Parallels Plesk Panel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parallels Plesk Panel"

Transcriptie

1 Parallels Plesk Panel

2 Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Holdings, Ltd. per adres Parallels International GMbH Vordergasse 49 CH8200 Schaffhausen Switzerland Telefoon: Fax: s Copyright Parallels Holdings, Ltd. en aangesloten bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Dit product wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteurswetten. De onderliggende technologie, patenten en handelsmerken van dit product zijn te vinden op Microsoft, Windows, Windows Server, Windows NT, Windows Vista en MS-DOS zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. Mac is een geregistreerd handelsmerk van Apple, Inc. Alle andere merken en namen die in dit document worden genoemd zijn mogelijkerwijs handelsnamen en alszodanig eigendom van hun respectievelijke houders.

3 Inhoud Voorwoord 4 Typografische Conventies... 4 Reacties... 5 Over deze handleiding 6 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers 7 PVC voor Linux... 7 Over de sjablonen voor Plesk Panel 10 voor Linux... 8 Installatie van Plesk Panel binnen PVC voor Linux Plesk Panel-upgrades binnen PVC voor Linux PVC voor Windows Over de sjablonen voor Plesk Panel 10 voor Windows Installatie van Plesk Panel binnen PVC voor Windows Plesk Panel-upgrades binnen PVC voor Windows Zelfstandige implementatie (stand alone) 20 Het release-kenmerk verkrijgen Een lijst van productcomponenten ophalen Parallels Panel installeren CLI-naslag voor installatieprogramma (verkort) Installatiescript (Linux/Unix) Plesk Panel-instellingen na implementatie 28 Plesk Panel optimaliseren voor uitvoering binnen een VPS Uitgeschakelde Apache-modules in VPS-geoptimaliseerde modus Een beheerderwachtwoord instellen na installatie Tijdens de installatie van Plesk Panel Na initialisatie Regionale instellingen selecteren De interface voor de poweruser inschakelen Licentiesleutels installeren en upgraden 39 Licentiesleutels installeren Upgrade van een proeflicentie... 40

4 4 Voorwoord Voorwoord In deze sectie: Typografische Conventies... 4 Reacties... 5 Typografische Conventies De volgende soorten opmaak in de tekst geven aan dat het om speciale informatie gaat. Opmaakconventie Soort informatie Voorbeeld Speciaal Vet Cursief Monospace Elementen die u moet selecteren, zoals opties in een menu, knoppen of onderdelen in een lijst. Titels van hoofdstukken, secties en subsecties. Wordt gebruikt om het belang van een bepaald punt te benadrukken, om een nieuwe term te introduceren of om aan te geven dat het om een voorbeeldtekst gaat die moet worden vervangen door een echte naam of waarde. De namen van style sheets selectors, bestanden, mappen en CSS-fragmenten. Ga naar het tabblad QoS. Lees het hoofdstuk Beginselen van systeembeheer. Het systeem ondersteunt het zoeken met zogenaamde jokers. Het licentiebestand wordt license.key genoemd.

5 Voorwoord 5 Preformatted Vet Preformatted Om wat u invoert te onderscheiden van de computeruitvoer op het scherm. Schermuitvoer van de computer in een opdrachtregelsessie; broncode in XML, C++ of een andere programmeertaal. Unix/Linux: # cd /root/rpms/php Windows: >cd %myfolder% Unix/Linux: # ls al /files totaal Windows: >ping localhost Antwoord van : bytes=32 time<1ms TTL=128 Reacties Treft u een fout aan in deze handleiding of hebt u suggesties of ideeën over hoe wij deze kunnen verbeteren? Stuur ons dan uw feedback via het webformulier op Neem in uw verslag alstublieft de titel van deze handleiding op, de titel van het hoofdstuk en van de betreffende sectie, als ook van het tekstfragment waarin u de fout hebt aangetroffen.

6 H O O F D S T U K 1 Over deze handleiding Doelstelling Dit document behandelt de implementatie Parallels Plesk Panel (hierna Plesk Panel genoemd), waarmee hostingproviders (Of HSP's, voor hosting service providers) complete hostingoplossingen aan hun klanten kunnen aanbieden. Dit document is primair bestemd voor hostingbeheerders die Plesk Panel implementeren, wat wil zeggen: het installeren en bijwerken van de software om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de HSP. Dit document bevat aanbevelingen van wat wij beschouwen als best practices - volledig getest en gegarandeerd. Het heeft daarbij niet de ambitie om een volledig functionele omschrijving te zijn van de API's: sommige bewerkingen en opties voeren te ver om hier te omschrijven. Inhoud De typische installatie van Plesk Panel via het installatieprogramma van Parallels (Parallels Installer) vereist feedback van de gebruiker en kost daardoor veel tijd in situaties waarbij een groot aantal hardwareknooppunten of fysieke servers betrokken zijn. Voor dergelijke complexe opstellingen bieden wij de geautomatiseerde oplossingen die in dit document worden beschreven. Het document legt uit hoe u Plesk Panel kunt installeren of een upgrade kunt uitvoeren in Virtuozzo Containers, of hoe u de software op een fysieke server kunt installeren zonder dat interactie met het Parallels-installatieprogramma vereist is. Scenario's waarbij een enkele installatie wordt uitgevoerd via Parallels Installer worden in een ander document behandeld: Parallels Plesk Panel 10.0 Handleiding voor installatie en upgrades. Overzicht De hoofdstukken "Installatie van Plesk Panel binnen Parallels Containers" en "Upgrade van Plesk Panel binnen Parallels Containers" richten zich op implementatie van Plesk Panel binnen een Parallels Containers-omgeving. In het hoofdstuk "Zelfstandige implementatie (stand alone)" wordt uiteengezet hoe u installaties die door Parallels Installer worden uitgevoerd kunt automatiseren.

7 H O O F D S T U K 2 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Het set van PVC-sjablonen van Parallels Plesk Panel De essentiële bewerkingen die moeten worden uitgevoerd via de opdrachtregel van Parallels Containers voor het installeren van Plesk Panel, gericht op het aanmaken van een container met Parallels Plesk Panel. Voor meer details over de CLI van Parallels Container of over de functionaliteit van de API (XML of SOAP), zie de Documentatie voor ontwikkelaars van Parallels Containers (http://www.parallels.com/ptn/documentation/virtuozzo/). In dit hoofdstuk: PVC voor Linux... 7 PVC voor Windows PVC voor Linux In deze sectie: Over de sjablonen voor Plesk Panel 10 voor Linux... 8 Installatie van Plesk Panel binnen PVC voor Linux Plesk Panel-upgrades binnen PVC voor Linux... 12

8 8 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers Over de sjablonen voor Plesk Panel 10 voor Linux PVC-toepassingssjablonen zijn RPM-pakketten die, wanneer ze op een knooppunt worden geïnstalleerd, een eenvoudige implementatie van de toepassing mogelijk maken in zoveel containers als nodig is, waarbij wordt een grote hoeveelheid essentiële middelen - zoals schijfruimte - wordt uitgespaard. U kunt de Panel-sjablonen ophalen op de website van Parallels (http://www.parallels.com) of u kunt deze downloaden met een aanroep van het hulpprogramma voor de PVC-opdrachtregel "vzup2date -z" (PVC 4 en hoger). Sjablonen buiten en binnen de huidige versie Vanaf Parallels Plesk Panel 10.0 worden twee sets van EZ-sjablonen meegeleverd voor elke release van Plesk Panel: sjablonen buiten de huidige versie en sjablonen binnen de huidige versie. Beide bevatten dezelfde softwarecomponenten; het verschil zit in de sjabloonupdates die worden geïnstalleerd als een container wordt bijgewerkt: Sjablonen buiten de huidige versie halen alle recente updates op die zijn uitgebracht voor de huidige hoofdversie van Plesk Panel. Als bijvoorbeeld een sjabloon buiten de huidige versie van Plesk Panel 10 (pp10) in een container is geïnstalleerd, dan zal de opdracht vzpkg update <CT_ID> deze bijwerken naar de laatst uitgebrachte versie van Parallels Panel 10.x.x, of dat nu , , of enige andere versie is. Sjablonen binnen de huidige versie halen alleen hotfixupdates op die voor de huidige versie zijn utgebracht, bijvoorbeeld Als bijvoorbeeld het sjabloon binnen de huidige versie van Plesk Panel (pp10.0.0) in een container is geïnstalleerd, dan zal de opdracht vzpkg update <CT_ID> de versie van Plesk Panel niet wijzigen: dit blijft U kunt sjablonen binnen en buiten de huidige versie uit elkaar houden door naar de naam te kijken: de naam van een sjabloon buiten de huidige versie bevat alleen het nummer van de hoofdversie (pp10), terwijl een sjabloon binnen de huidige versie de volledige 3-cijferige versie van Plesk Panel bevat (pp10.0.0). Meegeleverde sjablonen Omdat de sjablonen binnen en buiten de huidige versie dezelfde componenten bevatten, geven we hieronder alleen de componenten van de sjablonen buiten de huidige versie weer. De volgende EZ-sjablonen worden meegeleverd met Parallels Plesk Panel 10: pp10 Het hoofdsjabloon voor Plesk Panel. Bevat de basiscomponenten, beheer van reservekopieën en SiteBuilder. pp10-antivirus Parallels Premium Antivirus (het voormalige Dr.Web) 5. pp10-billing Bedrijf- en klantbeheer en componenten voor SSO (eenmalige aanmelding).

9 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers 9 pp10-cf-ondersteu ning ColdFusion-ondersteuning: bibliotheekbestanden die nodig zijn om ColdFusion uit te voeren samen met Plesk Panel. pp10-gameservers pp10-kav De gameservermodules van Plesk Panel: Counter Strike en Battlefield 2. Kaspersky Antivirus-module. pp10-mailman Mailman voor het beheer van verzendlijsten. pp10-migration De migratiemanager van Plesk Panel, waarmee u gehoste bestanden vanaf andere Plesk Panel-servers kunt migreren. pp10-panel-addons De volgende Plesk Panel-modules: firewall, VPN en bestandsserver. pp10-postfix Postfix-mailserver. Alternatief voor Qmail. pp10-qmail Qmail-mailserver. Alternatief voor Postfix. pp10-spamassassin SpamAssassin-spamfilter. pp10-tomcat Tomcat-ondersteuning. pp10-vps-optimize d pp10-watchdog VPS-geoptimaliseerde configuratie. Stel container in voor het minimaal gebruik van middelen. Merk op dat sommige hostingmogelijkheden hierbij zijn uitgeschakeld. Zie voor meer informatie de sectie Plesk Panel optimaliseren voor uitvoering binnen een VPS (op pagina 29). Watchdog-module voor systeembewaking. pp10-webhosting-a ddons Ondersteuning voor de volgende hostingmogelijkheden: mod_bw, MIVA, perl-apache-asp en Ruby on Rails. pp10-webmail De webmailprogramma's Horde en Atmail Open.

10 10 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers Installatie van Plesk Panel binnen PVC voor Linux Implementatie van Parallels Plesk Panel binnen een Parallels Containers-omgeving omvat de volgende twee stappen: 1. Instalatie van het Plesk Panel-toepassingssjabloon op een hardwareknooppunt. 2. Het aanmaken van een container en het inrichten van de toepassing vanuit het sjabloon. Voor meer details over de opdrachtregel van Parallels Container of over de functionaliteit van de API (XML of SOAP), zie de Documentatie voor ontwikkelaars van Parallels Containers (http://www.parallels.com/ptn/documentation/virtuozzo/). Het eerste stadium wordt door elke hardwareknooppunt slechts één keer uitgevoerd: zodra er een toepassingssjabloon op een hardwareknooppunt is geïnstalleerd, kan deze worden toegepast op zoveel containers als nodig is. In plaats van steeds een nieuwe container aan te maken wanneer Plesk Panel moet worden geïmplementeerd, bestaat er altijd de mogelijkheid om een bestaande container met Plesk Panel-installatie te klonen, zodat deze dienst kan doen als een soort containersjabloon. Wanneer het sjabloon wordt geïnstalleerd op een hardwareknooppunt, dan wordt het basisset van bestanden geïmplementeerd, waarbij meteen de opslag van toepassingspakketten wordt opgesteld. Wanneer de toepassing vervolgens in een container wordt geïnstalleerd, zal Parallels Containers contact maken met de opslag (de standaardopslag bevindt zich op waar vanuit het de toepassingspakketten zal ophalen en in de container zal installeren. De pakketten worden opgeslagen in de cache van het knooppunt totdat deze wordt opgeschoond; daarna zullen de pakketten opnieuw uit de opslag worden opgehaald wanneer de toepassing in de container wordt geïnstalleerd. Als de installatie is voltooid initialiseert u Plesk Panel (op pagina 33). Om een Parallels Panel-sjabloon te installeren op een hardwarenode van Parallels Containers met het hulpprogramma vzpkg: 1. Haal het sjabloon van Plesk Panel op vanaf de website van Parallels (http://www.parallels.com) en upload deze naar het hardwareknooppunt van Parallels Containers. 2. Installeer het toepassingssjabloon door een opdracht te geven met de volgende notatie: vzpkg install template [-q <-d <getal>>] <zoekpad_naar_pakket>... waarbij -q het wegschrijven van events naar het scherm of naar het logbestand uitschakelt -d --debug <getal> stelt de volledigheid van het logbestand in, tussen 0 en 10

11 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers 11 Voorbeeld: de volgende opdracht installeert de basiscomponenten van Plesk Panel, bedrijf- en klantbeheer en Kaspersky-antivirus: vzpkg install template pp10 pp10-billing pp10-kav Een nieuwe container aanmaken om Parallels Panel te installeren: 1. Maak een container aan en stel deze in. Geef de volgende opdrachten: vzctl create <CTID> [opties] vzctl set <CTID> <naam_van_instelling> <waarde> [--save] waarbij <CTID> bepaalt een willekeurig kenmerk voor een container, hoger dan 100 en uniek in de huidige hardwareknooppunt de switch --save geeft voor vzctl aan of de wijzigingen moeten worden opgeslagen in het configuratiebestanden van de container Opmerking: voor meer informatie over het aanmaken en instellen van de container, zie de (Engelstalige) handleiding Parallels Containers for Linux Reference Guide. U kunt deze vinden op het Parallels Technology Network (http://www.parallels.com/ptn/documentation/virtuozzo/). De opdrachten hieronder doen het volgende: 1. Aanmaken van een container met kenmerk 444 en IP-adres , gebaseerd op het OS-sjabloon Debian Instellen van een barrière en beperking voor unswappable kernel-geheugen, privaat (of potentieel privaat) geheugen, aantal bestanden geopend door alle containerprocessen, schrijfruimte en het totaal aantal schijf-inodes (bestanden, mappen, symbolische links) die een container kan toewijzen 3. Opslaan van de waarden van de barrières/beperkingen in het configuratiebestand van de container. 4. Mogelijk maken van het uitvoeren van Power Panel op de vzpp-port met de opties "--offline_management yes --offline_service vzpp". # vzctl create ostemplate debian-5.0-x86_64 # vzctl set ipadd hostname voorbeeld.nl --save # vzctl set save --kmemsize : privvmpages : numfile 12000: diskspace : diskinodes : # vzctl set save --offline_management yes --offline_service vzpp Belangrijk: het is noodzakelijk om deze exacte waarden te gebruiken voor de opties, om de compatibiliteit van Plesk Panel met de Virtuozzo-omgeving te verzekeren. 2. Start de nieuw aangemaakte container op: # vzctl start <CTID>

12 12 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers 3. Installeer het Parallels Panel-sjabloon in de container: met EZ-sjablonen: vzpkg install <CTID> <ppp_sjabloonnaam>... Voorbeeld: de volgende opdracht installeert de basiscomponenten van Plesk Panel, bedrijf- en klantbeheer en Kaspersky-antivirus: # vzpkg install 444 pp10 pp10-billing pp10-kav Een container klonen: Geef een opdracht in de volgende notatie: vzmlocal -C {CT List} {CT List} = <bron_ctid>:<best_ctid>[:[<best_ct_privaat>][:<best_ct_root>]] [...] U moet het containerkenmerk van de bron opgeven (<bron_ctid>) en van de bestemming (<best_ctid>). Het opgeven van het zoekpad naar de private ruimte van de container van bestemming (<best_ct_privaat>) en het zoekpad naar de hoofdmap (<best_ct_root>) is optioneel en bedoeld voor wanneer u wilt afwijken van de standaard zoekpaden, respectievelijk /vz/private/<best_ctid> en /vz/root/<best_ctid>. Zie voor details over deze en andere opties de Engelstalige handleiding Parallels Containers voor Linux Reference Guide die u kunt vinden op het Parallels Technology Network (http://www.parallels.com/ptn/documentation/virtuozzo/). Bijvoorbeeld: voor het klonen van de container met het Plesk Panel die u in de vorige procedure hebt aangemaakt, geeft u de volgende opdracht: # vzmlocal -C 444:445 Plesk Panel-upgrades binnen PVC voor Linux In deze sectie wordt uitgelegd hoe u Plesk 8.x of 9.x kunt bijwerken naar de laatste versie van Parallels Plesk Panel 10 binnen Parallels Containers voor Linux. De aanbevolen upgrade gaat uit van de installatie van nieuwe versies van de Plesk Panel-componentsjablonen. Opmerking: verwijder voorafgaand aan de upgrade niet de sjablonen van eerdere versies van Plesk uit de VPS.

13 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers 13 Belangrijk: Parallels Plesk Sitebuilder 4.5 zal niet worden bijgewerkt. Als alternatief kunt u de nieuwe versie van SiteBuilder naast de huidige versie installeren. Zo hebt u de mogelijkheid om bestaande sites te beheren in Sitebuilder 4.5 en nieuwe sites aan te maken in Sitebuilder 5.0 of 4.5. De upgrade van bestaande sites naar het nieuwe formaat moet handmatig gebeuren. Plesk 8.x of 9.x bijwerken naar Plesk Panel 10.0, geïnstalleerd met EZ-sjablonen in een Parallels Containers-omgeving: 1. Installeer de laatste versies van de Plesk Panel-sjablonen op het hardwareknooppunt door de volgende opdracht te geven: rmp -Uvh <lijst met vzsjablonen> 2. Verwijder niet de sjablonen van voorgaande versies van Plesk en installeer de laatste versie van de Plesk Panel-sjablonen in de container via de volgende opdracht: vzpkg install <CTID> <lijst van geselecteerde plesk10.0* sjablonen> Bijvoorbeeld: vzpkg install 444 pp10 pp10-kav Opmerking: De mailserver-sjablonen pp10-qmail en pp10-postfix mogen niet tegelijk worden geïnstalleerd.

14 14 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers PVC voor Windows In deze sectie: Over de sjablonen voor Plesk Panel 10 voor Windows Installatie van Plesk Panel binnen PVC voor Windows Plesk Panel-upgrades binnen PVC voor Windows... 18

15 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers 15 Over de sjablonen voor Plesk Panel 10 voor Windows PVC-toepassingssjablonen zijn pakketten die, wanneer ze op een knooppunt worden geïnstalleerd, een eenvoudige implementatie van de toepassing mogelijk maken in zoveel containers als nodig is, waarbij wordt een grote hoeveelheid essentiële middelen - zoals schijfruimte - wordt uitgespaard. U kunt de sjablonen voor Plesk ophalen vanaf de website van Parallels (http://www.parallels.com). Meegeleverde sjablonen De volgende sjablonen worden meegeleverd met Parallels Plesk Panel 10: PANEL_ Het hoofdsjabloon, bevat de set met essentiële componenten: Basis: de hoofdcomponenten van Plesk Panel, zoals hostingbeheer, beheer van reservekopieën, MySQL admin, enzovoorts. SiteEditor Migratiemanager SpamAssassin AWStats, Webalizer Bind DNS-server Parallels Premium Antivirus 5 FastCGI MailEnabl server, Atmail Open, webmailprogramma's MySQL-cliënt, MySQL ODBC Microsoft SQL Web Admin, mylittleadmin, phpmyadmin, Perl, Python, PHP4, PHP5 Stunnel PANELExt_ Een uitbreidingssjabloon bevat: Kaspersky Anti-Virus Apache Tomcat

16 16 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers Installatie van Plesk Panel binnen PVC voor Windows In deze sectie worden alleen de essentiële stappen beschreven die moeten worden gezet voor implementatie van Parallels Plesk Panel binnen Parallels Containers voor Windows. Voordat u verder gaat met de installatie kunt u het beste eerst kennis nemen van de documentatie van Parallels Containers. U kunt deze vinden op Implementatie van Parallels Plesk Panel binnen een Parallels Containers-omgeving omvat de volgende twee stappen: 1. Instalatie van het Plesk Panel-toepassingssjabloon op een hardwareknooppunt. 2. Het aanmaken van een container en het inrichten van de toepassing vanuit het sjabloon. Het eerste stadium wordt door elke hardwareknooppunt slechts één keer uitgevoerd: zodra er een toepassingssjabloon op een hardwareknooppunt is geïnstalleerd, kan deze worden toegepast op zoveel containers als nodig is. In plaats van steeds een nieuwe container aan te maken wanneer Plesk Panel moet worden geïmplementeerd, bestaat er altijd de mogelijkheid om een bestaande container met Plesk Panel-installatie te klonen, zodat deze dienst kan doen als een soort containersjabloon. Als de installatie is voltooid initialiseert u Plesk Panel (op pagina 33). Opmerking: Als u het besturingssysteem Microsoft Windows 2008 gebruikt en het offline beheer van containers is ingeschakeld, dan kunt u zich aanmelden bij Plesk Panel via https://host-name:8443/ of https://ip-adres:8443/ waarbij u uw lokale beheerdergebruikersnaam en -wachtwoord opgeeft. U kunt zich ook aanmelden via of met uw algemene beheerdersgebruikersnaam en -wachtwoord. Installeren van Plesk Panel in Parallels Containers voor Windows: 1. Haal het sjabloon van Plesk Panel op vanaf de website van Parallels (http://www.parallels.com) en upload deze naar het hardwareknooppunt van Parallels Containers. 2. Installeer de toepassingssjablonen van Parallels Panel. Bij installatie binnen Microsoft Windows Server 2003 moet u ook het Microsoft.NET Framework v.2.0 of later installeren op het hardwareknooppunt via een opdracht in de volgende notatie: vzpkgdeploy [-q -v] -i <sjabloonbestand> waarbij -q het wegschrijven van events naar het scherm of naar het logbestand uitschakelt -v het logniveau instelt op de maximale waarde voor deze sessie van vzpkgdeploy Bijvoorbeeld, vzpkgdeploy -i dotnet3.5_frmwk-3.5/

17 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers 17 vzpkgdeploy -i PANEL_10.0.0/ Een nieuwe container aanmaken om Parallels Panel te installeren: 1. Maak een container aan en configureer deze naar uw wens. Geef de volgende opdrachten: vzctl create <CT_ID> --pkgset naam [opties] vzctl set <CT_ID> <instellingsnaam> <waarde> [--save] waarbij <CT_ID> bepaalt een willekeurig kenmerk voor een container, hoger dan 100 en uniek in de huidige hardwareknooppunt --pkgset naam geeft het OS-sjabloon aan dat moet worden gebruikt voor het aanmaken van de container de switch --save geeft voor vzctl aan of de wijzigingen moeten worden opgeslagen in het configuratiebestanden van de container Opmerking: voor meer informatie over het aanmaken en instellen van de container, zie de (Engelstalige) handleiding Parallels Containers for Windows Reference Guide. U kunt deze vinden op het Parallels Technology Network (http://www.parallels.com/ptn/documentation/virtuozzo/). De opdrachten hieronder doen het volgende: Aanmaken van een container met kenmerk 444 en IP-adres , gebaseerd op het OS-sjabloon w2k3. Instellen van een schijfruimtebeperking van 4+ gigabyte, een beperking van het private geheugen tot 1 gigabyte en het beheerderwachtwoord "W8tw00rd". Mogelijk maken van het uitvoeren van Power Panel op de vzpp-port met de opties "--offline_management yes --offline_service vzpp". Belangrijk: het is noodzakelijk om deze exacte waarden te gebruiken voor de opties, om de compatibiliteit van Plesk Panel met de Virtuozzo-omgeving te verzekeren. vzctl create pkgset w2k3 --ipadd vzctl set save --diskspace vprvmem userpasswd Administrator:W8tw00rd vzctl set save --offline_management yes --offline_service vzpp 2. Start de nieuw aangemaakte container op: vzctl start <CT_ID> 3. Installeer in uw container het.net-framework van Microsoft, versie 2.0 of hoger: vzpkgadd <CT_ID> <dotnet_sjabloonnaam> Bijvoorbeeld, vzpkgadd 444 dotnet2.0_frmwk / Installeer het Parallels Panel-sjabloon in de container: vzpkgadd <CT_ID> <plesk_sjabloonnaam>

18 18 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers Bijvoorbeeld, vzpkgadd 444 PANEL_10.0.0/ Een container klonen: Geef een opdracht in de volgende notatie: vzmlocal -C <CT_List> <CT_List> = <bron_ctid>:<best_ctid>[:<best_privaat>] [opties] U moet het containerkenmerk opgeven van de bron (<bron_ctid>) en van de bestemming (<best_ctid>). Het opgeven van de private ruimte van de container van bestemming (<best_privaat>) is optioneel; u kunt deze instellen in plaats van het standaardzoekpad X:\vz\private\<CT_ID>. Zie voor details over deze en andere opties de (Engelstalige) handleiding Parallels Containers for Windows Reference Guide die u kunt vinden op het Parallels Technology Network (http://www.parallels.com/ptn/documentation/virtuozzo/). Voorbeeld: om de container met Parallels Panel te klonen tijdens de vorige procedure: vzmlocal -C 444:445 Plesk Panel-upgrades binnen PVC voor Windows In deze sectie wordt uiteengezet hoe u een upgrade kunt uitvoeren om Plesk 8.x of 9.x bij te werken naar de laatste versie van Parallels Plesk Panel 10 binnen Parallels Containers voor Windows. De aanbevolen upgrade gaat uit van de installatie van nieuwe versies van de Plesk Panel-componentsjablonen. Belangrijk: Parallels Plesk Sitebuilder 4.5 zal niet worden bijgewerkt. Als alternatief kunt u de nieuwe versie van SiteBuilder naast de huidige versie installeren. Zo hebt u de mogelijkheid om bestaande sites te beheren in Sitebuilder 4.5 en nieuwe sites aan te maken in Sitebuilder 5.0. De upgrade van bestaande sites naar het nieuwe formaat moet handmatig gebeuren. Upgrade van Plesk Panel geïnstalleerd met standaardsjablonen in een Parallels Containers-omgeving: 1. Upload nieuwe versies van alle eerder geïnstalleerde sjablonen vanaf de website van Parallels (http://www.parallels.com) naar het Parallels Containers-hardwareknooppunt van bestemming. 2. Installeer de sjablonen, waarbij u de tijdsstempels van de sjabloonnamen verwijdert. Voor installatie van specifieke versies van de sjablonen gebruikt u opdrachten in de volgende notatie. vzpkgadd <CTID> <panel_sjabloonnaam> Bijvoorbeeld: als u Parallels Plesk Panel hebt geïnstalleerd met het sjabloon plesk_9.3.0_ , dat kunt u voor de upgrade naar versie 10.0 met het sjabloon PANEL_10.0.0_ de volgende opdracht geven: In Virtuozzo 3.5.x: vzpkgadd 444 PANEL_10.0.0_

19 Implementatie binnen Parallels Virtuozzo Containers 19 In PVC 4: vzpkgadd 444 PANEL_10.0.0/

20 20 Zelfstandige implementatie (stand alone) Zelfstandige implementatie (stand alone) In deze sectie wordt de automatisering van de implementatie van Plesk Panel buiten een Parallels Containers-omgeving besproken. Deze sectie gaat zowel over Linux/Unix- als over Windows-gebaseerde installaties. Deze sectie zet de basisbeginselen van de installatie van Plesk Panel uiteen en geeft aanwijzingen voor het installeren van het product via de opdrachtregel. Voor details met betrekking tot de instalatievereisten, zie de Instalatiehandleiding. Zelfstandige implementatie van Parallels Panel wordt uitgevoerd door het installatieprogramma van Parallels. Dit hulpprogramma maakt verbinding met een Parallels Plesk Panel-updateserver waarop de Panel-pakketten zijn opgeslagen, haalt de vereiste pakketten op en installeert deze. Het installatieprogramma Parallels Installer kan worden uitgevoerd in interactieve modus (via de grafische gebruikersinterface op het web, of via de opdrachtregel), of automatisch als deze vanaf de opdrachtregel wordt uitgevoerd en er specifieke opties zijn opgegeven. De laatste mogelijkheid stelt u in staat om de Parallels Panel te implementeren met behulp van shellscripts. Er zijn verschillende distributies van Parallels Installer die zijn gemaakt voor verschillende besturingssystemen en platforms. Zorg er dus voor dat u over de juiste versie van Parallels Installer beschikt voor het besturingssysteem van uw host. Normaal gesproken worden de bestanden van Parallels Installer verspreid met een naam in de volgende notatie: parallels_installer_v<versie van installer>_<datum van aanmaken (build)>_os_<naam van besturingssysteem>_<versie van besturingssysteem>_<platform>. Opmerking: bij omschrijvingen van de Parallels Installer opdrachtregel wordt ervan uitgegaan dat het hulpprogramma Parallels Installer de naam parallels_installer heeft. De officiële Parallels Plesk Panel opslag is autoinstall.plesk.com (voor Linux/Unix-pakketten) en autoinstall-win.pp.parallels.com (voor Windows-pakketten). In deze sectie: Het release-kenmerk verkrijgen Een lijst van productcomponenten ophalen Parallels Panel installeren CLI-naslag voor installatieprogramma (verkort) Installatiescript (Linux/Unix)... 27

21 Zelfstandige implementatie (stand alone) 21 Het release-kenmerk verkrijgen Het release-kenmerk is een unieke identificatie van de Plesk Panel-release, bijvoorbeeld Parallels Plesk Panel Om een lijst te verkrijgen van alle beschikbare release-kenmerken geeft u de volgende opdracht: parallels_installer --show-releases op een Linux/Unix-server parallels_installer.exe --show-releases op een Windows-server Er zal een lijst met productversies worden weergegeven. Bijvoorbeeld: PLESK_10_0_0 (Parallels Plesk Panel voor Linux/Unix )

22 22 Zelfstandige implementatie (stand alone) Een lijst van productcomponenten ophalen Om een lijst op te halen met componenten van de release, geeft u de opdracht in de volgende notatie: parallels_installer --select-release-id <kenmerk> --show-components Voor Parallels Plesk Panel 10.0 op een Linux/Unix-server: parallels_installer --select-release-id PLESK_10_0_0 --show-components Voor Parallels Plesk Panel 10.0 op een Windows-server: parallels_installer.exe --select-release-id PANEL_10_0_0_WIN --show-components Een lijst met componenten wordt weergegeven met de namen van componenten aan de linkerkant en een indicatie of het component kan worden geïnstalleerd ([install]) of bijgewerkt ([upgrade]) en een korte omschrijving aan de rechterkant. Bijvoorbeeld (fragment): base [install] - Parallels Plesk Panel basispakketten autoinstaller [install] - Parallels Installer postfix [upgrade] - Postfix-mailserver De huidige componenten zijn gemarkeerd met [up2date]. Parallels Panel installeren Voor het installeren van Parallels Plesk Panel geeft u een opdracht op in de volgende notatie: parallels_installer <opties voor bron van pakket> --select-release-id <kenmerk> <opties voor installatie van componenten> [overige opties] waarbij 'opties voor bron van pakket' staat voor locatie waar het installatieprogramma de pakketten voor installatie van Parallels Panel vandaan moet halen <opties voor bron van pakket> = --source <URL> als u gebruik maakt van een mirror van de update-server van Parallels Panel OF --source <zoekpad> als u gebruik maakt van uw lokale bestandssysteem OF geen als u installeert vanaf de update-server van Parallels Panel opties voor installatie van componenten staat voor de componenten van Parallels Panel die moeten worden geïnstalleerd

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 3-2014-03-25 Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

AS Hosting Control Panel

AS Hosting Control Panel AS Hosting Control Panel Handleiding voor eindgebruikers met Linux webhosting Versie 1.1 (Januari 2009) 0 Inhoud 1. Over deze handleiding... 3 2. Feedback... 4 3. Het AS Hosting Control Panel... 5 3.1Toegang

Nadere informatie

OmegaT - Gebruikershandleiding. Vito Smolej

OmegaT - Gebruikershandleiding. Vito Smolej OmegaT - Gebruikershandleiding Vito Smolej OmegaT - Gebruikershandleiding Vito Smolej publicatie datum Samenvatting Dit document is de officiële gebruikershandleiding voor OmegaT, het gratis Computer Aided

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

FileMaker 13. WebDirect Handleiding

FileMaker 13. WebDirect Handleiding FileMaker 13 WebDirect Handleiding 2014 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

FileMaker Pro 13. Gebruikershandleiding

FileMaker Pro 13. Gebruikershandleiding FileMaker Pro 13 Gebruikershandleiding 2007-2013 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken

Nadere informatie

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding Open-Xchange Server Open-Xchange Server: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 29. augustus 2012 v.6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc.,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie

AXIS 1650-gebruikershandleiding

AXIS 1650-gebruikershandleiding AXIS 1650-gebruikershandleiding De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Vodafone Mobile Broadband

Vodafone Mobile Broadband Gebruikershandleiding: Vodafone Mobile Broadband Gebruikershandleiding: Vodafone Mobile Broadband Inhoudsopgave Introductie 3 Systeemvereisten 3 Software downloaden en installeren 4 Standaard gebruik 7

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Network Scanner Tool R3.1

Network Scanner Tool R3.1 Network Scanner Tool R3.1 Handleiding Versie 3.0.04 Handleiding voor Network Scanner Tool i Copyright 2000-2004 door Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling

Nadere informatie

PostNL extensie voor Magento

PostNL extensie voor Magento PostNL extensie voor Magento Installatie- en configuratie handleiding Documentinformatie en copyright Document: postnl_installatiehandleiding.pdf Auteurs: Erik de Groot, Vincent t Hart, Berend Lantink

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Ondersteunde omgevingen

Ondersteunde omgevingen Printerservers verbinden printers met netwerken. Zo kunnen veel gebruikers vanaf hun eigen werkstations op een zeer kosteneffectieve wijze gezamenlijk gebruikmaken van krachtige en dure printers. Aanschaf

Nadere informatie

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Total Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN Een handleiding van - Moving Art Studio ASBL Copyright Moving Art Studio Eleni Postantzi GNU Free Documentation Licence

Nadere informatie

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

FileMaker Go 14. Ontwikkelaarsgids

FileMaker Go 14. Ontwikkelaarsgids FileMaker Go 14 Ontwikkelaarsgids 2011-2015 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en FileMaker Go zijn handelsmerken

Nadere informatie

HBO Informatica - Netwerkbeheer

HBO Informatica - Netwerkbeheer HBO Informatica - Netwerkbeheer Projectwerk WEBSERVER EN DYNAMISCHE WEBSITE (Installatie en configuratie van een webserver, en het ontwikkelen van een website in Drupal) Naam: Vanessa Draelants Mentor:

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE &

ALGEMENE INFORMATIE & IMPACTXRM CRM ALGEMENE INFORMATIE & INSTALLATIE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 29.07.2015 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM CRM Algemene Informatie...

Nadere informatie

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Een stap voor stap installatie handleiding en introductie in Linux document versie 0.72_1 Op dit werk is de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-

Nadere informatie