. Vlaamse overheid -97' - telethuiswerk. protocol nr Vlaamse overheid -97'?pa Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 236.755 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 3 JULI

Nadere informatie

Omzendbrief AZNOII98l3. Aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen. 8 juni 1998

Omzendbrief AZNOII98l3. Aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen. 8 juni 1998 departement Algemene Zaken en Financiën administratie Ambtenamnzaken afdeling Statutaire Aangelegenheden Omzendbrief AZNOII98l3 Aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen 8 juni 1998

Nadere informatie

Lid worden. van ACV Openbare Diensten. Vlaamse overheid

Lid worden. van ACV Openbare Diensten. Vlaamse overheid Lid worden van ACV Openbare Diensten Vlaamse overheid ACV Openbare Diensten is binnen de Vlaamse overheid de referentievakbond. Zowel in onderhandelingen en overleg, als voor dienstverlening en bijstand.

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

vervoerkosten horeca

vervoerkosten horeca vervoerkosten horeca Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 1 04/03/12 09:20 Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 2 04/03/12 09:20 Vervoerkosten woon-werk verkeer De werkgever komt financieel tussen in de

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie

vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie Nancy Moonens p. 10 WAT? De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd opgericht op 2 april 1992, met het doel de begunstigden in elke passende

Nadere informatie

P R O T O C O L ter invoering van FUNCTIECLASSIFICATIE

P R O T O C O L ter invoering van FUNCTIECLASSIFICATIE P R O T O C O L ter invoering van FUNCTIECLASSIFICATIE INLEIDING Met dit protocol willen de ondertekenende partijen een basis leggen om tot eenvormigheid te komen bij het invoeren en onderhouden van een

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 170.498 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 OKTOBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

- Verhoging van de leeftijdsgrens voor het recht op ouderschapsverlof tot 12 jaar. protocol nr

- Verhoging van de leeftijdsgrens voor het recht op ouderschapsverlof tot 12 jaar. protocol nr Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 292.954 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 25 OKTOBER 2010 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 105, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 105, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00589 Onderwerp: Rechtspositie van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen, het internaat van het Onderwijs -

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

OP HET PROGRAMMA. 1. Aanbod Sociale dienst. 2. Nieuwe criteria van de tegemoetkoming in medische kosten

OP HET PROGRAMMA. 1. Aanbod Sociale dienst. 2. Nieuwe criteria van de tegemoetkoming in medische kosten OP HET PROGRAMMA 1. Aanbod Sociale dienst 2. Nieuwe criteria van de tegemoetkoming in medische kosten 3. Handleiding voor het indienen van een aanvraag: online en schriftelijk 4. Medische bijstand 1. Aanbod

Nadere informatie

Functieclassificatie en verloning bij VRT. Hugo De Vreese

Functieclassificatie en verloning bij VRT. Hugo De Vreese Functieclassificatie en verloning bij VRT Hugo De Vreese hr & facility management 1 VRT, nv van Publiek Recht Oprichtingsdecreet 1996 Overleg vakbonden (verplicht) advies BOC Sectorcomité 18 beslissingsbevoegdheid

Nadere informatie

protocol nr Over

protocol nr Over Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 259.841 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 7 APRIL 2008 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 232.737 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 27 MAART 2006 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

2. Beslissing om het stelsel toe te passen

2. Beslissing om het stelsel toe te passen KB NR. 213 - BIJKOMENDE UREN BOUW Als gevolg van het sluiten van het sectoraal akkoord voor 2009 en 2010 in het PC voor het Bouwbedrijf moesten twee wijzigingen door een wet aangebracht worden in de bepalingen

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 239.767 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 9 OKTOBER 2006 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en premies: +1,1% Op 1 juni 2017 stijgen de lonen: met 0,8%, met de mogelijkheid om een bijkomende verhoging

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Verhoging van de lonen Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen met 0,16. Voorkeur voor contracten van onbepaalde

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Advies. van de Vlaamse Havencommissie over de organisatie van het eigen vakbondsoverleg voor havenbedrijven

Advies. van de Vlaamse Havencommissie over de organisatie van het eigen vakbondsoverleg voor havenbedrijven Brussel, 18 maart 2005 180305_JPM_Vakbondsoverleg havenbedrijven Advies van de Vlaamse Havencommissie over de organisatie van het eigen vakbondsoverleg voor havenbedrijven Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/048 BERAADSLAGING NR 12/039 VAN 5 JUNI 2012, GEWIJZIGD OP 1 APRIL 2014, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

PC 341 - PARITAIR COMITE VOOR DE BEMIDDELING IN BANK EN BELEGGINGSDIENSTEN: Invoeringsprocedures van de functieclassificatie

PC 341 - PARITAIR COMITE VOOR DE BEMIDDELING IN BANK EN BELEGGINGSDIENSTEN: Invoeringsprocedures van de functieclassificatie PC 341 - PARITAIR COMITE VOOR DE BEMIDDELING IN BANK EN BELEGGINGSDIENSTEN: Invoeringsprocedures van de functieclassificatie Het Paritair Comité is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

OPLOSSINGEN ZOEKEN VOOR WERKBAARDER WERK. Gebruiksaanwijzing voor militanten

OPLOSSINGEN ZOEKEN VOOR WERKBAARDER WERK. Gebruiksaanwijzing voor militanten OPLOSSINGEN ZOEKEN VOOR WERKBAARDER WERK Gebruiksaanwijzing voor militanten Waarde kameraad, Beste militant, Vooreerst wensen wij jullie veel succes toe bij het uitdelen van de ABVV-brochure De druk verminderen.

Nadere informatie

Advies. Uitzendarbeid. Brussel, 21 maart 2016

Advies. Uitzendarbeid. Brussel, 21 maart 2016 Advies Uitzendarbeid Brussel, 21 maart 2016 SERV_20160321_Uitzendarbeid_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be . Adviesvraag:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

VR DOC.0309/2BIS

VR DOC.0309/2BIS VR 2016 2503 DOC.0309/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A Personeelsvergadering Medewerkers klasse A3 binnen niveau A 26-9-2013 Brussel, Pacheco zaal 1 HOE ZULLEN VOORTAAN BETREKKINGEN BINNEN DE KLASSE A3 TOEGEWEZEN WORDEN? De regelgeving voorziet in de mogelijkheid

Nadere informatie

protocol nr. 280.930 Over

protocol nr. 280.930 Over Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 280.930 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 30 NOVEMBER 2009 DIE GEVOERD

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 E-mail:

Nadere informatie

Protocol tot regeling van de bescherming van de klokkenluiders

Protocol tot regeling van de bescherming van de klokkenluiders Protocol tot regeling van de bescherming van de klokkenluiders Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering en de heer Geert Bourgeois,

Nadere informatie

Welkom. Sociale verkiezingen 2012

Welkom. Sociale verkiezingen 2012 Welkom Sociale verkiezingen 2012 1 120 kantoren 750 medewerkers 24 uur per dag 7 dagen op 7 2 Welkom Sociale verkiezingen 2012 Aandachtspunten tijdens het referentiejaar 2011 Isabel Plets Stijn Demeestere

Nadere informatie

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers. je rechten op zak Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Hey. FAQ voor animatoren

Hey. FAQ voor animatoren Hey FAQ voor animatoren Dit documentje geeft je een overzichtje van de enkele vragen die je als (kandidaat)animator kan hebben als je tewerkgesteld wordt bij stad Vilvoorde. We hebben geprobeerd een zo

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. TOEPASSINGSGEBIED

1. INLEIDING 2. TOEPASSINGSGEBIED Sectorcomité XVIII pagina 1 van 5 1. INLEIDING Dit sectoraal akkoord is het laatste sectoraal akkoord voor deze legislatuur. Als sluitstuk bouwt dit sectoraal akkoord voort op het regeerakkoord en de beleidsnota

Nadere informatie

1. SAMENSTELLING VAN HET STEMBUREAU 1 2. X+40: AANDUIDING VAN DE (PLAATSVERVANGENDE) VOORZITTERS VAN DE STEMBUREAUS 2

1. SAMENSTELLING VAN HET STEMBUREAU 1 2. X+40: AANDUIDING VAN DE (PLAATSVERVANGENDE) VOORZITTERS VAN DE STEMBUREAUS 2 INFO 5 PROCEDURE van X+40 tot X+70: STEMBUREAUS INHOUDSTAFEL 1. SAMENSTELLING VAN HET STEMBUREAU 1 2. X+40: AANDUIDING VAN DE (PLAATSVERVANGENDE) VOORZITTERS VAN DE STEMBUREAUS 2 3.X +54: AANWIJZING VAN

Nadere informatie

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III

Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III Protocol nr 249 1 april 2003 Protocol waarin het besluit is opgenomen van de onderhandelingen die plaatsvonden in de periode van 6 november 2002 tot en

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING

FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING Akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren van 26 april 2005 afgesloten tussen de federale regering en de representatieve organisaties van de private

Nadere informatie

Ontwerprondzendbrief DVO/BZ/P&0/2007 m.b.t. uitvoering sectoraal akkoord 2003-2004 - rechtsbijstand

Ontwerprondzendbrief DVO/BZ/P&0/2007 m.b.t. uitvoering sectoraal akkoord 2003-2004 - rechtsbijstand Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 251.81 2 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 10 SEPTEMBER EN 1 OKTOBER 2007

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de verloning

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

Uitdoving van de vaste benoeming bij de Federale Overheid

Uitdoving van de vaste benoeming bij de Federale Overheid Uitdoving van de vaste benoeming bij de Federale Overheid Het Zomerakkoord bevat volgende passage ivm de federale ambtenaren Een moderne administratie: Hervorming van het Openbaar Ambt: Wetgeving wordt

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/101 BERAADSLAGING NR. 16/047 VAN 3 MEI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET PENSIOENKADASTER

Nadere informatie

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 16.11.2009) Afdeling 1. Definities Artikel 1.-

Nadere informatie

ENTITEITEN BRON REGELING BELEIDSDOMEIN 7 WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ENTITEITEN BRON REGELING BELEIDSDOMEIN 7 WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 1 Uitvoering van punt 8.3. van het Sectoraal Akkoord 2005-2007: minimale dienstverlening bij georganiseerde werkonderbreking: stand van zaken op 21/03/2008 BELEIDSDOMEIN 7 WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen

Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen 3270102 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Sociale werkplaatsen

Nadere informatie

- Gecontingenteerd verlof bij overlevingspensioen. \rsaarnsg: overheid ' protocol nr

- Gecontingenteerd verlof bij overlevingspensioen. \rsaarnsg: overheid ' protocol nr \rsaarnsg: overheid ' Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 294.958 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 22 NOVEMBER

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN C208 IBH7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 29 april 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN Vraag om uitleg van mevrouw Ann De

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/154 BERAADSLAGING NR. 08/045 VAN 2 SEPTEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid

Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid Tevreden medewerkers Aantrekkelijk beloningsbeleid Praktijkcase Federale en Vlaamse overheid 7 februari 2013 7 februari 2013 2 7 februari 2013 3 Personeelspeiling Vlaamse overheid doet een tweejaarlijkse

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

Reguleringsimpactanalyse voor

Reguleringsimpactanalyse voor Reguleringsimpactanalyse voor Aanpassing verdeelsleutel voor het budget opleidingsfonds dienstencheques 1 Gegevens van het advies 1.1 Gegevens van de regelgeving nummer taalen wetgevingstechnisch advies

Nadere informatie

Grondwet Artikel 23. Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.

Grondwet Artikel 23. Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 31 mei 2017 Wetsvoorstel politieke mandaten. Op verzoek van een aantal fracties werd over het wetsvoorstel omtrent politieke mandaten van militairen op 31 mei jl een hoorzitting georganiseerd waarbij de

Nadere informatie