Parallels Plesk Panel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parallels Plesk Panel"

Transcriptie

1 Parallels Plesk Panel

2 Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Holdings, Ltd. per adres Parallels International GMbH Vordergasse 49 CH8200 Schaffhausen Switzerland Telefoon: Fax: s Copyright Parallels Holdings, Ltd. en aangesloten bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Dit product wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteurswetten. De onderliggende technologie, patenten en handelsmerken van dit product zijn te vinden op Microsoft, Windows, Windows Server, Windows NT, Windows Vista en MS-DOS zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. Mac is een geregistreerd handelsmerk van Apple, Inc. Alle andere merken en namen die in dit document worden genoemd zijn mogelijkerwijs handelsnamen en alszodanig eigendom van hun respectievelijke houders.

3 Inhoud Voorwoord 4 Typografische Conventies... 4 Reacties... 5 Over deze handleiding 6 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers 7 PVC voor Linux... 7 Over de sjablonen voor Plesk Panel 10 voor Linux... 8 Installatie van Plesk Panel binnen PVC voor Linux Plesk Panel-upgrades binnen PVC voor Linux PVC voor Windows Over de sjablonen voor Plesk Panel 10 voor Windows Installatie van Plesk Panel binnen PVC voor Windows Plesk Panel-upgrades binnen PVC voor Windows Zelfstandige implementatie (stand alone) 20 Het release-kenmerk verkrijgen Een lijst van productcomponenten ophalen Parallels Panel installeren CLI-naslag voor installatieprogramma (verkort) Installatiescript (Linux/Unix) Plesk Panel-instellingen na implementatie 28 Plesk Panel optimaliseren voor uitvoering binnen een VPS Uitgeschakelde Apache-modules in VPS-geoptimaliseerde modus Een beheerderwachtwoord instellen na installatie Tijdens de installatie van Plesk Panel Na initialisatie Regionale instellingen selecteren De interface voor de poweruser inschakelen Licentiesleutels installeren en upgraden 39 Licentiesleutels installeren Upgrade van een proeflicentie... 40

4 4 Voorwoord Voorwoord In deze sectie: Typografische Conventies... 4 Reacties... 5 Typografische Conventies De volgende soorten opmaak in de tekst geven aan dat het om speciale informatie gaat. Opmaakconventie Soort informatie Voorbeeld Speciaal Vet Cursief Monospace Elementen die u moet selecteren, zoals opties in een menu, knoppen of onderdelen in een lijst. Titels van hoofdstukken, secties en subsecties. Wordt gebruikt om het belang van een bepaald punt te benadrukken, om een nieuwe term te introduceren of om aan te geven dat het om een voorbeeldtekst gaat die moet worden vervangen door een echte naam of waarde. De namen van style sheets selectors, bestanden, mappen en CSS-fragmenten. Ga naar het tabblad QoS. Lees het hoofdstuk Beginselen van systeembeheer. Het systeem ondersteunt het zoeken met zogenaamde jokers. Het licentiebestand wordt license.key genoemd.

5 Voorwoord 5 Preformatted Vet Preformatted Om wat u invoert te onderscheiden van de computeruitvoer op het scherm. Schermuitvoer van de computer in een opdrachtregelsessie; broncode in XML, C++ of een andere programmeertaal. Unix/Linux: # cd /root/rpms/php Windows: >cd %myfolder% Unix/Linux: # ls al /files totaal Windows: >ping localhost Antwoord van : bytes=32 time<1ms TTL=128 Reacties Treft u een fout aan in deze handleiding of hebt u suggesties of ideeën over hoe wij deze kunnen verbeteren? Stuur ons dan uw feedback via het webformulier op Neem in uw verslag alstublieft de titel van deze handleiding op, de titel van het hoofdstuk en van de betreffende sectie, als ook van het tekstfragment waarin u de fout hebt aangetroffen.

6 H O O F D S T U K 1 Over deze handleiding Doelstelling Dit document behandelt de implementatie Parallels Plesk Panel (hierna Plesk Panel genoemd), waarmee hostingproviders (Of HSP's, voor hosting service providers) complete hostingoplossingen aan hun klanten kunnen aanbieden. Dit document is primair bestemd voor hostingbeheerders die Plesk Panel implementeren, wat wil zeggen: het installeren en bijwerken van de software om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de HSP. Dit document bevat aanbevelingen van wat wij beschouwen als best practices - volledig getest en gegarandeerd. Het heeft daarbij niet de ambitie om een volledig functionele omschrijving te zijn van de API's: sommige bewerkingen en opties voeren te ver om hier te omschrijven. Inhoud De typische installatie van Plesk Panel via het installatieprogramma van Parallels (Parallels Installer) vereist feedback van de gebruiker en kost daardoor veel tijd in situaties waarbij een groot aantal hardwareknooppunten of fysieke servers betrokken zijn. Voor dergelijke complexe opstellingen bieden wij de geautomatiseerde oplossingen die in dit document worden beschreven. Het document legt uit hoe u Plesk Panel kunt installeren of een upgrade kunt uitvoeren in Virtuozzo Containers, of hoe u de software op een fysieke server kunt installeren zonder dat interactie met het Parallels-installatieprogramma vereist is. Scenario's waarbij een enkele installatie wordt uitgevoerd via Parallels Installer worden in een ander document behandeld: Parallels Plesk Panel 10.0 Handleiding voor installatie en upgrades. Overzicht De hoofdstukken "Installatie van Plesk Panel binnen Parallels Containers" en "Upgrade van Plesk Panel binnen Parallels Containers" richten zich op implementatie van Plesk Panel binnen een Parallels Containers-omgeving. In het hoofdstuk "Zelfstandige implementatie (stand alone)" wordt uiteengezet hoe u installaties die door Parallels Installer worden uitgevoerd kunt automatiseren.

7 H O O F D S T U K 2 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Het set van PVC-sjablonen van Parallels Plesk Panel De essentiële bewerkingen die moeten worden uitgevoerd via de opdrachtregel van Parallels Containers voor het installeren van Plesk Panel, gericht op het aanmaken van een container met Parallels Plesk Panel. Voor meer details over de CLI van Parallels Container of over de functionaliteit van de API (XML of SOAP), zie de Documentatie voor ontwikkelaars van Parallels Containers ( In dit hoofdstuk: PVC voor Linux... 7 PVC voor Windows PVC voor Linux In deze sectie: Over de sjablonen voor Plesk Panel 10 voor Linux... 8 Installatie van Plesk Panel binnen PVC voor Linux Plesk Panel-upgrades binnen PVC voor Linux... 12

8 8 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers Over de sjablonen voor Plesk Panel 10 voor Linux PVC-toepassingssjablonen zijn RPM-pakketten die, wanneer ze op een knooppunt worden geïnstalleerd, een eenvoudige implementatie van de toepassing mogelijk maken in zoveel containers als nodig is, waarbij wordt een grote hoeveelheid essentiële middelen - zoals schijfruimte - wordt uitgespaard. U kunt de Panel-sjablonen ophalen op de website van Parallels ( of u kunt deze downloaden met een aanroep van het hulpprogramma voor de PVC-opdrachtregel "vzup2date -z" (PVC 4 en hoger). Sjablonen buiten en binnen de huidige versie Vanaf Parallels Plesk Panel 10.0 worden twee sets van EZ-sjablonen meegeleverd voor elke release van Plesk Panel: sjablonen buiten de huidige versie en sjablonen binnen de huidige versie. Beide bevatten dezelfde softwarecomponenten; het verschil zit in de sjabloonupdates die worden geïnstalleerd als een container wordt bijgewerkt: Sjablonen buiten de huidige versie halen alle recente updates op die zijn uitgebracht voor de huidige hoofdversie van Plesk Panel. Als bijvoorbeeld een sjabloon buiten de huidige versie van Plesk Panel 10 (pp10) in een container is geïnstalleerd, dan zal de opdracht vzpkg update <CT_ID> deze bijwerken naar de laatst uitgebrachte versie van Parallels Panel 10.x.x, of dat nu , , of enige andere versie is. Sjablonen binnen de huidige versie halen alleen hotfixupdates op die voor de huidige versie zijn utgebracht, bijvoorbeeld Als bijvoorbeeld het sjabloon binnen de huidige versie van Plesk Panel (pp10.0.0) in een container is geïnstalleerd, dan zal de opdracht vzpkg update <CT_ID> de versie van Plesk Panel niet wijzigen: dit blijft U kunt sjablonen binnen en buiten de huidige versie uit elkaar houden door naar de naam te kijken: de naam van een sjabloon buiten de huidige versie bevat alleen het nummer van de hoofdversie (pp10), terwijl een sjabloon binnen de huidige versie de volledige 3-cijferige versie van Plesk Panel bevat (pp10.0.0). Meegeleverde sjablonen Omdat de sjablonen binnen en buiten de huidige versie dezelfde componenten bevatten, geven we hieronder alleen de componenten van de sjablonen buiten de huidige versie weer. De volgende EZ-sjablonen worden meegeleverd met Parallels Plesk Panel 10: pp10 Het hoofdsjabloon voor Plesk Panel. Bevat de basiscomponenten, beheer van reservekopieën en SiteBuilder. pp10-antivirus Parallels Premium Antivirus (het voormalige Dr.Web) 5. pp10-billing Bedrijf- en klantbeheer en componenten voor SSO (eenmalige aanmelding).

9 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers 9 pp10-cf-ondersteu ning ColdFusion-ondersteuning: bibliotheekbestanden die nodig zijn om ColdFusion uit te voeren samen met Plesk Panel. pp10-gameservers pp10-kav De gameservermodules van Plesk Panel: Counter Strike en Battlefield 2. Kaspersky Antivirus-module. pp10-mailman Mailman voor het beheer van verzendlijsten. pp10-migration De migratiemanager van Plesk Panel, waarmee u gehoste bestanden vanaf andere Plesk Panel-servers kunt migreren. pp10-panel-addons De volgende Plesk Panel-modules: firewall, VPN en bestandsserver. pp10-postfix Postfix-mailserver. Alternatief voor Qmail. pp10-qmail Qmail-mailserver. Alternatief voor Postfix. pp10-spamassassin SpamAssassin-spamfilter. pp10-tomcat Tomcat-ondersteuning. pp10-vps-optimize d pp10-watchdog VPS-geoptimaliseerde configuratie. Stel container in voor het minimaal gebruik van middelen. Merk op dat sommige hostingmogelijkheden hierbij zijn uitgeschakeld. Zie voor meer informatie de sectie Plesk Panel optimaliseren voor uitvoering binnen een VPS (op pagina 29). Watchdog-module voor systeembewaking. pp10-webhosting-a ddons Ondersteuning voor de volgende hostingmogelijkheden: mod_bw, MIVA, perl-apache-asp en Ruby on Rails. pp10-webmail De webmailprogramma's Horde en Atmail Open.

10 10 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers Installatie van Plesk Panel binnen PVC voor Linux Implementatie van Parallels Plesk Panel binnen een Parallels Containers-omgeving omvat de volgende twee stappen: 1. Instalatie van het Plesk Panel-toepassingssjabloon op een hardwareknooppunt. 2. Het aanmaken van een container en het inrichten van de toepassing vanuit het sjabloon. Voor meer details over de opdrachtregel van Parallels Container of over de functionaliteit van de API (XML of SOAP), zie de Documentatie voor ontwikkelaars van Parallels Containers ( Het eerste stadium wordt door elke hardwareknooppunt slechts één keer uitgevoerd: zodra er een toepassingssjabloon op een hardwareknooppunt is geïnstalleerd, kan deze worden toegepast op zoveel containers als nodig is. In plaats van steeds een nieuwe container aan te maken wanneer Plesk Panel moet worden geïmplementeerd, bestaat er altijd de mogelijkheid om een bestaande container met Plesk Panel-installatie te klonen, zodat deze dienst kan doen als een soort containersjabloon. Wanneer het sjabloon wordt geïnstalleerd op een hardwareknooppunt, dan wordt het basisset van bestanden geïmplementeerd, waarbij meteen de opslag van toepassingspakketten wordt opgesteld. Wanneer de toepassing vervolgens in een container wordt geïnstalleerd, zal Parallels Containers contact maken met de opslag (de standaardopslag bevindt zich op waar vanuit het de toepassingspakketten zal ophalen en in de container zal installeren. De pakketten worden opgeslagen in de cache van het knooppunt totdat deze wordt opgeschoond; daarna zullen de pakketten opnieuw uit de opslag worden opgehaald wanneer de toepassing in de container wordt geïnstalleerd. Als de installatie is voltooid initialiseert u Plesk Panel (op pagina 33). Om een Parallels Panel-sjabloon te installeren op een hardwarenode van Parallels Containers met het hulpprogramma vzpkg: 1. Haal het sjabloon van Plesk Panel op vanaf de website van Parallels ( en upload deze naar het hardwareknooppunt van Parallels Containers. 2. Installeer het toepassingssjabloon door een opdracht te geven met de volgende notatie: vzpkg install template [-q <-d <getal>>] <zoekpad_naar_pakket>... waarbij -q het wegschrijven van events naar het scherm of naar het logbestand uitschakelt -d --debug <getal> stelt de volledigheid van het logbestand in, tussen 0 en 10

11 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers 11 Voorbeeld: de volgende opdracht installeert de basiscomponenten van Plesk Panel, bedrijf- en klantbeheer en Kaspersky-antivirus: vzpkg install template pp10 pp10-billing pp10-kav Een nieuwe container aanmaken om Parallels Panel te installeren: 1. Maak een container aan en stel deze in. Geef de volgende opdrachten: vzctl create <CTID> [opties] vzctl set <CTID> <naam_van_instelling> <waarde> [--save] waarbij <CTID> bepaalt een willekeurig kenmerk voor een container, hoger dan 100 en uniek in de huidige hardwareknooppunt de switch --save geeft voor vzctl aan of de wijzigingen moeten worden opgeslagen in het configuratiebestanden van de container Opmerking: voor meer informatie over het aanmaken en instellen van de container, zie de (Engelstalige) handleiding Parallels Containers for Linux Reference Guide. U kunt deze vinden op het Parallels Technology Network ( De opdrachten hieronder doen het volgende: 1. Aanmaken van een container met kenmerk 444 en IP-adres , gebaseerd op het OS-sjabloon Debian Instellen van een barrière en beperking voor unswappable kernel-geheugen, privaat (of potentieel privaat) geheugen, aantal bestanden geopend door alle containerprocessen, schrijfruimte en het totaal aantal schijf-inodes (bestanden, mappen, symbolische links) die een container kan toewijzen 3. Opslaan van de waarden van de barrières/beperkingen in het configuratiebestand van de container. 4. Mogelijk maken van het uitvoeren van Power Panel op de vzpp-port met de opties "--offline_management yes --offline_service vzpp". # vzctl create ostemplate debian-5.0-x86_64 # vzctl set ipadd hostname voorbeeld.nl --save # vzctl set save --kmemsize : privvmpages : numfile 12000: diskspace : diskinodes : # vzctl set save --offline_management yes --offline_service vzpp Belangrijk: het is noodzakelijk om deze exacte waarden te gebruiken voor de opties, om de compatibiliteit van Plesk Panel met de Virtuozzo-omgeving te verzekeren. 2. Start de nieuw aangemaakte container op: # vzctl start <CTID>

12 12 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers 3. Installeer het Parallels Panel-sjabloon in de container: met EZ-sjablonen: vzpkg install <CTID> <ppp_sjabloonnaam>... Voorbeeld: de volgende opdracht installeert de basiscomponenten van Plesk Panel, bedrijf- en klantbeheer en Kaspersky-antivirus: # vzpkg install 444 pp10 pp10-billing pp10-kav Een container klonen: Geef een opdracht in de volgende notatie: vzmlocal -C {CT List} {CT List} = <bron_ctid>:<best_ctid>[:[<best_ct_privaat>][:<best_ct_root>]] [...] U moet het containerkenmerk van de bron opgeven (<bron_ctid>) en van de bestemming (<best_ctid>). Het opgeven van het zoekpad naar de private ruimte van de container van bestemming (<best_ct_privaat>) en het zoekpad naar de hoofdmap (<best_ct_root>) is optioneel en bedoeld voor wanneer u wilt afwijken van de standaard zoekpaden, respectievelijk /vz/private/<best_ctid> en /vz/root/<best_ctid>. Zie voor details over deze en andere opties de Engelstalige handleiding Parallels Containers voor Linux Reference Guide die u kunt vinden op het Parallels Technology Network ( Bijvoorbeeld: voor het klonen van de container met het Plesk Panel die u in de vorige procedure hebt aangemaakt, geeft u de volgende opdracht: # vzmlocal -C 444:445 Plesk Panel-upgrades binnen PVC voor Linux In deze sectie wordt uitgelegd hoe u Plesk 8.x of 9.x kunt bijwerken naar de laatste versie van Parallels Plesk Panel 10 binnen Parallels Containers voor Linux. De aanbevolen upgrade gaat uit van de installatie van nieuwe versies van de Plesk Panel-componentsjablonen. Opmerking: verwijder voorafgaand aan de upgrade niet de sjablonen van eerdere versies van Plesk uit de VPS.

13 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers 13 Belangrijk: Parallels Plesk Sitebuilder 4.5 zal niet worden bijgewerkt. Als alternatief kunt u de nieuwe versie van SiteBuilder naast de huidige versie installeren. Zo hebt u de mogelijkheid om bestaande sites te beheren in Sitebuilder 4.5 en nieuwe sites aan te maken in Sitebuilder 5.0 of 4.5. De upgrade van bestaande sites naar het nieuwe formaat moet handmatig gebeuren. Plesk 8.x of 9.x bijwerken naar Plesk Panel 10.0, geïnstalleerd met EZ-sjablonen in een Parallels Containers-omgeving: 1. Installeer de laatste versies van de Plesk Panel-sjablonen op het hardwareknooppunt door de volgende opdracht te geven: rmp -Uvh <lijst met vzsjablonen> 2. Verwijder niet de sjablonen van voorgaande versies van Plesk en installeer de laatste versie van de Plesk Panel-sjablonen in de container via de volgende opdracht: vzpkg install <CTID> <lijst van geselecteerde plesk10.0* sjablonen> Bijvoorbeeld: vzpkg install 444 pp10 pp10-kav Opmerking: De mailserver-sjablonen pp10-qmail en pp10-postfix mogen niet tegelijk worden geïnstalleerd.

14 14 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers PVC voor Windows In deze sectie: Over de sjablonen voor Plesk Panel 10 voor Windows Installatie van Plesk Panel binnen PVC voor Windows Plesk Panel-upgrades binnen PVC voor Windows... 18

15 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers 15 Over de sjablonen voor Plesk Panel 10 voor Windows PVC-toepassingssjablonen zijn pakketten die, wanneer ze op een knooppunt worden geïnstalleerd, een eenvoudige implementatie van de toepassing mogelijk maken in zoveel containers als nodig is, waarbij wordt een grote hoeveelheid essentiële middelen - zoals schijfruimte - wordt uitgespaard. U kunt de sjablonen voor Plesk ophalen vanaf de website van Parallels ( Meegeleverde sjablonen De volgende sjablonen worden meegeleverd met Parallels Plesk Panel 10: PANEL_ Het hoofdsjabloon, bevat de set met essentiële componenten: Basis: de hoofdcomponenten van Plesk Panel, zoals hostingbeheer, beheer van reservekopieën, MySQL admin, enzovoorts. SiteEditor Migratiemanager SpamAssassin AWStats, Webalizer Bind DNS-server Parallels Premium Antivirus 5 FastCGI MailEnabl server, Atmail Open, webmailprogramma's MySQL-cliënt, MySQL ODBC Microsoft SQL Web Admin, mylittleadmin, phpmyadmin, Perl, Python, PHP4, PHP5 Stunnel PANELExt_ Een uitbreidingssjabloon bevat: Kaspersky Anti-Virus Apache Tomcat

16 16 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers Installatie van Plesk Panel binnen PVC voor Windows In deze sectie worden alleen de essentiële stappen beschreven die moeten worden gezet voor implementatie van Parallels Plesk Panel binnen Parallels Containers voor Windows. Voordat u verder gaat met de installatie kunt u het beste eerst kennis nemen van de documentatie van Parallels Containers. U kunt deze vinden op Implementatie van Parallels Plesk Panel binnen een Parallels Containers-omgeving omvat de volgende twee stappen: 1. Instalatie van het Plesk Panel-toepassingssjabloon op een hardwareknooppunt. 2. Het aanmaken van een container en het inrichten van de toepassing vanuit het sjabloon. Het eerste stadium wordt door elke hardwareknooppunt slechts één keer uitgevoerd: zodra er een toepassingssjabloon op een hardwareknooppunt is geïnstalleerd, kan deze worden toegepast op zoveel containers als nodig is. In plaats van steeds een nieuwe container aan te maken wanneer Plesk Panel moet worden geïmplementeerd, bestaat er altijd de mogelijkheid om een bestaande container met Plesk Panel-installatie te klonen, zodat deze dienst kan doen als een soort containersjabloon. Als de installatie is voltooid initialiseert u Plesk Panel (op pagina 33). Opmerking: Als u het besturingssysteem Microsoft Windows 2008 gebruikt en het offline beheer van containers is ingeschakeld, dan kunt u zich aanmelden bij Plesk Panel via of waarbij u uw lokale beheerdergebruikersnaam en -wachtwoord opgeeft. U kunt zich ook aanmelden via of met uw algemene beheerdersgebruikersnaam en -wachtwoord. Installeren van Plesk Panel in Parallels Containers voor Windows: 1. Haal het sjabloon van Plesk Panel op vanaf de website van Parallels ( en upload deze naar het hardwareknooppunt van Parallels Containers. 2. Installeer de toepassingssjablonen van Parallels Panel. Bij installatie binnen Microsoft Windows Server 2003 moet u ook het Microsoft.NET Framework v.2.0 of later installeren op het hardwareknooppunt via een opdracht in de volgende notatie: vzpkgdeploy [-q -v] -i <sjabloonbestand> waarbij -q het wegschrijven van events naar het scherm of naar het logbestand uitschakelt -v het logniveau instelt op de maximale waarde voor deze sessie van vzpkgdeploy Bijvoorbeeld, vzpkgdeploy -i dotnet3.5_frmwk-3.5/

17 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers 17 vzpkgdeploy -i PANEL_10.0.0/ Een nieuwe container aanmaken om Parallels Panel te installeren: 1. Maak een container aan en configureer deze naar uw wens. Geef de volgende opdrachten: vzctl create <CT_ID> --pkgset naam [opties] vzctl set <CT_ID> <instellingsnaam> <waarde> [--save] waarbij <CT_ID> bepaalt een willekeurig kenmerk voor een container, hoger dan 100 en uniek in de huidige hardwareknooppunt --pkgset naam geeft het OS-sjabloon aan dat moet worden gebruikt voor het aanmaken van de container de switch --save geeft voor vzctl aan of de wijzigingen moeten worden opgeslagen in het configuratiebestanden van de container Opmerking: voor meer informatie over het aanmaken en instellen van de container, zie de (Engelstalige) handleiding Parallels Containers for Windows Reference Guide. U kunt deze vinden op het Parallels Technology Network ( De opdrachten hieronder doen het volgende: Aanmaken van een container met kenmerk 444 en IP-adres , gebaseerd op het OS-sjabloon w2k3. Instellen van een schijfruimtebeperking van 4+ gigabyte, een beperking van het private geheugen tot 1 gigabyte en het beheerderwachtwoord "W8tw00rd". Mogelijk maken van het uitvoeren van Power Panel op de vzpp-port met de opties "--offline_management yes --offline_service vzpp". Belangrijk: het is noodzakelijk om deze exacte waarden te gebruiken voor de opties, om de compatibiliteit van Plesk Panel met de Virtuozzo-omgeving te verzekeren. vzctl create pkgset w2k3 --ipadd vzctl set save --diskspace vprvmem userpasswd Administrator:W8tw00rd vzctl set save --offline_management yes --offline_service vzpp 2. Start de nieuw aangemaakte container op: vzctl start <CT_ID> 3. Installeer in uw container het.net-framework van Microsoft, versie 2.0 of hoger: vzpkgadd <CT_ID> <dotnet_sjabloonnaam> Bijvoorbeeld, vzpkgadd 444 dotnet2.0_frmwk / Installeer het Parallels Panel-sjabloon in de container: vzpkgadd <CT_ID> <plesk_sjabloonnaam>

18 18 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers Bijvoorbeeld, vzpkgadd 444 PANEL_10.0.0/ Een container klonen: Geef een opdracht in de volgende notatie: vzmlocal -C <CT_List> <CT_List> = <bron_ctid>:<best_ctid>[:<best_privaat>] [opties] U moet het containerkenmerk opgeven van de bron (<bron_ctid>) en van de bestemming (<best_ctid>). Het opgeven van de private ruimte van de container van bestemming (<best_privaat>) is optioneel; u kunt deze instellen in plaats van het standaardzoekpad X:\vz\private\<CT_ID>. Zie voor details over deze en andere opties de (Engelstalige) handleiding Parallels Containers for Windows Reference Guide die u kunt vinden op het Parallels Technology Network ( Voorbeeld: om de container met Parallels Panel te klonen tijdens de vorige procedure: vzmlocal -C 444:445 Plesk Panel-upgrades binnen PVC voor Windows In deze sectie wordt uiteengezet hoe u een upgrade kunt uitvoeren om Plesk 8.x of 9.x bij te werken naar de laatste versie van Parallels Plesk Panel 10 binnen Parallels Containers voor Windows. De aanbevolen upgrade gaat uit van de installatie van nieuwe versies van de Plesk Panel-componentsjablonen. Belangrijk: Parallels Plesk Sitebuilder 4.5 zal niet worden bijgewerkt. Als alternatief kunt u de nieuwe versie van SiteBuilder naast de huidige versie installeren. Zo hebt u de mogelijkheid om bestaande sites te beheren in Sitebuilder 4.5 en nieuwe sites aan te maken in Sitebuilder 5.0. De upgrade van bestaande sites naar het nieuwe formaat moet handmatig gebeuren. Upgrade van Plesk Panel geïnstalleerd met standaardsjablonen in een Parallels Containers-omgeving: 1. Upload nieuwe versies van alle eerder geïnstalleerde sjablonen vanaf de website van Parallels ( naar het Parallels Containers-hardwareknooppunt van bestemming. 2. Installeer de sjablonen, waarbij u de tijdsstempels van de sjabloonnamen verwijdert. Voor installatie van specifieke versies van de sjablonen gebruikt u opdrachten in de volgende notatie. vzpkgadd <CTID> <panel_sjabloonnaam> Bijvoorbeeld: als u Parallels Plesk Panel hebt geïnstalleerd met het sjabloon plesk_9.3.0_ , dat kunt u voor de upgrade naar versie 10.0 met het sjabloon PANEL_10.0.0_ de volgende opdracht geven: In Virtuozzo 3.5.x: vzpkgadd 444 PANEL_10.0.0_

19 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers 19 In PVC 4: vzpkgadd 444 PANEL_10.0.0/

20 20 Zelfstandige implementatie (stand alone) Zelfstandige implementatie (stand alone) In deze sectie wordt de automatisering van de implementatie van Plesk Panel buiten een Parallels Containers-omgeving besproken. Deze sectie gaat zowel over Linux/Unix- als over Windows-gebaseerde installaties. Deze sectie zet de basisbeginselen van de installatie van Plesk Panel uiteen en geeft aanwijzingen voor het installeren van het product via de opdrachtregel. Voor details met betrekking tot de instalatievereisten, zie de Instalatiehandleiding. Zelfstandige implementatie van Parallels Panel wordt uitgevoerd door het installatieprogramma van Parallels. Dit hulpprogramma maakt verbinding met een Parallels Plesk Panel-updateserver waarop de Panel-pakketten zijn opgeslagen, haalt de vereiste pakketten op en installeert deze. Het installatieprogramma Parallels Installer kan worden uitgevoerd in interactieve modus (via de grafische gebruikersinterface op het web, of via de opdrachtregel), of automatisch als deze vanaf de opdrachtregel wordt uitgevoerd en er specifieke opties zijn opgegeven. De laatste mogelijkheid stelt u in staat om de Parallels Panel te implementeren met behulp van shellscripts. Er zijn verschillende distributies van Parallels Installer die zijn gemaakt voor verschillende besturingssystemen en platforms. Zorg er dus voor dat u over de juiste versie van Parallels Installer beschikt voor het besturingssysteem van uw host. Normaal gesproken worden de bestanden van Parallels Installer verspreid met een naam in de volgende notatie: parallels_installer_v<versie van installer>_<datum van aanmaken (build)>_os_<naam van besturingssysteem>_<versie van besturingssysteem>_<platform>. Opmerking: bij omschrijvingen van de Parallels Installer opdrachtregel wordt ervan uitgegaan dat het hulpprogramma Parallels Installer de naam parallels_installer heeft. De officiële Parallels Plesk Panel opslag is autoinstall.plesk.com (voor Linux/Unix-pakketten) en autoinstall-win.pp.parallels.com (voor Windows-pakketten). In deze sectie: Het release-kenmerk verkrijgen Een lijst van productcomponenten ophalen Parallels Panel installeren CLI-naslag voor installatieprogramma (verkort) Installatiescript (Linux/Unix)... 27

21 Zelfstandige implementatie (stand alone) 21 Het release-kenmerk verkrijgen Het release-kenmerk is een unieke identificatie van de Plesk Panel-release, bijvoorbeeld Parallels Plesk Panel Om een lijst te verkrijgen van alle beschikbare release-kenmerken geeft u de volgende opdracht: parallels_installer --show-releases op een Linux/Unix-server parallels_installer.exe --show-releases op een Windows-server Er zal een lijst met productversies worden weergegeven. Bijvoorbeeld: PLESK_10_0_0 (Parallels Plesk Panel voor Linux/Unix )

22 22 Zelfstandige implementatie (stand alone) Een lijst van productcomponenten ophalen Om een lijst op te halen met componenten van de release, geeft u de opdracht in de volgende notatie: parallels_installer --select-release-id <kenmerk> --show-components Voor Parallels Plesk Panel 10.0 op een Linux/Unix-server: parallels_installer --select-release-id PLESK_10_0_0 --show-components Voor Parallels Plesk Panel 10.0 op een Windows-server: parallels_installer.exe --select-release-id PANEL_10_0_0_WIN --show-components Een lijst met componenten wordt weergegeven met de namen van componenten aan de linkerkant en een indicatie of het component kan worden geïnstalleerd ([install]) of bijgewerkt ([upgrade]) en een korte omschrijving aan de rechterkant. Bijvoorbeeld (fragment): base [install] - Parallels Plesk Panel basispakketten autoinstaller [install] - Parallels Installer postfix [upgrade] - Postfix-mailserver De huidige componenten zijn gemarkeerd met [up2date]. Parallels Panel installeren Voor het installeren van Parallels Plesk Panel geeft u een opdracht op in de volgende notatie: parallels_installer <opties voor bron van pakket> --select-release-id <kenmerk> <opties voor installatie van componenten> [overige opties] waarbij 'opties voor bron van pakket' staat voor locatie waar het installatieprogramma de pakketten voor installatie van Parallels Panel vandaan moet halen <opties voor bron van pakket> = --source <URL> als u gebruik maakt van een mirror van de update-server van Parallels Panel OF --source <zoekpad> als u gebruik maakt van uw lokale bestandssysteem OF geen als u installeert vanaf de update-server van Parallels Panel opties voor installatie van componenten staat voor de componenten van Parallels Panel die moeten worden geïnstalleerd

Voorwoord 4. Typografische Conventies... 4 Reacties... 5. Over dit document 6. Aanwijzingen voor de inrichtingsprocedure 8

Voorwoord 4. Typografische Conventies... 4 Reacties... 5. Over dit document 6. Aanwijzingen voor de inrichtingsprocedure 8 Parallels Panel Inhoud Voorwoord 4 Typografische Conventies... 4 Reacties... 5 Over dit document 6 Aanwijzingen voor de inrichtingsprocedure 8 Parallels Panel implementeren 9 Zelfstandige implementatie

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282 6444

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Holdings, Ltd. per adres Parallels International GMbH Vordergasse 49 CH8200 Schaffhausen Switzerland Telefoon: +41-526-722-030

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Handleiding Plesk. Eddy De Bock

Handleiding Plesk. Eddy De Bock Handleiding Plesk Eddy De Bock 1 1 STARTPAGINA Hier krijgt u een samenvattend overzicht van de functies die Plesk u biedt. 2 GEBRUIKERS Hier kan u gebruikers aanmaken, verwijderen en beheren. Onder Gebruikersrollen

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel. Parallels Plesk Panel 10. Gebruikershandleiding Hostingbeheer

Parallels Plesk Panel. Parallels Plesk Panel 10. Gebruikershandleiding Hostingbeheer Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel 10 Gebruikershandleiding Hostingbeheer Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Holdings, Ltd. per adres Parallels International GMbH Vordergasse

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

Handleiding Controlepaneel Parallels

Handleiding Controlepaneel Parallels Handleiding Controlepaneel Parallels Inhoudsopgave 1 Inloggen... 3 2 Domeinbeheer... 4 2.1 Beheer van domeinen die via InterNLnet geregistreerd zijn... 4 2.2 Beheer van domeinen die via een andere provider

Nadere informatie

In de meeste netwerkomgevingen staan de firewalls het browsen of surfen op internet toe.

In de meeste netwerkomgevingen staan de firewalls het browsen of surfen op internet toe. m:\helpdesk\vgmbox\documenten\handleiding - inzet binnen beveiligd netwerk (dmv proxyserver) - 20110112 - tbv pdf.doc Inzet van De VGM Box binnen een beveiligd netwerk Dit document beschrijft het functioneren

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op 1 Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP.... 8 Joomla installeren op XAMPP... 15 Handige links... 16 2 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

LES 3: XAMPP OF MAMP. Lesoverzicht:

LES 3: XAMPP OF MAMP. Lesoverzicht: LES 3: XAMPP OF MAMP Lesoverzicht: Aan de slag Wat is XAMPP (Windows & Linux) Installatie XAMPP Gebruik van XAMPP Wat is MAMP (Mac) Installatie MAMP Gebruik van MAMP Samenvatting Tijd: 15 minuten Doel:

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

LearnOSM. PostgreSQL & PostGIS. PostgreSQL en PostGIS installeren. Bijgewerkt

LearnOSM. PostgreSQL & PostGIS. PostgreSQL en PostGIS installeren. Bijgewerkt PostgreSQL & PostGIS Bijgewerkt 10-09-2016 LearnOSM In dit hoofdstuk zullen we laten zien hoe PostgreSQL in te stellen op Windows en hoe een database te maken waarin u geografische gegevens kunt opslaan.

Nadere informatie

Handleiding Controlepaneel Parallels

Handleiding Controlepaneel Parallels Handleiding Controlepaneel Parallels Inhoudsopgave 1 Inloggen... 3 2 Domeinbeheer... 4 2.1 Beheer van domeinen die via InterNLnet geregistreerd zijn... 4 2.2 Beheer van domeinen die via een andere provider

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Handleiding voor snelle installatie

Handleiding voor snelle installatie Handleiding voor snelle installatie ESET NOD32 Antivirus v3.0 ESET NOD32 Antivirus biedt de beste beveiliging voor uw computer tegen kwaadaardige code. Gebouwd met de ThreatSense scanmachine, die geïntroduceerd

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet.

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet. Het installeren van WordPress Nu je een volledig werkende virtuele server hebt is het tijd om er een applicatie op te installeren. We beginnen met de blogtool WordPress. De database De eerste stap is het

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Test Joomla op je PC 1

Test Joomla op je PC 1 1 Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook wordt verstrekt. De auteur van dit ebook kan op geen

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Handleiding RealHosting Controle Paneel

Handleiding RealHosting Controle Paneel Handleiding RealHosting Controle Paneel Inloggen. Om in te loggen in het Controle Paneel kunt u de gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken welke u van ons heeft ontvangen. Nieuw is dat u ook met uw social

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Hosting. Aan de slag. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl

Hosting. Aan de slag. WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland. w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl Hosting Aan de slag WeFact B.V. Kuiper 7a 5521 DG Eersel Nederland w: www.wefact.nl e: helpdesk@wefact.nl 1. Installatie WeFact Hosting installeren In ons e-mail bericht heeft u inloggegevens ontvangen

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Versie-informatie McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Te gebruiken bij McAfee epolicy Orchestrator Inhoud Over deze versie Nieuwe functies Verbeteringen Opgeloste problemen Overzicht

Nadere informatie

Zeg gewoon JA. Lees verder.

Zeg gewoon JA. Lees verder. Zeg gewoon JA PartSmart Internet Updating Service is Sneller dan Ooit We zijn verheugd bekend te kunnen maken, dat de PartSmart Internet Updating Service vanaf nu beschikbaar is. Het PartSmart-team heeft

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Brother Meter Read Tool

Gebruikershandleiding Brother Meter Read Tool Gebruikershandleiding Brother Meter Read Tool DUT Versie 0 Auteursrecht Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk:

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk: Pagina 1 van 6 pagina s. Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Doelgroep van dit document De doelgroep van dit document zijn alle gebruikers van Centix die de Centix 3-serie

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Uitgebracht aan: Nederlandse Zorgautoriteit Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Installatie PVM_DIS_5.3 Datum: 17-12-2015

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282 6444

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports Gebruikershandleiding Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren U wordt bij het installatieproces begeleid door de Crystal Reports-wizard

Nadere informatie

Denit Backup instellen op een Linux server

Denit Backup instellen op een Linux server Denit Backup instellen op een Linux server Deze handleiding beschrijft de stappen om de back-up software van Ahsay in te stellen. AANMAKEN BACK-UP SET... 2 DE SCHEDULER INSTELLEN... 4 HET FILTER INSTELLEN...

Nadere informatie

Verbinding maken met whiteboard op afstand

Verbinding maken met whiteboard op afstand RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een handige plek voor eventueel toekomstig

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming Documentatie Installatie Instructie Microsoft Outlook: RPC over HTTPS De Dierenbescherming Auteur: Michel Koelewijn ICT Servicedesk Dierenbescherming Scheveningseweg 58 Postbus 85980, 2508 CR Den Haag

Nadere informatie

KPN Server Back-up Online

KPN Server Back-up Online KPN Server Back-up Online Snel aan de slag met Server Back-up Online Server Versie 6.1, built 2011 d.d. 20-08-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Installatie van een update Versie 8

Installatie van een update Versie 8 Installatie van een update Versie 8 Copyright 2011 Order-Direct Business Software BV, Bolderweg 1, 1332 AX Almere. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. NOTEER BELANGRIJKE GEGEVENS...

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Webhosting Online Uw website publiceren met behulp van Microsoft FrontPage

Webhosting Online Uw website publiceren met behulp van Microsoft FrontPage Webhosting Online Uw website publiceren met behulp van Microsoft FrontPage 1 Inleiding...3 2 Voorbereiding Control Panel...4 2.1 Webhosting Linux...4 2.1.1 Instellen Hosting...5 2.1.2 Installeren FrontPage

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

Snelstart Server Online voor Windows en Linux Versie september 2014

Snelstart Server Online voor Windows en Linux Versie september 2014 Snelstart Server Online voor Windows en Linux Versie september 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Server Online Windows voor het eerst gebruiken 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK

INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK Dit document beschrijft de installatie van King in een Windows-netwerk. Bij de netwerk-installatie staan de King-administraties op het netwerk (server)

Nadere informatie

Installatie van een update Versie 7.0

Installatie van een update Versie 7.0 Versie 7.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 5 2. NOTEER BELANGRIJKE GEGEVENS... 6 3. MAAK EEN BACKUP VAN ALLE BESTANDENSETS... 6 4. DOWNLOAD HET INSTALLATIEPROGRAMMA... 7 5. INSTALLEER DE NIEUWE UPDATE OP

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Holdings, Ltd. per adres Parallels International GMbH Vordergasse 49 CH8200 Schaffhausen Switzerland Telefoon: +41-526-722-030

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Server Online Aan de slag met Server Online

Server Online Aan de slag met Server Online Server Online Aan de slag met Server Online Inhoudsopga ve 1 Inleiding... 3 2 Server Online Windows voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice ICT-diensten... 4 2.2 Verbinding maken met

Nadere informatie

INSTALLATIE-INSTRUCTIE VIDA INHOUD

INSTALLATIE-INSTRUCTIE VIDA INHOUD VIDA INSTALLATIE-INSTRUCTIES VIDA 2015 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 VOOR DE INSTALLATIE... 4 2.1 Checklist Voor de installatie... 4 2.2 Producten van derden... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3 Microsoft Windows-gebruikersaccount...

Nadere informatie

Wifi-instellingengids

Wifi-instellingengids Wifi-instellingengids Wifi-verbindingen met de printer Verbinding met een computer maken via een wifi-router Direct verbinding maken met een computer Verbinding met een smartapparaat maken via een wifi-router

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel. Aan de slag met de Customer & Business Manager. Parallels Plesk Panel 10.4

Parallels Plesk Panel. Aan de slag met de Customer & Business Manager. Parallels Plesk Panel 10.4 Parallels Plesk Panel Aan de slag met de Customer & Business Manager Parallels Plesk Panel 10.4 Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Holdings, Ltd. per adres Parallels International

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

DatamedFT Gebruiksaanwijzing

DatamedFT Gebruiksaanwijzing DatamedFT Gebruiksaanwijzing DatamedFT v3 Doc ID DMD-10100-01100-NL Rev A 4/2017 COPYRIGHT Copyright. Alle rechten voorbehouden. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder de voorafgaande

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.1 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Werkt u op dit moment nog met Factuur2King

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-16 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-17 Andere installatiemethoden

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Dit document beschrijft de upgrade van de Fiery EXP4110-printerstuurprogramma s voor ondersteuning van de optie Lade 6 (Extra groot).

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.2 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Factuur2King 2.2 maakt een wijzing in de

Nadere informatie

Handleiding Beveiligen van Wordpress

Handleiding Beveiligen van Wordpress Handleiding Beveiligen van Wordpress Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen om uw Wordpress website te beveiligen Versie 1.0 Kies een sterk wachtwoord Gebruik als wachtwoord een combinatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie