ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p1. Inhoudstafel. Voorwoord Algemene ledenvergadering autonome afdeling BHV...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACOD Overheidsdiensten Sign@@l+ april-mei-juni 2013 p1. Inhoudstafel. Voorwoord... 3. Algemene ledenvergadering autonome afdeling BHV..."

Transcriptie

1 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p1 Inhoudstafel Voorwoord... 3 Algemene ledenvergadering autonome afdeling BHV... 4 Ritregistratiesysteem nu ook bij VMM... 5 De Watergroep (VMW): er hangt een geurtje aan!!!... 8 Nieuws uit de Sociale Dienst Vlaamse Overheid... 9 Luchthavens Antwerpen en Oostende in gevaar Project functieclassificatie: Werk van lange adem of doodgeboren kind? Aansluitingsblad voor nieuwe leden... 19

2 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p2 ACOD sector Overheidsdiensten Fontainasplein Brussel 02/ / / / ACOD-lokaal Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan Brussel lokaal 1BC01 02/ GEWESTELIJKE KANTOREN Antwerpen Ommeganckstraat Antwerpen 03/ / Mechelen Stationsstraat Mechelen 015/ Limburg Koningin Astridlaan Hasselt 011/ Vlaams-Brabant Maria-Theresiastraat Leuven 016/ Oost-Vlaanderen Bagattenstraat Gent 09/ Brussel - Halle - Vilvoorde Fontainasplein Brussel 02/ West-Vlaanderen St-Amandstraat Roeselare 051/

3 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p3 Voorwoord Met de zomer in het verschiet denken we aan mooie tijden. Niets is minder waar. We moeten vaststellen dat de Vlaamse regering zich in zenuwachtige stijl is aan het voorbereiden voor de verkiezingen van juni 2014, de moeder der verkiezingen zowel federaal als regionaal. De discussie en ruzie binnen de Vlaamse regering over de vernieuwingen binnen het onderwijs zijn daar het schoolvoorbeeld van. Echter belangrijke dossiers als Sectoraal Akkoord voor de Vlaamse Overheid als voor De Watergroep blijken geen haast te hebben. We hebben met 3 vakbonden een meer dan redelijk eisenbundel ingediend voor het gedeelte Vlaamse Overheid waarin ondermeer staat hat we het dossier modern HR-beleid willen bespreken in de context van de CAO. Toch lijkt dit reeds teveel gevraagd. Als ze ruzie willen zullen ze krijgen. Voor van de Watergroep (VMW) betreft kregen we van de directie een voorstel voor CAO dat we als zeer oneerbaar beschouwen. Ondertussen ondervinden we dat er zwaar gesjoemeld wordt door vooral bedrijfswagens cadeau te doen aan heel wat kaderleden die de wagens zelfs niet zelf gebruiken. Dit looncomponent wordt zelfs niet onderhandeld. Het is zelfs zo erg dat ACV en ACOD tot op heden niet willen onderhandelen over een CAO tot dit rechtgezet wordt. Ook daar zullen ze oorlog krijgen als men dit dan toch wenst. Niemand had dit nog verwacht maar het wordt dan toch een hete zomer!!! Jan Van Wesemael Chris Moortgat

4 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p4 Algemene ledenvergadering autonome afdeling BHV Op donderdag 25 april 2013 organiseerde de autonome afdeling BHV andermaal een geslaagde algemene ledenvergadering. Ook deze keer kon de autonome afdeling weer uitpakken met een zeer interessante & afwisselende affiche! Op het programma stonden onder meer een toelichting rond de conceptnota van minister Bourgeois over het modern HR- beleid (of moeten we zeggen modern afbraakbeleid?) onderworpen aan een kritische blik van de algemeen secretarissen Jan Van Wesemael en Chris Moortgat. Nodeloos te zeggen dat deze nota bij heel wat leden de wenkbrauwen deed fronsen. Verder gaven zij ook toelichting over de nieuwe cao-voorstellen van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Kameraad Eddy Janssens gaf vervolgens een korte uiteenzetting over de ledenevolutie binnen onze afdeling en zorgde vervolgens ook nog voor wat duiding bij de welzijnswetgeving doormiddel van een geslaagde PowerPoint presentatie. Onze militanten zijn trouwens heel actief in de welzijnswerkgroepen van de diverse Brusselse gebouwen. Ook dit werd door de aanwezigen geapprecieerd en gesmaakt. Verder gaf kameraad Jurgen Van Lysebetten ook een beknopt overzicht van de vernieuwingen waar ACOD Overheidsdiensten aan werkt n.a.v. onze vakbondshappening van november vorig jaar, hierover krijg je in een ander artikel trouwens ook nog meer informatie. En last but not least kon de afdeling twee top gastsprekers presenteren: Rudy De Leeuw (ABVV-voorzitter) en Chris Reniers (algemeen secretaris ACOD). Zij belichten de politieke en syndicale actualiteit in hun gekende eigen stijl. De talrijk opgekomen leden en de vele positieve signalen, die we mochten ontvangen van onze leden, bewezen dat deze dag andermaal een schot in de roos was. Opnieuw een bewijs van onze goed georganiseerde en actieve werking, waarop we met ons allen terecht fier mogen zijn. Sinds onze oprichting hebben we steeds geprobeerd om onze leden een goede werking voor te schotelen en dat wordt duidelijk geapprecieerd door de leden, wat zich ook vertaalt in een constant stijgend ledenaantal. Dit is enkel mogelijk dankzij een goed en efficiënt werkend dagelijks bestuur + algemeen comité en onze vele militanten op de werkvloer, die wij bij deze graag mee in de bloemetjes zetten!

5 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p5 Ritregistratiesysteem nu ook bij VMM De Vlaamse Milieumaatschappij beschikt voor de uitvoering van haar opdrachten over een wagenpark van 300 dienstwagens waarvan 159 dienstwagens dienen te worden uitgerust met een ritregistratiesysteem teneinde de reglementaire bepalingen van de FOD Financiën, de RSZ te kunnen opvolgen. Het betreft : 103 wagens van het team rattenbestrijding, afdeling Operationeel Waterbeheer; 40 wagens ingezet ikv het waterlopenbeheer, afdeling Operationeel Waterbeheer; 3 wagens ingezet ikv de permanentieregeling lucht en de meetnetten lucht, afdeling Lucht, Milieu en Communicatie ; 5 wagens ingezet ikv de permanentieregeling toezicht waterkwaliteit, afdeling Rapportering Water; 2 wagens ingezet door de dienst Grondwaterbeheer, afdeling Operationeel Waterbeheer; 6 wagens ingezet door de dienst Heffingen ikv de controle van watermeters (verzegelaars), afdeling Economisch Toezicht. Er werd dan in functie van de plaatsing van dit ritregistratiesysteem een Privacy Policy opgesteld. Deze punten werden uitgebreid besproken en toegelicht op een Ad hoc overleg dat doorging op 7 mei Deze Privacy Policy bevat volgende elementen : 1. Wanneer er persoonsgegevens van de gebruiker van het dienstvoertuig of van een derde partij door het ritregistratiesysteem worden verzameld : 1.1. Een meer efficiënt wagenparkbeheer door bijvoorbeeld d gebruiker van de dienstwagen er op attent maken dat de dienstwagen naar de garage moet voor onderhoud; 1.2. Een vermindering van de administratieve last zoals het niet meer invullen de reiswijze; 1.3. De naleving op de reglementaire bepalingen van de FOD Financiën, de RSZ en het Arbeidsreglement beter te kunnen opvolgen. Zo kan er nagegaan worden dat de dienstwagens alleen gebruikt wordt voor de toegewezen opdrachten; 1.4. Beperking milieu impact : het biedt de gebruiker aan om beter te informeren naar zijn/haar rijgedrag, de exacte snelheid, het gemiddeld brandstofverbruik teneinde de chauffeur te sensibiliseren tot milieuvriendelijker rijgedrag. 2. Wie deze informatie verzamelt : de leidend ambtenaar van VMM beheert de gegevensverzameling en data-administratie. 3. Hoe deze informatie wordt gebruikt : 3.1. kenmerken van het gemaakte traject: datum, tijdstip vertrek, afstand, trajectduur, aankomst, tijdsduur stop, einde stop, snelheid; 3.2. identiteitsgegevens gebruiker: naam en voornaam, standplaats en/of woonplaats (eventueel aangevuld met afdeling, dienst, team); 3.3. kenmerken dienstvoertuig: kenteken, merk, type, ; 3.4. eventueel het doel van de vervoersopdracht. 4. Aan wie deze informatie wordt meegedeeld : 4.1. de hiërarchische lijn van het betrokken personeelslid; 4.2. de teamverantwoordelijke rattenbestrijding;

6 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p de coördinator van het permanentieteam voor wat betreft de gegevens van de permanentieregeling(en) van betrokken afdeling; 4.4. het diensthoofd Heffingen die de coördinatie van de ploeg verzegelaars van de afdeling Economisch Toezicht verzekert; 4.5. de wagenparkbeheerder van het team Facilitair Beheer van de afdeling Algemene Zaken en de hiërarchische lijn verantwoordelijk voor het beheer van wagenpark (OD) en de verantwoordelijke voor het beheer van het wagenpark bij de afdeling Operationeel Waterbeheer (WaAOW). 5. Welke keuzes de gebruiker van een dienstvoertuig, uitgerust met een ritregistratiesysteem, kan maken ten aanzien van de verzameling, gebruik en verspreiding van deze informatie : In toepassing van artikel 17 van de wet van 8 december 1992 heeft de VMM de aangifte van de verwerking van persoonsgegevens overgemaakt aan de commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 6. De veiligheidsmaatregelen die worden getroffen om het verlies, misbruik of wijziging van deze informatie te voorkomen : 6.1. de gegevens zijn niet toegankelijk voor derden de online toepassing is enkel toegankelijk mits gebruik van een gebruikersnaam en paswoord, toegekend aan de werknemer; 6.3. de rapporten die zijn alleen toegankelijk voor de personen voorzien zijn van de nodige toegangsrechten; 7. De wijze waarop de gebruiker van een dienstvoertuig, uitgerust met een ritregistratiesysteem, een correctie kan aanvragen wanneer de informatie inaccuraat zou blijken te zijn : De werknemer van een dienstvoertuig, uitgerust met een ritregistratiesysteem, kan op schriftelijk verzoek een uittreksel krijgen van de informatie aan zijn hiërarchische meerdere of de verantwoordelijke voor het beheer van het wagenpark vragen. De betrokken gebruiker kan aan zijn hiërarchische meerdere een correctie aanvragen wanneer de informatie onnauwkeurig zou blijken te zijn. Indien een gebruiker een vermoeden heeft van misbruik kan hierover contact worden opgenomen met de HR- verantwoordelijke, die zal fungeren binnen dit systeem als vertrouwenspersoon/aanspreekpunt. Ook dienen de personeelsleden die gebruik maken van het ritregistratiesysteem een verklaring te ondertekenen waarin hij/zij kennisneemt van : 1. de plaatsing van een registratiesysteem; 2. de mogelijkheid van controle; 3. het feit dat een controle moet gebeuren met een duidelijk omschreven doel dat vooraf aan het betrokken personeelslid wordt meegedeeld; 4. het feit dat een controle in overeenstemming moet zijn met het te bereiken doel. Echter er is addertje in het gras het arbeidsreglement punt zegt : Een arbeidsprestatie, inclusief middagpauze en tussentijdse reistijd, moet gemiddeld 8.06 u bedragen en wordt berekend via het registratiesysteem. De tussentijdse reistijd neemt een aanvang bij aankomst op de eerste werkplaats en neemt een einde bij vertrek vanuit de laatste werkplaats..

7 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p7 Dit neemt ACOD niet. Wat met het tijdsverlies door file, ongevallen op de weg, wegenwerken,. Ook zijn de dienstwagens zijn niet uitgerust met GPS- toestellen en moeten de collega s rattenvangers, ongeveer een 90-tal, op grootmoeders wijze hun bestemming van de waterlopen opzoeken met landkaarten, gemeentelijke kaarten en ook met oude stafkaarten. Dit betekent veel tijdsverlies. Het kan niet dat de personeelsleden die gebruik maken van het ritregistratiesysteem uren verliezen per maand. Daarom heeft ACOD gevraag op het EOC van 28 mei dat het tijdsgebruik te starten vanaf het moment dat de werknemer zijn persoonlijke sleutel gebruikt voor het ritregistratiesysteem. Daarmee vragen we alleen maar toepassing van het VPS: Onder arbeidsduur wordt verstaan de tijd gedurende welke de werknemer ter beschikking is van de werkgever. (Wet van 14 december 2000, Art. 8 1) en Een dienstreis is de verplaatsing van de woonplaats of de standplaats naar zeer verscheiden bestemmingen in opdracht van of op uitnodiging van de bevoegde hiërarchische meerdere van het personeelslid. Ook een verplaatsing van de woonplaats of de standplaats naar een werkplaats die niet de vaste plaats is van tewerkstelling, is een dienstverplaatsing. (Omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/6). Men kan het idee opperen dat het tijdswinst betekent voor de VMM, namelijk de reistijden naar de eerste werkplaats en vanaf de laatste werkplaats. Men dient er dan echter rekening mee te houden dat wanneer men de arbeidsvoorwaarden in die zin wijzigt, de werknemers hun tijdregeling daaraan zullen aanpassen. Het zou dan niet zo verstandig kunnen blijken om de win-win, die door het VPS gecreëerd werd, teniet te doen. Een nieuw overleg werd voorgesteld vóór eind juni. Wordt vervolgd.

8 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p8 De Watergroep (VMW): er hangt een geurtje aan!!! Zoals reeds gemeld in het voorwoord moeten we nog starten met onderhandelingen over een nieuw sectoraal akkoord. Dit wordt zeer bemoeilijkt door de houding van de kersverse Directeur-generaal en minstens de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Zonder dit op het syndicaal overleg te brengen werden 39 nieuwe leasingwagens ingehuurd voor evenveel personeelsleden meestal uit het niveau K (universitair niveau). Op zich kunnen we daar als vakbond niet direct opmerkingen maken als de directie zou kunnen aantonen dat deze mensen de normaal aanvaarde norm van km per jaar met de wagen en in dienstverband zouden rijden. Tegelijkertijd krijgen deze mensen een gratis treinabonnement eerste klasse en krijgen sommige happy few een forfaitaire onkostenvergoeding van 250 Euro. Het syndicaal statuut zegt dat alles wat verloning betreft moet worden onderhandeld, dus ook bij deze. Dit verhaal zou moeten worden geregeld op het sectorcomité 18, bij de Minister-president, de minister van ambtenarenzaken enz. Begrijpelijk dat hiervoor bij de VMW-top wat schrik bestaat. In een vorig tussenoverlegcomité liet de Directeur-generaal zich ontvallen dat hij dergelijke zaken alleen wilt regelen en dus niet te onderhandelen. Dat feest zal dus niet doorgaan. Bovendien loopt ook bij de Watergroep een project functieclassificatie. Met andere woorden als er wat scheelt met de verloning moet dit gebeuren via dat project. Dus is enig geduld meer aangewezen. We rekenen alsnog op gezond verstand. Echter onderhandelen over een CAO zonder dat deze kwakkels zijn rechtgezet is voor de ACOD niet mogelijk. De kwalijke geuren aan dit beleid moeten eerst verwijderd worden. Desnoods gaan we over tot de harde actie en zullen we alle vuile was buiten hangen en doorgaan tot de finish!

9 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p9 Nieuws uit de Sociale Dienst Vlaamse Overheid ACOD Overheidsdiensten levert komende 2 jaar voorzitter De sociale dienst wordt bestuurd door een raad van bestuur die paritair is samengesteld en 18 stemgerechtigde leden telt: - 9 leden worden door de algemene vergadering benoemd onder de leden, aangesteld door de representatieve vakorganisaties (3 van ACOD Overheidsdiensten, 3 van ACV OD & 3 van VSOA); - 9 leden worden door de algemene vergadering benoemd onder de leden, aangesteld door de Vlaamse Regering (de zogenaamde overheidsfractie). De raad van bestuur kiest de voorzitter onder de leden, die werden voorgedragen door de 3 representatieve vakorganisaties. Het voorzitterschap van de VZW Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel wisselt tweejaarlijks tussen deze 3 vakbonden. Vanaf 1/7/2013 zal onze vakbond voor 2 jaar de voorzitter leveren. ACOD Overheidsdiensten draagt kameraad Jurgen Van Lysebetten voor als nieuwe voorzitter. Kd. Jurgen Van Lysebetten verdiende eerder zijn pluimen binnen onze vakbond als voorzitter van het beleidsdomein BZ, waar hij o.a. de syndicale werking voor AFM mee coördineert, een entiteit, die op syndicaal vlak een serieuze uitdaging vormt. Hij is ook voorzitter van de autonome afdeling BHV & van de Intergewestelijke Vlaamse Sector, wat maakt dat hij o.a. het AC Vlaamse overheid voorzit, waar al onze hoofddélégés binnen de Vlaamse overheid maandelijks samen komen om in samenspraak met onze 2 algemeen secretarissen allerlei syndicale standpunten in te nemen. Verder was hij al bij tal van acties betrokken, is hij ook nog actief in de welzijnswerking in Brussel & de VAC s, droeg hij al zijn steentje bij binnen de Raden van Beroep (als assessor en als verdediger) en is hij ook heel actief binnen de vernieuwingsoperatie binnen onze vakbond n.a.v. onze vakbondshappening van november vorig jaar. Hij maakt ook al geruime tijd deel uit van de fractie Sociale Dienst binnen onze vakbond en verdiende binnen de SD al zijn strepen in de diverse werkgroepen, de algemene vergadering en de raad van bestuur. Bovendien kan hij binnen de raad van bestuur ook rekenen op ervaren kameraden, nl. Theo Celen & Liliane Jans, die beiden ook al meer dan hun strepen verdienden binnen de syndicale werking en de sociale dienst. In de algemene vergadering worden zij nog verder bijgestaan door kameraden Ria Aerts, Tom Van de Velde en Esther Van Laerhoven. Onze vakbond heeft steeds veel belang gehecht aan een goede werking van de SD en heeft dan ook steeds loyaal meegewerkt aan de uitbouw. Iets wat we in de toekomst zeker zullen proberen verder te zetten. Onze fractie bestaat uit een goede mix van ervaring en jeugdige inzet. Elke raad van bestuur bereiden wij trouwens nauwgezet voor met onze uitgebreide fractie, waar nog enkele andere kameraden met kennis van zaken ons komen vervoegen. Bovendien kunnen we indien nodig ook altijd een beroep doen

10 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p10 op kd. Sylvia L homme die als voormalig voorzitter heel wat ervaring heeft en op onze bevoegde algemeen secretaris Jan Van Wesemael. Nieuwe regeling tussenkomst in Medische Kosten Als gevolg van opmerkingen van de RSZ op de oude procedure, was de SD genoodzaakt om een volledige nieuwe regeling uit te werken. Van deze gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om gans de procedure te informatiseren. Actieve personeelsleden en gepensioneerde personeelsleden + hun partners & kinderen, die op hetzelfde domicilieadres wonen, kunnen eventueel een tussenkomst aanvragen. Uitgaven tot 31 december 2012: in te dienen volgens de oude regeling (uiterste indieningdatum: 30 september 2013). Uitgaven vanaf 1 januari 2013: REMGELDTELLERS (bijgehouden door het ziekenfonds en in te dienen tot plafondbedrag maximum factuur, want boven dit plafond betaalt het ziekenfonds alle remgelden terug); FACTUREN VOOR OPTIEKKOSTEN, LASEROPERATIES AAN DE OGEN, HOORAPPARATEN, TANDPROTHESEN EN TANDIMPLANTATEN (in te dienen tot een maximum bedrag voor een periode van 3 jaar): Optiekkosten (brillen en lenzen): maximaal 450 euro per bril, maximaal euro per 3 jaar; Laseroperatie aan de ogen: maximaal euro per oog per 3 jaar; Hoorapparaten: maximaal euro per oor per 3 jaar; Tandprothesen en tandimplantaten: maximaal euro per 3 jaar. Percentage terugbetaling hangt af van het gezinsinkomen en de gezinslast. Het berekend belastbaar inkomen (BBI) bepaalt het tegemoetkomingpercentage (zie onderstaande tabel) en het minimum bedrag aan medische uitgaven om een aanvraag in te dienen (zie website). (*) Onder voorbehoud: wordt enkel uitbetaald bij voldoende budget op het eind van het jaar Voor het kalenderjaar 2013 wordt het Gezamenlijk belastbaar inkomen (GBI) van aanslagjaar 2011 (inkomstenjaar 2010) van de personenbelasting gebruikt. Er geldt een aftrek van op het GBI per kind ten laste, per kind in coouderschap en per persoon met een handicap of medisch gepensioneerde. BBI 2013 (berekend belastbaar inkomen) Percentage tegemoetkoming actief gepensioneerd tot ,66 70 % 50 % ,67 tot ,35 50 % 30 % ,36 tot ,07 30 % 20 % ,08 tot ,45 (*) 20 % 15 % ,46 tot ,83 (*) 15 % 10 % Bij echte financiële nood is naast de gewone tegemoetkoming ook nog een bijkomende financiële hulp mogelijk voor medische uitgaven, die niet meetellen voor de gewone tegemoetkoming of voor personeelsleden, die door een te hoog inkomen uit de boot

11 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p11 vallen, maar wel heel hoge kosten hebben. Deze tegemoetkoming medische bijstand is enkel mogelijk na een sociaal en financieel onderzoek door een maatschappelijk assistent, die indien nodig een voorstel formuleert. Neem hiervoor contact op met de maatschappelijk assistent van uw regio (voor Contactgegevens MA s zie eveneens op de website SD). In principe verloopt gans de gewone procedure via pc/internet, maar als u hiermee problemen zou hebben, bestaat er nog steeds een mogelijkheid om op papier of met de hulp van een MA een dossier in te dienen. Hiervoor neemt u contact op met de Sociale Dienst. Park in de kijker en toegangskaarten pretparken Als gerechtigde kan je bij de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel tickets aankopen, voor diverse pret- en dierenparken alsook, voor culturele evenementen en cinematickets tegen gunstige tarieven (voor meer info, wendt u tot de Sociale Dienst). Elk jaar doen we ook een actie park in de kijker. Voor 2013 is dit de ZOO Antwerpen / Planckendael. Hiervoor doen we een bijkomende financiële inspanning, met volgende prijzen als gevolg: Volwassenen vanaf 18 jaar: 13,63 (normale kassaprijs ZOO Antwerpen 22,50 /Planckendael 24 ); Kinderen vanaf 3-17 jaar, andersvaliden en 60+: 9,18 (normale kassaprijs ZOO Antwerpen 17,50 /Planckendael 17,50 ); Kinderen jonger dan 3 jaar: gratis. Aanbod geldig zolang de voorraad strekt. Zomerhappening te Pairi Daiza op zondag 25 augustus Elk jaar proberen we ook een familiehappening (onze zomerhappening) te organiseren en dit jaar is onze keuze gevallen op Pairi Daiza, een prachtig natuurpark te Brugelette. Een tuin van 55 hectare, gecreëerd tussen de ruïnes van de Cisterciënzer abdij van Cambron en afgeschermd van de buitenwereld door een muur van drie kilometer lang. Het park staat bekend om zijn eeuwenoude bomen, prachtige bloemen en weelderige planten van over de hele wereld. Door de schatten van architectuur en ambachtswerk, allemaal authentiek, gemaakt door mannen met gouden vingers uit China, Indonesië, Thailand,... En niet te vergeten de dieren die allen hier in harmonie samenleven. En dit alles tegen een schitterende prijs: kinderen (t.e.m. 12 jaar) gratis & volwassenen (personen vanaf 13 jaar) 5 (max. 5 tickets per gezin, behoudens een grotere gezinssamenstelling). Bestellen kan tot 15/8, maar aanbod slechts geldig zolang de voorraad strekt. op de website (http://www.vlaanderen.be/socialedienst).

12 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p12 Luchthavens Oostende en Antwerpen in gevaar Sinds 2006 is de Vlaamse regering (druk?) in de weer om de luchthavens van Oostende- Brugge en Antwerpen-Deurne deels te privatiseren via een LOM-LEM constructie. De luchthavens Oostende-Brugge en Antwerpen-Deurne zijn luchthavens die eigendom zijn van en worden gerund door de Vlaamse overheid. Er werden echter door de Vlaamse regering weinig inspanningen gedaan om deze luchthavens aantrekkelijk te maken voor het toerisme en de zakenwereld. Dit slechte beheer heeft als gevolg dat men deze luchthavens liever kwijt dan rijk is. Er werd gezocht naar een oplossing zoals de verkoop van beide luchthavens of naar samenwerking met een private partner in een PPS (publiek-private samenwerking). Dit laatste kreeg de voorkeur. Een verhaal van lusten en lasten Er wordt een luchtvaartontwikkelingsmaatschappij (LOM) opgericht en er zijn onderhandelingen met een private luchthavenexploitant (LEM). De luchtvaartontwikkelingsmaatschappijen (LOM s), twee publiekrechterlijk vormgegeven EVA s, staan in voor de instandhouding en beheer van de bestaande en toekomstige basisinfrastructuur, alsook voor de terbeschikking-stelling van de gecertificeerde basisinfrastructuur volgens internationale reglementering (ICAO). Beide LOM s zullen worden ondergebracht in het beleidsdomein MOW. De luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM) wordt een privaatrechterlijke vennootschap die instaat in voor de commerciële uitbating van de luchthavens, alsook voor de uitvoering van de taken inzake luchtvaartveiligheid en luchtvaartbeveiliging tegen een financiële compensatie. De enige geïnteresseerde overblijver is de Franse firma EGIS na een lange, intensieve zoektocht. Kort samengevat: de Vlaamse overheid koos er voor om het winstgevend gedeelte weg te geven aan een Frans concern en geeft hierbij een pak belastingsgeld in cadeauverpakking. Onlangs nog werd beslist om de R11 te Antwerpen te ondertunnelen om de landingsbaan van de luchthaven te kunnen verlengen met een kostprijs van 54 miljoen euro. EGIS zal dus kunnen starten met een cadeau van de Vlaamse regering van in zijn totaliteit meer dan 100 miljoen euro. Stroomversnelling Wat ons vooral interesseert, is wat er gebeurt met het personeel. Sinds 2007 werden allerhande documenten verspreid waaruit toen al bleek dat het personeel zou overgaan naar de LEM. We hadden hierover weinig of geen gesprekken. In 2013 komt het dossier echter in een opmerkelijke stroomversnelling. Begin dit jaar kregen we concrete, maar onbespreekbare voorstellen tijdens een informele vergadering tussen vakorganisaties, het departement MOW en EGIS. We mochten onze opmerkingen indienen voor verdere bespreking. Daarna volgden weer een paar maanden 'platte rust' tot we op 2 mei opeens zeer snel op een informeel

13 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p13 avondoverleg werden geroepen op het departement MOW. We legden onze bezwaren en bekommernissen uit en ons werd gevraagd een laatste voorstel in te dienen. Op de agenda van het sectorcomité van 13 mei werd tot onze verwondering het dossier LOM-LEM geagendeerd met de bedoeling de onderhandelingen dan formeel op te starten. Meer nog, de Vlaamse overheid stuurde dit agendapunt rijkelijk laat in en riep hoogdringendheid in. Van lef gesproken! Gevolgen personeel Deze gedeeltelijke privatisering is geen goede zaak voor het personeel. De statutairen behouden hun statuut en rechten en blijven onder het VPS, maar wat met de evaluatieregels? Wat als bijvoorbeeld de private partner vindt dat 35 dagen verlof te veel is? Ook de contractuelen gaan over met behoud van rechten zoals onder meer anciënniteit en verlof. Maar wat als EGIS een nieuw personeelslid aantrekt dat 15 dagen minder verlof zal hebben per jaar? Harde onderhandelingen Het zullen harde onderhandelingen worden, dat is zeker. Er is zelfs zware druk van het personeel om tot acties over te gaan als we merken dat de onderhandelingen niet verlopen zoals er minimaal wordt verhoopt. We vragen ons af wat de achterliggende redenen zijn. Wil men gewoon van het overheidspersoneel af omdat dit trendy is, ook al gaat dit ten koste van belastingsgeld én dit dan nog in volle crisis? Als CD&V, N-VA en ook SP.a dat eens aan hun kiezers zouden willen uitleggen...

14 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p14 Project functieclassificatie: Werk van lange adem of doodgeboren kind? Het project functieclassificatie startte bij de Vlaamse overheid in Functieclassificatie is het weergeven van de onderlinge verhouding tussen functies personeelsleden uit 60 departementen en agentschappen vallen onder dit project. 90 procent kreeg een nieuwe aangepaste functiebeschrijving. De functies werden onderverdeeld in functiefamilies en er kwam een functieniveaumatrix waarin de functies in functieklassen werden ondergebracht. Er blijven echter een aantal specifieke functies over, die niet onder een specifieke functiefamilie vallen. De functies werden gewogen door een wegingscommissie en goedgekeurd door een begeleidingscommissie. De vakorganisaties maken deel uit van de begeleidingscommissie, die werkt volgens een consensusmodel. Om de functieclassificatie actueel te houden is er om de vier jaar een onderhoudsprocedure voorzien om tijdig een antwoord te bieden aan de evolutie binnen de Vlaamse overheid. Dit kan leiden tot wijzigingen in de functieniveaumatrix. In het protocol functieclassificatie van 2007 werd ook een beroepsprocedure voorzien, omdat een personeelslid het niet eens kan zijn met aspecten op het gebied van functieweging en -classificatie. Zo staat in het protocol dat "iedere functiehouder de mogelijkheid heeft om beroep aan te tekenen tegen de indeling van zijn functie in een niveau van een functiefamilie en bijgevolg de klassenindeling. Dit kan op basis van procedurefouten of op basis van een vergelijking met de referentiefuncties". Het protocol functieclassificatie van 2007 bepaalt verder onder meer: "De begeleidingscommissie doet voorstellen betreffende stappen in de beroepsprocedure (bijv. de tijdslimiet voor het indienen en het behandelen van het beroep). Deze afspraken worden gecommuniceerd aan het personeel. Indienen van een beroep kan via de hiërarchische weg, via de vakbondsafvaardiging of via de personeelsdienst (voor de coördinatie) aan de hand van een beroepsformulier met motivatie van het beroep. De vakbondsafvaardiging kan in naam van een groep personeelsleden (dus minstens twee personen) beroep indienen... De interne beroepscommissie (voor deze gelegenheid verandert de begeleidingscommissie van naam of betreft het een commissie gedelegeerd uit de begeleidingscommissie) beslist over de ontvankelijkheid van het beroep en van de eventuele doorzending naar de centrale wegingscommissie. Bij doorzending wordt een analytische weging gemaakt en wordt de functie opnieuw aan een niveau van een functiefamilie toegewezen via het indelingsinstrument. Indien een betrokkene (de overheid, de functiehouder of de vakbondsafvaardiging) de uitspraak van de interne beroepscommissie betreffende de analytische weging of indeling via het indelingsinstrument niet aanvaardt, kan een nieuwe aanvraag tot beroep ten gronde bij de begeleidingscommissie worden ingediend. De begeleidingscommissie vraagt daartoe een advies aan de externe commissie van wegingsdeskundigen. De externe commissie van wegingsdeskundigen bestaat uit classificatiedeskundigen namens de overheid en de vakorganisaties met een goede kennis van de wegingsmethodiek en een vertegenwoordiger van de externe systeemhouder..."

15 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p15 Net als de rest van de begeleidingscommissie, overheid en vakbonden, vinden we dat het inschakelen van een externe systeemhouder te duur is (meer dan 1000 euro per mandag). Een beroepscommissie zal dus moeten bestaan uit deskundigen van de overheid én van de vakorganisaties. Als enige vakorganisatie vinden wij dat de beroepsprocedure maar nut heeft op het ogenblik dat de functieclassificatie leidt tot een nieuw beloningsbeleid. De collega s van ACV OD en VSOA zijn van mening dat er nu al beroepsmogelijkheid moet zijn. Momenteel ligt echter nog niet iedereen van het personeel wakker van zijn functiebeschrijving, noch over de indeling binnen de functieniveaumatrix. Maar eens er centen aan zullen vasthangen? Ook werd beloofd dat eens de functieclassificatie zou worden geïmplementeerd in het beloningsbeleid de functiebeschrijvingen zouden worden herbekeken. Stel dat 10 procent van de personeelsleden het niet eens zouden zijn met hun functiebeschrijving of indeling, dan zou dit leiden tot meer dan 2500 beroepen. Dit lijkt ons waanzin en onhaalbaar, zowel voor de experten van de overheid, als voor die van de vakorganisaties. Als je nog maar één dag per beroep zou uittrekken en we ongeveer 210 werkdagen in een jaar rekenen, dan zijn we binnen 12 jaar rond. En dan nog eens herbeginnen bij een nieuw beloningsbeleid? Raar maar waar, zijn we als ACOD alleen deze nuchtere mening toegedaan. We zijn wel voorstander van een soort van bezwaarprocedure, waarbij een personeelslid met zijn leidinggevende en leidend ambtenaar in discussie kan gaan over zijn functiebeschrijving. We vragen dat een team van Bestuurszaken in geval van het niet bereiken van consensus, de zaak deskundig bekijkt en een advies geeft aan de leidend ambtenaar en dit ook bekendmaakt aan het personeelslid. Pas indien we merken dat er dan nog veel probleemgevallen zijn, kunnen we ons beraden over een echte beroepsprocedure, beroepscommissie incluis. Er was een eerste maal sprake van een nieuw beloningsbeleid in het Sectoraal Akkoord Bijna 10 jaar later blijft het bij loze woorden. Begrijpelijk, geen enkele vakorganisatie zal toestaan dat er ook maar één personeelslid door deze operatie minder zal verdienen, ook al is dit de natte droom van vele politiekers. Laten we veronderstellen dat 70 procent status quo zou blijven qua loon, dan zal er 30 procent meer moeten gaan verdienen. Laat de Vlaamse regering en haar opvolgers maar verder dromen... We zeggen niet dat er geen nuttig werk is geleverd. Er werd nagedacht over functiebeschrijvingen en functies, de functiebeschrijvingen werden herwerkt en zijn meestal duidelijker en waarheidsgetrouw. Bij bevorderingsfuncties is er een duidelijker onderscheid tussen de basisfunctie en de bevorderingsfunctie, bij wervingen wordt gekeken op welk niveau er dient te worden geworven. Voor al zij die hierin veel tijd stopten, is dit toch al een hart onder de riem.

16 ACOD Overheidsdiensten april-mei-juni 2013 p16 ACOD sector Overheidsdiensten Jan Van Wesemael Chris Moortgat Fontainasplein Brussel. Aansluitingsblad Naam en voornaam :... Straat :...Nr : Postcode :...Gemeente : Telefoon/fax : Geboortedatum :...Geboorteplaats : Werkzetel : beleidsdomein : departement : agentschap : adres : telefoon/fax : functie:... Toestand : vast benoemd / contractueel - voltijds / deeltijds Betalingswijze : domiciliëring maandelijks / overschrijving driemaandelijks Aansluitingsdatum :... Ik ben ervan op de hoogte dat de gegevens van onderhavig aansluitingsblad opgenomen en bewaard worden in het geïnformatiseerd ledenregister van de ACOD. Ik heb geen enkel bezwaar tegen dit feit, aangezien de ACOD de gegevens enkel zal gebruiken voor lidmaatschapsdoeleinden, zowel bij de ACOD als bij het ABVV, waarvan ze deel uitmaakt en zoals voorzien in de wet van 08/12/1992. Ik heb recht op inzage en verbetering van deze gegevens. Ik kan bijkomende inlichtingen verkrijgen bij het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Datum en handtekening,

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde - 2012 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Vrijuit MEER DAN 11 %! 4AUTOMATISCHE 14 BELASTINGAANGIFTE 18 GEDETACHEERD 28 MINDER WERKLOOS- MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND

Vrijuit MEER DAN 11 %! 4AUTOMATISCHE 14 BELASTINGAANGIFTE 18 GEDETACHEERD 28 MINDER WERKLOOS- MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 83 ste jaargang mei 2012 4AUTOMATISCHE INDEXERING Tegenstanders van automatische indexering komen altijd aanzetten met de afgeleide

Nadere informatie

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL 701 MEI - JUNI 2011 NR ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 BIMENSUEL - TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten.

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

Solliciteren & sociale media

Solliciteren & sociale media Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Bestaat Generatie Y wel? Blz. 3 WANDELCOACH Je toekomst in het groen Blz. 8 MIJN

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. KADERinfo N 274 - April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P 201075 N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

Staatssecretaris Tommelein wil eerlijke concurrentie, minder lasten en minder administratie

Staatssecretaris Tommelein wil eerlijke concurrentie, minder lasten en minder administratie -MAGAZINE Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen www.nsz.be Staatssecretaris Tommelein wil eerlijke concurrentie, minder lasten en minder administratie 12 Vaak gestelde vragen bij de jaarlijkse belastingaangifte

Nadere informatie