Informeert. Justitiële Informatiedienst. Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen. JDS live op voormalige Nederlandse Antillen. GCOS en IFM in beheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informeert. Justitiële Informatiedienst. Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen. JDS live op voormalige Nederlandse Antillen. GCOS en IFM in beheer"

Transcriptie

1 Justitiële Informatiedienst Informeert November 2013 Voorwoord Johan Wiltvank > GCOS en IFM in beheer > GCOS en IFM in beheer JDS live op voormalige Nederlandse Antillen Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen JDS live op voormalige Nederlandse Antillen > Berichtenverkeer jeugdzorg > Missie en visie herzien > Wijzigingen binnen CDD > Bijdrage Justid aan FGZ > Consul van Japan bezoekt PKI EAC > MatchingsAutoriteit in de praktijk > Op 1 oktober 2013 heeft de Justitiële Informatiedienst de ICT-voorzieningen Generiek Casusoverleg- Ondersteunend Systeem (GCOS) en de Integrale Formulieren Module (IFM) in beheer genomen. Lees meer > Op 1 oktober jl. gingen de strafkaarten voor de voormalige Neder landse Antillen in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) live. Dit betekent dat Caribisch Nederland de eigen justitiële documentatie in JDS rechtstreeks via JD-online kan raadplegen. Lees meer > In 2015 treedt de wet stelselherziening Jeugd in werking. Hiervoor maakt de dienst Elektronisch Berichtenverkeer (EBV) een routeer voorziening van het Jeugddomein naar gemeentes. Lees meer > Indien u dit bestand op een tablet bekijkt, raden wij aan een app als GoodReader te gebruiken of dit bestand te openen in ibooks.

2 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Aansluiting op JDS voormalige Nederlandse Antillen Digitaal werken in de strafrechtketen Komende jaren vier thema s Van papier naar digitaal Klik op de thema s om meer te lezen. Aansluiting op het Justitieel Documentatie Systeem van de voormalige Nederlandse Antillen Sinds 1 oktober 2013 hebben we het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) voor St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius, Saba en Curaçao opengezet. Het is dus nu voor het Openbaar Ministerie op deze eilanden beschikbaar. Ketenpartners kunnen vanaf 1 januari 2014 gebruik maken van het JDS t.a.v. deze inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit is een mijlpaal, aangezien we hier vanaf 2007 mee bezig zijn geweest.

3 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Aansluiting op JDS voormalige Nederlandse Antillen Digitaal werken in de strafrechtketen Komende jaren vier thema s Van papier naar digitaal Klik op de thema s om meer te lezen. Digitaal werken in de strafrechtketen De Justitiële Informatiedienst gaat een belangrijke rol krijgen bij het digitaal werken in de strafrechtketen (DWS), onderdeel van het programma VPS (Versterking Prestaties Strafrechtketen). Degene die deze naam bedacht heeft, heeft ongetwijfeld goede herinneringen aan de oud eredivisieclub DWS uit Amsterdam, maar dit terzijde. Onze bijdrage ligt mede in de digitalisering van de formele stukken zoals het proces-verbaal, de dagvaarding en het vonnis. Hier is een grote rol weggelegd voor het Centraal Digitaal Depot (CDD) en de Waarmerk-, Teken- en Validatieservice (WTVs). De stukken worden opgeslagen in het CDD, maar er moet ook voldoende kunnen worden vastgesteld dat het gaat om authentieke stukken, de originele afschriften en hiervoor heb je de WTVs nodig. Die rechtskracht van deze stukken moet ook overeind blijven tegen de tijd dat een zaak bij de Hoge Raad aangebracht is.

4 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Aansluiting op JDS voormalige Nederlandse Antillen Digitaal werken in de strafrechtketen Komende jaren vier thema s Van papier naar digitaal Klik op de thema s om meer te lezen. Vier thema s geformuleerd voor de komende jaren We hebben de afgelopen tijd vier relevante thema s voor de komende twee jaar geformuleerd. Deze vier thema s: informatieportaal, personenserver, e-logistieke bouwsteen en abonnementen, gaan we in overleg met DGRR/KIV de komende tijd nader uitwerken. We beogen enerzijds het verbreden en vernieuwen van onze dienstverlening en het is anderzijds een opmaat om het mogelijk te maken om de onderliggende technologie van de systemen, met name de databases, op termijn te kunnen vervangen.

5 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Veel plannen en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Justitiële Informatiedienst. Met andere woorden, Justid zit er middenin. Wij informeren u er graag over. Aansluiting op JDS voormalige Nederlandse Antillen Digitaal werken in de strafrechtketen Komende jaren vier thema s Van papier naar digitaal Klik op de thema s om meer te lezen. Van papier naar digitaal De Justitiële Informatiedienst is inmiddels behoorlijk expert in het digitaal maken van gegevens op papier. U ontvangt al enige tijd onze nieuwsbrief digitaal, maar we zijn nu ook bezig met het ontwikkelen van digitale folders over onze dienstverlening. We stappen af van onze papieren brochures en papieren factsheets. Begin volgend jaar zullen de eerste digitale exemplaren hiervan op onze website beschikbaar komen.

6 GCOS en IFM Reinier ter Kuile (links) en Johan Wiltvank. GCOS en IFM in beheer Op 1 oktober 2013 heeft de Justitiële Informatiedienst de ICT-voorzieningen Generiek Casusoverleg-Ondersteunend Systeem (GCOS) en de Integrale Formulieren Module (IFM) in beheer genomen. Op 17 oktober hebben directeuren Johan Wiltvank (Justitiële Informatiedienst) en Reinier ter Kuile (Justitieel Jeugdbeleid van het ministerie) de overeenkomsten getekend. GCOS ondersteunt het casusoverleg tussen ketenpartners over complexe zaken. Het is in gebruik in het Justitieel Casusoverleg, in het Casusoverleg Bescherming en nazorg Jeugd en in de Veiligheidshuizen. IFM is een ontwikkelplatform, waarop toepassingen zijn gerealiseerd voor ondersteuning van het Landelijk Instrumentarium Jeugd (LIJ), en voor de werkprocessen van de Justitiële Jeugdinrichtingen en de jeugdreclassering. GCOS en IFM worden door ruim 6000 professionals gebruikt. De in beheername sluit een zorgvuldige transitie af, van de projectomgeving (waarin de applicaties zijn ontwikkeld), naar de professionele beheeromgeving van de Justitiële Informatiedienst. Namens gebruikers en eigenaar zorgt Bureau Regie en Beheer (BRB) voor de strategische en tactische aansturing. Op dit moment wordt er gewerkt aan de jaarplannen van GCOS en IFM voor Nieuw GCOS platform Op maandag 9 september is geheel volgens planning het beveiligde GCOS-platform (Geïntegreerd Casusoverleg Ondersteunend Systeem) gelanceerd. Iedereen die inlogt op GCOS komt op de uitgebreide homepage van het GCOS-platform. Van hieruit kan meteen doorgeklikt worden naar GCOS zelf of naar allerlei relevante GCOS-informatie. Het platform is bedoeld om een optimaal gebruik van GCOS te faciliteren en te zorgen dat het systeem goed afgestemd blijft op de behoeften van gebruikers(organisaties). Alle informatie die mij relevant lijkt staat erop. Erg tevreden over het resultaat. Volledig en overzichtelijk.

7 JDS Digitale strafkaarten voormalige Nederlandse Antillen live Rinus Pitstra, manager Justitiële Documentatie bij de Justitiële Informatiedienst: We zijn aangesloten, maar de puntjes moeten nog wel op de i. Pitstra: De vreugde was groot op het parket van St. Maarten, dat als eerste hun strafkaarten via JD-online kan raadplegen. Naar verwachting geldt dit op korte termijn ook voor Cura çao, Bonaire, St. Eustatius en Saba. Nog niet bekend is of ook Aruba in de toekomst aansluit. Op Curaçao moet men nog enkele acties ondernemen, met name wat betreft de OM-werkplekken. We zijn met het vooronderzoek al in 2007 gestart en het project heeft behoorlijk wat tijd in beslag genomen. Eind 2009 zijn de oude strafkaarten gescand en in de loop van 2010 is de conversie van de in totaal zo n historische strafkaarten met behulp van uitzendkrachten gestart. Daarnaast zijn de afgelopen jaren de nodige aanpassingen aan het JDS gerealiseerd. Mede door de staatkundige hervorming kwamen de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar. De registratie in JDS is weliswaar handmatig, maar deze gegevens worden digitaal aangeleverd. Het duurde nogal lang om de hiervoor noodzakelijke stabiele verbinding met Curaçao, waar alle gegevens verzameld worden, te realiseren. Voor ons is het operationeel zijn echt een mijlpaal. Nu dienen we nog de mutaties sinds 2010 in de strafrechtelijke gegevens in JDS te registreren. We verwachten begin 2014 helemaal volledig te zijn. Dan kunnen we de Nederlandse en Caribische gegevens in JDS beschikbaar stellen voor het gehele koninkrijk. Vanaf dat moment kan een Nederlandse officier niet alleen de Nederlandse documentatie bevragen, maar als het een Antilliaan betreft, ook de Caribische documentatie. We hebben toegezegd dat de voormalige Nederlandse Antillen vanuit politieke verantwoordelijkheid ieder hun eigen database krijgen. Volledige integratie is daardoor niet mogelijk, waardoor er dus sprake kan zijn van twee uittreksels: een Nederlands en een Caribisch.

8 CORV Berichtenverkeer jeugdzorgpartijen In 2015 treedt de wet stelselherziening Jeugd in werking. Hiervoor maakt de dienst Elektronisch Berichtenverkeer (EBV) een routeervoorziening van het Jeugddomein naar gemeentes. Begin oktober jl. zijn de handtekeningen tussen de Justitiële Informatiedienst en de directie Justitieel Jeugdbeleid gezet voor de realisatie van deze Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV). De ministeries van VWS en VenJ werken samen om de invoering van de nieuwe jeugdwet te realiseren. Het deelproject keteninformatisering gaat de informatieuitwisseling tussen gemeentelijke partijen en justitiële partijen faciliteren. De invoering van de nieuwe jeugdwet betekent een rolwisseling: gemeenten krijgen een belangrijke rol in de uitvoering van de jeugdzorg. Dit betekent nieuwe partners in de jeugdzorg-, jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtketens. CORV faciliteert de interactie tussen al deze partners. Doel is een veilige, uniforme en duurzame voorziening voor het routeren van berichtenverkeer van en naar betrokken jeugdzorg partijen.

9 Missie en visie (1) Missie en visie herzien De Justitiële Informatiedienst is volop in ontwikkeling, wat niet los gezien kan worden van de ontwikkeling van de mensen die er werken. Wat betekenen de herziene visie en missie voor onze dienstverlening en wat kunnen klanten in de keten van ons verwachten? omvang gegroeid. Dan moet je je afvragen waar de Justitiële Informatiedienst oorspronkelijk voor is opgericht. Bij het nadenken daarover bleek dat we ons niet gaan beperken tot het maken van een goede nieuwe structuur, maar dit wilden inpassen in een groter geheel: de organisatieontwikkeling. In 2013 hebben we de missie en visie geactualiseerd en zijn we binnen en buiten de organisatie in gesprek gegaan over: klopt het nog? Waar zijn wij van? Vorig jaar is bijvoorbeeld het interactief zaaksoverzicht beschikbaar gekomen. Daardoor is de gebruiker in staat om te specificeren waar hij bij een persoon vooral in geïnteresseerd is. Kwalitatieve informatie. Lees verder > De kerntaak van de Justitiële Informatiedienst is het toegankelijk maken van het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële keten, vertelt Pieter Josephus Jitta, directeur Strategie en Middelen van de Justitiële Informatiedienst. Waarom was het nodig de missie en visie van Justid te herzien? We zijn de afgelopen jaren heel snel in Wat betekent: We maken keteninformatie op tijd, op maat en op niveau toegankelijk? Op het moment dat een overheidsfunctionaris contact heeft met een justitiabele, moet hij op dat moment kunnen beschikken over relevante informatie. Op elk moment moet er zo n actueel en compleet mogelijk informatiebeeld kunnen worden gegeven. Maar om hem niet te bedelven onder informatie probeer je alleen datgene te geven waar hij behoefte aan heeft. Op maat.

10 Missie en visie (2) Wij schrijven dat wij bijdragen aan een veilige en rechtvaardige samenleving, maar wat levert het de samenleving op? We zijn een ondersteunende dienst, voor de organisaties die stukjes primair overheidsproces doen en zich rechtstreeks met de veiligheid en rechtvaardigheid in de samenleving bezighouden. Hiermee dragen wij bij aan het gezamen lijke doel: het bevorderen van een veilige en rechtvaardige samenleving. Kun je voorbeelden geven? Onze rol bij de identiteitsvaststelling. Daardoor kunnen we ondubbelzinnig vaststellen wie iemand is en alle ketenpartners in de strafrechtketen kunnen dit telkens verifiëren. Heel belangrijk, want je wilt door de keten heen continu weten of het om dezelfde persoon gaat. We kunnen ook aangeven of over deze persoon ook andere informatie beschikbaar is. Voor de politie of deze persoon onder toezicht van de reclassering staat of dat er tegen deze persoon een zaak in hoger beroep loopt, waardoor de aanpak veel effectiever wordt. Ook willen we dat gegevens over een persoon internationaal beschikbaar zijn. ECRIS, de uitwisseling van strafrechtelijke informatie binnen de Europese Unie, heeft als aanleiding die Franse onderwijzer die van Frankrijk naar België verhuisde en daar het moorden kon voortzetten, omdat de Belgische autoriteiten niet wisten waar hij in Frankrijk van werd verdacht. De hoofdlijnen voor de Justitiële Informatiedienst zijn ervoor te zorgen, nationaal én internationaal, dat overheidsinstanties over elkaars relevante informatie kunnen beschikken. Zodat met een completer beeld gewerkt kan worden en een effectievere bijdrage wordt geleverd aan de veiligheid en rechtvaardigheid van de samenleving. Wat betekent: We zijn erop uit de toegevoegde waarde van onze dienstverlening voor de ketenpartners steeds verder te verbeteren? Door ons voortdurend te oriënteren op de behoeften die er bestaan. Door hen Lees verder >

11 Missie en visie (3) te bevragen en te toetsen of we goed begrepen hebben waar hun behoefte zit. Wat verandert er voor de klant? Ik weet niet of er rechtstreeks voor de klant iets verandert. Wat de klant wel zou moeten merken, is dat onze dienstverlening continu, stapje voor stapje, op een kwalitatief hoger plan wordt gebracht en dat die stappen aansluiten bij hun behoeften. Wij zijn hun informatiepartner. En dat we consistent en betrouwbaar zijn in onze dienstverlening. Verder hopen we dat ze merken dat er een enorme drive in onze organisatie zit om dit waar te maken. We hebben de ambitie het integer en integraal persoonsbeeld toegankelijk te maken binnen de justitiële ketens. Hoe doen we dit dan? Dat doen we op talloze manieren: om onze klanten toegang te verschaffen tot onze systemen. De Justitiële Informatiedienst is ontstaan door het bij elkaar brengen van de Strafrechtsketendatabank (SKDB), Verwijsindex Personen (VIPs) en het Justitieel Documentatiesysteem (JDS). Daar zijn het Centraal Digitaal Depot (CDD) en het Elektronisch Berichtenverkeer (EBV) bijgekomen. We moeten naar één toegang voor de klant toewerken. En dat de klant weet welke informatie bij de Justitiële Informatiedienst beschikbaar is, of uit andere bronnen gehaald kan worden. Hoe bieden we actieve ondersteuning aan ketenwerkprocessen? Door vanuit onze expertise en wat wij aan informatie te bieden hebben, mee te werken en bij te dragen aan de inrichting van ketenwerkprocessen. Zoals in het programma USB in de executieketen. Of het programma VPS waarmee verdergaande digitaliseringstappen worden gezet in die keten. Helemaal op de keten gerichte dienstverlening is Elektronisch Berichtenverkeer, die ervoor zorgt dat de informatie- uitwisseling tussen ketenpartners zo wordt ingericht dat ze elkaar verstaan. Wij maken voorzieningen om het gegevensverkeer tussen partners binnen het veiligheid- en justitiedomein en daarbuiten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Schema missie-visie >

12 Missie en visie Organisatie: interne motivatie Organisatie: externe motivatie Visie (Waar we naar op weg zijn) Missie (Wat we doen) Organisatievervulling (Ideaalbeeld van Justid als werkgemeenschap) We zijn een kennis- en expertisecentrum voor keteninformatie. Onze medewerkers functioneren optimaal binnen een werkgemeenschap die innovatie en creativiteit stimuleert. Organisatieontwikkeling (Wat we samen doen) We zijn gericht op resultaat en samenwerking, waartoe kennis en informatie intern voortdurend en stelselmatig worden gedeeld. We zijn een organisatie waarin goed werkgeverschap een belangrijke waarde is. Er is sprake van een open sfeer met ruimte voor persoonlijke groei waarin medewerkers aanspreekbaar zijn en met respect voor elkaar samenwerken. De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk Bijdrage aan samenleving (Onze toegevoegde waarde aan de buitenwereld) We maken keteninformatie op tijd, op maat en op niveau toegankelijk. De rechtspleging gebeurt effectiever en efficiënter wanneer de partners in de justitiële ketens tijdig over juiste en volledige informatie kunnen beschikken. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Dienstverlening aan klanten (Wat we bieden) We zijn erop uit de toegevoegde waarde van onze dienstverlening voor de ketenpartners steeds verder te verbeteren. We hebben de ambitie het integer en integraal persoonsbeeld toegankelijk te maken binnen de justitiële ketens en bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. < Terug naar het artikel

13 Wijzigingen CDD (1) Wijzigingen binnen CDD; klaar voor de toekomst In gesprek met Dany Venema en Gerald van Zuthem Er was een tijd van zaaien, nu komt de tijd om te oogsten. Per 1 september 2013 heeft Dany Venema zijn werkzaamheden als afdelingshoofd CDD verruild voor de rol van directieadviseur. Tegelijkertijd trad Gerald van Zuthem als waarnemend hoofd CDD bij de Justitiële Informatiedienst in dienst. Beiden lichten de noodzaak toe van een aantal wijzigingen in de aansturing van de afdeling. Waren CDD en de Justitiële Informatiedienst onbekenden voor je? Gerald: Ik kende Dany en het CDD (Centraal Digitaal Depot) al enkele jaren vanuit de verkenning van het digitaal werken bij de Rechtspraak, waar het belang van digitaliseren opkwam. Ik had op dat moment ICT in mijn portefeuille en Dany gaf bij het Directeurenberaad een toelichting op het CDD+. Van mijn opgedane kennis over CDD heb ik nu profijt. Je eerste bezoeken bij Rechtspraak, waar op nu heel concreet voortgang is? Dany: Bij de Rechtspraak stonden we aan het begin van die verandering. Voor het bewustwordingsproces zijn jaren nodig. Jaren waarin je met pilots aantoont dat digitaal werken ook voor de rechtspraak kan. En workshops verzorgt om rechters vertrouwd te maken met e-bewijs; een bijdrage levert aan wijzigingen in wet- en regelgeving en overlegt met bestuurders. Je ziet dat het 3 tot 4 jaar duurt voordat je de stap kunt zetten naar een heel concreet project als KEI waar CDD nu de rechtspraak bij ondersteunt. Lees verder >

14 Wijzigingen CDD (2) CDD heeft een zekere mate van volwassenheid bereikt. Dany, waarom deze wijzigingen binnen de afdeling? Het stelsel van CDD voorzieningen is grotendeels gereed, in de praktijk beproefd en de basis beheerorganisatie is ingeregeld. Het zwaartepunt zal de komende jaren liggen op een grootschalig, VenJ-breed gebruik ervan. De Justitiële Informatiedienst en de afdeling CDD moeten met de aansluitingen meegroeien. Er zijn nog enkele innovaties af te ronden op het gebied van documentlogistiek in de ketens en het elektronisch ondertekenen. Nadat een dominante partij digitaal gaat werken, zie je een omslag ontstaan en wordt dat de motor achter de verandering. We gaan zeven partijen in de Vreemdelingenketen aansluiten en er moet een document logistieke bouwsteen komen. Ook de eerste aansluiting in de jeugdketen is een feit: de Raad voor de Kinderbescherming en aansluiting met ZM begint heel concreet te worden. CDD gaat in de breedte, als generieke ketenvoorziening benut worden. En ook bij het departement, waarbij DigiJust wordt aangesloten op het CDD. Wat kunnen we van jullie verwachten? Dany: Een aantal programma s neem ik voor mijn rekening. Ik zit in de stuurgroep IDMI van de Vreemdelingenketen, het programma Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) en het programma Feit Gecodeerde Zaken (FGZ) en in wetgeving-veranderingstrajecten. Digitaal werken in ketens vraagt om wijziging in wetgeving. Het Wetboek van strafvordering is nu aangepast aan het werken met elektronisch bewijs. Waar partijen samenwerken zijn afspraken van belang. Standaarden op het gebied van informatie- en archiefbeleid zijn volop in ontwikkeling. Tenslotte wil ik kennisleider zijn op het gebied van elektronisch bewijs, en de komende 3 jaar op dit vraagstuk promoveren. Gerald: CDD heeft een zekere mate van volwassenheid bereikt. Mijn uitdaging is om er een echte beheerorganisatie van te maken. We voegen wel innovaties toe, maar de nadruk zal liggen op de groei in omvang. En ook nog eens op een andere locatie. We zullen alle zeilen bij moeten Lees verder >

15 Wijzigingen CDD (3) zetten, want ook projecten als inktschade, Dubbelen Burgerlijke Stand, digitalisering poststroom IND, moeten blijven lopen. En tegelijkertijd zullen we ons goed moeten realiseren wat we willen we met CDD. Willen we alles gaan doen voor iedereen of alleen wat past binnen onze visie? Kan de afdeling al dat werk wel aan? Dany: Het aansluittraject is, met de opgedane ervaring, gestandaardiseerd. Ketenpartners zorgen nu zelf voor hun aansluiting op CDD, wij ondersteunen hen inhoudelijk en houden het project op koers. Wat is de bijdrage van CDD aan het integer en integraal persoonsbeeld? Dany: Afzonderlijk zijn diverse ketenpartners inmiddels aangesloten; de focus ligt nu op het digitaal werken in de ketens. De documentlogistieke bouwsteen maakt duidelijk dat we niet langer afzonderlijke ketenpartners aan het bedienen zijn. De uitgewisselde ketendocumenten tussen ketenpartners vormen een bijdrage aan het integraal persoonsbeeld in de betreffende keten. Wat betreft het integere persoonsbeeld, daarmee dragen we bij aan het eidstelsel, dat binnen de overheid in ontwikkeling is. Die combinatie Wie is het en Wat mag hij en Over wie gaat het, gekoppeld aan de creatie van het bewijsstuk is wat we aan het vormgeven zijn. Vanaf 2017 krijgt iedere burger een pasje waarop zijn elektronisch identiteit is vastgelegd. Ontwikkelingen als WTVS maken het mogelijk deze elektronische identiteit aan die documenten te verbinden. Daarbij gaat het dan niet meer alleen over het integer persoonsbeeld van de justitiabelen, maar ook over de uitvoerende functionarissen in de ketens. Wij willen een aantoonbaar verband leggen tussen de identiteit van de justitiabele waar het document betrekking op heeft, en van de actor die het document heeft gemaakt en bevoegd is om het document te ondertekenen. Die combinatie Wie is het en Wat mag hij en Over wie gaat het, gekoppeld aan de creatie van het bewijsstuk is wat we aan het vormgeven zijn. Dit geeft een duidelijk beeld van wat CDD bijdraagt aan de missie van de Justitiële Informatiedienst.

16 FGZ (1) Bijdrage Justitiële Informatiedienst aan programma Feitgecodeerde Zaken (FGZ) Minister Opstelten bezocht woensdag 18 september jl. het programma Feitgecodeerde Zaken (FGZ), gericht op het beter laten functioneren van de strafrechtketen, waaraan de Justitiële Informatiedienst een bijdrage levert. Ook andere thema s werden uitvoerig over besproken. Ketenpartners De belangrijkste thema s van het werkbezoek waren kwaliteitsverbetering en succesvolle samenwerking in de keten: de politie, de CVOM, het CJIB en de Justitiële Informatiedienst. In 2014 bezoekt de minister FGZ opnieuw, maar dan om in de praktijk kennis te maken met het Burgerportaal, dat nu wordt ontwikkeld. Via Burgerportaal kunnen burgers in de toekomst informatie over hun bekeuring krijgen. Minister bekeurd Brigadier Richard ter Bekke bekeurde de minister fictief tijdens het werkbezoek, voor het gebruik van zijn smart phone tijdens het rijden. Daarmee werd inzichtelijk welke voordelen het digitaal bekeuren oplevert ten opzichte van het handmatig uitschrijven van bonnen. De minister was zeer geïnteresseerd in de tijdswinst die de handcomputer (PDA) oplevert in vergelijking met het handmatig bekeuren. Lees verder > Wat zijn feitgecodeerde zaken? Dit zijn relatief veel voorkomende overtredingen. Veelal verkeersfeiten, zoals overschrijding van de maximumsnelheid, fout parkeren, het negeren van een rood verkeerslicht, rijden zonder rijbewijs en rijden onder invloed. Maar ook winkeldiefstal, het verkeerd aanbieden van huisvuil en het veroorzaken van geluidsoverlast. Alle feit gecodeerde zaken zijn ge bundeld in het zogenaamde Feitenboekje. Politieagenten en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) schrijven bekeuringen uit. Daarnaast registreren trajectcontroles en flits palen overtredingen. Dit levert jaarlijks ruim tien miljoen bekeuringen voor feitgecodeerde zaken op. Gezien deze grote aantallen zijn feitgecodeerde zaken zeer zichtbaar zijn voor burgers.

17 FGZ (2) Centralisatie informatievoorziening Vanaf de start in januari 2012 nam het programma FGZ o.a. het initiatief tot afschaffing van de papieren bon: het geeltje. De Justitiële Informatiedienst krijgt een belangrijke rol in de centralisatie van de informatievoorziening, bijvoorbeeld in de centrale opslag van flitsfoto s. Dany Venema, directieadviseur: Door het centraal bewaren en beheren van digitale foto s afkomstig van flitspalen ondersteunen we hergebruik door alle ketenpartners. Door te zorgen dat digitale zaakinformatie voldoet aan de kwali teitseisen voor elektronisch bewijs, houdbaar tot aan het hoogste rechtsorgaan. Ketensamenwerking De Ketenregiegroep en het programma Feitgecodeerde Zaken bewijzen dat keten samenwerking vanuit gedeelde doelen en met een duidelijke gezamenlijke wil en focus tot successen leidt, die de burger meer vertrouwen geven in het functioneren van Justitie. De resultaten zijn veelbelovend en de ambities voor de toekomst onverminderd groot. Welke partijen houden zich met feitgecodeerde zaken bezig? Om de verwerking van feitgecodeerde zaken snel en efficiënt te laten verlopen is deze zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Daarbij is een keten van organisaties betrokken: Politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) schrijven de bekeuringen uit Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) int de opgelegde boetes De Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) beoordeelt zaken, waaronder zaken waartegen verzet of beroep is ingesteld en brengt deze op zitting De Justitiële Informatiedienst ondersteunt de keten op het gebied van informatievoorziening en archivering. Feitgecodeerde zaken: de geschiedenis Eind jaren 70 werden processen verbaal opgemaakt met een typemachine en carbonpapier. In de jaren 80 deed de automatisering haar intrede. In de jaren 90 werd de keten stelselmatig verder geautomatiseerd. Een relatief recente ontwikkeling is het opmaken van digitale bonnen met behulp van een handcomputer (PDA). Om de verwerking van feitgecodeerde zaken beter, eenvoudiger, sneller en transparanter te behandelen, is in 2011 is de Ketenregiegroep ingesteld. De uitval van zaken in de keten moet daarbij tot het minimum worden teruggebracht. De initiatieven die dit moeten realiseren, zijn gebundeld in het programma Feitgecodeerde Zaken. Binnen dit programma werken politie, CVOM, CJIB en de Justitiële Informatiedienst als ketenpartners intensief samen.

18 PKI EAC Consul van Japan bezoekt PKI EAC De consul van Japan overhandigde woensdag 11 september jl. formeel het digitale certi ficaat, waarmee door Japan uitgegeven paspoorten en identiteitsbewijzen digitaal worden ondertekend, aan de afdeling PKI EAC van de Justitiële Informatiedienst. Deze digitale ondertekening bewijst dat het betreffende document als echt en onvervalst door Japan is uitgegeven en dat de gegevens die op de chip van het document staan kloppen. Certificaten van landen worden wereldwijd uitgewisseld en door PKI EAC verzameld voor gebruik in de veiligheidsketen. Het Japanse certificaat is toegevoegd aan de certificatenbibliotheek (store), op basis waarvan onder andere op Schiphol geautomatiseerd de grens gepasseerd kan worden. Het digitaal certificaat dient na de vastgestelde levensduur (5 tot 10 jaar) te worden vernieuwd. Het verlopen van die periode is voor Japan tevens aanleiding om per 1 januari 2014 een nieuw model paspoort te introduceren. Ook hiervan kreeg PKI EAC een aantal testdocumenten om in de verdere aanpassingen en ontwikkelingen te kunnen gebruiken. Een vruchtbaar bezoek waarbij de consul inzicht heeft gekregen in de werkzaamheden van PKI EAC en hoe deze een bijdrage levert aan de veiligheidsketen. Cor de Jonge (Justitiële Informatiedienst) (links) en consul Muta van Japan bekijken het overdrachtsdocument van het certificaat.

19 MatchingsAutoriteit Via Nederland en Spanje, naar Duitsland De MatchingsAutoriteit in de praktijk Waar loopt de afdeling Matching van de Justitiële Informatiedienst zoal tegenaan? Hiernaast één van de vele voorbeelden uit de praktijk. Op 4 juli 2013 wordt door de Koninklijke Marechaussee (KMar) Schiphol een man aangehouden met een vals Italiaans paspoort. Tijdens verhoor beroept de man zich op zijn zwijgplicht, vandaar dat de KMar hem als NN-er (NoNamer) inschrijft aan de ID-zuil. De volgende dag ontstaat hierdoor een signaal in de Strafrechtsketendatabank (SKDB), omdat de betrokkene in HAVANK al bekend is, maar met andere personalia. De MatchingsAutoriteit van de Justitiële Informatiedienst vraagt hierop direct aan de Koninklijke Marechaussee om een onderzoek om na te gaan of er misschien al meer over betrokkene bekend is. Hieruit kwam naar voren dat betrokkene in Duitsland gesignaleerd staat in verband met een moord en nog twaalf jaar celstraf tegoed heeft. De KMar heeft alvast een wijziging personalia uitgevoerd op de leidende identiteit van Duitsland, zodat de Matchings- Autoriteit alvast een compleet pakketje van meneer geregistreerd heeft (BVV, OM, SKDB, DJI). Bij navraag in Duitsland naar de ware identiteit van betrokkene, blijkt dat hij gebruik maakt van meerdere (5) aliassen, maar bekend staat onder de leidende identiteit F. uit Spanje. Uit Spanje kwam het resultaat dat betrokkene in Madrid gesignaleerd staat. De identificatie is hier gebeurd op vingerafdrukken samen met een DNRI nummer (persoonsnummer, zoals Nederlandse GBA). De vastgestelde identiteit in Spanje bleek overeen te komen met Nederland en Duitsland. Dankzij een goede samenwerking tussen de MatchingsAutoriteit en de Koninklijke Marechaussee is hier succes geboekt door de signalen van de SKDB.

20 De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk Colofon De Justitiële Informatiedienst maakt keteninformatie toegankelijk: tijdig, op maat en op niveau. We bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. Wanneer partners in de justitiële ketens tijdig en over de juiste informatie beschikken gebeurt de rechtspleging effectiever en efficiënter. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving. De Justitiële Informatiedienst Informeert is een uitgave van de Justitiële Informatiedienst Redactie: Communicatie, met dank aan ieders bijdrage Reacties, abonnementen en opzeggingen: Vormgeving: Ineke Oerlemans De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. <<

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen. Justitiële Informatiedienst Informeert April Voorwoord Johan Wiltvank > Jaarplan > Jaarplan Portaal om basisregistraties op te vragen Stapsgewijs naar digitaal werken Stapsgewijs naar digitaal werken binnen

Nadere informatie

Digitaal archief. Een Centraal Digitaal Depot. Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens

Digitaal archief. Een Centraal Digitaal Depot. Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Digitaal archief Een Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Een : digitaal opslaan van dossiers van ketenpartners voor een wettig

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Volledig beheer JDS dit jaar in eigen huis. Gegevenswoordenboek vreemdelingenketen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Volledig beheer JDS dit jaar in eigen huis. Gegevenswoordenboek vreemdelingenketen. Justitiële Informatiedienst Informeert Maart 2014 Voorwoord > Berichtenverkeer jeugdzorgpartijen technisch gereed > Volledig beheer JDS dit jaar in eigen huis > Gegevenswoordenboek vreemdelingenketen in

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Op weg naar een toekomstbestendig GCOS. Informatieportaal justitiabelen. September 2014

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Op weg naar een toekomstbestendig GCOS. Informatieportaal justitiabelen. September 2014 Justitiële Informatiedienst Informeert September 2014 Voorwoord > Offerte project feitgecodeerde zaken getekend > Informatieportaal justitiabelen > Op weg naar een toekomstbestendige GCOS > Ook binnen

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Informatie Detentieverloop. Ambtelijke Conferentie BIJ. Beheer ICT jeugdketen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Informatie Detentieverloop. Ambtelijke Conferentie BIJ. Beheer ICT jeugdketen. Justitiële Informatiedienst Informeert Januari 2013 Voorwoord Johan Wiltvank 2 Informatie Detentieverloop 3 Elektronische handtekening voor zakelijke e-mails 4 Audit CIOT 4 Communiceren met het buitenland

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. JD-Online beschikbaar via Dienstenportaal. De handtekening voor de Rechtspraak

Informeert. Justitiële Informatiedienst. JD-Online beschikbaar via Dienstenportaal. De handtekening voor de Rechtspraak Justitiële Informatiedienst Informeert December 2015 Voorwoord > Digitaal Werken in de strafrechtsketen > De handtekening voor de Rechtspraak JD-Online beschikbaar via Dienstenportaal Verhuizing datacenter

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Digitaal loket voor flitsfoto s hardrijders. GAAV: Nieuwe ondertekendienst. Continue screening kinderopvang

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Digitaal loket voor flitsfoto s hardrijders. GAAV: Nieuwe ondertekendienst. Continue screening kinderopvang Justitiële Informatiedienst Informeert September 2015 Voorwoord > GAAV: Nieuwe ondertekendienst > GAAV: Nieuwe ondertekendienst Continue screening kinderopvang Digitaal loket voor flitsfoto s hardrijders

Nadere informatie

Informeert. bij de Justitiële Informatiedienst. Nieuwe dienstverlening JEP in ontwikkeling: JEP_Lite. ECRIS is operationeel, nu nog de puntjes op de i

Informeert. bij de Justitiële Informatiedienst. Nieuwe dienstverlening JEP in ontwikkeling: JEP_Lite. ECRIS is operationeel, nu nog de puntjes op de i Justitiële Informatiedienst Informeert Juli 2013 Voorwoord Johan Wiltvank > ECRIS: Europese uitwisseling van strafrechtelijke gegevens > Nieuwe dienstverlening JEP > Stap voor stap digitaler werken > Verhuizing

Nadere informatie

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB?

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB? VRAAG & ANTWOORD BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 In oktober 2015 is besloten de opgebouwde samenwerking tussen de ketenorganisaties in de strafrechtketen te bestendigen en een duurzaam

Nadere informatie

EBV. Elektronisch uitwisselen van gegevens met EBV. tussen twee of meer ketenpartners

EBV. Elektronisch uitwisselen van gegevens met EBV. tussen twee of meer ketenpartners EBV tussen twee of meer ketenpartners Optimalisering van informatieuitwisseling tussen ketenpartners Informatie hebben, is informatie delen. Dit moet veilig en betrouwbaar gebeuren. Het belang van digitaal

Nadere informatie

Justitiële. Justitiële Informatiedienst

Justitiële. Justitiële Informatiedienst Justitiële Justitiële Informatiedienst JDS Voor MA CDD een + integer EBV CIOT PIDS JDS MA CDD PIDS en JDS integraal MA CDD persoonsbeeld + EBV CIOT PIDS JDS MA CIOT PIDS JDS MA CDD + EBV CIOT PIDS JD EBV

Nadere informatie

Bijlage C5 Beschrijving Deelnemende aanbestedende diensten perceel 5

Bijlage C5 Beschrijving Deelnemende aanbestedende diensten perceel 5 Bijlage C5 Beschrijving Deelnemende aanbestedende diensten perceel 5 Aanbesteding Inhuur Flexibele Arbeidskrachten op basis van een Uitzendovereenkomst ten behoeve van Deelnemende aanbestedende diensten

Nadere informatie

Keteninformatisering: casus GCOS

Keteninformatisering: casus GCOS Keteninformatisering: casus GCOS Overzicht 1. Wat was er vóór GCOS 2. Wat is GCOS 3. Resultaten 4. GCOS als ketenvoorziening 5. Goede en mindere momenten 6. De toekomst 2 Aanleiding 6-7 jaar geleden: sterke

Nadere informatie

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief beleidsinformatie jeugd / gedwongen kader uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 bijlage(n)

Nadere informatie

Baten-lastenstelsel In 2006 gaat het OM over op het baten-lastenstelsel. AEF adviseert het OM bij de invoering hiervan.

Baten-lastenstelsel In 2006 gaat het OM over op het baten-lastenstelsel. AEF adviseert het OM bij de invoering hiervan. OM in strafrechtketen Aan de strafrechtketen worden steeds hogere eisen gesteld: betere prestaties voor minder geld. Voor het Openbaar Ministerie komt daar een complicerende factor bij. Voor de uitoefening

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2016

Inschrijving RBB-AWARD 2016 Organisatie: Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Bert Reitsma e-mail adres: b.reitsma@cjib.minvenj.nl mobiele telefoon: 058-2342972 Akkoord lid

Nadere informatie

VenJ op iavontuur. Nicole Stolk psg en CIO VenJ. Dick Heerschop CIO Nationale Politie

VenJ op iavontuur. Nicole Stolk psg en CIO VenJ. Dick Heerschop CIO Nationale Politie VenJ op iavontuur Nicole Stolk psg en CIO VenJ Dick Heerschop CIO Nationale Politie VenJ op iavontuur Nicole Stolk psg en CIO VenJ Dick Heerschop CIO Nationale Politie Nederlands Forensisch Instituut Dienst

Nadere informatie

De BRP door Evelien van Rijswijk - Hendriks, manager Team Burgerzaken en Ontvangst, gemeente Almelo

De BRP door Evelien van Rijswijk - Hendriks, manager Team Burgerzaken en Ontvangst, gemeente Almelo Verslag Op 15 mei 2017 vond de tweede editie van de RvIG Middag van de identiteit plaats, met als thema Ketenpartners in de Jubi-toren (verslag van de 1 e sessie). De middag begint met een welkomstwoord

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie. ADDENDUM Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Ministerie van Veiligheid en Justitie & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 25 april 2014 Plaats: Den Haag

Nadere informatie

Open huis tijdens verbouwing

Open huis tijdens verbouwing Open huis tijdens verbouwing Pieter Cloo, Secretarisgeneraal VenJ Nicole Stolk, Plv. Secretaris-generaal VenJ en tevens CIO VenJ 15 januari 2014 Kerncijfers Bijna 100.000 medewerkers Relatief veel grote

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. BAWI (070) 373 8022 onderwerp vanaf 1 januari 2008 is het Digitaal Klantdossier wettelijk verplicht uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr.

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

12 Succesfactoren. voor een doorlopend onderwijstraject in, voor en na gesloten verblijf. Colofon:

12 Succesfactoren. voor een doorlopend onderwijstraject in, voor en na gesloten verblijf. Colofon: Tekst en samenstelling: ministeries van OCW, VenJ en VWS, DJI, Jeugdzorg Nederland, Taakgroep Onderwijs in gesloten instellingen en Gedragswerk. Deze succesfactoren zijn vooral bedoeld voor managers en

Nadere informatie

Samenvatting. Onderzoeksvraag en geselecteerde projecten De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt als volgt:

Samenvatting. Onderzoeksvraag en geselecteerde projecten De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt als volgt: Samenvatting Inleiding Hoewel het al langer als een probleem binnen de strafrechtketen wordt gezien, staan de doorlooptijden in de strafrechtketen sinds 2012 hoog op de agenda van de politiek en de strafrechtketen

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Modernisering Wetboek van Strafvordering

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Modernisering Wetboek van Strafvordering Ministerie van Veiligheid en Justitie Modernisering Wetboek van Strafvordering Inleiding In het Wetboek van Strafvordering staan de regels waaraan de opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie (OM), rechters

Nadere informatie

bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland

bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland Bureau Buitenland heeft drie hoofdtaken: Gedetineerdenbegeleiding De Buitenlandbalie Internationale samenwerking

Nadere informatie

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT

Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast. Samenvatting. Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast Samenvatting Drs. Sander Flight Prof. Mr. Dr. Arthur Hartmann Dr. Oberon Nauta RAPPORT Bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Justine Verschoor Januari 2017 1 Inleiding Vanaf maart 2015 is een start gemaakt met het opzetten van een Veiligheidshuis op Bonaire met de

Nadere informatie

Handreiking CORV. Digitale berichtenuitwisseling in de justitiële jeugdketen

Handreiking CORV. Digitale berichtenuitwisseling in de justitiële jeugdketen Handreiking CORV Digitale berichtenuitwisseling in de justitiële jeugdketen 2 Handreiking CORV Ministerie van Veiligheid en Justitie Inhoudsopgave Inleiding 5 Samenvatting 6 1 De justitiële jeugdketen

Nadere informatie

De standaard voor de digitale vrachtbrief

De standaard voor de digitale vrachtbrief De standaard voor de digitale vrachtbrief Onjuiste en onvolledige informatie in de logistieke keten leidt tot vertraging, extra werk en niet-afgeleverde goederen. Bij 5% van alle zendingen gaat bij de

Nadere informatie

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Reclassering Nederland hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Profiel 'hoofd Personeel & Organisatie en Financiën' bij Reclassering Nederland te Utrecht Algemeen Reclassering Nederland is een onafhankelijke

Nadere informatie

Eerste beginselen PROCES VERBAAL. Met uitleg van alle essentiële punten die in een pv thuishoren en diverse uitgewerkte pv s van APV overtredingen

Eerste beginselen PROCES VERBAAL. Met uitleg van alle essentiële punten die in een pv thuishoren en diverse uitgewerkte pv s van APV overtredingen Eerste beginselen PROCES VERBAAL Met uitleg van alle essentiële punten die in een pv thuishoren en diverse uitgewerkte pv s van APV overtredingen 1 Inhoudsopgave pag Voorwoord 4 Inleiding 5 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Instructiedocument Samenwerkingsovereenkomst

Instructiedocument Samenwerkingsovereenkomst Instructiedocument Samenwerkingsovereenkomst Samengesteld op basis van verkenningen binnen het programma Sggv, 2009-2012. Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen 0Inhoud Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 1. Inleiding 2. Waarvoor heb ik een VOG nodig 3. Hoe vraag ik

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. CDD + : Dé gemeenschappelijke voorziening in de. International Law Enforcement Telecommunication Seminar

Informeert. Justitiële Informatiedienst. CDD + : Dé gemeenschappelijke voorziening in de. International Law Enforcement Telecommunication Seminar Justitiële Informatiedienst Informeert December 2014 Voorwoord > CDD + > Proeftuin Noord-Nederland > JDS succesvol in eigen beheer > Ketencarrousel bij Justid > Uitrol ECRIS bij OM > Nieuwe PKI-dienstverlening

Nadere informatie

Datum 12 november 2013 Onderwerp GPS (Geïntegreerd processysteem strafrecht) in relatie tot VPS en KEI

Datum 12 november 2013 Onderwerp GPS (Geïntegreerd processysteem strafrecht) in relatie tot VPS en KEI > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Veiligheid

Nadere informatie

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 plan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 Inleiding Om op lokaal en regionaal niveau overlast en criminaliteit effectiever en efficiënter te kunnen bestrijden is samenwerking van vele

Nadere informatie

Eenvoudig Beter Oog op de Omgevingswet Nieuwsmail nr. 24, juni 2014

Eenvoudig Beter Oog op de Omgevingswet Nieuwsmail nr. 24, juni 2014 Oog op de Omgevingswet Eenvoudig Beter Oog op de Omgevingswet Nieuwsmail nr. 24, juni 2014 Nieuwsmail interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012

Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012 Nummer 36, 23-07-2012 Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012 Hierbij ontvangt u de zesendertigste nieuwsbrief Interbestuurlijke informatie (IBI). De nieuwsbrief IBI brengt informatie over het brede terrein

Nadere informatie

Ondertekenen & validatie bij de digitale Rechtspraak

Ondertekenen & validatie bij de digitale Rechtspraak Ondertekenen & validatie bij de digitale Rechtspraak Programma Kwaliteit & Innovatie Björn Henselmans 20 april 2016 Modernisering van de rechtspraak Digitaal procederen in civiele- en bestuurs- en strafzaken

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 20 oktober 2014, 2014-0000578099 heeft de minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Justitiële Informatiedienst verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking

Nadere informatie

Stappen aansluitprocedure BV BSN

Stappen aansluitprocedure BV BSN Stappen aansluitprocedure BV BSN Wanneer u als gebruiker wilt aansluiten op de Beheervoorziening burgerservicenummer (BV BSN) voor het stellen van verificatievragen, moet u de aansluitprocedure doorlopen.

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201402069

ons kenmerk ECSD/U201402069 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief beleidsinformatie jeugd / gedwongen kader uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402069 bijlage(n) 2 datum

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 5 Besluit van 14 december 2011, houdende regels inzake het uit te oefenen toezicht bij voorwaardelijke veroordeling (Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Financieel- Begroting en Kaderstelling De wnd president van de Algemene Rekenkamer drs. A.P. Visser Lange Voorhout

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10909 22 juni 2011 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 juni 2011, nr. 5700090/11, houdende wijziging

Nadere informatie

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. * Waar in deze brochure hij staat,

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 Inhoud Deze brochure 4 In welke gevallen kan ik een VOG aanvragen? 5 Waar vraag ik een VOG aan? 5 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

Keteninformatiseringstheorie in de praktijk: Implementatie van de Wet OM-afdoening in de strafrechtsketen

Keteninformatiseringstheorie in de praktijk: Implementatie van de Wet OM-afdoening in de strafrechtsketen Keteninformatiseringstheorie in de praktijk: Implementatie van de Wet OM-afdoening in de strafrechtsketen Drs. C.H.M. (Chris) Brookhuis Pheidis Consultants Orteliuslaan 850, 3528 BB Utrecht, Nederland

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Inhoud Deze brochure 4 In welke gevallen kan ik een VOG aanvragen? 5 Waar vraag ik een VOG aan? 5 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 5 Hoe vraag ik een VOG

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad.

Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad. Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad. 1. Wanneer gaat de Nederlandse ambassade te Guatemala dicht? De ambassade gaat dicht in juli 2013. 2. Tot wanneer is

Nadere informatie

Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG

Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG 138 Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG De huidige samenwerking met de eilanden is vooral gebaseerd op meer of minder intensieve uitwisseling van kennis en ervaring. Bij volledige integratie

Nadere informatie

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI 14 april 2015 Nieuwsbrief voor Ketenpartners Inhoud Voorwoord Overleg over oprichting opleidingscentrum met de NCTV Mentale veerkracht; meer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 8 december 2017 Betreft Beantwoording van de Kamervragen van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET

Nadere informatie

Instructiedocument Casus Factsheet

Instructiedocument Casus Factsheet Instructiedocument Casus Factsheet Samengesteld op basis van verkenningen binnen het programma Sggv, 2009-2012. Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie.

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming - gemeenten Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Broek, N.M.C.A. Datum vergadering

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ben jij tussen de twaalf en achttien

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG DGBK Burgerschap en Informatiebeleid www.rijksoverheid.nl Uw kenmerk

Nadere informatie

Vaststelling modelformulieren akten van uitreiking en dagvaarding (straf)

Vaststelling modelformulieren akten van uitreiking en dagvaarding (straf) JU Vaststelling modelformulieren akten van uitreiking en dagvaarding (straf) Aan: de Hoge Raad der Nederlanden het college van procureurs-generaal de Raad voor de Rechtspraak Onderdeel: Directie Handhaving,

Nadere informatie

Centraal Justitieel Incasso Bureau De heer drs. S.T. Sibma, algemeen Directeur Postbus 1794 8901 CB LEEUWARDEN. Geachte heer Sibma,

Centraal Justitieel Incasso Bureau De heer drs. S.T. Sibma, algemeen Directeur Postbus 1794 8901 CB LEEUWARDEN. Geachte heer Sibma, Centraal Justitieel Incasso Bureau De heer drs. S.T. Sibma, algemeen Directeur Postbus 1794 8901 CB LEEUWARDEN Geachte heer Sibma, In 2013 ontving de Nationale ombudsman 38.033 klachten van burgers en

Nadere informatie

Registratie en besteding van de proces verbaalvergoedingen

Registratie en besteding van de proces verbaalvergoedingen Registratie en besteding van de proces verbaalvergoedingen door gemeenten Samenvatting Dr. L.J.M. Aarts, M.A.G. Gielen (MSc), M.C. Kuin (MSc), D. Faber (MSc), 2015 Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen

Nadere informatie

Justitiële Informatiedienst Informeert

Justitiële Informatiedienst Informeert Justitiële Informatiedienst Informeert April 2016 Voorwoord 2 Ketenadapter als helpende hand 5 Ketenadapter als helpende hand Drinkt u ook zeewater? Handtekening onder contract datacenter Apeldoorn Drinkt

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

De heer drs. S.T. Sibma Algemeen Directeur Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) Postbus 1794 8901 CB LEEUWARDEN. Geachte heer Sibma,

De heer drs. S.T. Sibma Algemeen Directeur Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) Postbus 1794 8901 CB LEEUWARDEN. Geachte heer Sibma, De heer drs. S.T. Sibma Algemeen Directeur Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) Postbus 1794 8901 CB LEEUWARDEN Geachte heer Sibma, In 2014 ontving de Nationale ombudsman 36.278 verzoeken van burgers

Nadere informatie

TOEZICHT, HANDHAVING EN KWALITEITSVERBETERING BINNEN DE CARIBISCHE GEZONDHEIDSZORG. Dag van het Commissariaat Curacao 23 November 2017

TOEZICHT, HANDHAVING EN KWALITEITSVERBETERING BINNEN DE CARIBISCHE GEZONDHEIDSZORG. Dag van het Commissariaat Curacao 23 November 2017 TOEZICHT, HANDHAVING EN KWALITEITSVERBETERING BINNEN DE CARIBISCHE GEZONDHEIDSZORG Dag van het Commissariaat Curacao 23 November 2017 TOEZICHT, HANDHAVING EN KWALITEITSVERBETERING BINNEN DE CARIBISCHE

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Is uw kind tussen de

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

Indien de AFM zich kan verenigen met de genoemde datum gelieve deze brief te tekenen en terug te zenden.

Indien de AFM zich kan verenigen met de genoemde datum gelieve deze brief te tekenen en terug te zenden. Autoriteit Financiële Markten Willemstad, 23 januari 2013 Uw kenmerk : Ons kenmerk : Onderwerp : side letter bij MOU CBCS - AFM Geachte heer Gerritse, Tussen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012 Nr 4, oktober 2012 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012 Inhoud Voorwoord Convenant Ambulant fpt tussen GGZ Nederland en 3RO Festival Forensische Zorg Inkoop 2013 Voorwoord In deze editie van

Nadere informatie

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering Juni 2013 Anna van Beuningen Gemeenten na 2015 verantwoordelijk voor inrichting van het gehele jeugdstelsel Dus ook voor toeleiding naar jeugdbescherming

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 125 Wet van 12 maart 2014 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Communicatie 8 Bijlage I Afkortingen 9 2 1 Caribisch Nederland kent één brandweerkorps, het brandweerkorps Caribisch Nederland

Nadere informatie

Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties

Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties Fineke Beukema Mariska Scherphof Pim Keizer Justitiële Informatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie Almelo, Nederland ABSTRACT:

Nadere informatie

INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP. Ronald Zijlstra

INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP. Ronald Zijlstra INTEGRATIE BURGERLIJKE STAND EN BRP Ronald Zijlstra Betere titel: Integratie Burgerlijke Stand in de Basisregistratie Personen (BRP) Heden 1994: GBA 2015: BRP volgens LO GBA Geautomatiseerd Decentrale

Nadere informatie

Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen juni 2007

Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen juni 2007 Inleiding Deze rapportage beschrijft de voortgang van de uitvoering van de slotverklaring van de miniconferentie van 11 oktober 2006 met Bonaire, Saba en Sint Eustatius en van de slotverklaring van het

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit processen-verbaal

Onderzoek Kwaliteit processen-verbaal Onderzoek Kwaliteit processen-verbaal Deel 1: Opzet en bestaan verbeterplannen Plan van Aanpak 1. Inleiding en aanleiding 1.1. Inleiding In de strafrechtketen spelen processen-verbaal (pv s) van de politie

Nadere informatie

Samen werken aan goed openbaar bestuur

Samen werken aan goed openbaar bestuur Samen werken aan goed openbaar bestuur SAMEN WERKEN AAN GOED OPENBAAR BESTUUR Gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de EU en hun samenwerkingsverbanden vormen samen het openbaar bestuur in ons

Nadere informatie

Beschermen & Versterken

Beschermen & Versterken Beschermen & Versterken een aanpak die werkt Een veilige omgeving voor het kind We beschermen het kind en versterken het gezin De verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen die in hun ontwikkeling

Nadere informatie

Projectplan Veilige Publieke Taak Twente

Projectplan Veilige Publieke Taak Twente Projectplan Veilige Publieke Taak Twente Februari 2014 Algemeen Drie op de vijf medewerkers met een publieke taak krijgen geregeld te maken met agressie en geweld tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.

Nadere informatie