Informeert. Justitiële Informatiedienst. Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen. JDS live op voormalige Nederlandse Antillen. GCOS en IFM in beheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informeert. Justitiële Informatiedienst. Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen. JDS live op voormalige Nederlandse Antillen. GCOS en IFM in beheer"

Transcriptie

1 Justitiële Informatiedienst Informeert November 2013 Voorwoord Johan Wiltvank > GCOS en IFM in beheer > GCOS en IFM in beheer JDS live op voormalige Nederlandse Antillen Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen JDS live op voormalige Nederlandse Antillen > Berichtenverkeer jeugdzorg > Missie en visie herzien > Wijzigingen binnen CDD > Bijdrage Justid aan FGZ > Consul van Japan bezoekt PKI EAC > MatchingsAutoriteit in de praktijk > Op 1 oktober 2013 heeft de Justitiële Informatiedienst de ICT-voorzieningen Generiek Casusoverleg- Ondersteunend Systeem (GCOS) en de Integrale Formulieren Module (IFM) in beheer genomen. Lees meer > Op 1 oktober jl. gingen de strafkaarten voor de voormalige Neder landse Antillen in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) live. Dit betekent dat Caribisch Nederland de eigen justitiële documentatie in JDS rechtstreeks via JD-online kan raadplegen. Lees meer > In 2015 treedt de wet stelselherziening Jeugd in werking. Hiervoor maakt de dienst Elektronisch Berichtenverkeer (EBV) een routeer voorziening van het Jeugddomein naar gemeentes. Lees meer > Indien u dit bestand op een tablet bekijkt, raden wij aan een app als GoodReader te gebruiken of dit bestand te openen in ibooks.

2 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Aansluiting op JDS voormalige Nederlandse Antillen Digitaal werken in de strafrechtketen Komende jaren vier thema s Van papier naar digitaal Klik op de thema s om meer te lezen. Aansluiting op het Justitieel Documentatie Systeem van de voormalige Nederlandse Antillen Sinds 1 oktober 2013 hebben we het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) voor St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius, Saba en Curaçao opengezet. Het is dus nu voor het Openbaar Ministerie op deze eilanden beschikbaar. Ketenpartners kunnen vanaf 1 januari 2014 gebruik maken van het JDS t.a.v. deze inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit is een mijlpaal, aangezien we hier vanaf 2007 mee bezig zijn geweest.

3 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Aansluiting op JDS voormalige Nederlandse Antillen Digitaal werken in de strafrechtketen Komende jaren vier thema s Van papier naar digitaal Klik op de thema s om meer te lezen. Digitaal werken in de strafrechtketen De Justitiële Informatiedienst gaat een belangrijke rol krijgen bij het digitaal werken in de strafrechtketen (DWS), onderdeel van het programma VPS (Versterking Prestaties Strafrechtketen). Degene die deze naam bedacht heeft, heeft ongetwijfeld goede herinneringen aan de oud eredivisieclub DWS uit Amsterdam, maar dit terzijde. Onze bijdrage ligt mede in de digitalisering van de formele stukken zoals het proces-verbaal, de dagvaarding en het vonnis. Hier is een grote rol weggelegd voor het Centraal Digitaal Depot (CDD) en de Waarmerk-, Teken- en Validatieservice (WTVs). De stukken worden opgeslagen in het CDD, maar er moet ook voldoende kunnen worden vastgesteld dat het gaat om authentieke stukken, de originele afschriften en hiervoor heb je de WTVs nodig. Die rechtskracht van deze stukken moet ook overeind blijven tegen de tijd dat een zaak bij de Hoge Raad aangebracht is.

4 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Aansluiting op JDS voormalige Nederlandse Antillen Digitaal werken in de strafrechtketen Komende jaren vier thema s Van papier naar digitaal Klik op de thema s om meer te lezen. Vier thema s geformuleerd voor de komende jaren We hebben de afgelopen tijd vier relevante thema s voor de komende twee jaar geformuleerd. Deze vier thema s: informatieportaal, personenserver, e-logistieke bouwsteen en abonnementen, gaan we in overleg met DGRR/KIV de komende tijd nader uitwerken. We beogen enerzijds het verbreden en vernieuwen van onze dienstverlening en het is anderzijds een opmaat om het mogelijk te maken om de onderliggende technologie van de systemen, met name de databases, op termijn te kunnen vervangen.

5 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Aansluiting op JDS voormalige Nederlandse Antillen Digitaal werken in de strafrechtketen Komende jaren vier thema s Van papier naar digitaal Klik op de thema s om meer te lezen. Van papier naar digitaal De Justitiële Informatiedienst is inmiddels behoorlijk expert in het digitaal maken van gegevens op papier. U ontvangt al enige tijd onze nieuwsbrief digitaal, maar we zijn nu ook bezig met het ontwikkelen van digitale folders over onze dienstverlening. We stappen af van onze papieren brochures en papieren factsheets. Begin volgend jaar zullen de eerste digitale exemplaren hiervan op onze website beschikbaar komen.

6 GCOS en IFM Reinier ter Kuile (links) en Johan Wiltvank. GCOS en IFM in beheer Op 1 oktober 2013 heeft de Justitiële Informatiedienst de ICT-voorzieningen Generiek Casusoverleg-Ondersteunend Systeem (GCOS) en de Integrale Formulieren Module (IFM) in beheer genomen. Op 17 oktober hebben directeuren Johan Wiltvank (Justitiële Informatiedienst) en Reinier ter Kuile (Justitieel Jeugdbeleid van het ministerie) de overeenkomsten getekend. GCOS ondersteunt het casusoverleg tussen ketenpartners over complexe zaken. Het is in gebruik in het Justitieel Casusoverleg, in het Casusoverleg Bescherming en nazorg Jeugd en in de Veiligheidshuizen. IFM is een ontwikkelplatform, waarop toepassingen zijn gerealiseerd voor ondersteuning van het Landelijk Instrumentarium Jeugd (LIJ), en voor de werkprocessen van de Justitiële Jeugdinrichtingen en de jeugdreclassering. GCOS en IFM worden door ruim 6000 professionals gebruikt. De in beheername sluit een zorgvuldige transitie af, van de projectomgeving (waarin de applicaties zijn ontwikkeld), naar de professionele beheeromgeving van de Justitiële Informatiedienst. Namens gebruikers en eigenaar zorgt Bureau Regie en Beheer (BRB) voor de strategische en tactische aansturing. Op dit moment wordt er gewerkt aan de jaarplannen van GCOS en IFM voor Nieuw GCOS platform Op maandag 9 september is geheel volgens planning het beveiligde GCOS-platform (Geïntegreerd Casusoverleg Ondersteunend Systeem) gelanceerd. Iedereen die inlogt op GCOS komt op de uitgebreide homepage van het GCOS-platform. Van hieruit kan meteen doorgeklikt worden naar GCOS zelf of naar allerlei relevante GCOS-informatie. Het platform is bedoeld om een optimaal gebruik van GCOS te faciliteren en te zorgen dat het systeem goed afgestemd blijft op de behoeften van gebruikers(organisaties). Alle informatie die mij relevant lijkt staat erop. Erg tevreden over het resultaat. Volledig en overzichtelijk.

7 JDS Digitale strafkaarten voormalige Nederlandse Antillen live Rinus Pitstra, manager Justitiële Documentatie bij de Justitiële Informatiedienst: We zijn aangesloten, maar de puntjes moeten nog wel op de i. Pitstra: De vreugde was groot op het parket van St. Maarten, dat als eerste hun strafkaarten via JD-online kan raadplegen. Naar verwachting geldt dit op korte termijn ook voor Cura çao, Bonaire, St. Eustatius en Saba. Nog niet bekend is of ook Aruba in de toekomst aansluit. Op Curaçao moet men nog enkele acties ondernemen, met name wat betreft de OM-werkplekken. We zijn met het vooronderzoek al in 2007 gestart en het project heeft behoorlijk wat tijd in beslag genomen. Eind 2009 zijn de oude strafkaarten gescand en in de loop van 2010 is de conversie van de in totaal zo n historische strafkaarten met behulp van uitzendkrachten gestart. Daarnaast zijn de afgelopen jaren de nodige aanpassingen aan het JDS gerealiseerd. Mede door de staatkundige hervorming kwamen de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar. De registratie in JDS is weliswaar handmatig, maar deze gegevens worden digitaal aangeleverd. Het duurde nogal lang om de hiervoor noodzakelijke stabiele verbinding met Curaçao, waar alle gegevens verzameld worden, te realiseren. Voor ons is het operationeel zijn echt een mijlpaal. Nu dienen we nog de mutaties sinds 2010 in de strafrechtelijke gegevens in JDS te registreren. We verwachten begin 2014 helemaal volledig te zijn. Dan kunnen we de Nederlandse en Caribische gegevens in JDS beschikbaar stellen voor het gehele koninkrijk. Vanaf dat moment kan een Nederlandse officier niet alleen de Nederlandse documentatie bevragen, maar als het een Antilliaan betreft, ook de Caribische documentatie. We hebben toegezegd dat de voormalige Nederlandse Antillen vanuit politieke verantwoordelijkheid ieder hun eigen database krijgen. Volledige integratie is daardoor niet mogelijk, waardoor er dus sprake kan zijn van twee uittreksels: een Nederlands en een Caribisch.

8 CORV Berichtenverkeer jeugdzorgpartijen In 2015 treedt de wet stelselherziening Jeugd in werking. Hiervoor maakt de dienst Elektronisch Berichtenverkeer (EBV) een routeervoorziening van het Jeugddomein naar gemeentes. Begin oktober jl. zijn de handtekeningen tussen de Justitiële Informatiedienst en de directie Justitieel Jeugdbeleid gezet voor de realisatie van deze Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV). De ministeries van VWS en VenJ werken samen om de invoering van de nieuwe jeugdwet te realiseren. Het deelproject keteninformatisering gaat de informatieuitwisseling tussen gemeentelijke partijen en justitiële partijen faciliteren. De invoering van de nieuwe jeugdwet betekent een rolwisseling: gemeenten krijgen een belangrijke rol in de uitvoering van de jeugdzorg. Dit betekent nieuwe partners in de jeugdzorg-, jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtketens. CORV faciliteert de interactie tussen al deze partners. Doel is een veilige, uniforme en duurzame voorziening voor het routeren van berichtenverkeer van en naar betrokken jeugdzorg partijen.

9 Missie en visie (1) Missie en visie herzien De Justitiële Informatiedienst is volop in ontwikkeling, wat niet los gezien kan worden van de ontwikkeling van de mensen die er werken. Wat betekenen de herziene visie en missie voor onze dienstverlening en wat kunnen klanten in de keten van ons verwachten? omvang gegroeid. Dan moet je je afvragen waar de Justitiële Informatiedienst oorspronkelijk voor is opgericht. Bij het nadenken daarover bleek dat we ons niet gaan beperken tot het maken van een goede nieuwe structuur, maar dit wilden inpassen in een groter geheel: de organisatieontwikkeling. In 2013 hebben we de missie en visie geactualiseerd en zijn we binnen en buiten de organisatie in gesprek gegaan over: klopt het nog? Waar zijn wij van? Vorig jaar is bijvoorbeeld het interactief zaaksoverzicht beschikbaar gekomen. Daardoor is de gebruiker in staat om te specificeren waar hij bij een persoon vooral in geïnteresseerd is. Kwalitatieve informatie. Lees verder > De kerntaak van de Justitiële Informatiedienst is het toegankelijk maken van het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële keten, vertelt Pieter Josephus Jitta, directeur Strategie en Middelen van de Justitiële Informatiedienst. Waarom was het nodig de missie en visie van Justid te herzien? We zijn de afgelopen jaren heel snel in Wat betekent: We maken keteninformatie op tijd, op maat en op niveau toegankelijk? Op het moment dat een overheidsfunctionaris contact heeft met een justitiabele, moet hij op dat moment kunnen beschikken over relevante informatie. Op elk moment moet er zo n actueel en compleet mogelijk informatiebeeld kunnen worden gegeven. Maar om hem niet te bedelven onder informatie probeer je alleen datgene te geven waar hij behoefte aan heeft. Op maat.

10 Missie en visie (2) Wij schrijven dat wij bijdragen aan een veilige en rechtvaardige samenleving, maar wat levert het de samenleving op? We zijn een ondersteunende dienst, voor de organisaties die stukjes primair overheidsproces doen en zich rechtstreeks met de veiligheid en rechtvaardigheid in de samenleving bezighouden. Hiermee dragen wij bij aan het gezamen lijke doel: het bevorderen van een veilige en rechtvaardige samenleving. Kun je voorbeelden geven? Onze rol bij de identiteitsvaststelling. Daardoor kunnen we ondubbelzinnig vaststellen wie iemand is en alle ketenpartners in de strafrechtketen kunnen dit telkens verifiëren. Heel belangrijk, want je wilt door de keten heen continu weten of het om dezelfde persoon gaat. We kunnen ook aangeven of over deze persoon ook andere informatie beschikbaar is. Voor de politie of deze persoon onder toezicht van de reclassering staat of dat er tegen deze persoon een zaak in hoger beroep loopt, waardoor de aanpak veel effectiever wordt. Ook willen we dat gegevens over een persoon internationaal beschikbaar zijn. ECRIS, de uitwisseling van strafrechtelijke informatie binnen de Europese Unie, heeft als aanleiding die Franse onderwijzer die van Frankrijk naar België verhuisde en daar het moorden kon voortzetten, omdat de Belgische autoriteiten niet wisten waar hij in Frankrijk van werd verdacht. De hoofdlijnen voor de Justitiële Informatiedienst zijn ervoor te zorgen, nationaal én internationaal, dat overheidsinstanties over elkaars relevante informatie kunnen beschikken. Zodat met een completer beeld gewerkt kan worden en een effectievere bijdrage wordt geleverd aan de veiligheid en rechtvaardigheid van de samenleving. Wat betekent: We zijn erop uit de toegevoegde waarde van onze dienstverlening voor de ketenpartners steeds verder te verbeteren? Door ons voortdurend te oriënteren op de behoeften die er bestaan. Door hen Lees verder >

11 Missie en visie (3) te bevragen en te toetsen of we goed begrepen hebben waar hun behoefte zit. Wat verandert er voor de klant? Ik weet niet of er rechtstreeks voor de klant iets verandert. Wat de klant wel zou moeten merken, is dat onze dienstverlening continu, stapje voor stapje, op een kwalitatief hoger plan wordt gebracht en dat die stappen aansluiten bij hun behoeften. Wij zijn hun informatiepartner. En dat we consistent en betrouwbaar zijn in onze dienstverlening. Verder hopen we dat ze merken dat er een enorme drive in onze organisatie zit om dit waar te maken. We hebben de ambitie het integer en integraal persoonsbeeld toegankelijk te maken binnen de justitiële ketens. Hoe doen we dit dan? Dat doen we op talloze manieren: om onze klanten toegang te verschaffen tot onze systemen. De Justitiële Informatiedienst is ontstaan door het bij elkaar brengen van de Strafrechtsketendatabank (SKDB), Verwijsindex Personen (VIPs) en het Justitieel Documentatiesysteem (JDS). Daar zijn het Centraal Digitaal Depot (CDD) en het Elektronisch Berichtenverkeer (EBV) bijgekomen. We moeten naar één toegang voor de klant toewerken. En dat de klant weet welke informatie bij de Justitiële Informatiedienst beschikbaar is, of uit andere bronnen gehaald kan worden. Hoe bieden we actieve ondersteuning aan ketenwerkprocessen? Door vanuit onze expertise en wat wij aan informatie te bieden hebben, mee te werken en bij te dragen aan de inrichting van ketenwerkprocessen. Zoals in het programma USB in de executieketen. Of het programma VPS waarmee verdergaande digitaliseringstappen worden gezet in die keten. Helemaal op de keten gerichte dienstverlening is Elektronisch Berichtenverkeer, die ervoor zorgt dat de informatie- uitwisseling tussen ketenpartners zo wordt ingericht dat ze elkaar verstaan. Wij maken voorzieningen om het gegevensverkeer tussen partners binnen het veiligheid- en justitiedomein en daarbuiten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Schema missie-visie >

12 Missie en visie Organisatie: interne motivatie Organisatie: externe motivatie Visie (Waar we naar op weg zijn) Missie (Wat we doen) Organisatievervulling (Ideaalbeeld van Justid als werkgemeenschap) We zijn een kennis- en expertisecentrum voor keteninformatie. Onze medewerkers functioneren optimaal binnen een werkgemeenschap die innovatie en creativiteit stimuleert. Organisatieontwikkeling (Wat we samen doen) We zijn gericht op resultaat en samenwerking, waartoe kennis en informatie intern voortdurend en stelselmatig worden gedeeld. We zijn een organisatie waarin goed werkgeverschap een belangrijke waarde is. Er is sprake van een open sfeer met ruimte voor persoonlijke groei waarin medewerkers aanspreekbaar zijn en met respect voor elkaar samenwerken. De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk Bijdrage aan samenleving (Onze toegevoegde waarde aan de buitenwereld) We maken keteninformatie op tijd, op maat en op niveau toegankelijk. De rechtspleging gebeurt effectiever en efficiënter wanneer de partners in de justitiële ketens tijdig over juiste en volledige informatie kunnen beschikken. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Dienstverlening aan klanten (Wat we bieden) We zijn erop uit de toegevoegde waarde van onze dienstverlening voor de ketenpartners steeds verder te verbeteren. We hebben de ambitie het integer en integraal persoonsbeeld toegankelijk te maken binnen de justitiële ketens en bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. < Terug naar het artikel

13 Wijzigingen CDD (1) Wijzigingen binnen CDD; klaar voor de toekomst In gesprek met Dany Venema en Gerald van Zuthem Er was een tijd van zaaien, nu komt de tijd om te oogsten. Per 1 september 2013 heeft Dany Venema zijn werkzaamheden als afdelingshoofd CDD verruild voor de rol van directieadviseur. Tegelijkertijd trad Gerald van Zuthem als waarnemend hoofd CDD bij de Justitiële Informatiedienst in dienst. Beiden lichten de noodzaak toe van een aantal wijzigingen in de aansturing van de afdeling. Waren CDD en de Justitiële Informatiedienst onbekenden voor je? Gerald: Ik kende Dany en het CDD (Centraal Digitaal Depot) al enkele jaren vanuit de verkenning van het digitaal werken bij de Rechtspraak, waar het belang van digitaliseren opkwam. Ik had op dat moment ICT in mijn portefeuille en Dany gaf bij het Directeurenberaad een toelichting op het CDD+. Van mijn opgedane kennis over CDD heb ik nu profijt. Je eerste bezoeken bij Rechtspraak, waar op nu heel concreet voortgang is? Dany: Bij de Rechtspraak stonden we aan het begin van die verandering. Voor het bewustwordingsproces zijn jaren nodig. Jaren waarin je met pilots aantoont dat digitaal werken ook voor de rechtspraak kan. En workshops verzorgt om rechters vertrouwd te maken met e-bewijs; een bijdrage levert aan wijzigingen in wet- en regelgeving en overlegt met bestuurders. Je ziet dat het 3 tot 4 jaar duurt voordat je de stap kunt zetten naar een heel concreet project als KEI waar CDD nu de rechtspraak bij ondersteunt. Lees verder >

14 Wijzigingen CDD (2) CDD heeft een zekere mate van volwassenheid bereikt. Dany, waarom deze wijzigingen binnen de afdeling? Het stelsel van CDD voorzieningen is grotendeels gereed, in de praktijk beproefd en de basis beheerorganisatie is ingeregeld. Het zwaartepunt zal de komende jaren liggen op een grootschalig, VenJ-breed gebruik ervan. De Justitiële Informatiedienst en de afdeling CDD moeten met de aansluitingen meegroeien. Er zijn nog enkele innovaties af te ronden op het gebied van documentlogistiek in de ketens en het elektronisch ondertekenen. Nadat een dominante partij digitaal gaat werken, zie je een omslag ontstaan en wordt dat de motor achter de verandering. We gaan zeven partijen in de Vreemdelingenketen aansluiten en er moet een document logistieke bouwsteen komen. Ook de eerste aansluiting in de jeugdketen is een feit: de Raad voor de Kinderbescherming en aansluiting met ZM begint heel concreet te worden. CDD gaat in de breedte, als generieke ketenvoorziening benut worden. En ook bij het departement, waarbij DigiJust wordt aangesloten op het CDD. Wat kunnen we van jullie verwachten? Dany: Een aantal programma s neem ik voor mijn rekening. Ik zit in de stuurgroep IDMI van de Vreemdelingenketen, het programma Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) en het programma Feit Gecodeerde Zaken (FGZ) en in wetgeving-veranderingstrajecten. Digitaal werken in ketens vraagt om wijziging in wetgeving. Het Wetboek van strafvordering is nu aangepast aan het werken met elektronisch bewijs. Waar partijen samenwerken zijn afspraken van belang. Standaarden op het gebied van informatie- en archiefbeleid zijn volop in ontwikkeling. Tenslotte wil ik kennisleider zijn op het gebied van elektronisch bewijs, en de komende 3 jaar op dit vraagstuk promoveren. Gerald: CDD heeft een zekere mate van volwassenheid bereikt. Mijn uitdaging is om er een echte beheerorganisatie van te maken. We voegen wel innovaties toe, maar de nadruk zal liggen op de groei in omvang. En ook nog eens op een andere locatie. We zullen alle zeilen bij moeten Lees verder >

15 Wijzigingen CDD (3) zetten, want ook projecten als inktschade, Dubbelen Burgerlijke Stand, digitalisering poststroom IND, moeten blijven lopen. En tegelijkertijd zullen we ons goed moeten realiseren wat we willen we met CDD. Willen we alles gaan doen voor iedereen of alleen wat past binnen onze visie? Kan de afdeling al dat werk wel aan? Dany: Het aansluittraject is, met de opgedane ervaring, gestandaardiseerd. Ketenpartners zorgen nu zelf voor hun aansluiting op CDD, wij ondersteunen hen inhoudelijk en houden het project op koers. Wat is de bijdrage van CDD aan het integer en integraal persoonsbeeld? Dany: Afzonderlijk zijn diverse ketenpartners inmiddels aangesloten; de focus ligt nu op het digitaal werken in de ketens. De documentlogistieke bouwsteen maakt duidelijk dat we niet langer afzonderlijke ketenpartners aan het bedienen zijn. De uitgewisselde ketendocumenten tussen ketenpartners vormen een bijdrage aan het integraal persoonsbeeld in de betreffende keten. Wat betreft het integere persoonsbeeld, daarmee dragen we bij aan het eidstelsel, dat binnen de overheid in ontwikkeling is. Die combinatie Wie is het en Wat mag hij en Over wie gaat het, gekoppeld aan de creatie van het bewijsstuk is wat we aan het vormgeven zijn. Vanaf 2017 krijgt iedere burger een pasje waarop zijn elektronisch identiteit is vastgelegd. Ontwikkelingen als WTVS maken het mogelijk deze elektronische identiteit aan die documenten te verbinden. Daarbij gaat het dan niet meer alleen over het integer persoonsbeeld van de justitiabelen, maar ook over de uitvoerende functionarissen in de ketens. Wij willen een aantoonbaar verband leggen tussen de identiteit van de justitiabele waar het document betrekking op heeft, en van de actor die het document heeft gemaakt en bevoegd is om het document te ondertekenen. Die combinatie Wie is het en Wat mag hij en Over wie gaat het, gekoppeld aan de creatie van het bewijsstuk is wat we aan het vormgeven zijn. Dit geeft een duidelijk beeld van wat CDD bijdraagt aan de missie van de Justitiële Informatiedienst.

16 FGZ (1) Bijdrage Justitiële Informatiedienst aan programma Feitgecodeerde Zaken (FGZ) Minister Opstelten bezocht woensdag 18 september jl. het programma Feitgecodeerde Zaken (FGZ), gericht op het beter laten functioneren van de strafrechtketen, waaraan de Justitiële Informatiedienst een bijdrage levert. Ook andere thema s werden uitvoerig over besproken. Ketenpartners De belangrijkste thema s van het werkbezoek waren kwaliteitsverbetering en succesvolle samenwerking in de keten: de politie, de CVOM, het CJIB en de Justitiële Informatiedienst. In 2014 bezoekt de minister FGZ opnieuw, maar dan om in de praktijk kennis te maken met het Burgerportaal, dat nu wordt ontwikkeld. Via Burgerportaal kunnen burgers in de toekomst informatie over hun bekeuring krijgen. Minister bekeurd Brigadier Richard ter Bekke bekeurde de minister fictief tijdens het werkbezoek, voor het gebruik van zijn smart phone tijdens het rijden. Daarmee werd inzichtelijk welke voordelen het digitaal bekeuren oplevert ten opzichte van het handmatig uitschrijven van bonnen. De minister was zeer geïnteresseerd in de tijdswinst die de handcomputer (PDA) oplevert in vergelijking met het handmatig bekeuren. Lees verder > Wat zijn feitgecodeerde zaken? Dit zijn relatief veel voorkomende overtredingen. Veelal verkeersfeiten, zoals overschrijding van de maximumsnelheid, fout parkeren, het negeren van een rood verkeerslicht, rijden zonder rijbewijs en rijden onder invloed. Maar ook winkeldiefstal, het verkeerd aanbieden van huisvuil en het veroorzaken van geluidsoverlast. Alle feit gecodeerde zaken zijn ge bundeld in het zogenaamde Feitenboekje. Politieagenten en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) schrijven bekeuringen uit. Daarnaast registreren trajectcontroles en flits palen overtredingen. Dit levert jaarlijks ruim tien miljoen bekeuringen voor feitgecodeerde zaken op. Gezien deze grote aantallen zijn feitgecodeerde zaken zeer zichtbaar zijn voor burgers.

17 FGZ (2) Centralisatie informatievoorziening Vanaf de start in januari 2012 nam het programma FGZ o.a. het initiatief tot afschaffing van de papieren bon: het geeltje. De Justitiële Informatiedienst krijgt een belangrijke rol in de centralisatie van de informatievoorziening, bijvoorbeeld in de centrale opslag van flitsfoto s. Dany Venema, directieadviseur: Door het centraal bewaren en beheren van digitale foto s afkomstig van flitspalen ondersteunen we hergebruik door alle ketenpartners. Door te zorgen dat digitale zaakinformatie voldoet aan de kwali teitseisen voor elektronisch bewijs, houdbaar tot aan het hoogste rechtsorgaan. Ketensamenwerking De Ketenregiegroep en het programma Feitgecodeerde Zaken bewijzen dat keten samenwerking vanuit gedeelde doelen en met een duidelijke gezamenlijke wil en focus tot successen leidt, die de burger meer vertrouwen geven in het functioneren van Justitie. De resultaten zijn veelbelovend en de ambities voor de toekomst onverminderd groot. Welke partijen houden zich met feitgecodeerde zaken bezig? Om de verwerking van feitgecodeerde zaken snel en efficiënt te laten verlopen is deze zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Daarbij is een keten van organisaties betrokken: Politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) schrijven de bekeuringen uit Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int de opgelegde boetes De Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) beoordeelt zaken, waaronder zaken waartegen verzet of beroep is ingesteld en brengt deze op zitting De Justitiële Informatiedienst ondersteunt de keten op het gebied van informatievoorziening en archivering. Feitgecodeerde zaken: de geschiedenis Eind jaren 70 werden processen verbaal opgemaakt met een typemachine en carbonpapier. In de jaren 80 deed de automatisering haar intrede. In de jaren 90 werd de keten stelselmatig verder geautomatiseerd. Een relatief recente ontwikkeling is het opmaken van digitale bonnen met behulp van een handcomputer (PDA). Om de verwerking van feitgecodeerde zaken beter, eenvoudiger, sneller en transparanter te behandelen, is in 2011 is de Ketenregiegroep ingesteld. De uitval van zaken in de keten moet daarbij tot het minimum worden teruggebracht. De initiatieven die dit moeten realiseren, zijn gebundeld in het programma Feitgecodeerde Zaken. Binnen dit programma werken politie, CVOM, CJIB en de Justitiële Informatiedienst als ketenpartners intensief samen.

18 PKI EAC Consul van Japan bezoekt PKI EAC De consul van Japan overhandigde woensdag 11 september jl. formeel het digitale certi ficaat, waarmee door Japan uitgegeven paspoorten en identiteitsbewijzen digitaal worden ondertekend, aan de afdeling PKI EAC van de Justitiële Informatiedienst. Deze digitale ondertekening bewijst dat het betreffende document als echt en onvervalst door Japan is uitgegeven en dat de gegevens die op de chip van het document staan kloppen. Certificaten van landen worden wereldwijd uitgewisseld en door PKI EAC verzameld voor gebruik in de veiligheidsketen. Het Japanse certificaat is toegevoegd aan de certificatenbibliotheek (store), op basis waarvan onder andere op Schiphol geautomatiseerd de grens gepasseerd kan worden. Het digitaal certificaat dient na de vastgestelde levensduur (5 tot 10 jaar) te worden vernieuwd. Het verlopen van die periode is voor Japan tevens aanleiding om per 1 januari 2014 een nieuw model paspoort te introduceren. Ook hiervan kreeg PKI EAC een aantal testdocumenten om in de verdere aanpassingen en ontwikkelingen te kunnen gebruiken. Een vruchtbaar bezoek waarbij de consul inzicht heeft gekregen in de werkzaamheden van PKI EAC en hoe deze een bijdrage levert aan de veiligheidsketen. Cor de Jonge (Justitiële Informatiedienst) (links) en consul Muta van Japan bekijken het overdrachtsdocument van het certificaat.

19 MatchingsAutoriteit Via Nederland en Spanje, naar Duitsland De MatchingsAutoriteit in de praktijk Waar loopt de afdeling Matching van de Justitiële Informatiedienst zoal tegenaan? Hiernaast één van de vele voorbeelden uit de praktijk. Op 4 juli 2013 wordt door de Koninklijke Marechaussee (KMar) Schiphol een man aangehouden met een vals Italiaans paspoort. Tijdens verhoor beroept de man zich op zijn zwijgplicht, vandaar dat de KMar hem als NN-er (NoNamer) inschrijft aan de ID-zuil. De volgende dag ontstaat hierdoor een signaal in de Strafrechtsketendatabank (SKDB), omdat de betrokkene in HAVANK al bekend is, maar met andere personalia. De MatchingsAutoriteit van de Justitiële Informatiedienst vraagt hierop direct aan de Koninklijke Marechaussee om een onderzoek om na te gaan of er misschien al meer over betrokkene bekend is. Hieruit kwam naar voren dat betrokkene in Duitsland gesignaleerd staat in verband met een moord en nog twaalf jaar celstraf tegoed heeft. De KMar heeft alvast een wijziging personalia uitgevoerd op de leidende identiteit van Duitsland, zodat de Matchings- Autoriteit alvast een compleet pakketje van meneer geregistreerd heeft (BVV, OM, SKDB, DJI). Bij navraag in Duitsland naar de ware identiteit van betrokkene, blijkt dat hij gebruik maakt van meerdere (5) aliassen, maar bekend staat onder de leidende identiteit F. uit Spanje. Uit Spanje kwam het resultaat dat betrokkene in Madrid gesignaleerd staat. De identificatie is hier gebeurd op vingerafdrukken samen met een DNRI nummer (persoonsnummer, zoals Nederlandse GBA). De vastgestelde identiteit in Spanje bleek overeen te komen met Nederland en Duitsland. Dankzij een goede samenwerking tussen de MatchingsAutoriteit en de Koninklijke Marechaussee is hier succes geboekt door de signalen van de SKDB.

20 De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk Colofon De Justitiële Informatiedienst maakt keteninformatie toegankelijk: tijdig, op maat en op niveau. We bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. Wanneer partners in de justitiële ketens tijdig en over de juiste informatie beschikken gebeurt de rechtspleging effectiever en efficiënter. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving. De Justitiële Informatiedienst Informeert is een uitgave van de Justitiële Informatiedienst Redactie: Communicatie, met dank aan ieders bijdrage Reacties, abonnementen en opzeggingen: Vormgeving: Ineke Oerlemans De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. <<

Dag van de Keteninformatisering Samenwerken aan kwaliteit

Dag van de Keteninformatisering Samenwerken aan kwaliteit Dag van de Keteninformatisering Samenwerken aan kwaliteit Programmaboekje 21 mei 2015 85020_Keteninformatisering_A5L.indd 1 19-05-15 13:54 Hartelijk welkom bij de Dag van de Keteninformatisering 2015!

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) 21 mei 2014 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel)

Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel) Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel) 1. Betere geschiloplossing voor de burger Een kenmerk van een goed functionerend rechtsbestel is dat burgers met een geschil zo goed mogelijk worden

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight Ruimte om te delen De CT Infobox tien jaar in werking C.J. de Poot S. Flight De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen tien overheidsinstanties. Bij de oprichting van de CT Infobox is dit beeldmerk

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden?

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Annemarie Voorneveld Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Onderzoek Trends in publieke dienstverlening Startdatum 1 januari

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011

vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011 1 OK-Vaknieuws vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011 focus Lean, een zaak voor de top! Inhoud: Enthousiast bezuinigen kan! (dubbelinterview met Dick Bakhuizen (gemeentesecretaris)

Nadere informatie